Page 1

С Днем единства народа Казахстана! gazeta@top-news.kz

Основана в августе 1990 г.

Четверг, 30 апреля 2015 г. №34 (2734)

Распространяется в г. Костанае и Костанайской области. Выходит два раза в неделю: во вторник и четверг.

ПРАЗДНИЧНО

Мелодия дружбы

Құрметті қостанайлықтар!

Мемлекеттік мерекеҚазақстан халқы бірлігі күніне байланысты шын жүректен шыққан құттықтауымды қабыл алыңыздар. Еліміздің көп ұлттылығы – біздің байлығымыз және мақтанышымыз, ал халықтар бірлігі - басты құндылығымыз. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауларында әрдайым еліміздегі б а рл ы қ же т і ст і кт е р г е қазақстандықтардың бірлігі, бір-біріне деген сенімі, тыныштық пен саяси тұрақтылықтың арқасында қол жеткізіп отырғанымызды айтып келеді. Еліміздегі ұлтаралық келісім, достық және конфессияаралық қ а р ы м - қ а т ы н а ст а рд ы ң нығаюына биыл 20 жыл толып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясының қосып жатқан үлесі айтарлықтай. Қазіргі таң да оның көп ұлтты қоғамды қалыптастырудағы қ а з а қ с т а н д ы қ м од ел і халықаралық қауымдастықта толерантт ы л ы қт ы ң и н ст и т у т ы ретінде толық мойындалды. Бұл күндері біздің қаламызда 100-ден астам ұлттың өкілдері татутәтті ғұмыр кешіп, аянбай еңбек етуде. Оларды қазақстандық патриотизм, өз Отанына деген шексіз с ү й і с п е н ш і л і к се к і л д і қасиеттер біріктіреді. Бұл еліміз бен туған шаһарымыз Қостанайдың алдағы уақытта да өркендей түсуі мен гүлденуінің кепілі болып табылады. Қымбатты жерлестер! Мереке қарсаңында сіздерге мықты денсаулық, шаңырақтарыңызға ізгілік, бақыт, ашық аспан және береке-бірлік тілеймін. Құрметпен, Қостанай қаласының әкімі Ахмедбек АХМЕТЖАНОВ

Уважаемые костанайцы!

Первого мая костанайцам преподнесут необычный подарок. Это будет выставка. Необычна она тем, что ее экспонатами станут музыкальные инструменты разных народов. - Подобное мероприятие проводится впервые. Обычно к 1 Мая мы представляли

костанайцам блюда различных национальных кухонь, но решили отойти от этой традиции и показать красоту культуры и быта этносов через музыкальные инструменты, - отмечает исполняющая обязанности директора Дома Дружбы Костанайской области Татьяна Менделенко. Музыкальную культуру своего народа представят одиннадцать этнокультур-

ных объединений: русское, казахское, татаро-башкирское, немецкое, корейское, еврейское, таджикское, азербайджанское, армянское, киргизское и чеченское. Костанайцы смогут увидеть шофар - духовой инструмент евреев, сделанный из рога барана, немецкую губную гармошку 1893 года и пастушью дудку, азербайджанский саз, дудук, нагару,

таджикский дутар, дойру, русскую балалайку, домру, ложки, татарскую гармошку, украинскую цымбалу, греческую бузуку, киргизский комуз, казахский сазсырнай и сыбызгы, корейский самульнори и др. Изюминкой выставки станут африканский барабан и гавайская гитара. Многие из представленных инструментов прозвучат вживую.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Так, в Ситицентре разольется самая настоящая «Река дружбы». На большом ватмане (который займет площадь от фонтана до здания «Казпочты») 600 детей в национальных костюмах будут рисовать на первомайскую тематику. Марина КОСТРОВА Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем единства народа Казахстана. Многонациональность нашей страны - богатство и предмет гордости, а единство народа - наше главное достояние. В своих обращениях к народу Казахстана Глава государства Н.А. Назарбаев всегда отмечает, что «все наши успехи достигнуты только благодаря единству казахстанцев, доверию друг к другу, спокойствию и политической стабильности». Значительный вклад в укрепление межнационального согласия, дружбы и развитие межконфессиональных отношений вносит Ассамблея народа Казахстана, которой исполнилось 20 лет. Сегодня ее опыт работы в становлении уникальной казахстанской модели полиэтнического общества признан международным сообществом как институт толерантности. В нашем городе в единстве и гармонии живут и трудятся представители более 100 национальностей, объединенные казахстанским патриотизмом, преданностью и беззаветной любовью к Родине. Это - залог дальнейшего успешного развития и процветания нашей страны и родного Костаная. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, счастья, процветания, мира и взаимопонимания! С уважением, аким города Костаная Ахмедбек АХМЕТЖАНОВ


2

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ОБРАЗОВАНИЕ

Құрметті қала тұрғындары! Сіздерді алдағы Қазақстан халқы бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біздің тәуелсіз мемлекетіміз үшін бұл мейрамның өзіндік алар орны ерекше. Өйткені, бірлік, бейбітшілік және келісім қашан да Қазақстанның гүлденуінің негізі болып табылады. Сондықтан осынау мерекені жоғары деңгейде атап өту халықтар арасында дәстүрге айналды. Онда байырғы қазақ жерінде мекен етіп жатқан адамдардың асыл армандары айқын көрініс тапқан. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемеңгер саясатының арқасында бұл күндері елімізде 120-дан астам ұлттың өкілдері бақытты ғұмыр кешуде. Республикамызда әрбір ұлт пен ұлыстың тілі мен салтдәстүріне ерекше көңіл бөлінген. Сөйтіп, дүние жүзіне достық пен ауызбірліктің нағыз үлгісін көрсеттік. Болашақта да ортақ Отанымыз Қазақстан гүлденіп, тәуелсіздіктің көк туы биікте желбірей берсін. Егемендігіміз баянды болып, өркендей түссін! Баршаңызға айтулы мереке қарсаңында мықты денсаулық, жоғары көңіл-күй, молшылық, еңбекте табыс тілеймін! Нұрлыбек ХАЛЫҚОВ, Қостанай қалалық мәслихат хатшысы

Проверка на знание Выпускники области стали лучше сдавать ЕНТ. Итоги предварительных тестирований были озвучены на аппаратном совеща-

нии. По данным управления образования, на сегодняшний день в области проведено семь пробных тестирований, по результатам которых наблюдается положительная динамика роста среднего

балла. Если в прошлом году он составил 61,47, то в марте текущего года - уже 76,47. Также отмечен рост качества знаний выпускников. Увеличилось в области и количество претендентов на получение аттестата «Алтын белгі». В этом году их 124 против 113 прошлогодних. Кстати, в 2014 году свои знания смогли подтвердить

Уважаемые жители города! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Для нашего независимого государства - это один из важнейших праздников. Единство, мир и согласие всегда являлись основой благополучия и процветания Казахстана. Празднование Дня единства стало замечательной традицией нашего народа, в нем соединились самые заветные мечты людей, населяющих древнюю казахскую землю. Благодаря мудрой политике Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева в нашей стране в мире, согласии и дружбе проживают представители более 120 национальностей. Наша страна, уважая и почитая язык, обычаи каждой нации и народности, демонстрирует всему мировому сообществу настоящий пример дружбы и единства. Пусть и дальше процветает наша общая Родина - Казахстан, пусть высоко реет его знамя независимости, пусть крепнет его суверенитет! Желаю вам праздничного настроения, здоровья, успехов, благополучия и процветания. Нурлыбек ХАЛЫКОВ, секретарь Костанайского городского маслихата

ОТДОХНИ

ЕДИНСТВенный праздник Праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народа Казахстана, начнутся уже сегодня. 30 апреля на базе Городской школы детского творчества в 10.00 проведут беседу «Един народ, живущий в Казахстане». В этот же день в библиотечном филиале «Узкоколейный» можно будет лицезреть книжную выставку под названием «Пусть люди будут с детства обогреты». Непосредственно 1 мая в 11.00 пройдет сразу несколько мероприятий в Сити-центре - концертная программа «Ел бірлігі - ел теңдігі», выставка ковров «Искусный ковер - культурное достояние многонационального народа Казахстана», фестиваль дружбы «Шире круг», выставка музыкальных инструментов «Қорқыт мұрасы» и выставка изобразительного творчества «Дружба глазами детей». На бульваре Жастар уже в 11.30 состоится молодежная концертная программа «Мы вместе». На протяжении дня, с 10.00 до 15.00, в Сити-центре будет проходить праздничная торговля. Милана БЕРЕЗОВСКАЯ

К ДАТЕ

«Здоровая» помощь Ветераны и инвалиды ВОВ получат сертификаты номиналом 25 тысяч тенге. Такое заявление сделал председатель правления АО «СПК «Тобол» Арман Алиев. Он сообщил, что на эти цели социально-предпринимательская корпорация выделила 8,5 млн тенге. Сертификаты будут вручены в ближайшую неделю и могут быть использованы на покупку необходимых медикаментов. При этом возможность приобрести лекарства предоставляется только в сети аптек «Цветная», которая определена оператором соцподдержки. Сертификаты действительны до 20 декабря 2015 года и использовать их могут не только ветераны и инвалиды войны, но и их родственники. Валентина МЕЛЕХОВА Следующий номер «НК» выйдет в пятницу, 8 мая 2015 г.

лишь 43% претендентов. Пройти ЕНТ изъявили желание почти 66% учащихся старших классов. Остальные намерены сдавать выпускные экзамены. Победители и призеры олимпиад и конкурсов научных проектов последних трех лет освобождены от прохождения Единого национального тестирования. Таких призеров в области в текущем году 21 человек. Между тем никаких изменений в проведении ЕНТ не ожидается. - Как и в прошлом году, ЕНТ проводится с 1 по 15 июня. Выпускникам дается 3,5 часа на прохождение тестирования. Также сохраняется число предметов - 5. Из них четыре обязательных и один на выбор, - пояснила руководитель управления образования Костанайской области Алия Турткараева. В прошлом году среднеобластной показатель по итогам ЕНТ составил почти 80 баллов. С такими результатами регион занял шестое место в республике. Валентина МЕЛЕХОВА

ПРАЗДНИЧНО

Молодежи - о войне Политики поздравили костанайцев с майскими праздниками. Поздравительный адресобращение руководители областных политических партий подписали на брифинге в областном пресс-клубе. - Поздравляем вас с праздниками мира и согласия, мужества и отваги - Днем единства народа Казахстана, Днем защитника Отечества и 70-летием Великой Победы. Мы верим в то, что молодежь страны продолжит

торжество мира на земле, - таков отрывок из обращения, адресованного жителям Костанайской области. Участники встречи выразили опасение по поводу попыток переписать историю Великой Отечественной войны. - Один из казахстанских политологов сознательно избегает словосочетания «Великая Отечественная», опираясь на словосочетание «Вторая мировая». Есть опасения, что эти семена могут упасть на благодатную по-

чву, и, что в Казахстане появятся «агрономы», которые будут рьяно ухаживать за этими всходами, - отметил председатель КОФ «Общенациональная социал-демократическая партия» Сергей Богатырев. - Это наше совместное подписание обращения к населению говорит о том, что мы сообща пытаемся этому противостоять. И я надеюсь, что память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне останется в наших сердцах.

Мысль Богатырева поддержали и другие лидеры партий. - В обращении конкретно и четко указано, что на молодежь мы возлагаем надежды по продвижению, укреплению нашей истории, традиций. Подписание обращения - очень важное, актуальное и своевременное событие, - добавил заместитель председателя Костанайского областного филиала партии «Нур Отан» Серала Ахметов. Марина КОСТРОВА

ПО СЛУЧАЮ

Танец выбора Школьники и студенты Костаная организовали флешмоб в честь инаугурации Президента Казахстана.

В акции приняли участие около 400 человек. Аналогичные мероприятия прошли 29 апреля во всех городах Казахстана. Что

касается Костаная, то местные школьники и студенты решили выразить свое неравнодушное отношение к важному политическому со-

бытию, исполнив массовые танцы. - Цель данной акции - показать, что молодому поколению не безразлично будущее страны, что оно имеет четкую гражданскую позицию, - отметила директор Центра досуга Светлана Петрова. - Молодежь с большим удовольствием согласилась принять участие в этом массовом мероприятии. Организаторами акции в Костанае выступили городской акимат, отдел образования и отдел культуры. Участие в флешмобе приняли общественность города и этнокультурные объединения. Анастасия СОЛОВЬЕВА Фото Дины АЛИЕВОЙ


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ АКТУАЛЬНО

3

ПО ПОВОДУ

Отдых с перерывом

Зеленое обновление

Переноса дней отдыха в мае с целью рационального использования рабочего времени не будет. Напомним, жители страны в последний весенний месяц будут отмечать три государственных праздника: 1 мая - Праздник единства народа Казахстана (приходится на пятницу, этот день будет нерабочим), 7 мая - День защитника Отечества (выпадает на четверг, будет выходным), 9 мая - День Победы (выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая). Переноса рабочего дня с 8 мая на 11 мая не будет. Таким образом, казахстанцы отдохнут 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 мая. Марина КОСТРОВА

КРИМ-ИНФО

Побег из Рязановки

В районе гостиницы «Рабат» спилили несколько взрослых деревьев. В социальных сетях выложили фото пеньков, а пользователи Интернета уже успели окрестить вырубку «кронированием по-костанайски». С какой целью были спилены

деревья, «НК» поинтересовался у чиновников. - В акимат обратились руководители гостиницы «Рабат», а также «Альянс банка» и Fortebank с инициативой принять участие в озеленении города, - пояснил главный специалист сектора технического надзора городского отдела ЖКХ Болат

Бакитжанов. - Городской «зеленой комиссией», в составе которой специалисты управления природопользования, защиты прав потребителей, архитектуры и земельных отношений, было принято решение о вырубке 17 аварийных и старовозрастных деревьев. Вместо них высадят голубые ели.

Летом ухаживать за «новоселами» будут сотрудники организаций и коммунальных предприятий. Кстати, за весь прошлый год было выдано предписание на снос 1009 сухих деревьев. В то же время за счет бюджета посадили 2021. Александр КУЗЬМИЧЕВ Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

ПОДРОБНОСТИ

Не в детдом, а в семью В ближайшие три года 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры. Всего же с начала года ключи от собственного жилья получили 37 человек из данной категории. Об этом сообщил заместитель акима области Мурат Дарибаев на заседании республиканского совета директоров организаций образования для детей-сирот.

Одним из главных на заседании стал вопрос об разукрупнении детских домов в регионах. - Наша первоочередная задача - выявляя детей-сирот, определять их сразу в семьи и как можно меньше отправлять в специализированные учреждения, - сообщила заместитель председателя республиканского Комитета по охране прав детей Маншук Абдыкарим. - Необходимо сократить количество воспитанников

детских домов, чтобы наши дети имели возможность воспитываться в семьях. Но это не говорит о том, что детские дома будут закрывать, просто деятельность будет организована иначе. Кроме того, Маншук Абдыкарим отметила, что одной из главных проблем на сегодня являются иждивенческие настроения у воспитанников детских домов. По мнению сотрудника Комитета по охране прав детей, виноваты в

этом сами работники образовательных учреждений, и решить данный вопрос можно только поменяв систему воспитания. В Казахстане насчитывается около 33 тысяч детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 9 тысяч воспитываются в детских домах, остальные в семьях - на попечительстве, патронатном воспитании либо усыновлены. Ксения ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Костанайские полицейские нашли без вести пропавшего подростка Михаила Ольмезова. Семья семиклассника проживает в поселке Рязановка. 22 апреля Михаил ушел из дома и не вернулся. Родители, забив тревогу, пустились на поиски сына, однако, не добившись успеха, на следующий день обратились в ОВД Костанайского района. Мальчика искали не только полицейские, но и сотрудники районного акимата, отдела образования, сельчане. Всего более 60 человек. Параллельно был совершен облет местности, а водолазы обследовали водоемы и болотистые места. Сотрудники ОВД использовали собак для поиска мальчика в домах жителей Рязановки и Майколя. 27 апреля в районе майкольского моста Мишу нашли полицейские. Мальчик был без сил, полз босым к водоему на четвереньках. По словам инспектора группы общественного порядка и дорожной безопасности Василия Докина, сотрудники ОВД заметили в степи движущееся пятно, подъехав ближе, поняли, что это ребенок. - Вокруг было много воды, и на машине проехать не получилось. Поэтому лейтенант Ещан Мийрамов пешком направился к подростку и на руках принес в полицейскую машину. Мальчика обогрели и доставили в РОВД. На вопрос, где он был все это время, Миша не отвечал. Говорил, что у него нет родителей и он не знает, почему оказался здесь. Как утверждают сотрудники полиции, следов насилия на теле мальчика не обнаружено. Семья Ольмезовых благополучная и материально обеспеченная. Миша - младший ребенок в семье, имеет двух совершеннолетних братьев. По словам родных, у него не было проблем с друзьями и дома, однако в последнее время он вел себя странно. Но никому до сих пор не известны причины побега. Сейчас мальчик находится на лечении в областной детской больнице. Дина АЛИЕВА

В ритме твоего города

Записала Анастасия СОЛОВЬЕВА Фото Дины АЛИЕВОЙ

Костанайцы рассказали «НК» о том, какие события запомнились, удивили, а может, потрясли Алена КРАМАРЧУК, госслужащая: - Радует погода, уже выглянуло весеннее солнышко. Когда на улице тепло, и настроение хорошее, и на работу идешь с удовольствием!

Асель ДУАНБАЕВА, госслужащая: - Всю неделю занимались подготовкой списков делегатов для участия в сессии Ассамблеи народа Казахстана. Организовали отправку представителей от нашей области.

Дулат ЖИКЕЕВ, методист по физической культуре: - На этой неделе у нас закончились городские соревнования по футболу и легкой атлетике. Было масштабно и интересно: участвовали 30 школ.

Валерия ДМИТРИЕВА, студентка: - Ходила с подругой на мультфильм «Дом». Мне очень понравился, хорошая юмористическая лента.

Галина ПАВЛЕНКО, пенсионерка: - Продукты дорожают, лекарства тоже. Хорошо, что нам с мужем пенсии хватает, самое главное, что живыздоровы.

Талгат ЕРКИНОВ, студент: - Запомнились выборы Президента, тщательно следил за новостями. К сожалению, сам не смог принять участие в голосовании из-за болезни.


4

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

НАША ЖИЗНЬ

АКЦЕНТЫ

ПО ПОВОДУ

Символы мира и согласия

Целая история в одном письме В Костанае выбрали лучшего автора сочинения на тему «Война глазами молодых».

В июне казахстанцы отметят День государственных символов нашей республики. Сотрудники областного краеведческого музея рассказали об истории их появления. Создателем государственного флага является художник Шакен Ниязбеков. Как говорят в краеведческом музее, сине-голубая одноцветность флага напоминает чистый безоблачный купол неба и призвана отражать приверженность народа Казахстана высокой и благородной идее единения. Золотое солнце, изображенное на флаге, олицетворяет покой и богатство. Степной орел символизирует щедрость и зоркость, высоту помыслов казахстанцев. Авторами государственного герба Республики Казахстан являются Жандарбек Малибеков и Шота Валиханов. Основа герба – шанырак. Он издревле олицетворяет собой очаг, целостность мира. На гербе изображен тулпар с крыльями. С символическими крыльями связана мечта многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. - Государственные символы имеют древнюю историю, - рассказывает сотрудник областного историко-краеведческого музея Назира Жуматова. - Они берут свое начало от знаков, которые еще в глубокой древности были символами, объединяющими общины, племена. Для казаха, обитателя Великой степи, конь был его второй половиной. Без него он как без ног. А лучшим из лучших считался тулпар – быстроногий скакун, который мчится, будто летит. Что касается гимна, то популярная песня «Менің Қазақстаным» была написана в 1956 году, затем в нее внесли поправки для соответствия статусу государственного гимна. Он был впервые официально исполнен 11 января 2006 года на торжественной церемонии инаугурации Президента РК. Музыка для гимна написана композитором Шамши Калдаяковым, слова Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева. Анастасия СОЛОВЬЕВА

В преддверии празднования 70-летия Победы Костанайский областной маслихат и Совет ветеранов организовали конкурс эссе на тему ВОВ, который не оставил равнодушным молодое поколение. Как оказалось, костанайские семьи бережно хранят историю своих пред-

ков, воевавших за освобождение родной земли от фашистов. К своим творческим работам авторы приложили фотографии военных лет, медалей и нагрудных знаков, а также отрывки из фронтовых писем родственников. Множество интересных и поистине уникальных фактов было рассказано в представленных эссе. - Подобные конкурсы заставляют молодежь думать и размышлять о войне, о причастности их бабушек и дедушек к Победе. Таким

образом мы закладываем в юные умы информацию о том, что война – это страшно и недопустимо, - отметил председатель Костанайского областного Совета ветеранов и председатель жюри конкурса эссе «Война глазами молодых» Кенжебек Укин. - К нам поступило более 100 работ. Трудно было выбрать лучшие. По результатам конкурса Гран-при присвоен программисту из Житикары Алибеку Колтаеву. Первое место поделили сразу два

человека: ученик 6 класса Краснопресненской средней школы Мендыкаринского района Дмитрий Есимов и учитель Амангельдинской СШ Амангельдинского района Саягуль Мухатина. По словам Алибека Колтаева, чье эссе оказалось лучшим, он не надеялся на победу. Парень просто хотел рассказать о подвиге своего прадедушки Курмангали, который, как и многие другие казахстанцы, отважно защищал свою Родину. Лера ТУМАНОВА

К ДАТЕ

Освобождая Родину Газета «Наш Костанай» продолжает публиковать «Письма с фронта», предоставленные Костанайским областным историко-краеведческим музеем.

Тогда, в августе 1944 года, шел жаркий бой за один из населенных пунктов. Позиции гитлеровцев были

сильны, они привлекли крупнокалиберную и противотанковую артиллерию. Русским солдатам отступать было не-

куда, отбивались, как могли. Пали многие бойцы, в том числе Гвоздев. Валерия ВАХНЕНКО

На этот раз вниманию читателей «НК» предлагается письмо, адресованное Владимиру Гвоздеву. Пишут ему солдаты, воевавшие на фронте вместе с его родным братом Юлием Гвоздевым. В своем послании они сообщают о том, что молодой человек погиб, «освобождая Родину от немецко-фашисткой сволочи».

Мүлікті жария етуді өткізу жөніндегі ақпарат

Информация по проведению легализации имущества

2014 жылғы 30 маусымда Елбасы «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) қол қойды, ол 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгiзiлді. Заңның 4-бабына сәйкес мүлiктi жария ету мерзiмi 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады. Мүлiктi (ақшадан басқа) жария етуге ұсыну үшін құжаттарды тапсыру мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталады және 2015 жылғы 30 қарашада аяқталады. Қостанай қаласының әкімдігі «Мүлікті жария етуді өткізу жөніндегі комиссия құру туралы» 2014 жылғы 2 қыркүйектегі № 85 өкім қабылдады, онда комиссияның құрамы белгіленген. Комиссияның құрамына: жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, салық қызметінің органдары, өртке қарсы қызмет органдары, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау және бақылау органдары, қоршаған ортаны қорғау органдары және жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органдар кіреді. Комиссияның тікелей функциясы жария ету объектісі туралы мәліметтерді белгілеу және мүлікті жария ету не жария етуден бас тарту туралы шешім қабылдау болып табылады. Комиссия шешімі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Азаматтар үшін құжаттарды қабылдау қолайлығы мақсатында Қостанай қаласы әкімдігінің ғимаратында бірінші қабатта 108 кабинеттің жанында үстел қойылған және жария етуге өтініш беру үшін қажетті құжаттардың тізбесі туралы мәліметтер, сондай-ақ өтініш үлгісі көрсетілген стенд орнатылған. Сонымен қатар көрсетілген стендте сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметті жүзеге асыруға құқығы бар аттестатталған сарапшылар туралы ақпарат, мекен-жайлары мен байланыс қалалық және ұялы телефондарымен бірге орналастырылған. Қазіргі уақытта Қостанай қаласының әкімдігі Қостанай қаласының аумағында жылжымайтын мүлікті жария еткізгісі келетін адамдардан 633 өтініш қабылдады, олардың ішіндегі 605 өтініш қаралды (28 қаралу үстінде).

30 июня 2014 года Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» (далее - Закон), который вводится в действие с 1 сентября 2014 года. Необходимо отметить, что согласно ст.4 Закона срок легализации имущества начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 31 декабря 2015 года. Срок подачи документов для предъявления имущества (кроме денег) к легализации начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 30 ноября 2015 года. Акиматом города Костаная принято распоряжение №85р от 2 сентября 2014 года «О создании комиссии по проведению легализации имущества», где определен состав комиссии. В состав комиссии входят: сотрудники местных исполнительных органов, органы налоговой службы, органы противопожарной службы, органы санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, органы охраны окружающей среды и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Прямой функцией комиссии является установление сведений об объекте легализации и принятие решения о легализации либо в отказе в легализации имущества. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Для граждан в целях удобства приема документов в здании акимата города Костаная на первом этаже возле 108 кабинета размещен стол и стенд с указанием сведений о перечне документов необходимых для подачи заявления на легализацию, а также образец заявления. Также в указанном стенде размещена информация об аттестованных экспертах, имеющих право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, с указанием адресов и контактных городских и мобильных телефонов. В настоящее время акиматом города Костаная принято 633 заявления от лиц, желающих легализовать недвижимое имущество на территории города Костаная, из них рассмотрено 605 заявлений (на рассмотрении 28).

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство № 12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область.

Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО. Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-46. Шеф-редактор: Айжан Утевова. Тел. 5437-58. Ответсекретарь: Ирина Востротина. Тел. 54-37-58. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (54-05-75), Айгерим Есмаганбетова (53-39-13), Марина Кострова (54-05-75),

Александр Кузьмичев (54-62-46), Валентина Мелехова (54-05-75), Зульфия Набиева (54-05-75). Фотокорреспондент: Олег Яблочкин. Тел. 5464-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Александр Кузьмичев. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректоры: Виктория Богдан, Куляш Туруба-

gazeta@top-news.kz ева. Тел. 54-69-71.

Общий тираж номера - 11014. Подписной индекс: К-315. Заказ №618. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 2,5 печатных листа, тираж - 3567. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

РАКУРС

5

Бизнес на детях В Костанае активно развивается новый вид нелегального бизнеса - детский сад на дому. садик, они полностью берут ответственность на себя.

Почувствовав большой спрос на места в дошкольные организации, некоторые предприимчивые костанайцы стали устраивать детские сады прямо у себя дома, зачастую не имея на это специальной материально-технической базы, разрешения, образования и специалистов. Такие учреждения не зарегистрированы в госорганах, соответственно, их владельцы не платят налоги, зато оплату за посещение детей берут исправно, и в общем-то не самую маленькую. Чиновники от образования называют такие учреждения «забегаловками» и считают, что они не могут дать ребенку необходимые знания и развитие. СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Объявления о наборе детей в сад на дому в Костанае можно увидеть в социальных сетях, а также на остановках и рекламных стендах. Корреспонденты «НК» под видом родителей посетили одну из таких организаций. Это была обычная двухкомнатная квартира, где проживает мать с двумя детьми, которые охотно делятся своим кровом и игрушками с тремя «постояльцами». Здесь готовы принять еще пару воспитанников. Гостеприимная хозяйка охотно рекламирует свой домашний детский сад. За одну тысячу тенге в день вашего ребенка будут кормить, поить, гулять с ним и развлекать. В общем, за ваши деньги - любой каприз! Впрочем, спектр услуг ограничивается лишь так называемым присмотром. Никаких дошкольных программ, а соответственно, и развития ребенка не предусмотрено. Оно и понятно - молодая «мама-воспитатель» не имеет педагогического образования, других специалистов в штате тоже нет. В ходе беседы выяснилось, что Ирина Николаевна по профессии бухгалтер, и, находясь в декретном отпуске, решила подзаработать. - Преимущество нашего детского сада на дому в том, что при устройстве ребенка родителям не нужно платить за место. К тому же оплата производится лишь за дни посещения, - воодушевленно рассказывает Ирина Николаевна. - Меню у нас, конечно, без изысков. Кормим детей тем же, что едим сами. Домашний детский сад

женщины работает с середины февраля этого года. Она утверждает, что найти первых постояльцев не составило особого труда, да и на вакантные места есть спрос. Остается только по-

завидовать предприимчивости костанайцев. Ведь если подсчитать дневной заработок «мамы-воспитателя» на дому и вычесть все затраты на коммунальные услуги и питание детей, в месяц выходит довольно приличная сумма. Спрос на нелегальные сады понятен - родителей, которые не могут устроить своих чад в государственные дошкольные учреждения, больше волнует не методика воспитания и развития детей, а вообще возможность занять своего ребенка на полный или неполный рабочий день. - Мы отдали свою дочь в детский сад на дому в конце прошлого года, и нас с супругой все устраивает, - говорит отец трехлетней Сымбат Ерлан Утин. - Садик располагается в квартире в центре города, а наш воспитатель - женщина с педагогическим образованием, раньше она работала в одном из костанайских детских садов. У нас нет возможности устроить дочь в частный садик, поскольку там месяц пребывания стоит 27 тыс. тенге. Это слишком дорого. А здесь мы

оплачиваем только те дни, которые посещаем. И так как моя супруга работает три дня в неделю, домашний детский сад обходится гораздо дешевле, но если появится возможность, мы

с удовольствием устроим своего ребенка в государственный сад. Конечно, садик садику на дому - рознь. Но проблема в том, что фактически у родителей нет возможности, да и, пожалуй, времени проконтролировать деятельность таких организаций. Непонятно, как домашние воспитатели поведут себя в той или иной экстренной ситуации. К примеру, если у ребенка возникнут проблемы со здоровьем или произойдет несчастный случай? Ирина Николаевна говорит, что с таким ЧП еще не сталкивалась, но если придется вызовет «скорую». Конечно, вариант, но может быть потеряно драгоценное время. - Государство за такой детский сад ответственности не несет. Мы можем даже не знать об их существовании, пояснил «НК» руководитель отдела образования Василий Цымбалюк. - Так называемые детские сады на дому - это просто организации присмотра. По сути, они не ведут образовательную деятельность, и родители обращаются туда, возможно, от безысходности. Но, устраивая своего ребенка в такой

ШТРАФ ДЛЯ «НЕЛЕГАЛОВ» В принципе, открыть свой детский сад сегодня может любой желающий. Для этого не обязательно иметь типовое здание. По нынешним законам, вполне сойдет и приспособленное. Главное, чтобы оно соответствовало санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности. Детский сад должен быть оснащен средствами пожаротушения, а на каждого ребенка приходилось как минимум 2,5 квадратных метра личного пространства. Кроме того, дошкольная организация обязана иметь необходимую

материально-техническую базу. А именно: кровати, игровые зоны, игрушки, пункты питания и медобслуживания. Только при наличии всех этих составляющих департамент по контролю в сфере образования выдает разрешение на открытие и работу детского сада. В случае выявления нелегальных дошкольных организаций их руководителям грозят внушительные штрафы. Такая норма введена в текущем году. Домашние детские сады также имеют право на существование, но строго при наличии разрешения департамента по контролю в сфере образования и только в квартирах, расположенных на первых этажах. Так, три года назад в Костанае в районе КСК открылся государственный детский сад №18. Он рассчитан на две группы на 40 и 50 дошколят и расположен в двух квартирах на первом этаже жилого дома. Официально в областном центре функционирует еще один детсад подобного типа «Айгерим Ай». Это частная дошкольная организация, которая также расположена на КСК. Кстати, Костанай

был первым городом в Казахстане, успешно внедрившим такой эксперимент. - В этих детских садах условия даже лучше, чем в наших крупных дошкольных организациях, поскольку они сделаны по новым стандартам, имеется оборудование, которое соответствует современным требованиям, - подчеркнул Василий Цымбалюк. ОТ ЧЕГО УШЛИ, К ТОМУ И ПРИШЛИ Сегодня в Костанае ведется активная работа по восстановлению институтов ведомственности, то есть когда детский сад принадлежит какой-либо организации. Такой опыт существовал во времена

Советского Союза: в Костанае было 76 ведомственных садов. К примеру, комбинат ЖБИ имел на балансе семь дошкольных учреждений, а камвольно-суконный комбинат и того больше. Но с закрытием организаций закрылись и детские сады. Их количество резко сократилось, и в начале 2000-х годов насчитывалось всего 20 подобных учреждений. Сегодня этот опыт постепенно возрождается. - Ведомственные детсады работают по принципу государственно-частного партнерства. Подписываются меморандумы о том, что предприятия создают условия, материально-техническую базу, а городской отдел образования размещает в этих детских садах госзаказ. В такие дошкольные организации из общей очереди направляются дети сотрудников предприятий в первоочередном порядке,

- уточнил Василий Цымбалюк. В 2013 году ведомственный детский садик появился и у гиганта легкой промышленности Костаная - фабрики «Большевичка». Он расположен на первом этаже предприятия, в помещении, где раньше была подсобка для столовой. - Там были испорченные коммуникации, побитые стены. Мы все отремонтировали, заменили трубы, сделали теплые полы, оформили игровую площадку. Сейчас 70 детей сотрудников фабрики посещают наш детский сад. Все довольны. Отдел образования размещает госзаказ, то есть фактически выплачивает зарплату персоналу и оплачивает коммунальные услуги, а родители - питание и дополнительные услуги. На сегодняшний день у нас введены такие кружки, как танцы и таеквондо, - рассказала директор ПрК «Большевичка» Татьяна Салманова. Широко развита сеть ведомственных детских садов в костанайских школах, куда также в первоочередном порядке направляют детей педагогов. Такие дошкольные организации функционируют в восьми школах города. СОКРАЩАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ За последние пять лет всеми доступными способами в областном центре создано 4000 новых мест для дошколят. Однако пока устроить всех желающих в детские сады не удается. Строительство и открытие новых дошкольных учреждений не поспевает за ростом рождаемости: с 2013 года количество дошколят возросло на 5%. Сегодня очередь нуждающихся в дошкольном образовании насчитывает 4 300 детей. Впрочем, из них большая часть будет устроена в детские сады уже в этом году. За счет строительства новых учреждений, а также расширения групп в уже действующих садах планируется создать 1500 мест. К тому же этой весной закончат обучение в детском саду около 1800 дошколят. Кроме того, в текущем году ряд предприятий планирует открыть ведомственные детские сады для детей своих работников. И еще три таких дошкольных организации создадут в городских школах. В отделе образования уверены, что такими темпами проблема дефицита мест в детских садах будет решена в ближайшие пару лет. Вероятно, необходимость в домашних детских садах отпадет сама собой, и этот нелегальный бизнес прикажет долго жить.

