Page 1

REN Info

Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR

Nr. 1 • 2010

Dronningens gate i ny prakt

Narvik VAR – hver dag www.narvikvar.no 1


INNHOLD Tilbyr nå fritidsrenovasjon . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ny og flott Dronningens gate . . . . . . . . . . . . 4 Skoleelever på Verdens Vanndag . . . . . . . . 6 Nytt UV-renseanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Narvik har billige gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Og navnet ble «Bloppen». . . . . . . . . . . . . . 10 Det graves i Snorres gate . . . . . . . . . . . . . . 11 Vi lover at... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Endring av returpunkter . . . . . . . . . . . . . . . 13 Høy vedlikeholdsfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hovedfagstudenter på Narvik VAR . . . . 15 Overvåkning hindrer hærverk. . . . . . . . . . 15

LEDER Narvik VAR fortsetter med å gi ut Ren Info slik at du kan få litt informasjon om hva Narvik VAR holder på med. Målet med våre tjenester er jo at dere ikke skal merke oss, samtidig som vi gjerne vil at dere skal vite hvem vi er. Vannet skal foss ut av springen, avløpet skal forsvinne ut, og søpla skal bli borte på din tømmedag. Det er ikke alltid det er slik, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss slik at vi kan levere en god tjeneste til alle innbyggerne i Narvik. I vinter var det flere enn normalt som fikk oppleve å bli fri for vann. Vi har hatt unormalt mange vannlekkasjer pga den strenge kulda i vinter. Vi skjønner at folk blir fortvilet når de mister vannet, og vi prøver så godt vi kan å finne gode løsninger. Det kan være ved å kjøre ut vanntank, eller levere vannkanner hjem til abonnenten. Nå står sommeren for tur, og vi kan garantere at det er trygt å bade i Ofotfjorden. Ønsker dere alle en fin sommer – med mye bading, godt vær – og ingen vannlekkasjer.

Problematiske busker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Sommerhilsen fra Trude Bertnes Daglig leder Narvik VAR

Narvik VAR på nett

F

or å styrke kommunikasjon med Narvik Kommunes innbygger har Narvik VAR KF etablert egen hjemmeside med adressen www.narvikvar.no Her kan du laste ned skjemaer for gravemelding, vannmålermelding og skjema for bytte av dunk, for å nevne noe. Du finner og oversikt over prosjekter, gebyr prisliste med sammenlikning av gebyr mot andre kommuner, tømmekalender for innhenting av søppel og telefonnummer og komplett oversikt over alle ansatte og deres kontaktinfo. Vi har og lagt ut våre hovedplaner for vann og vannmiljø (avløp) som gir oversikt over kommende aktiviteter og tidspunktene for disse. Du finner og linker til aktuelle fagforumer samt lover og regler.

«Klikk» deg innom våre nettsider…

Narvik VAR KF Vann avløp, renovasjon

2

Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken, 2. etasje

www.narvikvar.no

Vakttelefon: 901 16 300 Telefon: 76 91 37 00 • Telefax 76 91 37 01 E-post: postmottak@narvik.kommune.no. Åpningstid: 08.00 – 15.30


Nå kan du få Narvik VAR til å hente avfallet ditt fra hytta. – Vi setter nå i gang med en prøveordning der vi tilbyr fritidsrenovasjon for ca halvparten av kommunens hytteeiere, sier Georg Johansen.

Prøveprosjekt med fritidsrenovasjon Narvik VAR får med jevne mellomrom spørsmål om henting av avfall fra fritidsboliger, campingvogner og hytter. Tidligere har det ikke vært tilbud om dette, men nå setter Narvik VAR i gang med et prøveprosjekt. – Vi er ikke pålagt å gjøre dette, men vi vil gjerne gi et tilbud om fritidsrenovasjon til hytte, campingvogn og fritidsboligeiere, sier leder for renovasjonsavdelingen Georg Johansen. – Er dette en frivillig ordning? – Ja, det er helt opp til hver enkelt. Det vi stiller krav om er at avfallsbeholderen må ligge ved en av våre ruter. Det betyr at vi kan tilby dette til omlag 1100 av de ca 2200 fri-

