Page 1

Наш край

зА НАрОДНими трАДиЦіями

Незабутня купальська ніч

Виходить з 1930 року

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року ISSN: 2519­4364

С. 12 9 772519 436007

9 7 2 0

БіБліотеці короленка потріБні сонце й коШти С. 3

С. 2

ГОсті НОмерА

КРЕДИТНІ БОРГИ ЯК СПАДОК?

Сказали батькам, що йдуть грати в футбол, і не повернулися...

вАшА ДумкА

С. 5

ДОСТОЙНИЙ КОЖЕН, ПЕРЕМОЖЦІВ – П’ЯТЕРО визНАчеНО імеНА Перших лАуреАтів ЩОрічНОї Премії михАйлО-кОЦЮбиНськОї ОтГ імеНі вАсиля еллАНАблАкитНОГО

С. 7

МІСТИЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ

Для людей – як для себе

НА межі кАтАстрОфи?

С. 11

ОГІРКИ, ПЕРСИКИ І СМОРОДИНА З АПЕЛЬСИНОМ «літО» ПіД кришкОЮ

сухА стАтистикА Споживання окремих видів

ГАЗОВОГО ПАЛИВА

Доменний

24

,9 млрд м3

Природний

31,5 млрд м

3

Подружжя з Количівки впроваджує принципи органічного землеробства

Старовинні поліські традиції землеробства, без використання отру­ тохімікатів та мінеральних добрив, відроджують на количівських землях Сергій та Тетяна Буглаки. Три роки тому вони створили ро­ динне фермерське господарство «Сонячна земля» та займаються органічним виробництвом.

С. 6

в Україні за 2017 рік

ПЕрЕДПлАтА-2018!

Визначено переможців передплатної кампанії! Дякуємо  всім,  хто  читає  й  передплачує  «НК»,  але  конкурс на те і є, щоб були переможці. отож цього ра­ зу наші привітання й подарунки отримають:

Пропан­бутан* Біогаз

3,5 млрд м

3

0,062 млрд м

3

* Перерахунок рідкого пропану зроблено так: щіль­ ність  рідкого  пропану  507,7  г/л,  молекулярна  маса  44,1  г/моль,  отже,  1 літр  рідкого  пропану  містить  11,51 моль газу, який, випаровуючись за нормальних  умов, займе об’єм 11,51 моль × 22,4 л/моль = 257,88 л  або грубо 0,26 м3.

За даними ukrstat.gov.ua склав олександр БоЖоК

трАГеДія

   головний  приз  –  мішок  цукру  –  Сергій Миколайович МИРОНЕН­ КО із Сосниці;  10 літрів олії – житель Чернігова з пріз­ вищем ХРОПАТИЙ (ініціали не вказа­ но, але є адреса);   10  кілограмів  прального  порошку  –  пан  чи пані МАЙБОРОДА (імені або ініціалів  також не вказано) з М.­Ко цюбинського.

тих,  кому  пощастило,  про­ симо зателефонувати в редак­ цію. Усім іншим нагадуємо: за два місяці стартуватиме передплата на 2019-й рік! Ми вже готуємо нові подарунки!

6 липня Чернігівщину, а по­ тім  і  всю  Україну  сколихну­ ла  жахлива  звістка  з  Ніжина.  Четверо  хлопців  різного  віку  –  від  12­ти  до  16­ти  років  гра­ лися  у  недобудованому  дво­ поверховому будинку й на них  обрушилася бетонна плита пе­ рекриття. одному вдалося від­ скочити  вбік,  він  і  повідомив  про трагедію. троє інших 14­ти,  15  та  16  років  загинули.  Двоє  з  них  –  Владислав  Костирко  та  Захарій  Котенко,  навчали­ ся  у  Ніжинській  ЗоШ  І­ІІІ  ст.  №1. Завал розбирали сім ряту­ вальників,  дві  одиниці  техніки  ДСНС та автокран. «Надії  на  спасіння  не  було,  діти  отримали  травми,  не  су­ місні з життям. бетонна плита,  що  накрила  їх,  важила  майже  дві  тонни...  об’єкт  будувався  ще в радянські часи. будівля є  вкрай  аварійною.  Ні  паркану,  ні  попереджувальних  напи­ сів,  ні  охорони  об’єкта  не  бу­ ло»,  –  написав  журналіст  Ігор  Волосянкін  на  своїй  сторінці  у Facebook. як  з’ясувалося  згодом,  під­ літки  давно  облюбували  це  місце  для  ігор,  за  іншою  ін­ формацією,  на  паркані  був  попереджувальний  напис.  За  словами  хлопчика,  який  ви­ жив, вони того дня арматурою  вибивали цеглини зі стін. У  Ніжині  було  оголошено  триденну  жалобу  за  дітьми.  Поліція  відкрила  два  кримі­ нальні провадження, йде роз­ слідування  в  рамках  частини  2  статті  275  Кримінального  кодексу  України  (порушення  правил,  що  стосуються  без­ печного  використання  про­ мислової  продукції  або  без­ печної  експлуатації  будівель  і  споруд,  якщо  воно  спричи­ нило  загибель  людей  чи  інші  тяжкі наслідки). Місцеві  активісти  підготу­ вали  звернення  до  Ніжинської  міської  ради  щодо  впоряд­ кування  у  місті  будівель,  які  можуть  становити  загрозу. Наталка соЛоДаШКо


коротко про головне фотофакти

Авіаційну бомбу знайшли в Количівці

Коли номер здавався у друк, 10 липня надійшло повідомлення, що у с. Количівка в таборі «Юний технік» знайшли авіацій­ ну бомбу 50-100 кілограмів. На місце по­ дії викликали піротехніків та працівників ДСНС. Як удалося з’ясувати, міна нетран­ спортабельна.

Обережно – змії!

До Новгород-Сіверської місцевої лі­ карні потрапив семирічний хлопчик, яко­ го двічі вкусила змія. Зі слів виховательки табору, що у селі Красний Хутір, діти біга­ ли у траві в лісі, хлопчик побачив змію і почав за нею ганятися. Вона його вкусила за пальчик на руці та у нижню третину го­ мілки. У лікарні йому ввели одну дозу змі­ їної протиотрути, натомість потрібно було 4 або 5. Решти немає у наявності. Поки не­ має сироватки – лікарі виводять отруту за допомогою інших препаратів.

Слабин та Максим приєднаються до Гончарівської ОТГ

Відбулося це 15 червня, повідомляє ЦРМС. Слабинська сільська рада Черні­ гівського району підготувала необхідні рі­ шення сесії. Щодо Максимівської сільської ради Козелецького району, там обгово­ рення було доволі дискусійним.

Площа ім. Левка Лук’яненка?

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко запропонував площу в ра­ йоні «5 кутів» назвати на честь Левка Лук’яненка: – Левко Лук’яненко – наш земляк і пев­ ний час жив у Чернігові, отже, це більш ва­ гоме вшанування пам’яті видатного борця за незалежність нашої країни.

2

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

Поштова реформа

Зроблять!

До чого ми йдемо?

Шановна редакція газети «НК»! Звер­ тається до вас жителька с. Нове Ніна Олек­ сандрівна Лісова. Цей лист – це відчай. До чого ми йдемо?! Хочу розповісти вам, а че­ рез вашу газету й читачам району, як працює наша місцева влада зі своїми громадянами. Така ситуація: в середу, 4 липня моя донь­ ка поїхала в Седнівську селищну раду, щоб узяти доручення. Справа в тому, що вона й мій онук зареєстровані в мене, в с. Нове. Донька живе й працює в Чернігові, а онук проживає зі мною, аліменти отримує пош­ тою. Тому вирішила написати на мене до­ ручення, щоб я могла отримувати поштові перекази. Приїхала Настя в селищну раду о 14 год. Сидить під кабінетом секретаря. Аж ось з’являється голова Шевчик М. О. і питає: «Що ви хочете?». Вона йому пояснила. Він відповідає: «Секретар до обіду прийняв 50 чоловік. А зараз йому ніколи. Він готує тер­ мінові папери, документи і т. д. А ви може­ те взяти доручення в Чернігові у нотаріуса». До речі, секретар Маслов з’явився на роботу десь о 10 год. Дочка розвернулася, пішла й, плачучи, за­ телефонувала мені. Я їй сказала: «Повертайся і сиди до тих пір, поки не зробить доручен­ ня». Вона повернулася й сказала, що не піде, допоки її не прийме секретар. На що він ска­ зав: «Тоді чекайте». Чекає вона півгодини, годину. А тоді запитує у Маслова: «Скільки

ж мені ще чекати? Адже мені ще на роботу треба». А він видає: «Скажіть про це голові села Макишин або адвокату». Як мішком по голові. Ну це нормально?! І це секретар се­ лищної ради?!! Сидить моя Настя ще годину. Я не знаю, скільки б вона ще сиділа під кабі­ нетом секретаря, якби не нагодилася одна дуже хороша людина. Вона посприяла, щоб питання вирішилося позитивно, за що я їй дуже вдячна. Скільки ж для цього потребувалося нер­ вів, часу, сліз!? Ну хіба це нормально, що лю­ ди, яких ми вибирали, яким довіряли, і отак ставляться до нас. Слуги народу, називаєть­ ся. Моя дочка вперше за 32 роки звернулася до селищної ради і отримала отакий прийом. Звісно, що вона ніколи не віддасть свій голос за таких керівників. Ще один нюанс. Робочий день у селищ­ ній раді розпочинається о 8 год. А голова наш їде на роботу о 10 год., а то й пізніше. А живе він у Новому. Це у нього називається «робота з людьми на місцях». Люди шокова­ ні такою роботою і голови, і секретаря. Їм би задуматися над цим, якщо є совість. Дуже прошу надрукуйте, будь ласка, цьо­ го листа. Нехай прочитають люди, керівни­ ки району, самі герої цього сюжету. Не мож­ на отак із нами. Людей і так загнали в глу­ хий кут. З повагою до вас Ніна Лісова

Наслідки негоди

Бібліотеці Короленка потрібні сонце й кошти

Працівники закладу рятують книги, газети, які змокли через аномальну зливу Друковані видання розкладають на всіх вільних куточках, пропонують чернігівцям, ор­ ганізаціям узяти їх додому на просушку. На фо­ то – газетні підшивки сушать на лавах глядаць­ кої зали літнього театру, що в міському парку культури та відпочинку. Працівники бібліотеки працюють у дві зміни, щоби врятувати фонди. Однак, виникла ще одна проблема – фінан­ сова, адже потрібні кошти на електроенергію, реставрацію видань, ремонтних робіт. Також планують закупити нову літературу замість утраченої. Для реставрації газетних підшивок потрібна велика кількість картону. Тому керівництво Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Коро­ ленка просить за можливості надати фінансову допомогу закладу й надає реквізити: Р/р 31556348123849 в ГУДКСУ у Чернігівській області, код ЄДРПОУ 02221159, МФО 853592. Призначення платежу: благодійний внесок. Або на картку ПриватБанку 5168742224832190, Аліференко Інна Михайлівна: одер­ жувач – Інна Михайлівна Аліференко – директорка Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Коро­ ленка. Додаткова інформація за тел. у Чернігові 77-45-63.

на засіданні Фотографуй Десну та отримуй призи

Департамент інформдіяльності та ко­ мунікацій із громадськістю ОДА спільно з Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів оголосили конкурс для професійних фотографів та аматорів, при­ урочений Дню Десни, нове свято відзнача­ тимуть 8 вересня. Щоб стати учасником, треба до першо­ го серп­ня надіслати п’ять якісних фотогра­ фій річки Десна (формат – JPEG, не менше 3600 пікселів по довшій стороні). Фото ма­ ють бути завантаженні на файлообмінник, посилання на який варто дати в листі, над­ силайте на електронну адресу dbuvr.zmi@ gmail.com з поміткою «конкурс фото» + вказати ПІБ, контакт­ний номер телефону та коротку інформацію про себе (скільки років, де працюєте/навчаєтесь, улюблена справа). Переможці отримають подарунки, а го­ ловне – визнання, бо кращі знімки вико­ ристовуватимуться в роботі як офіційні ілюстрації Чернігівського краю.

Активні ветерани готуються до ювілеїв Йдеться про 75-річчя звільнення Черні­ гівщини від нацистських загарбників та 95-річчя утворення Чернігівського району. План заходів обговорили на засіданні пре­ зидії ради Чернігівської районної організації ветеранів, що відбулося минулого вівторка, 10 липня. У роботі заходу брав участь голо­ ва РДА Віктор Корж. Серед іншого заплановано у вересні про­ вести районну естафету «Слава визволите­ лям», у ході якої провести зустрічі з жителя­ ми населених пунктів, покладання квітів до пам’ятних місць. Також буде уточнено списки

учасників бойових дій Другої світової війни, оновлено назви вулиць, що носять імена ге­ роїв війни, працюватиме лекторська група ради ветеранів Чернігівського району. Прозвучала доповідь про виконання ра­ йонної програми «Ветеран», а також затвер­ джено план роботи ради ветеранів на най­ ближчий місяць. Було порушено низку інших важливих питань. Організація «сивочолих» Чернігівського району працює вельми продук­ тивно, завдяки злагодженій команді під керів­ ництвом голови Анатолія Скуратовича. Наталка СОЛОДАШКО

Чернігівські кондуктори бояться валідаторів Після того, як для розрахунків із пасажирами у громадському транспорті Чернігова почали ви­ користовувати спеціальний при­ лад, що видає квиток, – валіда­ тор, кондуктори почали активно звільнятися. За інформацією сай­ ту «Високий вал», упродовж мі­ сяця звільнилося десять осіб. За словами речника КП «ЧТУ» Ми­ кити Вікторова, кондуктори скар­ жилися на складнощі роботи з приладом та буцімто під час ко­ ристування можна отримати дозу опромінення. Нагадаємо, перші валідатори в громадському транспорті Чер­ нігова з’явилися у червні. А з лип­ ня вони остаточно введені для оплати проїзду. Тепер тролейбус­ не управління розміщує оголо­ шення про вакансії кондукторів. Через брак кадрів на маршрутах, особливо після 20-ої години, пра­ цює лише по одному тролейбусу. До речі, в КП «Чернігівське тро­ лейбусне управління» наразі пра­ цює 101 кондуктор на тролейбу­ сах та 15 – на автобусах. А цього недостатньо.

Перевізники кажуть – 7 або 10, Атрошенко – не більше 5-ти Перевізники, що обслугову­ ють автобусні маршрути громад­ ського транспорту Чернігова, по­ дали в міськраду звернення, де запропонували нові розрахунки вартості перевезення пасажирів. Про це повідомила начальниця управління економічного розвит­ ку міста міської ради Людмила Максименко. Буде сформована робоча група, яка розгляне питан­ ня, у тому числі й щодо вартості проїзду. На думку фахівців міськ­ ради, запропоновані перевіз­ никами підвищення – 7 або 9 грн 80 коп. – є нефаховими. Міський голова Владислав Атрошенко на розширеній нара­ ді зазначив, що вартість проїзду в автобусах міського громадсько­ го транспорту не може бути біль­ шою, ніж 5 гривень. Наталка СОЛОДАШКО

ПОГОДА

За матеріалами сайту: http://www.gismeteo.ua

Чт 12 липня

Пт 13 липня

Сб 14 липня

Нд 15 липня

Пн 16 липня

Вт 17 липня

Ср 18 липня

День +27 Ніч +20

День +25 Ніч +16

День +25 Ніч +17

День +23 Ніч +17

День +23 Ніч +18

День +25 Ніч +19

День +23 Ніч +18


№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

3

Події. Факти. Коментарі Імідж

Радикальна партія прийшла на допомогу першою

Приїхав, як і обіцяв! Рівно за тиждень після трагедії лідер Радикальної партії Олег Ляш­ ко разом із своєю командою навідався до постраждалих від стихійного лиха чернігів­ ців, аби прозвітувати про зроблене та перевірити як виконуються його доручення. На запрошення лідера до гро­ мадян приїхали градоначаль­ ник Чернігова, начальники об­ ласних ДСНС та Національної поліції.

Зустріч із людьми виявилася більше ніж результативною, адже, окрім виділення кош­ тів із міського бюджету, постраждалі по вули­ ці Декабристів можуть розраховувати на по­ вну компенсацію збитків, завданих стихією, нове асфальтне покриття та ремонт ливнів­ ки, а постраждалі по вулиці Текстильників – отримали надію на нове житло. Прозвітувати перед постраждалими зем­ ляками й подивитись, як виконують йо­ го доручення – головна мета візиту лідера Радикальної партії Олега Ляшка в Чернігів. Як і обіцяв, нардеп повернувся за тиждень! До того ж, із гарними новинами. – Я мав розмову з Прем’єр-міністром Ук­ раїни Володимиром Гройсманом. Уряд го­ товий відшкодувати людям збитки, але для цього влада міста має подати всі необхідні документи, – звітує перед жителями вулиці Декабристів Олег Ляшко. Лідер попросив міського голову Чернігова Владислава Атрошенка пришвидшити про­ цедуру подачі документів, на що отримав га­ рантії, що це буде зроблено до 20-го липня. Прозвітувати про зроблене Олег Ляшко попросив керівника міського партосередку Дмитра Блауша, якому лідер доручив процес організації допомоги постраждалим. – Одразу після вашого від’їзду, Олеже Валерійовичу, по вулиці Декабристів було встановлено два намети, де постраждалі й зараз можуть зігрітися та отримати їжу, – зві­ тує депутат облради. – Багато речей було зроблено в співпраці з міською владою та ДСНС. Люди відгукнулися на наш заклик до­ помогти: ми закрили потребу в миючих та гігієнічних засобах, але найголовніше – це фізична допомога. Вчора та позавчора по­

над 30 волонтерів, організованих нами, до­ помагали людям виносити бруд і сміття з їх­ ніх осель. – За тиждень наші партійці провели коло­ сальну роботу, – додає керівник обласної ор­ ганізації Радикальної партії Олег Авер’янов. – Фактично, ми змусили запрацювати систему, організували й першими прийшли на допо­ могу людям. Наразі постраждалі мають по­ требу в будматеріалах, тому з комуналь­ ного підприємства Чернігівської облради «Чернігівоблагроліс» найближчим часом під­ везуть обрізну дошку. Олег Ляшко розпорядився докласти всіх зусиль, аби унеможливити повторення си­ туації в майбутньому. Як пояснили місце­ ві чиновники, одна з головних причин за­ топлення – порушення нормативів під час облаштування системи ливневої каналіза­ ції при обладнанні автостоянки та гаражів. Лідер Радикальної партії доручив керівнику обласної поліції Едуарду Альохіну терміново знайти директора автокооперативу та при­ тягнути його до відповідальності. – Що це за директор автокооперативу, кот­рий уникає зустрічі з міським головою та керівником поліції? З жадібності знищив май­ но, підірвав здоров’я людям! Знайдіть його й поруште кримінальну справу, – дає доручен­ ня Олег Ляшко. – І нехай два місяці просидить у тюрмі, може, тоді мізків добавиться. Я хочу попередити: якщо не знайдете його, то вас не знайдуть на ваших посадах! – заявив Ляшко. – Зробіть так, як раніше робили: прикрутіть одне місце й нехай трубу поміняє, а то з жа­ дібності людей заливає. Потрібно знес­ти не­ законно побудовані гаражі й розширити стіч­ ну каналізацію. Люди не мають знову страж­

