Page 1

Ren Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR

Nr. 1 • 2009

www.narvikvar.no

VI gjør narvik renere

narvik var – hver dag2


Innhold 3 Hjelp oss å holde byen ren . . . . . . . . . . . . . . 4 Jenter som elsker vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vannets kretsløp i Narvik . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Billigst i Nord-Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Avansert driftsstyring . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hovedoppgave sammen med VAR . . . 14 Slamtømmekalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lite rotter i sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Spørsmål vi ofte svarer på . . . . . . . . . . . . 15 Prosjekter Narvik VAR . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mattilsynet er fornøyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

leder Narvik VAR gjør Narvik renere, men vi trenger hjelp av DEG - til og kildesortere hjemme, til å levere rett avfall på returpunktene og følge de retningslinjer vi har. Vi har også Norges beste vann – så i Narvik er det ingen grunn til å kjøpe flaskevann, med Norges beste vann i springen. Tenk så heldig vi er som bruke ubegrenset med rent vann, som mange plasser i verden er en begrenset ressurs. Når vi er ferdig med vannet slippes det ut i avløpsystemet vårt, hvor man er trygg på at det blir renset godt før det slippes ut i fjorden, slik at vi kan bade i rent friskt vann. I tillegg gjør Narvik VAR en ekstra innsats for at badestrender skal se hyggeligere ut. Vi setter også opp ekstra avfallsdunker for turistsøppel, slik at Narvik skal være en trivelig plass å være både for turister og oss som bor her. Vi ønsker alle en fin og solrik sommer! Trude Bertnes, Daglig leder Narvik VAR KF

Narvik VAR på nett

F

or å styrke kommunikasjon med Narvik Kommunes innbygger har Narvik VAR KF etablert egen hjemmeside med adressen www.narvikvar.no Her kan du laste ned skjemaer for gravemelding, vannmålermelding og skjema for bytte av dunk, for å nevne noe. Du finner og oversikt over prosjekter, gebyr og prisliste med sammenlikning av gebyr mot andre kommuner, tømmekalender for innhenting av søppel og komplett oversikt over alle ansatte og deres kontaktinfo. Vi har og lagt ut våre hovedplaner for vann og vannmiljø (avløp) som gir oversikt over kommende aktiviteter og tidspunktene for disse. Du finner også linker til aktuelle fagforumer, samt lover og regler.

”Klikk” deg innom våre nettsider…

Narvik VAR KF Vann avløp, renovasjon

2Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken, 2. etasje

www.narvikvar.no

Vakttelefon: 901 16 300 Telefon: 76 91 37 00 • Telefax 76 91 37 01 E-post: postmottak@narvik.kommune.no. Åpningstid: 08.00 – 15.30


Gode skussmål fra Mattilsynet Nylig holdt Mattilsynet revisjon på Taraldsvikfossen vannverk, og resultatet kan Narvik VAR være stolt av.

Tore Nicolaysen (t.v.) og Marit Hagen Johansen fra Mattilsynet er veldig fornøyd med jobben som Frank Berntsen og de andre i Narvik VAR gjør.

H

vor ofte vi holder revisjon kommer an på hvor veldrevet bedriftene er. Narvik VAR har vi en god dialog med gjennom hele året, så revisjon blir holdt mellom hvert andre og hvert fjerde år, forteller en tilfreds inspektør i Mattilsynet, Marit Hagen Johansen. Under en revisjon blir det sjekket om regelverket blir fulgt, og at internkontrollen er tilfredstillende. Denne gangen ble høydebassengene, ledningsnettet og rutinene gjennomgått, i tillegg til beredskapen. – Vi fant ikke noe å sette fingeren på under gjennomgangen, og det er vi veldig fornøyd med, sier Marit Hagen Johansen. Taraldsvikfossen vannverk er såpass stort at de deler det opp i to revisjoner. Til neste år blir resten av anlegget revidert. Det at Narvik VAR har en god dialog med Mattilsynet setter Frank Berntsen pris på. – Vi synes det er viktig å opprettholde den gode dialogen. Vi er ofte i kontakt med Mattilsynet for å diskutere forskjellige saker. Til neste år skal vi bytte UV-anlegget i Taraldsvikfossen og da tar vi en dialog med Mattilsynet i forkant, forteller Berntsen som synes det er betryggende med støtte fra Mattilsynet. Det er Narvik VAR sitt ansvar å sørge for at de forskjellige jobbene blir gjort riktig, men Mattilsynet informerer om regelverk og i neste omgang reviderer de om opplegget er bra nok. – Vann er det viktigste næringsmiddelet vi har, og alle mennesker trenger det uansett. Derfor er det viktig at alle regler og rutiner blir fulgt veldig nøyehos leverandørene, avslutter inspektør Tore Nicolaysen i Mattilsynet.