tidseiendommene i Narvik kommune, sier han. – Hvilke områder dekkes ikke? – Bjørnfjell, Veggfjellet og Sørskjomen er dessverre ikke dekket av den nye ordningen. Narvik VAR har valgt å legge kostnadene lavere for fritidsrenovasjonen enn for vanlige boliger. For en vanlig avfallsbeholder vil det koste 1700 kroner for ett år. For de som bare trenger avfallshenting halve året, blir prisen 1012 kroner. – Dette inkluderer tilkjøring og leie av avfallsdunk, tømming, avfallsbehandling og offentlige avgifter. For de som har halvårsleie, blir dunken plassert ut den 1. april og hentes

etter 30. september. Dunken tømmes i henhold til tømmekalenderen for Narvik kommune, forteller Georg Johansen. – Hva med hytteeiere som allerede har renovasjonsordning og betaler full pris? – De må ta kontakt med oss for å få justert prisen ned til fritidsrenovasjonspris. Vi har dessverre ikke oversikt over alle dette gjelder, derfor må folk ta kontakt med oss for å ordne dette, sier han. Mer info om dette finner du på www.narvikvar.no

Grønnsekken kan løse problemet Hvis du har ekstra avfall, enten hjemmefra eller hytta kan du kjøpe grønnsekk på alle bensinstasjoner i Narvik kommune. Den koster 66 kroner og dekker både avfallshåndtering og transport. – Dette er en grei løsning for de som

har behov for å kvitte seg med ekstra avfall. Har du for eksempel mindre enn ti sekker avfall fra fritidsboligen eller hytta, vil det lønne seg å bruke grønnsekk i stedet for fritidsrenovasjonsordningen vår. Det som er viktig er at grønnsekken

må plasseres ut ved en brennbartdunk på tømmedag. Da blir den hentet, sier Georg Johansen. Tømmerutene finner du på www.narvikvar.no.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

3


For ett og et halvt år siden tok Narvik VAR fatt på jobben med å legge ut ny hovedvannledning i Dronningens gate. Nå fremstår mesteparten av gata som ny og flott. De ansatte ved Narvik Boligbyggelag og Narvikmeglern er strålende fornøyd med den nye gata. Etter flere måneder med gravearbeid, støv og støy, fremstår gata i ny prakt. Gårdeieren har også valgt å legge belegningsstein på fortauet, noe som gjør det ekstra trivelig. – Dette ble bare helt topp! Vi har fått det virkelig koselig her. Nå skal vi bare få satt ut et lite bord og noen solstoler, smiler daglig leder ved Narvikmeglern, Sirianne Voie Brockmann.

– Har forresten en oppgradert gate som dette noe å si for boligprisene? – Det er vanskelig å si hvor stor innvirkning det har, men det er helt klart at en fin gate som dette gjør det til et mer attraktivt boligområde, og i forhold til slik det har vært under byggearbeidet, bør det nok være enklere å selge nå enn da det stod på som verst, sier hun. Åse Soleng og Bjørn Sørensen ved Narvik VAR forteller at det har bydd på en del utfordringer å gjøre en såpass omfattende jobb midt i sentrum. – Det er klart at en slik jobb påvirker både beboere og forretningsdrivende. Vi har tatt kvartal for kvartal, og gata har hele tiden vært åpen for gående, og vi har prøvd å være så smidige som mulig, sier prosjektleder ved Narvik VAR, Bjørn Sørensen. Når man først graver opp en hel gate, så gir det muligheter for

oppgradering både over og under bakken. Narvik VAR har valgt å gjøre begge deler. – Når vi først hadde gata åpen, valgte vi å bytte ut kloakkrør og legge ny overvannsledning. Det ble også besluttet at vi skulle legge ny fin kantstein og smågatestein mot veikanten, sier Bjørn Sørensen. Flere av gårdeierne har også valgt å legge belegningsstein på sine fortau. Dette har ikke vært noe krav fra Narvik VAR, men de kunne godt tenke seg at alle gårdeierne gjorde som Boligbyggelaget og en del andre har gjort. – Det ville vært helt perfekt å få en ensartet stil i hele gata, men vi har forståelse for at det blir for kostbart for noen, sier Åse Soleng. – Er dere fornøyd selv? – Ja, vi synes Dronningens gate er blitt en praktgate, smiler Bjørn Sørensen og Åse Soleng.