дати від незаконних забудов. А ті, хто винен у цьому, – повинні понести покарання й за власний кошт компенсовувати втрачене по­ терпілим. У супроводі людей Олег Ляшко ознайо­ мився з критичним станом дорожнього по­ криття по вулиці Декабристів. Лідер попро­ сив міського голову знайти можливість зро­ бити нормальну дорогу, на що Владислав Атрошенко дав згоду й пообіцяв знайти мож­ ливості виконати його прохання. Відтак, уже найближчим часом розпочнуться підготов­ чі роботи. А постраждалим жителям будинку по ву­ лиці Текстильників, 23 варто чекати ради­ кального вирішення проблеми. Річ у тому, що в їхнього будинку давно закінчився тер­ мін експлуатації – житло будували як тимча­ сове. Тому єдиним правильним вирішенням проблем старих будинків лідер Радикальної партії бачить у їхньому знесенні та будівни­ цтві на їхньому місці нових. – Ми не повинні чекати повторення траге­ дії, яка сталася на вулиці Попудренка, де об­ валилася стіна гуртожитку й загинула люди­ на. Потрібно негайно створювати мешканцям людські умови для життя, аби вони не бояли­ ся, що з’явиться тріщина чи обвалиться дах, – заявив народний депутат. Міський голова Чернігова Владислав Атро­ шенко пообіцяв найближчими днями провес­ ти зустріч із забудовниками й запропонувати їм вигідні умови. – Цілі визначені, завдання поставлені – до роботи! – резюмував лідер Радикальної пар­ тії Олег Ляшко. Святослав ЖОЛУДЬ, фото Павла СтарОГО

Кредитні борги як спадок? У Верховній Раді упев­ нені, що нарешті банки зітхнуть із полегшен­ ням, адже нещодавно нардепи проголосували за зміни у правилах віт­ чизняного кредитуван­ ня. Відтепер кредитні борги віддаватимуть спадкоємці або поручи­ телі, а банки зможуть змінювати відсоткову ставку протягом усього терміну дії кредитного ­договору. Як стверджують фахівці, наразі за чинним законодавством спадкоємець може прийняти майно, але не визна­ ти боргів, які за ним закріплені. Новий закон зобов’язує спадкоємців разом зі спадком приймати й кредит помер­ лого. До того ж, банки-кредитори ма­ тимуть право висувати спадкоємцям вимоги протягом шести місяців із мо­

менту, коли їм стало відомо про від­ криття спадщини. Ускладнюється жит­ тя за новим законом і в поручителів. Вони вже не звільняються від відпо­ відальності, навіть якщо закінчився термін давності або кредитор із по­ зичальником змінили умови креди­ ту, не повідомивши про це поручи­ теля. Торкнулися зміни й боржників, які мають земельну ділянку в користу­ ванні. Відтепер майно, що на ній роз­ ташоване, теж ризикує опинитися у розпорядженні банка-позичальника. Щодо змінювання відсоткової ставки, то, з ухваленням нового закону, по­ зичальник може збільшувати ставку заднім числом. Не стосується норма лише тих позик, які бралися під фік­ совану ставку. Закон ще не набув чинності, адже його мають підписати голова Вер­ ховної Ради і Президент, утім чимало експертів вважають його неконстуцій­ ним і просять Главу держави не під­ писувати. Що ж думають із цього приводу ті, хто користується банківськими послу­ гами, зокрема кредитами?

Ваша думка

Світлана ФЕДОРОВА, м. Чернігів: – Я не знаю, що сказати з цього приводу, бо не вель­ ми розбираюся у цьому, але впевнена, якщо людині по­ трібен кредит, вона піде на будь-які умови. Марина СОЛОДОВНИК, м. Ніжин: – Якщо такий закон при­ ймуть, гадаю, що банки не дуже виграють. Люди бояти­ муться відкривати кредити, а поручителі підписуватися. Народним депутатам варто переглянути його ще раз й доопрацювати. Леонід БОГДАНОВ, м. Чернігів: – Я кредитами не користу­ юся, банкам не вірю й взагалі вважаю їх непотрібними. Олена ШЕРЕМЕТ

з наради

«Диванні патріоти» прикрилися липовими довідками про стан здоров’я Поблизу смт Гончарівське на Чернігівщині відбулися перші екс­ периментальні тактичні навчання з територіальної оборони. Бійцірезервісти відпрацьовували так­ тику виконання основних зав­ дань – прикриття ділянки держав­ ного кордону, забезпечення руху військових колон, ізоляцію райо­ ну бойових дій, оборону важливих об’єктів, боротьбу з диверсійнорозвідувальними силами против­ ника, ведення бойових дій у місті та в лісі та інше. У навчаннях брали участь керівники держадміністра­ цій, інші військовозобов’язані дер­ жавні службовці, які працюють у структурних підрозділах та апараті обласної і районних адміністрацій. Чи вдалося Чернігівському ра­ йону виконати вимоги чинного за­ конодавства й забезпечити явку військовозобов’язаних на навчаль­ ні збори з територіальної оборо­ ни, обговорювали під час нара­ ди, яку зібрав голова райдерж­ адміністрації Віктор Корж. Позиція очільника району зрозу­ міла й прийнятна багатьом – кожен військово­зобов’язаний має викону­ вати свої обов’язки чітко й відпові­ дально. Ті, хто ухиляється, повинні відповідати згідно із законом. – На сьогодні 43 військово­ зобов’язані, які не з’явилися за повістками, притягнуті до адміні­ стра­т ивної відповідальності, ще тринадцять також незаба­ ром відповідатимуть за зако­ ном, – зазначив військовий комі­ сар Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату Віктор Павлюк. За його словами, тактичні на­ вчання наочно продемонструва­ ли ставлення керівників громад до вислову «виконання військо­ вого обов’язку». – Одними з кращих спрацюва­ ли Анисівська, Довжицька, Мох­ на­тинська сільські ради та М.-Ко­ цюбинська ОТГ. Кожна з громад направила на навчання мінімум по п’ять військовозобов’язаних. Найгірше – Олишівська та Іва­нів­ ська ОТГ – вони не дали по жод­ ному військовозобов’язаному. Згідно з вимогами законодавчої бази, працівники військкомату із 13 по 31 липня перевірять ті сіль­ ські ради та ОТГ, голови яких без­ відповідально поставилися до ви­ конання чинного законодавства. Це – Вознесенська, Мньовська, Но­ во­білоуська, Серединська, Редь­ ківська, Петрушинська, Пісків­сь­ка сільські, а також уже згадані Оли­ шівська та Іванівська ОТГ. – У державі, котра бореться за мир і повернення окупованих територій, кожен військовозобо­ в’язаний має вміти тримати ав­ томат і захищати сім’ю, грома­ ду, Україну, – впевнений Віктор Борисович. – Тож вважаю непри­ пустимим ухилятися від виконан­ ня військового обов’язку, а тим більше, прикриватися липовими медичними довідками. Олена ШЕРЕМЕТ


офіційно

4

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

Поїздка за кордон

низький уклін

Дякують за поїздку

43 дитини відпочили в Польщі За ініціативи голо­ ви Чернігівської ра­ йонної ради Олек­ сандра Ларченка та на запрошення старости Пйотр­ ковського повіту Станіслава Цу­ба­ли наприкінці червня була організована екскурсійна поїздка делегації 43 юних жителів Чернігів­ ського району до республіки Польща.

Серед них – діти учасників АТО, з багатодітних родин та сироти. Проживання, харчування, оплату екскурсій та інше фінансував Пйотрковський повіт Лодзького воєводства. Автобусний проїзд дітей, бать­ ки яких захищали Україну, оплатила Радикальна пар­ тія, інші учасники поїздки оплачувала дорогу само­ стійно. У перший день діти відвідали геотермічний ба­ сейн та розважальний центр із більярдом і боулін­ гом. Наступного дня завітали до м. Вроцлав, де побу­ вали в зоопарку, який є найстарішим у Польщі й має найбільшу колекцію тварин. А після обіду вирушили за новими враженнями до Середньовічної ринкової площі – одного із найстародавніших ринків Європи. Незабутні спогади залишив по собі третій день пе­ ребування в Польщі. Учасники зустрілися з керівни­ ками Пйотрковського повіту Лодзького воєводства, які пригостили їх солодощами та подарували сувені­ ри на згадку про подорож, запрошували на навчан­ ня. Після офіційної зустрічі діти відвідали Лісове по­ селення – центр реабілітації тварин. Було так цікаво,

що відсутність перекладача зовсім була непомітною. Згодом чекала прогулянка на байдарках по річці. У Варшаві відвідали Коро­лів­ський замок, головну площу міста, площу-ринок, Коро­лівський сад, парк Фреде­ріка Шопена, музеї – техніки, повстанців, мо­ нет, прогулялися вузькими вуличками старого міста, наповненими легендами та історичними фактами, зі­ йшли на оглядову вежу... Останній день перебування в гостях розпочався з екскурсії до пожежної частини м. Вольбуж Пйотр­ ковського повіту, де можна було не лише ознайоми­ тися з структурою організації, але й самим потрену­ ватися гасити умовну пожежу, покерувати спецмаши­ нами. Далі була екскурсія на конюшні. Прощальний вечір відбувся біля вогнища, де ді­ ти смажили сардельки, грали в рухливі ігри, спілку­ вались із керівниками навчального закладу, в якому мешкали. Час пролетів непомітно, насичено, енергійно але однозначно з користю. За інформацією Чернігівської районної ради

Колегія РДА

Дехто навчатиметься по-новому, дехто працює по-старому

Початок у минулому номері Прозвучала й доволі тривожна статисти­ ка: за десять років контингент учнів у Чер­ нігівському районі зменшився на 60 тис. осіб. А навчання одного учня у Слабинській, Рудківській та Брусилівській ЗОШ обійшлося у 50 тисяч гривень.

Недоліків чимало

Результати комплексної перевірки діяль­ ності виконкому Седнівської селищної ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади також обговори­ ли на засіданні колегії РДА. Доповідав із цьо­ го питання секретар селищної ради Сергій Маслов. Він надав розлогу інформацію що­ до кількісних характеристик селища та його населення, а також інфраструктури. Проте було озвучено результати комплексної пе­ ревірки, зокрема, майже в кожному пункті були недоліки. Про деякі говорили учасники засідання. Так, начальниця відділу культури і туризму РДА Тетяна Мірошниченко зауважи­ ла, що проводиться недостатня робота щодо утримання в належному стані пам’яток істо­ рії, культури, архітектури, збереження істо­ рико-культурних цінностей. Зважаючи на іс­ торико-культурне значення Седнева, варто запровадити туристичний збір як додаткове джерело наповнення бюджету.

Начальник відділу взаємодії з правоохо­ ронними органами Володимир Клименко зазначив, що виконавчий комітет селищної ради здійснює повноваження в галузі обо­ ронної роботи, сприяє організації призову громадян на строкову військову службу, а також їхньої мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України. Стан вій­ ськового обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Проте, жодна інфор­ мація на виконання розпорядження голови райдержадміністрації «Про комплектуван­ ня Збройних сил України військовослужбов­ цями, які проходять службу за контрактом» Седнівською селищною радою до райдер­ жадміністрації не надходила. Виконавчим комітетом не забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо проведення

оповіщення та своєчасного прибуття за ви­ кликом призовників до військового комісарі­ ату. Також не проведено заходів щодо вста­ новлення системи цілодобового відеоспос­ тереження в смт Седнів. Головний лікар КЛПЗ «Центральна ра­ йонна лікарня» Дмитро Руденко висловив­ ся щодо незадовільної роботи виконкому Седнівської селищної ради по збору овочів та фруктів для харчування хворих стаціонарно­ го відділення. Про незадовільну роботу ви­ конавчого комітету селищної ради з органі­ зації робіт із благоустрою та озеленення те­ риторії говорив заступник голови райради Володимир Поліщук. Керівник апарату РДА та керівниця робочої групи з перевірки ви­ конання делегованих повноважень Тетяна Куриленко поінформувала про прорахунки щодо ведення документації. Підсумки підбив Анатолій Кругол: за ре­ зультатами перевірки всі служби району зро­ били одностайні висновки – робота виконко­ му недостатня й потребує термінового поліп­ шення. Селищному голові варто налагодити ефективний контроль за надходженням кош­ тів до бюджету, активізувати роботу з пога­ шення податкового боргу тощо. Седнівська селищна рада має відзвітувати перед РДА про усунення недоліків. Наталія БУШАЙ

Дотацію отримали лише терехівці Фізичні особи поча­ ли отримувати бю­ джетну дотацію за утримання молод­ няка великої рогатої худоби

Наказом Міністерства аграр­ ної політики та продовольства від 6 червня 2018 року №58 за­ тверджено розподіл коштів, пе­ редбачених у державному бю­ джеті за програмою 2 801 540 «Державна підтримка галузі тва­ ринництва» на 2018 рік для на­

дання фізичним особам спе­ ціальної бюджетної дотації за утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №107.

інформуємо

На жаль, цією дотацією ско­ ристалися у І півріччі лише жи­ телі Терехівської сільської ради. Нагадуємо, що документи для отримання дотації потрібно по­ дати до сільської, селищної рад до 1 вересня та до 1 грудня. Управління АПР

Щиро дякуємо голові Черні­ гівської районної ради Олек­ сандру Ларченку та всім органі­ заторам за чудову поїздку наших дітей у Польщу! Діти були у захва­ ті від цікавих екскурсій і розпо­ відей, захоплюючих місць, які їм удалося відвідати. Навіть негода не зіпсувала ту чудову атмосферу, яка панувала у групі. Мандрівка була добре організована. За такий короткий проміжок часу діти по­ бували у багатьох цікавих місцях. З повагою батьки Іванівської ОТГ

Лист подяки Хочемо висловити слова вдяч­ ності Чернігівській раді за орга­ нізовану поїздку в Польщу, ком­ фортне перебування наших дітей за кордоном. Діти приїхали задо­ волені та з яскравими враження­ ми від подорожі та організованих екскурсій. Ми вдячні за співпрацю та сприяння всебічному розвитку наших дітей. З повагою та вдячністю батьки Гончарівської гімназії

Поляки дружелюбні та гостинні Ця подорож була незабутньою. Інший світ... Нові враження, зна­ йомства, друзі. Програма екскур­ сій надзвичайно різноманітна й насичена: басейн, зоопарк, боу­лінг, байдарки, королівські старовинні замки, карети, казкова архітекту­ ра столиці. Панував особливий на­ стрій, завдяки дружелюбності та гостинності поляків. Я щиро вдячна організаторам поїздки – Чернігівській районній раді в особі Олександра Ларченка та стороні, що нас так гарно при­ ймала. Адже всі вони доклали чи­ малих зусиль, щоб відпочинок був цікавим і різноманітним. А про безпеку подбали ті, хто нас су­ проводжував. Анна ЗАВАЛЬНА, смт М.-Коцюбинське

16 липня – День бухгалтера України

Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята! Ваша робота надзвичайно серйозна, відповідальна й вимагає великої самовіддачі, знань та уваги. Вона часом ставить завдання, від вирі­ шення яких залежить благополуч­ чя не лише вашої організації, а в цілому – й нашої країни. Нехай ваша робота завжди приносить радість і гордість за результати праці, визнання колег та керівництва, нехай мудрими бу­ дуть ваші дії. Добробуту та злаго­ ди, оптимізму й упевненості в сво­ їх силах. Бажаємо, щоб кожен день життя наповнювався людськими радощами, щастям і любов’ю! З найщирішими побажаннями за дорученням колективу фінансового управління Черні­ гівської райдержадміністрації Лариса ПОТАПЕНКО


м.-коцЮБинсЬка отг

5

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

висОкА віДзНАкА

Достойний кожен, переможців – п’ятеро

Визначено імена перших лауреатів щорічної премії Михайло-Коцюбинської ОТГ імені Василя Еллана-Блакитного У найбільшій, найпотуж­ нішій та найактивнішій громаді Чернігівського ра­ йону за півтора року від заснування вже суттєво поліпшено інфраструк­ туру населених пунктів, ремонтуються заклади культури, освіти, ме­ дицини. Серед останніх здобутків – за рахунок місцевого бюджету та державної програми «Бу­ дівництво футбольних полів зі штучним покрит­ тям у регіонах України» облаштовано такий на території гімназії. та не хлібом єдиним живе людина, й  користь громаді та її жителям може бу­ ти  не  лише  матеріальною.  Працівники 

закладів  освіти  формують  майбутніх  розбудовників  України,  митці,  що  пра­ цюють  у  різних  напрямках  і  техніках,  бережуть  та  примножують  культурну  складову суспільства. Задля відзначення тих, хто утверджує  гуманістичні  й  національні  ідеали,  ідеї  незалежності  України,  духовні  цінності  українського народу, які мають загальне  визнання та досягнення протягом остан­ ніх п’яти років, і було засновано щорічну  премію імені Василя Еллана­блакитного.  Нещодавно  відбулося  перше  засідання  конкурсної комісії на чолі з заступником  селищного  голови  Віктором  Єремою,  яка розглянула кандидатури десяти но­ мінантів  і  визначила  лауреатів  у  номі­ націях «освіта», «література», «Музичне  мистецтво», «образотворче мистецтво»,  «Декоративно­ужиткове мистецтво». –  Згідно  з  Положенням  про  премію  Ми хайло­Коцюбинської  отГ  ім.  Василя  Елла на­блакитного,  затвердженим  на  сесії  селищної  ради,  висувати  канди­ датів  можуть  заклади  культури,  освіти,  творчі  спілки,  громадські  організації  та 

старостинські  округи,  –  розповідає  на­ чальниця  відділу  освіти,  молоді,  спор­ ту, культури та туризму лідія Гаєвська. –  Крім творчої характеристики, клопотан­ ня й протоколу засідання колегіального  органу,  який  висуває  кандидата,  мають  бути й листи на підтримку кандидатів. Склад комісії, яка розглядає докумен­ ти номінантів, також затверджує сесія се­ лищної ради, до неї увійшли представни­ ки у царині освіти, культури, літератури,  громадські діячі та журналісти. Першими  номінантами  стали  деся­ теро  осіб,  кожен  із  яких  вартий  окре­ мої  розповіді.  Члени  комісій  знайоми­ лися  з  творчими  характеристиками,  переглядали  презентації  й  жваво  обго­ ворювали  кожного  упродовж  трьох  го­ дин.  Зрештою,  визначили  п’ятьох  пере­ можців,  які  отримають  премії  в  розмірі  5  тисяч  гривень  під  час  урочистостей  до  Дня  Незалежності  України.  Хто  саме  вперше  в  історії  новоствореної  грома­ ди отримає винагороду, нехай поки що  буде таємницею. Наталка соЛоДаШКо

ВПЕРЕД Ні слова про втому! Ні слова про спокій! Хай марші лунають бадьорі й гучні... Хоч ніч облягає, – та в пітьмі глибокій вже грають-палають досвітні вогні... товариші, друзі! Бадьорі й завзяті, Єднаймо одсталих плечем до плеча! Гей, хто нам посміє шляхи замикати? Горять наші очі, як вістря меча. Ми вийшли давно вже у путь нам відому, Хай кулі ворожі назустріч летять. Ні слова про спокій! Ні звуку про втому! вмремо, – а здобудем ключі від життя.

Василь Еллан-Блакитний, справжнє ім’я василь Михайлович Елланський, – видатний уродженець с. Козел (смт М.-Коцюбинське). Український громадський діяч, патріот, письменник, який зробив вагомий внесок у національно-культурне відродження української держави. один із найліпших віршів поета – «вперед».

