Page 1

Уборка-2015. Экватор пройден.

Наше здоровье. Защити себя от кори.

3

2 gazeta@top-news.kz

Основана в августе 1990 г. ҚҰРМЕТТІ ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР!

Четверг, 24 сентября 2015 г. №76 (2776)

Распространяется в г. Костанае и Костанайской области. Выходит два раза в неделю: во вторник и четверг.

НАЗНАЧЕНИЯ

Из замов - в акимы

Сіздерді мұсылмандардың қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын! Еліміздегі басты құндылық тарымыз халықтардың рухани мұраларын, мәдениетін, тілдерін, салт-дәстүрлерін мемлекеттік деңгейде сақтай және қорғай білу Қазақстанда ұлттар мен конфессияаралық бірлікті нығайтуға мүмкіндік туғызды. Көп ұлтты Қазақстан үшін Құрбан айт қайырымдылық пен ізгіліктің, өзара түсіністік пен ж о м а рт т ы қ т ы ң ж ә н е ауызбірліктің мейрамы болып табылады. Қоғамдағы діндердің өзара түсіністігі, адамдар дың бір-біріне аса құрметпен қарауы еліміздегі ауызбірлікті барынша арттыра түсуде. Сөйтіп, мемлекетіміздің б ол а ш а қт а б ұ д а н д а өркендей беруіне өздерінің игі ықпалдарын тигізуде. Құрбан айт мерекесі мейірімділік пен қайырымдылықтың жарқын көрінісі ретінде әрбір шаңыраққа ізгілік, молшылық және ырыс-береке алып келсін. Құрметпен, Базыл ЖАҚЫПОВ, Қостанай қаласының әкімі УВАЖАЕМЫЕ КОСТАНАЙЦЫ!

Вчера, 23 сентября, аким области представил нового градоначальника.

Банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізүге ҚР ҰБ 28№01№2015 ж№ берген № 1.2.25/34 лицензия.

Им стал Базыл Жакупов. На эту должность он назначен распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с согласия депутатов городского маслихата. Ранее Жакупов - с 2008 по 2009 гг. - работал в должности заместителя акима Костаная. Поэтому депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Базыл Жакупов родился 5 января 1965 года в селе Терсакан Жаксынского района Акмолинской области. В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специ-

альности ученый-агроном, в 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности финансист. Работал на различных руководящих должностях в государственных органах Карабалыкского и Мендыкаринского районов. В феврале 2012 года был назначен заместителем акима Костанайской области. Курировал вопросы сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны. (Окончание на 2-й стр.)

Поздравляю вас с наступающим священным праздником мусульман Курбан айтом. Сохранение и защита главного достояния страны – духовного наследия народа, его самобытности, культуры, языков, духовных традиций на государственном уровне позволили создать уникальную казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия. Для многонационального Казахстана Курбан айт – это олицетворение блага и милости, понимания и великодушия, щедрости и единения. Многообразие религий в обществе нам только помогает укреплять гражданский мир, благодаря сложившимся прочным социальным, нравственным, интеллектуальным и культурным связям, способствующим взаимному духовному обогащению людей и процветанию нашего государства. Светлый праздник Курбан айт, олицетворяя добро и милосердие, пусть принесет в наши дома семейное счастье, благополучие, стабильность и процветание! С уважением, аким города Костаная Базыл ЖАКУПОВ


2

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ УРОЖАЙ-2015

ҚҰРМЕТТІ ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР! Сіздерді мұсылмандардың айтулы Құрбан айт мейрамымен құттықтаймын! Кез-келген мемлекеттің басты құндылықтары халықтың рухани мұрасы, олардың салт-дәстүрлері мен мерекелері болып табылады. Жер бетіндегі барлық мұсылмандардың үлкен мейрамы ретінде Құрбан айт жалпыхалықтық ізгіліктерге толы дәстүрлердің шыңы. Ол ислам мұраттарының жасампаздық жоғары қасиеттерін айғақтай түседі. Біздің Отанымыздың көп ұлтты халқы үшін Құрбан айт - ізгілік пен мейірімділіктің, түсіністік пен қайырымдылықтың, жомарттық пен бірліктің жарқын үлгісі. Міне, осы асыл қасиеттер Қазақстанда ғұмыр кешіп жатқан барша жұртшылықтың өзара игі қарымқатынасының негізіне айналды. Құрбан айт - бұл мұсылмандардың мерекелерінің ішіндегі өмірлік ерекше маңызға ие — ынтымақ пен қайырымдылықтың, достық және өзара көмектің айқын көрінісі. Қазақстанның барлық азаматтары бейбітшілік пен молшылықты аса қастерлейді. Сондықтан қоғамымыздың негізгі құндылықтары болып табылатын ұлттар арасындағы ауызбірлікті және конфессияаралық келісімді көздің қарашығындай сақтап, одан әрі нығайта беруіміз қажет. Баршаңызды шын жүректен Құрбан айт мерекесімен құттықтай отырып, сіздерге мықты денсаулық, бақыт, ашық аспан тілеймін. Әрбір шаңырақ қуаныш пен шадыман шаттыққа тола берсін! Нұрлыбек ХАЛЫҚОВ, Қостанай қалалық мәслихат хатшысы УВАЖАЕМЫЕ КОСТАНАЙЦЫ! Искренне поздравляю вас с одним из величайших праздников мусульман - Курбан айтом! Главное достояние любого государства - это духовное наследие народа, его обычаев, традиций, праздников. Являясь главным праздником мусульман всего мира, Курбан айт представляет собой вершину общечеловеческой гуманистической традиции. Он знаменует высокие созидательные идеалы ислама. Для народа нашей многонациональной Родины Курбан айт - олицетворение блага и милости, понимания и великодушия, щедрости и единения. Именно эти качества стали основой взаимоотношений людей разных вероисповеданий, проживающих в Казахстане. Курбан айт - это один из самых значимых мусульманских праздников, утверждающий очень важные жизненные приоритеты: единство и милосердие, дружбу и взаимопомощь. В мире и благополучии заинтересованы все жители Казахстана, нам необходимо беречь межэтническое и межконфессиональное согласие – основополагающие ценности казахстанского общества. От всей души поздравляю вас с праздником Курбан айт и желаю доброго здоровья, счастья, мира и согласия каждому дому, добра и благополучия каждой семье! Нурлыбек ХАЛЫКОВ, секретарь Костанайского городского маслихата

НАЗНАЧЕНИЯ

Из замов - в акимы (Окончание. Начало на 1-й стр.) Представляя нового акима активу города, глава региона дал высокую оценку деятельности Жакупова: - Вы хорошо знаете этого человека. Он - ваш земляк, человек ответственный и будет болеть за процветание Костаная, подчеркнул Архимед Мухамбетов. Затем он дал конкретные поручения, касающиеся подготовки к отопительному сезону, регулярной выплаты зарплат бюджетникам, завершению строительства жилья и социальных объектов. - Я благодарю за доверие и постараюсь вместе с командой выполнить все ваши поручения, - сказал в заключение совещания Базыл Жакупов. - Приложу для этого все усилия и знания. Александр КУЗЬМИЧЕВ Фото Александра ОТКИНА

КОРОТКО Всеобщее декларирование населения в РК стартует в 2020 году. А на первом этапе, в 2017 году, предполагается вовлечь в систему наиболее подготовленных, то есть депутатов, судей, госслужащих, их супруг, а также сотрудников нацкомпаний и госпредприятий.

Перевалили за экватор В Костанайской области убрано 55% зерновых и зернобобовых культур. С площади 2,2 млн га намолочено 2 млн 142 тыс. тонн, средняя урожайность составила 9,7 ц/га. В регионе по итогам уборочной кампании планируется собрать 4,5 млн тонн зерна, при средней урожайности зерновых 11,5 ц/га. Такой урожай позволит полностью закрыть потребность региона и сохранить экспортный потенциал. На данный момент в хлебоприемные предприятия области поступило 455 тыс. тонн зерна, в том числе 373 тыс. тонн пшеницы. Объем пшеницы 3 класса составил 74%. - В уборке задействовано 11,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, - отметил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Байбосын Мурзин. - На проведение осенних полевых работ области выделено 77 тыс. тонн дизельного топлива. Уже поступило 56

тыс. тонн. Проблем по обеспечению льготным топливом в районах и городах области нет. Уборка полностью завершена в Жангельдинском районе, на 95% - в Амангельдинском. Больше половины площадей убрано в Наурзумском (89%), Камыстинском (82%), Аулиекольском (79%), Денисовском (77%), Житикаринском (73%) районах, Аркалыке (71%). А вот в северных и центральных районах области

на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия. Сумма эффективных температур по области с 20 июня по 15 сентября составила 1 621 градус. Это оказалось недостаточным для полного созревания среднепоздних сортов пшеницы, так как минимальная норма - 1720 градусов. И теперь уборку там ведут выборочно. Так, в Карабалыкском районе обмолочено 49%, Карасуском - 47%, Костанайском - 44%, Алтынсаринском - 40%,

Мендыкаринском - 37%, Федоровском - 35%, Сарыкольском - 30%, Узункольском - 26%. Мурзин отметил, что в помощь северным районам уже переброшено 79 комбайнов. В связи с этим аким Костанайской области Архимед Мухамбетов дал поручение составить график переброски комбайнов из южных районов, где уборка будет завершена, в северные и просчитать, насколько раньше это позволит ее завершить. - Костанайская область является второй в республике по количеству посевных площадей, - отметил Мухамбетов. - В этом году затянули посевную кампанию. Я считаю, что лучше меньше посеять, но вовремя убрать. Сейчас необходимо проработать все вопросы, чтобы закончить уборку в срок. В области планируют завершить уборочную кампанию до конца второй декады октября. Ольга ГОРАЙ Фото автора

РЫНОК ТРУДА

Нам кризис нипочем В Костанайской области безработных стало меньше. В текущем году количество занятого населения в регионе увеличилось почти на семь тысяч человек. Уровень безработицы снизился на 0,1% и составил 4,9%. Таким образом, этот показатель в нашей области ниже среднереспубликанского. Таких результатов удалось добиться благодаря реализации различных мер, в том числе госпрограммы «Дорожная карта занятости 2020». В результате к 1 сентября текущего года на рабочие места удалось устроить порядка 18 тыс. человек. Самое большое количество безработных, которым было оказано содействие в трудоустройстве, а

именно - 52%, оказалось на селе, 41% составили женщины и 39% - молодежь. Меж тем три предприятия в Костанайской области продолжают работать в режиме скрытой безработицы. Не в полную мощь работают сразу два предприятия в Лисаковске. В ТОО «Алтын Өмир» для 415 сотрудников установлен график неполного рабочего дня, а в ТОО «Оркен» 480 человек находятся в вынужденном простое с 50% оплатой труда. Причина - отсутствие спроса и заказов на изготавливаемую заводом продукцию. Кроме того, 6 сотрудников ТОО «КРК «Разрез Приозерный», который занимается добычей угля в Аулиекольском районе, трудятся в режиме неполного рабочего

времени, а трое находятся в отпусках без сохранения заработной платы. - Ситуация на предприятиях города Лисаковска, охваченных скрытой безработицей, находится на особом контроле акимата города Лисаковска и Управления координации занятости и социальных программ. Сформированы пофамильные списки всех частично занятых работников, находящихся в зоне риска, по специальностям, квалификациям. В случае высвобождения к ним будут приниматься меры по содействию занятости и социальной поддержке, - заверил руководитель Управления координации занятости и соцпрограмм Ерлан Жаулыбаев. Валентина МЕЛЕХОВА

ПОВЕСТКА ДНЯ

Совершенно бесплатно В Центрах поддержки предпринимательства (ЦПП) бухгалтерские услуги оказались самыми востребованными. В Палате предпринимателей Костанайской области вывели статистику. Начиная с июня, в ЦПП обратились 1300 бизнесменов с просьбой оказать им бесплатные сервисные услуги. В половине из них требовалась помощь в бухгалтерских вопросах. - Чаще всего просят подготовить и отправить налоговую

отчетность, - отметила эксперт сервисной поддержки Палаты предпринимателей Костанайской области Лейла Актаева. Особенно поток клиентов увеличивается в конце квартала, поскольку несвоевременная сдача в госорганы грозит штрафами. Сервисная поддержка оказывается абсолютно бесплатно. Доступны бухгалтерские услуги, а также услуги по вопросам маркетинга, менеджмента, в сфере обслуживания информационных технологий, таможни,

государственных закупок и юридические консультации. - В Федоровском районе 50 предпринимателям сделали огромный подарок, - рассказала Актаева. - Консалтинговая фирма установила им программу 1С бухгалтерия. Лицензионная программа сама по себе стоит недешево, а восьмая версия будет актуальной еще несколько лет. Консультанты Палаты разъяснили, как в ней работать. Учитывая, что правила работы в программе меняются, наши специалисты готовы

разъяснять все грядущие нововведения. В Костанае такая поддержка предоставляется в Центрах обслуживания предпринимателей (пр.Аль-Фараби, 116 и пр.Аль-Фараби, 65), в районах и моногородах области - в Центрах поддержки предпринимательства при каждом филиале Палаты. Выезды в отдаленные сельские округа согласно графику совершает специальный автобус - Мобильный центр поддержки. Ольга ГОРАЙ


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ПОДРОБНОСТИ

К СВЕДЕНИЮ

150 тонн продукции для людей В Костанае в трех местах пройдет очередная ярмарка. Сельскохозяйственная распродажа состоится в субботу, 26 сентября. Производители из 14 районов области, Костаная и Рудного будут реализовывать продукцию в Сити-центре, на площади у входа на бульвар «Жастар» (КСК) и на ул. Арыстанбекова между 8 и 9 мкрн. - На очередную ярмарку завезут около 150 тонн товаров, - отметил руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костаная Гизат Каленов. - Основной упор

вновь будет сделан на картофель и овощи. Ожидается 45 тонн картофеля, 20 тонн овощей. А также 30 тонн мяса, 30 тонн сахара, который на ярмарку поставим из стабфонда. Сахар будут реализовывать по цене 165 тенге за кг. Также из стабфонда поступит мука 1 сорта по 40-45 тенге за кг. На основные продукты питания рекомендуемые цены останутся на прежнем уровне. Говядину будут реализовывать по 800-900 тенге за кг, свинину по 700-750 тенге за кг, птицу от 395 тенге за кг. Ольга ГОРАЙ Фото автора

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

- Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся высокой температурой, головной болью, сыпью на теле. Основные осложнения после заболевания - слепота, пневмония, энцефали-

ты, возможен и летальный исход, - говорит заместитель руководителя управления по защите прав потребителей Сауле Байменова. - Наиболее уязвимы к кори дети и подростки, им прививаться нужно обязательно. В феврале в области уже проводилась вакцинация населения против кори. Но часть жителей, особенно в сельской местности, имму-

низацию не прошла. В результате было зарегистрировано 66 случаев заболеваний корью. - Разговоры о неэффективности применяемой индийской вакцины необоснованны, - говорит Байменова. - Появляется легкое недомогание, но это нормальная реакция организма, ее не стоит бояться. Вакцинация будет прово-

Уважаемые костанайцы! У нас давно сложилась традиция чистого, теплого и самодостаточного города. Для того чтобы сохранить данную традицию, нам необходимо всем вместе подготовить город к предстоящей зиме, сохраняя его благоустроенность и привлекательность. Эта важная и необходимая работа постоянно проводится коммунальными службами. Чтобы активизировать мероприятия по наведению чистоты и порядка там, где мы живем, работаем и отдыхаем, требуется участие всех жителей областного центра. Поэтому обращаемся ко всем костанайцам активно подключиться к этой работе. В рамках осеннего месячника по благоустройству и уборке территорий 1 и 2 октября объявлены общегородскими днями санитарной очистки. Призываем трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, руководителей и учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений, жителей многоквартирных домов и частных домовладений принять активное участие в намеченных субботниках, которые начнутся в эти дни с 14.00. Акимат города Костаная

СИТУАЦИЯ

Прививка - защита от кори С 1 октября в области проводится дополнительная иммунизация против кори.

3

Чтобы не было ЧП

диться специалистами, прошедшими специальную подготовку, в 341 медицинском учреждении области, в том числе в школах, высших и средних учебных заведениях. Привить планируют около 19 тысяч подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Вакцина будет использоваться та же, что и во время февральской вакцинации. Александр КУЗЬМИЧЕВ

ДОСУГ

В детском саду Костаная ведется работа по укреплению железобетонной конструкции. В конце августа во время обследования здания детского сада №27, расположенного в районе КЖБИ, выяснилось, что прогнулась плита перекрытия. Она находится между первым и вторым этажами, где расположены спортзал и группа. 25 детей в срочном порядке расселили по другим группам, а строители приступили к укреплению железобетонной конструкции. Плита будет укреплена металлической опорой, которую установят в спортивном зале. Такая реконструкция обойдется примерно в 100 тысяч тенге. - Там ничего страшного не произошло. Эта плита могла бы прослужить еще много лет. Просто мы сейчас подстраховываемся. Все-таки это дошкольное учреждение, где находятся маленькие дети, - пояснил руководитель отдела образования Василий Цымбалюк. Завершить работы по укреплению плиты перекрытия в детском саду планируется к концу этого месяца. Валентина МЕЛЕХОВА

Погружение в классику В Костанае состоится премьера оперы «Служанка-госпожа». Оперу, написанную еще в 1733 году, на костанайской сцене ставит директор областной филармонии Александр Евсюков, а также приглашенные гости из Новосибирска - режиссер-постановщик Сергей Александровский и дирижер-постановщик Эхтибар Ахмедов. - В апреле мы приступили к работе, подбирали актеров.

Затем перешли к репетициям, - говорит Евсюков. - Стоит отметить, что Костанай - это первый город в Казахстане, в котором состоится премьера полноценной оперы. Думаю, местные жители по праву оценят совместный труд костанайцев и новосибирцев. - Действие спектакля происходит в XVIII веке в Неаполе, поэтому и костюмы актеров будут сшиты в стиле, присущем тому столетию, подчеркивает театральный педагог, доцент Новоси-

бирского государственного института, режиссер-постановщик Сергей Александровский. - Костанайские актеры хорошо справляются с поставленными задачами, быстро учатся и впитывают нужную информацию. В спектакле партию служанки Серпины будет исполнять солистка областной филармонии Наталья Степанова, а партию доктора Уберто - Андрей Костров, в роли слуги Веспоне выступит актер казахского драматического театра им. И.Омарова

Олжас Бегайдаров. По сценарию, доктор Уберто недоволен своей служанкой Серпиной, которая сильно разленилась. Верному слуге Веспоне дается задание - подыскать хорошую невесту. Однако Серпину это задевает за живое: в ее планах завоевать сердце Уберто и женить его на себе. Удастся ли ей это сделать и как будет развиваться сюжет - костанайцы смогут увидеть 26 и 27 сентября, в 18.00. Цена билета - 1000 тенге. Валерия ВАХНЕНКО

ЖӘРМЕҢКЕ!

26 қыркүйек сағат 9.00-де Сити-орталықта, 8,9 шағынаудандар аралығында Арыстанбеков көшесінің бойында және КСК ауданында Текстильщиктер көшесінде («Жастар» бульварының кіре берісі) облыстың аудандары мен қалалары тауарөндірушілерінің қатысуымен «Алтын күз - 2015» ірі көлемді ауылшаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Қосымша ақпарат тел. 575-773.

ЯРМАРКА!

26 сентября в 9.00 на территории Сити-центра, по ул. Арыстанбекова между 8 и 9 мкрн и в районе КСК по ул. Текстильщиков (вход в бульвар «Жастар») состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка «Алтын күз - 2015» с участием товаропроизводителей городов и районов области. Дополнительная информация по тел. 575-773.

В ритме твоего города

Записала Валерия ВАХНЕНКО Фото Александра ОТКИНА

Костанайцы рассказали «НК» о том, какие события запомнились, удивили, а может, потрясли

Виктория ЛИР, костюмер: - Меня пугает резкое повышение цен на бензин, продукты питания, товары первой необходимости. Надеюсь, что вскоре этот вопрос решится, все встанет на свои места.

Кристина ЛИР, домохозяйка:

Алишер НУРПЕИСОВ, студент:

Эльман АББАСОВ, студент:

- А меня радует, что в этом году государство решило вопрос с учебниками. Мой брат получил практически все книги на руки совершенно бесплатно.

- В городе увеличилось число автомобилей. Я считаю, что городским властям необходимо решать вопрос с пробками в час пик, как-то разгружать дороги.

- Сейчас я с головой погрузился в учебу. Хочу наверстать упущенное, поднять оценки, позабыв о клубах и других развлечениях.

Людмила ИВАНОВА, пенсионерка: - Радует осенняя погода на улице. Желтые листья и свежий ветер поднимают настроение. Хочется жить, творить, делиться улыбкой с окружающими.

Людмила БИРИЧ, продавец: - А я много времени провожу на работе. На выходных хочу сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем».


4

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КУЛЬТПРОСВЕТ

Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ: «Спасибо за теплый прием!» В Костанайской областной филармонии имени Е.Умурзакова идут репетиции оперы «Служанка-Госпожа». Ее ставит приглашенный новосибирский гость, известный режиссер и театральный педагог, доцент Новосибирского театрального института Сергей Александровский. На его счету не только музыкальные постановки на российских сценах, но и работа за рубежом. О том, с чего начинался творческий путь уже состоявшегося режиссера, с какими проблемами ему приходится часто сталкиваться и каким должен быть современный музыкальный театр - читайте в материале «НК». - Сергей Владимирович, для начала банальный вопрос: как встретили вас в Костанае? - В этом городе я впервые. Приемом очень доволен. Встретили на родине казахов по-русски… Можно сказать, с хлебом и солью. Прием был очень теплый. За две недели, что я здесь нахожусь, успел прогуляться по центру, полюбоваться местными достопримечательностями. Архитектура города довольно-таки интересная и своеобразная. Стоит отметить, что я не часто выезжаю за пределы Новосибирска, поэтому каждая поездка для меня интересна, я узнаю много нового. В Казахстан приезжал на гастроли с Новосибирским театром юного зрителя, будучи молодым артистом. Тогда с актерской труппой мы ставили спектакль в Алматы. После гостил в Караганде и Павлодаре. Теперь нахожусь у вас, в Костанае. - Вы занимаетесь преподавательской деятельностью. Как со временем меняются студенты и их приоритеты? - С годами меняется все. Меняются время и ценности, поэтому студент, который пришел ко мне 20 лет назад, отличается от того, которого я выпустил год или пять лет назад. Сегодня студенты хотят работать и получать большие деньги. - Вы хотите сказать, что творческое развитие

осталось у них на втором плане, а финансовое - на первом? - К сожалению. Все хотят хорошо жить, а еда стоит все дороже и дороже. Ценности людей меняются с такой же скоростью, как и время. Идет падение культуры. Артисты приходят в театр совершенно необразованными. С ними приходится заниматься ликбезом. - Какими качествами должен обладать человек, чтобы в будущем стать успешным актером? - Человек, в первую очередь, должен быть фанатом своего дела, усердно работать над собой, исправлять ошибки. У него должны быть определенные данные, которые даны свыше. Артист должен быть музыкальным, уметь танцевать, петь… Делать это все одновременно. Задача педагогов и режиссеров - научить соединять все эти детали, потому что искусство оперетты, искусство мюзикла - это жанр, требующий блестящего исполнения всего сразу. Не спорю, что есть очень

талантливые актеры, которые не могут раскрыть себя по определенным обстоятельствам (замкнутость, стеснение). Но ведь недостаточно быть просто талантливым. Помимо этого, нужно иметь большое везение и наглость, чтобы расти дальше. В который раз соглашусь с известным выражением советского поэта Льва Адольфовича Озерова: «...Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». - Сергей Владимирович, скажите, с чем вы больше работаете: с мюзиклом или опереттой? И в чем их различие? - Я являюсь выпускником Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), по образованию - режиссер музыкального театра. Поэтому берусь за постановку и оперетты, и мюзикла с большим удовольствием. Грань этих двух жанров едва уловима. Например, оперетта - в классическом чистом виде - это музыкальное произведение, которое сделано по классическим канонам, а мюзикл - это со-

временный вид музыкального театра, зародившийся больше семидесяти лет назад в Англии, Австрии, Америке. Как правило, мюзикл пишется на какое-то современное произведение, переложенное на музыку современных композиторов. - Как вы относитесь к тому, что классические спектакли осовременивают? - Я отношусь к этому негативно. Но стоит отметить, что классический материал, как ни поверни, засияет новой гранью. Не люблю, когда события той эпохи переносят на современную почву. Иногда все переделки идут совершенно вразрез с тем временем, которое указано настоящим автором произведения. Современные писатели никогда не смогут соперничать с таким автором, как Вагнер, который не только писал гениальную музыку, но и гениальные либретто. Обеднять классику «клиповым мышлением» современных режиссеров, я думаю, не стоит. - С какими известными актерами вам удалось поработать? - Я выпустил 5 курсов. У меня очень много заслуженных артистов, половина из них работает в Москве,

Санкт-Петербурге. Большинство моих учеников являются лауреатами международных конкурсов, чем я нескончаемо горжусь. Я очень внимательно слежу за творчеством своих выпускников. Связь между нами не прерывается. - Как осуществляется ваша работа с актерами? Это правда, что зачастую режиссеры заставляют артистов работать с помощью крика, порой даже матами? - Кричать, унижать артистов, унижаться самому - не мой подход. Я считаю, что в любой, даже самой сложной ситуации можно найти мирный выход. Открою вам небольшой секрет... Я предварительно знаю, как и с кем работать, опираясь на гороскопы. Знаю, как работать со Львом или Девой, кого из них нужно пнуть, кого погладить (улыбается). Криком человек ничего не добьется, лишь только усугубит ситуцию. Актеры должны быть дисциплинированными, не опаздывать на репетиции, слушать своего наставника - тогда все пойдет как по маслу. - Как вам работается с костанайскими артистами? - Если честно, мне понравилось. Здесь я встретил та-

лантливых молодых людей. Андрей Костров, который играет доктора Уберто в спектакле «Служанка-Госпожа», схватывает все на лету. В первый день работы с местными артистами я сделал замечание Андрею и направил его в нужное русло. Он переспал с этой информацией и на следующий день показал то, что я от него просил и хотел увидеть. Ему нужно продолжать дальше работать в этой сфере, получить образование. Что касается второй героини - Натальи Степановой, играющей служанку Серпину, то она прекрасна. Вокальные данные на хорошем уровне. На нее не только приятно смотреть, но и приятно ее слушать. - Последний вопрос, традиционный: творческие планы на ближайшее время? - Во-первых, чтобы на ура прошла премьера оперы-буффа «Служанка-Госпожа», чтобы костанайцы запомнили ее надолго. Во-вторых, продолжать ставить спектакли в театрах и работать с молодыми артистами. - Удачи вам в работе! - Спасибо за столь пристальное внимание к моей персоне. Фото Александра ОТКИНА

жер-постановщик. - Когда только начал работать в оперетте, мне повстречался человек, которого сейчас знают все. Это Юлий Соломонович Гусман. Мы поставили с ним спектакль под названием «Дракон» по пьесе Е.Шварца. Это была моя первая постановка, и достаточно удачная. У Гусмана я

учился азам театрального искусства. Он проводил удивительные репетиции. Ахмедов надеется, что костанайские артисты также тепло будут вспоминать совместную работу с сибиряками, а также возьмут за основу опыт, которым они бескорыстно поделились. Валерия ВАХНЕНКО

Перенимая лучшее Главный дирижер Новосибирского театра музыкальной комедии, заслуженный артист РФ Эхтибар Ахмедов сотрудничает с костанайскими артистами. Он вместе с камерным оркестром областной филармонии имени

Е.Умурзакова в данный момент работает над музыкальным фоном, который будет сопровождать итальянскую комическую оперу-буффа «СлужанкаГоспожа». Ежедневные репетиции, исправления ошибок, мастер-классы - именно этим живет и вдохновляется

дирижер. Так как в нашем городе нет музыкального театра, Эхтибар Ахмедович надеется, что оперный шедевр Джованни Перголези произведет фурор и окунет горожан в настоящую культурную жизнь. По словам дирижера «Служанки-Госпожи», работать с костанайскими

артистами ему очень нравится. - В этом году я уже пятый раз посещаю Костанай. Хочется отметить, что местные артисты прислушиваются к моему мнению и рекомендациям. Я наблюдаю их творческий рост и меня это, несомненно, радует, - подчеркивает дири-

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон/факс приемной редактора 8 (7142) 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство №12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область. И.о. гл. редактора: Оразалы Жаксанов.

Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-46. Шеф-редактор: Сергей Биркле. Тел. 54-37-58. Ответсекретарь: Куляш Турубаева. Тел. 54-37-58. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (54-05-75), Александр Кузьмичев (5462-46), Валентина Мелехова (54-05-75).

Фотокорреспонденты: Олег Яблочкин, Александр Откин. Тел. 54-64-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Валентина Мелехова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Виталий Клец, Индира Казиханова. Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Тел. 54-69-71.

