Page 1

Ý K S LOV ZÍN R O GA MA ks 0 .50

DUBEN 2018| ČÍSLO 2| ROČNÍK 2

DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI VE MĚSTĚ www.nase-mesto.cz

A

RM A ZD

12

Pejsci z útulku čekají na procházku a pohlazení Přijďte vyvenčit a pohladit opuštěné pejsky z orlovského útulku. a  často vede i  k tomu, že psí klient útulku najde nového majitele. „Nejde ani tak o to, že by si dobrovolníci na venčení pejsky brali do trvalé péče. Spíše to funguje tak, že lidé Pokud máte dostatek zkušeností, pejsek je pro vás vhodný. Dovedeme naše dobrovolníky potkávají, ptají se, můžete vzít pejska či fenku i na delší odhadnout, kdo si se kterým hafanem odkud mají psa, který se jim líbí, a pak výlety. Dětem do 15 let ošetřovatelé jak poradí a určitě nesvěříme nikomu si k nám pro něj dojdou,“ vysvětluje pejsky na venčení půjčí jedině v do- fenku nebo pejska, jehož by nezvládl,“ J.  Fábry. Ze stejných důvodů berou provodu dospělého. I u dospělých přibližuje za odborníky z orlovského dobrovolníci pejsky z útulku také je ale personál útulku obezřetný. útulku ošetřovatel Jan Fábry. na různé výstavy. I tam se pak čas„Zpočátku na vztah psa a  člověka Venčení sehrané dvojice je pak to najdou ochotní noví osvojitelé dohlížíme a  doporučujeme, který podle něj radostí pro obě strany opuštěného zvířete. Máte rádi pejsky, ale z nějakého důvodu nemůžete mít zvíře doma? Pak neváhejte a přijďte do útulku v Orlové - Lazech vyvenčit ty pejsky, kteří ještě nenašli domov. Čtyřnozí chlupáči ocení teplo lidského pohlazení.

„Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat našim dobrovolníkům, kteří nám pomáhají a starají se o naše svěřence, berou si je na výlety a  vycházky, kde se snaží jim zlepšit psychickou kondici. Zároveň také chceme poděkovat všem organizátorům sbírek a  občanům, kteří přináší do našeho útulku různé dary – pamlsky, jídlo, deky a  další užitečné věci,“ říká ošetřovatel. (pokračování na str. 6)

LIDÉ UŠETŘÍ ZA TEPLO

BŘIŠNÍ TANCE FENOMÉN V ORLOVÉ

RYCHLÁ PROMĚNA ZIMNÍHO STADIONU

KŘÍŽOVKA O CENY - DÁRKOVÉ KARTY

SMO chce udržet pokles ceny

Lekce pro tělo a duši fungují už 18 let

Z ledu na hřiště a in-line plochu

Luštěte a vyhrajte dárkové karty OC Forum Nová Karolina

strana 3

strana 5

strana 11

strana 14


www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

INZERCE

2


AKTUÁLNĚ

www.nase-mesto.czz

Lidé v Orlové ušetřili za teplo Orlovská městská společnost SMO, která má na starosti centrální dodávky tepla pro bytové domy, firmy a instituce v Orlové, ušetřila lidem za teplo. „Ve srovnání s rokem 2016 odběratelé v součtu za rok 2017 zaplatili o zhruba 5,2 milionu korun méně, i když spotřebovali více tepla,“ říká předseda představenstva SMO Martin Klčo.



SMO udrželo výslednou cenu tepla na vstupu do vytápěného objektu (tzv. na patě) pro klienty za rok 2017 na úrovni předběžné ceny 604,47 koruny za GJ, a to včetně DPH. To znamená, že společnost nemusela přistoupit k  tzv. 13. fakturaci, tedy k doúčtování případného rozdílu mezi platbami na zálohách a  skutečně vzniklými náklady na dodávky tepla. „Pokud by přesto občané měli ve vyúčtování nedoplatek za teplo, bylo by vhodné se podívat na stanovení výše záloh. Jednotliví majitelé bytových domů, tedy bytová družstva, společenství vlastníků apod., si nastavení měsíčních záloh za jednotlivé domácnosti určují sami. Případný nedoplatek v  konečném vyúčtování

3

magazinnasemesto m

Kácejí stromy Mnozí lidé jsou rozhořčení z toho, že se ve větší míře kácejí stromy. Domnívají se, že zcela bezdůvodně. Stromy se porážejí v době vegetačního klidu a kácí se především ze zdravotních a bezpečnostních důvodů na veřejné zeleni a na soukromých pozemcích obyvatel.

domácnosti tedy může být zaviněný i nevhodným nastavením záloh. Nemusí jít jen o  větší spotřebu. Cena za jednotku tepla neroste,“ upozornil ředitel SMO Jaroslav Vaněk. SMO, městská akciová společnost Orlová, slíbila, že bude i  v  roce 2018 pokračovat každoroční pokles výsledné jednotkové ceny tepla pro odběratele. Tento trend zahájila od  roku 2015, kdy poprvé došlo k  poklesu ceny tepla

oproti předcházejícímu roku. Pokračovat bude i v dalším roce. Předběžná cena tepla na patě objektu pro rok 2018 je 598,72 Kč za GJ včetně DPH, což znamená opět pokles jednotkové ceny oproti roku 2017. Pokud bude mít zima standardní průběh bez výrazných extrémů, mohou se odběratelé znovu těšit na nižší částky plateb za teplo z centrálního zásobování pro(ev) střednictvím SMO.

Na území Orlové bylo letos zatím vydáno povolení ke kácení 37  stromů a  1  676  keřů. Ve městě proběhne druhá část stavby „Regenerace panelového sídliště V. etapy“, v  jejímž rámci budou vykáceny tři stromy. Nově bude vysázeno v  rámci této stavby 14 stromů a 1 676 keřů. Náhradní výsadba za ekologickou újmu bude tedy v  dané lokalitě plně dostačující. Náhradní výsadba bude provedená v  celkovém počtu 60  stromů a 3 300 keřů. Další výsadby budou ukládány dle požadavků na kácení, které bude orgán ochrany přírody evidovat. Lidé se mohou těšit na mnohem početnější zeleň, než skýtá celá lokalita doposud. (red)

Nové K-Centrum vznikne v Porubě

INZERCE

Okolo dvou milionů do výstavby nového K-Centra v Orlové pro lidi s drogovou problematikou by chtělo ještě letos investovat město. Nové centrum vznikne v proluce pod sídlištěm ve staré části čtvrti Poruba. Zajímavé je, že půjde o stavbu z obytných kontejnerů, veškerý komfort pro službu tohoto typu ale zůstane zachován. Původně mělo nové K-Centrum sloužit i jako nízkoprahové záchytné zařízení pro lidi bez domova, které v Orlové schází. Město ale nakonec pro bezdomovce hledá jiné řešení

K-Centrum dlouhá léta funguje v objektu v ulici Energetiků, kde jsou také některá městská volnočasová zařízení. I v nových prostorech bude fungovat poradenství pro lidi, kteří řeší problémy s užíváním drog a poradenská služba pro rodiče, u jejichž dětí existuje podezření na drogové zkušenosti. Jako dosud bude fungovat i  hygienicky důležitý výměnný program pro odbornou likvidaci použitých stříkaček a  jehel, stejně tak i terénní práce v prostředí, kde se uživatelé drog pohybují. (ka)


4

www.nase-mesto.cz

AKTUÁLNĚ

m magazinnasemesto

SMO zabojuje proti prachu na ulicích Město Orlová a jeho společnost SMO chtějí dosáhnout snížení prašnosti na území města. V současné době proto jednají o nasazení nového zametacího stroje, který splňuje podmínky certifikace EUnited v oblasti redukce prachových částic označovaných jako PM10 při čištění veřejných ploch.



mohlo být už i zmíněné odprašování. Úklid se organizuje na základě harmonogramu podle dohody s  městem a  zahrnuje komplexní čištění chodníků, komunikací a  kanalizačních vpustí. „Před zahájením čištění komunikací jsou jednotlivé lokality označené přenosnými dopravními značkami s informacemi, kdy a v kolik „Výběrové řízení na dodavatele se hodin bude čištění probíhat. Řidičům vypisuje nyní a nový stroj bychom pak mají informace sloužit k  tomu, aby si chtěli začít nasazovat do ulic někdy svá vozidla mohli včas přeparkovat. v květnu,“ říká manažer komunálních Jinak bohužel může dojít za přítomslužeb SMO Richard Kočí. Jednotlivé nosti městské policie k odtahům aut,“ ulice se po zimě samozřejmě čistí upozorňuje R. Kočí s tím, že toto neuž nyní. Dojít má na všechny části populární opatření sice zlobí řidiče, Orlové. Další velká očista se následně ale úklid ulic slouží všem občanům (va) zopakuje v  létě, kdy by její součástí Orlové.

