Page 1

REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR

November 2015

Narvik VAR – hver dag www.narvikvar.no

VI GJØR NARVIK RENERE

Nord-Norges BESTE VANN!

1

2


INNHOLD

NARVIK VAR 2015

Leder .......................................2

2015 har vært et begivenhetsrikt år i Narvik VAR. I mars ble det politisk

Bjerkvik beach .......................3

besluttet at renovasjon skal flyttes

Sprek pensjonist ....................4

Man vil da få samlet all aktivitet

Takker av kollegaer ...............5 Renovasjon etter 2016 ........6 Beredskapsøvelse .................8

til Hålogaland Resurs Selskap, HRS. innen renovasjon i ett selskap. For innbyggeren vil det ikke være noe forskjell. Det vil være de samme

Bjerkvik beach blir enda finere Narvik VAR har engasjert Bjerkvik Maskin til å delvis fjerne og dekke inn de to rørene som kommer ut på stranda i Bjerkvik. TEKST: Rune Dahl FOTO: Ole-Eivind Johansen og privat

hyggelige renovatørene som henter søppelen hos deg, men kanskje med ny farge og logo på bilen. Narvik VAR vil miste 8 gode kollegaer og 102 års erfaring, så det er litt vemodig å skulle ta farvel med dem til årsskifte. Narvik VAR ønsker dem

Godt vann i Bjerkvik ..............9

lykke til, og gratulerer HRS med å ha fått 8 flotte nye renovatører. Narvik VAR skal fortsatt levere Vann- og avløpstjenester til Narviks

Norges beste vann ............. 10

innbyggere: - Vi holder oppe døgnet rundt

Ny reservevannsleding...... 12

- Du kan ta så mye du vil, uten at det koster mer

Kloakken i Håkvik ............... 14

- Vi henter varen hjemme hos deg

Sommervikarer.................... 15

- Vi bringer varen helt hjem til deg - Vi leverer en vare som er trygg og kvalitetssikret - Er ditt viktigste næringsmiddel - Har høy beredskap og god kundeservice For å kunne opprettholde den gode tjenesten til dere har vi flere store prosjekter pågående de neste årene. Det kan nevnes ny vannkilde til Bjerkvik, reservevannledning og nytt renseanlegg i Narvik. I tillegg pågår det flere saneringsjobber, både stor og små. I november ble det arrangert regional Drikkevannskonkurranse i Narvik. Narvik VAR gikk av med seieren og drar videre til finalene våren 2016. Narvik VAR har 2 ganger tidligere blitt kåret til Norges beste vann, og satser

Ren Info er produsert av Mediaguttan AS

på å ta seirene hjem på nytt.

Tekst og foto: Rune Dahl Layout: Ingrid Helen Sørensen

Narvik VAR ønsker dere alle ei fin førjulstid.

wwwinarvik.org

Trude Bertnes, Daglig leder Narvik VAR

Bare et lite klikk unna

H

vis det er noe du lurer på angående vann, avløp eller renovasjon, finner du det aller meste på www.narvikvar.no. Her kan du laste ned skjemaer for gravemelding, vannmålermelding og skjema for bytte av dunk, for å nevne noe. Du finner oversikt over prosjekter, gebyr prisliste med sammenlikning av gebyr mot andre kommuner, tømmekalender for innhenting av søppel og telefonnummer og komplett oversikt over alle ansatte og deres kontaktinfo. Vi har lagt ut våre hovedplaner for vann og vannmiljø (avløp) som gir oversikt over kommende aktiviteter og tidspunktene for disse. Du finner også linker til aktuelle fagforumer samt lover og regler.

2

2

“Narvik VAR er bare et lite klikk unna” www.narvikvar.no

Strandområdet i Bjerkvik er blitt betydelig forskjønnet i løpet av året.

B

jørn Ingebrigtsen ved Bjerkvik Maskin har siden i fjor jobbet med å forskjønne strandområdet nedenfor hotellet i Bjerkvik. En flott strandpromenade er kommet på plass og benker og sykkelstativ er satt ut. I fjæra nedenfor strandpromenaden har Narvik VAR hatt to overvannsrør som har skjemmet området.

Kutting og tildekking av rørene nede på stranda blir en fin fortsettelse av denne jobben. - Jeg må få skryte av engasjementet fra Narvik VAR. Frank Berntsen kom på banen momentant da de så arbeidet med promenaden, forteller Ingebrigtsen.

