Page 1

ren info

:: 22.11. 2006 :: årgang 1

reninfo

Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

Narvik luftigste jobb Richard Nordstrøm (49) stikker hull i myten om at å jobbe bakpå søppelbilen er en drittjobb. – Jeg har en fantastisk jobb i et flott arbeidsmiljø, sier Nordstrøm. :: Side 4 og 5

Verktøyet er halve jobben Odd Arne Nyborg og Kjell-Erik Johnsen transporteres standsmessig når de skal gjøre en jobb ved Narviks vannkilde på fjellet. :: Side 6 og 7

Til topps med Narvikvann

Investerer 30 millioner kroner årlig Av omsetningen på 100 millioner kroner bruker Narvik VAR KF 30 av dem for å forbedre tjenestene til abonnentene i kommunen. :: Side 2 og 3

Klatrerne i Narvik klatreklubb sliter seg til toppen av den 13 meter høye klatreveggen. Når de kommer ned vet de at de kan styrke seg på Norges beste drikkevann. :: Side 10 og 11

Skitbra renseanlegg Avløpsrenseanlegget i Bjerkvik har gitt fjæra på stedet nytt liv. – Nå går det an å gå seg en tur i ei langt reinere fjære, sier Ivar Jan Fossheim som er nærmeste nabo til renseanlegget. :: Side 16

Abonnementstjenester som tilbys befolkningen av Narvik VAR KF er etter prinsippet om selvkost. Det betyr at abonnentene samlet sett bare betaler det det koster å utføre tjenesten.


«

- Etter år 2000 har det vært og er full fokus på utskifting av ledningsnett

2

»

Visste du at: Fra Narvik vannverk går det på dagtid i gjennomsnitt ut mellom 120-130 liter med vann i sekundet til abonnentene.


Visste du at: Når du tapper vann fra kranen din er PH-verdien på vannet mellom 7,5 – 8,5. Dette gjelder alle abonnenter som er tilknyttet Narvik VAR KF.

Av omsetningen på 100 millioner kroner bruker Narvik VAR KF 30 av dem for å forbedre tjenestene til abonnentene i kommunen.

Investerer 30 millioner kroner årlig

LEDER: Geir Soleng er leder for Narvik VAR KF. Foretaket har 34 ansatte og omsetter for om lag 100 millioner kroner årlig.

Foretaket omsetter for om lag 100 millioner kroner. 30% av disse pengene går altså til å vedlikeholde og oppgradere anleggene. Det betyr at mye av avgiftene som kundene betaler går rett tilbake til dem i form av bedre tjenester. - I Narvik kommune har vi eksempelvis bygget nye avløpsrenseanlegg i Bjerkvik og på Ankenes med dertilhørende avløpspumpestasjoner. Alt dette for å sikre rensing av avløpet før det slippes ut i fjorden. Innenfor vann har man oppgradert vannbehandlingsanlegg og tekniske installasjoner, forklarer VAR-leder Geir Soleng. Det man imidlertid har hatt lite fokus på er utskifting av ledningsnett for å sikre god drikkevannskvalitet og i tillegg begrense lekkasjemengden. Dette er ikke særskilt for Narvik, men hele va-bransjen. - Etter år 2000 har det vært og er full fokus på utskifting av ledningsnett. Vi har og vil for fremtiden investere innen utskifting av va-nettet. Pluggkjøring av nettet er noe vi også har startet for fullt med.. Dette arbeidet er nødvendig for å sikre god kvalitet av vårt drikkevann. I de neste fire årene vil det i all hovedsak være fokus på utskifting av va-nettet for å sikre en mer stabil forsyning, bedre kvaliteten, redusere lekkasjemengde og uønsket lekkasje ut i grunnen fra avløpsledninger, utdyper Geir Soleng. Narvik VAR KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune som rapporterer til eget styre med Narvik bystyre som øverste organ. Foretaket skal ivareta Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innenfor fagområdene vann, avløp og renovasjon og eventuelle beslektede kommunaltekniske oppgaver. Narvik VAR KF har ansvaret for blant andre fem vannverk, 25 vanninstallasjoner med tilhørende ledningsnett, fire avløpsrenseanlegg, 50 avløpspumpestasjoner samt tilhørende ledningsnett. I tillegg besitter Foretaket en stor bil- og maskinpark for å ivareta innsamling av avfall. VAR-tjenestene er abonnementstjenester som tilbys befolkningen etter prinsippet om selvkost. Det betyr at abonnentene samlet sett betaler det det koster, og at Foretaket ikke kan ta seg ekstra betalt og benytte ressurser til andre formål. Egne statlige retningslinjer gjelder for disse beregningene.

