Page 1

1


FÖRELÄSNINGAR s. 7

PENSIONÄRSTRÄFFAR s. 14

MUSIK s. 15

DANS & DRAMA s. 19

ALLMÄN INFORMATION s. 4 PERSONALEN s. 6 SUOMENKIELISET KURSSIT s. 26 MOTIONSPASSET s. 61 BOKBUSSEN s. 62 STUDIESEDLAR s. 63

2

FOTO & KONST s. 23

HANTVERK s. 28

IT-KUNSKAP s. 41

ALLMÄNNA ÄMNEN s. 44

SPRÅK & LITTERATUR s. 35

MATLAGNING s. 48

MOTION OCH HÄLSA s. 51


VÄLKOMMEN HÖST! Sommaren har övergått till en färgsprakande höst och vi på vuxeninstitutet är ivriga att få köra igång höstens verksamhet. Hösten är för många en nystart som vi välkomnar med nyfikenhet och glädje. Kursprogrammet är fyllt med roliga, matnyttiga, oväntade och inspirerande kurser och föreläsningar för olika intressen och smakriktningar. Vill du lära dig mer om god kosthållning och hur du kan förbättra din hälsa? Vill du få råd och tips om hur du undviker skadliga ämnen i ditt hem? Vill du förkovra dig i Närpes och Österbottens historia? Eller vill du lyssna till en föreläsning om marknadsföring? Allt detta och många fler intressanta föreläsningar och kurser hittar du i höstens kursprogram. I år firas Finland 100 år. Detta uppmärksammas på flera sätt i höstens kursutbud. Du kan bl.a. lyssna till journalisten, historikern och författaren Herman Lindqvist som talar under rubriken ”Från krig och kaos till framgångsland” samt sportjournalisten Kaj Kunnas föreläsning med rubriken ”Idrottens betydelse under 100 år”. Välkommen med i vår verksamhet och ta del av den fria bildningens kärna: att göra saker tillsammans, utveckla sig själv, njuta av livet och lära känna sig själv – om och om igen.

Personalen vid vuxeninstitutet

3


ALLMÄN INFORMATION Läsåret Höstterminen inleds torsdag 14.9 och pågår i 11 veckor. Vårterminen inleds måndag 8.1 och pågår i 13 veckor. Under höstlovet 19-23.10, sportlovet 26.2-4.3 och påsklovet 30.3-2.4 har kurserna uppehåll. Anmälan Du kan anmäla dig till kurserna fr.o.m. onsdag 6.9 kl. 9.00 på nätet www.opistopalvelut.fi/narpes eller per telefon 0401600687. En del kurser saknar kursnummer, till dem anmäler du dig per telefon eller per e-post: vuxeninstitutet@narpes.fi. Om en kurs eller föreläsning inte har tillräckligt många förhandsanmälningar inhiberas kursen och kansliet meddelar de anmälda per sms eller per telefon. En kurs som startat kan avbrytas om deltagarantalet är lågt under terminen. Annullering Förhandsanmälan är bindande. Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Undantag: gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

4

Avgifter Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. Du får en faktura per post efter att kursen startat. Förmånssedlar som betalningsmedel Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@narpes.fi. Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Se sista sidan för mera information. Meddela vid anmälan om du tänker utnyttja förmånssedel. Om det gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. Obs! Du måste ringa eller maila vuxeninstitutet och meddela att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning. Inhiberat kurstillfälle Om en lärare insjuknar försöker kanslipersonalen hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelas deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.


Studieintyg Kontakta kansliet om du önskar intyg över genomgången kurs. Försäkringar Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen. Material- och ingredienskostnader I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer materialeller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats. Uppdragsutbildning Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag. e Motionspass Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns på s. 61.

Byaombud Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Linnéa Mattfolk, Österskogen: Ole Snickars, Kåtnäs-Bäckby-Claresund: Erika Hellman, Kalax: Ann-Charlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Anita Forsström, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: AnnCatrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor. Kontaktuppgifter Kansliet är öppet vardagar kl. 8.00-15.45 Vasavägen 764, 64220 Yttermark (Söff) tel. 06-2249280 www.narpes.fi/vuxeninstitutet

Utvärdering Gå in på vår hemsida och fyll anonymt i vår utvärderingsblankett. Det hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten. Kursönskemål Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar. Kontakta oss eller våra byaombud. Presentkort Det finns möjlighet att köpa presentkort som du kan använda till vuxeninstitutets kurser och föreläsningar. Kontakta oss på kansliet! Nämnden för fri bildning Eivor Eklund-Back (ordf.), Anahit Norrbo, Per-Erik Björklund, Johan Gulin, Jeanette Häggqvist, Petra Heikfolk, Nancy Westerlund, Erica Wickman, Patrik Österberg, Mårten Guldén, Sture Häggblom och Michaela Esch (stadstyr.repr.). Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare.

5


VUXENINSTITUTETS PERSONAL

Övre raden från vänster: Majda, Marika, Anne-Marie, Mona-Lisa, Ann-Sofi och Camilla. Nedre raden från vänster: Hannele, Mikaela, Anna och Annica. Annica Eklund Mikaela Sjögård Anna Teir Ann-Sofi Kamb Hannele Vadbäck Mona-Lisa Björkbacka Anne-Marie Söderback Marika Esch

rektor kursplanerare kurssekreterare kanslist kanslist språklärare textillärare musiklärare

tel. 050-4403231 tel. 0400-736075 tel. 040-1600632 tel. 040-1600622 tel. 040-1600692 tel. 040-1600708 tel. 040-1600665 tel. 040-1600615

vik. Camilla Rögård vik. Majda Gutić kanslitid tis. kl. 9.00-10.30 kanslitid tis. kl. 9.00-10.30 kanslitid tis. kl. 9.00-10.30

E-postadresser: fornamn.efternamn@narpes.fi

Kursanmälan: tel. 040-1600687 eller www.opistopalvelut.fi/narpes 6


FÖRELÄSNINGAR Den fria bildningens syfte är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Vi strävar efter att erbjuda ett brett föreläsningsutbud inom olika samhällsaktuella ämnesområden. Föreläsningsutbudet är till stor del format enligt våra kursdeltagares önskemål. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har önskemål om olika föreläsningsämnen eller specifika föreläsare. Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens 009805 Stadshuset, föreläsningssalen tis. 26.9 Mary Andrén-Pada kl. 18.00-20.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 21.9 Demens är en av de stora folksjukdomarna och leder till olika konsekvenser för individ, närstående och samhälle. Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner förekommer även beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop och vandringsbeteende), dels som psykiska symptom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer). I sådana situationer har vården oftast varit mycket fokuserad på medicinsk behandling. Idag sätter man mer vikt än tidigare vid bakomliggande faktorer och vid andra möjliga vårdmetoder. Under föreläsningen ges förslag på hur man kan bemöta och handla vid svåra situationer, som t.ex. när samarbetet inte fungerar mellan individen, de närstående och vårdinrättningen.

Sömnens betydelse för välbefinnandet 009815 Stadshuset, föreläsningssalen tors. 5.10 Malin Knip kl. 13.00-14.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 27.9 Kom med på en föreläsning kring vad som händer i kroppen under natten när vi sover, hur sömnstörningar kan ta sig uttryck samt hur du med hjälp av egna verktyg kan få en bättre kvalitet på din sömn. Föreläsningen riktar sig till dig som har problem med sömnen och som är intresserad av att lära dig mera om sömnens fascinerande värld. Föreläsningen är en del av äldreveckans evenemang som ordnas på Närpes torg samma dag.

7
IDROTTENS BETYDELSE UNDER 100 ÅR

Mittistan Kaj Kunnas Kursavgift 10 €

009803 tors. 28.9 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 14.9

”Då jag rör mig på olika håll i världen, tar folk ofta spontant upp tre saker de vet om Finland. Oh. You are from the Nokiacountry. And you beat the Russians in the Second World War. And you are very good in sports” säger Kunnas. Och visst jo. Vi är bara dryga 5 miljoner människor i Finland men finns ändå på 14:e plats i alla tiders OS-medaljstatistik, 143 guld, 146 silver, 174 brons. Totalt 463 olympiska medaljer har Finland tagit. De första av dessa medaljer togs redan 1912, innan Finland ens fanns. Kom och lyssna till Kaj Kunnas fascinerande föreläsning om vad idrotten gjort och betytt för Finland under 100 års tid. Kunnas har ett gediget idrottsintresse och han har följt och kommenterat idrottshändelser i flera årtionden. Hans inlevelsefulla sätt att kommentera sporten gör föreläsningen till musik för örat! Vi har också reserverat tid för diskussion och frågor.

Hur välja och tillreda kött Stadshuset, föreläsningssalen Anita Storm Kursavgift 10 €

009802 tis. 10.10 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 3.10

Vad är skillnaden mellan ekologiskt naturbeteskött och konventionellt kött? Flankstek, rumpstek och alla de andra delarna – var finns de och hur ska man tillreda dem på bästa sätt? Vad är kvalitet och hur ska man förvara kött? Dessa och andra köttrelaterade frågor får vi svar på under föreläsningen som genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund. Lev hälsosamt! Stadshuset, föreläsningssalen Christer Sundqvist Kursavgift 10 €

009801 ons. 11.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 4.10

Hälsan är en stor gåva. Filosofiedoktor Christer Sundqvist berättar om de hälsomedvetna valen vi kan göra. Dessutom får vi svar på frågan: kan den insjuknade leva ett friskt liv? Det ges exempel på konventionell, kompletterande och alternativ vård av diabetes, reuma och problem med tarmkanalen. FODMAP kostbehandling Stadshuset, föreläsningssalen Susanna Strandback Kursavgift 10 €

009806 tors. 12.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 4.10

Många människor i västvärlden lider av IBS-symptom, med känslig tarm och orolig mage. Det är allmänt känt att många blir hjälpta av laktos- och glutenfri kost, utan att för den skull vara laktos- eller glutenintoleranta. Men färre känner till att man också kan ha besvär med andra kolhydrater. FODMAP är ett relativt nytt begrepp i kost- och dietsammanhang men det har redan hjälpt många. Näringsterapeut Susanna Strandback reder ut begreppen kring FODMAP och IBS.

ANMÄLAN Vi tar emot anmälningar fr.o.m. ons. 6.9 kl. 9.00 på nätet www.opistopalvelut.fi/narpes eller per telefon 040-1600687.

8


Marknadsföring i sociala medier - hur gör man? 009816 Stadshuset, sessionssalen tis. 17.10 Eliina Puijola kl. 18.30-21.00 Kursavgift 20 € anmälan senast 3.10 Eliina Puijola är expert inom marknadskommunikation, varumärke och innehållsproduktion. Hon talar om webbsidans betydelse, innehållsmarknadsföring och hur man skapar innehåll. Vad är bra reklam? Hur använder man sociala medier? Under föreläsningen behandlas olika kanaler i sociala medier, köpt synlighet, budget och ansvar. Hur ska man planera för att få ut bästa möjliga resultat av marknadsföringen? Livräddande första hjälpen Stadshuset, föreläsningssalen Harriet Harf Kursavgift 40 €

610101 ons. 25.10 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 16.10

Under kvällen behandlas grunderna i livräddande första hjälpen. Efter genomgången kurs får du ett intyg över dina kunskaper i livräddande första hjälpen enligt FRK:s kriterier. Kursen passar också dig som behöver förnya ditt första hjälpenintyg. Intyget ingår i kursavgiften. Livet stressar mig Stadshuset, föreläsningssalen Pernilla Nylund Kursavgift 10 €

009814 tors. 26.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 16.10

Upplever du att dygnet har för få timmar, att du inte hinner göra allt du vill göra, eller att kraven som ställs på dig ofta känns övermäktiga och tuffa att hantera? Kanske du är en mästare på multi-tasking och rusar genom livet med massor av bollar i luften, samtidigt som du drömmer om lugn och ro och mera tid att bara vara? Kom med på en energigivande föreläsning som blandar humor och allvar och som lotsar dig till en mer kravlös vardag. Denna föreläsning ger dig goda redskap för stresshantering och ”life management”.

FÖRELÄSNINGSSERIE - 100 ÅR AV HISTORIA Med anledning av att Finland i år firar 100 år arrangerar vuxeninstitutet en föreläsningsserie med historiskt tema. Kvällarna leds av Rainer Böling och varje kväll har ett specifikt tema. Man kan delta enbart som åhörare men man är också välkommen att delge egna berättelser eller minnen under kvällarna. Viktiga händelser i Närpes historia 009810 Stadshuset, sessionssalen mån. 25.9 Rainer Böling kl. 18.30-20.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 18.9 Kvällens tema är viktiga händelser som har präglat Närpes (samt Pörtom och Övermark) under de senaste 100 åren. Krigstiden Stadshuset, föreläsningssalen Rainer Böling Kursavgift 10 €

009811 mån. 16.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 9.10

Kvällens tema är krigstiden. Finland har under sin 100-åriga historia hunnit vara med om tre krig som påverkat samhället och människorna. Lever en del minnen och berättelser kvar ännu från 1918 års krig? Hur var det i Närpes under vinterkrigstiden? Och hur var efterkrigstiden? Den tekniska utvecklingen Stadshuset, föreläsningssalen Rainer Böling Kursavgift 10 €

009812 mån. 13.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 6.11

Kvällens tema är de tekniska utvecklingsskeden som Finland genomgått. Vi talar om jordbruksmaskiner, dikning och täckdikning samt redskap i skogen: från yxa och såg till skördare och skoter.