Zbavte se ekologicky starých baterií Žádné baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou určeny k recyklaci, a proto jsou také označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Po vyhození baterie do komunálního odpadu hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí. Baterie totiž obsahují celou řadu škodlivých látek včetně těžkých kovů. Pokud se podobný materiál ocitne v popelnici, mohou se škod-

mít i fatální následky, například v  podobě rakovinového bujení. Recyklací baterií tedy pomáháme zejména sami sobě. Kromě toho šetříme i cenné suroviny, které se z baterií získávají recyklací. Z baterií lze vyrobit statisíce kilogramů zinlivé látky dostat do spodních vod ku či železa. Těžba těchto kovů je a z nich dále až do organismu zví- nesrovnatelně finančně náročnější řat nebo lidí. V lidském organismu a navíc devastuje životní prostředí. SMO, městská akciová spose těžké kovy hromadí v  mozku, lečnost Orlová, ve spolupráci se ledvinách či játrech, kde mohou

společností Ecobat s.r.o., zajišťuje místo zpětného odběru použitých baterií ve sběrném dvoře na ul. Nádražní v Orlové – Porubě. Vysloužilé baterie je však možné odnést také do sídla společnosti SMO, na ul. Okružní 988. Zde je na vrátnici umístěn tubus na sběr baterií. Nově jsou sběrné tubusy umístěny také při vstupu do sportovního areálu a krytého (red) bazénu.


ZAUJALO NĂ S

www.nase-mesto.czz

5

magazinnasemesto m

FenomĂŠn: BĹ™iĹĄnĂ­ tanec v OrlovĂŠ ď Žď€ ď€ VĂ­te o tom, Ĺže ve mÄ›stÄ› rekordnÄ› dlouhĂ˝ Ä?as funguje „akce“ pro ĹženskĂŠ tÄ›lo i duĹĄi? Ĺ˝e v OrlovĂŠ snad nejdĂŠle ze vĹĄech mÄ›st v okolĂ­ existuje pĹ™i DDM krouĹžek pro dospÄ›lĂŠ Ĺženy, kurz bĹ™iĹĄnĂ­ho tance a meditace?

ProĹĄlo jĂ­m za 18 let velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ Ĺžen, od mladĂ˝ch studentek aĹž po dĹŻchodkynÄ›, naprosto úŞasnĂŠ a odvĂĄĹžnĂŠ. NejvĂ­ce ho vĹĄak vyhledĂĄvajĂ­ Ĺženy stĹ™ednĂ­ho vÄ›ku s  odrostlĂ˝mi dÄ›tmi, kterĂŠ hledajĂ­ cestu samy k sobÄ›, k lĂĄsce ke svĂŠmu tÄ›lu i  duĹĄi.  Empatie, radost, citlivost k nitru Ĺžen i  jejich tÄ›lĹŻm, humor, schopnost nauÄ?it se krĂĄsnĂ˝m pohybĹŻm, pohoda pĹ™i zĂĄvÄ›reÄ?nĂ˝ch meditacĂ­ch a relaxacĂ­ch provĂĄzĂ­ po celĂŠ roky kurzy prĂĄvÄ› v OrlovĂŠ. Vede je od samĂŠho poÄ?ĂĄtku Jana FedorÄ?ĂĄk van Coppenolle, zkuĹĄenĂĄ lektorka bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĹŻ, jĂłgy a  hlavnÄ› terapeutka, odbornĂ­k na ruĹĄenĂ­ podvÄ›domĂ˝ch programĹŻ, vĂ­ce na www.tancimzivotem.cz. VĂ˝uku zdravĂŠho pohybu, tance, jĂłgy a  meditace miluje. Letos mĂĄ dokonce v nabĂ­dce i jĂłgu a meditaci na dovolenĂŠ v Chorvatsku v mÄ›sĂ­ci Ä?ervnu a v zåří. HlavnÄ› ale s  lidmi pracuje pĹ™i individuĂĄlnĂ­ch terapiĂ­ch, kdy spoleÄ?nÄ› ruĹĄĂ­ podvÄ›domĂŠ programy. KdyĹž v roce 2000 nastal obrovskĂ˝ boom bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĹŻ a  prvnĂ­ lektorky ze svÄ›ta jezdily k  nĂĄm, Jana cĂ­tila velkou touhu nÄ›co pÄ›knĂŠho a  zdravĂŠho udÄ›lat pro svĂŠ ĹženstvĂ­.

Lekce bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĹŻ jsou v OrlovĂŠ fenomĂŠnem. A tak zaÄ?ala chodit na kurzy a uÄ?it se novĂ˝m pohybĹŻm pĂĄnve. Bylo to blahodĂĄrnĂŠ, uzdravujĂ­cĂ­. Ozvalo se jĂ­ nÄ›kolik organizacĂ­, aby uÄ?ila bĹ™iĹĄnĂ­ tance, a OrlovĂĄ byla mezi vĹŻbec prvnĂ­mi. Jana zaÄ?Ă­nala v  jednĂŠ ĹĄkole. Pak jĂ­ oslovila panĂ­ VargovĂĄ z DDM a jejich spoluprĂĄce probĂ­hala skvÄ›le. CviÄ?ilo se v  zrcadlovĂŠm sĂĄle a  o  kurz bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĹŻ byl takovĂ˝ zĂĄjem, Ĺže  krouĹžky musely bĂ˝t  dva a  Ä?asem i  tĹ™i, na pomoc dokonce musela zavolat i jinou lektorku. Dnes uĹž jsou samozĹ™ejmÄ› dalĹĄĂ­ styly a  lidĂŠ chtÄ›jĂ­ zmÄ›nu, pĹ™esto

krouĹžek bĹ™iĹĄnĂ­ho tance stĂĄle bez pĹ™estĂĄvky kaĹždĂŠ jaro i podzim v  DDM v  OrlovĂŠ probĂ­hĂĄ.  NÄ›kterĂŠ Ĺženy se nauÄ?Ă­ zĂĄkladĹŻm a  jdou dĂĄle, do kurzu vĹĄak chodĂ­ i nÄ›kolik stĂĄlic, kterĂŠ tanÄ?Ă­ jiĹž mnoho let. S orlovskĂ˝m DDM se lektorce JanÄ› velmi skvÄ›le spolupracuje, jeho zĂĄstupkynÄ› panĂ­ VargovĂĄ je jĂ­ oporou, zĂĄzemĂ­m i  fandou. Ta rekordnĂ­ doba 18 let je toho jen zĂĄĹ™nĂ˝m příkladem. Dnes majĂ­ krĂĄsnĂ˝ sĂĄl ve spolupracujĂ­cĂ­ SpirĂĄle vedle DDM. Zrcadla, příjemnĂĄ podlaha, hudby, karimatky, zĂĄzemĂ­. A urÄ?itÄ› rĂĄdi pĹ™ivĂ­tajĂ­ vĹĄechny zĂĄjemkynÄ›. Na vÄ›ku nezĂĄleŞí. MĂ­t se rĂĄda, umÄ›t se pohybovat, bĂ˝t zdravĂĄ a  zklidnit mysl, to je pro vĹĄechny prospěťnĂŠ. A co vĂĄha? Ta nikoho nemusĂ­ trĂĄpit. BĹ™iĹĄnĂ­ tance jsou zdravĂŠ pro vĹĄechny, pĂĄnev se rozhĂ˝be, pĂĄnevnĂ­ dno zpruĹžnĂ­. A Ĺženy silnÄ›jĹĄĂ­ pak naopak majĂ­ co rozhĂ˝bat a pohyby vypadajĂ­ o to krĂĄsnÄ›ji. SamozĹ™ejmÄ›

