Page 1

NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 1

V petek (17/28 0C) bo delno oblaÄ?no (moĹžne plohe), v soboto (16/22 0C) in nedeljo (12/17 0C) pa oblaÄ?no in deĹževno.

ÄŒetrtek, 23. avgusta 2018

ĹĄtevilka 34 | leto 65

www.nascas.com

naroÄ?nine 03 898 17 50

Toplo in mokro poletje

cena 1,90 â‚Ź

TAKO mislim

Ĺ oĹĄtanj, mesto na vodi? Milena KrstiÄ? - Planinc

LetoĹĄnje poletje je radodarno z visokimi temperaturami, a Ĺžal tudi nevihtami, ki odplaknejo marsikatero prireditev, prepreÄ?ijo pa tudi kopanje v Velenjskem jezeru. Kljub temu je Velenjska plaĹža dobro obiskana in v sonÄ?nih dneh moÄ?no oblegana z obiskovalci iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Pred zaÄ?etkom ĹĄolskega leta skuĹĄajo ĹĄe zadnje brezskrbne skoke izkoristiti tudi mnogi ĹĄolarji.

Rokodelska trĹžnica in praznik Krajevne skupnosti Staro Velenje V soboto, 25. avgusta, ob 14. uri bodo v Starem Velenju – ĹĄe zadnjiÄ? na trgu v tej podobi – praznovali krajevni praznik in pripravili rokodelsko trĹžnico. Ĺ˝e v letoĹĄnjem letu se namreÄ? zaÄ?enja celovita prenova, ki jim bo med drugim prinesla tudi nov prireditveni prostor. Vodstvo krajevne skupnosti, ki zakljuÄ?uje uspeĹĄni ĹĄtiriletni mandat, se bo ob tej priloĹžnosti ĹĄe posebej potrudilo. Slovesnost bodo zaÄ?eli s koncertom dalmatinskih napevov skupine 5+, krajane pa bodo

pogostili z morskimi dobrotami. Nastopili bodo ĹĄtevilni glasbeniki, solisti, ansambli in ljudski godci, pihalni orkester Univerze za tretje Ĺživljenjsko obdobje ‌ Obiskovalci bodo lahko sreÄ?o preizkusili na kolesu sreÄ?e, FiÄ?o klub bo pripravil parado, predstavili pa se bodo tudi starodobniki. Skratka, obeta se pestro popoldne, na koncu pa bo ĹĄe veselica z ansamblom Mikola. ÄŒe bo vreme slabo, prireditve ne bo. đ&#x;”˛

Nehote, ob pisanju dveh Ä?lankov za ta Ä?asopis, sem se spomnila idej, ki so jih imeli v Ĺ oĹĄtanju Ĺže leta 2008, ko so predstavljali projekt Mesta na vodi. Ta seveda nima niÄ? skupnega s tistim, kar sosednje Velenje osmiĹĄlja s Hotelom na vodi. ÄŒeprav mimogrede – v Ĺ oĹĄtanju so imeli idejo, kako bi gradili na vodi, razdelano pred Velenjem. To pa kakĹĄnemu Ĺ oĹĄtanjÄ?anu, ki mu je to zelo pomembno, utegne dvigniti samozavest. V Ĺ oĹĄtanju so tistikrat zaradi izgradnje bloka 6 oblikovali idejo, da bi na vodi, na potonih Ĺ oĹĄtanjskega jezera, zgradili bivaliĹĄÄ?a za od 600 do 1.000 delavcev, ki bodo kasneje gradili blok, po izgradnji pa bi osem stanovanjskih objektov namenili bivanju Ĺ oĹĄtanjÄ?anov. Pa je ideja padla v vodo. Tako hitro, kot se je pojavila, je tudi poniknila. Zato, ker je Ĺ oĹĄtanj Ĺže mesto na vodi? Ĺ oĹĄtanjÄ?ani se Ĺže dolgo zmrdujejo nad zraÄ?ilnim jaĹĄkom premogovnika, ki je lociran na obmoÄ?ju termoelektrarne. A Ä?e so se prej zmrdovali in drĹžali za nosove, ko je iz njega moÄ?no zasmrdelo, se zdaj tudi zato, ker jih iz tega zraÄ?ilnega jaĹĄka – ne boste verjeli - moÄ?i. To pa zato, pojasnjujejo na Premogovniku, ker so se na obodu pojavile razpoke, skozi katere pronica podtalna voda. Z njo imajo teĹžave tudi graditelji glasbene ĹĄole in njenega dozidka. ÄŒeprav je geomehansko poroÄ?ilo, ki so ga izdelali, pokazalo, da so tam sicer ‘neke’ podtalne vode, ni pokazalo tega, kako visoko so. To se je pokazalo ĹĄele pri izvedbi izkopov, ko so na podtalnico naleteli Ĺže na globini dveh metrov, za temelje pa mislijo kopati v globino petih. Zaradi tega so morali med izkopom gradbiĹĄÄ?e zapreti in dati izdelati dodatne raziskave. Tole nas pa res moti, pravijo v Ĺ oĹĄtanju. Ne zato, ker prihaja do zamude pri gradnji, bolj zato, ker ne vedo, kaj se dogaja. Res je, pravijo, da je v neposredni bliĹžini gradbiĹĄÄ?a, v oddaljenosti deset, petnajst metrov, reka Paka, a njeno korito je ĹĄest metrov niĹžje? Za zdaj zadeve reĹĄujejo. Gradbeno jamo varujejo z zagatnicami. Kako pomenljivo ime! Tako kot tisto – Ĺ oĹĄtanj, mesto na vodi? đ&#x;”˛

Umrl je legendarni trener Miro PoĹžun Velenje, 21. avgusta – V 76. letu starosti je po hudi bolezni umrl eden najveÄ?jih slovenskih rokometnih strokovnjakov Miro PoĹžun. Miro PoĹžun je moÄ?no zaznamoval slovenski rokometni svet. Svojo rokometno pot je zaÄ?el v Ĺ oĹĄtanju in Velenju, slovensko Ä?lansko izbrano vrsto pa je vodil v dveh obdobjih, najprej med le-

toma 1995 in 1996, pozneje ĹĄe v letih 2007 do 2009. Na Ä?elu rokometnega kluba Celje Pivovarna LaĹĄko je leta 2004 osvojil naslov evropskega prvaka, kar je bil njegov najveÄ?ji klubski uspeh. Istega leta je s Celjani osvojil tudi evropski superpokal. đ&#x;”˛

ZAVAROVANJE ZA TUJINO Z ASISTENCO

Pred dopustom pokliÄ?ite na 041 686 177 ali piĹĄite na roman.kavsak@agencija-as.si

www.as.si


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 2

2

OD SREDE DO TORKA

23. avgusta 2018

Kdaj bo nehalo smrdeti? Sodna preiskava o TeĹĄ se nadaljuje Celje - Sodna preiskava nepravilnosti pri financiranju ĹĄestega bloka Termoelektrarne Ĺ oĹĄtanj na celjskem okroĹžnem sodiĹĄÄ?u je postala pravnomoÄ?na. Senat OkroĹžnega sodiĹĄÄ?a v Celju je po informacijah portala Siol zavrnil pritoĹžbe vseh 14 osumljencev zoper lanski sklep o uvedbi sodne preiskave. V sodni preiskavi je osumljenih 12 fiziÄ?nih in dve pravni osebi. Med temi so nekdanji direktor TeĹĄa UroĹĄ Rotnik, nekdanji vodja projekta TeĹĄ 6 Bojan BreĹĄar in lobist Peter Kotar, ki je prek svojih podjetij svetoval pri pripravi projekta tako TeĹĄu kot Alstomu, dobavitelju tehnoloĹĄke opreme. đ&#x;”˛

Samo ĹĄe jutri Ä?as za predloge Ĺ oĹĄtanj – Samo ĹĄe jutri, v petek, 24. avgusta, do 12. ure je Ä?as za oddajo predlogov za podelitev priznanj ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj (tri priznanja obÄ?ine, tri plakete), ki jih podeljujejo ob prazniku 30. septembru. Razpis je komisija za priznanja objavila 2. julija. đ&#x;”˛

mkp

Na Komunali manj zaposlenih Ena od zahtev skupĹĄÄ?ine Komunalnega podjetja Velenje, ki jo vodi Ĺžupan Mestne obÄ?ine Velenje Bojan KontiÄ?, je bila tudi zahteva po zmanjĹĄanju ĹĄtevila zaposlenih. VeÄ?inska lastnica Komunalnega podjetja je Mestna obÄ?ina Velenje, solastnici pa tudi ObÄ?ini Ĺ oĹĄtanj in Ĺ martno ob Paki. Tega so se lotili naÄ?rtno na daljĹĄe Ä?asovno obdobje. Ob koncu leta 2010 so imeli 201 zaposlenega, leta 2011 se je ĹĄtevilo dvignilo na 209, potem pa ves Ä?as padalo na 199 v letu 2012, 192 v letu 2013. Vsako letos se je ĹĄtevilo zaposlenih zmanjĹĄalo za nekaj delavcev (nazorno to prikazuje priloĹženi diagram) vse do konca lanskega leta, ko je bilo zaposlenih 174 delavcev, in to vkljuÄ?no z novo dejavnostjo – upravljanjem modrih con in parkiriĹĄÄ?. đ&#x;”˛

Ĺ oĹĄtanjÄ?ani terjajo ukrepanje, brez tega bodo zahtevali zaprtje zraÄ?ilnega jaĹĄka na njihovem obmoÄ?ju – V zadnjem mesecu in pol je stanje neznosno Milena KrstiÄ? - Planinc

Ĺ oĹĄtanj – ÂťKo sem se v ponedeljek (13. avgusta) peljal iz sluĹžbe mimo zraÄ?ilnega jaĹĄka – sonce je Ĺžgalo, o kakem deĹževju, Ä?eprav je bilo to poletje izjemno radodarno, ni bilo ne duha ne sluha, sem moral vklopiti brisalec na avtomobilu,ÂŤ mi je pripovedoval eden od Ĺ oĹĄtanjÄ?anov, ki ga, tako kot tudi druge, neznansko jezi smrad, ki se ĹĄiri iz zraÄ?ilnega jaĹĄka Ĺ oĹĄtanj 1 Premogovnika Velenje. Ta je lociran na obmoÄ?ju Termoelektrarne Ĺ oĹĄtanj. Brisalce je bil Ĺ oĹĄtanjÄ?an prisiljen vklopiti, ker po novem iz njega brizga voda.

â?ą

Tako moÄ?no, kot smrdi zadnji mesec in pol, tu doslej ĹĄe nikoli ni.

Drugi mi je pripovedoval, da so na Premogovniku Velenje ’zaprli’ oziroma priprli jaĹĄek ventilatorske postaje v Pesju, jamski zrak pa preusmerili v Ĺ oĹĄtanj, da ne bi vonjave preveÄ? motile obiskovalcev Velenjske plaĹže. ÂťTako moÄ?no, kot smrdi zadnji mesec in pol, tu ni smrdelo ĹĄe nikoli doslej. ObÄ?ani se obraÄ?ajo

Krive naj bi bile razpoke na obodu.

na nas in zahtevajo, da je treba jaĹĄek nemudoma zapreti. Sploh, odkar zadnji mesec in pol opazujejo tisto, Ä?esar prej niso opazili nikoli – dim, hlape. Ko se vozijo mimo, imajo vetrobranska stekla mokra od vodnega izpuha iz jaĹĄka,ÂŤ pove direktor uprave ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj Drago Koren. Nemudoma so v zvezi s tem zahtevali pojasnila PV in HSE. ÂťNeuradno na Premogovniku pravijo, da se je v zraÄ?ilnem jaĹĄku pojavila voda, na HSE niso

rekli ĹĄe niÄ?, na uradno pojasnilo ĹĄe Ä?akamo.ÂŤ Na Premogovniku Velenje, kamor smo se zaradi te teĹžave obrnili tudi mi, pa so nam pojasnili, da nikakor ne drĹži, da bi zaradi Velenjske plaĹže karkoli zapirali, da gre preprosto za to, da so se po obodu prehodnega oddelka zraÄ?ilnega jaĹĄka Ĺ oĹĄtanj 1, ki poteka od vrha proti ventilatorski postaji, pojavile razpoke, skozi katere pronica podtalna voda. "Razpoke smo Ĺže zaÄ?eli sanirati."

Povno so pojasnili, da Ĺže skoraj tri leta iĹĄÄ?ejo tehniÄ?ne reĹĄitve za odpravo neprijetnih vonjav. Za ta namen so imenovali operativno projektno skupino, v kateri sta od lani tudi predstavnika obÄ?in Velenje in Ĺ oĹĄtanj. Zdaj naj bi, tako ocenjujejo, priĹĄli do uÄ?inkovite reĹĄitve. Ta je prikljuÄ?itev ventilatorske postaje Ĺ oĹĄtanj 1 na dimnik bloka 4 TEĹ , kjer bi jamski zrak izstopal na viĹĄini 150 metrov, namesto sedanje reĹĄitve, ko izstopa skozi difuzor na viĹĄini 20 metrov. Ocenjujejo, da bi s to reĹĄitvijo pogostnost pojavljanja neprijetni vonjav lahko zmanjĹĄali za 80 odstotkov. Vendar pa poudarjajo, da se bodo izvedbe del, povezanih s prikljuÄ?itvijo izstopnega zraka iz ventilatorske postaje v dimnik ne veÄ? delujoÄ?ega bloka, lotili le v, Ä?e se bodo reĹĄitve, ki jih predvideva projektna naloga, dejansko pokazale za ustrezne, predvsem pa rentabilne. đ&#x;”˛

Rekli so â?ą

Drago Koren: ÂťÄŒe se zadeva ne bo izboljĹĄala, je zahteva obÄ?anov po zaprtju zraÄ?ilnega jaĹĄka upraviÄ?ena in utemeljena.ÂŤ

Savinjsko-ĹĄaleĹĄka naveza

Bo vsaj Ĺ arec ÂťprivlekelÂŤ kaj sveĹžine Leta 2011 se je ĹĄtevilo zaposlenih zmanjĹĄalo z 209 na 174 delavcev.

V City centru obnavljajo garaĹžno hiĹĄo V Citycentrovi garaĹžni hiĹĄi potekajo vzdrĹževalna dela na uvoznem in izvoznem polĹžu. Zaradi del bo avgusta za obiskovalce moĹžen dostop v pritliÄ?no, prvo in drugo etaĹžo garaĹžne hiĹĄe.

Citycenter Celje letno obiĹĄÄ?e veÄ? kot pet milijonov ljudi. VeÄ?ina jih pride z avtomobilom. Sanacije obeh polĹžev v garaĹžni hiĹĄi so se lotili z namenom, da poveÄ?ajo varnost. Tla bodo po opravljenih vzdrĹževalnih delih zagotavljala boljĹĄi in ĹĄe varnejĹĄi oprijem avtomobilskih platiĹĄÄ?, kar je ĹĄe posebej pomembno v zimskem obdobju. NajsodobnejĹĄo garaĹžno hiĹĄo na Celjskem so pred dvema letoma tehnoloĹĄko posodobili, ko so uvedli sistem svetlobne signalizacije nad parkirnimi mesti in uvedli enosmerni prometni tok za enostavnejĹĄe, bolj tekoÄ?e in varno parkiranje. đ&#x;”˛

KonÄ?no se je zaÄ?elo ReÄ?ica ob Savinji – V zaÄ?etku tega tedna so konÄ?no stekla dela pri veÄ? let naÄ?rtovani prenovi trĹĄkega jedra na ReÄ?ici ob Savinji. Dela izvaja podjetje Gorenje Projekt iz Velenja, ki je bilo uspeĹĄno na javnem razpisu, trajala pa naj bi do 20. oktobra. Vrednost obnovitvenih del reÄ?iĹĄkega trga in dela vpadnice, ki vodi proti Dol-Suhi (ob tej priloĹžnosti bodo obnovili tudi celotno komunalno infrastrukturo), je blizu 700 tisoÄ? evrov. ObÄ?ina je za ta namen najela kredit pod ugodnimi pogoji pri tako imenovanem ribniĹĄkem skladu. đ&#x;”˛

NAĹ ÄŒAS izdaja: Ä?asopisna-zaloĹžniĹĄka in RTV druĹžba, d. o. o. Velenje.

Izhaja ob Ä?etrtkih. Cena posameznega izvoda je 1,90 â‚Ź (9,5 % DDV 0,16 â‚Ź, cena izvoda brez DDV 1,74 â‚Ź). Pri plaÄ?ilu letne naroÄ?nine 15 %, polletne 11 %, Ä?etrtletne 8 % in meseÄ?ne 5 % popusta.

tp

Stare stranke, stari ministri? – Urejen vrt, nov paviljon – NaĹĄa lepa deĹžela – Hmelj, grozdje, jabolka – Denar in boleÄ?ine Po povolilni negotovosti zdaj nekaj Ĺže vendarle vemo: Marjan Ĺ arec, ki mu ni uspelo osvojiti poloĹžaj predsednika drĹžave, je postal naĹĄ novi premier. A zdaj ga Ä?aka ĹĄe teĹžja preizkuĹĄnja, sestavljanje nove vlade. Pri tem se lahko bolj zaiskri, saj je mnogo mest, ki si jih Ĺželi veÄ? koalicijskih strank. Nekateri od zunaj pa opozarjajo, da nas ne Ä?aka niÄ? kaj novega. VeÄ?ino koalicije namreÄ? sestavljajo ÂťstareÂŤ stranke, ki naj bi kandidirale stare kadre, zato, menijo, ni priÄ?akovati kaj novega ali prodornega. Bitka je zanimiva tudi zaradi ÂťnaĹĄegaÂŤ dosedanjega ministra za gospodarstvo Zdravka PoÄ?ivalĹĄka. Njegova stranka ga podpira, nekateri mu nasprotujejo. Kaj sveĹžine lahko prispeva le edina novinka, stranka predsednika vlade. A koga imajo na zalogi – zanima mnoge!? Prav zaradi vsega tega je pred nami ĹĄe vedno nekaj negotovih dni. Za mnoge tudi v strahu, da z novim premierjem res ne bi dobili niÄ? kaj drugega dobrega, novega. Bomo videli! Kot kaĹže, mnoge Slovence to rojevanje nove vlade niti ne zanima preveÄ?. Vsega hudega s tega podroÄ?ja so Ĺže vajeni, zato se raje predajajo (po) poÄ?itniĹĄkemu in (po)dopustniĹĄkemu Ĺživljenju. Nekateri pa vendarle Ĺže malo ÂťpogledujejoÂŤ proti bliĹžnjim lokalnim volitvam. In ocenjujejo, kaj so na lokalni sceni naredili dosedanji Ĺžupani; bi jih lahko znova podprli ali bo treba zamenjava. Tega se zavedajo tudi sedanja lokalna vodstva, zato smo ĹĄe priÄ?a nekaterim gradnjam, podpisom pogodb in predstavljanjem naÄ?rtov za naslednja leta. Saj v svoji obÄ?ini to poznate, kajne?! V Ĺ entjurju lovijo za rep letoĹĄnje evropsko leto kulturne dediĹĄÄ?ine, zato bodo ĹĄe veÄ? pozornosti namenili IpavÄ?evi hiĹĄi z okolico, obÄ?inskemu protokolarnemu objektu v starem Zgornjem trgu. V hiĹĄi znanih skladateljev je tudi Ĺže urejena muzejska zbirka, zdaj Ĺželijo povsem urediti tudi ĹĄirĹĄo okolico, tudi zato, ker je to priljubljeno mesto za sklepanje zakonskih zvez. Ĺ˝e do jeseni naj bi uredili nov paviljon ter v vrtu, kjer je tudi originalni PleÄ?nikov vodnjak, in okolici pestro sprehajalno pot. Skladatelja Benjamin in Gustav Ipavec sta glas o Zgornjem trgu ÂťponeslaÂŤ v svet, z vsemi ureditvami bi radi sem zdaj privabili Ä?im veÄ? obiskovalcev; ne le domaÄ?ih, tudi Âťiz svetaÂŤ. Bo pa ĹĄentjurska obÄ?ina tudi za projekt dobila nekaj evropskega denarja.

UredniĹĄtvo: Boris ZakoĹĄek (direktor in v. d. odgovorni urednik), Milena KrstiÄ? Planinc (pomoÄ?nica urednika), Mira ZakoĹĄek (urednica radia), Tatjana PodgorĹĄek Mojca Ĺ truc, Tina Felicijan (novinarji), Janja KoĹĄuta Ĺ pegel (tehniÄ?na urednica), TomaĹž GerĹĄak (oblikovalec). Marketing: Jure BeriÄ?nik, Bernarda Matko.

Tudi mnogi kraji na naĹĄem obmoÄ?ju so imeli ta dni kritiÄ?ne opazovalce. Ob letoĹĄnjem ÂťlepotnemÂŤ tekmovanju krajev, ki ga letos TuristiÄ?na zveza Slovenije organizira Ĺže osemindvajsetiÄ?, je drĹžavna ocenjevalna komisija obiskovala in ocenjevala mesta, turistiÄ?ne ter izletniĹĄke kraje. Tisti, ki bodo na tem tekmovanju pod znanim geslom Moja deĹžela – lepa in gostoljubna, dobili najboljĹĄe ocene, se bodo lahko udeleĹžili podobnega tekmovanja na evropski ravni. DrugaÄ?ne vrste tekmovanje pa do nedelje poteka v PodÄ?etrtku. VeÄ? kot tisoÄ? tekmovalcev, tudi slovenska ekipa, se na evropskem prvenstvu meri v pikadu. Mnogi pri nas ga poznajo bolj kot priloĹžnostno zabavno igro, na tem tekmovanju pa gre Ä?isto zares. Brez kakĹĄnega resnega tekmovanja pa ta Ä?as potekajo pomembna opravila po poljih in vinogradih. Predvsem v Savinjski dolini so Ĺže zaÄ?eli obirati hmelj, v vinorodnih obmoÄ?jih, ki jih tudi na naĹĄem obmoÄ?ju ni malo, pa so Ĺže zaÄ?eli trgati zgodnje sorte grozdja. Obe kulturi seveda dajeta dobre pijaÄ?e. Hmelj, naĹĄ slovenski ĹĄe posebej, pripomore k dobremu okusu piva, iz trt pa – seveda – dobivamo rujno kapljico. Tudi po teh je v svetu vse veÄ? povpraĹĄevanja. Pa tudi opozarjanja, da je treba piti po pameti. ÄŒe sedate za volan, pa sploh ne pijte! Na dobrĹĄnem delu naĹĄega obmoÄ?ja se obeta tudi dobra letina jabolk. Tega se veselijo tudi v Kozjanskem parku, kjer imajo jeseni tradicionalno prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Zadnji dve leti je bila prav ponudba jabolk najslabĹĄa, tako da so nekateri menili, da si prireditev Ĺže ne zasluĹži svojega imena. Zato bo letos bolje: po koliÄ?ini, pestrosti in kakovosti. V teh ĹĄe vedno vroÄ?ih dneh imajo v Celju moĹžnost za resniÄ?no osveĹžitev. Ne le na bazenu, ĹĄe bolj se lahko osveĹžijo na drsaliĹĄÄ?u v Mestnem parku. Upravljalec obeh objektov, ZPO Celje, se je odloÄ?il, da ob koncih tedna kopalcem v veÄ?ernem Ä?asu nudi ĹĄe rekreativno drsanje. In to brezplaÄ?no. DrsaliĹĄÄ?e so sicer ÂťpognaliÂŤ Ĺže pred Ä?asom, saj na njem trenirajo drsalci in hokejisti. NaĹĄli pa so Ä?as tudi za rekreativce. Pa ĹĄe to: v celjski bolniĹĄnici so iznaĹĄli uÄ?inkovito zdravilo proti boleÄ?inam. Odkar so na urgenci uvedli plaÄ?evanje primerov, ki niso nujni, je obisk padel za petino. Ko ljudje spoznajo, da bodo za tako storitev morali đ&#x;”˛ k plaÄ?ati, jih naenkrat ne boli veÄ? tako moÄ?no.

SedeĹž uredniĹĄtva in uprave: 3320 Velenje, KidriÄ?eva 2a, p. p. 202, telefon (03) 898 17 50, telefax (03) 897 46 43. TRR - Nova LB, Velenje: 02426 -0020133854 E-poĹĄta:p ress@nascas.si Oblikovanje in grafiÄ?na priprava: NaĹĄ Ä?as, d. o. o.

Tisk: Tiskarna SET, d. d. NenaroÄ?enih fotografij in rokopisov ne vraÄ?amo! Po zakonu o DDV je “NaĹĄ Ä?asâ€? uvrĹĄÄ?en med proizvode informativnega znaÄ?aja za katere se plaÄ?uje davek po 9,5% zniĹžani stopnji. Letno izide 52 ĹĄtevilk.


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 3

3

GOSPODARSTVO

23. avgusta 2018

Uprava Gorenja ima po novem 12 Ä?lanov V Gorenju razĹĄirili upravo s ĹĄestimi novimi Ä?lani, ki prihajajo iz druĹžbe Hisense – Na skupĹĄÄ?ini, ki je sklicana za 17. septembra, bodo imenovali tudi nove Ä?lane nadzornega odbora, tudi ti so predstavniki novega lastnika – Sprejeli naj bi sklep o prenosu vseh delnic na veÄ?inskega lastnika in umiku z borznega trga

dnje zaposlen v podjetju Hisense (ShangDong) Refrigerator, ki predstavlja eno kljuÄ?nih proizvodnih kapacitet gospodinjskih aparatov Skupine Hisense. Changchun Sun v Gorenje prihaja iz Hisensejevega podjetja za izdelavo klimatskih naprav. Od leta 2011 je tam zaposlen kot podpredsednik za finance. V finanÄ?nem oddelku podjetja je sicer zaposlen Ĺže 11 let.

Mira ZakoĹĄek

sednik. Med drugim je tudi generalni direktor Hisensejevega Velenje, 13. avgusta – Nadzor- mednarodnega podjetja Hisenni svet je na predlog predsedni- se International. Je doktor strojka uprave Gorenja Franja Bo- niĹĄtva, ki je doktorat pridobil na binca upravo podjetja razĹĄiril na ugledni ameriĹĄki univerzi Uni12 Ä?lanov. ObstojeÄ?im Ä?lanom versity of Tennessee. uprave se pridruĹžuje ĹĄest novih Chiao Liu je podpredsednik Ä?lanov, ki bodo, Hisense Refrigekot poudarjajo v rator Company z Gorenju, s svojim veÄ? kot 7-letnimi Umik delnic z znanjem in izkuvodstvenimi izkuljubljanske borze ĹĄnjami pospeĹĄili ĹĄnjami v skupini S celotnim prevzeuÄ?inkovito izkoHisense. Pred semom Gorenja bo HisenriĹĄÄ?anje vseh sidanjo funkcijo je se tudi umaknil njegove nergij, ki jih primagister poslovdelnice z borze. naĹĄa strateĹĄko nih ved od leta partnerstvo med 2011 vodil tovarSkupinama Hisense in Gorenje. no koncerna v Mehiki ter nadziNovi Ä?lani so mandat zaÄ?eli 16. ral poslovanje skupine na trgih avgusta. severne, srednje in juĹžne Amerike. Jianmin Han je od leta 2007 Kdo so novi Ä?lani uprave podpredsednik Hisense InternaGorenja? Dr. Lan Lin je bil zadnjih 16 tional in je v Skupini Hisense zalet zaposlen v skupini Hisense, poslen Ĺže 13 let. Od letoĹĄnjega veÄ? kot desetletje kot podpred- leta je ta magister poslovnih ved

17. septembra bo skupĹĄÄ?ina druĹžbe Za 27. septembra je sklicala uprava Gorenja 27. sejo skupĹĄÄ?ine delniÄ?arjev. Ta bo potekala v Hotelu Paka. Med drugim je predvideno imenovanje novih Ä?lanov nadzornega sveta; zmanjĹĄanje kapitala druĹžbe za dobrega pol milijona evrov z umikom lastnih delnic druĹžbe (tako Ĺželijo poveÄ?ati donosnost lastniĹĄkega kapitala); sklepanje o prenosu vseh delnic na druĹžbo Hisense ter sklep o umiku delnic z borznega trga.

Predviden je iztis malih delniÄ?arjev

Franjo Bobinac

tudi direktor italijanske podruĹžnice Skupine Hisense. Lu Hou je v evropski izpostavi Skupine Hisense zaposlen Ĺže veÄ? kot 13 let, zadnje leto kot direktor Hisense Europe. Magister poslovnih ved je MBA pridobil v Avstraliji, poleg vodenja Hisense Europe pa je tudi direktor podjetja Hisense UK, ki skrbi za trĹženje blagovnih znamk Skupine Hisense v Veliki Britaniji. Anguo Yan je v Skupini Hisense zaposlen Ĺže 27 let. Magistriral je na priznani univerzi v BUAA v Pekingu, v svoji karieri pa je bil na razliÄ?nih ravneh veÄ?ino Ä?asa odgovoren za proizvodnjo. Danes je kot direktor proizvo-

Vsi delniÄ?arji, ki doslej niso prodali svojih delnic, bodo prejeli po 12 evrov odpravnine na delnico, to je toliko, kot je Hisense za delnico ponujal v prevzemni ponudbi. Ne bo jim pa treba plaÄ?ati stroĹĄka sprejema ponudbe. Torej bodo iztisnjeni delniÄ?arji neto prejeli celo nekoliko veÄ?.

Z imenovanjem novih Ä?lanov se spreminjajo zadolĹžitve

Franjo Bobinac bo predsednik uprave, dr. Lan Lin pa podpredsednik uprave. Ĺ˝iga Debeljak bo odslej skrbel za strateĹĄke finance, kontroling in raÄ?unovodstvo ter koordinacijo digitalnega poslovanja, informatiko in netemeljne dejavnosti. Changchun Sun bo pristojen za operativne finance, obvladovanje tveganj in notranjo revizijo. SaĹĄa Marković, ki kot Ä?lan uprave zaÄ?ne mandat 1. septembra letos, bo skrbel za prodajo in marketing v Vzhodni Evropi in drĹžavah CIS, medtem ko bo Ä?lan uprave Lu Hou odgo-

NajveÄ? povpraĹĄujejo po proizvodnih delavcih Potrebujejo jih v Gorenju, Skazi ... Velenje – Brezposelnost se je v Sloveniji julija poveÄ?ala za 1,4 odstotka. Porast beleĹžijo v vseh obmoÄ?nih sluĹžbah (OS) Zavoda za zaposlovanje po Sloveniji, tudi v OS Velenje s ĹĄestimi uradi za delo (Velenje, Mozirje v savinjsko-ĹĄaleĹĄkem delu ter Slovenj Gradec, Ravne na KoroĹĄkem, Dravograd in Radlje ob Dravi v koroĹĄkem delu). Porast v celotni OS Velenje je bil niĹžji od republiĹĄkega popreÄ?ja (brezposelnost je iz junija na julij porasla za 1 odstotek), znotraj OS pa na uradu za delo Velenje poveÄ?anja brezposelnosti ne beleĹžijo, pravi vodja uradov za delo (UD) Velenje in Mozirje Branka Ĺ kulj Nussdorfer. Konec julija je bilo na UD Velenje prijavljenih 1.864 brezposelnih oseb, na novo se jih je prijavilo 149, odjavilo pa 147. V celotnem obdobju, od januarja do konca julija, se je v zaposlitev vkljuÄ?ilo skoraj 1.000 brezposelnih, prijavljenih na tem uradu, skoraj 440 pa so jih vkljuÄ?ili v katerega od ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

â?ą

V prvih sedmih mesecih se jih je zaradi zaposlitve odjavilo 986, zaradi krĹĄitev obveznosti, prehoda v neaktivnost in lastne volje pa 314.

Struktura brezposelnih

Branka Ĺ kulj Nussdorfer: ÂťStopnja relativne brezposelnosti na obmoÄ?ju UD Velenje je 9-odstotna.ÂŤ

ÂťVeseli nas, da je dogajanje na trgu dela Ĺživahno, da se zaposlovanje poveÄ?uje, Ä?eprav so na UD Velenje ĹĄe vedno skupine brezposelnih, ki izstopajo od slovenskega popreÄ?ja. VeÄ?ji je deleĹž Ĺžensk, starih od 25 do 29 let, iskalcev prve zaposlitve in oseb z dokonÄ?ano osnovno ĹĄolo.ÂŤ Precej jih bo priloĹžnost za zaposlitev dobilo v Gorenju, kjer zaradi poveÄ?anja naroÄ?il povpraĹĄujejo po veÄ?jem ĹĄtevilu delavcev – osemdeset za daljĹĄe Ä?asovno obdobje. ÂťSto trinajst brezposelnih smo z uradov za delo Velenje in Mozirje, Slovenj Gradec, Celje s tem seznanili, jih pripravili in napotili v zaposlitev,ÂŤ pravi Nussdorferjeva. Ni pa Gorenje edino, ki v tem Ä?asu

Med iskalci zaposlitve, prijavljenimi na UD Velenje, jih ima 30 odstotkov nedokonÄ?ano ali konÄ?ano osnovno ĹĄolo, 26,6 odstotka niĹžjo ali srednjo poklicno izobrazbo, 27,4 odstotka srednjo tehniĹĄko, strokovno ali sploĹĄno izobrazbo, 10 odstotkov visokoĹĄolsko izobrazbo 1. stopnje, 5,6 odstotka visokoĹĄolsko izobrazbo druge stopnje, 0,4 odstotka pa visokoĹĄolsko izobrazbo tretje stopnje (mag., dr.).

PospeĹĄeno v aktivne ukrepe Letos so v ukrepe aktivne politike zaposlovanja z obmoÄ?ja urada za delo Velenje vkljuÄ?ili 439 brezposelnih oseb, od tega 2013 v usposabljanje in izobraĹževanje, 147 v spodbude za zaposlitev, 78 v kreiranje novih delovnih mest, v javna dela 77 in v ukrep spodbujanje samozaposlovanja 11. povpraĹĄuje po veÄ?jem ĹĄtevilu predvsem proizvodnih delavcev. TakĹĄne potrebe izkazujeta tudi podjetji Skaza in Veplas iz Velenja in podjetje DANI AFC, krojenje usnja in tekstila iz Slovenj Gradca. đ&#x;”˛

Milena KrstiÄ?-Planinc

voren za prodajo in marketing v Zahodni Evropi. Chiao Liu bo v upravi pristojen za strateĹĄke nabave, logistiko in oskrbno verigo ter produktno planiranje. TomaĹž

bo kot Ä?lan soodgovoren za kadrovsko podroÄ?je. Drago Bahun, ki ga je za delavskega direktorja imenoval svet delavcev, bo skrbel za socialni dialog.

Odstopili ĹĄtirje nadzorniki Gorenja

KoroĹĄec bo v razĹĄirjeni upravi skrbel za podroÄ?je proizvodnje, razvoja, investicij in vzdrĹževanja. Anguo Yan bo odgovoren za proizvodne sisteme in izboljĹĄave, tehniÄ?no podporne sluĹžbe in kakovost. Stanka Pejanović, Ä?lanica uprave, odgovorna za kadrovsko podroÄ?je, bo skrbela za kadre, organizacijo servis in korporativno podporo, Jianmin Han pa

V Gorenju so prejeli odstopne izjave Ä?lanov nadzornega sveta Bernarda C. Pasquierja, Bachtiarja Djalila, Corinne Claudie Graf in Mihe KoĹĄaka. Nove bodo imenovali na skupĹĄÄ?ini. Predlagani so: Yeguo Tang, doktor menedĹžmenta; Shaoqian Jla, magister menedĹžmenta; Huizhong Dai, dipl. inĹž. strojniĹĄtva; Caixia Chen, diploma iz knjiĹževnosti; Yuling Gao, magister menedĹžmenta; Xin Liu, magister menedĹžmenta; Wenzhong Liu, diplomirani inĹženir. đ&#x;”˛

Rekli so â?ą Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: ÂťRazĹĄiritev uprave predstavlja naraven korak v postopku, ki ga je ta uprava odloÄ?no zaÄ?ela pred slabim letom dni. NaĹĄli smo strateĹĄkega lastnika in partnerja, s katerim bo Gorenje lahko raslo in se hitreje razvijalo. Izjemna ekipa, ki jo je za pospeĹĄitev integracije predlagala skupina Hisense, v upravo prinaĹĄa pomembno znanje in izkuĹĄnje, ki nam bodo zagotovili hitro in uÄ?inkovito izkoriĹĄÄ?anje sinergij med skupinama. Ĺ˝e zelo kmalu bomo lahko z bogatimi povezavami v dobavnih verigah izkoristili boljĹĄe nabavne pogoje pri nakupu surovin in materialov, verjamem, da bodo zelo kmalu vidni tudi prvi uÄ?inki skupnih raziskav in razvoja ter zapolnitve proizvodnih zmogljivosti v vseh Gorenjevih obratih v Evropi. Ko bomo poleg tega pred koncem leta dosegli tudi ustrezne statutarne spremembe v podjetju, se bomo lahko ĹĄe bolj osredotoÄ?ali na to, kar najbolje znamo – razvoj, oblikovanje, proizvodnjo, trĹženje in prodajo izdelkov za gospodinjstvo za vse blagovne znamke naĹĄega skupnega podjetja. Verjamem, da je to zelo dobro za Gorenje, za veÄ? kot 11 tisoÄ? zaposlenih v vseh naĹĄih druĹžbah in za naĹĄe poslovne partnerje po vsem svetu.ÂŤ

GRAĹ KA GORA 2018 ZdruĹženje borcev za vrednote NOB Velenje, Planinsko druĹĄtvo Velenje, ObmoÄ?no ZdruĹženje veteranov vojne za Slovenijo Velenje, ObmoÄ?na zveza slovenskih Ä?astnikov Velenje, Policijsko veteransko druĹĄtvo Sever za celjskoo obmoÄ?je, odbor Velenje, DruĹĄtvo brigadirjev Velenje ter Ĺ aleĹĄko druĹĄtvo „general Maister“ Velenje.