9


HERMAN LINDQVIST: ”FRÅN KRIG OCH KAOS TILL FRAMGÅNGSLAND” söndag 22.10 kl. 14.00-15.30 Mittistan Herman Lindqvist är ett bekant ansikte och har jobbat som journalist i 50 år - 40 av dem som utrikeskorrespondent. Han har rapporterat från drygt 20 krig under årens lopp. Lindqvist har varit författare på heltid sedan 1991 och gett ut 61 böcker. Han är också krönikör och har producerat populärvetenskapliga program för SVT. Herman Lindqvists historiska böcker fängslar, men att höra honom själv berätta är något speciellt. Hans berättarkonst är enorm! Många har vittnat om att det är Herman Lindqvists medryckande sätt att berätta som har fått dem intresserade av historia. Herman Lindqvist talar under rubriken ”Från krig och kaos till framgångsland” och om hur Finland utvecklats under sin 100-åriga självständighet. Kursavgift 10 € Anmälan senast 13.10 Kursnummer 009804

FINLAND 100 ÅR - NÄRPES STADS JUBILEUMSFEST lördag 21.10 kl. 19.00 i simhallens festsal Festtal av Herman Lindqvist Musikprogram Arr: Fritids- och kulturavdelningen vid Närpes stad. Se mer info om jubileumsfesten på www.narpes.fi.

10


Mindre smärta och stress – med mindfulness 009809 Stadshuset, föreläsningssalen ons. 1.11 Staffan Portin kl. 18.30-20.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 25.10 Mindfulness handlar om att se och ta tillvara nuet. Man strävar efter att komma bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande över det som hänt och över det som kanske kommer att hända. Mindfulness ger verktyg för att hantera värk, lidande och svårigheter. Du kan också öka din koncentrationsförmåga samtidigt som du lär dig att fatta mer medvetna och konstruktiva beslut istället för att handla på autopilot. Hur mycket tid och energi lägger du på hård och dömande självkritik? Hur kan du göra för att visa mer välvilja, acceptans och medkännande gentemot dig själv; den du är, hur du har det och det du gör - för att sedan kunna bemöta dina medmänniskor på samma sätt? I föreläsningen ingår också en del praktiska övningar. Läs mer om Staffan på www.s-balans.fi. Psykisk ohälsa bland ungdomar - vad kan vi göra för att hjälpa? 009817 Stadshuset, föreläsningssalen tors. 2.11 Heikki Kurkiala och Alexandra Sippus kl. 18.30-20.30 Kursavgift 10 € anmälan senast 25.10 Alexandra Sippus är erfarenhetsföreläsare som berättar om sina tretton år av psykisk sjukdom och ett självmordsförsök. Efter lång rehabilitering lyckades hon bli fri från depression och psykisk ohälsa. Heikki Kurkiala är speciallärare och psykoterapeut och pratar allmänt om faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa hos ungdomar och berör kort de vanligaste symtomen och diagnoserna, som ätstörning, självskadebeteende och depression. Han vill skapa en förståelse för ungdomsårens utmaningar för både den unga och den vuxna i den ungas närhet. Arv, testamente och gåva Stadshuset, föreläsningssalen Hanna Stenholm Kursavgift 10 €

009807 ons. 15.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 7.11

Vicehäradshövding, AFM Hanna Stenholm går under föreläsningen igenom lagstiftningen gällande arv, gåva och testamente, skatteföljderna av dessa och hur man kan skatteplanera vid olika överlåtelser.

ÖSTERBOTTNISK LOKALHISTORIA Stundars, Solf lör. 18.11 kl. 12.30-16.30 Avgift: 10 € | Kaffe/te/saft och gris ingår i avgiften. Med anledning av att Finland fyller 100 år vill instituten i regionen bjuda in till ett gemensamt seminarium vid Stundars, där vi under en eftermiddag får bekanta oss med olika aspekter av Österbottens lokalhistoria. 12:30 12:40 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

Österbottens regementes salut ute på gården och värdarnas välkomstord Österbottens regemente och Slaget vid Oravais 1808 | Göran Backman Finlandssvenska personligheter | Henrik Fågelbärj Tjärbränning i Övermark, en gammal tradition | Sven Eklund Kaffepaus med Stundars grisar ”Att resa över tid och rum – kulturarvet som en arena att träffas på” | Anniina Ylikoski Hur har Kristinestad använts som tidsresearena, där flera olika kulturer och konstarter mötts. Havet tar och havet ger | Världsarvsambassadör Ann-Sofi Backgren berättar om spritsmuggling och starka kvinnor under tidigt 1900-tal med inslag från den gamla fiskarbyn Molpe. Tidsresa till Solf 1917 | Guidad vandring på Stundarsområdet med bl.a. kodning av hemliga meddelanden, träff med jägarens mor, gammal dags skollektion, hemligt möte med en röd agitator.

Seminariet arrangeras av Korsholms vuxeninstitut, Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut, Kristinestads medborgarinstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut och Vasa Arbis med finansiering från Österbottens förbund. Alla anmälningar tas emot vid Vasa Arbis per telefon (06) 325 3501 eller (06) 325 3504 vardagar kl. 8-16, eller på Vasa Arbis hemsida www.vaasa.fi/sv/arbis

11


FÖRELÄSNINGSSERIE FÖR SMÅBARNSFÖRÄLDRAR Följande föreläsningar ordnas i samarbete med Familjecentret i Närpes. Föreläsningarna är avgiftsfria. Barnets hälsa och välbefinnande under småbarnsåren Stadshuset, föreläsningssalen Carina Nordman-Byskata Avgiftsfri föreläsning

009818 mån. 25.9 kl. 18.30-20.30 anmälan senast 18.9

Vi diskuterar rekommendationer om tillväxt, sömn, utveckling och friskvård samt de allra vanligaste sjukdomarna bland barn. Föräldrarna är experter på sina barn och därför utgår rekommendationer för barnrådgivningens hälsoundersökningar från ett gott samarbete mellan vårdpersonalen och familjen. Att låta sitt barn växa genom att sätta gränser 009819 Stadshuset, föreläsningssalen ons. 25.10 Carina Nordman-Byskata kl. 18.30-20.30 Avgiftsfri föreläsning anmälan senast 18.10 Hur går vuxnas gränssättning ihop med barns inflytande och egna vilja? Att sätta gränser handlar om att som förälder hitta rätt balans gällande frihet, risker, ansvar och behov. Barnet bör i sin familj få lära sig att själv sätta gränser – och att dessa respekteras. Målet med barnuppfostran bör inte vara att få barnet att lyda, utan att det ska växa. Man ifrågasätter därför idag auktoritära nanny-metoder som bestraffning eller skamvrå för ett trotsande barn. Gott om tålamod och villkorslös kärlek är det som förespråkas och det är inte det samma som fri uppfostran. Första hjälpen för småbarnsföräldrar 009820 Stadshuset, föreläsningssalen ons. 8.11 Greta Nordgren kl. 18.00-21.00 Avgiftsfri föreläsning anmälan senast 1.11 Med småbarn är olyckan lätt framme och då är det bra att veta hur man ska agera. Hur gör ni ert hem barnsäkert och omgivningen tryggare? Vad ska man tänka på att ha hemma i medicinskåpet? Första hjälpenåtgärder vid de vanligaste olyckshändelserna hemma och på lekplatsen tas upp.

12


Ett skönt och ekologiskt hem Stadshuset, föreläsningssalen Ila Nordman Kursavgift 20 €

009808 mån. 6.11 kl. 18.00-20.15 anmälan senast 30.10

Minimera, plastbanta och organisera. Lev enklare och mera miljömedvetet genom att minska skräp och skadliga kemikalier hemma. Du får en guide i hur du enkelt kommer igång med plastbantning och Zero Waste samt hur du städar rent utan skadliga kemikalier och organiserar hemmet enligt Feng Shui och den populära ”KonMari-metoden”. Kurshäfte (á 5 €) ingår i kursavgiften. Sjuka hus Stadshuset, föreläsningssalen Peter Rosenholm Kursavgift 15 €

009821 tis. 21.11 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 14.11

Mögel och svamp är naturligt existerande mikroorganismer, bl.a. nödvändiga i nedbrytningsprocessen av löv, trä och annan växtlighet i naturen. En byggnad kan angripas av mikroorganismer. Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för onormal tillväxt av mikroorganismer som mögel, bakterier och kvalster. Orsaken till skador i en byggnad kan var olika byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt, rörläckage eller bristande underhåll. En fuktskada som observeras bör omedelbart åtgärdas. Om den inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt och sanitära olägenheter. Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. I slutet av föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor. Ekostädning Stadshuset, föreläsningssalen Anita Storm Kursavgift 10 €

810301 mån. 27.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 20.11

Alla rengöringsmedel belastar miljön, en del mer och andra mindre. Det finns också påvisade samband mellan rengöringsmedel och allergier, hud- och luftvägsinfektioner samt astma. Enkla redskap och naturliga ämnen fungerar lika bra och är bättre för både din hälsa, din plånbok och vår miljö. Tillsammans med Anita Storm diskuterar vi olika rengöringsknep som gör städningen miljövänligare. Kursen genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund.

ÖPPNA UNIVERSITETET Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut. Krispsykologi, 5 sp Stadshuset Ann-Charlotte Kjerulf Kursavgift 125 €

fre. 22.9 och 29.9 kl. 16.00-20.15 lör. 23.9 och 30.9 kl. 9.00-14.00 anmälan senast 8.9

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi, beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut samt redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna. Målgruppen för denna kurs är bl.a. lärare och övrig skolpersonal, hälsovårdare, kuratorer, daghemspersonal och ungdomsarbetare, men alla intresserade är välkomna! I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är inskrivna vid Åbo akademi höstterminen 2017 behöver inte betala denna avgift. Anmälan per e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi. Se mer info på vuxeninstitutets hemsida. Mångkulturell undervisning i specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund. Kursen erbjuds våren 2018. Se mer info i vårens kursprogram.

13


PENSIONÄRSTRÄFFAR Pensionärsträffarna ordnas i samarbete med olika föreningar och boenden under fria former. Du är varmt välkommen med i den sociala samvaron där vi får umgås och lyssna till intressanta föredrag, samt njuta av sång och musik tillsammans. Pensionärsträffarna strävar efter att ge äldre ökad livskvalitet, livsglädje och erbjuda meningsfulla aktiviteter. Träffpunkt för pensionärer Övermark församlingshem

329801 mån. kl. 13.00-13.45

Följande föreläsningar ordnas i samarbete med Övermark pensionärsförening: 18.9: Susanna Strandback ”Mat som ger livskraft” 16.10: Frey Österberg - ”Resan till Peru” 20.11: Rainer Böling - ”Närpes och Finlands historia 100 år”

AKTIVITETSKALENDER Inom ramen för projektet Kraft i åren sammanställs en aktivitetskalender för att ge kännedom om vilka fysiska och sociala aktiviteter som finns i staden för äldre. Aktivitetskalendern hittas på www.narpes.fi och uppdateras kontinuerligt. Kalendern fås också från fritidskansliet.

14

PENSIONÄRSTRÄFFAR Omväxlande program för äldre med olika gäster. Tisdagsträffen, Alvinahemmet Varannan tis. 3.10-28.11 och 30.1-27.3

110125 kl. 14.00-14.45

Onsdagsträffen, Bostället Varannan ons. 20.9-15.11 och 17.1-14.3

110127 kl. 14.00-14.45

Tisdagsträffen, Pörtehemmet Varannan tis. 3.10-28.11 och 30.1-13.3

110129 kl. 14.15-15.00

Tisdagsträffen, Solgärdet Varannan tis. 26.9-21.11 och 23.1-20.3 Kursavgift 10 € / 10 €

110130 kl. 13.00-13.45

Tisdagsträffen, Frida Varannan tis. 26.9-21.11 och 23.1-20.3

110131 kl. 13.30-14.15


MUSIK På vuxeninstitutets musikkurser har du möjlighet att förverkliga din dröm om att spela ett instrument eller sjunga. Undervisningen är öppen för alla oberoende av tidigare musikalisk erfarenhet. Under avslappnade former och i en uppmuntrande och prestationsfri miljö kan du utveckla ditt musikintresse i den riktning du själv önskar. ENSKILD INSTRUMENTUNDERVISNING Individuell undervisning för barn och vuxna 20 minuter/gång. Inga förkunskaper krävs, men eget instrument hemma att öva på är ett måste. Observera att anmälningstiderna för kurserna i enskild instrumentundervisning varierar och är angivna för varje kurs. Piano och fiol Pörtom skola Marika Esch Kursavgift 35 € / 35 €

110101 ons. 20.9-22.11 och 10.1-11.4 kl. 18.00-19.40

Piano och fiol Mosebacke skola Marika Esch Kursavgift 35 € / 35 €

110103 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 15.00-17.00

Fioler finns för uthyrning. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

Fioler finns för uthyrning. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

Piano och fiol Pjelax skola Marika Esch Kursavgift 35 € / 35 €

Piano Övermark skola Magdalena Mattlar Kursavgift 35 € / 35 €

110102 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 15.00-18.00

Fioler finns för uthyrning. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

110104 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-20.30

Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

15


Piano Simhallen, musiksalen Catarina Bergman Kursavgift 35 € / 35 €

110105 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.00-20.00

Gitarr, elbas och trummor Söff Roger Bäck Kursavgift 35 € / 35 €

110134 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 15.50-17.10

Anmälan onsdag 6.9 kl. 18.00-19.00 till läraren Catarina Bergman tel. 050-3290554.