Ведущая полосы Валентина МЕЛЕХОВА Тел. 54-05-75


6

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КОММУНАЛКА

Мэтр костанайского профтехобразования 50 лет отдал сфере профтехобразования Сергей Шикин.

Из них четверть века он трудится в Костанайском строительно-техническом колледже. Должность у Шикина для непосвященных не очень

громкая, но весьма ответственная – он методист. А это значит - главный организатор учебно-производственного процесса и первый наставник мастеров

производственного обучения на всех курсах. Без мудрости и житейского опыта здесь не обойтись… Детство его, а он родился в 1941 году, как у всех мальчишек и девчонок военной поры, было нелегким. Познал и голод, и холод, рано пошел работать. Начинал свою трудовую деятельность слесарем в МТМ, затем была служба в Советской Армии. Демобилизовавшись, он быстро нашел себя в гражданской жизни. В 1965 году по направлению совхоза окончил курсы механизаторов, и как отличник учебы был направлен в Петропавловский индустриально-педагогический техникум, который тоже окончил с отличием. По распределению его направили в Кустанайскую область в Озерное ПТУ-171 мастером производственного обучения. Заочно окончил челябинский институт. В 1989 году был переведен заместителем директора по учебно-про-

изводственной работе в Кустанайское профессионально-техническое училище №3. Сейчас это строительно-технический колледж, который за годы суверенитета стал настоящей кузницей кадров для всех коммунальных и строительных организаций не только города, но и области. Здесь готовят специалистов по таким востребованным специальностям, как крановщик, газоэлектросварщик, столяр-плотник, токарь, штукатур-маляр. За эти годы Сергей Георгиевич принял участие в подготовке тысяч молодых специалистов для работы в различных отраслях. Многие его выпускники трудятся сейчас в Астане и Алматы, Челябинске и Екатеринбурге, Германии и Польше. Шикин считает, что судьбы людские зависят не только от родительского тепла, но и от отношения к подросткам мастеров и учи-

СКАНДАЛьная модернизация

»

сумму в 28,5 млн тенге. Почти миллион на каждую квартиру! Как выяснилось, в прошлом году строители из ИП «Михайловский» заключили договор с правлением потребительского кооператива собственников квартир «Виктория» и в мае приступили к работам. Объем был большой. Поэтому завершили ремонт только в конце ноября. - Смета была разработана и предварительно утверждена жильцами, - поясняет предприниматель Сергей Михайловский. - На собрании присутствовали примерно 70% владельцев квартир. Чем больше мы шли им на уступки, тем больше они требовали от нас. Всем не угодить. Несмотря на это, мы дополнительно выполнили ремонтные работы и оплатили проектно-сметную документацию более чем на 930 тыс. тенге. И в общую сумму затрат уложились. Это подтвердила и незави-

симая экспертиза. - Мы не принимали участие в составлении сметы, таким образом, не собираемся платить за ремонт и будем отстаивать свое право через суд, - парируют недовольные жильцы. Руководитель отдела жилищной инспекции Урастай Ромазанов в свою очередь говорит, что спрос со строителей - вполне законное требование. - По договору в течение года руководитель кондоминиума и жильцы могут предъявить претензии к подрядчику. Все работы, выполненные с дефектами или некачественно, подлежат исправлению за счет подрядчика. Кстати, Михайловский уже дал гарантийное обязательство до 15 июня закупить заводской уголок и установить над поверхностью фасадной панели с цоколем, чтобы исключить попадание осадков в отмостку. Если обнаружатся другие дефекты - они также будут

ка троих внуков, надежный друг и компетентный коллега, - говорит руководитель методического объединения естественноматематического профиля КСТК Лидия Лосева. Его труд достойно оценен государством: Шикин награжден знаками «Отличник профтехобразования КазССР» и «Отличник образования РК» (2002 г.), в 2010 году награжден юбилейной медалью РК, имеет грамоты и дипломы департамента и министерства образования, занесен в Книгу почета лицея. На его пятидесятилетний профессиональный юбилей, как водится, будет много поздравлений от коллег, бывших и настоящих учеников. Но уходить на заслуженный отдых он пока не собирается. Есть еще в нем нерастраченный запас жизненных сил, и многим он будет полезен и необходим. Фото из семейного альбома

Покройте улицу асфальтом!

Жильцы дома, прошедшего термомодернизацию, недовольны работой подрядчика. - На лестничных площадках зияют дыры, отмостка разложилась, вентиляции в подвалах нет, там конденсата воды по колено. И за все это мы должны расплачиваться целых 20 лет, - жалуется старший подъезда дома по ул. Тарана, 165 Геннадий Вакеров. Возмущаются жильцы дома еще и тем, что строители не выполнили условия, прописанные в сметной документации. Так, в договоре был заложен ремонт вентиляционных шахт с использованием 3600 штук нового кирпича, а строители обошлись… только 200, причем бывшими в употреблении. При ремонте фасада планировалось использовать заводской металлический уголок по цене 2000 тенге, но значительная часть уголка - из жести, стоимость которого значительно ниже. И это не единственное, на чем сэкономил подрядчик. И за такую модернизацию жильцы дома должны выплатить

телей. Одни с легкостью при поддержке родителей получают образование, какое-то время работают. А потом осознают, что занимаются не своим делом, выбор жизненного пути был сделан неправильно. Пробуют начать сначала, да так и не находят себя в жизни. Бывает и по-другому. Немало трудных подростков он научил секретам мастерства, по большому счету, помог приобрести востребованную профессию, вывел в люди. Годы спустя довелось учить уже детей своих первых воспитанников, которые пошли по стопам родителей, в чем-то повторяя, а кое в чем и перерастая своих родителей. А это уже династия в хорошем смысле слова. - Я знаю Сергея Георгиевича с 1989 года и могу сказать о нем, что он не только мэтр профтехобразования, но и любящий муж, отец двоих замечательных сыновей, прекрасный дедуш-

устранены. Но и жильцы должны понимать свою ответственность. По информации, представленной ТОО «ЖКХ ремонт», которое за счет бюджетных средств осуществляет финансирование ремонта жилых домов по программе модернизации ЖКХ, вопрос возврата денег за уже сделанный ремонт злополучного дома пока остается открытым. - Ремонт производился по решению жильцов кондоминиума, - говорит директор ТОО «ЖКХ ремонт» Валерий Мальцев. - Систематически проводились собрания, на которых люди могли высказать свои претензии подрядчикам. Управляющему кондоминиумом было предложено с целью контроля за соблюдением сроков, объемов и качества работ заключить договор с независимым экспертом о техническом надзоре, но это было проигнорировано. На что теперь жаловаться?

Документы, необходимые для участия в программе модернизации ЖКХ:

1. Заявление установленного образца; 2. Документ, подтверждающий регистрацию объекта кондоминиума в органах юстиции; 3. Технический паспорт жилого дома; 4. Протокол общего собрания собственников помещений о принятии решения по комплексному ремонту МЖД; 5. Протокол общего собрания собственников помещений, подтверждающий избрание органа управления кондоминиумом; 6. Документ, подтверждающий полномочия заявителя – органа управления объектом кондоминиума; 7. Копия удостоверения личности, РНН руководителя органа управления объектом кондоминиума и учредительные документы предприятия; 8. Протокол общего собрания собственников МЖД, подтверждающий согласие на проведение капитального ремонта с привлечением заемных средств; 9. Протокол общего собрания собственников помещений, подтверждающий выбор подрядного предприятия; 10. Нотариально заверенные учредительные документы Подрядной организации. Копия действующей государственной лицензии Подрядной организации на право производства необходимых строительно-монтажных работ согласно сметной документации; 11. Документ, подтверждающий согласие всех жителей на ежемесячную оплату на специальный счет СПК за капитальный ремонт жилого дома; 12. Справку о наличии специального счета для ОУК; 13. Проектно-сметная документация, утвержденная протоколом общего собрания собственников помещений и жилищной инспекцией.

»

В редакцию газеты «НК» обратились с жалобой жильцы дома по ул. Садовой, 81.

«Нашу улицу от самого дома до магазина «ТОТ» (район военного городка) трудно назвать городской магистралью, скорее – направлением. Нет ни асфальта, ни пешеходных тротуаров. Вся проезжая часть - в грязи и ямах. После схода снега пройти без резиновых сапог невозможно. Многие ведут детей в школу и детский сад, как по минному полю: от одного сухого участка до другого. К тому же ситуацию усугубляют машины: микрорайон активно застраивается, кроме легковых машин, часто проезжают большегрузные автомобили, которые зачастую застревают и месят грязь еще больше. Это просто кошмар! Коммунальщики знают об этом, но навести порядок «забывают». Жильцы дома по ул. Садовой, 81 Анна Мусина, Вера Истомина». «НК» отравил запрос на имя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог акимата г.Костаная Жениса Шинкина с просьбой прояснить ситуацию. Положить асфальт по ул. Садовой чиновники не обещали, но решение проблемы, пусть и временное, предложили. - В этом году на средний ремонт улиц города выделено 38 млн тенге, почти в пять раз меньше, чем в 2014 году, - сообщил в ответе на запрос Женис Шинкин. - Поэтому финансироваться дорожные работы будут в зависимости от приоритетов и возможностей городского бюджета. Положить асфальт по ул.Садовой нет возможности, здесь требуется ремонт в границах улиц Воинов-Интернационалистов - Баумана. Это более 3 тыс. кв. метров. Примерная стоимость работ 14 млн тенге. Но то, что летом улица будет прогрейдирована и засыпана щебнем, - это однозначно. Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

Ведущий полосы Александр КУЗЬМИЧЕВ Тел. 54-62-46


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ

7

Истинная красота - в душе «Женщина держит на плечах половину неба» - так звучит китайская поговорка. Женщина в религиях, ставших мировыми, олицетворяет нежность, чистоту и милосердие. Но вызовы, которые порой бросает ей жизнь, заставляют прекрасную половину человечества невольно отойти от этих канонов. Духовный мир наш хрупок под нескончаемым потоком событий, хороших или плохих. О роли религии в жизни женщины и предназначении ее в современном контексте «НК» рассказал костанайский теолог Саян Косжан.

ЖЕНА - НЕ РАБЫНЯ

ЖЕНЩИНЫ ДУМАЮТ СЕРДЦЕМ - Саян, скажите, насколько в наше время важно духовное начало для женщины? - Духовная составляющая во все времена была важна как для мужчины, так и для женщины. Но мужчины прагматичны, а женщины более эмоциональны, как говорил один мудрец: они «думают сердцем» - поэтому и религиозные догматы, духовные ценности воспринимают всегда очень глубоко. Аллах создал женщину матерью и вложил в нее изначально женственность, доброту, милосердие, сострадание и любовь. Есть такое выражение: «Женщина одной рукой качает колыбель, другой - весь мир» - любой полководец, правитель, мыслитель или пророк, каким бы человек уникальным ни был, – рожден женщиной. - А религия, в данном случае ислам, какую роль сегодня играет в выполнении женщиной своего предназначения? - На женщину возложена великая по своей значимости функция - сохранение человеческого рода. Немаловажноe значение имеет то, в каком виде будет сохранен это род. Ведь рождение на свет Божий нового поколения еще не означает, что в будущем мы будем иметь здоровое общество и оно выживет. Поэтому воспитание детей, особенно на первых порах жизни, является важнейшей задачей матери. А все дело в том, что современные ценности не всегда дают исчерпывающие ответы на многие вопросы, и люди начинают искать их в религии и духовности. Когда молодое поколение поглощает все, что предлагает телевидение и Интернет, мусульманской женщине, воспитывающей ребенка, важно привить ему истинные ценности и традиции. - Многие люди пришли к религии осознанно. А чем грозит неосознанный приход в религию? Может ли он пошатнуть внутренний баланс человека? - Угрозы от религии нет, потому что, каким бы путем человек ни пришел к вере, она учит миру, состраданию и любви. Угроза идет от неправильного понимания и намеренного искажения религии или попытки использовать ее в корыстных целях. А любой вид слепого верования и фа-

натизма порицается в исламе. МНОГОЖЕНСТВО И ПОЛИАНДРИЯ - Бытует мнение, что в исламе права женщины несколько ограничены. Что Вы можете сказать по этому поводу? - В исламе женщина уравнена в правах с мужчиной, все аспекты жизни, которые затрагивают человека с юридической стороны, четко прописаны, к примеру, право на наследство или развод. Но в семье Аллах делает мужчину главой, лидером. Ведь он морально и физически сильнее и больше подходит на роль руководителя по своим природным характеристикам. Но если женщина хочет трудиться, заниматься бизнесом, общественной работой и муж дает свое согласие, в религии это не возбраняется. Ведь первая жена Пророка Мухаммада, Хадиджа, была крупным предпринимателем по тем временам, ее караваны возили товар из Аравии в другие страны. - А как же многоженство? Оно ведь позволено в исламе? - Многоженство было и до ислама, и в те времена в вопросе количества жен не было ограничений. К примеру, библейский царь Соломон имел более 900 жен. Ислам же ограничил количество до четырех. Но не следует понимать это так, что Коран рассматривает многоженство как идеал. Коран допускает многоженство, но не более того. К тому же многоженство в исламе требует взаимного согласия. Никто не имеет права принудить женщину

выйти замуж за женатого мужчину. А при заключении брака женщина может поставить своему мужу условие не брать вторую жену. В Коране говорится: «Вы можете иметь до четырех жен, но все же лучше для вас - одна». - Саян, как Вы думаете, насколько это приемлемо в наши дни - иметь насколько жен? - Многоженство в истории человечества всегда имело объективные причины. Зачастую в период опустошительных войн и катаклизмов особенно остро проявляется проблема количественного дисбаланса между мужчинами и женщинами. Так, например, после Второй мировой войны, когда на полях сражений погибли миллионы мужчин, многие женщины лишились мужей. Они нуждались в мужчине не только как в спутнике жизни, но и как в кормильце и опоре в домашнем хозяйстве в период тягот и лишений. Небезынтересно также, что вопрос о многоженстве обсуждался на международной молодежной конференции по проблемам полового дисбаланса, проведенной в Мюнхене в 1948 году. И хотя первоначально эта проблема вызвала негативную реакцию, в конце концов после серьезного изучения полигамия вошла в число рекомендаций конференции. - А почему женщинам нельзя иметь по нескольку мужей? - Во-первых, многомужество (полиандрия) находится в вопиющем противоречии с природой женщины и ее

душевными потребностями. Ведь ни для кого не секрет, что душевная сторона женской природы отличается от мужской. Об этом уже давно говорят психологи. Женской природе претит сама мысль о возможности брачной жизни с несколькими мужчинами. Во-вторых, многомужество влечет за собой угрозу для здоровья будущего поколения. Оно сведет на нет теплые семейные отношения, отцовскую любовь к детям. Повлечет за собой проблему узнавания детей и в конце концов нежелание иметь большое потомство. Каждый отец старается сделать все возможное для своего отпрыска. В случае многомужества он будет пребывать в сомнении, его ли это ребенок. Поэтому у него не возникнет любви к ребенку и желания заботиться о нем. КРАСОТА НЕ ДЛЯ ЧУЖИХ ГЛАЗ - Мусульманки носят хиджабы. У общества отношение к ним весьма неоднозначно… - Сразу нужно подчеркнуть, что хиджаб - это не определенный вид одежды, а термин, которым обозначается, что все тело женщины, кроме лица и кистей рук, должно быть покрыто. А разновидность покроя, ткани, цвета, фасон - это уже вопрос второстепенный. Прямой перевод слова «хиджаб» - «покрывало», «занавес», которая отделяет женщину от остального мира. В исламе женщина сравнивается с драгоценностью. К примеру, с бриллиантом: обладатель его никогда не будет выставлять напоказ,

постарается держать его в укромном месте и бережно хранить. Даже если взглянуть на христианские иконы, вы где-нибудь видели, чтобы Дева Мария была изображена с непокрытой головой? То есть она тоже в своего рода хиджабе. И это показывает, что даже в христианстве «хиджаб» является символом веры, чистоты, приближающим к божественному. Конечно, из-за случившихся когда-то терактов люди стали считать хиджаб опасностью. Но ведь экстремизм заключен не в форме одежды, а в неправильной религиозной идеологии и обычном невежестве. - Сегодня многим женщинам приходится тянуть все на себе, из-за этого они становятся жестокими? - Тоже верно! А все потому, что многие мужчины перестали осознавать ответственность за семью. В Коране Аллах говорит, что за все происходящее в семье несет ответственность мужчина. Раз ему в руки дано право управлять семьей, то он и отвечает за все. Но, к сожалению, сегодня в обществе широко распространены алкоголизм и внебрачные связи, по причине которых распадаются многие семьи. Ну какое уважение может быть к мужчине, который приходит домой пьяный, утром просит прощения, клянется, что больше пить не будет, а через день опять пьяный? Разве может женщина доверить такому человеку не то что свою судьбу и будущее своих детей, а элементарно 500 тенге? В исламе подобные вещи считаются недопустимыми.

- Каковы особенности отношений мужа и жены в исламе? - Женщина, занимающаяся бытом в доме, приравнивается к человеку, который с оружием в руках защищает родину. По шариату мужчина не имеет права приказывать жене сделать уборку дома, постирать одежду или приготовить ему ужин. Потому что она не рабыня, не домработница – она равная ему. Если она говорит, что устала или не хочет этого делать, он должен нанять домработницу. Жена не обязана тратить свою зарплату на семью - она может полностью пустить ее на свои нужды, отдать маме или просто раздать как подаяние бедным. Потому что кормить и обеспечивать семью - это обязанность мужа. Он не имеет права требовать у нее денег. А что мы наблюдаем порой в обычных семьях? Если жена сидит дома, муж ее обвиняет в бездействии и нахлебничестве - это низко и позорно, просто не помужски. И после этого мы еще говорим об ущемлении прав мусульманок? Пророк Мухаммад говорил: «Самый наилучший из вас тот, кто наилучшим образом относится к своей жене». - Скажите, можно ли мусульманину вступать в брак с девушкой другой религии? И если да, должна ли она изменить свою веру? - В Коране Аллах разрешает жениться мусульманам на девушках из числа Людей Писания - христианках и иудейках. Запрещено жениться на язычницах и атеистках. То, что женщина должна принять религию мужа, - это ложный стереотип. Супруга имеет полное право оставаться в своей религии и молиться по канонам своей веры. Потому что в религии не должно быть принуждения. Но такая супруга должна строго придерживаться канонов своей религии, блюсти честь семьи и удерживать себя от всего греховного. - Саян, Вы, как теолог и мужчина, какой совет бы дали современным женщинам? Как им остаться нежными и заботливыми, но при этом не потерять себя и реализоваться в жизни? - Я хотел бы всем женщинам пожелать всегда оставаться женственными, добрыми и искренними. В этой жизни не все решают деньги. Мы, мужчины, изначально относимся к женщинам как к чему-то чистому и хорошему, так как каждого из нас родила и воспитала мать. Но женская красота ничего не значит без красоты духовной. Поэтому очень бы хотелось, чтобы женщины не теряли своей природной чистоты. Истинная вера и любовь - вот основа счастья любого человека и семьи. Дина АЛИЕВА


8

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Борьба двух стихий: огонь и вода Костанайские спасатели «тушили» крупный лесной пожар.

К горячему летнему сезону огнеборцы решили готовиться загодя. На базе Аракарагайского лесхоза в районе железнодорожной станции Шоккарагай прошли пожарно-тактические учения. По легенде, из-за непотушенного костра произошло возгорание в лесу. Сухая погода и порывистый сильный ветер привели к быстрому распространению огня… Начальник отделения пожаротушения подполковник противопожарной службы Марат Нургалиев даже на учениях собран и строг. Он четко раздает приказы и параллельно поясняет журналистам: едва ли не самое главное в тушении лесного пожара - вовремя обнаружить его. Дорога каждая минута, и оценить масштабы ЧС может автомобиль разведки. Когда ситуация подтверждается, к месту

возгорания начинают стягиваться силы службы пожаротушения. - Изначально туда направились машины пожарной станции и трактора с плугами, - поясняет Нургалиев замысел учений. - В этот момент директор лесхоза, прибывший оценить ситуацию, определил, что сил и средств для ликвидации ЧС недостаточно. После чего было принято решение вызвать на подмогу пожарных из Алтынсаринского района. Далее по легенде учений ситуация усложняется - огонь перебрасывается на условный населенный пункт. К этому моменту прибывают алтынсаринские пожарные. Ребята работают слаженно, быстро, без суеты. Каждый четко знает свою задачу и свое место. Огнеборцы приступают к тушению деревни и производят эвакуацию

населения. Но возникает еще одна сложность - из-за сильного порывистого ветра пожар перебрасывается на участок в районе железной дороги. Прибывают подкрепление из Костаная и пожарный поезд. Совместными усилиями стихию удается усмирить. Учения окончены. Спасатели устало оттирают лица от пота, пыли и сажи. Как поясняет заместитель начальника СП и АСР ДЧС Костанайской области Дмитрий Полончук, тактические учения по тушению лесных пожаров - традиционное мероприятие, которое в нашем регионе проводится ежегодно. - Главная цель учений - отработка четкого взаимодействия между всеми структурами, ответственными за пожарную безопасность и защиту населения от стихийных бедствий, - подчеркивает Полончук. - В учении были задействованы 100 человек личного состава и 22 единицы техники. Все поставленные задачи успешно выполнены. Сухая констатация фактов. Но за этими скупыми словами чувствуется: руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ довольно действиями огнеборцев. На финальном построении личного состава всех участников учений поблагодарили за работу и пожелали им «сухих рукавов». Это традиционное пожелание означает: пусть не случится беды. Валерия ВАХНЕНКО Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

»

Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах по статье 367 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет: Часть 1: - на физических лиц штраф в размере 10 МРП; - на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30 МРП; - на субъектов среднего предпринимательства в размере 50 МРП; - на субъектов крупного предпринимательства в размере 150 МРП. Часть 2. То же деяние, повлекшее возникновение пожара, причинение вреда здоровью человека и окружающей среде, если это действие не причинило крупный ущерб, - влечет - на физических лиц штраф в размере 25 МРП; - на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства 45 МРП; - на субъектов среднего предпринимательства 70 МРП; - на субъектов крупного предпринимательства 250 МРП. Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные на особо охраняемых природных территориях, - влекут - на физических лиц штраф в размере 100 МРП; - на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства 250 МРП; - на субъектов среднего предпринимательства 400 МРП; - на субъектов крупного предпринимательства 1500 МРП.

»


Приложение к газете «Наш Костанай» Четверг, 30 апреля 2015 г. №34 (2734)

АВТОШКОЛА КСТУ БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ Профессиональное обучение вождению, категории: «В», «ВС». Дневные и вечерние занятия. Студентам КСТУ скидка. Гибкая система оплаты.

фирмы товары услуги цены

8 (7142) 50-30-30

50-30-30.kz

Спешишь на встречу, по делам – звони скорей в

такси «ТАРЛАН»

УЛ. ГЕРЦЕНА, 27 (КОРПУС 3) 8 (7142) 55-52-43 (внутр.189), 8-771-481-80-91

Дорогие выпускники и их родители!

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ

к последнему звонку и выпускному: ЛЕНТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, маг. «КанцОптТорг» № 36 маг 36, ОТКРЫТКИ, ПЛАКАТЫ, РАСТЯЖКИ, «Емшан», ул. Складская, 10 ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ т. 8 (714-2) 56-60-72

28-08-08

8-705-215-77-77 8-701-857-49-98 8-707-665-82-95 ГЕОРГИЕВСКИЕ

ЛЕНТОЧКИ

8 (7142) 56-60-72 8-747-602-15-00

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО: МЕТОД ХАЙРУЛЛИНА

РЕКЛАМА 54-03-01

г. КОСТАНАЙ, пр. Аль-Фараби, 90, 1 этаж (левое крыло)

reklama@nk10.kz

до: 110 кг

Есть много способов улучшить внешний вид и уменьшить вес. В числе самых эффективных - метод доктора Ф. Хайруллина. Занимаясь лечением людей с ожирением уже более 18 лет, он создал свою уникальную методику, дающую 94-96% положительных результатов в снижении веса, которые держатся после сеанса в течение многих лет. Снижается повышенный аппетит, происходит общее оздоровление организма. И все это - без особых ограничений в пище, подсчета калорий и тяжелой физкультуры.

после:

Прием 11 мая (понедельник) в 10.00 в гостинице «Целинная» (2 этаж), конференц-зал.

Тел.: 8-705-603-92-58, 8-777-22-33-835, 55-333-9

83 кг

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 012679


10

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ И КОСТАНАЙЦЫ

Солдат, сын солдата Самый почитаемый праздник в семье Борзенковых - День Победы.

В преддверии празднования 70-летия Победы в ВОВ нет, наверное, семьи, где бы не вспоминали своих воевавших дедов, отцов, родственников. Молодые солдаты той поры - сегодня родоначальники больших семейств, для которых 9 Мая является особенным праздником. - Наш отец и дедушка, Петр Павлович Борзенков, был участником войны, кавалером многих боевых наград. Каждый год в День Победы отец надевал свои награды, а мы с гордостью помогали ему, - говорит дочь Светлана Петровна Багдасарова. - Папа не любил рассказывать нам о своих подвигах, говорил, что он воевал как все, защищал Родину. И только после его смерти, перебирая домашний архив, мы нашли фронтовые блокноты и воспоминания о том, что ему пришлось пережить. Отец фронтовика, Павел Борзенков, - боец знаменитой 25-й Чапаевской дивизии, погиб в июле 1919 года, так и не увидев своего сына. В родной Лихачевке Борзенков-младший окончил школу, работал в колхозе, а в 1938 году был призван в ряды Красной Армии. После окончания учебной части младший командир Борзенков отличился в боях в Финляндии, а потом началась Великая Отечественная война. В его военной биографии были Волховский фронт, Вторая ударная армия… Служил он в знаменитой 96-й стрелковой дивизии, впоследствии переименованной в 14-ю гвардейскую дивизию имени Яна Фабрициуса под командованием генералмайора Ивана Михайловича Шепетова. В Генштабе ее называли «Звезда Южного фронта». Не раз генералу предлагали повышение, но он не мог оставить окрепшую в боях родную дивизию. В мае 1942 года, по ошибке Ставки, в наступательной операции под Харьковом две наши армии (6-я и 57-я) попали в окружение. Разрыв гранаты, тяжелая контузия - находившегося без сознания генерала Шепетова фашисты захватили в плен, а позже расстреля-

ли за организацию побега из лагеря. Кстати, в концентрационном лагере вместе с ним находился генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, строивший укрепрайон в Костанае в 1918 г. для защиты от белогвардейских частей Колчака. Лишь небольшой группе солдат, в том числе Борзенкову, удалось прорваться к своим. Но знамя дивизии было сохранено, и после пополнения личным составом часть вновь вступила в бой. В этой дивизии Петр Борзенков прошел боевой путь от Фин-

ляндии до Болгарии. Одни переправы через реки чего стоят! Днепр, Днестр, Дон, Дунай, Прут, Южный Буг это только крупные реки. Причем дважды - при отступлении и при наступлении. Разведчикам, а в то время он служил в разведроте, всегда была «работа» - командованию постоянно требовались свежие данные. Выполняя задания и требования армейских уставов, он старался беречь курсантов вверенного ему взвода, солдат отделения и глубоко переживал, когда некоторые командиры оправдывали с легкостью свои ошибки: что поделаешь, война, нет опыта. Оставляли на

поле боя роту ребят, считая главным не только долг, а продвижение по службе, награды и должности. И как-то не очень вспоминали и переживали потом, о чем можно судить по их мемуарам после войны. Для него это было категорически неприемлемо ни в военное, ни в мирное время. Годы спустя, перелистывая его записные книжки, дети наткнулись на такую запись: «Пройдет время, закончится война, люди залечат раны, высохнут слезы, зарастут могилы павших, вырастут

новые сады - будет другая жизнь, другие песни будут петь люди. Но не забудут ли они о нас?» Не забыли. Даже годы спустя любимым стихотворением сотен фронтовиков, часто исполняющимся по радио и позднее по телевидению, были строки фронтового поэта Николая Майорова, погибшего в 1942 году в боях под Смоленском: Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете как миф О парнях, что ушли, не долюбив, Не докурив последней папиросы…

- Шли годы, а память и боль о военном прошлом, погибших фронтовых друзьях-товарищах не отпускала отца. Все послевоенные годы он вел огромную переписку от имени Совета ветеранов дивизии, ездил на встречи, - продолжает свой рассказ Светлана Петровна. - Он очень любил своих фронтовых друзей, скучал по ним, разыскивал, навещал родителей, помогал, чем мог. С детства мы знали их по именам и фотографиям. Их встречи надо было видеть - ближе, чем родные!

