Page 1

E.ON Energy Globe 2016


2

E.ON Energy Globe ročenka 2016

E.ON Energy Globe:

Již 8 let v Česku V roce 2016 proběhl již osmý ročník soutěže E.ON Energy Globe. Jedná se o nejvýznamnější ocenění projektů zaměřených na oblast úspor energií a ochranu životního prostředí v České republice. E.ON Energy Globe je součástí mezinárodně pořádané soutěže Energy Globe Award, která každoročně probíhá ve 177 zemích světa. Vítězové národního kola tak mají šanci na postup do mezinárodního finále.

1

8 ročníků

projekt ve světovém finále

51 staveb

221 škol a institucí pro mládež

35 vítězů

1 907 přihlášených projektů 228

130

obcí

finalistů

239

671

nápadů

firem

498 kutilů


E.ON Energy Globe ročenka 2016

Soutěžní kategorie Kutil

Mládež

Všechny projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti.

Projekty z oblasti ekologie, využívání obnovitelných zdrojů či úspor energií, které podporují ekologické myšlení mladých, a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami.

Obec

Stavba

Energeticky úsporné projekty či projekty spojené s ochranou přírody, o které se zasloužila obec. Vlastníkem, resp. plátcem projektu musí být jakýkoli samosprávný celek v České republice.

Veškeré energeticky úsporné stavby s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Firma

Nápad

Projekty zaměřené na úsporu energií nebo ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, jejichž předkladateli jsou právnické osoby podnikající v ČR.

Kategorie věnovaná dosud nerealizovaným nápadům či inovacím z oblasti úspor energií nebo ochrany životního prostředí, kterým soutěž pomůže k životu.

3


4

E.ON Energy Globe ročenka 2016

Jak probíhá soutěž E.ON Energy Globe? 1

Přihlášení projektů (březen–duben) Soutěž každý rok začíná komunikační kampaní s cílem motivovat autory projektů k registraci. Sběr projektů podporují i zpravodajská a oborová média.

Soutěž je v průběhu celého roku mediálně podporována inzercí, komunikačními kampaněmi a PR.

Hodnocení projektů (květen–červen) Odborná komise pod záštitou Akademie věd ČR pečlivě hodnotí všechny přihlášené projekty. Z nich vybere v každé kategorii dva finalisty, mezi kterými volí vítěze široká veřejnost.

2

Tisková konference (červen)

3

Nominované projekty v každé kategorii představujeme veřejnosti. Zároveň jsou na tiskové konferenci významně prezentováni partneři soutěže.

Hlasování veřejnosti (červen–září) Hlasování o nejlepší projekt probíhá online na webových stránkách E.ON Energy Globe. Tato fáze soutěže je komunikačně podpořena jak v televizi, tak online kampaněmi.

Slavnostní vyhlášení (říjen) Prestižní galavečer, na němž jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií i celkový vítěz daného ročníku. Záznam ze slavnostního vyhlášení je vysílán na programu ČT1 v hlavním vysílacím čase.

5

4


E.ON Energy Globe ročenka 2016

5

Odborná porota Hodnocení přihlášených projektů zajišťuje komise složená z předních odborníků Akademie věd ČR a odborných poradců pro jednotlivé soutěžní kategorie.

Odborná porota

Odborní poradci

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., zástupce vedoucího oddělení elektrofyziky

Akad. arch. Aleš Brotánek Autorizovaný architekt zaměřený na navrhování nízkoenergetických a pasivních domů

prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. Univerzita Karlova v Praze, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí

Ing. Libor Hrabačka Vaillant Group Czech, s.r.o., technický ředitel

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., vedoucí vědecký pracovník

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D PORSENNA, o.p.s., ředitel Odborník na oblast energetického managementu a komunální energetiky, podílel se na metodice Smart Cities pro ČR

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v. v. i., oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Ing. Roman Šubrt Energy Consulting – Project, s.r.o., energetický auditor


E.ON Energy Globe ročenka 2016

6

Odměňujeme ty nejlepší Celkový vítěz Celkový vítěz soutěže E.ON Energy Globe odjíždí automobilem ŠKODA Octavia Combi G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Navíc získává tepelné čerpadlo Vaillant.

Vítězové kategorií Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií vyhrávají vůz ŠKODA Citigo G-TEC na jeden rok zdarma. K tomu získávají úsporné spotřebiče od Miele a kondenzační kotel Vaillant.