На здобуття премії М.-Коцюбинської ОТГ ім. Василя Еллана-Блакитного в різних номінаціях претендували освіта

Заступник дирек­ тора з навчально­ виховної роботи М.­Коцюбинської гімназії

Ніна КАЛІНІЧЕНКО Мудра,  доброзичлива,  об’єк тивна, сучасна, тактов­ на, справедлива. так харак­ теризують Ніну Михайлівну  її колеги. Працює в гімназії  з  1974  року,  починала  вчи­ телькою російської мови та  літератури.  Її  цікавлять  на­ уково­методичні  питання,  досвід  роботи  узагальнено  в  методичних  та  навчаль­ но­методичних посібниках.  була  авторкою  дослідно­ експериментальної  роботи  гімназії  на  обласному  рівні  з проблеми «Впровадження  здоров’я  збережувальних  технологій  у  навчально­ виховний  процес  як  умо­ ва  формування  культури  здоров’я учнів». Учитель фізичної культури Андріївської ЗОШ І­ІІІ ст.

Олексій ГАЛЬКО олексій  Васильович  ви­ кладає  не  лише  фізичну  культуру,  а  й  такий  пред­ мет,  як  «Захист  Вітчизни»,  формує  в  учнях  готовність  стати  на  захист  рідної  зем­ лі,  ростить  патріотів.  На  уроках  фізичної  культури  враховує  рівень  здібнос­ тей і стан здоров’я кожного  учня.  У  маленькій  сільській  школі  зумів  створити  гар­ ну  команду  з  волейболу,  а  турнір із цього виду спорту,  присвячений  пам’яті  його  колеги Володимира Єреми,  набуває  популярнос­ ті  з  кожним  роком.  Серед  26­ти  навчальних  закла­

дів  І­ІІІ  ступенів  на  район­ ній  спартакіаді  школярів  Андріївська школа посідала  в різні роки 6, 4, 5 й 7 місця.  Недарма педагог став пере­ можцем  ІІ  та  лауреатом  ІІІ  етапів Всеукраїнського кон­ курсу «Учитель року». Учителька української мови та літератури Ведильцівської ЗОШ І­ІІІ ст.

Тетяна СКРИПКА торік  тетяна  Вікторівна  стала лауреаткою обласно­ го  етапу  Все українського  конкурсу  «Учитель  року».  А  її  учень  –  призером  об­ ласного  етапу  Всеукра їн­ ських  олімпіад  із  україн­ ської  мови  та  літератури,  отримав  диплом  І  ступе­ ня.  Відточуючи  педагогічну  майстерність  і  впроваджу­ ючи  інноваційні  методи,  працює над проб лематикою  «Використання  елементів  народознавства  на  уроках  української мови та літера­ тури».  Навіть  її  позауроч­ ний  час  розписаний  мало  не  по  хвилинах,  бо  своє  серце давно віддала дітям.

література

Поетеса, членкиня об­ ласної літературної студії

Наталія САПУН Не  одне  покоління  ми­ хайлокоцюбинців  виве­ ла  на  стежину  доросло­ го  життя  ця  пані.  Наталія  олександрівна  працювала  вчителькою української мо­ ви та літератури, вона – від­ мінник народної освіти, має  звання «Старший вчитель». та частина її життя – по­ етичне  слово.  Писати  по­ чала  ще  у  школі,  а  наразі  вона  –  авторка  двох  збі­

рок  «Пам’ять  серця»  та  «Відлуння  думок»,  відзна­ чена  дипломами  першого  Всеукраїнського  поетично­ го стартапу «Дотиком душі»  та Чернігівського обласного  фестивалю­конкурсу  укра­ їнської патріо тичної пісні та  поезії  часів  революції  гід­ ності й Ато. Каже, що живе,  працює й пише для людей. Жителька Андріївки

Тетяна МОРГУН Уродженка  Андріївки  тетяна  Моргун  –  творча  особистість.  Вона  й  співає,  і  з  сестрою­близнючкою,  і  сама,  і  грає  на  гітарі  та  акордеоні,  до  речі,  вчила­ ся самотужки. І пише чудо­ ві вірші. Деякий  час  працювала  в  Чернігові,  а  відколи  по­ вернулася в рідне село, бу­ ла техпрацівницею в школі.  одного  разу  активна  учас­ ниця  художньої  самодіяль­ ності  тетяна  Анатоліївна  принесла  свої  вірші,  їх  бу­ ло  покладено  на  музику.  А  от  перша  збірка  творів  по­ етеси ще чекає на друк.

Музичне  мистецтво

Художній керівник народного аматор­ ського хору «Джерело» М.­Коцюбинського селищного будинку культури

Олексій ЛАКТІН Щоби  скласти  думку  про  цього  номінанта,  вар­ то  побачити  його  на  сцені.  Недарма отримав диплом ІІІ  ступеня  на  обласному  фес­ тивалі­конкурсі української  патріотичної  пісні  «янголи  світла».  Не  менша  фахо­ вість олексія Пет ро вича як 

викладача  вокалу.  Завдяки  йому  народний  аматор­ ський  хор  «Джерело»  був  неодноразовим  учасником  різних  конкурсів  та  фести­ валів  –  літературно­мис­ тецького свята «Сед нів ська  осінь», міжнародного фоль­ клорного фестивалю націо­ нальних  культур  «Поліське  коло»  та  інших.  Цьогоріч  фольклорний  ансамбль  «Перевесло»  у  складі  на­ родного аматорського хору  «Дже рело» був нарогодже­ ний дипломом І ступеня на  обласному  фольклорному  фестивалі­конкурсі  ім.  Ва­ силя Полевика. Ну  а  про  успіхи  олексія  лактіна  та  його  вихован­ ців  на  фестивалі  «Євро­ Юрмала»  в  латвії  писалося  в минулому номері «НК».

Декоративно­ ужиткове  мистецтво Жителька Андріївки

Тамара ШУСТ Її  життя  було  пов’язане  з цифрами, працювала спо­ чатку  бухгалтером,  а  потім  головним  бухгалтером  міс­ цевого  сільськогосподар­ ського підприємства. Потім  була  і  касиром,  і  праців­ ницею  пошти,  але  завжди  знаходила час для творчос­ ті. Із далекої юності несла в  серці любов до вишивання,  що  передавалася  в  родині  з покоління в покоління. та  часу, як завжди, бракувало.  тож коли вийшла на пенсію,  як то кажуть, відвела душу.  Спочатку втілила давній за­ дум – виготовила вишиван­ ки для всієї своєї сім’ї: і для  себе,  й  дітей,  і  онуків.  Ще  тамара  Іванівна  в’яже  гач­ ком  чудові  мереживні  сер­

ветки,  оздоблює  бісером  картини. Знайшла застосування й  старим газетам, виготовляє  з  них  чудові  плетені  коши­ ки й декорує їх у техніці де­ купажу. Працівниця М.­Ко­ цюбинської селищної ради, спеціалістка у справах дітей, сім’ї, обліку бездомних осіб та соціального захисту

Лариса ВАСИЛЕНКО Ця чарівна жінка – обда­ рована особистість із висо­ кими  здібностями,  творча,  всебічно  розвинута,  охоче  ділиться  досвідом  творчо­ го процесу. Вона має міцну  основу  знань,  умінь  та  на­ вичок, бере участь у підго­ товці  та  проведенні  місце­ вих  та  районних  заходів  із  нагоди  державних,  народ­ них та професійних свят. організована,  уміє  зосе­ редити  увагу  на  досягнен­ ні  мети.  лариса  олек санд­ рівна  –  постійна  учасниця  художньої  самодіяльнос­ ті  Жукотківського  будинку  культури.  Весела,  активна,  має  відмінне  почуття  гу­ мору,  а  ще  вправно  воло­ діє  голкою  й  уміє  створю­ вати  чудові  вишиті  робо­ ти, які не раз були окрасою  свят,  зокрема,  «Седнівська  осінь». Майстер народної ви­ шивки, збирач старо­ житностей із села Москалі

Юрій ДАХНО Йому  достатньо  одного  погляду, щоб визначити да­ ту  створення  рушника.  А  в  колекції  їх  –  не  один  деся­

ток.  І  кожен  має  свою  істо­ рію. Юрій Володимирович і  сам уміє орудувати голкою,  навчився ще десятирічним.  Добре вишивав прадід пана  Юрія,  збереглося  чимало  його  рушників  та  сорочок,  можливо,  так  голос  крові  озвався через покоління. З часом зацікавився ста­ рожитностями.  Інколи  те,  що  люди  збиралися  вики­ нути  на  смітник,  ставало  експонатом  домашнього  музею.  В  їхній  дружній  ро­ дині всі залюблені у народ­ ні  ремесла,  творчість,  всі  вишивають  –  і  дружина,  і  діти. Кожен,  хто  хоч  раз  був  учасником  обласних  або  районних  заходів,  безсум­ нівно не забуде гарної пре­ зентації родини Дахно.

образотворче  мистецтво Вихователька Кар­ хівського закладу дошкільної освіти «Мандаринка»

Юлія ШИРАЙ лише  два  роки  працює  тут  пані  Юлія,  але  чудово  проявила  свої  здібності  як  фахові,  так  і  творчі.  Вміло  розписала  стіни  закладу,  ігрових  майданчиків,  ство­ рила  затишок  і  подарува­ ла  малим  вихованцям  гар­ ний  настрій.  А  ще  вона  пише  картини.  І  авторські  полотна,  і  «дублює»  вели­ ких  художників.  Є  у  Юлії  свій  «Дев’ятий  вал»,  інші  роботи  морської  темати­ ки.  Пейзажі,  натюрморти,  портрети.  Вона  є  постій­ ною  учасницею  різних  за­ ходів,  і  як  кожен  митець,  певно,  мріє  про  авторську  виставку.

Переможці отримають по 5 тисяч премії 24 серпня під час урочистостей до Дня Незалежності України.


гості номера

6

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

Для людей – як для себе

Подружжя з Количівки впроваджує принципи органічного землеробства Десять гектарів – до десятка культур

Поч. на 1-й стор.

Сергій із доньками Златою та Софією

Буглаків можна назвати міні-фермера­ ми, бо вони обробляють трохи більше де­ сяти гектарів – паї батьків. Роблять усе самі, Тетяна відповідає за підбір нових сортів, впровадження нових технологій, реалізацію продукції. За Сергієм уся тех­ нічна частина. Він на всі руки майстер – ремонтує техніку, розробляє й виготовляє різноманітні пристосування та прилади. Фермери сіють гречку, жито, пшеницю, спельту та дві голозернисті культури – овес і ячмінь. Цього року посівні площі поповнили золотистий льон, кукурудза, соняшник. Півгектара зайнято під кольоровою картоплею з рожевою та фіолетовою м’якоттю, в городі зріє ще одна перспек­ тивна культура – голозернистий гарбуз сорту «Штірійський». З його насіння в Австрії виготовляють супердорогу олію, яку потім привозять у наші елітні магазини й продають за ціною вищою, ніж оливкова. Така структура посівів – не примха, бо мають враховувати всі ризики, й не тіль­ ки кліматичні але і коливання цін на куль­ тури. Наприклад, подешевшало жито чи пшениця – й усе – не отримаєш очікуваних прибутків. І чекати допомоги немає звідки: в Україні мале фермерство, на відміну від тієї ж Польщі, не підтримується державою. До того ж, чим більше культур, тим прос­ тіше дотримуватися сівозміни на полях.

Зелена гречка смачніша

Екологічні вівсяні пластівці

«Нутелла» з пророщеної гречки

Фіточаї

Безумовно, королевою ФГ «Со­нячна земля» є гречка, під нею – понад третина площ. Перевагу їй надали, бо самі госпо­ дарі та їхні друзі дуже люблять гречану ка­ шу, а «чистої» в магазині не купиш. – Узагалі вона не потребує багато доб­ рив: перед посадкою у ґрунт уносять ніт­ роамофоску та в процесі росту обробля­ ють від тлі, – розповідає Тетяна. – Але до­ стигає ця культура нерівномірно, коли нижні китиці вже поспіли, верх ще цві­ те. Тому коли її збирають, вологість зер­ на дуже висока, його треба досушувати. Підприємства, щоб цим не займатися, де­ сикують посіви – обприскують спеціаль­ ним розчином, і рослина засихає на ко­ рені. Цей розчин сушить усе, що росте на полі. Потім гречка начебто й сухень­ ка та чистенька, але користі від неї ніякої, бо «збагачена» цими самими хімікатами. Коли ми молотимо свою гречку, в неї во­ логість завищена (десь 18-20), а треба щоб було хоча б 14. Сушимо її у зерносушар­ ці, причому, при низьких температурах. Традиційну гречку сушать при високих, десь 60-70 градусів, а потім ще й прожарю­ ють. Півтори години й готова, а ми суши­ мо при температурі 30-35 градусів, тому процес триває півтори-дві доби. Але на­ ша крупа жива, не втрачає всіх поживних якостей та схожості. Зерносушарку скон­ струював і зробив Сергій. У мене чоловік майже все робить сам, усі прилади, що є у нас, зроблено його руками. У ФГ «Сонячна земля» я вперше скошту­ вала зелену гречку, ту саму, що за ДСТУ має йти на дитяче харчування, тобто саме таку крупу повинні споживати в дитячих садочках та школах, бо вона набагато ко­ рисніша для дітей. – Та, що продається у магазинах, про­ жарюється або пропарюється й набуває темного кольору. Для чого це робиться, ніхто не знає. Хтось каже, що так збіль­ шується термін зберігання. Але й зелена гречка добре зберігається. А хтось вважає, що просмажену швидше готувати, хоча й це не так, – дивується Тетяна.

Насіння з Носівки

Сорт картоплі «Екзотика»

– У нас беруть насіння сироїди, які вжи­ вають його не вареним або на пророщу­ вання, і тут дуже важливі смакові якості

зерна. Й це стосується не лише гречки, а й пшениці, жита, вівса, ячменю. Наприклад, пшениця є смачна, а є як трава. Ми виро­ щуємо «Оберіг Миронівський», вона со­ лодкувата. Намагаємося більше брати віт­ чизняне насіння, вже районоване до на­ шого регіону, в основному – Носівської селекційно-дослідної станції. Ми виїжджа­ ємо до них, вони нас консультують, роз­ повідають, що краще, дозволяють спро­ бувати різні сорти. Так відібрали кілька найсмачніших, які й культивуємо, – каже фермерка. До речі, голозернисті овес та ячмінь – теж розробка вчених із Носівки. При об­ молоті немає полови. З вівса фермери ви­ готовляють пластівці, вони дуже тоненькі та ніжні як фінського виробництва, та на­ багато корисніші, бо не проходять терміч­ ної обробки. Прилади для давлення вівса, як й інші апарати, сконструював Сергій власноруч. – Щоб купити все це обладнання, треба, мабуть, витратити мільйон, тож доводить­ ся робити щось із підручних матеріалів, – розповідає господар. Із подрібненого ячменю фермери роб­ лять запашний та корисний напій, який колись уживали наші предки-козаки. Для більшості українців – це ще й кава Nostalgie, бо це смак нашого дитинства. До речі, цей підзабутий в Україні напій ко­ ристується в Європі великим попитом. – У Італії, де живе моя сестра, ячмін­ ну каву називають дитячою та продають у відділах дитячого харчування, – розпо­ відає Сергій.

У планах – олійниця та млин

Господар зараз міркує, як виготовити олійницю, щоб виробляти екологічно чис­ ту корисну олію, бо цього року фермери посіяли льон та соняшник. З останнім вза­ галі вийшла ціла історія, бо знайти чисте непротравлене насіння ще та проблема. Усе насіння соняшнику й кукурудзи про­ травлюється інсектицидами. Довелося Тетяні телефонувати аж у Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС). – Узагалі вони не займаються роздріб­ ною торгівлею, але я розповіла свою ситу­ ацію, тож поставилися з розумінням й зна­ йшли для нас п’ятикілограмовий мішечок непротравленого насіння. Чому ми шале­ но зраділи, – розповідає Тетяна. – Хочемо збільшити й посіви голозернистого гар­ буза, у нього насіння не має лушпиння, дістав, промив і їж, діти його дуже люб­ лять. Воно дуже маслянисте, коли зроби­ мо олійницю, спробуємо з нього давити олію, бо чим ми гірші за австрійців? А ще фермери хочуть зробити млин, щоб молоти зерно за старовинними тех­ нологіями та пекти цільнозерновий хліб. – Я й зараз іноді печу, але робити це з магазинного борошна немає сенсу, – ка­ же Тетяна.

Усе органічне

– Нам подобається працювати на землі, хочемо розвиватися, але на все не виста­ чає часу, – каже фермерка. – Наприклад, гречка та фацелія (це такий сидерат, який Буглаки вирощують на насіння) – дуже гар­ ні медоноси. Та займатися бджолами поки не виходить. Органічне виробництво на­ багато важче за традиційне. З бур’янами доводиться боротися тільки за допомо­ гою сівозміни – гречка, жито трохи приду­ шують траву, плюс оранка та дискування. У просапних, наприклад картоплі, куку­ рудзи – за рахунок прополювання між­ ряддя. Добрива теж тільки органічні (ті ж самі сидерати, заорювання соломи тощо), від шкідників та хвороб використовуються винятково органічні препарати. – Зараз уже є багато таких на основі грибів та різних бактерій. Є також бага­ то стимулюючих препаратів. Ними можна обробляти й насіння перед посадкою. Ми

їх заражаємо корисними бактеріями, які не дозволяють розвиватися патогенним. Дружимо з клубом «Органічного земле­ робства» й там купуємо те, що потрібно. Дещо беремо у розробників, наприклад, у Чернігівському інституті сільськогоспо­ дарської мікробіології та агропромисло­ вого виробництва НААН України. Проти колорадського жука картоплю обробляє­ мо «Актофітом» або «Колорадоцидом», во­ ни на основі бактеріальних спор і нешкід­ ливі для людини. За два дні після обробки таку картоплю можна вживати в їжу. Так боремося з колорадами вже чотири ро­ ки, результат дуже гарний. Звичайно, що органічний препарат не діє так блискавич­ но, як ядохімікати: дві хвилини, й жук уже мертвий. Але протягом доби-двох шкідни­ ки втрачають активність, а згодом узагалі гинуть, – розповідає Тетяна. Попри складнощі, фермери не збира­ ються переходити з органічного земле­ робства на традиційне. Навпаки, хочуть отримати сертифікати з виробництва ор­ ганічної продукції. Зараз Тетяна переучу­ ється на агронома в Полтавській держав­ ній аграрній академії, бо однією з умов сертифікації є наявність у господарстві аг­ ронома.

Авторські трав’яні чаї та свічки з вощини

А ще у Тетяни є хобі, яке тісно переплі­ тається з основною роботою – вона ро­ бить трав’яні чаї. Переважно вони багато­ компонентні, за винятком гречки. – Квіти гречки заварюю окремо, греча­ ний чай дуже корисний, він зміцнює суди­ ни, у народній медицині його використо­ вують як лікувально-профілактичний засіб при атеросклерозі. Вживають і при нежиті для пом’якшення кашлю та відхаркуван­ ня мокротиння. В основному до складу чаїв уходить 3-9 компонентів, які я підби­ раю інтуїтивно. Взагалі, травами цікавлю­ ся вже давно, але вважаю свої чаї не так лікувальними засобами, як профілактич­ ними. Найчастіше використовую ромашку, троянду, волошку, календулу, квітки липи, коров’як, м’яту, мелісу, сушені яблука, ожи­ ну, вишні, чорниці, суниці, іван-чай фер­ ментований та просто сушений, листя ма­ лини та вишні ферментовані, – розповідає фермерка. Ці рослини вона компонує в різних ва­ ріаціях, отримуючи дуже цікаві композиції за смаком та запахом. Наприклад, вечірній заспокійливий чай вона робить з гадюч­ ника звичайного, іван-чаю, пелюсток тро­ янди рожевої та червоної. Дуже цікавий за смаком такий збір: іван-чай ферменто­ ваний, волошка, пелюстки троянди та ка­ лендули, не поступається йому й інший за складом чай: листя полуниці, сушені ягоди суниці, календула, іван-чай. Для жаркого дня ідеально підходить м’ятний чай з пе­ люстками троянди. – Трави збираю по всій області, волош­ ки та ромашки – винятково на своїх посі­ вах, бо знаю, що вони органічні, троянди, календула, м’ята, меліса, вишні, малина, суниці – з власного саду-городу, щоб бу­ ти впевненою, що вони органічні, – роз­ повідає. Її чаї вже знають у Чернігові, їх бере на реалізацію «Зелена лавка», замовляють че­ рез інтернет. Ще одне хобі господарки ФГ «Сонячна земля» – виготовлення ароматично-енер­ гетичних свічок із вощини – основи май­ бутніх бджолиних стільників. Її Тетяна ряс­ но посипає природними ароматичними речовинами – ладаном, корицею, м’ятою тощо, вставляє гніт, скручує. Виходять оригінальні свічки з природними арома­ тизаторами. – У нас усе органічне, все природне, бо прагнемо жити в гармонії з природою. І робимо для людей, як для себе, – каже Тетяна Буглак. Тетяна БЕРЕЗКІНА


ДосвіД і... містика

7

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

НА межі кАтАстрОфи?