I kursen ingår en gemensam banddag i slutet av terminen. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

Piano Simhallen, musiksalen Catarina Bergman Kursavgift 35 € / 35 €

Gitarr, elbas och trummor Pörtom skola Roger Bäck Kursavgift 35 € / 35 €

110107 tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 16.00-20.00

110136 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.00-20.40

Anmälan onsdag 6.9 kl. 18.00-19.00 till läraren Catarina Bergman tel. 050-3290554.

I kursen ingår en gemensam banddag i slutet av terminen. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

Gitarr, elbas, ukulele och trummor 110133 Mosebacke skola mån. 18.9-27.11 och 8.1-16.4 Tomas Karlsson kl. 15.00-20.00 Kursavgift 35 € / 35 €

Tvärflöjt för vuxna Simhallen, musiksalen Catarina Bergman Kursavgift 60 € / 60 €

I kursen ingår en gemensam banddag i slutet av terminen. Anmälan tisdag 5.9 kl. 18.00-19.30 på tel. 040-1600615.

Individuell undervisning för vuxna 30 minuter/vecka, 10 lektioner. Lektionstider fås i överenskommelse med läraren Catarina Bergman tel. 050-3290554. Du bör ta med egen flöjt. Klarinett för vuxna Gymnasiet Magdalena Mattlar Kursavgift 60 € / 60 €

110120 ons. 20.9-22.11 och 10.1-21.3

110122 mån. 18.9-20.11 och 8.1-19.3

Individuell undervisning för vuxna 30 minuter/vecka, 10 lektioner. Lektionstider och plats fås i överenskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 050-4007017.

ANMÄLAN Anvisningar om anmälan till den individuella instrumentundervisningen anges för varje kurs. Observera att anmälningstiderna varierar. Till övriga musikkurser är du välkommen att anmäla dig per telefon 040-1600687 eller www.opistopalvelut.fi/narpes fr.o.m. ons. 6.9 kl. 9.00.

16


KÖRER Kör för barn åk 4-6 Gymnasiet Marika Esch och Karina Westmalm Kursavgift 22 €

110109 mån. 18.9-4.12 kl. 17.15-18.15 anmälan senast 12.9

Nu startar en ny kör för flickor och pojkar i åk 4-6. Vi sjunger trevliga sånger, rör på oss och använder rytmer i ett kreativt upplägg. Kursen är ett samarbete mellan Vuxeninstitutet och Legato. Närpes Manskör Söff Tobias Udd Kursavgift 40 € / 45 €

110115 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 19.00-21.00

Bygdens väletablerade manskör önskar gärna engagera nya sångare! Körens repertoar består av en standardrepertoar men också av nya intressanta musikaliska utmaningar. Manskören är flitigt anlitad för olika uppträdanden och ger egna konserter. Ingen förhandsanmälan behövs. MIXTA kören Söff Johan Pått Kursavgift 33 € / 33 €

110110 tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 13.15-15.00

Damer och herrar i pensionsåldern som tycker om att sjunga har nu möjlighet att komma med i vår blandade kör. Repertoaren väljs enligt önskemål och behov och sångerna sjungs i 2-4 stämmor. Kursen ordnas i samarbete med Närpes Pensionärsförening, men medlemskap i föreningen är inget krav för att få vara med i kören. Ingen förhandsanmälan behövs. Norakören Söff Marika Esch Kursavgift 40 € / 40 €

Gospelkören Good News 110116 Söff varannan sön. 17.9-26.11 och 14.1-20.5 Benita Lidman kl. 18.00-19.30 Kursavgift 27 € / 27 € Vi sjunger gospel, lovsånger och psalmer i nya arrangemang och vi uppträder vid olika tillfällen. Kören passar sångare i alla åldrar och nya sångare tas gärna emot. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi sjunger hellre än bra 110117 Övermark församlingshem vv mån. 18.9-27.11 och 15.1-9.4 Heddy Norrgård kl. 17.30-18.30 Kursavgift 17 € / 17 € Det här är kursen för dig som är osäker på om du kan sjunga eller inte, huvudsaken är att du tycker det är roligt. Vi sjunger andliga sånger och trevliga visor. Kvinnor och män i olika åldrar är välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs. Må bra kören Arken Gerd Lindén Kursavgift 22 € / 22 €

110118 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 14.9

I den här kören kan du sjunga utan krav vare sig på din röst eller på att kunna sjunga i stämmor. Vi väljer tillsammans trevliga sånger ur sångboken ”Sånger för alla”. Sjung med oss Nygränd serviceenhet Olika föreläsare Kursavgift 10 € / 10 €

110124 vv tis. 19.9-14.11 och 23.1-20.3 kl. 18.30-19.15

Olika gäster besöker allsångskvällarna som ordnas i samarbete med DUV.

110114 tors. 7.9-7.12 och 11.1-19.4 kl. 19.00-20.45

Välkommen med i vår kör som passar kvinnor i alla åldrar som vill utvecklas som sångare. Vi sjunger sånger från olika genrer i 2-4 stämmor. Nya deltagare ombeds ta kontakt med Marika Esch tel. 040-1600615.

17


MUSIKGRUPPER Spelmansgille Nämpnäs allaktivitetshus Sven Söderlund Kursavgift 40 € / 45 €

110123 tors. 21.9-7.12 och 11.1-12.4 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 19.9

Vi spelar dansvänlig musik, nykomponerade verk och traditionella spelmanslåtar. Vi uppträder när tillfälle ges. Nya deltagare, såväl unga som äldre, hälsas varmt välkomna med. Rockbultarna Stationshuset, Finby Tom Forsman Kursavgift 40 € / 45 €

110137 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 14.9

Förverkliga din dröm att spela eller sjunga i ett rockband och kom med i Rockbultarna! Nya spelsugna män och kvinnor är hjärtligt välkomna med. Repertoaren består av nya och gamla blues-, rock- och poplåtar. Du bör ha grundkunskaper i ditt instrument. Musikteori för vuxna Gymnasiet Magdalena Mattlar Kursavgift 60 € / 60 €

110119 mån. 18.9-27.11 och 8.1-19.3

Genom enkla muntliga och skriftliga övningar i notläsning, notskrivning och rytmik får du lära dig musikteorins grunder. Kursen passar både för sångare och instrumentalister. Kursen riktar sig till vuxna och undervisningen sker individuellt 30 minuter/vecka, 10 lektioner. Lektionstider och plats fås i överenskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 0504007017.

KONSERT med Norakören och Rockbultarna lör. 28.10 kl. 19.00 i Simhallen Välkomna! 18


DANS OCH DRAMA I de nyansrika konstformerna dans och drama ges du möjlighet att utveckla din kreativitet och att uttrycka dina känslor tillsammans med andra. I de mångsidiga kurserna stimuleras sinne och själ, samtidigt som du får använda kroppen fysiskt. Vuxeninstitutet erbjuder dans- och dramakurser både för barn och vuxna. Tiodans för vuxna Västra Närpes skola Amanda Ehnlund Kursavgift 33 €

110520 tors 14.9-30.11 kl.18.00-19.30 anmälan senast 7.9

Tiodans delas upp i standard (vals, foxtrot, wienervals och tango) och latin (cha-cha-cha, rumba, samba, paso doble och jive). Under kursen prövar vi på ett urval av dansstilarna. Inga förkunskaper krävs. Dans som motion Övermark uf:s lokal Linda Backgren-Holm Kursavgift 33 € / 33 €

110522 tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 8.9

Kursen passar för dig som tycker om att dansa och hålla dig i form. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung bara du kan grunderna i våra vanligaste danser. Vi dansar flitigt under kvällarna, allt från bugg och slowfox till schottis och polka. Kom med, öva upp dina dansfärdigheter, ha roligt tillsammans med andra och dansa dig till en bättre kondition. Ta med vattenflaska.

Lär dig bugga, grundkurs Söff Tommy Räfsbäck Kursavgift 10 €

110518 fre. 15.9 och 22.9 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 8.9

Kom med och lär dig bugga! Bugg är en rolig och fartfylld sällskapsdans som alla kan lära sig. Kursen riktar sig till nybörjare. Dans som motion, nybörjarkurs 110523 Skogsdungens daghem mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Linda Backgren-Holm kl. 19.00-20.30 Kursavgift 33 € / 33 € anmälan senast 11.9 Kursen passar för dig som tycker om att dansa och hålla dig i form. Du får lära dig grunderna i allt från bugg och slowfox till schottis och polka. Kom med, öva upp dina dansfärdigheter, ha roligt tillsammans med andra och dansa dig till en bättre kondition! Inga förkunskaper krävs. Ta med vattenflaska.

19


CULTURAL STUDIOS lördag 16.9 kl 10.30-15.00 i Söff

DANS, MUSIK & FILM En dag för hela familjen! Fritt inträde. Servering av afrikansk mat.

PROGRAM: 10.30-11.15 Workshop: Afrikanska trummor 11.15-11.30 Uppträdande: Flow Dance Company 11.30-12.15 Workshop: Dancehall/Hiphop 12.15-12.30 Uppträdande: Flow Dance Company 12.30-13.15 Workshop: AfroBeat 13.15-13.30 Uppträdande: AfroDance 13.30-14.00 DJ - Open stage 14.00-14.45 Filmförevisning: Four men and a dog - The Finnish line

Evenemanget ordnas av föreningen Kpanlogo Yede med stöd av Närpes vuxeninstut, Svenska Kulturfonden, Aktion österbotten och Europeiska landsbygdsfonden.

20

Linedance Söff Magnus Sundfors Kursavgift 17 €

110521 fre. 29.9 kl. 18.30-21.00 lör. 30.9 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 22.9

Linedance är en dansform för alla åldrar där man inte behöver någon danspartner. På kursen dansar vi till all slags musik och lär oss olika stegkombinationer. Du lär dig grundstegen och får prova på att dansa olika stilar inom linedance. Kursen riktar sig både till nybörjare och till dem som dansat linedance tidigare och vill repetera sina färdigheter. Lär dig bugga, fortsättningskurs Söff Tommy Räfsbäck Kursavgift 10 €

110519 fre. 6.10 och 13.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 29.9

Tycker du om att dansa bugg och vill utveckla ditt dansande? På den här kursen bygger vi på våra färdigheter i bugg. Lär dig bugga, öppen nivå Söff Tommy Räfsbäck Kursavgift 10 €

110517 fre. 10.11 och 17.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 3.11

Vi repeterar de grundläggande turerna i bugg och dansar sedan för motionens och dansglädjens skull.

DANSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA Miniflow 110515 Skogsdungens daghem tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja kl. 17.30-18.00 Kursavgift 17 € / 17 € anmälan senast 12.9 Till medryckande musik har vi en rolig stund tillsammans. Kursen består av dans och rörelse och riktar sig till barn i åldern 2-3 år. En förälder får vara med i salen under kursen. Streetdans 110527 Gymnasiet lör. 23.9, 7.10, 4.11 och 11.11 Moa Häggblom och Ronja Laine kl. 13.00-14.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 15.9 Under kursen får du pröva på olika streetdansstilar, som t.ex. hiphop och breakdans. Kursen riktar sig till pojkar i åldern 5-8 år.