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10054. Подписной индекс: К-315. Заказ №1425. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 5 печатных листов, тираж - 3292. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КОММУНАЛКА

5

Модернизация ЖКХ: системно и последовательно С октября всех казахстанцев ждет переход на дифференцированный тариф на отопление. Такое поручение Министерству национальной экономики дал Глава государства. Теперь величина оплаты за теплоэнергию будет напрямую зависеть от наличия общедомовых приборов учета (ОПУ) тепла. Как решается эта проблема в Костанае, корреспонденту «НК» рассказал заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий Солодов. - Валерий Григорьевич, сейчас в областном центре 1067 многоквартирных жилых домов. Из них на начало сентября ОПУ были установлены только в 204. Хотя по закону иметь приборы учета тепла должны все жилые дома с центральным отоплением. - На этот год у нас планируется по госпрограмме установить в 368 домах 393 прибора учета тепла. Уже подписаны соглашения на установку ОПУ в 247 домах. За два года планируем установить теплосчетчики в 615 домах. Это выгодно для горожан. Достаточно сказать, что в прошлом отопительном сезоне плата за 1 кв. метр составляла 143 тенге, а жильцы в домах, где были установлены приборы, оплачивали в среднем по 93 тенге. Выгода налицо. В этом году тепло в квартирах с 1 октября обойдется уже в 171 тенге. Сколько будут оплачивать по счетчику - зависит от реального потребления. Так что дифференцированный тариф позволяет экономить 25-30% за услуги нашей компании. - То, что вы рассказали, звучит весьма заманчиво. Но насколько реально реализовать все это на практике - ведь за все надо платить, в том числе и за установку ОПУ? Многие председатели ПКСК считают, что лучше напрямую работать с предприятиями, имеющими лицензию на установку приборов учета, чем с сервисной компанией. - При установке ОПУ напрямую жители оплачивают только стоимость счетчика и его установку. Это 250 000 - 370 000 тенге, Но я хотел бы, пользуясь предоставившейся возможностью, рассказать об установке теплосчетчиков в жилых домах в рамках реализации госпрограммы. Согласно трехстороннему договору финансового лизинга, астанинское ТОО KAZINTEN-IRC является продавцом и поставщиком приборов учета в областном центре. В сентябре они планировали установить 100 приборов, 200 - в октябре и 93- в ноябре. Но такой график нас не устроил: климатические условия у нас сложные и уже в ноябре устанавливается минусовая температура, при которой сливать воду в домах и устанавливать оборудование в подвалах очень сложно. Поэтому мы вышли с предложением максимально ускорить сроки. С начала

сентября специалисты установили уже 55 счетчиков в 50 жилых домах. В чем лично я вижу плюсы в работе с этим ТОО? Во-первых, у них профессиональная команда, имеющая опыт работы по установке подобных систем в Астане. Во-вторых, по государственной программе стоимость ОПУ такая же, как у других компаний, но дополнительно предусматривается установка трех антивандальных шкафов, а также установка модема, с помощью которого показания прибора автоматически передаются по радиоканалу на компьютер в ГКП «КТЭК». Согласно договору, предприятие не только закупает приборы российского производства фирмы «Карат», но и в течение четырех лет проводит их лизинговое обслуживание, а также осуществляет поверку после четырехлетней эксплуатации. Это все входит в стоимость госпрограммы с учетом 4 процентов годовой ставки вознаграждения. - Расскажите об этом подробнее. - Чем больше квартир в доме, тем меньше плата. Скажем, для жилых домов до 36 квартир плата составит, по расчетам экспертов 613 тенге ежемесячно с каждой квартиры в течение 48 месяцев, независимо от количества комнат и общей площади. До 60 квартир - 337 тенге, свыше 90 - 146 тенге. Я считаю, что плата весьма доступная и посильная даже для пенсионеров. Тем более что, согласно решению городских властей, если оплата за коммунальные услуги превышает 10% совокупного дохода, то можно обратиться за получением жилищной помощи. Окончательный размер оплаты будет официально доведен через СМИ после согласования с департаментом АРЕМ. - Какие документы необходимо подготовить жильцам для установки ОПУ? - Для того чтобы на законных основаниях установить счетчик по госпрограмме, необходимо провести общее собрание жителей дома либо совместно с руководством обслуживающих кооперативов собственников жилья (или помещений). Обязательно должен быть составлен протокол собрания (к сожалению, жители участвуют в собрании в количестве, не соответствующем кворуму, и собрание не уполномочено принимать решение). В связи с этим на собрании должен быть рассмотрен вопрос о переходе к поквартирному голосованию об установке и оплате ОПУ тепла с обязательной отметкой в протоколе фамилии, имени и отчества ответственного за сбор листов голосования. В голосовании могут принимать участие не только собственники жилых помещений, но и собственники нежилых помещений (юридические лица), так как ОПУ

будет показывать потребление тепла всем домом. Согласно законодательству, необходимо, чтобы в заполнении листов голосования приняли участие не менее двух третей (67%) собственников жилых и нежилых помещений, а самое важное - проголосовавших за установку ОПУ тепла должно быть не менее 51% от общего количества квартир в доме. Только в этом случае подрядная организация имеет законное основание установить счетчик в доме, а ГКП «КТЭК», согласно договору финансового лизинга, имеет право взимать указанные суммы с жителей этого дома для последующего их перечисления в АО «Фонд развития ЖКХ». Самое главное, подписи должны быть только собственников жилья. Родственники и квартиранты не имеют таких полномочий - это обязательное условие. - Жильцы одного из домов обратились к нам с претензиями, что их вынуждают установить целых три ОПУ вместо одного. А это дополнительные затраты. С чем это связано? - Основным критерием является количество вводов в дом. Большие многоквартирные дома имеют их несколько. Если таких вводов три, то и счетчиков должно быть столько же. По правилам, один счетчик ставится на границе наших коммуникаций и внутридомовых. На этот вопрос смогут ответить только специалисты. - Валерий Григорьевич, каждый потребитель вправе знать, сколько и за что он должен платить. Почему бы не опубликовать расценки по оплате установки теплосчетчиков в СМИ? - Мы обязательно опубликуем публичный договор в вашей газете, в котором будут указаны права и обязанности потребителей в части установки и оплаты ОПУ. - В Костанае немало домов, построенных еще 50 и более лет назад, которые основательно обветшали, а многие даже не имеют подвалов. Смогут ли жильцы этих домов участвовать в госпрограмме? - Сегодня практически у всех жителей имеется возможность участвовать в программе. Теплосчетчики не устанавливаются только в ветхих и аварийных домах, бараках. Мы сделали официальный запрос в департамент государственного архитектурно-строительного контроля и жилищную инспекцию. Нам дали однозначный ответ: в Костанае таких домов нет. Значит, противопоказаний нет. В этом году костанайцы по собственной инициативе и за счет целевых взносов планируют установить примерно 100 приборов в жилых домах. Поэтому к началу следующего отопительного

сезона практически закрываем весь город, за исключением 215 бесхозяйных домов. Здесь тоже есть условия для установки приборов, но, как правило, там проживает такой контингент горожан, которые не хотят ни в чем участвовать, тем более когда речь идет о приобретении оборудования. Однако есть дома, где установка приборов затруднена или невозможна без капитального ремонта зданий и инженерных коммуникаций. Таким образом, установить ОПУ можно в каждом доме, предварительно приведя в соответствие помещение элеваторного узла. С каждым ПКСК (КСП) проводится работа по приведению подвальных помещений в технически нормальное состояние. Силами кооперативов выполняются ремонт элеваторных узлов и трубопроводов, изоляция труб, очистка от грязи, мусора, насекомых, грызунов, побелка стен, покраска труб, ликвидация течи, монтаж электропроводки. В этом плане активно работают руководители таких ПКСК, как «Сеним», «Арман», «Солтустик» «Уют-К». К сожалению, такое взаимопонимание мы находим далеко не всегда. Есть и такие председатели, которые по непонятным причинам тормозят установку ОПУ. По идее, они должны, наоборот, защищать интересы жителей, но идут вразрез общественному мнению. Но радует то, что жильцы почти ежедневно звонят мне или нашим сотрудникам, консультируются, можно ли установить теплосчетчик в этом году. Со всей ответственностью заявляю: можно, подготовьте только необходимые документы. На мой взгляд, людям просто не хватает полной и достоверной информации. Обязательно нужен человек в доме, который будет наблюдать за

работой ОПУ тепла. Более того, нужен ответственный человек в каждом доме, который примет активное участие в сборе листов голосования, а впоследствии будет осуществлять общественный контроль и содействовать разрешению вопросов при монтаже счетчика. То есть обеспечит взаимодействие

монтажной организации с ПКСК (КСП), так как монтажные работы будут проводиться не только в рабочее время, но и в вечернее и в выходные дни. Не надо агитировать, нужно только системно и последовательно с ними работать. Фото Александра ОТКИНА

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Что такое энергосбережение? Наш жилой фонд самый расточительный потребитель тепла и электричества. По официальному запросу «НК», направленному в АО «Казахский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», мы получили ответ, который предлагаем вниманию наших читателей. В Казахстане нерациональные тепловые потери в многоквартирных жилых домах составляют до 25% от объема поданного в здание тепла. Основные проблемы, выявляемые при проведении энергоаудита, в том числе и в Костанае, – это теплопотери через ограждающие конструкции в жилых домах, особенно в цокольных этажах, протекание крыши, крайне плачевное состояние инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения). На подогрев каждого литра воды до температуры примерно 50 градусов тратится столько энергии, сколько расходует лампа накаливания мощностью 60 Вт в течение часа. Только лишь изменив свои бытовые привычки, без дополнительных расходов можно значительно сократить потребление теплоэнергии. Простейшим мероприятием по сбережению тепловой энергии, особенно в преддверии зимы, является ремонт или замена окон. Около 14% тепла уходит на улицу именно через них, поэтому до наступления холодов нужно своевременно подготовить окна к зиме, привести в порядок оконные задвижки. Заменить треснувшие или разбитые оконные стекла, заделать щели в старых рамах или поставить стеклопакеты. На стену за батареями центрального отопления можно наклеить специальные теплоотражающие экраны, которые будут способствовать тому, чтобы тепло шло на обогрев комнаты, а не на участок стены в непосредственной близости от батареи.

Ведущий полосы Александр КУЗЬМИЧЕВ Тел. 54-62-46


6

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Особенный подход Вкладчикам Жилстройсбербанка компенсируют депозиты в полном объеме. Напомним, в середине сентября в связи с обрушением курса тенге Нацбанком РК разработан механизм выплаты курсовой разницы по срочным депозитам физических лиц. При этом компенсация полагается только тем, кто по состоянию на 1 августа текущего года имел вклады в банках второго уровня на сумму не более 1 миллиона тенге. Предусмотрено, что эти депозиты будут продлены на один год, а по истечении этого периода по ним выплатят компенсацию по курсу, который сложится

на 30 сентября 2016 года. Для переоформления депозитов вкладчикам необходимо обратиться в банк с заявлением до 1 октября текущего года. Для вкладчиков «Жилстройсбербанка», по заверению руководства, будут установлены более демократичные сроки. Впрочем, пока четкого механизма по выплате курсовой разницы по депозитам у банка нет, его разработают до 1 октября. Между тем, как отметил на брифинге с журналистами директор Костанайского

филиала Даурен Саудабаев, держателям депозитов в Жилстройсбербанке компенсируют вклады без ограничений по сумме. При этом есть предположение, что участникам госпрограммы «Доступное жилье» выплаты курсовой разницы по депозитам производиться не будут. - Думаю это вполне справедливо, потому что человек, получивший льготу, не может получать ее дважды. Дело в том, что, несмотря на все процессы, связанные с изменениями курса валют в последнее время, цена на

жилье по госпрограмме в нашем банке не изменилась, зафиксировавшись в Костанае на 90-100 тысяч тенге за один квадратный метр. И кроме того, с учетом имеющихся сегодня правил и документации, стоимость квадратного метра в домах, которые только начнут строить, также останется неизменной, - заявил Даурен Саудабаев. На получение компенсации курсовой разницы в Костанае претендуют около 24 тысяч вкладчиков Жилстройсбербанка. Фото Александра ОТКИНА

То вверх, то вниз... Нестабильная ситуация на валютном рынке вызывает панику у держателей депозитов в нацвалюте. Чуть более недели назад, а точнее, в среду, 16 сентября, доллар вырос до 321 тенге за единицу и тем самым достиг своего исторического максимума на валютном рынке Казахстана. Похоже, эта была та планка, опуститься ниже которой тенге уже просто не мог. Тогда Нацбанк предпринял срочные меры по спасению национальной валюты. Регулятор вмешался в процесс торгов на фондовой бирже и поддержал тенге валютными интервенциями. Первый объем продажи американских денег Национальным банком составил 144 млн долларов. - В связи с возросшей волатильностью обменного курса тенге, которая обусловлена спекулятивными операциями участников валютного рынка, в условиях отсутствия объективных и существенных изменений фундаментальных макроэкономических факторов, Нацбанк РК принял решение

провести с 16 сентября 2015 года валютные интервенции, - сообщила пресс-служба Нацбанка РК. На следующий день, после вмешательства Нацбанка, доллар стал терять свои позиции. За сутки курс американских денег обрушился с 321 до 287 тенге за доллар. До конца прошлой недели регулятор ежедневно участвовал в торгах и продолжил проведение валютных интервенций в минувший понедельник. Это поспособствовало дальнейшему укреплению тенге. Спасение нацвалюты обошлось регулятору почти в 700 млн долларов. Стоит отметить, что такой ход в конечном итоге привел к снижению курса не только американской, но и других иностранных валют. Так, вечером во вторник, 22 сентября, костанайские обменные пункты продавали доллар по 266 тенге за единицу, евро по 298, а российский рубль можно было купить за 4,1

тенге. Однако уже в среду курс американской валюты вновь начал стремительный рост. На дневных торгах он укрепился на 2,62 тенге, а во время вечерней сессии еще на 3,54 тенге и составил 270,23 тенге за единицу. Возможно, причиной тому стало так называемое молчание Национального банка. На этой неделе регулятор вмешивался в курс доллара лишь в понедельник, а во вторник и среду валютные интервенции были приостановлены. Продолжит ли регулятор поддержку тенге в дальнейшем, пока точно неизвестно. - Все зависит от спекулятивных ожиданий и настроений. Было 300 тенге за доллар, мы вмешались, - заявил в интервью республиканской прессе заместитель председателя Национального банка РК Куат Кожахметов. Между тем нестабильная ситуация на валютном рынке страны все больше пугает держателей тенговых

депозитов. Ведь, по сути, их накопления в иностранной валюте в нынешних условиях могли бы увеличиться в разы. - В нашем банке все депозиты открыты исключительно в тенге. Наши вкладчики встревожены. Поскольку

курс национальной валюты падает, снижается и доверие к долгосрочному хранению денег в тенге, - пояснил директор КОФ АО «Жилстройсбербанк» Даурен Саудабаев. Как поведет себя валютная пара тенге-доллар в ближай-

шее время и в перспективе, точно сказать сложно. Прогнозы экспертов на этот счет неоднозначны. Единственное мнение, в котором сходятся все экономисты - это мультивалютные вклады, то есть хранение денег в валютах разных стран.

Верните наши деньги! Выплаты вкладчикам по депозитам «Валют-Транзит банка» продлятся до конца текущего года. Впервые после скандальной истории с прекращением деятельности «Валют-Транзит банка» (ВТБ) выплаты вкладчикам по депозитам производились семь лет назад. Правда, вернуть накопленные деньги смогли не все и не в полном объеме. Тогда, в марте 2008 года, вкладчикам выплатили по 700 тыс. тенге. На эти цели Казахстанский фонд гарантирования депозитов потратил почти 14 млрд тенге. На этом все затихло. Держатели более крупных депозитов, казалось, уже и вовсе попрощались со своими сбережениями. И вот с 10 августа этого года начался второй этап возвращения долгов ВТБ. - Сейчас идет выплата по вкладам, сумма которых не превышает 5 млн тенге. То есть те, у кого были открыты депозиты на эту сумму, получат по 4 млн 300 тыс. тенге, поскольку по 700 тыс. они по-

лучили ранее. Вкладчикам, у которых суммы депозитов меньше, также будет произведена полная выплата, пояснила уполномоченный представитель ликвидационной комиссии ВТБ по Костанайской области Динара Сатобалдина. Вкладчики ВТБ, которые открывали свои депозиты в иностранной валюте, получат возмещение в тенге по курсу 124 за 1 доллар. Курс был зафиксирован после решения суда о приостановлении деятельности банка. Выплаты вкладчикам ВТБ производятся во всех отделениях банка «ЦентрКредит». Для получения остатка по депозиту необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, в оригинальном виде, наследникам - документы, подтверждающие право наследования, представителям - нотариально заверенную

доверенность и другие документы, подтверждающие права требования в зависи-

мости от ситуации, а также заявление. - На сегодняшний день мы

Справка «НК»: «Валют-Транзит Банк» был основан в 1996 году кандидатом экономических наук Андреем Беляевым. С 2001 года ВТБ входил в десятку крупнейших банков РК по основным показателям. В конце 2006 года АФН приняло постановление «Об отзыве лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, выданной АО «Валют Транзит Банк» за нарушение в деятельности банка». В январе 2007 года по заявлению АФН было возбуждено гражданское дело о прекращении деятельности ВТБ. На тот момент число вкладчиков банка по всему Казахстану составляло 390 тыс. человек, а задолженность перед ними - свыше 52 млрд тенге. В марте 2007 года основатель ВТБ Андрей Беляев был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за совершение ряда экономических преступлений. А в августе 2010 года ему были предъявлены новые обвинения - в том числе хищение чужого имущества и использование средств банков для личного пользования. В результате чего в июле 2011 года Андрей Беляев был приговорен к 10 годам лишения свободы. Дважды он подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, но получал отказы. А в феврале 2013 года скончался от инфаркта миокарда.

уже произвели выплаты на общую сумму 184 млн тенге. То есть 166 человек получили свои деньги. И еще 10 заявлений одобрено, но по ним вкладчики еще не подошли за деньгами. Всего в Костанае около 450 человек должны получить эти выплаты. Кстати, они также производятся и в Рудном, - сообщила начальник отдела обслуживания населения КФАО «Банк ЦентрКредит» Светлана Байталенко. Выплаты вкладчикам ВТБ, как и в первый раз, производятся из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов, который

планирует потратить 4 млрд 250 млн тенге. Требования по основному долгу в полном размере будут исполнены 4 771 казахстанцу. И еще 224 вкладчикам, чьи депозиты составляют до 1 млрд тенге, также выплатят по 4 млн 300 тыс. тенге, но когда вернут им оставшуюся сумму, пока неизвестно. Выплата остатка по депозиту продлится до конца текущего года. Если по истечении этого срока по какой-то причине вкладчик не обратился в отделение БЦК, он может обратиться в Фонд гарантирования депозитов напрямую.

Ведущая полосы Валентина МЕЛЕХОВА Тел. 54-05-75


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

НАШ ГОРОД

7

Тернистыми путями к новым объектам В Костанае к концу года появятся теннисный центр, онкологическая поликлиника и спецЦОН. У костанайских властей в этом году на строительство спортивных, медицинских, образовательных объектов, зон отдыха для горожан были грандиозные планы. Из-за сокращения финансирования такие идеи, как строительство аллеи около областного акимата, парка вдоль ул. Гашека, лыжной базы в районе КЖБИ и концертного зала, пришлось отложить. Приостановили и возведение детского сада по ул. Каирбекова. Но такие социально значимые проекты, как школа, онкологическая поликлиника, теннисный центр, специализированный центр обслуживания населения, воплощают в жизнь. И первый объект - школу с государственным языком обучения в Северо-западном районе уже запустили. ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР НА ПОДХОДЕ Следующий претендент на торжественное открытие - теннисный центр, который расположился в районе городского пляжа. Спортивный объект начали возводить в Костанае в 2013 году. По плану его должны были сдать до конца 2014 года. Из-за задержки финансирования срок сдачи центра перенесли на 2015 год, на конец августа. Но вновь возникли проблемы

завершение строительства все средства по договору уже выделены. Перечисляются они подрядчику по факту выполненных работ. Корреспонденты «НК» побывали в новом теннисном центре. Директор ТОО «Мега» Александр Чиж провел нас по спортивному объекту и заверил, что в октябре он распахнет свои двери. Центр расположился

Поликлинику и диспансер соединит теплый переход

В онкологической поликлинике подрядчик уже приступил к отделочным работам по своевременной сдаче объекта. - Сейчас строительство вышло на финишную прямую, - рассказала «НК» руководитель управления строительства акимата Костанайской области Валентина Эпова. - Подрядчик ТОО «Мега» прислал письмо с просьбой назначить рабочую комиссию на 5 октября. Если к этому времени все будет доделано, если подрядчик получит положительное заключение технического и авторского надзора, то мы назначим рабочую комиссию на 5 октября. На

Необходимо выдержать температурный режим. Все оборудование теннисного центра завезено из Хорватии. У нас возникали вопросы к поставщиками, но на сегодняшний день все улажено и оборудование полностью поставлено. Для оснащения центра прибыли хорватские специалисты. Центр построен согласно мировым стандартам. Тут

на участке площадью 1,8912 га. Он будет состоять из 3 крытых кортов, 3 открытых кортов и сервисных помещений: раздевалок, душевых, санузлов, офисных помещений, комнат для тренеров, инвентарных и кладовых помещений. Закрытые корты уже практически готовы, не хватает только сеток. На открытых кортах работы еще идут. - На открытых кортах уже установлено освещение, сейчас завершаем укладку покрытия, - рассказал Чиж. - Работы на улице во многом зависят от погоды.

можно будет проводить международные турниры. Также подрядчики полностью проводят благоустройство территории. Как отметил Чиж, на месте теннисного центра на 1,80 м подняли грунт, завезли для этих целей 40 тыс. кубометров земли. Теперь спортивный объект стоит на возвышенности и в случае чего не попадет в зону подтопления. Территория тоже преображается. Где-то уже высажены деревья, разбиты цветники, брусчаткой выложены дорожки. - Стоимость всего проекта составила почти 900 млн тенге, - говорит Чиж. - Мы готовы принять рабочую комиссию в конце сентября. Сейчас ведутся работы по подключению коммуникаций, после чего мы будем полностью готовы к сдаче. В октябре теннисный центр

точно распахнет свои двери. ОНКОПОЛИКЛИНИКА - В ДЕКАБРЕ Другой стратегически важный не только для города, но и для всей области объект - онкологическая поликлиника. Она рассчитана на 300 посещений. Проект вошел в республиканскую программу развития онкологической помощи на 2012-2016 годы. Его стоимость почти 2,5 млрд тенге. Как отметили в управлении строительства, из-за сложной экономической ситуации возведение онкологической поликлиники проходит в напряженной обстановке, но все пока идет по графику. - По проекту сдача онкологической поликлиники намечена на декабрь 2015 года, - отметила Валентина Эпова. - Но строительство идет напряженно. Сначала у нас возникли проблемы с оборудованием. А сейчас плавающий курс доллара сказывается на приобретении материалов. Проект по строительству онкополиклиники был разработан еще в 2011 году. Поэтому подрядчик, ТОО «Барк-Технолоджи», выигравший тендер на оснащение поликлиники медицинским оборудованием, столкнулся с тем, что оборудование, заложенное в проекте, устарело. Пришлось вносить корректировки в проект. - Изначально по проекту 2011 года был заложен аппарат компьютерной томографии китайского производства, - рассказал менеджер ТОО «Барк-Технолоджи» Исмагул Туралеев. - Мы же поставили компьютерный томограф немецкого производства. Это самое сложное оборудование и мы его уже закупили и доставили в Костанай. Также изначально в проекте было заложено эндоскопическое оборудование японского производства. Мы поставим немецкого производства. В онкологической поликлинике должна быть одна из лучших диагностик в стране. Все поставки оборудования у нас планируются по графику. Как только подрядчик перейдет к чистовой отделке, мы приступим к монтажу

оборудования. Подрядчик ТОО «Ерлан» ведет строительство областной онкологической поликлиники по графику. Здание в шесть этажей уже возвели. Сейчас идет строительство теплого перехода, который будет соединять поликлинику с действующим диспансером. Строители уже приступили к наружным отделочным работам. ОТЛОЖИЛИ НА 2016 ГОД Ждут жители и открытия специализированного ЦОНа, который будет предоставлять услуги по получению водительских прав, регистрации автомобилей, выдаче номерных знаков. На его строительство из республиканского бюджета было выделено 764,3 млн тенге и из мест-

бюджет. А на будущий год подрядчику ТОО «Улан» вновь будут выделены деньги на продолжение строительства. На 2016 год передвинули планы и по строительству парка, малых форм, лавочек, дорожек по ул. Гашека. Из-за отсутствия средств на будущий год также отложены благоустройство аллеи около акимата и строительство стелы. ПСД на них была разработана в 2014 году и пока ее срок не истек, работы по реализации проектов отложили. В этом году планировалось начало строительства грандиозного спортивного объекта - лыжной базы. Но недостаток финансовых средств вновь привел к тому, что реализацию передвинули на 2016 год. К тому же, по словам Эповой, в

В теннисном центре заканчивают работы на открытых кортах ного - 254,8 млн тенге. Расположено здание в районе старого военного аэродрома на ул. Челябинской. Его начали строить в сентябре 2014 года. Из-за задержек финансирования из республиканского бюджета у властей города были опасения, что строительство затянется. Но подрядчик ТОО «Сыл» вложил свои средства и работы продолжились по графику. На сегодняшний день здание уже построено, территория благоустроена, идут работы по подключению коммуникаций. Поэтому пока дату открытия учреждения еще не назначили. А вот строительство особо важного для города детского сада, который начали возводить по ул. Каирбекова, отложили на 2016 год. Как отметила Эпова, неосвоенные средства, 270 млн тенге, вернут в

ПСД будут внесены корректировки по лыжероллерной трассе, которую собираются увеличить. За счет частных инвестиций в областном центре строится только зал тяжелой атлетики по ул. Гашека. Если позволят финансы, ИП Турсунов сдаст его до конца года. А вот о таких объектах, как концертный зал, плавательный бассейн и трасса для воднолыжного спорта в районе ул. Гашека, пока можно забыть. Частных инвесторов, желающих взять на себя обязательства по строительству, пока нет, поэтому реализация этих идей отложена на неопределенный срок. Ольга ГОРАЙ Фото Александра ОТКИНА

В новом теннисном центре уже идут работы по благоустройству территории


8

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Приоткрывая занавес... За созданием кукольного спектакля стоят мастера своего дела и месяцы работы. Посещая кукольный театр, взрослые и юные зрители видят уже готовые яркие и красочные спектакли. Сцена оборудована красивыми декорациями, актеры ловко управляют интересными и оригинальными куклами. И редко кто задумывается о том, что за одним часом готовой постановки стоят месяцы работы. Пока актеры кукольного театра находятся в гастрольном туре по районам Костанайской области, корреспонденты «НК» побывали за кулисами театра и познакомились с людьми, которые всегда остаются в тени. Любой спектакль начинается с идеи, которую хочет

воплотить в жизнь режиссер. Художественный руководитель и режиссер областного кукольного театра Геннадий Иванов посвятил своей профессии более 40 лет. В год он ставит 3-4 спектакля и еще несколько восстанавливает. - Стараемся ставить спектакли для разных возрастов, - отметил режиссер. - В основном ставим классику. Над одним спектаклем работаем 3-4 месяца. В 2014 году поставили 4 новых спектакля и 2 восстановили. В этом году уже 2 поставили. Планируем один восстановить. Он будет называться «Подарок для папы». А сейчас начинаем работать над спектаклем для

Артем Панков и Марина Гулак играют в спектакле «Носорог и Жирафа»

Бутафорию создает Любовь Липинская

Три поросенка создавались еще в 90-е годы

Художник Надежда Кузнецова трудится над обезьяной

самых маленьких - «Мы играем в репку». Юлия Семенова по мотивам русской сказки пишет для спектакля инсценировку. Итак, работа над новым спектаклем начинается с эскизов. Над ними трудится художник Надежда Кузнецова. Ее главная задача - нарисовать спектакль в подробных деталях, начиная от декораций и заканчивая героями. - Оговорив все с режиссером, я приступаю к работе, - говорит Надежда, демонстрируя эскизы последнего спектакля «Носорог и Жирафа». - Моя главная задача - предоставить видимый ряд будущего спектакля. Важно уже на рисунке показать реальный размер куклы, прорисовать все детали декораций. Конечно, результат может отличаться от эскизов, потому что по ходу работы чтото меняется, добавляется, придумывается. Но эскизы должны быть, так как по ним работают остальные специалисты. Тут же в цеху за швейной машинкой сидит швея Татьяна Зарипова. Она отвечает за костюмы для актеров и кукол. Ткань используется самая разнообразная. Вместе с художником Зарипова закупает материалы. На один спектакль уходит от 20 м ткани. Ее стараются выбрать яркую, насыщенную, чтобы сочетались цвета. - Нередко приходится шить костюмы для актеров, - замечает Татьяна. - И в обязательном порядке для кукол. В этом же цеху мастера трудятся над куклами. Их шьют по эскизам художника, вкладывая душу. Не менее трудоемкая и кропотливая работа у бутафора-декоратора Любови Липинской. Своей профессии она посвятила уже более 20 лет. Как призналась мастер, она изготавливает все, что на сцене играет хоть какуюто роль. На изготовление бутафорий для хорошего спектакля уходит в среднем один месяц. Трудиться приходится над каждой деталью. - В работе я использую до 50 видов материалов, - говорит Липинская. - В основном ткань, поролон, клей, папьемаше. Приходится лепить, рисовать, расписывать. Вся бутафория затем бережно хранится. Кроме работы над бутафорией и декорациями, Любовь Липинская восстанавливает старые куклы. Каждый месяц на реставрацию попадают 2-3 куклы. Кому-то ногу подлатать, кому-то новые штаны связать, кому-то ухо зашить. Сейчас у нее на реставрации собака из спектакля «Кукареку». Все объемные декорации, макеты для спектаклей сооружает мастер-макетчик, конструктор Иван Савельев. В прошлом столяр, вот уже 3 года он трудится в кукольном театре. Говорит, что на создание декораций уходит 1-2 месяца. - У меня есть задача сделать ту или иную декорацию, я ее делаю, как говорится, из

Спектакль начинается с эскизов того, что попадет под руку, - смеется Савельев. - В ход идут фанера, древесина, пластик, трубы, проволока. У меня большой полет для творчества. Мне нравится фантазировать, находить неординарные решения. Вот, например, для спектакля «Ястребок» требовался вращающийся пропеллер. Пришлось в него вмонтировать моторчик и батарейки. И пропеллер вращался во время спектакля. В каждую деталь люди, работающие за кулисами, вкладывают душу и частичку себя. Поэтому куклы очень часто получаются похожими на людей. Они отражают их характер, основные черты. Заглянули мы и в хранилище. Там обитают более 300 кукол: тростевые, петрушки, планшетные, ростовые, штоковые, паркетные. У каждой куклы своя история и судьба. Есть куклы, созданные в 90-е годы, например, три поросенка, волк, коза и козлята. Ни одну куклу не выбрасывают. Проходит время, и режиссер снова возвращается к старым куклам, и они вновь оживают в руках актеров. Ольга ГОРАЙ Фото автора

Веселые образы кукол охраняют хранилище

Конструктор Иван Савельев трудится над декорациями 1-2 месяца


Приложение к газете «Наш Костанай» Четверг, 24 сентября 2015 г. №76 (2776)

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КАНЦТОВАРОВ

т. 8 (714-2) 56-60-72

маг. «КанцОптТорг» №36, «Емшан», ул. Складская, 10

Спешишь на встречу, по делам звони скорей в

такси «ТАРЛАН»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

28-08-08

8-705-215-77-77 8-701-857-49-98 8-707-665-82-95

АКЦИЯ

8 (7142) 54-03-01

Торговая марка Вода «СВЕЖАЯ»

Купи 10 бутылей + 1 БУТЫЛЬ В ПОДАРОК

Очищенная вода. 19 ЛИТРОВ - 300 ТЕНГЕ, доставка бесплатно!!!

занимается продажей и доставкой высококачественной очищенной питьевой воды в г.Костанае, Рудном, пос. Затобольск, Заречный. Вода регулярно проходит проверку на качество очистки по физико-химическим и микробиологическим показателям, имеет знаки качества и пять степеней очистки. Заказать можно по телефонам 39-20-20, 8-701-512-87-70. Также в продаже имеются помпы. График работы с 8.30-21.00 - доставка, заявки принимаем с 9.00-18.00.

reklama@nk10.kz

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО: МЕТОД ХАЙРУЛЛИНА

Если лишний вес приносит вам массу страданий, если тело стало неповоротливым, а взгляд в зеркало ухудшает настроение, стоит подумать о лечении. А если выбирать врача, то самое верное - остановиться на докторе Ф. Хайруллине, уже много лет успешно практикующем метод эмоционально-стрессовой психотерапии в лечении ожирения. Множество людей, страдающих ожирением, смогли начать новую жизнь после сеансов у известного психотерапевта. Свид. № 012679

до: 138кг

Прием 27 сентября в 10.00 в гостинице «Целинная», конференц-зал.