OBMOÄŒNO ZDRUĹ˝ENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO VELENJE

OBMOÄŒNO ZDRUĹ˝ENJE SLOVENSKIH ÄŒASTNIKOV VELENJE

prirejajo

32. spominsko sreÄ?anje borcev, planincev in Ä?lanov veteranskih organizacij, ki bo v soboto, 25. avgusta 2018, ob 11. uri na GraĹĄki gori - gori juriĹĄev. Prireditev je posveÄ?ena 70. obletnici ustanovitve ZZB NOB Slovenije, 75. obletnici ustanovitve XIV. divizije ter prazniku Mestne obÄ?ine Velenje. Slavnostni govornik bo Bojan KontiÄ?, predsednik ZB NOB Velenje in Ĺžupan Mestne obÄ?ine Velenje. V programu bodo sodelovali: Godba veteranov Univerze za III. Ĺživljenjsko obdobje Velenje, MoĹĄki pevski zbor KUD Ravne pri Ĺ oĹĄtanju, pevka Marjetka Popovski, harmonikarja, ansambel Bratov Avbreht ter moderatorka in recitatorka Karmen Grabant. Sodelovali bodo tudi praporĹĄÄ?aki, spominska partizanska enota Dolenjski bataljon in Ĺ aleĹĄka konjenica.

VABLJENI!


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 4

4

GOSPODARSTVO

23. avgusta 2018

EkoloĹĄko saniran in tehnoloĹĄko posodobljen blok 5 znova v omreĹžju

GOSPODARSKE novice ObmoÄ?je evra dobro deluje

PrejĹĄnji Ä?etrtek so blok 5 znova vkljuÄ?ili v omreĹžje – Za ekoloĹĄko sanacijo in obnovo so namenili dobrih 10 milijonov evrov – Obratoval naj bi do leta 2030 Mira ZakoĹĄek

Ĺ oĹĄtanj, 16. avgusta – Blok 5 Termoelektrarne Ĺ oĹĄtanj je po slabih treh letih in zakljuÄ?eni ekoloĹĄki sanaciji v Ä?etrtek, 16. avgusta, ob 20.50 znova zaÄ?el poĹĄiljati elektriÄ?no energijo v slovensko omreĹžje, s Ä?imer se je zaÄ?ela dvomeseÄ?na faza testiranj in poskusnega obratovanja. EkoloĹĄka sanacija petega bloka je bila namenjena zmanjĹĄanju ĹĄkodljivih emisijskih vre-

govo revitalizacijo in ekoloĹĄko sanacijo. StroĹĄek te posodobitve znaĹĄa veÄ? kot 10 milijonov evrov. ÂťNajveÄ?ji deleĹž je bil namenjen napravi za razgradnjo duĹĄikovih oksidov (NOx), povezavi bloka na 220 kV daljnovod z zamenja-

dodaja: ÂťRevitaliziran blok bo predvidoma obratoval do leta 2030, in sicer ob poveÄ?anih potrebah po elektriÄ?ni energiji ali pa kot nadomestilo za ĹĄesti blok, kadar bo ta v negi ali remontu.ÂŤ Po oceni TE Ĺ oĹĄtanj bi peti blok

â?ą

â?ą

Slovenija izvozila za 18,7 milijarde evrov Slovenija je v prvem polletju izvozila za 18,7 milijarde evrov blaga, kar je 11 odstotkov veÄ? kot v enakem Ä?asu lani, za toliko se je poveÄ?al tudi uvoz, katerega vrednost se je ustavila pri 17,5 milijarde evrov. Zunanjetrgovinski preseĹžek je tako dosegel 1,2 milijarde evrov, medtem ko ga je bilo v enakem obdobju lani za eno milijardo evrov.

Za ekoloĹĄko sanacijo in revitalizacijo bloka, ki je potekala od septembra lani, so namenili 10,5 milijona evrov.

V primerjavi s Ä?etrtim blokom so emisije NOx 60 odstotkov niĹžje, SO2 za 50 odstotkov, praĹĄni delnici pa kar za 80 odstotkov.

dnosti snovi v dimnih plinih. Te so v primerjavi z nedavno trajno ustavljenim Ä?etrtim blokom za 60 odstotkov niĹžje pri duĹĄikovem oksidu (NOx), za 50 odstotkov pri Ĺžveplovem dioksidu (SO2) in kar za 80 odstotkov pri praĹĄnih delcih. Peti blok z inĹĄtalirano moÄ?jo 345 MW je zaÄ?el obratovati leta 1978. Zaradi nedoseganja predpisanih dopustnih izpustov duĹĄikovih oksidov so ga 6. oktobra 2015 ustavili, 1. septembra lani pa so zaÄ?eli nje-

bloka zdaj obratuje z ekoloĹĄko saniranim in revitaliziranim petim blokom, s 600-megavatnim ĹĄestim blokom ter z dvema 42 MW plinskima enotama. Njen deleĹž v letni proizvodnji elektriÄ?ne energije v Sloveniji je 36 od-

V trgovini s preostalim svetom je evropsko gospodarstvo v prvem polletju zabeleĹžilo 100,7 milijarde evrov preseĹžka, potem ko ga je bilo v enakem obdobju lani za 103,7 milijarde evrov, je sporoÄ?il evropski statistiÄ?ni urad Eurostat. Celotna EU je v preostanek sveta v prvem polletju izvozila za skoraj 957 milijard evrov blaga, kar je 2,5 odstotka veÄ? kot v enakem Ä?asu lani, uvoz pa se je tudi zviĹĄal za 2,8 odstotka – na skoraj 961 milijard evrov. ObmoÄ?je EU je v polletju tako v zunanji trgovini sicer beleĹžilo primanjkljaj, bilo ga je za 3,9 milijarde evrov, potem ko ga je bilo v enakem Ä?asu lani 1,2 milijarde evrov, a to je s celotnim prometom vendarle malo.

0,4-odstotna rast ObmoÄ?je z evrom je v drugem letoĹĄnjem trimeseÄ?ju v Ä?etrtletni primerjavi zabeleĹžilo 0,4-odstotno rast, glede na enako obdobje lani pa je bila rast 2,2-odstotna, Za celotno EU ocena rasti ostaja pri prav tako 0,4 oz. 2,2 odstotka.

Rastejo tudi plaÄ?e Branko Debeljak: ÂťEkoloĹĄka sanacija bloka 5 je bila konÄ?ana predÄ?asno, saj je bila po terminskem planu ponovna sinhronizacija z omreĹžjem predvidena ĹĄele 3. septembra letos.ÂŤ

vo blokovnega transformatorja, posodobitvi sistema upravljanja bloka in zamenjavi kolektorjev ponovnega pregrevanja,ÂŤ pojasnjuje mag. Branko Debeljak, izvrĹĄni direktor tehniÄ?nega sektorja Termoelektrarne Ĺ oĹĄtanj, in

NajstarejĹĄe ĹĄtiri bloke so trajno ustavili, zdaj pa obratuje 600 MW blok 6, 345 MW blok 5 in dve plinski turbini s po 42 MW.

lahko proizvedel do 1500 GWh elektriÄ?ne energije na leto. Termoelektrarna Ĺ oĹĄtanj po trajni ustavitvi najstarejĹĄih in zastarelih prvih treh blokov pred leti in letoĹĄnji ustavitvi Ä?etrtega

stotkov, na novo revitalizirana elektrarna pa bo prispevala k Ä?istejĹĄemu okolju v Ĺ aleĹĄki dolini in s tem kakovosti Ĺživljenja lokalnih prebivalcev. đ&#x;”˛

PovpreÄ?na meseÄ?na bruto plaÄ?a v prvem letoĹĄnjem polletju je bila v Sloveniji z nekaj veÄ? kot 1658 evri nominalno za 3,6 odstotka viĹĄja kot v enakem obdobju lani, realno pa za dva odstotka. PovpreÄ?na neto plaÄ?a je medtem dosegla malenkost veÄ? kot 1076 evrov, kar je bilo nominalno za 3,1 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka veÄ? kot v prvem ĹĄestmeseÄ?ju lani. NajviĹĄje povpreÄ?ne bruto plaÄ?e so letos izplaÄ?ali v finanÄ?ni in zavarovalniĹĄki dejavnosti ter energetiki (2.473 evrov), najniĹžje pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v katere se uvrĹĄÄ?ajo tudi kadrovske agencije (1.122 evrov) in gostinstvo (1.152 evrov).

HSE ĹĄe vedno obremenjen s posojili NajteĹžji Ä?asi so na sreÄ?o za njimi, ugotavljajo na HSE, Ä?eprav so kot skupina ĹĄe vedno obremenjeni z velikimi posojili, predvsem zaradi TeĹĄ 6, in so tako z vidika absolutnega dolga na drugem mestu v drĹžavi. VeÄ?ji dolg ima samo Mercator. Je pa TeĹĄ 6 v tem trenutku ĹĄe kako pomemben, saj je hidrologija letos veÄ?inoma slaba. Proizvodnja v hidroelektrarnah skupine HSE je okoli 40 odstotkov niĹžja od naÄ?rtovane, proizvodnja v TEĹ pa 15 odstotkov viĹĄja.

IntenzivnejĹĄe naloĹžbe Ĺželeznic

SteÄ?aju Vegrada, ki ĹĄe vedno odpira stare rane, ni videti konca Oktobra leta 2010 zaÄ?etemu steÄ?aju Vegrada ĹĄe ni videti konca – PremoĹženja praktiÄ?no ni bilo, saj ga je bilo veÄ? kot 80 odstotkov zastavljenega pri bankah – V tem Ä?asu pa je bilo opravljenih preko 500 pravd

Ĺ˝eleznice so konÄ?no zaÄ?ele z veÄ?jimi naloĹžbami posodabljati vlake in tudi celoten ĹželezniĹĄki sistem. Trenutno so med drugim konÄ?ali nadgradnjo in obnovo ĹželezniĹĄke postaje Celje. Ta dela so se zaÄ?ela lani in so bila sedaj uspeĹĄno pripeljana h koncu. S tem je konÄ?an tudi prvi del nadgradnje ĹželezniĹĄke proge Zidani Most–Celje, ki je zajemal nadgradnjo ĹželezniĹĄkih postaj Celje in LaĹĄko. Junija je bila namreÄ? Ĺže zakljuÄ?ena nadgradnje ĹželezniĹĄke postaje LaĹĄko. V okviru drugega sklopa projekta sedaj poteka nadgradnja odsekov Rimske Toplice–LaĹĄko in LaĹĄko–Celje.

Mira ZakoĹĄek

TuristiÄ?ni rekordi

Ä?ene, a jim zmaga na sodiĹĄÄ?u seveda ni prinesla veliko). Ĺ tevilni upniki so se pritoĹžili na preizkus terjatev, saj jim je Grilova terjatve bodisi prerekala bodisi jim ni priznala loÄ?itvene pravice. Nekateri od sodnih postopkov pa se ĹĄe kar vleÄ?ejo, stroĹĄki steÄ?aja pa seveda letijo v nebo.

V zaÄ?etku oktobra leta 2010 se je zaÄ?el steÄ?ajni postopek za krovno druĹžbo Vegrad in tudi njene ĹĄtevilne druĹžbe v Sloveniji, na HrvaĹĄkem in v Srbiji, ki ĹĄe vedno ni zakljuÄ?en. Ĺ˝e takrat je bilo znano, da bo steÄ?ajna masa znana ĹĄele, ko bodo prodali vse premoĹženje, in tudi to, da se bo steÄ?aj zaradi ĹĄtevilnih nejasnosti vlekel dolgo, a nihÄ?e ni slutil, da tako dolgo. Postopek ĹĄe vedno ni konÄ?an in ĹĄe vedno mu tudi ni videti konca. Dejstvo pa je tudi,

â?ą

PremoĹženje je bilo na zaÄ?etku ocenjeno na 20 milijonov, iztrĹžek pa je bil mnogo niĹžji.

da bo veÄ?ina ostala praznih rok oziroma bo poplaÄ?ana le delno. SteÄ?ajni postopek Vegrada traja tako dolgo zaradi ĹĄtevilnih toĹžb, pa tudi prodaje premoĹže-

Alenka Gril

nja, ki ga sicer ni bilo veliko, takrat so ga ocenili na 20 milijonov evrov, a potem tudi zaradi nepremiÄ?ninske in finanÄ?ne krize iztrĹžili bistveno manj. Na primer za samski dom v Velenju, ki so ga prodajali za 1,1 milijona, so na koncu dobili 360 tisoÄ?akov. Takrat je steÄ?ajna upraviteljica Alenka Gril ugotavljala: ÂťBistvo tega postopka je v tem, da je bilo praktiÄ?no vse premoĹženje zastavljeno tako, da je veÄ?ina izkupiÄ?ka od prodaje premoĹženja ĹĄla za poplaÄ?ilo stroĹĄkov,

preostali del pa loÄ?itvenim upnikom – predvsem so to bile banke.ÂŤ Zastavljenega premoĹženja je bilo kar 80 odstotkov. V tistih Ä?asih na 20 milijonov ocenjeno premoĹženje pa je dosegalo zgolj dvajsetino zneska terjatev, ki ga je steÄ?ajna upraviteljica priznala 2500 upnikom. VeÄ? kot jasno je bilo Ĺže na zaÄ?etku, potrdilo pa se je tudi v praksi, da so na raÄ?un nekdanjega Vegrada sluĹžila predvsem sodiĹĄÄ?a, ki so opravila veÄ? kot 500 pravdnih postopkov (v veÄ?ini teh primerov so bile terjatve upravi-

â?ą

Opravljenih je bilo veÄ? kot 500 pravdnih postopkov, a uspeh na sodiĹĄÄ?u veÄ?ini ni prinesel denarja.

V zadnjem poroÄ?ilu, ki ga je Grilova predloĹžila Ajpes-u, so imeli konec marca na raÄ?unu steÄ?ajne mase milijon 340 tisoÄ? evrov, premoĹženja praktiÄ?no ni veÄ? nobenega, kar nekaj toĹžb pa je ĹĄe odprtih. Kdaj bo postopek, ki mnogim ĹĄe vedno odpira stare rane, sklenjen, pa tudi zato ni znano. đ&#x;”˛

V letoĹĄnjem poletju so dobro obiskani tudi slovenski hribi in skoraj povsod se lahko pohvalijo z rekordi. Tako je recimo tudi na Golteh, kjer je dobro zaseden hotel. Z dobrim rezultati pa so se pohvalili tudi v zreĹĄkem podjetju Unitur, ki gospodari z Roglo. Julija so namreÄ? zabeleĹžili ĹĄtiri odstotke veÄ? noÄ?itev kot lanskega julija, napovedi za ta mesec pa se za zdaj gibljejo na ravni lanskega avgusta. Letos bo Rogla gostila Ä?ez 60 odstotkov slovenskih in okoli 40 odstotkov tujih gostov. Med gosti je najveÄ? vrhunskih ĹĄportnikov in druĹžin, med tujci pa prevladujejo Hrvati, Italijani, Nemci, Poljaki, Bosanci in Srbi.

Pony kolesa na prodaj Dobri dve leti po tem, ko je bila napovedana vrnitev kultnega kolesa pony, je eden od dveh partnerjev iz projekta, BTC, Ĺže dvignil roke. Gorenje, ki je v Ä?asu povezovanja z japonskim Panasonicom raÄ?unalo na to, da bodo nekoÄ? zanimiva kolesa poganjali tudi elektromotorji, pa tudi odstopa od projekta in je menda Ĺže naĹĄlo kupca za druĹžbo Gor kolesa. Kdo je to, za zdaj ĹĄe ne razkrivajo.

Kako varni so viadukti? Po zruĹĄenju viadukta v Italiji se je marsikomu postavilo vpraĹĄanje, kaĹĄna pa je varnost naĹĄih viaduktov. Na slovenskem avtocestnem omreĹžju je kar 193 viaduktov, na njih Dars enkrat meseÄ?no izvaja tekoÄ?e preglede, poleg teh pa ĹĄe dodatne. Med drugim naÄ?rtujejo tudi posodobitev metodologije za spremljanje stanja premostitvenih objektov. Pri nobenem od takĹĄnih objektov, h katerim med drugim sodijo viadukti in mostovi, zatrjujejo, da ni ogroĹžena stabilnost konstrukcije. Poleg tega so naĹĄi viadukti grajeni drugaÄ?e in so tudi novejĹĄi od tistega, ki se je poruĹĄil v Genovi. đ&#x;”˛

mz


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 5

OBJAVA

23. avgusta 2018

5

Mestna obÄ?ina Velenje v prvem polletju poslovala v skladu z naÄ?rtom V prvem polletju je Mestna obÄ?ina Velenje (v nadaljevanju MOV) poslovala v skladu z naÄ?rtom. Socialna koĹĄarica za boljĹĄo kakovost Ĺživljenja naĹĄih obÄ?ank in obÄ?anov je znaĹĄala 382.049 evrov. MOV redno poravnava obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev ter neokrnjeno zagotovlja materialne pogoje svojim javnim zavodom. V prvem polletju so bili objavljeni vsi razpisi za sofinanciranje prireditev, projektov, programov in dejavnosti druĹĄtev. ZaÄ?etih je veliko projektov in v drugem polletju naÄ?rtujemo izvedbo preteĹžnega dela naÄ?rtovanih naloĹžb. Prihodki proraÄ?una MOV za leto 2018 so bili v prvem polletju 2018 realizirani v viĹĄini 15.172.453 evrov, odhodki in izdatki pa v viĹĄini 15.725.045 evrov. V primerjavi s sprejetim proraÄ?unom za leto 2018 to predstavlja 35 % naÄ?rtovanih prihodkov in prejemkov ter 34 % naÄ?rtovanih odhodkov in izdatkov. Stanje sredstev na raÄ?unih na dan 30. 6. 2018 je bilo 3.786.907 evrov. NajveÄ? prihodkov smo prejeli od dohodnine (54,2 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (12,9 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a (11,6 %), najemnin stanovanj (4,0 %), najemnin za zemljiĹĄÄ?a (2,5 %), davka na promet z nepremiÄ?ninami (1,7 %) in sofinanciranja delovanja MIRVO (1,1 %). Prihodki od dohodnine so znaĹĄali 8.229.650 evrov. Dohodnina predstavlja prihodek obÄ?ine po zakonu, ki ureja financiranje obÄ?in, njena viĹĄina je med drugim odvisna tudi od vrednosti povpreÄ?nine za posamezno leto, ki se doloÄ?i z zakonom, ki ureja izvrĹĄevanje proraÄ?una RS. Za leto 2018 znaĹĄa 551 evrov, kar je pomembno manj, kot bi bilo to potrebno za financiranje z zakonom obveznih nalog obÄ?ine. OPIS

SPR 2018

Za zagotavljanje Ä?im boljĹĄe kakovosti Ĺživljenja je MOV v prvem polletju namenila 382.049 evrov, in sicer za brezplaÄ?en mestni potniĹĄki prevoz Lokalc in brezplaÄ?no izposojo koles Bicy 158.748 evrov, za zavetiĹĄÄ?e za brezdomce in javno kuhinjo ter projekt viĹĄki hrane 96.510 evrov, za denarno pomoÄ? ob rojstvu otroka in program OZ RdeÄ?ega kriĹža Velenje 44.044 evrov, za enkratne izredne denarne pomoÄ?i 42.661 evrov, za Center ponovne uporabe 10.000 evrov, za dnevne centre za posamezne skupine in brezplaÄ?no pravno svetovanje 8.760 evrov, za projekt ObÄ?ina po meri invalidov 8.634 evrov, za Odbor za pomoÄ? obÄ?ankam in obÄ?anom 6.960 evrov, za projekt Velenje, starosti prijazno mesto 3.180 evrov, za mestno blagajno – plaÄ?evanje poloĹžnic brez provizije – 1.812 evrov in za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/ projektov 740 evrov.

REA 2018

PRORAÄŒUN Prihodki in prejemki 43.028.162 15.172.453 Odhodki in izdatki

46.051.019 15.725.045

Stanje sredstev na raÄ?unih 31.12.2017 (ostanek sredstev)

4.339.499

Stanje sredstev na raÄ?unih 30.6.2018

1.316.642

4.339.499 3.786.907

Preglednica 1: Realizacija proraÄ?una MOV v prvem polletju 2018

V prvem polletju 2018 je MOV za financiranje tekoÄ?ih zakonsko doloÄ?enih nalog namenila 9,7 mio evrov, kar je za 1,7 mio evrov veÄ? od prejete dohodnine. Odhodki in izdatki so bili realizirani v viĹĄini 15.725.045 evrov, najveÄ? jih je bilo namenjenih za: delovanje in vzdrĹževanje vrtcev (14,8 %), administracijo obÄ?inske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti obÄ?inske uprave in skupnih obÄ?inskih organov, razpolaganje in upravljanje obÄ?inskega premoĹženja, tekoÄ?e in investicijsko vzdrĹževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (12,0 %), programe ĹĄporta (6,9 %), plaÄ?ilo obveznosti iz financiranja izvrĹĄevanja proraÄ?una za investicije (6,8 %), oskrbo s toplotno energijo (4,0 %), upravljanje in tekoÄ?e vzdrĹževanje cest (3,4 %) in investicijsko vzdrĹževanje in gradnjo obÄ?inskih cest (3,4 %). Za plaÄ?e in druge izdatke v zvezi z delom je bilo porabljenih 2.606.542 evrov oziroma 16,6 % proraÄ?una, za ostale tekoÄ?e odhodke in izdatke 10.777.399 evrov oziroma 68,5 % proraÄ?una, za investicijske odhodke 2.311.103 evrov oziroma 14,7 % proraÄ?una in za proraÄ?unsko rezervo 30.000 evrov

oziroma 0,2 % proraÄ?una. Za financiranje projektov je MOV pridobila 168 tisoÄ? evrov sredstev iz drĹžavnega proraÄ?una in od drugih evropskih institucij. ZadolĹževanja proraÄ?una, izdaj in unovÄ?enj poroĹĄtev ter izterjav regresnih zahtevkov iz poroĹĄtev v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 ni bilo. V prvem polletju 2018 smo zmanjĹĄali zadolĹženost za 1 mio evrov. V prvem polletju so bila krajevnim skupnostim iz proraÄ?una nakazana sredstva v viĹĄini 112.323 evrov, in sicer za delovanje svetov 45.347 evrov, vzdrĹževanje nekategoriziranih cest 64.666 evrov, program za starostnike 770 evrov in prireditve 1.540 evrov. Mestne Ä?etrti so v tem obdobju za delovanje svetov mestnih Ä?etrti razpolagale s 6.900 evri. MOV je v prvem polletju redno poravnavala obveznosti do svojih dobaviteljev in izvajalcev. Prav tako smo v obÄ?inskem proraÄ?unu v prvem polletju zagotovili materialne pogoje za delo obÄ?inskih organov, obÄ?inske uprave ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. TekoÄ?e smo izvajali obÄ?inske naloge v osnovnem izobraĹževanju, raziskovalni dejavnosti, kulturi, ĹĄportu, socialnem varsvtu, otroĹĄkem varstvu ter zdravstvenem varstvu, komunalni, stanovanjski in cestni dejavnosti, dejavnosti turizma in pospeĹĄevanju drobnega gospodarstva, gospodarjenju s prostorom ter varstvu okolja, v poĹžarnem varstvu, varstvu pred naravnimi in drugimi nesreÄ?ami ter mrliĹĄki sluĹžbi. V prvem polletju so bili izvedeni vsi razpisi za sofinanciranje prireditev, projektov, programov in dejavnosti druĹĄtev ter drugih subjektov v javnem interesu v ĹĄportu, kul-

EĂůŽǎÄ?ÄžͲĹ˝Ć?ĹŹĆŒÄ?Ä‚Ć?ƚŽƉůŽƚŜŽÄžĹśÄžĆŒĹ?Ĺ?ĹŠĹ˝

Ď˛ĎŹĎŹÍ˜Ď´ĎŽĎľÎŚ

KÄ?ŜŽǀĞÄ?ÄžĆ?ĆšͲŏŽŜÄ?ÄžĆ?Ĺ?ĹŠÄ‚njĂÄ?ÄžĆ?ƚĞ EĂůŽǎÄ?ÄžͲÄ“Ĺ?ƓēĞŜŊĞŽĚƉĂĚŜĹ?ĹšǀŽĚĂ /ŜǀĞĆ?ĆšĹ?Ä?Ĺ?ĹŠĆ?ĹŹĹ˝Ç€ÇŒÄšĆŒÇŽÄžÇ€Ä‚ĹśĹŠÄžĹ?ŜŽÄ?ŜŽǀĞĆ?ƚĂŜŽǀĂŜŊ

Ď°ĎąĎąÍ˜Ď­ĎąĎľÎŚ ĎŽĎ­ĎąÍ˜ĎľĎłĎŹÎŚ Ď­ĎłĎŻÍ˜ĎłĎąĎ­ÎŚ

Ď´Ď˛ĎąÍ˜ĎŻĎľĎ°ÎŚ

KĆ?ƚĂůĹ?Ĺ?ŜǀĞĆ?ĆšĹ?Ä?Ĺ?ĹŠĆ?ĹŹĹ?ŽĚŚŽĚŏĹ?

Grafikon 1: Realizacija proraÄ?una v prvem polletju 2018 – investicijski odhodki

ZW>ED^dE/WKdE/a</WZsK >K<>/EZW>E/WK^K:<K>^Í&#x2122;

ϭϹϴÍ&#x2DC;ϳϰϴÎŚ

sd/aZKD/E:sE <h,/E:dZWZK:<ds/a</,ZE

ϾϲÍ&#x2DC;ϹϭϏÎŚ

EZEWKDKKZK:^dshKdZK</E WZK'ZDKZ<s>E:

Ď°Ď°Í&#x2DC;ĎŹĎ°Ď°ÎŚ

Ď°ĎŽÍ&#x2DC;ϲϲϭÎŚ

E<ZdE/ZEEZEWKDK/

Ď­ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŹÎŚ

EdZWKEKsEhWKZ EsE/EdZ/WK^DE^<hW/E/E ZW>EKWZsEK^sdKsE:

Ď´Í&#x2DC;ϳϲϏÎŚ

Ď´Í&#x2DC;ϲϯϰÎŚ

WZK:<dÎ&#x2014;K/EWKDZ//Es>/KsÎ&#x2014; KKZWKDKKE<D/E KEKD

ϲÍ&#x2DC;ϾϲϏÎŚ

WZK:<dÎ&#x2014;s>E:Í&#x2022;^dZK^d/WZ/:EK D^dKÎ&#x2014;

ĎŻÍ&#x2DC;Ď­Ď´ĎŹÎŚ

D^dE>':EÍžW>sE: WK>KÂ E/ZWZKs//:Íż

Ď­Í&#x2DC;Ď´Ď­ĎŽÎŚ

^K&/EE/ZE:^K/>E/,/E Zs^dsE/,WZK'ZDKsÍŹWZK:<dKs

ϳϰϏΌ

WZK:<dͲK,K</ĎŽĎŹĎ­Ď´ ^K&/EE/ZE:ͲWZ/,K</ĎŽĎŹĎ­Ď´ Ď­ĎľÍ&#x2DC;Ď´ĎŽĎ´ÎŚ ĎŻĎłÍ&#x2DC;ϾϭϹÎŚ

WĆ&#x152;ŽŊÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x161;ZZ

ĎŽĎąÍ&#x2DC;ϾϹϯÎŚ ĎŻĎ°Í&#x2DC;ĎŹĎ°Ď°ÎŚ ϹϭÍ&#x2DC;ϴϲϲÎŚ

Zh/E^

,/W^

WĆ&#x152;ŽŊÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?'ŽϰĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?

Ä&#x17E;Ͳ'hd^ WĆ&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŹDĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ç&#x152;Ä&#x201A; ĹŹĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ˝Í&#x2022;Ĺ?Ĺ˝Ç&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ĺ?Ĺś Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ŜŽ ,^dEhd

ĎŻĎŹÍ&#x2DC;ĎŻĎŹĎŻÎŚ ĎŽĎąÍ&#x2DC;ĎŽĎŹĎ´ÎŚ Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ϾϯϾÎŚ ϹϏÍ&#x2DC;ϳϯϾÎŚ ĎľÍ&#x2DC;ϳϰϳÎŚ

ĎŹÎŚ ĎŽÍ&#x2DC;ϴϾϹÎŚ ĎŽĎŻÍ&#x2DC;ώϰϾΌ Ď°ĎŹÍ&#x2DC;ĎŽĎ°Ď­ÎŚ

Grafikon 3: Realizacija proraÄ?una MOV v prvem polletju 2018 â&#x20AC;&#x201C; sofinanciranje projektov

Grafikon 2: Realizacija proraÄ?una MOV v prvem polletju 2018 â&#x20AC;&#x201C; pomoÄ? obÄ?ankam in obÄ?anom

PomembnejĹĄa vlaganja so bila: naloĹžbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo pri oskrbi s toplotno energijo â&#x20AC;&#x201C; 601 tisoÄ? evrov, obnova cest po programu koncesije â&#x20AC;&#x201C; 455 tisoÄ? evrov, naloĹžba po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na podroÄ?ju Ä?iĹĄÄ?enja odpadnih voda â&#x20AC;&#x201C; 216 tisoÄ? evrov, in investicijsko vzdrĹževanje in obnova stanovanj â&#x20AC;&#x201C; 174 tisoÄ? evrov.

turi, socialnem in zdravstvenem varstvu, turizmu, malem gospodarstvu, kmetijstvu. Za ta namen so s proraÄ?unom naÄ?rtovana sredstva v viĹĄini 1.186.358 evrov; v prvem polletju je bilo realiziranih 583.817 evrov oz. 49 %. V drugem polletju naÄ?rtujemo izvedbo preteĹžnega dela investicij, te so za letoĹĄnje leto naÄ?rtovane v viĹĄini 17.307.432 evrov oz. 38 % proraÄ?una. Tako do konca leta priÄ?akujemo izvedbo oziroma pripravo potrebnih postopkov za izvedbo naslednjih najpomembnejĹĄih investicij: obnova JurÄ?iÄ?eve, BraÄ?iÄ?eve in ZidanĹĄkove ceste; rekonstrukcija GoriĹĄke ceste; ureditev prometne infrastrukture na obmoÄ?ju KS Ĺ martno; izgradnja kanalizacijskega omreĹžja Vinska Gora â&#x20AC;&#x201C; center; nakup igral in opreme za zunanja otroĹĄka igriĹĄÄ?a; izdelava in postavitev zbirke prvih beril â&#x20AC;&#x201C; SvetiĹĄÄ?e knjige v KnjiĹžnici Velenje; zakljuÄ?ek izgradnje modularnega prizidka k vrtcu Vrtiljak; energetske sanacije na naslovih Ceste talcev 18a, Simona Blatnika 1 in Vojkova 12 a; celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu; sanacija plazu Postrpinekâ&#x20AC;&#x201C;MlaÄ?nik (2. faza), obnova SonÄ?nega parka; investicijsko vzdrĹževanje matiÄ?nih in podruĹžniÄ?nih osnovnih ĹĄol; zakljuÄ?ek izgradnje in opremljanja Spominskega centra 91; sanacija in preureditev ĹĄportnega igriĹĄÄ?a v KavÄ?ah (1. faza); dokonÄ?anje investicij v Zdravstvenem domu Velenje (obnova laboratorijev, preureditev prostorov v dodatne ambulante); nadaljevanje urejanja okolice SmuÄ?arskoskakalnega centra Velenje in nakup avtomobila za zaÄ?etek projekta Prostoferstvo. Med veÄ?jimi naloĹžbami, ki se bodo zaÄ?ele izvajati v letoĹĄnjem letu in bodo zakljuÄ?ene v prihodnjem letu, so: gradnja oskrbovanih stanovanj, revitalizacija starotrĹĄkega jedra, ureditev prostora Stari trg 11, ureditev prireditvenega prostora in prireditvenega odra ob Velenjskem jezeru, gradnja razliÄ?nih projektov mestnega kolesarskega omreĹžja, priÄ?etek gradnje vrtca v Vinski Gori, sklenitev javno-zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo in obnovo zimskega bazena ter POĹ  PleĹĄivec. đ&#x;&#x201D;˛


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 6

6

PREGLED TEDNA

OD SREDE do torka Sreda, 15. avgust Zaznamovali smo praznik Marijinega vnebovzetja, ki je bil tudi dela prost dan. Na nekaterih cestah po Sloveniji so Ĺže od jutra nastajali zastoji. Ob prazniku so sicer zaĹživela Marijina svetiĹĄÄ?a po vsej drĹžavi, najslovesneje je bilo na Brezjah. V luÄ?i ameriĹĄkih carin, ki so povzroÄ?ile padec vrednosti turĹĄke lire, je nemĹĄka kanclerka Angela Merkel turĹĄkemu predsedniku Tayyipu Erdoganu dejala, da je moÄ?no turĹĄko gospodarstvo v interesu NemÄ?ije. V napadih talibanov na severu Afganistana je bilo ubitih 35 vojakov in devet policistov.

ZaÄ?elo se je iskanje krivca za zruĹĄitev avtocestnega viadukta v Genovi.

V Italiji se je zaÄ?elo iskanje odgovornih za tragedijo pri Genovi. Takoj je bilo jasno, da vidijo najveÄ?jega krivca v zasebni avtocestni druĹžbi Autostrade per l'Italia, ki je v veÄ?inski lasti druĹžine Benetton. Vodja kabineta madĹžarskega premierja Viktorja Orbana je dejal, da bo madĹžarska vlada prenehala financirati univerzitetno pouÄ?evanje ĹĄtudij spola. Vrhovno sodiĹĄÄ?e v ameriĹĄki zvezni drĹžavi Pensilvanija je po letu in pol preiskave objavilo obseĹžno poroÄ?ilo o spolnih zlorabah otrok, ki so jih zakrivili duhovniki RimskokatoliĹĄke cerkve.

ske vlade. Po prisegi je Ĺ arec dejal, da bo vse svoje moÄ?i usmeril v to, da bo dobro za vse. Mediji so opozorili, da je prvi korak k sestavi vlade sicer storjen, a da bodo morale v naslednjih dneh stranke povedati, katere resorje bi prevzele oziroma na katerih resorjih imajo ljudi, ki bi jih bili pripravljeni prevzeti.

Marjan Ĺ arec je dobil glas veÄ?, kot je priÄ?akoval.

Na zahodu Srbije je bil razkrit tabor za vojaĹĄko urjenje otrok, v katerem so naĹĄli 34 deÄ?kov in fantov ter 10 deklic in deklet iz Srbije, Republike srbske in Ä&#x152;rne gore. VojaĹĄko parado, ki si jo je v Washingtonu za novembra letos zaĹželel ameriĹĄki predsednik Donald Trump, so dokonÄ?no odpovedali oziroma preloĹžili, verjetno na leto 2019. Italijanska vlada je zaÄ?ela postopek za odvzem koncesije zasebnemu upravitelju avtocest Autostrade per l'Italia zaradi torkovega zruĹĄenja avtocestnega viadukta v Genovi.

Ponedeljek, 20. avgust V peterici koalicijskih strank so se naÄ?eloma dogovorili za kadrovski razrez prihodnje vlade. Na Jugu Italije je med izletom v soteski Raganello umrlo najmanj 11 ljudi, ki jih je odnesla narasla reka. V bliĹžini Barcelone je skuĹĄal moĹĄki, oboroĹžen z noĹžem, napasti policiste na policijski postaji. Napadalca so ustrelili, pri Ä?emer je na kraju umrl.

Predsednik SDS Janez JanĹĄa je v odzivu na izvolitev mandatarja Marjana Ĺ arca ocenil, da se je Sloveniji zgodila nova politiÄ?na prevara. Ruski predsednik Vladimir Putin in nemĹĄka kanclerka Angela Merkel sta se na obrobju Berlina pogovarjala o konfliktih v Siriji in na vzhodu Ukrajine. Italijo je prizadela ĹĄe ena tragedija.

V Indiji so se ĹĄe naprej borili z obseĹžnimi poplavami. V tamkajĹĄnji zvezni drĹžavi Kerala so zahtevale najmanj 357 Ĺživljenj in povzroÄ?ile za veÄ? kot tri milijarde dolarjev ĹĄkode na infrastrukturi. Ĺ e naprej se je zaostrovalo stanje v Venezueliâ&#x20AC;&#x201C; Brazilija je poslala vojsko in dodatno policijsko okrepitev v obmejno mesto Pacaraima, kjer so domaÄ?ini napadli in poĹžgali taboriĹĄÄ?e venezuelskih pribeĹžnikov. Za vedno se je poslovil Kofi Annan.

V starosti 80 let je umrl nekdanji generalni sekretar ZdruĹženih narodov in prejemnik Nobelove nagrade za mir Kofi Annan. Tuji mediji so opozorili, da ameriĹĄke oblasti tudi tri tedne po roku, ki ga je postavil kalifornijski sodnik, ĹĄe niso zdruĹžile 565 otrok s starĹĄi oziroma skrbniki, ki so v ZDA vstopili brez ustreznih dokumentov. V Ĺ vici so oblasti muslimanskemu paru zavrnile proĹĄnjo za drĹžavljanstvo, ker se med pogovorom nista Ĺželela rokovati z osebami nasprotnega spola.

Torek, 21. avgust Koalicijski petorÄ?ek strank je javnosti predstavil prioritete svojega delovanja in pojasnil tudi, kako so se dogovorili za delitev ministrskih mest. Skupaj z Levico je koalicija popustila in sprejeli so odloÄ?itev, da bodo imeli veÄ?ino v

Nedelja, 19. avgust Poslanka NSi Ljudmila Novak je zavrnila namigovanja, da je ona tista, ki je prispevala nepriÄ?akovani opozicijski glas podpore Marjanu Ĺ arcu za izvolitev na mandatarsko funkcijo.

Petek, 17. avgust Poslanci so s 55 glasovi za in 31 proti potrdili Marjana Ĺ arca za predsednika sloven-

V medijih je odjeknila informacija, da so naĹĄi policisti 28 kubanskim plesalcem zaradi pozabljenih dokumentov naloĹžili skupno 14 tisoÄ? evrov kazni. Indonezijski otok Lombok, ki si ĹĄe ni opomogel od tresenja tal v zaÄ?etku avgusta, je stresel ĹĄe en moÄ?an potres. V Savdski Arabiji je veÄ? kot dva milijona muslimanskih vernikov ob strogih varnostnih ukrepih zaÄ?elo hadĹž, tradicionalno romanje v Meko. Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je podpisal nov zakon, ki krepi nadzor nad spletom. Odbor ZdruĹženih narodov za Ä?lovekove pravice, ki ga sestavljajo neodvisni strokovnjaki, je Brazilijo pozval, naj zaprtemu nekdanjemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi dopusti ponovno kandidaturo oktobra, saj postopek v njegovem primeru ĹĄe poteka.