Приезжали друг к другу поддержать, поговорить, помочь. Радости не было предела. Детям и внукам постоянно внушал: умейте ценить и беречь дружбу. Когда закончилась война, Петру Борзенкову было 27 лет. Вернулся он на родину, в Лихачевку, где его, фронтовика, 8 лет ждала любимая девушка со светлым и добрым русским именем Надежда. Познакомились они после школьного спектакля, когда Петру было 19 лет, а ей - 17. К тому времени на ее попечении оказались трое детей погибшего брата, младшие брат и сестра и старенькая мама. Даже не раздумывая, он пред-

ПАМЯТЬ

Жизнь, достойная подражания Вряд ли найдется в нашем городе человек, который бы теплым словом не вспоминал Ивана Щербинина. Многие помнят этого высокого, седовласого и очень добродушного человека, для которого у каждого находилось доброе слово. Он прожил большую и яркую жизнь, и его биография это биография страны со всеми ее успехами и годами лихолетий. Родился Щербинин в январе 1918 года. В 30-е годы

прошлого века его отец был арестован по ложному доносу, поэтому сыну пришлось уже в 13 лет узнать тяжесть физического труда. А затем была армия. 23 июня 1941 года часть, в которой служил Щербинин, вступила в бой с фашистами на реке Березина. Его взводу довелось отражать

натиск врага от Бреста до Могилева. Дивизия несла огромные потери, да и сам он оказался на волосок от смерти: 21 января 1942 года в боях под Москвой Щербинин был тяжело контужен. В этом же году в боях с немецкими оккупантами погибли два его родных брата: Константин - при защите Ленинграда,

а Алексей - под Великими Луками. За боевые заслуги Иван Щербинин был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», Почетной грамотой Верховного Главнокомандующего. После войны он служил в Костанайском облвоенко-

ложил ей руку и сердце и взял на свои плечи всю большую семью, оставшуюся без кормильца. Для них он стал самым близким человеком, с которым делились всем сокровенным. Особой гордостью отца всегда были дети. У него их четверо - дочь и три сына. Все получили высшее образование. Сыновья, как и все мужчины в их роду, отслужили в армии. Прошли все тяготы воинской службы в годы очень напряженной международной обстановки: Геннадий - на острове Даманский, Павел - на границе с Китаем под Семипалатинском, Александр - в Чехословакии. Отец на проводах дал им наказ служить честно и добросовестно, не посрамить честь фамилии, постоянно писал письма. - Таким же заботливым, чутким и внимательным отец был всю свою жизнь, - рассказывает Светлана Петровна. - И после войны, работая инженером в областном управлении шоссейных дорог, он не сидел за столом в комфортном кабинете, хотя мог, а вместе с ребятами постоянно, в любую непогоду, - в дождь, в снег, и в грязь, и в лютые морозы

пробивал дороги, вывозил людей из снежного плена, привозил домой, часто среди ночи. Мама всех кормила, отогревала, укладывала до утра. Так они, не говоря ни слова, подавали нам пример человечности. Уже в 87 лет (!) Петр Борзенков ночи напролет проводил за рукописью своих воспоминаний о войне. Они хранятся сейчас как семейная реликвия. Он был скромным человеком и даже не планировал издать их как книгу мемуаров. Писал для внуков и правнуков как завещание берегите мир, умейте ценить дружбу. - Тысячи людей прошли через военное лихолетье, но выстояли и победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных человечеством, - продолжает Светлана Багдасарова. - И пусть никто из нас не забудет, как они боролись за нашу свободу и счастье. Сегодня важно помнить о каждом солдате, не вернувшемся с войны, помнить, какой ценой они добыли Победу. Пусть эта память учит нас добру, миролюбию и человечности.

мате, работал начальником отдела кадров управления «Севказгеология», написал и издал несколько книг о фронтовиках - «Прикосновение к подвигу», «Аккорд времени», «Батыры твоего края», «Дела и люди»… А на полученные гонорары покупал книги, которые дарил городским библиотекам. - Одна из черт, которую

отец передал нам, своим детям, - это удивительная скромность. Он был прямым и честным человеком, добрым, великодушным и отзывчивым. Бескорыстие и человеколюбие проявлялось и в отношении к боевым друзьям. Отец мог не только выслушать, но и помочь словом и делом, - отмечает сын Ивана Сергеевича Олег Щербинин.

Ведущий полосы Александр КУЗЬМИЧЕВ Тел. 54-62-46


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 05.35 «В наше время». 06.00 Новости. 06.10 «В наше время». 06.30 Х/ф «Случай с Полыниным». 08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.00 Новости. 12.15 «Теория заговора». 13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 15.15 «Война и мифы». 17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - сборная США. 19.25 Т/с «Диверсант». 21.00 «Время». 21.20 Т/с «Диверсант». 23.45 «Эшелоны на Берлин». 00.45 «Великая война». 01.45 Х/ф «Отряд особого назначения». 03.10 «Россия от края до края». 06.30 08.00 08.20 10.00 10.25 11.25 11.55 13.00 13.20

14.30 Х/ф «Егорушка». 16.25 «Александр Журбин. Мелодии на память». 17.05 Д/с «Война миров». 18.05 «Следствие вели». 19.00 «Сегодня». 19.30 Т/с «Ленинград 46». 21.30 Т/с «Ментовские войны-3». 23.30 Т/с «Захватчики». 01.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 03.20 Т/с «Небо в огне». 05.15 «Музыка нас связала».

бульдог». 17.45 Х/ф «Ход конем». 19.10 Х/ф «Время желаний». 20.50 Х/ф «Девчата». 22.30 Х/ф «Стюардесса». 23.10 Х/ф «Анна Каренина». 01.30 Х/ф «Я вернусь». 02.30 Т/с «Татьянин день». 04.00 Х/ф «Пелагия и белый бульдог».

человек». 10.10 «Легенды мирового кино». С. Бирман. 10.40 «Россия любовь моя!» «Кубачинцы. Сабля Надир-шаха». 11.10 «Большая семья». О. Меньшиков. 12.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале». 12.35 Д/ф «Тайна белого беглеца». 13.20 Детский хор России, В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. 14.45 «Больше, чем любовь». К. Рокоссовский. 15.25 Х/ф «Подранки». 16.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели». 17.40 «Написано войной». О. Остроумова читает стихи военных лет А. Ахматовой. 17.50 «Война на всех одна». 18.05 Х/ф «Александр Маленький». 19.40 «Романтика романса». С. Безруков и артисты Губернского театра. 20.35 Х/ф «Ван Гог». 23.10 М/ф: «История любви одной лягушки», «Мена». 23.40 Д/ф «Тайна белого беглеца». 00.30 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак».

11.00 «День «Военной тайны». 01.00 Х/ф «Три дня в Одессе». 03.30 Х/ф «Ехали два шофера». НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «На кого бог пошлет». 11.00 Комедия «Наш папа майонез». 11.30 Х/ф «Конец операции «резидент». 14.00 Комедия «Я вас любил» 15.30 Комедия «На кого бог пошлет». 17.00 Комедия «Наш папа майонез». 17.30 Х/ф «Конец операции «резидент». 20.00 Комедия «Я вас любил» 21.30 Комедия «Небесный тихоход». 23.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». 00.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 02.00 Комедия «Воздушный извозчик». 03.30 Комедия «Небесный тихоход». 05.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». 06.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 08.00 Комедия «Воздушный извозчик».

ТВЦ 05.50 Х/ф «Путешествие во влюбленность». РО СС И Я 07.55 «Илья Резник. Слу05.40 Комедия «Мы с вами жить России». где-то встречались». 09.35 Х/ф «Васек Трубачев 07.35 Х/ф «Кубанские казаи его товарищи». ки». 10.55 «Барышня и кули09.50 Х/ф «Мастер и Марганар». рита». 11.30 События. 14.00 «Вести». 11.45 Х/ф «Лион Измайлов 14.15 Х/ф «Мастер и Маргаи все-все-все». рита». 13.20 Детектив «Хроника 20.00 «Вести». гнусных времен». 20.35 Т/с «Истребители. 14.30 События. Последний бой». 14.45 Детектив «Хроника 23.55 Т/с «Жизнь и судьба». гнусных времен». 01.45 Х/ф «Батальоны про- 17.10 Х/ф «Наркомовский сят огня». обоз». 03.10 Х/ф «Привет с фрон- 21.00 События. Н Т В-М И Р та». 21.15 Т/с «Пуаро Агаты «Запрещенные песКристи». ни-2». 23.05 Х/ф «Племяшка». ДО М К И Н О «Сегодня». Х/ф «За тех, кто в 06.50 Х/ф «Автомобиль, 02.40 Х/ф «Свадьба с приданым». море». скрипка и собака 05.10 Д/ф «Мегалания: вос«Сегодня». Клякса». крешение гигантскоТ/с «Возвращение 08.30 Х/ф «Сказание о земго убийцы». Мухтара-2». ле Сибирской». «Русская начинка». 10.15 Х/ф «34-й скорый». КУЛ ЬТ У РА «Суд присяжных». 11.45 Х/ф «Любовь и голуREN TV К И Н О СО Ю З «Сегодня». 05.00 «Евроньюс». би». «Суд присяжных. 13.30 Х/ф «Я вернусь». 08.00 «Обыкновенный кон- 05.00 Т/с «Апостол». 07.15 Детектив «Он пошел сочинеОкончательный вер- 14.30 Т/с «Татьянин день». церт» с Э. Эфировым. 07.45 «Собрание один». ний». дикт». 16.10 Х/ф «Пелагия и белый 08.35 Х/ф «Обыкновенный 10.05 Х/ф «Сезон чудес».

11.40 Х/ф «Вторжение». 13.15 Детектив «Он пошел один». 16.05 Х/ф «Сезон чудес». 17.40 Х/ф «Вторжение». 19.15 Детектив «Малиновое вино». 21.00 Драма «Право на любовь». 22.30 Драма «Водил поезда машинист». 23.50 Х/ф «Синема». 01.15 Детектив «Малиновое вино». 03.00 Драма «Право на любовь». 04.30 Драма «Водил поезда машинист». 05.50 Х/ф «Синема». СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.55 М/с «Барашек Шон». 08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». 09.00 М/ф «Сезон охоты-3». 10.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». 12.55 М/ф «Большое путешествие». 14.25 М/ф «Кот в сапогах». 16.00 «Ералаш». 16.30 «Ералаш». 16.50 М/ф «Шрэк навсегда». 18.30 М/ф «Ранго». 20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 23.20 Х/ф «Мексиканец». 01.40 Х/ф «Легион». 03.30 М/ф «Сезон охоты-3». 04.55 «Животный смех». 05.50 «Музыка на СТС».

ВТОРНИК, 5 МАЯ 23.40 Т/с «Захватчики». 01.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 03.30 Т/с «Небо в огне». 05.30 «Мужское достоинство».

13.30 14.30 16.10 18.00

РО СС И Я 05.00 «Утро России». 09.00 «От героев былых времен. Песни Великой Победы». 09.55 «О самом главном». 11.00 «Вести». 11.35 «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 12.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 17.00 «Вести». 17.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 18.15 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. Вести-Москва». Н Т В-М И Р 20.00 «Вести». «Кофе с молоком». 20.50 «Спокойной ночи, «Освободители». малыши!» «Сегодня». «Истребители. Т/с «Возвращение 21.00 Т/с Последний бой». Мухтара-2». «Медицинские тай- 00.15 Т/с «Жизнь и судьба». 01.55 Х/ф «Батальоны проны». сят огня». «Суд присяжных». 03.25 «От героев былых «Сегодня». времен. Песни Вели«Суд присяжных. кой Победы». Окончательный вер04.20 «Комната смеха». дикт». «Все будет хорошо!» ДО М К И Н О «Чрезвычайное происшествие». 05.30 Х/ф «Непрошенная «Сегодня». любовь». «Главная дорога». 07.05 Х/ф «Сыщик петерД/с «Война миров». бургской полиции». «Говорим и показы- 08.30 Х/ф «Освобождение. ваем». Огненная дуга». «Сегодня». 10.05 Х/ф «Июльский Т/с «Ленинград 46». дождь». Т/с «Ментовские вой- 11.55 Х/ф «Формула любны-3». ви».

20.55

П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.15 Х/ф «Освобождение». 15.00 Новости. 15.15 Х/ф «Освобождение». 16.00 «Война и мифы». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Молодая гвардия». 23.35 «Война священная». 00.35 Ночные новости. 00.50 «Великая война». 01.55 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». 03.00 Новости. 03.05 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». 03.30 «Россия от края до края». 04.20 «Своими глазами». 06.00 09.05 10.00 10.25 11.25 12.00 13.00 13.20 14.30 15.30 16.00 16.25 17.05 18.00 19.00 19.40 21.40

19.25

22.20 23.50 01.30 02.30 04.00 06.00 08.15 08.35 10.20 11.30 11.50 12.40 14.30 14.50 15.10 17.30 18.00 19.30 19.45 21.45 22.00 22.30 23.25 01.20 01.40 05.10

Х/ф «Я вернусь». Т/с «Татьянин день». Х/ф «Лапушки». Х/ф «Свадебный подарок». Х/ф «Старики-разбойники». Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор». Х/ф «Гонки без финиша». Х/ф «Черная вуаль». Х/ф «Я вернусь». Т/с «Татьянин день». Х/ф «Лапушки». ТВЦ «Настроение». Д/ф «Николай Логунов. Война, любовь и правосудие». Х/ф «Аты-баты, шли солдаты». Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен». События. Д/ф «За веру и отечество». Х/ф «Семнадцать мгновений весны». События. «Город новостей». Х/ф «Семнадцать мгновений весны». События. «Право голоса». «Город новостей». Х/ф «Исчезнувшие». Петровка,38. События. Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Х/ф «Смелые люди». Петровка,38. Х/ф «Девушка средних лет». Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков».

КУЛ ЬТ У РА 04.30 «Евроньюс». 08.00 Новости культуры.

08.15 «Наблюдатель». 09.15 Х/ф «Завтра была война». 10.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем». 11.05 «Правила жизни». 11.35 «Эрмитаж-250». 12.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 13.00 Новости культуры. 13.10 «Мальчики державы». «Борис Чичибабин». 13.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». 13.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 14.55 «Русская филармония» в Государственном Кремлевском дворце. 16.15 Д/ф «Железный поток. Битва заводов». 17.00 Новости культуры. 17.15 Главная роль. 17.30 Искусственный отбор. 18.10 «Правила жизни». 18.40 Д/ф «Последние дни Анны Болейн». 19.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий». 20.25 «Битва за Эльбрус». 21.05 «Написано войной». Л. Куравлев читает стихотворение А. Межирова «Просыпаюсь и курю». 21.10 Новости культуры. 21.30 Д/ф «Божественная Жизель». 22.45 «Наблюдатель». 23.40 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 00.35 Играет В. Афанасьев. REN TV 05.00 «Какие люди!»

06.00 07.00 07.30 08.30 09.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.50 23.00 23.25 01.20 02.20

«Любовь 911». К И Н О СО Ю З «Следаки». 07.15 Детектив «Малиновое Званый ужин. вино». «Новости». 09.00 Драма «Право на лю«Военная тайна». бовь». Д/ф «Земля». 10.30 Драма «Водил поезда «112». машинист». «Новости». 11.50 Х/ф «Синема». Званый ужин. 13.15 Детектив «Малиновое «Верное средство». вино». «Семейные драмы». 15.00 Драма «Право на люНе ври мне! бовь». Не ври мне! «Легенды СССР»: «Со- 16.30 Драма «Водил поезда машинист». ветская мода». 17.50 Х/ф «Синема». «112». 19.15 Х/ф «Завещание ту«Новости». рецкого аги». Х/ф «Хранитель». 21.15 Детектив «Клещ». «Смотреть всем!» 23.45 Драма «Накануне «Новости». премьеры». Х/ф «Хранитель». «Москва. День и 01.15 Х/ф «Завещание турецкого аги». ночь». Х/ф «Паганини: 03.15 Детектив «Клещ». Скрипач дьявола». 05.45 Драма «Накануне премьеры».

НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «Небесный тихоход». 11.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». 12.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 14.00 Комедия «Воздушный извозчик». 15.30 Комедия «Небесный тихоход». 17.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». 18.20 Комедия «Воздушный извозчик». 19.50 Х/ф «Добровольцы». 21.30 Х/ф «Взорванный ад». 23.30 Драма «Дорога на Рюбецаль». 01.30 Х/ф «Шел четвертый год войны» 03.30 Х/ф «Взорванный ад». 05.30 Драма «Дорога на Рюбецаль». 07.30 Х/ф «Шел четвертый год войны»

СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». 08.00 «Животный смех». 08.30 М/с «Аладдин». 09.00 М/с «Аладдин». 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 «Галилео». 11.30 Х/ф «Представь себе». 13.15 «Ералаш». 13.30 «Это любовь». 14.00 «Это любовь». 16.30 М/ф «Ранго». 18.30 «Миллионы в сети». 19.00 Х/ф «Голубая лагуна». 21.05 Х/ф «Привидение». 23.30 «6 кадров». 00.00 «6 кадров». 00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчуком. 01.30 «6 кадров». 03.00 Х/ф «Пираньи». 04.35 «Животный смех». 05.35 «Музыка на СТС».


12

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 6 МАЯ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.10 Т/с «Молодая гвардия». 14.15 Х/ф «Освобождение». 15.00 Новости. 15.15 Х/ф «Освобождение». 17.00 «Война и мифы». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Молодая гвардия». 23.35 «Маршалы Победы». 00.35 Ночные новости. 00.50 «Великая война». 01.50 Т/с «Далеко от войны». 03.00 Новости. 03.05 Т/с «Далеко от войны». 03.55 «Россия от края до края». 06.00 09.05 10.00 10.25 11.25 12.00 13.00 13.20 14.30 15.30 16.00 16.20 17.05 18.00

ем». 19.00 «Сегодня». 19.40 Т/с «Ленинград 46». 21.40 Т/с «Ментовские войны-3». 23.40 Т/с «Захватчики». 01.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 03.30 Т/с «Небо в огне». 05.30 «Мужское достоинство».

РОССИЯ 05.00 «Утро России». 09.00 «Ордена Великой Победы». 09.55 «О самом главном». 11.00 «Вести». 11.35 «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 12.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 17.00 «Вести». 17.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны». НТВ - МИР 18.15 «Прямой эфир». «Кофе с молоком». 19.35 «Местное время. Ве«Освободители». сти-Москва». «Сегодня». Т/с «Возвращение 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, маМухтара-2». лыши!» «Готовим» с А. Зими21.00 Т/с «Истребители. Поным. следний бой». «Суд присяжных». 23.15 Т/с «Жизнь и судьба». «Сегодня». «Суд присяжных. 02.40 Х/ф «Батальоны просят огня». Окончательный вер04.05 «Комната смеха». дикт». «Все будет хорошо!» ДОМ КИНО «Чрезвычайное про05.45 Х/ф «Чайковский». исшествие». 08.15 Х/ф «Стюардесса». «Сегодня». 09.00 Х/ф «Освобождение. «Чудо техники». Прорыв». Д/с «Война миров». «Говорим и показыва- 10.35 Х/ф «Начни сначала».

11.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 13.30 Х/ф «Я вернусь». 14.30 Т/с «Татьянин день». 16.10 Х/ф «Лапушки». 18.00 Х/ф «Гость с Кубани». 19.15 Х/ф «Мачеха». 20.45 Х/ф «Пять дней, пять ночей». 22.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 23.55 Х/ф «Хоккеисты». 01.30 Х/ф «Я вернусь». 02.30 Т/с «Татьянин день». 04.00 Х/ф «Лапушки». 06.00 08.15 10.20 11.30 11.50 12.25 14.30 14.50 15.10 17.30 18.00 19.30 19.50 21.45 22.00 22.30 23.25 01.10 04.40

ТВЦ «Настроение». Х/ф «Сказание о земле Сибирской». Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». События. «Технология парада». Х/ф «Семнадцать мгновений весны». События. «Город новостей». Х/ф «Семнадцать мгновений весны». События. «Право голоса». «Город новостей». Х/ф «Исчезнувшие». Петровка,38. События. Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». Х/ф «Подвиг разведчика». Детектив «Хроника гнусных времен». Тайны нашего кино. «Блондинка за углом».

КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс». 08.00 Новости культуры. 08.15 «Наблюдатель».

09.15 Х/ф «Александр Маленький». 10.55 Д/ф «Гончарный круг». 11.05 «Правила жизни». 11.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Г. Барановский. 12.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 13.00 Новости культуры. 13.10 «Мальчики державы». «Наум Коржавин». 13.35 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа». 13.55 Д/ф «Последние дни Анны Болейн». 14.55 В. Гергиев и оркестр Мариинского театра. Концерт в Самаре. 16.15 Д/ф «Чтобы жили другие». 17.00 Новости культуры. 17.15 Главная роль. 17.30 «Абсолютный слух». 18.10 «Правила жизни». 18.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 19.40 Власть факта. «Мечта о мире». 20.25 «Величайшее воздушное сражение в истории». 21.05 «Написано войной». А. Домогаров читает стихотворение Ю. Левитанского «Ну что с того, что я там был». 21.10 Новости культуры. 21.30 Д/ф «Божественная Жизель». 22.40 «Наблюдатель». 23.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара». 23.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 00.50 Д/ф «Чарлз Диккенс». REN TV 05.00 «Какие люди!»

06.00 07.00 07.30 08.30 09.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 23.25 01.30 02.30

«Верное средство». «Следаки». Званый ужин. «Новости». «Военная тайна». Д/ф «Луна». «112». «Новости». Званый ужин. «Верное средство». «Семейные драмы». Не ври мне! Не ври мне! «Легенды СССР»: «Рождение и смерть советской колбасы». «112». «Новости». Х/ф «Змеиный полет». «Смотреть всем!» «Новости». Х/ф «Змеиный полет». «Москва. День и ночь». Х/ф «Номер 42».

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Взорванный ад». 11.30 Х/ф «Добровольцы». 13.30 Х/ф «Шел четвертый год войны» 15.30 Х/ф «Взорванный ад». 17.30 Драма «Дорога на Рюбецаль». 19.30 Х/ф «Шел четвертый год войны» 21.30 Х/ф «Парень из нашего города». 23.30 Х/ф «Жаворонок». 01.30 Комедия «На войне, как на войне». 03.30 Х/ф «Парень из нашего города». 05.30 Х/ф «Жаворонок». 07.30 Комедия «На войне, как на войне». КИНОСОЮЗ 07.15 Боевик «Комиссар полиции обвиняет». 09.15 Детектив «Клещ». 11.45 Драма «Накануне пре-

мьеры». 13.15 Боевик «Комиссар полиции обвиняет». 15.15 Детектив «Клещ». 17.45 Драма «Накануне премьеры». 19.15 Детектив «Следствием установлено». 21.00 Х/ф «Олеся». 22.30 Драма «Отарова вдова». 00.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана Купала». 01.15 Детектив «Следствием установлено». 03.00 Х/ф «Олеся». 04.30 Драма «Отарова вдова». 06.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана Купала». СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». 08.00 «Животный смех». 08.30 М/с «Аладдин». 09.00 М/с «Аладдин». 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 «Галилео». 11.30 Х/ф «Голубая лагуна». 13.30 «Это любовь». 14.00 «Это любовь». 16.00 Х/ф «Привидение». 18.30 «Миллионы в сети». 19.00 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну». 20.55 Х/ф «Между небом и землей». 22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 23.45 «6 кадров». 00.00 «6 кадров». 00.30 Х/ф «Пираньи». 02.05 Х/ф «Боги арены». 03.40 «Животный смех». 05.40 «Музыка на СТС».

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.10 Т/с «Молодая гвардия». 14.15 Х/ф «Освобождение». 15.00 Новости. 15.15 Х/ф «Освобождение». 16.00 «Война и мифы». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Молодая гвардия». 23.35 «Маршалы Победы». 00.35 Ночные новости. 00.50 «Великая война». 01.50 Т/с «Далеко от войны». 03.00 Новости. 03.05 Т/с «Далеко от войны». 03.55 «Россия от края до края». 06.00 09.05 10.00 10.25 11.25 12.00 13.00 13.20 14.30 15.30 16.00 16.20 17.05 18.00 19.00 19.40

Н Т В-М И Р «Кофе с молоком». «Освободители». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара-2». «Едим дома!» «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Все будет хорошо!» «Чрезвычайное происшествие». «Сегодня». «Поедем, поедим!» Д/с «Война миров». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Ленинград 46».

21.40 Т/с «Ментовские войны-3». 23.40 Т/с «Захватчики». 01.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 03.30 Т/с «Небо в огне». 05.30 «Мужское достоинство». 05.00 09.00 09.55 11.00 11.35 11.55 12.50 14.00 14.30 14.50 17.00 17.10 18.15 19.35 20.00 20.50 21.00 23.15 02.25 03.55 05.50 07.25 09.00 11.15 13.30 14.30 16.10

18.00 Х/ф «Стряпуха». 20.50 Х/ф «Семь криков в океане». 22.20 Х/ф «Барышня-крестьянка». 00.10 Х/ф «Дело №306». 01.30 Х/ф «Я вернусь». 02.30 Т/с «Татьянин день». 04.00 Х/ф «Лапушки». ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.20 Х/ф «Смелые люди». 10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». 11.30 События. 11.50 «Линия защиты». 12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 14.30 События. 14.50 «Город новостей». 15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 «Город новостей». 19.45 Х/ф «Переводчик». 21.45 Петровка,38. 22.00 События. 22.30 Д/ф «Небо кремлевских лейтенантов». 23.20 Х/ф «Пятеро с неба». 01.10 Х/ф «Исчезнувшие». 04.55 Тайны нашего кино. «Иди и смотри». 05.25 «Технология парада».

РО СС И Я «Утро России». «Знамя Победы». «О самом главном». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». Т/с «Тайны следствия». Т/с «Семнадцать мгновений весны». «Вести». «Местное время. Вести-Москва». Т/с «Семнадцать мгновений весны». «Вести». Т/с «Семнадцать мгновений весны». «Прямой эфир». «Местное время. Вести-Москва». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Истребители. Последний бой». Т/с «Жизнь и судьба». Х/ф «Батальоны проКУЛ ЬТ У РА сят огня». 04.30 «Евроньюс». «Знамя Победы». 08.00 Новости культуры. 08.20 Х/ф «Чайковский». ДО М К И Н О 10.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и ГосударственХ/ф «За витриной ный симфонический универмага». оркестр «Новая РосХ/ф «Успех». сия». Х/ф «Освобождение. Направление главно- 11.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского». го удара». «Лебединое Х/ф «Три дня в Мо- 11.50 Балет озеро». скве». 13.00 Новости культуры. Х/ф «Я вернусь». «Лебединое Т/с «Татьянин день». 13.10 Балет озеро». Х/ф «Лапушки».

14.10 Новости культуры. 14.13 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.И. Чайковский. 14.55 «Оперные арии и романсы П.И. Чайковского». 15.15 К. Раппопорт, Е. Миронов, В. Спиваков «Признание в любви». 16.50 В. Атлантов. Ария Германа из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». 17.00 Новости культуры. 17.15 Д/ф «Тайна дома в клину». 17.55 Опера «Евгений Онегин». 20.45 Е. Максимова и В. Васильев. Па-де-де из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 21.00 Новости культуры. 21.20 Х/ф «Чайковский». 23.50 В. Атлантов. Ария Германа из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». 23.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.И. Чайковский. 00.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». 05.00 05.30 06.00 07.00 07.30 08.30 09.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00

REN TV «Как надо». «Как надо». «Верное средство». «Следаки». Званый ужин. «Новости». «Территория заблуждений». Д/ф «Солнце». «112». «Новости». Званый ужин. «Верное средство».

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 23.25 01.30 02.30 04.15

«Семейные драмы». Не ври мне! Не ври мне! «Легенды СССР»: «Квартирный вопрос». «112». «Новости». Х/ф «Возврата нет». «Смотреть всем!» «Новости». Х/ф «Возврата нет». «Москва. День и ночь». Х/ф «Шоу начинается». «Смотреть всем!»

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Парень из нашего города». 11.30 Х/ф «Жаворонок». 13.30 Комедия «На войне, как на войне». 15.30 Х/ф «Парень из нашего города». 17.30 Х/ф «Жаворонок». 19.30 Комедия «На войне, как на войне». 21.30 Х/ф «Секретарь райкома». 23.30 Драма «Проверка на дорогах». 01.30 Мелодрама «Память сердца». 03.30 Х/ф «Секретарь райкома». 05.30 Драма «Проверка на дорогах». 07.30 Мелодрама «Память сердца». К И Н О СО Ю З 07.15 Детектив «Следствием установлено». 09.00 Х/ф «Олеся». 10.30 Драма «Отарова вдова». 12.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана Купала». 13.15 Детектив «Следствием установлено». 15.00 Х/ф «Олеся».

16.30 Драма «Отарова вдова». 18.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана Купала». 19.15 Х/ф «Среди добрых людей». 20.45 Драма «Эй, маэстро!» 22.15 Мелодрама «Весенняя путевка». 23.45 Детектив «Заложники страха». 01.15 Х/ф «Среди добрых людей». 02.45 Драма «Эй, маэстро!» 04.15 Мелодрама «Весенняя путевка». 05.45 Детектив «Заложники страха». СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». 08.00 «Животный смех». 08.30 М/с «Аладдин». 09.00 М/с «Аладдин». 09.30 Т/с «Маргоша». 10.30 «Галилео». 11.30 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну». 13.30 «Это любовь». 14.00 «Это любовь». 16.30 Х/ф «Между небом и землей». 18.20 «Миллионы в сети». 18.30 «Миллионы в сети». 19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». 20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант». 22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 23.45 «6 кадров». 00.00 «6 кадров». 00.30 Х/ф «Боги арены». 02.05 «6 кадров». 02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших дней». 04.20 «Животный смех». 05.50 «Музыка на СТС».


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

13

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.15 Т/с «Молодая гвардия». 14.20 Х/ф «Освобождение». 15.00 Новости. 15.15 Х/ф «Освобождение». 16.00 «Война и мифы». 17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым. 19.50 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30 «Сегодня вечером». 23.00 Х/ф «Они сражались за Родину». 02.05 «Великая война». 04.00 «В наше время».

21.20 Х/ф «Ветеран». 01.05 «Битва за Крым». 02.25 Х/ф «Чужие крылья».

РО СС И Я 05.00 «Утро России». 08.55 Х/ф «Штурм Берлина. В логове зверя». 10.05 «О самом главном». 11.00 «Вести». 11.35 «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 12.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 17.00 «Вести». 17.10 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 18.00 Х/ф «Звезда». 20.00 «Вести». 20.45 Т/с «Истребители. Н Т В-М И Р Последний бой». 06.00 «Кофе с молоком». 23.00 Х/ф «Россия и Китай. 09.05 «Освободители». Сердце Евразии». 10.00 «Сегодня». 10.25 Т/с «Возвращение 23.55 Х/ф «Сталинград». 03.55 «Комната смеха». Мухтара-2». 11.25 «Тайны разведки». ДО М К И Н О 12.00 «Суд присяжных». 05.45 Х/ф «Утренние поез13.00 «Сегодня». да». 13.20 «Суд присяжных. Окончательный вер- 07.15 Х/ф «Пришла и говорю». дикт». 08.50 Х/ф «Освобождение. 14.30 «Все будет хорошо!» Битва за Берлин». 15.30 «Чрезвычайное про10.15 Х/ф «Домой!» исшествие». 11.50 Х/ф «Пассажирка». 16.00 «Сегодня». 13.30 Х/ф «Я вернусь». 16.25 «Первая передача». 14.30 Т/с «Татьянин день». 17.05 Д/с «Война миров». 18.00 «Говорим и показы- 16.10 Х/ф «Лапушки». 18.00 Х/ф «Мужики!» ваем». 19.40 Х/ф «Ко мне, Мух19.00 «Сегодня». тар!» 20.00 Праздничный кон21.00 Х/ф «Смерть на взлецерт.

те». 22.35 Х/ф «Граффити». 00.40 Х/ф «Музыка Верди». 01.30 Х/ф «Я вернусь». 02.30 Т/с «Татьянин день». 04.00 Х/ф «Лапушки». ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф «Шел четвертый год войны». 09.55 Х/ф «День Победы». 11.30 События. 11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». 12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 14.30 События. 14.50 «Город новостей». 15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 17.30 События. 18.00 «Право голоса». 19.30 «Город новостей». 19.45 Х/ф «Переводчик». 21.45 Петровка,38. 22.00 События. 22.30 «Женские плечи войны». 23.05 Х/ф «Великий полководец Георгий Жуков». 01.45 Х/ф «Жди меня». 03.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты». КУЛ ЬТ У РА 04.30 «Евроньюс». 08.00 Новости культуры. 08.20 Х/ф «Три товарища». 09.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». 10.10 Д/ф «Павел I». 11.05 «Правила жизни». 11.35 «Письма из провинции». Ульяновск. 12.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака».

