Page 1

REN Info

Juni 2011

Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR

Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet

www.narvikvar.no

VI GJĂ˜R NARVIK RENERE

Narvik VAR - hver dag


INNHOLD I frontlinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

LEDER

Ønsker flere VA-ingeniører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Valgte VA-faget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Full kontroll på vann og avløp . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Årets vanndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bobiltømming i Narvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vannets kretsløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nytt avløpsanlegg på Havna . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lær mer om vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Helautomatisk renovasjonsbil . . . . . . . . . . . . . . . 12 Smått om vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Narviks VA-kontrollør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prosjekter og hovedplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Narvik VAR er et heleid kommunalt foretak, som drives til selvkost. Det vil si at det er du som er innbygger som i form av gebyrer betaler for de tjenestene Narvik VAR leverer innenfor vann, avløp og renovasjon. Vi er opptatt av å forvalte disse pengen best mulig. Vi jobber hele tiden med forebygging, slik at vi har vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og vann- og avløpsledninger som kan vare lenge. I tillegg driver vi med fornyelse/rehabilitering på eksisterende nett. For å forbedre forsyningen til Ankenes har vi skiftet vann- og avløpsledningene i hele Dronningens gate. Ledningene var fra 1954. Nå er vi i gang med et stort prosjekt i Havnegata hvor vi skal sette ned ny avløppumpestasjon og skifte ca 1 kilometer med vann- og avløpsledninger. Vi er selvfølgelig også opptatt av å holde gebyrene så lav som mulig, og i 2010 var vi 5 billigste kommune i Nord Norge, og på landsbasis’ lå vi på 42 plass av 439 kommuner, og det er jo noe vi må si oss fornøyd med. Da ønsker vi fra Narvik VAR alle våre abonnenter er flott sommer med mye sol. Trude Bertnes Daglig leder Narvik VAR

Når blir det nytt vann i Bjerkvik? Det å etablere et nytt vannanlegg er en omstendig prosess. Konsesjonssøknad til NVE, om prøvepumping og etablering av grunnvannsanlegg på deltaen ovenfor Hartvikvatnet var ferdig ved nyttår. Den har nå vært ute på høring. – Nå jobber vi med kommentarene til alle høringsuttalelsene som er kommet inn. Når denne jobben er ferdig, skal NVE behandle konsesjonssøknaden ferdig, noe som vi regner med blir klart rundt årsskifte. Deretter kan vi forhåpentligvis sette i gang med prøvepumping til våren. Hvis testene er positive, og alt går etter planen vil vi begynne å bygge høsten 2013. Da skal Bjerkvik kunne ha nytt vannanlegg i 2015, sier Åse Soleng.

Narvik VAR KF Vann avløp, renovasjon

Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik Besøksresse: Teknisk rådhus, Brannbakken, 2. etasje

Vakttelefon: 901 16 300 Telefon: 76 91 37 00 • Telefax: 76 91 37 01 E-post: postmottak@@narvik.kommune.no Åpningstid: 08.00–15.30

Produsert av Fritt Format, tlf 901 22291 • Trykk: GTC Print, Luleå • Distribueres ut til alle husstander i Narvik kommune

2

2

www.narvikvar.no


I frontlinjen 00, som er Hvis du ringer 76 91 37 rvik VAR, er det hovednummeret til Na tet bak den Tove Elstad som er ansik møter. hyggelige stemmen du r, og er rbeider ble nyopprettet i o Stillingen som servicemeda R. VA rvik Na til ontakten komblitt en viktig del av kundek k kommer frem til rette ved fol at for ge sør å v, sel – Min jobb er dem lpe ål, hvis ikke jeg kan hje mende når de har spørsm smiler hun. este munen i over 30 år, de sen og Tove Elstad har jobbet i kom akt ont n som heter samfunnsk r alle årene i arkivet, i avdelinge det om ap nsk seg bred kun service. Hun har opparbeidet VAR. Narvik meste i kommunen, også t med er at jeg er mye mer i kontak – Det som er annerledes her t og pos all for et Jeg har hatt ansvar ne folk. Det stortrives jeg med. den i g me d me jeg R, og det har korrespondanse til Narvik VA gen har hjulpet meg mye. jobben også. Denne erfarin – Er det mye folk lurer på? lk lurer rsmål om er renovasjon. Fo rsmål – Ja, det som det er mest spø spø blir tømming i påsken til en så på det meste. Alt fra når det og r me dunkstørrelse. Det kom som r om gebyrer og endring av elle ve, gra r elle skal bygge del henvendelser fra folk som lder på med. Kan jeg ikke ho vi r kte sje pro har spørsmål om nde. takt med rette vedkomme svare selv, så kobler jeg kon ner? – Får du mange sinte telefo Folk absolutt til sjeldenheten. rer hø t De e. ikk – Nei, heldigvis sier hun og smiler bredt. er generelt veldig hyggelig,

Tove Elstad er Narvik VAR sitt ansikt utad.

