Page 1

o f n I n e R asin for

Informasjonsmag

Nr. 2 - 2008

Ny renovasjonsordning SIDE 2

Norges beste vann – igjen! SIDE 3

Ren Info nr. 2-2008 - Informasjonsblad fra Narvik VAR KF


Ny og mer rettferdig

renovasjonsordning Nylig vedtok politikerne en helt nye forskrifter for renovasjonsordning. I dag får alle abonnenter samme pris, uansett størrelse på dunken. Med den nye ordningen vil det blir differensiert pris og mer rettferdig for hver enkelt abonnent. – Vi får en mer nøyaktig prising. De som produserer lite brennbart avfall skal nå betale mindre enn de som produserer mye. Dette løser vi ved at folk kan velge om de vil ha en stor, middels eller liten boks til brennbart avfall, sier leder for renovasjonsavdelingen, Georg Johansen. Differensieringen vil utgjøre noen hundrelapper mer eller mindre for den enkelte abonnent, dersom man velger noe annet enn 240 liter. Endelig prisstruktur vil bli besluttet av bystyret i løpet av desember. En annen ting som vil gi en mer rettferdig renovasjonsavgift er at man nå ikke skal behøve å betale for boenheter under 25 kvadratmeter. Har du kun en hybel under 25 kvadratmeter slipper du egen avgift. For at alle skal få en riktig pris på renovasjonsavgiften vil Narvik VAR registrere alle huseiere som har dunker som ikke er den vanlige 240-litersdunken. – Har du større eller mindre dunk vil dette gi seg utslag i regningen som kommer i mars. Da er det også veldig viktig at man gir beskjed om man har fått feil dunkstørrelse på regningen. Er du usikker, så står størrelsen preget inn i lokket på dunken din, sier Georg Johansen.

Snart blir det valgt vannkilde i Bjerkvik Forprosjektet for valg av vannkilde i Bjerkvik er nå ferdig, kommer til å bli lagt frem for styret i Narvik VAR og bystyret til behandling før jul. Hvis alt går etter planen vil bystyret ta stilling til og velge hvilken vannkilde man skal bygge ut i Bjerkvik før jul.

Graving i Dronningens gate

I februar starter jobben med å bytte ut hovedvannledningen som går til Ankenes. Dette fører til at vi må grave opp Dronningens gate fra Diagonalen og opp til Brannbakken. Jobben i Dronningens gate skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2009, mens resten av jobben med uskifting skal være ferdigstilt sommeren 2010.

Utgiver: Narvik VAR KF • Opplag: 10.000 • Distrbusjon: Posten Norge • Produksjon: Mediehuset Narvik ASRen Info nr. 2-2008 - Informasjonsblad fra Narvik VAR KF


Jubler for Norges beste vann Narvik VAR kunne nok en gang juble over å ha Norges desidert beste vann i klassen for overflatevann. Prisen ble utdelt på Kommunalteknisk messe på Lillestrøm i slutten av oktober. – Dette var utrolig spennende, men ikke helt uventet. Vi vet at Narviks vann holder veldig høy standard. Og dette er nok et bevis på det. Målsettingen nå blir å beholde status som ett av landets ledende vannverk. For å få det til må vi fortsette som hittil, med samme kvalitet på tjenesten, sier driftsjef Frank Berntsen.

4

om narvikvann

Supervannet vi i Narvik kan tappe ut av kranene hver eneste dag kommer fra Forsnesvannet som ligger 620 meter over havet. For Trude R. Bertnes og de andre ansatte på Narvik VAR betyr denne seieren utrolig mye. – Det ligger mye prestisje i dette, og det blir lagt merke til i hele Norge. For oss som jobber med dette er det en enorm inspirasjon og det gir oss motivasjon til å bli enda bedre, sier Trude R. Bertnes. For Narvik er det også positivt. Både politikere, kommuneansatte og bedrifter bruker denne seieren for alt det er verdt når de snakker med folk utenbys.

Etter at seieren var et faktum feiret Narvik VAR med kake og narvikvann på Amfi Narvik. Vi spurte fire personer om hva de synes om narvikvannet og om de pleier å kjøpe flaskevann.

Oddvar Lind Godt, det har alltid vært godt, vannet vi har. Jeg har aldri kjøpt vann i Narvik, bare når jeg har vært i utlandet.

Aina Lorentzen Jeg synes vi har veldig godt vann, og det har vi hatt lenge. Jeg kjenner stor forskjell på vannet her i Narvik i forhold til foreksempel Trondheim. Jeg har aldri kjøpt vann.

Rasmus Andersen Hindahl Det var godt og kaldt vann på flaska. Jeg ville ikke ha kake, bare vannet. Vi kjøper når vi er i Hellas, der smaker ikke vannet godt.

Ann-Kristin Linchausen Jeg synes det er veldig godt! Hvis jeg kjøper vann er det fordi jeg mangler ei flaske. Jeg bruker å fylle de opp med vann fra krana.

Ren Info nr. 2-2008 - Informasjonsblad fra Narvik VAR KF
Tømming i forbindelse med julen I forbindelse med julen 2008 vil det bli noen endringer av tømmmedagene i Narvik kommune. All tømming av matavfall i uke 52 og 1 utgår. Følgende ruter vil får endringer: NB! kun tømming av brennbart avfall. Hvordan lese tabellen: Har du ordinær tømming av brennbart avfall på noen av helligdagene (inkl 2.1.2009) og bor i områdene som er nevnt vil tømmedag stå i kolonnen for tømmedager i forbindelse med jul. Ordinær tømmedag Område/Rute av brennbart avfall

Tømmedag i forbindelse med jul

Onsdag 24.12.2008

Straumsnes, Åsen, Trældal,

Mandag 22.12.2008

Seines, Øyjord og alle hus i

Bjerkvik fra Nordmoveien til

og med Herjangen.

Torsdag 25.12.2008

Ankenes, Håkvik, Skjomnes,

Vidrek og Skjomen

Fredag 26.12.2008

Ankenes, mellom Beisfjord bru og kirka

Onsdag 24.12.2008

Onsdag 31.12.2008

Bjerkvik fra Nordmoveien til

Mandag 29.12.2008

og med Vassdalen, alle hus

langs E6 mellom Straumsnes

og Elvegårdselva.

Torsdag 1.1.2009

Ankenes fra kirka og ut

Tirsdag 30.12.2008

Fredag 2.1.2009

Ankenes mellom Beisfjord bru og kirka

Onsdag 31.12.2008

Nye ansatte

Marianne Pettersen Driftsingeniør vann og avløp

Tirsdag 23.12.2008

Vi ønsker alle våre abonnenter en God Jul og et Godt Nyttår Bjørn Sørensen Prosjektleder prosjektavd.

Hilsen Narvik VAR

Profile for Narvik VANN

Ren info 0208  

Ren info 0208  

Advertisement