Тел.: 8-705-603-92-58, 8-777-22-33-835, 55-333-9

после:

65 кг


10

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

РАКУРС

Человек собаке друг Собака не только преданный друг, но и спасатель. Сейчас на вооружении у полицейских есть современные приборы и оборудование. Однако поиск людей с помощью служебных собак по-прежнему остается одним из самых эффективных. О том, как готовят четвероногих спасателей в Костанайской области, по какому принципу они отбираются для службы и как кинологи находят общий язык с собаками - в материале «НК». СОБАКУ НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ Бесстрашный боец, лучший сапер, преданный друг - это лишь малая часть того, как кинологи в погонах характеризуют этих животных. Сегодня служебные собаки одинаково востребованы как в Вооруженных силах РК, так и в полиции. Наиболее популярными породами являются немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и русские спаниели. На данный момент в Центре кинологической службы ДВД Костанайской области находятся 23 служебные собаки. Как рассказал «НК» начальник кинологической службы, капитан полиции Бауржан Мырзахметов, все собаки в возрасте от шести месяцев до полутора лет поступают к ним из питомника МВД РК, который находится в Алматы. Здесь они воспитываются и обучаются. - В первую очередь мы обучаем собак двум видам реакции - активной, когда собака царапает поверхность лапами, и пассивной - пес просто садится рядом с каким-то предметом, - рассказывает Бауржан Серикжанович. - Активная реакция используется собаками-спасателями. Пес, царапающий лапами какуюлибо поверхность или лающий на нее, сигнализирует, к примеру, что под завалом находится человек или в этом месте спрятаны наркотические вещества. Пассивная реакция применяется при поиске взрывчатки, тротила. В этом случае активные действия могут быть просто опасны - шум и прикосновение способны привести к срабатыванию взрывного механизма. Методов обучения служебной собаки у кинологов шесть. Самый распространенный - игровой. С помощью игры в мяч, который, в свою очередь, «оснащен» имитатором наркотика, собаки знакомятся с запахом и запоминают его. После этого игрушка куда-нибудь прячется, например, в ящик или в чемодан. Получив команду «ищи», собака приступает к поиску мяча. Обнаружив его, она лает и скребет лапами, умоляя хозяина отдать игрушку. - Если мы хотим натренировать собаку на поиск наркотиков или людей, мы отдаем ей игрушку. Если же тренируем пса на поиск взрывчатых веществ - бездействуем. В этом случае собака должна сми-

риться, успокоиться и сесть рядом с тем местом, где был обнаружен запах. Для закрепления пассивной реакции собаку нужно тут же поощрить - кусочком любимого лакомства или громко и радостно похвалить, - поясняет кинолог. В поисковой работе кинологи используют те же методы, но другую игрушку - палку. Процесс следового обучения может затянуться до шести месяцев. Ведь здесь собаке необходимо уловить нужный запах среди тысяч других. Например, учуять вора и проследовать по его маршруту. - Человеку никогда не удастся обмануть собаку. Ведь ее обоняние в десятки тысяч раз острее человеческого. С собачьим нюхом не сравнится ни один современный прибор, - подчеркнул начальник кинологической

Обнаружив нарушителя, он никогда не укусит его. Он нападет на человека, повалит на землю и будет удерживать до тех пор, пока не придут на помощь полицейские. По мнению Еркебулана, даже очень крепкий и физически подготовленный человек не удержится на ногах, если на него нападает Граф. А вот когда поступает звонок о том, что в где-то заложена бомба или что-то в этом роде, на вызов выезжает лучший поисковик взрывчатых веществ - лабрадор Арчи. В общем, эти собаки наравне с людьми несут службу и помогают раскрывать преступления. В августе текущего года было раскрыто три - убийство и кражи. Прибыв на место происшествия, собаки по следу обнаружили преступников и вещественные доказательства. - 1 августа кинолог со

Лабрадор Мартин преодолевает препятствия службы Бауржан Мырзахметов. Существует легенда о том, что собак, работающих с наркотиками, «подсаживают» на них. Костанайские кинологи опровергают эти слухи, утверждая, что животные ориентируются исключительно на свои обонятельные свойства. Стоит отметить, что у каждой собаки есть свой темперамент. Допустим, основанием для выбраковки собаки является меланхолия. Это слабые собаки, они не смогут качественно ни дрессироваться, ни работать. В кинологическом центре ДВД Костанайской области стараются брать более крепких - сангвиников или холериков. Что касается пенсии - на нее отправляют собак, которым исполнилось 7 лет. Но здесь как у людей - все индивидуально. Если нормативы выполнены и пес прекрасно себя чувствует, он может служить дальше. ГРАФ, АРЧИ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ О том, что собака - друг человека, Еркебулан Исмагулов знает не понаслышке. Он работает младшим инспектором-кинологом около двух лет. - У нас в питомнике много собак, которые помогали полицейским раскрывать преступления, - рассказывает парень. - Например, если наша бельгийская овчарка по кличке Граф обнаружит вора, то тому не удастся спрятаться или сбежать. Граф - основной пес по задержанию преступников и поиску наркотиков.

Граф ищет наркотики

Кинолог хвалит Арчи за успешно выполненную задачу своей немецкой овчаркой по кличке Жерар выехал в п.Алтынсарино, где был похищен мотоцикл. Собака проработала след от исходной точки до дома, в котором и обнаружили краденое. В этот же день в Костанае служебными собаками были найдены вещественные доказательства убийства, а в Рудном обнаружено наркотическое вещество - марихуана весом более 5 кг, - рассказал инспектор-кинолог, старший лейтенант Сергей Гапонов. Вызвать кинолога с собакой могут в любое время суток. Полицейские и собака всегда должны быть готовы отправиться на задание. Иными словами, рабочий день у животных самый что ни на

есть настоящий, а график - напряженный. Расслабляться на службе нельзя даже собакам. СОБАКА-ПОВОДЫРЬ - ЛУЧШИЙ ДРУГ СЛЕПОГО Сегодня в Костанайской области насчитывается более 1000 инвалидов по зрению и ни одной собаки-поводыря. У казахстанских незрячих людей практически нет шансов получить ее. А ведь именно собака-поводырь является средством реабилитации, положенным незрячему человеку. По мнению президента городского общественного объединения матерей детейинвалидов «Радуга» Натальи Колосковой, многие из слабовидящих и слепых людей

очень часто нуждаются в четвероногом помощнике, который может стать верным другом. - К большому сожалению, центра подготовки собак-поводырей в Казахстане нет, сетует Наталья Николаевна. - В 2010 году вместе со своими коллегами я ездила на семинар во Францию, в город Тулузу. Именно там более подробно узнала о таких собаках. Стоит отметить, что в этой стране хорошо сформи-

рована социальная защита, которая рассчитана на все слои населения, в том числе и на людей с ограниченными возможностями. Для того чтобы помочь инвалидам по зрению, создан государственный питомник, где воспитывают поводырей из собак породы лабрадор. Обучение одной собаки обходится стране в 14 000 евро. - Собаки-поводыри необходимы и костанайским незрячим. С ними они станут более мобильны, независимы и активны. Но, увы, жители региона не располагают такими финансовыми возможностями, поэтому прибегают к другим вариантам, - отмечает собеседник. - Например, родители троих слепых детей из нашего общественного объединения уехали с ними на ПМЖ в Германию. Ведь там созданы все условия для проживания и обучения по Брайлю детей-инвалидов. В Казахском обществе слепых города Костаная также отметили, что незрячие нуждаются в собаке-поводыре. - Мы знаем, что в Москве есть большой питомник, где обучают собак-проводников. Но обзавестись такими помощниками жителям областного центра не под силу, - подчеркнули в обществе слепых. Фото Александра ОТКИНА

Ведущая полосы Валерия ВАХНЕНКО Тел. 54-05-75


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.30 00.00 01.00 01.15 03.00 03.05

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. «Сегодня вечером». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Татьянина ночь». «Вечерний Ургант». «Познер». Ночные новости. Т/с «Код 100». Новости. Х/ф «Морской пехотинец-2».

06.00 07.10 08.00 08.05 09.00

«НТВ утром». Т/с «Лесник». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Утро с Юлией Высоцкой». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». «Лолита». «Сегодня». Т/с «Литейный,-4». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Анатомия дня». Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Спето в СССР».

НТВ

10.00 10.20 12.00 13.00 13.20 14.30 15.00 16.00 16.20 18.00 19.00 19.40 23.30 00.10 02.05

03.00 Т/с «Час Волкова». 05.00 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 23.50 00.50 02.15 04.10

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Склифосовский». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Непридуманная жизнь». «Честный детектив». Х/ф «Небесные ласточки». Т/с «Чокнутая». «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.40 Х/ф «Срочно. Секретно. Губчека». 07.15 Х/ф «Ты и я». 08.55 Х/ф «Раз на раз не приходится». 10.15 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.10 Х/ф «Отпуск за свой счет». 18.30 Х/ф «Победитель». 20.15 Х/ф «Чайка». 21.55 Х/ф «Золотой ключик». 00.00 Х/ф «Осколок «Челленджера». 01.30 Х/ф «Синие ночи». 02.30 Х/ф «Вызов».

04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.05 Х/ф «Дело Румянцева». 10.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал». 11.30 События. 11.50 «Постскриптум». 12.50 «В центре событий». 13.55 «Осторожно, мошенники!» 14.30 События. 14.50 «Городское собрание». 15.30 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 Город новостей. 19.50 Т/с «Любопытная Варвара». 21.45 «Петровка,38». 22.00 События. 22.30 «Образ врага 2.0». Спец. репортаж. 23.05 Без обмана. «Ягода наживы». 00.00 События. 25-й час. 00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звездных тайн». 01.25 «Петровка,38». 01.45 Х/ф «Неидеальная женщина». 03.40 Т/с «Отец Браун». 05.25 «Обложка. Игра в поэтессу».

КУЛЬТУРА 05.00 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель». 09.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 10.10 Д/ф «Лесной дух». 10.20 «Линия жизни». К. Хабенский. 11.15 Х/ф «Луной был полон сад». 13.00 Новости культуры. 13.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». 13.35 Х/ф «Простая история». 15.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».

15.30 А. Даргомыжский. «Русалка». 17.05 Д/ф «Гюстав Курбе». 17.15 «Спокойной ночи, малыши!» 17.30 Новости культуры. 17.45 Главная роль. 18.00 «Сати. Нескучная классика». 18.45 «Правила жизни». 19.10 Д/ф «Отражения». 19.50 «Тем временем». 20.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 21.30 Новости культуры. 21.45 Худсовет. 21.50 Т/с «Отцы и дети». 22.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 23.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». «Семь веков древностей». 23.40 «Наблюдатель». 00.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара».

REN TV 05.00 «Военная тайна. Расследование». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 «Военная тайна». 11.00 «Насильно счастливые». 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Х/ф «Матрица». 16.10 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны мира»: «Знаки судьбы». 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф «Специалист». 22.00 «Водить по-русски». 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых». 02.40 Т/с «Спартак: Война проклятых».

НАШЕ КИНО

09.30 Х/ф «Большая семья». 11.25 Х/ф «Без особого риска». 12.55 Комедия «Однажды двадцать лет спустя». 14.25 Мелодрама «Мальчик и девочка». 15.50 Х/ф «Большая семья». 17.45 Х/ф «Без особого риска». 19.15 Комедия «Однажды двадцать лет спустя». 20.45 Мелодрама «Мальчик и девочка». 22.10 Драма «Последний дюйм». 23.55 Х/ф «Завтра была война». 01.40 Комедия «Зайчик». 03.30 Драма «Последний дюйм». 05.30 Х/ф «Завтра была война». 07.30 Комедия «Зайчик».

КИНОСОЮЗ 07.15 Драма «Извините, пожалуйста». 09.15 Комедия «Пропавшая грамота». 11.15 Драма «Такая она, игра». 13.15 Драма «Извините, пожалуйста». 15.15 Комедия «Пропавшая грамота». 17.15 Драма «Такая она, игра». 19.15 Х/ф «Здравствуй, это я!» 21.45 Драма «Чужие страсти». 23.30 Комедия «Приключения канонира Доласа». 01.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 03.50 Драма «Чужие страсти». 05.35 Комедия «Приключения канонира Доласа».

СТС 06.00 М/с «Октонавты». 06.30 М/с «Миа и я». 07.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «Успеть за 24 часа». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Х/ф «Семейный уик-энд». 11.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». 13.30 «Уральские пельмени». 14.00 Шоу «Уральских пельменей». 15.00 Т/с «Воронины». 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Кухня». 22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчуком. 01.30 «6 кадров». 01.45 Х/ф «Проклятие моей матери». 03.35 «6 кадров». 05.50 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 07.15 Х/ф «Майская ночь, или Утопленница». 08.30 «История государства Российского». 10.10 Х/ф «Рокки-4». 12.00 Х/ф «Антибумер». 13.35 КВН. Высший балл. 15.30 «Средa обитания». 16.40 Х/ф «Рэмбо IV». 18.30 КВН. Высший балл. 19.30 Х/ф «Бумер». 21.55 100500. 23.00 Х/ф «Настоящая Маккой». 01.15 Х/ф «Антибумер». 02.45 Х/ф «Духов день». 05.00 Х/ф «Любовные авантюры».

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.40 00.15 00.30 01.30 03.00 03.05 04.20

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Татьянина ночь». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Татьянина ночь». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «Структура момента». Х/ф «Луна». Новости. Х/ф «Луна». «Контрольная закупка».

НТВ 06.00 07.10 08.00 08.05 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20 14.30 15.00 16.00 16.20 18.00 19.00 19.40 21.30 23.40

«НТВ утром». Т/с «Лесник». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Утро с Юлией Высоцкой». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». «Лолита». «Сегодня». Т/с «Литейный,-4». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Улицы разбитых фонарей». Футбол. «Зенит» (Россия)-«Гент». «Анатомия дня».

00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 02.05 «Квартирный вопрос». 03.05 Т/с «Час Волкова». 05.00 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 23.50 02.00 03.25 04.25

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Склифосовский». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Непридуманная жизнь». Вести.doc. Х/ф «Небесные ласточки». Т/с «Чокнутая». «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.40 Х/ф «Дом под звездным небом». 07.45 Х/ф «И вся любовь». 09.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». 17.40 Х/ф «Ширли-мырли». 20.10 Х/ф «Сатисфакция». 21.50 Х/ф «Вечерний лабиринт». 23.10 Х/ф «Странная женщина».

01.30 Х/ф «Синие ночи». 02.30 Х/ф «Вызов». 04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ 06.00 08.15 10.00 11.30 11.50 13.30 14.30 14.50 15.40 17.30 18.00 19.30 19.50 21.45 22.00 22.30 23.05 00.00 00.30 01.55 03.50 04.20

«Настроение». Х/ф «Белые росы». Х/ф «К Черному морю». События. Х/ф «Кольцо из Амстердама». «Мой герой». События. Без обмана. «Ягода наживы». Т/с «Чисто английское убийство». События. «Право голоса». Город новостей. Т/с «Любопытная Варвара». «Петровка,38». События. «Осторожно, мошенники!» «Удар властью. Человек, похожий на...». События. 25-й час. «Право знать!» Х/ф «Мусорщик». Д/ф «Блондинка за углом». Х/ф «Блондинка за углом».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель». 09.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 10.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». 10.30 «Правила жизни». 11.00 Пятое измерение. 11.30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино». 12.10 Т/с «Отцы и дети». 13.00 Новости культуры. 13.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».

13.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». «Семь веков древностей». 14.05 Х/ф «Нас венчали не в церкви». 15.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения». 16.05 Д. Шостакович. Симфония №8. 17.15 «Спокойной ночи, малыши!» 17.30 Новости культуры. 17.45 Главная роль. 18.00 Искусственный отбор. 18.45 «Правила жизни». 19.10 «Острова». З. Соткилава. 19.50 «Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 20.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 21.30 Новости культуры. 21.45 Худсовет. 21.50 Т/с «Отцы и дети». 22.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 23.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». «Опальный академик». 23.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 23.55 «Наблюдатель».

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 22.00 «Знай наших!» 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых». 02.45 Т/с «Спартак: Война проклятых».

НАШЕ КИНО 09.30 Драма «Последний дюйм». 11.30 Х/ф «Завтра была война». 13.30 Комедия «Зайчик». 15.30 Драма «Последний дюйм». 17.30 Х/ф «Завтра была война». 19.30 Комедия «Зайчик». 21.30 Х/ф «Любить человека». 00.25 Драма «Букет мимозы и другие цветы». 01.50 Х/ф «По данным уголовного розыска» 03.30 Х/ф «Любить человека». 06.25 Драма «Букет мимозы и другие цветы». 07.50 Х/ф «По данным уголовного розыска»

REN TV

КИНОСОЮЗ

05.00 Т/с «Спартак: Война проклятых». 05.30 «Громкое дело»: «Черные тюрбаны». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 «Военная тайна». 11.00 «Исцеление смертью». 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Х/ф «Специалист». 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны мира»: «Линии жизни». 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 19.00 «112». 19.30 «Новости».

07.25 Х/ф «Здравствуй, это я!» 09.55 Драма «Чужие страсти». 11.40 Мелодрама «Робинзонада, или Мой английский дедушка». 13.15 Х/ф «Здравствуй, это я!» 15.45 Драма «Чужие страсти». 17.30 Мелодрама «Робинзонада, или Мой английский дедушка». 19.15 Х/ф «Треугольник». 21.15 Х/ф «Английский вальс». 23.15 Комедия «Приключения канонира Доласа». 01.15 Х/ф «Треугольник». 03.15 Х/ф «Английский вальс». 05.15 Комедия «Приключения канонира Доласа».

СТС 06.00 М/с «Октонавты». 06.30 М/с «Миа и я».

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «Успеть за 24 часа». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 11.30 Т/с «Воронины». 13.30 «Ералаш». 14.00 Т/с «Кухня». 14.30 Т/с «Воронины». 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Кухня». 22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 «Большая разница». 01.15 Т/с «Революция». 02.10 «Большая разница». 02.55 «6 кадров». 03.55 М/с «Великий человекпаук». 05.50 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 06.55 Х/ф «Золотые рога». 08.30 «История государства Российского». 09.30 КВН на бис. 14.05 КВН. Высший балл. 15.05 «Средa обитания». 16.05 Х/ф «Бумер». 18.30 КВН. Высший балл. 19.30 Х/ф «Бумер. Фильм-2». 21.55 100500. 23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 01.05 Х/ф «Иди и смотри». 04.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана».


12

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.40 00.15 00.30 01.35

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Татьянина ночь». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Татьянина ночь». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «Политика». Х/ф «Белые люди не умеют прыгать». 03.00 Новости. 03.05 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать». 03.50 «Мотель Бейтс».

НТВ 06.00 07.10 08.00 08.05 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20 14.30 15.00 16.00 16.20 18.00 19.00 19.40 21.30 23.40

«НТВ утром». Т/с «Лесник». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Утро с Юлией Высоцкой». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». «Лолита». «Сегодня». Т/с «Литейный,-4». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Улицы разбитых фонарей». Футбол. ЦСКА (Россия)«ПСВ» . «Анатомия дня».

00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 02.30 «Главная дорога». 03.10 Т/с «Час Волкова». 05.00 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 22.55 00.35 02.05 03.05 04.05

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Склифосовский». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Любовь говорит». «Специальный корреспондент». Х/ф «Дон Сезар де Базан». Т/с «Чокнутая». «Цилиндры фараонов. Последняя тайна». «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.45 Х/ф «Фиктивный брак». 07.00 Х/ф «На подмостках сцены». 08.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 10.00 Х/ф «Караси». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.15 Х/ф «Конец «Сатурна». 17.50 Х/ф «Если ты мужчина». 19.10 Х/ф «Свадьба с приданым».

21.05 Х/ф «Мимино». 22.45 Х/ф «Чисто английское убийство». 01.30 Х/ф «Синие ночи». 02.30 Х/ф «Вызов». 04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф «Большая семья». 10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». 10.55 «Доктор И». 11.30 События. 11.50 Х/ф «Два плюс два». 13.40 «Мой герой». 14.30 События. 14.50 «Удар властью. Человек, похожий на...». 15.40 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 Город новостей. 19.50 Т/с «Любопытная Варвара». 21.45 «Петровка,38». 22.00 События. 22.30 «Линия защиты». 23.05 «Советские мафии. Хлебное место». 00.00 События. 25-й час. 00.25 «Русский вопрос». 01.10 Х/ф «С небес на землю». 04.50 Д/ф «За витриной универмага». 05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель». 09.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 10.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа». 10.30 «Правила жизни». 11.00 Красуйся, град Петров! «Морской собор в Кронштадте». 11.30 Д/ф «Наталья Тенякова». 12.10 Т/с «Отцы и дети».

13.00 Новости культуры. 13.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». 13.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». «Опальный академик». 14.05 Искусственный отбор. 14.50 «Больше, чем любовь». Е. Максимова и Р. Зорге. 15.30 Спектакль «Священные чудовища». 17.30 Новости культуры. 17.45 Главная роль. 18.00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 19.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира». 19.55 Власть факта. «Деньги в истории». 20.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 21.30 Новости культуры. 21.45 Худсовет. 21.50 Т/с «Отцы и дети». 22.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 23.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». «Шкатулка для правнуков». 23.45 А. Бородин. «Половецкие пляски». Из оперы «Князь Игорь». 23.55 «Наблюдатель».

REN TV 05.00 Т/с «Спартак: Война проклятых». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 «Военная тайна. Расследование». 11.00 «Жизни вопреки». 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны мира»: «Тайны исчезнувшей цивилизации». 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 22.00 «М и Ж». 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых». 02.40 Т/с «Спартак: Война проклятых». 03.40 «Странное дело». 04.40 «Территория заблуждений».

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Любить человека». 12.25 Драма «Букет мимозы и другие цветы». 13.50 Х/ф «По данным уголовного розыска» 15.30 Х/ф «Любить человека». 18.25 Драма «Букет мимозы и другие цветы». 19.50 Х/ф «По данным уголовного розыска» 21.30 Комедия «Осторожно, бабушка!» 23.30 Драма «Монолог». 01.30 Х/ф «На семи ветрах». 03.30 Комедия «Осторожно, бабушка!» 05.30 Драма «Монолог». 07.30 Х/ф «На семи ветрах».

КИНОСОЮЗ 07.15 09.15 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15 20.40 22.00 23.40 01.15 02.40 04.00 05.40

Х/ф «Треугольник». Х/ф «Английский вальс». Мелодрама «Марина». Х/ф «Треугольник». Х/ф «Английский вальс». Мелодрама «Марина». Комедия «Мужчины». Мелодрама «Личная жизнь Деда Мороза». Комедия «Полный вперед». Х/ф «Берем все на себя». Комедия «Мужчины». Мелодрама «Личная жизнь Деда Мороза». Комедия «Полный вперед». Х/ф «Берем все на себя».

СТС

06.00 М/с «Октонавты». 06.30 М/с «Миа и я». 07.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «Успеть за 24 часа». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 11.30 Т/с «Воронины». 13.30 «Ералаш». 14.00 Т/с «Кухня». 14.30 Т/с «Воронины». 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Кухня». 22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 23.00 «Дикие игры». 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 «Большая разница». 01.30 Т/с «Революция». 03.20 «Большая разница». 04.20 «6 кадров». 05.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». 05.50 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 06.40 Х/ф «Деревенский детектив». 08.30 «История государства Российского». 09.45 Х/ф «Антикиллер-2». 14.00 КВН. Высший балл. 15.00 «Средa обитания». 16.05 Х/ф «Бумер. Фильм-2». 18.30 КВН. Высший балл. 19.30 Х/ф «Кремень». 21.20 100500. 23.00 Х/ф «Красная жара». 01.05 Х/ф «Антикиллер-2». 05.20 «История государства Российского».

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.40 00.15 00.30 01.25 03.00 03.05 03.30 04.20

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Татьянина ночь». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят». «Время». Т/с «Татьянина ночь». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «На ночь глядя». Х/ф «Крутая компания». Новости. Х/ф «Крутая компания». «Мотель Бейтс». «Контрольная закупка».

06.00 07.10 08.00 08.05 09.00 10.00 10.20

«НТВ утром». Т/с «Лесник». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Утро с Юлией Высоцкой». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». «Лолита». «Сегодня». Т/с «Литейный,-4». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Анатомия дня». Футбол. «Краснодар» (Россия)-«Габала». Т/с «Улицы разбитых фо-

НТВ

12.00 13.00 13.20 14.30 15.00 16.00 16.20 18.00 19.00 19.40 21.25 21.50 00.00

нарей». 01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 02.25 «Дикий мир». 03.00 Т/с «Час Волкова». 05.00 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 22.55 00.35 02.00 03.05 04.00

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Склифосовский». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Любовь говорит». «Поединок». Х/ф «Дон Сезар де Базан». Т/с «Чокнутая». «Натурщица для гения». «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.45 Х/ф «Аэропорт со служебного входа». 07.10 Х/ф «Пять минут страха». 08.45 Х/ф «Пропало лето». 10.10 Х/ф «Сатисфакция». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.15 Х/ф «Бой после победы». 19.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». 20.30 Х/ф «Нелегал». 22.20 Х/ф «Трембита». 23.55 Х/ф «Неприкаянный». 01.30 Х/ф «Синие ночи».

02.30 Х/ф «Вызов». 04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф «Длинное, длинное дело». 10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». 10.55 «Доктор И». 11.30 События. 11.50 Х/ф «Два плюс два». 13.40 «Мой герой». 14.30 События. 14.50 «Советские мафии. Хлебное место». 15.40 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 Город новостей. 19.55 Т/с «Любопытная Варвара». 21.45 «Петровка,38». 22.00 События. 22.30 «Обложка. Голая правда «Плейбоя». 23.05 «Польские красавицы. Кино с акцентом». 00.00 События. 25-й час. 00.30 Х/ф «Исчезнувшие». 04.25 Д/ф «Минздрав предупреждает».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель». 09.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 10.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». 10.30 «Правила жизни». 11.00 Д/ф «Полк, смирно!» 11.20 Д/ф «Лоскутный театр». 11.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь». 12.10 Т/С «Отцы и дети». 12.10 Т/с «Отцы и дети». 13.00 Новости культуры. 13.10 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». 13.35 «Крутые дороги Дмитрия

14.05 14.50 15.30 15.50 16.35 17.15 17.30 17.45 18.00 18.45 19.10 19.50 20.35 21.30 21.45 21.50 21.50 22.35 23.15 23.40 23.55

Лихачева». «Шкатулка для правнуков». Абсолютный слух. Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь». Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». «Вокзал мечты». Тан Дун. Д/ф «Станислав Ростоцкий». «Спокойной ночи, малыши!» Новости культуры. Главная роль. Черные дыры. Белые пятна. «Правила жизни». Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». Культурная революция. Т/с «Сага о Форсайтах». Новости культуры. Худсовет. Т/С «Отцы и дети». Т/с «Отцы и дети». «Вслух». Поэзия сегодня. Д/ф «Полк, смирно!» Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин». «Наблюдатель».

REN TV 05.00 «Территория заблуждений». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 Документальный проект. 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Х/ф «Глубокое синее море». 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 «Тайны мира»: «Время «Х». 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 Х/ф «Забирая жизни». 22.00 «Смотреть всем!» 23.00 «Новости». 23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых». 02.50 Т/с «Спартак: Война проклятых». 04.00 «Территория заблуждений».

НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «Осторожно, бабушка!» 11.30 Драма «Монолог». 13.30 Х/ф «На семи ветрах». 15.30 Комедия «Осторожно, бабушка!» 17.30 Драма «Монолог». 19.30 Х/ф «На семи ветрах». 21.30 Мелодрама «Старые стены». 23.30 Драма «Афганский излом». 02.00 Комедия «Девичья весна». 03.50 Мелодрама «Старые стены». 05.40 Драма «Афганский излом». 08.10 Комедия «Девичья весна».

КИНОСОЮЗ 07.15 Комедия «Мужчины». 08.40 Мелодрама «Личная жизнь Деда Мороза». 10.00 Комедия «Полный вперед». 11.40 Х/ф «Берем все на себя». 13.15 Комедия «Мужчины». 14.40 Мелодрама «Личная жизнь Деда Мороза». 16.00 Комедия «Полный вперед». 17.40 Х/ф «Берем все на себя». 19.15 Комедия «Приехали на конкурс повара» 20.40 Драма «Илга-Иволга». 22.00 Х/ф «Цыганка Аза». 23.50 Х/ф «Внимание, цунами!» 01.25 Комедия «Приехали на конкурс повара» 02.50 Драма «Илга-Иволга». 04.10 Х/ф «Цыганка Аза». 06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»

СТС 06.00 М/с «Октонавты». 06.30 М/с «Миа и я». 07.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички».

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «Успеть за 24 часа». 09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 11.30 Шоу «Уральских пельменей». 12.30 Т/с «Воронины». 13.30 «Ералаш». 14.00 Т/с «Кухня». 14.30 Т/с «Воронины». 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Кухня». 22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 23.00 «Руссо туристо». 00.00 «Даешь молодежь!» 00.30 «Большая разница». 01.10 Т/с «Революция». 02.05 Х/ф «Кодекс вора». 04.00 «Большая разница». 04.40 М/с «Приключения Тома и Джерри». 05.35 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 06.25 Х/ф «Полицейские и воры». 08.30 «История государства Российского». 10.00 Х/ф «Агент национальной безопасности». 14.15 КВН. Высший балл. 15.15 «Средa обитания». 16.25 Х/ф «Поводырь». 18.30 КВН. Высший балл. 19.30 Х/ф «Фартовый». 21.30 100500. 00.00 Кубок мира по регби 2015. Уэльс - Фиджи. 02.05 Х/ф «Поводырь». 04.10 Х/ф «Агент национальной безопасности». 05.15 «История государства Российского».


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

13

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 09.00 09.20 09.50 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.30 23.50 00.45 02.40

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Татьянина ночь». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Жди меня». Вечерние новости. «Человек и закон». «Поле чудес». «Время». «Голос». «Вечерний Ургант». «Джими Хендрикс». Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина». 04.40 «Мотель Бейтс». 05.30 «Контрольная закупка».

НТВ 06.00 07.10 08.00 08.05 09.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.20 14.30 15.00 16.00 16.20 18.00 19.00 19.40 20.50 23.50

«НТВ утром». Т/с «Лесник». «Сегодня». Т/с «Лесник». «Утро с Юлией Высоцкой». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». «Лолита». «Сегодня». Т/с «Литейный,-4». «Говорим и показываем». «Сегодня». «Большинство». Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Белый дом, черный дым». Фильм В. Чернышева.

