Page 1

ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ที่

สถานประกอบการ

รายชื่อนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ

อาจารย์นิเทศ

มีนาคม

เมษายน

1 2 3 4 5

1.

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ ที่อยู่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10300 เบอร์ติดต่อ Hum Resources Supervisor 02-1255000 (คุณชลันดา แซ่แต้) Executive Sour Chef 092-6064455 (คุณศิรพงษ์ ประดิษฐ์)

เรียน คุณชลันดา แซ่แต้ (HR) 2. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 48 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขต บางรัก กรุงเทพ 10500 เบอร์ติดต่อ : 02-659-9000 เรียน คุณมนทยา อินทรสุขศรี ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม

6 7 8 9

10

11

มิถุนายน 12

นางสาวขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่ นางสาวอณัญญา เกาฏีระ นางสาวธัญญาเรศ ดาวพิเศษ นางสาวอารีญา พุ่มศรี

089-4920628 083-1603321 085-3719256 084-5978996

อ.ปรัชญา แพมงคล

*

*

*

นายณัฐวัฒน์ เนื่องอุทัย

094-921-6562 อ.ปรัชญา แพมงคล

*

*

*

13

14

ก.ค. 15

16


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.

ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK นางสาวกฤษณา คิดข้างบน 110 Wireless Road Bangkok นางสาวทัชชญา เกษมกิตติธรา 10330 Thailand Manager,Human Resources 098-2700623

085-1098618 095-4899013

อ.ปรัชญา แพมงคล

*

*

*

094-0271193 088-0928371 095-0340759 095-4295557

อ.นฤศร มังกรศิลา

*

*

*

เรียน คุณทัศนีย์ พันจันทร์ดี ตาแหน่ง Manager,Human Resources 4.

ซิซซ์เล่อร์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ อมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์ร้าน 061-4212049 เบอร์ผู้จัดการร้าน 095-9597679 เรียน คุณมาโนต บุญสุข ตาแหน่งผู้จัดการร้าน

นางสาวปิยาภรณ์ มนตรี นางสาวอธินันท์ ช่างทรัพย์ นายจิรายุ ซิ้มเจริญ นางสาวสรารัตน์ สุราฤทธิ์


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 5.

ร้าน อานตี้ แอนส์ (บิ๊กซี นครปฐม) บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด 754 ถ เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม เบอร์ผู้จัดการร้าน 0619266932

นางสาวปานสิน แตงทองแท้

091-6081744

อ.นฤศร มังกรศิลา

092-3934053

อ.นฤศร มังกรศิลา

เรียน นางอรอุมา สมัครคุณ

6.

BreadTalk (เซ็นทรัล มหาชัย) นางสาวชนากานต์ มาถี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (สาขาที่ 00019) เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ตาบลนาดี อาเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์ร้าน 065-5204085 เรียนถึง คุณปาริชาติ การัมย์ (ผู้จัดการ)

*

*

*


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 7.

BLUE ELEPHANT นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี 233 ถนนสาธรใต้ แขวง ยานนาวา , นายทศพล ศิริกิติกุล เขต สาทร กรุงเทพฯ10120 นายจิรพัฒน์ ประทุมธารารัตน์ เฉลิมพล เจนตระกูลโรจน์ Exclusive chef เบอร์ 080-0031616 (เชฟผู้ดูแล)

087-3682850 061-7360244 094-9398560

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

*

*

*

064-7786329 061-6053010

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

*

*

*

เรียน คุณนูรอ โซ๊ะมณี-สเต็ปเป้ ตาแหน่ง Founding Partner & Director 8.

ร้านเหมือนฝัน 15/8 หมู่ 4 แจ้งวัฒนะ ตาบลคลอง เกลือ อาเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-5737381 (ร้าน) 081-6324748 (ผู้จัดการร้าน) เรียน นางสาวนุชธิรา เย็นเยือก (ผู้จัดการร้าน)

นายณกรณ์ ก้านลาย นางสาวธนวรรณ แย้มพุชชง


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 9.

ร้านสเวนเซ่นส์ (SWENSEN’S) สาขา นางสาวศุภกานต์ เนื้อเย็น TOWN IN TOWN 1329/10 ซ.ลาดพร้าว 94 ปัญจม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์ร้าน 02-9345989 เบอร์ผู้จัดการ 063-7752126 เบอร์พี่เลี้ยง 092-5322723

เรียน คุณอรดี ภูผานี (ผู้จัดการร้าน) 10. บริษัท ต้มยากุ้ง จากัด (ร้านต้มยา กุ้ง& super flow) 9 ตรอกมะยม ถนนจักรพงษ์ แขวง ตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐจีรา ทิพ สุขุม เบอร์ติดต่อ 061-3862718 / 02-6295102 เรียน คุณวชิรวิทย์ เมืองสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวธนวรรณ เอี่ยมคง นายภิเษก วิชิตธนาฤกษ์

091-0530633

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

*

*

*

092-4908149 092-4064455

อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์

*

*

*


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 11. คิงออนซินนามอน (ร้าน

CINNABON) 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 เลขที่ ห้อง 101 อาเภอบางใหญ่ ตาบลเสา ธงหิน นนทบุรี 11140 084-4242194, 063- 2709202