12.50 Д/ф «Витус Беринг». 13.00 Новости культуры. 13.10 «Мальчики державы». «Булат Окуджава». 13.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай». 14.00 Х/ф «Повесть о первой любви». 15.30 А. Пахмутова. Творческий вечер в Московском международном Доме музыки. 17.00 Новости культуры. 17.15 Искатели. «Тайна русских пирамид». 18.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 20.55 «Написано войной». Ю. Соломин читает стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». 21.00 Новости культуры. 21.20 «Переделкино-2015». 22.50 «Острова». Б. Окуджава. 23.30 М/ф: «Прежде мы были птицами», «Сказка о глупом муже». 23.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 00.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».

13.00 Званый ужин. 15.00 Д/ф «Цыганская магия». 17.00 Д/ф «Тайна сибирского ковчега». 19.00 «112». 19.30 «Новости». 20.00 «Территория заблуждений». 22.00 «Смотреть всем!» 23.30 «Легенды Ретро FM».

16.15 Мелодрама «Весенняя путевка». 17.45 Комедия «Отелло в Дюлахазе». 19.15 Х/ф «Частный визит в немецкую клинику». 21.45 Мелодрама «Цыган». 23.15 Мелодрама «Женские радости и печали». 01.15 Х/ф «Частный визит в немецкую клиниНАШЕ КИНО ку». 09.30 Х/ф «Секретарь рай03.45 Мелодрама «Цыган». кома». «Жен11.30 Драма «Проверка на 05.15 Мелодрама ские радости и печадорогах». ли». 13.30 Мелодрама «Память сердца». 15.30 Х/ф «Секретарь райСТС кома». 06.00 М/с «Чаплин». 17.30 Драма «Проверка на 07.10 М/с «Пингвиненок дорогах». Пороро». 19.30 Мелодрама «Память 07.30 М/с «Клуб Винкс сердца». школа волшебниц». 21.30 Драма «А зори здесь 08.00 «Животный смех». тихие». 08.30 М/с «Аладдин». 00.40 Мелодрама «Ма- 09.00 М/с «Аладдин». шенька». 09.30 Т/с «Маргоша». 02.05 Драма «О тех, кого 10.30 «Галилео». помню и люблю». 11.30 Х/ф «Мужчина нарас03.30 Драма «А зори здесь хват». тихие». 13.30 «Это любовь». 06.40 Мелодрама «Ма- 14.00 «Это любовь». шенька». 16.30 Х/ф «Как украсть 08.05 Драма «О тех, кого бриллиант». помню и люблю». 18.20 «Миллионы в сети». 18.30 «Миллионы в сети». REN TV К И Н О СО Ю З 19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 05.00 «Смотреть всем!» 07.15 Х/ф «Среди добрых 20.30 «Шоу «Уральских 05.30 «Как надо». людей». 06.00 «Верное средство». пельменей». 08.45 Драма «Эй, маэстро!» «Уральских 07.00 «Следаки». 10.15 Мелодрама «Весен- 21.50 «Шоу пельменей». 07.30 Званый ужин. няя путевка». 08.30 «Новости». 11.45 Комедия «Отелло в 23.00 Х/ф «Чемпионы». 00.55 Х/ф «Ямакаси. Саму09.00 Д/ф «Великие тайны Дюлахазе». Апокалипсиса». раи наших дней». 13.15 Х/ф «Среди добрых людей». 12.00 «112». 02.35 «6 кадров». 14.45 Драма «Эй, маэстро!» 04.15 «Животный смех». 12.30 «Новости».

СУББОТА, 9 МАЯ ПЕРВЫЙКАНАЛ 05.00 Новости. 05.10 «День победы». 09.50 Новости. 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы. 11.15 Новости. 11.30 Т/с «Диверсант. Конец войны». 14.45 Новости. 15.00 «Бессмертный полк». 16.00 Т/с «Диверсант. Конец войны». 16.45 Х/ф «Битва за Севастополь». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.00 Х/ф «Битва за Севастополь». 20.00 Новости. 20.30 «Дороги Великой Победы». 22.00 «Время». 23.00 Х/ф «В бой идут одни «старики». 00.35 Х/ф «Сильные духом». 03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 04.45 «Великая война». НТВ - МИР 08.00 «Сегодня». 08.20 «Смотр». 08.50 «Сводки с личного фронта». 09.49 «Сегодня». 10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад к 70-й годовщине Победы. 11.00 «Сегодня». 11.25 «Голос великой эпохи». 12.25 «Май. Победа». 13.00 «Сегодня». 13.20 Т/с «Катя. Продолжение». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута

16.20 Х/ф «Они сражались за Родину». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.00 Х/ф «В шесть часов вечера после войны». 20.30 Х/ф «Диверсант». 00.00 Х/ф «Они были актерами». РОССИЯ 01.30 Х/ф «Я вернусь». Х/ф «Чистое небо». 02.30 Х/ф «Законный брак». «День победы». Москва. Красная пло- 04.00 Х/ф «Далеко от Москвы». щадь. Военный парад к 70-й годовщине поТВЦ беды в Великой Отечественной войне. 05.05 Х/ф «Сказание о земле Т/с «Истребители». Сибирской». «Вести». 06.45 Х/ф «А зори здесь ти«Бессмертный полк». хие». Т/с «Истребители». 09.50 День Победы. Прямой Светлой памяти павэфир. ших в борьбе про- 10.00 Москва. Красная плотив фашизма. Минута щадь. Военный Парад молчания. к 70-й годовщине ПоТ/с «Истребители». беды в Великой Отече«Вести». ственной войне. Х/ф «Крым. Путь на 11.30 День Победы. Прямой Родину». эфир. Праздничный салют. 18.00 Концерт на Поклонной Х/ф «Крым. Путь на горе. Родину». 18.55 Светлой памяти павТ/с «Истребители». ших в борьбе проХ/ф «Сорокапятка». тив фашизма. Минута «Комната смеха». молчания. 19.00 Концерт на Поклонной горе. ДОМ КИНО 20.30 Фестиваль «Спасская Х/ф «Далеко на запабашня». де». Х/ф «Последние зал- 21.55 День Победы. Праздничный салют. пы». Х/ф «Освобождение. 22.10 Х/ф «Добровольцы». 23.45 Х/ф «Пять невест». Последний штурм». Х/ф «Баллада о солда- 02.55 Х/ф «Шел четвертый год войны». те». Х/ф «Репортаж с ли- 04.30 Х/ф «Парень из нашего города». нии огня». Х/ф «Воздушный изКУЛЬТУРА возчик». Х/ф «Я вернусь». 04.30 «Евроньюс». Х/ф «Белорусский вок- 08.00 Д/ф «Ночь коротка». зал». 08.55 Х/ф «Город зажигает

молчания. 19.02 «Сегодня». 20.00 Х/ф «Белая ночь». 23.50 «Вторая мировая. Великая Отечественная». 00.55 «Праздничный концерт». 04.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя». 05.10 07.00 10.00

11.15 14.00 15.00 17.00 18.55

19.00 20.00 20.30 22.00 22.25 23.25 02.40 04.20 05.45 07.10 08.45 10.00 11.25 12.35 13.50 14.40

огни». 10.25 «Больше, чем любовь». Виктор и Галина Некрасовы. 11.05 «Написано войной». А. Петренко читает стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом». 11.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». 12.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая». 13.10 «Написано войной». Г. Куценко читает стихотворение К. Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка». 13.15 Концерт «Песни непокоренной державы». 14.45 «Война на всех одна». 15.00 Х/ф «Был месяц май». 16.50 «Написано войной». В. Лановой читает стихотворения А. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины». 16.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 17.00 Л. Гурченко. «Песни войны». 17.35 Х/ф «Пять вечеров». 19.10 «Больше, чем любовь». А. Володин. 19.55 Закрытие XIV Московского Пасхального фестиваля. 21.35 Х/ф «Исполнение желаний». 23.10 Л. Гурченко. «Песни войны». 23.55 Искатели. «Тайна русских пирамид». 00.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход конем». 09.50 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 11.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 12.45 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 14.20 Х/ф «Карлик Нос». 16.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк». 17.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк-2». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк-2». 19.10 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». 20.40 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах». 22.00 Х/ф «Три богатыря: Ход конем». 23.30 Х/ф «Иди и смотри». 02.15 «Легенды Ретро FM». НАШЕ КИНО 09.30 Драма «Она защищает Родину». 11.00 Мелодрама «Машенька». 12.30 Комедия «Антоша Рыбкин». 13.40 Х/ф «Жди меня». 15.20 Х/ф «Два бойца». 16.50 Х/ф «На пути в Берлин». 18.30 Х/ф «Концерт фронту». 19.50 Мелодрама «Актриса». 21.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны». 23.30 Х/ф «Майские звезды». 01.30 Х/ф «Говорит Москва». 03.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны». 05.30 Х/ф «Майские звезды». 07.30 Х/ф «Говорит Москва».

REN TV КИНОСОЮЗ 05.00 «Легенды Ретро FM». 07.00 Х/ф «Как поймать перо 07.15 Х/ф «Верность». жар-птицы». 08.45 Мелодрама «Цыган».

10.15 Х/ф «Я вижу солнце». 11.45 Мелодрама «Женские радости и печали». 13.15 Х/ф «Вдали от родины». 14.45 Комедия «Солдат и слон». 16.15 Драма «Украинская вендетта». 18.00 Х/ф «Ракеты не должны взлететь». 19.30 Х/ф «Дерзость». 21.15 Драма «Подвиг Одессы». 23.30 Х/ф «Пятая печать». 01.15 Х/ф «Дерзость». 03.15 Драма «Подвиг Одессы». 05.30 Х/ф «Пятая печать». СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.55 М/с «Барашек Шон». 08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». 09.00 «Парад Победы 1945 года». 09.25 М/ф. 12.25 М/ф «Князь Владимир». 14.00 Х/ф «Реальная сказка». 16.00 М/ф «Первая охота». 16.10 М/ф «Василиса Микулишна». 16.30 «Парад Победы 1945 года». 17.00 Х/ф «Чемпионы». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.00 Х/ф «Пять невест». 21.05 Х/ф «Черная молния». 23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд». 01.30 Х/ф «Чемпион». 03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока». 05.40 «Музыка на СТС».


14

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ 19.00 «Сегодня». 18.30 Х/ф «Крепкий оре- 10.25 «Россия любовь моя! 19.30 Т/с «Инспектор Кушек». «Саамы: люди восьми пер». 19.50 Х/ф «Человек на посезонов». 23.25 «Вторая мировая. Велустанке». 10.55 Х/ф «Долгая счастлиликая Отечествен- 21.05 Х/ф «Небо со мной». вая жизнь». ная». 22.45 Х/ф «Через Гоби и 12.10 «Пешком». От Мо00.30 Х/ф «Переправа». Хинган». сквы до Берлина. 02.20 Х/ф «Петля». 01.30 Х/ф «Я вернусь». 12.40 Д/ф «Последний поэт 04.10 «О друзьях - товари- 02.30 Х/ф «Баллада о солдавеликой войны. Ион щах». те». Деген». 13.20 Концерт «Посвящение». РО СС И Я ТВЦ 05.40 Х/ф «Один из нас». 06.10 Х/ф «В 6 часов вечера 14.50 Острова. 15.30 «Романтика роман07.40 Х/ф «Горячий снег». после войны». са». 09.45 Т/с «Людмила». 08.00 Х/ф «Добровольцы». 14.00 «Вести». 09.55 Х/ф «Отряд Трубаче- 16.25 «Линия жизни». Н. Бондарчук. 14.20 Т/с «Людмила». ва сражается». 17.20 Х/ф «Исполнение же16.55 «Один в один». 11.30 События. ланий». 20.00 «Вести». 11.45 Петровка,38. 21.10 «Воскресный вечер» с 11.55 Х/ф «Улица полна не- 18.55 С. Намин и группа «Цветы». В. Соловьевым. ожиданностей». 23.15 Концерт Д. Хворо- 13.20 Х/ф «Пираты ХХ 20.20 Х/ф «Город зажигает огни». стовского «Песни вевека». 21.55 Фестиваль мирового ликой победы». 14.30 События. джаза в Риге. 01.05 Х/ф «Командир счаст- 14.45 Х/ф «Пираты ХХ 23.45 М/ф «Праздник». ливой «Щуки». века». «Зодчий 03.15 Х/ф «Штурм Берлина. 15.20 Х/ф «Не могу сказать 23.55 Искатели. непостроенного храВ логове зверя». «прощай». ма». 04.25 «Комната смеха». 17.05 «Право знать!» 00.40 Д/ф «Колония-Дель17.25 Х/ф «Снег и пепел». Сакраменто. Долго21.00 «Право знать!» ДО М К И Н О жданный мир на РиоН Т В-М И Р 05.45 Х/ф «Сохранить го- 22.00 Приют комедиантов. де-Ла-Плата». 23.50 Х/ф «Благословите род». «Сегодня». женщину». 07.25 Х/ф «Горячий снег». «Их нравы». REN TV 09.10 Х/ф «Беспокойное хо- 02.05 Х/ф «Привет от «Ка«Бывает же такое!» тюши». 05.00 «Легенды Ретро FM». зяйство». «Едим дома». 09.10 Х/ф «Карлик Нос». 10.40 Х/ф «Морской охот«Сегодня». КУЛ ЬТ У РА 10.45 Х/ф «Три богатыря и ник». «Главная дорога». Шамаханская цари11.50 Х/ф «Летят журавли». 04.30 «Евроньюс». «Чудо техники». ца». 08.00 «Обыкновенный кон«Квартирный во- 13.30 Х/ф «Я вернусь». 14.30 Х/ф «Батальоны процерт» с Э. Эфировым. 12.15 Х/ф «Три богатыря на прос». дальних берегах». сят огня». 08.35 Х/ф «Через Париж». «Сегодня». Т/с «Катя. Продолже- 16.55 Х/ф «Военно-полевой 09.55 «Легенды мирового 13.30 Х/ф «Три богатыря: роман». кино». Жан Габен. ние». Ход конем».

П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 05.40 «Великая война». 06.00 Новости. 06.10 «Великая война». 06.45 Х/ф «Баллада о солдате». 08.25 Х/ф «Небесный тихоход». 10.00 Новости. 10.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 12.00 Новости. 12.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 15.00 Новости. 15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 18.00 Вечерние новости. 18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 21.00 «Время». 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - сборная Словакии. 23.25 Х/ф «Перед рассветом». 01.05 Х/ф «Потомки». 03.00 Х/ф «Портрет совершенства». 05.00 «В наше время». 08.00 08.20 08.50 09.25 10.00 10.25 11.05 11.55 13.00 13.20

15.00 Х/ф «Как поймать перо жар-птицы». 16.20 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 17.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 19.00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 20.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк». 22.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк-2». 23.30 «Легенды Ретро FM». НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны». 11.30 Х/ф «Майские звезды». 13.30 Х/ф «Говорит Москва». 15.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны». 17.30 Х/ф «Майские звезды». 19.30 Х/ф «Говорит Москва». 21.30 Мелодрама «Я тебя никогда не забуду». 23.30 Драма «Сочинение ко Дню Победы». 01.30 Мелодрама «Французский вальс». 03.30 Мелодрама «Я тебя никогда не забуду». 05.30 Драма «Сочинение ко Дню Победы». 07.30 Мелодрама «Французский вальс».

11.30 Драма «Пепел и алмаз». 13.15 Х/ф «Дерзость». 15.15 Драма «Подвиг Одессы». 17.30 Драма «Пепел и алмаз». 19.15 Мелодрама «Военнополевой роман». 21.15 Драма «Гу-га». 23.45 Х/ф «Трое суток после бессмертия». 01.15 Мелодрама «Военнополевой роман». 03.15 Драма «Гу-га». 05.45 Х/ф «Трое суток после бессмертия».

СТС 06.00 М/с «Чаплин». 07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.55 М/с «Барашек Шон». 08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». 09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». 09.25 М/ф «Князь Владимир». 11.00 «Успеть за 24 часа». 12.00 Х/ф «Реальная сказка». 14.00 Х/ф «Пять невест». 16.00 «Ералаш». 16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд». 18.55 Х/ф «Черная молния». 20.55 Х/ф «План побега». 23.00 Х/ф «Неудержимый». 00.40 Х/ф «Тайна РагнароК И Н О СО Ю З ка». 02.30 Х/ф «Человек-волк». 07.15 Х/ф «Дерзость». 09.15 Драма «Подвиг Одес- 04.45 «Животный смех». сы». 05.45 «Музыка на СТС».

АСТАНА ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ 07:00 Ән шашу 07:50 «Сапа» бағдарламасы 08:00 Программа «Репортер представляет» 08:20 Программа «Суперпапа» 09:00 «Достығымыз жарасқан» 1 мамыр мерекесіне арналған кеш 10:00 Жаңалықтар 10:10 Обзор Интернета «Kaznet» 10:30 Турецкий сериал «Фериха» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 13:00 Жаңалықтар 13:10 Информационноаналитическая программа «20:30»: Избранное за неделю 14:00 Новости 14:10 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 15:15 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 16:40 «20:30. Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағдарламасы 17:30 «Фериха» түрік телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 22:00 «Фериха» түрік телехикаясы 23:00 Ток-шоу «Открытая студия» 23:50 Жаңалықтар 00:20 Новости «20:30» 00:50 «Өгей өмір» кәріс телехикаясы 01:35 Ән шашу ВТОРНИК, 5 МАЯ 07:00 Новости «20:30» 07:30 Жаңалықтар 08:00 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 08:30 «Такси» бағдарламасы

09:00 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 10:00 Жаңалықтар 10:10 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясының жалғасы 10:30 Турецкий сериал «Фериха» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 13:00 Жаңалықтар 13:10 Ток-шоу «Открытая студия» 14:00 Новости 14:10 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 15:15 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 16:35 Обзор Интернета «Kaznet» 17:00 Программа «Такси» 17:30 «Фериха» түрік телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 22:00 «Фериха» түрік телехикаясы 23:00 «Сырласу» ток-шоу 23:50 Жаңалықтар 00:20 Новости «20:30» 00:50 «Өгей өмір» кәріс телехикаясы

бағдарламасы 13:40 «Ел аузында» бағдарламасы 14:00 Новости 14:10 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 15:15 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы 16:35 «Kaznet» ғаламтор шолу 17:00 «Такси» бағдарламасы 17:30 «Фериха» түрік телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 22:00 «Фериха» түрік телехикаясы 23:00 Программа «Репортер представляет» 23:20 Жаңалықтар 23:50 Новости «20:30» 00:20 «Өгей өмір» кәріс телехикаясы 01:30 Ән шашу ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

07:00 Новости «20:30» 07:30 Жаңалықтар 08:00 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 08:30 «Такси» бағдарламасы 09:00 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы СРЕДА, 6 МАЯ 10:30 Турецкий сериал «Фериха» 07:00 Новости «20:30» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді те07:30 Жаңалықтар лехикаясы 08:05 Комедийный сериал 13:00 Арнайы жоба. Той жыры «Кто в доме хозяин?» 13:25 Художественный фильм 08:30 Программа «Такси» «Офицеры» 09:00 «Өзгерген өмір» кәріс 15:25 Первый четвертьфинал телехикаясы Национальной лиги КВН 10:00 Жаңалықтар 17:00 Программа «Такси» 10:10 «Өзгерген өмір» 17:30 «Фериха» түрік телехикәріс телехикаясының каясы жалғасы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді те10:30 Турецкий сериал «Фелехикаясы риха» 20:00 Жаңалықтар 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді те- 20:20 «Kaznet» ғаламтор шолу лехикаясы 20:30 Новости «20:30» 13:00 Жаңалықтар 20:50 «Тамаша» сықақ13:10 «Дүние жарық» отауының кеші

23:10 «Фериха» түрік телехилебеди» каясы 09:55 Программа «Суперпапа» 00:10 Программа «Sky-студия» 10:35 Программа «Сделка» 01:00 Жаңалықтар 11:05 «Дүние жарық» 01:30 Новости «20:30» бағдарламасы 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 13:00 Художественный фильм «А зори здесь тихие» 07:00 Новости «20:30» 16:45 Второй четвертьфинал 07:30 Жаңалықтар Национальной лиги КВН 08:00 Комедийный сериал 18:15 «Ел аузында» «Кто в доме хозяин?» бағдарламасы 08:30 Программа «Такси» 09:00 «Ән мен әзіл» концерттік 18:35 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы бағдарламасы 20:05 «Ел аузында» 10:00 Жаңалықтар бағдарламасы 10:10 «Әзілстан» жасы20:30 «20:30. Біздің рын түсірілім уақыт» ақпараттық10:20 Турецкий сериал «Фесараптамалық риха» бағдарламасы 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді те21:20 Программа «Sky-студия» лехикаясы 22:10 «Астана кеші көңілді» 13:00 Жаңалықтар концерттік шоуы 13:10 Программа «Sky-студия» 23:25 Художественный фильм 14:00 Новости «Английский пациент» 14:10 Сериал «Диверсант. Конец Войны» 15:15 «Өзгерген өмір» кәріс телехикаясы ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ 16:40 «Сырты бүтін...» деректі драма 08:00 Ән шашу 17:05 «Такси» бағдарламасы 08:40 «Сапа» бағдарламасы 17:30 «Фериха» түрік телехи- 08:50 «Такси» бағдарламасы каясы 09:20 «Ел аузында» 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді тебағдарламасы лехикаясы 10:05 «Астана кеші көңілді» 20:00 Жаңалықтар концерттік шоуы 20:30 Новости «20:30» 11:20 «Қыз ғұмыры» үнді те21:00 Сериал «Диверсант. Колехикаясы нец Войны» 12:45 Сериал «Охота на Вер22:00 «Бірегей». Асанәлі вольфа» Әшімов 16:55 «Сырты бүтін...» деректі 22:25 «Фериха» түрік телехидрама каясы 17:20 «Сырласу» ток-шоу 23:25 «Ел аузында» 18:10 Шоу-лотерея «Бай бол» бағдарламасы 18:30 «Қыз ғұмыры» телехи23:50 «Өгей өмір» кәріс телекаясы хикаясы 20:05 Арнайы жоба. Той жыры 01:05 Ән шашу 20:30 Информационноаналитическая проСУББОТА, 9 МАЯ грамма «20:30»: Избранное за неделю 21:20 Художественный фильм 08:00 Ән шашу «Жизнь прекрасна» 09:00 «Сапа» бағдарламасы 23:35 «Ұмытылмас» түрік те09:10 Программа «Такси» лехикаясы 09:35 Союзмультфильм «Гуси-


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ 31 КАНАЛ-КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 07.00 «Әзіл студио» 09:00 Х.ф. «В отчаянных поисках Санты» 11:00 «Городские легенды» 12:00 М.с. 14:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 15:00 Х.ф. «Железный человек» 18:00 Т.с. «Братья по обмену-2» 19:00 Т.с. «Кухня» 20:00 Информбюро 21:00 Т.с. «Сүйген сұлу» 23:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 05.45 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 11.30 12.00 13.00 13.50 14.00 14.30 15.00 15.30 17.00 18.00

7 КАНАЛ «Қорқыныш факторы» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» «СвиДЕТИли» Т.ф. «Цыган» Т.п. «Моя история. Арман Давлетьяров» «Баспана бабы» «Қыздар арасында» «7 NEWS» «Айна on-line» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Гадалка» Т.с. «Место встречи изменить нельзя» Т.с. «Тальянка» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат»

19.00 «Айна on-line» 19.30 Т.п. «Моя история. Группа «Орда» 20.00 «7 NEWS» 21.00 Премьера! Т.с. «Родина» 23.00 «Қорқыныш факторы» 00.00 Т.с. «Место встречи изменить нельзя» 07.00 10.00 11.05 11.45 12.30 12.45 12.55 13.25 14.15 14.50 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.10 18.50 19.35 20.30 21.05 21.50 22.40 22.50 23.40 00.15 00.50

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» «Апта. Kz» «Айтуға оңай...» «Қыздар» Жаңалықтар «Ұлы жеңіске - 70 жыл» «Дауа» «Білгірлер бәйгесі» «Ақсауыт» М.с. «Джунгли кітабы» «Әйел бақыты» «Келін» Д.ф. «Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Өзекжарды» «Айналайын» «Заң және біз Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с. «Көк тарландары» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» Т.с. «Келін» «Сіз не дейсіз?» Жаңалықтар Футбол

ХАБАР 07.02 «Айтұмар» 08.00 «Жаңа күн» 10.00 Информационный канал -

«Жетi күн» 11.00 «Әр үйдің сыры басқа» 11.35 «Мен көрген соғыс» 11.45 Кулинарная программа «Магия кухни» 12.20 М.с. «Маша и медведь» 12.35 М.с. «Мишки Гамми» 13.00 Жаңалықтар 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.00 Т.с. «Баллада о Бомбере» 15.00 Новости 15.15 «Бұйымтай» 15.55 «Өмір сабақтары» 16.25 Т.с. «Пәленшеевтер» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.45 «Қызық times» 18.00 Новости 18.15 «Қызық times» 19.00 «ТВ Бинго» 20.00 Жаңалықтар 20.30 «Арнайы хабар» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Слово офицера» 22.00 Т.с. «Гречанка» 22.50 «Жекпе-жек» 23.35 «Бұйымтай»

14:00 «П@утina» 14:30 «Паутина-5» 15:30 «112» 15:40 «Судебные истории» 16:40 «Давай поженимся» 17:50 «Пусть говорят» 18:55 Х.ф. «Наша война» 20:00 «Новости в 20:00» 20:40 Т.с. «Сүйген жар» 21:40 «Басты жаңалықтар» 22:20 Т.с. «Джодха және Акбар» 23:20 «П@утina» 23:45 «Лучший город.Kz» 23:55 Концерт Димы Билана

ЕВРАЗИЯ 06:00 Т.с. «Сүйген жар» 7:00 Жаңалықтар 07:25 «101 Кеңес» 07:50 «П@утina+» 09:00 Жаңалықтар 09:05 Х.ф. «Афоня» 11:00 Х.ф. «Гетеры майора Соколова» 12:00 «Ду қол шоколад» 12:55 Жаңалықтар 13:00 «Лучший город.Kz». 13:10 «Ашығын айтқанда»

19.00 19.30 20.00 20.30 20.50 21.10 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30

00.10

АЛАУ «Жулдыз-топ» «Разбудильник» М.с. Д.ц. «Моя правда» «Өмір ағымы» Д.ф. «Неизвестная версия» Х.ф. «Магжан» «Жаңалықтар» М.с. «Көкейтесті сұхбат» «Жасай бер, қазақ!» Ескендір Хасанғалиев «Жаңалықтар» Д. ц. «По диким местам» «РТН» «Дело №» «Торговый Дом» «В ладу с природой» Д.с. «Landmarks» «РТН» «Baby Гид» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня»

06.05 06.15 07.00 07.20 08.35 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 15.30 16.30 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

НТК «Комик adze» «Салем box» «Ревю» Т.с. «Жігіттің сабаздары» «Жасырын камера» «Ревю» Т.с. «Универ» Т.с. «Интерны» «Однажды в России» Т.с. «СашаТаня» Т.с.«Деффчонки» М.с. «Салем box» Т.с. «Жігіттің сабаздары» «СҰЛУ БОЛ!» (каз.) Т.с.«Деффчонки» Т.с. «СашаТаня» «Однажды в России» «Ревю» Т.с. «Универ» Т.с. «Интерны» «Ревю» «Сұлу бол!» Х.ф. «Он гораздо популярнее тебя»

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» Таңғы танымдық-сазды бағдарлама 09.00 «Арқа – ақпарат» Апталық шолу 09.30 «Волшебный фонарь» (детская – позновательная программа) 10.00 «Арқа-ақпарат» 10.35 Т.с. «Маруся» 2 сезон (1 серия) 11.30 Д.с. «Диверсанты» 12.00 М.с. «Финес пен Ферб»

12.30 «Вызов» (оперативно-дежурная часть-102) 12.55 «Мәңгілік рух» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 13.50 «Пока жива память» 14.00 Т.с. «Клятва отца» (13 серия) 15.15 Д.с. «Паула» 16.00 Т.х. «Болашақ» (12 серия) 17.00 Д.ф. «Жаңа индустрияландыру» 17.30 «Ертегілер еліне саяхат» 17.45 «Мәңгілік рух»

06.05 06.35 07.20 07.50 09.00 10.00 10.10 11.15 13.15 14.15 15.20 16.10 16.50 17.15 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.10 23.55

КТК М.с. «Япыр-ай» Т.с. «Жүрекжарды» Т.с. «Қайран заман» «Өнерлi отбасы» «Дорога домой» «Удиви меня» Х.ф. «Золотые небеса» «Другая правда» «Портрет недели» «Слуги народа» «Жұлдызды ақиқат» «Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с.«Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Сарай ханымдары» Жаңалықтар Вечерние новости «Главная редакция» Х.ф. «Офицерские жены» Х.ф. «Шеф-2»

ВТОРНИК, 5 МАЯ 31 06.00 07.00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 00:00

05.45 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 11.30 12.00 13.00 13.50 14.00 14.30 15.00 15.30 17.00 18.00 19.00

КАНАЛ - КОСТАНАЙ «Ризамын» Т.с. «Сүйген сұлу» Х.ф. «Анализируй это» «Городские легенды» М.с. Т.с. «Мен саған ғашықпын» «Счастливы вместе» Т.с. «Братья по обмену-2» Т.с. «Кухня» Информбюро Т.с. «Сүйген сұлу» Т.с. «Мен саған ғашықпын» Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 7 КАНАЛ «Қорқыныш факторы» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» «СвиДЕТИли» Т.ф. «Цыган» Т.п. «Моя история. Серик Сапиев» «Баспана бабы» «Қыздар арасында» «7 NEWS» «Айна on-line» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Гадалка» Т.с. «Место встречи изменить нельзя» Т.с. «Тальянка» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Айна on-line»

19.30 Т.п. «Моя история. Эрик Тастенбеков» 20.00 «7 NEWS» 21.00 Т.с. «Родина» 23.00 «Қорқыныш факторы» 00.00 Т.с. «Место встречи изменить нельзя» 07.00 10.00 10.50 11.35 12.30 12.45 12.55 13.15 14.00 14.30 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.10 19.10 19.35 20.30 21.05 21.50 22.40 22.50 23.40 00.10 00.45

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Көк тарландары» «Айтуға оңай...» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Ұлы жеңіске - 70 жыл» «SPORT.KZ» «Алаң» «Сыр-сұхбат» М.с. М.с. «Джунгли кітабы» «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» Д.ф. «Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Өзекжарды «Айналайын» «Қылмыс пен жаза» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с. «Көк тарландары» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» Т.с. «Келін» Түнгі шоу Жаңалықтар «Өзекжарды»

ХАБАР 07.02 «Айтұмар» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 М.с. «Маша и медведь»

10.25 М.с. «Мишки Гамми» 10.50 «Мен көрген соғыс» 11.45 Кулинарная программа «Магия кухни» 12.20 «Незабытые истории войны» 12.25 Т.с. «Слово офицера» 13.00 Жаңалықтар 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.00 Т.с. «Баллада о Бомбере» 15.00 Новости 15.15 «Бұйымтай» 15.55 «Өмір сабақтары» 16.30 Т.с. «Пәленшеевтер» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.45 «Экономкласс» 18.00 Новости 18.15 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 19.05 «Біздің үй» 20.00 Жаңалықтар 20.30 «Бюро расследований» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Слово офицера» 22.00 Т.с. «Гречанка» 22.50 «Арнайы хабар» 23.20 «Бұйымтай» 06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:55 13:00 13:10 14:00 14:30 15:30

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Сүйген жар» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Гетеры майора Соколова» «Ду қол шоколад» Жаңалықтар «Лучший город.Kz» «Ашығын айтқанда» «П@утina» «Паутина-5» «112»

15:40 «Судебные истории» 16:40 «Давай поженимся» 17:50 «Пусть говорят» 18:55 Х.ф. «Наша война» 20:00 «Новости в 20:00» 20:40 Т.с. «Сүйген жар» 21:40 «Басты жаңалықтар» 22:20 Т.с. «Джодха және Акбар» 23:20 «П@утina» 23:45 «Лучший город.Kz» 23:55 Х.ф. «Молодая гвардия» 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.10 14.40 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.10 22.00 22.30 23.00 00.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Разбудильник» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. «Өмір ағымы» Т.с. «Госпожа горничная» «Дело №» «Солнечная кухня» Д.с. «Landmarks» Т.с. «Под прикрытием» «Жаңалықтар» М.с. «Көкейтесті сұхбат» Дәрібаевтар ансамблінің концерті «Жаңалықтар» «Қоғам және әйел» «РТН» «Винтаж» Т.с. «Госпожа горничная» «РТН» «Группа здоровья» «Өмір ағымы» «Территория происшествий»

00.10 «Панорама дня» НТК 06.00 Открытие вещания 06.05 Әзіл - күлкі бағдарламасы «КОМИК ADZE» (каз.) 06.15 «САЛЕМ BOX»(каз.) 07.00 «РЕВЮ» (каз.) 07.20 Телехикая «Жігіттің сабаздары» (каз. Корея) 08.35 «Жасырын камера» (каз.) 09.00 «Ревю» 09.30 Т.с. «Универ» 10.30 Т.с. «Интерны» 11.00 «Однажды в России» 11.30 Т.с. «СашаТаня» 12.00 Т.с.«Деффчонки» 12.30 М.с. 15.30 «Салем box» 16.30 Т.с. «Жігіттің сабаздары» 18.00 «СҰЛУ БОЛ!» (каз.) 19.00 Т.с.«Деффчонки» 19.30 Т.с. «СашаТаня» 20.00 «Однажды в России» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с. «Универ» 22.00 Т.с. «Интерны» 22.30 «Ревю» 23.00 «Сұлу бол!» 00.00 Х.ф. «Неудержимые»

20.00 Жаңалықтар 20.25 Ұлы Жеңістің 70-жылдығы! «Мәңгілік рух» 20.30 «Интонация» (общественно – политическая программа) 21.00 Новости 21.30 К 70-летию Великой Победы! «Пока жива память» 21.35 Т.с. «Маруся» 2 сезон (2 серия) 22.35 Т.х. «Нояндар» (3 серия) 00.00 Жаңалықтар 00.30 Новости (Дайджест) 06.05 06.20 06.45 07.30 08.00 08.55 09.50 12.00 12.40 13.15 15.15 16.15 17.15

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 17.50 Аймақ жаңалықтары 18.10 «Қазына» 18.25 Региональные новости 18.50 К 70-летию Великой Победы! «Пока жива память» 18.55 Д.с. «Пустыни мира» (2 серия) 19.30 «Территория закона» (интерактив: 543904)

18.30

06.15 07.00 07.20 08.35 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.45 15.30 16.30 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

17.45 17.50 18.10 18.25 18.50 18.55 19.30 19.55 20.00 20.30 20.50 21.00 21.30 21.35 22.35 00.00

19.30 20.30 21.00 21.40 22.10 00.00 00.30

КТК М.с. Д.ф.«ВАУ» «Япыр-ай» Жаңалықтар Т.с. «Қайран заман» Т.с. «Сарай ханымдары» Х.ф. «Мой капитан» Новости «Главная редакция» Х.ф. «Шеф-2» «Не ври мне» Т.с. «Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с. «Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Сарай ханымдары» Жаңалықтар Вечерние новости «Диагноз» Х.ф. «Офицерские жены» «Путь на Олимп» Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.