01.45 «Дачный ответ». 02.45 Т/с «Час Волкова». 05.00 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.00 09.00 09.15 09.55 11.00 11.35 11.55 14.00 14.30 14.50 15.00 17.00 17.30 17.50 18.15 19.35 20.00 21.00 23.30 01.25 03.30 04.35

«Утро России». «Вести». «Утро России». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «Тайны следствия». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Склифосовский». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». Открытие конкурса «Новая волна-2015». Х/ф «Осенний лист». Х/ф «Малахольная». «Горячая десятка». «Вести. Дежурная часть».

ДОМ КИНО 05.45 Х/ф «Позови меня в даль светлую». 07.25 Х/ф «Целуются зори». 08.50 Т/с «Операция «Трест». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 18.40 Х/ф «Прежде, чем расстаться». 20.10 Х/ф «Двое и одна». 21.40 Х/ф «Собачье сердце». 00.05 Х/ф «Волчья кровь». 01.30 Х/ф «Синие ночи». 02.30 Х/ф «Вызов». 04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ

06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 10.55 «Доктор И». 11.30 События. 11.50 Х/ф «Материнский инстинкт». 13.40 «Мой герой». 14.30 События. 14.50 Д/ф «Родственные узы. От любви до ненависти». 15.40 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 Город новостей. 19.45 Х/ф «Укротительница тигров». 21.45 «Петровка,38». 22.00 События. 22.30 Приют комедиантов. 00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 01.20 Х/ф «Безумно влюбленный». 03.20 «Обложка. Голая правда «Плейбоя». 03.50 Т/с «Чисто английское убийство». 05.35 «Марш-бросок».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Новости культуры. 08.20 Х/ф «Колония Ланфиер». 09.55 Д/ф «Мстерские голландцы». 10.05 «На этой неделе 100 лет назад. Нефронтовые заметки». 10.30 «Правила жизни». 11.00 «Письма из провинции». Зарайск. 11.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». 12.10 Т/с «Отцы и дети». 13.00 Новости культуры. 13.10 Д/ф «К.Р.». 13.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба».

14.05 Черные дыры. Белые пятна. 14.50 «Царская ложа». 15.30 Концерт из произведений Т. Хренникова. 16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 17.30 Новости культуры. 17.45 «Смехоностальгия». 18.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 20.35 «Линия жизни». Г. Васильев. 21.30 Новости культуры. 21.45 Худсовет. 21.50 Х/ф «Море и летающая рыба». 23.25 М/ф. 23.55 «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия». 00.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова».

REN TV 05.00 «Территория заблуждений». 06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 07.00 «С бодрым утром!» 08.30 «Новости». 09.00 Документальный проект. 12.00 «112». 12.30 «Новости». 13.00 «Званый ужин». 14.00 Х/ф «Забирая жизни». 16.00 «112». 16.30 «Новости». 17.00 Д/с «Сокровища нации: польский тупик». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 «Территория заблуждений». 22.00 Х/ф «Четыре комнаты». 23.50 Х/ф «Анализируй это». 01.50 Х/ф «Анализируй то». 03.40 «Смотреть всем!» 04.15 Х/ф «Четыре комнаты».

НАШЕ КИНО 10.00 Мелодрама

«Старые стены». 11.50 Драма «Афганский из-

лом».

14.20 Комедия «Девичья весна».

16.10 Мелодрама 18.00 20.30 22.20 00.50 02.25 04.15 06.40 08.15

«Старые стены». Драма «Афганский излом». Комедия «Девичья весна». Х/ф «Мертвый сезон». Комедия «Блондинка за углом». Х/ф «Сентиментальный роман». Х/ф «Мертвый сезон». Комедия «Блондинка за углом». Х/ф «Сентиментальный роман».

КИНОСОЮЗ 07.35 Комедия «Приехали на конкурс повара» 09.00 Драма «Илга-Иволга». 10.20 Х/ф «Цыганка Аза». 12.10 Х/ф «Внимание, цунами!» 13.45 Комедия «Приехали на конкурс повара» 15.10 Драма «Илга-Иволга». 16.30 Х/ф «Цыганка Аза». 18.20 Х/ф «Внимание, цунами!» 19.55 Мелодрама «Аревик». 22.20 Детектив «Мужское лето». 00.10 Мелодрама «Прокаженная». 01.55 Мелодрама «Аревик». 04.20 Детектив «Мужское лето». 06.10 Мелодрама «Прокаженная».

СТС 06.00 М/с «Октонавты». 06.30 М/с «Миа и я». 07.00 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «Успеть за 24 часа».

09.00 «Даешь молодежь!» 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 11.30 Шоу «Уральских пельменей». 12.30 Т/с «Воронины». 13.30 «Ералаш». 14.00 Т/с «Кухня». 14.30 Т/с «Воронины». 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 «Уральские пельмени». 18.30 «Уральские пельмени». 19.00 Т/с «Кухня». 21.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 22.25 Шоу «Уральских пельменей». 23.25 Х/ф «Кодекс вора». 01.20 Х/ф «Законопослушный гражданин». 03.20 Т/с «Революция». 04.15 «Даешь молодежь!» 04.40 «6 кадров». 04.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 05.50 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 06.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 08.30 «История государства Российского». 09.55 Т/с «Убойная сила». 14.15 КВН. Высший балл. 15.20 «Средa обитания». 16.30 Х/ф «Фартовый». 18.30 КВН. Высший балл. 19.30 Х/ф «Бегущий человек». 21.30 100500. 00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая Зеландия Грузия. 02.05 100500. 04.00 100500. 05.30 «История государства Российского».

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.00 Новости. 06.10 Х/ф «Американская дочь». 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Смешарики. Новые приключения». 09.00 «Умницы и умники». 09.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.15 «Смак». 10.55 «Армен Джигарханян. «Там, где мне хорошо». 12.00 Новости. 12.20 «Идеальный ремонт». 13.20 «На 10 лет моложе». 14.10 Х/ф «Неисправимый лгун». 15.45 «Голос». 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 19.10 «Вместе с дельфинами». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 23.00 «Что? Где? Когда?» 00.10 Х/ф «Джон Картер». 02.30 Х/ф «Мальчик с велосипедом». 04.15 «Модный приговор». 05.15 «Контрольная закупка».

НТВ 06.30 07.25 08.00 08.15 08.45 09.20 10.00 10.20 11.00 11.55 13.00 13.20

Т/с «Лучшие враги». Смотр. «Сегодня». «Жилищная лотерея «Плюс». «Медицинские тайны». «Готовим» с А. Зиминым. «Сегодня». «Главная дорога». Кулинарный поединок. «Квартирный вопрос». «Сегодня». «Я худею!»

14.20 15.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.35 02.10 03.05 04.40

«Поедем, поедим!» «Своя игра». Х/ф «Черный город». Следствие вели. «Центральное телевидение». «Новые русские сенсации». «50 оттенков. Белова». Ты не поверишь! «Время Гэ» с В. Галыгиным. Х/ф «12 лет рабства». Т/с «Лучшие враги». Т/с «Час Волкова». Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 04.50 Х/ф «Алешкина любовь». 06.35 «Сельское утро». 07.05 «Диалоги о животных». 08.00 «Вести». 08.10 «Местное время. ВестиМосква». 08.20 МУЛЬТ утро. 09.30 «Правила движения». 10.15 «Это моя мама». 11.00 «Вести». 11.10 «Местное время. ВестиМосква». 11.20 «Химия нашего тела. Сахар». 12.20 Х/ф «Мать и мачеха». 14.00 «Вести». 14.20 «Местное время. ВестиМосква». 14.30 Х/ф «Мать и мачеха». 16.45 «Знание - сила». 17.35 «Главная сцена». 20.00 Вести в субботу. 20.45 Х/ф «Любовь на четырех колесах». 22.50 «Новая волна-2015». 00.45 Х/ф «Полцарства за любовь». 02.45 Х/ф «Моя улица». 04.20 «Химия нашего тела. Сахар».

ДОМ КИНО 05.45 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». 07.20 Х/ф «Нежданно-негаданно». 08.50 Т/с «Операция «Трест». 11.45 Х/ф «Вызов». 13.30 Х/ф «Синие ночи». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 17.50 Х/ф «Берегись автомобиля». 19.30 Х/ф «Женщина для всех». 20.55 Х/ф «Сватовство гусара». 22.15 Х/ф «День радио». 00.00 Х/ф «Вербовщик». 01.30 Х/ф «Синие ночи». 02.30 Х/ф «Вызов». 04.05 Т/с «Метод Лавровой».

ТВЦ 06.00 «АБВГДейка». 06.25 Х/ф «Инфант». 08.40 «Православная энциклопедия». 09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 10.05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 11.30 События. 11.40 Х/ф «Три плюс два». 13.25 Х/ф «Молодая жена». 14.30 События. 14.45 Х/ф «Молодая жена». 15.35 Х/ф «Счастье по контракту». 17.20 Т/с «Неразрезанные страницы». 21.00 «Постскриптум». 22.10 «Право знать!» 23.25 События. 23.35 «Право голоса». 02.20 «Образ врага 2.0». Спец. репортаж.

02.55 Х/ф «Длинное, длинное дело». 04.40 «Линия защиты». 05.15 Д/ф «Три плюс два».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 Библейский сюжет. 08.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» 10.45 Д/ф «Армен Джигарханян». 11.30 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше». 14.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз». 15.00 Новости культуры. 15.30 Х/ф «Прощайте, голуби». 17.10 «Романтика романса». 18.05 «Дмитрий Лихачев. Встреча в Концертной студии «Останкино». 19.45 «Йога - путь самопознания». 20.30 «Белая студия». 21.10 Х/ф «Агирре - гнев божий». 22.50 П. Мориа посвящается. Концерт. 23.35 М/ф. 23.55 «В поисках «Неизвестной». 00.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».

REN TV 05.00 Х/ф «Четыре комнаты». 06.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 08.00 М/ф «Гроза муравьев». 09.40 Х/ф «Агент по кличке Спот». 11.30 «Самая полезная программа». 12.30 «Новости». 13.00 «Военная тайна». 17.00 «Территория заблуждений».

19.00 Х/ф «Смертельное жие». 21.00 Х/ф «Смертельное жие-2». 23.15 Х/ф «Смертельное жие-3». 01.30 Х/ф «Смертельное жие-4». 03.50 «Смотреть всем!» 04.20 Х/ф «Заклятие».

оруоруоруору-

НАШЕ КИНО 10.05 Х/ф «Мертвый сезон». 12.35 Комедия «Блондинка за углом».

14.10 Х/ф «Сентиментальный роман».

16.00 Х/ф «Мертвый сезон». 18.30 Комедия «Блондинка за углом».

20.05 Х/ф «Сентиментальный роман». «Человек-амфибия». Х/ф «Начало». Х/ф «Голова Горгоны». Х/ф «Человек-амфибия». Х/ф «Начало». Х/ф «Голова Горгоны».

21.55 Х/ф 23.45 01.30 03.30 05.30 07.30

КИНОСОЮЗ 07.55 Мелодрама «Аревик». 10.20 Детектив «Мужское лето». 12.10 Драма «Тапер». 14.55 Мелодрама «Аревик». 17.20 Детектив «Мужское лето». 19.15 Мелодрама «Весна на Заречной улице». 21.15 Х/ф «Ралли». 23.15 Комедия «Несколько любовных историй». 01.15 Мелодрама «Весна на Заречной улице». 03.15 Х/ф «Ралли». 05.15 Х/ф «Капитан Джек».

СТС 06.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». 06.55 М/с «Том и Джерри». 07.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 08.00 М/с «Йоко». 08.30 М/с «Том и Джерри». 09.00 М/с «Смешарики». 09.10 М/с «Барбоскины». 09.50 М/ф «Рога и копыта». 11.30 «Снимите это немедленно!» 12.30 «Большая маленькая звезда». 13.30 М/ф «Суперсемейка». 15.40 «Даешь молодежь!» 16.00 «Уральские пельмени». 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 18.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 19.30 «Дикие игры». 20.25 Х/ф «Форсаж-5». 23.00 Х/ф «Законопослушный гражданин». 00.55 Х/ф «Мой любимый марсианин». 02.40 Т/с «Революция». 03.35 Х/ф «Старая закалка». 05.20 М/с «Приключения Тома и Джерри». 05.45 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 10.30 Х/ф «Приключения Буратино». 13.30 КВН. Высший балл. 14.30 Т/с «Убойная сила». 21.00 100500. 00.00 Кубок мира по регби 2015. ЮАР - Шотландия. 02.05 100500. 04.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 05.30 «История государства Российского».


14

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.00 06.15 08.10 08.45 08.55 10.00 10.15 10.35 11.25 12.00 12.10 17.15 18.45 21.00 22.30 23.30 00.35

01.30 03.35

Новости. Х/ф «Два Федора». «Служу Отчизне!» «Смешарики. ПИНкод». «Здоровье». Новости. «Непутевые заметки» с Д. Крыловым. «Пока все дома». «Фазенда». Новости. Т/с «Есенин». «Время покажет». «Клуб Веселых и Находчивых». Воскресное «Время». Т/с «Татьянина ночь». «Упрямец Хуциев». Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Х. Аллахвердиев - Э. Бронер. Х/ф «Клятва». «Модный приговор».

НТВ 06.05 Т/с «Лучшие враги». 08.00 «Сегодня». 08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 08.50 «Их нравы». 09.25 «Едим дома». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Первая передача». 11.00 «Чудо техники». 11.50 «Дачный ответ». 13.00 «Сегодня». 13.20 Чемпионат России по футболу 2015-2016. «Динамо» - ЦСКА. 15.40 «Сегодня». 16.00 «Следствие ведут». 17.00 «Мировая информаци-

онная война». 18.00 «Акценты недели». 19.00 «Точка». 20.00 Т/с «Ментовские войны». 23.45 «Пропаганда». 00.20 Т/с «Лучшие враги». 02.15 «Дикий мир». 03.05 Т/с «Час Волкова». 05.05 Т/с «Адвокат».

РОССИЯ 05.35 Детектив «Выстрел в спину». 07.30 «Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна». 08.50 «Утренняя почта». 09.30 «Сто к одному». 10.20 «Местное время. Вести-Москва». 11.00 «Вести». 11.10 «Смеяться разрешается». 12.35 Х/ф «Золотая клетка». 14.00 «Вести». 14.20 Х/ф «Золотая клетка». 20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым. 23.30 «Новая волна-2015». 01.20 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. 02.20 Комедия «Семь стариков и одна девушка». 04.00 «Комната смеха».

ДОМ КИНО 05.45 Х/ф «Черт с портфелем». 07.00 Х/ф «Под крышами Монмартра». 09.30 Х/ф «Таежный роман». 11.45 Х/ф «Вызов».

13.30 Х/ф «Пятый угол». 14.30 Т/с «Метод Лавровой». 16.20 Х/ф «Большая перемена». 21.00 Х/ф «Казароза». 23.45 Х/ф «Желание». 01.30 Х/ф «Пятый угол». 02.30 Х/ф «Вызов».

ТВЦ 05.45 Х/ф «Три плюс два». 07.25 «Фактор жизни». 08.00 Х/ф «Материнский инстинкт». 09.50 «Барышня и кулинар». 10.25 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». 11.30 События. 11.45 Х/ф «Укротительница тигров». 13.40 «Один плюс Один». 14.50 Московская неделя. 15.20 Х/ф «Трудно быть мачо». 17.25 Х/ф «Племяшка». 21.00 «В центре событий». 22.10 Т/с «Отец Браун». 00.00 События. 00.15 Т/с «Вера». 02.05 «Петровка,38». 02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс на русском языке». 08.00 «Обыкновенный концерт». 08.35 Х/ф «Электрический дом, Родня моей жены, Видения».

09.35 «Легенды мирового кино». Б. Китон. 10.05 Россия, любовь моя! «Ингерманландские финны». 10.30 «Кто там». 11.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы». 11.55 П. Мориа посвящается. Концерт. 12.40 «Гении и злодеи». П. Ширшов. 13.10 Х/ф «Расписание на послезавтра». 14.35 «Пешком». Москва львиная. 15.05 «В поисках «Неизвестной». 15.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить». 16.30 Х/ф «Застава Ильича». 19.45 «Линия жизни». Ю. Любимов. 20.40 Спектакль «Князь Игорь». 22.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы». 23.50 М/ф. 23.55 «Йога - путь самопознания». 00.40 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

REN TV 05.00 Х/ф «Заклятие». 06.30 Х/ф «Смертельное оружие». 08.40 Х/ф «Смертельное оружие-2». 10.50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». 16.10 Х/ф «Смертельное оружие-3». 18.30 Х/ф «Смертельное ору-

20.50 23.00 00.00 04.00

жие-4». Х/ф «Рыцарь дня». «Добров в эфире». «Военная тайна». «Территория заблуждений».

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Человек-амфибия». 11.30 Х/ф «Начало». 13.30 Х/ф «Голова Горгоны». 15.30 Х/ф «Человек-амфибия». 17.30 Х/ф «Начало». 19.30 Х/ф «Голова Горгоны». 21.30 Комедия «Собака на сене». 23.55 Х/ф «Застава Ильича». 03.20 Драма «Родительский день». 04.05 Комедия «Собака на сене». 06.30 Х/ф «Застава Ильича».

КИНОСОЮЗ 07.15 Мелодрама «Весна на Заречной улице». 09.15 Х/ф «Ралли». 11.15 Х/ф «Капитан Джек». 12.45 Мелодрама «Весна на Заречной улице». 14.35 Х/ф «Ралли». 16.30 Х/ф «Капитан Джек». 18.00 Комедия «Пожар». 19.45 Мелодрама «Лето кончается осенью». 21.30 Х/ф «Дерзость». 23.25 Мелодрама «Грешница в маске». 01.15 Мелодрама «Лето кончается осенью». 03.15 Х/ф «Дерзость». 05.15 Комедия «Брюнет ве-

черней порой».

СТС 06.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». 06.50 М/ф «Рога и копыта». 08.30 М/с «Йоко». 09.00 М/с «Смешарики». 09.10 М/с «Барбоскины». 09.30 «Большая маленькая звезда». 10.30 «Кто кого на кухне?» 11.00 «Успеть за 24 часа». 12.00 Т/с «Кухня». 13.00 «Руссо туристо». 14.00 Т/с «Кухня». 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16.00 «Уральские пельмени». 16.30 «Уральские пельмени». 17.00 Х/ф «Форсаж-5». 19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 21.45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 01.45 Х/ф «Старая закалка». 03.30 Т/с «Революция». 04.25 «6 кадров». 04.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 05.50 «Музыка на СТС».

ПЕРЕЦ 06.00 М/ф. 08.55 Т/с «Светофор». 14.30 Х/ф «Жандарм из СенТропе». 16.40 Х/ф «Бегущий человек». 18.40 100500. 00.00 Кубок мира по регби 2015. Ирландия-Италия. 02.05 100500. 04.00 Х/ф «Пять минут страха».

АСТАНА ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 07:00 Художественный фильм «Влюбленные» 09:10 «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы 11:00 «Мадхубала» үнді телехикаясы 12:40 «Kaznet» ғаламтор шолу 13:00 Информационно-аналитическая программа «20:30»: Избранное за неделю 13:50 Мультфильм «Как лечить Удава» 14:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 15:15 «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы 17:10 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттық-сараптамалық бағдарламасы 18:00 «Мадхубала» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 22:20 Сериал «Вопреки всему» 23:10 «Кеш емес» ток-шоу 23:50 Жаңалықтар 00:20 Новости «20:30» 00:50 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:10 11:00 13:00 13:50

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар «Такси» бағдарламасы «Қыз-Жібек» анимациялық фильмі «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Кеш емес» ток-шоу Союзмультфильм «Умка»

14:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 15:15 «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы 17:05 «Kaznet» ғаламтор шолу 17:30 Программа «Такси» 18:00 «Мадхубала» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 22:20 Сериал «Вопреки всему» 23:10 Арнайы жоба. «Той жыры» 23:30 Программа «Репортер представляет» 23:50 Жаңалықтар 00:20 Новости «20:30» 00:50 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 00:00 Новости «20:30» 00:30 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 01:50 Ән шашу СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:10 11:00 13:00 13:50 14:00 15:15 17:05 17:30 18:00

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар Программа «Такси» «Қыз-Жібек» анимациялық фильмі «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Сырласу» ток-шоу Союзмультфильм «Умка ищет друга» Сериал «Аббатство Даунтон» «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Kaznet» ғаламтор шолу «Такси» бағдарламасы «Мадхубала» үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 22:20 Сериал «Вопреки всему» 23:10 Программа «Репортер представляет» 23:30 Жаңалықтар 00:00 Новости «20:30» 00:30 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 01:45 Ән шашу ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:10 11:00 13:00 13:25 13:50 14:00 15:15 17:05 17:30 18:00 20:00 20:30 21:00 22:20 23:10 23:50 00:20 00:50

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар «Такси» бағдарламасы «Қыз-Жібек» анимациялық фильмі «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы Программа «Мы вместе» Арнайы жоба. Той жыры Союзмультфильм «Волк и теленок» Сериал «Аббатство Даунтон» «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Kaznet» ғаламтор шолу Программа «Такси» «Мадхубала» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Аббатство Даунтон» Сериал «Вопреки всему» «Ел аузында» бағдарламасы Жаңалықтар Новости «20:30» «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:10 11:00 13:00 13:30 14:00 15:15 17:05 17:30 18:00 20:00 20:30 21:00 22:20 00:00 00:20 00:40

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар Программа «Такси» «Қыз-Жібек» анимациялық фильмі «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Сырты бүтін...» деректі драма «Қалжың-қоржын» бағдарламасы Сериал «Аббатство Даунтон» «Әмірші әйел» кәріс телехикаясы «Kaznet» ғаламтор шолу «Такси» бағдарламасы «Мадхубала» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Аббатство Даунтон» Сериал «Вопреки всему» Программа «Магия» «Күлдірген» бағдарламасы «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 08:00 Программа «Такси» 08:30 Программа «Суперпапа» 09:10 Союзмультфильм «Чебурашка» 09:35 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 10:30 «Дүние жарық» бағдарламасы 11:00 «Мадхубала» үнді телехикаясы 13:00 Сериал «Мотыльки» 15:05 Художественный фильм

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1 часть, 1 серия) 16:30 «Kaznet» ғаламтор шолу 16:55 «Қалжың-қоржын» бағдарламасы 17:15 «Сырласу» ток-шоу 18:05 «Ел аузында» бағдарламасы 18:30 «Мадхубала» үнді телехикаясы 20:05 «Ел аузында» бағдарламасы 20:30 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттық-сараптамалық бағдарламасы 21:20 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 22:35 Художественный фильм «Битва у Красной скалы» 01:50 Ән шашу ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ 08:00 08:15 09:05 09:45 11:00 12:30 12:50 14:55 17:10 17:40 18:00 18:35 20:05 20:30 21:20 21:40 00:15

Ән шашу «Ел аузында» бағдарламасы Программа «Суперпапа» «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы «Мадхубала» үнді телехикаясы «Күлдірген» бағдарламасы Сериал «Мотыльки» Художественный фильм «Нежданная невестка 2» «Сырты бүтін...» деректі драма Программа «Магия» Шоу-лотерея «Бай бол» «Мадхубала» үнді телехикаясы Арнайы жоба. Той жыры Информационно-аналитическая программа «20:30»: Избранное за неделю Программа «Репортер представляет» Художественный фильм «P.S. Я люблю тебя» «Ұмытылмас» түрік телехикаясы


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 31 КАНАЛ- КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 07:00 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Т.с «Әкетай» 10:00 «Готовим с Адель» 10:30 Т.с «Счастливы вместе» 12:00 «Ералаш» 13:00 М.с 14:00 М.с «Алғашқы махаббат» 15:00 Т.с «Үш жүрек» 16:00 Х.ф «Война миров» 18:00 Т.с «Воронины» 18:30 Т.с «Воронины» 19:00 Нархоз 2 20:00 Информбюро 21:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:30 Т.с «Сен келерсің» 23:30 Т.с «Алғашқы махаббат» 00:30 Х.ф «Особое мнение» 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 12.00 13.50 15.00 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.50

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» Премьера «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Премьера «Будьте здоровы» Т/ф «Васильки для Василисы» Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айтпады демеңіз» «Гадалка» Х/ф «13 район: Ультиматум» «Арам Ақша. Адал махаббат» түрік телехикаясы Т/с «Үзілген жапырақтар» Шоу «Человек-невидимка» Т/с «Секретные материалы» Т/с «Игра престолов» Т/с «Ответный удар» «Выжить любой ценой» КАЗАКСТАН

07:00 09:45 10:50 11:45 12:35 13:00 14:10 14:35 15:00 16:10 17:00 17:30 17:50 18:05 19:05 19:30 20:15 21:00 22:00 23:00 23:35 00:20 00:45 01:30 01:55 07:02 08:00 10:00 11:00 11:45 12:20 12:25 12:35 13:00 13:15 14:05 15:00 15:15 16:00

«Таңшолпан» «Апта.kz» Т.с «Cырғалым» «Серпіліс» «Баламен бетпе-бет» «Бірге таңдаймыз!» «Жүзден жүйрік» М.с «Айдаһар мінген шабандоздар» «Әйел бақыты» Т.с «Жүрегім сізге аманат» «Менің Қазақстаным!» Жаңалықтар М.с «Білгіштер». Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Тарих толқынында» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с «Жарық» Т.с «Келін» «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» Жаңалықтар «Sport.kz» «Көкпар» «Тарих толқынында» «Менің Қазақстаным!» ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» «Жеті күн» «Әр үйдің сыры басқа» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» М.с «Маша и медведь» М.с «Джейк и пираты Нетландии» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Женский доктор»-2 Дневной выпуск новостей «Бұйымтай» «Өмір сабақтары»

16:30 Т.с «Достық жәрмеңкесі» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 Телехикая. «Болашағым өз қолымда» 18:00 Вечерний выпуск новостей 18:15 Телехикая. «Жігіттер хикаясы» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 Т.с «Ничего личного» 22:00 Т.с «След» 22:50 «Көзқарас» 23:20 «Жекпе-жек» 00:05 Қорытынды жаңалықтар 00:35 Итоги дня 06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:55 14:00 15:00 15:20 15:30 16:30 17:40 18:55 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00 02:15 02:35 03:30

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Т.с «Пятницкий 2». Т.с«Сүйген жар». «Әйел сыры…» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «X Factor» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» Т.с «Принц Сибири» «Главные новости» Т.с «Сүйген жар». «Басты жаңалықтар» Т.с «Джодха және Акбар» «П@утina» «X Factor» Т.с «Сердце не камень» «П@утina» «Модный приговор» «Контрольная закупка» АЛАУ

06.00 07.00 09.00 09.40

16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 20.30 21.10 21.30 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10

«Жулдыз-топ» «Разбудильник» «РТН Подробности» «Маленькие путешествия по большому краю» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» «Неизведанный Казахстан» «Территория происшествий» Телевизионный вокальный конкурс «SoloWay» «Жаңалықтар» М.с «Жанбыр таншысы» «Көкейтесті сұхбат» М.с «Дети супергероев» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Қоғам және әйел» «Кошелёк. PROденьги» «РТН» «Дело №» «Торговый Дом» «В ладу с природой» «Легенды эфира» «РТН» «Baby гид». «Капитал» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня»

06.05 07.30 08.40 09.00 10.00 10.30 11.05 11.40 12.05 12.50 13.15

НТК К.ф «Биллды өлтіру 2» Т.с «Кек» «Ревю» «Мистические истории» «Ревю» Т.с «Универ» Т.с «Интерны» «Однажды в России» Т.с «Вузеры» М.с «Тимон и Пумба» М.с «Утиные истории»

10.00 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00

13.40 М.с «Котопес» 14.05 М.с «Монстры против пришельцев» 14.30 М.с «Том мен Джерри» 15.00 М.с «Джеки Чанның оқиғасы» 15.50 М.с «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 16.15 «Күлкі ойнақ» 16.40 Т.с «Кек» 18.00 «Күлкі базар» 18.30 «Екі езу» 19.00 Т.с «Вузеры» 19.50 Т.с «Дружба народов» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с «Универ» 21.30 Т.с «Интерны» 22.00 Т.с «ЧОП» 22.40 «Ревю» 23.00 «Екі езу» 23.30 «Жасырын камера» 00.00 «Эффект колибри» 02.00 «Дом 2» 02.30 Т.с «Шетелдік күйеубала» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Арқа-ақпарат» 09.30 «Даму діңгектері» 10.00 «Арқа-ақпарат» 10.35 Т.с. «Опережая выстрел» 11.25 «Телемаркет» 11,30 «Первая студия» 12.05 «Вызов» 12.25 «Телемаркет» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 14.00 Т.с. «Личные обстоятельства» 15.10 «Телемаркет» 15.15 Д.с «Сөнбес сәуле» 16.00 Т.с. «Парыз» 17.00 Д.с. «Кең ауқымда» 17.30 «Телемаркет» 17.50 «Аймақ жаңалықтары» 18.10 «2050» «Әлеумет пен әлеует»

18.30 18.50 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.35 22.40 23.25 23.30 00.00 00.15 00.30 06.05 06.30 07.50 08.50 09.50 10.00 10.50 12.00 14.05 15.00 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.10 02.10 02.55 03.20 04.40

«Региональные новости» «Жәдігерлер жаңғырығы» «Телемаркет» «Бірінші студия» Жаңалықтар «Октава» Новости Т.с. «Опережая выстрел» «Телемаркет» Т.с. «Парыз» «Телемаркет» Д.с. «Магия природы» Жаңалықтар Новости Д.с «Кең ауқымда» КТК М.с К.ф «Точка, точка, запятая» «КТК» қоржынынан» «Базар жоқ алаңы!» «Дорога домой» «Слуги народа» «Портрет недели» Х.ф «Родные и близкие» «Другая правда» «Эксперимент» «Әйел қырық шырақты» Т.с «Тағдырмен тартыс» Т.с «Тағдырмен тартыс» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Махаббатта шек бар ма?» «Айтылмаған ақиқат» Жаңалықтар Вечерние новости «Главная редакция» Х.ф «Цветок папоротника» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч-2» «КТК» қоржынынан» Жаңалықтар К.ф «Точка, точка, запятая» -05.10 «Экстремальные каникулы»

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 06:30 Информбюро 07:30 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Т.с «Үш жүрек» 10:00 Т.с «Счастливы вместе» 11:00 Нархоз 2 12:00 «Ералаш» 13:00 М.с 14:00 Т.с «Алғашқы махаббат» 15:00 Т.с «Үш жүрек» 16:00 Х.ф «Особое мнение» 18:00 Т.с «Воронины» 18:30 Т.с «Воронины» 19:00 Нархоз 2 20:00 Информбюро 21:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:30 Т.с «Сен келерсің» 23:30 Т.с «Алғашқы махаббат» 00:30 Х.ф «Соучастник» 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.50

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» Премьера «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Премьера «Будьте здоровы» «О самом главном» «Смеяться разрешается» Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айтпады демеңіз» «Гадалка» Т/с «Полицейский участок» «Арам Ақша. Адал махаббат» түрік телехикаясы Т/с «Үзілген жапырақтар» Шоу «Человек-невидимка» Т/с «Секретные материалы» Т/с «Игра престолов» Т/с «Ответный удар» «Выжить любой ценой»

