__MAIN_TEXT__

Page 1

VÃ…RTERMINEN 2021


VÅRTERMINEN 2021 17

12

34

22

45

INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION

s. 4

VUXENINSTITUTETS PERSONAL

s. 6

FÖRELÄSNINGAR

s. 8

MUSIK

s. 11

DANS

s. 14

KONST och FOTO

s. 17

HANTVERK

s. 19

SPRÅK

s. 24

SUOMENKIELINEN TIEDOTE

s. 30

ONLINEKURSER

s. 32

IT-KUNSKAP

s. 36

ALLMÄNNA ÄMNEN

s. 38

SOMMARKURSER

s. 42

MATLAGNING

s. 44

MOTION och HÄLSA

s. 47

MOTIONSPASSET

s. 57

BOKBUSSENS TIDTABELL

s. 58

STUDIESEDLAR

s. 59


Välkomna till vårterminen 2021! Gott Nytt År 2021! Ett nytt år står för dörren, ett år med oskrivna blad och som vi själva åtminstone till en viss del kan påverka hur och på vad vi sätter vår kraft och energi på. Vårterminen kommer inte att se likadan ut som vi varit vana vid, vi kommer att ha kvar begränsingar och vi behöver vara beredda på att anpassa vardagen efter pandemin som just nu har världen i ett starkt grepp och som på ett eller annat sätt, mer eller mindre påverkar vardagen för oss alla. Men tillsammans och genom att vara rädda om oss själva och andra så formar vi våren på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar vi har. 2020 var året då vi tog steget in i den digitala undervisningen på ett sätt som vi inte hade kunnat förställa oss i början på året. Men så snabbt det gick, så stolta vi är över att under både vår- och höstterminen 2020 kunnat erbjuda så pass stor del av vår undervisning på distans. Vi är stolta och tacksamma över våra timlärare som varit med oss på denna resa, som orädda provat sig fram i en ny värld och nu känner sig allt säkrare i denna digitala värld. Och ni kursdeltagare, så roligt att så många av er också vågat prova på något nytt och tar till er undervisningen på ett helt annat sätt! Vi fortsätter pröva oss fram och lära oss nytt under vägen, så tack för att ni hänger med! Inför våren vill vi prova på hybridlösningar, alltså att läraren undervisar en grupp i klassen och de som inte vill eller kan komma fysiskt till undervisningsplatsen deltar i undervisningen hemifrån. Fortfarande är vår styrka närundervisning med det sociala utbytet man har av varandra men för en del av er passar distansundervisningen bättre. Vi har i vårt utbud något för alla och vi hoppas träffa er i närundervisning eller online, precis det som passar just dig bäst! Välkommen med! Personalen vid Vuxeninstitutet

3


ALLMÄN INFORMATION

Anmälan

Kursanmälan behöver göras till samtliga kurser och föreläsningar. Om du gick en kurs på hösten som fortsätter nu i vår är du automatiskt anmäld. Kursanmälan öppnas torsdag 7.1 kl. 9.00 på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687. Om en kurs eller föreläsning inte har tillräckligt många förhandsanmälningar inhiberas kursen och kansliet meddelar de anmälda per sms eller per mail. En kurs som startat kan avbrytas om deltagarantalet är lågt under terminen. Kurser märkta med övergår till distansundervisning om smittoläget kräver det, kursavgiften för dessa kurser faktureras enligt avgiften i programmet.

D

Läsåret

Vårterminen inleds måndag 11.1 och pågår i 13 veckor. Under sportlovet 1.3-7.3 och påsklovet 2-5.4 har kurserna uppehåll.

Avgifter

Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. De kurser där undervisningen kan övergå till distans faktureras med full kursavgift efter att kursen startat. I kursprogrammet är dessa kurser märkta med framför kursrubriken. De kurser där distansundervisning inte är genomförbar faktureras efter kursens slut.

D

Annullering

Förhandsanmälan är bindande. Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det

2

faktureras hela kursavgiften. Detta gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet, inte till läraren. Ring till kansliet på tel. 040-1600687 eller gör din annullering på webbsidan. Läs våra uppdaterade villkor för deltagande i kurs på sida 5 genom att anmäla dig till kurserna godkänner du villkoren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan kursens första tillfälle räknas som en “pröva på”gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

Förmånssedlar som betalningsmedel

Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@ narpes.fi. Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Se sista sidan för mera information. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas.

Inhiberat kurstillfälle

Om en lärare insjuknar försöker kanslipersonalen hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelar vi deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.


Försäkringar

Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

Material- och ingredienskostnader

I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material- eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats.

Studieintyg

Kontakta kansliet om genomgången kurs.

du

önskar

intyg

Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar.

Utställning

Våren 2021 blir vår utställning digital. Samhällsläget gör att vi behöver tänka i nya banor och vill bjuda med er på en utställning som omfattar mer än de färdiga produkterna och mer än de skapande kurserna. Under våren får ni hänga med oss på vad som sker före, under och efter kurssituationerna.

över

Presentkort

Det finns möjlighet att köpa presentkort som kan användas till vuxeninstitutets kurser och föreläsningar. Kontakta oss på kansliet!

Uppdragsutbildning och samarbete

Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag eller om ni är intresserade av att utveckla ett samarbete. e Motionspass Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns på s. 55.

Utvärdering

Kursönskemål

Vi vill gärna höra dina synpunkter om vår verksamhet! När en kurs eller föreläsning har avslutats, får du ett utvärderingsmail från oss. Där får du gärna svara på frågor som berör kursen eller tillställningen ifråga. På så sätt kan du påverka och hjälpa oss förbättra och utveckla vår verksamhet.

Nämnden för fri bildning

Eivor Eklund-Back (ordf.), Anahit Norrbo, Per-Erik Björklund, Johan Gulin, Jeanette Häggqvist, Petra Heikfolk, Nancy Westerlund, Erica Wickman, Patrik Österberg, Mårten Guldén, Sture Häggblom och Michaela Esch (stadstyr.repr.). Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare.

Byaombud

Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Linnéa Mattfolk, Österskogen: Ole Snickars, Kåtnäs-Bäckby-Claresund: Erika Hellman, Kalax: Ann-Charlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Guldine Söderblom, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: Ann-Catrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor.

KONTAKTUPPGIFTER Vasavägen 764, 64220 Yttermark (Söff) tel. 06-2249280 vuxeninstitutet.narpes.fi Kansliet är öppet vardagar kl. 8.00-15.45

5


VUXENINSTITUTETS PERSONAL

Annica

Mona-Lisa

Marika

Anne-Marie

Malin

Ann-Sofi

Rebecca

Mikaela

Annica Eklund Mona-Lisa Björkbacka Marika Esch Anne-Marie Söderback Malin Wester Ann-Sofi Kamb Rebecca Smeds Mikaela Sjögård

rektor språklärare musiklärare textillärare kanslist kanslist vik. kurssekreterare kursplanerare

tel. 050-4403231 tel. 040-1600708 kanslitid tis. kl. 9.00-10.30 tel. 040-1600615 kanslitid tis. kl. 9.00-10.30 tel. 040-1600665 kanslitid tis. kl. 9.00-10.30 tel. 040-1600692 tel. 040-1600622 tel. 040-1600632 tel. 0400-736075

E-postadresser: fornamn.efternamn@narpes.fi Välkommen att besöka oss på Söff, Vasavägen 764 eller i Dynamohusets nedre våning, Närpesvägen 2.

KURSANMÄLAN ÖPPNAS 7.1 kl. 9.00 per telefon: 040-1600687 och 0400-736075 på nätet: vuxeninstitutet.narpes.fi 6 4


TRYGG PÅ KURS Eftersom utvecklingen av coronasituationen är oviss har vuxeninstitutet beredskap för snabba förändringar även under våren 2021. Vi har redan i planeringsskedet satt in flera kurser på distans och har fortsatt minskade gruppstorlekarna i grupper där deltagarna i undervisningssituationen varit tätt ihop. Merparten av våra kurser kan också snabbt övergå till distansundervisning om samhällsläget kräver det.

Meddelande om eventuella förändringar gällande kursens genomförande får du till det telefonnummer du uppgett i samband med anmälan, se därför till att du har uppdaterade och korrekta kontaktuppgifter. Vi följer de direktiv THL, Vasa sjukvårdsdistrikts coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och Närpes stads pandemigrupp ger. Vuxeninstitutet förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Var och en bedömer själv om man kan delta i vår kursverksamhet – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas på kursens sista anmälningsdag. Vi ber dig: • Stanna hemma om du har några som helst förkylningssymptom. • Hålla avstånd till övriga kursdeltagare och kursledare. • Tvätta händerna då du kommer till kursplatsen och efter kursens slut eller använd handdesinfektion om rinnande vatten inte finns att tillgå i kurslokalen • Använda munskydd / visir om rekommendationerna är sådana. Vi har vid vuxeninstitutet strävat efter att öka antalet kurser på nätet så att vi kan erbjuda något för er i de flesta ämnen så att så många som möjligt ska kunna delta i vår verksamhet, också om du inte kan/vågar delta i närundervisning. I kursprogrammet finns de kurser som vid behov övergår till distansundervisning om samhällsläget kräver det utmärkta med symbolen D. Detta för att du då du anmäler dig skall veta hur en eventuell förändring av smittoläget i regionen påverkar ditt kursdeltagande och på så sätt även kursavgiften på kursen du är anmäld till. De kurser som är utmärkta med D faktureras enligt den avgift som står i kursprogrammet (gäller ej gymkurser). Kurser där distansundervisning inte är möjlig faktureras i slutet på terminen enligt de lektioner kursen har kunnat hållas. Vi kan inte garantera att ett undervisningstillfälle som faller bort ersätts av att kursen förlängs men som kursdeltagare betalar ni enligt hållna lektioner. I och med att du anmäler dig till en kurs accepterar du de här villkoren. Vi erbjuder också några motionskurser i vilka man kan delta i både fysiskt och online, dessa är i programmet märkta med symbolen H

.

Inför och under vårterminen erbjuder vi stöd för att du ska kunna delta i undervisningen också om den flyttar ut på nätet.

5


FÖRELÄSNINGAR

Den fria bildningens syfte är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Vi strävar efter att erbjuda ett brett föreläsningsutbud inom olika samhällsaktuella ämnesområden.

Hälsobalans 001001 Online tis. 26.1 Jenny Julin kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 19.1

Mot stjärnorna - strövtåg i universum 001005 Närpes stadshus ons. 10.2 Marcus Rosenlund kl.18.30-19.45 Kursavgift 15 € anmälan senast 3.2

Under denna föreläsning pratar vi om de viktiga pusselbitarna i vårt livspussel Vi behandlar ämnen som t.ex. kost, motion, sömn och stress. Vissa bitar är viktiga för oss alla men andra bitar varierar från person till person. Vilka är dina viktigaste pusselbitar för att må bra? Och hur skall du tänka för att få till balansen som är rätt för just dig?

Vetenskapsredaktören och författaren Marcus Rosen­ lund tar med oss på en spännande resa genom tid och rum. På föreläsningen berättar Marcus om ekot efter Big Bang, om hur det första ljuset tänder, och om hur allt en gång kommer att ta slut. Vi får bekanta oss med planeterna i vårt solsystem, med avlägsna stjärnor och med rymdsonder. Med kunskap och entusiasm guidar Marcus Rosenlund oss genom galaxen, och utanför den. Han gör svåra saker lätta att förstå, och visar varför rymden är viktig för oss alla.

Introduktion till självledarskap 001002 Online tis. 9.2 Jenny Julin kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 2.2 Vad är egentligen självledarskap? Varför är det så aktuellt just nu? Hur gör man då för att ta kontrollen över sitt eget liv? Dessa frågor och några till reder vi ut under denna timme. Hur bra självförtroende har du? 001003 Online tis. 23.2 Anna Nordmyr kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 16.2 I denna föreläsning går vi igenom varför ett bra självförtroende är viktigt och hur du kan göra för att stärka ditt eget självförtroende. Övningar ingår.

8

Kvinnohälsa i fertil ålder Online Anna-Sara Sidbäck Kursavgift 10 €

610104 ons. 10.3 och 17.3 kl.18.00-19.30 anmälan senast 1.3

I fertil ålder kan man ha olika problem med sin hormonella hälsa, såsom PCOS, endometrios, PMS, tung eller utebliven blödning och dylikt. Under dessa kvällar går vi igenom orsakerna till dessa olika symptom och vad du själv kan göra för att må bättre. Kvinnohälsa i klimakteriet Närpes gymnasium Anna-Sara Sidbäck Kursavgift 10 €

610105 lör. 10.4 kl.10.15-13.00 anmälan senast 1.4

Klimakteriet och menopausen kan bjuda på många hormonella obalanser och förändringar i mående, känslor och tankar. Under denna dag går vi igenom orsakerna till dessa symptom och vad du kan göra för att må bättre.


Familjens mat Online Silvia Englund Ingen kursavgift

810202 tors. 28.1 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 21.1

På den här inspirerande föreläsningen med Marthaförbundet får vi ta del av praktiska tips och mångsidiga vardagsrecept. Vi inspireras av säsongens råvaror och utvecklar rutiner för att få en fungerande matvardag med fokus på välmående. Hur lyckas vi skapa sunda matvanor och vilka nyttoeffekter kan vi uppnå genom fungerande rutiner kring matlagningen? Ordnas i samarbete med familjecenter i Närpes. Armenien Närpes stadshus Familjen Norrbo Kursavgift 15 €

001004 sön. 14.3 kl. 14.00-16.00 anmälan senast 5.3

Välkommen med och bekanta er med Armenien. Familjen Norrbo låter oss ta del av det vackra landet genom bilder och berättelser, smaker och dans. Anahit Norrbo har bott 20 år av sitt liv i landet, hennes make Patrik har besökt landet tillsammans med Anahit och barnen Edgar och Ellen. Edgar och Ellen visar oss Armenisk dans. Vi får även ta del av den Armeniska matkulturen genom små smakprov.

PENSIONÄRSTRÄFFAR Träffpunkt för pensionärer Övermark församlingshem

002002X mån. kl. 13.00-13.45

Följande föreläsningar ordnas i samarbete med Övermark pensionärsförening: 18.1 Rainer Böling: Närpes historia 15.2 Johnny Wahlsberg: Hälsa och välmående 15.3 Ulla Slama: Resa till Sydamerika

TRÄFFAR PÅ ÄLDREBOENDEN På grund av den rådande samhällssituationen kommer vuxeninstitutets träffar med olika gäster på stadens äldreboenden inte att kunna genomföras under våren 2021.

Odla din egen sommarbukett 410101 Närpes stadshus lör. 20.3 Nina Överholm kl. 10.00-13.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 11.3 Vill du nästa sommar gå ut i din trädgård och plocka dina egna buketter? Välkommen med på en föreläsning där du får inspiration och kunskap för att odla blommor till vackra sommarbuketter. Vi går igenom förodling, direktsådd, skötsel och skörd. Nina beskriver sina tio favoritblommor närmare och ger sina bästa tips för dem. Många blommor ska/kan förodlas i mars-april, så passa på nu att komma igång! Ekostädning 610108 Online mån. 22.3 Anita Storm kl. 18.30-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 15.3 Alla rengöringsmedel belastar miljön, en del mer och andra mindre, och många är dessutom skadliga för din hälsa. Det finns påvisade samband mellan rengöringsmedel och allergier, hud- och luftvägsinfektioner samt astma. Enkla redskap och naturliga ämnen fungerar lika bra och är bättre för både din hälsa, plånboken och miljön. Tillsammans med Anita Storm från Marthaförbundet diskuterar vi olika rengöringsknep som gör städningen både miljövänligare och roligare!

7


ÖPPNA UNIVERSITETET Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­l ig­h et att be­d ri­v a uni­v er­s i­t ets­s tu­d i­e r och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet. Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet och Kristinestads medborgarinstitut. Åbo Aka­de­mis stu­di­e­av­gift är 50 € per ter­min och faktureras av dem. Därtill tillkommer 25 € per studiepoäng som faktureras av utbildningsanordnaren. Arbetsplatsmobbning 5 sp Kristinestad fre. 23.4 kl. 17.00-20.00 Lise-Lotte Carlsson lör.-sön. 24-25.4 kl. 9.00-15.00 Kursavgift 125 € + 50 € anmälan senast 1.4 Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser. Anmälan till Kristinestads medborgarinstitut tfn 062218411 Utmattningssyndrom 5 sp Kristinestad fre. 22.1 och 29.1 kl. 17.00-20.00 Bo Mellberg lör. 23.1 och 30.1 kl.9.00-15.00 Kursavgift 125 € + 50 € anmälan senast 7.1 Under kursen lär sig deltagarna att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas. Anmälan till Kristinestads medborgarinstitut tfn 06-2218411.

10


MUSIK

På vuxeninstitutets musikkurser kan du förverkliga din dröm om att spela ett instrument eller sjunga. Undervisningen är öppen för alla oberoende av tidigare musikalisk erfarenhet. Under avslappnade former och i en uppmuntrande och prestationsfri miljö kan du utveckla ditt musikintresse i den riktning du själv önskar.

INDIVIDUELL INSTRUMENTUNDERVISNING Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i många olika instrument. Kurserna är öppna för alla åldrar, men rekommenderas tidigast från sju års ålder. Man kan välja mellan 20 eller 30 minuters lektioner. För unga nybörjare är 20 min att rekommendera, för längre hunna är 30 min ett bra alternativ. Deltagarna behöver ha ett eget instrument att öva på. Fioler finns för uthyrning. Om du är intresserad av den individuella instrumentundervisningen tag kontakt med musiklärare Marika Esch tel. 040-1600615 för eventuella lediga platser.

D Piano och fiol, 20 min. Filadelfia Marika Esch Kursavgift 50 €

110212X mån. 11.1-19.4 kl. 16.00-18.00 kursen fortsätter från hösten

D Piano och fiol, 30 min. Filadelfia Marika Esch Kursavgift 85 €

110213X mån. 11.1-19.4 kl. 18.15-20.15 kursen fortsätter från hösten

D Piano och fiol, 20 min Pjelax skola Marika Esch Kursavgift 50 €

110201X tis. 12.1-13.4 kl. 17.00-18.00 kursen fortsätter från hösten

D Piano och fiol, 30 min. Pjelax skola Marika Esch Kursavgift 85 €

110203X tis. 12.1-13.4 kl. 18.00-19.45 kursen fortsätter från hösten

D Piano och fiol, 20 min. Pörtom skola Marika Esch Kursavgift 50 €

D Piano, 20 min.

Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 50 €

D Piano, 30 min.

Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 85 €

110204X ons. 13.1-14.4 kl. 15.00-18.10 kursen fortsätter från hösten 110206X ons. 13.1-14.4 kl. 18.00-18.40 kursen fortsätter från hösten 110207X ons. 13.1-14.4 kl. 19.00-20.30 kursen fortsätter från hösten

KURSER SOM FORTSÄTTER FRÅN HÖSTEN Om du är intresserad av den individuella instrumentundervisningen tag kontakt med musiklärare Marika Esch tel. 040-1600615 för eventuella lediga platser. Du som deltog på hösten är automatiskt anmäld till vårens kurs. Meddela oss genast om du inte fortsätter på vårterminen.

11


D Piano, 20 min.

Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 50 €

D Piano, 30 min.

Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 85 €

110208X tors. 14.1-15.4 kl. 16.00-17.00 kursen fortsätter från hösten 110209X tors. 14.1-15.4 kl. 18.00-20.00 kursen fortsätter från hösten

D Gitarr, elbas, ukulele och trummor, 20 min. Stenbackens skola Tomas Karlsson Kursavgift 50 €

110210X mån. 11.1-19.4 kl. 15.00-16:20 kursen fortsätter från hösten

D Gitarr, elbas, ukulele och trummor, 30 min. Stenbackens skola Tomas Karlsson Kursavgift 85 €

110211X mån. 11.1-19.4 kl. 16.20-19.30 kursen fortsätter från hösten

D Gitarr, elbas, ukulele och trummor, 20 min. Söff/Pörtom skola Roger Bäck Kursavgift 50 €

110214X tis. 12.1-13.4 kl. 15.30-17.30 kursen fortsätter från hösten

Undervisningen sker vid Söff eller i Pörtom skola.

D Gitarr, elbas, ukulele och trummor, 30 min. Söff/Pörtom skola Roger Bäck Kursavgift 85 €

110215X tis. 12.1-13.4 kl. 18.00-20.30 kursen fortsätter från hösten

Undervisningen sker vid Söff eller i Pörtom skola.

D Klarinettspelning för vuxna, 30 min

110202X mån. 11.1-19.4

Närpes gymnasium Magdalena Mattlar Kursavgift 85 €

anmälan senast 8.1

Lektionstid och plats fås i övernskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 050-4007017.

D Tvärflöjt för vuxna, 30 min Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 85 €

110205X ons. 13.1-14.4 kl. 15.30-18.00 kursen fortsätter från hösten

I kursprogrammet finns symboler framför kursernas namn som berättar hur undervisningen i just den kursen fortsätter vid eventuella covid-19 restriktioner i regionen. Vi följer rekommendationer från VSVD:s coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och stadens pandemigrupp.

D - kursen övergår till distansundervisning och full kursavgift faktureras för samtliga kursdeltagare. 12 10


MUSIKGRUPPER

KÖRER Närpes Manskör Söff Tobias Udd Kursavgift 43 €

110303X mån. 11.1-19.4 kl. 19.00-21.00 anmälan senast 7.1

Bygdens väletablerade manskör önskar gärna engagera nya sångare! Körens repertoar består av en standardrepertoar men också av nya intressanta musikaliska utmaningar. Må bra kören Arken Gerd Lindén-Liljehage Kursavgift 25 €

110301X tis. 12.1-13.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 8.1

Mår du bra av att sjunga, men tycker att det är svårt att sjunga i stämmor? Då är det här kören för dig! Vi väljer tillsammans trevliga sånger ur sångboken ”Sånger för alla" . Mixtakören Söff Johan Pått Kursavgift 36 €

110306X tors. 14.1-15.4 kl. 13.15-15.00 anmälan senast 11.1

Damer och herrar i pensionsåldern som tycker om att sjunga är välkomna med i vår trivsamma kör. Repertoaren väljs enligt önskemål och behov och sångerna sjungs i 2-4 stämmor.

D Norakören

Söff Marika Esch Kursavgift 43 €

110304X tors. 14.1-15.4 kl. 18.30-20.30 anmälan senast 11.1

D Musikteori för vuxna Närpes gymnasium Magdalena Mattlar Kursavgift 85 €

110216X ons. 13.1-14.4 anmälan senast 8.1

Genom enkla muntliga och skriftliga övningar av noter och rytmer får du lära dig musikteorins grunder. Kursen passar både för sångare och instrumentalister. Kursen riktar sig till vuxna och undervisningen sker individuellt 30 minuter/vecka. Lektionstid och plats fås i övernskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 050-4007017. Närpes Spelmansgille Nämpnäs allaktivitetshus Sven Söderlund Kursavgift 46 €

110101X tors. 14.1-15.4 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 11.1

Välkommen med i vårt spelmansgille! Vi spelar dansvänlig musik, nykomponerade verk och traditionella spelmanslåtar och uppträder när tillfälle ges. Rockbultarna Böle Uf Tom Forsman Kursavgift 46 €

110102X tis. 12.1-13.4 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 8.1

Vi vill väldigt gärna få med nya, spelsugna män och kvinnor, så förverkliga din dröm att spela eller sjunga i ett rockband och kom med! Repertoaren består av gamla och nya blues-, rock- och poplåtar. Du bör ha grundkunskaper i ditt instrument.

Välkommen att uppleva den trevliga gemenskapen i Norakören som är en damkör där vi sjunger en varierande repertoar i 2-4 stämmor. Kören uppträder varje termin, antingen enskilt eller tillsammans med andra. Under övningarna övar vi sångteknik, tonbildning och notläsning. Även unga vuxna (från 16 år och uppåt) kan komma med, huvudsaken är att man vill prova på att sjunga i kör. Om du är intresserad så ta kontakt med körens dirigent Marika Esch tel: 0405807782. Gospelkören Good News Salem Benita Lidman Kursavgift 36 €

110305X sön. 10.1-18.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 7.1

Vi sjunger gospel, lovsånger och psalmer i nya arrangemang och vi uppträder vid olika tillfällen. Kören passar sångare i alla åldrar och nya sångare tas gärna emot.

13


DANS

Inom dans ges du möjlighet att utveckla din kreativitet och uttrycka dina känslor tillsammans med andra. I de mångsidiga kurserna stimuleras sinne och själ, samtidigt som du får använda kroppen fysiskt. Vuxeninstitutet erbjuder danskurser både för barn och vuxna.

DANS FÖR BARN

DANS FÖR VUXNA

D FlowFys

Närpes gymnasium Sandra Sundlin Kursavgift 36 €

110511X tors. 14.1-22.4 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 11.1

Passet består av konditionsträning, styrketräning och stretchning. Därutöver tränas dansteknik med fokus på jazzdans. Denna kurs är för dig som vill bli starkare, smidigare och mer uthållig samtidigt som du förbättrar din dansteknik. Kursen riktar sig till unga (+13 år) och vuxna. Dans som motion Övermark uf-lokal Linda Backgren-Holm Kursavgift 36 €

110507X tors. 14.1-22.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 11.1

Dansa dig i form. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung bara du kan grunderna i våra vanligaste danser. Vi dansar flitigt under kvällarna, allt från bugg och slowfox till schottis och polka. Kom med, öva upp dina dansfärdigheter, ha roligt tillsammans med andra och dansa dig till en bättre kondition. Kom i par med din partner eller kompis. Ta med vattenflaska.

D MiniFlow

110508X Skogsdungens daghem tis. 12.1-13.4 Emma Kaivo-Oja, Emelie Sundlin kl. 17.30-18.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 8.1 Till medryckande musik har vi en rolig stund tillsammans. Kursen består av dans och rörelse och riktar sig till barn i åldern 2-3 år. En förälder får vara med i salen under kursen.

D Sagodans (4-5 år)

110509X Skogsdungens daghem tis. 12.1-13.4 Emma Kaivo-Oja, Emelie Sundlin kl. 18.00-18.45 Kursavgift 25 € anmälan senast 8.1 Följ med på en resa i sagans och dansens värld! Barnen får ge utlopp för sin fantasi och skapa rörelser med inspiration från olika sagor. Vi använder kroppen på olika sätt och bekantar oss med olika dansstilar. Kursen riktar sig till barn i åldern 4-5 år.

I kursprogrammet finns symboler framför kursernas namn som berättar hur undervisningen i just den kursen fortsätter vid eventuella covid-19 restriktioner i regionen. Vi följer rekommendationer från VSVD:s coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och stadens pandemigrupp.

D - kursen övergår till distansundervisning och full kursavgift faktureras för samtliga kursdeltagare. Om det inte finns någon symbol faktureras kursen enligt hållna lektioner i slutet på terminen.

14


TikTok-dans 110521 Närpes gymnasium lör. 6.2 och sön 7.2. Josphina Toto, Maya Enqvist kl. 10.00-11.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 28.1

D FlowSpecial 3

TikTok är en app fylld av en stor variation av danser i blandade stilar. Under kursen kommer vi att utforska de olika koreografierna, lära oss några och även skapa våra egna TikToks. Ta med egen smarttelefon med TikTok-appen färdigt nerladdad.

Dansundervisning för barn i åk 5-7 på fördjupad nivå.

FLOWSPECIAL

Skogsdungens daghem Elina Juslin och Emilia Pått Kursavgift 36 €

D FlowSpecial 4

Närpes gymnasium Sandra Sundlin Kursavgift 36 €

110503X ons. 13.1-14.4 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 11.1

110504X tis. 12.1-13.4 kl. 15.15-16.45 anmälan senast 8.1

Dansundervisning för ungdomar i åk 8 på fördjupad nivå.

Dansundervisningen består av uppvärmning, styrketräning, stretchning, teknik, improvisation samt koreografi. Målet är att stärka deltagarnas rörelsekvalitet i kombination med teknik och musikalitet. Deltagarna får pröva på ett urval av jazz, show, modern dans, street och hip hop för att bredda sina kunskaper inom olika dansstilar.

D FlowSpecial 5

D FlowSpecial 1

110501X Skogsdungens daghem tis. 12.1-13.4 Emma Kaivo-Oja, Emelie Sundlin kl. 18.45-19.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 8.1

D FlowSpecial 6

Dansundervisning för barn som går i förskolan och årskurs 1.

Dansundervisning för unga vuxna på avancerad nivå. Tidigare danserfarenhet krävs. Vi lär oss olika dansstilar genom teknikträning och koreografier. Vi träffas 30-31.1, 20-21.2, 20-21.3, 10-11.4.

D FlowSpecial 2

110502X Skogsdungens daghem tors. 14.1-22.4 Ellinor Forsén, Erika Vesterlund kl. 19.15-20.15 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 Dansundervisning för barn som går i årskurs 2-4.

Närpes gymnasium Sandra Sundlin Kursavgift 36 €

110505X tis. 12.1-13.4 kl. 16.45-18.15 anmälan senast 8.1

Dansundervisning för ungdomar i åk 9 och uppåt på avancerad nivå.

Närpes gymnasium Sandra Sundlin Kursavgift 28 €

110506X lör. kl. 16.00-18.00 sön. kl. 13.00-15.00 anmälan senast 11.1

KURSER SOM FORTSÄTTER

DANZATORES

I många av grupperna som fortsätter från hösten finns lediga platser - välkommen med! Om du deltog på hösten är du automatiskt anmäld till vårterminen.

I kursprogrammet finns symboler framför kursernas namn som berättar hur undervisningen i just den kursen fortsätter vid eventuella covid-19 restriktioner i regionen. Vi följer rekommendationer från VSVD:s coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och stadens pandemigrupp.

D - kursen övergår till distansundervisning och full kursavgift faktureras för samtliga kursdeltagare. Om det inte finns någon symbol faktureras kursen enligt hållna lektioner i slutet på terminen.

15


Vi dansar bl.a. modern dans, showdans, jazz och hiphop. Under danshelgerna övas olika koreografier in och på så sätt tränas bl.a. rytmik, koordination och uttrycksförmåga. Dansintresserade i alla åldrar oavsett tidigare erfarenhet är välkomna med.

D Danzatores 1 & 2

110512X Skogsdungens daghem fre. kl. 17.30-18.15 Ellinor Forsén lör. kl. 14.00-14.45 Kursavgift 17 € kursen fortsätter från hösten Danzatores för åldrarna 4-6 år. Vi träffas 29-30.1, 1920.2, 19-20.3, 9-10.4.

D Danzatores 3

Närpes gymnasium Erika Vesterlund Kursavgift 25 €

110514X fre. kl 17.30-19.00 lör. kl. 14.00-15.30 kursen fortsätter från hösten

Danzatores för åk 1-2. Vi träffas 29-30.1, 19-20.2, 1920.3, 9-10.4.

D Danzatores 4 & 5 Närpes gymnasium Moa Häggblom Kursavgift 28 €

110516X lör. kl. 10.00-12.00 sön. kl. 10.00-11.30 kursen fortsätter från hösten

Danzatores för åk 3-5. Vi träffas 30-31.1, 20-21.2, 2021.3, 10-11.4.

D Danzatores 6 & 7

DANCE BOOST WEEKEND Under Dance Boost Weekend erbjuds workshops i varierande dansstilar, bl.a. street, commercial, lyrical jazz, dancehall och show. Huvudlärare under årets Dance Boost Weekend är Katrin Vaskelainen som är dansare, koreograf och danslärare vid flera olika dansskolor i Helsingforsregionen. Danseventet ordnas av Flow Dance Company i samarbete med Närpes vuxeninstitut med stöd av Svenska kulturfonden. DanceBoostWeekend (åk 2-6) 110523 Simhallssalen lör. och sön. 13-14.2 Katrin Vaskelainen tidpunkt meddelas senare Kursavgift 20 € anmälan senast 29.1 DanceBoostWeekend (åk 7-) 110524 Simhallssalen lör. och sön. 13-14.2 Katrin Vaskelainen tidpunkt meddelas senare Kursavgift 20 € anmälan senast 29.1 För deltagarna på Flowspecial 2-6 är kursavgiften på Dance boost weekend rabatterad till 15 €.

SOMMARDANS

110517X Närpes gymnasium lör. kl. 12.00-14.00 Linnea Göthelid, Selina Yrttiaho sön. kl. 11.30-13.00 Kursavgift 28 € kursen fortsätter från hösten

Sommardans (åk 1-3) 110522 Närpes gymnasium mån.-tors. 14-17.6 Miriam Otieno, Alexandra Vikström kl. 9.30-13.45 Kursavgift 33 € anmälan senast 29.5

Danzatores för åk 6 och äldre. Vi träffas 30-31.1, 2021.2, 20-21.3, 10-11.4.

Under fyra sommarlovsdagar får deltagarna pröva på olika dansstilar och utforska sin egen kreativitet genom dans. I kursen ingår teknikträning, koreografi, improvisation och eget skapande. Klä dig i mjuka kläder och ta med egen lunch och vattenflaska. Sommardans (åk 4-6) Simhallssalen Elina Juslin och Emilia Pått Kursavgift 33 €

110520 mån.-tors. 14-17.6 kl. 9.30-13.45 anmälan senast 29.5

Under fyra sommarlovsdagar får deltagarna pröva på olika dansstilar och utforska sin egen kreativitet genom dans. I kursen ingår teknikträning, koreografi, improvisation och eget skapande. Klä dig i mjuka kläder och ta med egen lunch och vattenflaska.

16


KONST OCH FOTO På kurserna i foto och konst kan du utvecklas i ditt konstutövande och upptäcka nya konstformer som ger dig möjlighet att uttrycka dig.

D Konstverkstaden

KONST Måla i olika tekniker Högstadiet Gunvor Ivars Kursavgift 46 €

141006X tors. 14.1-15.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 8.1

Vi målar i pastell och akvarell samt olja, akryl och gouacheteknik. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som längre hunna. Alla kan måla Högstadiet Maria Gull Kursavgift 22 €

141003X mån. 25.1-8.3 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 18.1

En kurs för dig som aldrig målat förr. Vill du måla utan att känna prestationskrav? Kom med och låt dig inspireras av färg och form, fantasi och kravlös kreativitet. Vi målar i olika tekniker på varierande underlag och låter oss inspireras av färger i olika nyanser. Vi tittar på abstrakt och konkret konst och ser på konstens utveckling genom 100 år. Målen för dig är att hitta din konst och känna dig trygg med penseln i hand. Du behöver inte ta med något material själv. Materialkostnad för fyra kurskvällar är 5 €.

Söff Sanna Ek Kursavgift 40 €

141022X mån. och tis. 11.1-20.4 kl. 9.30-13.45 anmälan senast 7.1

Är du intresserad av konst? Blir du glad av färg och form? I så fall kanske Konstverkstaden är kursen för dig! Måndagar och tisdagar träffas vi på Söff för studier i konstens tecken. Teckning, målning och skulptur utgör grunden för schemat. Vi skissar, planerar och reflekterar och klockan tio står kaffepannan varm. Utgångspunkten för arbetet varierar. Det kan vara ett gemensamt tema, en ny teknik eller något ”eget” projekt. Meningen med att pröva på olika material och tekniker, är att ha möjlighet att hitta det som känns rätt och sedan fördjupa sig i det. Målet är att var och en ska finna sitt personliga konstnärliga uttryck. Barnens konstskola Högstadiet Sanna Ek Kursavgift 28 €

141008X ons. 13.1-17.3 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 8.1

Konstskolan erbjuder ett brett utbud av konstnärliga aktiviteter för barn i lågstadieåldern. Barnen får utveckla sin konstnärlighet både vad gäller bildkonstnärliga tekniker och kunskaper, men framför allt vad gäller kreativitet och skaparglädje. Materialavgift tillkommer.

KURSER SOM FORTSÄTTER FRÅN HÖSTEN I många av grupperna som fortsätter från hösten finns lediga platser - välkommen med! Anmäl dig som vanligt på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687. Om du deltog på hösten är du automatiskt anmäld!

17 15


Skapardagar 980020 Söff mån. - ons. 21.6-23.6 Sanna Ek kl. 9.30-13.30 Kursavgift 40 € anmälan senast 15.5 Välkommen på en sommarlovskurs med Sanna där kreativiteten står i fokus. Vi skapar fritt med olika tekniker och material. Kursen riktar sig till barn i åk 1-6. Ta med egen lunch. Materialavgift ingår. Målardagar på Äggrund Äggrund Sanna Ek Kursavgift 22 €

140169 ons. 30.6 och tors. 1.7 kl. 9.30-13.30 anmälan senast 16.6

Välkommen med på kreativa målardagar vid havet! Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om skapande med akvarellfärg. Du kommer att få en introduktion till akvarellfärgens egenskaper, tekniker och metoder. Skillnaden mellan att måla inne och ute kommer också att behandlas och undersökas. Med havet som bakgrund inspireras vi.

SYMBOLFÖRKLARING

D = kursen övergår till distansundervisning vid behov, full kursavgift faktureras.

Ingen symbol = distansundervising kan ej erbjudas, kursavgiften faktureras enligt hållna lektioner i slutet av terminen.

18

FOTO Grundkurs i foto Närpes gymnasium Jessica Lindgren Kursavgift 22 €

119802 tis. 9.3-6.4 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 2.3

Har du en digital systemkamera och vill lära dig hur du använder den på rätt sätt, förbättrar ditt fotograferande och skapar snygga bilder? Under kursen går vi igenom de viktigaste momenten i fotografering och arbetar med olika inställningar på kameran. Lär dig grunderna om bländare, slutare, ISO och dess samverkan. Bli en bättre fotograf med enkla knep! Under kursen varvas teori med praktiska övningar. Kreativ fotografering Närpes gymnasium Jessica Lindgren Kursavgift 17 €

119801 tis. 13.4-4.5 kl. 17.3019.00 anmälan senast 6.4

En fotokurs för dig som vill aktivera din fantasi och börja ta mer spännande bilder. Vi gör fotoövningar med kreativa lösningar och funderar på resultatet och inspirerar varandra. Kursen är ett bra steg för den som kan sin kamera och kanske har gått en fotokurs tidigare, men även för nybörjaren om du väljer att främst fotografera i automatiskt läge. Endast en lättare kameragenomgång görs under kursen.


HANTVERK

Kurser inom hantverk ger kunskap och färdigheter i olika praktiska ämnen. Vi upprätthåller och värnar om gamla hantverkstraditioner samtidigt som vi erbjuder många nyheter och ger skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Du får lära dig att använda olika tekniker, material och redskap samt utveckla din kreativitet och ditt nyskapande.