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

3

2


– Vi trenger V

Trude Bertnes og Åse Soleng ønsker seg flere VA-ingeniører. – Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter og god lønn, lokker de.

2

4

www.narvikvar.no


VA-ingeniører Trude Bertnes og Åse Soleng i Narvik VAR ønsker seg flere VAingeniører. – Vi kan tilby spennende oppgaver og gode vilkår, lokker de. Behovet for VA-ingeniører er stort over hele landet, og slik blir det de neste årene også. Det gir unike muligheter for de som velger riktig. – De som velger denne studieretningen

er garantert en spennende jobb etter endt utdanning. Bruk av avanserte dataprogram blir også mer og mer vanlig innenfor VA-bransjen og til dette trenger vi unge og kompetente ingeniører, sier avdelingsleder prosjekt, Åse Soleng. – I motsetning til en del andre bransjer, kan VA-ingeniørene komme direkte ut i jobb. De får ansvar og mulighet til å ta fatt på store spennende prosjekter med en gang de begynner. De får også sjansen til å fordype seg på spesialområder. Vi kan tilby enorme utviklingsmuligheter, og det får man ikke får over alt, sier daglig leder, Trude Bertnes.

Narvik VAR har mye uløste oppgaver i fremtiden, og man er helt avhengig av dyktige folk. – Vi skal bygge nytt vannanlegg i Bjerkvik, og vi har kontinuerlig renovering av vann- og avløpsnettet. Øyjord vil etter hvert bli utviklet som nytt boligområde. Dette kommer til å kreve ny infrastruktur, som blant annet vann- og avløpsanlegg, så oppgavene er mange og utrolig spennende. I tillegg kan vi også tilby et kreativt arbeidsmiljø med gode arbeids- og lønnsvilkår, påpeker Åse Soleng og Trude Bertnes.

- Et smart valg Marianne Pettersen (30) er i dag prosjektleder i Narvik VAR, og hun stortrives i jobben. – Jeg føler at jeg virkelig får utviklet meg i jobben som prosjektleder. Det er en utfordrende og veldig variert jobb, sier Marianne Pettersen. Hun var ferdig utdannet Bachelor Allmenn Bygg med påbygningsstudiet Praktisk økonomi og ledelse fra Høgskolen i Narvik i 2006. Etter en kortvarig prosjektstilling på Kart og oppmåling i Narvik kommune fikk

hun fast jobb ved AT Consult i Narvik. – Der var jeg frem til 2008. Da begynte jeg her på Narvik VAR. Jeg fikk etter hvert stadig større oppgaver, og er nå blitt prosjektleder. Det at jeg har en utfordrende og variert jobb gjør at jeg trives utrolig bra. Jeg får stadig nye og større prosjekter å jobbe med, og følgelig mer og mer ansvar, og det liker jeg. I tillegg har vi et veldig godt arbeidsmiljø her på Narvik VAR, noe som også er et stort pluss, sier Marianne Pettersen og smiler bredt.

Sommerjobb hos Narvik VAR Emely Endresen fra Bergen er akkurat ferdig utdannet bygg- og anleggsingeniør, og nå skal hun ut i sommerjobb hos Narvik VAR. Jeg gleder meg supermasse til å begynne å jobbe, sier en sprudlende blid Emely Endresen. Hun var ferdig med sin hovedoppgave den 10. juni, og etter litt ferie er hun nå klar for å begynne å jobbe som ingeniør. – Det blir både moro og interessant. Jeg skal jobbe med kartlegging av vann- og avløpsanleggene til Narvik VAR, og sjekke dette opp mot deres database for å kontrollere at alt stemmer. Jeg er også lovet å få være

med på litt prosjektjobbing også, så dette blir en fantastisk sommer, smiler hun. Hun har altså gjennomført tre år på Høgskolen i Narvik og er nå bygg- og anleggingeniør med hovedvekt på kommunaltekniske installasjoner og anleggsdrift. Selv om hun er bergensjente, har hun ingen planer om å flytte fra Narvik riktig ennå. – Her har jeg det helt topp, og jeg håper at det åpner seg en mulighet til at jeg kan få fast jobb på Narvik VAR. Målet etter hvert er å ta en masterutdanning, men akkurat nå er jeg mest giret på å begynne å jobbe og lære masse nytt, sier Emely Endresen.