En av de viktige oppgavene Narvik VAR gjør er å analysere vannkvaliteten. Her ser vi Odd-Arne Nyborg ta vannprøver på Ankenes.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF2


Hjelp oss å holde Narvik ren Renovatørene til Narvik VAR jobber kontinuerlig med holde Narvik rent. Men det kreves også litt av innbyggerne i kommunen for å holde det renest mulig.

Her ser vi Per Sverre Simonsen foran en av de mange søppelboksene de setter ut på de forskjellige badeplassene i kommunen. I bakgrunnen ser vi en klasse fra Ankenes barneskole som er veldig glad for at renovatørene tar på seg ekstrajobben med å plassere ut og tømme søppelboksene på de attraktive friområdene som byens badestrender jo er.

2www.narvikvar.no


Dette er dessverre et syn som man kan se ved returpunktene alt for ofte. Her ved Ica Finnbekken. – Hjelp oss å holde byen ren og pen, også ved returpunktene, ber Per Sverre Simonsen.

P

å flere plasser i byen har Narvik VAR satt opp returpunkt hvor innbyggerne kan kvitte seg med blant annet papir og glass. Disse er flittig brukt, og de fleste bruker de på den måten de skal brukes. Men en del plasserer søppelet sitt ved siden av konteinerne i stedet for oppi dem. – På mandager er det ofte mye søppel og rot rundt returpunktene. På tross av at det er god plass i konteinere er det noen som plasserer søppelet i hauger ved siden av de, forteller en litt fortvilet driftsleder Per Sverre Simonsen. Han undres over at innbyggerne er miljøvennlige nok til å oppsøke returpunktene, men ikke til å kvitte seg med søppelet sitt på en ordentlig måte. – Vi finner også en del søppel ved returpunktene som ikke hører hjemme der. Det kan være malingsspann og forskjellig som skal leveres direkte til Djupvik. Dette kunne vi godt tenke oss å få hjelp av innbyggerne til å løse, ber Simonsen. Våren er oppryddingstid Narvik har mange skoler og foreninger som frivillig tar på seg jobben med å

Slik kan og bør det se ut rundt returpunktene. Her er Per Sverre Simonsen ved returpunktene til Sildretunet Studentby.

plukke søppel i sitt nærområde. Det er Narvik VAR veldig glad for, og de legger gjerne til rette for at skolene og foreningene kan kvitte seg enkelt med det søppelet de rydder opp. –Vi har nå nylig vært og hentet en konteiner ved Beisfjord skole som vi plasserte der i forbindelse med skolens Ruskenaksjon. På Veteranplassen rydder veteranforeningen hvert år, og vi bidrar med å plassere og hente konteiner til søppelet, forteller Simonsen som er veldig glad for det engasjementet mange viser for å holde kommunen sin ren. Ekstraservice Våren har gjort sitt, og sommeren er over oss. Det betyr deilige dager på byens badestrender og friområder. Narvik kommune har mange flotte badestrender som er godt besøkt, spesielt i sommerhalvåret. Ornesvika er definert som offentlig badeplass, mens Langstranda og strendene på Ankenes, Håkvik og Bjerkvik ikke er det. Det vil si at det er ingen som har ansvar for å sette ut søppelbokser og å holde det rent. Det har imidlertid Narvik VAR gjort noe med.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

– Vi har valgt og sette ut søppelbokser på de forskjellige strendene så de som besøker strendene kan kvitte seg med søppelet på en miljøvennlig måte. Disse boksene er godt brukt, og det er vi glade for, men dessverre er det noen som kjører med sitt private husholdningsavfall til blant annet konteinerne på Langstranda. Det er veldig synd, for det skaper problemer for oss, forteller Per Sverre Simonsen. Han håper at man i år kan unngå dette. Har en visjon Per Sverre Simonsen er en visjonær mann, og hans drøm og ønske er at Narvik kan bli Norges reneste by. – Tenk om vi kunne ha fått tilbake gatefeierne, hatt midler til å spyle sentrumsgatene en ekstra gang i løpet av sommeren, og kunne satt ut toaletter på de forskjellige badeplassene. Dette håper jeg at kan la seg gjøre, men først og fremst trenger vi hjelp av innbyggerne til å holde Narvik renest mulig. Det gir en mye renere og triveligere by, og det gjør at vi i Narvik VAR fortsatt kan yte ekstraservice til byens befolkning, sier Per Sverre Simonsen.2