3


Visste du at: Renovasjonsverket i Narvik kommune er en egen avdeling i Narvik VAR KF. Renovasjonen utfører innsamling og transport av husholdningsavfall fra alle husstandene og en del næringsvirksomheter i kommunen. I tillegg har de ansvar for papir- og glasscontainerne som er plassert rundt i kommunen.

SJÅFØR: Marius Hansen styrer søppelbilen med trygg hånd.

4

«

– Det er fu


RENT OG PENT: Renovatørene ved Narvik VAR KF holder byen ren og pen.

Richard Nordstrøm(49) stikker hull i myten om at å jobbe bakpå søppelbilen er en drittjobb. – Jeg har en fantastisk jobb i et flott arbeidsmiljø, sier Nordstrøm. Nordstrøm jobber på en av de fire søppelbilene som holder Narvik kommune ren og pen. På hver av bilene er det tre renovatører som jobber på lag. Dagene på søppelbilen er sjelden kjedelig. – Det er full fart hele dagen og vi får være ut i frisk luft. Det er ikke bestandig at det lukter like godt, men vi har ingenting å klage på, sier renovatør Richard Nordstrøm. Den nye renovasjonsordningen sørger for at bæring av sekker med søppel nå er en saga blott. Jobben består i å rulle søppelboksene bort til bilen og tømme den maskinelt. Det har gjort arbeidet til renovatørene mye enklere. – Det var mye tyngre reint fysisk når vi måtte slite på alle sekkene. Nå er det løftearmen på bilen som gjør det meste av den jobben, sier Richard Nordstrøm som ikke legger skjul på at ukene med tømming av matavfall er litt kjedeligere enn når det tømmes brennbart avfall. Da er ikke lufta fullt så frisk som til vanlig. Lukten fra matavfallet kan innimellom være ubehagelig. Med jevne mellomrom blir ting kastet i søpla som egentlig ikke skulle blitt kastet. En nyttårsaften endte hele nyttårsmåltidet til en familie i Narvik i søppelbilen i stedet for på bordet da varene tilfeldigvis hadde blitt plassert ved søppelboksen utenfor huset. Før familien fikk båret varene inn, hadde renovatørene vært og hentet det de trodde var søppel. En annen gang gikk all melka til en Narviks barnehager i søpla. Ironisk nok var navnet på renovatøren som hentet søpla og melka i barnehagen den dagen Melkersen. Ved en annen anledning fant de en levende hane i en søppelboks. Skulle verdifulle ting først havne i søppelbilen eller i en stor søppelcontainer, er sjansen forsvinnende liten for at det blir funnet igjen. Ved flere tilfeller har flybilletter, briller og hansker blitt etterlyst av fortvilte eiere som tror de har kastet dem i søpla ved et uhell. – Vi gjør vårt beste for å finne tingene igjen, men det er veldig vanskelig. En gang lette vi etter noen dokumenter i en

Visste du at: Narvik VAR KF har helkontinuerlig VA-vakt 24 timer i døgnet.

FLOTT YRKE: Richard Nordstrøm har ingenting imot å jobbe bakpå søppelbilen.

stor container. Vi krøp og kravlet inni der uten å finne noen ting. Dagen etter ringte vedkommende og fortalte at han bare hadde forlagt dem hjemme et sted, forteller avdelingsleder ved renovasjon, Per Sverre Simonsen.

rt hele dagen og vi får være ut i frisk luft

»

5


«

– Det handler om å sikre vanntilførselen på best mulig måte

»

TAKE OFF: Odd Arne Nyborg har fått på seg head set og er klar for flytur.