Sobota, 18. avgust

Vlada je sporoÄ?ila, da je Slovenija obveznost glede premestitev ljudi iz GrÄ?ije in Italije izpolnila v celoti in v postavljenih rokih. Slovenski ribiÄ?i so pribliĹžno pol leta po prvih hrvaĹĄkih plaÄ?ilnih nalogih zaradi ribolo-

va v slovenskem delu Piranskega zaliva dobili tudi prva vabila k sodniku za prekrĹĄke v hrvaĹĄkem Umagu. V Ä&#x152;renĹĄovcih je potekala proslava pred drĹžavnim praznikom zdruĹžitve prekmurskih Slovencev z matiÄ?nim narodom, osrednji govornik je bil predsednik drĹžave Borut Pahor. Ĺ esterica strank je predlagala razreĹĄitev predsednika DrĹžavnega zbora Mateja Tonina za dan kasneje. Tonin je dejal, da dogovori v tej koaliciji oÄ?itno ne drĹžijo, in napovedal, da bo odstopil sam. Oblasti Bosne in Hercegovine so napovedale, da bodo vzpostavile veÄ? zaÄ?asnih centrov za prebeĹžnike. Indijo so prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 73 Ĺživljenj. V Kaliforniji so se ĹĄe naprej spopadali z obseĹžnimi poĹžari. Oblasti so za pomoÄ? pri gaĹĄenju uporabile tudi zapornike.

Žabja perspektiva

Mojca Ĺ truc

Ä&#x152;etrtek, 16. avgust

Medtem ko so se v Indiji spopadali z obseĹžnimi poplavami, v Kaliforniji bitka z ognjenimi zublji ĹĄe ni bila konÄ?ana.

23. avgusta 2018

Indonezijski otok je stresel ĹĄe en moÄ?an potresni sunek.

Donald eno, Melania drugo.

komisijah za nadzor javnih financ ter obveĹĄÄ?evalnih in varnostnih sluĹžb SDS, NSi in SNS. Predsednik republike Borut Pahor je prejel pet kandidatur za guvernerja Banke Slovenije. Washington je zamrznil veÄ? sto milijonov dolarjev vredno premoĹženje Rusov in ruskih podjetij v ZDA kot del sankcij proti Moskvi. Donald Trump je na Twitterju napadel Johna Brennana kot ÂťnajslabĹĄega direktorja Cie v zgodovini ZDAÂŤ in politiÄ?nega ťarlatanaÂŤ, isti dan pa je Melania Trump posvarila pred uniÄ?evalno moÄ?jo druĹžbenih medijev. NemÄ?ija je sporoÄ?ila, da je na poti, da bo imela Ĺže tretje leto zapored najveÄ?ji trgovinski preseĹžek na svetu.

Ä&#x152;as Med pripravami na manjĹĄe rojstnodnevno praznovanje ob zakljuÄ?ku tretjega desetletja me je najbolj â&#x20AC;&#x153;razveselilâ&#x20AC;? sodelavec z besedami: â&#x20AC;&#x153;Ne morem verjeti, kako si mlada, ampak joj, po tridesetem gre vse samo ĹĄe navzdol.â&#x20AC;? Avtor izjave je zgolj ĹĄest let starejĹĄi od mene. TjaĹĄa Zajc Ä&#x152;e bi Ĺživljenjsko energijo, priÄ?akovanja, razoÄ?aranja, uspehe in ambicije v odnosu do Ä?asa narisali v koordinatno mreĹžo v obliki Ä?rt, bi nastala kaotiÄ?na Ä?aÄ?ka. Ĺ˝ivljenjska energija bi bila vztrajno padajoÄ?a premica. Naivnosti, neustavljivi optimizem in visoka priÄ?akovanja bi predstavljala do pribliĹžno tridesetega vzpenjajoÄ?a se premica, katere naklon se z leti in izkuĹĄnjami zaÄ?ne manjĹĄati. RazoÄ?aranja bi imela obliko sinusne krivulje; gredo gor in dol in gor in dol, odvisno od posameznika. Uspehi bi bili bolj posamiÄ?ne toÄ?ke, ambicije pa ponovno od posameznika odvisne toÄ?ke ali premice. Za nekatere naraĹĄÄ?ajoÄ?a premica do ĹĄestdesetega leta in dlje, za druge spreminjajoÄ?a se krivulja, za tretje po doloÄ?enem letu nespreminjajoÄ?a se Ä?rta. Vsekakor se ne strinjam, da gre po tridesetem vse samo navzdol. Za generacije naĹĄih starĹĄev je bil Ĺživljenjski cilj stalna ustaljena sluĹžba. Danes velja nenapisano pravilo, da je delovno mesto smiselno zamenjati po ĹĄtirih do ĹĄestih letih, Ä?e ĹželiĹĄ osebnostno napredovati. Ne gre nujno za napredek v finanÄ?nem ali statusnem smislu, bolj za posledice, ki jih prinese menjava okolja. To te zbudi, morda vrĹže iz tira, vsekakor pa oĹživi, ker si pred novimi izzivi, z novimi ljudi, drugaÄ?nimi obdajajoÄ?imi priÄ?akovanji in vplivi. Ä&#x152;lovek preĹživi in se navadi na marsikaj. Vsekakor laĹžje, ko je v to prisiljen ali motiviran. Ä&#x152;eprav mlajĹĄe generacije danes ne priÄ?akujejo veÄ?, da bodo v eni sluĹžbi 40 let, so (v naĹĄem okolju) vseeno pogosto obremenjene z idejo usodne determiniranosti kariere in poklica glede na konÄ?ano izobrazbo. Zaradi s kulturo vcepljenega obÄ?utka usodnosti izbranega ĹĄtudija v mladosti me vedno znova navduĹĄujejo zgodbe ljudi, ki so se kasneje v Ĺživljenju odloÄ?ali za bolj ali manj radikalne spremembe ali povsem novo izobrazbo. Ena zadnjih takĹĄnih je zgodba Edith Eger â&#x20AC;&#x201C; 91 let stare ameriĹĄke psihoterapevtke, ki je svojo kariero zaÄ?ela oblikovati ĹĄele v poznih tridesetih letih. Po rodu je bila Ĺ˝idinja, je bila z druĹžino pri 16 letih odpeljana v Auschwitz, nato taboriĹĄÄ?e Mauthausen. S sestro sta bili med redkimi komaj preĹživelimi ob prihodu AmeriÄ?anov dobro leto kasneje. Po vojni se je pri osemnajstih letih poroÄ?ila z bogatim Ĺ˝idom. Kmalu po rojstvu prve hÄ?erke sta morala nenadoma pobegniti pred komunisti. Preselila sta se v ZDA, kjer sta dolgo Ä?asa opravljala razliÄ?na slabo plaÄ?ana dela in imela ĹĄe dva otroka. Egerjeva se je dvajset let sooÄ?ala z nenehnim sovraĹĄtvom in nesprejemanjem okolice â&#x20AC;&#x201C; najprej zaradi Ĺžidovskega porekla, nato kot nezaĹželena in neprilagojena imigrantka v ZDA. VeÄ?krat je izgubila celotno materialno premoĹženje in bila nenehno sooÄ?ena z zaniÄ?evanjem okolice in obÄ?utka niÄ?vrednosti. Kljub vsemu temu je v relativno pozni starosti zaÄ?ela ĹĄtudirati psihoterapijo. Na koncu je s podroÄ?ja tudi doktorirala in odprla svojo prakso. To, da je ne po svoji izbiri iz ĹĄolskega sistema izstopila pri ĹĄestnajstih letih, ni bila ovira za kasnejĹĄi ĹĄtudij. Egarjeva je o svoji zgodbi nedavno napisala knjigo Izbira (The Choice), v kateri podrobneje opisuje svojo Ĺživljenjsko pot. Bila je najmlajĹĄa med trem sestrami in mati ji je pogosto govorila, da ĹĄe dobro, da ima moĹžgane, ker lepa vsekakor ni. Tik preden so ju loÄ?ili v koncentracijskem taboriĹĄÄ?u, ji je mati rekla: â&#x20AC;&#x153;Ne pozabi, ne glede na to, kaj se zgodi, ti nihÄ?e ne more vzeti tvojih misli.â&#x20AC;? Kot opisuje v knjigi, sta jo ti dve misli motivirali za preĹživetje v najteĹžjih Ä?asih. Ker je pametna, se je spodbujala, se je znaĹĄla in preĹživela. Zgodba je vredna branja. Ne nujno zato, ker pove, da naĹĄa usoda nikoli ni dokonÄ?no zapeÄ?atena. Predvsem veliko pove o tem, koliko na naĹĄe dojemanje sveta vpliva naĹĄa lastna mentaliteta. Ĺ˝e res, da nas marsikaj doloÄ?a, omogoÄ?a ali omejuje. A k naÄ?inu razmiĹĄljanja, do katere mere ga bomo razvijali, negovali in pustili, kam nas vodi v prihodnost, imamo veliko moÄ?i sami. Ne glede na starost. đ&#x;&#x201D;˛

Energetski koncept znova v javni obravnavi Ljubljana â&#x20AC;&#x201C; Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo znova poslalo predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije. Besedilo je, kot so pojasnili, enako kot tisto, ki ga je vlada sprejela marca in poslala v drĹžavni zbor. Zaradi predÄ?asnega prenehanja mandata predlog ni priĹĄel na vrsto, postopek obravnave pa se je konÄ?al. Za dosego zastavljenih dolgoroÄ?nih ciljev bo Slovenija morala rabo fosilnih goriv zelo omejiti. To predstavlja velik izziv tudi za Ĺ aleĹĄko dolino. EKS pa z namenom zmanjĹĄanja odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovega postopnega opuĹĄÄ?anja daje velik poudarek poveÄ?anju uÄ?inkovite rabe energije ter veÄ?ji rabi obnovljivih in nizkoođ&#x;&#x201D;˛ mkp gljiÄ?nih virov.


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 7

NaloĹžbeno aktivno leto V ObÄ?ini Ĺ martno ob Paki bodo letos za naloĹžbe namenili veÄ? kot 700 tisoÄ? evrov â&#x20AC;&#x201C; NajveÄ? aktivnosti v infrastrukturi Tatjana PodgorĹĄek

Ĺ˝upan ObÄ?ine Ĺ martno ob Paki Janko KopuĹĄar je na zaÄ?etku leta napovedal, da bodo letoĹĄnja vlaganja v razvoj lokalne skupnosti znaĹĄala blizu 700 tisoÄ? evrov. Ob koncu tega meseca ugotavlja, da bodo naloĹžbe nekoliko presegle omenjeno vsoto predvsem zaradi nakupa zemljiĹĄÄ?a pri osnovni ĹĄoli. Nakup ni bil naÄ?rtovan, je pa obÄ?inska uprava skupaj z obÄ?inskimi svetniki, ki so na dopisni seji priĹžgali zeleno luÄ? za odkup, ocenila, da bi kazalo na hitro ponujeno moĹžnost, izkoristiti. Nadejajo se, da bodo denar zagotovili z rebalansom obÄ?inskega proraÄ?una, ki ga pripravljajo in ga bodo svetniki obravnavali na prvi podopustniĹĄki seji obÄ?inskega sveta.

Janko KopuĹĄar: ÂťV prvi polovici leta smo uresniÄ?ili kar nekaj veÄ?jih prednostnih nalog, izvedbo preostalih naÄ?rtovanih zaÄ?enjamo Ĺže v teh dneh.ÂŤ

Bayerji za vrtec SonÄ?ek z nadaljnjo izgradnjo kanalizacije. ManjĹĄa vlaganja predvidevajo ĹĄe pri nadaljnjem urejanju urbane infrastrukture. V Ĺ martnem ob Paki bodo postavili dve oglasni tabli, v ReÄ?ici ob Paki namestili prikazovalnik hitrosti, pri Mladinskem centru bodo uredili polnilnico za elektriÄ?ne avtomobile. Ä&#x152;e bodo dobili pravoÄ?asno soglasje Direkcije RS za ceste, bodo postavili ĹĄe manjkajoÄ?o turistiÄ?no prometno signalizacijo.

â?ą

KonÄ?no vsa dovoljenja za zapiranje prehoda Slatine.

NajveÄ? vlaganj v cestno infrastrukturo

Trditev o naloĹžbeno aktivnem letu 2018 je Janko KopuĹĄar najprej podkrepil z Ĺže izvedenimi projekti v prvi polovici leta. Med drugim so v sodelovanju s pristojnim ministrstvom posodobili most Ä?ez reko Pako v ReÄ?ici ob Paki z vso pripadajoÄ?o infrastrukturo, v PaĹĄki vasi pa prehod za peĹĄce ter v sodelovanju s Slovenskimi Ĺželeznicami ĹželezniĹĄki

7

POLITIKA

23. avgusta 2018

prehod in navezovalno cesto. Ob tem so se pripravljali na vsa potrebna dela, ki jih Ä?akajo jeseni. V ReÄ?ici ob Paki se bodo lotili obnove komunalne infrastrukture. Rok za izvedbo del ob cesti in na nej proti nekdanjemu gostiĹĄÄ?u Don Juan je 20. oktober. Ä&#x152;ez mesec dni v tej vaĹĄki skupnosti naÄ?rtujejo zaÄ?etek sanacijskih

del na brvi Ä?ez reko Pako. Prav tako je pripravljen razpis za posodobitev uvoza ceste skozi naselje ReÄ?ica ob Paki, ki se prikljuÄ?uje na regionalno cesto iz ĹĄmarĹĄke smeri. V Gavcah zbirajo soglasja lastnikov zemljiĹĄÄ? za razĹĄiritev javne poti in ureditev odvodnjavanja. Preostale ceste v omenjenem naselju bodo urejali hkrati

ÂťUresniÄ?ujemo seveda tudi nekatere druge projekte. Tako smo pri projektu posodobitve drĹžavne ceste od ĹželezniĹĄkega prehoda do nekdanjega podjetja Vino v Ĺ martnem ob Paki konÄ?no pridobili vsa potrebna soglasja za izgradnjo povezovalne ceste, ki jo predvideva projekt zapiranja ĹželezniĹĄkega prehoda za Slatine. Pri tem smo odvisni od finanÄ?nih moĹžnosti Slovenskih Ĺželeznic. Upamo, da bomo pridobili projekt posodobitve drĹžavne ceste skozi naselje ReÄ?ica ob Paki, za katero smo idejno zasnovo Ĺže uskladili z drĹžavo. Aktivnosti za zaÄ?etek potrebnih del pri vseh omenjenih projektih naj bi konÄ?ali do izteka leta,ÂŤ je sklenil Ĺžupan Janko KopuĹĄar.

Donacije oziroma lego kock so bili otroci veseli, pozornosti pa tudi Janko KopuĹĄar in Bojan Juras â&#x20AC;&#x201C; ravnatelj ĹĄmarĹĄke osnovne ĹĄole, pod okrilje katere sodi vrtec.

Ĺ martno ob Paki â&#x20AC;&#x201C; PoroÄ?ali smo Ĺže o odkritju spominskega obeleĹžja pri Bayerjevi oziroma Fojanovi vili v ReÄ?ici ob Paki sredi prejĹĄnjega meseca. Dogodka so se udeleĹžili tudi potomci izumitelja Carla Josefa Bayerja. Ĺ e posebej se jih je dotaknila mladostna energija in ubrano petje malÄ?kov iz tamkajĹĄnjega vrtca SonÄ?ek, zato so otrokom v omenjenem vrtcu donirali 500 evrov za nakup igraÄ?. Prejeli so

jih pred nedavnim. Janko KopuĹĄar, ĹĄmarĹĄki Ĺžupan, je povedal, da jih je donacija prijetno presenetila. ÂťGostje so s tem potrdili, da so bili dobro sprejeti, da so se tu dobro poÄ?utili, hkrati pa pokazali, koliko jim pomeni ohranjanje spomina na njihovega dedka,ÂŤ dodaja KopuĹĄar. đ&#x;&#x201D;˛

Tp

DrĹžava nalaga nove naloge, denarja pa ne da V upravi obÄ?ine Ĺ oĹĄtanj, pravi Drago Koren, se v tem Ä?asu pospeĹĄeno ukvarjajo s tem, kako izvajati novo gradbeno zakonodajo Milena KrstiÄ? â&#x20AC;&#x201C; Planinc

Ĺ oĹĄtanj, 16. avgusta â&#x20AC;&#x201C; Z direktorjem uprave ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj Dragom Korenom sva se sreÄ?ala dan po prazniku in dan pred naÄ?rtovanim kratkim dopustom. Temi, zaradi katere sva se dobila, pa sta bili sveĹženj nove gradbene zakonodaje, ki obÄ?inam nalaga nove naloge, ne zagotavlja pa jim dodatnega denarja za izvajanje in poloĹžnice, ki so jih obÄ?ani prejeli za plaÄ?ilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a in so tu in tam komu dvignile pritisk, ker so bile viĹĄje od lanskih. ZaÄ?niva s poloĹžnicami za plaÄ?ilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a. So te drugaÄ?ne zaradi novega obÄ?inskega odloka? ÂťOdloÄ?be, ki jih izda FinanÄ?ni urad, so bile dejansko pripravljene na osnovi novega odloka. K spremembi nas je pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor oziroma nam naloĹžilo, da opravimo neskladja z zakonom. Predvsem so bile v starem odloku sporne nekatere oprostitve plaÄ?ila. Na primer za podjetnike oziroma gospodarske druĹžbe, ki so na novo zaÄ?ele poslovati na obmoÄ?ju naĹĄe obÄ?ine, za druĹĄtva, ki opra-

vljajo nepridobitno dejavnost, za stavbe in objekte s statusom kulturnega spomenika lokalnega ali drĹžavnega pomena, za zemljiĹĄÄ?a in objekte, katerih uporabnik je ObÄ?ina Ĺ oĹĄtanj in jih za svojo dejavnost uporabljajo krajevne skupnosti, in za objekte javnih zavodov in institucij, katerih ustanovitelj smo. Na ministrstvu so menili, da oprostitve plaÄ?ila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a niso upraviÄ?ene, ker jih zakon ne navaja kot take.ÂŤ

Podlage niso veÄ? iste Zakaj pa se nad poloĹžnicami pritoĹžujejo in jezijo nekateri obÄ?ani? Ti so teh plaÄ?il vajeni. OdloÄ?bo dobijo vsako leto? ÂťZato, ker smo pri izraÄ?unu nadomestila dosledno uporabili podatke, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, neto povrĹĄino, od katere smo odĹĄteli odprte balkone in odprte terase. Ä&#x152;e pa ti podatki â&#x20AC;&#x2122;ne ĹĄtimajoâ&#x20AC;&#x2122;, si jih morajo urediti pri njih. Ob sprejemanju odloka smo obÄ?ane pozvali, da preverijo, kakĹĄne podatke imajo na geodetski upravi, Ä?e so ti skladni z dejanskim stanjem, da ne bi prihajalo do nesporazumov.

bi lahko kaj naĹĄtel.ÂŤ

Drago Koren: ÂťOd naĹĄih uradnikov se priÄ?akuje, da so obÄ?ankam in obÄ?anom za upravne zadeve na voljo tudi zunaj uradnih ur.ÂŤ

Ali ima izvajanje novih dodatnih nalog finanÄ?ne posledice v obÄ?inskem proraÄ?unu? ÂťPrav gotovo. Za izvajanje novih nalog drĹžava ni zagotovila dodatnih sredstev, samo naloĹžila jih je. Za te naloge bomo potrebovali tako dodatna sredstva kot tudi kadre.ÂŤ

â?ą

ÂťZ novim odlokom so odpravili nekatere oprostitve plaÄ?ila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiĹĄÄ?a, osnova za odloÄ?be pa so podatki Gursa.ÂŤ

Na priporoÄ?ilo ministrstva pa nadomestilo obraÄ?unamo vsem lastnikom nepremiÄ?nine. Torej, Ä?e sta lastnika moĹž in Ĺžena, sta torej letos dobila v plaÄ?ilo vsak svoj del, medtem ko smo v prejĹĄnjih letih odloÄ?bo za celotno nepremiÄ?nino izdali samo enemu.ÂŤ Se je v prejĹĄnjih letih lahko zgodilo, da kdo, ki podatkov ni imel urejenih, poloĹžnice ni dobil? ÂťNaÄ?eloma bi se to lahko zgodilo. ObÄ?ina je imela vzpostavljeno svojo bazo podatkov. Pred osmimi leti je pozvala vse, da sami prijavijo podatke o nepremiÄ?ninah, in doslej smo v bistvu uporabljali te.ÂŤ

Kaj je treba, se ve, s Ä?im, pa ne Nova gradbena zakonodaja je precej novih nalog naloĹžila tudi obÄ?inam. Katere? ÂťPredvsem sta jih prinesla nov zakon o urejanju prostora in nov gradbeni zakon, ki sta se zaÄ?ela uporabljati 1. julija. Med drugim izdajo soglasij parcelacijam, izdajo mnenj skladnosti s prostorskimi akti ObÄ?ine, postopke, vezane na moĹžnost sprememb reĹžimov rabe prostora brez spremembe prostorskih aktov, vzpostavitev razliÄ?nih obseĹžnih evidenc in elaboratov, dodatne naloge tudi obÄ?inski inĹĄpekciji in ĹĄe

Boste torej zaposlovali? ÂťZa zdaj ne. Nismo se (ĹĄe) odloÄ?ili za zaposlitev obÄ?inskega urbanista, smo pa morali za izvajanje dodatnih nalog skleniti pogodbo z arhitektom, ki ima za to potrebna pooblastila. Dodatne naloge, naloĹžene obÄ?inski inĹĄpekciji, bomo urejali z medobÄ?insko inĹĄpekcijo. Jasno pa je, da to pomeni dodatne stroĹĄke.ÂŤ ObiÄ?ajno nova zakonodaja sproĹži nove odloke? Bo treba sprejeti kakĹĄnega tudi na to temo? ÂťV pripravi sta dva, ki ju bomo obravnavali Ĺže na septembrski

seji, in sicer Odlok o doloÄ?itvi nadomestila stroĹĄkov lokacijske preveritve in Odlok o doloÄ?itvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v obÄ?inskem prostorskem naÄ?rtu.ÂŤ

Upravne zadeve reĹĄujejo vsakodnevno Koliko zaposlenih pa je danes v upravi ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj? ÂťDvaindvajset. Upam, da nam bo s to zasedbo uspelo vse zadeve ĹĄe naprej reĹĄevati ustrezno, strokovno in kar se da hitro. Ä&#x152;e se bo pokazalo, da bo novih nalog toliko, da z obstojeÄ?o zasedbo tega ne bomo zmogli, bo pa potrebna kaka zaposlitev.ÂŤ Ä&#x152;ez poletje, kako je ĹĄlo? Ste dobro razporedili dopuste? ÂťPotrudili smo se in med dopusti delo organizirali tako, da so lahko tisti, ki so bili v sluĹžbi, sprejeli vse stranke, da nikogar nismo pustili Ä?akati in da so bili tudi ustrezno obravnavani. Upravne zadeve (najrazliÄ?nejĹĄe vloge) na ObÄ?ini obravnavamo in reĹĄujemo praktiÄ?no vsak dan. Lani smo jih med letom reĹĄili 462, med njimi je bilo 422 novih, torej tistih, ki smo jih v reĹĄevanje dobili lani. Zaposleni se trudijo, da zadeve reĹĄujejo kar se da hitro in strokovno. Na nas se lahko obrnejo tudi zunaj uradnih ur, od naĹĄih uradnikov se priÄ?akuje, da so obÄ?ankam in obÄ?anom za upravne zadeve vedno na razpolago.ÂŤ đ&#x;&#x201D;˛


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 8

8

KULTURA

23. avgusta 2018

Mitologija globalne vasi Na 32. likovni delavnici v dvorani Marof v Ĺ martnem ob Paki ustvarjalo devet likovnih ustvarjalcev iz vse Slovenije â&#x20AC;&#x201C; Miti iz preteklosti v sodobnem Ä?asu Tatjana PodgorĹĄek

Ĺ martno ob Paki, od 10. do 19. avgusta â&#x20AC;&#x201C; Dvorana Marof javnega zavoda Mladinski center Ĺ martno ob Paki je bila od petka, 10. avgusta, do minule nedelje atelje, v katerem je ustvarjalo devet nepoklicnih likovnih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Tema 32. likovne delavnice v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je bila Mitologija globalne vasi. Tako kot minule jo je tudi tokrat vodil DuĹĄan FiĹĄer, akademski slikar specialist. Andreja Perko, samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost pri omenjenem skladu, je povedala, da je namen delavnice raziskovanje in preizkuĹĄanje sodobnih likovnih praks. Na letoĹĄnji so po daljĹĄem Ä?asu namenili veÄ?jo pozornost skupinskemu de-

lu, pri tem pa je vsak udeleĹženec v okviru dogovorjenih oblikovnih izhodiĹĄÄ? iskal svoj individualni izraz. Tega in hkrati reĹĄitve so iskali za vpraĹĄanje, kaj dobimo, Ä?e zmeĹĄamo poganske kulture, grĹĄko mitologijo, resniÄ?nostne ĹĄove, TV poroÄ?ila, terorizem, potroĹĄniĹĄtvo â&#x20AC;Ś? Odgovor je bil znan â&#x20AC;&#x201C; popolno zmeĹĄnjavo, a zanje je predstavljal pravi likovni

v kateri ljudje operirajo z nekaterimi podatki, za katere ne vedo, ali so resniÄ?ni ali ne. ÂťV procesu delavnice smo kompleksnost izziva s subjektivnostjo postopno izostrili, kar je omogoÄ?ilo nastajanje novih mitov v polju likovnih podob.ÂŤ Na vpraĹĄanje, ali je zadovoljen z delom udeleĹžencev in njihovimi nastalimi izdelki, je FiĹĄer odgovoril: ÂťLahko

AleĹĄ OjsterĹĄek

Rekli so â?ą

Novi izzivi, nove reĹĄitve Rowena BoĹžiÄ? z Bleda: ÂťNa delavnici sem ponovno po veÄ? letih premora. Pritegnila me je tema delavnice, ki je zelo aktualna. Sicer pa bistvenih razlik med tistimi, na katerih sem sodelovala, in danaĹĄnjo nisem opazila: delamo po istem principu, smo pa starejĹĄi. Sodelovanje na njej mi veliko pomeni, ker se v Ä?asu njenega trajanja posvetimo le dejavnosti in razmiĹĄljamo o njeni temi, likovnih vpraĹĄanjih in reĹĄitvah ... Zame je pomembno tudi druĹženje, prepletanje idej â&#x20AC;Ś Skratka, novi izzivi, nove reĹĄitve.ÂŤ

DruĹžila jih je Ĺželja po raziskovanju, hkrati pa so v ustvarjalnem procesu delavnice odpirali, odkrivali in podpirali svoj ustvarjalen potencial ter ga ob pomoÄ?i mentorja poskuĹĄali pripeljati do roba svojih zmoĹžnosti in ĹĄe Ä?ez.

izziv, poslediÄ?no pa zanimivo, veÄ?plastno, pripovedno in angaĹžirano likovno delo. Ĺ irĹĄi javnosti so ga predstavili na razstavi ob zakljuÄ?ku delavnice. Po besedah DuĹĄana FiĹĄerja je bila letoĹĄnja delavnica v primerjavi z minulimi ne glede na uteÄ?en proces zahtevnejĹĄa. Njen izziv je postavil v ospredje vpraĹĄanje, kaj je mit danes, kako je moĹžno z uporabo sodobnega likovnega jezika ustvariti mit iz preteklosti oziroma tega postaviti v dobo informatike,

govorim o zadovoljstvu, ker sem tudi sam v ustvarjalnem procesu delavnice veliko pridobil. Tudi tokrat sem se postavil v vlogo ustvarjalcev in poskuĹĄal v njihovem naÄ?inu dela iskati reĹĄitve. Pri tem so seveda morali pridno sodelovati za dosego Ĺželenega rezultata. Ne moremo se zadovoljiti s povpreÄ?nim izdelkom. Pri tem so imeli moĹžnost pokazati, kje je njihova meja, ki se jo da pridno podirati.ÂŤ

Markirani z barvami Pekarna, posuta z Ĺživobarvnimi packami, je pripravljena na zaÄ?etek 21. Festivala mladih kultur Kunigunda â&#x20AC;&#x201C; VeÄ? umetniĹĄkih projektov in predstavitev knjige, ki je izĹĄla ob 20-letnici srÄ?nega festivala Tina Felicijan

Pekarna v Starem Velenju, od katere so se mladi, ki v njej ustvarjajo od leta 2012, poslovili Ĺže lani, misleÄ?, da se bo zaradi novega prostorskega naÄ?rta Starega Velenje Ĺže poruĹĄila, je doĹživela Ĺže marsikaj. PrejĹĄnji konec tedna pa tudi paintball â&#x20AC;&#x201C; priljubljeno zabavno rekreacijo, pri kateri se najmanj dve ekipi spopadeta z barvami, saj se z markerji, kakor se imenujejo posebne piĹĄtole, obstreljujeta z barvnimi kapsulami in tako igralce izloÄ?ata iz igre. Ma(l)ruĹĄenja Pekarne, kakor je Kunigundina ekipa poimenovala paintball akcijo, se je udeleĹžilo 24 ekip. Vsaka je imela po ĹĄtiri igralce, dve po dve pa sta se spopadli v prvem nadstropju Pekarne, kamor so tehniki postavili atraktiven poligon z zakloniĹĄÄ?i ter zvoÄ?nimi in svetlobnimi efekti, ki so obiskovalce navduĹĄili.

V paintballu se je preizkusila tudi Kunigundina gostinska ekipa

Festival mladih kultur Kunigunda pod okriljem Mladinskega

Mladinska in podtalna

centra Velenje v celoti nastaja in se izvaja v organizaciji mladih, ki poskrbijo za vse segmente â&#x20AC;&#x201C; ne le programsko zasnovo in tehniÄ?no izvedbo, tudi za spremljevalne dejavnosti, kot so prehrana delavcev in gostujoÄ?ih umetnikov, Ä?iĹĄÄ?enje prizoriĹĄÄ? in gostinska ponudba. Tako so mladi natakarji in natakarice eMCe placa nepogreĹĄljivi del festivala, zato morajo biti na izzive za toÄ?ilnim pultom dobro pripravljeni. Svojo usklajenost so preverili na paintballu in tako tudi okrepili vezi, ki so za dobro delo in s tem za zadovoljne stranke ĹĄe kako pomembni.

Pravijo, da radi delajo tako v klubu eMCe plac kot na raznih dogodkih, na katere preselijo toÄ?ilni pult, ĹĄe posebno pa na Kunigundi. Spoznajo veliko novih, veÄ?inoma prijetnih ljudi, predvsem raznih umetnikov, ĹĄtudentov in prostovoljcev ter drugih obiskovalcev iz tujine, tako pa ĹĄirijo svoja kulturna obzorja. Dobro se razumejo in si pomagajo, predvsem pa jim nikoli ni dolgÄ?as. ÂťTimsko delo pomeni sanjsko delo. Ko imamo veliko gostov, je najbolj pomembno, da ostanemo mirni in osredotoÄ?eni. Vsak raje poÄ?aka kako minuto veÄ? in spije dobro kavo,ÂŤ pravi

đ&#x;&#x201D;˛

AmbroĹž Grabner, Lara LukĹĄe in Monika VidakoviÄ? pa dodajata, da je z dobro voljo in pozitivno energijo ter dobrim vzduĹĄjem v kolektivu prijetno tudi delo v viĹĄji prestavi. Ekipa, ki se dobro razume tudi zunaj delovnega Ä?asa za toÄ?ilnim pultom, je na paintballu uĹživala in se ĹĄe tesneje povezala. ÂťBilo je odliÄ?no! Poligon je bil zanimivo zastavljen, sploh tisti najtemnejĹĄi hodnik, v katerem nisi dobro vedel, ali ciljaĹĄ svojega igralca ali nasprotnika. Pa zatemnjene luÄ?i in zvoÄ?ni efekti, vznemirjenje, ko ne veĹĄ, kaj priÄ?akovati. To je bila moja prva taka izkuĹĄnja in nepozabna,ÂŤ je povedala Lara, Monika in AmbroĹž pa pritrjujeta, da je bila izkuĹĄnja dobrodoĹĄla krepitev tako kolegialnih kot priđ&#x;&#x201D;˛ jateljskih odnosov.

Rekli so â?ą

ÂťTaktiÄ?no smo se zadrĹževali blizu naĹĄe baze, da bi nasprotnike ujeli v past, vendar so se nam malo tresle roke in smo izgubili, zaradi teme pa sem dvakrat ustrelil svojega soigralca.ÂŤ AmbroĹž ÂťImamo krasne stranke, s katerimi je vedno zabavno poklepetati. V eMCe placu imam obÄ?utek, da se imamo vsi radi.ÂŤ Lara Na paintballu je bilo super Ĺže zato, ker se nas je po dolgem Ä?asu toliko zbralo in smo se malo 'podruĹžili'.ÂŤ Monika

Menda je pregovorno idealno, kadar je razmerje starega in novega v ravnovesju. Ä&#x152;esa naj bi bilo veÄ? ni pomembno, vaĹžno je ravnovesje in videti je se, da ustvarjalcem Festivala mladih kultur Kunigunda iskanje tega stanja ostaja izziv. PreizpraĹĄevanje o preteklem ter prenavljanje, posodabljanje preizkuĹĄenih vzorcev tudi po 20-ih letih ostaja del oblike delovanja. Sedanjost kaĹže, da bi bili mnogoteri Kunigundini poizkusi lahko uspeĹĄneje prevedeni v vsakdanjo rabo in Ä?e kaj, potem so to argumenti o smotrnosti podaljĹĄevanja statusa stalnega prebivaliĹĄÄ?a Kunigundi v obÄ?inskem javnem dobrem. Eden teh je prenovljeni vrt velenjske Galerije, ki omogoÄ?a izvajanja intimnih uprizoritev v samem srediĹĄÄ?u sicer odprtega mestnega srediĹĄÄ?a. Ostajam tudi prepriÄ?an, da bi podobno vztrajnost mesto moralo izkazovati na doseĹžkih projektov iz nabora Evropske prestolnice kulture, predvsem v sferi veliko moÄ?nejĹĄih povezovanj producentov, ĹĄe in posebej sedaj, ko Svilnata cesta gradi novi izvoz. Niti ne bi pogreval teme, a sluĹžbeno izkuĹĄeno se naravnost neverjetno vidi, kako in koliko energije je izgubljene z zapiranjem med ĹĄtiri stene, z naÄ?inom in organizacijo dela, ki vztraja na domislicah le ene glave in da ne naĹĄtevam naprej. Na koncu dne se vedno znova izkaĹže, da so prava pot zgolj cilji doseĹženi v sodelovanju. Kunigunde se je vedno znova mogoÄ?e radostiti ravno zaradi njene odprtosti v svet in sprejemanja drugaÄ?nosti. Ko se v hiĹĄo povabi gosta in se vrata odpro ĹĄe tujcu, da postane tudi sodelavec, je ustvarjeno okolje, ki ga mirne vesti opiĹĄem za terapevtsko. V teh (kri in zemlja) Ä?asih sicer tudi tvegano. Kunigunda ostaja tudi dober pokazatelj stopnje tega, koliko Ä?esa sedanji generaciji ĹĄteje. Tako se razbere v tem, kar v programih je in Ä?esar v njih ni. Jasno je, da se bo v programu nenapisano in uradno neizreÄ?eno zgodilo na odrih. Mora se! Ne zmorem si namreÄ? predstavljati, da bi ĹĄtevilne oblike sprevrĹženosti, opuĹĄÄ?ene etiÄ?ne norme in molk o druĹžbenih krivicah, tako dolinske kot kranjske kot globalne, ostale brez komentarja ĹĄirĹĄe skupnosti mladih. Urbana noÄ?na podtalna akcija prostovoljnega prenosa gabrĹĄke 'nekontaminirane' zemlje na TomaĹžev solatni vrt je Ĺže ena tako hudomuĹĄnih. Moram priznati, da me okus te solate zanima. No, Ä?e sem natanÄ?en, me bolj zanima okus Marijinega skutnega zavitka, pri TomaĹževi solati pa gre bolj za njegov obÄ?utek okusa in zadovoljstva. đ&#x;&#x201D;˛

Tilyen Mucik in Flora Femina Velenje - Na Velenjskem gradu bodo danes, 23. avgusta, ob 19. uri odprli fotografsko razstavo z naslovom Flora Femina. Fotografska razstava Tilyen Mucik v sklopu festivala Kunigunda je umetniÄ?ino diplomsko delo, v katerem predstavlja razliÄ?ne naÄ?ine zdruĹževanja Ĺženske in botaniÄ?ne fotografije. V svoj opus vpleta svoja razmiĹĄljanja, ideje in mnenja o danaĹĄnji Ĺženski. Ljubezen do botanike goji od otroĹĄtva, ko je bila ta izraĹžena v obliki ĹĄopkov iz travniĹĄkih cvetlic in z izdelovanjem herbarijev, danes pa si rastline ''prilaĹĄÄ?a'' s fotografijo. Fotografija ji omogoÄ?a, da najljubĹĄe rastline za vedno shrani. đ&#x;&#x201D;˛

Kunigunda se priÄ?ne jutri 21. Festival mladih kultur Kunigunda se zaÄ?ne jutri ob 19. uri z odprtjem dveh razstav v Pekarni ter koncertom Demolition Group in spremljevalnih skupin ob 21. uri na osrednjem prizoriĹĄÄ?u pred eMCe placem. Danes ob 19. uri pa se bo v obrambnem stolpu Velenjskega gradu odprla fotografska razstava domaÄ?inske Tilyen Mucik z naslovom Flora Femina. V nedeljo, 26. avgusta, ob 17. uri se bo v Pekarni zaÄ?ela predstavitev knjige Pod svobodnim srcem: RetrosrÄ?nica ob 20-letnici Festivala mladih kultur Kunigunda, v kateri so zajeti programski preseĹžki in zanimivo grafiÄ?no gradivo iz 20-letne zgodovine festivala.