MONICA FORSLUND – Jeg ble godt tatt i mot, forteller den ferske kundeansvarlige. – De første månedene gikk til å lære nye datasystemer og jobbe ved siden av Ingunn Eik som gikk av med pensjon 1. august i år. Hun har hatt en unik innsikt i mye som har rørt seg i Narvik kommune opp igjennom årene, så det var flott å få lære av henne. Monica Forslund (38) startet i Narvik VAR KF 1. februar i år. Hun jobber som kundeansvarlig på VAR. – Det som først tiltalte meg med jobben er kundekontakten og viktige oppgaver for innbyggerne. Tidligere har jeg ikke tenkt over

Nå skal rørene dekkes til med naturlig avrundet naturstein fra et steinbrudd i Bjerkvik. - Vi har gitt et bidrag slik at Ingebrigtsen og co får fjernet rørene og også satt opp en trapp for å bedre tilgjengeligheten ned til fjæra, forteller Frank Berntsen ved Narvik VAR.

det de fleste av oss tar for gitt – at vi har rent vann i springen og at avløpet fungerer som det skal. Det jeg gjør er å vedlikeholde informasjonen i datasystemene som danner grunnlaget for de kommunale avgiftene. Det er også diverse kundehenvendelser og mange har ulike spørsmål. Jeg samarbeider også mot avdelingen for areal og samfunnsutvikling for å holde rede på hva som rører seg av prosjekter i byen og også sammen med de som fungerer som forurensningsmyndighet. Det er interessant å samarbeide på tvers av avdelinger og også få innblikk i de prosjekter som foregår på Narvik VAR med avløp og vann for hele kommunen. Jeg er imponert over de dyktige kollegaene mine og trives kjempegodt i jobben.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

3

2


Sprek pensjonist: Ingunn på to hjul Etter 28 år i kommunens tjeneste trer hun inn i pensjonistenes rekker. Men det var en uvanlig sprek pensjonist som i juni takket av etter mange gode år i Narvik VAR. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

D

e siste tre årene kom nemlig Ingunn på jobb på en heller uvanlig farkost; en stor sparkesykkel med brems på bakhjulet. Hver dag sommerstid hoppet den spreke damen på sparkesykkelen i Fosseveien, og suste som den reneste Reodor Felgen, ned Tøttaveien og Kongensgate. - Fantastisk god treningsform, mye bedre enn sykkel, forteller hun. Kjøretøyet er jo ikke akkurat så vanlig å se hos damer litt opp i årene. Men Ingunn så potensialet. - Det så artig ut. God trening. Og det virket som å være et praktisk

fremkomstmiddel. Dermed ble det til at jeg fikk tak i en voksen sparkesykkel hos en av byens sportsbutikker, forteller hun. I starten var Ingunn litt flau over innkjøpet, og gjemte sykkelen inne på jobb. Men farkosten ble raskt kjent inne på kommune-huset, og ble en attraktiv gjenstand på jobb. - Leif Framnes var en ivrig bruker av sykkelen inne på jobb, forteller hun smilende. Det var i 1987 at Ingunn flyttet til Narvik. De første årene var hun på Veg og Park før hun etter hvert begynte i Narvik VAR.

- Det har vært en solid og god arbeidsplass. Ikke minst har arbeidsmiljøet vært særdeles godt, og noe jeg kommer til å savne. Ingunn er egentlig fra Nannestad, men har alltid trivdes i nord. Hun forteller at Narvik har vært en god plass å bo. - I 1988 begynte jeg i K-joggen. Vi var en gjeng som møttes til avtalt tidspunkt og løp i forskjellige grupper. Det morsomme er at mange av oss har holdt ut siden da. Fortsatt møtes vi hver mandag og torsdag kveld – året rundt. Løping er utrolig morsomt. Det finnes ikke noe bedre kondisjonstrening enn løping, sier hun.

TILBAKE TIL SPARKESYKKELEN. Etter hvert som Ingunn ble mer vant og trygg på sparkesykkelen, så økte også farten og selvtilliten. Det endte selvfølgelig med knall og fall. På vei ned Tøttaveien, i god fart, prøvde hun å hoppe opp på fortauskanten. - Det virket jo så enkelt. Men det endte med et gedigent mageplask på fortauet. Heldigvis ble det ingen alvorlige skader. Starten på pensjonist-tilværelsen startet hun på best mulig måte. Seks uker med fjellvandring ulike steder i Finnmark. - Jeg har hatt en fantastisk sommer og fikk gått Stabbursdalen, Reisadalen, Finnmarksvidda og Pasvik. Det var en drøm som jeg endelig fikk oppfylt.