Vi elsker

vann! E

tter at jentene i kjemiklassen på Frydenlund fikk høre et foredrag om vann og se på anlegget ved Taraldsvikfossen, synes de at vannet smaker annerledes. – Vi hadde ikke trodd at et foredrag om vann kunne være så interessant, forteller Katrine Raupp Hansen, Diane Jensen, Mari Vinje Voll og Joanna Sulkowski. De går 2. året på realfagslinja ved Frydenlund og er noen av de som hørte på foredraget avdelingsleder ved Narvik VAR, Jostein Starbo, holdt for kjemiklassen i mai. Starbo fortalte litt om de farlige stoffene som kan finnes i vann, og hva Narvik VAR gjør for å forhindre vekst av, og oppdage bakterier. – Kjemi er et spennende fag, og når vi kan relatere det til noe vi bruker hver dag blir det mer interessant, sier jentene som etter foredraget ikke utelukker at de en dag begynner å jobbe innen vann og avløp. Elevene lærte også at hvert enkelt menneske bruker ca 200 liter vann i døgnet, og litt om den jobben det er å frakte vann frem til brukerne. I Narvik er det hele 356000 meter vannledninger og 4500 kummer. – Nå tenker vi faktisk over alt arbeidet som ligger bak, før vi kan tappe vann i kranene vår, forteller jentene. I tilknytning til foredraget fikk elevene om-visning på Taraldsvikfossen vannverk. Her fikk de blant annet se vannbassengene hvor vannet kommer inn med en fart på 120 liter i sekundet. De fikk også se renseanlegget. – Det var kjempeartig å få se inne på vannverket. Det var helt annerledes enn vi trodde, vannet sto jo stille i bassengene tross trykket det blir sendt ned med, sier Katrine Raupp Hansen og Diane Jensen som var veldig fornøyde etter foredraget og omvisningen. Og om noen år møter vi kanskje noen av jentene på Narvik VAR? – Man gjør jo noe veldig nyttig, i tillegg til at man er sikra jobb. Vann må jo mennesker ha uavhengig av finanskrisa eller andre ting, avslutter Mari Vinje Woll og Joanna Sulkowski.

2Diane Jensen, Katrine Raupp Hansen, Mari Vinje Voll og Joanna Sulkowski kan godt tenke seg å jobbe med vann i fremtiden.

www.narvikvar.no


Informerer og rekrutterer Narvik VAR reiser rundt og holder foredrag om vann og avløp. – Vi drar gjerne rundt i klasser for å holde foredrag. Det gir oss en mulighet til å fortelle om hva vi driver med, og også rekruttere noen til et yrke innen vann og avløp, forteller Jostein Starbo. Han holder ofte foredrag for barne- og ungdomsskoler i tillegg til videregående- og høgskoler. – I Norge jobber det 6000 personer kontinuerlig hver dag med vann og avløp. Velger man et yrke innen vann og avløp er man sikret jobb i uoverskuelig fremtid, sier Starbo, som gjerne ser noen av elevene igjen om noen år på Narvik VAR.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF2


Vannets kretsløp i Narvik

Her komme

2www.narvikvar.no


k I

Narvik kan man veldig forenklet si at vannet vi får i kranene våre går i et evig kretsløp Forsnesvannet og havet, med en del stopp underveis. Vannet kommer fossende ned rørgata fra Forsnesvannet til Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg. Før det blir renset og sendt videre har det vært en liten tur innom et lite kraftverk som produserer strøm til Nordkraft, som igjen bringer lys og kraft ut til byen. Etter rensing går Norges beste vann til alle byens abonnenter. Etter bruk går det ut i avløpssystemet, via renseanleggene og ut i havet, der det til slutt fordamper og blir til skyer. Disse blir igjen til regn som strømmer ned i fjellene rundt byen, hvor noe av dette havner tilbake i Forsnesvann. Dermed er ringen er sluttet, og Norges reneste vann kan nok en gang kan ta fatt på sin vandring.

er tegning

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF2


rdningen Renovasjonso nder 7 er u i Narvik kost n per kroner dage husstand. nn i springen va t sk ri f t n Re g din familie koster deg o dagen. kun 5 kroner

Mange er veldig opptatt av hvor mye de betaler i kommunale avgifter og hva de benyttes til. Visste du at Narvik VAR KF har blant landets billigste avgifter på vann, avløp og renovasjon?