นายวรวิทย์ นิลสุขุม นางสาวนิชาภา ทองอยู่

087-5936325 064-4824156

อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์

*

*

*

นายธนกร ทองคาดี

095-8384815

อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์

*

*

*

เรียน คุณสุภาภรณ์ ควานห้อง (ผู้จัดการ) 12. ร้านพิซซ่า ฮัท สาขา โฮมเวิร์ค ราช

พฤกษ์ 111 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 เบอร์มือถือ 090-9856153 (ผู้จัดการร้าน) เบอร์มือถือ 086-334840 (ผู้ช่วย ผู้จัดการร้าน) เรียน คุณธัญญาทิพย์ แซ่เซียว (ผู้จัดการร้าน)


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 13. Ramada Plaza Bangkok Menam นายโชติพัฒน์ โรจนะเสน

Riverside ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 084-939-1648 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

061-414-9951 อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์

เรียน จารุวัตน์ มณีโรจน์ ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล 14. ร้าน Blue Whale

392/37 ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 090-9860240 เรียนถึง คุณ อคพจน์ ธีรพงษกร (เจ้าของร้าน)

นางสาวพิชญ์สินี ล้าเลิศยุทธศิลป นางสาวพิชชาพร เชิดชู

080-8143289 096-1546955

อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

*

*

*


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 15. ร้าน LE PITI

บริษัท สยามปิติ จากัด (สานักงานใหญ่) 117/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เบอร์โทรศัพท์ 087-590-0421 (ผู้จัดการ)

นางสาวไอรดา วิเศษศิริลักษณ์ นางสาวธนาวดี ศรีสด นางสาว คริษฐา ทรัพย์ทวี นายฐิติพันธ์ บุญมา

092-8850337 097-0975703 088-9087549 081-6450118

อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

*

*

*

นางสาวนันทฉัตร ฉัตรเที่ยง

097-029-8701 อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

*

*

*

เรียน นายประกิต นุ่มประสงค์ 16. ร้านอาหารญี่ปุ่นอากะ

บริษัท อากะอินเตอร์ฟูดส์ จากัด เลขที่ 99 ห้องที่ 511,512 หมู่ 2 ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-101-0471 เรียน คุณอารีย์ อินทร์จันทร์ ผู้จัดการบริการ


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 17. ฝ่ายครัวการบิน (ดอนเมือง)

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่อยู่ : 333/4 ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-3933475

เรียน คุณวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนา บุคลากร ฝ่ายครัวการบิน

นางสาวศรัณย์พร สายทอง นางสาวลลิตพรรณ คาพรรณ์ นางสาวสุภาพร แจ่มจารัส นางสาวศิริกาญจน์ อิทธิปิยวัช นางสาวเบญจวรรณ ชิณหงส์ นางสาวอรปรียา เพ็ชรสว่างเกิด นางสาวอุษณีย์ สมศรี นายติสรณ์ ธะนะชัย นายสรชัย วัฒน์แก้ว นางสาวนิออน บัวคลี่ นางสาวหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวขจิตประภา ศรีศรันยพงศ์ นางสาวศศิวิมล กล่อมพันธ์ นายนิตินัย ภูดี นางสาวเบญจมาศ พรมภักดี นายสันติภาพ ภมร นายสรวิศ ใจศิริ นางสาวรัตนาภรณ์ แสร์ภู่ นางสาวกาญจนา แก้วมณี นางสาวดลพร อานวยพงศ์ นายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวจุฑารัตน์ นวลหอม

085-4261259 097-2268350 099-1127070 087-5986303 092-2677901 062-8422576 095-9465631 094-8683570 095-4695333 061-181-2270 097-032-2354 092-513-4040 080-919-7241 095-503-3069 095-515-1810 084-802-6524 092-647-9794 ‭086-472-1596‬‭ 095-514-3643 085-164-9822‬ 062-609-1340 095-536-7928

รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์

*

*

*

อ.ศันสนีย์ ทิมทอง

*

*

*

อ.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

*

*

*


ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 18. ฝ่ายครัวการบิน (สุวรรณภูมิ)

นางสาวจิรัฏฐ์ พุทธ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) นางสาวณัฐชยา นภาดล 333/4 ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การ นายยศนนท์ นิยม บินไทย จากัด (มหาชน) ตาบลหนอง นายธนพงศ์ ปัตถานัง ปรือ อาเภอบางพลี จังหวัด นายกีรติ รัตนางกูล สมุทรปราการ 10540 นางสาวธันยา ตั้งจิตรสมานมิตร เบอร์โทรศัพท์ 086-3933475 นางสาวนิตยา ปัตถวะโร นางสาวภัคสราภรณ์ แซ่ลิ่ม เรียน คุณวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ นางสาวนัทธิชา เหาะกุล ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนา นางสาวภันฐิฌาพร พรพิจัยภาค บุคลากร ฝ่ายครัวการบิน นางสาวขวัญจิรา จารัสฤทธิ์

062-1386799 094-084-6383 089-448-3331 098-087-6025 093-559-5624 095-901-8938 093-916-7278 080-4422810 089-1639781 086-2474466 087-3448928

รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อ.ศันสนีย์ ทิมทอง

*

*

*

*

*

*

อ.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

*

*

*

Fsi coop schedule update 8 march 2018  
Fsi coop schedule update 8 march 2018  

Fsi coop schedule update 8 march 2018

Advertisement