,1=(58-7(81É6 ,='(0ģä(%ĂŠ79ĂˆĂ˘,1=(5Ăˆ7 &HQDWpWRSORFK\MH.Ăž'3+ LQ]HUFH#QDVHPHVWRF] PRELO

INZERCE

INZERCE

'DOĂŁtĂžtVORY\FKi]tX]iYÄŒUNDLQ]HUFHMH

s odvahou a sebevÄ›domĂ­m, kterĂŠ si v dobrĂŠ spoleÄ?nosti zvýťí. Jana FedorÄ?ĂĄk van Coppenolle zve dalĹĄĂ­ zĂĄjemkynÄ›. Na kurzy nynĂ­ dojĂ­ĹždĂ­ i  nÄ›kolik Ĺžen z BohumĂ­na, tanÄ?ily i Şeny z HavĂ­Ĺ™ova. OrlovaÄ?ky by o tomto fenomenĂĄlnĂ­m krouĹžku mÄ›ly rozhodnÄ› vÄ›dÄ›t vĂ­ce. PĹ™ihlĂĄsit se mĹŻĹžete na vrĂĄtnici DDM, kde dostanete pĹ™ihlĂĄĹĄku, a  tu v  zåří pĹ™ineste vyplnÄ›nou. Na cviÄ?ebnĂ­ lekci jste vĹĄak jeĹĄtÄ› srdeÄ?nÄ› zvĂĄni po celý duben, ve stĹ™edu, v  18.10 do SpirĂĄly. Kontakt na lektorku je 776 627 442, email jana@tancimzivotem.cz. (iza)

Jana FedorÄ?ĂĄk van Coppenolle je nejen zkuĹĄenĂĄ lektorka bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĹŻ i jĂłgy, ale takĂŠ terapeutka a odbornĂ­k na ruĹĄenĂ­ podvÄ›domĂ˝ch programĹŻ. V dalĹĄĂ­ch Ä?Ă­slech s nĂ­ pĹ™ineseme zajĂ­mavĂ˝ rozhovor nejen o bĹ™iĹĄnĂ­ch tancĂ­ch v OrlovĂŠ.


6

www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

ZAUJALO NÁS

Přijďte vyvenčit pejsky z útulku Bližší informace o útulku – kontakty se dají najít na webových stránkách městské akciové společnost SMO (www.smo-orlova. cz). Je to totiž právě tato společnost, která již dlouhá léta spolupracuje s  Orlovou na zajišťování provozu psího útulku v Orlové - Lazech. Útulek slouží především pro zaběhlé nebo opuštěné psy, jejichž majitel není znám.

Brňák Ben - 19. 2. 2018 Ahoj všichni v útulku, zdraví vás Ben z Brna. Ani nevím, jak se to tak rychle přihodilo, a  najednou je ze mě Brňák. Mám se moc dobře, rád chodím na procházky, rád jím a mám na starosti 3 + 1, a když zrovna nehlídám, tak odpočívám. Mám moc rád návštěvy, myslím, že bych přivítal i  zloděje. Jsem moc hodný a přátelský pejsek a noví páníčci mě mají rádi. S pozdravem Ben.

Určen je ale také pro psy odebrané, ať už dočasně nebo trvale, na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení nebo správních orgánů. Každý odchycený pejsek prochází veterinárním vyšetřením a  je umístěn do karantény, kde na základě souhlasného stanoviska veterináře je posléze přemístěn do kotců a čeká na majitele, popřípadě odchází do pěstounské péče.

Veřejnost se do útulku může běžně podívat v pondělí nebo čtvrtek v době od 8 do 15. 30 hodin. Mimo dny pro veřejnost se lze ale telefonicky domluvit a  přijít do útulku po dohodě s  ošetřovatelem. Pejsky a  fenky k adopci si lidé mohou předem prohlédnout i na webových stránkách. Převzetí do péče pak probíhá na základě předem stanovených pravidel. Venčení je možné po předchozí telefonické domluvě na čísle 596 (va) 511 606.

Puppy alias Pupík - 2. 3. 2018 Zdravíme! Tak už jsme s Puppym (Pupíkem, jak mu říkáme) dorazili včera do Kroměříže a  přikládáme pár fotografií, i  fotografii z prvního koupání a  cestou vlakem. Pupík Pojďte nás vzít na procházku, je velmi hodný, přítulný a  živý, spí anebo si nás rovnou adoptujte. s námi v posteli a ve vlaku vůbec nezlobil a všichni se do něho okamžitě K ostatním pejskům je přátelský zamilovali. Moc zdravíme ostatní a s každým by si hrál. pejsky a děkujeme za Pupíka. S poLidé na ulici mě často zastavují, že zdravem Šamanovi. je to moc hezký pes (hlavně ty uši) a  kamarádům se líbí, jak je ve společnosti hodný a klidný. Prostě zlatý. Ještě jednou za něj moc děkujeme, dělá nám samou radost. Pěkný den Markéta.

Pocity nových majitelů Ajin - 9. 3. 2018 Ajin je snad ten nejzlatější pes, neustále by se mazlil, rád s námi běhá, ale za míčkem ne. To se raději přitulí, když může, a  míček ať si přinesu sama. Každý týden s ním chodíme na cvičák a baví ho pracovat a učit se. Je chytrý a povely se učí celkem rychle. Hlavně se odnaučil tahat, což při jeho síle velmi oceňujeme, ale také trochu zhubnul, takže Pejsky a fenky k adopci si lidé mohou se to dá zvládnout, i  když zatáhne. Ajin je šťastný s  novou majitelkou předem prohlédnout i  na webových stránkách. Markétou a ona zase s ním.

• HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

E

ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC T S Á U Z

70.000 KÈ 840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Útulek pro psy v Orlové-Lazy.


CESTOVÁNÍ

www.nase-mesto.czz

7

magazinnasemesto m

Nezapomenutelné zážitky v Beskydech Pobyty se zážitky, na které se jen tak nezapomíná, a ke všemu na zdravém vzduchu čisté beskydské přírody. Ty zažívají děti, které se ještě nenaučily mluvit, a naopak i naše nejstarší generace. Jsou ušité na míru dětem, dospělákům i seniorům, jednoduše řečeno naprosto každé věkové kategorii.

Pořádané zážitkové pobyty pro opravdu všechny generace jsou v naší zemi unikátní a  ojedinělé. Přesto se jimi mohou Beskydy pochlubit, v krásném horském prostředí u přehrady Horní Bečvy je provozuje Spolek Tábory v Beskydech. Ozdravné a  programově ojedinělé pobyty Dospěláci s  dětmi vznikly pro spokojenost všech a jsou určeny nejen pro rodiče dětí, ale také jejich prarodiče, tety a strejdy. Nabízí

tak jedinečnou možnost, jak společně prožít radostné i dobrodružné chvíle kouzelného světa dětských her. Možnost poznat své dítě v  ne-

spěláky, které čekají naprosto exkluzivní zážitky včetně jízdy na koních a psím spřežením. Stejně tak si odnášejí zážitky, jež jim nadlouho zůstávají v  paměti i  děti, které si bez rodičů užijí klasické tábory zaměřené opět na prožitkové vnímání. A nechybí ani speciální tábory v  koňském sedle. A v době bezstarostného a bláznivého dětství, prvních lásek a poznávání nových věc se naopak ocitnou i starší generace. Na speciálně zaměřených retro táborech pro seniory s aktivním a exkluzivním a v ČR naprosto ojedinělým programem zapomenou na všechny starosti, trable i  zdravotní problémy a  jak sami všedních a  nových situacích a  ještě tvrdí, dokonce omládnou o několik více prohloubit vzájemné pouto. let! Za vše hovoří fotogalerie, viProgram pro nejmenší táborníky je deogalerie a archívy akcí na webu vskutku nabitý a stejně tak i pro do- www.taboryvbeskydech.cz (ká)

Cestujeme do Kambodži Všichni milovníci cestování a dobrodružství by si neměli nechat ujít cestovatelský večer, který je zavede až do tajuplné a úchvatné Kambodži. Přednášet bude Jan Hrádek v malém sále DKMO 27. dubna od 19 hodin. Vstup je volný. S  cestovatelem se ocitnete i  v  unikátním chrámovém městě a „navštívíte“ Angor Wat. Jedinečný chrám, který nezarůstá džunglí. Angkor

Nabídka, které propadne každý Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.