SAGODANS

DANSSPECIALEN

Följ med på en resa i sagans och dansens värld! Barnen får ge utlopp för sin fantasi och skapa rörelser med inspiration från olika sagor. Vi använder kroppen på olika sätt och bekantar oss med olika dansstilar. Sagodans 1 (4-5 år) 110513 Skogsdungens daghem tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja kl. 18.00-18.45 Kursavgift 17 € / 22 € anmälan senast 12.9 Sagodans 2 (6 år) 110514 Skogsdungens daghem tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja kl. 18.45-19.30 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 12.9

DANSFYS Passet består av konditionsträning, styrketräning och stretching. Därutöver tränas dansteknik med fokus på jazzdans. Denna kurs är för dig som vill bli starkare, smidigare och mer uthållig samtidigt som du förbättrar din dansteknik. Dansfys 1 (åk 1-3) 110524 Mosebacke skola ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja kl. 18.00-18.45 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 13.9 Dansfys 2 (åk 4-6) Gymnasiet Sandra Sundlin Kursavgift 22 € / 27 €

110525 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 16.00-17.00 anmälan senast 13.9

Dansfys 3 (åk 7-9) Gymnasiet Sandra Sundlin Kursavgift 22 € / 27 €

110526 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 17.00-18.00 anmälan senast 8.9

Kursen består av uppvärmning, styrka, stretching, teknikträning, improvisation samt koreografi. Målet är att stärka deltagarnas rörelsekvalitet i kombination med teknik och musikalitet. Deltagarna får pröva på ett urval av jazz, show, modern dans, street och hip hop för att bredda sina kunskaper inom olika dansstilar. För deltagare över 11 år hålls undervisningen på fördjupad nivå och tidigare danserfarenhet rekommenderas. Dansspecialen 1 (åk 1-2) 110508 Mosebacke skola tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Hanna Enlund och Ellinor Forsén kl. 18.00-19.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 12.9 Dansspecialen 2 (åk 3-4) 110509 Gymnasiet tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 Moa Häggblom och Ronja Laine kl. 19.00-20.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 8.9 Dansspecialen 3 (åk 5-6) 110510 Mosebacke skola tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Sandra Sundlin och Selina Yrttiaho kl. 16.30-18.00 Kursavgift 33 € / 33 € anmälan senast 12.9 Dansspecialen 4 (åk 7-9) 110511 Gymnasiet tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Sandra Sundlin och Selina Yrttiaho kl. 16.30-18.00 Kursavgift 33 € / 33 € anmälan senast 12.9 Dansspecialen 5 (16-19 år) Gymnasiet Sandra Sundlin och Anna Teir Kursavgift 33 € / 40 €

110512 mån. 18.9-4.12 och 8.1-7.5 kl. 16.00-17.30 anmälan senast 11.9

MINDERÅRIGA KURSDELTAGARE Kom ihåg att uppge vårdnadshavarens namn personuppgifter vid anmälan av barn under 18 år.

och

21


DANZATORES Vi dansar bl.a. modern dans, showdans, jazz och hiphop. Under danshelgerna övas olika koreografier in och på så sätt tränas rytmik, koordination, uttrycksförmåga m.m. Dansintresserade i alla åldrar oavsett tidigare erfarenhet är välkomna med. Danzatores 1 (4-5 år) Mosebacke skola, gymnastiksalen Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja Kursavgift 17 €

110501 lör. kl. 14.00-14.45 sön. kl. 10.00-10.45 anmälan senast 11.9

Vi träffas 16-17.9, 7-8.10, 28-29.10 och 18-19.11. Danzatores 2 (6 år) Mosebacke skola, gymnastiksalen Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja Kursavgift 17 €

110502 lör. kl. 14.45-15.30 sön. kl. 10.45-11.30 anmälan senast 11.9

Vi träffas 16-17.9, 7-8.10, 28-29.10 och 18-19.11. Danzatores 3 (åk 1) Gymnasiet, gymnastiksalen Emelie Sundlin och Emma Kaivo-oja Kursavgift 27 €

110503 lör. kl. 14.00-16.00 sön. kl. 10.00-11.30 anmälan senast 11.9

Vi träffas 16-17.9, 7-8.10, 28-29.10 och 18-19.11. Danzatores 4 (åk 2) Mosebacke skola, gymnastiksalen Sandra Sundlin, Selina Yrttiaho och Linnea Göthelid Kursavgift 27 €

110504 fre. kl. 17.30-19.00 lör. kl. 10.00-12.00 anmälan senast 18.9

Vi träffas 29-30.9, 13-14.10, 27-28.10 och 17-18.11. Danzatores 5 (åk 3-4) Gymnasiet, gymnastiksalen Sandra Sundlin, Selina Yrttiaho och Linnea Göthelid Kursavgift 27 €

110505 fre. kl. 17.30-19.00 lör. kl. 10.00-12.00 anmälan senast 18.9

Vi träffas 29-30.9, 13-14.10, 27-28.10 och 17-18.11.

22

Danzatores 6 (åk 5-6) Mosebacke skola, gymnastiksalen Sandra Sundlin, Selina Yrttiaho och Linnea Göthelid Kursavgift 27 €

110506 fre. kl. 16.00-17.30 lör. kl. 12.00-14.00 anmälan senast 18.9

Vi träffas 29-30.9, 13-14.10, 27-28.10 och 17-18.11. Danzatores 7 (åk 7-9) Gymnasiet, gymnastiksalen Sandra Sundlin, Selina Yrttiaho och Linnea Göthelid Kursavgift 27 €

110507 fre. kl. 16.00-17.30 lör. kl. 12.00-14.00 anmälan senast 18.9

Vi träffas 29-30.9, 13-14.10, 27-28.10 och 17-18.11.

DRAMA Barn- och ungdomsteater Pörtom uf:s lokal Sören Storbäck Kursavgift 27 € / 22 €

110201 sön. 17.9-26.11 och 4.2-18.3 kl. 15.00-16.30 anmälan senast 8.9

Är du intresserad av att spela teater och agera på scen? Då är denna grupp något för dig. Vi gör olika dramaövningar i sketchform där vi tränar koncentration, samarbete och uttrycksförmåga och börjar sätta ihop en föreställning. Pörtomrevyn Pörtom uf:s lokal Sören Storbäck, Maria Risberg

start sön. 24.9 kl. 17.00 anmälan senast 16.9

Vi skriver texter och övar till årets revy. Kursen består av undervisning i både teater och sång. Välkommen med i vårt revygäng!

KURSÖNSKEMÅL INFÖR VÅREN 2018 Vår verksamhet utformas till stor del av de kursönskemål som vi får av kursdeltagarna. Har du önskemål om en kurs som du skulle vilja se i vårt ubud våren 2018? Ta kontakt med oss på kansliet per e-post vuxeninstitutet@narpes.fi eller telefon 040-1600687. Du kan också lämna in kursönskemål på vår hemsida www.narpes.fi/vuxeninstitutet.


FOTO OCH KONST

På kurserna i foto och konst kan du utvecklas i ditt konstutövande och upptäcka nya konstformer som ger dig möjlighet att uttrycka dig. Många av kurserna ordnas som intensivkurser och ger dig en stor dos inspiration som du sedan kan jobba vidare från på egen hand. KONST Konstfabriken Högstadiet, tecknesalen Sanna Ek Kursavgift 22 €

110304 varannan mån. 18.9-27.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 11.9

Barnens konstverkstad Högstadiet, tecknesalen Britt-Helen Senkas Kursavgift 27 € / 33 €

110305 tis. 19.9-7.11 och 9.1-20.3 kl. 18.00-19.45 anmälan senast 12.9

Är du intresserad av måleri, teckning och bildskapande? Här får du prova olika material, lära dig grundtekniker och framförallt utveckla din lust att skapa. Vi går igenom grunderna i olika material och tekniker och arbetar med såväl gemensamma uppgifter som med egna idéer. Kursen riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år.

Är du intresserad av färg och form och vill öva upp din kreativa förmåga? Barnens konstverkstad erbjuder ett brett utbud av konstnärliga aktiviteter för barn i åldern 7-12 år. Barnen får utveckla sin konstnärlighet både vad gäller bildkonstnärliga tekniker och kunskaper, men framför allt vad gäller kreativitet och skaparglädje.

Måla i olika tekniker 110302 Pjelax skola varannan tors. 21.9-30.11 och 18.1-29.3 Gunvor Ivars kl. 18.30-21.00 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 14.9

Måla i olika tekniker 110301 Högstadiet varannan tors. 28.9-23.11 och 25.1-22.3 Gunvor Ivars kl. 18.30-21.00 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 21.9

Vi målar i pastell och akvarell samt olja, akryl och gouacheteknik. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som längre hunna.

Vi målar i pastell och akvarell samt olja, akryl och gouacheteknik. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som längre hunna.

23


Höstlovskonst med Sanna Söff Sanna Ek Kursavgift 22 €

110303 tors. 19.10 och fre. 20.10 kl. 10.00-14.00 anmälan senast 12.10

Under höstlovet får barn i åldern 7-12 år öva på att uttrycka sig genom att utforska olika material och tekniker. Vi arbetar med färg, form och fantasi för att utan prestationskrav få utlopp för skaparglädjen. Konstverkstaden - Collage Söff Emma Simberg Kursavgift 35 €

mån. 30.10 - fre. 3.11 kl. 9.00-13.15 anmälan senast 23.10

LETTERING I oktober samarbetar Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninstitut kring Lettering Workshop. Sofie Björkgren-Näse leder workshoparna. Hon frilansar som lettering artist/bokstavsillustratör i det egna företaget Fia Lotta Jansson Design. Lettering Workshop grundkurs Kristinestads MI Sofie Björkgren-Näse Kursavgift 40 €

lör. 28.10 kl. 10.00-15.00 anmälan senast 2.10

Med collage kan man på ett lekfullt och kreativt sätt skapa såväl konkreta som abstrakta bilder. Under veckan gör vi våra egna collagepapper, går igenom olika tekniker och ser hur vi kan kombinera dem på olika sätt för att få fram uttrycksfulla konstverk. Vi använder papper och tyg av olika kvalitet och man kan också prova på att göra helt textila collage med tyg, nål och tråd. Inga förkunskaper behövs.

Vi textar bokstäver och ord med hjälp av bokstavsillustration. Du kan skapa t.ex. en logo, en egen print till en vägg eller egna födelsedagskort. Under workshopen behandlas bokstavsanatomi, olika sätt att samla inspiration, olika metoder att skapa en design samt material och verktyg. Se www.fialottajansson.com för inspiration. Kursen hålls på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Kristinestad. Anmälan till Kristinestads medborgarinstitut på tel. 040-1544805 eller per e-post: mi@krs.fi.

Konstverkstaden - Akrylmålning Söff mån. 13.11 - tors. 16.11 Sanna Ek kl. 10.00-14.15 Kursavgift 30 € anmälan senast 6.11

Lettering Workshop fortsättningskurs 110306 Högstadiet, tecknesalen sön. 29.10 Sofie Björkgren-Näse kl. 10.00-15.00 Kursavgift 50 € anmälan senast 2.10

Vi utforskar olika sätt att använda akrylfärg. Vi börjar med att lära oss från grunden hur man spänner en egen målarduk och hur man startar upp ett målarprojekt. Vi kommer också att måla på andra material, som t.ex. återanvänt gammalt tyg och styrox. Vi fokuserar på det lekfulla i skapandet och att tänka på nya sätt och utanför ramarna.

Vi fortsätter lära oss lettering. Ta gärna med dig ett citat för en bokstavsillustration eller ett redan påbörjat projekt. Du får feedback på din process och hjälp med att utveckla din bokstavsillustration. Ta också med blyertspenna, suddgummi och pigment liner. Skisspapper och brush pen ingår i deltagaravgiften.

Grafik Söff Karin Lipkin-Forsén Kursavgift 30 €

fre. 16.2 kl. 18.00-21.00 lör. 17.2 och sön. 18.2 kl. 10.00-16.00 anmälan senast 5.2

Vi arbetar med torrnål, hård och mjuk grund samt akvatint. Både nybörjare och de som tidigare jobbat med grafik är välkomna. Ta med en trubbig nål och 2-3 använda akvarellpenslar. Material kan köpas av kursledaren.

24

MATERIALAVGIFT Materialavgift tillkommer i de praktiska kurserna. Det betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat överenskommits.


FOTO Grundkurs i foto Gymnasiet Jessica Lindgren Kursavgift 17 €

119801 tors. 21.9-12.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 14.9

Har du en digital systemkamera och vill lära dig hur du använder den på rätt sätt, förbättrar ditt fotograferande och skapar snygga bilder? Under kursen går vi igenom de viktigaste momenten i fotografering och arbetar med olika inställningar på kameran. Lär dig grunderna om bländare, slutare, ISO och dess samverkan. Bli en bättre fotograf med enkla knep! Under kursen varvas teori med praktiska övningar. Fotoworkshops Gymnasiet Jessica Lindgren Kursavgift 17 €

119802 tors. 26.10-16.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 18.10

Vi är ute och fotograferar tillsammans enligt olika teman varje vecka, t.ex. vattnets rörelse och bildkomposition. Sista gången ser vi igenom bilderna och gör små förbättringar i photoshop elements. Fotokurs för ungdomar Gymnasiet Jessica Lindgren Kursavgift 17 €

119803 varannan ons. 27.9-8.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 20.9

Vill du lära dig ta snygga bilder? Samla gärna ihop inspirationsfoton som du tycker är snygga och ta med dem till kursen. Med utgångspunkt i dessa lär vi oss olika fototekniker. Vi övar på bildkomposition, ljus- och färgsättning samt bildredigering. Vi prövar också på att göra bildberättelser med olika teman. Kursen riktar sig till ungdomar i åldern 1318 år. Ta med din kamera.

25


SUOMENKIELISET KURSSIT Opistomme opetus tapahtuu ruotsinkielellä. Useimmat käytännön aineiden opettajamme voivat antaa tarvittaessa ohjausta myös suomenkielellä. Tervetuloa mukaan kurssitoimintaamme! Seuraavilla kursseilla opetuskieli on suomi. Lukuvuosi Syyslukukausi alkaa torstaina 14.9.2017 ja kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018. Syyslomalla 19.-23.10, hiihtolomalla 26.2-4.3 ja pääsiäislomalla 30.3-2.4 ei pidetä kursseja. Ilmoittautuminen Voit ilmoittautua kursseille 6.9 klo 9.00 alkaen nettiosoitteella www.opistopalvelut.fi/narpes tai soittamalla puh. 0401600687. Peruutus Ennakkoilmoittautuminen on sitova! Jos et pääse tulemaan kurssille, jolle olet ilmoittautunut, muista perua se ajoissa. Viimeistään kurssin tai luennon viimeisenä ilmoittautumispäivänä voit perua kurssin maksutta. Jos peruutus tapahtuu sen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Poikkeuksena kuitenkin sairastumistapaukset. Peruutus tehdään aina suoraan kansliaan (puhelimitse tai sähköisesti), ei opettajalle. Koko lukukauden pituisissa kursseissa (10 viikkoa tai sitä pidemmät kurssit) voidaan ensimmäistä kurssitilaisuutta pitää ”kokeilukertana”.