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 9

Radijski in Ä?asopisni MOZAIK

Ĺ˝ivljenje se vraÄ?a v ustaljene tirnice Za poletje v novinarskih vrstah pravimo, da je Ä?as kislih kumaric. Dogajanja je namreÄ? precej manj kot v ostalih mesecih leta. Letos so bili tudi politiki bolj ali manj pri drugih skrbeh in niso motili drĹžave in drĹžavljanov s svojimi domislicami. Se je pa vseeno dogajalo. Ä&#x152;e drugega ne, so polnile Ä?asopisne in radijske informativne vsebine vesti o tem, kako so koalicijski partnerji sestavljali novo slovensko vlado in kaj si o tem misli opozicija. V lokalnem okolju pa so za pestrost poskrbele razliÄ?ne prireditve. Pogled na koledar in najava posameznih dogodkov Ä?loveka ÂťspomniÂŤ, da se Ĺživljenje vraÄ?a v ustaljene tirnice. Tudi v programsko shemo Radia Velenje se vraÄ?ajo nekatere rubrike. Med drugim otroĹĄka oddaja Frekvenca mladih. Verjamemo, da bodo mladi novinarji na osnovnih ĹĄolah v obÄ?i-

9

107,8 MHz

23. avgusta 2018

nah Velenje, Ĺ oĹĄtanj in Ĺ martno ob Paki kmalu navezali stike z nami in posluĹĄalce pridno seznanjali, kaj nameravajo poÄ?eti in kako se bodo na to pripravljali. Prihodnji mesec si bosta ozaljĹĄano podobo nadeli obÄ?ini Velenje in Ĺ oĹĄtanj, ki praznujeta obÄ?inska praznika, o Ä?emer bomo seveda pridno poroÄ?ali tako v radijskih oddajah kot na straneh tednika NaĹĄ Ä?as. Med drugim v uredniĹĄtvu naÄ?rtujemo veÄ? javljanj s terena. V prihodnjih dneh bomo na frekvenci 107,8 MHz spremljali tudi tradicionalni festival mladih kultur â&#x20AC;&#x201C; Kunigunda. Organizatorji napovedujejo, da bo ta znova preplavila celotno mesto s plesom, kriÄ?anjem, ruĹĄenjem tabujev in stereotipov, da bo Kunigunda tudi izobraĹževala, nastavljala ogledala, odmevala po Ä?arobni jami, odpirala skrbno izbrane razstave in instalacije in ĹĄe in ĹĄe. V Velenju bodo seveda poleg Kunigunde tudi drugi zanimivi dogodki. Tako bodo med drugimi v Festivalu Velenje spet moÄ?no zavihali rokave. Ob obiÄ?ajnih aktivnostih, ki polnijo kulturni prostor, se bodo pripravljali na svojo veliko zgodbo â&#x20AC;&#x201C; Piko NogaviÄ?ko. Slovenske Pike in Pikice men-

PESEM TEDNA na Radiu Velenje PESEM TEDNA NA RADIU VELENJE Izbor poteka vsako soboto ob 9.35 uri. Zmagovalno skladbo pa lahko sliĹĄite v programu Radia Velenje dvakrat dnevno: po poroÄ?ilih ob 9.30 in po poroÄ?ilih ob 14.30. 1. TRIO VIVERE â&#x20AC;&#x201C; Vivere 2. KLAPA CAMBI â&#x20AC;&#x201C; Sanjam te 3. ZVITA FELTNA â&#x20AC;&#x201C; Kraljica

da Ĺže zbirajo barve. Pozabili ne bomo tudi na prireditve Poznopoletnega festivala v Ĺ martnem ob Paki, kjer bo tu in tam zadiĹĄalo po morju, sproĹĄÄ?enem razpoloĹženju, dobri volji in energiji. Pestro dogajanje se obeta tudi v obÄ?ini Ĺ oĹĄtanj. Ĺ e bi lahko kaj omenili, a raje poglejte sproti na naĹĄe Ä?asopisne strani in posluĹĄajte naĹĄe radijske oddaje. In uĹživajte v zadnjih poletnih dneh. Kar bodo prehitro zdrsnili mimo. đ&#x;&#x201D;˛

Tercet Vivere sestavljajo trije izjemni vokalisti: MatjaĹž Robavs, AljaĹž Farasin in Gregor Ravnik. MatjaĹž Robavs in AljaĹž Farasin sta skupaj prepevala Ĺže v triu Eroika, ki je konec leta 2016 po 10-letnem delovanju, zakljuÄ?ila svojo pot. Gregor Ravnik je sicer ĹĄtudent dentalne medicine, ki vzporedno ĹĄtudira petje na ljubljanski Akademiji za glasbo. Njihov glasbeni repertoar zajema avtorske skladbe ter uspeĹĄnice zabavne, koncertne in operne glasbe v pop opera Ĺžanru.

Tp

GLASBENE novice

Umrla je legenda soul glasbe Aretha Franklin Na svojem domu v Detroitu je za posledicami raka na trebuĹĄni slinavki umrla kraljica soula Aretha Franklin. Stara je bila 76 let. V svoji veÄ? desetletij dolgi karieri je nanizala mnoge uspeĹĄnice, kot so Respect, (You Make Me Feel

Ringa Starra, bobnarja skupine The Beatles, pa je bil prodan za 114,5 tisoÄ? funtov. Septembra bodo na draĹžbi prodajali ĹĄe kitaro Georgea Harrisona, za katero pravijo, da bi se lahko prodala za pribliĹžno 440 tisoÄ? evrov.

PriÄ?akujemo lahko posthumno izdajo Aviciijeve skladbe Dolgoletni sodelavec Ĺžal Ĺže pokojnega ĹĄvedskega didĹžeja in producenta Aviciija Carl Falk je namignil, da bo kmalu posthumno izĹĄla Aviiciijeva pesem Heaven. Pesem je Avicii posnel s frontmanom zasedbe Coldplay Chrisom Martinom, a do zdaj uradno ĹĄe ni izĹĄla. Datum iz-

Like) A Natural Woman, I Say a Little Prayer, Chain of Fools in Think. Pevka je imela veÄ? let zdravstvene teĹžave. Spopadala se je z alkoholom in odveÄ?nimi kilogram, pred osmimi leti pa naj bi ji odkrili raka na trebuĹĄni slinavki. V minulih letih je odpovedala veÄ? nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki. Dobitnica 18 nagrad grammy, vkljuÄ?no z nagrado za Ĺživljenjske doseĹžke, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh Ä?asov in leta 1987 kot prva Ĺženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. Izdala je 42 studijskih albumov.

Na draĹžbo avtomobila Paula McCartneyja in Johna Lennona Avtomobila, ki sta bila v preteklosti v lasti znamenitih glasbenikov Johna Lennona in Paula McCartneyja, bodo septembra prodajali na draĹžbi v ZDA. PremoĹžni oboĹževalci legendar-

Bryan Adams po ĹĄtirih letih spet prihaja v Ljubljano Kanadski roker Bryan Adams se vraÄ?a v Slovenijo. Po ĹĄtirih letih bo ponovno priĹĄel v Ljubljano, kjer bo 22. novembra v sklopu turneje The Ultimate Tour nastopil v Areni StoĹžice. Na turnejo se bo podal ob izdaji novega kompilacijskega albuma Ultimate, na katerem so njego-

ida ĹĄe ni znan, nekateri pa namigujejo, da bi lahko posthumno izĹĄel kar cel Aviciijev album. Svetovno znani ĹĄvedski DJ Avicii, s pravim imenom Tim Bergling, naj bi zapustil skoraj 200 neobjavljenih pesmi. Ä&#x152;eprav se je zaradi zdravstvenih teĹžav od koncertov poslovil Ĺže leta 2016, je namreÄ? ĹĄe naprej ustvarjal. Umrl je aprila letos v Omanu, star komaj 28 let.

Pred pol stoletja so prviÄ? zaigrali skupaj Led Zeppelin Mineva 50 let odkar so se na prvi skupni vaji zbrali glasbeniki, ki so ustanovili legendarno

ne skupine The Beatles se bodo tako na draĹžbi lahko borili za Mini Cooper S DeVilla iz leta 1965, ki ga je vozil McCartney, in Mercedes E 300 estate iz leta 1979, ki ga je vozil Lennon. Enega od McCartneyjevih avtomobilov so lani sicer prodajali Ĺže na draĹžbi v Londonu in novi lastnik je zanj odĹĄtel 1,4 milijona evrov, mini

zasedbo Led Zeppelin. V kletni sobi na londonski ulici Gerrard so tedaj kemijo zaÄ?utili kitarist Jimmy Page, pevec Robert Plant, basist in klaviaturist John Paul Jones ter bobnar John Bonham. Led Zeppelin so se v glasbeno zgodovino zapisali kot ena najbolj vplivnih zasedb, ki je odloÄ?ilno prispevala k razvoju hard rocka. Po Bonhamovi smrti leta 1980 je skupina uradno prenehala delovati, a se je kasneje ĹĄe nekajkrat sestala. NajveÄ?ji uspeh je dosegla s Ä?etrtim albumom, ki se ga je prijela oznaka Led Zeppelin IV in je postal eden najbolje prodajanih albumov. Na njem so nekatere najbolj znane pesmi Zeppelinov, kot so Black Dog, Rock and Roll, Going to California ter Stairway to Heaven.

ve najveÄ?je uspeĹĄnice ter dve novi skladbi. Na turneji predstavlja prerez svoje bogate kariere z naborom najveÄ?jih uspeĹĄnic, kot so Run To You, (Everything I Do) I Do It For You, Canâ&#x20AC;&#x2122;t Stop This Thing Weâ&#x20AC;&#x2122;ve Started, Summer of â&#x20AC;&#x2DC;69, Heaven, Somebody, Have You Ever Really Loved a Woman?, Cuts Like A Knife in drugih. Bryan Adams nastopa Ĺže skoraj ĹĄtiri desetletja. Njegova glasba je dosegla prva mesta lestvic v veÄ? kot 40 drĹžavah po vsem svetu, v Kanadi so mu podelili drĹžavno priznanje za zasluge, hkrati pa so ga sprejeli v kanadsko Dvorano slavnih. Je tudi prejemnik grammyja, treh oskarjev in ĹĄtevilnih drugih nagrad.

LESTVICA domaÄ?e glasbe Vsako nedeljo ob 17.30 na Radiu Velenje in vsak Ä?etrtek v tedniku NaĹĄ Ä?as 1 VESELI SAVINJÄ&#x152;ANI â&#x20AC;&#x201C; Ko me objame 2 Ĺ PADNI FANTJE â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x152;eprav se razhajava 3 ZADETEK â&#x20AC;&#x201C; IzbirÄ?na dekleta 4 KLATEĹ˝I â&#x20AC;&#x201C; Letiva 5 FRAJERKE â&#x20AC;&#x201C; Priznam, priznam 6 NEJC KASTELIC â&#x20AC;&#x201C; Vse je mogoÄ?e 7 MLADIH â&#x20AC;&#x201C; Poletje je 8 ANSAMBEL CEGLAR â&#x20AC;&#x201C; Pa naj tvoj bo 9 Ĺ˝ARGON â&#x20AC;&#x201C; Noro dobra 10 Ĺ˝URERJI â&#x20AC;&#x201C; Ta poletna noÄ?

www.radiovelenje.com zelo NA KRATKO GRAĹ KA GORA 2018 Na GraĹĄki gori je potekal 43. mednarodni festival narodnozabavne glasbe GraĹĄka gora poje in igra 2018. Na petkovem tekmovanju je v tekmovalnem programu nastopilo deset domaÄ?ih in dve tuji skupini. Absolutni zmagovalec festivala je postal S.O.S. kvintet, zmagovalec obÄ?instva pa ansambel Norost. Podelili so ĹĄe veÄ? nagrad po izboru strokovne komisije.

2CELLOS Duo 2CELLOS je predelal eno najbolj znanih Vivaldijevih skladb z naslovom Storm, s katero napoveduje izid novega studijskega albuma Let There Be Cello, ki bo luÄ? sveta ugledal 19. oktobra.

ZVITA FELTNA Zvita feltna predstavljajo novo pesem Kraljica, ki je nasledila hite, kot so Edina, Lunina belina in V dobrem starem Piranu. Za video je znova poskrbel srbski zvez-

dnik Djomla, posnet pa je bil v GrÄ?iji, kjer so nastopali za maturante. Sicer pa so ĹĄe vedno zasedeni s poletno turnejo â&#x20AC;&#x201C; za njimi je veÄ? kot 20 nastopov, do konca septembra pa jih Ä?aka ĹĄe 12.

MAGNIFICO Magnifico, ki je lani razprodal Areno StoĹžice, tudi letos vabi na boĹžiÄ?ni koncert. Tokratni koncert obeta razĹĄirjeno glasbeno zasedbo, novo glasbo in osveĹženo vizualno preobleko. Kaj pripravlja skupaj z zasedbo Disco-ĹĄlager-orkestra, bo razkril Ĺže jeseni.

ZAKA' PA NE Skupina Zaka' pa ne, ki zadnja leta navduĹĄuje z narodnozabavnimi uspeĹĄnicami, predstavlja lahkotno pop poletno skladbo z naslovom Bodi in. AleĹĄ Klinar se podpisuje pod glasbo in priredbo, besedilo je napisal Klemen Glynn Arh, idejni vodja projekta pa je vodja skupine Zaka' pa ne Rok Smrke. Mimogrede, skladba precej spominja na uspeĹĄnico Alvara Solera El mismo sol.


Naš čas, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 10

10

23. avgusta 2018

frkanje » Levo & desno «

Pretežko Aluminij je sicer dokaj lahek, a za velenjske knape je bil v soboto mnogo pretežak. No, tudi Celjanom ni šlo. Razumljivo: v mestu ob Savinji se pač težko povzpneš na Triglav.

Podjetnica

Takole se je z velikim šopkom Simon Ogrizek, dolgoletni kreator floristične scene, predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZ Slovenije … v Mozirju zahvalil veleposlaniku kraljevine Nizozemske v Sloveniji Bartu Twaalfhovenu za podporo in dolgoletno sodelovanje med Mozirskim gajem, slovenskimi floristi in deželo cvetja Holandijo. Bart je ob 40-letnici gaja čestital vsem, ki ta rajski vrt sredi čudovite dežele vzdržujejo, negujejo in ljubijo. Še Čveku je godilo, ko nas je tako pohvalil.

Andrej Volk je tisti šoštanjski uradnik, za katerega lastnosti, ki jim jih ljudje včasih pripisujejo, zagotovo ne veljajo. Zadolžen je (tudi) za vzdrževanje občinskih stanovanj. Ko je ena od najemnic, ki so ji v stanovanju zamenjali okno, terjala še, da ji po končanem delu prepleskajo tudi steno in zaradi tega nekajkrat prišla na občino, je,zadevo dobesedno vzel v svoje roke. Šel je v trgovino, kupil barvo in zavihal rokave … »Ceneje je bilo tako,« je preprosto rekel, ko je delo končal. Čez poletje pa, ob vsem drugem, pomaga še šoštanjskim počitnikarjem.

Dunking Devils ne počivajo. Po tem, ko so lani postavili Guinnessov rekord v najvišjem zabijanju s premetom, so se pred kratkim lotili Guinnessovega rekorda v najdaljšem zabijanju s

trampolina. Doslej si je rekord lastil Jordan Ramos iz Velike Britanije, ki je leta 2015 zabil na koš, ki je bil od trampolina oddaljen 10 metrov in 5 centimetrov. Slovenska akrobata Tomaž Kranjec in Matevž Pogačar sta se pol leta pripravljala, da bi presegla izkupiček Britanca. Že po nekaj ogrevalnih skokih jima je uspelo: oba sta presegla prejšnji rekord, novi pa odslej pripada Tomažu, ki je s trampolina skočil 10 metrov in 16 centimetrov. Novi rekorder je povedal, da je občutek odličen, in dodal, da ima še nekaj rezerve.

Izvedel, da je že pol leta mrtev Đorđe Miloševič iz Novega Sada se je pred kratkim pri svojih 79 letih odpravil na policijsko postajo, da bi registriral avtomobil. A tam se je zapletlo, saj so policisti ugotovili, da je pred njimi stoječi gospod že mrtev. Đorđe je bil seveda še kako živ, zato se je lotil iskanja odgovora, kaj se dogaja. Kot je izvedel, so ga v Kliničnem centru Vojvodine zaradi napake vpisali v knjigo umrlih. V zdravstveni ustanovi so pojasnili, da je bil januarja pri njih hospitaliziran bolnik z enakim imenom, priimkom in spolom, vendar ni imel dokumentov, da bi lahko preverili njegovo identiteto. Podatke, ki jim jih je dal, so vzeli za resnične in jih kot takšne vpisali v

(Brez)barvnost A ni malo čudno: več ko naj bi bilo barv v novi vladi, bolj nekateri godrnjajo, da bo ta vlada čisto brezbarvna.

Po novem Gorenje je že resno zakorakalo v kitajsko dobo.

»Ne vem, zakaj me kar naprej sprašujejo, če bom kandidiral … Ko bo čas, bom že povedal. Sam pri sebi pa sem se seveda že odločil ... Zdaj pa je poletje in to je čas za bolj sproščene aktivnosti, predvsem pa za družino in mojo Julijo,« se nasmiha Boris Goličnik, ki je (prvič) za župana v Šoštanju kandidiral pred štirimi leti. Tistikrat je vedel, da gre v prvo redko.

ZANIMIVOSTI ZANIMIVOSTI

Akrobata Dunking Devils postavila nov rekord

Združene države naj bi za novo veleposlanico v Sloveniji imenovale podjetnico ter aktivistko za otroke in proti revščini. Podporo za vse to troje Slovenija vsekakor potrebuje.

Konec – začetek Slovenci si še nikakor ne bomo oddahnili. Na državni ravni se zadeve sicer razvijajo počasi, a pred državljani je še eno pomembno opravilo. Izvolitev občinskih vodstev. To je za nekatere še pomembnejše. Dokazi pričajo, da lahko župani postanejo tudi predsedniki vlad.

Mojstri knjigo umrlih, ko je pacient preminil. Đorđe pravi, da ima zaradi zapleta številne težave; poleg tega, da ne more registrirati avtomobila, ne more do zdravil in zdravnika, na ulici pa se številni ob srečanju z njim križajo in ga naslavljajo s pokojnikom.

lo 33 prostih dni in dodatnih 15 odstotkov plačila za pokojninsko blagajno. Toda – če ste se morda že navdušili – kandidati morajo biti britanski državljani oziroma morajo že posedovati dovoljenje za opravljanje dela v Veliki Britaniji.

Vas mika služba na »Instagramski« kraljevem dvoru? hotel na Havajih Britanska kraljeva družina je razpisala prosto delovno mesto za delo v kraljevi kuhinji, kjer se

bo moral izbrani kandidat izkazati kot pomivalec posode. Izkušnje niso potrebne, zaželeno pa je, da zna posameznik rokovati z živili in da je pozitivno naravnan do opravljanja tovrstnega dela. Izbrani kandidat se bo uril pri najboljših članih kraljeve kuhinje ob letnem plačilu v višini nekaj več kot 20 tisoč evrov, v času službovanja pa bo lahko bival v prostorih Buckinghamske palače. Na leto mu bo pripada-

Ameriški oblikovalski studio BHDM se je pri prenovi hotela na Havajih odločil za nekoliko drugačen slug od doslej znanih. Prav nič niso varčevali z barvami otoške tropske flore in favne in prav to naj bi odlično služilo za privabljanje milenijsko mislečega popotnika. Shoreline Waikiki je tako najbolj »instagramski« hotel na Havajih in je povsem blizu Honoluluja. Odlikuje ga dejstvo, da so njegove podobe izjemno učinkovite na Instagramu, tam objavljene fotografije pa imajo tudi vpliv na trende v oblikovanju notranje opreme.

V egipčanski grobnici našli sir Pred leti so v razbitih posodah v grobnici egipčanskega pomembneža Ptahmesa našli nenavadno snov. Takrat so domnevali, da gre za nekakšno hrano, a niso znali povedati, kaj točno naj bi snov bila. Zdaj je nova študija razrešila skrivnost – gre za 3200 let star sir. »Verjetno gre za najstarejši sir, ki smo ga kadar koli odkrili. Vemo, da gre večinoma za ovčje in kozje mleko, a si težko predstavljam

okus sira,« je pojasnil raziskovalec Enrico Greco.« Vsekakor sira danes ni več mogoče poskusiti, saj so v njem našli sledi bakterije brucele, ki povzroča vročino, potenje in bolečine v mišicah. Arheologi menijo, da je bil sir popotnica na poti v posmrtno življenje.

Pri nas imamo res veliko mojstrov, ki se znajo vzpenjati. Tudi v zelo težavnih pogojih. Pa ne mislim le na politične plezalne stene.

Luknja Ob Šoštanjskem jezeru je menda še vedno veliko radovednih obiskovalcev. Iščejo luknjo, ki naj bi še vedno bila v vodi, iz katere je srečni ribič izvlekel tako ogromnega soma.

Dovolj »mase« Tekmovalci v žaganju letos res niso imeli težav s treningi in osnovnim materialom. Vadili so lahko v gozdovih, kjer so še vidne posledice zadnjih ujm. In v njih je še veliko padlih dreves za tekmovalni ples.

Eni in drugi Pri gorivu za avtomobile govorimo o oktanih. Pri gorivu za voznike govorimo o promilih. Slednje je pomembnejše. In nevarnejše.

Vse dalj Tudi pri nas bomo iz leta v leto delali dalj časa. Nekateri se bojijo, da bodo kakšna podjetja postala bolj podobna domovom za starejše.


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 11

11

REPORTAŽA

23. avgusta 2018

Povezali preteklost, sedanjost in prihodnost Poletna razstava rezanega cvetja v Mozirskem gaju v znamenju 40-letnice gaja skozi Ä?as â&#x20AC;&#x201C; 1000 evrov za 1,5-milijonto obiskovalko Tatjana PodgorĹĄek

Mozirje, od 15. do 19. avgusta â&#x20AC;&#x201C; Minuli teden je bil park cvetja v Mozirju ĹĄe posebej barvit in cvetoÄ?. Tukaj je upravljalec parka â&#x20AC;&#x201C; EkoloĹĄko hortikulturno druĹĄtvo â&#x20AC;&#x201C; namreÄ? pripravil tradicionalno razstavo rezanega cvetja. Po mnenju vodje razstave, priznanega florista in predsednika Sekcije vrtnarjev in cvetliÄ?arjev pri Obrtno-podjetniĹĄki zbornici Slovenije Simona Ogrizka, je bila to najboljĹĄa slovenska razstava cvetliÄ?arsko-vrtnarskih mojstrovin leta 2018. Ujemala se je s 40-letnico odprtja parka, zato so jo naslovili Mozirski gaj skozi Ä?as.

aranĹžmaji dotakniti dosedanjih razstav, sploh tistih, ki so nam ostale v najlepĹĄem spominu, ter hkrati modernistiÄ?ni. V kreacijah na kmeÄ?kih vozovih, ki smo jih postavili v parku, smo skupaj predstavili dve obdobji, premiĹĄljeno izbrali barve cvetov in plodov, ki so se dopolnjevali v vsakem posameznem segmentu.ÂŤ Na vpraĹĄanje, koliko cvetov paprike, paradiĹžnika in drugih plodov so uporabili, je Simon Ogri-

LetoĹĄnje cvetliÄ?novrtnarske kreacije so bile prave mojstrovine.

Vrednostni bon za 1000 evrov

NostalgiÄ?ni in hkrati modernistiÄ?ni

Idejno zasnovo za razstavo je izdelal Ogrizek sam, videne kreacije pa so nastale pod rokami najboljĹĄih dijakov in profesorjev srednjih cvetliÄ?arskih ĹĄol iz Celja, Novega Mesta in Ptuja. Z njimi so povezali slovensko hortikultrno preteklost, sedanjost in prihodnost. ÂťPoskuĹĄali smo biti malo nostalgiÄ?ni, se z naĹĄimi

Suzano Haclar je kot 1,5-milijonto obiskovalko gaja PUP Velenje nagradil z bonom v vrednosti 1000 evrov.

Odziv obiskovalcev je bil, po besedah predsednika druĹĄtva Darka Beleta, v skladu s priÄ?akovanji. Razstavo si je ogledalo blizu 4000 obiskovalcev, kar je najveÄ? v zadnjih ĹĄestih letih. Ĺ e posebne pozornosti je bila deleĹžna Suzana Haclar iz Ljubljane. Bila je namreÄ? 1,5-milijonta obiskovalka gaja. Prejela je bon v vrednosti 1000 evrov. Poklonil ji ga je generalni sponzor razstave â&#x20AC;&#x201C; podjetje PUP Velenje. Konec naslednjega meseca bodo v Mozirskem gaju pripravili razstavo buÄ? in tehtanje najteĹžje vzgojenih buÄ? v Sloveniji, decembra pa tretjo BoĹžiÄ?no bajko. Darko Bele je ĹĄe povedal, da so se pred nedavnim prijavili na razpis za pridobitev evropskega denarja za projekt Zdravo z naravo. Parku namreÄ? Ĺželijo dodati dejavnosti, ki bodo omogoÄ?ale obiskovalcem druge moĹžnosti razvedrila, da bodo recimo lahko poskusili izdelke domaÄ?e obrti. To pripravljajo v sodelovanju s Termami TopolĹĄica. Nove vsebine naj bi jim pomagale pri laĹžjem vzdrĹževanju, katerega glavni vir financiranja je vstopnica, slovenski vrtnarji pa so s podarjenim cvetjem drugi najveÄ?ji pokrovitelj parka.

Klopotec je veÄ? kot le odganjalec ptiÄ?ev V vinogradu Poklekovih v Gavcah DruĹĄtvo vinogradnikov Ĺ martno ob Paki opravilo prvo uradno postavitev klopotca â&#x20AC;&#x201C; Dogodek ĹĄe en kamenÄ?ek veÄ? v turistiÄ?nem Âť mozaikuÂŤ Tatjana PodgorĹĄek

Ĺ martno ob Paki, 11. avgusta â&#x20AC;&#x201C; Prizadevnim Ä?lanom druĹĄtva vinogradnikov Ĺ martno ob Paki ne manjka idej, s katerimi Ĺželijo opozoriti tukajĹĄnje in tudi ĹĄirĹĄe okolje o priloĹžnostih za razvoj turizma v lokalni skupnosti, o prizadevanjih za lastno proizvodnjo kakovostnega vina, kar jim v zadnjih letih odliÄ?no uspeva. Poleg reza potomke najstarejĹĄe vinske trte na svetu, gospodarjevega krsta vina (pripravljajo ga v sodelovanju s ĹĄmarĹĄkimi turisti), ureditvijo vinske turistiÄ?ne poti, martinovanja in kleti odprtih vrat sodi v ta splet prizadevanj tudi prva uradna postavitev klopotca v vinogradu Fanike in Danila Pokleka, po domaÄ?e PetraÄ?eva v Gavcah. To se ni zgodilo po nakljuÄ?ju prav v njunem vinogradu. Po pojasnilu Mojce Praprotnik, predsednice

druĹĄtva, sta Poklekova tista, ki Ä?lane druĹĄtva najbolj spodbujata k postavitvi klopotca, ki nosi skozi Ä?as Ĺžlahtno sporoÄ?ilo, naznanja jesen in bliĹžanje Ä?asa trgatve. Klopotca ne uvrĹĄÄ?ajo le v tehniÄ?no, ampak tudi v slovensko kulturno dediĹĄÄ?ino. Mojca Praprotnik je v nagovoru zbranim ob tej priloĹžnosti med drugim dejala, da je ideja o postavitvi klopotca tlela v druĹĄtvu Ĺže kar nekaj Ä?asa, letos pa jim jo je uspelo uresniÄ?iti. ÂťKlopotec simbolizira praznik vinogradnika, saj naznanja prihod trgatve in jeseni. Ko se grozdje obarva, se konÄ?a delo vinogradnika, zaÄ?ne pa se delo kletarja. Lepo je sliĹĄati pesem klopotcev zlasti ponoÄ?i, ko se oglaĹĄajo vsak s svojega hriba. Ĺ˝alostno pa je, da nekatere v tukajĹĄnjem okolju to moti in nasprotujejo njihovim postavitvam.ÂŤ Praprotnikova je ĹĄe menila, da bi mora-

Danilo in Fanika Pokleka se Ĺže nekaj let uvrĹĄÄ?ata med najkakovostnejĹĄe pridelovalce vina tudi v ĹĄirĹĄem merilu.

Postavitev klopotca je pritegnila kar precej ljudi. Dogodek naj bi postal tradicionalen.

li biti ponosni na naĹĄo tovrstno kulturno dediĹĄÄ?ino in jo ĹĄiriti med mlade. Ä&#x152;eprav velja klopotec za gizdalina, ki, ko se vrti, vse ptiÄ?e spodi, mu je Janko AvberĹĄek, podĹžupan ObÄ?ine Ĺ martno ob Paki, pripisal ĹĄe drugi pomen. ÂťOdganja naj vsako nestrpnost, sovraĹĄtvo, slabo voljo. Ob njegovem petju pa naj se ljudje druĹžijo in pozabijo na skrbi.ÂŤ Pohvalil je domaÄ?e vinogradnike, na katere so v obÄ?ini ponosni in katerih poslanstvo se vidi daleÄ? naokoli. Po zagotovilih Praprotnikove si bodo prizadevali, da bi postalo postavljanje klopotcev v okolju tradicionalna prireditev. Se bodo pa potrudili, da bo vedno zanimiva. Prihodnje leto nameravajo postaviti druĹĄtveni klopotec v Martinovi vasi in so ga Ĺže kupili.

Vsega po malem

Danilo Pokleka nam je povedal, da je klopotec v vinogradu postavil Ĺže leta 1995, tokrat pa ga nje nekoliko posodobil. Postavil ga je predvsem zaradi ptiÄ?ev, ki znajo pridno zobati grozdne jagode in s tem zmanjĹĄati pridelek grozdja. In kakĹĄna bo letoĹĄnja letina? ÂťZa zdaj v naĹĄem vinogradu dobro kaĹže, Ä?eprav je bilo vsega po malem: od hudega mraza, toÄ?e, deĹževja do visokih temperatur. NajbrĹž povsod nimajo tako zdravih grozdov, kajti za zdrav in kakovosten pridelek se je bilo letos treba zelo truditi. Pojavila se je peronospora, manjĹĄe teĹžave je povzroÄ?il oidij. Vsa dela v vinogradu je bilo treba opraviti v zelo kratkem Ä?asu. Presenetila je zelo zgodnja nevarnost pojava bolezni in zato nujnost zgodnjega ter rednega

V vinogradih na obmoÄ?ju obÄ?ine Ĺ martno ob Paki naj bi po navedbah Mojce Praprotnik Ĺže peli ĹĄtirje klopotci. Postavili so jih lastniki sami. Vsi so tako imenovani ĹĄtajerski, v Sloveniji pa poleg omenjenih obstajajo tudi haloĹĄki. Slednji se od ĹĄtajerskih klopotcev razlikujejo po ĹĄtevilu trakov oziroma kril in po repu za uravnavanje. Ĺ tajerski ima 4 trakove, haloĹĄki 6. Prvi ima rep iz hrastovih, haloĹĄki pa iz brezovih vej. Sicer pa je klopotec izdelan iz veÄ? vrst lesa, najboljĹĄa pa sta kostanjev in Ä?eĹĄnjev les.

ĹĄkropljenja. Ä&#x152;e si pri katerem opravilu zamujal, pridelek ne bo dal Ĺželene kakovosti in koliÄ?in vina. Ä&#x152;e se bo med dozorevanjem grozda nadaljevalo lepo vreme in se bo to potegnilo ĹĄe v september, lahko priÄ?akujem dober letnik,ÂŤ je sklenil Danilo Pokleka. Lepo slovensko ĹĄego postavljanja klopotca je z igranjem na diatoniÄ?no harmoniko popestril Timotej Kreft, gostitelja pa sta poskrbela za ostale dobrote, ki đ&#x;&#x201D;˛ sodijo k omenjeni ĹĄegi.

zek odgovoril: ÂťZagotovo smo za kreacije uporabili vsaj 50 tisoÄ? cvetov, plodov pa bi lahko rekel, da veÄ? tisoÄ?.ÂŤ Ogrizek je ĹĄe dejal, da razstava ni bila le cvetliÄ?no-vrtnarska mojstrovina, ampak tudi galerija na prostem, saj so si lahko obiskovalci na 80 fotografijah ogledali zgodovino parka ob reki Savinji: od prostovoljcev, ki so vsa leta pomagali urejati gaj, do gradnje objektov, posledic poplav, ki sta park prizadeli v letih1981 in 1990, razliÄ?nih razstav, ki jih pripravljajo v parku v razliÄ?nih letnih Ä?asih. Razstava je letos trajala krajĹĄi Ä?as kot obiÄ?ajno. Razlog za to je avgustovsko vreme. Rezano cvetje namreÄ? ohrani svoj sijaj le doloÄ?en Ä?as, zato preprosto ni mogoÄ?e, da bi jo raztegnili na daljĹĄe obdobje. Razstava je bila namenjena vsem ljubiteljem narave in lepega, na svoj raÄ?un pa so tudi tokrat priĹĄli ljubitelji Ĺživali. Videli so lahko veÄ? vrst papig, ĹĄov pitonov, ki so ga pripravili Ä?lani DruĹĄtva ljubiteljev eksotiÄ?nih Ĺživali Bioexo, otroci pa so lahko uĹživali ob sreÄ?anju z maskotami risanih junakov ter v na novo urejenem zaÄ?aranem vrtu. đ&#x;&#x201D;˛

Velenje bo dobilo pumptrack poligon

Velenje â&#x20AC;&#x201C; Pa se bo zgodilo! Kar so si mnogi mladi zelo Ĺželeli, je zraslo tudi v Velenju. V petek, 24. avgusta, bo Ĺžupan Mestne obÄ?ine Velenje Bojan KontiÄ? ob 18. uri na zelenici med osnovnima ĹĄolama Gustava Ĺ iliha in Antona AĹĄkerca odprl pumptrack (oz. grbinasti/tlaÄ?ilni) poligon. Skupna povozna (asfaltirana povrĹĄina) poligona je 480 m2, sestavljata pa ga dve progi â&#x20AC;&#x201C; veÄ?ja je primernejĹĄa za uporabnike z veÄ? znanja, manjĹĄa pa za zaÄ?etnike. NaloĹžba je stala 62 tisoÄ? evrov (DDV ni zajet). Ob odprtju bodo pripravili tudi koncert znanega velenjskega raperja 6Pack Ä&#x152;ukurja & The Hangover Ladies. Skratka, vsi na kolo, skiro, rolko â&#x20AC;Ś pa na novo dogodivĹĄÄ?ino. đ&#x;&#x201D;˛


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 12

12

NAĹ I KRAJI IN LJUDJE

23. avgusta 2018

PospeĹĄeno v Bele Vode Ceste vzamejo veÄ?ino denarja Izvajalca investicijskega vzdrĹževanja cest na tem obmoÄ?ju Ä?akajo zahtevni posegi, uporabnike pa obvozi

V KS Lokovica letoĹĄnji praznik zdruĹžili z jubilejem prostovoljnega gasilskega druĹĄtva â&#x20AC;&#x201C; Zimsko vzdrĹževanje cest ÂťpobraloÂŤ veÄ? kot polovico odmerjenih sredstev â&#x20AC;&#x201C; Ureditev ploÄ?nika Ä?aka na novo vlado

Milena KrstiÄ? - Planinc

Tatjana PodgorĹĄek

Ĺ oĹĄtanj â&#x20AC;&#x201C; ObÄ?ina Ĺ oĹĄtanj je pred dvema letoma podpisala koncesijsko pogodbo o dveletnem roku za izvedbo investicijskega vzdrĹževanja obÄ?inskih lokalnih cest, in to v skupni dolĹžini 44 kilometrov. Koncesionar, podjetje Andrejc, je leta 2016 izvedel dela na 15 kilometrih cest, leta 2017 na blizu 19 kilometrov, dela na preostalih pa bo zakljuÄ?il do konca letoĹĄnjega oktobra. Med cestami, ki jih gradijo in obnavljajo letos, so zahtevni odseki na obmoÄ?ju Belih Vod, zara-

di Ä?esar so potrebne delovne zapore voziĹĄÄ?, uporabniki pa morajo zato pogosto precej naokoli. PraktiÄ?no edina obvoza, ki sta moĹžna, peljeta Ä?ez Smrekovec ali skozi Lepo Njivo. Izvajalec obvoze sproti oznaÄ?uje, pri tem pa ima na svoji strani veliko razumevanja uporabnikov teh cest. Kadar je treba in kadar lahko, zapore prilagodi tudi potrebam ljudi. Tako je denimo na Anino nedeljo konec julija za promet odprl odsek (ki bi bil sicer zaprt), da so se verniki lahko udeleĹžili maĹĄe na sv. KriĹžu. đ&#x;&#x201D;˛

ÂťLetos praznika krajevne skupnosti (KS) ne bomo zaznamovali tako kot minuli dve leti. Zaradi praznovanja Ä?astitljivega jubileja naĹĄega prostovoljnega gasilskega druĹĄtva se nam stvari ne izidejo Ä?asovno in tudi ne prostorsko. Prihodnje leto pa bomo ob prazniku znova organizirali trĹžnico, ki se je med krajani ÂťprijelaÂŤ in na kateri imajo ti priloĹžnost predstaviti javnosti, kaj vse poÄ?nejo, s Ä?im se ukvarjajo,ÂŤ je na vpraĹĄanje, kaj pripravljajo za letoĹĄnji praznik KS, povedal predsednik Marko JuriÄ?.

