Page 1

Odbor implementácie Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vyzýva žiakov Košického samosprávneho kraja, aby sa zapojili do súťaže

SÚŤAŽ

najkrajšia fotografia najkrajšia maľba/kresba

Ako sa zmenila naša obec Svoje diela zasielajte do 26.10.2012, potom hlasujte o najkrajšiu fotografiu a najkrajšiu maľbu/kresbu do 23.11.2012 na stránke www.nasaobec.eu v sekcii Aktuality/Súťaž. Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách (fotografia a maľba/kresba) a je určená pre žiakov Košického samosprávneho kraja do 18 rokov. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Bližšie informácie, ako spôsob účasti, podmienky súťaže, výhry a vyhodnotenie súťaže nájdete v podmienkach súťaže uverejnených na stránke www.vucke.sk, www.nasaobec.eu.

Investícia do vašej budúcnosti... „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Technickej pomoci OI SO/RO pre ROP KSK - informovanie a publicita na roky 2010-2015“

Súťažný plagát - Ako sa zmenila naša obec  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you