26

Maksut Aikuisopisto laskuttaa kaikki kurssit. Luennot maksetaan käteisellä paikan päällä. Kurssitilaisuuden peruuntuminen Jos opettaja sairastuu, kanslia yrittää ensi sijassa löytää tilalle sijaisen. Jos sijaista ei ole käytettävissä, kanslia ilmoittaa osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä, että oppitunti on peruuntunut. Aikuisopisto ei takaa, että peruuntunut oppitunti korvataan uudella kurssitilaisuudella. Vakuutukset Närpiön kaupunki vakuuttaa aikuisopiston opiskelijat. Materiaalikustannukset Käytännön kursseihin ja ruoanlaittokursseihin lisätään materiaali- tai aineskulut. Nämä maksetaan käteisellä suoraan kurssiohjaajalle.


Kudonta entinen Finby kauppa Pirkko Norrgård Kurssimaksu 50 € / 55 €

110449 ma 18.9-4.12 ja 8.1-16.4 klo 18.30-21.00 ilm. 11.9. mennessä

Kudomme mattoja, kaitaliinoja, ruokaliinoja, kuultokuvia ym. Uudet osanottajat tervetulleita. Hopeantaonta Närpiön yläaste Arto Kallionpää Kurssimaksu 45 €

huopia,

la 30.9 ja 14.10 klo 9.00-16.00 su 1.10 ja 15.10 klo 10.00-15.00 ilm. 18.9 mennessä

Tavoitellaan perinteisiä hopeasepäntaitoja taidokkaasti käsityönä erillaisin työtekniikoin. Matkaan lähdetään työnkohteen valinnnalla, valmiiden mallien tai omien suunnitelmien pohjalta. Toteutettavat korutyöt voivat olla yksinkertaisia ja selkeitä. Hopeana käytetään 925 koruhopeaa, joka on kaunis ja taipuu monenlaiseen muotoon. Työ on toiveiden täyttämistä ja avaa näkemyksiä korunvalmistuksen vaiheista. Hätäensiapukurssi Kaupungintalo Britt-Mari Kaarre Kurssimaksu 22 €

Sairaan terve elämä Kulttuuritalo DUX, Kristiinankaupunki Christer Sundqvist Kurssimaksu 10 €

ti 10.10 klo 18.30-20.30 ilm. 4.10 mennessä

Terveys on suuri aarre. Luennollaan filosofian tohtori Christer Sundqvist korostaa terveystietoisten valintojen tärkeyttä elämässä. Lisäksi kysytään voiko sairas elää tervettä elämää? Esimerkkejä diabeteksen, reuman ja suolistosairauksien menestyksellisestä hoidosta virallisesti, täydentävästi ja vaihtoehtoisesti. Luento järjestetään yhteistyössä Kristiinankaupungin kansalaisopiston kanssa. Luento on suomenkielisenä Kristiinankaupungissa tiistaina 10.10 ja seuraavana päivänä ruotsinkielisenä Närpiön aikuisopiston järjestämänä. Ilmoittaudu suomenkieliseen luentoon Kristiinankaupungin kansalaisopistoon puh. 040-1544805.

610104 ma 20.11 klo 18.00-21.00 ilm. 13.11 mennessä

Hätäensiapukurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. Hätäensiapukurssi sisältää toimintaa tapahtumapaikalla, hätäensiapua vaativissa tilanteissa, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten, hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesineen poistaminen hengitysteistä, verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttö.

ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen alkaa ke 6.9. klo 9.00. Voit ilmoittautua nettiosoitteella www.opistopalvelut.fi/narpes tai puhelimitse 040-1600687.

27


HANTVERK Kurser inom hantverk ger kunskap och färdigheter i olika praktiska ämnen. Vi upprätthåller och värnar om gamla hantverkstraditioner samtidigt som vi erbjuder många nyheter och ger skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Du får lära dig att använda olika tekniker, material och redskap samt utveckla din kreativitet och ditt nyskapande. Hantverk på vänstugan Vänstugan Svalboet Anne-Marie Söderback Kursavgift 27 € / 27 €

110411 vv ons 6.9-29.11 och 10.1-4.4 kl. 12.15-14.15 anmälan senast 6.9

Vi gör små nytto- och prydnadsföremål i olika tekniker och material. Inför julen tillverkar vi ljus, kransar av granris och jultomtar i olika modeller. Handarbete Vänstugan Svalboet Anna-Lisa Erickson Kursavgift 40 €

110410 tors. 14.9-7.12 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.9

Kursen är i första hand avsedd för arbetstagarna på Kårkulla och för andra med olika handikapp. Vi stickar vantar, sockor, pulsvärmare, benvärmare och mössor i olika mönster och tekniker. Deltagarna får också komma med egna önskemål om vad de vill tillverka.

28

Stickverkstad Söff Emma Simberg Kursavgift 27 €

110438 varannan mån. 18.9-27.11 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.9

Kom och sticka tillsammans i trevlig samvaro. Kursen är för dig som vill lära dig sticka eller söker nya utmaningar. Du kan t.ex. lära dig sticka sockor med olika slags hälar eller lära dig sticka Anelmasockan. Vi övar på olika tekniker som mönsterstickning, spetsstickning, dominostickning och strukturstickning. Ta med garn och stickor. Glasarbete Söff Anne-May Westerlund Kursavgift 45 € / 45 €

110486 tis. 19.9-28.11 och 9.1-3.4 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 12.9

Kom med i vår glasverkstad och pröva på tiffanyteknik, mosaik och glassmältning. Vi skär glas som vi smälter eller löder ihop till olika föremål, t.ex. fönsterprydnader, vaser, ljuslyktor, fotoramar, skålar och lampskärmar.


Mångsidigt handarbete Velkmoss byagård Annika Westerberg Kursavgift 40 € / 45 €

110452 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 12.9

Vi träffas och handarbetar tillsammans i olika tekniker. Vi stickar, virkar, broderar, tovar, syr, knyter makramé eller gör väskor av kaffepaket. Textilstuga Skogsdungens daghem Emma Simberg Kursavgift 33 €

110450 ons. 27.9-15.11 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 19.9

I trevlig samvaro kan du komma och handarbeta med olika material i varierande tekniker. Du kan sticka, virka och brodera. Du kan också väva t.ex. plädar och mattor på de vävstolar som finns i kurslokalen. Papperstillverkning Söff Emma Simberg Kursavgift 17 €

110469 fre. 13.10 kl. 18.00-20.00 lör. 14.10 kl. 10.00-14.15 anmälan senast 8.10

Av gammalt papper gör vi vår egen pappersmassa. Pappret får en unik och vacker struktur, som vi dekorerar på olika sätt t.ex. med växtdelar, gammal spets eller med inslag av annat papper. Pappren kan man använda till olika projekt, som t.ex. födelsedags- eller julkort. Ta med förkläde, fyrkantiga tvättfat, gamla dagstidningar och annat papper att laga det nya pappret av, gamla lakan (att torka pappren på) och det du önskar dekorera pappren med. Silversmide Högstadiet, slöjdsalen Arto Kallionpää Kursavgift 45 €

lör. 30.9 och 14.10 kl. 9.00-16.00 sön. 1.10 och 15.10 kl. 10.00-15.00 anmälan senast 18.9

Vi planerar och tillverkar personliga smycken. Under kursen får du göra ett smycke från början till slut genom formgivning, lödning och finslipning. Både nybörjare och mer erfarna deltagare som vill komplettera redan inlärda arbetstekniker är välkomna med. Kursledaren talar finska.

29


Konstverkstaden - Collage Söff Emma Simberg Kursavgift 35 €

mån. 30.10 - fre. 3.11 kl. 9.00-13.15 anmälan senast 23.10

Med collage kan man på ett lekfullt och kreativt sätt skapa såväl konkreta som abstrakta bilder. Under veckan gör vi våra egna collagepapper, går igenom olika tekniker och ser hur vi kan kombinera dem på olika sätt för att få fram uttrycksfulla konstverk. Vi använder papper och tyg av olika kvalitet och man kan också prova på att göra helt textila collage med tyg, nål och tråd. Inga förkunskaper behövs. Ljushus och pappersbollar Söff Annika Uljens Kursavgift 17 €

110418 fre. 3.11 kl. 18.00-19.00 lör. 11.11 kl. 9.00-14.00 anmälan senast 30.10

På denna kurs kan du tillverka ljushus, happylightsbollar och större bollar av papperssnören. Ljushus är en stämningsfull lampa av metallnät, som man formar till ett hus som sedan doppas i linpappersmassa. Ta med handskar, en rulle metalltråd (0,4-0,6 mm), avbitar- eller näbbtång och fön att torka arbetet med. Materialkostnaderna för metallnätet och linpappersmassan är 8 €/lampa. Planeringen görs vid första kurstillfället. Textila äventyr Söff Emma Simberg Kursavgift 22 €

110451 varannan mån. 22.1-19.3 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 15.1

Vi färgar, målar och trycker på tyg för att med enkla metoder få fram uttrycksfulla och unika mönster. Vi använder oss av schabloner och handgjorda stämplar och färgar tygen med batik- och solfärgning. Sedan använder vi oss av fritt broderi och andra enkla sytekniker för att skapa våra egna textila konstverk. Inga förkunskaper behövs. Till första kurstillfället kan du ta med ljusa enfärgade och/eller mönstrade bomullstyger, ett förkläde och en vaxduk.

30


VÄVNING Vi lär oss att planera och sätta upp en väv, att väva i olika bindningar och att använda olika material. Väv t.ex. mattor, plädar, dukar, löpare eller gardiner. Både nybörjare och de som vävt tidigare är välkomna. Vävning Rangsby skola Anne-Marie Söderback Kursavgift 40 € / 45 €

110447 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 11.9

Kudonta f.d. Finby butik Pirkko Norrgård Kursavgift 50 € / 55 €

110449 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 11.9

Vävning c/o Alge Bränn, Pörtom Emma Simberg Kursavgift 50 € / 55 €

110440 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

Vävning f.d. Finby butik Anne-Marie Söderback Kursavgift 50 € / 55 €

110443 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 12.9

Vävning Träskböle byagård Anne-Marie Söderback Kursavgift 40 € / 45 €

110441 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 14.00-16.30 anmälan senast 7.9

Vävning för daglediga f.d. Finby butik Anne-Marie Söderback Kursavgift 50 € / 55 €

110444 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 10.00-12.30 anmälan senast 7.9

Vävning Jacobsgården Anne-Marie Söderback Kursavgift 40 € / 45 €

110446 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 7.9

Vävning och handarbete Räfsbäcks hembygdsgård Anne-Marie Söderback Kursavgift 40 € / 45 €

110448 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.9

Vävning och handarbete c/o Joel Bengts, Norrnäs Anne-Marie Söderback Kursavgift 50 € / 55 €

110445 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 13.9

Vi väver mattor, plädar, kransar och löpare av papperssnören. Vi gör trevliga produkter som passar ditt hem. Du kan virka, sticka, tova eller sy.

KAFFEPAKETENS NYA LIV OCH TÖLKKIDESIGN Återanvändning är trendigt. ”Tölkkidesign” är en teknik där man använder öppnare från metallburkar och tillverkar börsar, små väskor, lampskärmar eller smycken. Samla och ta med öppnare om du har. Det finns också att fås av kursledaren. Under kursen kan du också skapa med gamla kaffepaket. Du behöver 43-72 kaffepaket till en väska beroende på om du vill tillverka en liten eller en stor väska. Ta också med sax, knappnålar och egen symaskin. Tomma kaffepaket finns. Kaffepaketens nya liv och Tölkkidesign 110460 Töjby skola ons. 11.10-29.11 Leila Carlebring kl. 18.00-20.30 Kursavgift 33 € anmälan senast 2.10 Kaffepaketens nya liv och Tölkkidesign 110459 Vänstugan Svalboet tis. 23.1-20.3 Leila Carlebring kl. 18.00-20.30 Kursavgift 33 € anmälan senast 15.1

31


PORSLINSMÅLNING Du kan måla fat, vaser eller muggar med vattenlösliga RCPoljor och porslinsfärger antingen på frihand eller genom att kopiera färdiga mönster. Kursen riktar sig till både nybörjare och längre hunna. Porslinsmålning Helenelunds byagård Marja Piispanen Kursavgift 40 € / 45 €

110429 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 10.00-12.30 anmälan senast 11.9

Porslinsmålning Pörtom skola Marja Piispanen Kursavgift 40 € / 45 €

110431 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

Porslinsmålning Nämpnäs allaktivitetshus Marja Piispanen Kursavgift 27 € / 33 €

110433 vv ons. 20.9-22.11 och 10.1-4.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

HANTVERK OCH PYSSEL Tycker du om pyssel och handarbete? Kom och tova, sy och pyssla med olika material t.ex. gips, papper, garn, metalltråd, tyg och pärlor. Kurserna är lämpliga för barn och ungdomar i åldern 7-12 år. Materialkostnader tillkommer. Hantverk och pyssel Västra Närpes skola Anne-Marie Söderback Kursavgift 22 €

110473 varannan tis. 19.9-28.11 kl. 14.30-16.20 anmälan senast 11.9

Hantverk och pyssel Stenbackens skola Anne-Marie Söderback Kursavgift 22 €

110472 varannan tis. 26.9-5.12 kl. 14.30-16.20 anmälan senast 18.9

MATERIALAVGIFTER Materialavgifter tillkommer i hantverkskurserna och betalas kontant direkt till kursledaren.