VERKTØYET ER HALVE JOBBEN... Odd Arne Nyborg og Kjell-Erik Johnsen transporteres standsmessig når de skal gjøre en jobb ved Narviks vannkilde på fjellet. – Vi bruker helikopter og scooter, verktøyet er som kjent halve jobben, sier de to driftsoperatørene. I stedet for å bruke en hel arbeidsdag på å gå til Forsnesvannet og Isvannet i Tøttadalen, blir driftsoperatørene fraktet med helikopter og scooter til Narviks vannkilde. Og det med et mål for øyet; å sikre Narviks befolkning best mulig vannkvalitet. – Vi inspiserer og vedlikeholder utstyret her oppe. Vannkilden ligger veldig høyt, det gir oss Norges beste drikkevann, men også lang vei for å komme fram for å drive vedlikehold. Da er nesten den eneste muligheten å bruke helikopter, sier Odd Arne Nyborg og Kjell-Erik Johnsen. Med helikopter går det langt fortere. Etter take off ved Djupvik er driftsoperatørene framme ved Forsnesvannet bare et par mi-

6

nutter senere. Vinterstid tar man i bruk scooter og kjører opp til vannkilden. De siste månedene har det blitt drevet arbeid med en luke ved Forsnesvann. Luken kan styre tilførselen av vann fra Forsnesvann. Damluken i fjellveggen hadde kilt seg, men den er nå byttet ut av dykkere som fjernet den gamle luka og satte inn ei ny. – Det handler om å sikre vanntilførselen på best mulig måte, understreker Nyborg og Johnsen. De to driftsoperatørene ved Narvik VAR KF trives som plommen i egget med jobben ute i det fri. Det er ikke å forakte å sette seg i helikopteret eller på snøscooteren og ta en tur til Forsnesvann eller Isvannet i Tøttada-

len. – Det trives vi veldig godt med. Bare se på naturen rundt her, det er helt nydelig. Dagene går fort unna når du har så varierte arbeidsoppgaver som det vi har. Vi har det helt topp, sier Odd Arne Nyborg og Kjell-Erik Johnsen.

Visste du a

I mai 2005 gikk Narvik vann helt til topps i finalen for Norges b drikkevann. Den for øvrig avholdt på Kommu teknisk messe på Lillestrø


Visste du at: Vannkildene for Narvik vannverk er Isvannet og Forsnesvannet på henholdsvis 630 og 800 meter over havet. Vannet ledes i tunnel gjennom fjellet og ut mot bysiden.

NY LUKE: Den nye luken som er satt ned ved Forsnesvann er med på å sikre god vannkvalitet. – Luken er plassert langt under vannstanden, påpeker Odd Arne Nyborg.

Visste du at: I følge EU-normen skal all vann gå igjennom to såkalte barrierer før det når springen til kundene. Hos Narvik VAR KF er det sandfilter, marmorfilter og UV-stråling som benyttes i den forbindelsen i de ulike vannverkene.

BRUKER HELIKOPTER: Odd Arne Nyborg og Kjell-Erik Johnsen synes det er helt topp å bruke helikopter som arbeidsverktøy.

FLOTT NATUR: Det er liten tvil om at Johnsen og Nyborg trives på jobb. Her peker de på vannet som kommer ned fra Isvannet til Forsnesvann.

7


Visste du at: Narvik VAR KF investerer årlig 30 millioner kroner innen vann og avløp for å forbedre og utvikle anleggene sine.

Narvik V Narvik VAR KF

Navn: Geir Bjørn Soleng Alder: 38 Stilling: Daglig leder

Navn: Torunn Eide Alder: 45 Stilling: Systemansvarlig

Navn: Ingunn Eik Alder: 53 Stilling: Abonnentansvarlig

Navn: Per Inge Lyngvær Alder: 37 Stilling: Økonomikonsulent

Navn: Bård Peders Alder: 51 Stilling: Avd. ing.