23:35 00:20 00:45 01:20 01:50

КАЗАКСТАН «Таңшолпан». Т.с «Жарық» Т.с «Cырғалым» «Айтуға оңай...» «Ұлы дала дүбірі» «Бірге таңдаймыз!» «Жүзден жүйрік» М.с «Айдаһар мінген шабандоздар» «Әйел бақыты» Т.с «Жүрегім сізге аманат» «Жарқын бейне» Жаңалықтар М.с «Білгіштер» Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Қылмыс пен жаза» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с «Жарық» Т.с «Келін» «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» Жаңалықтар «Қылмыс пен жаза» «Жарқын бейне» «Дауа» Д.ф «Ұлы дала дүбірі»

07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:15 12:20 12:50 13:00 13:10 14:00 15:00

ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «След» Утренний выпуск новостей «Әр үйдің сыры басқа» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Ничего личного» «Экономкласс» Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Женский доктор»-2 Дневной выпуск новостей

07:00 10:00 10:50 11:45 12:30 13:00 14:10 14:35 15:00 16:10 17:05 17:30 17:50 18:05 19:05 19:30 20:15 21:00 22:00 23:00

15:15 16:00 16:30 17:00 17:15 18:00 18:15 19:05 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:50 23:20 23:50 00:20

«Бұйымтай» «Өмір сабақтары» Т.с «Достық жәрмеңкесі» Кешкі жаңалықтар Т.с «Болашағым өз қолымда» Вечерний выпуск новостей Т.с «Сүрбойдақ» «Біздің үй» Қорытынды жаңалықтар «Бюро расследований» Итоги дня Т.с «Ничего личного» Т.с «След» «Көзқарас» «Арнайы хабар» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:20 15:30 16:30 17:40 18:55 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Т.с «Пятницкий 2». Т.с «Сүйген жар». «Ашығын айтқанда» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «X Factor» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» Т.с «Принц Сибири» «Главные новости» Т.с «Сүйген жар». «Басты жаңалықтар» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «X Factor» Т.с «Сердце не камень»

АЛАУ 06.00 «Тәулік тынысы» 06.30 М.с «Дети супергероев»

07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.15 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.10 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00

«Разбудильник» «РТН» «Baby гид». «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» Т.с «Жаркий лед» «Дело №» «Солнечная кухня» «Неизведанный Казахстан» Т.с «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» М.с «Жанбыр таншысы» «Көкейтесті сұхбат» М.с «Дети супергероев» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Қаүіпсіз жол» «Капитал» «РТН» «Винтаж» Т.с «Жаркий лед» «РТН» «Группа здоровья» «Кошелёк. PROденьги» «Өмір ағымы» «Территория происшествий»

НТК К.ф «Қулық 44» Т.с «Кек» «Ревю» Т.с «Дружба народов» «Ревю» Т.с «Универ» Т.с «Интерны» Т.с «ЧОП» Т.с «Вузеры» М.с «Тимон и Пумба» М.с «Утиные истории» М.с «Котопес» М.с «Монстры против пришельцев» 14.30 М.с «Том мен Джерри» 06.05 07.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.35 11.10 11.50 12.40 13.05 13.30 13.55

15.00 М.с «Джеки Чанның оқиғасы» 15.50 М.с «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 16.15 «Күлкі ойнақ» 16.40 Т.с «Кек» 18.00 «Күлкі базар» 18.30 «Екі езу» 19.00 Т.с «Вузеры» 19.50 Т.с «Дружба народов» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с «Универ» 21.30 Т.с «Интерны» 22.00 Т.с «ЧОП» 22.40 «Ревю» 23.00 «Екі езу» 23.30 «Жасырын камера» 00.00 Х.ф «И грянул гром» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 «Алдаспан» 10.00 Новости 10.35 Т.с. «Опережая выстрел» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Бірінші студия» 12.05 «Третий тайм» 12.30 «ДамаФон» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 14.00 Т.с. «Личные обстоятельства» 15.10 «Телемаркет» 15.15 Д.с. «Сөнбес сәуле» 16.00 Т.с. «Парыз» 17.00 Д.с. «Кең ауқымда» 17.30 «Телемаркет» 17.50 «Аймақ жаңалықтары» 18.10 «Регион/10» 18.30 Региональные новости 18.50 «Әуендер әлемі» 19.25 «Телемаркет» 19.30 «Первая студия»

20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.35 22.40 23.25 23.30 00.00 00.15 00.30 06.05 06.15 07.00 07.25 08.30 09.00 10.05 12.00 12.40 13.20 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.05 01.50 02.35 03.00 03.45 04.45

Жаңалықтар «Эврика» Новости «Телемаркет» Т.с. «Опережая выстрел» «Телемаркет» Т.с. «Парыз» «Телемаркет» Д.с. «Магия природы» Жаңалықтар Новости Д.с «Кең ауқымда» КТК М.с «КТК» қоржынынан» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Қарадайы» Жаңалықтар Т.с «Жанқияр патшайым» Х.ф «Цветок папоротника» Новости «Главная редакция» Т.с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» «Семейные драмы» «Айтылмаған ақиқат» Т.с «Тағдырмен тартыс» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Махаббатта шек бар ма?» «Орталық редакция» Жаңалықтар Вечерние новости «Диагноз» Х.ф«Цветок папоротника» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч-2» «КТК» қоржынынан» Жаңалықтар Т.с. «Жанқияр патшайым» Т.с .«Қарадайы» Х.ф. «Экстремальные каникулы»

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 31 КАНАЛ- КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 06:30 Информбюро 07.30 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Т.с «Үш жүрек» 10:00 Т.с «Счастливы вместе» 11:00 Нархоз 2 12:00 «Ералаш» 13:00 М.с 14:00 Т.с «Алғашқы махаббат» 15:00 Т.с «Үш жүрек» 16:00 Х.ф «Соучастник» 18:00 Т.с «Воронины» 18:30 Т.с «Воронины» 19:00 Нархоз 2 20:00 Информбюро 21:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:30 Т.с «Сен келерсің» 23:30 Т.с «Алғашқы махаббат» 00:30 Х.ф «Миссия невыполнима 2» 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» Премьера «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Премьера «Будьте здоровы» «О самом главном» «Смеяться разрешается» Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айтпады демеңіз» «Гадалка» Т/с «Полицейский участок» «Арам Ақша. Адал махаббат» түрік телехикаясы Т/с «Үзілген жапырақтар» Шоу «Человек-невидимка» Т/с «Секретные материалы» Т/с «Игра престолов»

00.00 Т/с «Ответный удар» 00.50 «Выжить любой ценой»

23:35 00:20

КАЗАКСТАН «Таңшолпан». Т.с «Жарық» Т.с «Cырғалым» «Айтуға оңай...» Д.ф «Ұлы дала дүбірі» «Бірге таңдаймыз!» «Жүзден жүйрік» М.с «Айдаһар мінген шабандоздар» «Әйел бақыты» Т.с «Жүрегім сізге аманат» «Sport.kz» Жаңалықтар М.с «Білгіштер» Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Журналистік зерттеу» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с «Жарық» Т.с «Келін» «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» Жаңалықтар «Журналистік зерттеу»

07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:15 12:20 13:00 13:10 15:00

ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «След» Утренний выпуск новостей «Әр үйдің сыры басқа» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Ничего личного» Түскі жаңалықтар Т.с «Женский доктор»-2 Дневной выпуск новостей

07:00 10:00 10:50 11:45 12:30 13:00 14:10 14:35 15:00 16:10 17:05 17:30 17:50 18:05 19:05 19:30 20:15 21:00 22:00 23:00

15:15 16:00 16:30 17:00 17:15 18:00 18:15 19:05 20:00 20:30 21:00 21:30 22:10 23:00 23:30 00:00 00:30

«Біздің үй» «Өмір сабақтары» Т.с «Достық жәрмеңкесі» Кешкі жаңалықтар Т.с «Болашағым өз қолымда» Вечерний выпуск новостей Т.с «Сүрбойдақ» «Біздің үй» Қорытынды жаңалықтар «100 бизнес-тарихы» Итоги дня Т.с «Махаббатым жүрегімде»-2 Т.с «След» «Көзқарас» «Бюро расследований» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:20 15:30 16:30 17:40 18:55 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 00:00

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Т.с «Пятницкий 2». Т.с «Сүйген жар». «Ашығын айтқанда» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «X Factor» «Судебные истории» «Давай поженимся» «Пусть говорят» Т.с «Принц Сибири» «Главные новости» Т.с «Сүйген жар». «Басты жаңалықтар» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «X Factor» Т.с «Сердце не камень» АЛАУ

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10

«Тәулік тынысы» М.с «Дети супергероев» «Разбудильник» «РТН» «Группа здоровья» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» Т.с «Жаркий лед» «Винтаж» «Baby Гид». Т.с «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» М.с «Жанбыр таншысы» «Көкейтесті сұхбат» М.с «Дети супергероев» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Қылмыстық іс №» «Кошелёк. PROденьги» «РТН» «Солнечная кухня» Т.с «Жаркий лед» «РТН» «В ладу с природой» «Капитал» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня»

НТК 06.05 К.ф «Бруклиндағы полицейлер» 07.30 Т.с «Кек» 08.40 «Ревю» 09.00 Т.с «Дружба народов» 09.30 «Ревю» 10.00 Т.с «Универ» 10.35 Т.с «Интерны» 11.10 Т.с «ЧОП» 11.50 Т.с «Вузеры» 12.40 М.с «Тимон и Пумба»

13.05 М.с «Утиные истории» 13.30 М.с «Котопес» 13.55 М.с «Монстры против пришельцев» 14.30 М.с «Том мен Джерри» 15.00 М.с «Джеки Чанның оқиғасы» 15.50 М.с «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 16.15 «Күлкі ойнақ» 16.40 Т.с «Кек» 18.00 «Күлкі базар» 18.30 «Екі езу» 19.00 Т.с «Вузеры» 19.50 Т.с «Дружба народов» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с «Универ» 21.30 Т.с «Интерны» 22.00 Т.с «ЧОП» 22.40 «Ревю» 23.00 «Екі езу» 23.30 «Жасырын камера» 00.00 Х.ф «Мачете убивает» КАЗАХСТАН- КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 «2050» «Әлеумет пен әлеует» 09.55 «Телемаркет» 10.00 Новости 10.35 Т.с. «Опережая выстрел» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Сиқырлы аяқ-киім» 12.30 «53о-63о» 12.55 «Телемаркет» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 14.00 Т.с. «Личные обстоятельства» 15.10 «Телемаркет» 15.15 Д.с. «Сөнбес сәуле» 16.00 Т.с. «Парыз» 16.55 «Телемаркет»

17.00 17.50 18.10 18.25 18.55 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.35 23.25 23.30 00.00 00.15 06.05 06.15 07.00 07.25 08.30 09.00 10.05 12.00 12.40 13.15 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.40 22.15 00.05

Д.с. «Кең ауқымда» «Аймақ жаңалықтары» «Даму діңгектері» Региональные новости «Әуендер әлемі» «Телемаркет» «Дербес диалог» Жаңалықтар «Элегиялық эсселер» Новости «Телемаркет» Т.с. «Опережая выстрел» Т.с. «Парыз» «Телемаркет» Д.с. «Магия природы» Жаңалықтар Новости КТК М.с «КТК» қоржынынан» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Қарадайы» Жаңалықтар Т.с «Жанқияр патшайым» Х.ф «Цветок папоротника» Новости «Диагноз» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» «Семейные драмы» «Орталық редакция» Т.с «Тағдырмен тарты» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Махаббатта шек бар ма?» «Кесiр» Жаңалықтар Вечерние новости «Черный квадрат» Х.ф «Цветок папоротника» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч-2»


16

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 06:30 Информбюро 07.30 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Т.с «Үш жүрек» 10:00 Т.с«Счастливы вместе» 11:00 Нархоз 2 12:00 «Ералаш» 13:00 М.с 14:00 Т.с «Алғашқы махаббат» 15:00 Т.с «Үш жүрек» 16:00 Х.ф «Миссия невыполнима 2» 18:00 Т.с «Воронины» 18:30 Т.с «Воронины» 19:00 Нархоз 2 20:00 Информбюро 21:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:30 Т.с «Сен келерсің» 23:30 Т.с «Алғашқы махаббат» 00:30 Т.с «Грязный стыд» 02:30 Т.с «Высоты свободы» 04:30 Қазақша концерт 06.00 06.40 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.50 15.00 16.00 18.00 19.00 20.40 21.00 22.00 23.00 00.00 00.50

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» Премьера «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Премьера «Будьте здоровы» «О самом главном» «Смеяться разрешается» Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айтпады демеңіз» «Гадалка» Т/с «Полицейский участок» «Арам Ақша. Адал махаббат» түрік телехикаясы Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айнаonline» Шоу «Человек-невидимка» Т/с «Секретные материалы» Т/с «Игра престолов» Т/с «Ответный удар» «Выжить любой ценой»

02.00 «Кәсіби бокс» 03.00 «Кім білген» 03.30 «Айнаonline» 07:00 10:00 10:50 11:45 12:30 13:00 14:10 14:35 15:00 16:10 17:05 17:30 17:50 18:05 19:05 19:30 20:15 21:00 22:00 23:00 23:35 00:20 00:45 01:10 01:30 01:55 02:30 03:05 03:50 04:35 05:00

КАЗАКСТАН «Таңшолпан». Т.с «Жарық» Т.с «Cырғалым» «Айтуға оңай...» Д.ф «Ұлы дала дүбірі» «Бірге таңдаймыз!» «Жүзден жүйрік» М.с «Айдаһар мінген шабандоздар» «Әйел бақыты». Т.с «Жүрегім сізге аманат». Д.ф «Қазақ даласының құпиялары» Жаңалықтар М.с «Білгіштер» Т.с «Қызыл сарайдағы түс» «Индустрияландыру: ұлттық өндіріс» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с «Жарық» Т.с «Келін» «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» Жаңалықтар «Тарих толқынында» «Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» «Жан жылуы» «Агробизнес» Д.ф «Ұлы дала дүбірі» «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» Жаңалықтар Т.с «Көк тарландары» «Агробизнес» Д.ф «Ұлы дала дүбірі»

ХАБАР 07:02 «Білгенге маржан» 08:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 11:00 11:10 11:45 12:15 12:20

22:10 23:00 23:30 00:00 00:30

Т.с «След» Утренний выпуск новостей «Әр үйдің сыры басқа» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Махаббатым жүрегімде»-2 Түскі жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с «Женский доктор»-2 Дневной выпуск новостей «Біздің үй» «Өмір сабақтары» Т.с «Достық жәрмеңкесі» Кешкі жаңалықтар Т.с «Болашағым өз қолымда» Вечерний выпуск новостей Т.с «Сүрбойдақ» «Жекпе-жек» Қорытынды жаңалықтар «Сильные духом» Итоги дня Т.с «Махаббатым жүрегімде»-2 Т.с «След» «Көзқарас» «100 бизнес-тарихы» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:20 15:30 16:30 17:40 18:55 20:00 20:40 21:40

ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Т.с «Пятницкий 2». Т.с «Сүйген жар». «Ашығын айтқанда» Т.с «Джодха және Акбар». «П@Утina» «X Factor». «Судебные истории» «Давай Поженимся» «Пусть говорят» Т.с «Принц Сибири» «Главные новости» Т.с«Сүйген жар». «Басты жаңалықтар»

13:00 13:10 14:00 15:00 15:15 16:00 16:30 17:00 17:15 18:00 18:15 19:05 20:00 20:30 21:00 21:30

22:20 23:25 23:50 00:00

Т.с «Джодха және Акбар». «П@Утina» «X Factor» Т.с «Сердце не камень».

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.35 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с «Дети супергероев» «Разбудильник» «РТН» «Винтаж» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» Т.с «Жаркий лед» «Группа здоровья» «Қылмыстық іс №» «Легенды эфира» Т.с «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» М.с «Жанбыр таншысы» «Көкейтесті сұхбат» М.с«Дети супергероев» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Безопасная дорога» «Капитал» «РТН» «ПроАгро» Т.с «Жаркий лед» «РТН» «Тет - а - тет» «Кошелёк. PROденьги» «Өмір ағымы» «Территория происшествий»

06.05 07.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.35 11.10 11.50 12.40

НТК К.ф «Жарушы» Т.с «Кек» «РЕВЮ» Т.с «Дружба народов» «Ревю» Т.с «Универ» Т.с «Интерны» Т.с «ЧОП» Т.с «Вузеры» М.с «Тимон и Пумба»

13.05 М.с «Утиные истории» 13.30 М.с «Котопес» 13.55 М.с «Монстры против пришельцев» 14.30 М.с «Том мен Джерри» 15.00 М.с «Джеки Чанның оқиғасы» 15.50 М.с «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 16.15 «Күлкі ойнақ» 16.40 Т.с «Кек» 18.00 «Күлкі базар» 18.30 «Екі езу» 19.00 Т.с «Вузеры» 19.50 Т.с «Дружба народов» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с «Универ» 21.30 Т.с «Интерны» 22.00 Т.с «ЧОП» 22.40 «Ревю» 23.00 «Екі езу» 23.30 «Жасырын камера» 00.00 Х.ф «Знамение» 02.30 Т.с «Шетелдік күйеубала» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 «Регион/10 09.55 «Телемаркет» 09.00 Новости 10.35 Т.с. «Опережая выстрел» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Бірінші студия» 12.00 М.с. «Сиқырлы аяқ-киім» 12.25 «Телемаркет» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 13.55 «Телемаркет» 14.00 Т.с. «Личные обстоятельства» 15.10 «Телемаркет» 15.15 Д.с. «Сөнбес сәуле» 16.00 Т.с. «Парыз» 16.55 «Телемаркет» 17.00 Д.с. «Кең ауқымда» 17.50 «Аймақ жаңалықтары»

18.10 18.30 18.50 19.15 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.35 22.35 22.40 23.25 23.30 00.00 00.15

«Третий тайм» Региональные новости «Әуендер әлемі» «1001 история успеха» «Телемаркет» «Первая студия» Жаңалықтар «Тарих толқынында» Новости «Телемаркет» Т.с. «Опережая выстрел» «Телемаркет» Т.с. «Парыз» «Телемаркет» Д.с. «Магия природы» Жаңалықтар Новости

02.20 03.05 03.30 04.15

КТК М.с «КТК» қоржынынан» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Қарадайы» Жаңалықтар Т.с «Жанқияр патшайым» Х.ф «Цветок папоротника» Новости «Черный квадрат» Т.с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» «Семейные драмы» «Кесiр» Т.с «Тағдырмен тартыс» Т.с «Махаббат мұңы» «Әйел қырық шырақты» «Әйел қырық шырақты» Жаңалықтар Вечерние новости «Наша правда» Х.ф «Цветок папоротника» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч-2.» «КТК» қоржынынан» Жаңалықтар Т.с «Жанқияр патшайым» -05.15 Т.с «Карадайы»

17.00 17.50 18.10 18.30 18.50 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 21.30 22.35 23.00 00.00 00.15 00.30

Д.с. «Кең ауқымда» «Аймақ жаңалықтары» «Алдаспан» Региональные новости «Әуендер әлемі» «Телемаркет» «Бірінші студия» Жаңалықтар «Сәттілікке 1001 қадам» Новости «Телемаркет» Т.с. «Опережая выстрел» Д.с. «Магия природы» «00.00» Жаңалықтар Новости Д.с «Кең ауқымда»

06.05 06.15 07.00 07.25 08.30 09.00 10.05 12.00 12.40 13.15 15.30 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.45 00.45

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 06:30 Информбюро 07.30 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Т.с «Үш жүрек» 10:00 Т.с «Счастливы вместе» 11:00 Нархоз 2 12:00 Ералаш 13:00 М.с 14:00 Т.с «Алғашқы махаббат» 15:00 Т.с «Үш жүрек» 16:00 Х.ф «Миссия невыполнима 3» 18:00 Т.с «Воронины» 18:30 Т.с «Воронины» 19:00 Нархоз 2 20:00 Информбюро 21:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:30 Т.с «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 23:30 Т.с «Алғашқы махаббат» 00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 01:00 Х.ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 06.00 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.35 15.00 15.30 18.00 19.00 21.00 22.00

7 КАНАЛ «Қыздар арасында» «Айтпады демеңіз» Премьера «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Премьера «Саламатты Қазақстан» «О самом главном» «Икона стиля» Т/с «Үзілген жапырақтар» «Айтпады демеңіз» «Страсти у плиты» Т/п «Измайловский парк» Т/п «ТОЙLIKE» Т/с «Үзілген жапырақтар» Шоу «Человек-невидимка» Шоу «Мисс Чувство Юмора»

23.00 Шоу «Хочу к Меладзе» 00.50 «Выжить любой ценой» 07:00 10:00 10:50 11:45 12:30 13:00 14:10 14:35 15:00 16:10 17:05 17:30 17:50 18:05 18:30 18:55 19:30 20:15 21:05 22:15 23:15 23:50 00:35

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с «Жарық» Т.с «Cырғалым» «Айтуға оңай...» Д.ф «Ұлы дала дүбірі» «Бірге таңдаймыз!» «Жүзден жүйрік» М.с «Айдаһар мінген шабандоздар» «Әйел бақыты» Т.с «Жүрегім сізге аманат» «Жан жылуы» Жаңалықтар М.с «Білгіштер» «Журналистік зерттеу» «Иман айнасы» «Менің қазақстаным!» Жаңалықтар «Серпіліс» «Намыс дода». Халықаралық сайыс Т.с «Келін» «Сіз не дейсіз?» Жаңалықтар К.ф «Біздің сүйікті дәрігер»

ХАБАР «Білгенге маржан» «Жаңа күн» Таңғы жаңалықтар Т.с «След» Утренний выпуск новостей «Әр үйдің сыры басқа» «Магия кухни» «Подари детям жизнь» Т.с «Махаббатым жүрегімде»-2 13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т.с «Женский доктор-2»

07:02 08:00 10:00 10:10 11:00 11:10 11:45 12:15 12:20

15:00 15:15 16:00 16:30 17:00 17:15 18:00 18:15 19:05 20:00 20:30 21:00 21:30 23:50 01:05 01:35 02:05

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:15 15:10 15:30 17:35 18:50 20:00 20:40 21:40 22:20 23:25 23:50 03:05 03:25 04:10

Дневной выпуск новостей «Бұйымтай» «Өмір сабақтары» «Ұлт саулығы» Кешкі жаңалықтар «Бармысың, бауырым?» Вечерний выпуск новостей Т.с «Сүрбойдақ» «Орталық Хабар» Қорытынды жаңалықтар «Тур де Хабар» Итоги дня «Жанды дауыс» Т.с «Жаным» Қорытынды жаңалықтар Итоги дня «Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы ЕВРАЗИЯ «Жить здорово» Жаңалықтар «Доброе утро» Т.с «Пятницкий 2». Т.с «Сүйген жар». «Ашығын айтқанда» «Жұма уағызы» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» Х.ф «Я буду рядом» «Жди меня» «Поле Чудес» «Главные новости» Т.с «Сүйген жар». «Басты жаңалықтар» Т.с «Джодха және Акбар». «П@утina» «Точь-в-точь» «П@утina» «Ашығын айтқанда» «Модный приговор»

АЛАУ 06.00 «Тәулік тынысы»

06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.45 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22.55 23.00 00.00 00.10 03.00

М.с «Дети супергероев» «Разбудильник» «РТН» «ПроАгро» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» «Өмір ағымы» Т.с «Жаркий лед» «В ладу с природой» «Торговый Дом» «Маленькие путешествия по большому краю» Т.с «Госпожа горничная» «Жаңалықтар» М.с «Жанбыр таншысы» «Көкейтесті сұхбат» М.с «Дети супергероев» «Өмір ағымы» «Жаңалықтар» «Өмір тынысы» «Кошелёк. PROденьги» «РТН» «Группа здоровья» Т.с «Жаркий лед» «РТН» «Солнечная кухня» «Капитал» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня» Ән көңілдің ажары

06.05 07.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.35 11.10 11.50 12.40 13.05

НТК К.ф «Жымылық зұлым аты» Т.с «Кек» «Ревю» Т.с «Дружба народов» «Ревю» Т.с «Универ» Т.с «Интерны» Т.с «ЧОП» Т.с «Вузеры» М.с «Тимон и Пумба» М.с «Утиные истории»

13.30 М.с «Котопес» 13.55 М.с «Монстры против пришельцев» 14.30 М.с «Том мен Джерри» 15.00 М.с «Джеки Чанның оқиғасы» 15.50 М.с «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 16.15 «Күлкі ойнақ» 16.40 Т.с «Кек» 18.00 «Күлкі базар» 18.30 «Екі езу» 19.00 Т.с «Вузеры» 19.50 Т.с «Дружба народов» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с «Универ» 21.30 Т.с «Интерны» 22.00 Т.с «ЧОП» 22.40 «Ревю» 23.00 «Екі езу» 23.30 «Жасырын камера» 00.00 Х.ф «Профессионал» 02.30 Т.с «Шетелдік күйеубала» 03.20 К.ф «Драйв» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 «Әуендер әлемі» 10.00 Новости 10.35 Т.с. «Опережая выстрел» 11.25 «Телемаркет» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Сиқырлы аяқ-киім» 12.30 «Волшебный фонарь» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 13.55 «Телемаркет» 14.00 Т.с. «Личные обстоятельства» 15.15 Д.с. «Сөнбес сәуле» 15.55 «Телемаркет» 16.00 Т.с. «Парыз» 16.55 «Телемаркет»

06.05 06.15 07.00 07.25 08.30 09.00 10.05 12.00 12.40 13.50 15.50 17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.45 00.45 02.30 03.15 04.15 04.40

КТК М.с «КТК» қоржынынан» Т.с «Махаббат мұңы» Т.с «Карадайы» Жаңалықтар Т.с «Жанқияр патшайым» Х.ф «Цветок папоротника» Новости «Наша правда» Х.ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» «Семейные драмы» Т.с «Тағдырмен тартыс» Т.с «Махаббат мұңы» «Әйел қырық шырақты» «Әйел қырық шырақты» Жаңалықтар Вечерние новости «Наша правда» Х.ф «Другой бере»” «Беременна в 16» «КТК» қоржынынан» «Той BestStar» Жаңалықтар Т.с «Карадайы»

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 06:30 Информбюро 07:30 Т.с «Сүйген сұлу» 09:00 Х.ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 11:00 «Готовим с Адель» 11:30 Х.ф «Миссия невыполнима 3» 14:30 «Бурабай әзіл фест» 16:00 Х.ф «Нағашы» 18:00 Х.ф «Спирит-душа прерий» 20:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:00 Айтыс алаңы 23:00 Х.ф «Миссия невыполнима: протокол фантом» 01:30 Т.с «Гремлины 2: новенькая партия» 03:30 Қазақша концерт 7 КАНАЛ 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 09.00 «Орел и решка» 10.00 Премьера «Страсти у плиты» 10.30 «Смеяться разрешается» 12.00 Номинант премии «Жас дидар» 12.30 «Жан сырым» 13.00 Қарақат Әбілдина «Бақыттымын өзіңмен» концерті 15.00 Т/ф «Лекции для домохозяек» 17.00 Шоу «Мисс Чувство Юмора» 18.00 Премьера «Шәй ішейік» 19.00 Премьера «ТОЙLIKE» 20.00 «KZландия»

20.15 22.30 23.00 00.00 03.00 04.00

Х/ф «Паркер» Премьера «Моя история» Кәсіби бокс Т/с «Секретные материалы» «Женіп көр!» «Қырық миллион теңге шоуы» 05.00 «Айнаonline» КАЗАКСТАН 07:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 08:00 «Қымызхана» 08:35 «Агробизнес» 09:00 «Сенбілік таң» 10:10 «Дауа» 10:45 М.с «Саяхатшы Дара» 11:35 «Білгірлер бәйгесі» 12:30 «Поэзия әлемі» 13:00 «Қазақстан дауысы» 14:35 «Әзіл әлемі» 15:50 К.ф «Мақшардан жеткен хаттар» 17:50 Т.с «Қара шаңырақ» 19:30 Жаңалықтар 20:05 «Үздік әндер» 21:00 «Сенбілік кездесу» 22:40 «Жайдарман» 00:35 Жаңалықтар 01:10 К.ф «Мақшардан жеткен хаттар» 03:00 Жаңалықтар 03:35 «Дауа» 04:10 «Білгірлер бәйгесі» 05:00 «Поэзия әлемі» ХАБАР 07:02 «Қалжың қоржыны»

08:30 09:00 09:40 10:05 10:35 10:55 11:15 13:15 14:15 16:35 17:10 18:20 19:45 21:00 22:00 23:45 01:25 06:00 07:55 08:30 08:55 09:00 09:40 11:45 12:10 13:15 13:50 14:20 15:30 20:00 20:30 22:00 23:30 00:00

М.с «Динофроз» «Бармысың, бауырым?» «Продвопрос» «Ұлт саулығы» М.с «Каникулы в Простоквашино» М.с «Крокодил Гена» К.ф «Книга джунглей» «Орталық Хабар» «Жанды дауыс» «Я – чемпион» «Синяя свечка» «Махаббат – әнім» «Бенефис-шоу» «Жеті күн» «Легенды: Гробницы дракона» Т.с «Жаным» «Ымырттағы махаббат» ЕВРАЗИЯ «Большая перемена» «Таңғы пошта» «П@утina» Жаңалықтар «Смак» Х.ф «Путь к сердцу мужчины» «Фабрика грез» «Ән Дария» Х.ф «70 лет Анпз». «101 кеңес» «П@утina+» Т.с «Не отпускай меня» «Первая программа» «X Factor» «Кешкі кездесу» «Сенбілік жаңалықтар» Х.ф «Помолвка понарошку»

02:25 «101 кеңес» 02:50 «Большая перемена» 06.00 06.30 07.30 08.20 09.00 09.30 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 21.30 22.00 22.30 00.00 01.00 03.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с «Дети супергероев» М.с «Жанбыр таншысы» «Жаңалықтар» «РТН» «В ладу с природой» «Маленькие путешествия по большому краю» «Неизведанный Казахстан» «Группа здоровья» «Киноклуб» «SoloWay» К.ф «Саған мұқтажбын» «ПроАгро» «Қаүіпсіз жол» «Тет - а - тет» «Жулдыз-топ» «Өмір тынысы» «Қылмыстық іс №» «Baby гид». «РТН Подробности» «Винтаж» «Солнечная кухня» «Легенды эфира» «Алтын дән еңбек мерекесі» «Панорама недели» «Территория происшествий» Ән көңілдің ажары

НТК 06.05 «Жұлдыздар жайлы ақиқат» 06.50 К.ф «Санта Клаустың каникулдары» 08.20 «Екі езу»