Emely Endresen er akkurat ferdig utdannet ingeniør, og er nå klar til å begynne i sommerjobb hos Narvik VAR..

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

5

2


Forebygging, forebygging, for

På Virak pågår arbeidet med utskifting av vannkummer på ledningsnettet til Vidrek vannverk Her ser vi Odd Arne Nyborg foran en av grøftene på nedsiden av E6.

Vann- og avløpsavdelingen hos Narvik VAR har ett fokus. Sørge for at alle installasjoner virker optimalt, slik at man sikrer god vannkvalitet og sikker avløpshåndtering. Det krever systematisk arbeid, året rundt. Det å levere friskt, godt vann direkte i springen har aller høyeste prioritet hos Narvik VAR. Derfor brukes det store ressurser på å sikre at vannkvaliteten er optimal.

bygging døgnet rundt. det vil si at vi hele tiden kjører vedlikehold på både vannledninger, avløp, vannverk, tekniske installasjoner, renseanlegg og pumpestasjoner, sier avdelingsleder for vannog avløp, Frank Berntsen. Alle vannrør som ligger i bakken forringes gjennom årenes løp. Det legger seg rust og skitt inni rørene som må ernes med jevne mellomrom. Da må rørene pluggkjøres og spyles. – Da sender vi en spesiell svamp med høytrykk gjennom vannrørene. Den erner belegget inni rørene og sørger for at vannet er friskt og godt helt frem til springen. Dette arbeidet gjøres etter en egen vedlikeholdsplan som er utarbeidet, sier han.

– For å klare det jobber vi med fore-

Jan Børre Bergersen og Bjørn Petterson sørger for at avløpene er åpen. Spylevogna er ute på oppdrag året rundt.

Jack Nilsen er en av de som sørger for at avløpsvannet blir renset. Her står han ved de største pumpene til Narvik VAR. De kan pumpe 23 liter kloakk i sekundet og de befinner seg i pumpestasjonen i Verkstedbakken.

2

6

www.narvikvar.no

Avløpsrørene for både kloakk og overvann blir også vedlikeholdt jevnt og trutt. Guttan på spylevogna er ute året rundt og sørger for at avløpsrørene holdes åpne. – Også her har vi en vedlikeholdsplan som følges kontinuerlig, forteller Berntsen. Skulle det oppstå problemer på enten vann eller avløpsanleggene, går alarmen. – Vi har døgnkontinuerlig vakt og ernstyrt driftsovervåkning av både vannog avløpsanleggene. I tillegg har vi vår vakttelefon, 901 16300, som er bemannet døgnet rundt hver eneste dag, året rundt. Skulle det oppstå problemer som lekkasjer i ledningsnettet eller tette avløp er vi beredt til å rykke ut på kort varsel sier Frank Berntsen.


rebygging!

Verdens Vanndag Som et ledd i å bevisstgjøre barn og ungdom om viktigheten av rent vann, arrangeres Verdens Vanndag. Den ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1992 som en internasjonal merkedag for å sette fokus på hvor viktig det er å gi alle mennesker tilgang på rent drikkevann, og dagen markeres den 22. mars hvert år. Narvik VAR markerer denne dagen ved å invitere alle kommunens 5. klassinger opp til vannbehandlingsanlegget ved Taraldsvikfossen. Elevene får da en omvisning inne på vannbehandlingsanlegget. Der fikk de se både renseanlegget og UV-strålingen som bidrar til å sikre trygt og godt drikkevann. Det hele ble avsluttet med en spørrekonkurranse blant alle klassene basert på det de ble fortalt under omvisningen, og vinnerklassen fikk pizzafest. Kjell E. Johnsen sender en stor svamp gjennom vannledningsnettet. Den får med seg rust og skitt som har festet seg i rørene. – Dette er en viktig jobb for å opprettholde vannkvaliteten, sier han.