Stickverkstaden Söff Therese Rönnqvist Kursavgift 33 €

140107X varannan tis. 12.1-6.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 8.1

Kom och sticka tillsammans i trevlig samvaro. Kursen är för dig som vill lära dig att sticka eller söker nya utmaningar i stickning. Therese inspirerar dig med nya mönster varje gång. Vi övar på olika tekniker som t.ex. mönsterstickning, spetsstickning, flätor och strukturstickning. Ta med garn och stickor. Porslinsmålning Pörtom skola Marja Piispanen Kursavgift 46 €

140302X tis. 12.1-13.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 7.1

Du kan måla fat, vaser eller muggar med vattenlösliga RCP-oljor och porslinsfärger antingen på frihand eller genom att kopiera färdiga mönster. Kursen riktar sig till både nybörjare och längre hunna. Hantverk på vänstugan Vänstugan Svalboet Anne-Marie Söderback Kursavgift 28 €

140103X varannan ons. 20.1-28.4 kl. 12.15-14.15 anmälan senast 18.1

Vi gör små nytto- och prydnadsföremål i olika tekniker och material. Vi tovar, pysslar och gör trevliga saker till påsk. Kursen riktar sig i första hand till Svalans medlemmar.

Mångsidigt handarbete Velkmoss byagård Annika Westerberg Kursavgift 46 €

140104X ons. 13.1-14.4 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 8.1

Vi träffas och handarbetar tillsammans. Vi stickar, virkar, broderar, tovar, syr, knyter makramé eller gör väskor av kaffepaket. Till påsken gör vi påskpynt. Du kan också fläta en väska på nätbotten. Handarbete Stenbackens skola Anna-Lisa Erickson Kursavgift 55 €

140116X tors. 14.1-6.5 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.1

Kursen är i första hand avsedd för arbetstagarna på Kårkulla och för andra med olika handikapp. Vi stickar vantar, sockor, pulsvärmare, benvärmare och mössor i olika mönster och tekniker. Deltagarna får också komma med egna önskemål. Stickträffen Pörtom servicehus Inga-Lena Högback Kursavgift 33 €

140142X varannan tors. 14.1-8.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.1

Kom och sticka tillsammans i trevlig samvaro. Vill du lära dig mera om stickning och komma i kontakt med andra som delar ditt intresse? Både nybörjare och vana stickare är välkomna med. Vi träffas varannan vecka och inspireras av varandra. Ta med garn och stickor.

19


Punch needle 140158 Luthergården fre. 22.1 kl. 13.30-15.00 Anne-Marie Söderback fre. 5.2-12.2 kl. 13.30-16.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 18.1

Gör din egen drömfångare Söff Nina Överholm Kursavgift 10 €

Punch needle är den nya trenden inom DIY. Du kan snabbt måla fram ett mönster med den smarta nålen. Nålen ser ut som en penna, men är ett verktyg med en nål som du enkelt och snabbt kan brodera med. Tekniken är rolig och kreativ, där du har möjlighet att skapa egna motiv. Grövre och tunnare garn kan användas och kombineras. Ta med olika restgarn och sax. Du kan göra t.ex. en väska, en kudde, en tavla eller ett kramdjur. Vi planerar vid första kurstillfället.

Kom med och gör en traditionell drömfångare! Drömfångare har blivit en populär inredningsdetalj. Utsmyckade med fjädrar och pärlor ska de hjälpa ägaren att sova gott genom att fånga onda drömmar i sitt nät. På kursen gör vi en fin drömfångare av en järnstomme, snören, fjädrar och pärlor. Ett materialpaket (ca 7€) kan köpas på plats av kursledaren.

Makramé för nybörjare Söff Nina Överholm Kursavgift 17 €

140171 lör. 30.1 kl. 9.30-14.45 anmälan senast 21.1

Makrame har igen blivit populärt! På kursen gör vi en modern väggbonad steg för steg tillsammans med Nina. Med hjälp av tydliga instruktioner går vi igenom makraméns basknutar. Därefter kan du släppa loss din kreativitet och ge väggbonaden din egen stil. En materialavgift på 10 € tillkommer. Textilåteranvändning gör nytt av gammalt 140173 Online / Stenbackens skola ons. 3.2 kl. 18.30-19.30 Hanna Enlund lör. 13.2 kl. 9.30-13.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 28.1 Det mest miljövänliga plagget är det du redan har hemma! Med lite fantasi kan du skapa nytt av det du redan har. Ett gammalt klädesplagg kan bli en ny accessoar, en gardin kan bli ett nytt plagg, soffkuddar eller en lampskärm. Du kan också ta kursen som ett tillfälle att reparera eller sy om ett plagg du gillar och vill fortsätta att använda. Första tillfället hålls på distans och vi diskuterar och får inspiration till hur vi kan återanvända textilier. Gör en krans av papper Online Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140172 fre. 12.2 kl. 16.00-16.30 lör. 27.2 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 8.2

Kom med och få inspiration och instruktioner till hur du tillverkar en krans av papperssnören och träpärlor. Vid första tillfället går vi igenom vad som behövs införskaffas till kursen. Vid andra tillfället fås mera instruktioner i hur du gör kransen. Vi kommunicerar via Zoom och du kan sitta hemma i soffan och knyta din krans.

Tillverka din egen bivaxduk Söff Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140149 lör. 13.2 kl. 9.30-12.45 anmälan senast 4.2

140134 lör. 13.2 kl. 9.30-11.30 anmälan senast 4.2

Har du tröttnat på plastfolie och vill ha ett hållbart och miljövänligt alternativ? Bivax är bakteriedödande och på det viset hålls maten fräsch längre. Det du behöver ta med till kursen är några tunna och urtvättade bomullstyger, smörpapper, sax och strykjärn. Du kan också sy en påse av det vaxade tyget. Garva fiskskinn Söff Madelene Westerlund Kursavgift 22 €

140148 lör. 13.2 och sön. 14.2 kl. 10.00-15.00 anmälan senast 8.2

Fiskskinn kan tas tillvara och bli ett fint, smidigt och hållbart läder. På kursens första dag får du lära dig att garva skinnet och dessutom hinner du sy en liten sak av det följande dag. Garva ditt fiskskinn på ett giftfritt sätt, enligt gammal metod, med fettgarvning. Fiskskinn av öring, lax, lake och gädda fås av läraren. Ta med ett plastfat, kökskniv, plasthandskar och förkläde. Ta även med matsäck. Flugbindning 140132 Söff ons. 10.3-14.4 Krister Bäckström kl. 18.00-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 7.3 Tycker du om att flugfiska? Vill du lära dig att tillverka våt- och torrflugor, streamers och enklare laxflugor? Kom med på kurs i flugbindning! Verktyg och annan utrustning som behövs införskaffas efter första kurskvällen.

SYMBOLFÖRKLARING Ingen symbol = distansundervisning kan ej erbjudas, kursavgiften faktureras enligt hållna lektioner i slutet av terminen.

D = kursen övergår till distansundervisning 20

vid behov, full kursavgift faktureras.


Silversmide 140168 Högstadiets slöjdsal lör. 6.2 och 20.2 kl. 9.00-16.00 Arto Kallionpää sön. 7.2 och 21.2 kl. 10.00-15.00 Kursavgift 45 € anmälan senast 27.1 Vi planerar och tillverkar personliga smycken. Under kursen får du göra ett smycke från början till slut genom formgivning, lödning och finslipning. Kursledaren talar finska. Påskpyssel 140156 Söff lör. 27.3 Anne-Marie Söderback kl. 9.30-12.30 Kursavgift 10 € / 15 € anmälan senast 22.3 Kom och pyssla med ditt barn eller barnbarn. Nåltova en hare, gör en kyckling eller en hare av toapappersrulle eller en fin dekoration för påskgräs. Lämpligt för barn i 3-års ålder och äldre. Materialavgift tillkommer. Kursavgiften är 15 € / familj eller 10 € / barn. Skapa av vide och björkris Söff Maria Senkas Kursavgift 10 €

140137 lör. 27.3 kl. 9.30-13.30 anmälan senast 22.3

Skönt när våren är här och du kan börja tillverka dekorationer för trädgården av naturens egna material. På denna kurs kan du göra en krans till påsk eller tillverka en ampel, en boll, en trollslända eller ett hjärta av vide- eller björkris. Det som behövs för kursen är, handskar, sekatör, blomtråd (helst brun) och ris i vide och björk enligt vad du själv önskar använda. Ta också med mellanmål. Gör din egen trädgårdsskulptur 140170 Söff ons. 7.4-28.4 Kajsa Lassander kl. 18.00-21.00 Kursavgift 22 € anmälan senast 28.3 Kom och tillverka egna trädgårdsskulpturer till din trädgård. Vi skulpterar med grovlera. Inga förkunskaper behövs. Insektshotell 140605 Stenbackens skola ons. 7.4 kl. 18.00-20.30 Richard Lillbåsk lör 17.4 kl. 9.00-14.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 1.4 Kampanjen Insekthotell2020, som inleddes föra våren, uppmanar finländare att bygga insekthotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och grundar sig på att insekter riskerar utrotas i hela världen. Insekterna behöver hjälp för att hitta boplatser. Kom på kurs och bygg ditt eget insektshotell. Ta med kottar, träpinnar i olika storlekar, ihåliga växter som t.ex. vass-, hallon-, bambustjälkar och dylikt. Bygg efter egen fantasi. Du kan köpa material till stommen av läraren.

19 21


Gjuta i betong Söff Terese Hoxell Kursavgift 22 €

140127 tis. 4.5-11.5 kl. 18.00-21.15 anmälan senast 26.4

En sommarkruka eller ett dekorationsföremål för trädgården görs billigt och enkelt av betong. Ta med formar för gjutningen, t.ex. plastkrukor, gammal boll, gamla stövlar eller andra förpackningar som passar att gjuta i. Ta också med hinkar och gummihandskar. Vi är utomhus om vädret tillåter. Sommarpyssel 140155 Söff mån.-fre. 7.6-11.6 A-M Söderback, Emma Häggblom kl. 10.00-14.00 Kursavgift 33 € anmälan senast 1.6 Under fem sommarlovsdagar gör vi hantverk av olika slag. Vi provar bl.a. på att tova, gör teatermasker och miniatyrpyssel samt mycket annat skoj. Olika lekar ingår också i programmet. Kursen riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Ta med egen lunch. Materialkostnader tillkommer.

22

VÄVNING Att väva är trendigt! Du kan inreda ditt hem med handvävda mattor, plädar, gardiner eller löpare. Välkommen med och lär dig att planera, sätta upp en väv och att väva i olika bindningar. Vävning Rangsby f.d. skola Anne-Marie Söderback Kursavgift 46 €

140201X mån. 11.1-19.4 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 7.1

Vävning och handarbete Räfsbäcks hembygdsgård Anne-Marie Söderback Kursavgift 46 €

140202X mån. 11.1-19.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.1

Vävning Pörtom f.d byabutik Emma Simberg Kursavgift 56 €

140203X mån. 11.1-19.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.1

Vävning f.d. Finby butik Anne-Marie Söderback Kursavgift 56 €

140204X tis. 12.1-13.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 8.1

Vävning och handarbete c/o Joel Bengts Anne-Marie Söderback Kursavgift 56 €

140205X ons. 13.1-14.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 8.1

Vävning för daglediga f.d. Finby butik Anne-Marie Söderback Kursavgift 56 €

140206X tors. 14.1-22.4 kl. 10.00-12.30 anmälan senast 11.1

Vävning Träskböle byagård Anne-Marie Söderback Kursavgift 46 €

140207X tors. 14.1-22.4 kl. 14.00-16.30 anmälan senast 11.1

Vävning Jacobsgården Anne-Marie Söderback Kursavgift 46 €

140208X tors. 14.1-22.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.1


MÖBELTAPETSERING Vi använder traditionella metoder för att byta tyg och stoppning på stolar och soffor. Vi gör även terrassoch husvagnsinredningar samt syr båtkapell och överdrag till bilsäten. Möbeltapetsering c/o Merja Salmikivi Merja Salmikivi Kursavgift 60 €

140402X tis. 12.1 -13.4 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 8.1

Möbeltapetsering c/o Merja Salmikivi Merja Salmikivi Kursavgift 60 €

140401X ons.13.1-14.4 kl. 10.00-13.15 anmälan senast 10.1

MÖBELRENOVERING Har du gamla möbler som står hemma och behöver fixas till eller har du fyndat på auktion? Kom med på kurs och renovera dem! Möbelrenovering Töjby f.d. skola Bengt Ström Kursavgift 46 €

140501X mån. 11.1-19.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.1

Möbelrenovering Pörtom f.d byabutik Richard Lillbåsk Kursavgift 56 €

140502X mån. 11.1-19.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.1

Möbelrenovering Yttermark f.d. butik Bengt Ström Kursavgift 56 €

140503X tis. 12.1-13.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 7.1

Vi reparerar och binder fisknät 140159 c/o Kjell Sjökvist tis. 12.1-13.4 Kjell Sjökvist kl. 18.30-21.00 Kursavgift 46 € anmälan senast 8.1 Du kan ta med ditt trasiga fisknät och lära dig hur man reparerar det. Du har också möjlighet att binda ett nytt nät eller pröva på att binda andra nyttoföremål. Motorcyklar och mopeder 140601X YA, Enheten i Närpes tors. 14.1-22.4 Tommy Lindedahl, William Sjöstrand kl. 18.00-21.15 Kursavgift 65 € anmälan senast 11.1 Har du en gammal klenod som står hemma i ditt garage och väntar på att restaureras eller en moped som inte startar? Vi sätter gamla motorcyklar eller mopeder i körskick igen. Träslöjd Närpes högstadium Richard Lillbåsk Kursavgift 46 €

140604X tors. 14.1-22.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 11.1

Slöjda och förverkliga dina egna idéer och önskningar i trä. Lär dig att svarva eller gör t.ex. en trendig trädgårdsmöbel, en terrasslåda, ett tidningsställ eller en vedkorg. Kursen riktar sig till både kvinnor och män. Kreativt skapande med svetsning 140609X YA, Enheten i Närpes lör. 13.3 och 27.3 Tommy Lindedahl, William Sjöstrand kl. 9.00-14.30 Kursavgift 27 € anmälan senast 8.3 Lär dig grundera i svetsning. En svetskurs som passar dig som är intresserad av att designa en någon mindre sak som tex. en lykta, en ljusstake eller något annat fint till din trädgård. Du kan komma med egna önskemål om vad du vill göra. Kursen är för nybörjare och för de som svetsat tidigare. Ta med lunch.

TRÄ- OCH METALLSLÖJD Skruvarkurs för unga YA, Enheten i Närpes William Sjöstrand Kursavgift 38 €

140602X varannan tis. 12.1-6.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.1

En kurs för dig i åldern 10-15 år som är intresserad av hur en motor fungerar. Kursen består främst av praktiska övningar som t.ex. hur du kan reparera en moped.

23 21


SPRÅK

På språkkurserna ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i språk och interkulturell kommunikation samt lära dig mer om och öka din förståelse för språkområdet och kulturen i fråga. Vare sig du är nybörjare, erfaren eller vill fräscha upp gamla skolkunskaper så finns en kurs för dig!

D Svenska 1 -

intensiv grupp 2 120220X Närpes gymnasium ons. och fre. 13.1-26.3 Mona-Lisa Björkbacka kl. 17.30-19.00 Kursavgift 49 € anmälan senast 8.1

SVENSKA

D Svenska 1 - ny kurs!

120229 tors. 21.1-6.5 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 7.1

D Svenska 1 -

Nu startar en ny kurs för nybörjare i svenska. Kursen hålls en gång i veckan men sträcker sig till maj månad. Tillsammans med Carola lär ni er att skriva, läsa, prata och förstå svenska. Kursbok: Mål 1 från kapitel 1.

D Svenska 1 -

Närpes gymnasium Carola Lidman Kursavgift 43 €

Svenska 1 - distanskurs grupp 1 120216 Online sön. 17.1-11.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 17.30-18.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 10.1 Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via videoverktyget Zoom cloud meeting. Kursbok: Mål 1 från början av boken Svenska 1 - distanskurs grupp 2 120218 Online tors. 14.1-1.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 14.30-15.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 8.1 Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via videoverktyget Zoom cloud meeting. Kursbok: Mål 1 från början av boken.

24

intensiv grupp 4 120222X Närpes gymnasium mån. och ons. 11.1-24.3 Carola Lidman kl. 19.00-20.30 Kursavgift 49 € anmälan senast 8.1 intensiv grupp 5 120223X Närpes gymnasium mån. och ons. 11.1-24.3 Carola Lidman kl. 17.30-19.00 Kursavgift 49 € anmälan senast 8.1 Vill du gå på kurs i svenska två gånger per vecka? Det här är en intensiv nybörjarkurs för dig som kan ingen eller mycket lite svenska. Vi lär oss grunderna i språket. Vi övar svenska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Kursbok: Mål 1, kapitel 3-5. Aktivera din svenska 2 - distanskurs 120217 Online lör. 16.1-10.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 10.30-11.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 9.1 Det här är en fortsättningskurs på distans via videoverktyget Zoom cloud meeting. Det är en kurs för dig som främst vill öva mera muntlig svenska. Kursdeltagarna övar aktivt språket genom olika typer av dialoger och gruppdiskussioner. Vi behandlar vardagliga teman som exempelvis att handla i butik, gå till läkaren, ringa till en vän, boka tider, reklamera varor, ord och uttryck om kroppen, kläder och mat.


D Svenska 3-4

Närpes gymnasium Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 36 €

120208 tis. 19.1-30.3 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 12.1

Kursen på mellannivå är till för dig som redan kan grunderna i svenska. Det är även en förberedelsekurs inför språkprovet. Vi övar att tala och skriva. Hör- och läsförståelser ingår också. Vi använder flera olika böcker och ni behöver därför inte köpa någon kursbok. Vare sig du har för avsikt att skriva språkprovet eller inte så är du välkommen med på kursen!

D Svenska individuellt Närpes gymnasium Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 150 €

D Svenska individuellt Närpes gymnasium Carola Lidman Kursavgift 150 €

120211X tis. 19.1-30.3 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 12.1 120213X mån. 18.1-29.3 kl. 16.30-17.15 anmälan senast 11.1

Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i svenska. Svenska individuellt Online Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 150 €

120219 sön. 17.1-28.3 kl. 19.00-19.45 anmälan senast 9.1

Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i svenska på distans genom videoverktyget Zoom.

Närpes vuxeninstitut har av utbildningsstyrelsen beviljats projektmedel för att under läsåret 2020-2021 stärka grundläggande språkkunskaper hos invånare i Närpes. Dessa kurser riktar sig till dig som är motiverad och vill lära dig svenska. Du deltar två kvällar i veckan och kursen är avgiftsfri mot kravet om närvaro vid minst 80 % av kursen. Antalet kursplatser är begränsade.

D Svenska 1 - intensiv Närpes gymnasium Mona-Lisa Björkbacka

120206X mån. o. tors. 11.1-22.4 kl. 17.30-19.00

Vill du gå på kurs i svenska två gånger per vecka? Det här är en intensiv nybörjarkurs för dig som kan ingen eller mycket lite svenska. Vi träffas måndagar och torsdagar och lär oss grunderna i språket. Vi övar svenska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Kursbok: Mål 1, kapitel 3-5.

D Svenska 2 - intensiv

120207X Närpes gymnasium mån. och tors. 11.1-22.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 19.00-20.30 Intensiv fortsättningskurs i svenska för dig som redan har grundläggande kunskaper eller har gått Svenska 1. Vi träffas två gånger i veckan. Vi lär oss mer svenska, både i tal och i skrift. Kursbok: Mål 1, kapitel 8-10.

FINSKA Lekfull finska 1 (4-7 år) Närpes gymnasium Armi Kangasniemi Kursavgift 25 €

120101X mån. 25.1-29.3 kl. 17.30-18.30 anmälan senast 18.1

Under kursen övas finska på ett lekfullt sätt genom sång, sagor, lekar och pyssel. Olika teman varje vecka. Lekfull finska 2 (8-12 år) Närpes gymnasium Armi Kangasniemi Kursavgift 25 €

120102X mån. 25.1-29.3 kl. 18.45-19.45 anmälan senast 18.1

Under kursen övas finska på ett lekfullt sätt genom sång, sagor, lekar och pyssel. Olika teman varje vecka.