09.00 «Рыжие» 10.00 Х.ф «Монстр хай» 11.30 М.с «Поросенок, который крикнул: оборотни», «Первый полет» 11.40 М.с «Маша и медведь» 12.00 М.с «Том мен Джерри» 12.20 М.с «Скуби Ду: мистикалық бірлестік» 12.45 М.с «Ниндзя тасбақалар» 13.10 «Күлкі базар» 13.35 «Караоке-киллер» 14.40 «Екі езу» 15.00 М.с «Пингвины из Мадагаскара» 15.25 М.с «Губка Боб Квадратные штаны» 15.45 М.с «Кунг- фу панда» 16.10 Х.ф «Турбо» 17.50 Х.ф «Человек – паук 2» 20.30 «Екі езу» 21.00 «Комик adze» 21.20 «Тематик-шоу» 22.20 «Ала қарға» 22.50 «Күлкі базар» 23.10 Х.ф «Заложница» 01.10 «Хб шоу» 01.30 «Дом 2» 02.00 «Ең жантүршіктірер бірегей видео материалдар» 02.50 К.ф «Аладдин» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 08.00 Жаңалықтар 08.30 М.с. «Кэмми» 09.00 Новости 09.30 «Телемаркет» 09.35 «Отаным десең» 11.55 «Телемаркет»

12.00 «00.00» 13.00 «Әдемі-Ай» 14.00 «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» 16.55 «Телемаркет» 17.00 Т.с. «Нояндар» 17.55 «Телемаркет» 18.00 «53о-63о» 18.25 «Телемаркет» 18.30 Т.с. «Широка река» 19.30 «Элегиялық эсселер» 19.55 «Телемаркет» 20.00 «Бойтұмар» 20.30 «Ажар» 20.55 «Телемаркет» 21.00 «Арқа-ақпарат» 21.30 «Телемаркет» 21.35 Х.с. «Жена офицера» 23.35 Т.с. «Нояндар» 07.05 08.40 09.05 09.45 11.00 12.00 12.40 13.40 15.40 18.10 19.30 21.00 22.00 23.00 01.00 02.40 04.30

КТК К.ф «Высота» «Алдараспан» «Жүрекжарды» «Удиви меня!» «Звездная жизнь» Новости «Наша правда» Х.ф «Другой берег» Т.с «Қарадайы» «Біздің концерт» «Той BestStar» «Очная ставка» «Другая правда» «Я стесняюсь своего тела» Х.ф «Остров смерти» Т.с «Қарадайы» -05.20 «КТК» қоржынынан»


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07:00 М.с 08:00 Т.с «Сүйген сұлу» 10:00 Х.ф «Нағашы» 12:00 «Ералаш» 12:30 Х.ф «Спирит-душа прерий» 14:30 Х.ф «Миссия невыполнима: протокол фантом» 17:30 Фильм-концерт. Заттыбек Копбосынулы 20:00 Т.с «Сүйген сұлу» 22:00 «Бурабай әзіл фест» 23:30 Бен Стиллер в комедийной мелодраме «Девушка моих кошмаров» 01:00 Х.ф «Битлджус» 03:00 Қазақша концерт 7 КАНАЛ 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 09.00 «Смехопанорама» 09.30 «Моя история» 10.00 «Измайловский парк» 12.00 «Кхурана құпиясы» үнді фильмі 14.45 «Айнаonline» 15.00 Т/ф «Ванька Грозный» 17.00 «Блокбастер» 18.00 Премьера «Жан сырым» 18.30 Концерт 21.00 Премьера «Один в один 3» 00.00 Х/ф «Паркер» 03.00 «Женіп көр!» 04.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 05.00 «Айнаonline» КАЗАКСТАН 07:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 08:30 «Қымызхана»

09:00 09:30 11:05 11:25 11:50 12:55 14:30 15:00 16:05 17:50 19:30 20:00 21:00 22:35 00:40 01:25 03:00 04:05 04:50 07:02 08:30 09:00 10:00 10:30 11:05 12:20 13:30 14:05 15:20 16:35 17:10 18:30 19:30 21:00 22:00 23:40 01:25

«Ақсауыт» «Бүгін жексенбі» «Баламен бетпе-бет» М.с «Айгөлек» «Тур Алматы - 2015» «Келбет» «Намыс дода» «Махаббат кегі» «Қара шаңырақ» «Әзіл әлемі» «Апта. кz» «Қазақстан дауысы» «Жаңалық жаршылары» «Көкпар» «Махаббат кегі» «Апта. Кz» «Көкпар». Ұлттық ойын «Әзіл әлемі»

08:45 09:00 10:10 10:50

ХАБАР «Қалжың қоржыны» «Айбын» «Жеті күн» «Ас арқау» «Я – чемпион» М.с «Агент Вексилл» «Русалочка» «Линия судьбы» «Бенефис-шоу» «Мұғалім мектептің жүрегі» Д.ф «Өмір сабақтары» «Сүт, қаймақ, ірімшік» «Арманға жетелей бер, Астана!» «Ду-думан» «Жеті күн» К.ф «Поезд на Юму» Т.с «Жаным» «Шағала»

АЛАУ 06.00 «Апталық шолу» 07.00 М.с «Дети супергероев» (каз.) 07.50 М.с «Жанбыр таншысы» 09.00 «Неизведанный Казахстан» 09.30 «Киноклуб» 10.00 «Торговый Дом» 10.20 «Baby гид». 10.50 «В ладу с природой» 11.10 «Легенды эфира» 11.30 «Солнечная кухня» 12.00 «ПроАгро» 12.30 «РТН Подробности» 13.20 «Винтаж» 14.00 «Махаббат ордасы» 16.00 «Жулдыз-топ» 17.00 Т.с «Госпожа горничная» 20.30 «Тет - а - тет» 21.00 «Қаүіпсіз жол» 21.30 «Өмір тынысы» 22.00 К.ф «Саған мұқтажбын» 00.00 «Родственные узы. От любви до ненависти» 03.00 Ән көңілдің ажары

ЕВРАЗИЯ 06:00 «Сенбілік жаңалықтар» 06:25 «Большая жеремена» 08:30 Жаңалықтар

12:00 13:30 14:10 15:05 16:30 21:00 22:00 23:05 00:10 02:50 03:35 04:00

«Воскресные беседы» «Здоровье» «Казлото». Х.ф «Армен Джигарханян. «Там, где мне хорошо» «Кешкі кездесу» «Караоке такси» «Әйел сыры…» «X Factor» Т.с «Билет на двоих» «Аналитика» «П@утina+» «Ән Дария» «Клуб веселых и находчивых». «П@утina+» «Караоке такси» «Жить здорово»

Автошкола «ВИП»

НТК 06.05 «Жұлдыздар жайлы ақиқат» 06.50 К.ф «Демалыс күндері» 08.40 «Екі езу» 09.00 «Рыжие» 09.20 «Большая разница» 10.20 М.с «Маша и медведь» 10.40 Х.ф «Турбо» 12.20 Х.ф «Человек – паук 2» 15.00 М.с «Том мен Джерри» 15.20 М.с «Скуби Ду: мистикалық бірлестік» 15.45 М.с «Ниндзя тасбақалар» 16.10 «Комик adze» 16.30 «Көңілді таспа»(каз.) 17.10 «Күлкі базар» 17.30 «Екі езу» 18.00 «Тематик-шоу» 19.00 «Екі езу» 19.30 «Ала қарға» 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 21.05 «Громкие дела» 22.10 Х.ф «Время ведьм» 00.10 Реалити – шоу «Танцы» 02.00 «Ең жантүршіктірер бірегей видеоматериалдар» 02.40 К.ф «Таңғажайып махаббат»

08.00 09.00 09.30 09.35 11.30 11.55 12.00 12.25 12.30 13.00

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ «Алматының алмасы» М.с. «Кэмми» «Телемаркет» К.ф «Махаббат бекеті» «Әдемі-ай» «Телемаркет» «1001 история успеха» «Телемаркет» «Сап түзе!» «Арқа әуендері»

13.55 «Телемаркет» 14.00 «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» 16.55 «Телемаркет» 17.00 Т.с. «Нояндар» 17.30 «Телемаркет» 18.00 «Аламан бәйге» 18.25 «Телемаркет» 18.30 Т.с. «Широка река» 19.30 «Волшебный фонарь» 19.55 «Телемаркет» 20.00 «Тарих толқынында» 20.30 «Вызов» 20.55 «Телемаркет» 21.00 «Арқа-ақпарат» 21.30 «Телемаркет» 21.35 Х.с. «Жена офицера» 23.35 Т.с. «Нояндар»

07.05 07.35 08.00 09.40 10.40 14.30 14.40 15.30 17.00 18.20 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 00.55 02.40 04.00

готовит водителей КАТЕГОРИИ «В», «ВС» * утреннее, дневное и вечернее время обучения * оплата в рассрочку * дополнительное вождение и подготовка к экзаменам на компьютере. Адрес: ул. Хакимжановой, 7 (угол пр. Абая), ост. «Лагуна», ул. Шевченко, 39А, р-н Центр. рынка (угол ул. Баймагамбетова). Тел.: 55-81-92, 21-25-62, 08-705-960-45-29, 8-701-855-62-70.

КТК М.с «Астробой» «КТК» қоржынынан» «Звездная жизнь» Х.ф «Выйти замуж за генерала» «Дорога домой» «Өнерлi отбасы» «Біздің концерт» «Той beststar» «Әйел қырық шырақты» «Көңiлдi отбасы» «Эксперимент» «Портрет недели» «Слуги народа» Х.ф «Героиня своего романа» «Я стесняюсь своего тела» «КТК» қоржынынан» К.ф «Высота»

Каменный цветок ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА.

Украинский базальт. Габро. В АССОРТИМЕНТЕ.

Недостроенное здание хладобойни. ОПХ «Заречное», 2,0 га земли. Под развитие животноводства. Тел.: 8-705-21166-16, 8-777-287-30-49.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛЫ: ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ

(нужное подчеркнуть) Текст объявления (до 25 слов) писать печатными буквами

Ф.И.О.

Адрес редакции: пр. Аль-Фараби, 90 ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, полуторку, 45,6 кв.м, 1/5, маг. «Даулет», лоджия 6,29 м, пласт.окна, счетчики, новая сантехника, м/к двери, частично меблированная. Тел.: 8 775-100-9612, 57-23-17. 2-комнатную квартиру в р-не «Дома печати», 53 кв.м., комнаты изолированные. Тел. 8 707 613 81 33. 2-комнатную квартиру, улуч.пл., 53, 3 кв.м., 9 млн.тнг., торг. Тел. 28-47-52, 8 705 460 06 19. 1-комн. кв., р-н КЖБИ, 4 эт., 41,5 кв.м, черновая, в доме детский сад, парковка, или обмен на 2-3-4-5 ком., или дом с газом, водой. Тел.: 8-778-37898-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. Квартиру полуторку в р-не «Даулета», 45,6 кв.м., 1/5, лоджия 6,29 м, середина, встроенная мебель. Тел.: 8 775-100-96-12, 57-23-17. 1-комн., 2/5 р-н «пож.депо», счетчики, пласт.окна, 32,6 кв.м. Тел. 55-95-30. 1-комн.кв., улуч.планировки, 8 мкр., 3/5 этаж, 36,8 , середина, 7500000 тг. Тел.: 8-705-102-1034, 22-12-73. 2-комн.кв. улучш.планировки, 53,3 кв.м, 4/5, мкрн Западный, 888 0000 тнг. Тел.: 28-47-52, 8 705-460-06-19. 2-комн. кв., 8 мкр., 125 серия, улучшенной планировки, ухоженная, светлая, середина. Тел. 8 777 879 88 99. 2-комн. кв., 45,2 кв.м, 2/4 эт., центр, счетчики, пластиковые окна, рядом школа, требуется ремонт. Тел.: 8-705746-05-64, 8-778-214-42-62, 8-705-746-05-63. 2-комн. кв., 51 кв.м, 2 эт., 1-комн. 33,5 кв.м – на одной площадке, с кап.

ремонтом, 9 мкрн, ул. Чкалова, 16, или обмен на 1+1+1; 1+1+$ Тел.: 8-778-378-9891, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 2-комн.кв., Дом печати, 52 кв.м, 4 этаж. Тел.8-707-613-81-33. Срочно продам или сдам 2-комн., р-н ж\д вокзала, 44 кв.м, 2 этаж. Тел.: 53-58-56, 8-747-488-54-51. 2-комн.кв., 5/5, 49,5 кв.м, улучш.пл., р-н ГАИ, «Емшан», за 8 млн тнг., торг. Тел.: 55-79-00, 8 777 639 05 06. или обменяю 3-комн.кв.,50,5 кв.м на 1-комн.+ ваша доплата. Тел.: 57-41-22, 8 777 616 40 06. 3-комн. кв. р-н КСК, 64 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолированные, 2 балкона, середина, гараж ГЭК-1, мебель, нов. жен. дубленка, шуба (Турция) р.54-58, р.46-48 (Италия), обувь. Тел.: 55-07-07, 8-705-4-523-523. 3-комнатную кв., 64кв.м, 2/5, 2 балкона, комнаты изолированы. Гараж ГЭК-1, мебель стенка (м. по секциям) гарнитур дет-подрост, шифоньер 3-ств. Прихожая, комод, столы. Тел.: 55-07-07, 8-705-453-35-23. 3- ком. квартиру, КСК, 64 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолированы, 2 балкона, 8500000, гараж ГЭК -1 – 840000. Тел.: 550707, 87054523523. 4-комнатную квартиру в р-не ж/д вокзала, 2/5, 70 кв.м., ул.пл., 110 млн тнг., или обмен на г.Астану. Тел. 8-747109-55-36. 4-комнатную квартиру, 9 мкрн, 4/9 этаж, 80 кв.м, частично мебелированная, теплая, ухоженная, лоджия 6 м, 66 000 у.е. Хороший торг. Тел.:22-01-31, 8-777-524-23-63, 8-777-900-21-21. Дом в р-не «кривого магазина», 4 комнаты, 60 кв.м, 3 сотки земли, газ, телефон, 5 200 000 тнг, торг. Тел.: 8 777 412 03 03, 8 707 221 03 03.

Дача, СО «Энергетик», 8 сот, домик, все насаждения, проезд авт.№7,9,107. Цена договорная. Тел. 8-777-524-18-78, 502235. Дача, СО «Весна», 6 сот., между озером и р.Тобол, 300000 тг. Документы. Тел.: 26-34-38, 8-705-206-81-79. Дача, СО «Геолог», 4 сотки, домик, емкость, все насаждения, документы в порядке, цена договорная. Тел.: 56-45-36, 8-777-336-88-17. Гараж, ГЭК-29 «Железнодорожник» №77, документы в порядке. Тел.: 8-777-41277-68, 8-775-210-21-68. 5-комн. дом, 71 кв. м, газ, вода, все удобства. Тел. 8-777-415-57-65. Гараж в ГЭК Восток, в хорошем состоянии, погреб, смотровая яма, приватизированный. Тел.: 56-29-25, 87771438833. Дача «Садовод-Строитель», 4 сотки, домик, ухоженная. Цена 600000 тг. Торг. Тел.: 57-86-41, 8-707-669-34-32. Гараж, ГЭК «Авиатор». Рядом с конторой, 700000 тг. Тел.: 8-777-315-83-78, 3939-94. Срочно дачу СО « Чапаево», 5 сот., дом, веранда, печь, насаждения, документы. Тел. 8 705 503 6653, д. 22-72-76 (18:00-21:00) Срочно: диван + 2 кресла - 20000, 2 кровати 1,5-спальн., стенка 5 секций( можно по частям) – 46000, шифоньер, сервант, тумба ТВ по 5000, прихожая – 7000, холодильник – 10000. Тел. 55-07-07, 8 705 452 3523. Многолетники со двора: пионы, лилейник, ирисы, ландыши. Недорого. Тел. 8777 406 88 44. Гараж №77 в ГЭК №29 «Железнодорожник», документы в порядке. Тел. 8-777-41277-68, 8-775-210-21-68. 1-спальную кровать с матрасом, в отлич. сост., с корпешкой, 10 000 тнг. Тел. 8-777-25-80-648, 8-778-240-50-95. Фиалки: белая, бордовая и фиолетовая. Недорого. Тел. 54-96-74. Гараж ГЭК-4, родник, КЖБИ, 22,4 кв.м, приватизирован, перекрытие - плита, пол - бетон, сухой погреб, 569000 тнг, торг. Тел.: 261261, 89193508980. ГЭК-03 «Строитель» 30,9 кв.см., смотровая яма, погреб, все документы, 700 000 тнг. Торг. Тел.: 8 777 759 04 90, 8 775 689 69 85. Гараж в ГЭК-9 «Текстильщик», центр. улица, 18 кв.м, 500 000 тнг. Торг. Тел.: 55-3224, 8 707 670 84 49. Гараж в ГЭК-25, трехуровневый. Тел. 22-74-11. Продам мебель: 2 мягких кресла, новые, 55 000 тнг., стол, б/у, 3 000 тнг. Тел.: 55-32-24, 8 707 670 84 49. Кровать двуспальную, с ортопедическим матрацем, тумбу стеклянную под ТВ, велотренажер. Все в отлич.сост. Тел.: 57-2317, 8 775 100 96 12.

ВАКАНСИИ Требуется администратор для ведения телефонных переговоров. Высокий доход. Тел. 8-705-19-29-456. В офис требуются администратор, диспетчер-оператор, помощник руководителя. Тел. 8-747-594-78-73. Требуется офис-менеджер по кадрам и консультант на продукцию, график работы 5/2, оклад 60000. Тел. 8 (707) 407-20-52.

Требуются: администратор, диспетчер, оператор, специалисты в области продаж ТНП, с опытом кадровика, бухгалтера, экономиста. Телефон 8-707-953-60-71. Требуется помощник для работы с документами. Тел. 8 747 813 41 81. Требуется помощник на прием входящих звонков, для ведения документации. Тел. 8-747-813-41-75. Требуется косметолог, ИП. Тел.: 5466-68, 8-777-235-26-53.

Требуются администратор, помощник руководителя, диспетчероператор, кадровик. Без возрастных ограничений и опыта. Тел.: 56-86-39, 8-775-296-55-79.

УСЛУГИ Выполним штукатурные, побелочные работы, выложим плитку. Тел.: 8-777-338-94-88, 8-747-655-44-69. Выполню работу любой сложности по сантехнике, кровле крыш. Качественно, быстро и надежно. Тел.: 8 747-32-71-00, 8 747 78-19-49. Ремонт ПК, ноутбуков, принтеров от 1000 тнг. Заправка картриджей от 750 тнг. Телеателье по ул.Гоголя, 113. Тел.: 50-90-66, 8 747 807 02 85.

Сдам 2-комн. кв., р-н КСК, мебель, быт.техника, 60000 тнг. Тел.: 8-778-37898-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98.

Ремонт телевизоров, пультов д/у, LCD-мониторов, ресиверов, сабвуферов, продажа новой и б/у аппаратуры. Вызов на дом. Гарантия + качество. Телеателье по ул. Гоголя, 113, р-н маг. «Бородинский». Куплю импортные телевизоры на запчасти. Тел.: 5090-66 (раб.), 26-23-18 (дом.), 8747404-47-99.

Сдам 3-комнат. кв., 4/9, НабережнаяТарана. Семейным на длительный срок с предоплатой.Тел. 8-777-694-88-39.

Грузоперевозки по городу и области. Тел.: 50-67-07, сот. 8-701435-59-58.

СДАМ Сдам 1- комнатную квартиру, г.Лисаковск, 22 квадратных метра, 4/5, 20 тыс. тенге. Тел.: 87471095536.

Черные, белые, серые, зеленые. Большой выбор. Цены низкие - от 7700 тенге. Рассрочка. Установка. Венки, корзины, оградки. Изготовление, реставрация стел, монументов Пенсионерам скидка - 5% (При повторном обращении дополнительные скидки 3%) Сохранность бесплатно. Рассрочка. г. Костанай, пр. Абая, 156. Тел. 512-555, г. Рудный, ул. Ленина, 48. Тел. 8(714-31)4-81-59

    

За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ГАЗЕТА

17

ТОО «ОА «Бейбарыс - 2007» предлагает физическую охрану объектов любой собственности, жилищ, имущества, охрану мероприятий. Тел.: 8 (7142) 55-89-24, 8-707-550-70-65, 8-777301-89-89, 8-775-410-61-62. Эл. почта: sim_nas@mail.ru ТОО реализует сахар, пр-во Россия, Краснодар, оптом. Тел. 8-777581-59-82.

Быстро, качественно и недорого установлю сигнализацию на сейфы. Тел. 8-705-450-13-93. Выполняем все виды сантехнических работ по отоплению, замене труб, батарей, унитазов, смесителей. Тел.: 8-747-879-61-44, 8-775-444-83-70. Сварочные работы грузовиков и автобусов, ремонт бамперов, глушителей, мелкосрочная сварка. Тел.: 8-702-390-36-41, 8-747-59479-21. Односпальную кровать , с матрацем, в отлич.сост., с корпешкой, 10 000 тнг. Тел.: 8 777 25 80 648, 8 778 240 50 95. Стиральную машинку «Малютка», новую, 10 000 тнг., дачную коляску на колесиках, б/у, 1000 тнг., железные канистры для бензина, 20 л., мешки для зерноотходов, б/у, по 500 тнг. Тел. 28-24-39.

КУПЛЮ Радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле, техсеребро, контакты. Тел. 8-777-417-47-75, www.farhadn.narod.ru. Куплю гараж железный. Тел.: 28-90-32, 8-777520-35-35.

МЕНЯЮ 2-ком.кв. в центре на 1-ком.кв. с доплатой. Варианты. Тел.: 53-25-20, 8-702-703-63-29. 2-ком.кв. 3/5, КЖБИ, на 3- ком.кв. с доплатой. Варианты. Тел.: 51-32-81, 8-777509-20-76. Дом на 2 хозяина, три комнаты, 78 кв.м, полностью благоустроен, кухня 12 кв.м, новая сантехника, огород, газ,11800000 тг. или обменяю на 2 жилплощади. Тел. 2567-23.

Нотариус г.Костаная Куккузов М.Ф. сообщает об открывшемся наследстве после смерти Илюшиной Алевтины Юрьевны, умершей 21.07.2015 г. Наследников умершей просим обратиться к нотариусу до 21.02.2016 г. по адресу: г.Костанай, ул. Баймагамбетова, д.166А, гостиница «Медео». Тел. 54-00-02.


18

Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБРАЩЕНИЕ Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности, частные предприниматели, общественность города Костаная! Приближается Международный День пожилых людей, который будет отмечать поколение, на долю которого выпала ответственная задача – отстоять честь и независимость Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, восстановить порушенное войной, поднять и освоить целину, активно участвовать в строительстве экономически сильного, развитого, независимого Казахстана. За двадцать три года проведения Дня пожилых людей в городе Костанае накоплен немалый положительный опыт, и хотелось, чтобы и в текущем году старшее поколение жителей города было окружено заботой и вниманием не только родными и близкими, но и общественностью города. Общими усилиями мы можем и должны обеспечить в нашем прекрасном городе проведение Международного Дня пожилых людей на должном уровне. Старшее поколение заслужило это. С Днем пожилых людей, дорогие ветераны и пенсионеры Костаная! Городской совет ветеранов

Чествуем пожилых людей 1 октября казахстанцы будут отмечать Всемирный День пожилых людей. Работники Филиала «Өрт сөндіруші» Костанайской области не останутся в стороне. В эти дни мы особенно должны окружить вниманием, заботой наших пожилых родителей, бабушек, дедушек. Нашему филиалу только год. Работники аппарата управления, не нарушая благородные традиции противопожарной службы, собрали из личных средств десять тысяч тенге. На эти средства были собраны продовольственные корзины и вручены пожилым родителям двух наших сотрудников. Также на постоянной основе оказываем посильную физическую помощь. От всей души поздравляем всех пожилых людей Костанайской области, желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, чистого неба над головой, чтобы они в любое время могли положиться на нас. Батажан ОСПАНОВ, директор ФАО «Өрт сөндіруші» Костанайской области

Қо с т а н а й қ а л а л ы қ м ә сл и х а т ы б е с і н ш і шақыруының кезектен тыс сессиясында «Сайлау комиссияларының мүшелерін босату туралы» шешімі қабылданды. Саяси партиялар мен өзге де қоғамдық бірлестіктерге 2015 жылдың 26 қазаны сағат 12.00-ге дейін қалалық мәслихаттың уақытша комиссиясына тиісті сайлау комиссияларының құрамына үміткерлерді саяси партия органының отырысы хаттамасынан үзіндісін, саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестігінің әділет органында тіркелуі туралы құжаттарының көшірмелерін, үміткердің сайлау комиссиясы жұмысына қатысуға келісімі жөнінде өтінішін және үміткер жөнінде өмірбаяндық мәліметтерін қоса тапсыру ұсынылады. Анықтама үшін телефон: 575-561, 575-781, Қостанай қ., Пушкин к-сі, 98, 209 каб.

Костанайским городским маслихатом на внеочередной сессии пятого созыва принято решение «Об освобождении членов избирательных комиссий». Политическим партиям и иным общественным объединениям предлагается до 12.00 часов 26 октября 2015 года представить во временную комиссию городского маслихата кандидатуры в составы соответствующих избирательных комиссий с приложением выписки об этом из протокола заседания органа политической партии, копии документа о регистрации политической партии или иного общественного объединения в органах юстиции, заявления кандидата о согласии на участие в работе избирательной комиссии и биографических данных о кандидате. Телефоны для справок: 575-561, 575-781, г. Костанай, ул. Пушкина, 98, каб. 209.

К СВЕДЕНИЮ

Приостановление расходных операций по банковским счетам Управление государственных доходов по г.Костанаю сообщает следующее: согласно статье 14 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), налогоплательщик обязан своевременно и в полном объеме исполнять налоговое обязательство в соответствии с Налоговым кодексом, а также выполнять законные требования должностных лиц органов государственных доходов об устранении выявленных нарушений налогового законодательства Республики Казахстан и не препятствовать законной деятельности при исполне-

нии ими служебных обязанностей. Государство в лице органа государственных доходов имеет право требовать от налогоплательщика исполнения его налоговых обязательств в полном объеме и в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения применять способы по их обеспечению и меры принудительного взыскания налоговой задолженности. Пунктом 1 статьи 611 Налогового кодекса определены случаи неисполнения налогового обязательства в сроки, установленные Налоговым кодексом, при которых предусмотрено приостановление расходных

операций по банковским счетам (за исключением корреспондентских) налогоплательщика (налогового агента), указанного в подпункте 2) пункта 1 статьи 609 Налогового кодекса, согласно порядку, установленному законодательными актами Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 5 статьи 611 Налогового кодекса распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется органом государственных доходов, вынесшим распоряжение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения

причин приостановления расходных операций по банковским счетам. Т.е. после исполнения налогоплательщиком налогового обязательства органы государственных доходов согласно статье 611 Налогового кодекса самостоятельно, т.е. без каких-либо обращений со стороны налогоплательщиков и без предьявления дополнительных требований, отменяют вынесенные ими распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков. С. ДОНЕНБАЕВ, руководитель УГД по г.Костанаю

Порядок регистрации ККМ в органах государственных доходов и снятия ее с учета

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Профилактика туберкулеза Туберкулез - это инфекционное (заразное) заболевание, которое развивается при проникновении в организм туберкулезных бактерий. Главный источник туберкулезной инфекции – больной туберкулезом человек и его выделения, особенно мокрота. Путь передачи: воздушно-капельный, контактный, алиментарный. Основной орган поражения – легкие. В некоторых случаях может быть туберкулез мозга и его оболочек, костей, суставов, почек, половых органов, глаз, кишечника. Методы выявления и диагностики туберкулеза. Бактериологическая диагностика: микроскопическое исследование мокроты; культуральное исследование (посев), биологическая проба. Рентгенологическая диагностика Постановка пробы Манту у детей и подростков - туберкулинодиагностика. Основные симптомы туберкулеза - кашель более двух недель, повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита, боли в груди, ночная потливость, повышение температуры тела, кровохарканье. Наличие кашля и двух дополнительных признаков является основанием для немедленного обращения к врачу. Туберкулез излечим! Принципы лечения туберкулеза: лечение туберкулеза комплексное, т.е. наряду с противотуберкулезными препаратами применяют и другие методы лечения. Лечение туберкулеза строго контролируется медицинскими работниками. Лечение туберкулеза проводится несколькими препаратами, каждый из которых уничтожает МБТ, находящиеся в различных формах. ОО «Костанайское общество кардиологов», по заказу КОЦПФЗОЖ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ пр. Аль-Фараби, 90

Адрес: (1 этаж, левое крыло - рекламный отдел).

Тел. 8 (7142) 54-03-01

ПОДПИСКА Тел. 8 (7142) 53-39-13

Управление государственных доходов по г.Костанаю сообщает для сведения всех налогоплательщиков: применяющие ККМ обязаны до начала предпринимательской деятельности зарегистрировать его в органах государственных доходов по месту осуществления деятельности. При этом регистрации подлежат только те модели ККМ, которые включены в Государственный реестр. Для регистрации ККМ в органах государственных доходов необходимо представить свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), ККМ, заявление на

регистрацию, пронумерованные, прошнурованные, скрепленные подписью и (или) печатью налогоплательщика Книгу учета наличных денег, Книгу товарных чеков при расчетах с потребителями без применения ККМ, а также паспорт завода-изготовителя ККМ. Данная регистрация подтверждается выдачей регистрационной карточки, которая хранится в течение всего срока эксплуатации ККМ. В случаях, когда изменяется наименование налогоплательщика, место нахождения ККМ или вид деятельности, необходимо в течение 3 календарных дней представить в орган

Баранов Асанбай Аскаровичтің сенімді тұлғасы– Боранова Снежанна Владимировна кепілдік жылжымайтын мүліктің саудасы өткізілетіні туралы хабарлайды. Саудаға шығарылатын мүлік: алаңы 48,92 (қырық сегіз бүтін және жүзден тоқсан екі) га, соның ішінде көпжылдық өсімдіктер 48,92 (қырық сегіз бүтін және жүзден тоқсан екі) га, бөлінетін шаруа қожалығын жүргізуге арналған жер телімін 23.07.2051 жылға дейінгі мерзімге жалға алу шартымен уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығы, кадастрлік нөмірі12-182-022-224, орналасқан мекенжайы: Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қостанай селолық округі.Сауда қатысушыларына кепілдік жарна қарастырылмаған. Сатып алу бағасын төлеу тәртібі мен мерзімі: сауда өткізілген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде. Сауданың өтетін уақыты мен орны: 2015 жылғы 9 қазан 9 сағат 00 минут, мекенжайы: Қостанай қаласы, Наурыз шағын ауданы, 5 үй, 5 пәтер.Сауданы өткізетін сенімді тұлға - Боранова Снежанна Владимировна, Қостанай қаласы, Наурыз шағын ауданы, 5 үй, 5 пәтер, телефон: 87142538124.