32

RESOR MED HANTVERKSTEMA Resa till hantverksmässan i Tammerfors 110474 fre. 17.11 anmälan senast 6.11 Anne-Marie Söderback Hantverksmässan i Tammerfors är den största och mest populära hantverksmässan som arrangeras i Finland med ca 40 000 besökare årligen. Ca 500 kunniga hantverkare finns med på mässan där arbeten, material och arbetsredskap säljs. Pris: 57 €. I priset ingår buss, inträde och lunch. Resa till Liljas Garnaffär och Björneborg 110475 fre. 29.9 anmälan senast 17.9 Anne-Marie Söderback Vi gör en resa till Liljan lankakauppa som finns i Leväsjoki en timme från Närpes mot Björneborg. Liljas garnaffär säljer garn på en 130 m2 affärsyta. Vi äter lunch på Onnenkoski. Vi kommer också att åka till Björneborg och besöka Juselius mausoleum och Puuvilla köpcentrum. Resan ordnas i samarbete med Vänstugan Svalboet. Pris: 20 €. I priset ingår bussresan.

JULKURSER Nåltovade tomtar Söff Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

110419 lör. 2.12 kl. 9.00-13.00 anmälan senast 23.11

Kom och tillverka fina tomtar i olika modeller av superlon och kardad ull. Tekniken är nåltovning eller torrtovning. Ta med sax. Material kan köpas av läraren. Julpyssel för barn Pörtom skola Emma Simberg Kursavgift 15 € / familj

110481 lör. 2.12 kl. 9.30-12.15 anmälan senast 26.11

Kom med ditt barn eller barnbarn och pyssla tillsammans. Du kan välja bland många fina julpyssel som t.ex. julgranspynt av pärlor, garn, papper och filttyg eller tomtar i olika varianter. Kursen är lämplig för barn i åldern 3 år och äldre. Material kan köpas av kursledaren.


MÖBELTAPETSERING

TRÄ- OCH METALLSLÖJD

Vi använder traditionella metoder för att byta tyg och stoppning på stolar och soffor. Vi gör även terass-, lusthusoch husvagnsinredningar samt syr båtkapell och överdrag till bilsäten. Möbeltapetsering c/o Merja Salmikivi, Kåtnäs Merja Salmikivi Kursavgift 45 €

110407 ons. 10.1-11.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 8.1

Möbeltapetsering c/o Merja Salmikivi, Kåtnäs Merja Salmikivi Kursavgift 50 €

110408 tis. 9.1-10.4 kl. 10.00-13.15 anmälan senast 8.1

MÖBELRENOVERING Har du gamla möbler som står hemma och behöver fixas till eller har du fyndat på auktion? Kom med på kurs och renovera dem! Möbelrenovering Töjby skola Bengt Ström Kursavgift 40 € / 45 €

110402 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 11.9

Möbelrenovering f.d. Pörtom bibliotek Rickard Lillbåsk Kursavgift 40 € / 45 €

110403 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 11.9

Möbelrenovering c/o Carola Backholm, Tjärlax Carola Backholm Kursavgift 40 € / 45 €

110404 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

Möbelrenovering Söff Bengt Ström Kursavgift 40 € / 45 €

110406 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

Mecka med bilar c/o Johan Esch, Finby Johan Esch Kursavgift 40 €

110412 tis. 19.9-28.11 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 11.9

Under kursen får du bekanta dig med hur man reparerar och servar en bil. Vi prövar på att byta olja, bromsvätska, bromsar, avgasrör, stötdämpare, fjädrar m.m. Kursen är lämplig för ungdomar i åldern 16 år och uppåt. Ta med skyddsglasögon och handskar. Skruvarkurs för unga Yrkesakademin, Närpes-enheten William Sjöstrand Kursavgift 38 €

110413 tis. 26.9-14.11 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 18.9

En kurs för dig i åldern 10-15 år som är intresserad av hur en motor fungerar och av att skruva med motorer. Kursen består främst av praktiska övningar, som t.ex. hur du kan reparera en moped.

33


Motorcyklar och mopeder 110414 YA, Närpes-enheten tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 Tommy Lindedahl och William Sjöstrand kl. 18.00-21.15 Kursavgift 55 € / 60 € anmälan senast 7.9 Kom på kurs och reparera din gamla motorcykel eller moped så att du kan köra med den igen. Träslöjd Högstadiet, slöjdsalen Jarl Gullans Kursavgift 40 € / 45 €

110421 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 12.9

Lär dig svarva skålar och ljusstakar eller tillverka klockskåp, hörnskåp och svepkärl. Du kan även göra det ståtliga Finbyeller Närpeskorset för utomhusbruk. Kursen riktar sig till både kvinnor och män. Flugbindning Räfsbäcks hembygdsgård Krister Bäckström Kursavgift 27 €

110422 ons. 14.2-28.3 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 6.2

Vi lär oss olika tekniker och tillverkar våt- och torrflugor, streamers samt enklare laxflugor. Verktyg och annan utrustning som behövs införskaffas efter första kurskvällen. Pärtspikning c/o Lars-Åke Hannus Lars-Åke Hannus Kursavgift 17 €

110425 tors. 14.9 och 21.9 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 7.9

En kurs för dig som är intresserad av att lära dig det gamla hantverket pärtspikning. Vi lär oss kvalitetsgranskning av pärtorna och till sist gör vi en takläggning. Ta med hammare och spikförkläde. Reparation av mopeder f.d. Pörtom bibliotek William Sjöstrand Kursavgift 33 €

110415 ons. 11.10-29.11 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 4.10

Kom på kurs och reparera din gamla motorcykel eller moped så att du kan köra med den igen.

34


SPRÅK OCH LITTERATUR På språkkurserna ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i språk och interkulturell kommunikation samt lära dig mer om och öka din förståelse för språkområdet och kulturen i fråga. Vare sig du är nybörjare, erfaren eller vill fräscha upp gamla skolkunskaper så finns säkert en kurs för dig! SVENSKA Svenska 1 - intensiv Gymnasiet Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 48 €

120201 mån. och ons. 18.9-27.11 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

Intensiv nybörjarkurs i svenska för dig som kan ingen eller mycket lite svenska. Vi träffas två gånger i veckan och lär oss grunderna i svenska språket. Vi övar språket genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Kursbok: Mål 1. Svenska 1 Gymnasiet Zhanna Bäck Kursavgift 36 €

120208 tis. 19.9-5.12 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 13.9

Nybörjarkurs i svenska för dig som kan ingen eller mycket lite svenska. Vi lär oss grunderna i svenska och övar både att tala och att skriva. Kursbok: Mål 1.

Svenska 1 Gymnasiet Amra Huric Kursavgift 36 € / 36 €

120203 mån. 18.9-4.12 och 15.1-23.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs i svenska för dig som kan ingen eller mycket lite svenska. Vi lär oss grunderna i svenska och övar både att tala och att skriva. Kursbok: Mål 1. Svenska 2 - intensiv 120205 Gymnasiet mån. och ons. 18.9-27.11 och 15.1-28.3 Amra Huric kl. 19.00-20.30 Kursavgift 48 € / 48 € anmälan senast 12.9 Intensiv fortsättningskurs i svenska för dig som redan har grundläggande kunskaper eller har gått Svenska 1. Vi träffas två gånger i veckan. Vi lär oss mer svenska, både i tal och i skrift. Kursbok: Mål 1, start från kapitel 5.

35


Svenska 2 Gymnasiet Zhanna Bäck Kursavgift 36 € / 36 €

120207 tis. 19.9-5.12 och 16.1-10.4 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 12.9

Svenska individuellt 120211 Mona-Lisa Björkbacka tis. el. sön. 26.9-21.11 och 23.1-8.4 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 18.9

Fortsättningskurs i svenska för dig som redan har grundläggande kunskaper eller har gått nybörjarkursen. Kursbok Mål 1, start från kapitel 5.

Du får individuell handledning i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Kursen innehåller 10 lektioner á 45 minuter. Tillgängliga tider: tis. kl. 10.30-11.15 och kl. 11.15-12.00 i Söff, sön. kl.16.30-18.00 i Övermark skola.

Svenska 3-4 Gymnasiet Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 36 € / 36 €

Bokcafé Stadshuset, biblioteket Brita Näsström Kursavgift 22 € / 22 €

120206 tis. 19.9-28.11 och 16.1-17.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

Kurs på mellannivå för dig som redan kan grunderna i svenska. Vi fokuserar särskilt på att tala men fördjupar också grammatiken och ordförrådet. Kursbok: Mot målet 2, start från kapitel 7. Svensk konversation Övermark skola Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 17 €

120209 sön. 17.9-29.10 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 12.9

Svensk konversation Töjby skola Carola Lidman Kursavgift 36 € / 36 €

120210 tors. 21.9-7.12 och 11.1-29.3 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 18.9

Undervisningen fokuserar på kommunikation. Vi övar dialoger parvis eller i små grupper. Vi spelar spel och gör praktiska övningar för att förstärka det svenska språket. Kursen är lämplig för dig som kan lite svenska redan, men vill lära dig att våga prata svenska i vardagen. Ingen kursbok behövs. Läs- och skrivgrupp 1 Närboda serviceenhet Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 17 € / 17 €

999908 vv tors. 7.9-7.12 och 11.1-5.4 kl. 13.00-13.45 anmälan senast 6.9

Läs- och skrivgrupp 2 Närboda serviceenhet Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 17 € / 17 €

999909 vv tors. 7.9-7.12 och 11.1-5.4 kl. 13.45-14.30 anmälan senast 6.9

Vi repeterar och upprätthåller läs- och skrivkunskaperna.

36

130201 tors. 14.9-14.12 och 11.1-26.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 12.9

Vi träffas var tredje vecka och diskuterar intressanta och personliga läsupplevelser över en kopp kaffe. Deltagarna väljer själva vad de vill läsa samtidigt som de får boktips och läsinspiration. Nya deltagare välkomna med! Vi träffas 14.9, 5.10, 26.10, 16.11, 30.11 och 14.12 i läsesalen inne i biblioteket i Stadshuset.

PREPKURS FÖR ALLMÄN SPRÅKEXAMEN Vill du förbereda dig inför att avlägga allmän språkexamen i svenska eller finska på mellannivå (språknivå 3-4)? Språkexamen består av fyra delprov. Prepkursen förbereder dig genom att vi övar på att lyssna, tala, läsa och skriva. Grundläggande kunskaper i språket behövs. Allmän språkexamen är ett officiellt intyg över dina språkkunskaper. Intyget behövs t.ex. när du söker jobb och vill bevisa dina kunskaper i det svenska språket eller om du vill ansöka om finländskt medborgarskap. Examensprovet skrivs vid Vasa Arbis eller Vasa Vuxenutbildningscenter (VAKK). Prepkurs för allmän språkexamen i svenska 120213 Söff tors. 14.9-16.11 Mona-Lisa Björkbacka kl. 18.30-20.30 Kursavgift 36 € anmälan senast 12.9 Prepkurs för allmän språkexamen i finska 120107 Gymnasiet tis. 19.9-7.11 och 16.1-27.3 Camilla Riihiluoma kl. 19.00-20.30 Kursavgift 30 € / 30 € anmälan senast 12.9


FINSKA Lekfull finska 1 (4-7 år) Mosebacke skola Armi Kangasniemi Kursavgift 25 € / 25 € Lekfull finska 2 (8-12 år) Mosebacke skola Armi Kangasniemi Kursavgift 25 € / 25 €

120102 tis. 19.9-21.11 och 16.1-20.3 kl. 17.30-18.30 anmälan senast 12.9 120108 tis. 19.9-5.12 och 16.1-3.4 kl. 18.45-19.30 anmälan senast 12.9

Under kursen övas finska på ett lekfullt sätt genom sång, sagor, lekar och pyssel. Ingen kurs 3.10. Finska 1 Gymnasiet Camilla Riihiluoma Kursavgift 36 € / 36 €

120101 ons. 20.9-29.11 och 17.1-18.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs i finska för dig som har inga eller begränsade kunskaper i det finska språket. Vi övar oss på att tala, förstå och skriva praktisk finska. Bok: Suomen mestari 1. Finska 2 Gymnasiet Camilla Riihiluoma Kursavgift 36 € / 36 €

120104 ons. 20.9-29.11 och 17.1-18.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 12.9

Fortsättningskurs i finska för dig som har grundkunskaper eller har gått kursen Finska 1. Vi övar oss på att tala, förstå och skriva praktisk finska. Bok: Suomen mestari 2. Finska i arbetslivet Gymnasiet Camilla Riihiluoma Kursavgift 36 € / 36 €

120106 tis. 19.9-28.11 och 16.1-3.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

En kurs på mellannivå för den som redan har grundkunskaper i det finska språket. Fokus ligger på övning av tal och skrift, men även grammatiska övningar ingår.