En blid gjeng fra Narvik VAR KF.

Vi takket av 4 flotte kollegaer Til sammen har de mer enn 130 års erfaring! De har vært med å utvikle viktige tjenester for byens innbyggere. På teknisk rådhus hadde vi avslutning for alle 4 med nydelige kaker som seg hør og bør. De har alle forskjellige planer for hvordan de neste årene skal brukes.

Ingunn Eik i kjent stil på sparkesykkelen

Kaken er spesialbestilt – og smakte fortreffelig.

De som nå trer inn i pensjonistenes rekker er (fremste rekke fra venstre) Arne Blomli, Tor Edvardsen, Ingunn Eik og Tor Eirik Flygel. Arne Blomli ble ansatt i 1979 som ingeniør på avdelingen for vann og avløp. Han har hatt stort engasjement i jobben sin, og hatt flere ulike roller oppgjennom årene. Han avsluttet som senior ingeniør på VA avdelingen. Tor Edvardsen har vært Narvik VAR sin mann i Bjerkvik siden 1978. Han er kjent for å være dyktig og pålitelig i sitt arbeid.

2

4

www.narvikvar.no

Han er utdannet fagarbeider rørlegger og har hatt ansvaret for alt av vann- og avløpsinstallasjoner i Bjerkvik. Ingunn Eik kom til Narvik i 1987 og har vært ansatt siden. Se saken til høyre. Tor Egil Flygel har over 30 års fartstid ved renholdsverket i Narvik kommune. Rykter sier han var en meget habil fotballspiller på Narvik NOR i sin ungdom. Han har tjent Narvik’s innbyggere som sjåfør på renovasjonsbilen og har alltid gitt den beste servicen.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

5

2


Takker av etter 100 års tjeneste 1.januar 2016:

HRS overtar all avfallshåndtering

1.januar neste år flyttes innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune fra Narvik VAR til Hålogaland Ressursselskap (HRS). En over 100 år lang epoke er over. De ansatte ved Narvik VAR følger med på flyttelasset. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

å hive søppelet. Innbyggerne kunne da komme med ei bøtte med søppel og tømme den gratis i vognen til kommunen. Etter hvert ble det mer profesjonell organisering og i 1913 ble renholdsverket i Narvik kommune en realitet. Året før, i 1912, ble det fattet vedtak i Bystyret om å etablere Einarvika, nederst i Storåsen, som avfallsplass for narviksamfunnet. Arbeidsstokken til renholdsvesenet ble gradvis større og fra å være fem ansatte i oppstartsåret var antallet kommet opp i 26 mann og 10 hester på 1930-tallet. Tømmingen foregikk hver 14. dag og søppelforholdene i Narvik var godt ivaretatt, selv om det fantes mye rotter i forbindelse med søppelhåndteringen. I stedet for motoriserte og automatiserte kjøretøy, var det frem til begynnelsen av 1950-tallet, hester som var renovatørenes viktigste hjelpere. Først i 1952 kom den første renovasjonsbilen til Narvik. Det medførte radikale endringer i organiseringen av søppeltømmingen og man kunne dekke større områder. Samme året ble den siste arbeidshesten ved avdelingen pensjonert. Snøggen, som hesten hadde som navn, hadde gjort sin plikt helt siden 1935. – Tidligere var det mer fysisk belastning å jobbe som renholdsarbeider og man hadde få hjelpemidler til rådighet, sier driftsleder i Narvik VAR, Per Sverre Simonsen. De ansatte ved renovasjonsavdelingen i Narvik VAR, blir med på flyttelasset over til Hålogaland Ressursselskap.