Ny og flott

Dronningens gate

4

www.narvikvar.no


Kirstin Leiros (Narvik Boligbyggelag), Hans Øivind Bakkjord (Narvikmeglern), Trude Rostrup Bertnes, Britt Foshaug Jenssen (Narvik Boligbyggelag), Bjørn Sørensen (Narvik VAR), Sirianne Voie Brochmann (Narvikmeglern), John Stavenes (Narvik Boligbyggelag), Synnøve Næss (Narvik Boligbyggelag) og Åse Soleng (Narvik VAR) er godt fornøyd med den «nye» Dronningens gate.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

5


Verdens Vanndag for 5. klassingene Som et ledd i å bevisstgjøre barn og ungdom om viktigheten av rent vann, arrangeres Verdens Vanndag hvert år.

6

I år gikk Verdens Vanndag av stabelen den 22. april. Narvik VAR inviterte alle kommunens 5. klassinger opp til vannbehandlingsanlegget ved Taraldsvikfossen. Ute var det sludd og snø, men inne i teltet var det godt og varmt. – Vi ønsket å gjøre litt ekstra ut av denne anledningen, og satte opp telt, kjøpte inn boller, skoleboller og juice som vi serverte. Vi informerte litt om vannet i Narvik og hvor viktig det er med rent vann for alle mennesker på jorda, samtidig som vi benytter anledningen til å jobbe litt

www.narvikvar.no

med informasjon om yrket og rekruttering, sier Jostein Starbo. Etter maten fikk alle elevene omvisning inne på vannbehandlingsanlegget. Der fikk de se både renseanlegget og UV-strålingen som bidrar til å sikre trygt og godt drikkevann. Det hele ble avsluttet med en konkurranse blant alle klassene. – Vi har jo en sunn og frisk tankegang her på Narvik VAR, så premien denne gangen ble frukt for en hel uke for klasse 5A og 5B ved Skistua skole, forteller Jostein Starbo.


For å sikre at Narvik fortsatt har Norges beste drikkevann har Narvik VAR nå skiftet ut det gamle UV-anlegget ved Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg. Dette anlegget er hovedvannverket for Narvik by, Fagernes, Ankenes og Håkvik.

Nytt renseanlegg på plass For å oppnå godkjenning fra Mattilsynet iht. drikkevannsforskriften må vannbehandlingsanlegget ha to godkjente hygieniske barrierer (hindringer) som sikrer mot alle typer forurensninger som kan tenkes å nå vannet. UV-aggregatene er en av barrierene, den andre barrieren er selve vannkilden som ligger godt beskyttet. De gamle UV-aggregatene har gjort solid tjeneste siden 1985. Tiden var absolutt moden for å modernisere anlegget. – Vi hadde syv UV-aggregater som skal ble erstattet med tre nye. De nye er betydelig

mer effektive enn de gamle, så vi trenger faktisk bare å ha to i drift til enhver tid, forteller prosjektleder Bjørn Sørensen ved Narvik VAR. Vannet desinfiseres ved at det blir utsatt for en dose ultrafiolett stråling før det sendes ut i vannledningsnettet. Dette uskadeliggjør eventuelle smittestoffer. – Dette er den mest vanlige måten å desinfisere vann på. Enkelte anlegg bruker også klor, men vi benytter UV-stråling, som er en veldig effektiv og trygg måte å drepe bakterier på, sier han.

Vannkvaliteten på råvannet som kommer inn i vannbehandlingsanlegget i Narvik er faktisk så rent at det knapt nok er behov for UV-bestråling, men på grunn av kravene i drikkevannsforskriften og av rene sikkerhetshensyn blir vannet kjørt gjennom det nye UV-anlegget.

– Vi har nå skiftet ut UV-rensingen ved vannbehandlingsanlegget i Narvik, sier Bjørn Sørensen og Frank Berntsen.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

7


Statistikken over kommunale gebyrer på vann, avløp og renovasjon viser at innbyggerne i Narvik kommer veldig godt ut. Vi ligger faktisk 37 prosent lavere enn landsgjennomsnittet på vann-, avløp- og renovasjonsavgift.