СРЕДА, 6 МАЯ 31 КАНАЛ -КОСТАНАЙ 06.00 «Ризамын» 07.00 Т.с. «Сүйген сұлу» 09:00 Х.ф. «Белая мгла» 11:00 «Городские легенды» 12:00 М.с. 14:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 15:00 «Счастливы вместе» 18:00 Т.с. «Братья по обмену-2» 19:00 Т.с. «Кухня» 20:00 Информбюро 21:00 Т.с. «Сүйген сұлу» 23:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 05.45 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 11.30 12.00 13.00 13.50 14.00 14.30 15.00 15.30 17.00 18.00 19.00

7 КАНАЛ «Қорқыныш факторы» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» «СвиДЕТИли» Т.ф. «Цыган» Т.п. «Моя история. Илья Ильин» «Баспана бабы» «Қыздар арасында» «7 NEWS» «Айна on-line» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Гадалка» Т.с. «Место встречи изменить нельзя» Т.с. «Тальянка» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Айна on-line»

19.30 Т.п. «Моя история. Адель Оразалинова» 20.00 «7 NEWS» 21.00 Т.с. «Родина» 23.00 «Қорқыныш факторы» 00.00 Т.с. «Место встречи изменить нельзя» 07.00 10.00 10.50 11.35 12.30 12.45 12.55 13.35 14.00 14.30 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.10 19.10 19.35 20.30 21.05 21.50 22.40 22.50 23.40 00.15

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Көк тарландары» «Айтуға оңай...» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Ұлы жеңіске - 70 жыл» «Заң және біз» «Қылмыс пен жаза» «Поэзия әлемі» М.с. «Айдаһар мінген шабандоздар» М.с. «Джунгли кітабы» «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» Д.ф. «Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Өзекжарды» «Айналайын» «Қуатты әскер – қуатты Қазақстан» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Т.с. «Көк тарландары» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл Т.с. «Келін» Түнгі шоу Жаңалықтар

ХАБАР 07.02 «Айтұмар» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 М.с. «Маша и медведь» 10.25 М.с. «Мишки Гамми»

10.50 «Моя история войны» 11.15 «Әр үйдің сыры басқа» 11.45 Кулинарная программа «Магия кухни» 12.20 «Незабытые истории войны» 12.25 Т.с. «Слово офицера» 13.00 Жаңалықтар 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.00 Т.с. «Баллада о Бомбере» 15.00 Новости 15.15 «Бұйымтай» 15.55 «Өмір сабақтары» 16.25 Т.с. «Пәленшеевтер» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.50 «Незабытые истории войны» 18.00 Новости 18.15 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 19.10 «Біздің үй» 20.00 Жаңалықтар 20.30 «100 бизнес тарихы» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Слово офицера» 22.00 Т.с. «Гречанка» 22.50 «Біздің үй» 23.40 «Бұйымтай»

16:40 17:50 18:55 20:00 20:40 21:40 22:20 23:20 23:45 23:55

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Сүйген жар» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Гетеры майора Соколова» «Ду қол шоколад» Жаңалықтар «Лучший город.Kz» «Ашығын айтқанда» «П@утina» «Паутина-5» «112» «Судебные истории»

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

06:00 06:50 07:00 11:00 12:00 12:55 13:00 13:10 14:00 14:30 15:30 15:40

06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.30

00.10

«Давай поженимся» «Пусть говорят» Х.ф. «Наша война» «Новости в 20:00» Т.с. «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» Т.с. «Джодха және Акбар» «П@утina» «Лучший город.KZ» Х.ф. «Молодая гвардия» АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Разбудильник» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. «Өмір ағымы» Т.с.«Госпожа горничная» «Винтаж» «Baby Гид» Т.с. «Под прикрытием» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» Әділ Сламхынның «Қиялдағы ару» атты ән кеші «Жаңалықтар» «Қылмыстық іс №» «РТН» «Джиперы» Т.с. «Госпожа горничная» «РТН» «В ладу с природой» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» «Панорама дня»

НТК 06.05 «Комик adze»

«Салем box» «Ревю» Т.с. «Жігіттің сабаздары» «Жасырын камера» «Ревю» Т.с. «Универ» Т.с. «Интерны» «Однажды в России» Т.с. «СашаТаня» Т.с.«Деффчонки» М.с. А.ф. «Роботы» М.с. «Салем box» Т.с. «Жігіттің сабаздары» «Сұлу бол!» Т.с.«Деффчонки» Т.с. «СашаТаня» «Однажды в России» «Ревю» Т.с. «Универ» Т.с. «Интерны» «Ревю» «Сұлу бол!» Х.ф. «Неудержимые-2»

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 М.с. «Питер Пен» 10.00 Новости 10.30 Т.с. «Маруся» 11.30 «Бірінші студия» 12.00 М.с. «Финес пен Ферб» 12.30 Д.ф. «Кедергісіз өмір» 12.50 «Мәңгілік рух» 13.00 Жаңалықтар 13.55 «Пока жива память» 14.00 Т.с. «Клятва отца» 15.15 Д.с. «Паула» 16.00 Т.х. «Болашақ» 17.00 Д.с. «Магия природы» 17.30 «Ертегілер еліне саяхат»

06.05 06.20 06.45 07.30 08.00 08.55 09.50 12.00 12.40 13.15 15.15 16.15 17.15 18.30 19.30 20.30 21.00 21.40 22.10 00.00 00.30

«Мәңгілік рух» Аймақ жаңалықтары «Регион 10» Региональные новости «Пока жива память» Д.с. «Пустыни мира» «Первая студия» «Мәңгілік рух» Жаңалықтар «Элегиялық эсселер» «1001 – История успеха» Новости «Пока жива память» Т.с. «Маруся» 2 сезон Т.х. «Нояндар» Жаңалықтар КТК М.с. «ВАУ» «Япыр-ай» Жаңалықтар Т.с. «Қайран заман» Т.с. «Сарай ханымдары» Х.ф. «Мой капитан» Новости «Диагноз» «Отцы» «Не ври мне» Т.с.«Махабатта шек бар ма?» Т.с.«Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с.«Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Сарай ханымдары» Жаңалықтар Вечерние новости «Черный квадрат» Х.ф. «Офицерские жены» «Путь на Олимп» Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.


16

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ 31 КА НАЛ - КОСТАН АЙ 06.00 «Ризамын» 07.00 Т.с. «Сүйген сұлу» 09:00 «Әзіл студио» 10:00 Т.с. «Братья по обмену-2» 11:00 «Городские легенды» 12:00 М.с. 14:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 15:00 Х.ф. «Эйс Вентура младший» 17:00 А.ф. «Замбезия» 19:00 А.ф. «Братва из джунглей» 21:00 Т.с. «Сүйген сұлу» 23:00 Т.с. «Мен саған ғашықпын» 00:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 05.45 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 11.00 12.00 12.40 15.30 17.00 18.00 20.00 20.30

7 КА НАЛ «Қорқыныш факторы» Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» «Күнбастар» «Сайқымазақтар. Жасырын камера» «Күнбастар» Т.ф. «Цыган» Военный парад, посвященный Дню защитника Отечества «Другими словами» «Пепел» телехикаясы Т.с. «Место встречи изменить нельзя» Т.с. «Тальянка» «Жантоқырау» көркем фильмі «Айна on-line» «Нысана»

21.00 Премьера! Т.с. «Родина» 00.00 Т.с. «Место встречи изменить нельзя» 07.00 10.00 10.50 11.00 12.00 13.00 13.10 13.30 13.50 15.05 16.05 17.00 17.30 17.50 18.10 19.35 20.30 21.05 21.30 22.35 23.25 00.00

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Көк тарландары» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл ҚР Қарулы күштерінің әскери парады «Ұлттық шоу» «Ұлы жеңіске - 70 жыл» «Агробизнес» Д.ф. «Қазақтың Бауыржаны» М.ф. «Ер Төстік және Айдаһар» «Әйел бақыты» Концерт Д.ф. «Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Өзекжарды» Гала-концерт «Айтуға оңай...» Жаңалықтар «Қуатты әскер – қуатты Қазақстан» ҚР Қарулы күштерінің әскери парады Т.с. «Көк тарландары» Түнгі шоу Жаңалықтар

ХАБ АР «Айтұмар» «Жаңа күн» «Айбын» ҚР Қарулы Күштердің Жауынгерлік парады 12.00 Концерт «Соғыстың жаңғырығы» 13.00 Жаңалықтар

07.02 08.00 10.15 11.00

13.15 Д.ф. «Была нужна одна победа» 13.45 Т.с. «Баллада о Бомбере» 15.00 Новости 15.15 Кино «Жеңіс семсері» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Арнайы Хабар» 17.45 «Моя история войны» 18.00 Новости 18.15 Гала-концерт 20.00 Жаңалықтар 20.30 Фильм из цикла «Истории огненных лет» 21.00 Новости 21.30 ҚР Қарулы Күштерінің Жауынгерлік парады 22.10 Жігіттер «Құстармен сырлас» 00.10 Т.с. «Жас ұлан» 06:00 07:00 08:35 06:50 09:00 11:00 11:35 11:50 13:30 14:30 18:55 20:00 20:40 21:40 22:20 23:20

ЕВРА ЗИ Я Т.с. «Сүйген жар» Х.ф. «Айвенго» «П@утina» Жаңалықтар Х.ф. «Дело было в Пенькове» «Фабрика грез» «Лучший город.Kz» Военный парад, Посвященный 70-летию Великой Победы «Ашығын айтқанда» Х.ф. «Диверсант» Х.ф. «Наша война» «Новости в 20:00» Т.с. «Сүйген жар» «Басты жаңалықтар» Т.с. «Джодха және Акбар» «П@УТINA»

бағдарламасы 23:45 «Лучший город.Kz» 23:55 Х.ф. «Молодая гвардия» АЛАУ 06.00 «Тәулік тынысы» 06.30 М.с. 07.00 Д.ф. «Неизвестная версия» 09.00 «РТН» 09.30 М.с. 10.00 «Жаңалықтар» 10.30 М.с. 11.00 «Қос жүректің лүпілі» 13.00 Т.с. «Госпожа горничная» 14.00 «Группа здоровья» 14.25 «Қылмыстық іс №» 14.35 Д.с. «Landmarks» 15.00 Т.с. «Под прикрытием» 16.00 М.с. 17.00 Заттыбек Көпбосынұлының шығармашылық кеші 19.30 «Қазақстан байтақ өлке» 20.00 «Казахстан: сохраняя традиции...» 20.30 «ПроАгро» 21.00 Т.с. «Госпожа горничная» 22.00 «Илья Ильин: наука побеждать» 22.30 «Тет - а - тет» 23.00 Д.ф. «В поисках истины» 00.00 «Территория происшествий» 00.10 «Панорама дня» Н ТК 06.05 «Комик adze» 06.15 «Салем box» 07.00 «Күлкі базар»

07.20 Т.с. «Жігіттің сабаздары» 08.35 М.с. 09.00 А.ф. «Приключения пиратов в Стране овощей» 10.30 Х.ф. «Бетховен» 12.10 А.ф. «Роботы» 14.00 М.с. 16.30 Т.с. «Жігіттің сабаздары» 18.00 «Күлкі базар» 18.25 М.с. 19.00 Х.ф. «Пингвины мистера Поппера» 20.50 А.ф. «Семейка Крудс» 22.30 «Күлкі базар» 22.50 «Ең күлкілі әртістер» 23.45 «Жасырын камера» 00.00 Х.ф. «Неудержимые 3» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 08.00 «Ертегілер еліне саяхат» 09.00 Жаңалықтар 09.30 М.с. «Питер Пен» 10.00 Новости 10.35 К.ф. «Мәншүк туралы дастан» 11.50 «Мәңгілік рух» 12.00 Д.ф. «Жас ұлан» 12.30 М.с. «Финес пен Ферб» 12.50 «Пока жива память» 13.00 Д.ф. «Қазақтың Бауыржаны» 13.50 «Мәңгілік рух» 14.00 «Інжу-маржан Қостанайым!» 15.55 «Пока жива память» 16.00 Д.с. «Паула» 16.30 «Ертегілер еліне саяхат» 16.55 «Мәңгілік рух» 17.00 Х.с. «Жас ұлан» 18.00 Д.с. «Диверсанты»

18.25 «Пока жива память» 18.30 Т.с. «Паудер Парк» 19.30 Д.ф. «Талғат Бегельдинов» 19.55 «Мәңгілік рух» 20.00 «Сап түзе!» 20.30 «Бойтұмар» 20.55 «Пока жива память» 21.00 «7 мамыр – Отан қорғаушылар күні» 21.20 «Мәңгілік рух» 21.30 Х.с. «Исчезнувшие» 23.25 К.ф. «Мергендер»

23.55

КТК Д.ф. «Кухня Кунг-Фу» «Япыр-ай» Жаңалықтар Т.с. «Қайран заман» Т.с. «Сарай ханымдары» Х.ф. «Преступная страсть» Новости «Черный квадрат» «Шеф-2» «Не ври мне» Т.с. «Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с. «Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Сарай ханымдары» Жаңалықтар Вечерние новости «Наша правда» Х.ф. «Офицерские жены» Х.ф. «Шеф-2»

18.25 18.50 18.55 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 21.30 23.00 00.00 00.30

Региональные новости «Пока жива память» Д.с. «Пустыни мира» «Бірінші студия» «Мәңгілік рух» Жаңалықтар «Қазына» Новости «Пока жива память» Х.с. «Исчезнувшие» «00.00» Жаңалықтар Новости

06.35 07.00 07.45 08.10 09.10 10.10 12.00 12.40 13.10 15.15 16.10 17.10 18.25 19.30 20.30 21.00 21.40 22.40

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 31 06.00 07.00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 18:00 20:00 21:00 23:00 00:00

КАНАЛ - КОСТАНАЙ «Ризамын» Т.с. «Сүйген сұлу» А.ф. «Братва из джунглей» «Городские легенды» М.с. Т.с. «Мен саған ғашықпын» Т.с. «Кухня» Х.ф. «Кухня в Париже» Информбюро Т.с. «Сүйген сұлу» Т.с. «Мен саған ғашықпын» Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі

7 КА Н АЛ 05.45 «Қорқыныш факторы» 06.30 Т.с. «Арам Ақша. Адал махаббат» 07.30 «Күнбастар» 08.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.30 «Күнбастар» 09.00 «Юбилейный вечер Лиона Измайлова» 12.00 Т.с. «Пепел» 15.00 «Гадалка» 15.30 Т.с. «Место встречи изменить нельзя» 17.00 «Измайловский парк» 18.00 «Сағындырған әндерай» 21.00 Т.с. «Родина» 00.00 Т.с. «Место встречи изменить нельзя»

07.00 10.00 10.55 11.40 12.30 12.40 13.05 13.50 14.15 14.25 14.45 15.05 16.00 17.00 17.30 17.50 18.10 19.05 19.35 20.30 21.05 22.25 22.35 00.30 01.05

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Көк тарландары» «Айтуға оңай...» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Иман айнасы» «Көкпар» Д.ф. «Отан үшін отқа түскендер» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» М.с. «Айдаһар мінген шабандоздар» «Баламен бетпе-бет» «Әйел бақыты» Арнайы тележоба Д.ф. «Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Өзекжарды» «Дариға, сол қыз...» «Менің Қазақстаным» Т.с. «Қыздар» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл Т.с. «Қасым» Жаңалықтар «Орман хикаясы» әскери драмасы

ХАБАР 07.00 «Айтұмар» 08.00 «Жаңа күн» 10.00 Таңғы жаңалықтар 10.15 М.ф. «Маша и медведь» 11.15 «Әр үйдің сыры басқа» 11.45 «Магия кухни» 12.20 «Незабытые истории войны»

12.25 13.00 13.15 13.55 15.00 15.15 15.55 16.25 16.50 17.00 17.15 18.00 18.15 19.05 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 23.50 06:00 07:00 11:00 12:00 12:55 13:10 14:00 14:30 15:35 16:40 17:50 18:55 20:00

Т.с. «Слово офицера» Жаңалықтар Д.ф. «Борискино небо» Т.с. «Баллада о Бомбере» Новости «Бұйымтай» «Өмір сабақтары» деректі драмасы «Ұлт саулығы» «Мен көрген соғыс» Жаңалықтар «Бармысың, бауырым?» Новости Т.с. «Слово офицера» «Орталық Хабар» Жаңалықтар Фильм из цикла «Истории огненных лет» Новости Т.с. «Приказ вернуться живым» «Жеті ән» Кино «Качели любви» ЕВРАЗИЯ Т.с. «Сүйген жар» «Доброе утро» Х.ф. «Гетеры майора Соколова» «Ду қол шоколад» «Жұма уағызы» «Ашығын айтқанда» «П@утina» «Паутина-5» Х.ф. «Паутина-6» «Жди меня» «Поле чудес» Х.ф. «Наша война» «Сегодня вечером»

21:40 22:25 23:25 23:50 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.45 15.00 16.00 16.30 17.30 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 00.00

06.05 06.15 07.40 08.50 11.15

Т.с. «Сүйген жар» Т.с. «Джодха және Акбар» «П@утina» Х.ф. «Беглецы» АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. Х.ф. «Магжан» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. Х.ф. «Айхан» Т.с. «Госпожа горничная» «В ладу с природой» «Торговый Дом» Д.с. «Landmarks» Т.с. «Под прикрытием» «Тіл және қоғам» М.с. Индира Расылхан «Жас қайың» ән кеші Д. ц. «По диким местам» «Театры Астаны» «Группа здоровья» Т.с. «Госпожа горничная» «Солнечная кухня» Х.ф. «Игра в игре» «Искусство зовет меня...» Концерт Нуржамал Усенбаевой НТК «Комик adze» К.ф. «Түнгі қаршығалар» Т.с. «Жігіттің сабаздары» М.с. А.ф. «Семейка Крудс»

13.00 Х.ф. «Пингвины мистера Поппера» 14.45 М.с. 15.30 «Салем box» 16.30 Т.с. «Жігіттің сабаздары» 18.00 «Сұлу бол!» 19.00 Т.с. «СашаТаня» 19.30 Т.с.«Физрук» 20.00 «Однажды в России» 20.30 «Ревю» 21.00 Т.с. «Универ» 22.00 Т.с. «Интерны» 22.30 «Ревю» 23.00 «Сұлу бол!» 00.00 Х.ф. «Военный ныряльщик» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «7 мамыр – Отан қорғаушылар күні» 09.30 Д.с. «Диверсанты» 10.00 Д.ф. «Жас ұлан» 10.30 Т.с. «Маруся» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Финес пен Ферб» 12.30 Д.ф. «Ел үміті» 12.50 М.с. «Алдар Көсе» 12.55 «Мәңгілік рух» 13.00 Жаңалықтар 13.30 Новости 14.00 Т.с. «Клятва отца» 15.55 «Пока жива память» 16.00 Т.х. «Болашақ» 17.00 Д.с. «Магия природы» 17.30 «Ертегілер еліне саяхат» 17.45 «Мәңгілік рух» 17.50 Аймақ жаңалықтары 18.10 «Алдаспан»

06.05 06.20 06.45 07.30 08.00 08.55 09.50 12.00 12.40 13.40 15.15 16.15 17.15 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 00.00

КТК М.с. Д.ф. «Вау» «Япыр-ай» Жаңалықтар Т.с. «Қайран заман» Т.с. «Сарай ханымдары» Х.ф. «Касым» Новости «Наша правда» А.ф. «Три богатыря. Ход конем» «Не ври мне» Т.с.«Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» Т.с.«Махабатта шек бар ма?» Т.с. «Сарай ханымдары Жаңалықтар Вечерние новости Х.ф. «Падает вверх» Х.ф. «Тихая застава»

СУББОТА, 9 МАЯ 31 КА Н АЛ - КО СТА Н А Й 06.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 07:00 «Ризамын» 08:00 М.с. 09:00 Х.ф. «Жизнь, как она есть» 11:30 «Дом рецептов» 12:00 «Жұлдызды шаңырақ» 12:30 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 15:30 Х.ф. «Спайдервик: хроники» 17:30 Х.ф. «Трансформеры: эпоха истребления» 21:00 Фильм-концерт . Нысана 23:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 00:00 Х.ф. «Лара Крофт: расхитительница гробниц» 7 КА Н АЛ 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Шебербек ағай» 09.00 «Не забывай. Песни М. Танича» 12.00 «Пепел» телехикаясы 14.00 «Айна on-line» 14.30 «Q-елі» скетчком 15.00 Т.с. «Родина» 21.00 «Жанкештілер жарысы» 22.00 «Нысана» 22.40 Кәсіби бокс «Ковалев – Паскаль» 23.30 «Айнаonline XXL» 00.00 «Другими словами»

07.00 08.10 08.40 09.00 10.05 10.40 10.55 11.30 12.20 12.50 13.00 13.45 14.40 16.35 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 20.15 20.30 21.00 22.35 00.30

КАЗАКСТАН Кконцерт «Қымызхана» «Агробизнес «Сенбілік таң» «Дауа» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» Д.ф. «Жеңісті жақындатқандар» «Ұлттық шоу» Д.ф. «Батыр Бигельдинов» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» «Білгірлер бәйгесі» «Дариға, сол қыз...» Т.с. «Қасым» «Біз соғысты көрген жоқпыз» Д.ф. Елдің ерлігі» Жаңалықтар «Ұлы Жеңіске – 70 жыл «Текті қазақ, «Темір» генерал» Саят Медеуовтің ән кеші «Ұлы Жеңіске – 70 жыл Жаңалықтар Мерекелік концерт Т.с. «Қасым» Жаңалықтар

ХАБАР 07.02 Мерекелік концерт «Байтақ, Казахстан!» 08.10 «Бармысың, бауырым?» 08.55 Кино «Песнь о Маншук» 10.15 «Моя история войны» 10.30 «Незабытые истории войны» 10.40 Концерт

12.05 Фильм из цикла «Истории огненных лет» 12.40 «Орталық Хабар» 13.35 Д.ф. «Бұрым туралы баллады» 14.05 Концерт 15.55 «Мен көрген соғыс» 16.10 Т.с. «Приказ вернуться живым» 16.55 Концерт «Жеңіске құрмет» 18.05 Кино «В бой идут одни старики» 19.25 «Незабытые истории войны» 19.30 «Мен көрген соғыс» 19.45 «Бенефис-шоу» 21.00 Ақпарат арнасы – «Жетi күн» 22.00 Т.с. «Приказ вернуться живым» 22.45 Х.ф. «Бауыржан Момышулы» 00.30 Телесериал «Жас ұлан»

20:00 20:30 21:25 22:25 22:55

ЕВРАЗИЯ 06:00 «101 Кеңес» 06:20 Х.ф. «Они сражались за Родину» 08:50 Жаңалықтар 09:00 «День Победы» 12:00 Парад, посвященный Дню Победы 13:15 Х.ф. «Не покидай меня» 16:00 Х.ф. «Битва за Севастополь» 19:00 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания 19:05 Х.ф. «Наша война»

16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 20.50 21.30 22.00 22.30 00.00 01.00

«Новости в субботу» «Лучший город.Kz» «Кешкі кездесу» «Сенбілік жаңалықтар» Х.ф. «В бой идут одни старики» 00:25 «Бессмертный полк»

06.00 06.30 10.00 09.00 09.30 10.20 10.50 11.10 12.00 12.30 14.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Жаңалықтар» «РТН» М.с. «Неизведанный Казахстан» «Группа здоровья» Д.ф. «В поисках истины» «Лица Независимости» Д.ф. «Неизвестная версия» «Туған елге,мың Алғыс!» Жадыра Арыстанова «ПроАгро» «Қоғам және әйел» «Джиперы» «Жулдыз-топ» «Қазақстан байтақ өлке» «Қылмыстық іс №» «Baby Гид» «РТН» «Жаңалықтар» «Винтаж» «Солнечная кухня» Д.с. «Landmarks» «Жұлдызды әуендер» «Панорама недели» «Комендант Невеля»

НТК 06.05 К.ф. «Әке-шешелер» 08.00 «Таңғаларлық видео» 08.45 «Комик adze» 09.00 М.с. 10.00 А.ф. «Камешек и пингвин» 11.30 М.с. 13.00 «Қыз қылығы» 13.20 «Күлкі базар» 13.45 М.с. 14.20 Х.ф.«Трудный ребенок 2» 16.00 А.ф. «Космический пират Харлок» 18.00 «Күлкі базар» 18.25 «Ең күлкілі әртістер» 19.25 «Караоке- киллер» 20.30 А.ф. «Рио» 22.10 Х.ф. «Король Артур» 00.40 Х.ф. «Смертельная гонка» КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 08.00 «Ертегілер еліне саяхат» 08.35 «Мәңгілік рух» 08.40 «Регион 10» 09.00 Д.с. «Паула» 09.30 «Пока жива память» 09.35 Т.х. «Шерлок Холмс» 11.20 М.с. «Алдар Көсе» 11.35 К.ф. «Орман хикаясы» 13.00 «Сап түзе!» (әскерипатриоттық хабар) 13.20 Ұлы Жеңістің 70-жылдығы! «Мәңгілік рух» 13.25 Д.ф. «Қазақтың Бауыржаны» 14.00 «Менің елім – Қазақстаным!»

15.00 16.20 16.30 17.00 18.00 18.25 18.30 19.30 20.00 20.20 20.35 21.00

«Отанға тағзым!» «Пока жива память» М.с. «Финес пен Ферб» Х.с. «Жас ұлан» Д.ф. «Мәңгілік рух» Т.с. «Паудер Парк» «Элегиялық эсселер» «Ұлы Жеңіске 70-жыл!» «Алдаспан» «ДамаФон» «К 70-летию Великой Победы!» 21.30 Х.с. «Исчезнувшие» 22.35 К.ф. «Ел басына күн туса» 07.05 07.15 08.50 09.40 10.05 10.35 12.00 12.40 14.05 15.05 15.30

18.30 19.30

21.30 00.00

КТК М.с. Д.ф. «Летят журавли» «Жүрекжарды» «Әлия» Д.ф. «Стертые имена» «Баллада о солдате» Новости Х.ф. «Сорокапятка» «Звездная жизнь» «Табыс кілті» «Армысың әз наурыз» Мақпал Жүнiсова мен Қайрат Нұртастың жаңа концертi «Жазғы фестиваль «Kazakhstan Cola» Церемония награждения Республиканской национальной премией «Народный герой» Х,ф. «Падает вверх» «Той BestStar»


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ 31 КАНАЛ -КОСТАНАЙ 06.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 07:00 «Ризамын» 08:00 Х.ф. «Трансформеры: эпоха истребления» 11:30 «Дом рецептов» 12:00 «Жұлдызды шаңырақ» 12:30 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 16:00 Х.ф. «Хранитель времени» 19:00 А.ф. «Тайна красной планеты» 21:00 Фильм-концерт. 23:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 00:00 Х.ф. «Лара Крофт: расхитительница гробниц. Колыбель жизни»

12.00 14.00 14.30 15.00 21.00 00.00

7 КАНАЛ «Қырық миллион теңге шоуы» «Шебербек ағай» «Юбилейный вернисаж Ильи Резника» Т.с. «Пепел» «Айна on-line» «Q-елі» скетчком Т.с. «Родина». «Один в один-2» «Қорқыныш факторы»

07.00 08.00 08.30 09.00 10.30 10.50 11.00 11.50

КАЗАКСТАН Концерт «Қымызхана» «Ақсауыт» «Бүгін жексенбі» «Баламен бетпе-бет» Мультфильм Концерт «Ұлы Жеңіске – 70

06.00 08.00 09.00

12.00 12.30 14.30 14.40 16.35 17.30 18.00 18.15 20.00 21.05 23.15 00.20

07.02 08.00 08.30 09.00 10.00 11.20 12.55 14.10 15.55 17.15 18.00 19.00 19.15 19.50 21.00 22.00 23.40

жыл» «Келбет» Республикалық ақындар айтысы «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» Т.с. «Қасым» Әскери әндер Д.ф. «Елдің ерлігі» «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» «Ұлы Жеңіске - 70 жыл» «Апта.kz» «Әзіл әлемі» «Алаң» «Мәншүк туралы дастан» драмасы ХАБАР Концерт «Продвопрос» «Айбын» Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Мультфильм Х.ф. «Офицеры» Концерт Х.ф. «Женя, Женечка и катюша» «Бенефис-шоу» Т.с. «Приказ вернуться живым» «Ардагерлер ардақты» «Мен көрген соғыс» Д.ф. «Жауынгер» «Қызық times» «Жетi күн» Концерт Х.ф. «Бой местного значения»

ЕВРАЗИЯ 06:00 «Сенбілік жаңалықтар» 06:30 Х.ф. «Айвенго»

08:10 08:35 08:45 09:00 09:10 10:10 10:45 11:55 13:05 13:40 14:05 15:00 15:15 21:00 22:00 23:05

01:40

«Қылмыстық іс №» Жаңалықтар «Воскресные беседы» Новости «Песни о войне» «КазЛото» «Лучший город.Kz» «Кешкі кездесу» «Караоке такси» «101 Кеңес» «Ән Дария» «Песни о войне» Х.ф. «Диверсант. Конец войны» «Аналитика» «П@утina+» «Лучшее, любимое и только для вас!» Концерт Филиппа Киркорова «Ән Дария»

АЛАУ «Апталық шолу» М.с. «Торговый Дом» М.с. «Baby Гид» «В ладу с природой» Д.с. «Landmarks» «Солнечная кухня» «ПроАгро» «РТН» «Жаңалықтар» «Винтаж» «Жулдыз-топ international» 15.00 «Қоғам және әйел» 15.30 «Қасымның әндері- ай» Қасым Аманжоловтың шығармашылығына арналған кеш 17.00 Т.с. «Под прикрытием»

06.00 07.00 09.00 09.30 10.20 10.50 11.10 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 14.00

20.30 «Тет - а - тет» 21.00 Д.ф. «В поисках истины» 22.00 Д. ц. «По диким местам» 23.00 Д.ц. «Моя правда» 00.00 «50 хитов Еркеша»

06.05 07.40 08.00 09.00 10.40 11.00 12.40 14.40 15.40 16.00 16.20 16.30 17.30 20.00 21.20 22.20 23.20 00.00

08.00 08.35 09.30 09.35 11.25

НТК К.ф. «Конфискаторлар» «Комик adze» М.с. Х.ф. «Трудный ребенок 2» М.с. А.ф. «Рио» А.ф. «Космический пират Харлок» М.с. «Көңілді таспа» «Қыз қылығы» «Күлкі базар» «Караоке- киллер» Х.ф. «Король Артур» «Битва экстрасенсов» «Ең күлкілі әртістер» «Алтын таспа» «Күлкі базар» «Билет на Vega$»

КАЗАХСТАНКОСТАНАЙ «Ертегілер еліне саяхат» Д.с. «Тайны древних империй» «Мәңгілік рух» К.ф. «Соғыстың соңғы жылы еді» Д.с. «Мәлім де беймәлім Қазақстан»

Автошкола «ВИП»

11.55 «Пока жива память» 12.00 «1001 – История успеха» 12.30 «Сап түзе!» 12.55 «Мәңгілік рух» 13.00 «Даму діңгектері» 13.25 «Пока жива память» 13.30 М.с. «Алдар Көсе» 14.00 «Ел іші - өнер кеніші» 15.55 «Пока жива память» 16.00 Д.с. «Магия природы» 16.30 М.с. «Финес пен Ферб» 17.00 Х.с. «Жас ұлан» 17.55 «Мәңгілік рух» 18.00 «Интонация» 18.20 «Мәңгілік рух» 18.30 Т.с. «Паудер Парк» 19.30 «Волшебный фонарь» 19.55 «Пока жива память» 20.00 «Бойтұмар» 20.30 «Вызов» 21.20 «К 70-летию Великой Победы!» 21.45 Х.с. «Наркомовский обоз»

готовит водителей КАТЕГОРИИ «В», «ВС» * утреннее, дневное и вечернее время обучения * оплата в рассрочку * дополнительное вождение и подготовка к экзаменам на компьютере. Адрес: ул. Хакимжановой, 7 (угол пр. Абая), ост. «Лагуна», ул. Шевченко, 39А, р-н Центр. рынка (угол ул. Баймагамбетова). Тел.: 55-81-92, 21-25-62, 8-705-960-45-29, 8-701-855-62-70.