Avd vann/avløp

Navn: Hanne Enevoldsen Alder: 39 Stilling: Avdelingsleder vann/avløp

Navn: Frank Berntsen Alder: 52 Stilling: Driftsleder

Navn: Eirik Indahl Alder: 37 Stilling: Systemoperatør

Navn: Odd Arne Jensen Alder: 41 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Odd Arne Nyborg Alder: 44 Stilling: Driftsoperatør

Navn Alde Stillin

Navn: Tor-Eirik Flygel Alder: 53 Stilling: Renovatør

Navn: Terje Harlund Alder: 45 Stilling: Renovatør

Navn: Rolf Pettersen Alder: 40 Stilling: Renovatør

Navn Alde Stillin

Avd renovasjon

Navn: Leif Framnes Alder: 46 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Per S. Simonsen Alder: 49 Stilling: Avdelingsleder

Narvik VAR KF er et kommunalt foretak med 34 8


Visste du at: Det er faktisk hele ti år siden kildesorteringen ble innført i Narvik kommune. Den spede begynnelse startet 1. oktober 1996.

AR KF er: Avd prosjekt

Arne Blomli 56 g: Avd. ing.

Navn: Åse Soleng Alder: 45 Stilling: Avd. leder prosjekt

Navn: Kristin Høiem Alder: 42 Stilling: Prosjektleder

Navn: Trude Johnsen Alder: 33 Stilling: Prosjektleder

Navn: Jim R. Pedersen Alder: 34 Stilling: Prosjektleder

r

Navn: Tor Edvardsen Alder: 53 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Kjell-Erik Johnsen Alder: 40 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Bjørn Pettersson Alder: 47 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Dag Helge Larsen Alder: 43 Stilling: Driftsoperatør

Navn: Jan B. Bergesen Alder: 43 Stilling: Driftsoperatør

r

Navn: Frode Vesterheim Alder: 39 Stilling: Renovatør

Navn: Svein-Erik Nilsen Alder: 38 Stilling: Renovatør

Navn: Arne Kristensen Alder: 40 Stilling: Renovatør

Navn: Eirik Melkersen Alder: 25 Stilling: Renovatør

Navn: Ola Berg Alder: 50 Stilling: Renovatør

tte som omsetter for 100 millioner kroner årlig. 9


Klatrerne i Narvik klatreklubb sliter seg til toppen av den 13 meter høye klatreveggen. Når de kommer ned vet de at de kan styrke seg på Norges beste drikkevann. – Ekstremt godt vann hører med til en ekstrem sport, sier Dagfinn Eilertsen(28).

Til topps med Narvikvann Det er mye liv og røre i klatrehallen ved Idrettssenteret Hei i Narvik. Hver eneste dag er det flust med klatrere fra Narvik klatreklubb og andre hobbyklatrere innom hallen, som av mange beskrives som i Norgestoppen. – Her har vi veldig gode forhold. Det er ikke mange andre steder i Norge som har like gode fasiliteter som i Narvik, sier klatrer Dagfinn Eilertsen. Eilertsen har vært konkurranseklatrer i en årrekke i Narvik klatreklubb. I fjor ble han nummer fire da det ble arrangert Norgescup i

10

Narvik. Bak han kommer imidlertid mange andre dyktige og fremadstormende unge konkurranseklatrere. Joakim Aalmen Markussen og Magnus Krane Ovesen er ofte å se i klatrehallen i Narvik. Det gror godt i klatremiljøet i Narvik. – Med en så god hall som vi har i Narvik er det naturlig at rekrutteringen blir deretter. Det er artig å se at det kommer til nye og dyktige unge klatrere, kommenterer Dagfinn Eilertsen. Klatrehallen i Narvik er i Norgestoppen, det samme kan man også si om byens vann.

Narvikvannet ble i 2005 premiert som Norges beste drikkevann. Det gjør springvannet til en naturlig partner når klatrerne skal bestige de vanskelige løypene på de ulike klatreveggene på Idrettssenteret Hei. Når svetten siler er det vann som slukker tørsten best. – Klatring er en tung sport og det er viktig å få i seg nok væske slik at man holder på kreftene hele veien til topps. Vi er heldige som har et så godt vann som vi kan hente rett fra springen, påpeker Dagfinn Eilertsen.