Det koster kun noen få kroner dagen å få rent vann i springen for deg som bor i Narvik. – Narvik har blant norges laveste gebyrer på vann, avløp og renovasjon , sier økonomilsjef Per Inge Lyngvær i Narvik VAR.

2

10

www.narvikvar.no


En av de billigste i landet V ann, avløp og renovasjonstjenesten til kommunen ble etablert som et eget kommunalt foretak i 2004 hvor formålet blant annet var å få mer fokus på å tilby gode tjenester til en fornuftig penge. – Tjenestene vann, avløp og renovasjon skal leveres til selvkost, noe som vil si at inntekter fra abonnenter kun skal dekke kostnadene for levering av de ulike tjenestene, forteller økonomisjef Per Inge Lyngvær som i Narvik VAR. Det er ikke tillatt at pengene brukes på andre områder i kommunen, noe som ivaretas ved at det føres eget regnskap for tjenestene som kontrolleres og godkjennes av revisor. Skulle det ett år være et overskudd på en av tjenestene, blir disse pengene satt på et øremerket fond tilhørende tjenesten. Fondet brukes senere innenfor samme område og på den måten kommer alle innbetalte penger deg som abonnent til gode. Hvert år blir priser for kommunale tjenester rapportert inn til SSB (KOSTRA-rapportering) slik at kommunen kan sammenligne

Narvik

Bodø

priser på de ulike tjenester i alle Norges kommune, herunder også årsgebyr for områdene vann, avløp og renovasjon. Innrapporteringen gjør det mulig å sammenligne priser for våre tjenester i Narvik Kommune mot andre tilsvarende kommuner som Harstad, Tromsø og Bodø. For øvrig kan en også sammenligne mot gjennomsnittspris i fylket og på landsbasis. Tallene nedenfor viser priser for 2009 for en såkalt ”normal bolig” på 120m2 som alle kommuner er pliktig å rapportere på. Prisene som er oppgitt er uten merverdiavgift, da denne avgiften viderebetales til Staten og er ikke med på å finansiere tjenestene. Narvik kommune er billigere enn vår nabokommuner og gebyrene er mye lavere enn gjennomsnitt i Nordland. På landsbasis så varierer prisene svært mye, og varierer en del fra år til år, men Narvik kommune ligger langt opp på listen. På www.narvikvar.no finner du en mer detaljert oversikt og utvikling av gebyrene tilbake til 2004 da foretaket ble etablert.

Harstad Tromsø Gj.snitt Gj.snitt

Nordland Norge Vann

1 463

2 429

2 064

1 851

2 730

2 515

Avløp

1 955

1 928

2 169

1 891

2 334

2 923

Renovasjon

2 326

2 280

2 736

3 446

2 359

2 157

Sum

5 744 6 637 6 969 7 188 7 423 7 595

Diff. i kr

+ 893

+ 1 225

+ 1 444

+ 1 679

+ 1 851

Diff. i %

+ 15 %

+ 21 %

+ 25 %

+ 29 %

+ 32 %

LKAB og REC Scancell holder avgiftene nede

Narvik VAR leverer ikke bare vann til byens innbyggere. Industrien trenger også store mengder vann med høy kvalitet. Det gir innbyggerne lavere vannavgift. – Store bedrifter bruker mye vann og de må betale for det de bruker. Store produksjonsselskap som er etablert i kommunen gir derfor større inntekter og en kan derfor si at store bedrifter som LKAB og REC Scancell er med på å holde avgiftene nede for kommunens innbyggere, sier Per Inge Lyngvær. – For LKAB Norge AS har stabil vannforsyning stor betydning for sikkerhet og drift i anlegget. Vi har ikke hatt driftsforstyrrelser som følge av svikt i vannforsyningen, og samarbeidet med Narvik VAR er meget godt. Vi er veldig fornøyd med Narvik VAR som vår vannleverandør, og vi ser positivt på at vårt bidrag til VAR, som følge av stort vannbehov, bidrar til å holde gebyrene for innbyggerne i Narvik nede. sier Harald Strømsnes i LKAB.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

11

2


Full kontroll: Jostein Starbo har full kontroll på alt av vann og avløp i Narvik via et sentralt drifstyringsprogram på datamaskinen. – Med en internettlinje og en telefon kan jeg styre hele anlegget, uansett hvor jeg er i verden, sier han.