Za zimsko sluĹžbo veÄ? kot polovico letne vsote

Euromarkt Center d.o.o., Ĺ martinska cesta 152G, SI-1000 Ljubljana

Proti Petelinjemu klancu

Sicer pa je sogovornik oznaÄ?il obdobje od lanskega do letoĹĄnjega avgusta za finanÄ?no naporno predvsem zaradi visokih stroĹĄkov zimske sluĹžbe. ÂťV proraÄ?unu ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj imamo odmerjenih za delovanje KS blizu 40 tisoÄ? evrov, zaradi dolge zime in razvejanega terena nas je samo zimsko vzdrĹževanje ÂťstaloÂŤ veÄ? kot polovico omenjene vsote, kje pa so ĹĄe stroĹĄki letnega vzdrĹževanja in predvideni projekti. Ä&#x152;eprav tvorno sodelujemo z obÄ?ino, ki nam pri tem pomaga, zalogaju nismo kos.ÂŤ Vsemu navkljub so se nekate-

PRIFARSKI MUZIKANTi

Marko JuriÄ?: ÂťZa nami je finanÄ?no naporno leto.ÂŤ

rih naÄ?rtovanih projektov le lotili. JuriÄ? je zelo zadovoljen, ker v teh dneh ObÄ?ina Ĺ oĹĄtanj odpravlja plaz pri Zagorju, Ä?ez pribliĹžno dober teden dni naÄ?rtujejo prireditev, na kateri bodo uradno predali svojemu namenu posodobljen cestni odsek Ä&#x152;ehâ&#x20AC;&#x201C;AvdiÄ?. Svoje zahteva sprotno ure-

janje makadamskih cest, ki jih imajo ĹĄe kar nekaj in jih nalivi ter neurja vedno znova poĹĄkodujejo. Med opravljenimi nalogami je JuriÄ? omenil ĹĄe Ä?istilno akcijo, tradicionalni pohod po meji KS Lokovica, ki se ga je kljub slabemu vremenu udeleĹžilo veliko krajanov, obrezali so lipo in s tem poskrbeli za veÄ?jo varnost uporabnikov otroĹĄkega igriĹĄÄ?a. JuriÄ? je ĹĄe povedal, da so pred nedavnim dobili zeleno luÄ? za ureditev vhodnih vrat na domu krajanov, v katerem nameravajo zamenjati ĹĄe nekaj stavbnega pohiĹĄtva, nameravajo urediti ĹĄe odzvanjanje na cesti proti kmetiji Lokoâ&#x20AC;&#x201C;loko, raÄ?unajo pa ĹĄe na postavitev odbojne ograje na cesti proti Mraku.

Idejni projekt za ploÄ?nik so izdelali sami

Po besedah Marka JuriÄ?a se bodo vse glavne naloĹžbe v prihodnje ÂťvrteleÂŤ okoli cest. Ob-

stojeÄ?e asfaltirane so v slabem stanju, makadamske pa Ä?akajo na posodobitev in asfalt. Njihova usoda bo odvisna od razpoloĹžljivega denarja. Od tega bo najbrĹž odvisna tudi uresniÄ?itev njihove dolgoletne Ĺželje po izgradnji ploÄ?nika ob Ĺ aleĹĄki magistrali, s Ä?imer bi poskrbeli za veÄ?jo varnost peĹĄÄ?ev, predvsem otrok. Že precej daleÄ? smo bili v dogovorih. Dogovorjenimi smo bili s sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo, da bo ob obisku v obÄ?ini Ĺ oĹĄtanj beseda tekla tudi o tem. Odstop vlade je stvari postavil na zaÄ?etek. Aktivnosti bomo tako nadaljevali po oblikovanju nove vlade, pri tem pa priÄ?akujemo podporo naĹĄega sokrajana v drĹžavnem zboru. Idejni projekt za izgradnjo ploÄ?nika smo izdelali sami in menimo, da bi naloĹžbo lahko uresniÄ?ili v naslednjih ĹĄtirih letih,ÂŤ je sklenil pogovor Marko JuriÄ?. đ&#x;&#x201D;˛

Na GraĹĄki gori je bilo veselo 43. mednarodni festival narodnozabavne glasbe GraĹĄka gora poje in igra odliÄ?no uspel â&#x20AC;&#x201C; Absolutni zmagovalec je S.O.S. kvintet GraĹĄka Gora â&#x20AC;&#x201C; Kulturno druĹĄtvo GraĹĄka Gora je v petek, 17. avgusta, organiziralo Ĺže 43. mednarodni festival narodnozabavne glasbe GraĹĄka gora poje in igra, na katerem je nastopilo 10 domaÄ?ih glasbenih skupin in dva ansambla iz tujine, ki so se potegovali za lepe nagrade. Na tekmovanju je vsak ansambel zaigral dve svoji skladbi, od katerih je bila ena tekmovalna. Absolutni zmagovalci letoĹĄnjega festivala so postali S.O.S. kvintet. Podeljenih pa je bilo ĹĄe veÄ? lepih nagrad. Bronaste pastirÄ?ke so dobili ansambli Norost. Stanka Fajsa in DeÄ?ki z bregov. Srebrne pastirÄ?ke Kozjanski lumpi, Krainerschwung, Jerneja Kolarja, Mladi godci, Opoj in SrÄ?ni muzikanti. Zlate pastirÄ?ke pa Juhej, Lun'ca in S.O.S. kvintet. Nagradili so tudi najboljĹĄa besedila. Priznanja in plakete so prejeli: 1. mesto Rad me imaĹĄ â&#x20AC;&#x201C; avtor besedila Igor PirkoviÄ?, izvedba S.O.S. kvintet; 2. mesto: Dragi sin â&#x20AC;&#x201C; avtorica besedila Metka Jauk, izvedba SrÄ?ni muzikanti in 3. mesto: Pojem ti, oÄ?e â&#x20AC;&#x201C; avtor besedila Bo-

ĹĄtjan Dermol, izvedba ansambel Juhej. Plaketo za najbolj sveĹžo oziroma izvirno melodijo so podelili skladbi Rad me imaĹĄ â&#x20AC;&#x201C; avtor melodije Martin Juhart, izvedba S.O.S. kvintet. Plaketo za najboljĹĄo priredbo je prejela skladba Ti si drugaÄ?en â&#x20AC;&#x201C; avtor aranĹžmaja: MarFestival je tudi letos povezovala TjaĹĄa Hrobat, tin Juhart, izvedba roko nad vsem dogajanjem pa je imel predsednik ansambel Lun'ca. Kulturnega druĹĄtva GraĹĄka Gora Drago Plazl. Plaketa KD GraĹĄka Gora je pripadla ansamblu Juhej (za iskreno doĹživeto izPosneli dve vedbo). Zmagovalec obÄ?instva televizijski oddaji (umetniĹĄko delo in pokal) je poRTV Slovenija je posnestal ansambel Norost. la dve televizijski oddaji, ki Festival so zakljuÄ?ili v nedebosta predvajani na prvem ljo popoldne s prireditvijo Poprogramu RTV v petek, 31. poldne z glasbenimi gosti, na avgusta, in v petek, 7. septenjej pa so med drugim nastopili mbra, ob 20. uri, ponovitvi virtuoz na saxofonu Oto Vrhovpa bosta v nedeljo, 2. sepnik, ljudski godec Tine Lesjak tembra, in 9. septembra ob z OplotniÄ?ani in ansambel Stil. 13.30. đ&#x;&#x201D;˛

Foto: Marko Novak

Ä&#x152;ETRTEK, 30. AVGUST, OB 18. URI KONCERT ETNO GLASBE

VSTOPNINE NI! Absolutni zmagovalec festivala: ansambel S.O.S. kvintet


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 13

13

GASILCI, MODROBELA KRONIKA

23. avgusta 2018

Stare brizgalne so brizgale petintridesetiÄ? Na resnem tekmovanju so na zabaven naÄ?in prikazali, kako so nekoÄ? potekale gasilske akcije in priprave na spopad z ognjem Milena KrstiÄ? â&#x20AC;&#x201C; Planinc

â?ą

Pri mokri vaji je pomemben Ä?as.

UpoĹĄtevajo se Ä?as izvedbe vaje, starost brizgalne in starost desetine, konjska vprega, originalnost, izvirnost.

Ĺ oĹĄtanj, 18. avgust â&#x20AC;&#x201C; PGD mesto Ĺ oĹĄtanj je v soboto organiziralo Ĺže 35. tekmovanje v rokovanju s starimi roÄ?nimi in motornimi brizgalnami, takimi, ki so stare vsaj petdeset let. Nekatere roÄ?ne brizgalne pa so ĹĄtele Ä?astitljivih veÄ? kot sto let! Ĺ oĹĄta-

njÄ?ani so bili med prvimi, Ä?e ne kar prvi v Sloveniji, ki so priÄ?eli prirejati tovrstna tekmovanja in prikaz stare gasilske opreme. Na to so, pravi Klemen MeĹžnar, predsednik druĹĄtva, posebej ponosni. ÂťNe gre samo za tekmovanje, ampak za veliko veÄ?,ÂŤ pravi. ÂťGre za druĹženje in ob-

Rezultati tekmovanja

Motorne brizgalne â&#x20AC;&#x201C; moĹĄki: 1. PGD TopolĹĄica, Ĺženske: 1. PGD TopolĹĄica; roÄ?ne brizgalne â&#x20AC;&#x201C; moĹĄki: 1. PGD Ĺ oĹĄtanj â&#x20AC;&#x201C; mesto, Ĺženske: 1. PGD Ĺ oĹĄtanj â&#x20AC;&#x201C; mesto. NajmlajĹĄi tekmovalec je bil s 16-leti Erik Ä&#x152;rnko (PGD Markovci), najstarejĹĄi 89-letni Ivan Golob (PGD Pesje); najmlajĹĄa tekmovalka 43-letna Tina Golja (PGD Dekani), najstarejĹĄa 83-letna Zala Mlakar (PGD Ĺ oĹĄtanj â&#x20AC;&#x201C; mesto), najbolj izvirna desetina PGD Dekani, ki je prejela nagrado tudi za najbolj oddaljeno desetino.

PGD Dekani so prejeli priznanje za najbolj izvirno (in tudi najbolj oddaljeno) desetino.

Ä?udovanje stare tehnike in opreme. Ĺ oĹĄtanj se s tem tekmovanje za en dan v letu spremeni v pravi muzej na prostem, pri Ä?emer pa vsak razstavljeni eksponat tudi deluje. Kako, gasilske desetine, prikaĹžejo z mokro vajo. Vedno je zanimivo pogledati, kako so tehniko in opremo uporabljali nekdaj, kako so z njo gasili, kako so bili napravljeni â&#x20AC;Ś" ÂťV Ĺ oĹĄtanj prihajamo s posebnim ve-

POLICIJSKA kronika Nekaj trkov, nekaj pobegov Velenje, 14. avgusta â&#x20AC;&#x201C; PrejĹĄnji teden se je na obmoÄ?ju v pristojnosti Policijske postaje Velenje zgodilo nekaj trkov in nekaj pobegov. V torek se je pri Mercator Centru v Velenju voznica zaradi nepravilnega premika z vozilom zaletela v drog, policisti pa so jo dodatno â&#x20AC;&#x2122;razveseliliâ&#x20AC;&#x2122; s plaÄ?ilnim nalogom. Druga voznica je istega dne v Ĺ kalah zaradi voĹžnje preblizu desnega roba voziĹĄÄ?a zapeljala s ceste in trÄ?ila v objekt avtobusnega postajaliĹĄÄ?a. Tudi ta bo (ali pa je Ĺže) to plaÄ?ala. V sredo, 15. avgusta, so policisti na Rudarski cesti v Velenju ustavili voznika osebnega avtomobila. Ker je vozil brez vozniĹĄkega dovoljenja, ga Ä?aka obdolĹžilni predlog. V Ä?etrtek, 16. avgusta, je pri trgovini Jager v Velenju voznik osebnega avtomobila trÄ?il v voznico, potem pa, ne da bi ji nudil podatke, s kraja odpeljal. Policisti so ga izsledili, zdaj pa najbrĹž Ĺže ugotavlja, kako se mu je izĹĄlo.

V petek, 17. avgusta, se je nekaj podobnega zgodilo pri trgovini Eurospin. V voznico je trÄ?il neznani voznik osebnega avtomobila in s kraja odpeljal. Ko ga izsledijo, mu bodo napisali plaÄ?ilni nalog.

Z ostrim predmetom na avto Velenje, 14. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V torek je neznanec na TomĹĄiÄ?evi z ostrim predmetom poĹĄkodoval avto. Lastnika je oĹĄkodoval za okoli 1.000 evrov.

Udaril ga je Velenje, 16. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V Ä?etrtek je na Stantetovi moĹĄki obÄ?ana udaril v predel glave. KrĹĄitelja bodo policisti ovadili.

Izsilila nesreÄ?o Velenje, 16. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V Ä?etrtek se je prometna nesreÄ?a zgodila na Ĺ aleĹĄki cesti. Voznica osebnega avtomobila je zaradi izsiljevanja prednosti trÄ?ila v osebno vozilo voznika. V nesreÄ?i se je sopo-

tnica v njegovem vozilu poĹĄkodovala, prepeljali so jo v bolniĹĄnico.

Nalil, plaÄ?al pa ne Velenje, 17. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V petek je na bencinskem servisu OMV voznik osebnega avtomobila natoÄ?il gorivo, ni ga pa plaÄ?al, ampak je s kraja odpeljal. Ko ga najdejo, ga bodo kazensko ovadili.

Velenje, 13. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V ponedeljek je na PP Velenje poklical krajan Ĺ aleka in povedal, da mu je grozil sokrajan. Policisti so se odloÄ?ili, da zberejo ĹĄe dodatna obvestila, potem pa ukrepajo.

Udaril ga je znanec Velenje, 15- avgusta â&#x20AC;&#x201C; Na prireditvi v BevÄ?ah je znanec udaril znanca. Ker se je tisti, ki je udaril, neprimerno vedel tudi do policistov, so mu napisali plaÄ?ilni nalog.

Anonimna prijava kriÄ?anja Ĺ martno ob Paki, 15. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V sredo so policisti dobili anonimno prijavo o kriÄ?anju na naslovu Ĺ martno ob Paki. Klicu so se odzvali in ugotovili, da je pri izvenzakonskih partnerjih priĹĄlo do manjĹĄega spora. Policisti so ju opozorili.

SMS z grozilno vsebino Velenje, 17. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V petek je Ve-

Ä&#x152;lani PGD Lokovica bodo jubilej zaznamovali s slavnostno sejo in gasilsko parado â&#x20AC;&#x201C; V povpreÄ?ju 5 do 6 intervencij na leto Tatjana PodgorĹĄek

Velenje, 17. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V petek je neznanec skuĹĄal vlomiti v stanovanjsko hiĹĄo na obmoÄ?ju Velenja, vendar mu ni uspelo priti v notranjost. Uspelo pa mu je povzroÄ?iti za okoli 100 evrov ĹĄkode.

Prostovoljno gasilsko druĹĄtvo (PGD) Lokovica beleĹži 110-letnico delovanja. Jubilej bodo zaznamovali konec tedna, in sicer bodo jutri (v petek) pripravili slavnostjo sejo druĹĄtva, dan kasneje pa gasilsko parado in druĹžabno sreÄ?anje. Jubileja se bodo spominjali med drugim ĹĄe po novi spletni strani in logotipu druĹĄtva ter krajĹĄem filmu o delovanju druĹĄtva, ki ga bodo predstavili ob tej priloĹžnosti. Korenine je druĹĄtvo ÂťpognaloÂŤ v DruĹžmirju. Zaradi posledic izkopavanja premoga je ta gasilski dom doletela enaka usoda kot tamkajĹĄnja gospodinjstva. ÂťPo zaslugi 14 krajanov Lokovice, ki so bili takrat Ä?lani druĹĄtva, so delovanje prestavili v naĹĄ kraj,ÂŤ je pojasnil predsednik PGD Lokovica Armin Lambizer in nadaljeval: ÂťLeta 1980 so predali namenu nov gasilski dom. Takrat se je druĹĄtvo ponaĹĄalo z enim orodnim vozilom in malo Ä?lani, ki so bili slabo izobraĹženi. Danes imamo tri gasilska vozila, pribliĹžno 290 Ä?lanov (od tega 40 mladih), med njimi je kar nekaj viĹĄjih gasilskih Ä?asnikov. Ĺ irimo vrste, se razvijamo in pridno izobraĹžujemo, saj se zadevamo, da je le izobraĹžen gasilec lahko kos vse zahtevnejĹĄim intervencijam.ÂŤ Na leto zabeleĹžijo povpreÄ?no

Z avtom na streho Ĺ oĹĄtanj, 18. avgusta â&#x20AC;&#x201C; V soboto okoli 15.30 se je v Ravnah pri Ĺ oĹĄtanju zgodila prometna nesreÄ?a, v kateri se je huje telesno poĹĄkodoval 40-letni voznik osebnega avtomobila. Med voĹžnjo skozi naselje je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z voziĹĄÄ?a. Vozilo se je prevrnilo, voznik pa je med prevraÄ?anjem padel iz vozila.

lenjÄ?an policistom prijavil prejem SMS sporoÄ?ila z grozilno vsebino. Zoper avtorja bodo primerno ukrepali.

Nasilje v druĹžini Velenje, 20. avgusta â&#x20AC;&#x201C; PrejĹĄnji teden so bili policisti obveĹĄÄ?eni o dveh kaznivih dejanjih nasilja v druĹžini. V obeh primerih so izrekli ukrep prepovedi pribliĹževanja, oba nasilneĹža pa Ä?aka tudi kazenska ovadba.

ÂťV Ĺ oĹĄtanj prihajamo s posebnim veseljem.ÂŤ

đ&#x;&#x201D;˛

Praznujejo 110-letnico delovanja

Ni mu uspelo

Iz POLICISTOVE beleĹžke Grozil mu je

seljem, ker nas tako zelo lepo sprejmejo,ÂŤ je povedal Vladimir Runko (PGD Dekani). Ĺ oĹĄtanjÄ?ani pa so jih vsakiÄ? veseli, ker prinesejo v mesto nekaj primorskega duha. Veseli pa so seveda slehernega. Letos se je tekmovanja udeleĹžilo dvajset

desetin. ÂťV ospredju je druĹženje in ne tekmovalnost,ÂŤ je poudaril tudi Runko. ObÄ?udovanja vredni pa so tudi tisti, ki staro opremo vzdrĹžujejo, in pomembno je ĹĄe nekaj, kar je bilo na tem tekmovanju uvedeno letos prviÄ?. Ker bi radi zanj spodbudili tudi mlade, so se odloÄ?ili, da nagrado poleg najstarejĹĄi gasilki in gasilcu podelijo tudi najmlajĹĄi Vladimir Runko: in najmlajĹĄemu.

Armin Lambizer: ÂťNaĹĄe delo je med krajani vse bolj opaĹženo in tudi cenjeno.ÂŤ

od 5 do 6 intervencij, desetine druĹĄtva so uspeĹĄne na gasilskih tekmovanjih, glavnina Ä?lanov zavzeto sodeluje v aktivnostih druĹĄtva in kraja. Z ostalimi druĹĄtvi v svojem okolju sodelujejo z roko v roki. Âť S skupnimi moÄ?mi smo lahko uspeĹĄnejĹĄi pri opravljanju svojega poslanstva ter nudenju pomoÄ?i tistim, ki jo potrebujejo ob poĹžarih, naravnih nesreÄ?ah in drugih dogodkih. Skrbimo za poĹžarno varnost na obmoÄ?ju KS

Lokovica, skupaj s PGD Ĺ oĹĄtanj pa tudi v TeĹĄu.ÂŤ So tudi dobro opremljeni za akcije, pravi sogovornik, za kar ima veliko zaslug obÄ?ina Ĺ oĹĄtanj, ki ima velik posluh za njihove potrebe. Lahko kaj takega poreÄ?ejo tudi za krajane? ÂťVeÄ?ina je hvaleĹžna. V zadnjem Ä?asu, ko se dogajajo veÄ?je naravne nesreÄ?e, v katerih je naĹĄa pomoÄ? velikokrat neprecenljiva, raste tudi spoznanje o tem, kako potrebni in pomembni smo v sistemu zaĹĄÄ?ite in reĹĄevanja. NaĹĄe delo krajani cenijo.ÂŤ VeÄ?jih novostih v delovanju druĹĄtva v prihodnje ne naÄ?rtujejo, pravi Lambizer. Ä&#x152;im bolje bodo poskuĹĄali opravljati svoje poslanstvo â&#x20AC;&#x201C; nuditi pomoÄ? ljudem ob poĹžarih in naravnih nesreÄ?ah, pritegniti nove Ä?lane, predvsem mlade, precej pozornosti bodo namenili izobraĹževanju in usposabljanju operative, posodabljanju opreme. Že doslej se je malo dogodkov v kraju zgodilo brez naĹĄe pomoÄ?i. Tako bo ostalo tudi v prihodnje,ÂŤ je ĹĄe đ&#x;&#x201D;˛ dejal Armin Lambizer.

PA K E T

PREMIUM MOBILNA TELEFONIJA SVOBODA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

minut v vsa SLO omreĹžja

SMS/MMS

30 GB Podatkov

150

minut klicev iz SLO v EU-obmoÄ?je

19,99 â&#x201A;Ź W www.mega-m.si T 03 777 00 77 E prodaja@mega-m.si

z DDV


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 14

14

Ĺ PORT

23. avgusta 2018

PrepoÄ?asni za domaÄ?e napadalce Janja spet odliÄ?na; NogometaĹĄi Rudarja po tretjem porazu, Aluminij jih je premagal s 3 : 0, nazadovali na predzadnje mesto ÂťNi bilo prave borbe, teka. Te lastnosti so krasile le Leona Ä&#x152;rnÄ?iÄ?a, drugi mu niso sledili, in sprijazniti smo se morali z novim porazom,ÂŤ je bil nezadovoljen po Ĺže tretjem porazu v novi sezoni Rudarjev trener Marijan PuĹĄnik. Po sicer sreÄ?ni zmagi v prejĹĄnjem krogu doma proti novincu Muri je upal, da jim bo to dalo samozavest in pogum za dvoboj v KidriÄ?evem in da bodo fantje zaigrali boj sproĹĄÄ?eno. Od tega ni bilo niÄ?. Resda so imeli Ĺžogo veÄ? v posesti, tudi veÄ? kot igralci Aluminija so streljali proti domaÄ?im vratom kot proti njihovim. Toda njihovi poskusi so bili zelo slabi, nenatanÄ?ni; niti Ä?astnega zadetka niso uspeli doseÄ?i.

Ĺžaja, bil je Ĺže v kazenskem prostoru z desne strani, poslal Ĺžogo Ä?ez preÄ?ko. Isti igralec je v 43. minuti skorajda izenaÄ?il. JanĹžekoviÄ? se je precej stran od svoje leve vratnice pripravljal, da poĹĄlje Ĺžogo daleÄ? v polje. RadiÄ&#x2021; ga je oviral ravno toliko, da tega ni storil najbo-

Prigarana zmaga

DomaÄ?i nogometaĹĄi pred tekmo gotovo niso sanjali, da bodo s takĹĄno lahkoto premagali rudarje in bodo po petem krogu znova na drugem mestu. Zato tudi priÄ?akovane beseda trenerja Oliverja Bogatinova: ÂťZadovoljen sem z rezultatom. To je bila prigarana zmaga. Gostje so imeli prvih dvajset, trideset minut pobudo, nismo naĹĄli odgovora na njihovo igro. Nato pa smo le vzpostavili ravnoteĹžje, stekla nam je tudi Ĺžoga.

PoĹĄkodbe, poĹĄkodbe â&#x20AC;Ś

Trener PuĹĄnik je proti Aluminiju osveĹžil napad z Ĺže omenjenim Ä&#x152;rnÄ?iÄ?em, ki je bil obenem v vlogi kapetana. To je bil njegov prvi nastop v novi sezoni po zlomu liÄ?nice na pripravljalni tekmi pred zaÄ?etkom prvenstva s splitskim Hajdukom. Manjkala pa sta ĹĄe vedno poĹĄkodovana Damjan TrifkoviÄ&#x2021; in David KaĹĄnik, v zasebni ni bilo tudi obolelega Djaira Parfitt-Williamsa. Na spisku poĹĄkodovanih se je v soboto znaĹĄel tudi branilec David Hrubik. V 13. minuti je obleĹžal na travi. Ker tekme ni mogel nadaljevati, ga je po nekaj minutah zamenjal mladi napadalec Ante Solomun.

NezadrĹžni Tahiraj

Zanimivo, prvo nekoliko nevarnejĹĄo priloĹžnost za zadetek so imeli gostje (v 12. minuti), vendar je strel Milana TuÄ?iÄ&#x2021;a domaÄ?i vratar Luka JaneĹžiÄ? z lahkoto ubranil. Takoj zatem je poskuĹĄal Dominik RadiÄ&#x2021;, ki prav tako ni uspel ukaniti vratarja, Ĺžoga je zletela tik mimo vratarjeve leve vratnice. V 26. minuti so bili domaÄ?i zelo blizu vodstva. PrepreÄ?il pa ga je okvir vrat, ki ga je zadel branilec Erik Gliha. V naslednjem napadu nova nepazljivost gostov. Po hitri nasprotni akciji jih je Francesco Tahiraj pustil za sabo, priĹĄel iz v oÄ?i s Pridigarjem, ki ni mogel prepreÄ?iti vodstva domaÄ?ih z 1 : 0. ObetajoÄ?a akcija gostov je sledila v 32. minuti. RadiÄ&#x2021; je prodrl v kazenski prostor, streljal, vratar pa je bil na pravem mestu. A takoj zatem je bil odliÄ?ni Tahiraj v novem nevarnem napadu, a je bil tokrat zmagovalec gostujoÄ?i branilec Josip TomaĹĄeviÄ&#x2021;. V 34. minuti je Klemen Bolha z dobrega polo-

Mladi (21) David Hrubik (drugi z leve) Ĺže po drugi tekmi za Rudar na prisilni poÄ?itek.

lje. Gostje so Ĺžogo prestregli in Bolha jo je v visokem loku poslal Ä?ez vratarja, a tudi Ä?ez okvir vrat. Do odhoda na odmor, ki ga je sodnik Darjan KovaÄ?iÄ? podaljĹĄal za minuto, se rezultat ni spremenil. Takoj na zaÄ?etku drugega polÄ?asa je imel RadiÄ&#x2021; novo priloĹžnost za zadetek, vendar je bil s pribliĹžno dvajsetih metrov znova nenatanÄ?en. Nekaj minut zatem je bil z dobrega poloĹžaja nenatanÄ?en Leon Ä&#x152;rnÄ?iÄ?. S pribliĹžno petnajstih metrov je zadel zunanji del mreĹže. Nato pa novo veselje 'ĹĄumarjev'. Anton Rogina je po podaji izjemnega Tahiraja spretno preigral PuĹĄaverja in vratar Pridigar je bil znova nemoÄ?en (2 : 0). V 66. minuti se je trener PuĹĄnik odloÄ?il za drugo menjavo. Rezervista Solomuna je zamenjal Matej Ĺ antek. V 76. minuti pa je Tahiraj, najboljĹĄi igralec domaÄ?ih, razblinil ĹĄe zadnje upe (upati je ĹĄportno) rudarjev na morebitno izenaÄ?itev. Spet je bil nekoliko z desne strani prehiter za gostujoÄ?e igralce. Z Ĺžogo je pritekel do roba kazenskega prostora, z udarcem po tleh zadel desno Pridigarjevo vratnico, od nje pa se je Ĺžoga odbila v mreĹžo za gladkih konÄ?nih 3 : 0.

Rudar zaÄ?enja z Muro V prostorih Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju so v zaÄ?etku tedna izĹžrebali pare drugega kroga Hervis pokala Slovenije. V prvem krogu je sodelovalo 24 moĹĄtev. Prosti so bili DomĹžalÄ?ani, LjubljanÄ?ani, MariborÄ?ani in VelenjÄ?ani, ki se pokalu pridruĹžujejo v drugem krogu. V temu drugem najbolj pomembnem tekmovanju v drĹžavi ima najveÄ? zmag â&#x20AC;&#x201C; osem â&#x20AC;&#x201C; Maribor, eno pa tudi velenjski Rudar. Ta doslej najveÄ?ji uspeh v 70-letnici zgodovini kluba si je priigral s finalno zmago nad Primorjem v sezoni 1997/98. Pari osmine finala so: Brda â&#x20AC;&#x201C; Gorica, Mura â&#x20AC;&#x201C; Rudar Velenje, Olimpija Ljubljana â&#x20AC;&#x201C; Triglav Kranj, Korotan Prevalje â&#x20AC;&#x201C; Aluminij, Celje â&#x20AC;&#x201C; KrĹĄko, AĹ K Bravo â&#x20AC;&#x201C; Maribor, IvanÄ?na Gorica â&#x20AC;&#x201C; DomĹžale, Koper â&#x20AC;&#x201C; Nafta 1903. Tekme drugega kroga bodo predvidoma 12. septembra. đ&#x;&#x201D;˛

vos

Zmaga na MadĹžarskem RokometaĹĄi Gorenja so v petek in soboto gostovali na mednarodnem turnirju na MadĹžarskem in osvojili prvo mesto. Na njem sta nastopila ĹĄe hrvaĹĄka Dubrava in domaÄ?i ekipi Eger EsterhĂĄzy ter CsurgĂłi. V prvi tekmi so bili VelenjÄ?an z 32 : 27 boljĹĄi od Egerja, v finalni pa so drugega madĹžarskega predstavnika premagali s 27 : 24. Trener Zoran JoviÄ?iÄ? o turnirju: ÂťNa finalni tekmi smo se pomerili s kakovostno domaÄ?o ekipo. Prikazali smo dobro igro, dvignili smo jo na raven, h kateri sam stremim in si Ĺželim, da bi jo kazali v letoĹĄnji sezoni. Vseeno pa je pred nami ĹĄe veliko trdega dela. Ä&#x152;aka nas ĹĄe nekaj pripravljalnihh tekem, nato pa prihajajo tekme, ki bodo nosile veÄ?jo teĹžo in bodo prvi pravi preizkus za naĹĄo ekipo.ÂŤ đ&#x;&#x201D;˛

vos

Rudarjev trener je po vljudnosti Ä?estitki domaÄ?im za zmago izrekel nekaj kritike zdravstveni sluĹžbi: ÂťZaÄ?eli smo dobro, nato se je zgodila huda poĹĄkodba Hrubika. Pri tem bi opozoril na neresno zdravstveno sluĹžbo. V reĹĄevalnem vozilu je bil samo en Ä?lovek. Kaj bi bilo, Ä?e bi bila poĹĄkodba ĹĄe hujĹĄa, morda glave â&#x20AC;Ś ? ÂŤ Kot smo izvedeli, si je mladi Rudarjev branilec izpahnil ramo. đ&#x;&#x201D;˛

S. Vovk

Prva liga TS, 5. krog Aluminij - Rudar 3:0 (1:0)

Strelca: 1:0 Tahiraj (27.), 2:0 Rogina (50.), 3:0 Tahiraj (76.). Rudar: Pridigar, PuĹĄaver, TomaĹĄeviÄ&#x2021;, VasilijeviÄ&#x2021;, Hrubik (od 16. Solomun, od 66. Ĺ imunac), Bolha, RadiÄ&#x2021;, PiĹĄek (od 46. Ĺ antek), MuiÄ&#x2021;, Ä&#x152;rnÄ?iÄ?, TuÄ?iÄ&#x2021;. Trener: Marijan PuĹĄnik. Drugi rezultati: Celje - Triglav 1 : 3 (0 : 0), Aluminij - Rudar 3 : 0 (1 : 0), Mura - KrĹĄko 0 : 1 (0 : 0), Gorica - DomĹžale 1 : 0 (1 : 0), Olimpija - Maribor 0 : 3 (0 : 1). Vrstni red: 1. Maribor 13 (18 : 2), 2. Aluminij 9 (11:10), 3. DomĹžale 9 (9 : 8), 4. Gorica 8 (6 : 8), 5. KrĹĄko 6 (3 : 4), 6. Mura 5 (8 : 6), 7. Olimpija 5 (6 : 7), 8. Triglav 5 (6 : 10), 9. Rudar 4 (5 : 14), 10. Celje 3 (7 : 10). 6. krog: Rudar - Gorica (25. 8., 18.00), KrĹĄko â&#x20AC;&#x201C; Triglav, Mura â&#x20AC;&#x201C; Aluminij, DomĹžale â&#x20AC;&#x201C; Olimpija, Maribor â&#x20AC;&#x201C; Celje.

Otroci teÄ?ejo za otroke Tretji dobrodelni Skazin tek Otrok otroku bo 22. septembra na Mestnem stadionu Velenje Velenje â&#x20AC;&#x201C; Dobrodelni tek Otrok otroku podjetje Skaza organizira tretjiÄ?. V dosedanjih dveh so zbrali in podarili 12.300 evrov, lani za plavalno skupino otrok z downovim sindromom DelfinÄ?ki 7.200 evrov, predlani MedobÄ?inski zvezi prijateljev mladine 5.100 evrov. Letos bodo zbrana sredstva namenili DruĹĄtvu rejnic celjske regije za letovanje rejniĹĄkih otrok. Teh je v celjski regiji okoli 150, marsikateri med njimi ĹĄe nikoli ni bil na morju. Tek je darilo, ki ga otroci podarjajo drugim otrokom. Namenjen je otrokom do vkljuÄ?no 14. leta starosti. Otroci si lahko sami izberejo dolĹžino proge (400, 750 ali 2.000 metrov), lahko teÄ?ejo v paru ali sami, novost letoĹĄnjega tega pa bo tek starĹĄev z otroĹĄkimi voziÄ?ki. Startnina za tek znaĹĄa 5 evrov, zbrana sredstva pa v podjetju Skaza podvojijo. Vsem tekaÄ?em bodo za preteÄ?eno progo namenili medaljo kot priznanje za srÄ?nost, prijateljstvo in razumevanje druĹžbenih dogajanj. Dogodek, ki bo v soboto, 22. septembra, je druĹžinskega znaÄ?aja. Otroci in druĹžine bodo deleĹžni razliÄ?nih animacij, zabave, pesmi in iger, zato organizatorji iz podjetja Skaza vabijo vse slovenske otroke in njihove starĹĄe, da se dogodka udeleĹžijo v Ä?im veÄ?jem ĹĄtevilu ter tako prispevajo k Ä?im viĹĄjemu zbranemu znesku. đ&#x;&#x201D;˛

mkp

Kruder skupni zmagovalec

MĂźnchen â&#x20AC;&#x201C; Janja Garnbret je zmagovalka finalne tekme svetovnega pokala ĹĄportnih plezalk v balvanskem plezanju v MĂźnchnu. Pokazala je odliÄ?no formo, vodila je vse od kvalifikacij, v finalu pa je pokazala izjemno predstavo, saj je edina vse ĹĄtiri finalne balvanske smeri osvojila v prvem poskusu. V skupnem seĹĄtevku je bila Ä?etrta, ker je zaradi mature nastopila le na treh balvanskih tekmah od sedmih. Na teh treh tekmah je bila dvakrat prva in enkrat druga in s tem dokazala, da je pravzaprav vodilna tekmovalka tudi v tej disciplini. ÂťPlezala sem brez pritiska, bila sem prepriÄ?ana vase, poÄ?utila sem se dobro. Ko sem z obema rokama prijela vrh zadnjega balvana, sem bila zelo sreÄ?na, bilo je Ä?udovito tudi zaradi vseh navijaÄ?ev, ki so se zbrali tukaj v MĂźnchnu,ÂŤ je del obÄ?utkov strnila Garnbretova. Povedala je ĹĄe, da bo na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku tekmovala za stopniÄ?ke v balvanih in teĹžavnosti in poskuĹĄala narediti vse, da osvoji kolajno. OdliÄ?en je bil Celjan Jernej Kruder, ki je v MĂźnchen priĹĄel kot vodilni tekmovalec v seĹĄtevku balvanske sezone. Svojo nalogo je Ĺže v polfinalu opravil brezhibno, saj se je uvrstil pred svojega najveÄ?jega konkurenta Japonca Tomoa Narasakija, ki se ni uvrstil v finale. Kruder je bil v finalu drugi (za odliÄ?nim Gregorjem Vezovnikom) in je postal prvi Slovenec z osvojeno lovoriko za skupno đ&#x;&#x201D;˛ zmago v seĹĄtevku sezone svetovnega pokala v balvanih.