Tenk deg om Mange kaster ting helt ukritisk i toalettet. Det skaper trøbbel. Alt avløpsvann fra kloakken skal gjennom renseanlegg, og da er det viktig at det ikke kastes ting som vaskekluter, bleier, sanitetsbind, sokker og andre ting som ikke hører hjemme i kloakken. – Alle slike ting setter seg i pumpene og skaper store problemer for oss, så vi henstiller på det sterkeste at folk tenker seg om før de kaster ting i do, sier Frank Berntsen.

Arve Kimsaas fra Narvik Camping og Bård Pedersen fra Narvik VAR er godt fornøyd med at de sammen har fått til en ordning med tømmeordning for bobiler og campingvogner i Narvik.

Bobiltømming på plass Alle kommuner har krav om å ha tilfredstillende ordning for tømming av toaletter for bobiler og campingvogner. Kommunen har i en periode ikke hatt dette i orden, men nå har man kommet frem til en god ordning. – Vi i Narvik VAR fikk i oppgave å løse dette, og vi tok da kontakt med Narvik Camping og fikk til en god løsning i samarbeid med dem. Dette er den mest naturlige plassen å ha en slik tømmeordning, og vi er svært fornøyd med å ha fått dette i orden, sier innkjøpskoordinator i Narvik VAR, Bård Pedersen. Det er satt en avgift på kr 20,- per gang for tømmingen. Både Narvik Camping og Narvik Var har gått inn med midler for å oppgradere anlegget, mens Statens Vegvesen har sørget for skilting på E6.

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

7

2


1S PEVT FS U B W  3FLZM S FL M B NF

/PS HFT CFTU F WBOO 2

8

www.narvikvar.no

7J TTU F EV BU 

t 7BOOWFS LFU CM F CZHE J  TJ TU F CZHHFU S J OO G F t ,BQBTJ U FU FO FS  M J U FS QS TFLVOE t ¬S M J H WBOOG PS CS VL FS  NJ M M J POFS N t 7BOOFU FS nFS F HBOHFS LÉS FU U J M M BOEFU T CFTU F E t -FEOJ OHTOFU U FU FS  NJ M

 %FU U J M TWBS FS EJ TU B TU S “NQS PEVLTK PO FS  (8I TPN U J M TWBS FS t ¬S M J H t 7BOOWFS LFU FS BW EF NFTU NPEFS OF J M BOEFU 


GraďŹ kk: rekylreklame.no

 G FS EJ H 

 ES J LLFWBOO U BOTFO /BS WJ L  5K FM ETVOECS VB FS DB IVTTU BOEFS QS ÉS 

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

9

2


Deler av Fagernesveien langs havna kommer til å bli berørt av gravearbeident. – Vi ber både gående og bilister til å være ekstra varsomme i graveperioden, og oppfordrer alle bilister å bruke Fagernestunnelen hvis mulig, sier Bjørn Sørensen.

Graving ved havna Mange har kanskje registrert at det foregår gravearbeid på Fagernesveien ved havna. Dette er en del av Narvik VARs hovedplan for vann og avløp. Det skal legges nye vann- og avløpsledninger, samt bygges en avløpspumpestasjon i sjøkanten mellom Fagernesveien 2 og 4. Tidligere ble avløpsledningene som nå skiftes ut bygd som et fellessystem. Fellessystem innebærer at både spillvann fra vask og kloakk i hus og kontorbygg ble ført i samme rør som drenering, takvann, regn- og smeltevann. I dag ledes dette vannet ut i sjøen i hovedsak som direkteutslipp, mens en del ledes via septiktanker.

2

10

www.narvikvar.no

Prosjektleder Bjørn Sørensen foran grøfta der den nye pumpestasjonen på havna blir liggende.


– Dette er en dårlig løsning. Det er ønskelig at så mye som mulig av spillvannet skal gå inn i våre avløpsrenseanlegg. Derfor vil vi nå føre spillvannet inn i den nye avløpspumpestasjonen. Herfra pumpes spillvannet videre til pumpestasjonen i Havnegata, før det til slutt ender i renseanlegget i Taraldsvik, sier prosjektleder Bjørn Sørensen ved Narvik VAR.