Nøye overvåket F

or å kunne sikre best mulig vanntilførsel og full kontroll på ledningsnettet og tekniske installasjoner, har Narvik VAR investert i et svært avansert driftsstyringsprogram. – Fra dette sentrale driftsstyringsprogrammet kan vi blant annet holde oversikt over vannforbruket i hele eller deler av kommunen. Vi kan stenge og åpne ventiler og se på historikken til de forskjellige anleggene på en datamaskin uansett hvor vi er i verden, sier avdelingsleder ved vann og avløp, Jostein Starbo. Med en gang det er en indikator på at noe ikke stemmer, sendes det ut en melding til vakttelefonen som er døgnbemannet. Vi kan i prinsippet styre alle de tekniske installasjoner fra en datamaskin. Dersom det oppstår noe, en hendelse eller noe går galt, vil alarmen som sendes ut gi vakten mulighet til å iverksette tiltak for å forhindre større driftsavbrudd, forteller Starbo. Faktisk kan man sitte i Spania, eller på en fjelltopp, og styre og

2

12

holde oversikt over Narviks vann og avløp, så lenge man har en telefon og tilgang til internett. Drift og vedlikehold Narvik VAR KF har en målrettet og overordnet strategi om å ha høy leveringssikkerhet og ett av Norges beste vann. For å nå disse målene må man ha gode rutiner og høy fokus på optimal drift og vedlikehold. – Vi har en utskiftningshastighet på godt over fem prosent, mens landsgjennomsnittet ligger på ca en prosent. For å sikre vannforsyningen til våre abonnenter, og ikke minst sørge for en miljømessig håndtering av avløpet, har vi valgt å legge oss på en offensiv måte å jobbe på, forteller en fornøyd Jostein Starbo. Et lite bilde på den offensive tenkingen er gjennomsnittsalderen på vannledningene. I Narvik kommune er den på cirka 30

www.narvikvar.no


Narvik VAR ønsker å være god på kvalitet og vedlikehold, og det klarer de, takket være gode rutiner, høy frekvens på utskifting av teknisk utstyr og ledningsnett, samt god hjelp av ny teknologi.

For å sikre høy leveringssikkerhet på Norges beste vann, er det folk fra Narvik VAR på vakt døgnet rundt. Her ser vi Kjell Johnsen i full sving med å rense vannledninger.

år, mens for resten av landet er den på over 60 år. – Ved alle våre tekniske installasjoner er det etablert kontrollpunkter og rutiner for kvalitet og kontroll. Deler og utstyr byttes etter faste mønster, slik at man slipper store overraskelser og driftsavbrudd, sier han. Best i landet Et annet resultat av den offensive tenkingen er kvaliteten på vannet i Narvik. Som mange sikkert vet vant Narvik VAR prisen for Norges beste drikkevann både i 2005 og i 2008. – Vi er stolte av å kunne tilby Norges beste drikkevann i Narvik, og det til en pris som er Nord-Norges rimeligste, smiler Jostein Starbo. Narvik VAR er blant de ledende i landet på vedlikehold av ledningsnettet.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

13

2


Kristian Karlsen og Lisbeth Edvardsen har til sammen lagt bak seg nesten 1000 arbeidstimer når hovedoppgaven deres stod ferdig. De går tredje og siste året ved Allmenn bygg på Høyskolen i Narvik og har valgt å samarbeide med Narvik VAR i hovedoppgaven sin.

Kristian Karlsen og Lisbeth Edvardsen har jobbet mye med hovedoppgaven sin. Veileder ved Narvik VAR, Frank Berntsen (th) er veldig godt fornøyd med den jobben studentene har gjort.