Narvik VAR blant landets billigste

Du som er innbygger i Narvik kommune kan glede deg over at avgiftene på vann, avløp og renovasjon er 37 prosent lavere her enn landsgjennomsnittet. – Det utgjør faktisk 2.146 kroner for en «gjennomsnittsbolig» på 120 kvadratmeter, forteller økonomisjef i Narvik VAR, Per Inge Lyngvær. (Foto: Jørn Indresand)

8

www.narvikvar.no


Narvik

Bodø

Harstad

Tromsø

Nordland

Norge

Vann

Kr 1464,-

Kr 2502,-

Kr 2128,-

Kr 1980,-

Kr 2883,-

Kr 2.623,-

Avløp

Kr 1956

Kr 2024,-

Kr 2237,-

Kr 2252,-

Kr 2434,-

Kr 3043,-

Renovasjon

Kr 2396,-

Kr 2451

Kr 2822,-

Kr 3446,-

Kr 2441,-

Kr 2296,-

Sum

Kr 5816,-

Kr 6977,-

Kr 7187,-

Kr 7678,-

Kr 7758,-

Kr 7962,-

Diff i kr

+ Kr 1161,-

+ Kr 1371,-

+ Kr 1862,-

+ Kr 1942,-

+ Kr 2146,-

Diff i %

+ 20%

+ 24%

+ 32%

+ 33%

+ 37%

Økonomisjef i Narvik VAR, Per Inge Lyngvær er veldig fornøyd med statistikken som viser at Narvik faktisk har 33 prosent lavere avgifter enn gjennomsnittet for Nordland, og hele 37 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I kroner og øre utgjør dette henholdsvis kr 1.942,- og kr 2.146,-. I forhold til vår naboby Harstad, så er Narvik 1.371 kroner billigere. Forskjellen til Tromsø er 1.862 kroner. Beregningene er gjort ut fra et standardmål på en enebolig på 120 kvadratmeter. Ser

man alle kommuner under ett, ligger Narvik på 45 plass av landets 439 kommuner. – Det som er interessant er at forskjellen bare øker fra år til år. Det er vi veldig fornøyd med, sier Per Inge Lyngvær. Narvik VAR er pliktig til å følge det såkalte selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha overskudd på disse tjenestene. Det skal være et nullregnskap. – Hva er årsaken til at Narvik kommer såpass godt ut?

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

– Vi har alltid hatt fokus på økonomi og kontroll. Vi jobber hele tiden med å effektivisere driften og få mest mulig ut av hver krone som brukes, forteller Lyngvær. – Det betyr ikke at dere leverer dårligere kvalitet på tjenestene enn de andre? –Nei, vi bestreber oss hele tiden på å gi et veldig godt tilbud til innbyggerne, og det mener vi at vi klarer, sier han. For å vite mer om gebyrene, se www.narvvikvar.no

9


Jubelen var stor blant elevene i klasse 5A da Per Inge Lyngvær kom på besøk til Klasse 5A. I lomma hadde han 1000 kroner som klassen fikk overlevert.

Navnet ble «Bloppen» – og 5A ved Skistua skole ble «rik»

Jubelen kunne høres langt ned i byen da klasse 5A ved Skistua skole fikk overrakt 1000 kroner i premie for det beste navneforslaget på maskotten som er trykket på drikkeflaskene til Narvik VAR. Per Inge Lyngvær overrakte pengene.

I forbindelse med utlevering av drikkeflasker til alle kommunens 1. og 5. klassinger, ble det utlyst en navnekonkurranse på maskotten som er trykket på flaskene. Hver klasse kunne sende inn to navneforslag. – Vi fikk inn mange gode og artige navn. Droopey, Droppo, Splætti,Victoria, Happyskvett, Dropsy, Blobben og H2O-Knotten var noen av forslagene. Blobben og H2O-Knotten gikk til superfinalen, og en jury bestående av ansatte på Narvik VAR valgte til slutt Blobben som vinner, men kun med noen få stemmer overvekt, forteller Per Inge Lyngvær. Forslaget fra 5A kom opprinnelig fra Gustav Haugland Bjerkan. Klassen hadde avstemning blant alle navnene og det ble Blobben og Happyskvett som gikk videre. Gustav kan fortelle at jubelen var stor da de fikk vite at de hadde vunnet. – Vi ble kjempeglad. Vi ropte og slo i bordene, sier han og smiler bredt. – Hva skal pengene brukes til? – Det har vi ikke bestemt ennå, men vi kommer nok til å bruke dem til skoleavslutning eller noe slikt. Vi skal ha avstemming over dette, forteller tillitsvalgt for klassen, Nora Baustad.