Hlasující veřejnost Každý, kdo se zúčastnil hlasování o nejlepší projekt, měl rovněž šanci na výhru. Mohl získat buď úsporný domácí spotřebič od Miele, nebo hlavní výhru, kterou byl opět vůz ŠKODA Citigo G-TEC na jeden rok zdarma.


Zahraniční spolupráce V roce 2016 se společnost E.ON stala iniciátorem národních kol soutěže Energy Globe také v Rumunsku a Maďarsku. S realizací tam pomáhá organizační tým z České republiky.

Energy Globe Award Romania

Energy Globe Magyarország

První ročník soutěže v Rumunsku vyvrcholil 6. října 2016 slavnostním vyhlášením vítězů v prostorách Královského paláce v Bukurešti. Do soutěže se od května loňského roku přihlásilo přes 160 projektů v 5 soutěžních kategoriích – Firma, Obec, Kutil, Mládež a Nápad. Vedle vítězů jednotlivých kategorií vyhlásila odborná porota v rámci galavečera i celkového vítěze pro rok 2016. Stala se jím asociace EcoStuff Romania se svým projektem „Škola bez odpadu“ a aktivitou „Vyčistěme Dunaj“ – cyklotůrou, která má za cíl šířit osvětu o potřebě čištění povodí řeky Dunaj od jejího pramene až po Černé moře. Projekt Škola bez odpadu je soutěží pro základní a střední školy a zaměřuje se na sběr recyklovatelných materiálů. Již zanedlouho v Rumunsku odstartuje druhý ročník soutěže.

Společnost E.ON se rozhodla expandovat ekologickou soutěž také do Maďarska. V říjnu 2016 byla soutěž oficiálně představena veřejnosti a zároveň odstartoval registrační proces. Do tří soutěžních kategorií – Obec, Firma a Mládež – se přihlásilo více než 100 projektů. Ty, stejně jako v Rumunsku, důsledně posuzovala porota složená z předních odborníků v oblasti trvalé udržitelnosti. O vítězích kategorií a celkovém vítězi právě hlasuje široká veřejnost a vyhlášeni budou během slavnostního galavečera, který se uskuteční 7. března 2017 v Budapešti. Bez ohledu na letošní výsledek se naši maďarští kolegové již nyní rozhodli soutěž pro příští rok rozšířit o další dvě kategorie.


Bez našich partnerů by to nešlo


E.ON Energy Globe ročenka 2016

9

Organizace soutěže E.ON Energy Globe vyžaduje velkou dávku trpělivosti, nadšení i prostředků. Proto společnost E.ON Energie spolupracuje s partnery, kteří různým způsobem pomáhají soutěž propagovat a podporovat.

Společnosti Panattoni a Accolade byly významnými finančními partnery roku 2016. Komunikace těchto partnerů probíhala zejména v souvislosti s kategorií Obec.

Společnost ŠKODA AUTO věnovala do soutěže hlavní výhru pro celkového vítěze – automobil ŠKODA Octavia Combi G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) – a 5 vozů ŠKODA Citigo G-TEC k ročnímu užívání zdarma pro vítěze kategorií a pro hlavního vítěze hlasovací soutěže.

Společnost CETELEM je dlouholetým finančním partnerem soutěže a zároveň oceňuje kategorii Nápad. Předkladatele vítězného projektu této kategorie každý rok podpoří částkou ve výši 300 000 Kč. V roce 2016 nebyl vítěz kategorie Nápad vyhlášen, společnost CETELEM tedy byla čistě finančním partnerem.

Společnost Miele využila kombinace finančního partnerství a poskytnutí věcných cen do soutěže. Do ní věnovala úsporné domácí spotřebiče pro vítěze všech kategorií i pro hlasující veřejnost.

Společnost Hornbach byla v roce 2016 zejména finančním partnerem, ale ocenila také vítěze kategorie Kutil.

Partnerství se společností Vaillant v roce 2016 spočívalo jak v poskytnutí věcných výher pro vítěze jednotlivých kategorií i celkového vítěze, tak v odborné spolupráci při hodnocení projektů kategorie Firma.

Za veškerou podporu našim partnerům děkujeme!