Âť

ÂŤ

Ekstremt godt vann hører med til en ekstrem sport

TIL TOPPS: Dagfinn Eilertsen henger fra toppen av klatreveggen i buldrerommet ved Idrettssenteret Hei i Narvik.

11


ARBEIDSKARER: Stein Viggo Karoliussen og Rune Pedersen i A. Markussen tilbringer arbeidsdagene på Ankenes.

Rune Pedersen og Stein Viggo Karoliussen i A. Markussen kommer til å ha Ankenes som arbeidssted i flere måneder fremover. - Etter planen skal vi være ferdig ut på nyåret, sier duoen.

Jobber på spreng for Narvik VAR KF Ved Rema 1000 Ankenes har sikkert de fleste fått med seg at innkjøringen til butikken er stengt og ny provisorisk innkjøring er sør for butikken. Det er en grunn for det. A. Markussen er innleid for å gjøre en jobb for Narvik VAR KF. En del av ledningsnettet skal byttes ut med nye rør, mens en ny rørgate skal etableres. - Vi startet med denne jobben rundt 20.oktober. Jobben går ut på å legge nye rør for overvannet. Slik forholdene er nå blander overvannet seg med kloakken og renseanlegget får altfor mye masse å ta hånd om. Nå skal vi legge egne rør til overflatevannet og da vil det bli bedre forhold for renseanlegget. Det vil kunne ta hånd om mer kloakk enn tilfelle er nå. Og når vi først gjør jobben med å grave opp her, bytter vi rørene. Halve jobben er jo gravingen. Totalt vil det være snakk om ca 200 meter ledningsnett, utdyper anleggsleder Stein Viggo Karoliussen. En del av arbeidet vil også være å krysse E6 med nytt ledningsnett. Da vil det bli satt opp lysregulering siden det bare vil være et åpent kjørefelt for en kort periode. - Dessverre må vi gjøre det på denne måten. Det finnes ingen annen utvei. Vi må krysse E6 for å fullføre jobben. Men vi bør klare å

12

gjøre den jobben på under en uke, sier Karoliussen. Etter at arbeidsgjengen har krysset E6 vil gang- og sykkelveien bli gravd opp et stykke sørover. Det er nemlig der en del av ledningsnettet kommer til å bli lagt. - Vi blir nok ikke ferdig med denne jobben før et stykke utpå nyåret. Vi har også en ekstra utfordring med dette prosjektet. Vi kan bare jobbe når det er fjære. Når floen er på topp oversvømmes hullet vi graver i med vann. Muligens må vi snu litt på arbeidstiden fremover. Det bestemmer flo og fjæra, oppsummerer Karoliussen.

Her følger en kort beskrivelse av prosjekter der Narvik VAR KF er oppdragsgiver i tiden fremover: Millerjordnes v/Rema 1000 Ankenes: Graving fra krysset v/Rema, over E6 og i gang/sykkelveien omlag 160 m sørover til Ankenesv. 35. Etablering av overvannsledning og utskifting av vann og avløpsledninger. Pågår. Teknologiveien: Graving i Teknologiveien v/Natec og ned forbi Taraldsvik avløpsrenseanlegg.

Etablering av overvannsledning. Forventet oppstart desember 2006. Ankenesveien v/ Sanitetshuset: Graving i Ankenesveien fra Sanitetshuset og omlag 100 meter mot Ankenes kirke. Utskifting av vann og avløpsledninger. Forventet oppstart desember 2006. Finbekken: Graving i Furuveien, deler av Aspeveien og Heggeveien. Utskifting av vann og avløpslednigner. Forventet oppstart januar 2007. Fagernes: Graving på Skrenten fra Skrenten 31 og mot byen samt Tverrbakken. Etablering av overvannsledning og utskifting av vann og avløpsledninger. Forventet oppstart februar/mars 2007.