25


D Finska 1

Närpes gymnasium Hanne Paakkinen Kursavgift 39 €

120103X tis. 12.1-13.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 8.1

Nybörjarkurs i finska för dig som har inga eller begränsade kunskaper i det finska språket. Vi övar oss på att tala, förstå och skriva praktisk finska. Kursbok: Suomen mestari 1.

D Finska 3

Närpes gymnasium Hanne Paakkinen Kursavgift 39 €

120105X ons. 13.1-14.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 8.1

En kurs i finska på mellannivå för dig som redan kan grunderna i det finska språket. Vi fokuserar särskilt på att tala men vi fördjupar oss också i grammatiken och ökar vårt ordförråd. Kursbok: Suomen mestari 2

D Finska individuellt Närpes gymnasium Hanne Paakkinen Kursavgift 150 €

D Finska individuellt Närpes gymnasium Hanne Paakkinen Kursavgift 150 €

D Finska individuellt Närpes gymnasium Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

26

120111X tis. 19.1-6.4 kl. 19.15-20.00 anmälan senast 12.1 120112X ons. 20.1-31.3 kl. 16.30-17.15 anmälan senast 13.1 120113X mån. 18.1-29.3 kl. 19.15-20.00 anmälan senast 11.1

D Finska individuellt Närpes gymnasium Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

D Finska individuellt Närpes gymnasium Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

D Finska individuellt Närpes gymnasium Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

120114X mån. 18.1-29.3 kl. 20.00-20.45 anmälan senast 11.1 120116X mån. 18.1-29.3 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 11.1 120117X mån. 18.1-29.3 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 11.1

Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i finska.

ENGELSKA

D Engelska 1

Närpes gymnasium Carola Lidman Kursavgift 39 €

120301X tis. 12.1-20.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 8.1

Engelska är världens mest utspridda språk och vikten av att kunna behärska språket är betydande både i privat- och arbetslivet. Nu erbjuder vi dig en nybörjarkurs i engelska. Vi övar oss att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 unit 4-6.


D Engelska för seniorer 2 Söff Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 39 €

120306 mån. 11.1-19.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 8.1

En kurs i engelska som riktar sig till seniorer. Vare sig du är en nybörjare eller redan kan några fraser engelska så är du välkommen med. Vi övar språket genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 unit 6-9.

D Engelska 1 - ny kurs! Närpes gymnasium Carola Lidman Kursavgift 39 €

120307 tis. 19.1-20.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 13.1

Engelska är världens mest utspridda språk och vikten av att kunna behärska språket är betydande både i privat- och arbetslivet. Nu erbjuder vi dig en nybörjarkurs i engelska tillsammans med vår kunniga lärare Carola. Vi övar oss att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 från unit 1.

D Engelska för seniorer 3 Söff Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 39 €

120303X tis. 19.1-20.4 kl. 12.30-14.05 anmälan senast 13.1

En fortsättningskurs i engelska som riktar sig till seniorer. Kursen är lämplig för den som deltagit i nybörjarkursen och som redan kan en hel del engelska. Vi övar språket genom att läsa, skriva, tala och lyssna.

D Engelska individuellt Närpes stadshus Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 150 €

D Engelska individuellt Närpes gymnasium Carola Lidman Kursavgift 150 €

RYSKA Ryska för barn och unga Närpes stadshus Tatiana Storsved Kursavgift 36 €

120601X varannan lör. 16.1-8.5 kl. 12.00-14.00 anmälan senast 9.1

Deltagarna gör uppgifter enligt kunskaper i ryska. Nya deltagare är välkomna.

D Rysk konversation Närpes gymnasium Zhanna Bäck Kursavgift 39 €

120602X ons. 13.1-14.4 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 8.1

Vi diskuterar olika ämnen på ryska för att öva upp vår verbala förmåga. Kursen riktar sig till dig som redan studerat några år (Ryska 3 och 4) eller redan har goda grundkunskaper i språket.

D Ryska individuellt Närpes stadshus Zhanna Bäck Kursavgift 150 €

120604X mån. 18.1-29.3 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 11.1

Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas helt efter din målsättning och dina förkunskaper.

SPANSKA

120308X tors. 21.1-1.4 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 14.1

Spanska 2 Online Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 39 €

120305X tors. 21.1-8.4 kl. 16.30-17.15 anmälan senast 14.1

Barcelona, Madrid eller Costa del Sol? Kanske vill du friska upp språkkunskaperna inför resan? Språkkunskaper i spanska ger dig möjlighet att prata med människor i flera olika världsdelar, på deras eget modersmå Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.

Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i engelska. Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas helt efter din målsättning och dina förkunskaper. Undervisningsmaterial och övningar anpassas efter dina behov. 10 lektioner à 45min kostar 150 euro.

Spanska 5 - distanskurs Online Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 39 €

120707 ons. 13.1-14.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 8.1

120702 ons. 13.1-14.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 8.1

En kurs för dig som redan kan en del spanska, vill bredda ditt ordförråd och samtidigt lära dig mer om vardagsliv och kultur i de spanskspråkiga länderna. I kursen ingår repetition av grammatik och uttal, läsoch skrivövningar samt muntliga övningar. Kursen hålls via videoverktyget Zoom.

27


Spanska individuellt - distanskurs 120705X Online ons. 20.1-31.3 Roberto Urrutia kl. 16.00-16.45 Kursavgift 150 € anmälan senast 11.1 Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i spanska på distans genom videoverktyget Zoom. Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas helt efter din målsättning och dina förkunskaper.

ITALIENSKA Italienska individuellt Online Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

120802X tors. 21.1-1.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 14.1

Italienska individuellt Online Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

120803 tors. 21.1-1.4 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 14.1

Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas helt efter din målsättning och dina förkunskaper. Undervisningsmaterial och övningar anpassas efter dina behov.

NORSKA Norska 1 - distanskurs Online Pekka Toivonen Kursavgift 31 €

129908 ons. 20.1-31.3 kl. 12.30-14.00 anmälan senast 13.1

Drömmer du om en semester i de norska fjällen? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på online kurs i norska för nybörjare med Pekka Toivonen.Kursen hålls via videoverktyget Zoom. Bok: Ny i Norge Norska individuellt Online Pekka Toivonen Kursavgift 150 €

129909 ons. 27.1-7.4 kl. 14.30-15.15 anmälan senast 20.1

Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas helt efter din målsättning och dina förkunskaper. Undervisningsmaterial och övningar anpassas efter dina behov.

LITTERATUR & SKRIVANDE Bokcafé Stadshuset Brita Näsström Kursavgift 22 €

130201X tors. 14.1-6.5 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 8.1

Vi träffas var tredje vecka och diskuterar intressanta och personliga läsupplevelser över en kopp kaffe. Deltagarna väljer själva vad de vill läsa samtidigt som de får boktips och läsinspiration. Nya deltagare är välkomna med! Vi träffas 14.1, 4.2, 25.2, 18.3, 8.4 och 6.5. Kreativt skrivande Närpes gymnasium Tomas Karlsson Kursavgift 25 €

130202 ons. 27.1-17.3 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 20.1

Har du texter i byrålådan, har du drömmar om att börja skriva? Skriver du redan, men känner att du behöver inspiration för att komma framåt? Vi skriver poesi, både på rim och i fri form. Varje kursdeltagare får skriva i den stil hen känner sig hemma i. Vi kan också prova på att skriva låttexter, göra memes och skriva noveller. Kursens innehåll och utformning kommer i stor utsträckning att skräddarsys utgående från deltagarnas intressen och önskemål. Vi har olika skrivövningar och tar del av varandras texter så att vi kan bli inspirerade av varandra, ge varandra feedback och lära av varandra.

28


TURVALLISESTI KURSSEILLA

Aikuisopisto on koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi valmistautunut nopeisiin muutoksiin myös kevään 2021 aikana. Olemme jo suunnitteluvaiheessa lisänneet etäkurssien määrää ja ryhmäkokojen rajoittamista jatketaan niissä ryhmissä, joissa osallistujat ovat lähekkäin opetustilanteessa. Valtaosa kursseistamme voi myös nopeasti siirtyä etäopetukseen, mikäli yhteiskunnassa vallitseva tilanne sitä vaatii.

Tiedon mahdollisista kurssin toteuttamista koskevista muutoksista saat puhelinnumeroon, jonka olet antanut ilmoittautuessasi – pidä siksi huolta, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja oikein. Noudatamme THL:n, Vaasan sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän, aluehallintoviraston ja Närpiön kaupungin pandemiaryhmän antamia ohjeita. Aikuisopisto pidättää oikeuden muuttaa kurssipäivämääriä, kurssipaikkoja ja ryhmäkokoja, mikäli sen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista. Jokainen arvioi itse voiko osallistua kurssitoimintaamme – tämä koskee myös riskiryhmäläisiä. Osallistumisensa voi perua maksutta viimeistään kurssin viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Pyydämme, että: • Pysyt kotona, jos sinulla on minkäänlaisia vilustumisoireita. • Pidät turvavälit muihin kurssilaisiin ja kurssin vetäjään. • Peset kätesi saapuessasi kurssipaikalle ja kurssin jälkeen tai käytät käsidesiä, jos kurssitilassa ei ole saatavilla juoksevaa vettä. • Käytät kasvomaskia / visiiriä voimassa olevien suositusten mukaan. Olemme aikuisopistolla pyrkineet lisäämään verkkokurssien määrää voidaksemme tarjota sisältöä useimmista aihepiireistä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua toimintaan myös, vaikka ei voi/ uskalla osallistua lähiopetukseen. Ne kurssit, jotka tilanteen vaatiessa siirtyvät etäopetukseen, on merkitty kurssiohjelmaan tunnuksella D. Näin tiedät jo ilmoittautuessasi kurssille, miten alueen tartuntatilanteen mahdollinen muutos vaikuttaa osallistumiseesi ja siten myös kurssimaksuusi. Kurssit, jotka on merkitty tunnuksella , laskutetaan kurssiohjelmassa ilmoitetun hinnan mukaisesti (ei koske kuntosalilla pidettäviä kursseja). Ne kurssit, joilla etäopetus ei ole mahdollista, laskutetaan lukukauden lopulla pidettyjen kurssikertojen perusteella. Emme voi taata, että pois jääneet opetuskerrat korvataan pidentämällä kurssia, mutta kurssilaiset maksavat kuitenkin vain pidetyistä opetuskerroista. Ilmoittautumalla kurssille hyväksyt nämä ehdot. Tarjoamme myös joitakin liikuntakursseja, joille voi osallistua sekä fyysisesti että verkossa. Ne on merkitty ohjelmaan tunnuksella H.

D

Ennen kevätlukukauden alkua ja sen aikana tarjoamme sinulle tukea, jotta voit osallistua opetukseen myös sen siirtyessä verkkoon.

29


SUOMENKIELINEN TIEDOTE Opistomme opetus tapahtuu ruotsin kielellä. Moni opettajistamme voi tarvittaessa antaa ohjausta myös suomen kielellä. Neuvomme mielellämme sopivien kurssien löytämisessä. Ottakaa yhteyttä kansliaan. Tervetuloa mukaan kurssitoimintaamme!

Ilmoittautuminen Kaikille kursseille ja luennoille on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen kursseille alkaa torstaina 7.1. klo 9.00 verkossa vuxeninstitutet.narpes.fi tai puhelimitse 040-1600687. Mikäli kurssille tai luennolle ei ole tullut riittävästi ennakkoilmoittautumisia, kurssi perutaan ja kanslia ilmoittaa asiasta ilmoittautuneille tekstiviestitse tai sähköpostitse. Alkanut kurssi voidaan keskeyttää, jos osallistujamäärä on alhainen lukukauden aikana. Tunnuksella merkityt kurssit siirtyvät etäopetukseen tartuntatilanteen sitä vaatiessa ja näiden kurssien kurssimaksu laskutetaan kurssiohjelmassa ilmoitetun hinnan mukaisesti.

D

Kevätlukukausi Kevätlukukausi alkaa maanantaina 11.1. Hiihtolomalla 1.-7.3. ja pääsiäislomalla 2.-5.4. ei pidetä kursseja. Maksut Kaikki kurssimaksut laskutetaan, paitsi luennot, jotka maksetaan paikan päällä. Kursseista, jotka voivat siirtyä etäopetukseen, laskutetaan täysi kurssimaksu kurssin käynnistyttyä. Kyseiset kurssit on merkitty kurssiohjelmaan tunnuksella kurssin nimen edessä. Kurssit, joita ei voi toteuttaa etäopetuksena, laskutetaan kurssin päätyttyä.

D

Peruutus Ennakkoilmoittautuminen on sitova! Jos et pääse tulemaan kurssille, jolle olet ilmoittautunut, muista perua se ajoissa. Viimeistään kurssin tai luennon viimeisenä ilmoittautumispäivänä voit perua kurssin maksutta. Jos peruutus tapahtuu sen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Poikkeuksena kuitenkin sairastumistapaukset. Peruutus tehdään aina suoraan kansliaan (puhelimitse tai sähköisesti), ei opettajalle.

30

Koko lukukauden pituisissa kursseissa (10 viikkoa tai sitä pidemmät kurssit) voidaan ensimmäistä kurssitilaisuutta pitää ”kokeilukertana”. Kurssitilaisuuden peruuntuminen Jos opettaja sairastuu, kanslia yrittää ensi tilassa löytää tilalle sijaisen. Jos sijaista ei ole käytettävissä, kanslia ilmoittaa osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä, että oppitunti on peruuntunut. Aikuisopisto ei takaa, että peruuntunut oppitunti korvataan uudella kurssitilaisuudella. Tunnusten selitykset Kurssiohjelmassa on kurssien nimien kohdalla tunnus, joka kertoo, miten kyseisen kurssin opetus jatkuu mahdollisten koronarajoitusten astuessa voimaan alueella. Noudatamme VSHP:n koronakoordinaatioryhmän, aluehallintoviraston ja kaupungin pandemiaryhmän suosituksia. kurssi siirtyy tarvittaessa etäopetukseen ja kaikilta kurssilaisilta laskutetaan täysi kurssimaksu. Mikäli tunnusta ei ole, kurssista laskutetaan pidettyjen kurssikertojen mukaisesti lukukauden lopulla.

D

Materiaalikustannukset Käytännön kursseihin ja ruoanlaittokursseihin lisätään materiaali- tai raaka-ainekulut. Nämä maksetaan käteisellä suoraan kurssiohjaajalle. Kurssitoiveet Otamme vastaan kurssitoiveita verkkosivustollamme tai voit olla yhteydessä suoraan kansliaan. Kerro, jos haluaisit itse pitää kurssin tai anna vinkkejä kursseista, joita toivoisit meidän järjestävän.


Huonekaluverhoilu c/o Merja Salmikivi Merja Salmikivi Kurssimaksu 60 €

140402X ti 12.1.-13.4. klo 17.30-20.45 ilm. 8.1. mennessä

Vaihdamme tuolien ja sohvien kankaita ja täytteitä perinteisin menetelmin. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Huonekaluverhoilu c/o Merja Salmikivi Merja Salmikivi Kurssimaksu 60 €

140401X ke 13.1.-14.4. klo 10.00-13.15 ilm. 8.1. mennessä

Vaihdamme tuolien ja sohvien kankaita ja täytteitä perinteisin menetelmin. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Posliinimaalaus Pirttikylän koulu Marja Piispanen Kurssimaksu 46 €

140302X ti 12.1.-13.4. klo 18.30-21.00 ilm. 8.1. mennessä

De

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta 830142X Töjbyn entinen koulu ti 12.1.-13.4. Laura Harju klo 18.00-19.00 Kurssimaksu 28 € ilm. 8.1. mennessä Tunnin aikana harjoitetaan lihaskuntoa monipuolisesti tabata-tyyliin sekä lisätään koko kehon liikkuvuutta oman hengityksen tahdissa. Tunti sopii kaiken kuntoisille. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi.

D

Tasapaino- ja voimaharjoittelu 830167X Länsi Närpiön koulu to 14.1.-15.4. Laura Harju klo 17.30-18.15 Kurssimaksu 25 € ilm. 11.1. mennessä Tuolijumppa seisten ja istuen. Tehdään tasapainoa kehittäviä harjoitteita ja lisäksi lisätään kehon liikkuvuutta sekä vahvistetaan tasapainoa tukevia lihaksia. Suunnattu senioreille. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi.

Maalataan posliinisille käyttö- ja koriste-esineille opiskelijan toiveiden mukaisesti laaja-alaisesti ideoiden, kokeillen sekä toteuttaen niin vanhoja kuin modernejakin kuvioita. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Hopeantaonta 140168 Närpiön yläkoulu la 6.2. ja 20.2. klo 9.00-16.00 Arto Kallionpää su 7.2. ja 21.2. klo 10.00-15.00 Kurssimaksu 45 € ilm. 27.1. mennessä Ta v o i t e l l a a n p e r i n t e i s i ä h o p e a s e p ä n t a i t o j a taidokkaasti käsityönä erilaisin työtekniikoin. Matkaan lähdetään työkohteen valinnalla, valmiiden mallien tai omien suunnitelmien pohjalta. Toteutettavat korutyöt voivat olla yksinkertaisia ja selkeitä. Hopeana käytetään 925 koruhopeaa, joka on kaunis ja taipuu monenlaiseen muotoon. Työ on toiveiden täyttämistä ja avaa näkemyksiä korunvalmistuksen vaiheista.

TERVETULOA MUKAAN DIGIYMPÄRISTÖÖMME! Aikuisopisto käyttää verkkokursseilla lähinnä Zoomia. Ilmoittauduttuasi verkkokurssille saat linkin sähköpostiosoitteeseesi viimeistään kurssin alkamista edeltävänä päivänä. Siksi on tärkeää, että meille on ilmoitettu voimassa oleva sähköpostiosoite. Sähköpostiviestissä lähetetään myös ohjeet Zoomin käyttämiseen. Jos haluat harjoitella Zoomin käyttöä, suosittelemme osallistumista drop in –päiväämme 7.1. klo 13-15 ja klo 18-19 kaupungintalon tietokoneluokassa, jossa harjoitellaan Zoomiin kirjautumista. Voit myös ilmoittautua Zoom – testikursseillemme ti 12.1. klo 18.00-18.30 tai ke 13.1. klo 10.00-10.30 ja kokeilla osallistua kotoa käsin. Tarjoamme myös teknistä tukea kurssien aloituksen yhteydessä puh. 0400-736075.

31 29


ONLINEKURSER

Samhällsläget är fortfarande osäkert i samband med planeringen av våren 2021. Många tillhör också en riskgrupp och är rädda att komma till kurslokalerna. Vi vill fortsätta ge alla en lokal möjlighet till bildning och gemenskap även för er som föredrar att inte träffas fysiskt. På dessa sidor har vi samlat de kurser vi erbjuder helt online i vår, läs hela kursbeskrivningarna på respektive ämnesområde eller på nätet. I slutet hittar ni även de kurser ni kan delta i genom hybridundervisning.

FÖRELÄSNINGAR Hälsobalans 001001 Online tis. 26.1 Jenny Julin kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 19.1 Under denna föreläsning pratar vi om de viktiga pusselbitarna i vårt livspussel Vi behandlar ämnen som t.ex. kost, motion, sömn och stress. Vissa bitar är viktiga för oss alla men andra bitar varierar från person till person. Vilka är dina viktigaste pusselbitar för att må bra? Och hur skall du tänka för att få till balansen som är rätt för just dig? Introduktion till självledarskap 001002 Online tis. 9.2 Jenny Julin kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 2.2 Vad är egentligen självledarskap? Varför är det så aktuellt just nu? Hur gör man då för att ta kontrollen över sitt eget liv? Dessa frågor och några till reder vi ut under denna timme. Hur bra självförtroende har du? 001003 Online tis. 23.2 Anna Nordmyr kl. 18.00-19.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 16.2 I denna föreläsning går vi igenom varför ett bra självförtroende är viktigt och hur du kan göra för att stärka ditt eget självförtroende. Övningar ingår.