Містичне перехрестя,

або Не буди лихо, поки воно тихе

З нового року розвил­ ка доріг за Красним мостом у Чернігові підтвердила народ­ не повір’я про магічну силу перехресть. Коли цьому вірити, в таких місцях живе нечиста сила й наявний особли­ вий енергетичний фон. Щось  подібне  почало  відбувати­ ся  на  перехресті  вулиць  Шевченка  та  о.  Молодчого.  Спочатку  з  січня  по квітень «посипався» асфальт біля  будинку  №5  по  вул.  о.  Молодчого.  так заявив про свій плачевний стан  залізобетонний  колектор,  прокла­ дений  іще  в  1976  році.  Верхню  час­ тину  труби  роз’їла  корозія.  І,  як  на­ слідок, над нею обвалилося асфаль­ тобетонне покриття вулиці. Ситуація  ускладнилася  тим,  що  асфальт у деяких місцях був покла­ дений не на шар щебеню, а прос то  на  землю.  Колектор  відкрили,  зро­ зуміли,  що  точковий  ремонт  недо­ цільний  і  вирішили  до  літа  помі­ няти  860  м.  тимчасово  встановили  обмежувальні знаки по парній сто­ роні вулиці. та водіїв це не зупини­ ло,  вони  прибрали  знаки  й  їздили,  поки  4  квітня  біля  будинку  №8  у  глибоку  яму  в  асфальті  не  прова­ лився  по  самі  колеса  маршрутний  автобус. Наприкінці травня у бюджеті зна­ йшли 25 млн грн для аварійних ро­ біт, після чого перехрестя перекри­ ли повністю. транспорт спрямували  по  вулицях  Савчука,  Міхнюка,  Геть­ мана Полуботка, Академіка Павлова.  Ав тівки  продовжували  виїжджати  на бере гову через Савчука, добива­ ючи й без того розбиті міжкварталь­ ні проїзди. транспортне  навантаження  на  ці  вулиці посилилося. Ними на Золотий  берег їхали вантажівки з піском, бу­ дівельними  матеріалами  –  для  ба­ сейну, що будувався. 16 ЛИПНЯ Не  розпочи­ найте нові спра­ день 4 ви,  зосередьте  усі  сили  на  по­ силену  робо­ ту  над  здійсненням  ідеї.  Ушановується пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських. Якщо мошки в’ються колами, хороша погода на сім діб.

f

У  результаті,  коли  поруч  із  бу­ динком  №74­а  по  вулиці  Гетьмана  Полуботка  (неподалік  педуніверси­ тету) під асфальтівкою прорвало во­ догін, вода потрапила у каналізацій­ ний колодязь, що знаходився поруч.  Почалося вимивання грунту, дорож­ нє полотно просіло й тут. Фахівці  КП  «Чернігівводоканал»  поспішали  завершити  роботи  з  від­ новлення  колектора  до  16  червня,  бо  на  цей  день  назначили  офіцій­ не  відкриття  пляжного  сезону,  а  ця  аварійна ділянка гальмувала рух на  Золотий пляж по новій дорозі вули­ ці берегової. Про наслідки, що можуть з’явити­ ся у разі збільшення транспортного  потоку в цій частині міста, говорили  ще у 2008 році, коли виникла ідея бу­ дівництва  магістральної  вулиці,  ко­ тра  мала  поєднати  Київське  шосе  з  Черніговом  по  вулицях  Шевченка,  о. Молод чого, Першого травня й да­ лі на олександ рівку. Старожили  мікрорайону  висло­ вили  побоювання,  що  цю  тран­ спортну  артерію  будувати  не  мож­ на, зруйнуються всі комунікації, про­ кладені ще в 60­их. однак заступник  міського голови з будівництва олек­ сандр Сердюк наполягав: – У будь­якому випадку я завжди  буду  відстоювати  дорогу  з  Валу  до  Молодчого,  що  дозволить  зменши­ ти  надмірний  автомобільний  потік  у центрі міста. Але,  коли  в  одному  місці  «змен­ шується»,  у  іншому  –  збільшується.  Збільшили  по  вул.  Молодчого.  тоді  проти виступила громадськість, і ця  ідея не була реалізована. також чер­ нігівці  торік  виступали  проти  нової  дороги по вул. береговій, та, завдя­ ки наполегливому бажанню мера, її  таки  проклали.  Хоча  міський  голо­ ва  знав  про  складності  при  будів­ ництві. –  Досвідчені  будівельники  під­ твердять,  що  для  будівництва  доріг  чернігівські  грунти  чи  не  найгірші.  У  нас  пісок,  який  постійно  «пливе».  Через  це  дорога  також  руйнується. 

17 ЛИПНЯ Усі  потребу­ ватимуть  ва­ день 5 шої  допомо­ ги  і  підтримки,  не  відмовляй­ те.  Відзначається день пам’яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. Казали «Який Андрій – такий і Калинник (11 серпня)».

g

18 ЛИПНЯ Найсприят­ ли  в і ший  для  то­ день 6 го, щоб привес­ ти  в  порядок  внутрішній  світ  і  налагодити  емоційний  фон.  Присвятіть  вечір  дружнім  посиденькам. Ушановується пам’ять преподобного Афанасія Афонського. Жовті хмари – чекай дощу.

g

Щоб вона збереглася довше, її треба  «закувати» в бордюри. тим  часом  над  розритим  пере­ хрестям  продовжували  вирувати  невідомі  сили.  У  червні,  містичного  13­го числа у виритому котловані на  глибині  одного  метра,  за  50  метрів  від  будинку  №53  по  вул.  Шевченка  екскаваторник  помітив  іржаві  міни.  Наступного дня знайшли боєприпа­ си часів Другої світової війни, радіус  ураження яких сягав 400 м. Звичайно,  їх  вивезли  на  спеці­ ально  облаштованому  автомобілі  й  знешкодили. та жителі недавно збу­ дованої  багатоповерхівки  були  шо­ ковані  –  іржаві  боєприпаси  могли  зденотувати у будь­який момент. та  ще  не  всі  підземні  таємниці  в  цьому  місці  розкриті.  Чернігівська  археологиня Альона Черненко пові­ домила, що саме там, на розі вулиць  Шевченка та Молодчого в Х – на по­ чатку  ХІ  ст.  були  закладені  55  грун­ тових  захоронень  та  два  кургани.  Археологічні розкопки 2005 року ви­ явили кілька обгорілих гробів та по­ гребальний інвентар – глечик, пояс­ ні пряжки, скроневі кільця. Набагато  пізніше в 1870­1874 рр. на перехресті  вулиць Шевченка та Молодшого (ко­ лись вони називалися Московською  та  Петербурзькою)  була  збудована  Вознесенська  церква.  та,  як  відомо,  при  православних  церквах  завжди  були  кладовища,  тому  не  виняток,  що  там  захоронено  прах  чиїхось  предків.  Церква  згоріла  під  час  вій­ ни,  довго  стояла  зруйнованою,  а  в  1955 році її розібрали. На сьогодні роботи з облаштуван­ ня нового колектора на перехресті на­ чебто завершені, транспорт рухається  по ньому, як і раніше. та 3 липня, після  зливи,  що  замочила  все  місто,  знову  перекрили рух по вулиці Молодчого,  ремонт  дороги  триває.  На  перехрес­ ті – дорожня техніка, автобуси та тро­ лейбуси вирулюють між ними. Епопея  з  перехрестям  не  завершилася.  За­ лишилося  питання  –  містичні  чи  ру­ котворні сили витають над ним? Людмила тарасЕНКо 19 ЛИПНЯ День  зустрі­ чей  і  приєм­ день 7 них  знайомств.  Можливо,  по­ бачитеся  із  ко­ лишніми коханими. День пам’яті мученика Єрмія Команського та преподобної Мокрини (Мокриди). Примічали, якщо цього дня дощ, то й осінь буде дощовою.

g

ПОрАДи

Ефективні методи як не гризти нігті

Обкушування нігтів – досить поширене явище серед дітей і дорослих, однак від нього треба позбавлятися. Найчастіше  гризуть  нігті  у  процесі  мозкової  активності,  перебуваючи в стані задуму, хвилювання або переживання.  Деякі  люди  гризуть  нігті  усві­ домлено «піклуючись про свою  красу і здоров’я». Аби  відучитися  гризти  ніг­ ті  дорослим,  насамперед  по­ трібно  змінити  своє  ставлення  до  цього  явища  і  визнати  для  себе,  що  це  проблема,  з  якою  необхідно  боротися.  Навчіться  контролювати  свої  дії  в  періо­ ди хвилювання і занепокоєння.  також ефективним способом перестати гризти нігті стане за­ міна цього дійства на інше. Дістаньте з кишені мобільний те­ лефон і обмінюйтеся смс­повідомленнями з друзями, грайте  в ігри, малюйте і таке інше. якщо  ж  не  допомогло,  вдайтеся  до  крайніх  заходів.  Найпростіший  спосіб  –  змащувати  пальці  рук  і  нігті  гірки­ ми  кремами.  Можна  також  боляче  вщипнути  себе  за  руку  або вухо. Щоб  відучити  дитину  гризти  нігті,  насамперед  потрібно  відволікати  її  від  переживань,  розповідати  цікаві  історії  та  жартувати. Зловили малечу на кусанні нігтів, одразу займіть  її руки іграшкою або печивом.

Народні засоби від закрепу

Закреп є дуже поширеним розладом травлення і може бути у людей усіх вікових груп. Ця проблема вимагає правильного лікування. Існує чимало простих народних засобів, щоб підвищити функціональність травної системи і позбутися неприємного відчуття. Вичавіть  сік  із  половини  лимона  у  склянку  теплої  води  і  додайте дрібку кам’яної солі та меду. Пийте таку воду вран­ ці на порожній шлунок та ввечері. Насіння льону також до­ поможе позбутися неприємних відчуттів. одну столову лож­ ку насіння льону покладіть у склянку води і нехай постоїть  дві­три  години.  Вживайте  що­ дня  перед  сном.  Можна  навіть  з’їдати  дві­три  столові  ложки  насіння  льону,  запивши  їх  во­ дою. багатьом відома й користь  рицинованої  олії.  Проковтніть  одну­дві  чайні  ложки  цієї  олії  на порожній шлунок і протягом  дня пийте багато води. Вже че­ рез  кілька  годин  помітите  ве­ личезне  поліпшення  вашого  стану.  Не  використовуйте  цей  засіб  тривалий  час,  оскільки  можливі побічні ефекти. тим, хто страждає від закрепів, ре­ комендують пити від восьми до десяти склянок води в день.  Можна також протягом дня пити свіжі овочеві й фруктові со­ ки. Наприклад рекомендують приймати чашку капустяного  соку  двічі  на  день  до  прийому  їжі  або  півсклянки  свіжого  виноградного соку. Для лікування закрепів радять викорис­ товувати інжир як свіжий, так і сушений. Прокип’ятіть вісім­ дев’ять плодів інжиру у воді і пийте цей відвар перед сном.  Можна замочити у воді чотири­п’ять плодів інжиру протягом  ночі і з’їсти їх уранці натщесерце. якщо  проблема  закрепів  не  вирішена  навіть  після  ви­ користання різних народних засобів, зверніться до лікаря.

Догляд за посудом Столові  прибори  бли­ щатимуть, якщо начистити  їх сирою картоп лею.

20 ЛИПНЯ Вам  здава­ тиметься,  що  день 8 удача  ходить  за  всіма,  крім  вас.  Знайдете  ви­ хід  із  будь­якої  ситуа­ ції.  Не  нехтуйте  друж­ бою. Відзначається день пам’яті преподобної Євдокії. Наші пращури помітили, яка Євдоха, такий буде й листопад.

h

Додати  блиску  фарфоро­ вому  посуду  можна,  вимив­ ши його у воді з додаванням  нашатирного спирту.

21 ЛИПНЯ Не  звертайте  уваги  ні  на  що,  день 9 присвятіть день  вирішенню осо­ бистих  питань.  Ушановується пам’ять святого великомученика Прокопа. Також відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. Казали: «Що Казанська покаже, те й зима скаже».

h

22 ЛИПНЯ І д е а л ь н и й  час  для  відпо­ день 10 чинку,  відкла­ діть усі клопоти  і  відпочиньте.  Присвятіть час самороз­ витку  і  вдосконаленню.  День пам’яті Панкрата і Кирила. Примічали: якщо цей день спекотний, то у грудні чекай на сильний холод.

i


свЯта та БУДні 11 липня святкує  день  народження  знана й почесна на Чернігівщині, а особ­ ливо  в  Чернігівському  районі,  людина,  заступник  голови  обласного  коміте­ ту  профспілки  працівників  державних  установ України Володимир Андрійович СИДОРЕНКО. Важко  переоцінити  внесок  Воло ди­ мира  Андрі йовича  у  розбудову  україн­ ської держави й Черні гівщини зокрема.  Чудову людину, мудрого керівника, порадника, товариша щи­ ро вітає вся громада Чернігівського району, зичить здоров’я,  сил та многая літа для нових звершень в ім’я України.

З днем народження ми щиро вас вітаємо, Шанована людино і земляче! За роботу щиро поважаємо, Найтепліші адресуємо слова. Побажаємо вам успіхів небачених, відкриваються нехай нові світи, Щоб у всіх ділах вами назначених Досягали гарних успіхів завжди!

6 липня відзначила  90­річчя  прекрасна  жінка,  берегиня  сі­ мейного затишку, мати­героїня, яка виховала п’ятьох дітей, Тетяна Яківна ЛУГИНА із  села  Друцьке  ладинської  сільської  ради.  Шановна  тетяно  яківно!  рада  Чернігівської  районної  організації  ветеранів,  ладинська  ветеранська  організація  від  щирого  серця  вітають  Вас із таким чудовим святом та бажають багато світлих днів, дов­ голіття, благополуччя, родинного тепла, радості від дітей і онуків  та божого благословення. 9 липня відсвяткував 65­річчя ветеран праці, учитель фізики  вищої кваліфікаційної категорії Михайло­Коцюбинської гімназії Павло Миколайович ШКАРДИБЕРДА. рада Чернігівської районної організації ветеранів, організація  ветеранів смт М.­Коцюбинське від усього серця вітають іменин­ ника зі святом та бажають міцного здоров’я, безмежного щастя,  родинного затишку та довгих років життя. 12 липня відзначає 90­річчя учасник війни, ветеран праці Петро Харитонович ДЕРКАЧ із села Старик Дніпровської сільської ради. рада Чернігівської районної організації ветеранів, Дніпровська  ветеранська організація вітають Вас зі святом, бажають щастя та  здоров’я  на  довгі  роки,  нехай  кожен  день  Вашого  життя  буде  світлим і радісним.

8

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

Днями святкуватимуть 60-річчя подружнього життя найкращі на землі, наші рідні та люблячі батьки, шановані в громаді Парасковія Сергіївна та Степан Іванович КУРАШІ зі Слабина. Здається, лише вчора вони стали на рушничок щастя, а сьогодні святкують діамантове весілля. Кожен день їхнього життя прожитий недарма, у труді й турботах за дітей, а згодом онуків і правнуків. Їхні роботящі руки ніколи не знали втоми, а му- Минуло 60 років з того часу, дрість та досвід і досі є як в вашому житті цвіла весна. корисними для слабин- і стільки пережито та прожито разом, ців. Адже Степан Іванович – знаний бджоляр, Й скроні побілила сивина... Парасковія Сергіївна – а в двері стукає ласкава осінь – багата, щедра, справді дорога! вміла кулінарка. Доньки Валентина Як нагорода за любов і мудрість, та Світлана, син Віктор, За ваші, в парі прожиті, літа. зять, онуки та правнуки За те, що зберегли свою родину щиро здоровлять найдо- На хвилях часу, в радості й біді, рожчих людей, зичать За те, що долю порівну ділили міцного здоров’я, добра, і стали гідним прикладом в житті. злагоди, благополуччя. тож будьте ви здорові і щасливі! Бажають ще багато ро- Хай літ до ста вирують ваші весни легкокрилі, ків зустрічати яблуневе цвітіння, чути тьохкан- Не буде втоми лагідним рукам, ня соловейка, радіти со- Нехай здійсняться ваші мрії, а добрії серця не скоряться рокам. нечку й миру на землі.

12 липня святкує ювілей чуйна, добра, надійна, хороша людина Віра Олегівна КРИЩЕНКО із с. Рудка. Жінка, яка 15 років пропрацювала сільською головою, для багатьох стала справжньою подругою, котра завжди подасть руку допомоги в складній ситуації. Серед її багатьох друзів й сім’ї Савчуків, Сапонів, Коваленків та Гончарів, які від щирого серця вітають ювілярку з цією визначною датою. Минули, наче мить, десятки літ, вони – як дощик по тоненькій шибці, вони – як ніжний яблуневий цвіт, вони – як тонкі струни в першій скрипці. тож хай той цвіт повік не обліта, Нехай струна співає, а не рветься, Хай доля не скупиться на літа, Хай Божа благодать панує в серці. Нехай життя твоє квітує буйним цвітом і день народження приходить знов і знов, а доля хай дарує з кожним роком Міцне здоров’я, щастя і любов.

ПОліЦія ПОвіДОмляє

16-річна втікачка та крадіжка в Ковпиті 3 липня працівники  поліції  розшукували  неповнолітню  2002  року  народження,  яка  пішла  з  дому  не  повідомивши  свого  опікуна,  яким  є  бабуся. Місце перебування дівчини встановлено, її повернуто під опіку. 4 липня в  смт  Гончарівське  в  одній  із  господарських  будівель  ви­ явлено  тіло  військослужбовця,  який  покінчив  життя  самогубством.  обставини та причини з’ясовує слідство. 5 липня жителька села Ковпита повідомила, що у неї викрали елек­ тронасос для подачі води з колодязя та інший сільськогосподарський  реманент. Слідчо­оперативна група по гарячих слідах установила, що  крадіжку скоїв раніше судимий місцевий житель. Викрадене вилучено  та повернуто власнику. У скоєному він зізнався, відкрито кримінальне  провадження за ст. 185 ККУ. Групи  реагування  патрульної  поліції  та  дільничні  офіцери  поліції  склали  126  протоколів  на  порушників  адміністративного  законодав­ ства, з них – 64 за порушення правил дорожнього руху, шестеро осіб  керували  транспортними  засобами  у  стані  сп’яніння,  13  громадян  по­ рушили антиалкогольне законодавство, на них складено протоколи за  ст. 178 КУпАП. ігор ЄвДоКИМов, начальник райвідділення

ПривітАННя 12 липня святкує ювілей Віра Олегівна КРИЩЕНКО, яка упродовж 15 років очолювала рудківську територіальну громаду. Працівники Рудківської сільської ради щиро вітають Віру Олегівну з днем народження. Зичать міцного здоров’я, миру, добра та довгих років життя. роки портретами висять. роки життєві й виробничі. та що для вас ті 70! всього лиш 35 по двічі! тож хай щороку вас втіша Грай солов’їний і лелечий! Хай сонцем повниться душа, Бо 70 – це ще не вечір. Хай оминають вас тривоги, Хай Бог дасть щастя на путі, Хай світла й радісна дорога Щасливо стелиться в житті! тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід, У серці молодість плекайте, Живіть до ста щасливих літ!