Spørsmålet om HRS skulle overta funksjonen som Narvik VAR har i forbindelse med innsamling av husholdningsavfall i Narvik, verserte i lang tid i Narvik bystyre i fjor. Etter nærmere et år med diskusjoner, besluttet til slutt et stort flertall i Narvik bystyre å gå for en løsning i HRS-regi. – Står Narvik kommune utenfor vil det kunne svekke Narviks status som

2

6

vertskommune for hovedkontoret til HRS. Kommunen vil kunne oppfattes som at det ikke satses på selskapet, sa rådmann Wenche Folberg ved avgjørelsen. 100 år historie er over Det er med andre ord et langt kapittel som nå snart er over. Narvik VAR mister R´n i navnet sitt etter over 100 års tjene-

www.narvikvar.no

ste. Renovasjonsverket i Narvik kommune ble opprettet allerede 3. mars 1913. Fem arbeidere og like mange hester hadde ansvaret med innsamlingen av søppel. På starten av 1900-tallet var det svært liten organisert søppeltømming i Narvik. Kommunen kom eksempelvis med hest og vogn annenhver dag og ringte i ei klokke for å fortelle at det var mulig

SNØGGEN: Denne hesten var den siste av de firbeinte som ble benyttet i arbeidshverdagen til renovatørene i Narvik. Den gikk av med pensjon i 1952 etter 17 års tjeneste.

Beboerne vil ikke merke noe - Byens beboere vil ikke merke noen forskjell fra 1.januar. De samme folkene og de samme bilene vil bli brukt også i fortsettelsen – i tjeneste for HRS, forteller Simonsen, mannen med over 40 års fartstid i kommunen. Ved Hålogaland Ressursselskap blir de ansatt i avdelingen HRS husholdning. Og ansvaret blir husholdningsavfallet fra vanlige boliger.

- Vi har hatt en god kultur blant de ansatte, og dette drar vi med oss til HRS for å utvikle kulturen videre der. Vi ser frem til å starte i HRS husholdning ved årsskiftet, forteller avdelingsleder Georg Johansen, ved Narvik VAR. - Vi vil takke byens innbyggere for at vi har fått lov til å serve området i over 100 år. Narvik VAR har vært en trygg og god arbeidsplass, der vi som jobber der har fått muligheten til å prøve oss på en rekke arbeidsoppgaver. Kommunen har vært veldig endringsvillig og sett mulighetene opp gjennom årene. Og ikke minst latt de ansatte bli involvert i endringsprosesser slik som den vi er inne i nå, sier Johansen. Dette er HRS Hålogaland Ressursselskap IKS ble etablert i 1990, og eies i dag av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms; Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord. I regionen bor det om lag 61.000 innbyggere. Selskapets administrasjon ligger i Narvik. Produksjonen omfatter innsamling, mottak, sortering og prosessering av husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall. Mottaksanlegg er Stangnes Miljøpark i Harstad og Djupvik Miljøpark i Narvik. På Djupvik ligger også regionens eneste deponi. I tillegg har vi i samarbeid med kommunene etablert miljøstasjoner i Tysfjord, Ballangen, Gratangen, Lavangen, Ibestad, på Moan i Evenes og i Kvæfjord. Kilde: Hålogaland ressursselskap Narvik VAR uten renovasjon? - Når renovasjonsavdelingen forsvinner, så må også R´n i Narvik VAR fjernes. Det betyr at vi må endre navn. Hva vi blir hetende vet vi ennå ikke, sier Trude Bertnes, leder i Narvik VAR.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

7

2


Beredskapsøvelse Narvik VAR KL 08.45 kommer det inn melding på Driftsanlegget til Narvik VAR om at det er veldig høyt vannforbruk over Sjøbakken. Vannvakta drar umiddelbart ut for å sjekke situasjonen. Det viser seg at trafikken står fordi det er vanskelig å komme seg frem på grunn av mye vann i veibanen. Vannvakta tar kontakt med Driftsleder, Stian, og melder om at det er en omfattende situasjon. Vakttelefonen har nå begynt å ringe intenst.

Kl 09.00 møtes kriseledelsen som består av daglig leder, VA leder og driftsleder. Situasjonen blir vurdert som så omfattende at det blir besluttet at Beredskapsgruppen må kalles inn. Beredskapsgruppen ble kalt inn, og telefonene ringte uavbrutt. Det var hektisk aktivitet den neste halvtimen. Det ble mye informasjon og viktige beslutninger som skulle tas i en presset situasjon. Denne gangen var det heldigvis bare en øvelse.