государственных доходов заявление с учетом изменений. Причем поскольку смена наименования организаций (фамилии индивидуального предпринимателя) влечет за собой необходимость внесения изменений в контрольный чек и перепрограммирования ККМ, то вместе с заявлением в налоговый орган представляется и сама машина. Снятие с учета ККМ производится в случае изменения местонахождения (если это влечет необходимость регистрации машины в другом управлении государственных доходов), РНН, в случае невозможности применения в связи с технической неис-

правностью, исключения данной модели ККМ из Государственного реестра, а также замены ККМ. Также УГД по г.Костанаю сообщает, что для снятия с учета необходимо представить заявление, ККМ, Книгу товарных чеков и регистрационную карточку. Орган государственных доходов в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления обязан произвести снятие с учета ККМ и возвратить налогоплательщику ККМ, Книгу товарных чеков, Книгу учета наличных денег и регистрационную карточку. С.ДОНЕНБАЕВ, руководитель УГД по г.Костанаю

Доверенное лицо Баранова Асанбая Аскаровича - Боранова Снежанна Владимировна объявляет о проведении торгов заложенного недвижимого имущества. Имущество, выносимое на торги: право временного возмездного долгосрочного землепользования на условиях аренды сроком до 23.07.2051 года на земельный участок площадью 48,92 (сорок восемь целых и девяносто две сотых) га, в том числе многолетних насаждений 48,92 (сорок восемь целых и девяносто две сотых) га, делимый, предоставленный для ведения крестьянского хозяйства, с кадастровым номером 12-182-022-224, расположенный в Кустанайском сельском округе, Карабалыкского района, Костанайской области. Гарантийный взнос участникам торгов не предусмотрен. Порядок и сроки уплаты покупной цены - в течение одного рабочего дня после проведения торгов. Время и место проведения торгов - 9 октября 2015 года в 9 часов 00 минут, по адресу: город Костанай, мкрн «Наурыз», дом 5, квартира 5. Доверенное лицо, проводящее торги - Боранова Снежанна Владимировна, город Костанай, мкрн «Наурыз», дом 5, кв. 5, тел. 87142538124.


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СКАНВОРД (28.09 - 4.10) ОВЕН. У вас появится возможность быстро решить важные жизненные проблемы, которые еще недавно казались вам неразрешимыми. Не исключено, что вы сделаете неожиданный ловкий ход, который заставит растеряться и запаниковать ваших конкурентов. ТЕЛЕЦ. Вы впоследствии пожалеете, если испугаетесь проблем и не доведете до конца начатое дело. Наберитесь терпения и не сворачивайте с выбранного пути ваших сил хватит на то, чтобы преодолеть любые препятствия. БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время позитивных перемен. Но чтобы изменить жизнь к лучшему, вам прежде всего нужно будет отказаться от вредных привычек и провести переоценку ценностей. Одним словом, любое важное изменение начинайте с себя - а следом за вами начнут меняться и обстоятельства. РАК. Не беспокойтесь о том, что будут говорить о вас окружающие, и поступайте так, как подскажет вам ваша интуиция. Несмотря на то, что со стороны ваши поступки покажутся слишком смелыми и рискованными, именно благодаря им вы сможете достигнуть намеченных целей. ЛЕВ. Вы будете наслаждаться покоем и стабильностью - внезапные перемены и проблемы вам не грозят. Вам не помешает побыть некоторое время в тишине и в одиночестве, чтобы собраться с мыслями. ДЕВА. Из-за того, что вы будете склонны воспринимать окружающие события слишком мрачно, благоприятные шансы, которые пошлет вам судьба на этой неделе, могут пройти мимо вас. ВЕСЫ. На работе вас ожидает благоприятный период: вы успешно завершите ранее начатую работу и получите за нее достойное вознаграждение. Не исключено, что начальство решит поднять вам зарплату. СКОРПИОН. Степень вашей удачливости будет зависеть от вашей смелости и решительности. Если же вы не будете достаточно активными, то результаты ваших начинаний окажутся нулевыми. СТРЕЛЕЦ. Эта неделя окажется для вас удачной в деловом и финансовом плане, если у вас есть свой бизнес или ваша работа связана с торговлей. Если же вы государственный служащий, этот период не принесет вам ни хороших, ни плохих перемен в профессиональной сфере. КОЗЕРОГ. Звезды будут располагать вас к успешному и плодотворному общению с окружающими людьми. Успешно пройдут важные переговоры с деловыми партнерами. ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам не следует браться за сложные и ответственные дела - слишком мало шансов довести их до конца. Вы будете склонны необъективно оценивать как свои собственные возможности, так и объективные обстоятельства, РЫБЫ. Постарайтесь не загружать себя грустными мыслями и переживаниями. Чем больше вы будете думать о плохом, тем труднее вам будет настроить себя на активную деятельность.

*** Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не фальшивая ли. Появляется гаишник: - Вы не на машине? - Нет. - Жаль. *** - Как дела? - Ничем порадовать не могу. Все хорошо. *** Девушка стоит у подъезда, подходит парень: - Сигаретки не будет? Дала ему сигарету. - А зажигалки? Протягивает ему зажигалку. Он в шутку так: - Еще поди и жвачка есть? Достает из сумочки пластинку «Дирола» со словами: - Я волшебница, а ты так глупо потратил все три желания. *** - Как вы считаете, почему один из лучших, на настоящий момент, футболистов мира, Криштиану Рональдо, в последнее время, мягко говоря, не блещет? - Ему просто очень не хочется переезжать в Махачкалу.

АНЕКДОТЫ *** - Как сказать одним словом по-английски: «Жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей?» - Yes!!! *** Пожилой кавказец приходит в магазин и обращается к продавцу: - Продай мне два костюма. - Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемьдесят лет. Возьми один, до конца жизни хватит. - Один себе беру, другой для папы. - Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105!? - Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядными быть. - Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130!? Он что, жениться хочет? - Он-то не хочет, родители заставляют. *** Пошел в воскресенье переоформлять договор на Интернет, так как живу на новом адресе. Девушка открывает мою карточку, там в графе примечание написано: «Клиент уже 1,5 года не обращался в техническую поддержку, возможно, умер» Девушка невозмутимо дописывает туда: «Клиент пришел с паспортом, точно жив».

*** Мужик встречает хорошего знакомого с беременной женой и, показывая на ее живот, спрашивает: - Ну, и когда? - Семь месяцев назад, ночью. *** Врач - больному: - Итак, отныне - ни капли вина и водки! - У меня что-то серьезное? - Да нет. Просто экономьте деньги, чтобы оплатить счет за лечение... *** Муж ищет в секретере свидетельство о браке. - Люся, где эта бумажка о тюремном заключении? - Нет уж, милый, скорее это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание... *** - Дорогая, что тебе подарить на годовщину? - Подари мне отдых на Кубе. - Хорошо, а куб из какого материала сделать?

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон/факс приемной редактора 8 (7142) 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство №12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область.

19

Ответы на сканворд, опубликованный в №74 за 17 сентября 2015 г.

ДОМОСЕД

И.о. гл. редактора: Оразалы Жаксанов. Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-46. Шеф-редактор: Сергей Биркле. Тел. 54-37-58. Ответсекретарь: Куляш Турубаева. Тел. 54-37-58. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (54-05-75), Александр Кузьмичев (5462-46), Валентина Мелехова (54-05-75).

Фотокорреспонденты: Олег Яблочкин, Александр Откин. Тел. 54-64-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Валентина Мелехова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Виталий Клец, Индира Казиханова. Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Тел. 54-69-71.

*** В магазин приходит маленький Мойша. - Мне три литра меда. И протягивает он банку продавщице. Та наливает полную банку. - А папа завтра придет и заплатит. - Ну, нет, - продавщица забирает у него банку и выливает мед обратно. Мойша выходит на улицу и заглядывает в банку: - Папа был прав, тут хватит на два бутерброда. *** Жена мужу: Почему носки по всей квартире раскиданы? Муж: Это новая рекламная акция - собери десять пар и получи деньги на тушь! *** - А твоя совесть в курсе, чем ты занимаешься? - Совесть в доле. *** Читает сын книгу и спрашивает отца-бухгалтера: - Папа, а «Ревизор» - это комедия или трагедия, я что-то не пойму. - Если ревизор свой, сынок, то комедия, а если чужой - то трагедия.

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10054. Подписной индекс: К-315. Заказ №1425. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 5 печатных листов, тираж - 3292. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


20

Четверг, 24 сентября 2015 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ Басшылығының 2015 жылдың 4 тоқсанына жеке және заңды тұлғалар өкілдерін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті қабылдау кестесін бекіту туралы Қабылдауды жүргізетін ТӘЖ

Лауазымы

Қабылдау күні мен уақыты

Мәлік Мадиярұлы Мадияров

Департамент басшысы

Сәрсенбі сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін

Нұрлан Бақытжанұлы Жалғасбаев

Департамент басшысының орынбасары

Жұма сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін

Бос орын

Департамент басшысының орынбасары

Жұма сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін

Алдын ала жеке қабылдауға жазылу мына мекен-жайы бойынша жүргізіледі: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 115, 308 каб. Азаматтарды қабылдау мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Байланыс телефоны: 8 (7142) 54-11-52. ГРАФИК ПРИЕМА физических и представителей юридических лиц руководством Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области на 4 квартал 2015 года ФИО лица, ведущего прием

Должность

День и время приема

Мадияров Малик Мадиярович

Руководитель департамента

Среда с 09.00 до 18.00

Джалгасбаев Нурлан Бакитжанович

Заместитель руководителя департамента

Пятница с 09.00 до 18.00

Вакансия

Заместитель руководителя департамента

Пятница с 09.00 до 18.00

Предварительная запись на личный прием проводится по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 115, каб. 308. Прием ведется на государственном и русском языках. Контактный телефон: 8 (7142) 54-11-52.

103.8 FM

тел. 54-55-31

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ

фирмы товары услуги цены 8 (7142) 50-30-30 50-30-30.kz

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «НАШ КОСТАНАЙ» ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА: 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности - 2050 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 1950 тнг; - с доставкой на предприятие – 1850 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воинов-интернационалистов, лиц, приравненных к ним, - 1650 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом - 900 тнг; - с доставкой на предприятие - 850 тнг. МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ: - редакция газеты «Наш Костанай», пр. Аль-Фараби, 90, 1 этаж (левое крыло), тел.: 53-39-13, 54-03-01; - Главпочтамт, отделения связи КОФ АО «Казпочта»; - ТОО «Экспресс-пресса» пр. Аль-Фараби, 119, каб. 215; - ТОО «Евразия-прессА» пр. Аль-Фараби, 90.


Приложение к газете «Наш Костанай». Стр. 25-28

Выходит с 7 мая 2002 года

Четверг, 24 сентября 2015 г.

№38 (647)

Газета выходит при поддержке управления туризма, физической культуры и спорта акимата Костанайской области и отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная

БОДИБИЛДИНГ

Праздник красоты и здоровья Прошедший в Рудном 19-20 сентября IV открытый чемпионат Костанайской области по бодибилдингу собрал сильнейших атлетов из Костаная, Лисаковска и Рудного, а также гостей из Астаны и Караганды. В программу чемпионата входили соревнования не только по бодибилдингу, в которых определялись призеры среди юношей, юниоров и мужчин, но и такие

дисциплины, как менс физик (пляжный бодибилдинг), бодифитнес и фитнес-бикини. Атлеты выступали на сцене Дворца школьников и молодежи. Открыли чемпионат области один из его организаторов директор Рудненской городской ДЮСШ №1, мастер спорта международного класса по бодибилдингу Андрей Масюк и заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской обла-

сти Евгений Вильямс. Мужчины соревновались в бодибилдинге в четырех весовых категориях - до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютной категории. В весовой категории до 80 кг первенствовал рудничанин Александр Плеханов, основную конкуренцию которому составили столичные бодибилдеры Станислав Мавропуло и Александр Шеремет, завоевавшие соответственно второе и третье места. Максим Белых из Костаная стал чемпионом области по бодибилдингу среди мужчин в весовой категории до 90 кг, опередив Виталия Бабинцева

из Астаны и Николая Грицаенко из Рудного. В весовой категории свыше 90 кг чемпионский титул завоевал Александр Соцков из Рудного, а компанию на пьедестале почета ему составил его земляк Павел Деппершмидт. Призовую тройку в абсолютной весовой категории среди мужчин составили все три чемпиона в своих категориях. Вторую золотую медаль завоевал Александр Соцков, серебряным призером стал Максим Белых, а «бронза» на счету Александра Плеханова. Юниоры соревновались в бодибилдинге в трех весо-

вых категориях. В категории до 75 кг все три призовых места завоевали гости из столицы - Станислав Мавропуло, Сергей Матюшин и Дмитрий Семенюк. Вторую золотую медаль завоевал на чемпионате области костанаец Максим Белых, ставший победителем среди юниоров в весовой категории свыше 75 кг. А призовые места заняли соответственно Александр Шеремет из Астаны и Павел Башинский из Караганды. Абсолютным победителем чемпионата области среди юниоров по классическому бодибилдингу стал еще один костанаец Александр Шмельков, оставивший позади себя хозяев соревнований рудничан Илью Русланова и Леонида Стрельченко. Юноши-бодибилдеры соревновались в двух весовых категориях - до 70 кг и свыше 70 кг. И в обоих все призовые места заняли спортсмены из Астаны - Диас Копенов, Александр Кокарев и Нуртай Исмагулов, а также Александр Шеремет и Артур Дидиченко. В появившейся в 2012 году новой дисциплине бодибилдинга - менс физик, или пляжный бодибилдинг, участники, в отличие от традиционных соревнований, выступают в шортах до колен, а мужская фигура не должна изобиловать мышечной массой. В этом виде программы чемпионата ни спортсмены Костанайской области, ни атлеты Караганды не смогли составить конкуренцию гостям из столицы, завоевавшим все награды в трех категориях: до 178 см - 1. Артем Новиков, 2. Артем Кучер, 3. Аян Биримжан;

свыше 178 см - 1. Арман Шалабаев, 2. Алексей Ермаков, 3. Александр Давыденко; абсолютная категория - 1. Арман Шалабаев, 2. Артем Новиков, 3. Алексей Ермаков. За награды открытого чемпионата области среди женщин в фитнес-бикини и бодифитнесе в основном борьбу вели спортсменки Рудного и Астаны, в итоге одинаково преуспевшие. В бодифитнесе победительницей стала Любовь Кобякова из Рудного, второе место у гостьи из столицы Кристины Андреевой, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялась рудничанка Софья Рыбалко. В фитнес-бикини Екатерина Бобкова из Рудного стала серебряным призером, пропустив вперед Жанну Шалабаеву из Астаны и опередив столичную же спортсменку Анну Смагину. По итогам соревнований будет сформирована сборная Костанайской области для участия в XXVIII открытом чемпионате Казахстана, который пройдет в начале октября в Астане и в программу которого включены бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, менс физик и вумен физик. В эти же сроки в столице пройдут X первенство РК юношей и юниоров по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу и IV первенство республики среди детей по фитнесу. На снимках: участницы и призеры чемпионата Костанайской области по бодифитнесу; юниоры-бодибилдеры (весовая категория свыше 75 кг).


2

Четверг, 24 сентября 2015 г.

Футбол - эТО БОЛьше, чем игра ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КУБОК ПФЛ

Не пропустили, не забив В матче 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги «Тобол» играл на своем поле с занимавшим десятую строчку в турнирной таблице «Таразом». Это была уже 45-я встреча клубов из Костаная и Тараза в рамках чемпионатов республики. В предыдущих 44 играх «Тобол» одержал 28 побед, 6 матчей завершил вничью и только в 10-ти потерпел поражения, имея двукратное превосходство по забитым мячам - 67:33. На первом этапе текущего чемпионата команды поделили очки, одержав домашние победы. Первыми угрозу у ворот соперника создали гости, заработав на правом краю атаки право на штрафной удар в трех метрах от угла штрафной площади. Мяч после удара Тимура Досмагамбетова, не задев никого из игроков обеих команд, пролетел низом до вратарской площадки, где его в падении забрал Александр Петухов. А первый удар по воротам Джурахана Бабаханова нанес на 13-й минуте игры защитник «Тобола» Ануар Агайсин, сильно пробивший по центру из-за пределов штрафной площади, но вратарь сумел перевести мяч на угловой. Мяч после подачи от углового флага и нескольких попыток выбить его из штрафной площади оказался у Нурбола Жумаскалиева, который пробил сходу впритирку со штангой. В середине тайма хозяева дважды пробивали штрафные удары, но оба раза розыгрыши получались неудачными. А вот на 23-й минуте близок к открытию счета был австрийский полузащитник «Тобола» Томаш Шимкович. На пути к штрафной площади он обыграл двух защитников и мощно пробил по центру метров с 25-ти, однако мяч угодил в перекладину. В течение пяти следующих минут гости провели две атаки на ворота Петухова, на острие которых был нигерийский нападающий Азука Изу, но оба раза мяч оказывался в руках у вратаря «Тобола». А затем вновь очень опасно бил по воротам гостей Шимкович, вратарь в броске не достал до мяча, но тот пролетел рядом со штангой. До перерыва команды обменялись ударами по воротам, у гостей угроза

Недашковский после навесной передачи нигерийского нападающего Уче Калу попытался в прыжке поразить ворота гостей, но, похоже, удача в этот день явно отвернулась от игроков «Тобола». Главный тренер «Тараза» Евгений Яровенко так прокомментировал игру: - Заслуженная ничья с обеих сторон. Хотя мы прекрасно понимали, как «Тобол» будет агрессивно играть дома после победы в Кызылорде. Ребята сыграли дисциплинированно, тактически грамотно. Гл а в н ы й тренер ко-

исходила от украинского защитника Дениса Васильева, а у хозяев на завершении атаки вновь был Шимкович. Начало второго тайма прошло при контроле мяча хозяевами поля, однако единственный удар по воротам в исполнении Игоря Зеньковича получился неточным. Удар же на 51-й минуте полузащитника «Тараза» Саната Жумаханова был точным, но к нему был готов вратарь «Тобола», поймавший мяч. Через пять минут атаку хозяев завершал ударом головой Иван Садовничий, но мяч пролетел выше ворот. Спустя еще четыре минуты очень опасно бил по воротам гостей с правого угла штрафной площади сербский полузащитник Огнен Красич, но Бабаханов в прыжке сумел выбить мяч из дальнего верхнего угла своих ворот. После этого более четверти часа ни одна из команд не могла создать реальной угрозы воротам соперника. За три минуты до финального свистка вышедший на замену литовский нападающий «Тобола» Дейвидас Матулевичус организовал атаку и сам же ее завершал, однако вратарь «Тараза» отбил мяч. Не менее опасной получилась ответная атака гостей, завершившаяся переводом мяча вратарем за лицевую линию. Уже в дополнительное время Олег

Разрыв прежний

станайского «Тобола» Сергей Масленов сказал после матча: - Несмотря на то, что игра получилась безголевая, она была нескучной, с обилием моментов. Упрекнуть игроков мне не в чем. Соперник большим числом оборонялся, поэтому использовали дальние удары. Они получались, но чуть-чуть везения не хватило. Такое тоже бывает в футболе.

XXIV чемпионат РК. Премьер-лига. Матч XXVI тура «ТОБОЛ» (Костанай) «Тараз» (Тараз) - 0:0 «ТОБОЛ»: Петухов, Яворский, Садовничий, Кургулин, Агайсин, Богданов (Шливич, 46), Недашковский, Жумаскалиев (к), Шимкович, Красич (Матулевичус, 81), Зенькович (Калу, 63). «Тараз»: Бабаханов, Аверченко, Васильев, Мера, Евстигнеев (к), Досмагамбетов, Мухутдинов, Воротников, Сулей (Таубай, 78), Азука (Пищур, 89), Жумаханов (Гатагов, 83). Предупреждения: Шимкович (43) - Аверченко (40), Васильев (49), Евстигнеев (55). Судьи: Гороховодацкий (Алматы), Суюнов (Павлодар), Субботин (Актобе). Костанай. 19 сентября. Стадион «Центральный». 1000 зрителей.

м 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

команда

и Группа 1 «Атырау» (Атырау) 3 «Кайрат» (Алматы) 4 «Ордабасы» (Шымкент) 4 «Астана» (Астана) 3 «Актобе» (Актобе) 4 «Иртыш» (Павлодар) 4 Группа 2 «Тараз» (Тараз) 4 «ТОБОЛ» (Костанай) 4 «Шахтер» (Караганда) 4 «Кайсар» (Кызылорда) 4 «Окжетпес» (Кокшетау) 4 «Жетысу» (Талдыкорган) 4

в

н

п

мячи

о

2 2 2 2 1 0

1 1 0 0 1 1

0 1 2 1 2 3

6-3 4-2 6-4 4-3 5-9 2-6

10 7 6 6 4 1

3 2 2 1 1 1

1 2 0 1 0 0

0 0 2 2 3 3

8-2 7-4 6-6 5-10 4-5 1-4

10 8 6 4 3 3

КОНКУРС

«Футбольный оракул» Большинство участников конкурса отдавали в 26 туре победу костанайскому «Тоболу» в домашнем матче с «Таразом».

Расписание игр Результаты матчей XXVII тур, 26 сентября: «Иртыш» - «Астана», «Атырау» XXVI тур: «Жетысу» - «Окжетпес» - 0:3, «Шахтер» - «Кайсар» - 1:1, «ТОБОЛ» - «Тараз» - 0:0, «Ордабасы» - «Иртыш» - «Ордабасы», «Кайрат» - «Актобе», 27 сентября: «Кайсар» - «Жетысу», «Тараз» - «Шахтер», «Окжетпес» - «ТОБОЛ». - 1:1, «Астана» - «Кайрат» - 0:1, «Актобе» - «Атырау» - 1:0. Положение команд после ХХVI тура команда

Cоседство в турнирной таблице предвещало интересный и принципиальный матч. Начав игру осторожно, через десять минут хозяева усилиями Ермека Нургалиева открыли счет. Через десять минут «Тобол» уже вел со счетом 2:0. И на этот раз на острие атаки был Нургалиев, которому защитники «Тараза» не позволили выйти один на один с вратарем, но тот сумел перевести мяч Артему Дели, который с разворота поразил ворота. Еще через четверть часа гости остались в меньшинстве. Однако это только подстегнуло «Тараз», который стал строже играть в обороне и чаще использовать забросы вперед. А после тройной замены во втором тайме гости сначала сократили разрыв, а на 80-й минуте сравняли счет. Замены же «Тобола» результата не принесли. В результате - боевая ничья. Результаты 4-го тура Кубка ПФЛ: «Жетысу» - «Окжетпес» - 1:0, «Шахтер» - «Кайсар» - 4:1, «ТОБОЛ» - «Тараз» - 2:2, «Ордабасы» - «Иртыш» - 1:0, «Астана» - «Кайрат» - 1:0, «Актобе» - «Атырау» - 2:4. Турнирная таблица Кубка ПФЛ среди дублирующих составов команд премьер-лиги

XXIV чемпионат Казахстана по футболу. Премьер-лига

м

Дублирующий состав «Тобола» встречался в IV туре Кубка ПФЛ с лидером группы - «Таразом».

и

всего в н п мячи

1 2 3 4 5 6

«Кайрат» (Алматы) «Астана» (Астана) «Актобе» (Актобе) «Иртыш» (Павлодар) «Ордабасы» (Шымкент) «Атырау» (Атырау)

26 16 6 25 14 7 26 14 8 26 9 10 26 9 10 25 9 10

7 8 9 10 11 12

«Окжетпес» (Кокшетау) «ТОБОЛ» (Костанай) «Тараз» (Тараз) «Жетысу» (Талдыкорган) «Шахтер» (Караганда) «Кайсар» (Кызылорда)

26 26 26 26 26 26

10 4 9 5 7 6 6 5 6 5 3 10

4 4 4 7 7 6 12 12 13 15 15 13

о

и

в

за 1-6 места 51-17 32 12 10 44-22 28 12 7 29-14 28 14 7 32-29 22 13 8 24-23 20 14 5 26-24 19 12 5 за 7-12 места 32-37 21 12 6 27-37 20 14 6 20-29 15 12 5 22-39 15 13 5 21-42 14 14 5 15-30 11 13 2

дома н п мячи

28-6 23-10 16-8 20-12 14-11 14-11

о

и

в

в гостях н п мячи

23-11 21-12 13-6 12-17 10-12 12-13

о

0 4 5 2 6 4

2 1 2 3 3 3

30 25 26 26 21 19

14 13 12 13 12 13

6 7 7 1 4 4

6 3 3 8 4 6

2 3 2 4 4 3

24 24 24 11 16 18

1 3 4 3 4 7

5 15-13 19 5 20-19 21 3 13-7 19 5 15-16 18 5 16-19 19 4 7-10 13

14 12 14 13 12 13

4 3 2 1 1 1

3 2 2 2 1 3

7 17-24 15 7 7-18 11 10 7-22 8 10 7-23 5 10 5-23 4 9 8-20 6

Однако этим прогнозам не суждено было сбыться - счет в поединке так и не был открыт, что угадала лишь Ирина Востротина. И минимальную гостевую победу «Кайрата» над «Астаной» угадал только один участник и тоже болельщица, Бахыт Жалгасова. А вот исход поединка «Жетысу» - «Окжетпес» никто не угадал. Самой прогнозируемой же в туре стала победа «Актобе» над «Атырау» (1:0), которую угадали 12 участников. На один меньше точных прогнозов было дано на исход встречи «Ордабасы» - «Иртыш» (1:1). А ничью в матче «Шахтер» - «Кайсар» (1:1) точно предсказали шесть человек, в том числе и Мешит Газиз из Карасуского района, набравший в этом туре больше всех очков - 29 и переместившийся с 50 очками на третье место в сентябрьском этапе конкурса. Второй результат в туре у Владимира Козыряцкого из Сан-Диего (США) - 24. На одно очко меньше набрали Татьяна Косикова, которая с 53 очками идет теперь на втором месте в этом месяце вслед за Сергеем (+7-707…503) - 59 очков, и Дмитрий Тостыка, набравший в общем зачете 561 очко, что позволило ему переместиться на вторую строчку. А возглавляет таблицу конкурса Юрий Коломацкий - 566 очков. Третью сумму имеют два участника - Каир Есенгулов и Константин Щелоков из России - 560 очков. В десятку лучших оракулов после 26 туров входят также Станислав Шелег - 557 очков, Рустам Байканов - 552, Виталий Зонингрин - 548, Жарасхан Науразбаев 542, Виталий Тетерин - 530, Александр Поздняков - 523 и Дмитрий Комаров - 519. Напоминаем, что присоединиться к конкурсу можно с любого тура. Кроме абсолютных победителей, имена которых станут известны в конце сезона, определяются лучшие «Футбольные оракулы месяца». Итоги туров публикуются в «КС», на сайтах футбольного клуба «Тобол» (fc-tobol.kz) и газеты «Наш Костанай» (top-news.kz). Ждем ваши прогнозы по телефонам: 57-92-99, 54-64-85 (в рабочее время) или 8-705-44-64-980 (SMS-сообщения).


Четверг, 24 сентября 2015 г.

НАШ СПОРТ

3

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Довела штанга до Китая и Таиланда В Таиланде на острове Пхукет с 3 по 12 сентября прошел один из самых престижных континентальных турниров по тяжелой атлетике - чемпионат Азии, в котором сборная Казахстана заняла третье место, уступив спортсменам Китая и хозяевам соревнований. В копилке казахстанской сборной оказалось шесть медалей, три из которых - высшего достоинства. Кроме этого, наши тяжелоатлеты завоевали 11 «малых» медалей в отдельных упражнениях. Обладательницей «малой» бронзовой награды в рывке стала воспитанница отделения тяжелой атлетики Костанайской ДЮСШ №1 Сауле Садуакасова, выступавшая в весовой категории до 58 кг. Ее результат в этом движении составил 96 кг. По сумме двух движений Садуакасова набрала 213 кг и заняла четвертое место.

А буквально через неделю Сауле Садуакасова представляла Казахстан уже в китайском городе Фучжоу, где с 21 по 23 сентября прошел квалификационный турнир Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики, имеющий статус лицензионных соревнований перед Олимпийскими играми в Бразилии. На этих соревнованиях призеры получали денежные вознаграждения в размере 8000, 5000 и 3000 долларов США соответственно. В Китае Садуакасова выступала в весовой категории до 63 кг. В сумме

двоеборья она подняла 208 кг (90+118) и заняла третье место, уступив китаянке Чень Гумин (235 кг) и россиянке Наталье Хлесткиной (220 кг).

ПАРАЛИМПИЗМ

Наперекор физическим возможностям В последние дни лета в Павлодаре прошли IV летние Паралимпийские игры Республики Казахстан. В играх приняли участие около 600 спортсменов со всех регионов страны, разыгравшие 415 комплектов медалей в таких паралимпийских видах спорта, как плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, легкая атлетика, волейбол сидя, настольный теннис и танцы на колясках. Эти соревнования являются одним из этапов подготовки к завоеванию лицензий на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые пройдут в 2016 году. Заместитель директора РГКП «Дирекция штатных национальных команд и

спортивного резерва» Алексей Крючков отметил на открытии Паралимпийских игр, что спорт - это хорошая возможность для интеграции инвалидов в общество: - Наша страна стремится сделать занятия спортом доступными для людей с ограниченными возможностями во всех регионах страны. Соревнования прошли в плавательном бассейне «Шымыр», спортивном комплексе «Спортивный клуб», во Дворце спорта «Баянтау», стадионе ПГУ им. С.Торайгырова, стрелковом тире «РУПЦФК» и стадионе «Центральный».

Сборная Костанайской области была представлена 41 спортсменом. А завоевали наши паралимпийцы в Павлодаре 33 медали, в том числе 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых. Трехкратным победителем IV летних Паралимпийских игр РК стал мастер спорта международного класса Павел Сидорчук из Лисаковска, завоевавший первые места в своем дивизионе в метании диска, толкании ядра и метании копья. Сильнейшими в своих дивизионах в метании диска и толкании ядра стали лисаковцы мастер спорта РК Алексей Лукутин и Александр Колиниченко. В этих же дисципли-

нах два «золота» завоевала Мария Шмалий из Сарыкольского района. Двух побед добился мастер спорта РК Андрей Залевский из Костанайского района, ставший сильнейшим в метании диска и метании копья. На его счету также и второе место в толкании ядра. Подтвердила звание сильнейшей в пулевой стрельбе из пистолета мастер спорта РК Светлана Ким из Костаная. Легкоатлетка из Рудного кандидат в мастера спорта Светлана Гилева завоевала три награды - «золото» в метании копья и «серебро» в беге на 100 м и прыжках в длину. Еще один кандидат в мастера спорта из Рудного Лариса

Пономарева была первой в плавании на спине на дистанции 100 м и завоевала две серебряные медали в плавании вольным стилем на дистанции 50 м и 400 м. Серебряные медали завоевали Юрий Миллер из Житикаринского района, показавший второй результат в метании копья, мастера маленькой ракетки из Костаная Дуйсенгали Оспанов, занявший второе место в турнире по настольному теннису в классе Т-1, и Алина Лампартер (класс Т-3), а также костанайская танцевальная пара Аруна Жаксагулова и Александр Чащин, ставшая второй в спортивных танцах на колясках.