32

Familjens mat Online Silvia Englund Ingen kursavgift

810202 tors. 28.1 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 21.1

På den här inspirerande föreläsningen med Marthaförbundet får vi ta del av praktiska tips och mångsidiga vardagsrecept. Vi inspireras av säsongens råvaror och utvecklar rutiner för att få en fungerande matvardag med fokus på välmående. Hur lyckas vi skapa sunda matvanor och vilka nyttoeffekter kan vi uppnå genom fungerande rutiner kring matlagningen? Ekostädning 810210 Online tors. 18.2 Anita Storm kl. 18.00-19.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 11.2 Alla rengöringsmedel belastar miljön, en del mer och andra mindre, och många är dessutom skadliga för din hälsa. Det finns påvisade samband mellan rengöringsmedel och allergier, hud- och luftvägsinfektioner samt astma. Enkla redskap och naturliga ämnen fungerar lika bra och är bättre för både din hälsa, plånboken och miljön. Tillsammans med Anita Storm från Marthaförbundet diskuterar vi olika rengöringsknep som gör städningen både miljövänligare och roligare!


Kvinnohälsa i fertil ålder Online Anna-Sara Sidbäck Kursavgift 10 €

610104 ons. 10.3 och 17.3 kl.18.00-19.30 anmälan senast 1.3

I fertil ålder kan man ha olika problem med sin hormonella hälsa, såsom PCOS, endometrios, PMS, tunga eller utebliven blödning och dylikt. Under dessa kvällar går vi igenom orsakerna till dessa olika symptom och vad du själv kan göra för att må bättre

HUDVÅRD Manikyr och pedikyr Online Sara Hellström Kursavgift 10 €

610101 ons. 10.2 och 17.2 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 3.2

Upplever du att dina naglar skivar sig, brister eller att huden på fötterna känns torr och spricker? Eller vet du inte hur du skall få nagellacket att bli jämnt? Eller vill du bara unna dig lite avslappning i vardagen? På kursen får du lära dig hur du sköter dina händer och fötter. Vi går igenom allt från vanliga fotproblem, lackning av naglar till hurdana produkter du bör använda och varför. Du får lära dig vad begreppen manikyr och pedikyr innebär och hur du utför dessa med enkla medel hemma. Ingen förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar. Hudvård 610103 Online ons. 31.3 och 7.4 Sara Hellström kl. 18.00-19.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 24.3

HANTVERK Gör en krans av papper Online Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140172 fre. 12.2 kl. 16.00-16.30 lör. 27.2 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 8.2

Kom med och få inspiration och instruktioner till hur du tillverkar en krans av pappers snören och träpärlor. Vid första online tillfället går vi igenom vad som behövs införskaffas till kursen. Vid andra tillfället fås mera instruktioner i hur du gör kransen. Vi kommunicerar via Zoom och du kan sitta hemma i soffan och knyta din krans.

SPRÅK Svenska 1 - distanskurs grupp 1 120216 Online sön. 17.1-11.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 17.30-18.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 10.1 Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via Zoom. Kursbok: Mål 1 från början av boken Svenska 1 - distanskurs grupp 2 120218 Online tors. 14.1-1.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 14.30-15.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 8.1 Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via Zoom. Kursbok: Mål 1 från början av boken.

På den här kursen får du lära dig grunderna inom hudvård, med fokus på ansiktsvård. Vi går igenom hudens uppbyggnad, olika hudtyper, hur just du bör sköta om din hud och varför. Under kursen får du jobba med dina egna hudvårdsprodukter. Det är inget hinder ifall du endast har ett fåtal eller inga produkter alls, Sara hjälper dig på vägen. Efter kursen kommer du ha kunskap om hurdan hudtyp du har, hur din dagliga hudvårdsrutin bör se ut och vilka produkter just du bör använda. Ingen förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar.

VÄLKOMMEN MED I VÅR DIGITALA VÄRLD! Vid vuxeninstitutet använder vi oss främst av Zoom för onlinekurserna. När du anmält dig till en onlinekurs kommer du att få en länk till din e-postadress senast dagen innan kursen startar. Därför är det viktigt att vi har korrekt e-postadress till dig. I mailet kommer det också att finnas anvisningar för hur du använder Zoom. Om du vill öva dig i användaningen av Zoom, rekommenderar vi dig att delta i vår drop-in dag 7.1 kl. 13-15 och kl. 18-19 i stadshusets datasal där vi övar att komma in på Zoom. Du kan även anmäla dig till någon av våra testkurser i Zoom tis. 12.1 kl. 18.00-18.30 eller ons. 13.1 kl. 10.00-10.30 under vilka du hemifrån kan prova att koppla upp dig. Vi finns också som tekniskt stöd i samband med kursstarterna på tfn 0400-736075.

33


Aktivera din svenska 2 - distanskurs 120217 Online lör. 16.1-10.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 10.30-11.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 9.1 Det här är en fortsättningskurs på distans via Zoom. Det är en kurs för dig som främst vill öva mera muntlig svenska. Kursdeltagarna övar aktivt språket genom olika typer av dialoger och gruppdiskussioner. Vi behandlar vardagliga teman som exempelvis att handla i butik, gå till läkaren, ringa till en vän, boka tider, reklamera varor, ord och uttryck om kroppen, kläder och mat. Spanska 2 Online Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 39 €

120707 ons. 13.1-14.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 8.1

Barcelona, Madrid eller Costa del Sol? Kanske vill du friska upp språkkunskaperna inför resan? Språkkunskaper i spanska ger dig möjlighet att prata med människor i flera olika världsdelar, på deras eget modersmål. Spanska 1 är en nybörjarkurs som fortsätter från föregående läsår. Du studerar grundläggande spansk muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Spanska 5 - distanskurs Online Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 39 €

120702 ons. 13.1-14.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 8.1

En kurs för dig som redan kan en del spanska, vill bredda ditt ordförråd och samtidigt lära dig mer om vardagsliv och kultur i de spanskspråkiga länderna. I kursen ingår repetition av grammatik och uttal, läsoch skrivövningar samt muntliga övningar. Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom sänds till deltagarna på förhand. Bok: Caminando 3. Norska 1 - distanskurs Online Pekka Toivonen Kursavgift 31 €

129908 ons. 20.1-31.3 kl. 12.30-14.00 anmälan senast 13.1

Drömmer du om en semester i de norska fjällen? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på onlinekurs i norska för nybörjare med Pekka Toivonen. Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom sänds till deltagarna på förhand. Bok: Ny i Norge

34

INDIVIDUELL SPÅKUNDERVISNING På vuxeninstituet erbjuder vi dig individuell språkundervisning i sju olika språk. Fyra av dem kan du delta i helt på distans. Vid individuell språkundervisning läggs kursen upp precis enligt dina behov och målsättningar. Läs mer om tidpunkterna för undervisningen på språksidorna s. 22-26. Svenska individuellt - distanskurs Spanska individuellt - distanskurs Italienska individuellt Italienska individuellt Norska individuellt

120219 120705X 120802X 120803 129909

MATLAGNING Vegetarisk vardagsmat Online Natalie Aurén Kursavgift 10 €

810201 tors. 11.3 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 4.3

Delta i matkurs online hemma i ditt eget kök! Tillsammans lagar vi tre vegetariska, glutenfria och naturligt sötade rätter som passar hela familjen. Du deltar i ditt eget välbekanta kök via bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon. Innan kursstart får du en inköpslista samt övriga instruktioner per e-post eller sms. Läraren ger instruktioner och kommunicerar med dig och de andra i gruppen via Zoom. Du handlar varorna som behövs inför kursen.


MOTION OCH HÄLSA e Hathayoga Online Ingrida Grigaityte Kursavgift 28 €

HYBRIDUNDERVISNING 830172X ons. 13.1-14.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 11.1

Hatha är en av yogans ursprungliga huvudgrenar. Vi lär oss att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vi övar på kroppsställningar och andningsövningar som löser spänningar och gör kroppen rörligare och smidigare. e Yoga för lugn och harmoni 830173X Online ons. 13.1-14.4 Ingrida Grigaityte kl. 19.30-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 Detta pass består av andningsträning, mjuka yogarörelser, avslappning och meditation. Söndagsträning med Emilia 830175X Online sön. 17.1-25.4 Emilia Johansson kl. 18.00-19.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 13.1 Nu kör vi varierad söndagsträning med Emilia! Passet har hög intensitet och högt tempo, men du kan anpassa tempot och övningarna enligt dina egna förutsättningar. Fokus är uthållighet för både styrka och kondition, men även flexibilitet. Du behöver ha en matta och hantlar/kettlebell. Balans- och styrketräning Online Laura Harju Kursavgift 25 €

830178X tis. 12.1-13.4 kl. 16.45-17.30 anmälan senast 8.1

På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga! Vi gör övningar för att förbättra balansen och rörligheten, samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke och axlar. Klä dig i mjuka kläder!

Passar onlineundervisning dig bra? Vi har under hösten fått feedback av många att de verkligen tränat och deltagit fitigt då vi har haft motionskurserna via zoom. Nu finns möjligheten på fyra kurser att träna antingen på plats eller så kopplar du upp dig hemifrån via Zoom!

DHe

Core mer utmanande 830137X Rangsby f.d. skola mån. 11.1-19.4 Josefin Båskman kl. 19.30-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 7.1 På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet med fokus på de djupa stabiliserande musklerna i bål och höft. Pulsen är hög på båda passen men detta senare pass är mycket mer utmanande. Ta med hantlar och miniband om du har, annars kan du köpa miniband av Josefin.

DHe

Lätt gymnastik Helenelunds byagård Laura Harju Kursavgift 25 €

830212X ons. 13.1-14.4 kl. 18.45-19.30 anmälan senast 11.1

Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen samt rygg- och nackvänliga övningar som stärker musklerna.

DHe

Kroppsviktsträning 830146X Västra Närpes skola tors. 14.1-15.4 Jennie Wilson kl. 18.30-19.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 Kroppsviktsträning är effektivt och passar för alla åldrar och nivåer eftersom övningarna enkelt kan anpassas. Träning med egen kroppsvikt går tillbaka till basic samtidigt som man minimerar risken för skador, förbättrar sin smidighet, balans, kondition och ökar muskelstyrkan.

DHe

Stretch Västra Närpes skola Jennie Wilson Kursavgift 25 €

830147X tors. 14.1-15.4 kl. 19.30-20.15 anmälan senast 11.1

Denna kurs passar alla som vill förbättra eller bibehålla sin rörlighet. Alla utför rörelserna utifrån sina egna förutsättningar.

KURSER SOM FORTSÄTTER FRÅN HÖSTEN I många av grupperna som fortsätter från hösten finns lediga platser - välkommen med! Anmäl dig som vanligt på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687. Om du deltog på hösten är du automatiskt anmäld till vårterminens kurs. Meddela oss på kansliet om du inte vill delta i vår.

35


IT-KUNSKAP

Målet för kurserna i data, surfplattan och smarttelefoner är att ge kursdeltagarna verktyg för att kunna vara delaktiga i alla delar av samhället, också det som kräver kunnande i dator- och internetanvändning.

DATOR Vardagsdata 1, grupp 1 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340102 tis. 19.1-30.3 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 12.1

Vardagsdata 1, grupp 2 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340104 tis. 19.1-30.3 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 12.1

Datakurs för dig som inte är van vid datorer men som vill lära dig hur en dator används. Du får i lugn takt lära dig använda tangentbordet och grunderna i textbehandling. Du får också bekanta dig med internet och lära dig hitta information. Du får lära dig skriva och skicka e-post med bilder. Inga förhandskunskaper krävs. Kursen riktar sig till seniorer. I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening.

Vardagsdata 2, grupp 1 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340105 ons. 20.1-24.3 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 12.1

Vardagsdata 2, grupp 2 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340106 ons. 20.1-24.3 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 12.1

Under kursen lär du dig arbeta med bilder och foton. på datorn. Vi bekantar oss också med e-tjänster på internet, bl.a. banker, fpa, skattebyrån och resebyråer samt tjänster för hälsouppgifter och elektroniska recept. Du lär dig också hur man sätter in säljeller köpannonser på internet. Kursdeltagarnas egna önskemål om kursinnehållet beaktas också. Grundkunskaper (Grundkurs, Vardagsdata 1 eller motsvarande) i data behövs. I kursen deltar en ITstödperson från Närpes pensionärsförening.

STUDIESEDLAR Undervisningsministeriet har beviljat vuxeninstitutet specialunderstöd för att kunna bevilja studiesedlar till invandrare, arbetslösa och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta till reducerat pris i en del av institutets kurser, bl.a. språkurser. Se sista sidan för mer information.

36


Excel för dig i arbetslivet Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 25 €

340103 ons. 3.2-17.2 kl. 17.30-20.00 anmälan senast 26.1

Excel är ett effektivt verktyg – om du vet vad du gör! Den här kursen riktar sig till dig i arbetslivet som har grundläggande kunskaper i excel men som vill lära dig mer. Med de rätta verktygen kan Excel avsevärt underlätta ditt arbete. Under kursen får du lära dig allt från hur du skapar ett diagram till hur du enkelt gör avancerade analyser av stora mängder data. Innehållet anpassas till stor del enligt deltagarnas intresse. Inspirationstillfälle: IT för seniorer 340107 Stadshuset tis. 9.2 Ida Berg kl. 14.00-16.30 Ingen avgift anmälan senast 2.2 Välkommen med på en inspirerande utflykt i Digitalien, ett tillfälle där vi tillsammans diskuterar hur man kan skapa möjligheter för seniorer att upptäcka och pröva på vad det digitala har att erbjuda, på ett tryggt och roligt sätt. Kom och ta del av erfarenheter och tips om hur man kan bekanta sig med digitalt innehåll, när man saknar eller har bara lite tidigare erfarenhet av det digitala. Detta inspirationstillfälle ordnas som en del av Folkhälsans treåriga projekt ”Resan till Digitalien”, som strävar till att göra seniorer i Svenskfinland mer digitalt delaktiga. Tillfället riktar sig inte enbart till seniorer, utan till alla oberoende av ålder, som har intresse av att kunna hjälpa äldre personer som inte har tidigare erfarenhet av det digitala. Informationstillfället ger seniorer, anhöriga eller yrkesverksamma personer kunskap och tips kring hur man kan introducera det digitala för äldre som inte har tidigare erfarenhet av det. Tillfället är kostnadsfritt och Folkhälsan bjuder på kaffe med dopp.

SURFPLATTAN Surfplattan 1 Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 28 €

340201 mån. 18.1-22.2 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 11.1

Denna kurs passar dig som är nybörjare och vill lära dig hur man använder en surfplatta. Vi lär oss använda olika program som kan vara till hjälp för att organisera din vardag. Vi lär oss också att använda e-posten, kalendern, kontakter, påminnelse, kartor och internet. Ta med egen surfplatta. I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening. Surfplattan 2 Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 28 €

340202 mån. 8.3-19.4 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 1.3

Denna kurs passar dig som har deltagit i nybörjarkursen eller som redan är bekant med surfplattan. Ta med egen surfplatta.

SMARTTELEFONER Smarttelefoner 1 Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 28 €

340301 mån. 18.1-22.2 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 11.1

Under denna kurs får du bekanta dig med de viktigaste och mest användbara funktionerna i din Android smarttelefon. Ta med din Android smarttelefon till kursen. Smarttelefoner 2 Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 28 €

340302 mån. 8.3-19.4 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 1.3

Vill du lära dig mer om vad du kan använda din Android smarttelefon till? Vi använder appar och funktioner som färdigt finns i din smarttelefon samt installerar nya appar och lär oss att använda dessa. Ta med din Android smarttelefon till kursen.

37


ALLMÄNNA ÄMNEN

Kategorin Allmänna ämnen innehåller kurser inom ett brett ämnesområde. Kursutbudet varierar från år till år, även om många av kurserna ständigt återkommer.

PERSONLIGT VÄLMÅENDE

D Mindfulness och stresshantering Trollebo daghem Maria Karlå Kursavgift 25 €

610102 ons. 20.1-17.3 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 13.1

Andningsskolan 610106 Närpes stadshus ons. 3.2 Anna-Sara Sidbäck kl. 18.00-19.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 27.1

Din andning är en väg in till själen, den binder samman kroppen med psyket. Genom andningen kan man hitta sig själv och genom att uppmärksamma hur man andas i olika situationer kan man använda sig av Längtar du efter harmoni och närvaro i ditt liv? andningen i självreglering av känslor. Andningsskolan Behöver du strategier för att hantera stress och oro i är en del av kroppsorienterad psykoterapi, och under din vardag, på arbetet, i familjen och i dina relationer? denna kurskväll får du en introduktion i ämnet. Ta med Eller är du mest nyfiken på mindfulness  och hur du kan nå mer fokus och inre lugn?  liggunderlag, två filtar och en liten kudde. Detta är en kurs för dig som vill utveckla din medvetna närvaro och direkt efter kursstart börja praktisera Manikyr och pedikyr 610101 det i livets olika situationer.  Du ökar din förmåga till Online ons. 10.2 och 17.2 avslappning, koncentration, fokus, kroppskännedom Sara Hellström kl. 18.00-19.30 och självkänsla. Du blir bättre på att lyssna på dig Kursavgift 10 € anmälan senast 3.2 själv, känna in dina behov samt att tillgodose dem. Upplever du att dina naglar skivar sig, brister eller att huden på fötterna känns torr och spricker? Eller vet Ljudbad 610107 du inte hur du skall få nagellacket att bli jämnt? Eller Söff ons. 27.1 vill du bara unna dig lite avslappning i vardagen? Då Stefan Backas kl. 18.30-20.00 är det här kursen för dig. På kursen får du lära dig Kursavgift 15 € anmälan senast 20.1 hur du sköter dina händer och fötter. Vi går igenom allt från vanliga fotproblem, lackning av naglar till Ljud påverkar oss på många olika plan, både fysiskt, hurdana produkter du bör använda och varför. Du får mentalt, emotionellt och spirituellt. Ett ljudbad är lära dig vad begreppen manikyr och pedikyr innebär ett tillfälle för dig där du kan koppla av från den och hur utför dessa med enkla medel hemma. Ingen yttre världen en stund och låta vibrationerna från förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar. klangskålar, trummor och gongar stämma dig tillbaka till din naturliga frekvens. Det är ett tillfälle för dig som lider av stress där du får slappna av och lägga alla bördor och allt motstånd åt sidan för en stund. Klä dig gärna i bekväma kläder och ta med liggunderlag, kudde och filt.

38


Mindful self compassion - självomhändertagande Stenbackens skola Maria Karlå Kursavgift 10 €

610109 lör. 27.3 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 17.3

Låt dig slappna av, släppa oro och njuta av egen tid! Denna lugna timme fokuserar vi på andning, hållning, mindfulness, avslappning och att öka vår kroppsmedvetenhet. Hela passet är en enda stor hyllning till vårt eget välbefinnande. Vi rör oss stående, liggande och sittande på golvet. Alla övningar är stillsamma, så klä dig så att du inte börjar frysa. Ta med egen träningsmatta och eventuellt en kudd Hudvård 610103 Online ons. 31.3 och 7.4 Sara Hellström kl. 18.00-19.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 24.3 På den här kursen får du lära dig grunderna inom hudvård, med fokus på ansiktsvård. Vi går igenom hudens uppbyggnad, olika hudtyper, hur just du bör sköta om din hud och varför. Under kursen får du jobba med dina egna hudvårdsprodukter. Det är inget hinder ifall du endast har ett fåtal eller inga produkter alls, Sara hjälper dig på vägen. Efter kursen kommer du ha kunskap om hurdan hudtyp du har, hur din dagliga hudvårdsrutin bör se ut och vilka produkter just du bör använda. Ingen förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar.