КТК

Украинский базальт. Габро. В АССОРТИМЕНТЕ.

Каменный цветок ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА.

07.05 07.25 07.50 09.35 10.00 11.00 14.50 15.00 16.00 17.30 20.00 21.00 22.00 22.45 00.15

М.с. «Бен 10. Омниверс» «КТК» коржынынан» «Табыс кілті» «Звездная жизнь» Х.ф. «Уравнение со всеми известными» «Дорога домой» «Жазғы фестиваль «Kazakhstan Cola» «Той BestStar» «Кеш келген махаббат» «Өнерлi отбасы» «Портрет недели» «Слуги народа» Х.ф. «Падает вверх» Х.ф. «Связь времен»

Черные, белые, серые, зеленые. Большой выбор. Цены низкие - от 7700 тенге. Рассрочка. Установка. Венки, корзины, оградки. Изготовление, рестоврация стелл, монументов Пенсионерам скидка - 5% (При повторном обращении дополнительные скидки 3%) Сохранность бесплатно. Рассрочка г. Костанай, пр. Абая, 156. Тел. 512-555. г. Рудный, ул. Ленина, 48. Тел. 8(714-31)4-81-59

    

За изменения в программе редакция ответственности не несет. ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру, полуторку, 45,6 кв.м, 1/5, маг. «Даулет», лоджия 6,29 м, пласт.окна, счетчики, новая сантехника, м/к двери, частично меблированная. Тел. 8 775-100-9612, 57-23-17. 1-комнатную кв. 2/5 пож.депо, счетчики ,пластиковые окна, площадь 36,6 кв.м, ухоженная! Тел. 55-95-30. 1-комн. кв-ру в КЖБИ, р-н 25 магазина, 35000$, торг, 5/5, 31,8/6, лоджия 6 м, застекленная, косметический ремонт, сантехника новая, можно с мебелью. Тел.: 8-705-331-70-93, 26-41-76. 1-комн. кв., р-н 11 школы, 35 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 2/6 эт., неугл., пластик. окна, лоджия 3 м, 36000$. Тел.: 8-777-30435-33, 8-775-731-30-30. 1-комн. кв., р-н КЖБИ, 4 эт., 41,5 кв.м, черновая, в доме детский сад, парковка, или обмен на 2-3-4-5 ком. или дом с газом, водой. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 1-комн., р-н ж/д вокзала, ул. Темирбаева, 14, 3 эт., 33 кв. м, 38500$. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707664-84-98. 1-комн., малосемейка, 29,5 кв.м, ул. Майлина, 16, 25500$. Тел.: 8-778-378-9891, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 1-комн. кв., 8 мкрн., 45 000$, 3/5 эт., 6 м лоджия, теплая, середина, кабельное, Интернет. Тел.: 22-12-73, 8-705-102-19-34. Квартиру полуторку в р-не «Даулет», 45,6 кв.м., 1/5, лоджия 6, 29 м, середина, встроенная мебель. Тел.: 8 775-100-96-12, 57-23-17. 1-комн., 2/5 р-н пож.депо, счетчики, пласт.окна, 32,6 кв.м., Герцена, 26/1 кв. 10. Тел. 55-95-30. 1-комн.кв., полуторка, м-н «Даулет», 1/5, 45,6 кв.м., лоджия 6,29 м., пласт. окна, счетчики, новая сантехника, меж. комн.двери, частично меблированная. Тел. 8-775-100-96-12, 57-23-17. 2-комн.кв., 5/4, мкр. Западный, 48000$, ул. Карбышева, 25-10. Тел. 2847-52, 8-705-460-06-19. 2-комн. кв., 8 мкр., 125 серия, улучшенной планировки, ухоженная, светлая, середина. Тел. 8 777 879 88 99. 2-комн. кв. киевской серии, 63 кв.м, центр, рядом гимназия, 4 эт., 75000 $, ипотека, торг. Тел.: 50-27-50, 8-777-63779-99. 2-комн. кв., 45,2 кв.м, 2/4 эт., центр, счетчики, пластиковые окна, рядом школа, требуется ремонт. Тел.: 8-705-746-0564, 8-778-214-42-62, 8-705-746-05-63. 2-комн. кв., 9 мкрн, ул. Чкалова,13а, 3 эт., 68 кв.м, элитная, с мебелью и быт. техникой. 90000$. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 2-комн. кв., 51 кв.м, 2 эт., 1-комн. 33,5 кв.м – на одной площадке, с кап. ремонтом, 9 мкрн, ул. Чкалова, 16, или обмен на 1+1+1; 1+1+$ Тел.: 8-778-378-9891, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 2-комн. кв., 44,7 кв.м, р-н ЖД вокзала, 2 эт., 37 000 $, или сдается внаем. Тел.: 53-58-56, 8-747-488-54-51. Срочно продам или сдам 2-комн., р-н ж\д вокзала, 44 кв.м., 2 этаж. Тел.: 53-58-56, 8-747-488-54-51. 2-комнатная кв новый дом р-н Школы милиции, 70 кв., цена 8700000 тг. Тел.: 28-08-01, 8-702-956-59-57, 8-777-441-89-54. 3-комн. кв., р-н «Армана», 67000$, 65,9 кв.м, 2 эт., современная перепланировка, светлая, теплая, очень уютная,

для большой семьи, частично меблированная, евроокна и двери, счетчики, застекленная лоджия. Тел.: 56-00-24, 8-777-581-52-00. 3-комн. кв., КЖБИ, 5/5 этаж., 61 кв.м. Есть все. 50000$. Тел.: 266903, 87055621330. 3-комн. кв. улучшенной планировки, р-н «Армана», 4 эт., 63 кв.м, лоджия 6 м., застекл., не угловая, теплая, 57 000 $, торг, ул. Герцена, 12. Тел.: 56-25-99, 8-777-284-26-47. 3-комн. кв. р-н КСК, 64 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолированные, 2 балкона, середина, гараж ГЭК-1, мебель, нов. жен. дубленка, шуба (Турция) р.54-58, р.46-48 (Италия), обувь. Тел.: 55-07-07, 8-705-4523-523. 3 комнатную кв. 64кв.м 2/5, 2 балкона, комнаты изолированы. Гараж ГЭК-1, мебель стенка (м. по секциям) гарнитур дет-подрост, шифоньер 3-ств. Прихожая, комод, столы. Тел. 55-07-07, 8-705-453-35-23 4-комн.кв., 8 мкрн, 5 эт., 77, 5 кв.м, 2 балкона, раздельный санузел, изолированные комнаты, 60000 $. Тел. 8-705451-88-01. 4-комн. кв., 8 мкрн., 5 эт., 77,5 кв.м., 2 балкона, санузел раздельный, комнаты изолированные, 60 000 $. Тел.: 8-705-45188-01. 5-комн. дом, 71 кв. м, газ, вода, все удобства. Тел. 8-777-415-57-65. Дом, центр, 120 кв.м, ремонт, теп. пол, натяж. потолки, 6 соток. 160000$, торг. Тел. 8777-301-89-89. Дом в пос. Затобольск, все удобства. Тел. 8-701-855-48-55. Дом, 30 кв.м., кухня, пристройка, газ, пласт.окна, теплый, 24000$, торг. Или меняю на 2-х ком.с доплатой. Тел. 8-707-663-88-74, 8-777-13-999-46. Дача СО «Энергетик», 8 сот, домик, все насаждения, проезд авт.№7,9,107. Цена договорная. Тел. 8-777-524-18-78, 502235 Дача СО «Весна» 6 сот. Между озером и р.Тобол, 300000 тг. Документы. Тел.: 26-34-38, 8-705-206-81-79. Алоэ цветущий, каланхоэ лекарственный, золотой ус, герань разная, денежное дерево, кактус. Семя укропа урожая 2014 г. для лечения почек, печени, цистита, энуреза. С рецептами. Недорого. Телефон 8-777-406-88-44. Набор новый кухонный, шумовка, поварешка, 4000тг. Игрушки мягкие, куклы 2 шт., крокодил мягкий 2000тг. Тел. 56-25-99. Телевизор LG 54 - 10000тг, монитор 17, не ж/к, 3000 тг, системный блок 1000 тг, колонки 500 тг. Тел. 56-25-99. Гараж ГЭК-1 «Арман», на солнечной стороне, 3500$, 16 квадратов, погреб. Тел. 56-25-99. Мягкий уголок 40 000 тнг., кровать двуспальная, стол компьютерный, стол кухонный, столик детский. Тел. 8 775-100-96-12, 57-23-17. Купоны «Твое Авто» 50 шт., покрывало двуспальное, 3000 тг, новое, альбом для марок, 500, утятница новая, 4000 тг, полки. Тел. 56-25-99. Двигатель «москвича 2140», стекла заднее, переднее и новые поршни с кольцами. Тел.: 27-61-28, 8-771-281-11-39. Заднюю подвеску с мотоцикла «Планета-3». Тел. 8-771-281-11-39, 27-6128. Саженцы винограда культурного

сладкого крупного. Для желающих есть «изабелла».Тел. 8-705-264-33-68, 50-43-87.

УСЛУГИ

А/м Нива 2121, 1988 г., в отличном состоянии, гараж в кооперативе « Мотор», р-н Дома печати. Сейф для ружья. Тел. 54-71-78, 8-778-825-89-28.

Сварочные работы грузовиков и автобусов, ремонт бамперов, глушителей, мелкосрочная сварка. Тел.: 8-702-390-36-41, 8-747-594-79-21.

Спальный гарнитур, цвет орех, 3-створчатый шифоньер, 2 тумбы, трельяж, 2 кровати, в отл.сост. Тел. 56-03-55. Микроволновка, 2 электроплитки, зальный гарнитур, цвет орех (ГДР), в отл. сост. Тел.: 56-03-55. Двери межкомнатные 200*60, 3000 тнг. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707664-84-98. Песко-шлакоблоки, поребрик, брусчатка. Тел. 8-777-44-22-123. Мультиварка «Редмонд», новая, шифоньер 2-створчатый с антресолями, люстра (чехословацкое стекло), бра (2 шт.) и мн.др. Тел. 56-03-55. Купоны АВТО, РАБОТА. Либо меняю их на «ТВОЙ ШАНС» (АВТО, Предлагаю работу 4:1, ИЩУ РАБОТУ 8:1) Телефон 8-777-406-88-44. Кровать двуспальную с матрацем, 45 000, стол кухонный-7000 тнг., диван-40000 тнг., велотренажер-30000 тнг. Тел. 8 775-100-96-12, 57-23-17. Холодильник «Полюс», б/у, в хор.сост., 9000 тг. Тел. 8-777-971-76-80. Алоэ 4 года, лекарственное и косметическое средство. Тел. 26-34-38, 8-705-206-81-79. Мягкий уголок 40000 тг, кровать двуспальная, стол комп., стол кух., стол детский. 8-775-100-96-12, 57-23-17. Дачу в СО «Энергетик», 8 соток, домик, все насаждения, проезд авт. №№7, 9, 107, цена договорная. Тел.: 87775241878, 502235. Гараж в ГЭК-16, погреб, смотровая яма, торг, 4300 $. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-9686, 8-707-664-84-98. Гараж ГЭК №13, «Электроник», р-н КСК, смотровая яма, погреб, торг. Тел. 5331-10. Канистры 20 л, пластик., бочки 120 л, бензонасос электр. на «Фольксваген Пассат Б3». Тел. 8-775-444-83-70. Стол журнальный, б/у, в хорошем состоянии, тумба трельяжная, фабричная, недорого. Тел.: 50-96-06 (звонить после 18.00). Обогреватели масляные, российский и немецкий, вентиляторы Atlanta и Belatone. Недорого. Тел.: 50-43-87, 8-705-264-33-68. Азбука, букварь, детская большая домашняя библиотека, учебники б/у, книги казахских авторов, недорого. Тел. 8-777-406-88-44. Контейнер на Центральном рынке, ходовое место. Или меняю на автомобиль. Возможны варианты. Тел.: 8-747-594-92-40, 8-775-444-83-70. Стол-мойка из нержавейки, размер 60*80, цена договорная. Тел. 22-42-90. Срочно соковыжималка белорус., большая вафельница, кислородная подушка, шифоньер б/у светлый, контейнер-гараж, киоск, алое. Цена договорная. Тел.: 53-58-56, 8-747-488-54-51. Подростковый диван, желто-зеленый, в хор. сост., 20000 тнг. Тел.: 55-79-57, 8-705206-84-52. Прямоугольный стол, круглый стол национальный (высота 30 см), кухонный стол со стульями, все новое. Тел.: 50-50-45, 8-747-544-92-40. Диван-книжка и два кресла, комплект. Недорого. Тел. 53-70-94. Сдам 3 комнат. кв. 4/9, Набережная-Тарана. Семейным на длительный срок с предоплатой.Тел. 8-777-694-88-39

17

Производство, изготовление и монтаж строительных бытовок, постов охраны, модульных зданий, вагонов на шасси, столовых, прорабских вагонов на санях, торговых павильонов, блокконтейнеров, козырьков, автонавесов, любых металлоконструкций. Работаем по чертежам заказчика. Доставка в любой регион, возможен самовывоз со склада поставщика. Предприятие находится в г. Екатеринбурге. Телефон 8775-524-92-10. Требуется администратор для ведения телефонных переговоров. Высокий доход. Тел. 8-705-19-29-456. В офис требуются администратор, диспетчер-оператор, помощник руководителя. Тел. 8-747-594-78-73. ТОО реализует сахар, пр-во Россия, Краснодар, оптом. Тел. 8-777581-59-82. Требуется офис-менеджер по кадрам и консультант на продукцию, график работы 5/2, оклад 60000. Тел. 8 (707) 407-20-52.

Ремонт телевизоров, пультов д/у, LCD-мониторов, ресиверов, сабвуферов, продажа новой и б/у аппаратуры. Вызов на дом. Гарантия + качество. Телеателье по ул. Гоголя, 113, р-н маг. «Бородинский». Куплю импортные телевизоры на запчасти. Тел.: 5090-66 (раб.), 26-23-18 (дом.), 8747404-47-99. Грузоперевозки по городу и области. Тел.: 50-67-07, сот. 8-701-435-59-58. Сдам 2-комн. кв., р-н КСК, мебель, быт.техника, 60000 тнг. Тел.: 8-778-378-9891, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. Требуются администратор, помощник руководителя, диспетчер-оператор, кадровик. Без возрастных ограничений и опыта. Тел.: 56-86-39, 8-775-296-55-79. 8 лет на рынке охранных услуг в Костанае. ТОО «ОА «Бейбарыс - 2007» предлагает физическую охрану объектов любой собственности, жилищ, имущества, охрану мероприятий. Тел.: 8 (7142) 55-89-24, 8-707-550-70-65, 8-777301-89-89, 8-775-410-61-62. Эл. почта: sim_nas@mail.ru

Требуется косметолог, ИП Тел. 5466-68, 8-777-235-26-53.

Котята, отдам в добрые руки Тел.: 5380-34, 8-777-743-09-25, 8-707-413-19-09.

МЕНЯЮ

МЕНЯЮ

Меняю 2-ком.кв. в центре, на 1-ком.кв с доплатой. Варианты. Тел. 53-25-20, 8-702703-63-29. Меняю 2-ком.кв. 3/5, КЖБИ, на 3ком.кв с доплатой. Варианты. Тел. 51-3281, 8-777-509-20-76. Меняю дом на 2 хозяина, три комнаты, 78кв.м, полностью благоустроен, кухня 12кв.м, новая сантехника, огород, газ,11800000тг. Или обменяю на 2 жилплощади. Тел. 25-67-23. Меняю 3-комнатную квартиру, 62,4 кв.м, на 1-комнатную в р-не КСК, остановка «Арман», с доплатой. Тел. 56-02-20.

3-комн.кв. 62,4 кв.м. на 1 комн. 5/2, балкон 3,5 м., застеклен, все счетчики, доплата. Дружба 26-23. Тел. 56-02-20, 8-707766-573-91.

Mitsubishi Lancer 10 на 1-комнатную с доплатой. Рассмотрим все предложения. Тел. 8 777 879 88 99.

Закупаем твердую и мягкую пшеницу высокого качества. Тел. 8-777581-59-82. Быстро, качественно и недорого установлю сигнализацию на сейфы. Тел. 8-705-450-13-93. Выполняем все виды сантехнических работ по отоплению, замене труб, батарей, унитазов, смесителей. Тел.: 8-747-879-61-44, 8-775-444-83-70.

КУПЛЮ Радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, РЭЛЭ, техсеребро, контакты. Тел. 8-777-417-47-75, www.farhadn.narod.ru. Куплю гараж железный. Тел.: 28-90-32, 8-777-520-35-35.

Требуются: администратор, диспетчер, оператор, специалисты в области продаж ТНП, с опытом кадровика, бухгалтера, экономиста. Телефон: 8-707-95360-71.


18

Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» Местонахождение: г. Костанай; почтовый адрес: 110000 проспект Аль-Фараби, 65, здание бизнес-центра, каб. 906; адрес электронной почты: upp@kostanay.gov.kz; контактный телефон: (8-714-2) 575-234. Предмет конкурса: предоставление начинающим предпринимателям, молодым предпринимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет государственных грантов (на создание собственного бизнеса) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Форма конкурса: открытый конкурс. Условия участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие субъекты частного предпринимательства, вновь зарегистрированные, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения за государственной поддержкой менее трех календарных лет. Места подачи заявок для участия в конкурсе: - ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Костаная», почтовый адрес: 110000 ул. Пушкина, 98, каб. 412, эл. адрес: ilona@kostanay.kz, телефоны: 8 (714-2) 575-719, 532-077; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Аркалыка», почтовый адрес: 110300 пр. Абая 29, каб. 610, эл. адрес: ark-pred@ mail.ru, телефон: 8 (714-30) 7-01-58; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Лисаковска», почтовый адрес: 111200 ул. Мира, 31, каб. 7, 9, эл. адрес: biz_lsk@mail.ru; телефон: 8 (714-33) 4-04-28; - ГУ «Рудненский городской отдел предпринимательства» акимата города Рудного, почтовый адрес: 111500 пр. Космонавтов, д. 12, каб. 312, эл. адрес: pred.rud@mai.ru, телефон: 8 (714-31) 4-56-52; - ГУ «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ве-

теринарии акимата Алтынсаринского района», почтовый адрес: 110110 с.Убаганское, ул.Ленина, д.4, эл. адрес: op_altyn@mail.ru, телефоны: 8 (714-45) 3-42-50, 3-41-62; - КГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Амангельдинского района», почтовый адрес: 110200 с.Амангельды, ул. Б. Майлина, 14, эл. адрес: amanosh@mail.ru, телефон: 8 (714-40) 2-20-19; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Аулиекольского района», почтовый адрес: 110400 с.Аулиеколь, ул. 1 Мая, 44, каб. 4, эл. адрес: aulpred@mail.ru, телефон: 8 (714-53) 2-28-65; - ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Денисовского района», почтовый адрес 110500 с. Денисовка, ул. Калинина, д.5, эл. адрес: оtdel.denisovka.kz@mail.ru, телефон: 8 (714-34) 2-17-65; - ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Джангельдинского района», почтовый адрес: 110600 с.Торгай, ул. Алтынсарина 4, эл. адрес: opish2011@mail.ru; телефоны: 8-(714-39) 2-14-39, 2-11-99; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Житикаринского района», почтовый адрес: 110700 6 микрорайон, 65 дом, каб. 15, эл. адрес: kasip2006@mail.ru, телефон: 8 (714-35) 4-91-26; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Камыстинского района», почтовый адрес: 110800 с.Камысты, ул. Ержанова, д.61, каб. 203, эл. адрес: kam-predpr@yandex.ru, телефон: 8 (714-37) 2-21-70; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Карабалыкского района», почтовый адрес: 110900 п. Карабалык, ул.Космонавтов, 31, эл. адрес: pred_karab@mail.ru, телефоны: 8 (714-41) 3-31-52, 7-90-05; - КГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Карасуского района», почтовый адрес: 111000 с. Карасу, ул. Исакова, 66, 2 этаж, каб. 2, эл. адрес: opiskhkarasu@mail.ru, телефоны: 8 (714-52) 2-21-57, 2-11-77, 2-12-31; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Костанайского района», почтовый адрес: 111110 п. Затобольск, ул.40 лет Октября, 74, каб. 3, эл. адрес: 1983alena11@mail.ru, телефон: 8 (714-55) 2-08-41;

2015 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің қызметтер берушілерінің тізімі «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті» РММ мынадай қызметтер берушілермен тегін медициналық көмектің кепілідік берілген көлемін көрсету жөніндегі шарттар жасасу туралы хабарлайды: р/с №

Қызметтер берушінің атауы

Медициналық көмектің түрі

1

2

3

Медициналық көмектің нысаны 4

- КГУ «Отдел предпринимательства акимата Мендыкаринского района», почтовый адрес: 111300 с. Боровское, ул. Королева, 5, каб. 207, эл. адрес: predmend@mail.ru, телефон: 8 (714-43) 2-42-53; - ГУ «Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства Наурзумского района», почтовый адрес: 111400 ул. Шакшак Жанибека, 1, эл. адрес: obp_naurzum@mail.ru, телефон: 8 (714-54) 2-11-36; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Сарыкольского района», почтовый адрес: 111600 п. Сарыколь, ул. Ленина, 72, эл. адрес: sar_predprinimat@mail.ru, телефон: 8 (714-51) 2-27-68; - ГУ «Отдел предпринимательства акимата Тарановского района», почтовый адрес: 111700 ул. Калинина, 60, каб. 34, эл. адрес: otdel.2006@mail.ru, телефоны: 8 (714-36) 3-63-19, 8 (71436) 3-62-04; - ГУ «Отдел предпринимательства Узункольского района», почтовый адрес: 111800 с.Узунколь, ул. Мусрепова, 14, эл. адрес: predprinimat_kost@mail.ru, телефоны: 8 (714-44) 7-90-02, 2-11-98; - ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Федоровского района», почтовый адрес: 111900 с. Федоровка, ул. Красноармейская, 53, эл. адрес: gu_onucx_fed@mail. ru, телефон: 8 (714-42) 2-13-40. Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации. Сроки предоставления конкурсной документации: с 12 мая 2015 г. по 15 мая 2015 г. в рабочие дни с 10 часов до 17 часов (время местное). Дата и время начала подачи заявок: 12 мая 2015 г. с 10 часов (время местное). Дата и время окончания подачи заявок: 15 мая 2015 г. до 13 часов (время местное). Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

Список поставщиков гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2015 год РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Костанайской области» объявляет о заключении договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи со следующими поставщиками № п/п

Наименование поставщика

Вид медицинской помощи

Форма медицинской помощи

1

2

3

4

1

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық мамандандырылған стационарлық стасақтау басқармасының «Қостанай жоғарымамандандыры- ционарды алмастыраоблыстық ауруханасы» КМК лған тын

1

КГП «Костанайская областная больниспециализированная ца» Управления здравоохранения акима- высокоспециализирота Костанайской области ванная

стационарная стационарозамещающая

2

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай перинаталдық орталығы» КМК

стационарлық стационарды алмастыратын

2

КГП «Костанайский перинатальный центр» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

3

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық Мамандандырылған стационарлық стасақтау басқармасының «Рудный жоғарымамандандыры- ционарды алмастырақалалық ауруханасы» КМК лған тын

3

КГП «Рудненская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная высокоспециализированная

стационарная стационарозамещающая

4

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Рудный перинаталдық орталығы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

4

КГП «Рудненский перинатальный центр» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

5

«Торговый дом GOODLOOK» ЖШС

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

5

ТОО «Торговый дом GOOD LOOK»

специализированная

стационарозамещающая

6

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық балалар ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

6

КГП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

7

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ МКК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

7

ГКП на ПХВ «Костанайский областной кожно-венерологический диспансер» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

8

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық балалар ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

8

КГП «Костанайская городская детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

9

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қаласының №1 емханасы» КМК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

9

КГП «Поликлиника №1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

10

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қаласының №2 емханасы» КМК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

10

КГП «Поликлиника №2 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

11

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қаласының №3 емханасы» КМК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

11

КГП «Поликлиника №3 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

12

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қаласының №4 емханасы» КМК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

12

КГП «Поликлиника №4 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

13

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Лисаков қалалық ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

13

КГП «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

14

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Рудный қалалық балалар ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

14

КГП «Рудненская городская детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

15

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Рудный қаласының емханасы» КМК

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

15

КГП «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарозамещающая

16

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Качар қалалық ауруханасы» МКҚК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

16

ГККП « Качарская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

17

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Арқалық өңірлік ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

17

КГП «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

18

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Арқалық перзентханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

18

КГП «Аркалыкский родильный дом» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

19

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» КМК

мамандандырылған

стационарлық стационарды алмастыратын

19

КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

специализированная

стационарная стационарозамещающая

мамандандырылған

стационарды алмастыратын

20

специализированная

стационарозамещающая

20

«УроМед» ЖШС

мамандандырылған

ТОО «УроМед»


Четверг, 30 апреля 2015 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ГОРОСКОП

ДОМОСЕД

КРОССВОРД

(04.05 - 10.05)

ОВНЫ. Почаще прислушивайтесь к своим чувствам, эмоциям, предчувствиям. Какое бы дело вы не затеяли в этот период, интуиция будет вашим верным помощником! При общении с близкими людьми будьте более терпеливы и снисходительны - за терпение вы будете вознаграждены. ТЕЛЕЦ. Если хотите воплотить свои планы в жизнь, перестаньте суетиться и спешить. Чтобы добиться успеха, вам вполне хватит ваших сил и способностей, но только при условии, если вы сумеете правильно их использовать. БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что на этой неделе на вас навалятся старые проблемы, которые вы не смогли решить в прошлом. Но не отчаивайтесь! Возможно, что судьба решила дать вам еще один шанс, и на сей раз у вас все хорошо получится! РАК. На этой неделе есть опасность понаделать ошибок в профессиональной сфере и в личной жизни. Старайтесь не игнорировать советы близких людей, поймите, что со стороны бывает виднее. ЛЕВ. Вы сможете успешно решить проблемы на работе и отстоять свое мнение в спорах с конкурентами и коллегами. Но при этом старайтесь не вмешиваться в чужие дела и в чужие отношения, чтобы не заработать себе неприятности и не приобрести врагов. ДЕВА. Вы будете склонны сомневаться в своих силах, а поэтому рискуете упустить прекрасный шанс продвинуться по карьерной лестнице. Если вам предложат повышение в должности, не отказывайтесь - вы сможете справиться с новыми обязанностями! ВЕСЫ. Для вас эта неделя - период неожиданностей. Известия, которые вы получите в это время, заставят вас поменять мнение о некоторых людях. Не бойтесь идти на разумный риск в бизнесе - ваши новые бизнес-начинания принесут хорошую прибыль. СКОРПИОН. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и ни в коем случае не выясняйте отношения при людях. Если вы выйдете из себя и раскричитесь при деловых партнерах, то потом вам будет непросто восстановить свою репутацию! СТРЕЛЕЦ. Эта неделя станет для вас благоприятным периодом улаживания личных и профессиональных проблем. Объективные обстоятельства будут складываться самым благоприятным для вас образом. КОЗЕРОГ. На работе все будет без изменений: желаемые перемены не произойдут, но зато и проблем не предвидится. В любви ведите себя проще, чтобы партнера не испугала ваша принципиальность. ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас ожидает множество интересных событий в самых различных сферах жизни. Если вам выпадет шанс отправиться в путешествие, смело отправляйтесь - получите массу приятных впечатлений и может даже с кем-то познакомитесь! РЫБЫ. Эта неделя будет для вас удачной, хотя не исключено, что в этот период вам придется пережить разочарование или столкнуться с непредвиденной проблемой. Зато на работе перед вами откроются новые интересные перспективы, сулящие карьерный рост и увеличение доходов, а любые перемены в сфере личной жизни окажутся к лучшему.

По горизонтали: 1. 3. Великан, колосс. 9. Невысокий земляной вал, служащий для защиты железнодорожной выемки от стекания в нее воды. 10. Соль уксусной кислоты. 11. Скульптор, автор памятника Максиму Горькому в Москве. 12. Предсказательница. 13. Низкий женский или детский голос. 16. Часть ружейной ложи. 18. Резкое ускорение в беге. 21. Французский актер («Баловень судьбы», «Незнакомец в доме», «Отверженные»). 25. Надстрочный знак в средневековых латинской, греческой и славянской письменностях. 26. Отверстие в улье для вылета пчел. 27. Река в Бразилии, приток реки Паранапанема. 28. Город в Московской области. 30. В мифологии чинов Бирмы: гигант, на плечах которого покоится мир. 31. Лечебное средство. 34. Хлев для мелкого скота. 36. Японский тренировочный меч. 38. Земля, берег. 40. Начетчик, талмудист. 42. Кусок. 43. Вооруженная охрана. 44. Рыцарское состязание в Средние века. 45. Тонкая дощечка, сколотая с дерева. По вертикали: 1. Ресторан или кафе с эстрадным представлением. 2. Портативный геодезический инструмент. 3. Результат. 4. Время суток. 5. Станция московского метро. 6. Первая столица Японии. 7. Французский художник, автор картины «Молодые спартанки, вызывающие на состязание спартанцев». 8. Верхняя одежда. 14. Верхняя стенка ротовой полости у позвоночных животных и человека. 15. Мужское имя. 16. Разрушение животных и растительных клеток. 17. Город на Западной Двине. 19. В Древнем Риме: холм на правом берегу Тибра, не входивший в черту римских городских стен. 20. Город в Японии на острове Хоккайдо. 22. Овощное растение семейства сложноцветных. 23. Остров, входящий в состав Каролинских островов. 24. Горный хребет в Китае. 29. Курорт на Черном море. 30. Зубной протез. 32. Высший духовный титул в Иране. 33. Индийский струнный смычковый музыкальный инструмент. 35. Курорт в Крыму. 37. Женское имя. 39. Обычное право у мусульман. 40. Уменьшение. 41. Буква греческого алфавита. 42. Твердые пластинки у уздечки на уровне глаз, не дающие возможности лошади глядеть по сторонам.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №32 за 23 апреля 2015 г.