ОГОлОшеННя

ТРИВАЄ КОНКУРС НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ Сектор організації відбору та проведення атестування поліцейських на базі  Чернігівського районного відділення поліції м. Чернігів, вул. Шевченка, 116­а  проводить із 2 липня по 1 серпня конкурс із відбору кандидатів на 25 посад  молодшого  та  середнього  складу  поліції,  з  яких  п’ять  дільничних  офіцерів  поліції  та  20­ть  поліцейських.  Коли  бажаєте  служити  в  поліції,  звертайтеся  за вищевказаною адресою з 9 до 17 год. щодня, крім вихідних та святкових. Довідки за телефонами: (050) 464­70­20, (067) 469­11­28, 3­12­59, 3­81­23. Виконком олишівсь кої  селищної ради оголошує КОНКУРС з визначення виконавця по­ слуг із вивезення побутових  відходів  на  території  насе­ лених  пунктів  олишівської  селищної ради. Заявки при­ ймаються  до  12  серпня  за  адресою:  смт Олишівка, вул. Чернігівська, 3,  тел. 680­942. Виконком олишівсь кої  селищної ради оголошує КОНКУРС на  займання  вакантної  по­ сади  начальника  відділу  освіти,  культури,  сім’ї,  мо­ лоді  та  спорту  олишівської  селищної  ради.  Вимоги  до  претендентів:  вища  осві­ та  (кваліфікаційний  рівень  спеціаліст,  магістр);  знання  української  мови;  досвід  роботи  на  керівних  поса­ дах;  вміння  працювати  на  комп’ютері;  знання  законо­ давчої бази. Заявки  приймаються  до  12  серпня  за  адресою:  смт Олишівка, вул. Чернігів­ ська, 3, тел. 680­942.

До уваги населення! З  16  липня  за  сприятливих  погодних  умов  тоВ  «Чернігівська  інду­ стріальна молочна компанія» проводитиме авіаційні роботи по оброб­ ці посівів кукурудзи інсектицидом «Кораген», що дозволений до вико­ ристання  в  Україні.  Про  точні  час  та  місце  проведення  обробок  буде  повідомлено  за  допомогою  об’яв  у  населених  пунктах  Чернігівського  району. Повідомляємо, що, відповідно до вимог ДСП 382­96, забороня­ ється  ближче  ніж  за  один  кілометр  від  місця  авіаобробок  проводити  інші сільськогосподарські роботи та випасати худобу. Пасіки потрібно  вивезти  до  іншого  місця  медозбору  на  відстань  понад  5  км  від  місця  проведення авіаційних обробок на період до п’яти днів. адміністрація тов «Чернігівська індустріальна молочна компанія»

укрАїНА ГОНчАрівськА селиЩНА рАДА черНіГівськОГО рАйОНу черНіГівськОї ОблАсті викОНАвчий кОмітет рішеННя 4 липня 2018 року, смт Гончарівське, №57 Про погодження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших платних споживачів у смт Гончарівське. розглянувши  матеріали,  подані  КЕВ  м.  Чернігів  щодо  водопостачання  та  водовідведення  в  смт  Гончарівське, відповідно ст. 7, ст. 31 Закону України «Про житлово­комунальні послуги», п.п. 2 п. та ст. 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком селищної ради в и р і ш и в: 1.  Погодити  тарифи  на  послуги,  які  надаються  КЕВ  м.  Чернігів  для  населення,  бюджетних  установ,  суб’єктів господарювання, інших споживачів: – з централізованого водопостачання за 1 м куб. з ПДВ – 8,08 грн; – з централізованого водовідведення за 1 м куб. з ПДВ – 9,35 грн. 2. Дані тарифи набувають чинності з 01.09.2018 року. 3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету селищної ради від 30 грудня  2014 року №106 «Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення». 4. КЕВ м. Чернігів оприлюднити дане рішення в районній газеті «Наш край». 5. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову рудника В. М. селищний голова в. М. рудник


9 Понеділок, 16 липня КАНАЛ 1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снiданок з 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевiзiйна служба новин». 9.30, 10.55 «Одруження наослiп». 12.15, 14.00, 15.25 «Мiняю жiнку». 16.50 Т/с «Моє чуже життя». 20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка». 22.20, 23.00, 4.45 Т/с «Недотурканi». 23.25, 0.00, 2.05 Т/с «Байки Мiтяя». 0.15 Х/ф «100 мiльйонiв євро».

ІНТЕР 5.45 «Мультфiльм». 6.10, 23.45 «Слiдство вели...». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини. 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Iнтером». 10.00 Х/ф «Казка про жiнку та чоловiка». 11.50, 12.25 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi». 14.15 Х/ф «Якщо йдеш, то йди». 16.00 «Чекай мене. Україна».

18.00, 19.00, 4.05 «Стосується кожного». 20.00, 2.45, 5.20 «Подробицi». 20.40 Т/с «Ганна Герман». 0.40 Х/ф «Вiзьми мене штурмом» 12+. 3.25 «Орел i Решка. Шопiнг». 4.50 «Top Shop».

ICTV 5.35, 19.20 Надзвичайнi новини. 6.25 Факти тижня. 100 хвилин. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 Спорт. 9.25 Надзвичайнi новини. Пiдсумки. 10.15 Антизомбi. 11.15, 13.20 Секретний фронт. 12.45, 15.45 Факти. День. 13.30, 16.20 Х/ф «Зелений шершень». 16.30 Х/ф «Еквiлiбрiум». 18.45, 21.15 Факти. Вечiр. 20.20 Багач-Бiдняк. Реалiтi-шоу. 21.35 Т/с «Менталiст». 22.45, 3.05 Т/с «Винищувачi» 12+. 0.35 Т/с «Невиправнi». 2.25 Т/с «Морська полiцiя. Новий Орлеан».

13.10 Х/ф «Тупий i ще тупiше – 2». 15.20 Х/ф «Нiккi, диявол-молодший». СТБ 17.10 Х/ф «Пустун». 19.00 Ревiзор. 5.55 За живе! Страстi за ревiзором. 7.05 Х/ф «Не пiдганяй кохан- 21.20 23.30 Т/с «Клiнiка». ня». 1.20 Служба розшуку дiтей. 9.20 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi». ТЕТ 13.10 Битва екстрасенсiв. 6.00 Байдикiвка. Чоловiки проти жiнок. 15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом 6.30 ТЕТ Мультиранок. 9.45 М/ф «Енчантiмалс: Рiдний Костiциним. дiм». 17.30, 22.00 Вiкна-Новини. Т/с «Усi жiнки – вiдьми». 18.00 Х/ф «Провiдниця» 12+. 11.00 12.00 Битва салонiв. 20.00 Хата на тата 12+. 13.00, 17.00 Чотири весiлля. 22.45 Х/ф «Я тебе кохаю». 14.00, 19.30, 20.30 Одного разу пiд 1.55 Слiдство ведуть екстрасенси. Полтавою. 15.00, 3.20 Вiталька. НОВИЙ КАНАЛ 16.00, 2.30 Панянка-селянка. 18.00, 19.00, 20.00 Танька i Во3.00, 1.25 Зона ночi. лодька. 4.20 Абзац. 18.30 Країна У. 6.14, 8.59 Kids Time. 6.15 М/с «Хай живе король 21.00 Т/с «Кандидат». 22.00 Вечiрка. Джулiан». 9.00 Х/ф «Чоловiки за робо- 23.00 ЛавЛавСar. 0.00 Т/с «Помста». тою». 11.00 Х/ф «Тупий i ще тупiше». 1.00 Теорiя зради. 4.15 Скарб нацiї. 4.25 Еврика! 4.30 Факти.

ТРК «УКРАЇНА»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагiн та партнери». 2.45 «Випадковий свiдок». 4.45 «Правда життя. Професiї».

Василiсою Фроловою i Сергiєм Дойком. 16.15, 23.00 «Кримiнал» зi Славою Вардою. 17.15 «Ситуацiя» з Тарасом Березовцем. 18.00 «Эхо України» с Матвiєм Ганапольським. 19.30 «Разом» з Орловською, Вереснем. 20.30 «Подiї» вересня. 21.00 «Пiдсумки» з Евгенiєм Кисельовим.

14.00 Готуємо разом. 14.50 Спецiї. 15.50 Формула любовi. 16.40, 21.30 Зiрковi долi. 17.40, 20.40 Дачна вiдповiдь. K-1 18.40 Удачний проект. 22.10 Моя правда. 6.30 «TOP SHOP». 23.00 Секрети долi. 7.40 «TiBi Абетка». 23.50 Правда життя. 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 2.00 Позаочi. 8.15 Т/с «Дикий ангел». 9.10, 0.50 «Орел i Решка. Шопiнг». 3.10 Колiр ночi. 12.00, 20.00 «Орел i Решка. СіВЕР-ЦЕНТР Ювiлейний 2». 13.00, 21.00 «Орел i Решка. Рай та 8.00, 8.30, 19.00, 7.30 Новини. пекло 2». 8.05, 8.35, 7.00, 7.35 Ранок на 14.00 «Орел i Решка. Сiвер-центрi. Навколосвiтня подорож». 9.00 Енеїда. 22.00 «Вiрю не Вiрю». 13.30, 17.00 Новини. 23.00 Х/ф «ТайМЕР». 13.40 Хто в домi хазяїн. 1.50 «Нiчне життя». 14.10 РадiоДень «Модуль знань». 14.50 Свiтло. K-2 15.45 Edera. Лайфхак з української мови. 6.30 Телеторгiвля. 7.30 Школа лікаря Комаровсько- 16.05, 19.50 Сонар. Д/ф «Спадок Кеннедi». го. 17.10 Плiч-о-плiч. 8.30 Королева декору. 17.40 Д/ф «Герої України. Крути». 9.10, 1.30 Квадратний метр. 18.30 Смаки культур. 10.30 Дiм на заздрiсть усiм. 12.20, 15.20, 0.50 Кориснi поради. 19.20 Тема дня. 13.00 Нашi. 20.40 Новини. Пiдсумки.

17.15 «Ситуацiя» з Тарасом Березовцем. 18.00 «Эхо України» с Матвiєм Ганапольським. 19.30 «Разом» з Орловською, Вереснем. 20.30 «Подiї» вересня. 21.00 «Пiдсумки» з Евгенiєм Кисельовим.

22.40, 23.45 Т/с «Кулагiн та партнери». 2.45 «Випадковий свiдок». 4.25 «Правда життя. Професiї».

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 Сьогоднi. 9.30, 3.00 Зiрковий шлях. 10.30, 4.40 Реальна мiстика. 12.30 Т/с «Черговий лiкар-2» 12+. 14.30, 15.25 Т/с «Жiночий лiкар-2». 19.45 «Говорить Україна». 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу». 23.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: НТН Книга мертвих». 6.50 Х/ф «Сiмнадцятий тран1.40 Телемагазин. сатлантичний». 8.30 «Свiдок. Агенти». ПРЯМИЙ 9.05 Х/ф «Двiйник». 6.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Но- 10.35 «Судiть самi». вий день» з Анатолiем 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 Анатолiчем та Юлiей Шпа«Свiдок». чинською. 12.50 «Щоденник чемпiонату 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, свiту з футболу FIFA 2018». 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 13.20, 3.30 «Речовий доказ». 17.00 «Репортер». Новини. 15.55, 16.55, 19.30 «Легенди кар9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. «Ми ного розшуку». всi...» з Мариною Леончук i 20.45, 0.45 Т/с «Елементарно – 4». Павлом Рольником. 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з

Вівторок, 17 липня КАНАЛ 1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снiданок з 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевiзiйна служба новин». 9.30, 11.00 «Одруження наослiп». 12.20, 13.55, 15.30 «Мiняю жiнку». 17.00 Т/с «Моє чуже життя». 20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка». 22.20, 23.00, 4.45 Т/с «Недотурканi». 23.25, 0.00, 2.15 Т/с «Байки Мiтяя». 0.30 Х/ф «Любов з ризиком для життя».

ІНТЕР 6.00 «Мультфiльм». 6.10 «Слiдство вели...». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини. 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Iнтером». 10.15 Т/с «Спокуса» 12+. 12.25, 20.40 Т/с «Ганна Герман». 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок». 18.00, 19.00, 4.10 «Стосується кожного».

20.00, 2.50 «Подробицi». 22.30 Фестиваль «Слов’янський базар у Вiтебську». 1.10 Х/ф «Приборкування норовливого». 3.30 «Орел i Решка. Шопiнг». 4.55 «Top Shop». 5.25 «Школа лікаря Комаровського. Невiдкладна допомога».

2.15 Т/с «Морська полiцiя. Новий Орлеан». 4.00 Скарб нацiї. 4.10 Еврика! 4.20 Служба розшуку дiтей. 4.25 Студiя Вашингтон. 4.50 Т/с «Вiддiл 44».

СТБ

7.05 За живе!. ICTV 8.31 Х/ф «Подiлись щастям своїм». 5.35, 20.20 Громадянська обо13.10 Битва екстрасенсiв. рона. Чоловiки проти жiнок. 6.30 Ранок у великому мiстi. 15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом 8.45, 4.30 Факти. Ранок. 9.15, 19.20 Надзвичайнi новини. 17.30, Костiциним. 22.00 Вiкна-Новини. 9.55 Багач-Бiдняк. Реалiтi-шоу. 18.00 Х/ф «Провiдниця» 12+. 11.00 Стоп-5. 20.00 Слiдство ведуть екстра12.00, 13.20 Х/ф «З життя тасенси. ємних агентiв». 22.45 Х/ф «Мама напрокат». 12.45, 15.45 Факти. День. 14.25, 16.20 Х/ф «Троє амiгос». НОВИЙ КАНАЛ 17.20 Скетч-шоу «На трьох». 3.00, 2.20 Зона ночi. 17.35, 21.30 Т/с «Менталiст». 4.05 Абзац. 18.45, 21.10 Факти. Вечiр. 5.59, 7.49 Kids Time. 22.35, 2.55 Т/с «Винищувачi» 6.00 М/с «Хай живе король 12+. Джулiан». 7.50 Європа за копiйки. 0.30 Т/с «Невиправнi».

19.00 Хто зверху? 12+. 21.00 Зорянi яйця 12+.

9.30, 4.10 Зiрковий шлях. 10.30, 4.40 Реальна мiстика. 12.30 Т/с «Черговий лiкар-2» 12+. ТЕТ 14.30, 15.25 Т/с «Жiночий 6.00 Байдикiвка. лiкар-2». 6.30 ТЕТ Мультиранок. 19.45 «Говорить Україна». 9.45 Х/ф «Спляча красуня». 11.00 Т/с «Усi жiнки – вiдьми». 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу». 12.00 Битва салонiв. 13.00, 21.00 Т/с «Кандидат». 23.30, 2.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». 14.00, 19.30, 20.30 Одного разу пiд 1.30 Телемагазин. Полтавою. 15.00, 3.20 Вiталька. ПРЯМИЙ 16.00, 2.30 Панянка-селянка. 17.00 Чотири весiлля. 6.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Но18.00, 19.00, 20.00 Танька i Вовий день» з Анатолiем лодька. Анатолiчем та Юлiей Шпа18.30 Країна У. чинською. 22.00 Вечiрка. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 23.00 ЛавЛавСar. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 0.00 Т/с «Помста». 17.00 «Репортер». Новини. 1.00 Теорiя зради. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. «Ми 2.00 БарДак. всi...» з Мариною Леончук i 5.50 Кориснi пiдказки. Павлом Рольником. 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з ТРК «УКРАЇНА» Василiсою Фроловою i Сергiєм Дойком. 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 16.15, 23.00 «Кримiнал» зi Славою 3.20 Сьогоднi. Вардою.

K-1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «TiBi Абетка». 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 8.15 Т/с «Дикий ангел». НТН 9.10, 1.00 «Орел i Решка. Шопiнг». 6.20 Х/ф «Провiнцiйний анек- 12.00, 20.00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2». дот». 7.10 Х/ф «У пошуках 13.00, 21.00 «Орел i Решка. Рай та пекло 2». мiльйонерки». 14.00, 0.00 «Орел i Решка. 8.30 Ранковий «Свiдок». Навколосвiтня подорож». 9.00 Х/ф «Ключ без права 22.00 «Вiрю не Вiрю». передачi». 1.50 «Нiчне життя». 10.30 «Судiть самi». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 K-2 «Свiдок». 6.30 Телеторгiвля. 12.50, 3.10 «Речовий доказ». лікаря Комаровсько14.45, 16.50 «Страх у твоєму 7.30 Школа го. домi». 8.30 Королева декору. 17.45, 19.30 «Легенди карного роз- 9.10, 1.30 Квадратний метр. шуку». 10.30 Дiм на заздрiсть усiм. 20.45, 0.45 Т/с «Елементар- 12.20, 15.20, 0.50 Кориснi поради. 13.00 Нашi. но – 4».

14.00 Готуємо разом. 14.50 Спецiї. 15.50, 22.10 Моя правда. 16.40, 21.30 Зiрковi долi. 17.30, 20.30 Дачна вiдповiдь. 18.30 Удачний проект. 23.00 Секрети долi. 23.50 Правда життя. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

СіВЕР-ЦЕНТР 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранок на Сiвер-центрi. 7.30, 8.00, 8.30, 19.00 Новини. 9.00 Т/с «Яструб та голубка». 13.30, 17.00 Новини. 13.40, 19.20 Тема дня. 14.10 РадiоДень «Модуль знань». 14.50 Свiтло. 15.45 Wise Cow. 100 рокiв iсторiї. 16.05, 19.50 Незвiданими шляхами. 17.10 До справи. 17.40 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв свободи». 18.30 Смаки культур. 20.40 Новини. Пiдсумки.

Середа, 18 липня КАНАЛ 1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снiданок з 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН: «Телевiзiйна служба новин». 9.30, 10.55 «Одруження наослiп». 12.20, 14.00, 15.20 «Мiняю жiнку». 16.50 Т/с «Моє чуже життя». 20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка». 22.20, 23.00, 4.45 Т/с «Недотурканi». 23.25, 0.00, 2.25 Т/с «Байки Мiтяя». 0.25 Х/ф «Перемагай».

ІНТЕР 5.50 «Мультфiльм». 6.10 «Слiдство вели...». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини. 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Iнтером». 10.15 Т/с «Спокуса» 12+. 12.25, 20.40 Т/с «Ганна Герман». 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок». 18.00, 19.00, 4.15 «Стосується кожного».

20.00, 2.50 «Подробицi». 22.30 Фестиваль «Слов’янський базар у Вiтебську». 1.05 Х/ф «Влiтку я надаю перевагу весiллю». 3.40 «Орел i Решка. Шопiнг». 5.00 «Top Shop».

4.20 Еврика! 4.25 Студiя Вашингтон. 4.30 Факти. 4.50 Т/с «Вiддiл 44».