10

www.narvikvar.no


Narvik VAR bytter nå ut vann- og avløpsledning og legger ny overvannsledning i store deler av Snorres gate.

Narvik VAR er nå i full gang med et omfattende arbeid i Snorresgate i Narvik. Både vannledning og avløpsledning blir byttet ut, og det skal legges ny overvannsledning.

Storsanering i Snorresgate Dette er en del av et fastsatt utskiftingsprogram. I tillegg skal det legges ca. 150 meter overvannsledning fra et bekkeinntak nedenfor Skistua asylmottak og inn på eksisterende overvannsledning. Avløpsledninger i Sildretunet og øverste del av Gaupeveien skal også rehabiliteres, det vil si at det blåses en strømpe inn i ledningene slik at de blir tette. Prosjektet handler i første rekke om å få to bekker som i dag er koblet inn på avløpsystemet, inn på et eget overvannssystem. – Frem til nå har det gått mye overflatevann inn i avløpssystemet, noe som fører til stor belastning på renseanlegget vårt. Dette er egentlig rent vann som ikke har noe i avløpet å gjøre. Ved å kjøre dette vannet inn i egne overvannssystem, reduserer vi mengden vann inn på renseanlegget, og dermed reduseres også rensekostnadene. I tillegg vil renseanlegget fungere bedre ved at man får større kapasitet og at vannet renner saktere gjennom anlegget, forteller prosjektleder i Narvik VAR, Siril Sneve. Det er en omfattende gravejobb som skal gjøres, og hele gata må åpnes. – Vi startet ved Furumoen og jobber oss nå suksessivt bortover Snorres gate, nesten helt opp til Rema 1000. Vi vil måtte holde veien stengt på gravestedet, så folk i området vil nok merke litt til jobben. Vi kommer imidlertid til å gjøre dette så smidig som mulig, og når vi er ferdige, vil denne delen av Snorresgate fremstå som ny og fin, smiler hun.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

Leder for prosjektet i Snorres Gate, Siril Sneve, Narvik VAR

11


Har du noen ganger lurt på hva som er dine rettigheter og plikter i forbindelse med vann og avløp til din bolig? Narvik VAR har nå laget en enkel beskrivelse av lovverket.

– Vi lover at... Narvik VAR streber hele tiden med å gi et godt tilbud til deg som er abonnent. Nå har de laget en tjenestebeskrivelsen som sammenfatter lovverket og spesifiserer både krav og rettigheter for både abonnent og Narvik VAR. – Vi ønsker å synliggjøre våre forpliktelser i forhold til vannkvalitet, levering, sikkerhet og hygiene til våre «kunder». Vi sier for eksempel at ingen skal være uten vann i mer enn 12 timer, dersom vi planlegger å stenge vannet. Har man derimot ledningsbrudd skal vi sørge for vannforsyning innen 6 timer, forteller Jostein Starbo. Likeledes er det også nedfelt hvilke krav Narvik VAR stiller til sine abonnenter i forhold til vedlikehold av stikkledninger, etc.

12

www.narvikvar.no

For Narvik VAR er det viktig å opprettholde et godt servicetilbud. – Vårt mål er en best mulig tjeneste til lavest mulig pris, og for oss har det vært viktig å få essensen av lovverket nedfelt i et enkelt og lettforståelig dokument. – Får dere mye spørsmål om dette? – Ikke i det daglige, men hvis det skjer noe, enten ved ledningsbrudd eller tette avløp, så kommer det spørsmål med en gang. Da er det veldig greit for både oss og abonnenter å ha et lettfattelig dokument med hovedtrekkene fra lovverket, sier Starbo. Tjenestebeskrivelsen finner du på www.narvikvar.no. Der ligger det også link videre til lovverket.