VIP cup turnir bodo spremljale razliÄ?ne aktivnosti Velenje, 25. avgust â&#x20AC;&#x201C; To soboto bo na teniĹĄkih igriĹĄÄ?ih TRC Jezero potekal 31. VIP cup teniĹĄki turnir dvojic, ki ga bodo pospremila tekmovanja v laserskem streljanju, golfu (z enim udarcem najbliĹžje zastavici), najnatanÄ?nejĹĄem teniĹĄkem servisu, pa kupica degustacij in drugih aktivnosti. Turnir, ki ga organizira podjetje Gama Velenje ob pomoÄ?i ĹĄtevilnih sponzorjev, se bo zaÄ?el bo 9. uri, ob 16. 30 bodo na

Skoki Rezultat kariere za Breclovo v FrenĹĄtatu FrenĹĄtat na Ä&#x152;eĹĄkem je ta petek in soboto gostil tretjo in Ä?etrto preizkuĹĄnjo sezone poletne velike nagrade za smuÄ?arke skakalke. Na 106-metrski napravi je slovenske barve branila ĹĄesterica deklet, ki so prikazale nekaj odliÄ?nih skokov. VelenjÄ?anka Jerneja Brecl je na prvi preizkuĹĄnji osvojila 18., na drugi pa odliÄ?no 8. mesto in bila druga najboljĹĄa predstavnica Slovenije. NaĹĄa dekleta so boj za najviĹĄja mesta napovedala Ĺže v kvalifikacijah, saj so bila kar ĹĄtiri uvrĹĄÄ?ena med prvo deseterico, najboljĹĄa pa je bila Ema Klinec na tretjem mestu. V prvi seriji petkove preizkuĹĄnje je Jerneja Brecl

Petanka Tokrat je zmanjkalo sreÄ?e Ljubljana â&#x20AC;&#x201C; V soboto so se Ä?lani Velenjskega kluba petanke udeleĹžili zelo moÄ?nega turnirja Tour dvojke v Ljubljani. Kar 45 najmoÄ?nejĹĄih ekip se je borilo za Ä?im boljĹĄe rezultate, med njimi tudi ĹĄtiri velenjske ekipe, ki so se

prizoriĹĄÄ?e prispeli najboljĹĄi slovenski smuÄ?arski skakalci, skakalke in kombinatorci, ob 18.30 se bodo zaÄ?eli finali teniĹĄkega tekmovanja, zakljuÄ?na prireditev z glasbeno gostjo Anabel pa bo ob 19.30. IzkupiÄ?ek turnirja bodo organizatorji predali Varstveno-delovnemu centru SAĹ A â&#x20AC;&#x201C; enoti JeĹžek Velenje, ki bo med turnirjem razstavljal izdelke varovancev. đ&#x;&#x201D;˛

tf

osvojila 22. (81,5 m, 88,6 t.) mesto. V drugi seriji je Breclova, ki je skoÄ?ila 88 m, 187,1 t., osvojila konÄ?no 18. mesto. Na sobotni preizkuĹĄnji v FrenĹĄtatu je Jerneja Brecl dokazala, da je vedno bliĹžje samemu vrhu. Na drugi Ĺženski tekmi poletne velike nagrade v Ä?eĹĄkem FrenĹĄtatu smo imeli Slovenci ĹĄtiri skakalke. Po prvi seriji je bila najboljĹĄa med njimi Jerneja Brecl, ki je z 99,5 metri in 111,9 toÄ?kami zasedala visoko 7. mesto. V finalni seriji je Breclova skoÄ?ila 92,5 metra in z 224,2 toÄ?k konÄ?ala na fantastiÄ?nem osmem mestu, kar je njen dosedanji rezultat kariere. Pred Jernejo je zdaj kar dolg tekmovalni premor. Tekme poletne velike nagrade se bodo namreÄ? nadaljevale 7. septembra v ruskem Ä&#x152;ajkovskem. đ&#x;&#x201D;˛

SaĹĄa SevÄ?nikar

borile za uvrstitev med najboljĹĄih 16 ekip. A jih tokrat ni spremljala ĹĄportna sreÄ?a in mirne roke, kajti od vseh ĹĄtirih ekip se je le ena uvrstila med najboljĹĄe. Ĺ˝al je na koncu tudi ta ekipa klonila proti bodoÄ?emu zmagovalcu in zasedla deveto mesto. Ostale tri ekipe so si delile ĹĄestnajsto mesto. ÂťBo naslednjiÄ? bolje,ÂŤ so na koncu turnirja menili velenjski tekmovalci. đ&#x;&#x201D;˛

A. Ä&#x152;anÄ?


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 15

Ĺ PORT, UTRIP

23. avgusta 2018

15

Ĺ marĹĄki nogometaĹĄi ciljajo visoko Sezono zaÄ?eli s pol ducata Ĺžog v nasprotnikovi mreĹži

Ä&#x152;lanska ekipa NK Ĺ martno 1928 za sezono 2018/2019: TomaĹž Veler, MatjaĹž Trop, David Hrastnik, Semir AgiÄ&#x2021;, Damir MuĹĄiÄ?, Ĺ˝an Verdev (povratnik iz NK Ĺ ampion Celje), Nejc Zabukovnik, Miha Irman, David Trap, Gal Zabukovnik, Fatlind Vezaj (NK KoroĹĄka Dravograd), Kristjan BariÄ&#x2021; (NK Rudar Velenje), Denis ZavolovĹĄek, Mario Purnat (NK Celje), Filip ZaloĹžnik, SaĹĄa DĹžokiÄ&#x2021;, Rok Melavc (NK Rudar Velenje), Jan PaviÄ? Kac, Urh Justin (NK Rudar Velenje), Tilen Kompan, Dejan GegiÄ&#x2021;, Ĺ˝an Kolar (povratnik iz SAK Celovec), Ĺ˝iga PodkriĹžnik (iz domaÄ?e mladinske selekcije).

Tatjana PodgorĹĄek Stane Vovk

Novo prvenstveno sezono so zaÄ?eli tudi v tretjih ligah. V severni ligi sta jo odprla v Dravogradu domaÄ?e moĹĄtvo Avto Grubelnik Dravograd in nogometaĹĄi Ĺ martna 1928, ki so se na viĹĄjo raven tekmovanja vrnili po sezoni nastopanja v tako imenovani Golgeter nogometni ligi MNZ Celje. MoĹĄtvo Ramiza SmajloviÄ&#x2021;a je z izjemno igro poloĹžilo na kolena aktualnega prvaka te lige z rezultatom 6 : 0. Pot k visoki zmagi so jim olajĹĄali domaÄ?i z avtogolom Ĺže po nekaj minutah tekme. Do konca prvega polÄ?asa so gostje dodali pet golov, v drugem delu pa so igrali povsem sproĹĄÄ?eno. Trener je dal priloĹžnost za igro ĹĄe petim drugim igralcem, saj jih po novem v tretjih ligah toliko lahko tudi menjajo. Ä&#x152;e verjamemo reku, da se dan po jutru pozna, so ĹĄmarĹĄki nogometaĹĄi odliÄ?no pripravljeni na novo sezono in gotovo bodo v njej

3. SNL â&#x20AC;&#x201C; sever, 1. krog Avto Grubelnik Dravograd Ĺ martno 1928 0 : 6 (0 : 6) Strelci: 0:1 (Hovnik â&#x20AC;&#x201C; ag, 7.), Veler (22.), Trap, (29.), Vezaj (30.), Trop (33.), Purnat (37.) Ĺ martno: MuĹĄiÄ&#x2021;, PaviÄ? Kac, Kompan, Trap, ZavolovĹĄek, BariÄ? (od 46. G. Zabukovnik, od 63. DjokiÄ&#x2021;), Trop, Hrastnik (od 78. Justin), Purnat (od 76. N. Zabukovnik), Vezaj (od 74. AgiÄ&#x2021;), Veler. Trener: Ramiz SmajloviÄ?. Drugi rezultati: Tehnotim Pesnica â&#x20AC;&#x201C; Kety emmi Bistrica 0:5, Dravinja â&#x20AC;&#x201C; ZreÄ?e 0:1, Pohorje (RuĹĄe) â&#x20AC;&#x201C; Ĺ ampion (Celje) 3:3 in Videm pri Polju â&#x20AC;&#x201C; Mons Claudius (Rogatec) 3:2.

Bogdan Trop: Âť Uvrstitev v kakovostnejĹĄo lestvico tekmovanja zahteva veÄ? organizacijskih in finanÄ?nih aktivnosti.ÂŤ

igrali pomembno vlogo. Pred zaÄ?etkom prvenstva je bil njihov cilj uvrstitev med prve tri. Po visoki zmagi, ki je bila plod njihove resniÄ?no odliÄ?ne igre, je takĹĄna napoved povsem upraviÄ?ena. V nedeljskem 2. krogu (ob 17.00) bo v Ĺ martnem gostoval Videm.

Tako prepriÄ?ljive zmage niso priÄ?akovali Trener Ramiz SmajloviÄ&#x2021; zadovoljstva ob tem ni skrival: ÂťZmage smo si Ĺželeli, tako prepriÄ?ljive pa ni nihÄ?e priÄ?akoval. Zelo dobro smo igrali od prve minute sreÄ?anja in nasprotnike nadigrali v vseh elementih igre. PrepriÄ?an sem, da bomo tako nadaljevali celotno sezono in da bodo ĹĄmarĹĄke vijolice cvetele ne glede na letni Ä?as.ÂŤ V pripravljalnem obdobju so odigrali 10 prijateljskih tekem, katerih izkupiÄ?ek potrjuje dobro pripra-

Ramiz SmajloviÄ&#x2021;: ÂťUpam, da bodo ĹĄmarĹĄke vijolice cvetele ne glede na letni Ä?as.ÂŤ

vljenost in uigranost ekipe. RazpoloĹženje v njej je dobro, zagotavlja sogovornik, v teh dneh se ĹĄe dogovarjajo za okrepitev z mladim igralcem iz velenjskega Rudarja. ÂťS tem bo seznam igralcev vsaj za jesenski del tekmovanja konÄ?an,ÂŤ je ĹĄe dejal Ramiz SmajloviÄ&#x2021;.

Potrebnih bo ĹĄe veÄ? organizacijskih in finanÄ?nih aktivnosti Zelo zadovoljen z zaÄ?etkom v viĹĄjem razredu tekmovanja je tudi Bogdan Trop, predsednik kluba, hkrati pa dodaja: ÂťOb veselju ohranjamo tudi trezne glave. Uvrstitev Ä?lanske ekipe po premoru v 3. slovensko nogometno ligo je za nas velika obveza, ki terja veÄ? zavzetih organizacijskih, predvsem pa finanÄ?nih aktivnosti. StroĹĄki so veÄ?ji, zato Ĺže zavzeto delamo na vseh podroÄ?jih, da bi zagotovili Ä?im boljĹĄe pogoje delovanja vsem selekcijam.ÂŤ Glavnino priprav za sezono

2018/2019 je Ä?lanska ekipa opravila na domaÄ?ih igriĹĄÄ?ih, odzvala pa se je povabilu srbskega in madĹžarskega kluba, ki prav tako kot ĹĄmarĹĄki letos praznujeta 90-letnico delovanja. Z njima so izmenjali izkuĹĄnje na zelenicah pri njih in v Ĺ martnem ob Paki, hkrati pa so se dogovorili tudi za skupen projekt praznovanja 100-letnice delovanja klubov. Po zagotovilih Tropa bistvenih kadrovskih sprememb v Ä?lanski ekipi za novo sezono ni. ÂťVztrajamo pri tem, da jedro ekipe tvorijo igralci, ki so pridobili potrebno nogometno znanje in veĹĄÄ?ine v domaÄ?em klubu. Tudi nekaj okrepitev smo pridobili, priĹĄle pa so iz sosednjih nogometnih klubov, predvsem iz velenjskega Rudarja.ÂŤ In kakĹĄna so priÄ?akovanja? ÂťOptimistiÄ?na in realna. Ciljamo na vrh prvenstvene lestvice. Ena lastovka sicer ĹĄe ne prinese pomladi, a glede na vloĹžen trud, rezultat prve prvenstvene tekme in na prikazano igro na gostovanju menimo, da je naĹĄa Ĺželja dosegljiva,ÂŤ je đ&#x;&#x201D;˛ sklenil Bogdan Trop.

Oven od 21. 3. do 21. 4.

Ĺ e dobro, da se bo vroÄ?e poletje konÄ?no ohladilo, saj se vam Ĺže nekaj Ä?asa zdijo dnevi precej enaki. Prav zaradi vroÄ?ine ste veliko ostajali doma, v zaprtih prostorih. Sedaj bo drugaÄ?e. V naslednjih dneh boste aktivni kot Ĺže dolgo ne. Sploh, ker veste, da se bo konec avgusta za vas zaÄ?elo obdobje, ki zna biti precej naporno. TolaĹžili se boste na razliÄ?ne naÄ?ine, saj se boste spremembe bali. Premalo se ob tem zavedate, da boste konÄ?no lahko le s sabo in s svojim zdravjem. Toda Ĺže v teh dneh boste zase naredili veÄ? kot nekaj mesecev prej. S tem boste postali bolj preĹĄerne volje, druĹženje s prijatelji pa bo spet ena od vaĹĄih najveÄ?jih radosti.

Bik od 22. 4. do 20. 5.

Veliko boste razmiĹĄljali o partnerju. Zdelo se vam bo, da vajina zveza ni veÄ? trdna, predvsem pa ni veÄ? iskrena. Na njem vas bo zaÄ?elo motiti marsikaj, kar prej niste opazili. Spreminjal se bo tudi partnerjev odnos do vas. PreveÄ?krat ga poskuĹĄate spremeniti, kar ga nekaj Ä?asa ni motilo, sedaj pa ga. Lahko, da ste prezahtevni, zato se je zaÄ?el umikati v svoj svet in beĹžati od obveznosti, ki mu jih nalagate. Poskusite s prijaznostjo in hudomuĹĄnostjo reĹĄiti rahlo naÄ?eto zvezo, saj se bo sicer kriza v naslednjih tednih moÄ?no poglabljala. Zdravje bo obÄ?utljivo. Pazite na sklepe, ki vas bodo vsak dan bolj opozarjali, da jih zanemarjate.

DvojÄ?ka od 21. 5. do 21. 6.

Zadnji dnevi avgusta bodo letos Ä?isto prekratki. Sploh, ker bo tudi za vas konec obdobja, ko vam ni bilo treba le delati, ampak ste pogosto lahko dali moĹžgane na paĹĄo. Ko bo najhujĹĄe delo in gneÄ?a mimo, se le zaÄ?nite ozirati okoli sebe. Kar nekaj jih je, ki si vas Ĺželijo povabiti v svojo druĹžbo zato, ker vas cenijo in imajo radi in ne zato, ker bi morda v tem videli kakĹĄne koristi. Projekt, v katerega v teh dneh vlagate veliko energije, vam bo odliÄ?no uspel. Prvi rezultati bodo opazni ĹĄe pred prihodom septembra. Pred vami pa bo Ĺže nov poslovni izziv. Nanj pristanite ĹĄele, ko boste prepriÄ?ani, da delo ne bo prenaporno.

Rak od 22. 6. do 22. 7.

V teh dneh vas ne bo razveselilo skoraj niÄ? in nihÄ?e. Od rok vam bo ĹĄlo predvsem delo, ki ne bo zahtevalo prav veliko razmiĹĄljanja. Pri delu z rokami, ob katerem bo tekel tudi pot, boste naĹĄli najveÄ?jo sreÄ?o. Pri tem vas ne bo motilo niti vreme. S tem se boste umaknili od vseh okoli vas. Partner si bo vsak dan bolj urejal Ĺživljenje po svoje, mimo vas, saj se bo naveliÄ?al Ä?akati, da ga ne opazite. Njemu namreÄ? trenutno godi, da se mu veliko dogaja. Potrudite se in postanite spet bolj druĹžabni. ZapeÄ?kar boste lahko Ä?ez zimo. Zdravje? Ta teden boste res lahko brez pripomb.

Lev od 23. 7. do 23. 8.

Rekreacija vam bo pomagala pregnati teĹžke misli in teĹžave, ki so se nakopiÄ?ile v prvi polovici leta, Ä?ez poletje rahlo zaspale, sedaj, tik pred koncem poÄ?itniĹĄkega obdobja, pa se spet oglaĹĄajo. Paziti morate tudi pri prehrani â&#x20AC;&#x201C; dobro veste, kaj vam ĹĄkodi, zato se odpovejte vsemu, kar ni dobro za vaĹĄe telo. Ä&#x152;e boste to upoĹĄtevali, boste kmalu polni energije, zdravje pa vam bo odsevalo Ĺže na obrazu. Ljubezen? V teh dneh bo to mrtvo podroÄ?je. Partner bo nestrpen in teÄ?en, zato se vam ne bo ljubilo ukvarjati z njim. A se boste morali. Ker vas on ne bo pustil na miru. Teden bo uspeĹĄen le na finanÄ?nem podroÄ?ju.

Devica od 24. 8. do 23. 9.

V naslednjih dneh vas bo moÄ?no prizadel obÄ?utek, da se poletje resniÄ?no konÄ?uje. Ĺ˝alostni boste, saj sta bila za vas zadnja dva meseca veliko bolj sproĹĄÄ?ena kot sicer, poÄ?utje pa veliko boljĹĄe kot v prvi polovici leta. V naslednjih dneh pa se vam bo zato kar nekajkrat zgodilo, da boste melanholiÄ?ni in brezvoljni. Sploh v deĹževnih dneh boste moÄ?no spreminjali razpoloĹženje. SreÄ?a je, da imate tako razumevajoÄ?ega partnerja, ki bo takoj vedel, kaj se dogaja z vami. Znal vas bo spraviti v boljĹĄo voljo. Sobota bo prinesla nova spoznanja, ki bodo pregnala teĹžke misli, ponedeljek pa bo naporen, kot Ĺže dolgo ne. A boste zmogli prav vse, kar vam bodo naloĹžili. Ä&#x152;eprav s stisnjenimi zobmi, saj vam delo ĹĄe ne bo diĹĄalo.

Tehtnica od 24. 9. do 23. 10.

Miza, mreĹža, Ĺžogica, lopar Med mladimi malo zanimanja za namizni tenis - Ĺ tevilo rekreativcev vseeno naraĹĄÄ?a NTK Spin Ĺ oĹĄtanj vabi na redne treninge

UĹživali boste v preostanku poletja. Niti vreme, ki bo precej spremenljivo, ne bo vplivalo na vaĹĄe poÄ?utje. Spet boste naĹĄli Ä?as za vse tisto, kar vas osreÄ?uje. Ko boste v zadnjem Ä?asu uredili precej zbegane misli, boste videli, da ste tudi sami krivi, da ste pogosto utrujeni. NajslabĹĄe je, ker zato, da je delo narejeno, tega ne delite, ampak skuĹĄate vse opraviti sami. Sorodniki bodo zaskrbljeni za vas, v resnici pa se boste poÄ?utili bolje, kot nekaj zadnjih tednov. Uspelo se vam bo namreÄ? dokopati do odgovora na vpraĹĄanje, kaj si pravzaprav resniÄ?no Ĺželite. Zato bo pot do cilja sedaj veliko laĹžja.

Ĺ korpijon od 24. 10. do 22. 11.

Vsak poslovni uspeh vam pomeni nov izziv, ki vam da sveĹžo energijo. Tudi zato, ker vas partner ob tem ne le oboĹžuje, ampak tudi podpira, ko vidi, s kakĹĄnim Ĺžarom se lotevate novih stvari v Ĺživljenju. Spodbujal vas bo tudi v naslednjih dneh, ko boste zaradi slabĹĄega poÄ?utja zaÄ?eli izgubljati elan in voljo do dela. V druĹžini bo nekdo od bliĹžnjih imel nekaj teĹžav z zdravjem, kar vas bo zelo skrbelo. A se bo k sreÄ?i dobro izteklo. Skrb bo odpadla najpozneje do sredine prihodnjega tedna. FinanÄ?no stanje ste precej popravili, zato ste lahko mirni. Tudi, ko boste morali poplaÄ?ati dolgove, ne boste v minusu.

Strelec od 23. 11. do 21. 12.

V teh dneh, ki bodo kljub temu, da bo vroÄ?ina konÄ?no popustila, ĹĄe vedno poletni, boste res lahko zadovoljni, saj bo odziv na vaĹĄe delo veÄ? kot pozitiven. To vas bo kar malo presenetilo, saj pohval sploh niste veÄ? vajeni. Resnici na ljubo jih niti ne priÄ?akujete, a vam vseeno godijo. Tokrat jih boste deleĹžni tudi od ljudi, ki vam doslej niso kazali prav nobene naklonjenosti. To bo vaĹĄo ustvarjalnost ĹĄe okrepilo, ĹĄe veÄ? boste delali. Poznalo se bo tudi na finanÄ?nem podroÄ?ju, saj se bo stanje na banÄ?nem raÄ?unu, ki Ĺže tako ni slabo, ĹĄe izboljĹĄalo. S partnerjem bosta zaÄ?ela kovati naÄ?rte za prihodnost. V njih bosta na prvem mestu vidva.

Organizirajo tudi mednarodna tekmovanja. Zelo ponosni so na Menihov memorial. Milena KrstiÄ? â&#x20AC;&#x201C; Planinc

Ĺ oĹĄtanj â&#x20AC;&#x201C; Namizni tenis je lep ĹĄport. Z njim se Ä?lovek lahko ukvarja do poznih let. V namiznoteniĹĄkih klubih se trudijo, da bi ga pribliĹžali Ä?im ĹĄirĹĄemu krogu ljudi. Tako je tudi v NTK Spin Ĺ oĹĄtanj. Klub je bil ustanovljen leta 1997. Je prostovoljno samostojno zdruĹženje ljubiteljev namiznega tenisa, ki danes ĹĄteje 32 Ä?lanic, Ä?lanov, Ä?astnih Ä?lanov, mladincev in invalidov. Nekaj posameznikov pa treninge obiskuje obÄ?asno. Potekajo dvakrat tedensko, in sicer ob torkih od 18. do 20. ure v osnovni ĹĄoli TopolĹĄica, ob petkih pa od 17. do 19. ure v dvorani Partizan v Ĺ oĹĄtanju.

Treningi potekajo dvakrat tedensko. Ob torkih v OĹ TopolĹĄica (od 18. do 20. ure), ob petkih v dvorani Partizan v Ĺ oĹĄtanju (od 17. do 19. ure).

ÂťÄ&#x152;lanice in Ä?lani kluba se udeleĹžujejo drĹžavnih prvenstev in tekmujejo v drĹžavni rekreativni ligi, v kateri tekmujejo posamezno in v dvojicah po razliÄ?nih starostnih kategorijah,ÂŤ pravi Mirjana RamĹĄak, predsednica kluba. NajuspeĹĄnejĹĄi med njimi je Anton Leber, ki je v sezoni 2017/2018 posamezno osvojil 2. mesto. OdliÄ?en rezultat v tej isti sezoni so v ligi zasavsko-savinjske regije osvojili Ä?lani, ki so po odigranih osemnajstih tekmah med devetimi ekipami osvojili 3. mesto. ÂťMed vidne uspehe kluba pa se uvrĹĄÄ?a tudi to, da se je leta 2008 paraolimpijskih iger v Pekingu udeleĹžila naĹĄa Ä?lanica Jolada BelaviÄ?, ki je morala za to seveda predhodno izpolniti precej zahtevno normo.ÂŤ Poleg udeleĹžbe na tekmovanjih je klub tudi odliÄ?en organizator mednarodnih in regionalnih tekmovanj. Zelo ponosni so na mednarodno tekmovanje Menihov memorial, ki bo prihodnje leto Ĺže dvaj-

Kozorog od 22. 12. do 20. 1.

Pred vami je ĹĄe nekaj razgibanih poznopoletnih dni. Spoznali boste, kako dolge so lahko noÄ?i, saj boste zaradi teĹžkih misli veliko bedeli. Tega niste vajeni, zato boste kmalu Ä?utili tudi telesno izÄ?rpanost. Ka je vzrok vaĹĄemu poÄ?utju, ne veste. Zato, ker si ne priznate, da se status quo v vaĹĄem naÄ?inu Ĺživljenja vleÄ?e vse predolgo. A tega Ĺžal ne znate presekati. Pa ne zaradi sebe, skrbi vas za druge. Najbolj vam bo pomagal popoln odklop v prostem Ä?asu. V sluĹžbi bo namreÄ? spet precej napeto. TeĹžave bodo zaÄ?ele bledeti ĹĄele ob koncu avgusta. Zvezde pravijo, da bo september veÄ? kot uspeĹĄen za vas, zato se ga lahko Ĺže veselite.

Vodnar od 21. 1. do 19. 2.

Redno se udeleĹžujejo predstavitve ĹĄportov, ki jih septembra organizirajo na Osnovni ĹĄoli Karla Destovnika â&#x20AC;&#x201C; Kajuha. Na sliki predsednica NTK Spin Mirjana RamĹĄak.

seto. ÂťVsako leto se ga udeleĹži okoli 75 tekmovalcev iz Slovenije, MadĹžarske, Italije, HrvaĹĄke ...,ÂŤ pravi RamĹĄkova. Redno pripravljajo tekmovanje v okviru praznika krajevne skupnosti TopolĹĄica, novoletni turnir dvojic, Ĺže tradicionalna pa so tudi prijateljska sreÄ?anja z namiznoteniĹĄkimi klubi iz Slovenije. ÂťÄ&#x152;eprav se ĹĄtevilo rekreativcev vsako leto veÄ?a, pa med mladimi ni pretiranega zanimanja za igranje

namiznega tenisa,ÂŤ opaĹža predsednica kluba, Ä?eprav se na razliÄ?ne naÄ?ine trudijo, da bi jih pritegnili v svoje vrste. Med drugim ta lep ĹĄport redno predstavljajo uÄ?enkam in uÄ?encem Osnovne ĹĄole Karla Destovnika â&#x20AC;&#x201C; Kajuha. Mladi pa se jim lahko pridruĹžijo tudi pri rednih treningih rekreativcev ob torkih ali petkih, ko jih bodo z veseljem sprejeli in jim omogoÄ?ili, da se preizkuđ&#x;&#x201D;˛ sijo z loparÄ?kom.

NajhujĹĄe obdobje letoĹĄnjega leta je za vami. Nauk zgodbe je jasen. Bolj pazljivo in bolj skrbno bo treba ravnati s financami, saj si ne Ĺželite, da se kaj takega, kar ste doĹživljali letos, ĹĄe kdaj ponovi. Partner bo imel popolno razumevanje za vas in vaĹĄe pomisleke o prihodnosti. V teh dneh vam bo res v veliko oporo. KonÄ?no vas bo prepriÄ?al v to, da se ne boste sekirali, kaj vam bo prinesla. S problemi se zaÄ?nite sooÄ?ati ĹĄele, ko do njih pride, saj to, da Ĺživite v nenehnem strahu, ne vpliva dobro na vas. Prijatelji vas bodo prepriÄ?ali, da se jim boste pridruĹžili na nekem posebnem dogodku. Ne bo vam Ĺžal.

Ribi od 20. 2. do 20. 3.

Ä&#x152;as, ko se bo avgust hitro poslavljal, vam bo letos resniÄ?no vĹĄeÄ?. Znali si boste vzeti Ä?as zase in za svoje telo, s tem pa se bo umirila tudi vaĹĄa psiha. To pa ne pomeni, da boste lenarili. Dela bo veliko, a ga boste opravljali z lahkoto. Tudi utrujalo vas ne bo, saj boste uspeli poravnati vse finanÄ?ne obveznosti, ki vam niso dale spati. Da bodo dnevi lepi, bo imel veliko zaslug vaĹĄ partner. Vajina povezanost in ljubezen bosta zavidanja vredni. To boste znali ceniti. PoÄ?utje bo odliÄ?no. Sploh, ker bodo izzvenele tudi rahle zdravstvene teĹžave, ki vam jih je povzroÄ?ala predvsem vroÄ?ina.


Naš čas, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 16

16

TV SPORED Četrtek,

Petek,

23. avgusta

5.50 6.20 7.00 9.30 11.05 11.50 12.25 13.00 13.35 15.05 15.55 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.05 18.20 18.55 19.00 19.25 19.45 19.55 20.00 20.30 21.55 22.00 22.45 23.10 0.00 0.35 1.15 1.40 2.10 2.35

5.20 6.30 7.00 7.05 7.30 7.40 7.55 8.00 8.15 8.30 9.00 9.25 10.10 12.45 13.25 14.10 15.25 16.15 17.25 18.20 18.40 18.55 19.15 19.30 22.00 23.40 0.30 1.10 2.10

Odmevi Poletna scena Dobro jutro, poletni izbor Slovenski pozdrav Vem!, kviz Zapeljevanje pogleda, Metka Krašovec in Zdenka Žido Zlata dekleta (V.), Trojna igra Prvi dnevnik, šport, vreme Modna hiša Velvet (IV.), Veliki dan Moj gost/Moja gostja - Vendegem Sportlövők és íjászok/ Športni strelci in lokostrelci Slovenci v Italiji Zlata dekleta (VI.), Tudi babice so kdaj žalostne Poročila ob petih, šport, vreme Družabno življenje živali Novice Utrinek, Čebele izpod Krima Mala kraljična, Hočem zmagati! Vem!, kviz Vreme Dnevnik Slovenska kronika Šport Vreme Glasba na vodi, 60 let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Evrovizijski mladi glasbeniki 2018, prenos zaključnega večera iz Edinburga Vreme Odmevi, šport, vreme Poletna scena Mojstrovine Chauvetove jame, francoska dokumentarna oddaja Strasti Strasti Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik Slovenska kronika, šport, vreme Info-kanal

Videotrak Otroški kanal Dinko pod krinko, Dinko svinčnik Biba se giba, Biba in Lenuhec Mili in Moli, Ponedeljek Vse o Rozi, Najpočasnejša dirka na svetu Mulčki, Vse za ljubezen Zgodbe iz školjke, Zlatko Zakladko: Palačinke v Krakovskem gozdu Bojana išče brata, kratki dok. film Osvežilna fronta, Spletni vplivneži ali influencerji Moji, tvoji, najini, druž. nad. Moji, tvoji, najini, druž. nad. Dobro jutro, poletni izbor Slovenski vodni krog, Tolminka Zdravje Slovencev, Možganska kap, dokumentarna oddaja Vina sveta, razvedrilno potopisno Intervju, Stane Granda Pozabljeni Slovenci, Slovenec sem in kdo je več - Viktor Murnik Umor, je napisala (II.), Podtaknjeni umor, am. nanizanka Tele M, oddaja TV Maribor Primorska kronika Ribič Pepe, Kaj, če zlomiš kitaro, mozaična oddaja za otroke Vetrnica, Sandra Čudovita Japonska: prefektura Ivate, Prijetno pohajkovanje po gorah, japonska nanizanka Povračilo, francosko španski film Umor, je napisala (III.), Smrt pod cirkuškim šotorom Ajda Stina Turek in Erik Marenče Trio Videotrak Zabavni kanal

6.00 7.00 7.01 7.25 7.35 7.40 7.50 8.00 8.25 8.35 8.50 9.45 10.15 11.15 11.30 12.25 12.40 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 20.55 21.50 22.20

24UR, pon. OTO čira čara Poko, ris. Robocar Poli, ris. Mašine strašljivke, ris. Grizzy in glodavčki, ris. Mala miška Mia, ris. Divja brata Kratt, ris. Amika, 1. sez., 33. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 29. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 30. del TV prodaja Moč in strast, 1. sez., 36. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 73. d. Usodno vino, 3. sez., 43. del Lepo je biti sosed, 4. sez., 15. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 43. del 24UR popoldne Moč in strast, 1. sez., 37. del Ukradena preteklost, 1. sez., 74. d. 24UR vreme 24UR Moja boš, 2. sez., 105. del Moja boš, 2. sez., 106. del 24UR zvečer Slepa pega, 1. sez., 20. del, ameriška nan. 23.15 Zakon in red: Enota za posebne primere, 15. sez., 8. del, am. nan. 0.05 Črni seznam, 4. sez., 17. del, ameriška nan. 0.55 Črni seznam, 4. sez., 18. del, ameriška nan. 1.45 24UR zvečer, pon. 2.15 Zvoki noči

08.25 08.55 09.00 09.05 09.45 10.15 10.35 10.40 11.40 12.10 15.00 15.25 15.30 16.10 16.15 16.40 17.20 17.45 18.00 18.25 18.30 18.35 18.55 19.00 19.25 19.55 20.00 21.05 21.10 22.25 22.50 23.15 23.40 23.45

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Videospot dneva Miš maš, Karate Čas za nas, tabornike! Ustvarjalne iskrice (126), Alfred in Ficko Napovedujemo Pop Corn, Alja, Žiga Deršek, Stray train Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Nanovo, Ko postanem bruc (statusi dijakov) Videospot dneva Kuhinjica Mojca in medvedek Jaka, Jaka in čebelice Očistimo gozdiček, gledališka predstava Vrtca Velenje Ustvarjalne iskrice (127), Pika Nogavička Videostrani, obvestila Napovedujemo Regionalne novice 2592. VTV magazin Kultura, informativna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Napovedujemo Skrbimo za zdravje, Zobozdravstvo Regionalne novice 3 Naj viža: ans. Braneta Klavžarja, Vražji muzikanti Kuhinjica, izobraževalna oddaja Kmetijski razgledi Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Videostrani, obvestila

23. avgusta 2018

Sobota,

24. avgusta

5.50 6.20 7.00 9.30 11.00 11.45 12.30 13.00 13.35 15.00 15.35 16.05 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.10 18.20 18.55 19.00 19.25 19.45 19.55 20.00 21.25 21.55 22.00 22.30 22.45 23.10 1.05 1.30 1.55 2.10 2.20 2.25

5.25 6.30 7.00 7.05 7.25 7.40 7.50 7.55 8.15 8.40 9.10 9.50 12.10 12.50 13.20 13.55 14.35 15.30 17.25 18.20 18.40 18.55 19.10 20.05 21.50 22.25 23.15 0.20 2.45 3.50

6.00 7.00 7.01 7.25 7.35 7.40 7.50 8.00 8.25 8.35 8.50 9.45 10.15 11.15 11.30 12.25 12.40 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.40 22.10 22.15 0.10 1.55 2.25

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 10.45 11.10 11.25 12.45 13.10 15.00 15.25 15.30 16.30 17.10 17.25 18.25 18.30 18.35 19.35 19.55 20.00 21.00 21.05 22.10 22.35 23.35 00.00 00.05

Odmevi Poletna scena Dobro jutro, poletni izbor Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja Vem!, kviz Družabno življenje živali Zlata dekleta (V.), Kot bitje tamtama Prvi dnevnik, šport, vreme Tone, javi se! dokumentarni film Opus, Moč Cankarjeve besede skozi glasbo Mostovi - Hidak Duhovni utrip, Ljubezen in spoštovanje Zlata dekleta (VI.), Zmenek reši vse Poročila ob petih, šport, vreme Slovenski magazin Novice Infodrom, poletje 2018, Zanimivosti Pujsa Pepa, Ogledala Vem!, kviz Vreme Dnevnik Slovenska kronika Šport Vreme Števerjan 2018, 1. del Slovenski valček 2016 Vreme Odmevi, šport, vreme Šport Poletna scena Alice ne živi več tukaj, am. film Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik Slovenska kronika Šport Vreme Info-kanal

Videotrak Otroški kanal Penelopa, Penelopa se sama obleče Biba se giba, Biba in zmajska kraljica Mili in Moli, Teta Magda Vse o Rozi, Ukazovalna Čarna Mulčki, Woodstock Zgodbe iz školjke, Iz popotne torbe: Skrb za živali Ribič Pepe, Kaj, če zlomiš kitaro Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini Dobro jutro, poletni izbor Slovenski vodni krog, Korošaški slapovi in Bistričica Sledi, Zelena bratovščina, dok. odd O živalih in ljudeh Na vrtu Od blizu, pogovorna oddaja z Vesno Milek: Iztok Mlakar So najlepše pesmi že napisane, koncert Alenke Godec Umor, je napisala (III.), Smrt pod cirkuškim šotorom 1 Tele M Primorska kronika Infodrom, poletje 2018, Zanimivosti Kajak kanu - svetovno prvenstvo na mirnih vodah, posnetek iz Montemor-o-Velha Pravi dres, češki film Zvezdana, Zakon privlačnosti, 1. d. Umor, je napisala (III.), Smrt pod cirkuškim šotorom 2 Svetovni popotnik, Turčija Both Sides / Obe strani, koncert skupine Perpetuum Jazzile Videotrak Nogomet - SP 2018, Švedska : Anglija, četrtfinale, posnetek iz Samare

24UR, pon. OTO čira čara Poko, ris. Robocar Poli, ris. Mašine strašljivke, ris. Grizzy in glodavčki, ris. Mala miška Mia, ris. Divja brata Kratt, ris. Amika, 1. sez., 34. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 31. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 32. del TV prodaja Moč in strast, 1. sez., 37. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 74. d. Usodno vino, 3. sez., 44. del Lepo je biti sosed, 4. sez., 16. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 44. del 24UR popoldne Moč in strast, 1. sez., 38. del Ukradena preteklost, 1. sez., 75. d. 24UR vreme 24UR Zasuk usode, kanadski film 24UR zvečer Eurojackpot Gospodične v stiski, ameriški film Mislim, da ljubim svojo ženo, ameriški film 24UR zvečer, pon. Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Mojca in medvedek Jaka, Jaka in čebelice Očistimo gozdiček, gledališka predstava Vrtca Velenje Ustvarjalne iskrice (127), Pika Nogavička Naj viža: ans. Braneta Klavžarja, Vražji muzikanti Lestvica zabavnih in narodnozabavnih Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Dobro jutro, ponovitev Miš maš, Kaj veš o želvah? Ustvarjalne iskrice (163), Etui za sončna očala Videostrani, obvestila Napovedujemo Regionalne novice Skrbimo za zdravje: Lepotna kirurgija Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Iz oddaje Dobro jutro Regionalne novice 3 Festival Ptuj 2016, posnetek 2. dela Kuhinjica, izobraževalna oddaja Pop Corn, Alja, Žiga Deršek, Stray train Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Videostrani, obvestila

Nedelja,

25. avgusta

5.50 6.20 7.00 7.15 7.40 8.05 8.25 8.45 9.00 9.25 10.05 10.20 11.05 11.55 13.00 13.25 13.50 14.35 15.05 15.35 16.10 17.00 17.20 18.00 18.30 18.35 18.55 19.00 20.05 21.55 22.25 23.10 23.45 0.20 0.45 1.40

5.50 7.00 9.30 10.00 10.40 11.25 12.00 13.30 14.15 14.50 15.40 17.15 18.15 19.10 20.05 21.20 22.15 23.10 23.30 23.55 0.50 1.55 4.30

6.00 7.00 7.01 7.10 7.20 7.45 7.55 8.20 8.45 9.10 9.25 9.35 9.55 10.20 11.20 12.20 13.30 14.45 16.00 16.15 17.55 18.55 18.58 20.00 22.10 22.40 0.40 2.25

08.25 08.55 09.00 09.45 10.25 10.30 10.55 11.10 12.35 13.00 15.00 15.25 15.30 16.30 18.00 18.35 18.40 19.50 19.55 20.00 20.20 21.20 23.50 23.55 00.20

Odmevi Poletna scena Zgodbe iz školjke, Srečo kuha Cmok: Tista o vodi Telebajski, Jana se odpravlja na pot Kljukec s strehe, Kljukec čara Studio kriškraš, Gasilci Ribič Pepe, Kako se posloviti Govoreči Tom in prijatelji, Nerodni spomini Firbcologi Male sive celice, OŠ Franceta Bevka Ljubljana in OŠ XIV. divizije Senovo Infodrom, poletje 2018, Zanimivosti Osvežilna fronta, Spletni vplivneži ali influencerji Intervju, Stane Granda Tednik Prvi dnevnik, šport, vreme O živalih in ljudeh Na vrtu Se zgodi, Mladi raziskovalec Ambienti Profil, dr. Peter Vodopivec Prvinska preizkušnja, Pri plemenu Xavante Poročila ob petih, šport, vreme Kulturni vrhovi, Krka na Koroškem Pregreha brez greha, kuharska oddaja Ozare Kalimero, Banane Vreme Dnevnik, Utrip, šport, vreme Iluzionist (2006), ameriško-češki film Poročila, šport, vreme Deklina zgodba (I.) Strasti Strasti Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, Utrip, šport, vreme Info-kanal