СТБ

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 ТЕТ Мультиранок. 9.45 М/ф «Мавпи в космосi – 2: Удар у вiдповiдь». 11.00 Т/с «Усi жiнки – вiдьми». 12.00 Битва салонiв. 13.00, 21.00 Т/с «Кандидат». 14.00, 19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою. 15.00, 3.20 Вiталька. 16.00, 2.30 Панянка-селянка. 17.00 Чотири весiлля. 18.00, 19.00, 20.00 Танька i Володька. 18.30 Країна У. 22.00 Вечiрка. 23.00 ЛавЛавСar. 0.00 Т/с «Помста». 1.00 Теорiя зради. 2.00 БарДак. 5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 За живе!. 9.25 Нацiональне талант-шоу ICTV «Танцюють всi!». 5.35, 10.00 Громадянська обо- 13.05 Битва екстрасенсiв. 15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом рона. Костiциним. 6.30 Ранок у великому мiстi. 17.30, 22.00 Вiкна-Новини. 8.45 Факти. Ранок. 18.00 Х/ф «Провiдниця» 12+. 9.15, 19.20 Надзвичайнi новини. 20.00 Слiдство ведуть екстра11.00 Стоп-5. сенси. 12.00, 13.20 Х/ф «Троє амiгос». 22.45 Х/ф «Доглядальниця». 12.45, 15.45 Факти. День. 14.50, 16.20 Х/ф «Iграшковi НОВИЙ КАНАЛ солдатики». 17.20 Скетч-шоу «На трьох». 3.00, 2.20 Зона ночi. 17.35, 21.35 Т/с «Менталiст». 4.20 Абзац. 18.45, 21.15 Факти. Вечiр. 6.09, 8.59 Kids Time. 20.20 Секретний фронт. 6.10 М/с «Хай живе король 22.40, 3.05 Т/с «Винищувачi» Джулiан». ТРК «УКРАЇНА» 12+. 9.00 Ревiзор. Крамницi. 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. 0.35 Т/с «Невиправнi». 13.00 Зiрки пiд гiпнозом. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 Т/с «Морська полiцiя. Но- 19.00 Хто зверху? 12+. 3.20 Сьогоднi. вий Орлеан». 21.00 Зорянi яйця 12+. 22.50 Т/с «Клiнiка». 9.30, 4.10 Зiрковий шлях. 4.10 Скарб нацiї.

10.30, 4.40 Реальна мiстика. 12.30 Т/с «Черговий лiкар-2» 12+. 14.30 Т/с «Жiночий лiкар-2». 15.25 Т/с «Жiночий лiкар -2». 19.45 «Говорить Україна». 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу». 23.30, 2.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину». 1.30 Телемагазин.

ПРЯМИЙ 6.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий день» з Анатолiем Анатолiчем та Юлiей Шпачинською. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. «Ми всi...» з Мариною Леончук i Павлом Рольником. 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з Василiсою Фроловою i Сергiєм Дойком. 16.15, 23.00 «Кримiнал» зi Славою Вардою.

17.15 «Ситуацiя» з Тарасом Березовцем. 18.00 «Эхо України» с Матвiєм Ганапольським. 19.30 «Разом» з Орловською, Вереснем. 20.30 «Подiї» вересня. 21.00 «Пiдсумки» з Евгенiєм Кисельовим.

K-1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «TiBi Абетка». 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 8.15 Т/с «Дикий ангел». 9.00, 1.00 «Орел i Решка. Шопiнг». 12.00, 20.00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2». 13.00, 21.00 «Орел i Решка. Рай та пекло 2». НТН 14.00, 0.00 «Орел i Решка. 5.50 Х/ф «Було у батька три Навколосвiтня подорож». сини». 22.00 «Вiрю не Вiрю». 8.30 Ранковий «Свiдок». 1.50 «Нiчне життя». 9.00 Х/ф «Вантаж без маркування». K-2 10.40 «Судiть самi». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 6.30 Телеторгiвля. 7.30 Школа лікаря Комаровсько«Свiдок». го. 12.50, 3.00 «Речовий доказ». 14.40, 16.50 «Страх у твоєму 8.30 Королева декору. 9.10, 1.30 Квадратний метр. домi». 17.45, 19.30 «Легенди карного роз- 10.30 Дiм на заздрiсть усiм. 12.20, 15.20, 0.50 Кориснi поради. шуку». 20.45, 0.45 Т/с «Елементар- 13.00 Нашi. 14.00 Готуємо разом. но – 4». 22.40, 23.45 Т/с «Кулагiн та 14.50 Спецiї. 15.50, 22.10 Моя правда. партнери». 16.40, 21.30 Зiрковi долi. 2.50 «Випадковий свiдок».

17.30, 20.30 Дачна вiдповiдь. 18.30 Удачний проект. 23.00 Секрети долi. 23.50 Правда життя. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

СіВЕР-ЦЕНТР 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранок на Сiвер-центрi. 7.30, 8.00, 8.30, 19.00 Новини. 9.00 Т/с «Яструб та голубка». 13.30, 17.00 Новини. 13.40, 19.20 Тема дня. 14.10 РадiоДень «Модуль знань». 14.50 Свiтло. 15.45 Wise Cow. 100 рокiв мистецтва. 16.05, 19.50 Неповторна природа. 16.30, 20.15 Таємницi пiдводного свiту. 17.10 Нашi грошi. 17.40 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв свободи». 18.30 Смаки культур. 20.40 Новини. Пiдсумки.

Четвер, 19 липня КАНАЛ 1+1 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снiданок з 1+1». 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.40 ТСН: «Телевiзiйна служба новин». 9.30, 11.15 «Одруження наослiп». 13.00, 14.15, 15.35 «Мiняю жiнку». 17.00 Т/с «Моє чуже життя». 20.15, 21.20 Т/с «Хазяйка». 22.20, 23.00, 4.50 Т/с «Недотурканi». 23.25, 0.00, 2.05 Т/с «Байки Мiтяя». 0.25 Х/ф «Домашня робота».

ІНТЕР 6.00 «Мультфiльм». 6.10 «Слiдство вели...». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини. 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Iнтером». 10.15 Т/с «Спокуса» 12+. 12.25, 20.40 Т/с «Ганна Герман». 14.50, 15.45, 16.45 «Речдок». 18.00, 19.00, 4.20 «Стосується кожного».

20.00, 2.50 «Подробицi». 22.30 Фестиваль «Слов’янський базар у Вiтебську». 1.10 Х/ф «Чого хочуть чоловiки». 3.40 «Орел i Решка. Шопiнг». 5.05 «Top Shop».

ICTV

4.05 Скарб нацiї. 4.15 Еврика! 4.20 Служба розшуку дiтей. 4.25 Студiя Вашингтон. 4.30 Факти. 4.50 Т/с «Вiддiл 44».

СТБ

7.00 За живе!. 9.35 Нацiональне талант-шоу 5.35 Громадянська оборона. «Танцюють всi!». 6.30 Ранок у великому мiстi. 13.15 Битва екстрасенсiв. 8.45 Факти. Ранок. 9.15, 19.20 Надзвичайнi новини. 15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом Костiциним. 9.55 Секретний фронт. 17.30, 22.00 Вiкна-Новини. 11.00 Стоп-5. 18.00 Х/ф «Провiдниця» 12+. 12.20, 13.20 Х/ф «Iграшковi 20.00 Я соромлюсь свого тiла. солдатики». 22.45 Х/ф «Дружина за контр12.45, 15.45 Факти. День. актом». 14.55, 16.20 Х/ф «Одного разу 0.45 Я соромлюсь свого тiла. порушивши закон». 17.25 Скетч-шоу «На трьох». НОВИЙ КАНАЛ 17.35, 21.30 Т/с «Менталiст». 18.45, 21.10 Факти. Вечiр. 3.00, 2.00 Зона ночi. 20.20 Iнсайдер. 4.20 Абзац. 22.40, 3.15 Т/с «Винищувачi» 6.19, 9.09 Kids Time. 12+. 6.20 М/с «Хай живе король 0.55 Т/с «Невиправнi». Джулiан». 2.35 Т/с «Морська полiцiя. Но- 9.10 Ревiзор. Крамницi. 13.10 Зiрки пiд гiпнозом. вий Орлеан».

19.00 Хто зверху? 12+. 21.00 Зорянi яйця 12+. 22.20 Т/с «Клiнiка».

10.30, 4.30 Реальна мiстика. 12.30 Т/с «Черговий лiкар-2» 12+. 14.30, 15.25 Т/с «Жiночий лiкар -2». ТЕТ 19.45 «Говорить Україна». 6.00 Байдикiвка. 21.00 Т/с «Дорога в порожне6.30 ТЕТ Мультиранок. чу». 9.45 Х/ф «Принцеса Мален». 11.00 Т/с «Усi жiнки – вiдьми». 23.20 Контролер. 0.00, 2.15 Т/с «CSI. Мiсце зло12.00 Битва салонiв. чину». 13.00, 21.00 Т/с «Кандидат». 14.00, 19.30, 20.30 Одного разу пiд 1.45 Телемагазин. Полтавою. ПРЯМИЙ 15.00, 3.20 Вiталька. 16.00, 2.30 Панянка-селянка. 6.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Но17.00 Чотири весiлля. вий день» з Анатолiем 18.00, 19.00, 20.00 Танька i ВоАнатолiчем та Юлiей Шпалодька. чинською. 18.30 Країна У. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 22.00 Вечiрка. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.00 ЛавЛавСar. 17.00 «Репортер». Новини. 1.00 Т/с «Помста». 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. «Ми 2.00 БарДак. всi...» з Мариною Леончук i Павлом Рольником. ТРК «УКРАЇНА» 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з Василiсою Фроловою i 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. Сергiєм Дойком. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 16.15, 23.00 «Кримiнал» зi Славою 3.40 Сьогоднi. 9.30 Зiрковий шлях. Вардою.

17.15 «Ситуацiя» з Тарасом Березовцем. 18.00 «Эхо України» с Матвiєм Ганапольським. 19.30 «Разом» з Орловською, Вереснем. 20.30 «Подiї» вересня. 21.00 «Пiдсумки» з Евгенiєм Кисельовим.

K-1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «TiBi Абетка». 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 8.15 Т/с «Дикий ангел». 9.10, 1.00 «Орел i Решка. Шопiнг». 12.00, 20.00 «Орел i Решка. Ювiлейний 2». 13.00, 21.00 «Орел i Решка. Рай та пекло 2». НТН 14.00, 0.00 «Орел i Решка. Навколосвiтня подорож». 6.00 Х/ф «Гу-га». 22.00 «Вiрю не Вiрю». 8.30 Ранковий «Свiдок». 9.05 Х/ф «Зниклi серед жи- 1.45 «Нiчне життя». вих». K-2 10.40 «Судiть самi». 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 6.30 Телеторгiвля. «Свiдок». 7.30 Школа лікаря Комаровсько12.50, 3.00 «Речовий доказ». го. 14.45, 16.50 «Страх у твоєму 8.30 Королева декору. домi». 9.10, 1.30 Квадратний метр. 17.50, 19.30 «Легенди карного 10.30 Дiм на заздрiсть усiм. розшуку». 12.20, 15.20, 0.50 Кориснi поради. 20.45, 0.45 Т/с «Елементар- 13.00 Нашi. но – 4». 14.00 Готуємо разом. 22.40, 23.45 Т/с «Кулагiн та 14.50 Спецiї. партнери». 15.50, 22.10 Моя правда. 16.40, 21.30 Зiрковi долi. 2.50 «Випадковий свiдок».

17.30, 20.30 Дачна вiдповiдь. 18.30 Удачний проект. 23.00 Секрети долi. 23.50 Правда життя. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

СіВЕР-ЦЕНТР 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранок на Сiвер-центрi. 7.30, 8.00, 8.30, 19.00 Новини. 9.00 Т/с «Яструб та голубка». 13.30, 17.00 Новини. 13.40, 19.20 Тема дня. 14.10 РадiоДень «Модуль знань». 14.50 Свiтло. 15.45 Wise Cow. 100 рокiв кiно. 16.05, 19.50 Неповторна природа. 16.30, 20.15 Таємницi пiдводного свiту. 17.10 Складна розмова. 17.40 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв свободи». 18.30 Незвичайнi культури. 20.40 Новини. Пiдсумки.


10 П’ятниця, 20 липня 1.10 Х/ф «Дике кохання». СТБ 4.50 «Top Shop». 6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Снiданок з 5.20 Д/п «Квiтка. Голос в єдиному 7.20 Х/ф «Право на надiю». 1+1». 9.30 Х/ф «Тато Ден». екземплярi». 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 17.30, 22.00 Вiкна-Новини. «Телевiзiйна служба но18.00 Х/ф «Провiдниця» 12+. ICTV вин». 20.00 Х/ф «Iван Васильович 9.30, 11.20 «Одруження наослiп». 5.35 Громадянська оборона. змiнює професiю». 13.10, 14.25, 15.45 «Мiняю жiнку». 6.30 Ранок у великому мiстi. 22.45 Х/ф «Наречена мого 17.00 Т/с «Моє чуже життя». 8.45 Факти. Ранок. друга». 20.15, 22.20 «Лiга смiху». 9.15, 19.20 Надзвичайнi новини. 0.20, 5.05 «Iгри приколiв». НОВИЙ КАНАЛ 10.10 Iнсайдер. 1.20 «Вечiрнiй Київ». 11.10 Стоп-5. 3.00, 2.15 Зона ночi. 12.10, 13.25 Х/ф «Одного разу 4.25 Абзац. ІНТЕР порушивши закон». 6.19, 9.09 Kids Time. 6.00 «Мультфiльм». 12.45, 15.45 Факти. День. 6.20 М/с «Хай живе король 6.10 «Слiдство вели...». 14.50, 16.20 Х/ф «Бадьорiсть Джулiан». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Нодухiв». 9.10 Ревiзор. Крамницi. вини. 17.25, 21.35 Скетч-шоу «На трьох». 13.10 Зiрки пiд гiпнозом. 7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з Iнтером». 17.35 Т/с «Менталiст». 19.00 Хто зверху? 12+. 10.15 Т/с «Спокуса» 12+. 21.00 Зорянi яйця 12+. 18.45, 21.10 Факти. Вечiр. 12.25, 20.40 Т/с «Ганна Гер22.40 Т/с «Клiнiка». 20.20 Антизомбi. ман». 2.10 Служба розшуку дiтей. 14.50, 15.45, 16.45, 3.30 «Речдок». 1.40 Т/с «Невиправнi». 2.55 Факти. 18.00 «Стосується кожного». 3.15 Т/с «Морська полiцiя. ТЕТ 20.00 «Подробицi». Спецвiддiл». 6.00 Байдикiвка. 22.30 Фестиваль «Слов’янський 6.30 ТЕТ Мультиранок. базар у Вiтебську». За- 3.55 Т/с «Винищувачi» 12+. криття. 4.50 Скарб нацiї. 9.15 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi».

КАНАЛ 1+1

11.00 Т/с «Усi жiнки – вiдьми». 12.00 Битва салонiв. 13.00 Т/с «Кандидат». 14.00, 19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою. 15.00, 3.20 Вiталька. 16.00, 2.30 Панянка-селянка. 17.00 Чотири весiлля. 18.00, 19.00, 20.00 Танька i Володька. 18.30 Країна У. 21.00 М/ф «Пташиний ульот». 22.30 Х/ф «Бабiй одружується!». 0.30 Т/с «Помста». 1.30 БарДак. 5.50 Кориснi пiдказки.

21.00, 0.00 Т/с «Дорога в по- 20.30 «Подiї» вересня. K-1 рожнечу». 21.00 «Пiдсумки» з Евгенiєм Ки6.30 «TOP SHOP». 23.20 Слiдами. сельовим. 7.40 «TiBi Абетка». 1.50 Телемагазин. 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 2.20 Т/с «CSI. Мiсце злочину». НТН 8.15 Т/с «Дикий ангел». 5.20, 3.50 «Правда життя. 9.10 «Орел i Решка. Шопiнг». ПРЯМИЙ 12.00, 20.00 «Орел i Решка. Професiї». 6.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Но- 7.05 Х/ф «Все перемагає люЮвiлейний 2». вий день» з Анатолiем 13.00, 21.00 «Орел i Решка. Рай та бов». Анатолiчем та Юлiей Шпапекло 2». 8.30 Ранковий «Свiдок». чинською. 14.00, 23.50 «Орел i Решка. 9.05 Х/ф «Дурнi помирають по 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, Навколосвiтня подорож». п’ятницях». 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Бєдняков+1». 17.00 «Репортер». Новини. 10.50 «Судiть самi». 22.50 «Вiрю не Вiрю». 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. «Ми 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 0.50 «Вечiрнiй квартал». 2.25 «Нiчне життя». всi...» з Мариною Леончук i «Свiдок». Павлом Рольником. 12.50, 3.00 «Речовий доказ». 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з 14.45, 16.50 «Страх у твоєму K-2 ТРК «УКРАЇНА» Василiсою Фроловою i 6.30 Телеторгiвля. домi». Сергiєм Дойком. 6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. 17.45, 19.30 «Легенди карного роз- 7.30 Школа лікаря Комаровського. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 16.15, 23.00 «Кримiнал» зi Славою шуку». Вардою. 8.30 Королева декору. 3.00 Сьогоднi. 20.45, 0.45 Т/с «Елементар17.15 «Ситуацiя» з Тарасом Бере9.30, 1.30 Квадратний метр. 9.30, 5.30 Зiрковий шлях. но – 4». зовцем. 10.30 Дiм на заздрiсть усiм. 10.50, 3.50 Реальна мiстика. 18.00 «Эхо України» с Матвiєм Га- 22.40, 23.45 Т/с «Кулагiн та 12.20, 15.20, 0.50 Кориснi поради. 12.50 Х/ф «Кульбаба». партнери». напольським. 13.00 Там, де нас немає. 14.45, 15.25 Т/с «Даша». 19.30 «Разом» з Орловською, Ве- 2.45 «Випадковий свiдок». 14.00 Готуємо разом. 14.50 Спецiї. 19.45 «Говорить Україна». 4.50 Х/ф «Де 0-42?». реснем.

15.50, 22.10 Моя правда. 16.40, 21.30 Зiрковi долi. 17.30, 20.30 Дачна вiдповiдь. 18.30 Удачний проект. 23.00 Секрети долi. 23.50 Правда життя. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

СіВЕР-ЦЕНТР 7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранок на Сiвер-центрi. 7.30, 8.00, 8.30, 19.00 Новини. 9.00 Т/с «Яструб та голубка». 13.30, 17.00 Новини. 13.40 Тема дня. 14.10 РадiоДень «Модуль знань». 14.50 Свiтло. 15.45 Wise Cow. 100 рокiв лiтератури. 16.05 Неповторна природа. 16.30, 20.15 Таємницi пiдводного свiту. 17.10 Схеми. Корупцiя в деталях. 17.40 Розсекречена iсторiя. 18.30 Незвичайнi культури. 19.20 Звiти наживо. 20.40 Новини. Пiдсумки.

Субота, 21 липня КАНАЛ 1+1

16.10

Т/с «Батькiвський iнстинкт». 20.00, 2.35, 5.30 «Подробицi». 20.30 Д/п «Фаворит». 21.20 «Великий бокс. Олександр Усик i Мурат Гассiєв». 3.05 «Стосується кожного». 3.50 Д/п «Василь Шукшин. Самородок». 4.35 М/с «Бабай». 5.00 «Top Shop».

22.05 Х/ф «Година пiк-2». 23.55 Х/ф «Ганнiбал». 2.25 Т/с «Винищувачi» 12+. 3.05 Провокатор. 4.25 Скарб нацiї.