Som et ledd i jobben med å øke kvaliteten på den enkelte returpunktene for drikkekartong, glass- og metallemballasje, samt papir har Narvik VAR besluttet å redusere antall returpunkter.

Øker kvaliteten på returpunktene – Vi ser i dag at vi sliter med å holde kvaliteten på alle våre returpunkter på et slikt nivå som vi ønsker, derfor har vi hatt en grundig gjennomgang for å finne en løsning på dette, sier Per Sverre Simonsen. Det innebærer at følgende returpunkter blir fjernet: • Narvik Storsenter • Taraldsvikbakken • Statoil Fagernes • Storåsen • Rimi Ankenes Narvik VAR har brukt mye ressurser på både tømming og ikke minst holde returpunktene ren og ryddig. Med færre konteinere og oppgradering av returpunktene, skal dette bli enklere. – Vi har valgt å beholde de returpunktene som er mest brukt, og vi kommer til å oppgradere flere av de gjenværende returpunktene med nedsenkede molok-konteinere, eller nye fine konteinere. Vi ønsker at returpunktene skal se fine ut og at de innbyr til å holde det rent og ryddig, forteller Per Sverre Simonsen, som samtidig vil komme med et lite hjertesukk. – Det har blitt et problem at enkelte setter avfall ved siden av konteinerne. Det håper vi at vi unngår nå. Vi prøver å holde orden og tømmer de fleste returpunktene to ganger i uka. Med nye oppgraderte returpunkter håper vi at dette skal være en saga blott, sier Per Sverre Simonsen.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

13


Bra tilstand på ledningsnettet i Narvik

Det kommer stadig skrekkmeldinger fra hele lendet om vann- og avløpsledninger som er i forfall og skaper store problemer. I Narvik er tilstanden på ledningsnettet god i forhold til mange andre byer. For eksempel har vi i Narvik en fornyelsestakt på 2,11 prosent de siste to årene. Gjennomsnittet for en kommune som Sola (som er omtrent like stor som Narvik) ligger på 0,82 prosent. Landsgjennomsnittet ligger og på ca. 0,8 prosent. Det betyr imidlertid ikke at det er problemfritt her i byen heller. – Enkelte deler av ledningsnettet stammer helt tilbake fra 1910, og det innebærer at det av og til blir trøbbel hos oss også. Vi har et tjuetalls vannledningsbrudd i løpet av et år som skaper problemer, sier Jostein Starbo. Problemet i mange byer er at man ikke evner å holde oppe utskiftningstakten på gammelt ledningsnett. I Nar-

14

www.narvikvar.no

vik har dette vært prioritert, og på statistikken kommer Narvik VAR bedre ut enn andre byer. – Det er utrolig kostbart å skifte ut gamle rør, og vi prøver å ta de mest prekære områdene, slik at vi har en sikker vannforsyning. Det er viktig å ha gode og langsiktige hovedplaner der man har bestemt hvor og når man skal skifte ut ledninger og rør, sier Starbo, som også kan fortelle at det er brukt mye tid på kartlegging av ledningsnettet i Narvik. – Vi har fått god kontroll hvor det er risiko for brudd og lekkasjer, men vi får oss noen overraskelser av og til. Frost, tele, korrosjon, feilmontering, etc, kan føre til store problemer og kostnader. Når vi nå har fått en god kartlegging, kan vi sette enda større fokus på utskiftinger, forteller Jostein Starbo.


Jonas Kiil Bjergan, veileder Frank Berntsen, Kristina Holstad og Sindre Dyrhaug Hov er alle fornøyd med hovedoppgavejobben.