Nå blir det godt vann i Bjerkvik Resultatet fra ett år med prøvepumping av grunnvannet i Vassdalselva viser at kvaliteten på vannet er svært godt. – Vi har besluttet å etablere et nytt permanent anlegg på østsiden av Hartvikvatnet. Det betyr at Bjerkvik vil få nytt og frisk vann i løpet av 2017, forteller Åse Soleng, leder for plan- og utvikling i Narvik VAR. TEKST: Rune Dahl FOTO: Narvik VAR

Beredskapsgruppen under oppstarten av øvelsen

H

Sekreteriatet under øvelsen

Pågående/kommende prosjekter SKJELL-, KORALL- OG ALGEVEIEN Narvik VAR KF skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger på Emmenes (Ankenes i Narvik), nærmere bestemt i gatene Skjellveien, Korallveien og Algeveien. Samtidig skal det etableres overvannsledning. Anlegget vil hovedsakelig foregå i vegareal i Skjellveien, Korallveien og Algeveien. Arbeidet er planlagt å starte opp medio Q1 2016. I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Hvert hus vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i hvert hus. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. UTBEDRING AV NARVIK HØYDEBASSENG Narvik VAR har inngått kontrakt med Taraldsvik Maskin AS om å utbedre tomt rundt Narvik Høydebasseng. Planene går ut på å fylle opp masser rundt høydebassenget og teknisk bygg som lig-

2

8

ger i forkant av høydebassenget. Det vil bli anlagt stier og plen med enkel beplantning av blomster og busker. Videre settes det opp benker samt informasjonstavler om vann. I vinterhalvåret vil deler av høydebassenget bli svakt opplyst med prosjektorer.

Fra svingen nedfor Reinveien legges det en ny overvannsledning til Fosseveien, og langs stien til Gaupeveien.

UTSKIFTING AV KUMMER I HÅKVIK Vi har nylig skiftet ut 4 vannkummer i Håkvik. Dette tiltaket er utført grunnet problemer med innlekking av grunnvann i kummene. De nye kummer er utført som tette kummer av plast. Gravearbeid har vært utført på dagtid mens selve utskiftingen av kum har vært utført natterstid for å være til minst mulig ulempe for våre abonnenter.

SANERING VA FAGERNES Narvik VAR KF har sanert eksisterende vannledning i Moslings vei, Markveien, deler av Beisfjordveien mot Fagernes skole og langs deler av Fagernesveien. Samtidig er også spillvannsledningen sanert og ny overvannsledning etablert. Det er også skiftet ut tilhørende kummer. Totalt er det sanert over en strekning på ca 600m.

REINVEIEN - KOMMER I hht. Hovedplan avløp er det gjennomført et skisseprosjekt i området Reinveien og Beverveien for å fjerne fremmedvann fra spillvannsledningene. Det er planlagt å sanere vannledning og separere fellesledningen til spillvann- og overvannsledning i Beverveien og Reinveien 1- 26.

SANERING TEKNISK RÅDHUS I forbindelse med saneringsplan for vann for Narvik vannverk er eksisterende vannledning under Teknisk rådhus lagt om nå i sommer. Gammel vannledning under byggene er satt ut av drift og forsyning skjer nå via sanert vannledning i Kommuneveien.

www.narvikvar.no

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

istorien om vannproblemene i Bjerkvik er lang og broket. Allerede i 2004 startet de første utredningene for å løse problemet med dårlig vann. Det å etablere en ny vannkilde har vært et svært omfattende arbeid. De første årene etter 2004 ble brukt til å finne årsaken til vannproblemene i Bjerkvik. - Det ble gjort en politisk beslutning om å utrede fem ulike alternativer til ny vannkilde. Prosessen har vært tidkrevende, men etter hvert falt vi på en løsning om å bore etter grunnvann ved utløpet av Vassdalselva, sier Soleng. Resultatet fra ett års prøvepumping av grunnvannet viser at kvaliteten på vannet er veldig god og tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godkjent drikkevann. I tillegg er det tilstrekkelig mengde vann som kan tas ut. - Det vil derfor bli etablert ny permanent kilde, grunnvann for Bjerkvik vannverk. Anlegget forventes å stå ferdig i 2017. Konsesjon for uttak av grunnvann er gitt, forteller Åse Soleng. Grunnvannsbrønnene er plassert på en øy i Vassdalselva oppstrøms Hartvikvatn. Vannbehandlingsanlegget blir plassert ved Sørsideveien mellom Vassdalsveien og bru over Vassdalselva. - Detaljplanleggingen av anlegget er begynt og forventet byggestart er sommeren 2016. Området skal reguleres. Reguleringsprosessen er startet og planen forventes behandlet i bystyret neste vår, forteller Åse Soleng.