36

FÖRSTA HJÄLPEN Första Hjälpen 1 Stadshuset, Harriet Harf Kursavgift 100 €

610201 mån. 1.2-22.2 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 21.1

Lär dig grunderna i första hjälpen. Att ha kunskaper i första hjälpen gör det tryggare för dig ifall någon i din närhet drabbas av en plötslig sjukdomsattack eller råkar ut för en olycka. Intyget ingår i kursavgiften. Första Hjälpen 1 Stadshuset, Harriet Harf Kursavgift 100 €

610202 lör. 6.2 och 13.2 kl. 8.30-16.00 anmälan senast 25.1

Lär dig grunderna i första hjälpen. Att ha kunskaper i första hjälpen gör det tryggare för dig ifall någon i din närhet drabbas av en plötslig sjukdomsattack eller råkar ut för en olycka. Intyget ingår i kursavgiften. Livräddande första hjälpen 610203 Stadshuset, föreläsningssalen mån. 25.1 Harriet Harf kl. 17.30-20.45 Kursavgift 60 € anmälan senast 16.1 Under kvällen behandlas grunderna i livräddande första hjälpen. Efter genomgången kurs får du ett intyg över dina kunskaper i livräddande första hjälpen enligt FRK:s kriterier. Kursen passar också dig som behöver förnya ditt första hjälpen-intyg. Intyget ingår i kursavgiften.

39


NATURPRODUKTER Tillverka din egen bivaxduk Söff Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140134 lör. 13.2 kl. 9.30-11.30 anmälan senast 4.2

Har du tröttnat på plastfolie och vill ha ett hållbart och miljövänligt alternativ? Bivax är bakteriedödande och på det viset hålls maten fräsch längre. Det du behöver ta med till kursen är några tunna och urtvättade bomullstyger, smörpapper, sax och strykjärn. Du kan också sy en påse av det vaxade tyget. Ekostädning 810210 Online tors. 18.2 Anita Storm kl. 18.00-19.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 11.2 Alla rengöringsmedel belastar miljön, en del mer och andra mindre, och många är dessutom skadliga för din hälsa. Det finns påvisade samband mellan rengöringsmedel och allergier, hud- och luftvägsinfektioner samt astma. Enkla redskap och naturliga ämnen fungerar lika bra och är bättre för både din hälsa, plånboken och miljön. Tillsammans med Anita Storm från Marthaförbundet diskuterar vi olika rengöringsknep som gör städningen både miljövänligare och roligare! Naturkosmetik 610108 Pörtom skola mån. 22.3 Anita Storm kl. 18.30-21.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 15.3 Kom med och gör dina egna hudvårdsprodukter! Vi tillverkar olika produkter, t.ex. örtschampo och bodybutter. Du får också lära dig göra härliga ansiktskrämer och ansiktsvatten samt deodoranter där basen utgörs av olika odlade och vilda örter. Materialkostnad för 4 produkter (15 €) ingår i kursavgiften.

KURSANMÄLAN fr.o.m. 7.1 kl. 9.00 per telefon: 040-1600687 och 0400-736075 på nätet: vuxeninstitutet.narpes.fi 38


HUNDKURSER Vardagslydnad för valpar och unghundar grupp 1 410306 Övermark ishockeyrink mån. 19.4-17.5 Jennifer Snickars kl. 18.00-19.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 12.4 Vardagslydnad för valpar och unghundar grupp 2 410307 Övermark ishockeyrink mån. 19.4-17.5 Jennifer Snickars kl. 19.00-20.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 12.4 Att vara hundägare är ett stort ansvar som innebär att man ska kunna tillgodose hundens alla behov av träning, social kontakt, lek och kärlek. Man måste dessutom se till att hunden har ett socialt beteende som är önskvärt när den är i kontakt med andra människor och djur. Hunden måste kunna uppföra sig, lyssna och lyda. För att detta ska ske så krävs det att du tränar din hund.

NATUR Jägarexamen 410305 Söff mån. 8.3-19.4 Ola Knös kl. 18.30-21.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 1.3 Kursen innehåller bl.a. viltekologi, naturkunskap, identifiering av djurarter, vapenhantering och lagar och förordningar gällande jakt. Kursen tenteras i slutet på terminen. Boken beställs av kursledaren första kurskvällen. Utomhusmatlagning Tjärlax stugby Anita Storm Kursavgift 10 €

810211 lör. 13.3 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 5.3

Kom med på en härlig dag ute i vårvintervädret! På kursen tillreder vi en god måltid av säsongsråvaror utomhus. Anita lär ut hur man tillreder god mat över öppen eld. I slutet av dagen avnjuter vi det vi har lagat tillsammans. Klä dig bekvämt och varmt enligt vädret och kom med! Ingredienskostnader tillkommer.

Odla din egen sommarbukett 410101 Närpes stadshus lör. 20.3 Nina Överholm kl. 10.00-13.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 11.3 Vill du nästa sommar gå ut i din trädgård och plocka dina egna buketter? Välkommen med på en föreläsning där du får inspiration och kunskap för att odla blommor till vackra sommarbuketter. Vi går igenom förodling, direktsådd, skötsel och skörd. Nina beskriver sina tio favoritblommor närmare och ger sina bästa tips för dem. Många blommor ska/kan förodlas i mars-april, så passa på nu att komma igång! Insektshotell 140605 Stenbackens skola ons. 7.4 kl. 18.00-20.30 Richard Lillbåsk lör 17.4 kl. 9.00-14.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 1.4 Kampanjen Insekthotell2020, som inleddes föra våren, uppmanar finländare att bygga insekthotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och grundar sig på att insekter riskerar utrotas i hela världen. Insekterna behöver hjälp för att hitta boplatser. Kom på kurs och bygg ditt eget insektshotell. Ta med kottar, träpinnar i olika storlekar, ihåliga växter som t.ex. vass-, hallon-, bambustjälkar och dylikt. Bygg efter egen fantasi. Du kan köpa material till stommen av läraren.

LOPPIS Loppisresan 2021 Anne-Marie Söderback och Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 30 €

1302021 lör. 24.4 kl. 8.00-18.00 anmälan senast 11.4

Välkommen med och utforska loppisarna i Björneborg! Vi åker med buss från Närpes och besöker olika loppisar i Björneborg. I deltagaravgiften ingår busstransport och lunch. Kaffe bekostas av deltagarna själva. Dagsprogrammet skickas ut till de anmälda efter att anmälningstiden gått ut.

41


SOMMARKURSER Vi vill vara aktiva under sommarlovet! Med oss på vuxeninstitutet kan ni förgylla några sommarlovsdagar med rörelseglädje och kreativitet. Välkomna med!

Idrottsveckan 980001 Närpes gymnasium mån.-fre. 7.6-11.6 Ville Laine, Viggo Mickels-Nordberg kl. 9.30-13.45 Kursavgift 50 € anmälan senast 19.5

Sommardans (åk 4-6) Simhallssalen Elina Juslin och Emilia Pått Kursavgift 33 €

Vi vill vara aktiva under sommarlovet! Under några sommarlovsdagar provar vi på många olika idrottsformer och tar del av rörelseglädje. Vi spelar bl.a. olika bollspel, bekantar oss med olika friidrottsaktiviteter, besöker gymmet, spelar tennis, är i motionsparken, provar på frisbeegolf och blandar allt med roliga ute- och innelekar. Ta med egen lunch.

Under fyra sommarlovsdagar får deltagarna pröva på olika dansstilar och utforska sin egen kreativitet genom dans. I kursen ingår teknikträning, koreografi, improvisation och eget skapande. Klä dig i mjuka kläder och ta med egen lunch och vattenflaska.

Sommarpyssel 140155 Söff mån.-fre. 7.6-11.6 A-M Söderback, Emma Häggblom kl. 10.00-14.00 Kursavgift 33 € anmälan senast 1.6 Under fem sommarlovsdagar gör vi hantverk av olika slag. Vi provar bl.a. på att tova, gör teatermasker och miniatyrpyssel samt mycket annat skoj. Olika lekar ingår också i programmet. Kursen riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Ta med egen lunch. Materialkostnader tillkommer. Sommardans (åk 1-3) 110522 Närpes gymnasium mån.-tors. 14-17.6 Miriam Otieno, Alexandra Vikström kl. 9.30-13.45 Kursavgift 33 € anmälan senast 29.5 Under fyra sommarlovsdagar får deltagarna pröva på olika dansstilar och utforska sin egen kreativitet genom dans. I kursen ingår teknikträning, koreografi, improvisation och eget skapande. Klä dig i mjuka kläder och ta med egen lunch och vattenflaska.

42

110520 mån.-tors. 14-17.6 kl. 9.30-13.45 anmälan senast 29.5

Skapardagar 980020 Söff mån.-ons. 21.6-23.6 Sanna Ek kl. 9.30-13.30 Kursavgift 40 € anmälan senast 15.5 Välkommen på en sommarlovskurs med Sanna där kreativiteten står i fokus. Vi skapar fritt med olika tekniker och material. Kursen riktar sig till barn i åk 1-6. Ta med egen lunch. Materialavgift ingår. Målardagar på Äggrund Äggrund Sanna Ek Kursavgift 22 €

140169 ons. 30.6 och tors. 1.7 kl. 9.30-13.30 anmälan senast 16.6

Välkommen med på kreativa målardagar vid havet! Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om skapande med akvarellfärg. Du kommer att få en introduktion till akvarellfärgens egenskaper, tekniker och metoder. Skillnaden mellan att måla inne och ute kommer också att behandlas och undersökas. Med havet som bakgrund inspireras vi.


Fotbollslekis 980050 Mosedal mån.-fre. 5.7-9.7 Ledare från Kraft fotboll kl. 9.30-11.30 Kursavgift 40 € anmälan senast 15.5 Välkommen med på fotbollslekis 2021! Deltagarna bekantar sig med fotboll på ett roligt & lekfullt sätt. Fotbollslekis riktar sig till barn födda 2016 och tidigare. Deltagarna delas in i grupper enligt ålder. Avgiften för fotbollslekis är 40 €. I avgiften ingår ledd verksamhet två timmar per dag, en fotboll, en t-shirt samt en trip och ett lätt mellanmål varje dag. Vid anmälan meddelas vilken storlek på t-shirten man önskar samt eventuella allergier. Ta med egen matsäck och vattenflaska och kläder enligt väder! Fotbollslekis ordnas i samarbete med Kraft fotbollsförening. Fotbollsskola Mosedal Ledare från Kraft fotboll Kursavgift meddelas senare

mån.-fre. 5.7-9.7 kl. 9.30-13.15 anmälan senast 15.5

Välkommen med på fotbollsskolan 2021! Deltagarna delas in i grupper enligt ålder och fotbollsskolan riktar sig till barn födda 2014 och tidigare. Ta med egen lunch (lunchpaus ca kl. 11.30), vattenflaska och kläder enligt väder! Fotbollsskolan ordnas i samarbete med Kraft fotbollsförening. Deltagarna anmäler sig enligt ålder: Flickor födda 2007 Flickor födda 2008 Flickor födda 2009 Flickor födda 2010 Flickor födda 2011 Flickor födda 2012 Flickor födda 2013 Flickor födda 2014

980004 980006 980008 980010 980012 980014 980016 980017

Pojkar födda 2007 Pojkar födda 2008 Pojkar födda 2009 Pojkar födda 2010 Pojkar födda 2011 Pojkar födda 2012 Pojkar födda 2013 Pojkar födda 2014

980003 980005 980007 980009 980011 980013 980015 980018

41 43


MATLAGNING

På matlagningskurserna får du kunskap om olika livsmedel, matlagningsmetoder, redskap, tekniker och mattrender. Genom praktiskt arbete ökar du din kunskap och lär dig laga mer mångsidig, näringsrik och hållbar mat på ett ekonomiskt sätt.

Unga kockar 810204 Gymnasiets undervisningskök tis. 19.1-23.2 Isabelle Antfolk kl. 16.00-18.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 12.1

Matlaget 810206 Gymnasiets undervisningskök ons. 10.2-24.2 Isabelle Antfolk kl. 17.30-20.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 3.2

Det här är kursen för dig i åk 4-6 som tillsammans med andra vill lära dig laga enkla vardagsrätter. Vi avslutar träffarna med att tillsammans äta det vi har lagat. Ingredienskostnader tillkommer.

Välkomna med och lär er tillreda välsmakande vardagsrätter tillsammans! På den här kursen lagar vuxna och barn mat tillsammans. Med enkla recept och handledning blir det en rolig stund i köket. Anmäl ett barn per vuxen. Barnet rekommenderas vara i åldrarna 7-13 år. Kursavgiften är 28 € för en vuxen och ett barn. Ingredienskostnader tillkommer.

Familjens mat Online Silvia Englund Ingen kursavgift

810202 tors. 28.1 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 21.1

På den här inspirerande föreläsningen med Marthaförbundet får vi ta del av praktiska tips och mångsidiga vardagsrecept. Vi inspireras av säsongens råvaror och utvecklar rutiner för att få en fungerande matvardag med fokus på välmående. Hur lyckas vi skapa sunda matvanor och vilka nyttoeffekter kan vi uppnå genom fungerande rutiner kring matlagningen? Fisk i fokus Polarfilé, Nämpnäs Olika kursledare Kursavgift 33 €

810203 varannan tis. 2.2-23.3 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 19.1

På den här kursen lär vi oss laga fisk- och skaldjursrätter till både vardag och fest. Kursen består av temakvällar med olika ledare. Vid varje kurstillfälle lagar vi ett par rätter med fisk som huvudingrediens. Kom med på en varierande och lärorik kurs i trevligt sällskap! Ingredienskostnader tillkommer.

44

Utomhusmatlagning Tjärlax stugby Anita Storm Kursavgift 10 €

810211 lör. 13.3 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 5.3

Kom med på en härlig dag ute i vårvintervädret! På kursen tillreder vi en god måltid av säsongsråvaror utomhus. Anita lär ut hur man tillreder god mat över öppen eld. I slutet av dagen avnjuter vi det vi har lagat tillsammans. Klä dig bekvämt och varmt enligt vädret och kom med! Ingredienskostnader tillkommer.

KURSANMÄLAN fr.o.m. 7.1 kl. 9.00 per telefon: 040-1600687 och 0400-736075 på nätet: vuxeninstitutet.narpes.fi


Vegetarisk vardagsmat Online Natalie Aurén Kursavgift 10 €

810201 tors. 11.3 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 4.3

Delta i matkurs online hemma i ditt eget kök! Tillsammans lagar vi tre vegetariska, glutenfria och naturligt sötade rätter som passar hela familjen. Du deltar i ditt eget välbekanta kök via bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon. Innan kursstart får du en inköpslista samt övriga instruktioner per e-post eller sms. Läraren ger instruktioner och kommunicerar med dig och de andra i gruppen via Zoom. Du handlar varorna som behövs inför kursen. Baka med surdeg Gymnasiets underv. kök Emilia Back Kursavgift 22 €

810205 lör. 20.3 och sön. 21.3 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 12.3

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om surdegsbakning. Under en helg kommer vi att fördjupa oss i surdegstarter, mjölkvalitet, jästider och framförallt så kommer vi att baka en massa gott med inspiration från Italien. Pizza, focaccia, tortano och ciabatta är några av bröden vi kommer att baka. Ta med en surdegsstart om du har, kursledaren tar också med. Ingredienskostnader tillkommer. Tårtkurs 810209 Gymnasiets underv. kök lör. 27.3 och sön. 28.3 Elisabeth Wilson kl. 10.00-12.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 19.3 En tårtkurs för nyfikna och baksugna barn i åk 3-6. Första dagen bakar vi tårtbottnen och förbereder fyllningarna till en påsktårta. Vi planerar också hur vi vill dekorera våra tårtor. Andra dagen monterar vi ihop tårtan och dekorerar den. Tårtan får du sedan ta hem och bjuda familjen på. Ta med egna dekoreringsredskap om du har. Ingredienskostnader tillkommer. Baka inför vappen 810212 Gymnasiets undervisningskök tors. 29.4 Alexandra Vikström kl. 17.00-19.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 22.4 Kom med och baka något gott till vappen! På kursen bakar vi tillsammans med Alexandra goda och snygga bakverk som passar inför Valborgsmässoafton. Kursen riktar sig till barn i åk 4-6. Ingredienskostnader tillkommer.

45


Fixa fredagssnacks! Gymnasiets undervisningskök Alexandra Vikström Kursavgift 10 €

810213 fre. 16.4 kl. 16.00-18.00 anmälan senast 9.4

På den här kursen lagar vi olika snacks till fredagsmyset! Vi testar smaksättning av popcorn och gör andra roliga och goda snacks och sötsaker. Kursen riktar sig till barn i åk 1-3. Ingredienskostnader tillkommer. Grillkurs Pjelax f.d. sparbank Raymond Wesander Kursavgift 25 €

810207 tis. 4.5 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 27.4

Ta din grillteknik till en ny nivå! På den här kursen grillar vi kött, fisk och grönsaker både på gasgrill och på kolgrill. Ingredienskostnader (15 €) ingår i kursavgiften. Grillkurs 810208 Sidbäcks bystuga ons. 5.5 Raymond Wesander kl. 18.00-21.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 28.4 Ta din grillteknik till en ny nivå! På den här kursen grillar vi kött, fisk och grönsaker både på gasgrill och på kolgrill. Ingredienskostnader (15 €) ingår i kursavgiften Serveringspass 810215 Stadshuset tors. 11.3. Gun-Britt Strandholm-Genberg kl. 17.00-20.30 Kursavgift 70 € anmälan senast 28.2 Vi repeterar och tenterar alkohollagstiftningen. Bekanta dig på förhand med alkoholärenden på tillstånds- och tillsynscentralens hemsida, www. valvira.fi. Kursen består av föreläsning, test och genomgång av de rätta svaren. Kursen riktar sig till personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker. Kursen ordnas i samarbete med Edu YA Ab. Hygienpass och livsmedelshygien 810214 Stadshuset tors. 18.3 Gun-Britt Strandholm-Genberg kl. 17.00-21.00 Kursavgift 90 € anmälan senast 4.3 Personer som i arbetet hanterar oförpackade livsmedel som lätt blir förskämda bör enligt lag kunna påvisa kunskaper i livsmedelshygien. Kursen innehåller föreläsning om mikrober, förorening av livsmedel, matförgiftningar, hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning och avfallshantering. I kursavgiften ingår test samt intyg. Kursen ordnas i samarbete med Edu YA Ab.

46


MOTION OCH HÄLSA

Målet med Vuxeninstitutets kurser inom motion är att främja våra kursdeltagares hälsa och inspirera till fysiskt och psykiskt välmående. Vi erbjuder träningspass för alla åldrar på olika nivåer och genom det flexibla motionspasset har du möjlighet att själv välja de tider som passar dig.

D Funktionell träning

830154X mån. 11.1-19.4 kl. 10.30-11.30 anmälan senast 7.1

Rygg, nacke och axlar 830129X Närpes gymnasium mån. 11.1-19.4 Ann-Charlotte Backholm kl. 17.30-18.30 Kursavgift 28 € kursen fortsätter från hösten

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med funktionell styrke- och konditionsträning med egen kroppsvikt samt fria vikter. Vi avslutar passet med kort stretchning.