Tok hovedoppgaven hos Narvik VAR Kristian Holstad, Sindre Dyrhaug Hov og Jonas Kiil Bjergan som går sisteåret på Høgskolen i Narvik, avd. Bygg har fått tatt sin hovedoppgave hos Narvik VAR. Oppgaven var å revidere beredskapsplanen med hensyn til risiko og sikkerhetsanalysen til Narvik VAR for vannverkene på Vidrek, Skjomen, Bjerkvik og Djupvik. – Dette er nyttig for oss. Vi kan bruke det omfattende arbeidet som studentene gjør i våre planer, og vi har nå fått en kom-

plett revidert beredskapsplan, sier Frank Berntsen som er driftsleder for Vann og avløp, samt veileder for studentene i denne sammenhengen. For studentene har dette vært nyttig lærdom. – Det er veldig gunstig å få være ute i den virkelige verden og se hvordan ting fungerer. Vi har også fått et veldig godt innblikk i vannforsyningssystemene i Narvik, så vi er veldig fornøyd med at vi

har fått denne muligheten, sier de tre studentene. Frank Berntsen er veldig tilfreds med jobben som er gjort. – Hovedoppgaven ble avsluttet med en større øvelse der vi fikk testet beredskapen, samtidig som studentene fikk sin «eksamen» på hovedoppgaven. – Hvordan gikk det? – Det gikk veldig bra. De har gjort en god jobb for oss, avslutter Berntsen.

Flere overvåkingskamera Etter at det ble oppdaget hærverk på det nye skiltet ved Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg, ble det satt opp et nytt overvåkingskamera. Det ser ut til å hjelpe. For noen år sidne var man stadig plaget med at kummer ble fylt med alt fra søppelbøtter til store steiner. Dermed ble det besluttet å sette opp overvåkingskamera på anlegget. Det førte til en brå slutt på ødeleggelsene, helt til det nye skiltet til

Narvik VAR og Nordkraft ble satt opp. – Noen klarte å ødelegge deler av det nye skiltet, og da ble vi enige om å sette opp et nytt kamera som dekker denne delen av anlegget også, sier driftsleder for vann og avløp, Frank Berntsen. Nå er hele området overvåket, og bildene blir lagret slik at eventuelle vandaler kommer til å bli fanget opp på film.

Ren Info nr. 1 – 2010 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

15

Her blir du filmet hvis du prøver deg på hærverk. – Vi har nå kamera som dekker hele området rundt Taraldsvikfossen vannverk, sier driftsleder for Vann og Avløp, Frank Berntsen.


På en del private veier er det etter hvert blitt et stort problem at busker og trær skraper opp og ødelegger deler på søppelbilene. Det håper Per Sverre Simonsen man skal få gjort noe med.

Sliter med busker og kratt Narvik VAR kjører tusenvis av kilometer med søppelbilene, og guttene som kjører bilene tar vare på dem som om det var deres egne biler. Det de ikke rår over er en del private veier der busker og grener både skraper opp bilene og ikke minst knuser både speil og rotorlys. Dette er et problem hele året rundt, men spesielt om vinteren med snøtunge busker. – Det er faktisk blitt et ganske stort problem for oss. Et knust speil betyr at bilen ikke er kjørbar, og dermed må vi avbryte ruta og sette inn en ny bil. Dette fører til store

kostnader både i form av reparasjoner og overtid hos oss. – Hvor stort er problemet? – Det er faktisk blitt ganske stort. Vegetasjonen vokser, og med søppelbiler som er 3,60 meter høye blir det vanskeligheter. Vi har faktisk også opplevd at busker har falt ned på folkene som står bak på bilene, så det er et reelt problem for oss, sier Per Sverre Simonsen som oppfordrer huseiere til å ta en kikk på sin vei. – Vi håper folk kan se litt ekstra nøye på

adkomstveien til avfallsdunkene og ta jobben med å renske opp i busker og kratt. Det vil spare oss for mye problemer og irritasjon, sier Simonsen. – Har dere vært i kontakt med de huseierne det gjelder? – Ja, noen, men vi kommer til å bli flinkere til å ta det direkte med huseierne, men det hadde som sagt vært fint om huseierne kunne tatt tak i dette selv også, sier Per Sverre Simonsen.

Utgiver: Narvik VAR KF • Opplag: 10.000 • Distrbusjon: Posten Norge • Produsert av Fritt Format, Mediehuset Hålogaland. Tlf 901 22 291. Layout rekylreklame.no

Dette er trøbbel. Når søppelbilen skal passere trange veier med mye busker og kratt, opplever man stadig at både speil og rotorlys knuses, lakken skrapes opp og det hender til og med at trær ramler ned på renovatørene som står bak på bilene.

Profile for Narvik VANN

Ren info 01 10  

Ren info 01 10  

Advertisement