Tar hovedoppgaven i samarbeid med Narvik VAR

I

hovedoppgaven har vi tatt for oss den operative beredskapsplanen til Narvik VAR og revidert risiko- og sårbarhetsanalysen til Narvik vannverk, forteller Lisbeth Edvardsen. Driftsleder for vann og avløp, Frank Berntsen, har vært studentenes veileder under arbeidet med oppgaven. De har sammen utarbeidet en praktisk kriseøvelse. – På bakgrunn av risikoanalysen kjører vi en øvelse som går ut på at det er en lekkasje i tunnelen mellom Forsnesvann og Mørkholla. Skulle dette bli en reel hendelse vil hele Narvik være

2

fri for vann, noe som vil være svært alvorlig, forteller Berntsen. Øvelsen er også en del av hovedoppgaven, og den gir i tillegg til verdifull trening for beredskapspersonellet til Narvik VAR. – Øvelsen blir evaluert og den skal også legges frem ved presentasjon av hovedoppgaven, sier Lisbeth Edvardsen. Frank Berntsen er godt fornøyd med hovedoppgaven til studentene så langt, og når den er ferdig blir den lagt rett inn i beredskapsplanene til Narvik VAR.

Få rotter i sentrum

Tømmekalender slam

Narvik kommune har ikke store problemer med rotter, men i forbindelse med pågående byggearbeid kan man observere enkelte dyr. – Rottene blir redde og stikker av under byggearbeid. Derfor kan man observere rotter på steder man ikke har sett de før, forteller avdelingsleder Jostein Starbo, som samtidig beroliger befolkningen med at rottebestanden er på et minimum. – Det blir tatt kontinuerlige søk og vi setter ut rottegift der rottene blir observert, sier han.

Om ikke lenge starter tømming av slamutskiller og septiktanker i Narvik kommune. Tømmingen vil skje etter følgende tidsplan:

14

• Uke 25 – 26 • Uke 27 • Uke 28

Herjangen - Bjerkvik (inkl Vassdalen) Seines - Trældal Hergot - Strømsnes

Alle abonnentene vil bli kontaktet av entreprenøren som utfører tømmingen for Narvik VAR. Dersom det er spørsmål vedrørende tømmingen, vennligst kontakt Narvik VAR ved Ingunn Eik på telefon 76 91 37 22.

www.narvikvar.no


Har du spørsmål om vann, avløp eller renovasjon får du svar hos Ingunn Eik hvis du ringer 76 91 37 22

Spørsmål vi ofte svarer på 1. Hvordan får jeg nye bioposer? Dersom du knytter en biopose på den dunken du triller til veien, så vil du få en ny rull. Dersom du leverer til fellescontainer, så ønsker vi at borettslaget har et eget lager, og tar kontakt med oss når det er behov for flere poser. Poser kan en også få i ekspedisjonen på Teknisk Rådhus. Har posene lett for å sprekke? Be om ny rull. 2. Jeg glemte å sette frem dunken i dag, hva gjør jeg? Du kan kjøpe en grønn sekk for ekstra avfall på alle bensinstasjoner i Narvik og Bjerkvik. Slike sekker kan du også bruke dersom du har ekstra brennbart avfall du vil bli kvitt. Disse settes fram på tømmedag for brennbart avfall.

3. Hvor kan jeg gjøre av hageavfall? Hageavfall kan leveres gratis på HRS. Matavfallsdunken bør ikke fylles med gress og annet hageavfall. Da vil dette også veies som matavfall hos HRS, og kostnadene vil gå tilsvarende opp.

4. Kan jeg få mindre eller større dunk? Ja, dunkene finnes i 140, 240, 370 og 660 liter. Men sjekk hvor stor boks du har i dag, dette står preget inn i lokket. Ingen bør ha for liten dunk, overfylte dunker kan tiltrekke seg fugler og skadedyr. Husk at du også kan dele dunk med naboen. 5. Hvordan kan jeg få gitt beskjed til Narvik VAR KF? Ring 769 13705, så kommer du til vårt sentralbord. 6. Jeg bruker vanlige bæreposer til matavfallet, men boksen blir ikke tømt. Hvorfor? Matavfallet skal bli til jord, og plastposen blir ikke til jord, derfor kan vi ikke ta med matavfall innpakket i plast. 7. Når blir slamtanken på min eiendom tømt neste gang, og hvor ofte blir den tømt? I partallsår blir slamtanker tømt på sørsiden av Narvik by og i oddetallsår blir slamtanker tømt på nordsiden av Narvik by. Slamtanker tilknyttet bolig blir tømt hvert andre år og slamtanker tilknyttet fritidsbolig blir tømt hvert fjerde år.