АНЕКДОТЫ - Вероятно, ночью будет буря, - говорит муж. - Если ты вернешься вовремя - не будет, - отвечает жена. *** - Представляешь, мой сегодня выдал. По дороге домой ему сон приснился, что наш дом сгорел! Я так орала на него! - Ты че, веришь в эти сны? - Он на машине ехал. *** - Наше телевидение можно смело считать юмористическим! - Почему?! - Например, смеюсь до слез, когда депутаты с зарплатой более 400 000 рублей учат жизни почтальона с зарплатой 4 000, что воровать нельзя! *** В парикмахерской: - Как именно вы хотите подстричься? - Как-нибудь, так можно? - Конечно, я из вежливости спросила. *** - А пошел ты на 36 букв! - На 36? - Ну да, 12 раз по 3 буквы! *** - Ну что ты гонишь, - возмутился участковый на допросе подозреваемой. - Самогон как самогон, не хуже, чем у других, – обиделась баба Нюра. *** В кабину самолета врываются террористы: - А ну, поворачивай самолет на Париж! - А что - это вариант: мы в Париже уже давно не были. *** Кавказец на экзамене. Комиссия: - Пушкина знаешь? - Нет. - Толстого знаешь? - Нет. - Горького знаешь?

- Нет! - Экзамен не сдал - до свидания! - Эээ, тормози! Ты Заура знаешь? - Нет... - Русика знаешь? - Нет..... - Алика знаешь? - Нет... - Тогда че ты меня своими кентами пугаешь? *** Мужик обнимает свою машину, целует капот, дверцы. Плачет, ну не может, короче, ревет. Другой мужик у него спрашивает: - Продаешь, что ли? - Да нет - жена права получила! *** Ребенок поздравлял бабушку: Бабушка, поздравляю с 8 марта! - пауза... Бабушка подсказывает: - И желаешь... - Желаю борщ с сухариками, приготовишь? *** - А вы кто? - Я женщина вашей мечты! - Да? Но я не о такой мечтал! - А сбылась такая! *** Днем перед зеркалом: - Мне надо срочно похудеть! Ночью перед холодильником: - Пусть любит меня такой, какая есть! *** - У меня день рождения первого апреля. Но я его никогда не отмечаю. - Почему? - Мне никто не верит. *** Жена говорит вошедшему домой пьяному мужу: - Свинья! Муж заплетающимся языком:

- Не буду спорить... И ты 17 лет меня откармливаешь! *** - Пап, а купи мне GALAXY S5. - А где волшебное слово? - Таня! - Таня? Что это значит? - Имя твоей любовницы. - Так, тебе, наверное, и чехол нужен! *** Пятилетные дети в садике обсуждают своих родителей. - Родители сами не знают чего хотят. Сначала учат нас ходить и говорить, а потом говорят, чтобы мы сидели и молчали. *** Жена-мужу: - Почему ты до сих пор не побрился? Мы же идем в театр! - Я побрился. - Когда? - Когда ты начала одеваться! *** 12-й этаж: стук в дверь. - Кто там - спрашивает хозяйка. Ответ: - Это стекольщик, вызывали? - Да, конечно, проходите, давно ждем, - обрадовалась хозяйка, проходите пожалуйста, на кухню! Через 10 минут - вновь стук в дверь. - Кто там? - спрашивает хозяйка. - Это стекольщик! - Так уже к нам пришел один и работает минут 10. - Не, вы не поняли, это опять я. *** - Пап, а мне сегодня приснилось, что ты мне дал 1000 рублей. - Оставь их себе, сынок! *** Переписка бывших одноклассников. - У меня дочка на море едет, на юг, одна. Вот боится, что приставать будут...

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство № 12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область.

Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО. Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. 54-62-46. Шеф-редактор: Айжан Утевова. Тел. 5437-58. Ответсекретарь: Ирина Востротина. Тел. 54-37-58. Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Айгерим Есмаганбетова ((53-39-13), Валерия Вахненко (54-05-75), Марина Кострова (54-05-75), Алек-

19

сандр Кузьмичев (54-62-46), Валентина Мелехова (54-05-75), Зульфия Набиева (54-05-75). Фотокорреспондент: Олег Яблочкин. Тел. 5464-85. Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Александр Кузьмичев. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректоры: Виктория Богдан, Куляш Туру-

По горизонтали: 1. Багаж. 4. Бохум. 7. Вокам. 10. Дизартрия. 11. Хинди. 12. Жучок. 13. Лейли. 14. Тайвань. 18. Нортроп. 22. Атрибут. 25. Буря. 26. Чауш. 27. Тираж. 28. Нелли. 29. Пике. 30. Нант. 31. Динамит. 34. Бальзам. 37. Заварка. 41. Астер. 43. Бекас. 44. Холод. 45. Анималист. 46. Касса. 47. Месть. 48. Рений. По вертикали: 1. Бархат. 2. Гафний. 3. Жадина. 4. Базальт. 5. Хорей. 6. Мартину. 7. Вояжёр. 8. Кончар. 9. «Мучкап». 15. «Акулина». 16. Ваятель. 17. Награда. 19. «Отплата». 20. Тычинка. 21. Окучник. 23. Рожон. 24. Бином. 32. Имажизм. 33. Израиль. 34. Бобрик. 35. Лакмус. 36. Засада. 38. Вахтёр. 39. Роллан. 40. Андрий. 42. Транс. - А сколько ей? - 20. Да у меня в фотографиях она есть, глянь. Через пару минут: - Глянул! Пусть спокойно едет! *** - Моя теща ни разу не сказала обо мне дурного слова. - Какая она у тебя добрая! - Она не добрая, она немая. *** В больнице работает невролог по фамилии Дураков. Приходит бабулька в регистратуру и спрашивает: - Дочка, а невролог когда принимает? - Дураков принимает по средам. - А умных когда?! *** Жена, уходя в магазин, сказала мужу: - Будешь варить пельмени, кидай по одному, чтобы не слиплись! Когда вернулась, злой муж варил только шестой пельмень! *** - Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он вроде не работает, а выбросить жалко. - Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь. - Так я его только что оттуда принес!

gazeta@top-news.kz баева. Тел. 54-69-71.

Общий тираж номера - 11014. Подписной индекс: К-315. Заказ №618. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 2,5 печатных листа, тираж - 3567. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


20

Четверг, 30 апреля 2015 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Казахстанские звезды шоу-бизнеса озвучивают новый сериал на казахском языке 27 апреля в эфире «31 канала» стартовал новый телесериал «Мен саған ғашықпын», дублированный на казахский язык звездами отечественной эстрады. В озвучивании филиппинского сериала на казахский язык, наряду с привычными для нас «голосами-театралами», приняли участие представители казахстанского шоу-бизнеса такие как Айкын, Ернар Айдар и Меруерт Тусупбаева. О нововведениях в дубляже закупного контента рассказали участники проекта.

Меруерт Тусупбаева, заслуженный деятель культуры РК, певица, актриса, педагог: «Для меня это был первый опыт озвучивания, и скажу честно, еще ни на одном спектакле, я так не выкладывалась, как за три часа работы по озвучиванию. Хотя, казалось бы, это должно получаться легко, ведь у меня большой опыт – я актриса театра и кино, ведущая, педагог, певица, но, как оказалось, дубляж - это очень трудоемкий процесс, требующий быстрой реакции. Ты должен успевать за темпом, следить за мимикой и артикуляцией, и только голосом передать все те эмоции,

которые актер передает еще и мимикой и жестикуляцией, что очень сложно. Для меня это был вызов, но мне очень понравилось, и я благодарна «31 каналу» за возможность получения такого опыта». Багдат Коджахметов, генеральный директор «31 канала»: «Это одна из стратегических целей канала, и мы рады, что у нас получается успешная реализация этого проекта и мы достигаем поставленных целей. С одной стороны, мы пытаемся привлечь внимание к процессу дубляжа именно на государствееном языке, как к одному из самых трудоемких,

но очень важных на данный момент процессов в телеиндустрии, так как он требует больших трудозатрат в силу еще неразвитой системы работы и нехватки профессиональных кадров. С другой стороны, мы стремимся давать нашему зрителю только лучшее, даже если это сложно достигнуть, но мы ставим планку и стараемся держать ее, ведь, обучая наших звезд искусству дубляжа в этом проекте, создаем динамику, мы пробуем и получаем опыт, и это однозначно прогресс. И я надеюсь, что знакомые и любимые нами голоса успешно зазвучат в дубляжном искусстве».

Этот телесериал - солнечная история о любви на фоне клубничных полей: неожиданное знакомство главных героев, их чувства, трудности из-за их социального неравенства, разные жизненные пути. Смогут ли главные герои пронести чувства сквозь все хитросплетения судьбы? Об этом вы узнаете из сериала. А также по ходу развития событий услышите в озвучивании голоса и других представителей казахстанского шоу-бизнеса. «Мен саған ғашықпын». С 27 апреля в 14:00, понедельник-пятница.

тел. 54-55-31

103.8 FM

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ КОСТАНАЙ» ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА: 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 2050 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 1950 тнг; - с доставкой на предприятие – 1850 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воиновинтернационалистов, лиц, приравненных к ним, - 1650 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом - 900 тнг; - с доставкой на предприятие - 850 тнг.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ: редакция газеты «Наш Костанай» пр. Аль-Фараби, 90, 1 этаж (левое крыло), тел.: 53-39-13, 54-03-01. Главпочтамт, отделения связи КОФ АО «Казпочта»; ТОО «Экспресс-пресса» пр. Аль-Фараби, 119, каб. 215; ТОО «Евразия-прессА» пр. Аль-Фараби, 90.

ВКУСНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ Добро пожаловать р вр ресторан

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО СЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК! Кафе «Укропчик» сделает вас счастливым! Порции европейских блюд вы выбираете сами - от легкого до зверского аппетита! Вкуснейшие суши и роллы от мастеров своего дела! ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЕХАТЬ К НАМ, ТО МЫ НАКОРМИМ ВАС В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ГОРОДА! Телефон доставки 515-004, сайт: www.ukropchik.kz

Идеальное место для проведения торжественных мероприятий на высшем уровне: свадьбы, банкеты, фуршеты, юбилеи, выпускные, семейные праздники, корпоративы. К вашим услугам: - банкетный зал на 200 посадочных мест; - восточная и европейская кухня; - приветливый персонал. Режим работы с 11.00 до 01.00 Наш адрес: ул. Авиационная, 7. Тел.: 8-705-304-56-30, 8-701-190-69-02, 21-31-00.

Ресторан «ДАСТАР»

Кафе HOLIDAY ПРОВОДИМ ЮБИЛЕИ, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ, КУДАЛЫК, КЫЗ УЗАТУ, СВАДЕБНЫЕ ВЕЧЕРА (имеется свой ансамбль, тамада). Зал в цокольном этаже на 60 посадочных мест, на 1 этаже 30 посадочных мест. Блюда национальной и европейской кухни. Бизнес-ланч от 300 тенге. Время работы с 12.00 до 01.00 ч. В КОНДИТЕРСКОМ ЦЕХЕ «КАРИНА» - торты, пирожные и другие сладости на любой вкус, а также пироги с разной начинкой, баурсаки! Адрес: 9 мкрн, д.1 (магазин №15). Тел. 22-04-96.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ юбилеи, банкеты от 2500 тнг, поминальные обеды от 500 тнг в банкетном зале на 120 посадочных мест. Восточная и европейская кухня. Адрес: п. Красный Партизан, ул. Тепличная, 19. Дополнительная информация по тел.: 25-92-72, 8-701-240-73-05, 8-778-174-20-86.

Разместить ту рекламу в газе

54-03-01

!


Приложение к газете «Наш Костанай». Стр. 25-28

Выходит с 7 мая 2002 года

№17 (626)

Четверг, 30 апреля 2015 г.

Газета выходит при поддержке управления туризма, физической культуры и спорта акимата Костанайской области и отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Костанайское превосходство В областном центре в специализированном зале борьбы детско-юношеской школы олимпийского резерва прошел чемпионат Костанайской области по греко-римской борьбе, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В чемпионате области приняли участие 70 борцов не моложе 16 лет из Костаная, Лисаковска, Рудного, Аулиекольского, Костанайского и Мендыкаринского районов, среди которых были четыре мастера спорта РК и 25 кандидатов в мастера спорта. В соревнованиях не выступали находящиеся на сборах в составе национальной сборной Казахстана мастер спорта международного класса Максат Ережепов и Мирас Баршалыков, а также готовящиеся в составе молодежной сборной республики к первенству Азии Тамерлан Шадукаев (до 74 кг), Саркис Пшеничников (до 96 кг), Талгата Жиентаев и Мансур Шадукаев (оба - до 120 кг). Соревнования проводились в восьми весовых категориях, первые места в которых завоевали борцы областного центра. Победителями и призерами чемпионата Костанайской области в своих весовых категориях стали: до 59 кг - 1. Абылайхан Садман (Костанай), 2. Николай Литуновский (Кушмурун, Аулиекольский район), 3. Бексултан Енсибаев (Костанайский район), Диас Канаев (Кушмурун, Аулиекольский район); до 66 кг - 1. Данияр Жаксылыков (Костанай), 2. Дмитрий Гончаров (Кушмурун, Аулиекольский район), 3. Рамиз Мамедов (Костанай), Ержан Ермагамбетов (Костанай); до 71 кг - 1. Роланд Варданян (Костанай), 2. Айбек Куанышов (Лисаковск), 3. Данияр Кункубаев (Костанайский район), Науан Багытов (Костанай); до 75 кг - 1. Рахмет Сапиев (Костанай), 2. Иван Приставко (Костанай), 3. Александр Гончаров (Кушмурун, Аулиекольский район), Жанат Каримов (Костанайский район); до 80 кг - 1. Айболат Жаутин (Костанай), 2. Юрий Дикуха (Кушмурун, Аулиекольский район), 3. Арын Тактарбеков (Костанай), Зелимхан Арсанов (Костанай); до 85 кг - 1. Хизар Джабраилов (Костанай), 2. Амхад Джанчураев (Рудный), 3. Максим Оберемко (Костанай), Ауез Тилеубек (Костанайский район); до 98 кг - 1. Исрафил Мамедов (Костанай), 2. Вали Осман (Костанай), 3. Нарек Манукян (Костанай), Владислав Губарев (Рудный); до 130 кг - 1. Тагир Валиуллин (Костанай), 2. Куаныш Болатов (Костанай), 3. Алексей Иващенко (Костанай), Владимир Семейкин (Костанай). Самым техничным борцом чемпионата был признан Вали Осман, а приза «За волю к победе» удостоен Роланд Варданян. Впереди у сильнейших борцов области выступления на открытом республиканском турнире на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, который пройдет в Шымкенте.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Танцуют все! В Астане с 16 по 18 апреля в рамках V Казахстанской танцевальной олимпиады прошел II международный турнир по спортивным танцам на колясках среди людей с ограниченным возможностями KAZAHSTAN OPEN-2015.

республики защищали Аруна Жаксагулова, Жанат Хамзин, Александр Чащин и Салтанат Абжанова. Александр Чащин и Аруна

Жаксагулова завоевали золотые медали в номинации Duo Freestyle Class 2 и бронзовые медали в номинации Duo Latin Class 2.

По словам административного директора Национального Паралимпийского комитета РК Гульнар Мукашевой, значимость турнира растет: - В прошлом году на этом турнире казахстанские танцоры на колясках завоевали пять лицензий для участия в Параазиатских играх 2014 года, которые проходили в южнокорейском городе Инчхоне, где стали обладателями двух серебряных и одной бронзовой медали. В этом году на турнире разыгрывались лицензии для участия на чемпионате мира. Участники турнира продемонстрировали жюри, в состав которого входили международные судьи и классификаторы из России, Испании, Казахстана, Гонконга, Австрии, Нидерландов и Израиля, и зрителям танцевальные номера европейской и латиноамериканской программ конкурса. Турнир, организаторами которого выступили Министерство культуры и спорта РК, Национальный Паралимпийский комитет РК, Федерация современного и спортивного танца РК и ОО инвалидов «Центр «Независимая жизнь «ДОС», собрал 30 пар из Австрии, Грузии, Тайваня, России, Кыргызстана, Гонконга и Казахстана. Нашу республику на этих соревнованиях представляли танцоры из Тараза, Караганды, Костаная, Астаны и Атырау. Честь Костаная в столице

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Смелость быть первым В южной столице 26 апреля прошел IV благотворительный Алматы марафон «Смелость быть первым», на старт четырех дистанций которого вышли более 15 тысяч бегунов из 40 стран.

Соревнования проводились на дистанциях классического марафона (42 км 195 м), полумарафона (21 км 97,5 м), 10 км и 3 км, а также в марафонской эстафете - экидене. Проведение марафона способствовало как демонстрации здорового образа жизни его участников, так

и активному проявлению гражданской позиции в этот день. Почти все атлеты вместе со своими семьями и болельщиками сразу после забега отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на внеочередных выборах Президента РК. Открыл соревнования

аким Алматы Ахметжан Есимов, отметивший, что Алматинский марафон среди благотворительных событий такого рода является одним из крупнейших в мире. В церемонии открытия и в самих соревнованиях приняли участие олимпийские чемпионы Ольга Шишигина, Сергей Котенко, Жаксылык Ушкемпиров, Юрий Мельниченко. На старт IV Алматы марафона вышли многие казахстанские знаменитости и высокопоставленные чиновники. В благотворительном марафоне приняли участие и костанайские спортсмены. С результатом 1 час 32 мин. 39 сек. первое место в полумарафоне заняла Татьяна Нерознак, для которой это был второй старт на такой дистанции. Максим Лещина был четвертым в классическом марафоне - 3:01.15. Анисия Байсарина стала по-

бедительницей марафона среди женщин возрастной группы 55-59 лет - 5:16.30. Победителем на марафонской дистанции у мужчин стал Андрей Лейменов из Восточно-Казахстанской области с результатом 2:35.17, а у женщин - Жанатбек Гульжанат (Алматинская область) - 2:52.18. Минимальный взнос для участия в благотворительном марафоне составил 1500 тенге. Директор «Алматы марафона» Салтанат Козыбаева подчеркнула, что в этом году собранные средства пойдут интернату для детей с тяжелыми нарушениями речи: - Мы строим им стадион, чтобы дети могли заниматься спортом. К сожалению, пока у них нет такой возможности. Мы пообещали построить спортивную площадку, и сделаем это независимо от собранной на марафоне суммы.


2

Четверг, 30 апреля 2015 г.

Футбол - эТО БОЛьше, чем игра ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОНКУРС

Домашняя неудача В IX туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги «Тобол» принимал на поле стадиона «Затоболец» шымкентский «Ордабасы». Из-за большого количества травмированных игроков в стартовом составе костанайского клуба вышли сразу два молодых игрока и еще четыре дублера были заявлены на игру. На первой же минуте встречи молодой защитник «Тобола» Рафкат Аслан после высокой передачи из глубины поля гостей отбил мяч головой, но тот полетел в сторону ворот хозяев, а капитан «Ордабасы» Азат Нургалиев успел к нему первым и слева от угла вратарской площадки пробил низом вдоль ворот на набегавшего Еркебулана Тунгышбаева. Нападающему попытался помешать еще один

шего за ним Тунгышбаева и отскочивший от газона, головой переправил в сетку ворот ворвавшийся во вратарскую площадку сербский защитник гостей Александр Симчевич, сбив с ног перед этим Игоря Юрина. Однако арбитр встречи нарушения в этом эпизоде не усмотрел. Интригу в матч вернул Игорь Бугаев, который на 31-й минуте после передачи низом Анатолия Богданова с правого края пробил над вратарем в ближний угол. Но буквально через семь минут хорватский полузащитник «Ордабасы» Иван Божич подхватил мяч после отскока вблизи ворот и перебросил его через Александра Петухова. В середине второго тайма исполняющий обязанности главного тренера «Тобола» Сергей Масленов усилил атаку, выпустив на поле признанного лучшим игроком в предыдущем матче с «Таразом» Артема Дели и одного из лучших нападающих дублирующего состава Темирлана Эльмурзаева, сменившего получившего травму капитана команды Нурбола Жумаскалиева. Но во второй половине игры зрители голов не увидели. На послематчевой прессконференции главный тренер «Ордабасы» Виктор Кумыков признался, что хотели забить первыми: - Несколько игр мы упускали победу, а сегодня получилось выиграть. На игру повлиял быстро забитый гол после ошибки защитника. Дальше уже хозяева были вынуждены атаковать, а мы играли на контратаках. В целом план на игру был выполнен. «Тобол» неплохо контролировал мяч, нужно отдать должное сопернику. Но при этом костанайцы мало ата-

ник Огнен Красич, сильно пробивший низом справа из района угла штрафной площади в ближний угол, но вратарь национальной сборной страны Андрей Сидельников был на месте. Через три минуты шымкентцы заработали штрафной удар на правом краю атаки, Нургалиев подал на дальнюю штангу, откуда головой опасно пробил по воротам высокорослый сербский защитник гостей Бранислав Трайкович, но мяч пролетел над перекладиной. Еще через две минуты Гейнрих и Нургалиев на левом краю пару раз сыграли в «стеночку», и последний с угла штрафной площади сделал навесную передачу в район 1 1 - м е тровой отметки. Мяч, перелетевший через выпрыгнув-

СТАТИСТИКА МАТЧА

молодой защитник хозяев Ануар Агайсин, мяч попал в голову бросившегося в ноги шымкентскому игроку Александра Петухова и отскочил прямо на Александра Гейнриха, а узбекистанский полузащитник «Ордабасы» одним касанием добил его в ворота. Хозяева не сразу пришли в себя от пропущенного гола, и первый опасный удар по воротам гостей нанес на 14-й минуте сербский полузащит-

Фото fc-tobol.kz

XXIV чемпионат РК. Премьер-лига. Матч IX тура «ТОБОЛ» (Костанай) «Ордабасы» (Шымкент) - 1:3 «ТОБОЛ»: Петухов, Климавичус, Садовничий, Агайсин, Аслан, Богданов, Жумаскалиев (к) (Эльмурзаев, 81), Шимкович, Юрин (Дели, 73), Красич, Бугаев. «Ордабасы»: Сидельников, Симчевич (Адырбеков, 89), Трайкович, Малый, Суюмбаев, Тунгышбаев (Сариев, 65), Петров (Аширбеков, 58), Бейсенов, Нургалиев (к), Гейнрих, Божич. Голы: Гейнрих (1), Симчевич (19), Бугаев (31), Божич (38). Предупреждения: Юрин (55), Красич (68) - Божич (38). Судьи: Холматов (Кызылорда), Тасыбаев (Павлодар), Павлов (Алматы). Дополнительные ассистенты судьи: Рахимбаев (Алматы), Кумашев (Астана). Затобольск. 25 апреля. Стадион «Затоболец». 3000 зрителей.

ковали наши ворота, вынуждены были тратить большие силы на контроль мяча, из-за чего образовывались бреши в обороне. Так было и в предыдущих матчах «Тобола», это я заметил при просмотре игр. Исполняющий обязанности главного тренера «Тобола» Сергей Масленов сказал: - «Ордабасы» - очень хорошая команда, на сегодняшний момент одна из сильнейших в стране. Команда может себе позволить оставить в запасе игроков сборной страны, дать возможность игрокам отдохнуть. На данный момент мы использовали все, что есть, и мне не стыдно за игру. На поле в конце матча были три молодых игрока, плюс четверо были в запасе. Молодым футболистам еще тяжело. Но если мы их не будем использовать, то не получим своих футболистов. Поэтому я им доверяю, они работают в общей группе. Старшие помогают им. Они будут вкатываться, нужно растить своих футболистов. Ясно, что мы будем приглашать опытных игроков, чтобы вместе с ними молодые росли. Впечатления от возвращения на тренерский мостик «Тобола»? Я благодарен всем тренерам, с которыми работал: и Грозному, и Сабитову, и Белякову, и Минасяну. От всех что-то берешь, что-то оставляешь для себя. В тот футбол, который вижу я, сложно играть, и нужно время, чтобы перестроить игроков. А времени мало. Мы требуем результат, и игроки не сдаются. Конечно, сейчас «Ордабасы» сильнее. Шымкентцы сколько создали моментов, столько и забили голов. Мы создавали такие же моменты, но где-то чутьчуть не хватило.

XXIV чемпионат Казахстана по футболу. Премьер-лига Расписание игр Результаты матчей Х тур, 3 мая (воскресенье): «Кайсар» - «Кайрат», «АстаIX тур: «Кайрат» - «Шахтер» - 4:0, «Иртыш» - «Атырау» - 1:2, «Окжетпес» - «Актобе» - 2:3, «Жетысу» - «Тараз» - 1:0, «ТО- на» - «ТОБОЛ», «Ордабасы» - «Жетысу», «Тараз» - «Окжетпес», «Актобе» - «Иртыш», «Атырау» - «Шахтер». БОЛ» - «Ордабасы» - 1:3, «Кайсар» - «Астана» - 2:1.

«Футбольный оракул» Сложным для прогнозирования оказался 9-й тур футбольного чемпионата страны. Никто из участников нашего конкурса не угадал исход матчей «Кайрат» - «Шахтер» (4:0) и «Иртыш» - «Атырау» (1:2). Исход встречи «Тобола» с «Ордабасы» (1:3) предсказала лишь Бахыт Жалгасова, Ирина Востротина стала единственной, кому удалось угадать результат встречи «Окжетпес» - «Актобе» (2:3), да и то, что «Кайсар» выиграет у «Астаны» со счетом 2:1, угадала лишь Настя Бекса, которая набрала лучшую сумму в последнем туре апреля - 23 очка. На одно очко меньше набрали Дмитрий Сака и Татьяна Косикова - 22, минимально уступил им Юрий Подмастерец - 21. По итогам апреля сразу два участника набрали 118 очков - Константин Щелоков из Рязани и Аман (+7707...501), лидирующий в общем зачете со 197 очками. Второе место по итогам второго месяца конкурса занял Д.Сака - 107 очков, а третий результат у алматинки Жанны Байзрахмановой - 104. В общем зачете на второе место поднялся Александр Поздняков, набравший 194 очка и потеснивший располагавшегося на этой строчке два предыдущих тура Каира Есенгулова, в активе которого 193 очка. Напоминаем, что присоединиться к конкурсу можно с любого тура. Кроме абсолютных победителей, имена которых станут известны в конце сезона, определяются лучшие «Футбольные оракулы месяца». Итоги туров публикуются в «КС», на сайтах футбольного клуба «Тобол» (fc-tobol.kz) и газеты «Наш Костанай» (top-news.kz). Ждем ваши прогнозы по телефонам: 57-92-99, 54-64-85 (в рабочее время) или 8-705-44-64-980 (SMS-сообщения).

РЕЗЕРВ

Плацдарм для прыжка в «тройку» Дубль костанайского «Тобола» одержал разгромную победу над шымкентским «Ордабасы». Вынужденно усилил состав дубля сербский легионер Ненад Шливич, дисквалифицированный за удаление в матче с «Таразом». «Тобол» активно начал встречу, а в середине первого тайма после розыгрыша штрафного удара защитник Ерлан Бейсембаев открыл счет, забив свой первый гол в этом сезоне. На 35-й минуте Темирлан Эльмурзаев избавился от опеки защитников и, ворвавшись в штрафную площадь, удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме костанайцы, учитывая сильный встречный ветер, стали больше использовать в игре передачи низом, по-прежнему угрожая воротам шымкентцев. Гости пытались воспользоваться ветровой «поддержкой», но дальние удары получались либо неточными, либо мяч становился добычей Султана Бусурманова. А «Тобол» на 57-й минуте усилиями вышедшего после перерыва вместо Эльмурзаева Евгения Каптела довел счет до разгромного. В оставшееся более чем получаса игры гости так и не смогли найти брешь в обороне костанайцев, которой уверенно руководил Шливич. Эта победа позволила дублерам «Тобола» вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы, расположившись сразу за тройкой лидеров. Результаты матчей 9-го тура турнира дублеров: «Кайрат» - «Шахтер» - 4:0, «Иртыш» - «Атырау» - 1:2, «Окжетпес» - «Актобе» - 2:3, «Жетысу» - «Тараз» - 1:0, «ТОБОЛ» - «Ордабасы» - 1:3, «Кайсар» - «Астана» - 2:1. Турнирная таблица первенства Казахстана по футболу среди дублирующих составов команд премьер-лиги

Положение команд после IX тура м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

команда

«Кайрат» (Алматы) «Ордабасы» (Шымкент) «Актобе» (Актобе) «Астана» (Астана) «Атырау» (Атырау) «Тараз» (Тараз) «Окжетпес» (Кокшетау) «Кайсар» (Кызылорда) «ТОБОЛ» (Костанай) «Иртыш» (Павлодар) «Жетысу» (Талдыкорган) «Шахтер» (Караганда)

и

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

всего в н п мячи

5 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1

2 5 5 3 3 1 0 5 2 5 3 2

2 0 0 2 2 4 5 2 5 3 5 6

20-7 11-5 9-3 14-10 11-10 8-6 10-14 5-6 8-15 10-13 5-12 7-17

о

17 17 17 15 15 13 12 11 8 8 6 5

и

5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4

в

5 2 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1

дома н п мячи

0 3 4 2 1 1 0 3 0 1 2 1

0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 2

15-0 6-3 3-1 9-5 6-5 4-1 6-3 3-4 5-8 5-7 4-4 5-6

о

15 9 7 11 7 10 9 6 3 4 5 4

и

4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5

в

0 2 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0

в гостях н п мячи

2 2 1 1 2 0 0 2 2 4 1 1

2 0 0 2 1 3 4 1 2 1 4 4

5-7 5-3 6-2 5-5 5-5 4-5 4-11 2-2 3-7 5-6 1-8 2-11

о

2 8 10 4 8 3 3 5 5 4 1 1

м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

команда «Атырау» (Атырау) «Кайрат» (Алматы) «Шахтер» (Караганда) «ТОБОЛ» (Костанай) «Тараз» (Тараз) «Актобе» (Актобе) «Жетысу» (Талдыкорган) «Ордабасы» (Шымкент) «Астана» (Астана) «Кайсар» (Кызылорда) «Окжетпес» (Кокшетау) «Иртыш» (Павлодар)

и 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

в 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1

н 3 2 1 0 3 1 0 3 2 2 1 4

п 1 2 3 4 2 4 5 3 4 5 6 4

мячи о 17-7 18 22-13 17 20-10 16 14-9 15 12-7 15 12-12 13 8-13 12 8-10 12 10-20 11 9-16 8 7-13 7 8-17 7


Четверг, 30 апреля 2015 г.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ МИНИ-ФУТБОЛ

Костанайская прописка Кубка Западной Сибири В городе Ялуторовске Тюменской области России с 23 по 26 апреля прошел турнир по мини-футболу среди женских команд на Кубок Западной Сибири.