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 ТЕТ Мультиранок. 10.45 М/ф «Шлях до Ельдорадо». 12.15 Х/ф «Принцеса Мален». 13.30 Чотири весiлля. СТБ 14.30 Т/с «Кандидат». 5.45 ВусоЛапоХвiст. 16.30 Х/ф «Бабiй одружуєть7.55 Караоке на Майданi. ся!». 8.55 Все буде смачно! 18.30 Вечiрка. 9.55 Х/ф «Право на надiю». 11.55 Х/ф «Провiдниця» 12+. 20.30 Одного разу пiд Полтавою. ICTV 17.05 Х/ф «Iван Васильович 22.30 Країна У. 0.00 Теорiя зради. змiнює професiю». 5.00, 4.30 Еврика! 1.00 17+. 19.00 Х/ф «Любити й вiрити». 5.10, 4.40 Факти. 2.00 БарДак. 23.05 Я соромлюсь свого тiла. 5.30 Стоп-5. 2.30 Панянка-селянка. 7.30 Я зняв! ІНТЕР 3.20 Вiталька. НОВИЙ КАНАЛ 9.25 Дизель-шоу 12+. 5.50 Кориснi пiдказки. 6.00 «Мультфiльм». 10.50, 11.50 Особливостi 3.00, 1.50 Зона ночi. 6.30 «Україна вражає». нацiональної роботи. 5.54, 7.39 Kids Time. ТРК «УКРАЇНА» 7.25 «Чекай мене. Україна». 12.45 Факти. День. 5.55 М/с «Лунтик i його друзi». 9.00, 1.00 Х/ф «П’ять хвилин 13.00 Скетч-шоу «На трьох». 7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогоднi. 7.40 Хто зверху? 12+. страху». 7.15, 4.40 Зiрковий шлях. 16.55 Х/ф «Розбiрки у Бронксi». 18.40 Х/ф «Король Артур». 10.40 Х/ф «У зонi особливої 18.45 Факти. Вечiр. 21.00 Х/ф «Самотнiй рейн- 8.10 Т/с «Дорога в порожнеуваги». чу». 19.20 Надзвичайнi новини. джер». 12.40 Х/ф «Хiд у вiдповiдь». Пiдсумки. 0.00 Х/ф «Нiккi, диявол-мо- 14.00, 15.20 Х/ф «Посмiхнися, 14.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi». 20.05 Х/ф «Година пiк». лодший». коли плачуть зорi».

6.00, 19.30 ТСН: «Телевiзiйна служба новин». 6.45 «Грошi 2018». 8.00 «Снiданок. Вихiдний». 10.05 «Життя без обману «. 11.20, 23.20 «Свiтське життя. Дайджест 2018». 12.20 «Мiс Україна 2017». 14.10 «Лiга смiху». 16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал». 18.30, 5.25 «Розсмiши комiка». 20.15 «Українськi сенсацiї». 0.20, 1.55 «Вечiрнiй Київ».

16.25, 19.40 Т/с «Я чекатиму на 21.00 THE WEEK Мiжнародний тебе завжди». огляд тижня з Тарасом Бе20.50 Футбол. Суперкубок Україрезовцем та Пiтером Зани «Шахтар» – «Динамо». лмаевим. 23.20 Т/с «CSI. Мiсце злочину». 22.00 «Закрита зона» з Володи2.00 Телемагазин. миром Арьевим. 3.10 Реальна мiстика.

ПРЯМИЙ 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 «Репортер». Новини. 9.20 «Золотий гусак.» NEW. 10.00 Концерт. 11.20, 19.00 «Вiн i Вона» с Юлiєй Литвиненко. 12.15 «Эхо України» с Матвiєм Ганапольським. 13.15 Прямий ефiр з Наталкою Фiцич. 14.15 «Споживач». 15.10, 16.10 Прямий ефiр з Юлiєй Литвиненко. 17.00, 20.00 «Полiтична кухня « з Каролiною Ашiон. 18.15 «Культурна дипломатiя» з Юлiєй Гершун.

K-1

6.30 «TOP SHOP». 7.40 «TiBi Абетка». 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 8.15 «Орел i Решка. Шопiнг». 11.10 «Ух ти show». 11.45 «Ух ти show 2». НТН 12.15 М/ф «Бунт пернатих». 6.00 Х/ф «Чекайте на 14.00 «Орел i Решка. Перезаванзв’язкового». таження». 7.20 Х/ф «Тегеран-43». 0.00 Х/ф «Все можливо, бебi!». 10.15 Х/ф «Без строку давни- 2.00 «Нiчне життя». ни». 12.00 «Свiдок. Агенти». K-2 12.35, 3.05 «Речовий доказ». 6.30 Телеторгiвля. 15.30 «Склад злочину». 7.30 Школа лікаря Комаровсько17.10 «Крутi 90-тi». го. 19.00, 2.30 «Свiдок». 8.50 Формула любовi. 19.30 Х/ф «Солодка жiнка». 21.30 Х/ф «Повернення висо- 10.30 Шеф-повар. 11.30 Спецiї. кого блондина». 12.20 Правила життя. 23.00 Х/ф «Експеримент». 0.55 «Таємницi кримiнального 14.20, 18.00 Дачна вiдповiдь. 16.00 Один за 100 годин. свiту». 19.40 Удачний проект. 3.00 «Випадковий свiдок». 4.25 «Легенди бандитської Оде- 23.00 Кориснi поради. си». 0.00 Мiсця сили.

1.30 Квадратний метр. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

СіВЕР-ЦЕНТР 7.00 М.с. «Принцеса Сiссi». 8.00 Ранок на Сiвер-центрi. 9.30 Енеїда. 13.30 Edera. Лайфхак з української мови. 13.40 Звiти наживо. 14.30 Як це. 15.10 РадiоДень «Книжкова лавка». 16.05 Культурна афiша здорової людини. 16.30 Х/ф «Iз життя Остапа Вишнi». 18.05 Сонар. Д/ф «Елвiс Преслi». 19.00 Новини. Пiдсумки. 19.30 Тема дня. 20.00 Фольк music.

Неділя, 22 липня 12.10 Х/ф «Бум». 14.20 Х/ф «Бум 2». 6.10, 19.30 ТСН: «Телевiзiйна служ- 16.30 Х/ф «Все можливо». ба новин». 18.30, 20.30 Т/с «Сiльський ро7.05 «Українськi сенсацiї». манс». 8.00 «Снiданок. Вихiдний». 20.00, 2.50 «Подробицi». 9.00 «Лото-Забава». 22.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. 9.45 М/ф «Маша i Ведмiдь». Юрмала. Рандеву». 10.10, 11.15, 12.25 «Свiт навиво­ 1.10 «Речдок». рiт – 8». 13.30 Х/ф «Танець метелика». ICTV 17.25, 20.15 Х/ф «Бiженка». 5.35 Стоп-5. 22.25 «Голос. Дiти 4». 7.00 Т/с «Невиправнi». 0.55 «Аргумент кiно». 8.55 Т/с «Вiддiл 44». 1.35 «Лiга смiху». 11.50 Скетч-шоу «На трьох». 5.00 «ТСН-Тиждень». 12.45 Факти. День. 13.10 Х/ф «Розбiрки у Бронксi». ІНТЕР 14.55 Х/ф «Година пiк». 6.00 «Мультфiльм». 16.55 Х/ф «Година пiк-2». 6.25 Х/ф «Пiдкидьок». 18.45 Факти тижня. 100 хвилин. 8.00 «Удачний проект». 20.35 Х/ф «Година пiк-3». 22.20 Х/ф «Як викрасти хма9.00 «Готуємо разом». рочос». 10.00 «Орел i решка. Морський 0.40 Х/ф «Ганнiбал». сезон». 11.00 «Орел i решка. Перезаван- 2.55 Т/с «Винищувачi» 12+. 3.35 Провокатор. таження. Америка».

КАНАЛ 1+1

СТБ 5.40 ВусоЛапоХвiст. 7.50 Полювання. 8.55 Все буде смачно! 9.50 Караоке на Майданi. 10.50 Вагiтна у 16. 11.55 Доньки-матерi. 12.55 Хата на тата 12+. 14.50 Х/ф «Любити й вiрити». 19.00 Слiдство ведуть екстрасенси. 23.00 Я соромлюсь свого тiла.

НОВИЙ КАНАЛ 3.00, 2.40 Зона ночi. 4.10 Стендап-Шоу. 4.59, 6.09 Kids Time. 5.00 М/с «Хай живе король Джулiан». 6.10 Х/ф «Царство мавп». 8.00 Х/ф «Король Артур». 10.30 Х/ф «Патрiот». 13.40 Х/ф «Самотнiй рейнджер». 16.40 Х/ф «Брати Грiмм».

18.50 Х/ф «Три мушкетери». ТРК «УКРАЇНА» 21.00 Х/ф «Робiн Гуд: Принц 6.30 Сьогоднi. крадiїв». 7.10, 5.00 Зiрковий шлях. 23.50 Х/ф «Плоть + кров». 8.10 Т/с «Дорога в порожнечу». ТЕТ 14.00 Т/с «Я чекатиму на тебе 6.00 Байдикiвка. завжди». 17.40, 19.40 Т/с «Тест на лю6.30 ТЕТ Мультиранок. бов». 10.45 М/ф «Барбi Дрiмтопiя. Фес19.00 Подiї. тиваль розваг». 22.00 Х/ф «Кульбаба». 11.45 Х/ф «Грейфрайєрс 23.50, 2.30 Т/с «Пощастить у Боббi». коханнi». 13.30 Чотири весiлля. 2.00 Телемагазин. 14.30 Т/с «Кандидат». 3.40 Т/с «CSI. Мiсце злочину». 5.30 Реальна мiстика. 16.30 М/ф «Пташиний ульот». 18.00 Вечiрка. 20.30 Одного разу пiд Полтавою. ПРЯМИЙ 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 22.30 Країна У. 17.00, 18.00, 19.00 «Репор0.00 Теорiя зради. тер». Новини. 1.00 Х/ф «Вiдьма». 9.15, 14.10, 19.15 «Вiч на вiч» з 2.30 Панянка-селянка. Полiною Головановою. 3.20 Вiталька. 10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 5.50 Кориснi пiдказки. Мiжнародний огляд тиж-

ня з Тарасом Березовцем та Пiтером Залмаевим. 11.00 «Вiн i Вона» с Юлiєй Литвиненко. 12.15 «Споживач». 13.15 Прямий ефiр з Наталкою Фiцич. 15.15 Прямий ефiр з Юлiєй Литвиненко. 16.00 Концерт. 17.10, 22.00 «Полiтична кухня « з Каролiною Ашiон. 20.00 «Кисельов. Авторське». 23.00 «Свiтськi хронiки».

22.15 Т/с «Я повернуся». 1.25 Х/ф «Експеримент». 3.05 «Речовий доказ».

K-1 6.30 «TOP SHOP». 7.40 «TiBi Абетка». 7.50 «Чи знаєте ви, що...». 8.15 «Орел i Решка. Шопiнг». 10.10 «Ух ти show 2». 10.50 М/ф «Бунт пернатих». 12.25 «Орел i Решка. Перезавантаження». 0.25 «Вечiрнiй квартал». 2.00 «Нiчне життя».

На 89 році життя помер наш славетний земляк – український дисидент, по­ літичний та громадський діяч, Герой України Левко Лук’яненко. Для кількох поколінь українців Левко Григорович став прикла­ дом самовіданної бороть­ би за незалежність держа­ ви, відстоювання ідеалів свободи та демократії. У 2014 році рішенням Чернігівської облас­ ної ради Левку Лук’яненку присвоєно звання «Почесний громадянин Чернігівської області». Фото з архіву Віктора Кошмала

СіВЕР-ЦЕНТР

7.00 М.с. «Принцеса Сiссi». 8.00 Казки лiрника Сашка. 8.10 Школа Мерi Поппiнс. 8.30 Ранок на Сiвер-центрi. 9.30 Енеїда. 13.30 Edera. Лайфхак з українНТН ськое мови. 13.40 Тема дня. 5.40 Х/ф «Дезертир». K-2 14.10, 19.00 Розсекречена iсторiя. 7.20 «Страх у твоєму домi». 6.30 Телеторгiвля. 15.10 Букоголiки. 11.00 Х/ф «Кухарка». 12.15 Х/ф «Закоханий за влас- 7.30 Школа лікаря Комаровсько- 15.35 Фольк music. го. 16.40 Фольк м’юзiк. Дiти. ним бажанням». 8.50 Формула любовi. 17.20 Хто в домi хазяїн. 14.00 Х/ф «Сангам». 17.45 Лайфхак українською. 17.30 Х/ф «Повернення висо- 10.30 Шеф-повар. 11.30 Люблю готувати. 18.05 Неповторна природа. кого блондина». 18.30 Таємницi пiдводного свiту. 19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю 12.30 Один за 100 годин. 20.00 Незвiданими шляхами. фронту». 14.10, 18.00 Дачна вiдповiдь.

Утрата

Помер Герой України, Почесний громадянин Чернігівської області Левко Лук’яненко

16.00 Правила життя. 19.40 Удачний проект. 23.00 Зiрковi долi. 0.00 Мiсця сили. 1.30 Квадратний метр. 2.00 Позаочi. 3.10 Колiр ночi.

Не стало Григорія Івановича ПУЗАНА

8 липня перестало битися благородне й добре серце чудової лю­ дини, директора ТОВ «Житлобудсервіс» Григорія Івановича Пузана. Він пішов із життя передчасно, не витримавши жорсткого двобою з хворобою, залишивши по собі добру пам’ять. Григорій Іванович народився 27 травня 1948 року в маленькому с. Ко­ робки Ріпкинського району в сім’ї колгоспників. Після школи навчався в Київському технікумі транспортного будівництва. У Чернігові почав працю­ вати в 1971 році, спочатку – в проектному інституті «Укрколгосппроект», а з 1976 по 1988 рр. – у відділі у справах будівництва та архітектури Чернігівського облвиконкому. Коли отримав вищу освіту в Полтавському інженерно-будівельному інституті, упродовж 1989-1993 років працював у системі облпобутуправління, заступником директора обласної фабрики «Індтрикотаж». Згодом був головним інженером ТОВ «Будкомцентр», а в 1995 році став директо­ ром ТОВ «Житлобудсервіс», де працював до останніх днів. Чимало будинків і споруд Чернігівщини зведено під керівництвом Григорія Івановича. Та для жителів Любецької об’єднаної територіальної громади, особливо рідного села Коробки, пам’ятним подарунком залишаться капличка та дзвіниця, збудовані його коштом і силами. Не віриться, що відтепер поминальні дзвони звучатимуть із нагоди такої гіркої утрати для всіх нас. Любецька об’єднана територіальна громада, Малинівський старостинський округ висловлю­ ють глибоке співчуття родині покійного. У нашій пам’яті ім’я славного земляка житиме вічно!

«Гаряча» лінія 18 липня з 9 до 10 години відбудеться прямий телефонний зв’язок із начальницею управління соціально­ го захисту населення РДА Валентиною Ми­ колаївною ЛУГО­ВОЮ за телефоном 724-102.

вічна пам’ять Колектив СТОВ «Украї­на» с. Довжик висловлює глибоке співчуття директору СВК «Полісся» Михай­ лу Михайло­вичу КУП­ РІЄНКУ з приводу тяж­ кої втрати – смерті матері.


цікаве і корисне

11

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

ГОтуємО смАчНО

зірки віЩуЮть

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

Мариновані огірки  з виноградом

a

ОВЕН (21.03-20.04). Вам  хочеться  відпо­ чивати,  а  не  працювати.  Стосунки  з  колегами  налагодили­ ся, це добре. однак краще не пла­ нуйте нічого важливого. ТЕЛЕЦЬ (21.04-20.05). Зосередьтеся  на  голов­ ному  і  не  витрачайте  си­ ли  на  вирішення  менш  важливих  проб лем. Час задуматися про май­ бутнє  й  урешті  прийняти  важливе  для вашої родини рішення. БЛИЗНЯТА (21.05-21.06). На  вас  чекає  успішна  реалізація  ідей  і  бажань.  більше часу приділіть собі, а з ко­ легами  та  знайомими  спілкуйте­ ся  мінімально.  У  вихідні  можливі  приємні сюрпризи. РАК (22.06-22.07). тиждень  обіцяє  бути  спокійним.  Не  висувайте  претензій  або  вимог  керівництву,  інакше буде конфлікт. У вихідні ба­ жано завершити розпочаті раніше  справи. ЛЕВ (23.07-23.08). Зможете  поліпшити  свої досягнення, коли дія­ тимете мудро й терпляче. Вгамуй­ те гординю, прислухайтеся до здо­ рових порад колег. ДІВА (24.08-23.09). якщо  зможете  об’єд­ нати  оптимізм  та  гнуч­ кість,  опинитеся  у  центрі  уваги.  Ймовірний  професійний  успіх  за­ безпечить  вам  гідне  існування  та  моральне задоволення.

b

Персики в сиропі  з коньяком

Спосіб приготування У попередньо вимиту та стерилізовану банку по­ кладіть  листя  винограду,  хріну,  суцвіття  кропу,  зе­ лень  петрушки.  Додайте  подрібнений  корінь  хріну,  перець  чилі  та  розрізані  зубчики  часнику.  Щільно  закладіть огірки в банку, заповнюючи просвіти вино­ градними ягодами. ошпарте двічі огірки й вилийте ту  рідину у каструлю. Всипте сіль, цукор, покладіть лав­ ровий  лист,  чорний  та  духмяний  перець  горошком.  Перемішайте та прокип’ятіть. Залийте ошпарені огір­ ки маринадом, закатайте металевими кришками.

Мариновані огірки з  томатною пастою та корицею

4 банки по 1 л, 3 кг персиків, 300 грам цукру, 750 мл води, 240 мл коньяку.

c

Спосіб приготування Персики розріжте навпіл. Доведіть до кипіння  багато води й партіями опустіть половинки пер­ сиків на хвилину. Дістаньте й помістіть у велику  миску з холодною водою та льодом. Зніміть шкір­ ку.  Цукор  та  воду  доведіть  до  кипіння.  Персики  покладіть у стерилізовані банки й у кожну влий­ те по 60 мл коньяку. Залийте доверху цукровим  сиропом, накрийте стерилізованими кришками.  Стерилізуйте літрові банки 10 хвилин. Після цьо­ го накрийте ковдрою чи покривалом.

d

Джем зі смородини  з апельсином

Огірки – 700 г, часник – 2 зуб., цибуля – 1 шт., суцвіття кропу – 1 шт., листя хріну – 1 шт. Для маринаду Вода, з-під ошпарених огірків – 700 мл, томатна паста – 300 мл, цукор – 2 ст. л., сіль – 1 ст. л., перець чорний горошок – 5 шт., перець духмяний горошок – 5 шт., лавровий лист – 3 шт., кориця – 1 ч. л.

e

1 кг перебраних ягід смородини, 300 грам цукру, сік та цедра апельсина, 50 мл апельсинового лікеру (можна не використовувати).

Спосіб приготування

Спосіб приготування На дно банки покладіть розрізаний часник, листя  хріну  та  суцвіття  кропу.  Цибулю,  нарізану  кільцями,  закладіть  у  банку  разом  із  огірками  та  двічі  ошпар­ те. У рідині з­під ошпарених огірків розбавте томат­ ну  пасту,  всипте  сіль,  цукор,  корицю,  покладіть  лав­ ровий  лист,  чорний  та  духмяний  перець  горошком.  Прокип’ятіть і залийте в банку. Накрийте кришками,  стерилізуйте 15 хвилин, а потім закатайте.

f

Смородину і цукор засипте у каструлю з тов­ стим  дном,  доведіть  до  кипіння  на  середньому  вогні й варіть, час від часу знімаючи піну, до ста­ ну  густого  сиропу.  Додайте  сік  та  цедру  апель­ сина  й  апельсиновий  лікер.  Повторно  доведіть  джем  до  кипіння.  розлийте  у  стерилізовані,  га­ рячі  банки.  Стерилізуйте  відкритими  у  духовці  при  температурі  120 ˚С  20­25  хвилин.  Закатайте  і укутайте.