Videotrak Dobro jutro, poletni izbor Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini 10 domačih Čarokuhinja pri atu, Pakistan Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2018 Bleščica, oddaja o modi Avtomobilnost Akcent, Influencerji – vplivneži 21. stoletja Evrovizijski mladi glasbeniki 2018 Umor, je napisala (III.), Smrt pod cirkuškim šotorom 2 Žebelj je postal čopič Kajak kanu - SP na mirnih vodah, posnetek iz Montemor-o-Velha Poletni koncert iz Schonbrunna 2018, Dunajski filharmoniki, Valerij Gergijev in Anna Netrebko Umor, je napisala (III.), Neporavnani računi Televizijski klub, Varna spolnost Ukane po kanadsko, Denar Ukane po kanadsko, Čustva Aritmični koncert: The Tide Videotrak Nogomet - SP 2018, Rusija : Hrvaška, četrtfinale, posn. iz Sočija Zabavni kanal

24UR, pon. OTO čira čara Kaja, ris. Viking Viki, ris. Poko, ris. Mala miška Mia, ris. Peter Pan, ris. Kraljevska akademija, ris. Skrivnostni ranč, ris. Oddbods, ris. Nina in prijatelji, ris. Čudežna ura Yo Kai, ris. Ninja želve, ris. Jaz sem Luna, 2. sez., 33. del Jaz sem Luna, 2. sez., 34. del MasterChef Slovenija MasterChef Slovenija Ljubezen po domače Avto karaoke Zasuk usode, kanadski film Preverjeno, pon. 24UR vreme 24UR Dovolj mi je, ameriški film Všečkana, slovenski film Naravne sile, ameriški film Flicka, ameriški film Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Mojca in medvedek Jaka, Flip flop Miš maš, Kaj veš o želvah? Napovedujemo O deklici, ki je sovražila knjige, gledališka predstava Vrtca Velenje Ustvarjalne iskrice (164), Hodulje iz pločevink in kolebnica Veliki koncert ob 20-letnici skupine MI2, posnetek 2. dela Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Popotniške razglednice, Od neba do zemlje Spin show 2017, posnetek prireditve Videostrani, obvestila Napovedujemo Štirje letni časi z Biseri, posnetek 2. dela koncerta Videospot dneva Vabimo k ogledu Novice tega tedna Jutranji pogovori Dogodivščine dobrega vojaka Švejka, gledališka predstava iz poletnega gledališča Studenec Videospot dneva Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

Ponedeljek,

26. avgusta

7.00 7.25 7.30 7.40 7.55 8.05 8.10 8.15 8.25 8.35 8.45 8.55 9.05 9.20 9.30 9.55 10.05 10.15 10.45 11.20 12.00 13.00 13.25 15.20 17.00 17.20 17.45 18.40 18.55 19.00 19.25 20.00 20.50 21.35 22.10 23.40 0.15 0.50 0.55 1.20 1.45 2.15

5.55 7.00 7.15 7.40 8.05 8.35 9.00 9.40 10.25 11.10 12.20 12.50 13.40 15.15 16.40 17.35 19.10 20.00 22.25 22.30 23.30 23.50 0.10 1.15 3.00

6.00 7.00 7.01 7.10 7.20 7.45 7.55 8.20 8.45 9.10 9.15 9.35 10.00 11.00 11.55 13.05 14.25 17.45 18.55 18.58 20.00 22.10 0.05 2.00

Telebajski, Smešna gospa Poredna čebela Kravica Katka, Čudežni studenec Vrtni palček Primož, Preveč palčkov Gozdna druščina, Dani se zlaže Profesor Baltazar, Mirko pod taktirko Manja, Manjina barka Svet živali, Gazela Lita Oblakov kruhek, Zvezdna pokovka Mala kraljična, Hočem čarati! Žvenkci, Zmajko Juš je Žvenkec Lili in Čarni zaliv, Prodajalka Lili Kalimero, Kralj potegavščin Mili in Moli, Nova plezala Vse o Rozi, Kako so želodki uspavali Hrastarja, Marcelino Kruh in vino, Kokoš, ki nese zlata jajca, risana nanizanka Bacek Jon, Čarovnik Timi Govoreči Tom in prijatelji, Angelčin šal, Nabriti detektivi, Naposled poroka Prisluhnimo tišini, Ceneni slušni aparati Ozare Ljudje in zemlja Prvi dnevnik, šport, vreme Števerjan 2018, 1. del Nikostratos, francosko-grški film Poročila ob petih, šport, vreme Zackovo čarovniško popotovanje, Los Angeles Vina sveta Bacek Jon, Pomočnik Vreme Dnevnik Zrcalo tedna, šport, vreme Sinatra in Jackov klan Z Mišo... Poročila, šport, vreme Skrivnost barjanskega kolesa Strasti Strasti Navdih klasike: Dalibor Miklavčič (pedalni klavir), Simfoniki RTVS in En Shao (Ch. Gounod) Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik Zrcalo tedna, šport, vreme Info-kanal

Videotrak Duhovni utrip, Ljubezen in spoštovanje Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Urban Stanič (L. M. Škerjanc, D. Scarlatti, R. Schumann) S Tartinijem ... Koncert za trobento in orkester s Stankom Arnoldom: Simfonija v D-duru Sozvočje svetov: Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Nika Gorič (A. Vivaldi) Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini Slovenski vodni krog, Koprski zaliv Kulturni vrhovi, Krka na Koroškem Svetovni popotnik, Turčija Slastna kuhinja, Bučna juha z ingverjem Zvezdana, Zakon privlačnosti, 1. del Princ na belem konju, družinski film Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2018 Umor, je napisala (III.), Neporavnani računi Sanje o prihodnosti, Šport prihodnosti Kajak kanu, SP na mirnih vodah Nogomet - državno prvenstvo Maribor : Celje, 6. kolo Žrebanje Lota Umor, je napisala (III.) Bela vrtnica za smrt Zackovo čarovniško popotovanje Los Angeles Jašek Videotrak Nogomet - SP 2018, Francija : Belgija, polfinale, posnetek iz Sankt Peterburga Zabavni kanal

24UR, pon. OTO čira čara Kaja, ris. Viking Viki, ris. Poko, ris. Mala miška Mia, ris. Peter Pan, ris. Kraljevska akademija, ris. Skrivnostni ranč, ris. Nina in prijatelji, ris. Čudežna ura Yo Kai, ris. Ninja želve, ris. Jaz sem Luna, 2. sez., 35. del Jaz sem Luna, 2. sez., 36. del MasterChef Slovenija MasterChef Slovenija Moje pesmi, moje sanje, ameriški film Delovna akcija 24UR vreme 24UR Življenje, kot ga poznaš, ameriški film Alfie, angleški film Zbogom, sinko, ameriški film Zvoki noči

PONOVITEV ODDAJ TEDENSKEGA SPOREDA 08.25 Lestvica zabavnih in narodnozab. 08.55 Vabimo k ogledu 09.00 Mojca in medvedek Jaka, Jaka in čebelice 09.40 Miš maš, Gremo v kino 10.20 Ustvarjalne iskrice (126), Alfred in Ficko 10.40 Napovedujemo 10.45 2592. VTV magazin 11.10 Kultura, informativna oddaja 11.15 Ribiška družina Celje 12.15 2. Revija zmagovalcev narodnozabavne glasbe v Vinski Gori 2018, 2. del 13.30 Kuhinjica, izobraževalna oddaja 14.20 Lestvica zabavnih in narodnozab. 14.35 Videostrani, obvestila 16.00 Napovedujemo 16.05 Lestvica zabavnih in narodnozab. 16.30 Očistimo gozdiček, gledališka predstava Vrtca Velenje 16.55 Nanovo, Študij v Ameriki 17.35 Ustvarjalne iskrice(127), Pika Nogavička 17.50 Videostrani, obvestila 18.25 Napovedujemo 18.30 Popotniške razglednice, Od neba do zemlje 19.30 Lestvica zabavnih in narodnozab. 19.55 Vabimo k ogledu 20.00 Naj viža: ans. Braneta Klavžarja, Vražji muzikanti 21.15 Napovedujemo 21.20 Pop Corn, Alja, Žiga Deršek, Stray train 22.20 Jutranji pogovori 23.20 Lestvica zabavnih in narodnozab. 23.45 Videostrani, obvestila

Torek,

27. avgusta

6.10 6.25 7.00 9.30 11.05 11.50 12.30 13.00 13.35 15.10 15.55 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.10 18.20 18.55 19.00 19.25 20.00 21.00 21.55 22.55 23.25 0.00 0.30 0.55 1.25 1.50

5.25 6.30 7.00 7.05 7.25 7.40 7.50 7.55 8.15 8.40 8.55 9.20 9.45 12.10 13.15 14.05 14.55 15.45 16.35 17.25 18.20 18.40 18.55 9.00 9.20 19.30 20.00 21.00 21.55 22.50 23.40 0.45

6.00 7.00 7.01 7.25 7.35 7.40 7.50 8.00 8.25 8.35 8.50 9.45 10.15 11.15 11.30 12.25 12.40 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 20.55 21.50 22.25 23.20 0.10 1.00 1.35

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 10.45 11.00 12.20 12.45 15.00 15.25 15.30 16.30 16.50 17.05 17.35 17.45 18.30 18.35 19.25 19.50 19.55 20.00 21.00 21.05 22.35 22.00 23.30 23.55 00.00

Utrip Zrcalo tedna Dobro jutro, poletni izbor Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja Vem!, kviz 10 domačih Zlata dekleta (V.), 72 ur Prvi dnevnik, šport, vreme Magnetna privlačnost gora Dober dan, Koroška Ob 110-letnici smrti Benjamina in Gustava Ipavca - Brata Gustav in Benjamin Ipavec: Narodni in glasbeni preporod Zlata dekleta (VI.), Ljubezen na prodaj Poročila ob petih, šport, vreme Čist zares, Escape room Novice Govoreči Tom in prijatelji Lili in Čarni zaliv, Vihar Vem!, kviz Vreme Dnevnik Slovenska kronika, šport, vreme Tednik Studio City Vreme, Odmevi, Kultura, Šport, Vreme Strasti Strasti Ambrož Čopi, Missa pro pace: VAL, Coro filarmonico Trentino, člani orkestra SF, M. Burger, M. Sušnik, S. Kuret Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik Slovenska kronika, šport, vreme Info-kanal

Videotrak Otroški kanal Penelopa, Penelopa v šoli Biba se giba, Biba in Srkalček Mili in Moli, Gora Vse o Rozi, Klic divjine Mulčki, Barve Zgodbe iz školjke, Bisergora: Kdo je pacek Firbcologi Izklopljeni Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini Dobro jutro, poletni izbor Vojne igre Zgodbe izza obrazov, Ravil in Nataša Sultanov Ljudje in zemlja Televizijski klub, Varna spolnost Danilo Žerjal, športni velikan s Krasa Avtomobilnost Umor, je napisala (III.) Bela vrtnica za smrt Tele M Primorska kronika Vetrnica, Zgodba o Frediju in Sofiji Studio kriškraš, Gasilci Živalska uganka, Gepard Čudovita Japonska: prefektura Ivate Pozdravite telo z zdravimi Svetovni popotnik, Sirija Oproščen (II.) Umor, je napisala (III.) Soljena govedina in prelivanje krvi, Pozabljeni Slovenci, Karel Destovnik Kajuh Videotrak Zabavni kanal

24UR, pon. OTO čira čara Poko, ris. Robocar Poli, ris. Maša in medved, ris. Grizzy in glodavčki, ris. Mala miška Mia, ris. Divja brata Kratt, ris. Amika, 1. sez., 35. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 37. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 38. del TV prodaja Moč in strast, 1. sez., 38. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 75. del Usodno vino, 3. sez., 45. del Lepo je biti sosed, 4. sez., 17. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 45. del 24UR popoldne Moč in strast, 1. sez., 39. del Ukradena preteklost, 1. sez., 76. del 24UR vreme 24UR Moja boš, 2. sez., 107. del Moja boš, 2. sez., 108. del 24UR zvečer Slepa pega, 1. sez., 21. del, ameriška nan. Zakon in red: Enota za posebne primere, 15. sez., 9. del, ameriška nan. Črni seznam, 4. sez., 19. del, ameriška nan. 24UR zvečer, pon. Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Miš maš, Poglejmo v vesolje Ustvarjalne iskrice (127), Pika Nogavička Festival Ptuj 2016, posnetek 2. dela Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Iz oddaje Dobro jutro Bi se gnetli na tej metli? gledališka predstava Vrtca Velenje Ustvarjalne iskrice (168), Prvič v šolo Žogarija (5), Cerknica Videospot dneva Videostrani, obvestila Regionalne novice Kuhinjica, izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Vabimo k ogledu Iz oddaje Dobro jutro Regionalne novice Dalmatino, pogovor s Tinom Mamičem Kuhinjica, izobraževalna oddaja Zimski večer z ans. Jug, posnetek koncerta Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Videostrani, obvestila

Sreda,

28. avgusta

6.00 6.10 7.00 9.30 11.10 11.45 12.30 13.00 13.35 15.00 15.25 15.55 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.05 18.20 18.55 19.00 19.25 20.00 20.50 21.55 22.55 1.05 1.30 2.00

5.25 6.30 7.00 7.05 7.25 7.40 7.50 7.55 8.15 8.25 9.05 9.20 9.50 10.15 12.50 13.20 14.05 16.15 17.25 18.20 18.40 18.55 19.20 19.30 20.00 20.55 21.50 0.00 1.05

6.00 7.00 7.01 7.25 7.35 7.40 7.50 8.00 8.25 8.35 8.50 9.45 10.15 11.15 11.30 12.25 12.40 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 20.55 21.50 22.50 23.25 0.20 1.10 1.45

08.25 08.55 09.00 09.05 09.25 09.55 10.10 10.15 10.40 12.10 12.35 15.00 15.25 15.30 16.10 16.35 17.15 17.35 18.35 18.40 19.10 19.15 19.35 19.55 20.00 21.00 21.20 21.25 21.30 21.55 23.40 00.05 00.10

29. avgusta

Kultura Odmevi Dobro jutro, poletni izbor Slovenski pozdrav, narodnozabavna oddaja Vem!, kviz Obzorja duha Zlata dekleta (V.), Dvakrat v življenju Prvi dnevnik, šport, vreme Studio City Potepanja - Barangolasok Studio kriškraš, Gasilci City folk - Obrazi mest, Eindhoven Zlata dekleta (VI.), Koka Kokoška Poročila ob petih, šport, vreme Zdravje Slovencev, Parkinsonova bolezen Novice Eko utrinki, Male vodne elektrarne Žvenkci, Rožica Vem!, kviz Vreme Dnevnik Slovenska kronika, šport, vreme Durrellovi (II.) britanska nadaljevanka 14+1, dokumentarni film o alpinističnem paru Meroi - Benet Vreme, Odmevi, kultura, šport, vreme Pričevalci, Anton Konda Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, Slov. kronika, šport, vreme Slovenska kronika

6.00 6.10 7.00 9.30

Videotrak Otroški kanal Penelopa, Penelopa in kopel Biba se giba, Biba in Objemalček Mili in Moli, Vili Vse o Rozi, Hrastar in strašansko kihanje, Mulčki, Zaupaj mi Zgodbe iz školjke, Srečo kuha Cmok: Tista o vodi, 2. sezona Zgodbe iz školjke, Martina in ptičje strašilo: Spomin Male sive celice, OŠ Franceta Bevka Ljubljana in OŠ XIV. divizije Senovo Dvakrat, dok. film. Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini Dobro jutro, poletni izbor Slovenski vodni krog, Velika Krka Slovenski magazin V. Parma: Caričine amazonke, koncertna izvedba operete, posnetek iz Novega mesta Hoja po vodi Umor, je napisala (III.) Soljena govedina in prelivanje krvi Tele M Primorska kronika Kdo si pa ti? Opus 1, plesna miniatura 2014, Sara Čudovita Japonska: prefektura Ivate Kulinarika in pridelovanje z roko v roki, Blišč sive ekonomije, nemška dok. oddaja Umor, je napisala (III.) Mrtvečevo zlato Raj, rusko nemški film Videotrak Zabavni kanal

0.40 1.05

24UR, pon. OTO čira čara Poko, ris. Robocar Poli, ris. Maša in medved, ris. Grizzy in glodavčki, ris. Mala miška Mia, ris. Divja brata Kratt, ris. Amika, 1. sez., 36. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 39. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 40. del TV prodaja Moč in strast, 1. sez., 39. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 76. del Usodno vino, 3. sez., 46. del Lepo je biti sosed, 5. sez., 1. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 46. del 24UR popoldne Moč in strast, 1. sez., 40. del Ukradena preteklost, 1. sez., 77. del 24UR vreme 24UR Moja boš, 2. sez., 109. del Moja boš, 2. sez., 110. del Preverjeno 24UR zvečer Zakon in red: Enota za posebne primere, 15. sez., 10. del, ameriška nan. Črni seznam, 4. sez., 20. del, ameriška nan. 24UR zvečer, pon. Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Videospot dneva Bi se gnetli na tej metli? gledališka predstava Vrtca Velenje Žogarija (5), Cerknica Ustvarjalne iskrice (168), Prvič v šolo Napovedujemo Očistimo gozdiček, gledališka predstava Vrtca Velenje Zimski večer z ans. Jug, posnetek koncerta Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Miš maš, Gremo v kino Kuhinjica, izobraževalna oddaja Nanovo, Mladi in varna spolnost Ustvarjalne iskrice (169), Beležka Videostrani, obvestila Napovedujemo Dalmatino, pogovor s Tinom Mamičem Videospot dneva Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Vabimo k ogledu Popotniške razglednice: Milje v srcu 2593. VTV magazin Kultura, informativna oddaja Napovedujemo Kuhinjica, izobraževalna oddaja Koncert ob 10. obletnici ans. Golte Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Videostrani, obvestila

11.05 11.55 12.20 13.00 13.35 15.00 15.40 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.05 18.20 18.55 19.00 19.25 20.05 21.55 22.00 22.55 23.30 0.10

2.05

5.25 6.30 7.00 7.05 7.25 7.40 7.50 7.55 8.15 8.35 8.50 9.20 10.00 12.40 13.25 14.15 16.35 17.25 18.20 18.40 18.55 19.00 19.20 19.25 20.00 21.00 21.15 22.05 23.10 0.05 1.10

6.00 7.00 7.01 7.25 7.35 7.40 7.50 8.00 8.25 8.35 8.50 9.45 10.15 11.15 11.30 12.25 12.40 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 20.55 21.50 22.25 23.20 0.10 1.00 1.35

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 10.50 11.05 11.25 11.30 11.55 15.00 15.25 15.30 16.30 17.20 17.45 18.25 18.30 18.35 19.35 19.55 20.00 21.00 21.05 22.05 22.30 23.15 23.40 23.45

Kultura Odmevi Dobro jutro, poletni izbor Slovenski pozdrav - najlepši trenutki Vem!, kviz Slastna kuhinja, Žlikrofi v sirovi košarici Zlata dekleta (V.) Sestre in drugi tujci Prvi dnevnik, šport, vreme Skrivnost barjanskega kolesa Pod drobnogledom - Nagyito alatt Male sive celice, OŠ Franceta Bevka Ljubljana in OŠ XIV. divizije Senovo Zlata dekleta (VI.), Požar v Senčnih borih Poročila ob petih, šport, vreme Zapeljevanje pogleda, Matjaž Počivavšek in Mirko Bratuša, dokumentarna oddaja Novice Utrinek - zgodbe priseljencev, Migranti iz Gioiose Ionice Trobka in Skok, Mehurčki Vem!, kviz Vreme Dnevnik Slovenska kronika, šport, vreme Film tedna: Z glavo skozi zid, izraelski film Vreme, Odmevi, kultura, šport, vreme Odmevi Strasti Strasti Zapeljevanje pogleda, Matjaž Počivavšek in Mirko Bratuša Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, Slov. kronika, šport, vreme Info-kanal

Videotrak Otroški kanal Penelopa, Penelopa riše Biba se giba, Biba in Migetavka Vrtavka Mili in Moli, Adi Vse o Rozi, Poskočni medvedi, govoreča drevesa in pletena gnezda Mulčki, Jutri je pouk Zgodbe iz školjke, Vesela hišica: Bubulinek in Budulinek Studio kriškraš, Gasilci Kristjan, dok. film Moji, tvoji, najini Moji, tvoji, najini Dobro jutro, poletni izbor Zgodbe izza obrazov, Sabina Dermota 10 domačih Samo milijon nas je!, veliki koncert z gosti ob 50-letnici Aleša Klinarja Ambienti Umor, je napisala (III.) Mrtvečevo zlato Tele M Primorska kronika Vetrnica, Portreta Profesor Pustolovec Jeti ali preveč kisika, igrana nanizanka Živalska uganka, Slon Čudovita Japonska: prefektura Ivate Spoznavanje specialitet v mestu Hačinohe Jonas Kaufmann - Moja Italija Žrebanje Lota Od blizu, pogovorna oddaja z Vesno Milek: Mateja Svet Prevara (II.) Umor, je napisala (III.), Rok za umor Videotrak Zabavni kanal

24UR, pon. OTO čira čara Poko, ris. Robocar Poli, ris. Maša in medved, ris. Grizzy in glodavčki, ris. Mala miška Mia, ris. Divja brata Kratt, ris. Amika, 1. sez., 37. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 41. del TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 42. del TV prodaja Moč in strast, 1. sez., 40. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 77. del Usodno vino, 3. sez., 47. del Lepo je biti sosed, 5. sez., 2. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 47. del 24UR popoldne Moč in strast, 1. sez., 41. del Ukradena preteklost, 1. sez., 78. del 24UR vreme 24UR Moja boš, 2. sez., 111. del Moja boš, 2. sez., 112. del 24UR zvečer Slepa pega, 1. sez., 22. del, ameriška nan. Zakon in red: Enota za posebne primere, 15. sez., 11. del, ameriška nan. Črni seznam, 4. sez., 21. del, ameriška nan. 24UR zvečer, pon. Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Nanovo, Mladi in varna spolnost Ustvarjalne iskrice (169), Beležka 2593. VTV magazin, Kultura, informativna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Dobro jutro, ponovitev Miš maš, Fotografija Ustvarjalne iskrice (170), Uredimo pisalno mizo Videostrani, obvestila Napovedujemo Regionalne novice Popotniške razglednice: Milje v srcu Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Iz oddaje Dobro jutro Regionalne novice 3 Pop Corn, Davor Radolfi, Damir Kovačič Kuhinjica, izobraževalna oddaja Skrbimo za zdravje: Kdaj v dežurno ambulanto? Lestvica zabavnih in narodnozab. Videospot dneva Videostrani, obvestila


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 17

KORUN Borut: Zadnji inkovski zaklad od â&#x20AC;&#x201C; odrasli / 821-311.3 â&#x20AC;&#x201C; Pustolovski roman Borut Korun, domaÄ?in, po poklicu zobozdravnik, se med drugim zanima za kulturno zgodovino. Svoje zanimanje je uresniÄ?eval na potovanjih. Poleg Ä?lankov v ĹĄtevilnih znanstvenih in poljudnih publikacijah je napisal veÄ? potopisov: V poreÄ?ju Orinoka (1998), KaÄ?a in jaguar: po sledovih azteĹĄkih in majevskih boĹžanstev (1993), Stopinje boga Atona (1992). K pisanju njegovega

Tine Felicijan, Vlada VrbiÄ?a, UrĹĄke ZupanÄ?iÄ? â&#x20AC;&#x201C; ter rezidenÄ?ni zapis v Velenju gostujoÄ?ega bosanskega knjiĹževnika Mila JukiÄ&#x2021;a. Morda bodo njihove potopisne zgodbe komu v navdih za potovanja na Novo Zelandijo, v Burmo, ZDA, Bolivijo, Ä&#x152;ile, Peru, Argentino, Indijo, Gambijo â&#x20AC;Ś rezidenÄ?ni zapis tujega knjiĹževnika morda koga privabi na obisk Velenja. Potopisi so naĹĄe okno v svet tudi in predvsem takrat, kadar sami zaradi razliÄ?nih razlogov ne moremo kar na hitro pripraviti kovÄ?kov in se odpraviti na drug konec sveta. Lahko pa skupaj z avtorji kolesarimo po ĹĄirnih planjavah, se prebijamo skozi puĹĄÄ?ave in dĹžungle, plujemo po morjih, zadrĹžujemo dih ob vznemirljivih prigodah in nevarnih pustolovĹĄÄ?inah, utrnemo tudi kakĹĄno solzo ganjenosti in spoznavamo, da ljudje v drĹžavah, ki jih mogoÄ?e ne bomo nikoli obiskali, niso kaj dosti drugaÄ?ni od nas. Ob vsem tem pa je dobrodoĹĄel tudi Âťpogled tretjegaÂŤ na naĹĄ koĹĄÄ?ek sveta â&#x20AC;&#x201C; Velenje, ki ga domaÄ?ini jemljemo kot samoumevnega in niti ne znamo ceniti njegovih posebnosti in lepot.

BUIST, Anne, SIMSION, Graeme: Dva koraka naprej od â&#x20AC;&#x201C; odrasli / 821-311.2 â&#x20AC;&#x201C; DruĹžbeni roman prvega romana z naslovom Odisej sem, Itaka dom je moj sonÄ?ni (2013) ga je spodbudila naklonjenost do antiÄ?ne GrÄ?ije. Zadnji inkovski zaklad je drugi roman Boruta Koruna. Postavljen je v njemu ljubi, dobro znani Peru in je nekakĹĄna meĹĄanica ljubezenske in pustolovske zgodbe, zanimivo postavljene v napet okvir, kjer glavnega junaka sreÄ?amo kot ujetnika v gverilskem taboru. Pripoveduje o slovenskem popotniku Ivanu, ki se na potovanju po Peruju na prvi pogled zaljubi v lepo domaÄ?inko Juanito. V Limi, kjer naj bi se spet sreÄ?ala, med ruĹĄevinami podrte hiĹĄe po nakljuÄ?ju najde knjigo z naslovom Zgodovina zadnjih Inkov iz leta 1587, napisano v jeziku keÄ?ua.

Roman Dva koraka naprej je pripoved o Ĺživljenjskih spremembah in odlaganju nepotrebnih bremen, pa tudi Ä?udovita in nepredvidljiva ljubezenska zgodba. Roman raziskuje tematiki odpuĹĄÄ?anja in samoodkrivanja. Zoe, gospodinja srednjih let in nesojena umetnica, je iz Kalifornije. Martin, profesor strojniĹĄtva, je AngleĹž. Oba se nekaj tednov po hudi izgubi znajdeta v

od â&#x20AC;&#x201C; odrasli / 821-1 â&#x20AC;&#x201C; PesniĹĄtvo ostalih narodov

VELENJÄ&#x152;ANI potujejo: ĹĄest kratkih potopisov velenjskih popotnikov in rezidenÄ?ni zapis v Velenju gostujoÄ?ega knjiĹževnika od â&#x20AC;&#x201C; odrasli / 821.992 â&#x20AC;&#x201C; Potopisi V prvi knjigi Ĺžepne knjiĹžne zbirke so objavljeni izbrani kratki potopisi ĹĄestih velenjskih popotnikov â&#x20AC;&#x201C; Boruta Koruna, Sare VuÄ?koviÄ?, Aleksandre Bellian Duszynske,

VELENJE Ä&#x152;etrtek, 23. avgust 17.00 Galerija Velenje DruĹžinska urica: Delavnica slikanja Ĺživali na platno 18.00 Velenjska plaĹža Migajmo na Velenjski plaĹži 18.00 Vila Bianca Otvoritev razstave likovnih del Ä?lanov kroĹžka Na krilih ustvarjalnosti 19.00 Vila Bianca 30. Citrarski festival PreĹĄmentane citre: Michal MĂźller, citre 19.00 Velenjski grad Odprtje razstave Tilyen Mucik: Ĺ˝enska in botaniÄ?na fotografija 21.00 eMCe plac PriĹžig svetlobne gverile

Petek, 24. avgust 19.00 Pekarna v Starem Velenju Odprtje Art pekarne: Zdrs in Tomi Vezjak â&#x20AC;&#x201C; Framed Society art 21.00 Velenjska plaĹža, PlaĹža MiaMia Koncert skupine Trnje 21.00 eMCe plac Demolition Group, Bitch Boys, Ten Volt Shock (NEM), Fuzz Orchestra (I)

Sobota, 25. avgust 7.00

PloĹĄÄ?ad Centra Nova in Cankarjeva ulica Mestna trĹžnica Velenje 10.00 Ĺ otor ob Velenjskem jezeru 5. medgeneracijsko sreÄ?anje gasilcev Slovenije 10.30 Vila Herberstein Princeska na zrnu graha, lutkovna

predstava 11.00 GraĹĄka gora 32. sreÄ?anje borcev, planincev, brigadirjev in Ä?lanov veteranskih organizacij 14.00 Titov trg Titov Skate Session #3 14.00 Staro Velenje, Stari trg Rokodelska trĹžnica in praznik Krajevne skupnosti Staro Velenje 20.00 Vila Bianca, Mia Bianca Koncert UroĹĄa PeriÄ?a 21.00 eMCe plac Jeru The Damaja (ZDA), Bolesna BraÄ?a (HR), Nemir Tadija, Triple in Major Beck (3320)

Nedelja, 26. avgust 11.00 Velenjski grad Voden ogled Velenjskega gradu s pasjimi prijatelji 17.00 Pekarna v Starem Velenju Predstavitev zbornika ob 20. obletnici FMKK 21.00 eMCe plac Kunigundin Vynil Lounge

Ponedeljek, 27. avgust 8.00

TRC Jezero in stadion Ĺ portne poÄ?itnice 2018: Ĺ portni tabor Zmaga KuĹĄtrina 8.00 Plesno-rekreativni studio M-dance in MojÄ?ina deĹžela Ĺ portno-plesni tabor v MojÄ?ini deĹželi 8.00 SonÄ?ni park, Vila RoĹžle OtroĹĄko mesto v SonÄ?nem parku 19.00 eMCe plac Odprtje razstave Nejca SmodiĹĄa: Kill your expectations 21.00 Huda luknja Ĺ irom, koncert

21.00 Pred Domom kulture Velenje Poletni kino Zvezde pod zvezdami: Ljubezen na prvo bolezen, romantiÄ?na komedija

Torek, 28. avgust 10.00 Travnik pri Domu kulture Velenje Torkove igrarije: Mali prstki, veliki ustvarjalci, Mladinski center Velenje 17.00 Travnik pri Domu kulture Velenje Torkove igrarije: Mali prstki, veliki ustvarjalci, Mladinski center Velenje 19.00 Pekarna v Starem Velenju Kuhinjski splav 21.00 eMCe plac Kunigundin Vinyl Lounge

Sreda, 29. avgust 10.00 KnjiŞnica Velenje, preddverje Pleťemo s Plesnim studiem N 11.00 Druťtvo Novus, Center za druŞine Harmonija Priprava smoothijev za otroke 13.00 Zelenica pri Domu kulture Živa knjiŞnica 18.00 Velenjski grad Travme, predavanje in okrogla miza 21.00 eMCe plac Mombu (IT), Ottone Pesante (IT)

Poletni koĹĄarkarski tabor Ĺ oĹĄtanj 2018 18.00 RibiĹĄki dom ob ĹĄoĹĄtanjskem jezeru Redni tedenski bridge turnir Sreda, 29. avgust 19.00 Kulturni dom Ĺ oĹĄtanj Poletni filmski veÄ?eri, Vabita: Studio Mozaik in Muzej usnjarstva na Slovenskem, Ĺ oĹĄtanj

Ĺ MARTNO OB PAKI Sobota, 25. avgust X

Pohod PD Ĺ martno ob Paki na Vrbanove Ĺ pice (2408m) â&#x20AC;&#x201C; prijave na pohod pri Ä?lanih druĹĄtva

Ponedeljek, 27. avgust 10.00 MC Ĺ martno ob Paki â&#x20AC;&#x201C; dvorana Marof PoÄ?itniĹĄke ustvarjalne delavnice (do petka, 31. avgusta)

Lunine mene

Ĺ OĹ TANJ Sobota, 25. avgust X

Odhod iz AP Ĺ oĹĄtanj Debeli vrh â&#x20AC;&#x201C; Kal â&#x20AC;&#x201C; PrĹĄivec

Ponedeljek, 27. avgust X

26. avgusta, ob 13:56, polna luna (ĹĄÄ?ip)

Osnovna ĹĄola KDK Ĺ oĹĄtanj

Moje mesto, rad te imam

Velenje, 11. avgust â&#x20AC;&#x201C; V soboto je na Velenjskem gradu potekala 11. likovna kolonija z naslovom Moje mesto, rad te imam v organizaciji DruĹĄtva ĹĄaleĹĄkih likovnikov. Tokrat so se ĹĄaleĹĄkim likovnikom pridruĹžili ĹĄe Ä?lani likovne sekcije KD Polzela. RdeÄ?a nit ustvarjanja je bila kulturna dediĹĄÄ?ina, v znamenju katere potekajo letos ĹĄtevilne prireditve. Na Velenjskem gradu je zagotovo ne manjka, zato udeleĹženci likovne kolonije niso imeli teĹžav pri iskanju navdiha. Razstava nastalih del bo na ogled v vili Bianca, odprli pa jo bodo 10. septembra.

KAUR, Rupi: Med in mleko Med in mleko je pesniĹĄka zbirka mlade avtorice Rupi Kaur (1992), njene korenine so indijske, Ĺživi in ustvarja pa v Kanadi. Svoja dela (ne le pesmi, paÄ? pa tudi fotografije in slikovne upodobitve) je najprej objavljala na druĹžabnih omreĹžjih, zbirko pesmi Med in mleko pa prvotno izdala na portalu Amazon v samozaloĹžbi (2014). Pesmi zbrane v zbirki Med in mleko so trpko-sladke, razdeljene v ĹĄtiri tematske sklope opisujejo izkuĹĄnjo zlorabe, ljubezni, ki to zlorabo izniÄ?i, razhajanj(a), ki izhajajo iz tovrstne izkuĹĄnje ter okrevanja, ki ga ljubezen prinaĹĄa. Avtorica razlaga, da so pesmi osebne in temeljijo na njenih izkuĹĄnjah in na izkuĹĄnjah njenih prijateljev, kar iz njenih besed tudi veje. Skozi pesmi, ki nimajo velikih zaÄ?etnic, loÄ?il in vÄ?asih niti pravih zaÄ?etkov/koncev, spremljajo pa jih avtoriÄ?ine ilustracije, bralec zaÄ?uti boleÄ?ino, trpljenje in bes, ki ga doĹživlja prvoosebna pripovedovalka. KatarziÄ?nost delu daje ĹĄe zakljuÄ?na pesem/posvetilo - ljubezensko pismo avtorice nam (bralcem) - kot opomin, da je Ä?loveĹĄko Ĺživljenje nedotakljivo, besede pa so tiste, ki celijo rane.

17

PRIREDITVE

23. avgusta 2018

đ&#x;&#x201D;˛

francoskem Clunyju: Zoe po moĹževi smrti, Martin po zahtevni loÄ?itvi. Ne poznata se, a se skorajda hkrati odpravita na pot. VeÄ? kot dva tisoÄ? kilometrov hoje po stopinjah neĹĄteto romarjev svetega Jakoba proti Santiagu de Compostela pomeni tudi zanju nov zaÄ?etek. Kot vsak romar se na tej zanimivi, humorno opisani in na trenutke romantiÄ?ni poti tudi onadva spremenita. Roman prihaja izpod peresa pisatelja Graema Simsiona in njegove Ĺžene, pisateljice Anne Buist, ter je Ä?udovit amalgam obeh pisateljskih glasov.

DYLAN, Bob: Ni ĹĄe mrak

Jubilejna prireditev DruĹžina poje AndraĹž nad Polzelo â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x152;lani organizacijskega odbora DruĹžina poje, ki deluje pod okriljem Kulturnega druĹĄtva AndraĹž nad Polzelo, bodo tudi letos poskrbeli, da se bo v kraju in njegovi okolici v nedeljo, 26. avgusta, razlegalo druĹžinsko petje. LetoĹĄnja prireditev DruĹžina poje je jubilejna, 35. po vrsti, na njej pa bo nastopilo 16 druĹžinskih sestavov. Vodja organizacijskega odbora David Zabukovnik je ob tem povedal, da se bo letos zvrstilo 32 ljudskih pesmi, nekatere od teh bodo spremljali tudi z inĹĄtrumenti. Scenaristi bodo v vodenje vkljuÄ?ili tudi nekaj gledaliĹĄkega pridiha in upajo, da bo to ĹĄe dodaten motiv za obiskovalce za obisk prireditve v AndraĹžu.ÂŤ Vrsta druĹžin se sem vraÄ?a Ĺže leta. DruĹžina Gregorc bo letos zapela na njihovem odru Ĺže enaindvajsetiÄ?, sestre Nedeljko

tf

bodo nastopile le enkrat manj od njih ... Vsako leto poskrbijo, da se jim pridruĹžijo tudi nove druĹžine. Novost letoĹĄnje prireditve bo tudi poletni kino na predveÄ?er glavne prireditve (v soboto, 25. avgusta ob 20.30). Na velikem platnu na prostem bodo zavrteli slovenski film z naslovom KoĹĄarkar naj bo. DruĹžinsko petje pa bo potekalo v nedeljo pod ĹĄotorom na igriĹĄÄ?u v AndraĹžu. Prireditev bodo zaÄ?eli ob 14.30.

Ta veseli dan z M dance prestavljen Velenje â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝al vreme ta konec tedna ne bo naklonjeno prireditvam na prostem, zato je MedobÄ?inska zveza prijateljev mladine Velenje prireditev Ta veseli dan z M dance prestavila za teden dni. Namesto to soboto vas na prireditev v SonÄ?ni park vabijo naslednjo, torej 1. septembra, med 10. in 13. uro.