E.ON Energy Globe ročenka 2016

10

Mediá Dosah mediálních sdělení soutěže Soutěž E.ON Energy Globe stojí za to, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, a proto se do její podpory investuje značné množství času, sil i financí. Výsledkem je pak ideální mediální prostor pro propagaci nejen soutěže samotné, ale také partnerů, kteří nám ji pomohli realizovat.

Celkový zásah mediálních sdělení:

8 181 744 lidí

Zásah populace:

93 %

Počet kontaktů:

209 004 215

Mediální hodnota partnerství:

66 981 328 Kč

Zásah populace v procentech 5 180 000 (60 %) 4 534 956 (51,6 %) 2 605 517 (29,6 %)

2 292 930 (26,1 %) 1 655 086 (18,8 %)

TV

Tisk

PR

1 301 506 (14,8 %)

Rádio

Online

Out-of-home kanály


E.ON Energy Globe ročenka 2016

11

 lní přínosy 2016 Mediální hodnoty vybraných partnerů Hlavním partnerům 8. ročníku soutěže E.ON Energy Globe věnovala společnost E.ON při mediální propagaci největší prostor. Zde jsou výsledky těchto mediálních aktivit. ŠKODA AUTO   Dosah PR   Dosah tištěné inzerce   Dosah out-of-home kanálů

Zásah populace (v %) 1 378 644 (15,7 %) 2 202 135 (25 %) 4 435 455 (50,4 %) Počet

  Zobrazení loga v TV   Zmínky v TV   Viditelnost loga v sekundách

Panattoni Europe & Accolade   Dosah PR   Počet kontaktů z PR

547 24 3 072

Zásah populace (v %) 73 227 (0,8 %) 8 349 659 Počet

  Zobrazení loga v TV   Zmínky v TV   Viditelnost loga v sekundách

Cetelem   Dosah tištěné inzerce   Dosah out-of-home kanálů

259 6 1 693

Zásah populace (v %) 2 202 135 (25 %) 4 435 455 (50,4 %) Počet

  Zobrazení loga v TV   Zmínky v TV   Viditelnost loga v sekundách

259 12 1 632


E.ON Energy Globe ročenka 2016

13

Vize do budoucna? Nabídnout soutěži vůz s elektrickým pohonem ŠKODA Auto je partnerem soutěže již několik let. Celkový vítěz získává automobil ŠKODA na alternativní pohon. Vítězové kategorií i hlasující veřejnost pak mají možnost vyhrát roční zapůjčení vozidla na CNG. Proč podporuje jeden z největších tuzemských podniků soutěž E.ON Energy Globe vysvětluje Michal Pres, vedoucí marketingu. V čem spatřujete největší přínos partnerství ŠKODA AUTO v rámci soutěže E.ON Energy Globe? Začnu možná trochu zeširoka. V celém projektu E.ON Energy Globe vidím špičkově postavenou akci se špičkovým obsahem. A společnost ŠKODA AUTO z podstaty svého fungování ráda podporuje akce, které mají tu nejvyšší úroveň. A zde nemyslím jen úroveň organizační, ale i obsahový rozměr. Lidé na celém světě mají díky Energy Globe možnost přispět k tomu, aby se nám všem na naší planetě Zemi žilo lépe. Velmi se mi tedy líbí koncept celé soutěže, v níž může s dobrým nápadem uspět víceméně každý. Takovou aktivitu já osobně velmi rád podporuji. Pro nás ve ŠKODA AUTO je samozřejmě velkou poctou, že můžeme být partnery zrovna této akce, která se vyznačuje svým obrovským ekologickým rozměrem. ŠKODA AUTO se snaží chovat velmi zodpovědně nejen vůči České republice jako státu, ale i vůči svému okolí, zejména tedy přírodě, která kolem nás je. Partnerství s EEGA je tedy logickým rozšířením našich ekologicky zaměřených aktivit.

Mohl byste stručně popsat, jak vaše partnerství v rámci E.ON Energy Globe v průběhu roku vypadá, a co vše to pro vás jako partnera znamená? Jednou z klíčových věcí je vymyslet obsah, kterým bychom každým rokem naše partnerství oživili. Kdybych měl být konkrétní, tak v prvním roce této spolupráce pod mým vedením, tedy v roce 2015, se naše Octavia G-TEC shodou okolností pyšnila titulem Zelené auto roku.