Vil du lære mer om vann?

– Fra Havnens Hus og til Fagernesveien 22 vil det legges to nye vannledninger som også skal bidra til å sikre vannforsyningen til Fagernes og Ankenes, påpeker han.

Interesseorganisasjonen Norsk Vann har utviklet egne nettsider som heter vannkunnskap.no.

Gravingen vil foregå fra jernbanebrua i Sjøbakken og forbi Fagernesveien 22. I tillegg skal det graves foran bygningene i Fagernesveien 4 til 14, innenfor jernbanesporet. – Vil det bli mye ulemper og problemer i forbindelse med gravearbeidet? – Det kommer nok til å bli en del problemer med adkomst i perioder, men i all hovedsak satser vi på å ha en kjørebane åpen til en hver tid. Det vil også i perioder bli vanskeligheter med parkering ved gravestedene, men vi søker å gjøre dette så smertefritt som mulig, sier han. – Blir det mye støy? – Det må nok påregnes noe støy fra anleggsmaskinene. Arbeidet kommer til å pågå fra klokken 07.00 til 18.00 på hverdagene og fra 07.00 til 15.00 på lørdager. I perioder vil det kunne bli noe lengre arbeidstid ut over ettermiddagen/kvelden, sier Sørensen som også er opptatt av sikkerheten under arbeidet. –Vi oppfordrer alle berørte til å til å være ekstra oppmerksomme, og at gjennomgangstrafikken i størst mulig grad benytter Fagernestunnelen, sier han.

Dette er et nettsted der både elever i grunnskolen, lærere, rådgivere og alle andre med interesse for vann kan gå inn og søke informasjon. Her får du lære masse om vann, drikkevann og avløp. Hvor blir alt oppvaskvann og forurenset kloakkvann av? Jo, alt vannet kommer tilbake til naturen. Da blir spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre vannet så reint som mulig? Kan vi ta vekk såpa? Hva med det som kan smitte oss med sykdommer? Hva med gift? Hva med det som kommer fra do? Er det sant at vann som vi renser, kan brukes på nytt? Kan det bli drikkevann igjen? Hvordan går det an å rense så mye forurenset vann? Alt dette og mye mer får du svar på hvis du klikker deg inn på

www.vannkunnskap.no

Krav til private stikkledninger Når man oppgraderer og separerer de gamle ledningene er det viktig at de private stikkledningen også blir delt med overvann og spillvann i hver sine rør. – Med hjemmel i forurensingslovens, stilles det krav om at huseier utfører tilsvarende separering av private stikkledninger for avløp. Hvis spillvannsledningen er av dårlig kvalitet kan det bli det gitt pålegg til huseier om at denne må byttes mens anleggsarbeidet pågår, sier Bjørn Sørensen. – Hva med de som har septiktank? – Alle beboerne i området har i henhold til Planog byggningsloven fått pålegg om tilkobling til det nye ledningsnettet. Dersom boligens avløp ledes gjennom en septiktank må denne kobles ut, sier Sørensen.

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

11

2


Nytt automatisk

tømmesystem Narvik VAR har investert i ny renovasjonsbil med automatisk løftearm for avfallsdunker. For å få en smidig avfallshenting trenger vi litt hjelp fra deg.

2

12

www.narvikvar.no

Den nye renovasjonsbilen har automatiske løftearmer på siden som gjør at avfallstømmingen kan foregå med kun en renovatør i bilen. Dette systemet har vært utprøvd i Harstad og Tromsø siden 2006, og nå er det vår tur. Den nye bilen kan ta både brennbart og matavfall på samme tid, da den har to forskjellige kammer. Har du hatt tømming av begge fraksjoner på samme dag, vil du fortsatt ha det med nyordningen. – Når vi er ferdig med innkjøringsperioden vil dette gi en mye mer effektiv renovasjonshåndtering, sier Per Sverre Simonsen.

Det er imidlertid viktig at dunkene blir plassert riktig ved veikanten. – For det første må de stå riktig vei. Det vil si at de skal stå motsatt vei av det man har vært vant til fra tidligere. Alle dunkene er merket med et klistremerke på lokket som forteller hvilken vei den skal stå. Det er også viktig at dunkene står med litt avstand og at de ikke står for nært gjerder, biler og avfallskur. Det kreves litt plass for å få flyt i hentingen, sier Simonsen. Alle abonnenter som får tømming med nybilen, vil få informasjon utlevert.