Wat vznikl ve 12. století jako chrámové město a dodnes je považovaný za největší náboženský komplex na světě. Centrální chrám s pěti věžemi, které mají uspořádání stejné, jako je na klasické hrací kostce, obklopovalo ještě celé město a bylo ve 12. století pravděpodobně největší na planetě. (za) Pracovalo na něm tehdy 300 tisíc dělníků a šest tisíc slonů.

TEĎ NA TO MÁTE ŠKODA OCTAVIA TRUMF

www.tednatomam.cz

*ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

INZERCE

AUTOSALON KUDRNA s.r.o. Příčná 1245 735 14 Orlová-Poruba Tel.: 596 511 944 www.autosalonkudrna.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km


8

www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

AUTO/MOTO

AutoDraft – kvalitní vozy za fér ceny Nová vlna a trend prodeje ojetých automobilů dorazila i do Ostravy. V Třebovicích se vedle Mountfieldu u Tesca v březnu otevřel tolik žádaný showroom AutoDraft s prověřenými vozy z Německa a Švýcarska značky VW, Škoda a Seat. Společnost nabízí velmi kvalitní vozy a služby za fair play ceny a jistotu, že zákazníci nekoupí zajíce v pytli. Jde o druhý otevřený showroom po Praze-Vršovicích. Požádali jsme o rozhovor vedoucí prodeje Hanu Malcharovou.



skvělou úrokovou sazbou. Komplexní pojištění za ceny, které na přepážkách pojišťoven nedostanete. A pro klid zákazníka i prodloužené záruky a možnost zkušebních jízd. Svézt se může přijít každý, nebo nám prostě zavolat či jen tak přijít si popovídat Sehraný tým odborníků AutoDraft v Ostravě-Třebovicích. u kávy o autech. Rádi posloucháme. O každého se stará profesionální ko- nás za seriózní prodejce, který nabízí zí na doporučení. Nebojte se zeptat poctivá, servisovaná a  kvalitní auta majitelů našich vozidel. Potkáte jich lektiv s odbornou praxí.“ s  jasnou historií. Vozy v  perfektním po celém Česku už dost a o dobrou Kde se lidé mohou o těchto kvalitstavu, kdy sedí stav ujetých kilome- zkušenost se s  vámi rádi podělí. ních vozidlech dozvědět více? trů i  vše ostatní. Při výběru vozidla Podznačník Autodraft na parkovišti „Informace o  všech vozidlech se zákazníci setkávají s  velikou určitě nepřehlédnete.“ jsou na webových stránkách www. vstřícností, profesionalitou, dobrýDěkuji za rozhovor Ivana Žáková autodraft.cz. Najdete tam i naskeno- mi radami a  příjemným chováním. vanou servisní knihu v PDF formátu, Samozřejmostí je perfektní připraveAdresa: OC Centro, Sjízdná 5602/4, cebia certifikát a VIN vozidla. A po- nost administrativy při předání vozu, Ostrava-Třebovice kud zájemci nenajdou v naší inzerci po koupi rovněž podpora okolo Otvírací doba: Co mimořádného ještě můžete vozidlo, které hledají, mohou velmi záležitostí spojených s  provozem Pondělí až pátek 9 – 18 hod. zákazníkům nabídnout? snadno vložit přes webové stránky nového auta a  snadné jeho přihláJe možnost domluvy i na jiný „Garantujeme roční záruku a  pět poptávku. Náš hlídací agent se už šení. Zákazníci si také pochvalují termín včetně neděle. tisíc najetých kilometrů na skryté o  vše postará. Jakmile narazíme na důvěru v  nás, dobrou komunikaci, Tel: 739 290 505 vady. Nabízíme také financování se auto, které by zájemci sedlo, hned krásné prostředí, čistá a  perfektně E-mail: hana.malcharova@autodraft.cz mu dáme vědět. Lidé se mohou připravená auta.“ www.autodraft.cz podívat v odkazu Auta na cestě i na Dobré jméno se pochopitelně šíří vozy, která máme v zahraničí, a další den budou u nás k vidění. Každý den rychle. „Když se někomu nakonec podaří přidáváme nová vozidla.“ najít slušný zdroj spolehlivých aut, Jaké jsou nejčastější reakce vašich docela se to rozkřikne. Vybavujeme zákazníků? takhle často celé rodiny nebo pra„Jak si každý může přečíst i na na- covní kolektivy. Naprostá většina šich webových stránkách, považují našich zákazníků k nám totiž přicháOstravský showroom AutoDraft. V čem tkví zásadní rozdíl obchodní značky AutoDraft oproti ostatním prodejcům vozidel ze zahraničí? „Založili jsme AutoDraft, abychom kultivovali divoký trh se zánovními auty v  České republice. Každé auto od nás odjíždí jako začátek dobrého příběhu. A těch napsaných příběhů je už na tři tisíce. Dovážíme vozy vysloveně vyrobené pro západní trh. Z  toho vyplývá, že byla tankována kvalitnější naftou a  jezdila po mnohem lepších silnicích. Vozidla jsou pak pochopitelně v  mnohem lepší kvalitě v porovnání s místním trhem a  cena je za ně vyšperkována tak, aby byla co nejnižší.“

”ƒˆ–—Œ‡‡‡ŒŽ‡’ì×–ƒ œ‡œž’ƒ†Ã˜”‘’›

‡–”‘řŒÃœ†žɬɭɥɩŵɫ ɮɩɩɥɥ•–”ƒ˜ƒŞ臄‘˜‹…‡ ’‘ŷ•‘ɥɰśɥɥŷɨɯśɥɥ –‡ŽŜśɮɪɰɩɰɥɬɥɬ

‘Ž—˜‹–•‡˜ìƒû懏‡ ‹ƒŒ‹ă–‡”Ã‡„‘ƒ ‡†´Ž‹Ŝ–ƒ«ÃèŖŜ´ìχ•‡ƒ˜ž•Ŝ

—–ƒ•‘†‡”Ã‡‹•Ã‘”‘— ‡œƒ•–ƒ˜Ã„”ž›枆²Š‘´•–ƒŜ

INZERCE

™™™Ŝƒ—–‘†”ƒˆ–Ŝ…œ


ZAJÍMAVOSTI

www.nase-mesto.czz

Nová led obrazovka oslovuje tisíce lidí

ky spotů je rovněž možné sjednat dohodou tak, aby výsledná reklama a intenzita oslovení populace zcela odpovídala vaším představám. LED obrazovku lze využívat i  nárazově, k rychlé, operativní informovanosti veřejností či zákazníků.

Rádi s vámi probereme i  další detaily a podpoříme prezentaci vaší činnosti, firmy, značky. Kontakt: Lenka Erakovič tel. 731 650 400 e-mail: erakovic@smo-orlova.cz.

INZERCE

INZERCE

Podvodné sbírky Dvě bezcitné ženy, zneužívající situaci postižených dětí, tahali podvodně z lidí peníze na Karvinsku. Objevily se v Havířově a policisté nevylučují, že se s podobnými podvodníky mohou setkat i lidé v Orlové.

Na jednom z nejfrekventovanějších míst v centru Orlové je nově umístěna velkoplošná LED obrazovka pro účinné oslovení tisícovek obyvatel města. Na ulici Osvobození na budově naproti městskému úřadu (čp. 828) si můžete zadat reklamu a posílit povědomí o vaší službě, produktech, novinkách i pracovních nabídkách. Výhodou je rychlá, atraktivní a efektivní komunikace cílená přesně a jednoznačně na veřejnost Orlové.