CITY CENTER Celje â&#x20AC;˘ Ä&#x152;etrtek, 23.8. BiotrĹžnica â&#x20AC;˘ Petek, 24.8. od 14.00 dalje KmeÄ?ka trĹžnica â&#x20AC;˘ Nedelja, 26.8. od 11.00 do 12.00, PravljiÄ?ne urice â&#x20AC;&#x201C; PriĹĄel je samorog â&#x20AC;˘ Koncert â&#x20AC;&#x201C; Prifarski muzikantje â&#x20AC;&#x201C; 30.8. ob 18.00 â&#x20AC;˘ Citycentrov karting, kjer se boste lahko zabavali, tekmovali in preizkuĹĄali v spretnostni voĹžnji z gokardom: Torek - petek: 14:00 - 21:00, sobota: 10:00 - 21:00, Nedelja: 10:00 - 20:00. V primeru deĹžja je zaprto â&#x20AC;˘ Vsak dan v tednu Praznujte rojstni dan, pokliÄ?ite 425 12 54 ali se oglasite na Info toÄ?ki Citycentra.

od â&#x20AC;&#x201C; odrasli / 821-1 â&#x20AC;&#x201C; PesniĹĄtvo ostalih narodov Bob Dylan (1941) je ena najveÄ?jih ikon 20. stoletja, spriÄ?o moÄ?i svoje pesniĹĄke besede pa je leta veljal za potencialnega nobelovca in dobil Nobelovo nagrado za knjiĹževnost leta 2016. Dylan namreÄ? velja za najveÄ?jega mojstra besed, kar jih je dal rock. ÂťKitara ne naredi pesnika, to drĹži, a pesnik s kitaro ni niÄ? manj pesnik,ÂŤ zapiĹĄe prevajalec Matej Krajnc ob svojem izboru pesmi najveÄ?jega kant avtorja vseh Ä?asov, Boba Dylana. Na kupu so prviÄ? prevedene v slovenĹĄÄ?ino, poleg pa najdemo tudi trubadurjev avtobiografski zapis Moje Ĺživljenje â&#x20AC;&#x201C; na kratko, pa pojasnila k nekaterim pesmim ter kronoloĹĄki pregled Dylanovega ustvarjanja. KranjÄ?ev izbor je oseben in do neke mere so takĹĄni tudi prevodi, saj je ĹĄlo za sila teĹžko nalogo prepesnitve skladb, ki morajo ostati tudi uglasbljive. đ&#x;&#x201D;˛

bzj

MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN The Meg, ZF akcijska grozljivka, 113 minut (ZDA) ReĹžija: Jon Turteltaub Igrajo: Jason Statham, Ruby Rose, Rainn Wilson, Bingbing Li, Robert Taylor, Cliff Curtis Petek, 24. 8., ob 23.00 Sobota, 25. 8., ob 21.00 Nedelja, 26. 8., ob 18.00

MAMMA MIA! SPET ZAÄ&#x152;ENJA SE Mamma Mia! Here We Go Again, glasbena romantiÄ?na komedija, 114 minut (ZDA, VB) ReĹžija: Ol Parker Igrajo: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Stellan Skarsgard,Pierce Brosnan, Colin

Firth, Julie Walters, Cher Petek, 24. 8., ob 20.50 Nedelja, 26. 8., ob 20.15

HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE! Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation, sinhronizirana animirana druĹžinska komedija, 97 minut (ZDA) ReĹžija: Brad Bird Slovenski glasovi: Daniel Bavec, Iva krajnc Bagola, Zala DjuriÄ&#x2021; RibiÄ?, Marjan BuniÄ?, Miha Rodman Petek, 24. 8., ob 19.00 Sobota, 25. 8., ob 19.00, 3D

ReĹžija: Christopher McQuarrie Igrajo: Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan Sobota, 25. 8., ob 23.05

SVET PRIHODNOSTI Future World, ZF akcijski, 90 minut (ZDA) ReĹžija: James Franco, Bruce Thierry Cheung Igrajo: James Franco, Suki Waterhouse, Jeffrey Wahlberg, Mila Jovovish, Lucy Liu, Snoop Dogg Petek, 24. 8., ob 20.30 â&#x20AC;&#x201C; mala dvor. Sobota, 25. 8., ob 20.00 â&#x20AC;&#x201C; mala dvor. Nedelja, 26. 8., ob 19.00 â&#x20AC;&#x201C; mala dvor.

MISIJA: NEMOGOÄ&#x152;E IZPAD

POLDI: PUSTOLOVĹ Ä&#x152;INE POGUMNEGA PTIÄ&#x152;KA

Mission: Impossible - Fallout, akcijski vohunski film, 147 minut (ZDA)

Ploey - You Never Fly Alone, sinhronizirana animirana pustolovĹĄÄ?ina, 84 minut

(Islandija, Belgija) ReĹžija: Ă rni Ă sgeirsson Slovenski glasovi: Jaka DolinĹĄek, UroĹĄ Buh, Nina KaludjeroviÄ?, Ĺ tefan KuĹĄar, Romana GolavĹĄek Nedelja, 26. 8., ob 16.00 â&#x20AC;&#x201C; otroĹĄka matineja

LJUBEZEN NA PRVO BOLEZEN The Big Sick, romantiÄ?na komedija, 120 min (ZDA) ReĹžija: Michael Showalter Igrajo: Matthew Cardarople, Holly Hunter, Zoe Kazan, Kumail Nanjiani, Ray Romano Ponedeljek, 27. 8., ob 21.00 â&#x20AC;&#x201C; Zvezde pod zvezdami na ploĹĄÄ?adi ob Domu kulture Velenje (Ä?e bo slabo vreme, v mali dvorani Kina Velenje)


Naš čas, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 18

18

OBVEŠČEVALEC

23. avgusta 2018

Nagradna križanka Mobtel

RADIO VELENJE

MODRI FON

VSAK MESEC NOVA PONUDBA*

Zdravniški nasveti, gost: Boštjan Rožič, specialist internist iz Bolnišnice Topolšica. Tema: koronarno srčno popuščanje

* več na www.telekom.si

Prodajalna MOBTEL Interspar Šalek, Velenje GSM: 041 703 699

Prodajalna MOBTEL Velenjka, Velenje GSM: 051 344 244

Prodajalna MOBTEL Mozirje, Na trgu 51 (ob gostilni Pr'pek) GSM: 051 303 003 Irscom Romeo Šalamon, s. p.

• sklepanje in podaljševanje naročnin • prodaja akcijskih mobitelov • prodaja paketov Mobi in kartic Mobi • Plačilo računov za storitve Telekoma Slovenije - brez provizije! prodajalne mobtel Izrezano rešeno geslo pošljite najkasneje do 3. 9. 2018 na naslov: Naš čas, Kidričeva 2 a, 3320 Velenje, s pripisom »Križanka Mobtel«. Izžrebali bomo 3 nagrade: mobilni telefon in 2 majici Mobtel. Nagrajenci bodo potrdila za dvig nagrade prejeli po pošti.

Nagrajenci nagradne križanke Manualna terapija, objavljene v tedniku Naš čas, 9. avgusta 2018 so: Ana Pirečnik, Skorno 43 a, 3327 Šmartno ob Paki; Jože Kok, Prešernova 7/b, 3320 Velenje; Irena Povše, Tomšičeva 37, 3320 Velenje. Nagrajenci bodo obvestila s praktično nagrado prejeli po pošti. Rešitev križanke: BREZ BOLEČIN

Komunalno podjetje Velenje

• • • • •

PE ENERGETIKA PE KOMUNALA POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST REKLAMACIJE MODRE CONE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

V šolskem letu 2018/19 vabimo k vpisu v izobraževalne programe: • ZDRAVSTVENA NEGA (SSI, štiriletni program), • ZDRAVSTVENA NEGA (PTI, 3+2), • BOLNIÈAR/NEGOVALEC (SPI, triletni program), • KOZMETIÈNI TEHNIK (SSI, štiriletni program).

in teèaje: • ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT/ ZOBOZDRAVSTVENA ASISTENTKA; • ZDRAVSTVENI REŠEVALEC/ ZDRAVSTVENA REŠEVALKA; • MASER/MASERKA; • PEDIKER/PEDIKERKA; • VIZAŽIST/VIZAŽISTKA; • MANIKER/MANIKERKA. Izvajamo tudi postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Se želite nauèiti lièenja, pravilne nege rok in nohtov, nege bolnika na domu ali pripravljanja dietne hrane? Pridružite se nam v enodnevnih delavnicah.

Informativni dan za podroèje izobraževanja odraslih bo v torek, 28. avgusta 2018, ob 15. uri. Dodatne informacije: 03 428 69 00 | 03 428 69 10 | info@szsce.si

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Iz policijske beležnice; 8.30 Poročila; 8.45 Policijska kronika; 9.00 Naš gost; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Zdravniški nasveti; 18.00 Frekvenca mladih; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

PETEK, 24. avgusta

6.00 Pozdrav in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Šport; 8.30 Poročila; 9.00 Gospodarski utrip; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Minute za kulturo; 17.00 Glasbene novosti; 18.30 Poročila; Gospodarski utrip; 19.00 Na svidenje.

SOBOTA, 25. avgusta

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Polepšajmo si sobotno jutro; 8.30 Poročila; 9.00 Skriti mikrofon; 9.30 Poročila; Izbor pesmi tedna; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Minute za kulturo; 17.00 Zimzelene melodije; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

NEDELJA, 26. avgusta

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 8.00 Duhovna iskanja; 8.30 Poročila; 8.45 Današnji kulturni utrip; 9.00 Poglejmo v zvezde; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; Čestitke; Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje; 16.00 Glasbene novosti; 16.30 Poročila; 17.30 Minute z domačimi ansambli; 18.30 Poročila; Verska iskanja; 19.00 Na svidenje.

PONEDELJEK, 27. avgusta

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.30 Poročila; 9.00 107,8 Avto moto herca; 9.30 Poročila; 10.00 Nasvidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Ponedeljkov šport; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

TOREK, 28. avgusta

Ipavèeva 10, 3000 CELJE

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

ČETRTEK, 23. avgusta

Dežurna

ŠTEVILKA

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

w w w. k p - v e l e n j e . s i

107,8 MHz

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.30 Poročila; 9.00 Kmetijski nasveti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 17.00 Naši kraji in ljudje; 18.00 Lestvica Radia Velenje; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

SREDA, 29. avgusta

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 8.00 Težava je vaša, rešitev je naša; 8.30 Poročila; 9.00 Strokovnjak svetuje; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 17.00 Vi in mi; 18.00 Rock šok; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

KONCENTRACIJE OZONA

ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 13. do 19. avgusta koncentracije ozona, izmerjene na merilnih lokacijah v Zavodnjah, Velenju in na mobilni postaji Šoštanj niso presegle opozorilne oziroma alarmne vrednosti.

V tednu od 13. do 19. avgusta niso povprečne dnevne koncentracije SO2, izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikro-g SO2/m3 zraka.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA obdelava: AMES, d. o. o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE OZONA v dneh od 13. do 19. avgusta (v mikro-g/m3) opozorilna vrednost: 180 mikro-g /m3 alarmna vrednost: 240 mikro-g /m3

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA obdelava: AMES, d. o. o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO2 od 13. avgusta do 19. avgusta (v mikro-g SO2/m3 zraka) mejna vrednost: 350 mikro-g SO2/m3 zraka


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 19

-

100 m2 bivalnih povrĹĄin, parcela cca. 700 m2. Kasneje moĹžen odkup. Telefon: 059 12 885. ODDAM opremljeno sobo s souporabo sanitarij. Info: 059 12 885

DEĹ˝URNI telefon za pomoÄ? alkoholikom. Gsm: 041 534 261 (AA)

NUDIM

PRIDELKI

SAMI brezplaÄ?no odpeljemo staro Ĺželezo, kmetijske stroje, razne peÄ?i. Golijan Miladin, s. p., Velenje. Gsm: 040 465 214.

BUKOVA DRVA, moĹžen razrez in dostava, prodam. Gsm: 041 786 154 BUKOVA DRVA, moĹžen tudi razrez, prodam. Info: 041 577 305

STIKI - ZNANSTVA

RAZNO

Ĺ˝enitne ponudbe po vsej drĹžavi, predvsem za ljudi zrelih, starejĹĄih let, primanjkuje Ĺžensk, deklet. Mnogim uspe, bodite med njimi, 031 836 378. http://www.zau.si NE POZNAVA se ĹĄe, a Ä?utim, da sva si zelo blizu in, Ä?e si ĹželiĹĄ ob sebi nekoga s katerim boĹĄ delila neskonÄ?no sreÄ?o in spoĹĄtovanje, Ĺželim, da bi se najini duĹĄi ujeli ter si znali prisluhniti, se mi javi. Stara bodi nad 55 let, ljubiteljica narave in Ĺživali. Sem v 65 letih. Info: 070 512 148.

GARNITURO kegljev, sod inox za vino 150 l in ÂťdrejaniÂŤ hrastovi stebri za notranjo ograjo, prodam. Info: 031 408 849. STROPNI retro viseÄ?i luÄ?i, grlo E27 stari pol leta, Ä?rne barve s stekleno kupulo, ĹĄe v originalni embalaĹži, 2 kosa, prodam za 60 â&#x201A;Ź. Gsm: O4I 692 995 DOMAÄ&#x152;E VINO KraĹĄki teran in otroĹĄko kolo, malo rabljeno, prodam. Cena ugodna. Gsm: 070 250 817 TEPIH, 2,5 x 3,5 m, masivno kakovostno preprogo iz gosto tkanega tapisona, namenjenega hotelskim sobam. Kot nova. Cena 80 â&#x201A;Ź. Gsm: O4I 692 995

NEPREMIÄ&#x152;NINE DEL HIĹ E s posebnim vhodom, lepim stanovanjem 35m2,1 km od Mozirja v Ljubiji-Kolovrat za 20.500 â&#x201A;Ź in garsonjero v Ljubnem ob Savinji za 28.000 â&#x201A;Ź, prodam. Tel. 070 777 281 ODDAM 3-sobno stanovanje v centru Velenja (nasproti Hotela Paka), zelo ugodno. Info: 040 355 291. ODDAM samostojno hiĹĄo v okolici Velenja, opremljena, takoj vseljiva,

KUPIM

OBVESTILO - SpoĹĄtovane zavarovanke, spoĹĄtovani zavarovanci, obveĹĄÄ?amo vas, da je tel.: 112 rezervirana za sluĹžbo nujne medicinske pomoÄ?i. Na to telefonsko ĹĄtevilko pokliÄ?ite SAMO V NUJNIH PRIMERIH, ko je zaradi bolezni ali poĹĄkodbe ogroĹženo Ĺživljenje in je potrebno takojĹĄnje ukrepanje ekipe za nujno medicinsko pomoÄ?. Pogovore na tej ĹĄtevilki snemamo. Za informacije v zvezi z reĹĄevalno sluĹžbo kliÄ?ite na telefonsko ĹĄtevilko 8995-478, deĹžurno sluĹžbo pa na 8995-445.

LEKARNA VELENJE Lekarna Center Velenje, Vodnikova 1. Izdaja nujnih zdravil in zdravil na recepte, predpisane istega dne. Ob

- 24. avgusta 1980 so odprli nov

gasilski dom v Lokovici; - 25. avgusta 1980 se je pri gradnji novega jaĹĄka v Prelogah zgodila huda delovna nesreÄ?a, v kateri je zaradi eksplozije metana Ĺživljenje izgubil en delavec; - 25. avgusta 1986 je v Robanovem kotu tragiÄ?no umrl Ferdo KavÄ?nik, doma s KauÄ?elove dimnice v Zavodnjah pri Ĺ oĹĄtanju; KavÄ?nikova domaÄ?ija velja danes za najjuĹžnejĹĄo ohranjeno evropsko alpsko dimnico; - 26. avgusta 2000 se je v Velenju v organizaciji Mladinskega centra in Ĺ aleĹĄkega ĹĄtudentskega kluba priÄ?el

HLODOVINA akcija, kostanj, hrast, macesen dolĹžina od 6 m do 8 m, premer 20 cm do 30 cm, kupim pribliĹžno 20 m3 za izdelavo lesene kaĹĄÄ?e.

Prodaja, hiĹĄa, samostojna: VELENJE, PESJE, 217 m2, adaptirana l. 2005, 509 m2 zemljiĹĄÄ?a, EI v izd., 129.000 â&#x201A;Ź

DEŽURSTVA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

od 24. 8. do 30. 8.

nedeljah in drĹžavnih praznikih je organiziran odmor za kosilo od 13.00 do 14.00, telefon 898-1880.

VETERINARSKA POSTAJA

Prodaja, hiĹĄa, samostojna: PLEĹ IVEC, 110 m2, zgrajena l. 2005, 10.000 m2 zemljiĹĄÄ?a, EI v izd., 170.000 â&#x201A;Ź

Ĺ aleĹĄka Veterina, d.o.o. Tel.: 03 8911 146, deĹžurni gsm 031/688-600. Delovni Ä?as ambulante v Velenju, Cesta talcev 35: ponedeljek - petek od 7.30 - 18.00 sobota od 8.00 - 13.00

SMRTI â&#x20AC;˘

TaĹĄler Barbara, roj. 1920, Velenje, GubÄ?eva c. 20 Samac Rajko, roj. 1948, Ĺ martno ob Paki, Gorenje 1A

â&#x20AC;˘

trov Ĺživljenje izgubili trije delavci zeniĹĄke Vatrostalne; - avgusta leta 1956 je na udarniĹĄkem delu pri urejanju otroĹĄkih igriĹĄÄ?, ĹĄportnih naprav in poti okoli TuristiÄ?nega jezera v Velenju sodelovalo 4075 prostovoljcev, ki so skupno opravili 16.054 delovnih ur; povpreÄ?no je na dan na udarniĹĄkih akcijah sodelovalo od 200 do

Hitreje do cilja z malim oglasom v NaĹĄem Ä?asu!

NaroÄ?niki imate 50 % popust.

đ&#x;&#x201D;˛

POGREBNE STORITVE

ÂťUSARÂŤ

041 636 939

- Ureditev dokumentacije - Organizacija pogrebnih sveÄ?anosti - Prevoz in ureditev pokojnih - NaroÄ?ilo in dostava cvetja - Uredimo vse potrebno za pogreb - MoĹžnost plaÄ?ila na veÄ? obrokov brez obresti

www.usar-pogrebne-storitve.com

Na voljo smo vam

24ur/dan

ZAHVALE â&#x20AC;˘ OSMRTNICE V SLOVO â&#x20AC;˘ V SPOMIN Lahko oddate preko elektronske poĹĄte ali na sedeĹžu podjetja NaĹĄ Ä?as na KidriÄ?evi 2 a od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00.

03 898 17 50 in suzana@nascas.si, epp@nascas.si

03 898 17 50

NaroÄ?niki jih objavite ceneje.

â&#x20AC;˘ Prevoz pokojnika â&#x20AC;˘ Ureditev dokumentacije â&#x20AC;˘ Po vaĹĄih Ĺželjah uredimo vse potrebno za zadnje slovo

Ĺ travs Damjan, Velenje, Jenkova cesta 15 in Trinkaus Mateja, Velenje, Jenkova cesta 15 Tajnik Tilen, Ĺ oĹĄtanj, Ravne 71A in HanjĹže Tina, Dravograd, Sv. Danijel 67

Damijan KljajiÄ?

Z vami v najteĹžjih trenutkih Ĺže veÄ? kot 20 let

Profesionalno in s pieteto poskrbimo za vse potrebno ob boleÄ?i izgubi vaĹĄih najdraĹžjih

POROKE â&#x20AC;˘

Ferdo KavÄ?nik (Foto Arhiv Muzeja Velenje)

250 ljudi; - leta 1903 se je 29. avgusta v Dramljah rodil pedagog in ĹĄportni delavec Miligoj JarnoviÄ?, ki je od leta 1946 pouÄ?eval na osnovni ĹĄoli Karel Destovnik Kajuh v Ĺ oĹĄtanju; v pouk telesne vzgoje je uvedel rokomet in bil eden od pobudnikov za Rokometni klub Gorenje, ki Ĺže od leta 1982 organizira tradicionalni JarnoviÄ?ev memorial v rokometu; umrl je v Ĺ oĹĄtanju 1. septembra leta 1981; - 29. avgusta 2004 so na velenjskem kotalkaliĹĄÄ?u priredili 10. jubilejni curkomat, na katerem se je pomerilo 24 gasilskih ekip; - 30. avgusta 1963 je Velenje Ĺže tretjiÄ? obiskal jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito, tokrat v spremstvu sovjetskega predsednika Nikite HruĹĄÄ?ova in njegove soproge Nine.

Vinska Gora 8, 3320 Velenje

suzana@nascas.si epp@nascas.si press@nascas.si

GIBANJE prebivalstva Upravna enota Velenje

mali OGLASI

Delovni Ä?as za oddajo na sedeĹžu podjetja - KidriÄ?eva 2 a, Velenje, od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00.

ZOBOZDRAVNIKI

(DeĹžurna zobna ambulanta ZD Velenje, Vodnikova 1, Velenje od 8. do 12. ure). 25. 8. do 26. 8. 2018, Tadeja Lesnjak Cizej, dr. dent. med.

Festival mladih kultur Kunigunda, v okviru katerega se je do 2. septembra zvrstilo veÄ? kot 40 prireditev; - 27. avgusta 1929 je na Dunaju umrl pionir raketne in vesoljske tehnike Herman PotoÄ?nik â&#x20AC;&#x201C; Noordung; PotoÄ?nikova starĹĄa sta izhajala iz naĹĄih krajev; leta 1929 je PotoÄ?nik v Berlinu izdal knjigo z naslovom Problem voĹžnje po vesolju, s katero je postal eden od utemeljiteljev vesoljske tehnike; v knjigi, v kateri je razgrnil naÄ?rt za prodor v vesolje, je veliko izvirnih misli, dosedanji doseĹžki vesoljske tehnike pa so v veliki meri potrdili PotoÄ?nikove daljnovidne napovedi; - 27. avgusta 1962 je Velenje skupaj s ĹĄtevilnim spremstvom obiskal jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito; - 27. avgusta 1976 se je pri gradnji 230 metrov visokega dimnika ĹĄoĹĄtanjske termoelektrarne zgodila huda delovna nesreÄ?a, v kateri so zaradi padca z viĹĄine 72 me-

Brez dodatnih stroĹĄkov organiziramo in uredimo slovo od pokojnika pred upepelitvijo.

POGREBNO POKOPALIŠKA SLUŽBA

03 896 44 90 03 896 44 91

24 ur na dan

www.kp-velenje.si pokopalisce.podkraj@kp-velenje.si

mali OGLASI

â&#x20AC;˘

19

OBVEĹ Ä&#x152;EVALEC

23. avgusta 2018

ZAHVALA

Minili sta Ĺže dve leti, odkar nas je zapustila draga Ĺžena, sestra, teta

K veÄ?nemu poÄ?itku je odĹĄla naĹĄa draga mama, stara mama, taĹĄÄ?a, sestra in teta

ALBINA MARINKOVIÄ&#x2020;

MARIJANA ROTNIK

roj. BOROVNIK

9. 2. 1944 â&#x20AC;&#x201C; 7. 8. 2018

23. 2. 1936 â&#x20AC;&#x201C; 25. 8. 2016 Vidim tvoj obraz, sliĹĄim tvoj glas. Ĺ e korak mi je znan, ko spraĹĄujem zaman â&#x20AC;Ś Zakaj te veÄ? ni? Le spomin ĹĄe Ĺživi â&#x20AC;Ś

Hvala vsem, ki se je spominjate, se ustavite ob njenem grobu in priĹžgete sveÄ?ko.

moĹž Drago MarinkoviÄ&#x2021;

Pomlad bo na tvoj vrt priĹĄla in Ä?akala, da prideĹĄ ti, in sedla bo na roĹžna tla in jokala, ker te ni. (Simon GregorÄ?iÄ?)

Iskrena hvala vsem, ki ste mami v teĹžkih trenutkih pomagali, nam stali ob strani in naĹĄo mamo skupaj z nami pospremili na njeno zadnjo pot. Ĺ˝alujoÄ?i vsi njeni


NaĹĄ Ä?as, 23. 8. 2018, barve: CMYK, stran 20

Obujali spomine na Ĺ alek nekoÄ? Tradicionalni StarotrĹĄki dan v Ĺ aleku je letos zaznamovalo druĹženje domaÄ?inov ob slikah in drugem gradivu, ki prikazuje Ĺ alek nekoÄ? in danes â&#x20AC;&#x201C; Stari trg so obudile stare obrti in starodobna kolesa Ĺ alek, 17. in 18. avgust â&#x20AC;&#x201C; Krajevna skupnost Ĺ alek in turistiÄ?no druĹĄtvo ter prostovoljno gasilsko druĹĄtvo so ponovno priredili StarotrĹĄki dan â&#x20AC;&#x201C; najveÄ?jo prireditev najstarejĹĄega dela mesta, s katero domaÄ?ini obujajo spomine na dni pred moderno dobo, ko so ljudje ĹĄe obvladali stare obrti in je bil trg srediĹĄÄ?e gospodarskega, kulturnega in druĹžabnega Ĺživljenja. V petek so se domaÄ?ini in drugi, ki se radi spomnijo preteklosti ali pa radi izvejo kaj novega, zbrali v gasilskem domu, kjer so pripravili priloĹžnostno razstavo knjiĹžnega, fotografskega in drugega gradiva o Ĺ aleku, zbiratelj starih razglednic Frenk Ĺ piler pa je predstavil del zbirke, ki prikazuje Ĺ alek nekoÄ?. Ob fotografiji, ki jo je prinesla Marija Jelen, so izvedeli, kje so bili nekdaj sadovnjaki. Anica Podlesnik je prebrala izĹĄtevanko o Ĺ afarjih â&#x20AC;&#x201C; stari ĹĄaleĹĄki druĹžini, katere potomec je ponosen Ĺ aleÄ?an in tudi krĹĄÄ?eni graĹĄÄ?ak Zdravko Ĺ afar, ki je od Celjskega grofa pred leti prejel Ä?astno listino. Ciril Ĺ pital, ki ga imajo sokrajani za Ĺživo enciklopedijo, saj pomni, kakĹĄna je bila Ĺ aleĹĄka dolina ĹĄe pred industrializacijo in razcvetom urbanega Ĺživljenja ter pozna marsikateri zgodovinski dogodek, pa je povedal, kako je Marijin kipec iz cerkve v Starem Velenju priĹĄel v Ĺ alek. ÂťKo je cerkev pogorela, bi kipec ĹĄel na odpad. Jaz pa sem vzel voziÄ?ek in ĹĄel ponj. Ĺ e danes kraljuje v kapeli pri mo-

ji hiĹĄi,ÂŤ je povedal in dodal, Âťna Ĺ alek imam Ä?udovite spomine iz vseh obdobij. NajlepĹĄe pa je bilo, ko sem bil mlad fant in smo v kulturnem druĹĄtvu pripravili nekaj gledaliĹĄkih iger. ReĹžiser je bil moj oÄ?e. DomaÄ?ini so bili vedno zelo prijazni, res pa je, da jih je kasneje politika zaÄ?ela razdvaja-

ogled gradu, ki je vse pogosteje v srediĹĄÄ?u aktivnosti krajevne skupnosti in drugih organizacij, saj si prizadevajo, da bi ga Ä?imprej zaĹĄÄ?itili pred propadanjem, nato pa tudi revitalizirali z raznimi aktivnostmi. Marjan Prislan je pripravil voden ogled vaĹĄke gasilske zbirke v gasilskem domu,

vrata pa je odprla tudi stara gotska cerkev sv. Andreja, ki jo je predstavil Ciril Ĺ pital. Stojnice so vabile s prikazi starih roÄ?nih spretnosti in obrti ter z razliÄ?nimi domaÄ?imi izdelki. TuristiÄ?no druĹĄtvo Vinska Gora je prikazalo, kako so nekÄ? prali perilo. Ä&#x152;lani Kulturnice Gaberke so

Ä?esali volno, jo predli in iz nje pletli, filcanje volne pa je predstavilo TuristiÄ?no druĹĄtvo Ĺ entilj. Klekljarice Univerze za III. Ĺživljenjsko obdobje so navduĹĄile s Ä?ipkami za dekorativno in praktiÄ?no rabo. Ustvarjalke roĹž iz krep papirja so zastopale ĹĄkalsko druĹĄtvo Revivas, blagodejne rastline so predstavili Ä?lani DruĹĄtva zeliĹĄÄ?arjev Velenje, lonÄ?arske in gumarske izdelke je razstavilo lonÄ?arstvo Dobo, Darja MiklavĹžina je ponujala pekovske izdelke, manjkali pa niso tudi domaÄ?ini: Alojz RazgorĹĄek je pokazal svoje spretnosti popravljanja grabelj, Marijan Moravec je z druĹžino predstavil Ä?ebelarjenje in medene izdelke, Stanislav Ahac je razstavil miniature kozolcev in druge dekorativne lesene izdelke, Ida in Franc Jurko pa sta postavila na ogled stare predmete, ki so se nekdaj uporabljali v gospodinjstvu in za kmetovanje. Posebna atrakcija so bili Ä?lani kluba starodobnikov VeÄ?no mladi iz Ĺ entjurja, ki so razstavili stara kolesa, se tudi zapeljali z njimi in predstavili obrt popravljanja koles. StarotrĹĄki dan je spremljal tudi zabavni program s sreÄ?elovom in fotolovom na motiv Ĺ aleĹĄkega gradu, nastopila je JoĹĄkova banda s kmeÄ?kimi instrumenti, veÄ?erno veselico z ansamblom Vihar pa je odprl ples grajske gospode. đ&#x;&#x201D;˛

SreÄ?anje borcev, planincev, veteranov GraĹĄka gora â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝e tradicionalno na zadnjo soboto avgusta na GraĹĄki gori poteka spominsko sreÄ?anje borcev, planincev in Ä?lanov veteranskih organizacij. Tokratnega, 32. zapored, posveÄ?ajo 70. obletnici ustanovitve Zveze zdruĹženj borcev za vrednote NOB Slovenije, 75. obletnici ustanovitve XIV. divizije in prazniku Mestne obÄ?ine Velenje. Na prireditvi, zaÄ?eli jo bodo ob 11. uri (v soboto, 25. avgusta), pripravljajo bogat program, slavnostni govornik pa bo Ĺžupan đ&#x;&#x201D;˛ mkp Mestne obÄ?ine Velenje Bojan KontiÄ?.

Na GraĹĄko goro z avtobusom Nekateri jo bodo mahnili peĹĄ, kakĹĄen s kolesom, mnogi pridejo s svojim prevozom, marsikdo pa se bo odloÄ?il za avtobusni prevoz Velenje, GraĹĄka gora â&#x20AC;&#x201C; V soboto bo na sreÄ?anje borcev, planincev in veteranov na GraĹĄko goro udeleĹžence odpeljalo pet avtobusov in jih s prireditve tudi odpeljalo nazaj. Prvi avtobus bo ob 9. uri odpeljal iz Vinske Gore, se ustavil na avtobusni postaji v Velenju, v smeri GraĹĄke gore pa potnike sprejel pri poĹĄti, trĹžnici, rondoju in v Ĺ kalah. Drugi avtobus bo ob 9. uri krenil iz TopolĹĄice proti Ĺ oĹĄtanju in Skornemu, PaĹĄki vasi do Ĺ martnega ob Paki. PribliĹžno ob 9.45 bo odpeljal nazaj proti Pesju, ob 10. uri do avtobusne postaje Velenje in od tu na cilj.

ti in odtujevati. Danes smo ponovno tesneje povezani. Najbolj pa sem vesel mladih druĹžin, ki imajo dobre odnose in se medsebojno spoĹĄtujejo.ÂŤ DomaÄ?in in obiskovalci so se druĹžili tudi v soboto, ko je potekal StarotrĹĄki dan. Grajska gospoda je druĹĄÄ?ino povabila na

Tretji avtobus ima odhod ob 8.30 pred Glasbeno ĹĄolo v Velenju. Peljal bo proti Ĺ oĹĄtanju in GraĹĄki gori, od tam pa se skozi Gaberke, Ravne in Ĺ oĹĄtanj, Pesje vrne na avtobusno postajo v Velenju in pelje proti GraĹĄki gori. Ä&#x152;etrti avtobus bo ob 9. uri odpeljal iz Ĺ entilja (gostilna Pirh) v KavÄ?e (pri Hrvatu), Podkraj, Pesje do avtobusne postaje Velenje, od koder bo pot proti GraĹĄki gori nadaljeval ob 9.45. Peti avtobus krene na pot ob 9. uri iz Pake (gostilna KovaÄ?), odpelje v Ĺ alek, na Gorico in ob 9.30 nadaljuje pot v Velenje, potem pa mimo poĹĄte, trĹžnice, ronđ&#x;&#x201D;˛ mkp doja do GraĹĄke gore.

Tina Felicijan

PreĹĄmentane citre zvenijo Ĺže 30 let Z danaĹĄnjim koncertom Ä?eĹĄkega citrarja Michala MĂźllerja, ki se bo ob 19. uri zaÄ?el v Vili Bianci, se bo zakljuÄ?il 30. Citrarski festival PreĹĄmentane citre Tina Felicijan

Velenje, 20.â&#x20AC;&#x201C;23. avgust â&#x20AC;&#x201C; Slovenski citrarski festival, katerega pobudnik je bil Marjan MarinĹĄek, tudi prvi tajnik Citrarskega druĹĄtva Slovenije, je v treh desetletjih iz enodnevnega sreÄ?anja citrarjev prerasel v veÄ?dnevno cirtrarsko prireditev, ki je najprej potekala na razliÄ?nih lokacijah na prostem, danes pa gostuje v vili Bianci. Na festivalu PreĹĄmentane citre se je do danes predstavila veÄ?ina najboljĹĄih domaÄ?ih in tujih citrarjev, kar je prireditev uveljavilo ne le lokalno, paÄ? pa tudi mednarodno. Namen festivala je namreÄ? Âťpoleg etnomuzikoloĹĄke dimenzije instrumenta predstaviti citre kot koncertni instrument,ÂŤ je povedal programski sodelavec Festivala Velenje MatjaĹž Ĺ alej, ki v sodelovanju s profesorjem violine in ljubiteljem citer Petrom Napretom pripravlja festival. Zato je bila vsako leto najpomembnejĹĄa kakovost glasbenih gostov in raznolikost programa, v katerem seveda ne manjka popularnih ci-

Rekli so â?ą

Peter Napret: ÂťCitre so same po sebi en majhen namizni orkester z ne preveÄ? agresivnim zvokom.ÂŤ

Citrarka Janja Brlec in violinist Peter Napret Ĺže dolga leta sodelujeta pri glasbenem ustvarjanju in razvajanju posluĹĄalcev s pestrim programom. Tudi na otvoritvenem koncertu ni manjkalo slovenske popevke, dalmatinskih napevov, ljudskih pesmi in priljubljenih skladb avtorjev z razliÄ?nih koncev sveta.

trarskih klasik, Ä?eprav je poudarek na tehtnem koncertnem programu. Tako pa organizatorji, ki ohranjajo to tradicijo, Ĺželijo ĹĄirĹĄo javnost navduĹĄiti nad zvoki instrumenta, ki je priljubljen predvsem v alpskem prostoru. Velenjsko citrarsko gibanje je moÄ?no vplivalo na ĹĄirĹĄi prostor ter prepoznavnost in priljubljenost citrarske glasbe v njem. Citre pouÄ?ujejo predvsem v tujini â&#x20AC;&#x201C; na univerzah in konservatorijih v Avstriji in NemÄ?iji, v Sloveniji pa na 26 glasbenih ĹĄolah. Tako se je ljudskim godcem na citrah pridruĹžila vrsta uspeĹĄnih mladih citrarjev, ki igrajo zahtevnejĹĄo koncertno glasbo ter Ĺžanjejo priznanja in pohvale v mednarodnem akademskem prostoru. ÂťPeter Napret, ki je danes gonilna sila citrarskega festivala, uspeĹĄno na-

daljuje njegovo tradicijo in jo razvija dalje. Odpirajo se nova ĹžariĹĄÄ?a, v katerih se kalijo cistrarski kroĹžki, neke vrste festival poteka tudi v DomĹžalah, Peter na Kopitniku prireja mnoĹžiÄ?no citrarsko sreÄ?anje,ÂŤ je MatjaĹž Ĺ alej pojasnil, zakaj se citrarska tradicija tako krepi.

Citre so v Sloveniji ĹĄe posebej priljubljene

Leta 1986 se je s prvimi citrarskimi sreÄ?anji pri nas zaÄ?ela tako imenovana citrarska renesansa, tri leta kasneje pa se je zaÄ?el festival v Velenju, pripoveduje Peter Napret, ki je kmalu zaÄ?el sodelovati z Marjanom MarinĹĄkom pri pripravi programa. ÂťDo tedaj so ljudski godci citre igrali doma, za ĹĄtirimi stenami, nato pa so si vse bolj upali nastopati pred ĹĄirĹĄim

obÄ?instvom. Citre so se dolgo borile za svoj prostor v glasbenih ĹĄolah, danes pa so enakovreden samostojni predmet. Imamo Ĺže veÄ? kot deset diplomiranih citrark, nekaj tudi magistric. Danes se na citre igra raznolika, tudi zelo sodobna glasba. V srednji Evropi je citrarski trend vse moÄ?nejĹĄi, Slovenija pa je 'velesila' na tem podroÄ?ju, saj imamo po moji oceni na ĹĄtevilo prebivalcev najveÄ? citrarjev,ÂŤ je povedal violinist, ki se je s citrami sreÄ?al v srednji ĹĄoli kot samouk, danes pa jih med drugim pouÄ?uje tudi na velenjski glasbeni ĹĄoli. Ob jubilejnem festivalu je ĹĄe posebej zadovoljen, ko opazuje sadove dolgoletnega spodbujanja citrarstva, ki se lepo razvija in ne more veÄ? kar tako zamreti, pravi. đ&#x;&#x201D;˛

34 2018  
34 2018