Tor Edvardsen tester vannet.

Arbeidet med å få etablert en ny vannkilde i Bjerkvik har 12-årsjubileum til neste år. Problemet med det nåværende vannet i Bjerkvik er at det ved flom og store nedbørsmengder tilføres mye grus og løsmasser i elva. Det fører til at vannet blir ”forurenset”, noe som medfører at renseprosessen blir vanskelig. For å bøte på dette har Narvik VAR renset ved hjelp av klor i tillegg til UV. Problemet med ubehagelig smak og lukt vil falle bort når den nye vannkilden er i drift i 2017.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

9

2


Vi VAnt! Narvik har Nord-Norges beste drikkevann!

Nord-Norges beste drikkevann!

NARVIK-VANN VANT Narvik-folk er godt vant. Med vann. Nylig vant Narvik konkurransen om å ha det beste drikkevannet i Nord-Norge. Van(n)vittig morsomt både for byen og ikke minst for de som jobber med Narvik-vannet. Nå står Norges-finalen for tur. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

2

10

www.narvikvar.no

J

ubelen sto i taket da spenningen ble utløst under vann-og avløpskonferansen Vanndammen på Høyskolen i Narvik. “Konkurrentene” til Narvik var Tromsø vannverk, Alta vannverk, Buksnes vannverk i Vestvågøy og Stengvann vannverk i Fauske. – Vi er veldig fornøyd med resultatet. Vi har en god råvannskilde fra Isvannet og Forsnesvannet, et godt vannverk og dyktige profesjonelle folk som drifter anlegget, forteller Trude Bertnes, daglig leder ved Narvik VAR.

Fagjuryen fra vinmonopolet, Labora og kommunalteknisk forening , vurderte vannets smak, lukt og klarhet. Vannet som ble testet er tappet hos en vanlig abonnent i Narvik kommune. – Vannet fra Narvik fikk den høyeste poengsummen av vannverkene i sin klasse. Juryen fokuserer på lukt og smak for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på de gode kvaliteter som kranvann har, og hvilke forventninger man skal ha til godt drikkevann, sier Bertnes.

Og det er selvsagt ikke stopp med dette. Nå forbereder en delegasjon Narvik-folk seg til den store finalen på Miljø & Teknikk Kommunalteknikk 2016 i Telenor Arena 19.april - der Norges beste drikkevann skal kåres. Her konkurreres det i to kategorier. De som har overflatevann og de som har grunnvann. Konkurransen arrangeres av Norsk Vann, KS Bedrift og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og ble arrangert for første gang i 2001.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

11

2


Ny reservevannsledning fra Mørkholla

Det er støpt brudekke på stedet hvor eksisterende turbinledning skal krysses med anleggsmaskiner.

Narvik VAR KF etablerer nå en ny reservevannsledning fra Narvik vannverk og opp til Mørkholla. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

V Ledningen sprenges ned til frostfri dybde.

SÅ MYE VANN TRENGER VI HVER DAG: VOKSNE MENNESKER: 2,5 LITER BARN: 1 LITER. MELKEKU: 100 LITER. Kuer som er melkekyr drikker omtrent dobbelt så mye som vanlige kuer. BJØRK: 400 LITER. På en varm sommerdag trenger bjørka nesten 400 liter, når bladene er fallt av på vinteren, trenger treet nesten ikke vann i det hele tatt. HEST: 25 LITER. En hest som ikke jobber trenger ca. 25 liter vann. En arbeidshest må ha ca dobbelt så mye.

2

12

PURKE: 40 LITER. Med 12 sultne grisunger trenger purka masse vann. BIE: 0,000003044 LITER. I en bikube bor det i gjennomsnitt 45 000 bier. Tilsammen drikker de 50 liter vann i året ELEFANT: 270 LITER. Elefanten er et av de tørsteste dyrene vi vet om.

www.narvikvar.no

annforsyningen til Narvik by, Ankenes og Håkvik kommer fra Forsnesvannet som har forbindelse via tunnel til Isvannet. Via et ventilhus i Mørkholla kommer vannet ned til til Narvik vannverk gjennom turbinledningen til Taraldsvikfossen minikraftverk. - For å opprettholde vannforsyningen ved vedlikehold av turbinledningen, eller ved uforutsette hendelser skal det etableres en reservevannsledning fra Narvik vannverk og opp til Mørkholla, forteller prosjektleder Bjørn Sørensen ved Narvik VAR. Ledningen med diameter på 250 mm graves /sprenges ned til frostfri dybde og lengden på ledningen blir ca 2070 meter.