Under detta pass tränar vi hela kroppen med fokus på rygg, nacke och axlar. Timmen passar speciellt bra för dig som har problem med ryggen, men den passar också dig som vill få en starkare och mer flexibel rygg.

De

De

Wellness fysio, Mittistan Joanna Åström Kursavgift 50 €

Rörlighetsträning Wellness fysio, Mittistan Joanna Åström Kursavgift 45 €

830156X mån. 11.1-19.4 kl. 11.30-12.15 anmälan senast 7.1

Core Rangsby f.d. skola Josefin Båskman Kursavgift 28 €

830130X mån. 11.1-19.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 7.1

Känner du dig stel när du gör vissa rörelser, som om rörelsen är begränsad? Eller känner du av stela och spända muskler? Genom att rörlighetsträna mjukar du upp kroppen och blir friskare, gladare och minskar skaderisken.

På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet med fokus på de djupa stabiliserande musklerna i bål och höft. Pulsen är hög och lockar garanterat fram svetten. Ta med hantlar och miniband om du har, annars kan du köpa miniband av Josefin.

D Rörlighetsträning och styrka -

DHe

med fokus på ryggen Wellness fysio, Mittistan Rosanna Rosenholm Kursavgift 50 €

830192 mån. 18.1-26.4 kl. 15.15-16.15 anmälan senast 11.1

Under denna timme kommer vi att tränar styrka och smidighet i hela kroppen för att sträva efter en bättre rörlighet och hållning. Extra fokus sätts på ryggens rörlighet och stabilitet. Rörelserna görs stående, sittande och liggande på matta. Vi kommer att variera träningen med olika redskap såsom gummiband, vikter, yogablock. Redskap finns på plats.

Core mer utmanande 830137X Rangsby f.d. skola mån. 11.1-19.4 Josefin Båskman kl. 19.30-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 7.1 På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet med fokus på de djupa stabiliserande musklerna i bål och höft. Pulsen är hög på båda passen men detta senare pass är mycket mer utmanande. Ta med hantlar och miniband om du har, annars kan du köpa miniband av Josefin.

47


De

Lär känna din kropp Övermark skola Hanna Norrgård Kursavgift 28 €

830168X mån. 11.1-19.4 kl. 19.30-20.30 anmälan senast 7.1

Det här är enkel gymnastik där vi går back to basics för att lära känna kroppen. Enkla, mjuka och följsamma rörelser för att öka din smidighet och rörelseförmåga. Är du överrörlig eller överspänd, kursen passar både och. Vi ligger ner mycket så ta med dig en gymnastikmatta. e Herrgymnastik Yttermark skola Fredrik Sandgren Kursavgift 28 €

830138X mån. 11.1-19.4 kl. 19.30-20.30 anmälan senast 7.1

Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor.

De

Måndagsfys Simhallssalen Jennie Wilson Kursavgift 28 €

830139X mån. 11.1-19.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 7.1

Under denna timme tränar vi allsidigt och kombinerar styrke- och konditionsövningar som bygger på funktionella rörelser. Ett svettigt, kul och utmanande träningspass. Träningen lämpar sig för alla och kan utföras helt utan hopp. Ta med egna hantlar (2-3 kg) och en träningsmatta.

De

Måndagsmix med kettlebell 830140X Simhallssalen mån. 11.1-19.4 Jennie Wilson kl. 19.30-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 7.1 Välkommen med på vårt mest intensiva pass som består av crossfit-inspirerad träning. Vi kombinerar styrke- och konditionsövningar som bygger på funktionella rörelser. Rörelserna är varierande och vi har hög intensitet för att öka vår styrka och uthållighet. Ta med egna hantlar och/eller kettlebell och träningsmatta.

Aqua hiit Simhallen Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 25 €

830141X mån. 11.1-19.4 kl. 19.00-19.45 anmälan senast 7.1

Kom med och pröva på ett roligt och effektivt pass. Aqua HIIT är högintensiv vattenträning. Vi använder oss av enkla grundrörelser på ett effektivt sätt. Träningen är skonsammare för våra leder då vi rör oss i vattnet än på land. Träningen utförs i stora bassängen. Simhallsavgift tillkommer.

D Garuda 830192 Wellness fysio, Mittistan Rosanna Rosenholm Kursavgift 50 €

tis. 19.1-20.4 kl. 9.15-10.15 anmälan senast 12.1

Garuda är en träningsform som skapar styrka, smidighet och lugn. Vi jobbar med kroppsmedvetenhet för att kunna skapa en god hållning. Medveten andning får cirkulationen i kroppen att öka. Andningen används också som kraft i de olika momenten. Garudan är välkomnande oberoende tidigare träning. Passar även dem som har olika besvär i rörelseorganen. Sega gubbar Olika platser Roland Back Kursavgift 36 €

830143X tis. 12.1-13.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 8.1

Målet för kursen Sega Gubbar är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursens innehåll utgörs denna vårtermin av enbart utomhusaktiviteter såsom vandringsleder, byavandringar, motionstrappa, utegym m.m. Första träffen vid Högåsens Sportstuga i Övermark.

D Footbic 830195 Wellness fysio, Mittistan Joanna Åström Kursavgift 50 €

tis. 19.1-20.4 kl. 14.15-15.15 anmälan senast 12.1

Tröttnar dina fötter snabbt eller har du ont i dina fötter? Svaga fötter kan orsaka smärttillstånd överallt i kroppen inte bara i benen. Med footbic aktiverar vi fotbladets små muskler som i dagens samhälle inte får jobba tillräckligt när vi använder för styva skor. Footbic främjar blodcirkulationen och upprätthåller rörligheten i fotbladets små leder. Om fötterna kommer i en bra ställning mår även knäna och höfterna bättre.

KURSER SOM FORTSÄTTER FRÅN HÖSTEN I många av grupperna som fortsätter från hösten finns lediga platser - välkommen med! Anmäl dig som vanligt på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687. Om du deltog på hösten är du automatiskt anmäld till vårterminens kurs. Meddela oss på kansliet om du inte vill delta i vår.


De

Styrka och rörlighet Töjby f.d. skola Laura Harju Kursavgift 28 €

830142X tis. 12.1-13.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 8.1

Välkommen med och träna styrka och rörlighet på ett mångsidigt och varierande sätt enligt tabatametoden. Kursen passar för alla och övningarna anpassas enligt egna förutsättningar. Undervisningsspråk är svenska och finska.

D Yoga

Söff Thuy Luu Kursavgift 36 €

830166X tis. 12.1-13.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 8.1

Yoga hjälper dig att bli stark, rörlig, närvarande och harmonisk. Det är en träningsform som bygger på ett flöde av rörelse och andetag med fokus på närvaro. Rörelserna är hämtade från de fysiska yogatraditionerna och utförs helt utifrån dina egna förutsättningar. Vi avslutar med avslappning.

De

Pilates Närpes gymnasium Charlotta Jaakkola Kursavgift 28 €

830126X tis. 12.1-13.4 kl. 18.15-19.15 anmälan senast 8.1

Kom och lär dig grunderna i pilates, en skonsam men utvecklande träningsform där målet är att bygga upp en stark core i en smidig kropp. Pilates fokuserar på andningsteknik, rörelsekvalitet och kroppskännedom. Varje övning utgår ifrån de djupa stabiliserande musklerna i mage, rygg och bäcken och engagerar hela kroppen.

De

Garuda Närpes gymnasium Charlotta Jaakkola Kursavgift 28 €

830160X tis. 12.1-13.4 kl. 19.15-20.15 anmälan senast 8.1

Garuda är en träningsform som kombinerar pilates, yoga och dans där målet är att hitta avslappning i rörelsen, stärka musklerna i hela kroppen och speciellt i bålen (core). Vi varierar stretchning, andning och träning för att kroppen ska utmanas och utvecklas optimalt genom vridningar, tryck och drag med djupa roteringar och tredimensionella rörelser.

DHe

Lätt gymnastik Helenelunds byagård Laura Harju Kursavgift 25 €

830212X ons. 13.1-14.4 kl. 18.45-19.30 anmälan senast 11.1

Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen samt rygg- och nackvänliga övningar som stärker musklerna.

D Mindfulness och stresshantering Trollebo Maria Karlå Kursavgift 25 €

610102 ons. 20.1-17.3 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 13.1

Längtar du efter harmoni och närvaro i ditt liv? Behöver du strategier för att hantera stress och oro i din vardag, på arbetet, i familjen och i dina relationer? Eller är du mest nyfiken på mindfulness  och hur du kan nå mer fokus och inre lugn?  Detta är en kurs för dig som vill utveckla din medvetna närvaro och direkt efter kursstart börja praktisera det i livets olika situationer.  Du ökar din förmåga till avslappning, koncentration, fokus, kroppskännedom och självkänsla. Du blir bättre på att lyssna på dig själv, känna in dina behov samt att tillgodose dem.

49


e Hathayoga Online Ingrida Grigaityte Kursavgift 28 €

830172X ons. 13.1-14.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 11.1

Hatha är en av yogans ursprungliga huvudgrenar. Vi lär oss att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vi övar på kroppsställningar och andningsövningar som löser spänningar och gör kroppen rörligare och smidigare. Under passet arbetar man med fysiska övningar, djupandning, koncentration och meditation. Målet med yogan är att få ökad kroppsmedvetenhet, styrka, flexibilitet, balans, koncentration, ökad energinivå och välbefinnande. e Yoga för lugn och harmoni 830173X Online ons. 13.1-14.4 Ingrida Grigaityte kl. 19.30-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 Detta pass består av andningsträning, mjuka yogarörelser, avslappning och meditation. Vi lägger extra fokus på att minska stress och oro i kropp och sinne med mycket vila mellan övningarna. Inga förkunskaper av yoga behövs för att gå kursen. Kursen lämpar sig för dig som vill förbättra ditt välmående, få ökad energi och bli mer harmonisk. 

D Yoga för seniorer

f.d. Westerbacks bilaffär Mikaela Mickels Kursavgift 35 €

830170X tors. 21.1-1.4 kl. 8.00-9.00 anmälan senast 18.1

Yoga för dig som vill ta det lite lugnare men ändå få yogans välgörande effekter. Passet består av stående, sittande och liggande positioner. Vid behov kan även stol användas. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av yoga. Förutom rörelser som anpassas efter din rörlighet läggs även fokus på andningen och dess betydelse för att du ska må bra och minska stressnivåer. Yogan avslutas alltid med avslappning.

D Pilates, grupp 1 Söff Johnny Wahlsberg Kursavgift 25 €

830213X tors. 14.1-15.4 kl. 9.00-9.45 anmälan senast 11.1

Pilates passar alla. Träningen är skonsam för lederna och fokuserar på att stärka de inre mag- och ryggmusklerna samt bäckenbotten

D Pilates, grupp 2 Söff Johnny Wahlsberg Kursavgift 25 €

830214X tors. 14.1-15.4 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 11.1

D Garuda och pilates grupp 1

Pilates passar alla. Träningen är skonsam för lederna och fokuserar på att stärka de inre mag- och ryggmusklerna samt bäckenbotten.

Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates.

Pigga damer Olika platser Hilkkamaija Sjögård Kursavgift 36 €

D Garuda och pilates grupp 2

Sportiga aktiviteter för pigga damer. Målet för kursen är att aktivera daglediga kvinnor och inspirera till friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Våren 2021 består programmet till största delen av utomhusaktiviteter.

Övermark skola Johnny Wahlsberg Kursavgift 28 €

Övermark skola Johnny Wahlsberg Kursavgift 28 €

830128X ons. 13.1-14.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 11.1

830186X ons. 13.1-14.4 kl. 19.30-20.30 anmälan senast 11.1

Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates. e Herrgymnastik Stenbackens skola Kenth Norrgård Kursavgift 28 €

830151X ons. 13.1-14.4 kl. 19.00-20.00 anmälan senast 8.1

Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor.

50

830153X tors. 14.1-15.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 11.1

DHe

Kroppsviktsträning 830146X Västra Närpes skola tors. 14.1-15.4 Jennie Wilson kl. 18.30-19.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 Kroppsviktsträning är effektivt och passar för alla åldrar och nivåer eftersom övningarna enkelt kan anpassas. Träning med egen kroppsvikt går tillbaka till basic samtidigt som man minimerar risken för skador, förbättrar sin smidighet, balans, kondition och ökar muskelstyrkan.


DHe

Stretch Västra Närpes skola Jennie Wilson Kursavgift 25 €

830147X tors. 14.1-15.4 kl. 19.30-20.15 anmälan senast 11.1

Denna kurs passar alla som vill förbättra eller bibehålla sin rörlighet. Alla utför rörelserna utifrån sina egna förutsättningar. e Fredagsfys Närpes gymnasium Jennie Wilson Kursavgift 28 €

830161X fre. 15.1-23.4 kl. 6.45-7.45 anmälan senast 12.1

Kom med och börja fredagen med ett morgonpass före skolan eller jobbet! Vi träffas i gymnasiet, ta med hantlar och träningsmatta. ee Afterwork 830194 Wellness fysio, Mittistan fre. 15.1-23.4 Josefin Båskman kl. 16.15-17.15 Kursavgift 50 € anmälan senast 12.1 Vi tar helg med ett svettigt After work pass. Detta pass är för alla, oberoende av ålder eller konditionsnivå. Vi varierar träningen med cirkelträning och pulshöjande inslag och du väljer helt själv i vilket tempo just du vill jobba!

e Söndagsträning Online Emilia Johansson Kursavgift 28 €

830175X sön. 17.1-25.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 13.1

Nu kör vi varierad söndagsträning med Emilia! Passet har hög intensitet och högt tempo, men du kan anpassa tempot och övningarna enligt dina egna förutsättningar. Fokus är uthållighet för både styrka och kondition, men även flexibilitet. Du behöver ha en matta och hantlar/kettlebell.

D e Söndagsyoga Närpes gymnasium Ingrida Grigaityte Kursavgift 28 €

830174X sön. 17.1-25.4 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 13.1

Vi ger oss själv en skön avslutning på helgen och veckan genom att yoga tillsammans med Ingrida. Vi lär oss att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vi övar på kroppsställningar och andningsövningar som löser spänningar och gör kroppen rörligare och smidigare. Under passet arbetar man med fysiska övningar, djupandning, koncentration och meditation. Målet med yogan är att få ökad kroppsmedvetenhet, styrka, flexibilitet, balans, koncentration, ökad energinivå och välbefinnande.

D ee

Intensiv helkroppsträning 830163X Wellness fysio, Mittistan lör. 16.1-17.4 Josefin Båskman kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € anmälan senast 13.1 Passet består av varierande och inspirerande helkroppsträning för dem som vill utmana sig själva lite extra. Vi tränar både styrka och uthållighet.

D ee

Helkroppsträning 830198 Wellness fysio, Mittistan lör. 16.1-17.4 Josefin Båskman kl. 11.00-12.00 Kursavgift 50 € anmälan senast 13.1 På denna kurs tränar vi hela kroppen med hjälp av fria vikter. Träningen anpassas efter just dina förutsättningar. Kursen passar damer och herrar, unga och gamla. Ta med inneskor och vattenflaska.

SYMBOLFÖRKLARING

D = kursen övergår till distansundervisning vid behov, full kursavgift faktureras.

H= kursen erbjuds både fysiskt på plats och som hybridkurs där du kan delta hemifrån

e= kursen hör till motionspassutbudet, läs mer på sida 55 Ingen symbol = distansundervising kan ej erbjudas, kursavgiften faktureras enligt hållna lektioner.

51 57


KURSER PÅ GYMMET ee Gymträning för män Depån Muhamed Gutic Kursavgift 55 €

UTOMHUSTRÄNING 830157X tis. 12.1-13.4 kl. 16.00-17.00 anmälan senast 8.1

Välkommen med i denna nya ledda grupp med cirkelträning för män. Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretchning. Gymavgiften ingår i kursavgiften. ee Fredagsgym Depån Muhamed Gutic Kursavgift 55 €

830162X fre. 15.1-23.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 12.1

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretchning. Gymavgiften ingår i kursavgiften.

D ee

Cirkelträning på gym 830164X Lady gym lör. 16.1-17.4 Julia Sydholm, Emma Dahlin kl. 14.00-15.00 Kursavgift 55 € anmälan senast 13.1 Passet består av cirkelträning på gymmaskiner blandat med träning med fria vikter. På ett tryggt och säkert sätt tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Kursen passar alla eftersom man själv kan välja intensiteten. Ta med inneskor och vattenflaska. Gymavgiften ingår i kursavgiften.

D Vinterlöpskola 830191 Olika platser Stefan Bärnas Kursavgift 28 €

tors. 14.1-8.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 11.1

Brukar vintern vara en period då löpningen lämnar lite åt sidan? Att träna och springa i grupp ger dig det lilla extra, får dig att pressa dig lite mer och framförallt är det roligt!

D Från soffan till 5 km på 10 veckor Olika platser Stefan Bärnas Kursavgift 25 €

830187 tors. 15.4-24.6 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 7.4

Nybörjarlöpning för just dig! Är du nyfiken på löpning men vet inte hur du ska komma igång? Under 10 veckor träffas vi och programmet varierar mellan gång och löpning samt löpteknik- och styrkeövningar. Var och en utgår från sina egna förutsättningar. Att träna och springa tillsammans i grupp är socialt och framförallt är det väldigt roligt. Du kommer att få hemuppgifter varje vecka. Vi träffas varje torsdag tio veckor, första kvällen samlas vi på Mosedals idrottsområde.

D Löpskola 830188 Olika platser Stefan Bärnas Kursavgift 28 €

tors. 15.4-24.6 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 7.4

Den här kursen riktar sig till dig som redan orkar springa 5 km. Kanske siktar du på längre sträckor och vill förbättra din löpteknik och din löpstyrka? Kanske vet du att din löpning inte blir av om du inte har en speciell kväll i veckan bokad för den? Den sociala gemenskapen är en viktig del av kursen. Välkommen med på en kurs där vi tar din löpning till en ny nivå! Stavgång Vargberget Elisabeth Österberg Kursavgift 25 €

830132X ons. 14.4-19.5 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 7.4

En kurs för dig som vill hålla din kropp i god kondition. Stavgång är en effektiv motionsform där du engagerar stora delar av kroppen. Ta med stavar och klä dig i bekväma skor.

50 52


Våra vandringsleder Vargberget Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830189 tis. 22.4-27.5 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 12.4

Att motionera tillsammans med andra är roligt och att röra sig i naturen minskar stressen. En promenad i naturen stärker inte bara kroppen utan gör oss också lugnare och ger bättre sömn. Välkommen med under sex vårkvällar och bekanta dig med olika vandringsleder i näromgivningen. Vi besöker flera vandringsleder i Närpes och i grannkommunerna. Vi samåker till de olika vandringslederna men första träffen är på Vargberget. e Trappträning 830190 Vargberget tis. 27.4-18.5 Stefan Bärnas kl. 18.30-19.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 20.4 Har du provat på att gå eller springa i trapporna på Vargberget? Trappträning kan varieras på många olika sätt. Under denna kurs får vi tips och inspiration.