John-Aage Torgersen var førstemann ut for å prøve nybilen. For å lettere holde kontroll på hentingen av dunkene er bilen høyrekjørt. – Det er litt uvant, men det går seg nok til, sier John-Aage Torgersen. Legg forøvrig merke til at bilen har flere skjermer og svært avansert utstyr for å sørge for effektiv og sikker håndtering av avfallet.

Alle dunkene har et eget klistremerke med en pil som forteller hvilken vei dunken skal stå. Sjekk dunken nøye og plasser den riktig.

Den nye renovasjonbilen har en løftearm på siden som plukker opp avfallsdunken automatisk. Dermed holder det med en renovatør på bilen.

Huskeregler: • Kjør dunken frem til veien på tømmedagen. • Pass på at dunken står riktig vei. Følg pilen på lokket. • Pass på at det er god avstand mellom dunkene. • Ikke sett dunkene inn i avfallskur eller for nært gjerde eller andre hindringer. • Den nye bilen tar både mat avfall og brennbart, og hvis du har tømming av begge fraksjoner på samme dag, skal du sette ut begge boksene som tidligere, bare med motsatt side ut mot veien.

– Slik skal dunkene stå. Det må være god klaring mellom dunkene og de må stå med riktig side ut mot veien. Pass på at de ikke står for nært gjerder, avfallskur eller biler, forteller Per Sverre Simonsen.

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

13

2


Litt av hvert om vann Vannet regulerer temperaturen

Samme vann i millioner av år

Hadde det ikke vært for vannet i havet og innsjøene ville temperaturforskjellen mellom sol og skygge vært betydelig høyere. Vannet har nemlig en varmeregulerende effekt på jorda. Vann er også viktig for fordelingen av varmen på kloden. De store verdenshavene lagrer solvarme som igjen brukes til å varme opp fastlandet om natten. Det bidrar til å stabilisere klimaet.

Jorda er et lukket system, og det vannet du drikker i dag har eksistert på jorda i millioner av år og har dermed blitt drukket mange, mange ganger. Forskere mener at vannet som befinner seg på jorda stammer fra ismeteoritter som smeltet i atmosfæren og regnet over jorda hver eneste dag i millioner av år.

Springvann er best

Snø og hagl

Vi drikker store mengder (dyrt) flaskevann. På verdensbasis ble det i 2006 solgt mer enn 115 millioner liter flaskevann. Vann fra springen inneholder ofte mindre bakterier enn flaskevann, og i Narvik har vi som kjent Norges beste drikkevann!

Hagl kan bli så store som 15 cm og veie mer enn et halvt kilo. I følge Guinness Book of World Records ble verdens største snøkrystall målt til 38 cm i diameter i januar 1887, i Fort Keogh, Montana, USA.

Kroppens drivstoff Vann er kjent for å øke forbrenningen, dempe sultfølelsen og styrke fordøyelsen. Vann er kroppens drivstoff. Det renser kroppen og styrer de kjemiske prosessene, og det reparerer, vedlikeholder og fornyer cellene. Vann motvirker slapphet og hodepine. Kroppen består av 70% vann. Mister du 1% vann, mister du 10% yteevne.

Så mye vann trenger du En person trenger daglig 30 milliliter vann per kilo kroppsvekt. Du finner ut ditt eget vannbehov ved å gange kroppsvekten din med 0,03. Det betyr at om en person veier 60 kilo, blir dagsbehovet 1,8 liter. En person på 80 kilo har et behov på 2,4 liter vann i døgnet.

2

14

www.narvikvar.no

Slank med vann Slanker du deg? Forskning viser at du går mye mer ned i vekt hvis du sørger for å drikke to glass vann foran hvert måltid. Og den enda bedre nyheten? Vannet kan føre til vekttap selv om du ikke går på en diett.

Bruker mye vann I dag bruker hver person i Europa mellom 120 og 150 liter vann per dag. Dette inkluderer matlaging, rengjøring, vasking og skylling av toalettet. Dette har økt med 1 prosent per år siden 1930.