Det er mest fjellgrøfter i prosjektet så det er mye sprengning. Da anleggsområdet ligger i nedslagsfeltet for dagens krisevann til Narvik kommune stilles det også krav til forurensning med mer i anleggsfasen. Terrenget er bratt, og med en høydeforskjell på ca 400 m er dette en utfordrende jobb. Ledningen krysser også høyspentledningen et stykke opp i anlegget. Skogrydding og sprengning er godt i gang. Dagens vannforsyningsledning med diameter på 500mm ligger også i området. Arbeidet er beregnet utført over to sesonger og forventes ferdig i oktober 2016. Utførende entreprenør er Thore Magnussen & Sønn AS fra Bøstad i Lofoten.

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

13

2


Håkvik: Nå sendes kloakken ut på dypt vann

Sommervikarer: Viktig for rekruttering til vannbransjen

Mats Henrik Anti og Henning Larsen brukte sommeren til å jobbe for Narvik VAR. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

Miljøforholdene på Håkvikleira er blitt radikalt bedre etter at Narvik kommune stoppet utslippet av avløpsvann ved munningen av Håkvikelva. Nå pumpes renset avløpsvann gjennom en 1400 meter lang ledning til Skjomnes, og videre 1600 meter ned til 36 meters dyp i Ofotfjorden. TEKST OG FOTO: Rune Dahl

T

iltaksplanen ble utarbeidet i 2009, og flere alternative tiltak ble vurdert. Til slutt landet man på et dypvannsutslipp utenfor Skjomnes, forteller prosjektleder Geir Richard Hansen. Tidligere utslippsledning som gikk til munningen av elva i Håkvik er forlenget med 140 meter. Narvik VAR har også bygget en pumpestasjon ved Håkvikdalsveien. Herfra pumpes det rensede avløpsvannet gjennom en ca 1400 meter lang ledning til Skjomnes og går videre på selvfall til 36 meters dyp gjennom en 1600 meter lang sjøledning. I tillegg har det blitt foretatt en ombygging inne på selve renseanlegget i Håkvik. - Vi har gravd ned et 1,4 kilometer langt avløpsrør mellom E6 og gammelveien, forteller Hansen. På Skjomnes går røret ut i havet og ned på dypt vann. - Det er ganske langgrunt i området så røret er lagt 1600 meter ut i sjøen. Avløpet blir renset ved renseanlegget i Håkvik før det pumpes ut i havet, forteller Hansen. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2014. Utbyggingen er gjort for å tilfredsstille kravene til utslipp og bidrar til en forbedring av miljøforholdene på Håkvikleira.

2

14

www.narvikvar.no

J

obben vår er å kvalitetssikre kummene og septiktankene i Narvik kommune. Vi måler dem med gps, for å få nøyaktige koordinater. Dette plottes inn på data etterpå. Vi går også ned i kummene for å måle rør. Her tar vi en vurdering av alle kummene. Vi bemerker om noe må byttes eller er ødelagt, forteller Mats Anti. Etter å ha vært ute i felten må de inn på kontoret og plotte inn alle dataene som de har funnet. Alt dokumenteres med bilder. I år jobbet begge vel ni uker av sommeren. Arbeidsområdet har vært alt fra Ankenes og Håkvik, til Narvik sentrum og Bjerkvik. - Arbeidet er interessant og artig. Veldig lærerikt som en videre arbeidsmessig erfaring, og ikke minst veldig relatert

Henning Larsen og Mats Henrik Anti kartla plassering og tilstand ved kommunens mange kummer

til det jeg studerer på HIN, sier prosessteknologi-studenten. Begge bekrefter at det er lite rotter å se i kummene, men derimot store edderkopper. - Vi fant mange kummer som er i dårlig stand. Og vi fant også kummer som hadde veldig feile koordinater på kommunens egne kart, forteller de. Begge bekrefter at det er attraktivt å jobbe hos Narvik VAR: - Gjør man en god jobb, så er det enklere å få ny jobb til neste år. Vi satser helt klart på å være her også til neste år.