Обладательницей двух бронзовых медалей стала Гульдарай Кабурова из Лисаковска, занявшая вторые места в толкании ядра и метании диска. Бронзовые медали Паралимпийских игр также на счету мастеров спорта РК из Костаная Рустама Валитова (настольный теннис) и Владимира Бондаренко (метание копья), танцевальной пары Жаната Хамзина (Костанай) и Салтанат Абжановой (Костанайский район), пауэрлифтеров Назили Сыздыковой (до 41 кг) из Костаная и рудничан Гульнары Осиповой (до 69 кг) и Вячеслава Козлова (до 107 кг), а также Виктории Пронькиной из Костаная в плавании вольным стиле на спине на дистанции 100 м.


4

Четверг, 24 сентября 2015 г.

КАЛЕЙДОСПОРТ ПОЛИАТЛОН

ВЕЛОСПОРТ

Крымский урожай В российском городе Ялте с 14 по 20 сентября прошел чемпионат мира по летнему полиатлону. В торжественном открытии чемпионата, состоявшемся на стадионе регионального спортивно-тренировочного центра «Авангард», приняли участие министр спорта Республики Крым Георгий Шестак, глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, первый вице-президент Международного союза полиатлона Евгений Столяров и президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов, отметивший, что в этом году схема проведения чемпионата мира по полиатлону изменилась: - Мы проводим соревнования практически по всем возрастам: среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, а также ветеранов. Среди нововведений и два вида дисциплин - летнее четырехборье и летнее пятиборье - это новая практика в развитии международного полиатлона.

Много лет подряд сильнейшие полиатлонисты мира собираются на Южном берегу Крыма, в Ялте, чтобы испытать свои силы в конце спортивного сезона. Всего в соревнованиях в этом году приняли участие более 200 многоборцев из России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси и Украины. Организаторами соревнований выступили Международный союз полиатлона и Всероссийская федерация полиатлона. В рамках чемпионата спортсмены состязались в спринтерском беге, пулевой стрельбе, метании, плавании и беге на выносливость на стадионе РСТЦ «Авангард», на базе Ялтинской СШ №2 «Школа будущего» и в бассейне ФГБУ «Военный санаторий «Ялта». В составе сборной Казахстана в чемпионате мира

принимали участие пять воспитанников Школы высшего спортивного мастерства из Костаная, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Василия Кнышева. Чемпионкой мира в возрастной группе 21-23 года стала Валентина Аракчеева. Серебряную медаль среди спортсменок 18-20 лет завоевала Махаббат Тапаева. В абсолютном первенстве среди женщин бронзовой наградой удостоена Елена Лютинец. В шаге от пьедестала завершила чемпионат Аружан Калиахметова, выступавшая в возрастной группе 14-15 лет, а Ануар Козыбаев в абсолютном первенстве среди мужчин занял пятое место.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Первые старты Более 200 первокурсников Костанайского индустриально-педагогического колледжа вышли на старты «Дня здоровья». Здесь уже стало традицией, начинать новый учебный год массовыми стартами. Этот год не стал исключением. Открыл спортивный праздник директор колледжа Владимир Мягков, страстный любитель спорта. Он же вместе со студентами и руководителями групп принял участие в легкоатлетическом забеге. Студенты соревновались в 11 видах: мини-футболе, пляжном волейболе, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, прыжках на скакалке, гиревом спорте, настольном теннисе, шахматах, тогызкумалаке, «лыжных» гонках. В соревнованиях по минифутболу, пляжном волейболе у девушек, «лыжным» гонкам у девушек первенствовали будущие учителя физической культуры из группы ФК-15. В перетягивании каната и лыжных гонках у юношей не было равных будущим ма-

стерам производственного обучения, техникам-механикам из группы МСХПО1-15. В перетягивании каната у девушек отличились представительницы группы ТПППО-15, будущие технологи приготовления пищи. В соревнованиях по гиревому спорту отличился мастер спорта РК Александр Лохбаум (гр. ФК-15). Прыжки на скакалке за одну минуту выиграла кандидат в мастера спорта по баскетболу Яна Лукьянец, (гр. ФК-15). Уч а щ и й с я группы ТПЖПО-15 Даужан Берденов выиграл шахматный турнир, в тогызкумалаке сильнейшими были Наталья Максимова (гр. СР-15) и Аскар Шамганов (гр. МСХПО2к-15), в подтягивании на перекладине - Виталий Брага (гр. МСХПО1-15), а в настольном теннисе победили Алмат Шонов (гр. ФК-15) и Нина Кодряну (гр. ТПППО-15).

Соревнования прошли интересно и организованно, судейство осуществляли студенты старших курсов отделения «Физическая культура и спорт», для которых это было хорошей практикой. Подведение итогов праздника состоится в торжественной обстановке на традиционном вечере «Посвящение в студенты». Николай ЧУДНОВСКИЙ, руководитель физвоспитания КИПК, заслуженный тренер РК

Парад машиностроителей Неформально решили отпраздновать День машиностроителя в АО «АгромашХолдинг». 26 сентября в 11 часов от административного корпуса стартует велопробег. Его маршрут пройдет по улицам Гагарина, Бородина, Тарана, Сьянова, проспекту АльФараби и финиширует на набережной «Шагала».

- Участвовать в пробеге изъявили желание около сотни сотрудников предприятия, а также любители здорового образа жизни из Костаная и области, - говорит пресс-секретарь Ангелина Синева. - Присоединить-

ся к участникам могут на любом этапе все желающие. Единственное условие - необходимо иметь велосипед и, по возможности, бело-синюю экипировку. К слову, коллектив машиностроителей не первый раз становится инициатором и организатором массовых спортивных мероприятий. В феврале они провели массовый легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, в котором приняли участие более тысячи костанайцев и гостей города. Александр КУЗЬМИЧЕВ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В новый зал с новыми силами

В СШ №17 открылся новый зал для занятий гиревым спортом. Долгое время воспитанники отделения гиревого спорта ДЮСШ №1 проводили регулярные тренировки в СШ №16 и СШ №7. Но в этом году они были вынуждены покинуть обжитые залы. Однако гиревикам пошла навстречу администрация СШ №17, выделила помещение. В новом зале тренеры Александр Рудев и Сергей Карпенко и спортсмены самостоятельно сделали ремонт, установили тренажеры и с 17 сентября приступили к тренировкам. Здесь занимаются и воспитанники ДЮСШ №1, и ученики школы. Но двери открыты для всех желающих. Тренировки проводятся на бесплатной основе. - Энтузиасты-гиревики помогли нам чем могли, и теперь у нас обновленное помещение площадью 70 м2, говорит тренер ДЮСШ №1 Александр Рудев. - Мы уже приступили к тренировкам, но хотелось бы в зале еще постелить линолеум. В отделении гиревого

спорта надеются, что кто-то из спонсоров поможет приобрести линолеум, а постелить его они смогут и сами. Корреспондент «НК» посетил одну из первых тренировок. Зал небольшой, но уютный, оборудован всем необходимым. И дети с гордостью рассказывают, что тоже принимали участие в его ремонте. - Мы этот зал отремонтировали для себя, - отметил победитель первенства РК Александр Калугин. - Мы же будем тут тренироваться, поэтому приятно было внести свою лепту. Гиревой спорт очень интересный. И мне нравится им заниматься, особенно если есть результаты. Моя ближайшая цель - выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Как отметил Рудев, Калугин очень способный спортсмен. На занятия гиревым спортом его привела мама, ему понравился этот вид спорта и он остался в нем. В первенстве республики в толчке гири по

длинному циклу 13-летний юноша соревновался с 16-летними соперниками и выиграл у них. Еще один перспективный спортсмен, который видит свое будущее в гиревом спорте, Никита Катвицкий. В свои 11 лет он в республиканском первенстве также соревновался с 16-летними гиревиками и занял 3 место. Как считают тренеры, все это стало возможным благодаря регулярным тренировкам. - У нас в зале есть гири от 4 кг и выше с шагом в пол-килограмма, - пояснил Рудев. - В зале есть все условия для занятий. Гиревой спорт полезен для мужчин это и сила, и выносливость, и скорость. Если начать заниматься гиревым спортом с 9 лет, то обязательно будут результаты. Сейчас гиревики готовятся к чемпионату области, который пройдет 8-10 октября. Но основной старт - это чемпионат страны, который запланирован на февраль 2016 года. Ольга ГОРАЙ Фото автора

Адрес редакции: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Тел.: 8(7142)-54-64-85, 54-27-53 (факс), 54-03-01 (факс). E-mail: kostanaysport@mail.kz; www.top-news.kz Газета «Костанай спортивный» приложение к газете «Наш Костанай». Собственник ТОО «Газета «Наш Костанай».

Выпускается при поддержке акима города. Директор-главный редактор Елена Никитенко. Редактор приложения Сергей Биркле.

Регистрационное свидетельство №12844-Г от 18.06.2012 г. выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Территория распространения:

Костанайская область. Индекс К-315. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», Костанай, ул. Мауленова, 16. Объем 0,5 п/листа. Тир. 4220 экз. Зак. №2774.


(21-24 стр.)

ПОГОДКА 24 сентября температура в Костанае ожидается в пределах +10+13 дождь, 25 сентября +5+11, 26 сентября +7+14, 27 сентября +10+16, дождь, 28 сентября +9+12, 29 сентября +4+10, 30 сентября +3+13. ПРОГНОЗ ЗДОРОВЬЯ С 27 по 29 сентября ожидается небольшая геомагнитная буря. Будьте осторожны!

№38 (688)

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Четверг, 24 сентября 2015 г.

24 сентября - 12 лунный день Растущая Луна - в Водолее. Энергетически мощный и очень позитивный день. Любые планы и замыслы приводят к отличным результатам с наименьшими затратами. Сегодня можно без опаски отправляться в путешествие любой продолжительности и дальности. 25 сентября - 13 лунный день Растущая Луна - в Водолее. Для межличностных и любовных отношений этот день трудно назвать удачным. Вероятность конфликта в деловых отношениях также повышена. Посвятите день благотворительной помощи нуждающимся. 26 сентября - 14 лунный день Растущая Луна - в Рыбах. У некоторых в этот день может проявиться всплеск активности и творческой энергии. Остальным следует заняться самоанализом, разбором допущенных ошибок и извлечением уроков из них. Это поможет не повторять их в будущем и существенно укрепить свой авторитет в глазах окружающих. 27 сентября - 15 лунный день Растущая Луна - в Рыбах. День благоприятствует новым важным начинаниям. Ваши предложения обязательно найдут отклик и поддержку окружающих. Но заранее все как следует продумать, взвесив каждую мелочь, все равно не помешает. 28 сентября - 16 лунный день Полная Луна - в Овне. День искушений, события которого зависят от пути, которым вы сейчас идете. Повышенная эмоциональность и импульсивность может стать причиной ухудшения отношений с близкими людьми. Повышается тяга к употреблению алкоголя и депрессивному мышлению. 29 сентября - 17 лунный день Убывающая Луна - в Овне. Появляется ощущение переизбытка сил, выход которых лучше всего использовать для физических упражнений или в творчестве. Это уравновесит вас энергетически и убережет от необдуманных поступков. В остальном очень гармоничный день. 30 сентября - 18 лунный день Убывающая Луна - в Тельце. Сегодня каждый почувствует радость бытия и ощущение внутренней свободы. День идеален для сублимации половой энергии и заключения брака.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Любительница из Костанайской области уже 6 лет творит своими руками. Лисоковчанка Ульяна Ян экономист и работает по специальности. А вот хобби у девушки необычное. Она шьет шляпки, делает цветы из ткани, ободки, броши. Еще в 2009 году Ульяна случайно увидела красивые работы в Интернете и ее это настолько поглотило, что за 6 лет хобби воплотилось

в интересные дизайнерские вещи. Девушка неоднократно участвовала в показах в Астане, Магнитогорске, Москве. И вот провела показ своей сборной коллекции в Костанае в очень необычном формате. Организовать показ Ульяне предложили совсем неожиданно. В Костанае проводился фестиваль-тренинг по психологии. Сначала девушку пригласили как участницу тренинга, но узнав об ее

увлечении, настояли на том, чтобы в рамках фестиваля устроить дефиле. - Я люблю эксперименты и поэтому согласилась, - призналась Ульяна Ян. - С дефиле помогли участницы фестиваля. Для них это тоже был интересный опыт. Хореограф помогла поставить красивый выход. Я с собой на показ взяла коллекцию «Времена года» - 4 шляпки, 5 шляпок из казахской коллекции и 12 шляп из вечер-

ней коллекции. Показывала только шляпки. А вообще к казахской коллекции я сшила национальную одежду. И на показе в Магнитогорске демонстрировала полностью наряды. Дефиле было подготовлено за несколько часов. Девушки с элегантностью прошли по подиуму, демонстрируя присутствующим работы Ульяны. (Окончание на 2-й стр.)

«НД» объявляет всекостанайский сбор двойняшек и близнецов! Если у вас есть дети-двойняшки, а может, даже и тройняшки в возрасте от 0 до 16 лет, или вы сами одна/один из близнецов - присылайте свои фото и истории жизни на электронный адрес dashika2010@mail.ru. Мы непременно опубликуем ваш рассказ на страницах «НД», а после у вас появится шанс выиграть главный приз - ФОТОСЕССИЮ от суперталантливого фотографа Дианы Ким! Мы ждем ваши заявки!


Время печати: 22:07; 23-09-2015 г.

2

Четверг, 24 сентября 2015 г.

ИЗВЕСТИЯ

Конкурс «Улыбка природы»: подводим итоги «НД» подводит итог осеннего конкурса для дачников «Улыбка природы». Мы благодарим всех читателей, которые присылали фотографии своих чудесных находок среди урожая. Но победителей должно быть всего три и мы спешим назвать их имена. СКАЗОЧНАЯ РЕДИСКА Первой за своей наградой «НД» приглашает прийти На-

зымгуль Кадырбаеву. Вот ее рассказ. «Мы живем в частном доме. Сажаем, поливаем

и убираем урожай всегда всей семьей, причем возрастных ограничений нет. Наоборот, самый маленький представитель нашей семьи является самым рьяным садоводом. Наш дедушка посадил так называемую редиску-репку в июне вместе со всеми другими. Поливали и ухаживали за редиской так же, как и за остальными овощами, никаких химикатов. В конце июня вся редиска оказалась на столе, кроме одной, которая осталась незамеченной и так порадовала нашего сына этой осенью. Надеемся, наша редиска вызовет и ваши улыбки». И действительно, редиска вызвала удивление всей редакции, ведь весит она около пяти килограммов. ГИГАНТ-КАБАЧОК Второй победительницей стала наша постоянная читательница Валентина Ивановна Свиридецкая. В свои 74 года женщина самостоятельно занимается любимой дачей и в этом году ей удалось вырастить огромный кабачок весом 11 кг 400 граммов. «Недавно собирала мали-

ну, да-да, у меня на даче все еще растет малина. И вот уже собираясь домой, заметила, что на вишню полезла кабачковая ботва. Попыталась ее снять, а она не поддается. Глянула в заросли, а там огромный кабачок. Да такой, что мне по колено. Еле вытащила я его из кустов, стала искать подходящий пакет, чтобы на руках не нести, а кабачок никуда не помещается. Но все-таки нашла, в чем его домой повезти. В автобусе на меня все смотрели и спрашивали, что за чудо огромное везу. И ведь действительно – чудо такое мне первый раз в жизни удалось вырастить, хоть и не специально». В обхвате гигант-кабачок достигает 73 см, а ростом он 53 см.

МОРКОВНОЕ ДИВО Третий приз достается Арману Есенгужину. На своем садовом участке мужчина обнаружил необычной формы морковь в виде человеческой пятерни. «Мы давно занимаемся дачей. И частенько выезжаем всей семьей на свежий воздух потрудиться. Пришла

пора урожай собирать, и до моркови дело дошло. Стали ее выкапывать, а там такое чудо. Никогда прежде не видели мы столь забавный овощ. Поэтому и решили отправить фото на конкурс». Вот такие необычные сюрпризы иногда преподносит нам матушка-земля. Чаще бывайте на своей даче, любите ее, ухаживайте за ней, и, может, в следующем году вам удастся найти на своем участке улыбку природы. Победители могут забрать свои призы в редакции газеты «Наш Костанай» по адресу: пр. Аль-Фараби, 90, первый этаж, левое крыло. Дарья ЩЕРБАКОВА Фото Александра ОТКИНА, из архива Назымгуль КАДЫРБАЕВОЙ

ОПРОС

РУКОДЕЛИЕ

Все начинается с мамы…

Шляпки на показ

С 2012 года в Казахстане в третье воскресенье сентября отмечается День матери. Праздник был учрежден по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева. В этом году День матери отмечали 20 сентября. «НД» решил узнать, что думают молодые мамы Костаная об этом празднике.

Маргарита ШОКОЛ, сыновья Вячеслав и Станислав: - Такой праздник нам в Казахстане нужен. Дети должны уважать матерей, почитать их, должны помнить, что мать будет всегда поддерживать детей.

Алтынай АМАНКУЛОВА, дочь Раяна: - Конечно, нам нужен День матери. Почему бы не подчеркнуть радость и одновременно сложность материнства, ведь это все же нелегкий труд.

Елена МАГОМЕДОВА, сын Богдан: - Необходимо повышать рождаемость, ведь современная молодежь считает, что материнство - это не так уж и важно в жизни. День матери обязательно надо праздновать, агитацию проводить, шествия матерей, как вот, например, на День города. Это будет показательным и для других людей.

Анастасия БУДУГОВА, сын Александр: - Праздники всегда нужны, любые. А в День матери можно устраивать какиенибудь мероприятия, чтобы те же самые мамы, которые находятся в декрете, могли прийти с детьми на выставку или концерт. Записала Дарья ТИМИНА Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Для Ульяны Ян это не первый показ. С казахской коллекцией она ездила в Москву, в Магнитогорск, где стала лучшей в номинации этно-стиль. А сейчас мастер подумывает над тем, чтобы устроить настоящий показ. - Сейчас я создаю шляпки из соломки, креолина, - говорит Ульяна. - Украшаю их бантами, перьями и цветами из ткани. Свое хобби я начинала с цветов. В 2009 году увидела в Интернете цветы, сшитые из ткани. Начала интересоваться. Информации было очень мало. Попробовала делать цветы из подручных инструментов. Так втянулась, что заказала все необходимые инструменты в Эстонии. На форумах стала общаться с людьми из разных стран, обмениваться опытом, информацией, технологией. Потом увидела, что подобными цветами украшают шляпки. И решила

тоже попробовать. Экспериментальные шляпки Ульяна сделала из соломки, украсила их цветами. Они получились праздничные. Постепенно мастер стала использовать другие материалы и формы. На одну шляпку, в зависимости от вдохновения, уходит одна-две недели. - Для своих шляпок я не рисую эскизы, я представляю их в голове, и когда начинаю делать, все складывается в одно целое, - отмечает Ульяна. - В начале работы я часто не знаю, что получится в конце. Всего у Ульяны около 100 шляпок. Некоторые как отдельные экземпляры, другие вошли в небольшие коллекции. Так, есть две коллекции шляпок в казахском национальном стиле, есть две вечерних коллекции. Сейчас Ульяна планирует сотворить что-то новое с использованием драпа и фетра. В голове у нее зреют идеи. Ольга ГОРАЙ Фото Ульяны ЯН


Время печати: 22:07; 23-09-2015 г.

Четверг, 24 сентября 2015 г.

ДОМОВОДСТВО ОТ ВЕГЕТАРИАНЦА

ПОВАРЁШКА

Когда гости на пороге… Быстрые рецепты на каждый день должны быть в арсенале каждого кулинара. Они очень выручают! Особенно хороши такие рецепты для начинающих – несложные, незатейливые и результат почти моментальный.

ОМЛЕТ СО СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ 300 г стручковой фасоли (заморозка), 1 луковица, 1 крупный помидор, 1 ст.л. рубленой петрушки, 2 яйца, 50 мл кефира, растительное масло, соль – по вкусу. Вымойте фасоль, срежьте хвостики, нарежьте кусочками, опустите в кипящую воду на 5-7 минут и откиньте на дуршлаг. Лук измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку фасоль, натертый на крупной терке помидор и зелень петрушки. Посолите, перемешайте, выложите в форму для запекания и залейте смесью взбитых яиц с кефиром. Запекайте омлет в разогретой до 1800С духовке до образования золотистой корочки.

БЫСТРЫЙ РЫБНЫЙ ПИРОГ 1 ст. кефира, 1 яйцо, 1 ст. муки, 1/2 ч.л. соды, 1 банка сайры в масле, 2 вареных яйца, зелень, сыр. Откройте баночку с консервами, выложите ее содержимое в глубокую мисочку и разомните вилкой, добавьте к рыбе измельченные яйца, зелень (зеленый лук и укроп) и хорошо пере-

3

мешайте. Смешайте кефир, муку, яйцо, соду до однородной консистенции. Вылейте готовое тесто в глубокую форму, смазанную маслом. Сверху на тесто выложите начинку, оставляя 1 см от края. Поставьте пирог в разогретую до 1800С духовку и выпекайте до готовности минут 25-30. «ГНЕЗДА» С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ готовые вермишелевые «гнезда», 500 г фарша из говядины,

1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, твердый сыр, приправа, томатная паста – по вкусу. Плотно начините вермишелевые «гнезда» фаршем. Натрите лук и морковь на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом. В конце добавьте томатную пасту, соль, перец и немного все потушите. Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с широким дном, на них неплотно уложите нафаршированные «гнезда», посыпьте их сверху измельченным чесноком и приправами и залейте кипятком до верхнего уровня «гнезд». Доведите до кипения, досолите и тушите без крышки 5 минут, затем под крышкой 5 минут на слабом огне. Затем выключите огонь и дайте блюду настояться в течение 10 минут под крышкой. При подаче к столу посыпьте «гнезда» тертым сыром.

За столом homo vegetus «НД» продолжает проект «Homo vegetus» для сторонников вегетарианского питания.

Спагетти с овощами и соевым соусом

Спагетти – 300 г, болгарский перец – 1 шт., шампиньоны – 6 шт., чеснок – 2 зубчика, луковица – 1 шт., соевый соус – 50 мл, зелень. 1. Отвариваем спагетти в подсоленной воде до полной готовности. 2. Нарезаем ломтиками шампиньоны и болгарский перец. 3. Мелко шинкуем чеснок, лук и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. 4. Добавляем ломтики шампиньонов, перца и обжариваем их с луком и чесноком в течение 3-4 минут. 5. Когда грибы с перцем станут мягкими, добавляем соевый соус. 6. Выкладываем спагетти на тарелку и перемешиваем с овощами. Сверху посыпаем мелко нашинкованной зеленью. Приятного аппетита!

КУЛИНАРНЫЕ НОВОСТИ

В Корее появились кофейные стаканы для поцелуев Дизайнер Янг ВуСеок из Южной Кореи превратил обычную чашку утреннего кофе в романтическое переживание. Он создал стакан с крышкой в форме

нижней части лица, создающую иллюзию поцелуя с каждым глотком кофе. Форма губ очень близко повторяет губы молодого и симпатичного человека, что можно использовать для популярного жанра селфи. Пока что стакан для поцелуев находится на стадии концепта, возможно в ближайшее время им заинтересуются крупные кофейни.

В Японии популярны яйца с белыми желтками Как известно, цвет яичного желтка зависит от питания, которое получают несушки. Долгое время в Японии кур кормили кукурузой, импортируемой из США, но недавно сельскохозяйственная политика изменилась в сторону импортозамещения, и министерство сельского хозяйства

Японии рекомендовало фермерам использовать в качестве корма для кур местный рис. В результате такого питания куры начали нести яйца с абсолютно белым желтком. Кроме цвета, эти яйца отличаются сладковатым привкусом. Яйца с белым желтком получили название комецуя (коме – рис, цуя – блеск). По словам специалистов, питательная ценность таких яиц не отличается от яиц с традиционным желтым желтком.

В Голландии превращают испорченные фрукты в искусственную кожу Группа голландских студентов нашла способ эффективно использовать испорченные фрукты – делать из них материал, по свойствам напоминающий кожу. В рамках проекта FruitleatherRotterdam сту-

денты собирали начавшие портиться яблоки, нектарины, апельсины, манго и другие фрукты, обрабатывали их особым способом, который они предпочитают держать в секрете, и наносили на основу. После высыхания полученный материал очень похож на искусственную кожу. Из него можно изготавливать сумки, кошельки, футляры и украшения. Изобретением студентов уже заинтересовался производитель сидений для автомобилей.


Время печати: 22:07; 23-09-2015 г.

4

Четверг, 24 сентября 2015 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Уважаемые читатели, газета «Наш Костанай» продолжает благотворительный проект «Твой ласковый и нежный зверь». Мы хотим помочь каждому бездомному животному найти любящего хозяина. Убедительная просьба: будьте милосердны, не бросайте питомцев на произвол судьбы. Ведь не зря говорят: «У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества».

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

6 шагов, чтобы вернуть ребенка в рабочий режим

Душевная Бэлла

Если каждое утро начинается с боем, а силы, чтобы разбудить ребенка в школу, уже на исходе, попробуйте воспользоваться простыми советами.

«Здравствуйте, дорогие читатели. Меня зовут Бэлла. Не подумайте, это не потому, что я поклонница «Сумерек». Просто моя белая шерстка вызывает у людей ассоциацию с этим именем. Белая, значит Бэлла. Хотя я предпочитаю думать, что мое имя, которое переводится с итальянского языка как «прекрасная», все-таки говорит о моей красоте. Но, как говорится, не родись красивой. Вот и мне в жизни пришлось несладко. В свои два с лишним месяца я живу в реабилитационном центре для бездомных животных «Костанай Зоо Пульс» вот уже несколько недель. Родилась я в обычной семье, но хозяева решили, что не будут меня содержать, и отнесли к ветеринарам. Я не жалуюсь, здесь

прекрасные условия: хорошо кормят, ухаживают, есть с кем пообщаться, поговорить по душам. Но все же очень хочется обрести семью. Настоящую, дружную, преданную. В свою очередь я обещаю быть самой лучшей кошечкой на земле. Жду тебя, дорогой друг, приходи скорей за мной. С уважением, ваша Бэлла». P.S. В любое время можете прийти в ОО «Костанай Зоо Пульс», который переехал в новое здание по адресу: ул. Гоголя,144, и обзавестись своим домашним питомцем. Возможно, именно вас ждет Бэлла. Записала Дарья ЩЕРБАКОВА Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

ТЕМА ДНЯ

Карикатура Сергея БИРКЛЕ

Строгие педиатры настоятельно советуют всегда придерживаться обычного режима дня, рано вставать. Но как отказать чаду в удовольствиях, о которых он мечтал весь предыдущий учебный год: в играх с друзьями дотемна на улице, просмотрах интересных фильмов на сон грядущий, походов вместе с родителями на шашлыки, в гости или на концерты?.. Это было бы просто несправедливо. Но пришло время возвращаться в рабочий режим. Десять дней – это минимальный срок, за который вы сможете добиться того, чтобы ребенок вновь относительно легко вставал по утрам и не клевал носом на уроках. Шаг первый. Каждый день укладывайте ребенка спать на полчаса раньше, постепенно приближаясь к заветному времени 21:00. Даже если он покрутится в постели первые 10 минут, то привычка ложиться раньше все равно начнет вырабатываться. Шаг второй. Начните переход на новый режим с выходных, потренируйтесь. В субботу даже после раннего пробуждения абсолютно не обязательно сразу же гнать ребенка в ванную и усаживать завтракать. Позвольте ему понежиться лишних 15 минут в постели, важно лишь, чтобы он проснулся в намеченное вами время. Если пробуждение все равно дается ребенку с трудом, научите его такому упражнению: лежа в постели, сжать руки в кулаки, а затем с усилием выпрямить растопыренные пальцы. Повторять, пока не почувствуете прилив энергии. Еще можно быстро-быстро растирать руки и голени. Кстати, такое упражнение очень полезно и взрослым людям перед трудным рабочим днем. Шаг третий. Конечно, за счастливое время каникул ваш ребенок разучился кушать по часам, особенно если он провел все лето на даче у любящей бабушки. Теперь важно вновь возобновить правильный режим питания, для начала – хотя бы только завтраки, ведь именно завтрак дает организму нужный заряд энергии на первую половину дня. Завтракать нужно не позднее, чем через 40 минут после пробуждения. Не исключено, что к этому времени аппетит у ребенка

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 Газета «НАШ ДОМ». Приложение к газете «Наш Костанай» Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». И.о. гл. редактора: Оразалы ЖАКСАНОВ. Регистрационное свидетельство №12843-Г вы-

дано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации РК. Территория распространения: г. Костанай. Редактор приложения: Дарья Щербакова. Тел. 54-62-75. Газета набрана и сверстана в компьютерном

еще не «разгуляется». Постарайтесь подстегнуть его: готовьте те блюда, которые сын или дочь особенно любит. Шаг четвертый. Каждый день хотя бы пять минут повторяйте знания, которые даются ребенку с трудом. Например, если «под ударом» английский язык, попросите ребенка перевести вам англоязычный мультик. Трудности с правописанием? Предложите ребенку написать на меловой доске пожелание папе, а потом вместе проведите работу над ошибками. Шаг пятый. Создавайте позитивный настрой. Если вы все время будете повторять фразы типа «Каникулы закончились, теперь обо всех развлечениях придется забыть», энтузиазма у вашего школьника не прибавится. Вместо этого с ребенком радостно предвкушайте встречу со школьными друзьями, новые интересные дела и события, не уставайте повторять, сколько интересного и нового он скоро узнает. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? Не забывать про ласку. Даже если ребенок никак не хочет засыпать в установленное новыми правилами время, просто посидите рядышком, скажите что-то ободряющее, почитайте вслух спокойную книжку или сделайте легкий массаж. Главное, не грозить наказаниями и не давать понять, что провинившийся потерял ваше расположение. Пускай ребенок расслабится, и вполне возможно, завтра он сможет заснуть в нужное время. А еще существует несколько игр, которые помогают добиться того, чтобы ребенок сам захотел «помогать» вам. Одна из них – «Давайте говорить друг другу комплименты»: возьмите мягкую игрушку и передавайте ее друг другу, приговаривая: «Я люблю тебя за то...». Один пас можно закончить лишь одной мыслью. Например: «Я люблю тебя за то, что ты самый добрый мальчик на свете, хотя и не очень дисциплинированный». Ответный комплимент – за ребенком. Вволю похвалив друг друга, можно слегка поменять тему: «Я хочу, чтобы ты вставал, как только прозвенит будильник». Такая игра подействует лучше, чем сто нудных родительских нотаций.

gazeta@top-news.kz

центре «НК»: Виталий Клец. Корректоры: Куляш Турубаева, Ирина Востротина. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», г. Костанай, ул. Мауленова, 16.

Объем: 0,5 печатного листа. Тираж - 3292 экз. Заказ №2773. Издается с июля 2002 года. При подготовке материалов использована информация интернет-сайта www.mail.ru

№76 (2776)  

Четверг, 24 сентября 2015 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you