На паркете спорткомплекса «Атлант» за почетный трофей боролись восемь команд, в том числе и женский мини-футбольный клуб «Костанай», который тренирует Виктор Чечет. Команда наших девушек в ходе подготовки к этим соревнованиям приняла участие в конце марта в юношеском турнире, посвященном памяти основателя КФ ЧелГУ Т.Атжанова, где отрабатывались различные тактические задумки, а полученный опыт очень пригодился в российском турнире. В Ялуторовске команды были разбиты на две группы. Соперницами костанайских спортсменок по группе «Б» стали команды «Союз» (Тюмень), «Мустанг» (Заводоуковск) и «Атлант 2000» (Ялуторовск), а в группе «А» играли «Атлант» (Ялуторовск), «Рубин» (Тюмень), «Жемчужина» (Ханты-Мансийск) и «Корвет М» (Курган). Честь открывать турнир выпала гостям из Казахстана и футболисткам из Заводоуковска. Матч сложился довольно непросто, сказывалось стартовое волнение игроков обеих команд, с которым первыми справились костанайки, открывшие счет. На 7-й минуте отличилась Тогжан Саламат. После перерыва команды заиграли в более открытый футбол, увеличились скорости. За пять минут до финального свистка «Костанай» удвоил свое преимущество благодаря оформившей дубль Саламат, а точку в матче поставила защитник костанайского клуба Изабелла Бондаренко. В итоге уверенная победа на старте - 3:0. Уступив во втором матче с таким же счетом «Союзу», «Костанай» обыграл затем «Атлант 2000», что позволило нашей команде занять второе место в группе и выйти в полуфинал. Соперницами казахстанок за выход в финал были футболистки Тюмени, уступившие «Костанаю» со счетом 1:2. А в финале наши девушки со счетом 2:0 переиграли хозяек турнира из команды «Атлант» и стали победительницами Кубка Западной Сибири. Один из голов в этой встрече забила Изабелла Бондаренко, признанная лучшим игроком турнира. А Аделина Аскерова стала лучшим защитником.

3

ГАНДБОЛ

Два тура без потерь В поселке Отеген Батыр Алматинской области прошел второй тур XXIII чемпионата Казахстана по гандболу среди женских команд высшей лиги. В чемпионате участвуют команды из Астаны (КИВС и СДЮСШОР №5), Алматы (СДЮСШОР №1), Алматинской области (ГК «Или»), Караганды (ОСДЮСШОР), Костаная, Кызылорды («Сейхун-Кам-КГУ»), Павлодарской области («Север»), Усть-Каменогорска (ВКО ГК-2) и Шымкента (ЮКО «Казыгурт»). Костанай в чемпионате представляют воспитанницы ДЮСШ №1, которых тренирует Вера Андрейчик. Всего в чемпионате команды сыграют пять

туров. Первый тур, в котором команды провели по шесть встреч, без поражений прошли две команды Костаная и Шымкента. Во втором туре командам предстояло провести также по шесть игр. В первый игровой день костанайские гандболистки встречались с командой «Сейхун-Кам-КГУ» из Кызылорды. После первого тайма наши спортсменки вели с преимущество в один мяч 20:19, а во второй половине сумели развить свой успех и

уверенно довести матч до победы - 41:27. Вторыми соперницами команды ДЮСШ №1 стали шымкентские гандболистки, продолжившие свое победное шествие и во втором туре. Но наши девушки с первых минут встречи показали, кто на площадке хозяева, и сделали весомую заявку на успех уже в первой половине игры - 17:9. И даже уступив во втором тайме со счетом 13:15, подопечные Веры Андрейчик одержали победу над командой ЮКО «Казыгурт» - 30:24. В своих остальных четырех играх тура костанайская команда выигрывала с преиму-

ществом в 14 и более мячей, победив команды карагандинской ОСДЮСШОР со счетом 39:21 (23:10) и алматинской СДЮСШОР №1 - 49:34 (24:18), столичную команду КИВС - 35:21 (21:9) и устькаменогорский клуб ВКО ГК-2 - 37:22 (18:11). После двух туров команда Костанайской ДЮСШ №1 стала единоличным лидером, имея в активе 24 очка. На 2 очка отстают гандболистки ЮКО «Казыгурт». Игры третьего тур чемпионата пройдут в начале мая в Усть-Каменогорске, команда которого ВКО ГК-2 занимает третью строчку в турнирной таблице.

БАСКЕТБОЛ

Особый турнир для особых спортсменов Команда специальных спортсменов Костанайской области завоевала третье место в организованном ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан» республиканском турнире по баскетболу по программе юнифайд-спорт, необходимой для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями развития. В соревнованиях, прошедших в середине апреля в Актау, приняли участие девять мужских и женских команд из Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Костанайской областей.

Нашу область представляла смешанная сборная команда Пешковского психоневрологического дома-интерната (тренер К.Саляк), в состав которой, согласно правилам юнифайд-спорта (объединен-

ного спорта), наряду со специальными спортсменами Г.Бабенко, А.Брызгаловым, Н.Ковалевой, Н.Нестеровой и М.Шеломенцевой вошли и три партнера по игре, сотрудники дома-интерната Д.Глущенко, А.Лидер и М.Мотовилов. Традиционно церемония открытия республиканского турнира спец-атлетов началась с внесения флага «Спешиал Олимпикс» и

произнесением спортивной клятвы. Турнир открыла генеральный директор ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан» О.Бахарева. Спортсменов приветствовали советник акима Мангистауской области В.Трифонов и заместитель начальника управления внутренней политики Е.Кумискалиев. Хорошее настроение присутствовавшим создали участники танцевально-спортивного клуба.

Наши баскетболисты состязались с сильными сборными, захватывающая, азартная и красивая игра с которыми пусть, к сожалению, и не принесла большого успеха, но показала неплохую спортивную подготовку команды. О накале борьбы говорили и минимальные разрывы в счетах. Спортивные состязания завершились товарищеской встречей судейской бригады со сборной баскетболистов, в которую вошли два наших лучших игрока.

Специальным спортсменам Пешковского психоневрологического дома-интерната предстоит теперь ответственная задача - совместно со спортсменами Мангистауской области защищать честь Казахстана на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх, которые пройдут в июле-августе 2015 года в Лос-Анджелесе (США). Нонна РУБАН, директор Костанайского областного филиала ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан»


4

Четверг, 30 апреля 2015 г.

КАЛЕЙДОСПОРТ БОКС

Герои спорта среди нас В минувший вторник в здании Костанайского социально-технического университета имени З.Алдамжара состоялась встреча заслуженного мастера спорта по боксу Ивана Дычко со студентами этого вуза и учениками школ микрорайона. Целями встречи, прошедшей в рамках широкомасштабной акции Федерации бокса РК, являлись популяризация бокса и здорового образа жизни среди молодежи, а также воспитание патриотизма. Воспитаннику ДЮШОР и ФСО «Динамо», бронзовому

призеру XXX летних Олимпийских игр, серебряному призеру чемпионата мира, чемпиону Азиатских игр, Ивану Дычко из Рудного, только что вернувшемуся из расположения национальной сборной, проходившей учебно-тренировочные сборы в США, было чем поделиться

с собравшимися. Кстати, он сам в 2012 году окончил педагогический факультет КСТУ. Дычко рассказал о своем детстве, семье, раскрыл секреты подготовки к важным встречам с соперниками, а также о предстоящей борьбе за путевку на Олимпиаду-2016. В завершение встречи все желающие могли получить у именитого боксера автограф и сфотографироваться с ним на память. Фото fbko.kz

Есть олимпийская лицензия В решающую стадию вошел очередной сезон во Всемирной серии бокса (WSB), в которой Казахстан представляет столичный клуб бокса «Астана Арланс». Честь клуба в весовой категории до 91 кг защищает воспитанник костанайского бокса, мастер спорта международного класса Василий Левит, выступающий в последние годы за столицу республики. Уроженец Костаная начинал заниматься боксом в спортивном клубе «Султан» под руководством его основателя мастера спорта СССР по боксу, мастера спорта международного класса по кикбоксингу, заслуженного тренера РК по кикбоксингу Асылхана Бусурманова. В 21 год Левит стал чемпионом Азии. К тому времени трагически оборвалась жизнь его наставника. В 2009 году после чемпионата мира в Милане, в котором Левит уступил во втором поединке хозяину ринга Клементе Руссо, лучший боксер Азии в весовой категории до 91 кг перехал в столицу Казахстана, где боксеру были предложены более лучшие условия. Выступая второй сезон за «Астана Арланс», Василий Левит после победы в Буэнос-Айресе над аргентинским боксером Диего

Бланке в матче с «Аргентинскими кондорами», в котором казахстанский клуб выиграл со счетом 4:1, по итогам индивидуального рейтинга опередил кубинского боксера Эрисланди Савона и завоевал лицензию на Олимпийские

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Поздравления «Горняку» Завоевавших бронзовые медали чемпионата ее генеральным спонсором, за что мы очень признаКазахстана по хоккею с шайбой игроков тельны. рудненского «Горняка» поздравили с успешным Свою благодарность презавершением сезона аким города и президент ССГПО. Во время чествования хоккеистов «Горняка» аким города Рудного Бахытжан Гаязов сказал: - Спустя долгих семь лет рудничане завоевали бронзовые медали национального первенства. Благодаря успешному выступлению «Горняка» ряд игроков команды по ходу сезона вызывался в различные сборные страны. Так, вратарь Михаил Смольников и защитники Александр Куршук и Илья Горожанинов стали бронзовыми призерами Универсиады-2015 в Испании в составе студенческой сборной. Кроме этого, Илья Горожанинов завоевал «золото» молодежного чемпионата мира (до 20 лет) в Венгрии. Нападающий Павел Жилин в конце сезона вызывался в расположение национальной сборной Казахстана. Хоккей в Рудном общепризнанно считается спортом №1. Во все времена рудненская школа хоккея славилась своими воспитанниками. Сегодня в составе команды мастеров выступают пять наших ребят. Хочу поздравить с высоким достижением спортсменов и пожелать им успехов в

дальнейшей спортивной карьере. А вот для нового руководителя промышленного гиганта это было первое знакомство с командой. Президент ССГПО Береке Мухаметкалиев выразил спортсменам свою признательность, отметив при этом: - Этот успех очень важен для людей, для поднятия их духа. Особенно сейчас, когда наше предприятие переживает не самые лучшие времена. Но, несмотря на финансовые трудности, команда будет поощрена. Эту новость спортсмены встретили громкими аплодисментами. В знак благодарности руководство спортивного клуба «Куат» вручило акиму города и президенту ССГПО благодарственные письма республиканской федерации хоккея и бронзовые медали национального первенства. На встрече в ССГПО директор клуба Руслан Нурмухамедов сазал: - Это наша общая победа. На протяжении многих лет компания ERG в лице АО «ССГПО» поддерживает команду «Горняк», является

зиденту ССГПО от лица всех игроков выразил и главный тренер ХК «Горняк» Евгений Зиновьев: - Несмотря на тяжелое время, у нас все было стабильно и вовремя. Надеемся, что в следующем сезоне вы будете чаще к нам заглядывать. Ждем вас с семьей на хоккее. Береке Мухаметкалиев признался, что в его доме уже есть один фанат команды «Горняк». Точнее, фанатка, его дочьшкольница. Она не только ходит на матчи, активно интересуется жизнью клуба, но даже посвящает спортсменам свои рисунки, которые украшены слоганом «Горняк» - №1». Сам Береке Сагатович пообещал тоже пополнить ряды болельщиков рудненского хоккейного клуба, а также в ближайшее время посетить Ледовый дворец спорта, чтобы своими глазами посмотреть, как и чем живет хоккейный клуб. Встреча «Горняка» с президентом ССГПО завершилась общим фото на память. На снимке: хоккейный клуб «Горняк» с президентом ССГПО Береке Мухаметкалиевым. Пресс-служба ХК «Горняк»

игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Интересно, что именно в весовой категории до 91 кг казахстанский бокс еще ни разу не был представлен на главном спортивном форуме четырехлетия.

Адрес редакции: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Тел.: 8(7142)-54-64-85, 54-27-53 (факс), 54-03-01 (факс). E-mail: kostanaysport@mail.kz; www.top-news.kz Газета «Костанай спортивный» приложение к газете «Наш Костанай». Собственник ТОО «Газета «Наш Костанай».

Выпускается при поддержке акима города. Директор-главный редактор Елена Никитенко. Редактор приложения Сергей Биркле.

Регистрационное свидетельство №12844-Г от 18.06.2012 г. выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Территория распространения:

Костанайская область. Индекс К-315. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», Костанай, ул. Мауленова, 16. Объем 0,5 п/листа. Тир. 3900 экз. Зак. №880.


(21-24 стр.)

ПОГОДКА 30 апреля температура в Костанае ожидается в пределах +5 +19, 1 мая +6 +20, 2 мая +7 +22, 3 мая +13 +22, 4 мая +13 +21, небольшой дождь, 5 мая +13 +20, 6 мая +11, +22. ПРОГНОЗ ЗДОРОВЬЯ С 30 апреля по 6 мая ожидается небольшая геомагнитная буря. Берегите себя.

№17 (667)

Четверг, 30 апреля 2015 г.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗА ДАСТАРХАНОМ СТЕПЕЙ В казахскую национальную кухню вложена душа народа, и пище отводится особое место. С древних времен у казахов гостеприимство было отличительной чертой. Дорогого гостя приглашали к дастархану, усаживали на почетное место, угощали самым лучшим, что было

в доме. Ведь гость через угощение мог судить не только о хозяине, но и о народе в целом. Так и ресторан «Думан» чтит традиции и обычаи казахского народа. За многовековую историю казахский народ накопил огромный опыт приготовления наивкуснейших блюд, а повара ресторана «Думан», в свою очередь,

взяв за основу старинные рецепты, готовят подомашнему вкусно. Главным блюдом национальной кухни заслуженно считается бешбармак. В ресторане «Думан» он подается в различных вариациях: из говядины, конины, баранины. По случаю торжества предлагается банкетная подача этого блюда: на сватовство, дни

рождения, свадьбы и т.д. Способ приготовления многих кулинарных шедевров взят из забытых национальных источников. Традиционное казахское блюдо куырдак, которое, кстати, в меню представлено в нескольких видах, здесь готовится максимально приближенно к обычаям степи. (Окончание на 3-й стр.)

30 апреля - 13 лунный день Растущая Луна - в Весах. Время стабилизации и спокойствия - важные дела и принятие решений лучше перенести на более удачный день. Благоприятный период для обучения: полезно читать книги, заниматься самообразованием. Посетите салон красоты: омолаживающие процедуры дадут прекрасный эффект. 1 мая – 14 лунный день Растущая Луна - в Весах. Неплохое время для переездов, поездок, перемены вида деятельности. Жизненная энергия собирается все больше, и ближе к полнолунию отмечается ее пик. Этот период отличителен эмоциональными вспышками, все чаще возникающими конфликтами и травмоопасными ситуациями. 2 мая – 15 лунный день Растущая Луна - в Весах. Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений. 3 мая – 16 лунный день Растущая Луна - в Скорпионе. Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. 4 мая – 17 лунный день Полная Луна - в Скорпионе. Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных, возможно, агрессивных поступках и действиях. 5 мая – 18 лунный день Убывающая Луна - в Скорпионе. Это подходящий день и для физических нагрузок (спортсменам и дачникам надо брать его на заметку). Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится. Тем же, кто занят в этот день только умственным трудом, полезно перемежать интеллектуальные упражнения с зарядкой. 6 мая – 19 лунный день Убывающая Луна - в Стрельце. Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Внимание, конкурс! Уважаемые читатели! В честь Года Ассамблеи народа Казахстана и в преддверии Дня защиты детей «НД» объявляет о старте литературного конкурса. Принять участие в нем могут дети в возрасте от 7 до 16 лет. Для этого нужно написать стихотворение или эссе на тему «Дружба народов словами ребенка». Свои творения можно приносить в редакцию газеты «Наш Костанай» по адресу: пр. Аль-Фараби, 90, левое крыло или присылать на электронный адрес dashika2010@ mail.ru с указанием контактов родителей. Авторы самых лучших произведений, по мнению редакции, будут награждены ценными призами. Победителей конкурса определят 28 мая.


Время печати: 17:03; 28-04-2015 г.

2

Четверг, 30 апреля 2015 г.

ИЗВЕСТИЯ

«Я « И ЗВЕЗДА»

КИНОАФИШКА

Любой костанаец может прислать нам свое фото со звездной личностью и с описанием, где, как и при каких обстоятельствах оно было сделано, а «НД» опубликует письмо на своих страницах.

Встреча в аэропорту Фотографией с солистом группы «Дискотека Авария» Алексеем Рыжовым с «НД» в этот раз поделилась Татьяна Светлова. Татьяна родом из Костаная, но уже несколько лет живет и работает в Алматы. А памятная встреча с известным музыкантом случилась во время свадебного путешествия. - Мы ездили в свадебное путешествие на Мальдивы, пересадка была в городе Мале, - рассказывает Татьяна. - В автобусе увидели Алексея Рыжова с женой, которая, кстати, из Астаны. Долго не могли понять, он это или нет. Муж настаивал на том, что нужно обязательно сделать совместные фотографии. Пока проходили паспортный контроль, потеряли их из виду. Муж расстроился, но потом встретили их снова. Мы сказали, что из Казахстана, и он с удовольствием с нами сфотографировался. По словам Татьяны, пообщаться с музыкантом им не удалось – молодоженов ждали туристические гиды. Но радость от приятной встречи осталась надолго. Алексей Рыжов - один из основателей группы «Дискотека Авария». На данный момент является продюсером коллектива и автором всех его песен. Дарья ЩЕРБАКОВА

УГОЛОК ЦВЕТОВОДА

«Хищник» на подоконнике Выращивание домашних растений в квартирах - это классика цветоводства. Но мода не дремлет: среди костанайцев появился новый тренд - разведение растений-«хищников». Вдохновителя, который завез необычные цветы в оранжереи хозяек, зовут Алексей Воропаев. Креативная мысль пришла ему в голову совершенно спонтанно. - В Интернете наткнулся на забавный ролик, в котором растение венерина мухоловка поймала насекомое, ставшее для нее ужином, - рассказывает Алексей. - Этот факт меня заинтересовал, стал больше смотреть и читать. Затем появилось желание приобрести «монстрика» себе. Позже выяснил, что подобных растений намного больше и каждое уникально посвоему. Но при этом у них имеется одна общая черта - все они питаются живыми насекомыми. Сначала молодой человек приобрел растение для себя, но «домашними хищниками» быстро заинтересовались друзья, знакомые. И тогда Алексей решил, что было бы неплохо привезти эти растения и для других. - Даже не мог подумать, что увлечение перерастет

в нечто большее, - говорит цветовод. - Все растения родом из частных питомников Европы. Они совершенно безопасны для людей и домашних животных, абсолютно не кусаются и не выделяют неприятные запахи. Это уникальные растения. С одной стороны - безобидный представитель флоры, с другой - «кровожадный монстр», который поедает насекомых. Ухаживать за ним также не составляет никакого труда. Одно важное и обязательное условие - поливать их следует только дистиллированной водой, от водопроводной они быстро гибнут! В удобрениях не нуждаются, так как все питательные вещества они получают от пойманных насекомых. Самые популярные виды, которые больше всего пользуются спросом, говорит Алексей, - это саррацени, непентес, жирянка, росянка и венерина мухоловка. - Принцип ловушки у всех «зеленых хищников» одинаков. Привлекают свою добычу нектаром, который расположен на листочках у растений. Когда насекомое приземляется, нектар, по свойствам напоминающий клей, «захватывает » жертву, не давая ей, таким образом, улететь. У каждого вида свой «пищеварительный процесс». К примеру, у

росянки, когда насекомое которые долгие годы радупопадает в ее ловушку, ли- ют их своим соседством. Дарья ТИМИНА сточек начинает медленно Фото из архива скручиваться в трубочку, Алексея ВОРОПАЕВА образуя подобие желудка, в котором и происходит процесс переваривания. По словам Алексея, Алексе сея, подобные растения тенияя тоже создают погоду оду в доме. В частности, венерина мухоловка. Название звание этого цветка связывают ывают с именем богини любви юбви Венеры, и принято считать, тать, что что о он он поднимает энергетику ерге гети тику ку людей, а также кже дарит семейным ым парам любовь, ь, гармонию и взаимопонимание. Многие цветоводы ды даже дают имемена питомцам, м, Хозяйка венериной мухоловки

Не играй с мафией! Показ криминальной драмы «Ночной беглец» стартовал в костанайских кинотеатрах. Фильм рассказывает историю киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом и в итоге вынужденного пуститься в бега, чтобы защитить свою семью от преследования мафией и властями. Главные роли сыграли Лиам Нисон, Эд Харрис, Юэль Киннаман. Анастасия Малинова: - Мне фильм понравился. Актеры сыграли добротно, зрелищность боевых сцен и спецэффекты на уровне, ключевое противостояние протагонист-антагонист вызывало напряжение и предвосхищение с нотками волнения. Также хочется отметить удивительно завораживающую операторскую работу: камера резко отдаляется и показывает панораму города, а потом резко приближается, показывая новое место разворачивающихся событий. Это добавляет динамики происходящему, подчеркивает масштабность событий, участвующих в них лиц - весь Нью-Йорк задействован. Фильм к просмотру рекомендую не только поклонникам жанра, но и всем остальным - проведите время с удовольствием при просмотре зрелищного кино! Максим Шустов: - На фильм наткнулся совершенно случайно, вроде и не громкая премьера, но трейлер был хорош, прозвучавший ободряющий трек Eminem придал достаточно хороший эффект атмосфере трейлера, да и к тому же режиссером является Хауме Кольет-Серра, который выдал нам вполне смотрибельные и рекомендуемые к просмотру фильмы, такие как «Воздушный Маршал» и «Неизвестный». Но попытки отличиться от остальных себя не оправдали, виной всему этому оказалось то, что своей изюминки в этом фильме нет, поэтому его можно с полной уверенностью приписать к той же тысячи штампов. В общем, кино стоит просмотра, но вот только в домашних условиях, в кинотеатр на это идти необязательно. Кайрат Абдрахман: - Не видел пока плохих боевиков с Лиамом Нисоном, вот и «Ночной беглец» меня не разочаровал. Данный фильм вмещает в себя и элементы драмы, что отличает его от других картин аналогичного жанра. В сюжет ярко вплетена тема отношений отцов и детей и мести. Ярко демонстрируется, что ничего не проходит бесследно и за все приходится платить в этой жизни. Картина радует и операторской работой. Зритель следит за перемещениями героев по ночному Нью-Йорку. Фильм насыщен погонями и перестрелками. Конечно, «Ночной беглец» далеко не идеальный боевик, но для одноразового просмотра очень даже сойдет. Дарья ПОПОВА


Время печати: 17:04; 28-04-2015 г.

Четверг, 30 апреля 2015 г.

ДОМОВОДСТВО

3

ЗА ДАСТАРХАНОМ СТЕПЕЙ

Банкетный зал на 150 персон (Окончание. Начало на 1-й стр.) Куырдак делают и с овощами, и со сметаной, а также из молодой баранины, тушенной в кобыльем молоке. Меню ресторана «Думан» предлагает большой выбор различных блюд казахской кухни, такие как мясо по-казахски, нарын, манпар, ащы сорпа, кеспе, солянка по-казахски и многие другие. Наурыз коже - здесь его подают традиционно в весенний праздник Наурыз. Есть и давно забытое всеми блюдо - это национальные колбаски әсіп, которые готовятся по разным рецептам. В меню ресторана «Думан» уникальна и рецептура многих национальных казахских блюд с элементами таджикской и узбекской кухни. Таких, как плов, чабан кебаб, хашлама, казан кебаб, вахё. Многие из них готовятся в тандырной печи. Шеф-повар ресторана рассказывает, что пища, приготовленная по такой рецептуре, очень полезна

и имеет особенный вкус, так как готовится в собственном соку, без добавления консервантов, масла и вредных приправ. Очень популярен среди

рыбы. Администрация ресторана предлагает посетителям широкий выбор национальных напитков - кумыс, шубат, айран. К чаю - баурса-

фирменная рыба «Коктал» с овощами, запеченные сазан и семга, несколько видов ухи. Манты в «Думане» также готовят по самым разным рецептурам - жареные, с добавлением тыквы, из баранины, говядины, рубленого мяса. - Качество блюда зависит от того, как человек вкладывает в процесс приготовления свою душу, - делится шеф-повар Касымжон Амиров. - Мы не используем какие-то секретные ингредиенты. Но для того чтобы получилось действительно вкусно, мы готовим еду только в хорошем настроении! При этом ресторан «Думан» отличается высоким сервисом обслуживания, эксклюзивным интерьером и уютной атмосферой. Это элитное заведение рассчиВип-зал в национальном стиле

Новый вип-зал на втором этаже жителей нашего города шашлык, приготовленный именно в ресторане «Думан». Причем из любого вида мяса: баранины, говядины, а также птицы и

ки, шелпек, чак-чак, талкан и восточные сладости. Отдельного внимания заслуживает рыбное меню ресторана. Ценителям этой кухни придется по вкусу

тано на разного рода мероприятия. На первом этаже расположен банкетный зал вместимостью 150 посадочных мест. Вас порадуют стильный дизайн, обилие

простора, большие окна, зеркальные поверхности, гармоничное переплетение европейского комфорта и восточной щедрости. На втором этаже с видом на центр города и фонтан расположено знаменитое кафе «Морозко». Место, где с большим удовольствием можно отобедать, встретиться с друзьями, приятно провести время с детьми. Посетителям будет предложено меню с комплексными обедами, большим выбором мороженого (более 40 видов), молочных коктейлей и кондитерских изделий. Маленьких посетителей здесь ожидает много развлечений на игровой площадке, есть живой уголок с попугайчиками. Совсем недавно ресторан «Думан» на втором этаже

открыл два интересных и очень уютных вип-зала, рассчитанных на небольшие банкеты по случаю важного события или деловые встречи. Первый зал, интерьер которого выполнен в неповторимом стиле, рассчитан на 16 посадочных мест. Второй вип-зал - это воплощение казахского мировоззрения и национального быта, гости удобно располагаются за широким дастарханом на топчане с корпе под куполом шанырака. Ресторан «Думан» приглашает костанайцев и гостей нашего города побывать в атмосфере казахского гостеприимства и отведать изысканные блюда национальной кухни. Анастасия СОЛОВЬЕВА Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

таной и горчицей, добавьте соль, специи и залейте этой смесью пельмени. Помидоры нарежьте тонкими полукругами и выложите

поверх всего. Листики тимьяна смешайте с тертым сыром и посыпьте запеканку. Выпекайте при температуре 180оС 25 минут.

ПОВАРЁШКА

Быстро, просто, легко Рецепты блюд на каждый день, незамысловатые и простые, есть в запасе у каждой хозяйки. Но, согласитесь, готовить одно и то же скучно и неинтересно. Хочется чего-то новенького и чтобы не так сложно… «НД» подготовил подборку интересных рецептов блюд на каждый день, которые пополнят ваши драгоценные копилки кулинарных рецептов и разнообразят привычное каждодневное меню. ОВОЩНОЕ РАГУ «ХОРОВОД» 300 г мякоти мяса, 100 г брокколи, 1/2 луковицы, 1 морковь, 2 дольки чеснока, 100 г стручковой фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 1 сладкий перец, соль – по вкусу.

Нарежьте мясо соломкой и слегка обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Затем добавьте морковь и лук, нарезанные кружочками, брокколи, измельченный чеснок, стручковую фасоль и сладкий перец, нарезанный соломкой. Тушите под крышкой, время от времени помешивая. Перед тем как убрать

с огня, добавьте консервированную кукурузу и перемешайте. ПЕЛЬМЕННАЯ ЗАПЕКАНКА 500 г пельменей, 1 луковица, 2 помидора, 2 яйца, 3 ст.л. сметаны, 100 г сыра,

1 ч.л. горчицы, 30 г сливочного масла, тимьян, соль, специи – по вкусу. Отварите пельмени до полуготовности, откиньте на дуршлаг. Затем выложите их в смазанную маслом форму для выпечки. Лук нарежьте полукольцами и разложите поверх пельменей. Яйца взбейте со сме-


Время печати: 17:04; 28-04-2015 г.

4

Четверг, 30 апреля 2015 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Уважаемые читатели, газета «Наш Костанай» продолжает благотворительный проект «Твой ласковый и нежный зверь». Мы хотим помочь каждому бездомному животному найти любящего хозяина. Убедительная просьба: будьте милосердны, не бросайте питомцев на произвол судьбы. Ведь не зря говорят: «У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества».

Откровения Рысенка

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ примет мая Май был назван по имени греческой богини Майи, которая олицетворяла природу и плодородие.

«Приветствую вас, дорогие читатели. Меня зовут Рысенок. В данный момент нахожусь в центре реабилитации бездомных животных. Честно говоря, особо не люблю делиться историей о том, почему я жил долгое время на улице. Но думаю, именно сегодня стоит приоткрыть завесу своих тайн, потому что хочется хоть с кем-то поделиться мыслями и переживаниями. Я всю жизнь от чего-то бегу: от проблем, от неудач, от людей. К последним у меня не осталось доверия. Они часто предают. Ни в коем случае не хочу относить к предателям всех… Ведь есть люди, которые никогда не бросят на произвол судьбы своего питомца.

Но именно со мной это и произошло. Хозяева отвезли меня на вокзал и оставили у перрона. Несколько недель меня подкармливали жильцы близлежащих домов, а вскоре отвезли в «Зоо Пульс». Обращаюсь к тебе, мой будущий верный друг, я жду тебя! С уважением, Рысенок». P.S. В любое время можете прийти в ОО «Костанай Зоо Пульс», который находится на ул. Майлина, 13, и обзавестись своим домашним питомцем. Возможно, именно вас ищет Рысенок! Записала Валерия ВАХНЕНКО Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

3 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ

Это последний месяц весны, и именно в эту пору наступает период зеленения и цветения всего живого. В мае световой день становится значительно длиннее. Но в старину май считался не совсем благополучным месяцем. Считалось, что это самый неудачный месяц для свадеб - «в мае жениться, придется весь век маяться», «май - свадьбы не играй». Майские холода приходят, начиная с 4 мая, именно в этот период начинает цвести черемуха. Но такие месяцы с устойчивыми ночными морозами бывают только один раз в семь лет. По народным поверьям, майское молоко – самое полезное, именно оно обладает целебными свойствами. Так же как и майский мед считается самым полезным, а пчелиная пыльца в этот период имеет лечебную силу. А еще в мае собирают березовый сок, хозяйки варят витаминные щи из щавеля и молодой крапивы. В деревнях принято именно в этот месяц стричь овец. В мае слышатся первые грозы, зацветают садовые растения: крыжовник, вишня, яблоня, слива, рябина, земляника. Через неделю после развертывания листьев на березе можно сажать картофель. В мае также распускаются листья у многих деревьев и цветут во множестве цветы: ландыши, одуванчики, незабудки, первоцветы, чистотел, болотная фиалка и другие. Появляются грибы свинухи и сморчки. В первой половине месяца запевает соловей, во второй - прилетают стрижи. Просыпаются от зимней спячки змеи, ящерицы и земноводные, появляются комары. У большей части зверей и птиц май - период рождения на свет потомства.

Если в начале мая стоят теплые деньки, то в последние дни мая будет холодно. Расцвела фиалка и распустилась ива - пора сеять лук, укроп, петрушку и редиску. Много паутины в мае - лето жарким будет. Зацвела черемуха - принесла холода. Если май холодный - год будет плодородный. Если грачи играются - к хорошей погоде. Если гром в мае гремит - хлеб будет родить. Дожди в мае хлеба поднимают. Если много березового сока идет - лето с дождями будет. Майская травка и голодного накормит. Если много майских жуков - летом будет хороший урожай проса. Если в мае много журавлей - дождей не будет. Сухой май плодородия не даст. Карикатура Сергея БИРКЛЕ Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 Газета «НАШ ДОМ». Приложение к газете «Наш Костанай» Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО.

Регистрационное свидетельство №12843-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации РК. Территория распространения: г. Костанай. Редактор приложения: Дарья Щербакова. Тел. 54-62-75.

gazeta@top-news.kz

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова. Корректоры: Виктория Богдан, Куляш Турубаева. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», г. Костанай, ул. Мауле-

нова, 16. Объем: 0,5 печатного листа. Тираж - 3567 экз. Заказ №879. Издается с июля 2002 года. При подготовке материалов использована информация интернет-сайта www.mail.ru

№34 (2734)  

Четверг, 30 апреля 2015 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you