37


Finska individuellt Gymnasiet Camilla Riihiluoma Kursavgift 150 € / 150 €

120105 tis. 19.9-21.11 och 16.1-27.3 kl. 16.30-17.15 anmälan senast 12.9

Du får individuell handledning i att uttrycka dig i tal och skrift på finska. Kursen består av 10 lektioner á 45 minuter.

ENGELSKA Engelska 1 Gymnasiet Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 36 € / 36 €

120305 tis. 19.9-28.11 och 9.1-3.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs för dig som har inga eller mycket lite kunskaper i engelska. Vi övar oss att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursen passar också dig som vill lära dig engelska för t.ex. resor. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2. Engelska 1 Söff Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 36 € / 43 €

120301 tors. 14.9-14.12 och 11.1-3.5 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs i engelska. Vi övar oss att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursen passar också dig som vill lära dig engelska för t.ex. resor. Kursbok: Stepping Stone delkurs 1 och 2. Engelska 2 Söff Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 36 € / 43 €

120302 tis. 12.9-5.12 och 9.1-8.5 kl. 12.15-13.55 anmälan senast 12.9

Fortsättningskurs i engelska för dig som redan har grundläggande kunskaper eller har gått nybörjarkursen. Kursbok: Stepping stone 1, start från kapitel 7. Engelska på mellannivå Stadshuset, rum 257 Marianna Winter Kursavgift 36 € / 36 €

120303 tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 12.9

Kurs på mellannivå för dig som redan kan grunderna i engelska språket. Vi fokuserar särskilt på att tala men fördjupar också grammatiken och ordförrådet. Kursbok: Stepping stone 3.

38


Engelska på avancerad nivå 120304 Stadshuset, rum 257 mån. 18.9-4.12 och 8.1-9.4 Marianne Winter kl. 19.00-20.30 Kursavgift 36 € / 36 € anmälan senast 12.9 Avancerad kurs i engelska för dig som redan har goda kunskaper i språket. Engelsk konversation Gymnasiet Dominic Fell Kursavgift 36 € / 36 €

120306 tis. 19.9-28.11 och 9.1-27.3 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 12.9

Nu kan du lära dig att prata engelska i en liten grupp tillsammans med engelsmannen Dominic Fell. Vi diskuterar parvis och i grupp utgående från olika teman eller aktuella ämnen. Du behöver grundläggande kunskaper i engelska för att kunna delta i kursen. Ingen kursbok behövs.

RYSKA Ryska för barn och unga Stadshuset, rum 257 Tatiana Storsved Kursavgift 33 €

120606 varannan lör. 16.9-25.11 kl. 11.00-13.30 anmälan senast 8.9

Kurs i ryska för barn och unga som vill stärka hemspråket. Rysk konversation Gymnasiet Zhanna Bäck Kursavgift 36 € / 36 €

120602 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 12.9

Vi diskuterar olika ämnen på ryska för att öva upp vår verbala förmåga. Kursen riktar sig till dig som redan studerat några år (Ryska 3 eller 4) eller redan har goda grundkunskaper i språket. Ryska individuellt Gymnasiet Zhanna Bäck Kursavgift 150 € / 150 €

120603 ons. 27.9-29.11 och 10.1-21.3 anmälan senast 20.9

Du får individuell handledning i att uttrycka dig i tal och skrift på ryska. Kursen innehåller 10 lektioner á 45 minuter.

SAMHÄLLSORIENTERING FÖR INTEGRATION Kursen ”Att bo i Finland” är en del av helheten ”Samhälls- och hälsokommunikation” som ger basinformation om samhället i Finland samt lokalkännedom om närområdet. Vi diskuterar byte av hemland och vad integration är. Vi pratar om olika boendeformer, avfallshantering och hushållsekonomi. Träffarna och diskussionerna leds av utbildad samhälls- och hälsokommunikatör. Att bo i Finland Gymnasiet Natallia Ralinskaya Kursavgift 17 €

999903 mån. 25.9, 2.10 och 9.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 18.9

Kursen hålls på ryska. Att bo i Finland Gymnasiet Thuy Luu Kursavgift 17 €

999904 mån. 25.9, 2.10 och 9.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 18.9

Kursen hålls på vietnamesiska.

SPANSKA Spanska 1 Gymnasiet Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 36 €

120704 ons. 20.9-29.11 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 12.9

Spanska 1 är en fortsättning på nybörjarkursen som startade våren 2017. Nya kursdeltagare är också välkomna. Kursbok: Caminando 1, start från kapitel 3. Spanska 4 Gymnasiet Roberto Fernandez Batalla Kursavgift 36 € / 36 €

120705 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

En kurs för dig som redan kan en del spanska, vill bredda ditt ordförråd och samtidigt lära dig mer om vardagsliv och kultur i de spanskspråkiga länderna. I kursen ingår repetition av grammatik och uttal, läs- och skrivövningar samt muntliga övningar. Kursbok: Caminando 2 och Caminando 3.

39


BOSNISKA

TYSKA Tyska 1 Gymnasiet Aida Balagic Kursavgift 36 € / 36 €

120501 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs för dig som vill lära dig tyska från grunden. Vi övar oss i att tala, förstå och skriva tyska. Bok: Lieber Deutsch 1 2.0. Tyska 4 Gymnasiet Aida Balagic Kursavgift 36 € / 36 €

120504 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 12.9

En kurs för dig som redan kan en del tyska, vill bredda ditt ordförråd och samtidigt lära dig mer om vardagsliv och kultur i de tyskspråkiga länderna. I kursen ingår repetition av grammatik och uttal, läs- och skrivövningar samt muntliga övningar. Kursbok: Lieber Deutsch 3 2.0.

Bosniska för yngre barn Stadshuset, rum 257 Mersiha Osmanovic Kursavgift 25 € / 25 €

129801 ons. 20.9-15.11 och 10.1-14.3 kl. 17.00-18.15 anmälan senast 12.9

Kurs i bosniska för barn i åldern 5-7 år. Barnen tränar och stärker hemspråket genom att läsa, skriva, rita och leka. Bosniska för äldre barn Stadshuset, rum 257 Mersiha Osmanovic Kursavgift 25 € / 25 €

129802 ons. 20.9-15.11 och 10.1-14.3 kl. 18.30-19.45 anmälan senast 12.9

Kurs i bosniska för barn i åldern 8-11 år. Barnen tränar och stärker hemspråket genom att läsa, skriva, rita och leka.

KURDISKA Kurdiska Stadshuset, rum 257 Ara Peshraw Kursavgift 25 €

129804 tis. 19.9-31.10 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs i kurdiska för dig som har inga eller begränsade kunskaper i språket. Vi övar oss att tala, förstå och skriva kurdiska.

ARABISKA Arabiska Söff Peshraw Ali Kursavgift 25 €

129805 ons. 20.9-1.11 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 12.9

Nybörjarkurs i arabiska för dig som har inga eller begränsade kunskaper i språket. Vi övar oss att tala, förstå och skriva arabiska.

ANMÄLAN Kom ihåg att förhandsanmäla dig till kurserna. Vi tar emot anmälningar fr.o.m. ons. 6.9 kl. 9.00 på nätet www.opistopalvelut.fi/narpes eller per telefon 040-1600687.

40


IT-KUNSKAP Målet för kurserna i data, surfplattor och smarttelefoner är att ge kursdeltagarna verktyg för att kunna vara delaktiga i alla delar av samhället, också det som kräver kunnande i dator- och internetanvändning. Utvecklingen inom IT-branschen är snabb och vuxeninstitutet vill erbjuda kursdeltagarna en möjlighet att ta till sig det som denna utveckling för med sig. Vardagsdata 1 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 € / 48 €

340101 ons. 20.9-22.11 och 17.1-28.3 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 13.9

Datakurs för dig som inte är van vid datorer men som vill lära dig hur en dator används. Du får i lugn takt lära dig använda tangentbordet och grunderna i textbehandling. Du får också bekanta dig med internet och lära dig hitta information. Du får lära dig skriva och skicka e-post med bilder. Inga förhandskunskaper krävs. Kursen riktar sig till seniorer. I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening.

Vardagsdata 2 Stadshuset, datasalen Britt Lind Kursavgift 48 € / 48 €

340102 ons. 20.9-22.11 och 17.1-28.3 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 13.9

Under kursen lär du dig arbeta med bilder och foton på datorn. Vi bekantar oss också med e-tjänster på internet, bl.a. banker, fpa, skattebyrån och resebyråer samt tjänster för hälsouppgifter och elektroniska recept. Du lär dig också hur man sätter in sälj- eller köpannonser på internet. Grundkunskaper (Grundkurs, Vardagsdata 1 eller motsvarande) i data behövs. Kursdeltagarnas egna önskemål om kursinnehållet beaktas också. I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening.

STUDIESEDLAR Pensionärer, invandrare och arbetslösa har möjlighet att delta till ett rabatterat pris i bl.a. datakurser. Höstterminen 2017 är studiesedelsrabatten 15 €. Se sista sidan för mer information. Kom ihåg att meddela vid anmälan om du tänker använda dig av studiesedel. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning.

41


Städa din dator Stadshuset, datasalen Niclas Bäckström Kursavgift 10 €

340116 ons. 4.10 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 27.9

Vi bekantar oss med olika program med vilka du kan ta bort onödiga filer och program samt rensa hårddiskar och andra minnen för att datorn ska fungera fortare och smidigare. Du kan ta med din egen bärbara dator eller använda de datorer som finns i datasalen. Tiofingersmetoden Stadshuset, datasalen Johanna Björkell Kursavgift 22 €

340113 tors. 5.10-2.11 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 21.9

Lär dig skriva på dator med rätt fingersättning och utan att titta på tangenterna. För de som kan tiofingersmetoden går det betydligt snabbare att skriva och du kan dessutom ha fullt fokus på skärmen. I kursavgiften ingår läromaterial med vilket du kan fortsätta öva på tekniken hemma. Du kan ta med din egen bärbara dator eller använda de datorer som finns i datasalen.

SURFPLATTAN Surfplattan, nybörjarkurs Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 40 €

340103 tors. 21.9-30.11 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 14.9

Denna kurs passar dig som är nybörjare och vill lära dig hur man använder en surfplatta. Vi lär oss använda olika program som kan vara till hjälp för att organisera din vardag. Vi lär oss också att använda e-posten, kalendern, kontakter, påminnelse, kartor och internet. Ta med egen surfplatta. Surfplattan, fortsättningskurs Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 40 €

340104 tors. 21.9-30.11 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 14.9

Vill du lära dig mer om hur du använder din surfplatta? Kursen riktar sig till de som redan har gått en kurs i surfplattans användning eller som har skaffat sig grundläggande färdigheter på egen hand. Ta med egen surfplatta.

42

Surfplattan, repetitionskurs Övermark församlingshem Stefan Holm Kursavgift 22 €

340105 tis. 31.10-28.11 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 24.10

Är du redan en van surfplatteanvändare? Vill du lära dig mer om hur du använder din surfplatta? Kursen riktar sig till de som redan har grundläggande färdigheter i surfplattans användning men som vill repetera sina färdigheter. Kursinnehållet formas enligt deltagarnas önskemål. Ta med egen surfplatta.

SMARTTELEFONEN En smarttelefon kan användas både som mobiltelefon och som handdator med funktioner som kalender, kontaktbok och anteckningsbok. Under denna kurs får du bekanta dig med de viktigaste och mest användbara funktionerna. Ta med din smarttelefon till kursen. Smarttelefoner - Android Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 22 €

340106 mån. 18.9-16.10 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 11.9

Smarttelefoner - Microsoft Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 22 €

340107 mån. 18.9-16.10 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 11.9

Smarttelefoner - iPhone Stadshuset, datasalen Stefan Holm Kursavgift 22 €

340108 mån. 30.10-27.11 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 24.10

Smarttelefoner - Android Velkmoss byagård r.f. Stefan Holm Kursavgift 27 €

340109 tis. 19.9-24.10 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 12.9

Smarttelefoner - Android Övermark församlingshem Stefan Holm Kursavgift 27 €

340110 tis. 19.9-24.10 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 12.9


LÄS- OCH SKRIVHJÄLPMEDEL Kurserna riktar sig till barn (tillsammans med föräldrar), ungdomar och vuxna som upplever sig ha läs- och skrivsvårigheter. Vi tar en titt på vilka läs- och skrivhjälpmedel som finns i de apparater ni redan har eller i de apparater ni funderat på att skaffa. Vi tar dem i bruk och testar att använda dem. Du får också information om och testa på en del appar eller dataprogram som kostar för att se om det finns några som kan hjälpa just dig. Ta med din egen telefon/surfplatta/ dator. Kurserna ordnas i samarbete med Datero. Läs- och skrivhjälpmedel på din surfplatta eller telefon (iPad/iPhone) 340111 Stadshuset, datasalen mån. 30.10 Camilla Rönnholm kl. 17.30-19.00 Avgiftsfri kurs anmälan senast 24.10 Läs- och skrivhjälpmedel på din surfplatta (Android) Stadshuset, datasalen Camilla Rönnholm Avgiftsfri kurs

340112 mån. 30.10 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 24.10

Läs och skrivhjälpmedel på din dator 340115 Stadshuset, datasalen mån. 6.11 Camilla Rönnholm kl. 17.30-19.00 Avgiftsfri kurs anmälan senast 30.10

SÅHÄR ANMÄLER DU DIG PÅ NÄTET 1. Gå till www.opistopalvelut.fi/narpes 2. Välj språk uppe i högre hörnet 3. Klicka på anmälning 4. Skriv in kursnummer i rutan ”Sök kurser”, klicka på ”Sök” 5. Klicka på ”Anmäl dig” 6. Fyll i dina personuppgifter 7. Klicka i ”Jag har läst anmälningsanvisningarna” 8. Klicka på skicka Du är anmäld! Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse per e-post.