8. Hvordan regner dere ut hva jeg skal betale i vann- og avløpsgebyr? Vann- og avløpsgebyret er beregnet med en fastdel og en forbruksdel. Både fastdelen og forbruksdelen beregnes etter bygningens bruksareal (d.v.s. alt areal innenfor yttervegg). Dersom vannmåler installeres, vil forbruksdelen bli beregnet etter faktisk forbruk. Garasje som er fastbygd i huset kan søkes fritatt. 9. Hvis jeg har dårlig trykk eller er fri for vann, hva gjør jeg? Da ringer du vakttelefonen tlf 901 16 300, som kommer og kontrollerer hva det kan være. 10. Hvis det kommer vann opp av bakken eller i veien (overvann)? Da ringer du vakttelefonen tlf 901 16 300, som kommer og kontrollerer hva det kan være. 11. Hvis avløpet mitt renner sakte ned eller er tett? Ringer vakttelefonen tlf 901 16300. Vi undersøker hvorfor og spyler eventuelt våre ledninger slik at avløpet åpnes. 12.Hvor mange terminer er det i året? 2 terminer, gjeldende 01.01. – 30.06. og 01.07. til 31.12. betaling hhv 3. mars og 3. september. 13.Hvor skal jeg gjøre av småting som jeg ikke tror kan kastes i min egen søppeldunk? Porselen, keramikk og annet som minner om glass og små metallgjenstander leveres til HRS. Farlig avfall som maling, lim og lakk kan privatkunder også levere gratis til HRS. Elektriske artikler som ovner, TV osv. skal tilbake til forhandler. 14. Kan matavfall pakkes inn i papir? Ja, dette anbefales for å hindre lukt og søl. 15. Jeg skal på ferie, men har ingen som kan sette frem min dunk, kan jeg få hjelp? Ja, ta kontakt så skal vi se på saken, men jeg regner med at de fleste har noen til å se til hus, plen, post og lignende.

Ren Info nr. 1 – 2009 • Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

15

2


Kommende og pågående prosjekter for Narvik VAR

Ny vannledning i Dronningens gate

Ny utslippsledning i Taraldsvik

Ny avløpsledning i Beisfjord

I juni starter arbeidet med å legge ny utslippsledning for overvann fra Taraldsvik avløpsrenseanlegg, og planlagt byggetid er på seks uker. Ingen abonnenter vil bli berørt av arbeidene. På bildet ser vi prosjektleder Siril Sneve foran trasèen for den nye utslippsledningen.

Narvik VAR KF skal ferdigstille avløpsutbyggingen fra 1996 og bygge ei ny avløpsledning ved Fjøsnes i Beisfjord. Avløpsledningen er ca. 320 meter. Kryssing av Fv751 ved Fjøsnes gjennomføres med graving. Arbeidet startet uke 23 og forventes avsluttet i uke 34. Prosjektleder er Maria Langnes, og på bildet ser vi området hvor arbeidene pågår.

Nye hovedplaner I disse dager starter jobben med å revidere hovedplanene for vann og hovedplanene for avløp og vannmiljø opp. Dette er planer som skal gjelde for de neste ti årene. – Revidering av hovedplanene skal være fremtidsrettet og gi oss et innblikk i hva som må til av investeringer i nye anlegg, samt hva som må gjøres av utskifting og fornying av installasjoner og infrastruktur, sier leder for prosjektavdelingen, Åse Soleng. Det er en stor jobb som skal gjøres, og planene skal være ferdig behandlet til budsjettfremlegget neste høst.

Utgiver: Narvik VAR KF • Opplag: 10.000 • Distrbusjon: Posten Norge

Gravearbeidet som pågår i gate 2 er beregnet til å være ferdig før vinteren kommer. Deretter starter arbeidet i Bankbakken, gjennom E6 og ned til jernbanesporet, og videre ned til kryss Valhallbakken. Hele prosjektet ventes å være sluttført sommeren 2010. Prosjektleder er Bjørn Sørensen og entreprenør er A. Markussen AS. På bildet ser vi et gammelt kammer under bakken, der påkoblingen for vannledningene til Ankenes tidligere var.

Profile for Narvik VANN

Ren info 0109  

Ren info 0109  

Advertisement