Visste du at: Ved vannlekkasjer og avløpsbrudd på offentlig ledninger og driftsforstyrrelser på installasjoner rykker VA-vakta til Narvik VAR KF ut. Driftsproblemer på privat ledningsnett rykker en kun ut for å begrense skadeomfanget.


Visste du at: Kjøkkenavfallskvern er ikke tillatt å montere i Narvik kommune.

Ola Berg kjører kranbilen til Narvik VAR KF. Og med bosted i Skjomen og arbeidsstart klokken 07.00 i Narvik blir det ikke tid til å sove lenge om morgenen.

Morgenfuglen Ola Berg

KRANBILSJÅFØR: Ola Berg har full kontroll, og bruker kort tid på å tømme papircontaineren utenfor Rema 1000 på Ankenes.

z- Vekkerklokka ringer klokken 05.15. Det er tidlig, men man blir fort vant med rytmen. Man får jo med seg morgenen, utdyper sjåføren. Og akkurat denne morgenen er det tømming av papircontainere som står på arbeidsplanen. Men med en velutstyrt kranbil er det hele gjort på få minutter. Mannen tømmer både glass og papircontainere som er satt ut ulike steder i nærområdet. - Jeg rygger mot containeren ved hjelp av et kamera i bilen. Når jeg ser at den er låst mot bilen går jeg ut og hekter på kjettingen på containeren. Så er det bare å trykke på knappen. Maskinen gjør resten, forklarer Ola Berg, mens containeren blir løftet opp i luften, snus nesten på hodet og vips så er den tømt. Til tross for at Berg er fylt 50 år har han kort fartstid ved Narvik VAR KF. Han startet sin karriere der for under et halvt år siden. - Jeg trives kjempegodt i jobben. Det blir mye farting og det liker jeg. Jeg er ikke bare rundt omkring i Narvik. Det blir både turer til Kjøpsvik, Drag, Gratangen og Grovfjord. I tillegg er det mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til jobben. I morgen skal jeg eksempelvis til Gratangen for å tømme glasscontainere, utdyper Ola Berg.

13


Visste du at: Vidrek vannverk forsyner 100 abonnenter med sitt 3,8 kilometer ledningsnett.

Se nøye på de to bildene. På bildet til venstre er dunken plassert riktig og på det til høyre er dunken plassert galt. – Dunken skal plasseres til veikanten og ikke på fortauet eller i veien, påpeker Per Sverre Simonsen.

Besværlig dunkplassering Bildene er tatt i Tøttaveien, men renovatørene til Narvik VAR KF opplever det samme over hele byen. Mange plasserer søppeldunkene sine feil slik at de blir stående i veien for forbipasserende. Og ikke minst for brøytebilene nå som vinteren setter inn. 5.juli i år startet den nye renovasjonsordningen med en dunk for matavfall og en dunk for det brennbare avfallet. Det skapte kaos i hele byen. – Dunkene skal settes til veikanten med håndtaket vendt utover. Da vi startet opp stod alle dunkene midt på fortauet fordi folk trodde at det var slik det skulle være, men ting har gått seg mye bedre til nå. I løpet av den første dagen med den nye ordningen hadde jeg flere hundre telefoner fra kunder som lurte på et eller annet, erindrer avdlingsleder Per Sverre Simonsen. Han legger også til at renovatørene plikter å sette søppeldunkene tilbake på riktig plass når tømmingen er gjort. Totalt ble det plassert ut 16 000 nye søppeldunker av Narvik VAR. Alle disse skal tømmes av renovatørene. For å hjelpe renovatørene og gjøre jobben deres enklest mulig, er det viktig å huske på at håndtaket på søppeldunkene skal vendes utover mot veien. – På den måten slipper guttene mine å drive og snu på dunkene når de kommer og skal tømme dunken. Med så mange dunker ute i sirkulasjon sparer det oss både for tid og krefter, understreker Simonsen. I disse tider med kuldegrader ber Per Sverre Simonsen folk om å huske på å pakke inn asken fra vedovnen eller peisen inn i plast før de legger den i dunken. All tømming skjer automatisk med at hver dunk løftes mekanisk bak søppelbilen. Når dunken tømmes og asken suser ut ender den som regel midt i fleisen på renovatørene og det er ikke særlig morsomt. – Nei, det er det ikke. Derfor må folk huske å pakke inn asken sin på en forsvarlig måte før den legges i søppeldunken.