MOTIONSKURSER FÖR BARN OCH UNGA Styrketräning för barn och unga 830180X Depån mån. 11.1-19.4 Muhamed Gutic kl. 15.15-16.15 Kursavgift 55 € anmälan senast 8.1 Kursen består av stärkande träning för fysisk utveckling och kroppshållning och är anpassad för barn och ungdomar i åldern 11-15 år. Ta med vattenflaska och handduk. Blandad gympa för barn Övermark skola Lärare meddelas senare Kursavgift 25 €

830187X mån. 11.1-19.4 kl. 18.30-19.15 anmälan senast 7.1

Kul med boll (6-8 år) Stenbackens skola Miranda Näs och Ville Laine Kursavgift 28 €

830134X ons. 13.1-14.4 kl. 17.00-18.00 anmälan senast 8.1

Vi gör övningar som på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet. Varje gång spelar vi också ett bollspel. Kul med boll (9-11 år) Stenbackens skola Miranda Näs och Ville Laine Kursavgift 28 €

830135X ons. 13.1-14.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 8.1

Vi gör övningar som på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet. Varje gång spelar vi också ett bollspel. Barn och föräldrayoga f.d. Westerbacks bilaffär Mikaela Mickels Kursavgift 40 €

830169X ons. 20.1-24.3 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 14.1

Välkommen på gympa för barn i lågstadieåldern där vi på ett lekfullt och roligt sätt motorik, koordination och rörlighet. Genom rörelser och lekar tränar vi våra muskler och vår kondition. Mer utförligt program fås av kursledaren vid kursstart.

En härlig stund för barn 5-7 år tillsammans med en vuxen där vi har roligt samtidigt som vi yogar,leker och slappnar av. Vi utforskar både rörelse och stillhet tillsammans och övar på balans och koncentration på ett lekfullt och tillåtande sätt.

Bowling för barn och unga 830148X Bowlinghallen tis. 19.1-16.3 Guy Rosenholm, Kim Norrgård kl. 18.00-19.00 Kursavgift 45 € anmälan senast 13.1

Innebandy (åk 2-5) 830159X Simhallen tors. 14.1-22.4 Ville Laine, Viggo Mickels-Nordberg kl. 17.00-18.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1

Kom med på en rolig bowlingkurs och lär dig mera om bowling! Vi går igenom grundläggande teknik, som hur man släpper klotet, siktar för att kunna slå en strike eller hur man spärrar.

Kom med och bekanta dig med innebandy. Vi värmer upp utan klubba och har sedan olika övningar för att lära oss använda boll och klubba för att utveckla vår teknik. Varje gång avslutar vi med spel. Ta med egen innebandyklubba.

53


Innebandy (åk 6-9) 830136X Simhallen tors. 14.1-22.4 Ville Laine, Viggo Mickels-Nordberg kl. 16.00-17.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1

Lekinriktad friidrott 830182X Simhallssalen lör. 16.1-17.4 Julia Sydholm, Malin Gullström kl. 16.30-18.00 Kursavgift 33 € anmälan senast 11.1

Kom med och bekanta dig med innebandy. Vi värmer upp utan klubba och har sedan olika övningar för att lära oss använda boll och klubba för att utveckla vår teknik. Varje gång avslutar vi med spel. Ta med egen innebandyklubba.

På denna kurs är fokus på rörelseglädje med lekar och övningar som utvecklar kroppskontroll och teknik hos barnen. Vid varje tillfälle övar vi någon friidrottsteknik (hopp, kast, löpning, häck) men träningen är inriktad på att vara rolig och lekfull. Kursen riktar sig till barn i årskurs 3-5 och ordnas i samarbete med Kraft friidrott.

Kickboxning för barn Depån Jarkko Jussila Kursavgift 45 €

830179X fre. 5.2-23.4 kl. 15.15-16.00 anmälan senast 28.1

Välkommen med på kurs och lär dig grunderna i kickboxning tillsammans med den trefaldige världsmästaren i kickboxning. Kursen är anpassad för barn i åldern 10-14 år. Kickboxning är en tuff och effektiv träningsform som kombinerar slag från boxning och sparktekniker från karate.

Kul med boll för barn 5-6 år 830177X Simhallssalen sön. 17.1-25.4 Vladan Zlatkovic kl. 12.00-13.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 11.1 På denna timme får ditt barn prova på olika övningar och lekar från idrotter där bollen är i fokus. Vi tränar lekfullt motorik och koordination

GYMTRÄNING FÖR SENIORER Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning. Gymträning 830216 Depån mån. 18.1-19.4 Anne-May Westerlund kl. 10.45-11.45 Kursavgift 55 € anmälan senast 14.1

54

Gymträning 1 Depån Anne-May Westerlund Kursavgift 55 €

830201X mån. 11.1-19.4 kl. 11.45-12.45 anmälan senast 7.1

Gymträning 3 Depån Anne-May Westerlund Kursavgift 55 €

830202X tis. 12.1-13.4 kl. 9.00-10.00 anmälan senast 8.1

Gymträning 4 Depån Anne-May Westerlund Kursavgift 55 €

830203X tis. 12.1-13.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 8.9

Gymträning 5 Ladygym Eva-Lis Mård Kursavgift 55 €

830204X tis. 12.1-13.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 8.1


Gymträning 6 Ladygym Camilla Ulfvens Kursavgift 55 €

830205X ons. 13.1-14.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 11.1

Seniorgympa f.d. Westerbacks bilaffär Jennie Wilson Kursavgift 35 €

Gymträning 7 Depån Anne-May Westerlund Kursavgift 55 €

830206X tors. 14.1-15.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 11.1

Gympa i liten grupp för seniorer där vi tränar rörlighet, styrka och balans med lätt pulshöjning.

Gymträning Rangsby Rangsby fd skola Camilla Ulfvens Kursavgift 28 €

830211X fre. 15.1-17.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 11.1

830220X fre. 15.1-23.4 kl. 9.00-10.00 anmälan senast 11.1

Gymavgift tillkommer.

BALANSTRÄNING Balansträning, grupp 1 Filadelfia Camilla Ulfvens Kursavgift 15 €

830215X tis. 12.1-23.3 kl. 9.00-9.45 anmälan senast 8.1

Balansträning, grupp 2 Filadelfia Camilla Ulfvens Kursavgift 15 €

830216X tis. 12.1-23.3 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 8.1

God muskelstyrka och balans behövs i vardagen. Balansträning är viktig bl.a. för att minska risken för fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kursen passar speciellt bra för dig som börjar bli lite stel och kanske redan fått försämrad balans. Balans- och styrketräning Online Laura Harju Kursavgift 25 €

830178X tis. 12.1-13.4 kl. 16.45-17.30 anmälan senast 8.1

På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga! Vi gör övningar för att förbättra balansen och rörligheten, samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke och axlar. Klä dig i mjuka kläder! Balans- och styrketräning Västra Närpes skola Laura Harju Kursavgift 25 €

830167X tors. 14.1-15.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 11.1

På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga! Vi gör övningar för att förbättra balansen och rörligheten, samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke och axlar. Klä dig i mjuka kläder!

55


VATTENGYMNASTIK Vattengymnastik är en skonsam motionsform som lämpar sig för alla. Vi tränar till medryckande musik och du får röra på dig på ett roligt och effektivt sätt. Simhallsavgift tillkommer. Vattengymnastik grupp 1 Simhallen Johanna Thomasfolk Kursavgift 25 €

830301X mån. 11.1-19.4 kl. 13.15-14.00 anmälan senast 7.1

Vattengymnastik grupp 2 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830302X mån. 11.1-19.4 kl. 14.00-14.45 anmälan senast 7.1

Vattengymnastik grupp 3 830303X Simhallen mån. 11.1-19.4 Linn Snickars / Amanda Nordström kl. 16.45-17.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 7.1 Vattengymnastik grupp 4 Simhallen Amanda Nordström Kursavgift 25 €

830304X mån. 11.1-19.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 7.1

Vattengymnastik NY grupp Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830319 tis. 12.1-13.4 kl. 14.15-15.00 anmälan senast 8.1

Vattengymnastik grupp 5 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830305X tis. 12.1-13.4 kl. 15.00-15.45 anmälan senast 8.1

Vattengymnastik grupp 6 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830306X tis. 12.1-13.4 kl. 15.45-16.30 anmälan senast 8.1

Vattengymnastik grupp 7 Simhallen Emma Dahlin Kursavgift 25 €

830307 tis. 12.1-13.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 8.1

Vattengymnastik grupp 8 Simhallen Emma Dahlin Kursavgift 25 €

830308 tis. 12.1-13.4 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 8.1

Vattengymnastik grupp 9 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830309X ons. 13.1-14.4 kl. 13.00-13.45 anmälan senast 10.1

Vattengymnastik grupp 10 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830310X ons. 13.1-14.4 kl. 13.45-14.30 anmälan senast 10.1

Vattengymnastik grupp 11 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830311X ons. 13.1-14.4 kl. 14.30-15.15 anmälan senast 10.1

Vattengymnastik grupp 13 Simhallen Emma Dahlin Kursavgift 25 €

830313 tors. 14.1-15.4 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 10.1

Vattengymnastik grupp 14 Simhallen Emma Dahlin Kursavgift 25 €

830314X tors. 14.1-15.4 kl. 16.45-17.30 anmälan senast 10.1

Vattengymnastik grupp 15 Simhallen Amanda Nordström Kursavgift 25 €

830315X tors. 14.1-15.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 10.1

Lätt vattengymnastik grupp 16 830316X Simhallen fre. 15.1-23.4 Anne-May Westerlund kl. 12.30-13.15 Kursavgift 25 € anmälan senast 12.1 Vattengymnastik grupp 17 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 25 €

830317X fre. 15.1-23.4 kl. 13.15-14.00 anmälan senast 7.9

VATTENGYMNSTIKINFO Alla som deltar i vattengymnastikkurser i simhallens terapibassäng ska duscha, även håret, innan man går i bassängen. Vill man inte duscha håret måste man använda badmössa. Detta för att kunna bibehålla rent vatten med mindre kemikalier tillsatta. Våren 2021 har undervisningsgrupperna färre deltagare än vanligt. Grupperna skall inte mötas i duschutrymmena och därför är kurstiderna ändrade och ni väntar på att föregående grupp avslutar sin undervisning vid stora bassängens kortsida.


MOTIONSPASSET

Variera din träning, beställ ett motionspass! Ett motionspass kostar 30 euro och du kan delta tolv gånger i kurser märkte med e. Du behöver inte anmäla dig till de enskilda kurserna, utan kan fritt plocka de kurstillfällen som passar dig. Kursnummer till motionspasset är 830181X Du som köper motionspasset har möjlighet att även delta i onlinekurserna. Vi sänder i början av terminen ut länkar till onlinekurserna. Det är viktigt att du har korrekt namn på zoom då du kommer in på passet. Kursledarna släpper in er i mötesrummet då de prickat av er på motionspasskursen. Alla deltagare prickas nämligen av elektroniskt och vi följer upp er närvaro på kurserna. Kursledarna prickar av er elektroniskt på kurserna ni deltar i både fysiskt och på distans. Kurser märkta med ee kräver två av de tolv tillfällena du kan delta.

MÅNDAG e e e e e e

Core

Måndagsfys Måndagsmix med kettlebell Lär känna din kropp Herrgymnastik

kl. 18.30-19.30 kl. 19.30-20.30 kl. 18.30-19.30 kl. 19.30-20.30 kl. 19.30-20.30 kl. 19.30-20.30

Rangsby f.d. skola Rangsby f.d. skola Simhallssalen Simhallssalen Övermark skola Yttermark skola

Gymträning för män Styrka och rörlighet Pilates Garuda Trappträning

kl. 16.00-17.00 kl. 18.00-19.00 kl. 18.15-19.15 kl. 19.15-20.15 kl. 18.30-19.30

Depån Töjby f.d. skola Gymnasiet Gymnasiet Vargberget (27.4-18.5)

kl. 18.45-19.30 kl. 19.00-20.00 kl. 18.30-19.30 kl. 19.30-20.30

Helenelunds byagård Stenbackens skola Online Online

kl. 18.30-19.30 kl. 19.30-20.30

Västra Närpes skola Västra Närpes skola

Fredagsfys Afterwork

kl. 6.45-7.45 kl. 16.15-17.15

Gymnasiet Wellness fysio, Mittistan

Intensiv helkroppsträning Helkroppsträning Cirkelträning på gym,

kl. 10.00-11.00 kl. 11.00-12.00 kl. 14.00-15.00

Wellness fysio, Mittistan Wellness fysio, Mittistan Lady gym

kl. 18.00-19.00 kl. 18.30-19.30

Online Gymnasiet

H Core, mer utmanande

TISDAG ee e e e e

ONSDAG

H Lätt gymnastik

e e e e

Herrgymnastik Hathayoga Yoga för lugn och harmoni

TORSDAG e e

H Kroppsviktsträning H Stretch

FREDAG e ee LÖRDAG ee ee ee

SÖNDAG e e

Söndagsträning Söndagsyoga

57


BOKBUSSENS TIDTABELL Måndag (udda veckor) 18.1, 1.2, 15.2, 15.3, 29.3, 12.4, 26.4, 10.5, 24.5, 7.6, 21.6 Yttermark daghem Vasav. 764 9.00-9.40 Yttermark skola Uljensv. 2 9.45-12.30 Bostället Boställsv. 1 13.45-14.15 Päivis Åv. 7-9 14.25-14.45 Tisdag (udda veckor) 19.1, 2.2, 16.2, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4, 11.5 25.5, 8.6, 22.6 Näsby daghem Parkv. 11 9.00-9.30 Skogsdungens daghem Norrtåget 1 9.40-10.20 Västra Närpes skola Norrnäsv. 34 10.30-12.30 Norrnäs Närköp Gamla landsv. 8 12.40-13.00 Nixmossen, Lagerqvist Lidv. 7 13.10-13.25 Töjby, Tuvängsv. 112 13.45-14.00 Töjby, Tuvängsv. 302 (korsningen) 14.05-14.30 Töjby, Hamnv. 73 & 84 14.40-15.00 Rangsby, Stenman Sjöviksv. 66 15.05-15.15 Nämpnäs, Skatatåget 15.30-15.50 Onsdag (udda veckor) 20.1, 3.2, 17.2, 17.3, 31.3, 14.4, 28.4, 26.5 9.6, 23.6 Mosebacke skola, Skolgränd 9 D 8.30-12.00 Valsås, Stenback Valsbergsv.596 15.45-16.00 Valsberget, Lassus Valsbergsv. 291 16.05-16.25 Sidbäck, Ahlskog Sidbäckv. 256 17.10-17.25 Luomanpää Österlandsv. 805 17.35-17.50 Elgmossa, Berg Österlandsv. 741 17.55-18.15 Pörtmossen, Ahlström Vasav. 2430 18.35-18.55 Räfsbäcken, Vasav./Räfsbäckv. 19.05-19.20 Torsdag (udda veckor) 7.1, 21.1, 4.2, 18.2, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 27.5 10.6, 24.6 Töjby, banken Blaxnäsv. 5 12.30-13.30 Träskböle, Bäcklund Träskbölev. 871 13.40-13.50 Träskböle, Österberg Träskbölev. 718 13.55-14.05 Träskböle, Söderlund Träskbölev. 676 14.10-14.25 Rangsby, Österbacka Ömossav. 311 14.40-14.50 Rangsby, f.d. skola Rangsbyv. 195 15.00-15.15 Norrnäs, Gullberg Finnsätersv. 31 15.25-15.40 Nässkatan, parkeringsplatsen vid bron 15.45-16.00 Rangsby, Långvik Busshållplatsen 16.10-16.25 Töjby, banken Blaxnäsv. 5 16.30-18.25 Töjby, Blaxnäs Vägkorsningen 18.35-19.00 Tjärlax Tjärlaxv. 238 19.30-19.50 Fredag (udda veckor) 22.1, 5.2, 19.2, 19.3, 16.4, 30.4, 14.5, 28.5 Stenbackens skola, Pitvägen 9 10.00-13.20

58

Måndag (jämna veckor) 11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 19.4, 3.5 17.5, 31.5, 14.6, 28.6 Yttermark, Bäcksvägen 58 14.50-15.15 Yttermark, Östra linjen/Högholmståget 15.25-15.45 Yttermark, Knösen Åsv. 553 16.00-16.20 Yttermark, Sparbanken Vasav. 742 17.00-19.00 Svedjebäcken, Sten Östra linjen 1140 19.10-19.25 Svedjebäcken, Sax Östra linjen 1172 19.30-19.40 Svedjebäcken, Dahlin Östra linjen 1304 19.45-20.00 Tisdag (jämna veckor) 12.1, 26.1, 9.2, 23.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 15.6, 29.6 Bäckliden, Nordberg Bäcklidv. 631 Pjelax, Norrback Bäcklidv. 138 Pjelax, Butiken Bäcklidv. 6A Pjelax, Granfors Skrattnäsv. 1026 Pjelax, Svalskulla Skrattnäsv. 624 Ståbacka, Kristinestadsv. Böle fd lanthandel Kristinestadsv. 644

16.40-17.00 17.10-17.30 17.35-18.00 18.10-18.30 18.40-19.00 19.15-19.30 19.35-19.50

Onsdag (jämna veckor) 13.1, 27.1, 10.2, 24.2, 10.3, 24.3, 21.4, 5.5, 19.5 Mosebacke skola, Skolgränd 9D 8.30-12.00 Torsdag (jämna veckor) 14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 22.4, 6.5, 20.5, 3.6, 17.6, 1.7 Pörtmossen, Åbacka Vasav. 2317 14.50-15.15 Nojärv Frönäsv. 531 15.45-16.00 Frönäs Aspbäcksv. 550 16.05-16.30 Frönäs, Hall Aspbäcksv. 509 16.35-16.45 Bodbacka, Malm Bodbackav. 115 17.00-17.20 Bodbacka, Westmalm Sårbackv. 5 17.25-17.40 Rangsby, fd skola Rangsbyv. 195 18.15-18.40 Norrnäs, Sjöslättsvägen/Norrnäsvägen 18.50-19.10 Nämpnäs, Österfjärdsv. korsning 19.20-19.45 Fredag (jämna veckor) 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5, 21.5, 4.6, 18.6, 2.7 Finby daghem, Nordv. 3 Trollebo daghem, Daghemsv. 4 Pjelax daghem, Bäcklidv. 25 Pjelax skola, Pjelaxvägen 1

9.00-9.30 9.40-10.20 10.30-11.00 11.30-12.30


STUDIESEDLAR

Undervisningsministeriet har beviljat vuxeninstitutet specialunderstöd för ett studiesedelsprojekt. Projektet riktar sig till invandrare, arbetslösa och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta till reducerat pris i en del av institutets kurser. Vårterminen 2021 är studiesedelsrabatten 20 €. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning. Obs! Du måste meddela vid anmälan att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Det kan du göra direkt vid anmälan på nätet eller genom att ringa eller maila vuxeninstitutets kansli. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får delta till rabatterat pris i en kurs i finska, svenska eller data per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta till rabatterat pris i en kurs antingen i data eller språk per termin. Personer med låg grundutbildning får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin. Obs! Om avgiften för en kurs överskrider 20 €, betalar deltagaren själv resterande summa. Då du anmäler dig till en kurs bör du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna, annars faktureras hela kursavgiften. Om du anmäler dig på nätet bör du vid anmälan anhålla om att beviljas studiesedel. Kom ihåg att meddela om studiesedel också vid anmälan per telefon. Om du inte meddelat oss att du vill erhålla studiesedel innan vi sänt faktura till dig beaktas den inte. Kontakta vuxeninstitutets kansli för mer information! tel. 040-1600632 e-post: vuxeninstitutet@narpes.fi

59


Offentligt meddelande Julkinen tiedote K-Posti Oy

ANMÄL DIG

från och med torsdag 7.1 kl. 09.00 på nätet: vuxeninstitutet.narpes.fi per telefon: 040-1600687

EN PLATS FÖR GEMENSKAP, KREATIVITET KUNSKAP OCH GLÄDJE

Profile for Närpes vuxeninstitut

Närpes vuxeninstitut  

Kursprogrammet för vårterminen 2021

Närpes vuxeninstitut  

Kursprogrammet för vårterminen 2021

Advertisement