V okolí obrazovky se denně pohybují chodci i řidiči. LED obrazovka je viditelná až po městský úřad a  dům kultury, včetně přilehlých parkovacích míst. V provozu je 16 hodin denně, a  to od 6 do 22 hodin. Zadavatelé reklamy si mohou vybrat ze základní nabídky spotů v  délce 6 nebo 12 vteřin. Počet opakování je věcí dohody. Jiné dél-

9

magazinnasemesto m

Ženy ve věku 19 a 22 let, rumunské národnosti, vydávající se za neslyšící, oslovovaly v Havířově na ulici Před Tratí náhodné kolemjdoucí, aby přispěli na sbírku určenou neslyšícím a  zdravotně postiženým lidem. Pro získání věrohodnosti používaly papír označený jako „Certifikát pro neslyšící a  děti se zdravotním postižením“. Policisté zjistili, že údajná sbírka není registrována. Ženy jsou podezřelé z  přestupku proti majetku. Strážci zákona doporučují, aby lidé byli obezřetní, komu dávají peníze. V  případě podezření, že se jedná o falešnou sbírku, kontaktujte hned policii. (red)


10

www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

VOLNÝ STYL

Tenisový areál: haly střídá antuka Přetlakové tenisové haly v Orlové - Lutyni, které se nafukují na zimu, už jsou pryč. Proběhla i demontáž jejich vnitřního zařízení a důkladná očista celého vnitřku. Zmizely sloupky, sítě i lavičky. Vše je odvezeno a uskladněno.

Teď je na řadě příprava venkovních antukových kurtů. Tu má na starosti, stejně jako provoz nafukovacích hal, městská společnost SMO. A se zprovozněním míst pro sezónní tenis spěchá.

tovních areálu pod správou SMO Orlová Ryszard Blachowski. Postup přípravy antukových kurtů obnáší stažení vrchní vrstvy antuky, úpravu tenisových lajn a nahození nové vrstvy antuky. Podle R. Blachowského nejde o  žádnou maličkost: „Pro nahození všech osmi kurtů je zapotřebí 15 tun antuky.“ Ani postup doplňování materiálu Halu už vystřídala antuka. povrchu kurtů se nepodceňuje. Po rozhození antuky následuje válcování po určitých vrstvách tak, aby se ty pořádně spojily. Tento proces se na každém kurtu opakuje několikrát až do dosažení „Chceme vše nachystat co nej- požadované kvality. „Těšíme se jak dříve. Úprava kurtů bude průběžně na tréninky a  turnaje orlovského probíhat podle počasí tak, aby byly tenisového klubu, tak na sportující kurty připraveny pro tenisovou ve- občany, kteří hrají tenis rekreačně,“ řejnost nejpozději k 1. květnu. Ale zve na čerstvě upravenou antuku pokud to počasí dovolí, rádi bychom osmi kurtů v  Orlové - Lutyni šéf přivítali tenisty na antuce i  dříve,“ sportovních areálů SMO. (za) avizuje další kroky vedoucí spor-

OTEVŘETE DVEŘE NOVÉ SEZONĚ.

JARNÍ SERVIS VOLKSWAGEN.

Otevřete dveře do nové sezony s naší aktuální nabídkou letních pneumatik s bezplatnou PneuGarancí. Využijte výhodné servisní úkony s Originálními díly Volkswagen®, širokou nabídku Originálního příslušenství Volkswagen® a jarní servisní prohlídku vozu v našem autorizovaném servisu. Naše nabídka platí do 31. 5. 2018.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service.

Volkswagen

OSTRAVA Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava Tel.: 596 606 218 E-mail: servis.vw@autoheller.cz www.autoheller.cz

OPAVA Bruntálská 7, 747 07 Opava Tel.: 553 666 932 E-mail: servis.opava@autoheller.cz www.autoheller.cz

INZERCE

Váš servisní partner Volkswagen Auto Heller


VOLNÝ ČAS

www.nase-mesto.czz

magazinnasemesto m

Z ledu na hřiště a in-line plochu

Proměna zimního stadionu Poslední březnový den začalo „rozmrazování“ ledové plochy zimního stadionu. V nočních hodinách před Velikonočním pondělím seřízly stroje část ledové plochy a poté běželo asi dvoutýdenní období, během kterého přirozeně odtával zbytek ledu.



možnost pochvalují hlavně v deštivých dnech, kdy oceňují zázemí zimního stadionu stejně jako v zimě. Návštěvnost na veřejném bruslení orlovského zimního stadionu v zimní sezoně, tedy od září do března, přesáhla 9 150 platících návštěvníků.

V letošním roce může zahájení sezóny provozu in-line plochy mírně zdržet probíhající rekonstrukce hromosvodu haly zimního stadionu. Další informace o sportovištích a  jejich provozu v  jarním a  letním období najdou lidé na webu  (ká) www.smo-orlova.cz.

INZERCE

INZERCE

„Tuto etapu neumíme definovat přesně na den, protože jsme závislí na venkovních teplotách. Čím tepleji bude venku, tím rychleji jde proměna ledu na pevnou plochu,“ říká šéf sportovních areálů ve správě městské společnosti SMO Orlová Ryszard Blachowski. Betonová „podlaha“ stadionu se musí po roztátí ledové masy ještě pořádně vyčistit. Pak už může následovat instalace in-line plochy a sportovišť, jako jsou vyznačená hřiště pro hokejbal, florbal a čtyři hřiště pro badminton. „I letos budeme nabízet volné hodiny pro veřejné in-line bruslení,“ připomíná R. Blachowski. Lidé si tuto

11

Jak přežít zničenou Zemi Interaktivní program ke Dni Země pro základní a střední školy připravila Výstavní síň v Orlové. Akce potrvá do 27. dubna a organizuje ji přírodovědné oddělení Muzea Těšínska s tím, že Den Země bude ve stylu survival manuálu. Slaví se jako svátek upozorňující člověka na dopady ničení životního prostředí. Školáci poznají, jak na Zemi přežít, a ke všemu v podmínkách našeho kraje. Dozví se, jak si obstarat vodu, jídlo, oheň a postavit úkryt, anebo co si vzít do přírody pro přežití nenadálých situací. Také mohou poznat, které části u nás běžných rostlin jsou jedlé a mohly by posloužit jako náhražka za různé suroviny, či zda se dají využít pro zdravotnické účely. Prostě si na vlastní kůži vyzkoušejí, jak (iv) přežít zničenou Zemi.


12

www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

ŽIVOTNÍ STYL

Bazén na jaře láká celé rodiny Chladnější a deštivější počasí přímo vybízí k návštěvě krytého bazénu. Ve svém volném čase ho zejména vítají rodiče s dětmi. Provoz Krytého bazénu v Orlové zajišťuje městská akciová společnost SMO.

Plavecký bazén je rozdělen na část plaveckou se 4 drahami, na část re- FIN NSKÁ SAUN NA laxační s vodními atrakcemi (chrliče, bublátory, masážní lavice apod.) a na Jedná se o klasickou finskou saunu s teplotou suchého vzduchu 60 - 100 °C část pro neplavce. a kapacitou 8 osob, která je určena zejména vyznavačům saunování. Saunu je možno též pronajmout pro uzavřenou skupinu osob.

Kap pacita a vod dní plo ochy:: Část plavecká: Část relaxační+neplavci:

42 osob 54 osob

Tep plota a hlo oubk ka::

PAR RNÍ LÁ ÁZEŇ Ň Parní lázeň s vysokou vlhkostí vzduchu a teplotou cca 50 °C nabízí skvělou relaxaci s ozdravnými účinky, kterou je možné doplnit bylinnými esencemi apod. Kapacita kabiny parní lázně je pro 4  osoby. Rovněž parní lázeň je možno rezervovat k pronájmu pro uzavřenou skupinu osob.