14

RIKTIG: Per Sverre Simonsen vender tommelen opp for riktig plassering av søppeldunken; Ved veikanten og med håndtaket vendt utover.


Visste du at:

«

Narvik vannverk forsyner ca 14 800 personer i Narvik, Ankenes og Håkvik. Vannverket har 98 km ledningsnett. Ledningsnettet er eksempelvis like langt som fra Narvik by og til Tjeldsunbrua i Troms.

Nei, det er det ikke. Derfor må folk huske å pakke inn asken sin på en forsvarlig måte før den legges i søppeldunken

»

GALT: Per Sverre Simonsen vender tommelen ned for gal plassering av søppeldunken; den er plassert midt på fortauet.

15


Avløpsrenseanlegget i Bjerkvik har gitt fjæra på stedet nytt liv. – Nå går det an å gå seg en tur i ei langt reinere fjære, sier Ivar Jan Fossheim som er nærmeste nabo til renseanlegget.

Skitbra renseanlegg - Fjæra i Bjerkvik er blitt farbar

Medby renseanlegg ble ferdigstilt og tatt i bruk for snart to år siden. Fram til jula 2004 gikk kloakken fra Bjerkvik rett i havet. Et rør lå 30 meter ut i havet og ut av det plumpet avføringen til Bjerkviks befolkning. Ivar Jan Fossheim er glad for at den tiden er forbi. – Før var det masse måser som pleide å være akkurat der kloakken gikk ut i havet. Nå som skiten ikke lenger kommer ut i havet så har også måsene forsvunnet, sier Fossheim som bor bare noen meter unna renseanlegget i Bjerkvik. Alt av kloakk fra husholdningene i Bjerkvik kommer innom renseanlegget. Alt av tørrstoff, det vil si avføring, tuer, underbukser, snus og mye annet rart, blir stoppet av silefiltrene, mens vannet blir sendt videre til havs. En gang i kvartalet tømmes den store containeren som samler opp alt tørrstoffet. – Forbedringen fra den tida da kloakken gikk rett i havet er stor. Nå kan man bade i fjæra her i Bjerkvik uten problem. Det er blitt et langt hyggeligere miljø i fjæra, sier Tor Edvardsen, Narvik VAR KFs egen mann i Bjerkvik. Fisken trives godt ved utløpet til avløpsrøret som ligger ute i havet utenfor Bjerkvik. Der renner fortsatt alt av kloakkvann ut og sørger for et næringsrikt område for fisk. Innimellom pleier det å ligge fiske-

MEDBY RENSEANLEGG: Renseanlegget ved Bjerkvik ble åpnet før jul i 2004. Det ligger like anlegg i Taraldsvik og på Hatteberget. Et annet renseanlegg finner man i Håkvik.

PÅ SAMLEBÅND: Avføringen til hele Bjerkvik kommer på samlebånd i renseanlegget på Medby. Derifra går den direkte inn i en stor container. Narvik VARs Tor Edvardsen forklarer Ivar Jan Fossheim hvordan renseanlegget fungerer.

båter nettopp der for å fange den store mengden med fisk som ligger like ved utløpsrøret. Det tror ikke Tor Edvardsen er særlig lurt. – Nei, det tror jeg det burde bli slutt på, det

er ikke sikkert at fisken blir så veldig god etter å ha ernært seg på kloakkvannet. Det er ingen i Bjerkvik som kjøper av den fisken, men fiskerne klarer kanskje å lure Narvikfolk til å kjøpe den, spøker Edvardsen.

Publisert 22. november 2006 • Utgiver: Narvik VAR KF • Grafisk produksjon: Markedsavdelingen, Fremover AS Tekst og foto: Tommy Jenssen og Ole Petter Høgset • Trykk: Graficom AS • Opplag:13.000

Profile for Narvik VANN

Ren info 01 06  

Ren info 01 06  

Advertisement