Реклама. Оголошення неруХомість Продам 2­этажный  дом,  Южное  одесской  области. Цена 3412074 грн.  Тел. +38 (095) 081­60­88.

Продам корову­первачку. Маленька корівка  при триразовому доїнні дає 20 л молока. Мо­ локо  жирне,  смачне,  без  запаху.  Ціна  18  тис.  грн. «М’ясникам» не турбувати. Тел. (093) 214­02­64, (098) 240­62­87.

Продам 1­этажный  дом  в  Чернигове,  ул. М. Загривного, цена 736842 грн. Тел. +38 (050) 318­33­58.

Куплю старую неисправную газовую колон­ ку,  советский  телевизор,  холодильник,  сти­ ральную  машину.  Тел.: 970­675, (093) 139­ 30­22.

Продается 3­этажный  дом  в  Виннице,  цена  2248678 грн. Тел. +38 (068) 778­68­90.

робота

Продам житловий будинок  із  надвірними  будівлями  в  олишівці.  опалення  газом,  коло­ дязь  у  дворі.  біля  будинку  приватизована  зе­ мельна  ділянка  40  соток,  за  ділянкою  сінокіс  40 соток. Телефон у Чернігові 63­47­58.

охоронна фірма проводить набір охорон­ ців чоловіків  та  жінок  для  роботи  в  охороні  вахтовим  методом.  Проживання,  харчування,  проїзд  за  рахунок  роботодавця.  Тел.: 050­ 303­46­35, 098­832­65­42, 063­563­39­94.

Продам или обменяю на жилье в Черни­ гове дом в 20 км от Чернигова в живописном  месте, 200 м от р. Снов. В доме газ, свет, коло­ дец во дворе. Есть гараж, мастерская, 47 соток  приватизированной земли.  Тел.: (095) 718­16­03, 95­24­24.

трансПорт АВТО В РОЗСТРОЧКУ! Швидке оформлення. З мінімальною переплатою! Державна програма!!!

бізнес і Послуги ДОРОГО КУПЛЮ ВРХ НА МЯСО, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ. ДОРЕЗ И ПЕРЕВОЗКА. ТЕЛ.: (099) 741-60-02, (096) 103-13-08. Куплю дорого корів, телят, биків, свиней, ко­ ней.  Перевозимо  ВрХ.  Доріз  цілодобово.  Куп­ лю корів, коней на утримання. Юрій. Тел.: (067) 794­01­49, (063) 606­48­89.

Кількість автомобілів зі знижками ОБМЕЖЕНА!!!

КУПУЄМО ЖИВОЮ ВАГОЮ КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ, КОНЕЙ. ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ДОРІЗ. АНДРІЙ. ТЕЛ.: (068) 468-13-10, (093) 362-14-30.

Продам  трактор  Сінтай  244,  с  ведущим  пе­ редом,  отл.  состояние,  с  документами.  Тел. (096) 931­07­75.

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, БИКІВ ТА СВИНЕЙ. ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО. НА М’ЯСО ТА УТРИМАННЯ. ТЕЛ.: (063) 023-26-69, (098) 588-66-94.

тел. +38 (096) 057­57­20

Дім. саД. гороД Продам б/у  двухкамерный  холодильник  NORD,  рабочий,  в  хорошем  состоянии.  Цена  2500 грн. Тел. (063) 184­68­65. Продаємо дрова  паливні  (відходи  пилора­ ми). Можлива доставка. Тел. (093)144­75­01. Перегной. Навоз. Навоз коровий. Удоб­ рение. Чернозем.  Продам  навоз,  перегной  лежалый,  хорошего  качества  для  урожайнос­ ти овощных культур. Навоз постоянно улучша­ ет и удобряет почву. Тел. +38 (093) 934­08­79.

g

на 16–22 липня

Огірки – 700 г, виноград кислих сортів – 100 г, листя винограду – 2 шт., часник – 4 зуб., петрушка – 3 гілочки, корінь хріну – 40 г, листя хріну – 1 шт., суцвіття кропу – 2 шт., перець чилі – 0,25 стручка. Для маринаду Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл, цукор – 2 ст. л., сіль – 1 ст. л., перець чорний горошок – 5 шт., перець духмяний горошок – 5 шт., лавровий лист – 3 шт.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БЕЗ ЗАЕЗДА МАШИНЫ В ЛЮБОМ ДОСТУПНОМ ДЛЯ ВАС МЕСТЕ. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ. РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. СЕРГЕЙ. ТЕЛ.: (093) 150-32-32, (098) 049-49-39, (066) 476-44-49.

КУПЛЮ КорІВ (22-28 ГрН/КГ) , тЕлят (40-44 ГрН/ КГ),  КоНЕЙ, СВИНЕЙ, ШКУрИ. тАКоЖ УтрИМАННя.  ТЕЛ.: (063) 475-90-05, (098) 375-22-09, (099) 325-15-54. Продам в хорошем состоянии торговый ки­ оск 6 м2. Цена 13 тыс. грн.  Тел. (063) 184­68­65, Сергей.

куПон

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). будьте  завбачливі,  єдине  необережне  сло­ во  може  обернутися  проти  вас.  Ухвалюючи будь­яке рішення, спо­ чатку ретельно обміркуйте все. Не  розраховуйте, що проблеми вирі­ шаться швидко. СКОРПІОН (24.10-22.11). Комунікабельність  до­ поможе  реалізувати  пла­ ни та задуми. тиждень добре під­ ходить для закладання фундамен­ ту майбутніх проектів. СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Кар’єра  добре,  та  не  зневажайте  родиною.  Можливі  вигідні  прибуткові  про­ позиції.  Імовірні  певні  непорозу­ міння зі старшими людьми – керів­ ництвом, родичами чи сусідами. КОЗЕРІГ (22.12-20.01). З’явиться  реальна  мож ливість  відкоригува­ ти  свою  долю.  Довіртеся  голосу  інтуїції  й  вона  не  підведе.  Не  да­ вайте нікому жодних обіцянок. ВОДОЛІЙ (21.01-20.02). Женіть геть погані дум­ ки.  Перш,  ніж  прийняти  остаточне  рішення,  озвучте  його  близькій  людині.  Не  намагайтеся  довести правоту керівництву. РИБИ (21.02-20.03). Настав  час  нагада­ ти  про  свої  ідеї  керівни­ цтву.  Ви  зможете  досягти  добрих  результатів.  об’єднавши  бажання  та  можливості,  зможете  прожити  вдалий тиждень.

i j

k l

безкоштовного приватного оголошення Продам

текст оголошення (до 20 слів)

h

куплю

міняю

рубрики  нерухомість  транспорт  здоров’я  Дитячий світ  Дім. сад. город  будівництво ­ ­ ­ ­  РОБОТА тел. , моб.  БІЗНЕС І ПОСЛУГИ  захоплення Відомості, що вказані нижче, конфіденційні, не публікуються  одяг. взуття  зоосвіт Дата заповнення П.І.б. або псевдонім 

О Н В О Т Ш Б Е З КО

Виділені рубрики  платні

Підпис

Контактний телефон

Вид оголошення (для платних)

Жирним шрифтом

У рамці

З фото

Купон дійсний до 31 липня

різне Потомственная предсказательница 

Ангелина

поможет в решении сложных ситуа­ ций в семье, личной жизни, в работе, бизнесе и карьере. Уберет негатив, по­ ставит защиту, вернет успех и удачу.

Тел.: (073) 110-89-78, 61-53-16. Рекламу та оголошення на сторінках нашої газети можна замовити за телефонами: (096) 774-23-72, (093) 117-54-30.

рЯтУвалЬники попереДЖаЮтЬ

Надзвичайних ситуацій більшає! Протягом  останніх  років  відзначаєть­ ся  суттєве  зростання  кількості  надзви­ чайних  ситуацій  техногенного  характеру,  пов’язаних  з  аваріями  на  об’єктах  підвище­ ної небезпеки. Засоби, що витрачаються на  ліквідацію наслідків техногенних аварій, на­ багато перевищують виділені для цього ви­ датки.  Відповідно  до  статті  53  Кодексу  ци­ вільного  захисту  України,  протоколу  №3  засідання Державної комісії з питань техно­ генно­екологічної безпеки та надзвичайних  ситуацій  України  від  14  жовтня  2013  року  визначено  завдання  з  обладнання  об’єктів  підвищеної  небезпеки  системами  раннього  виявлення. Протягом року проводяться пе­ ревірки  об’єктів  підвищеної  небезпеки,  де  їхнім  керівникам  роз’яснюють  необхідність  упровадження нових інформаційних техно­ логій  контролю  за  критичними  параметра­ ми технологічних процесів. Микола ШЕЙГас, заступник начальника Чернігівського рв управління ДсНс України у Чернігівській області


ДоЗвіллЯ

12

№ 55–56 (9719–9720)  •  12 липня 2018 року

зА НАрОДНими трАДиЦіями

Не суДіть сувОрО

Свята М.-Коцюбинської громади

Колектив художньої самодіяльності  Жукотківського будинку культури під­ готував  концертну  програму.  А  інду­ стріальна  молочна  компанія  підсоло­ дила свято смачним морозивом. 8 ЛИПНЯ День села відзначав  Ве­ диль цівський старостинський округ. За­ ступ ник  голови  М.­Коцюбинської  отГ  Віктор  Єрема  побажав  селу  розквіту,  а  його  жителям  –  міцного  здоров’я  та  доб робуту.  Начальниця  відділу  освіти,  молоді, спорту, культури і туризму лідія  Гаєвська  передала  директору  Ве диль­ ців ської  ЗоШ  І­ІІІ  ст.  Дмитру  Пет ров сь­ кому копіювальний прилад для першо­ го класу з метою впровадження держав­ ного стандарту нової української школи.  А  директорка  центру  соціального  об­ слуговування  тамара  Нємченко  уручи­ ла велосипеди своїм спеціалістам. Помічник  народного  депутата  Фе­ дос  Носенок  уручив  подарунки  учас­ никам  Ато.  Смачний  куліш,  солодощі  та  гарний  настрій  порадували  гостей  свята.

Незабутня  купальська ніч

Купальське  свято  М.­Коцюбинської  отГ  відбулося  на  березі  Шибири нів­ ських «панських» ставків. З усієї округи  з’їхалися бажаючі подивитися на «ма­ вок»,  перескочити  через  вогонь  ку­ пальського  багаття  та,  можливо,  зна­ йти свою квітку папороті. Дитячий  фольклорно­етнографіч­ ний колектив «руна» М.­Коцюбинсько­ го  історико­краєзнавчого  музею  по­ дарував  незабутні  враження  від  ви­ конання  пісень  в  автентичному  стилі.  Учасники  художньої  самодіяльності  Шибиринівського  сільського  клубу  та  Жукотківського будинку культури під­ готували тематичні дійства, які радува­ ли душу кожного на святі. Завітало  й  керівництво  М.­Коцю­ бинської  громади  на  чолі  з  головою 

Миколою Завальним. Він зазначив, що  потрібно  робити  добрі  вчинки,  допо­ магати одне одному, любити та плека­ ти рідну землю, лише тоді вона віддя­ чить сторицею. А  дівчата  з  левковицького  старос­ тинського  округу  пускали  свої  віноч­ ки на воду на березі ставка, що в селі  Зайці. Незабутнім персонажем на святі  був  Водяний,  якого  зіграв  завідуючий  льгівським сільським клубом Михайло  ососок. 7 ЛИПНЯ День села відзначав  Пльо хівський  старостинський  округ.  Голова  М.­Коцюбинської  отГ  Микола  Заваль ний,  голова  Чернігівської  ра­ йонної  ради  олександр  ларченко  та  секретарка селищної ради Ніна Ворох  вітали жителів. Працівники соціальної  служби  з  обслуговування  одинокого  та  непрацездатного  населення  отри­ мали у подарунок велосипеди.

Концерт для сусідів

Делегація  М.­Коцюбинської  об’єд­ наної  територіальної  громади  на  чо­ лі  з  її  головою  Миколою  Завальним  брала  участь  в  урочистостях  з  наго­ ди  святкування  Дня  Іванівської  тери­ торіальної  громади.  У  мальовничому  селі  ладинка  на  березі  р.  Десна  зву­ чали слова вітання з вуст керівництва  нашої  громади.  А  найприємнішим  да­ рунком  були  українські  пісні  у  вико­ нанні  талановитих  молодих  виконав­ ців  М.­Коцюбинської  громади  олексія  лактіна, Ірини Недобой та олени Дол­ гополової. Ведуча  олена  Доброговська  поба­ жала всім жити в мирі, щасті та злагоді.  А  Микола  Завальний  уручив  картину  з  краєвидом  Чернігівщини  та  подяку  хорошому  сусіду  –  голові  Іванівської  сільської ради Сергію Гарусу. За інформацією відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму

Яскраві миті життя – на папері

Позаду  –  тисячі  кілометрів,  десятки  спецопера­ цій  і  Афганістан,  наразі  –  сімейні  турботи,  господар­ ство,  громадська  діяльність  і  поезія.  так,  у  кількох  словах можна описати життя першого заступника го­ лови  Чернігівської  районної  ради  ветеранів  олексія  Шилана із Шестовиці. Його робочий зошит, списаний  контактними  телефонами  й...  віршами.  тематика  різ­ на – від ліричних до патріотичних. – Пишу давно, – зізнається олексій Михайлович, –  але не всі збереглися. Дружина інколи робить «реві­ зію»,  спалює.  Першого  написав  ще  в  школі.  як  зараз  пам’ятаю, про директора... ох мені тоді й дісталося...  Довго  не  писав,  а  потім...  то  зустріч  із  цікавою  лю­ диною  надихне,  то  спогади  про  маму  та  її  улюблене  варення  з  калини  народжують  вірш.  Усі  яскраві  миті  життя лягають римою на папері... Пропонуємо кілька поезій і читачам «НК».

Воїнам Небесної сотні Стою я на Площі Героїв, Де кров’ю просякнуто все, тут варту почесних героїв Небесная сотня несе. Щоб краще жилось в Україні, Щоб мир був у нас понад усе. тут варту на Площі Героїв Небесная Сотня несе!

*Взойдет заря над Украиной, **

Никто не будет воевать. И мать, родившая в войну сына, отца с победой будет ждать. Придет отец – вся грудь в наградах – он победил эту войну, Войдет он в дом и в нем заплачет, обнимет сына и жену.

*Над труною мати – загибла дитина, **

День села на Купала в Товстолісі

У  товстолісі  весело  відсвяткували  День  села  й  Івана  Купала.  Відбулася  офіційна  частина,  під  час  якої  привітали  подружжя Новиків із золотим весіллям, найменшу жительку  села – таїсію Мандрико, найстарших Валентину Степанівну  Шеремет  із  95­річчям  та  ольгу  Іванівну  Гальонко  з  90­річ­ чям.  З  85­річчям  олександра  Кос тянтиновича  Кирюшу,  а  також  здоровили  багатодітних  матерів  та  80­річних.  Усім  уручали  подарунки  від  директора  «Агрофірми  товстоліс»  олек сандра Коров’яковського. Гарні  слова  звучали  від  ведучої  Іри ни  Науменко,  а  дует  «Гармонія»  (Ми хайло  барбаш  та  ольга  Недій)  зачаровува­ ли  всіх  своїми  піснями,  музичні  вітання  дарувала  й  Влада  Науменко. Місцеві діти подарували два таночки «Вальс» та  «Долоньки», про матусю співала Катерина Науменко. На гостину завітав чудовий ансамбль художньої самоді­ яльності  із  села  Антоновичі.  Місцеві  вдячні  індустріальній  молочній компанії за такий подарунок. розвагами для малечі були аквагрим, катання на поні та ін.

розігрувалася  лотерея,  де  супер­приз  ліжко­диван  ви­ грав Володимир Науменко із с. товстоліс. Серед призів були  три м’які пуфики та рулон сіна, спонсори – Михайло барбаш  та ольга Недій. Вельми апетитною вдалася юшка від Сергія Шевченка та  солодощі від тетяни лавріненко, смачні пиріжки від Наталії  Христенко  та  Ніни  Науменко.  були  смачні  ковбаси  від  Во­ лодимира  Мандрики  та  шашлик  від  Надії  бабич.  Велика  подяка  всім,  хто  брав  участь  в  організації  та  проведенні  цього  свята,  зокрема  –  завідувачці  сільського  клубу  Аллі  Науменко,  Михайлу  барбашу,  ользі  Недій,  Ірині  Науменко,  Світлані  Науменко,  Максиму  Надточію,  а  також  спонсорам  свята олександру Коров’яковському, тамарі Поповій, Галині  Сердюк,  Володимиру  Стаську,  Юрію  Гуржію,  Ніні  Горбань,  Надії бабич. було  дуже  багато  гостей  не  тільки  з  нашого  села,  а  й  з  інших населених пунктів. Жителі села товстоліс

Ніхто не поверне з того світу сина. А він виріс в Україні, жив тут і учився, І неньку захищати сам попросився... Помолившись на ікони, дала хрестик мати, І пішов він у Ато – землю захищати. Ворожа злая куля, вона не розбирає, В хлопця молодого життя відбирає... Похоронять побратими козака Миколу, І портрета віднесуть в його рідну школу. Щоб знали хлопці молоді, а також дівчата, Що рідну землю українську треба захищати.

*біля річки коло млина **

розцвіла красуня червона калина. Цвіт у неї білий, а запах душистий, Умовляє хлопців біля неї сісти. Парубки присядуть, пісню заспівають Про кралю­калину, що росте у гаю. – Чому заховалась і не ростеш біля річки, як твої красуні, молоді сестрички? – я не заховалась, жила коло річки, як мої красуні, молоді сестрички... були літа сухії, і води не стало, бо широка річка русло поміняла. А за довгі роки гай тут зеленіє, Він мене, калину, любить і жаліє. Весною до гаю пташки прилітають, Гнізда в’їють в калині та пісні співають.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 106 редакторка: Наталія БУШАЙ, тел. 3­14­79 Заступниця редакторки з випуску: Олена ШЕРЕМЕТ, тел. 94­00­35 Газета  виходить  по  четвергах.  По дані  до  редакції  матеріали  не  комп’ютерна верстка та дизайн: Олександр БОЖОК, тел. 94­00­35 рецензуються  і  не  повертаються,  редакція  не  несе  відповідаль­ ності за їхнє збереження. рекламні та оплачені матеріали позна­ Бухгалтерія: тел. 94­00­35 nkrai.ga

nkrai1930

www.nashkrai.ga

Засновник і видавець:  тоВ «Чернігівський край» Свідоцтво про держреєстрацію ЧГ №228 від 9.10.2000 р.

чені: R, PR, НА ПрАВАХ рЕКлАМИ, Політична реклама, «Імідж», «та  невже?», Позиція. За зміст рекламних матеріалів редакція відповідальності не несе.

ОГОЛОШЕННЯ, РЕКЛАМА тел./факс 94­00­35, e­mail: nkrai@ukr.net ТИРАЖ місяця 8124 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 68698

Газета віддрукована у ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62

??57–58 (9721–9722)?•?19 ????? 2018 ????  
??57–58 (9721–9722)?•?19 ????? 2018 ????  
Advertisement