Teplota vody:

29 °C

LED DOVÁ Á KOM MORA

Min. hloubka:

70 cm

Max. hloubka:

155 cm

Jedná se o místnost s tvorbou ledu určená k ochlazení s teplotou cca -15 °C. Vstup do této místnosti je možný pouze v obuvi, proto k jejímu využití prosím použijte vhodné přezůvky (cukle apod.) Kapacita ledové komory je pro 2 osoby.

TOB BOGÁ ÁN S DOJJEZ ZDOV VÝM BA AZÉNEM M Tobogán má celkovou délku 64 m. Nástup do tobogánu je nad úrovní střechy bazénu, tobogán vede venkovní částí a vstupuje do objektu bazénu, kde je zakončen dojezdovým bazénem. Jeho nezvyklé řešení je jistě zajímavou atrakcí pro děti i dospělé.

Teplota vody v dojezdovém bazénu:

29 °C

SUC CHÝ, MOK KRÝ BUFET Kvalitně vybavený bufet nabízí chlazené nápoje, rychlé občerstvení, cukrovinky, zmrzlinové poháry, několik druhů kávy aj.

DAL LŠÍ SL LUŽB BY •

Návštěvníkům jsou v blízkosti bazénu k dispozici pro zapůjčení plavecké pomůcky (plavecké desky, pásy, křidélka, vodní hračky apod.). Odpočívat mohou v  blízkosti bazénů na dlážděných vyhřívaných lavicích, popřípadě na lehátkách.

AQUAAEROBIC

Kursy aguaaerobicu probíhají na Krytém bazénu Orlová vždy každý čtvrtek a neděli od 19 do 20 hod. Objednávky a  bližší informace je možno získat u mgr. Karin Mahdalové, mob: 604 305 870.

MASÁŽE A PEDIKŮRA

Objednávky a bližší informace je možno získat u  Moniky Marešové, mob: 777 321 356.

Masáže – pondělí, středa, pátek a pedikůra – úterý a čtvrtek.

DĚT TSKÉ BRO OUZD DALIŠ ŠTĚ Dětské brouzdaliště je určeno pro nejmenší děti, které si zde mohou pod dohledem rodičů hrát. K dispozici jsou zde vodní hračky a vodní atrakce.

Teplota vody v dětském brouzdališti:

33 °C

WHIRPO OOL Pro účely relaxace je v areálu k dispozici whirpool (vířivka) s hydromasážnimi tryskami. Whirpool má kapacitu pro 4 osoby.

Teplota vody ve whirpoolu:

33,5 °C


SERVIS

www.nase-mesto.czz

magazinnasemesto m

13

MPL JSOU STAVEBNINY 21. STOLETÍ Žijeme ve 21. století a přesto se stále setkáváme především na průmyslovém trhu s prostředím a službami, které patří spíše do století minulého. Typickým příkladem je úroveň prodeje stavebního materiálu, kdy je vlnitým plechem obehnané prostranství, ve kterém se kromě hlídacího psa nachází pár kusů zboží pochybného původu a kvality. Vše na objednávku a bez doprovodných služeb. Oproti tomu na trhu fungují stavebniny na úplně jiném základě jako třeba oblíbené Stavebniny MPL v Ostravě-Mariánských Horách, které vznikly už v roce 1996. Na vlastní kůži jsme si je proto otestovali.



Při průchodu vzhlednou a čistou prodejnou mě napadá, že nejsem ve stavebninách, ale v  parádním hobby marketu. Množství různého nářadí, drobného materiálu, prostě opravdu široký sortiment pro všechny stavebníky a kutily. O objednávky se postaral proškolený personál a  na přepážkách mě obsloužili milí a  zkušení pracovníci. V  zázemí byla navíc připravena skupina obchodních zástupců, kteří mě byli schopni poradit s technickými detaily.

Obrovské zásoby

INZERCE

Nad čím jsem opravdu žasla, tak byla obrovská šíře sortimentu a především skladová zásoba, více než 20 tisíc položek, technická podpora pracovníků a  rychlé vyřízení zakázky. Jak jsem zjistila, MPL stavebniny v tomto roce skladovací prostory rozšířily ještě o  dalších 4  000 m2 a prodejní prostory o 150 m2, čímž se zvýší šíře sortimentu, zákazník bude mít ještě větší výběr a hlavně požadovaný materiál bude i  skladem. Při příjezdu na parkoviště MPL jsem zaparkovala na očíslovaném místě, které jsem pak nahlásila na

prodejně, pokud nakupuji přímo, nebo dispečerovi skladu. K mému úžasu, když jsem vyšla z prodejny, už u mého auta stál usměvavý skladník se slovy, že mi pomůže nakoupený materiál naložit. Při odchodu z prodejny mě lákalo navštívit výprodejový sklad, kde Foto: Naše Město se nachází zboží výrazně zlevněné a v některých případech i zboží tzv. 21.  století, rychlost obsluhy včetně du. V MPL se prostě nečeká, takoprofesionální nakládky či komplex- vá norma oblíbených stavebnin „za odvoz“. nost vykrytí objednávky. je do 10 minut. Ve stavebninách jsem předala vytištěný dodací list Tvůrčí personál Profesionální e-shop dispečerovi skladu a  o víc jsem se Co mě však nejvíce mile překvapiSoučasnému století odpovídá už nestarala, předchystaná zakázka lo, tak byl tvůrčí přístup a spolupráce všech zaměstnanců MPL. Po na- úrovní také e-shop na webovských mě byla okamžitě naložena. Ivana Zelinová koupení si zakázku hned převzal stránkách www.mpl-stavebniny.cz. Jedná se o dokonalý objednávkozástupce skladu, který ve velmi krátkém čase zboží vydal a za po- vý systém stavebního materiálu MPL KAUF, spol. s.r.o mocí moderní techniky mě přímo pro všechny registrované i  nereŠvermova 2063/15, naložil na můj vůz. A pokud bych si gistrované zákazníky, v němž vidí sama nebyla schopna zboží odvézt, své objednávky, kredit i  nastaOstrava-Mariánské Hory mám možnost si sjednat dovoz zbo- vené ceny stavebního materiálu. ží a v dohodnutý den i hodinu bude Bez registrace jsou na stránkách Otevírací doba: objednávka přesně doručena až nastavené ceny základní, ze kterých pondělí až pátek 6.30 až 17 hod., na stavbu. A ještě je třetí možnost, jsou následně poskytované slevy sobota 7 až 12 hod. MPL mě zapůjčí bezplatně přívěsný dle velikosti zakázky. Jak jsem zjistila, výhodou nakuvozík. T.: 605 226 256 Opomenout a  pochválit nesmím pování přes objednávkový systém www: mpl-stavebniny.cz ani samotné prostředí stavebnin, je, že zboží je dopředu přichystané které odpovídá úrovní opravdu a vy si ho pouze vyzvednete ve skla-


14

www.nase-mesto.cz

AUTOR: -KAWI-

„PANĂ? DOKTORKO, JE ARNIKA DOBRĂ NA LĂ‰ÄŒENĂ??“ PTĂ SE BABIÄŒKA. DOKTORKA SE PTĂ : „A JAKOU MĂ TE NEMOC?“ BABIÄŒKA ODPOVĂ?: „Jà Žà DNOU, ‌ (TAJENKA)!“

2. ÄŒĂ ST TAJENKY

MAZLAVĂ HMOTA

JEDNOTKA EMANACE

SOUBOR KRIMINĂ L. PĹ˜Ă?BÄšHĹŽ

PROVĂ DÄšT LADÄšNĂ?

ZNAÄŒKA ASTATU

CITOSLOVCE KĂ PNUTĂ?