Full kontroll Leif Framnes er VAkontrollør på Narvik VAR. Han får inn alle søknader på graving og utvendig arbeid på vann- og avløpsrør. I or kom det inn 580 gravemeldinger og 196 søknader på utvendig arbeid på sanitæranlegg. – Min jobb er å følge opp disse søknadene og påse at den jobben er utført korrekt. På enkelte plasser er jeg også med på både forhåndskonferanser sammen med Areal og byggesak, og jeg er på inspeksjoner under veis i byggeprosessen, sier Leif Framnes, som altså er vann- og avløpskontrollør i Narvik VAR. Stilingen hans ble opprettet for et og

et halvt år siden. Bakgrunnen var at Narvik VAR både ville ha bedre kontroll med nye utendørs sanitæranlegg, samt få dokumentert og lagt inn slike anlegg og stikkledninger i et sentralt kartregister.

hvordan slikt arbeid skal utføres, og at det skal stå et rørleggerfirma som ansvarlig for jobben som gjøres. De er også ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på jobben som er gjort, sier han.

– Vi er helt nødt til å holde streng kontroll med alt som skjer av graving og påkobling til det offentlige vann- og avløpssystemet. Det blir store konsekvenser hvis det gjøres feil. Det er også viktig for både oss og huseiere at vi får registrert korrekte data og mål på nye anlegg som legges i bakken. Skulle det oppstå feil, kan man spare mye graving hvis man eksempelvis vet nøyaktig hvor koblingen ligger, sier han.

Leif Framnes har også ansvaret for overvåkingen av Narvik VAR sine egne vann- og avløpsanlegg. – Det gjør jeg her på skjermen. Her har vi alle våre anlegg samlet og skulle det oppstå feil, kommer alarmen opp direkte på skjermen eller mobiltelefonen, så vi har full kontroll på alt av vann og avløp, smiler Leif Framnes.

– Er folk flinke til å følge opp forskriftene? – Ja, det er de. Det er klare regler på

Leif Framnes har ansvaret for å sjekke at alle nye vann- og avløpsanlegg er gjort etter forskriftene. Det gjelder også Narvik VAR sine egne kummer og anlegg.

Ren Info juni 2011 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

15

2


Gravearbeid i Hardhausveien Narvik VAR er godt i gang med å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i øvre del av Hardhausveien. I utgangspunktet er det avløpsledningen som er problemet. – Den gamle avløpsledningen har for liten kapasitet og er moden for utskifting. Samtidig velger vi å bytte ut vannledningen og legge overvannsledning mens vi er i gang med arbeidet, sier prosjektleder Marianne Pettersen. Totalt graves det over en strekning på 140 meter, og jobben er beregnet ferdigstilt i løpet av september.

Nye hovedplaner tar form Forslag

De nye hovedplanene for vann og avløp var ferdig ved årsskiftet, og har nå vært ute på høring. De blir endelig vedtatt etter ferien. Hovedplanene er kommunen og Narvik VAR sine overordnede planer for vann og avløp de neste ti årene. – Disse planene er et viktig styringsverktøy for drift og investeringene de neste ti årene, samtidig som de skal si noe om hvordan vi skal oppfylle kravene til lover og forskrifter, sier avdelingsleder prosjekt, Åse Soleng. – Hva blir de største prosjektene i neste tiårsperiode? – Det ligger en del større investeringer de neste ti årene, både på vann og avløp. Spesielt nytt vannanlegg i Bjerkvik og krisevann i Narvik blir tunge investeringer. Det må også investeres en del for å oppfylle gjeldende krav til våre avløpsrenseanlegg, sier Soleng.

HOVEDPLAN vann HOVED avløp PLAN 2011 – 2020

Forslag

2011 – 20 20

Storsanering snart ferdig Narvik VAR er snart ferdig med det omfattende arbeidet i Snorres gate i Narvik. Både vannledning og avløpsledning er byttet ut, og det er lagt ny overvannsledning. Dette er en del av et fastsatt utskiftingsprogram. I tillegg er det lagt ca. 150 meter overvannsledning fra et bekkeinntak nedenfor Skistua asylmottak og inn på eksisterende overvannsledning. Avløpsledninger i Sildretunet og øverste del av Gaupeveien er også rehabilitert. – Entreprenøren er nå ferdig med ledningsarbeidet, og det som da gjenstår er asfaltering og legging av kantstein. Det vil bli gjort i juli, sier prosjektleder Siril Sneve.

Ren info 01 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you