Z tohoto pohledu tedy soutěž E.ON Energy Globe pro nás byla skvělou marketingovou příležitostí, jak tento titul komunikačně využít. Bylo tedy naprosto logickou volbou, že Octavia G-TEC byla ve zmíněném roce hlavní cenou pro vítěze českých EEGA. Podporujeme ale i dílčí kategorie, kdy vítězům v těchto jednotlivých kategoriích poskytujeme na rok zdarma menší model Citigo, také poháněný CNG. A velmi mě potěšilo, že jsem po prvním ročníku dostal informaci, že si dva ze čtyř vítězů chtějí vůz odkoupit. To je pro nás samozřejmě také pozitivní signál a potvrzení kvality našich produktů. Pokud jde o letošek, pak hlavní cenou bude opět Octavia na CNG, a to v aktuální výrazně modernizované podobě se spoustou nových technologií.

Jaké máte plány na rozvíjení partnerství do budoucna? Osobně bych chtěl v partnerství pokračovat určitě, pokud bude projekt EEGA i nadále koncipován tak, jako je tomu nyní, a bude za ním stát tak silná značka jako je E.ON. My i nadále počítáme s technologií CNG a v budoucnu bychom chtěli přijít i s dalšími modely, protože cítíme, že poptávka po těchto vozech v České republice roste. Kdybych se měl podívat trochu dále, tak jednoho dne bychom samozřejmě rádi jako hlavní cenu nabídli vůz s čistě elektrickým pohonem. Nechme se překvapit, kdy to bude, nicméně já pevně věřím, že nám naše partnerství s EEGA do té doby vydrží.


Jaký byl ročník 2016


15

E.ON Energy Globe ročenka 2016

Přihlášené projekty Stavba

Obec

35 projektů

51 projektů

Kutil

18 projektů

Celkem 307 přihlášených projektů Firma

Nápad

55 projektů

105 projektů

Mládež

43 projektů

Do druhého kola postoupilo celkem 28 projektů v pěti kategoriích. Z nich vybírala odborná komise pro každou kategorii dva nejlepší projekty. Kategorie Nápad v roce 2016 výjimečně nebyla vyhlášena. Do soutěže se přihlásilo 105 nápadů, odborná komise však nevybrala žádný projekt vhodný k podpoře.


E.ON Energy Globe ročenka 2016

16

Milníky ročníku 2016 Tisková konference Soutěž E.ON Energy Globe každoročně provází velká tisková konference za účasti hodnotící komise, partnerů i představitelů české politiky. V roce 2016 se uskutečnila dne 13. června v Žižkovské televizní věži a oficiálně jsme zde představili nominované projekty, které odborná porota vybrala do finále. Tisková konference rovněž umožňuje představení všech partnerů soutěže.

Hlasování veřejnosti Na tiskové konferenci bylo odstartováno hlasování veřejnosti o nejlepší projekt. Hlasování bylo podpořeno velkou kampaní na sociálních sítích a motivací pro hlasující byly atraktivní ceny. Pro vítěze jednotlivých kategorií mohli lidé hlasovat až do 30. září 2016. Za každý hlas přispěla společnost E.ON částkou 10 Kč na úsporné osvětlení v obci Trhové Sviny.


E.ON Energy Globe ročenka 2016

17

Slavnostní vyhlášení Podzim patří tradičně slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže. V roce 2016 se tento galavečer konal 5. října v Hudebním divadle Karlín v Praze. Díky televiznímu přenosu České televize je tato společenská událost rovněž skvělým mediálním prostorem pro partnery soutěže. Akci moderoval Libor Bouček a o zábavu hostů se postarali zpěváci Václav Bárta, David Kraus a mnoho dalších. Záznam slavnostního vyhlášení odvysílala Česká televize na programu ČT 1 dne 8. října 2016.


E.ON Energy Globe ročenka 2016

18

Nominované projekty 2016 Obec

Přístupy k životnímu prostředí v Haňovicích

Fond úspor energie města Litoměřice

Díky využití obnovitelných zdrojů energie jsou objekty města zdarma vytápěny z místní bioplynové stanice.

Společný cíl občanů i organizací města Litoměřice vedl k vytvoření unikátního Fondu úspor energií.

Stavba

Dům nad vodopádem v Telči

Secesní vila v pasivním standardu

Pasivní stavba využívá dlouho opuštěný pozemek na hranici historického centra města Telč.

Ze secesní vily v Poděbradech z roku 1907 se po rekonstrukci stal moderní polyfunkční dům v pasivním standardu.