PATĹ˜Ă?CĂ? MISTRU MEÄŒE

RĂ DCE MOHAMEDA

JIHOAMER. HLODAVEC KDO CHYTĂ RAKY

JMELĂ? (NĂ Ĺ˜EÄŒNÄš)

1. ÄŒĂ ST TAJENKY

Ĺ PĂ?NA

RUSKY „JAK“

MILOSRDNĂ? ÄŒLOVÄšK UVÉST NA TRĹŽN

POBĂ?DKA DESET NA DRUHOU MALĂ?Ĺ˜SKĂ TECHNIKA ZNAÄŒKA PNEUMATIK

NEULOŽIT OŽELET

ZĂ BAVA

m magazinnasemesto

NAIVNĂ? JEDNĂ NĂ? NA Žà DNÉ MĂ?STO FRANCOUZ. „ČERNĂ?“

NA ONO MĂ?STO

ZASTÉNĂ NĂ? VEÄŒĂ?REK VLÉCI ROZTAVOVAT

DRUH ANTILOPY

VAĹ˜ENÉ MASO PĹ˜ITAKĂ VAT

PĹ˜EDLOĹ˝KA

JMÉNO SKL. KREJÄŒĂ?HO SĂ?DLO V KOLUMBII

RACHOTIT

BELGICKĂ JEDNOTKA OBJEMU

NÄšMECKY „BLĂ ZEN“

SPODNĂ? KARBON NA BRITSKĂ?CH OSTROVECH

ZNAÄŒKA LUTECIA Z VNITĹ˜KU PRYÄŒ

ULEHĂ VAT ĂšDIV (BĂ SNICKY)

ÄŒERNOĹ SKĂ? KMEN

TURECKĂ? ZĂ PASNĂ?K

ZEMSKĂ PĹ˜ITAĹ˝LIVOST

RUSKÉ PĚVECKÉ DUO

SŎL KYSELINY ARSENITÉ

SPOJKA

NATĂ?RAT LAKEM

SOLMIZAÄŒNĂ? SLABIKA

PĹ˜EDLOĹ˝KA

POMĹŽCKY: ATIK, AVONIAN, KILIR, LITRON, NARR, NOIR

Luťtěte s OC Forum Novå Karolina

SOUTĚŽ O Dà RKOVÉ KARTY

VyluĹĄtÄ›nou tajenku nĂĄm zaĹĄlete na e-mail: redakce@nase-mesto.cz, do pĹ™edmÄ›tu napiĹĄte „SoutěŞ NovĂĄ KarolĂ­na“. Vylosujeme tĹ™i vĂ˝herce: 1. mĂ­sto – dĂĄrkovĂĄ karta v hodnotÄ› 500 KÄ?, 2. a 3. mĂ­sto – dĂĄrkovĂĄ karta v hodnotÄ› 200 KÄ?. SoutěŞ konÄ?Ă­ 15. 5. 2018. O vĂ˝hĹ™e a mĂ­stÄ› vyzvednutĂ­ budete informovĂĄnĂ­ e-mailem.

SUDOKU 8

2 7

9 2

3

5 8

6

1 6

6 9

3

1

8

4

7 5 5

3 2 8

5 9

6

2

5

3 6

1

1 7 2 6 9

8

3

4

3 4

1 5

9

5

8 6

7

5

3

9

9

2 &HQDWĂ‹WRSORFK\ MH.ŕ ´'3+

9 7

8 4

6

21 4

6 3

8]Ă„YÄžUNDLQ]HUFH 

NAĹ E MÄšSTO – ORLOVSKĂ? MAGAZĂ?N, dvoumÄ›sĂ­Ä?nĂ­k. ZDARMA. Distribuce do schrĂĄnek na vybranĂ˝ch mĂ­stech v OrlovĂŠ a na Ä?erpacĂ­ch stanicĂ­ch • VydĂĄvĂĄ: primus media s. r. o., IÄŒ: 02914328, se sĂ­dlem JanĂĄÄ?kova 1024/18, 702 00 Ostrava. www.nase-mesto.cz, www.primusmedia.cz, EvidenÄ?nĂ­ Ä?Ă­slo: MK ÄŒR E 23034 • Redakce: VilĂŠm Žåk, redakce@nase-mesto.cz, tel.: 724 014 649 • Příjem inzerce: inzerce@nase-mesto.cz, tel.: 607 590 820 • Grafika: Lucie PetrovĂĄ, info@primusmedia.cz • Tisk: Czech Print Center a.s., Ostrava • Distribuce: ÄŒeskĂĄ distribuÄ?nĂ­ a. s. Ostrava. DalĹĄĂ­ Ä?Ă­slo vychĂĄzĂ­ 9. 6. 2018, uzĂĄvÄ›rka inzerce je 21. 5. 2018 • NedostĂĄvĂĄte NAĹ E MÄšSTO do schrĂĄnky? Kontaktujte nĂĄs: 607 590 820. • VydĂĄnĂ­ je neprodejnĂŠ. JakĂŠkoli uĹžitĂ­ a ťířenĂ­ obsahu, nebo jeho Ä?ĂĄstĂ­ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­ku NAĹ E MÄšSTO, vÄ?etnÄ› pĹ™ekladu je bez pĂ­semnĂŠho svolenĂ­ zakĂĄzĂĄno. NevyŞådanĂŠ příspÄ›vky se nevracejĂ­. Vyhrazujeme si prĂĄvo příspÄ›vky zkrĂĄtit, případnÄ› stylisticky a jazykovÄ› upravit. Za vÄ›cnou sprĂĄvnost příspÄ›vku v plnĂŠ mĂ­Ĺ™e zodpovĂ­dĂĄ jeho autor. Za inzerci zodpovĂ­dĂĄ objednavatel. ZaslĂĄnĂ­m příspÄ›vku udÄ›luje autor vydavateli svolenĂ­ vydat jej v tiĹĄtÄ›nĂŠ podobÄ› ve zpravodaji, jakoĹž i v jeho elektronickĂŠ verzi. Vyhrazujeme si prĂĄvo odmĂ­tnout inzerci bez udĂĄnĂ­ dĹŻvodĹŻ.