- Narvik VAR har hvert år flere sommervikarer som er ingeniørstudenter. I år har Mats Henrik og Henning hatt jobb hos oss. De har vært ute og registrert kummer, målt inn hvor de ligger og tatt bilder. Denne informasjon har de videre lagt inn i det digitale kartverket vårt. De jobber selvstendig, og gjør en viktig jobb for oss. - Pr i dag har vi 2 ansatte på prosjektavdelingen som startet med sommerjobb hos oss, så det er en fin måte å rekruttere ansatte. Sier Trude Bertnes, daglig leder i Narvik VAR

Ren Info 2015 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

15

2


Slik blir du kvitt fettet Fett skal ikke skylles i do eller i vasken. Her er gode tips om hvordan du blir kvitt fett fra matlaging. FETTRESTER I STEKEPANNEN Ha alltid som regel at du skal tørke ut fettrester med papir fra stekepannen etter at du har brukt den. Det gjør det mye enklere å rengjøre stekepannen. Du slipper også grisete oppvaskkum etterpå. Tørkepapiret med fett kaster du i posen for matavfall RIBBEFETT Etter at du har stekt juleribba, kan du la stekebrettet med fett stå til den blir kald. Da vil fettet stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i posen for matavfall Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker stekebrettet i oppvaskkummen. PINNEKJØTT Fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt stiver når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i posen sammen med matavfall (eller restavfall). Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker kasserollen. JULEBAKST MED SMULT, DELFIAFETT OG MATFETT Baking av julekaker som smultringer, fattigmann og rosettbakkels, kan gi deg en stor rest med matfett i kjelen. Dette fettet stivner når det blir kaldt og det kan kastes i matavfallet. FÅRIKÅL OG SUPPERESTER Hell flytende matrester over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet. Du kan også putte kartongen i fryseren i et døgn, slik at matrestene stivner før du kaster den i avfallet. FRITYROLJE/STORE MENGDER MATOLJE Frityrolje kan også helles over i en melkekartong eller flaskeemballasje og kastes i restavfall. Dersom du har store mengder med matolje, kan du samle opp dette i en plastkanne og levere det til gjenvinningsstasjoner/avfallsanlegg der du bor.

Narvik VAR KF Vann, avløp, renovasjon

Ikke kast fett i avløpet Ikke kast fettet ditt i avløpsvasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanleggene. Dette kan bli dyrt for deg, det er ditt eget ansvar hvis dine rør går tett. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i alle rottene som lever i kloakken.

F

rank Berntsen har ansvar for vann og avløp hos Narvik VAR. Han vet at jula er høysesong for fett i avløpet. – Dette er et stort problem. Spesielt i julehøytiden ser vi en stor økning av mengde fett i avløpssystemet. Det tetter rørene og skaper masse ekstra arbeid for oss. I tillegg bidrar alt fettet i avløpssystemet til at rottene lever herrens glade dager og formerer seg styggfort. Et rottepar kan få 1000 unger i løpet av et år hvis mattilgangen er god, sier han. – Er det mye rotter i avløpet? – Ja, det er mye rotter, og vi jobber kontinuerlig med å holde dem i sjakk, men så lenge de får matrester og fett servert på gullfat så er det vanskelig.

Besøksadresse: Teknisk rådhus Brannbakken 1 Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik

Derfor ber vi innstendig folk om å ikke kaste fett i avløpet, sier Berntsen. – Hva skal folk gjøre med fettet fra matlagingen? – Fettet stivner når det blir avkjølt, og da er det ganske enkelt å kaste det i matavfallet. Hvis det er flytende går det an å samle det i melkekartonger før det kastet. – Hva med matkvern? Er det tillat? – Nei, i Narvik er det ikke lov å bruke matkvern for å kvitte seg med matavfal. Det skaper trøbbel i avløpssystemet. Jeg anbefaler derfor de som eventuelt har installert matkvern i vasken sin om å koble den fra. Det bidrar til tette rør, både for dem selv og oss, sier Frank Berntsen.

Vakttelefon: 901 16 300 Tlf.: 76 91 37 00 • Faks: 76 91 35 51 Åpningstider: 08:00 til 15:00 E-post: postmottak@narvikvar.no

Ren Info 2014 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

2

Profile for Narvik VANN

Ren info 2015  

Et informasjonsmagasin som gir deg nyheter og viktige hendelser i Narvik kommune når det gjelder vann og avløpstjenester.

Ren info 2015  

Et informasjonsmagasin som gir deg nyheter og viktige hendelser i Narvik kommune når det gjelder vann og avløpstjenester.

Advertisement