Firma

E.ON Energy Globe ročenka 2016

Energeticky soběstačný Hotel na Farmě

Certifikované české posuvné dveře pro pasivní domy

Hotel na Farmě v Choťovicích produkuje energii, výrobky i odpad, které následně využívá ve svém provozu.

Česká společnost SLAVONA vyrábí minimalistické posuvné dveře, které šetří energie.

19

Mládež

Ekotým školáků ze Zbirohu

Putovní expozice dětské experimentárium

Skupina žáků ze základní školy J. V. Sládka se věnuje ekologickým aktivitám, které si financuje svou vlastní činností.

Zážitkové experimentárium s názvem Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě! ukazuje dětem i dospělým, jak se staví energeticky úsporný dům.

Kutil

Vlastnoručně vyrobené ekologické dopravní prostředky

Technické soutěže pro kutily v každém věku

Jaromír März svépomocí vyrobil elektrokoloběžku i solární automobil. Návody na výrobu těchto vozů sdílí na svém YouTube kanálu.

Soutěže Jiřího Tomana inspirují děti k technickému myšlení stavbou auta na gumičku, parního stroje či Stirlingova motoru.


Vítězné projekty roku 2016

Celkový vítěz a vítěz kategorie Obec

Přístupy k životnímu prostředí v Haňovicích V malé obci Haňovice na Hané se díky spolupráci s místním zemědělským družstvem a městem Litovel podařilo snížit množství spotřebované energie a zabránit znečištění spodních vod. Díky využití obnovitelných zdrojů energie jsou objekty města zdarma vytápěny z místní bioplynové stanice. Vůbec největším projektem jsou v Haňovicích nově otevřené skleníky na pěstování zeleniny. Pro obec znamenají vznik až 35 pracovních míst.

„Díky dění v naší obci zjišťuji, že ekologické projekty se dají realizovat. Navíc často mají příznivý ekonomický i společenský dopad.“ 

– Arnošt Vogel, starosta


E.ON Energy Globe ročenka 2016

21

Vítěz kategorie Stavba

Dům nad vodopádem v Telči

Dřevostavba v pasivním standardu využívá plný potenciál léta opuštěné parcely v centru města Telč. Respektuje historickou zástavbu města a svým designem a přírodními materiály souzní s okolní krajinou.

„Dům je součástí prostředí. Až tu jednou nebude, přírodě to nijak neublíží.“ 

– Jiří Ondráček, autor projektu

Vítěz kategorie Firma

Energeticky soběstačný Hotel Na Farmě Hotel Na Farmě v Choťovicích je skvělou ukázkou firemního provozu, který funguje na bázi uzavřeného koloběhu. Veškerou energii, živočišné produkty i odpad dokáže totiž nejen sám produkovat, ale také spotřebovat.

„Podnikání se zodpovědností k přírodě nám dává smysl. Chceme to dělat poctivě.“ – Ondřej Sulženko, ředitel hotelu


E.ON Energy Globe ročenka 2016

22

Vítěz kategorie Mládež

Ekotým školáků ze Zbirohu

V kategorii Mládež vyhrál v roce 2016 ekotým 36 žáků základní školy J. V. Sládka ze Zbirohu. Žáci vytvořili na české poměry projekt unikátní nejen svými aktivitami na ochranu přírody a úsporu energií, ale též tím, že si potřebné finance získává svou vlastní činností.

„Lidé ve městě reagují pozitivně. Třídí odpad, vozí nám papír a snaží se žít ekologicky.“ – Andrea Tláskalová, koordinátorka ekotýmu

Vítěz kategorie Kutil

Vlastnoručně vyráběná ekovozidla Jaromír März vlastnoručně vyrábí prostředky alternativní dopravy. Mezi jeho díla například patří elektrokoloběžka, solární automobil či elektrocentrála na dřevoplyn. O své nápady a návody na výrobu se dělí s ostatními prostřednictvím YouTube tutoriálů.

„Výhodou elektrokoloběžky je doprava s nízkými provozními náklady. A bez hluku.“ – Jaromír März, kutil


E.ON Energy Globe ročenka 2016

Partneři 8. ročníku soutěže Partneři

záštity

23


www.energyglobe.cz energyglobe@eon.cz

Ročenka EEGA 2016  

Ročenka E.ON Energy Globe 2016

Ročenka EEGA 2016  

Ročenka E.ON Energy Globe 2016

Advertisement