SPORT

www.nase-mesto.czz

magazinnasemesto m

15

Baník prožil velkolepý večer sen, který chci přetavit ve skutečnost,“ zahájil finále svého krátkého pobytu na pódiu. V tu chvíli stále takřka nikdo netušil, kam svými slovy míří. „Sním o  tom, že na Slezské Ostravě vznikne nový svatostánek. Nový domov Baníku,“ pronesl. Zapůsobilo to jako bomba. Baníkovská veřejnost vnímá, že se klubu v  lize moHlavním tématem večera, mentálně nedaří. A  obává se který se musel pro velký zájem i  toho, že movitého majitele veřejnosti téhož dne v  pozdpřestane práce v  klubu těšit nějších hodinách ještě jednou a že ho třeba prodá. opakovat, bylo předpremiéroA on přesně v  té chvíli vyvé promítání televizního dosloví něco, co svědčí nejen kumentu Banik!!!. Už dopředu o přesném opaku, ale i o tom, jej provázela velká očekávání. že opravdu hodlá Baníku přiTvůrci cítili, že se jim dílo popravit více než důstojnou buvedlo. A měli pravdu. doucnost. „Vidím, jak na tom „Je to dokument o  jedné ze kopci svítí krásnou modrou barstránek dějin Ostravy. O  tom, vou a  ozařuje zbytek Ostravy,“ jak se tady žilo a jak nás a naše dorazil Brabec šokované pubpředky u toho provázel Baník,“ likum. A pak se sálem rozezněl prohlásil na tiskové konferendlouhý a bouřlivý potlesk. ci, která projekci předcházela, Baník má svou jedenáctku století. Na snímku zleva Pavel Hadamczik (syn vyhlášeného trenéBlíže už majitel Baníku ani Tomáš Šiřina, ředitel ostrav- ra Evžena Hadamczika), Luděk Mikloško, Zdeněk Rygel, René Bolf, Rostislav Vojáček, Marek později svůj výrok komentoského studia České televize. Jankulovski, Petr Mašlej (převzal cenu za nepřítomného Tomáše Galáska), František Valošek, vat nechtěl. Právě jeho nápad se stal zá- Jaroslav Janoš (převzal cenu za zesnulého Tomáše Pospíchala), Verner Lička, Dominika Ještě jednou dal ale Brakladem pro vznik dokumentu. Wiecková (vnučka zesnulého Miroslava Wiecka) a Milan Baroš. Foto: fcb.cz bec veřejně jasně najevo, že „Impulzem byla televizní repríačkoliv mu zcela nepochybza dokumentu o pražské Dukle. Velice podařilo zachránit ligu,“ řekl před Nelze naprosto nic namítat. Bylo ně záleží na aktuálních výsledcích vydařeného. V  tu chvíli nás napadlo zaplněným sálem do mikrofonu Mi- mimořádně dojemné vidět téměř jeho týmu, jinak by do zimních vytvořit nějaké podobné dílo o  Baní- lan Baroš. V  době, kdy byla záchra- všechny vyhlášené legendy, tedy posil neinvestoval desítky milioku. Nejen proto, že se podle marke- na poněkud reálnější, než je nyní. i  Františka Valoška, na jednom pó- nů korun, ještě větší důraz klade tingových průzkumů jedná o druhou Baroš onoho večera správně vycítil, diu. Chyběli jen Miroslav Wiecek na baníkovskou budoucnost. Na nebo třetí největší českou sportovní že síla baníkovské historie, která s  Tomášem Pospíchalem, kteří už otázku deníku Sport, co se s  Baníznačkou,“ dodal tehdy Šiřina. z  dokumentu na všechny přítomné se zkrátka pozemských vyhlášení kem stane, pokud znovu sestoupí Výsledek? Vynikající. 17. dubna dýchla, by mohla zapůsobit i  na účastnit nemohou. A  Tomáš Ga- do druhé ligy, majitel ostravského bude dokument vysílat Česká te- ostatní ostravské hráče, kteří seděli lásek, jehož do Ostravy nepustily klubu před několika dny odpověděl: levize. Nenechejte si ho ujít. Toho v  sále a  dokument viděli. „Doufám, služební povinnosti. „Vůbec si tu možnost nepřipouštím. večera sklidili tvůrci za svou práci že ti kluci, když tohle vidí, Baník spadJeště jednoho vrcholu se velkole- Ale dobrá, existuje. Tak vám odpovím. velký aplaus. A zasloužený. Takový nout nenechají,“ dodal ještě s nadějí pý baníkovský večer dočkal. Měl ho Pracujeme na tom, aby se Baník stal televizní dokument o  své historii v hlase. na svědomí Václav Brabec, majitel jedním z nejsilnějších tuzemských kludosud neměl ani Baník a  snad ani Milan Baroš se stal součástí klubu. Také on byl pozván na pódi- bů. A mně v tomto směru udělalo před Ostrava. Baníkovské jedenáctky století, um, aby k baníkovskému fóru v hle- několika dny velkou radost vítězství „Už se mi těch fotbalových přání kterou v  rámci celého slavnost- dišti pronesl několik slov. Tu největší 4:1, které zaznamenala naše čtrnáctběhem mé kariéry moc nevyplní. ního večera vyhlásil šéfredaktor bombu si nechal na závěr. ka v utkání se čtrnáctiletými fotbalisty Ale jedno velké mám. Aby se nám Ostravského deníku Aleš Uher. PETR DOLAN „Chci se s vámi podělit o svůj velký Bayernu Mnichov.“ Byl to velký baníkovský večer. Významem mnohem větší, než se na první pohled mohlo zdát. Ačkoliv ostravský fotbalový klub aktuálně neprožívá úplně šťastné dny a dost možná se bude muset zase vrátit do druhé ligy, ten březnový večer v multifunkční hale Gong svým významem aktuální nezdary Baníku v mnohém přebil. Promítal se dokument České televize, jenž nese název Banik!!!. Skvělé dílo. Byla vyhlášena baníkovská jedenáctka století. A majitel klubu Václav Brabec prohlásil, že sní o tom, že Baníku postaví nový ryze fotbalový stadion.

INZERCE

IV. ROC

NIK

Na výběru elitního týmu baníkovské historie se podíleli také dva bývalí novináři Vladimír Kolář a Igor Bruzl. Vybrali následující tým: Mikloško – Rygel, Vojáček, Bolf, Jankulovski – Valošek, Galásek, Pospíchal – Lička, Wiecek, Baroš. Trenér: Evžen Hadamczik.


16

www.nase-mesto.cz

m magazinnasemesto

80├Л0(9├в( &26(7├й.├И 602P─ЮVWVN├ДDNFLRY├ДVSROHра┤QRVW2UORY├Д

692=82'3$'─г

0<7├Л$'(6,1)(.&(2'3$'29├й&+1├И'2% разL├еW├ЛSRSHOQLFHY\VRN├ДP├ПUDK\JLHQ\PRGHUQ├ПQDNO├ДG├ДQ├П VRGSDG\602P─ЮVWVN├ДDNFLRY├ДVSROHра┤QRVW2UORY├Д QDE├П]├ПNRPSOH[Q├ПVOX├зE\YREODVWLRGSDGRY├ЛKR KRVSRG├Дра╗VWY├ПYра┤HWQ─ЮSURFHVXP\W├ПRGSDGRY├ЮFK Q├ДGRERREMHPXD├зOLWU─з

+\JLHQL]DFHMH]DML├еW─ЮQDVSHFL├ДOQ├ПPYR]LGOHP VQ├ДVWDYERXразL├еW─ЮQ├ПSURE├ПK├ДXYQLWра╗YR]X WU\VNDPLSRGWODNRYRXYRGRXVSра╗├ПGDYNHP VSHFL├ДOQ├ПKRHNRORJLFN├ЛKRра┤LVWLра┤H=DS├ДUGHV├ПWHN YWHра╗LQMHNRQWHMQHUQHERSRSHOQLFHра┤LVW├ДDYRQ├ПF├П

&(1├Л. 0\W├ПDGHVLQIHNFHMHGQ├ЛQ├ДGRE\RREMHPX O.ра┤ 'RSUDYD]D.P.ра┤ 7DWRFHQDMH├Ыра┤WRY├ДQDSра╗LSра╗HMH]GHFKYR]LGOD]H ]├ДNODGQ\GRP├ПVWDP\W├П ┼╣╚е╞И╞Ж╞Л╞С╞Ь┼Г╞Ж╞И╞С╞Ь┼Г╞Н╞Ц╞Т╞Ш┼Г╞Ш╞Щ╞И╞З╞И╞С╞Ь┼Г╞Е╞И╞Э┼Г┼з┼│┼л┼С /LNYLGDFLRSODFKRY├ЛYRG\DNDOXKUDG├ПREMHGQDWHO VOX├зE\DQHQ├П]RKOHGQ─ЮQDYFHQ─ЮP\W├ПDGHVLQIHNFH Q├ДGRE\

 

602P─ЮVWVN├ДDNFLRY├ДVSROHра┤QRVW2UORY├Д 2NUX├зQ├П2UORY├Д/XW\Q─Ю ,раз WHO  

0\W├ПDGHVLQIHNFHRGSDGRY├ЮFKQ├ДGRESURY├ДG├ПPH VSHFL├ДOQ├ПP]Dра╗├П]HQ├ПPP\ра┤NRXQ├ДGRENWHU├ДMHXP├ПVW─ЮQD QDYR]LGOH-HGQ├ДVHRPRELOQ├П]Dра╗├П]HQ├ПNWHU├ЛNRS├ПUXMH MHGQRWOLY├ЛVYR]RY├ЛWUDV\0\W├ПVHSURY├ДG├ПWODNRYRXYRGRX DVSHFL├ДOQ├ПPSра╗├ПSUDYNHP GHWHUJHQWHP XYQLWра╗Q├ДVWDYE\ DWRSра╗├ПPRYP├ПVW─ЮVW├ДQ├ПRGSDGRY├ЮFKQ├ДGRE

9├Л&(,1)250$&├Л GLVSHра┤LQN WHO   PRELO   HPDLODV#VPRRUORYDF],GRSUDYD#RUORYDF]

INZERCE

0\W├ПDGHVLQIHNFHMHGQ├ЛQ├ДGRE\RREMHPX OOO.ра┤

NAŠE MĚSTO Orlová – duben 2018  
NAŠE MĚSTO Orlová – duben 2018  
Advertisement