43


ALLMÄNNA ÄMNEN Kategorin Allmänna ämnen innehåller kurser inom ett brett ämnesområde. Kursutbudet varierar från år till år, även om många av kurserna ständigt återkommer. Svampplockning Söff Sven-Erik Bernas Kursavgift 10 €

410201 lör. 23.9 kl. 10.00-14.00 anmälan senast 13.9

Teckenspråkskurs Stadshuset Marja Forsén Kursavgift 80 €

219800 fre. 27.10 och 10.11 kl. 18.00-21.15 lör. 28.10 och 11.11 kl. 9.00-14.00 anmälan senast 13.10

Är du på jakt efter trattkantarell, skivling, taggsvamp, fårticka, kantarell...? Sven-Erik Bernas som är en erfaren svampplockare guidar oss genom svampskogen. Vi träffas vid Söff kl. 10.00 och samåker till olika svampplockningsställen. Ta med matsäck.

En grundkurs för dig som vill lära dig kommunicera genom teckenspråk. Vi lär oss vanligt förekommande vardagstecken, alfabetet, siffror m.m. Du får förståelse för teckenspråkets struktur och grammatik. Målet med att gå en teckenspråkskurs är att kunna göra sig förstådd via tecken samt förstå andra.

Grundkurs i självförsvar Stenbackens skola Linda Holm och Jens Knip Kursavgift 30 €

329802 fre. 27.10 kl. 19.00-20.30 lör. 28.10 kl. 10.00-13.15 anmälan senast 16.10

Kinesiologitejpning 830203 Gymnasiet ons. 8.11-29.11 Natalia Tkacyk kl. 18.30-20.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 1.11

Vi lär oss grundläggande tekniker i praktiskt självförsvar. Kursen ger kunskap om hur man blir medveten om och hur man agerar i en hotfull situation. Vi går igenom enkla försvarsmetoder mot olika attacker och angrepp. Kursen innehåller även en kort teoridel, bl.a. om lagstiftningen gällande nödvärn. Klä dig i mjuka kläder och ta med en vattenflaska. Kursen passar både män och kvinnor, nedre åldersgräns 13 år. Instruktörerna är lärare i praktisk och traditionell karate och registrerade instruktörer i World Combat Association.

Kinesiologitejp är en typ av elastisk tejp som används för att på ett bra sätt ge stabilitet och öka rörligheten för den som har skadat någon del av kroppen eller kanske slitit ut en led. Vi går igenom olika tejpningstekniker för att förebygga eller rehabilitera skador och Natalia demonstrerar hur man tejpar vanliga skador i bl.a. armbåge, axel, höft, knä och vrist. Deltagarna får också själva pröva på att tejpa olika kroppsdelar. Ta med egen tejp. Kursen hålls på engelska.

44


Naturkosmetik 830205 Gymnasiet, undervisningsköket tors. 28.9 Anita Storm kl. 17.30-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 20.9 Kom med och gör dina egna hudvårdsprodukter! Vi tillverkar örtschampo, schampotvål och bodybutter. Du får också lära dig göra härliga ansiktskrämer och ansiktsvatten samt deodoranter där basen utgörs av olika odlade och vilda örter. Kursen genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund. Materialkostnad 10 € / 3 produkter tillkommer. Kallrörd tvål Gymnasiet, undervisningsköket Anita Storm Kursavgift 10 €

830204 tis. 7.11 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 31.10

Tvål kan tillverkas av olika slags fetter och till olika ändamål. En bra kvalitetstvål kan du använda till det mesta. Att tvätta kropp och knopp, städa ditt hem, vårda dina textilier (främst fläckborttagning och handtvätt) eller rengöra läderskorna eller -väskan går lekande lätt! Under denna workshop tillverkar vi egen tvål och diskuterar dess mångsidiga användning som ett smarth alternativ till starka specialrengöringsmedel. Kursen genomförs i samarbetet med Finlands svenska Marthaförbund. Materialkostnader tillkommer ca 10 €. Ekostädning Stadshuset, föreläsningssalen Anita Storm Kursavgift 10 €

810301 mån. 27.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 20.11

Alla rengöringsmedel belastar miljön, en del mer och andra mindre, och många är dessutom skadliga för din hälsa. Det finns påvisade samband mellan rengöringsmedel och allergier, hud- och luftvägsinfektioner samt astma. Enkla redskap och naturliga ämnen fungerar lika bra och är bättre för både din hälsa, din plånbok och vår miljö. Tillsammans med Anita Storm från Marthaförbundet diskuterar vi olika rengöringsknep som gör städningen både mer miljövänlig och roligare! Kursen genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund.

45


Kostomläggning för ökat välmående 830206 Gymnasiet ons 20.9, 11.10, 1.11 och 29.11 Anna Söderback kl. 18.00-20.00 Kursavgift 22 € anmälan senast 13.9 Behöver du hjälp med kostomläggning för bättre hälsa eller hjälp med att gå ner i vikt? Många av oss skulle må bättre av att ändra kosten och få en aktivare vardag. Under kursen hjälps vi tillsammans åt att få en hälsosammare livsstil och att hålla fast vid våra nya goda vanor. Innehållet i kursen varierar och består av både föreläsningar, diskussioner, personliga uppföljningar och lätt fysisk aktivitet i form av promenader. Skärgårdsnavigation Gymnasiet Krister Nordberg Kursavgift 33 €

510201 mån. 18.9-11.12 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 11.9

Kursen behandlar navigationens grunder, internationella sjövägsregler, förordningar och lagar. Skärgårdsnavigation är en grundkurs som kan kompletteras med examen i kustnavigation vilket erbjuds på våren.

LOPPISRESA

Ida Haapamäki Deltagaravgift 30 € Anmälan senast 27.9

130202 lör. 7.10 start kl. 7.00 från Närpes busstation

Kom med och utforska loppisarna i Raumo! Ida Haapamäki lotsar oss genom loppisarna. Vi stannar på kaffepaus på väg söderut och äter lunch i Raumo. I deltagaravgiften ingår busstransport och guidning. Lunch och kaffe bekostas av deltagarna själva. Dagsprogrammet skickas ut till de anmälda efter att anmälningstiden gått ut. Kustnavigation Gymnasiet Krister Nordberg Kursavgift 33 €

510202 mån. 15.1-16.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 10.1

Kursen behandlar bl.a. instrumentnavigeringens principer, meteorologins grunder och tidvattenlära. För att deltagarna ska få tentera kursen krävs godkänd examen i skärgårdsnavigation. Högsjöskepparkurs Gymnasiet Mikael Still Kursavgift 120 €

510203 ons. 27.9-29.11 och 17.1-20.4 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 18.9

Kursen behandlar astronomisk navigering. Vi lär oss navigera efter solen, månen, planeterna och stjärnorna. Kursen innehåller ingen svår matematik och vi använder oss av färdiga räknescheman. För att få tentera kursen förutsätts godkänd kurs i kustnavigation. Kursavgiften täcker både höstens och vårens kurstillfällen. Alpha - grundkurs i kristen tro Filadelfiakyrkan Edward Holmberg Kursavgift 22 € / 17 €

329803 start lör. 7.10 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 26.9

Kursen hålls sex kvällar under hösten och fyra kvällar under våren. Alpha är öppen för dig som är intresserad av att veta mer om den kristna tron i en miljö där du får ställa alla tänkbara frågor och där ingen förutsätter att du har förhandskunskap eller tro. Alpha-kursen hålls på flera språk samtidigt, där grupperna delas in enligt språk (svenska, engelska, farsi och ryska).

46


Vardagslydnad och aktivering för hunden 999901 Ishockeyrinken i Övermark fre. 15.9-13.10 Jennifer Snickars kl. 18.00-19.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 11.9 Vi tränar vardagslydnad samt olika aktiveringar med våra hundar. Ta med godis till din hund. Vardagslydnad och aktivering för valpar och unghundar 999902 Ishockeyrinken i Övermark fre. 15.9-13.10 Jennifer Snickars kl. 19.00-20.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 11.9 Vi lär våra valpar och unghundar vardagslydnad från grunden. Ta med godis till din hund. Släktforskning, grupp 1 Stadshuset, biblioteket Gunilla Nygård Kursavgift 33 €

130101 varannan tis. 19.9-28.11 kl. 13.15-15.30 anmälan senast 12.9

Släktforskning, grupp 2 Stadshuset, biblioteket Gunilla Nygård Kursavgift 33 €

130102 varannan tis. 19.9-28.11 kl. 17.15-19.30 anmälan senast 12.9

EN STRESSFRI DAG I NATUREN 830202 Öjskogsparken Terese Hoxell Kursavgift 10 €

lör. 16.9 kl. 10.00-14.00 anmälan senast 8.9

Vi utövar qigong utomhus. Dagen innefattar även en föreläsning om hur du kan hantera din inre stress, hur du kan stanna upp, lära dig vara i nuet och se det vackra omkring dig som ger dig lugn och positiv energi. I händelse av regn hålls kursen i stadshuset.

FÖRSTA HJÄLPEN Livräddande första hjälpen Stadshuset, föreläsningssalen Harriet Harf Kursavgift 40 €

610101 ons. 25.10 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 16.10

Under kvällen behandlas grunderna i livräddande första hjälpen. Efter genomgången kurs får du ett intyg över dina kunskaper i livräddande första hjälpen enligt FRK:s kriterier. Kursen passar också dig som behöver förnya ditt första hjälpenintyg. Intyget ingår i kursavgiften.

Lär dig söka information om dina anförvanter i tidigare släktled.

Första Hjälpen 1 Stadshuset, föreläsningssalen Harriet Harf Kursavgift 80 €

Hembygdsinventering Övermark skola Pia Hartvik Kursavgift 22 €

Lär dig grunderna i första hjälpen. Att ha kunskaper i första hjälpen gör det tryggare för dig ifall någon i din närhet drabbas av en plötslig sjukdomsattack eller råkar ut för en olycka. Intyg över att du avlagt första hjälpen 1 enligt FRK:s kriterier ingår i kursavgiften.

130103 varannan tors. 14.9-23.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 7.9

Vi dokumenterar gamla tider och företeelser genom diskussioner under kurskvällarna, intervjuer med andra, arkivstudier eller genom att skriva ner egna minnen. Intressanta ämnen och tidsperioder funderar vi gemensamt på i gruppen.

Första hjälpen 2 Stadshuset, sessionssalen Harriet Harf Kursavgift 80 €

610102 mån. 2.10 och 9.10 kl. 8.30-16.00 anmälan senast 20.9

610103 mån. 13.11-4.12 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 2.11

Den som har gått kursen i första hjälpen 2 kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. För att kunna delta i första hjälpen 2-kursen krävs att man har ett första hjälpen 1-intyg som är i kraft. Intyg över att du avlagt första hjälpen 2 enligt FRK:s kriterier ingår i kursavgiften.

47


MATLAGNING På matlagningskurserna får du kunskap om olika livsmedel, matlagningsmetoder, redskap, tekniker och mattrender. Genom praktiskt arbete ökar du din kunskap och lär dig laga mer mångsidig, näringsrik och hållbar mat på ett ekonomiskt sätt. Mat och samvaro Vänstugan Svalboet Marina Söderback Kursavgift 22 €

810213 start lör. 16.9 kl. 13.00-15.00 anmälan senast 11.9

Mat och samvaro är en anpassad kurs där vi tillsammans lagar och avnjuter enkla rätter och mellanmål. Vi träffas fyra gånger under höstterminen. Datumen för hösten bestäms vid det första kurstillfället. Herrar i köket Pörtom skola Linda Mattlar-Niemi Kursavgift 22 €

810205 mån. 18.9-16.10 kl. 18.45-21.00 anmälan senast 11.9

Herrar i köket är kursen för dig som vill upptäcka glädjen med att laga mat. Varje kurskväll tillagar vi en förrätt, varmrätt och efterrätt.

INGREDIENSKOSTNADER Ingredienskostnader tillkommer i matlagningskurserna och betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat överenskommits.

48

Unga kockar Västra Närpes skola Victoria Vikstrand Kursavgift 22 €

810211 mån. 18.9-16.10 kl. 17.30-19.30 anmälan senast 11.9

Det här är kursen för dig i åk 4-6 som vill lära dig laga mat. Vi lagar mellanmål och enklare rätter som du sedan kan laga på egen hand. Matglädje för äldre Pörtom uf:s lokal Linda Mattlar-Niemi Kursavgift 22 €

810208 fre. 22.9-13.10 kl. 10.30-12.30 anmälan senast 15.9

Vi lagar mat och äter tillsammans. Kursen är tänkt för personer som fyllt 65 år. Kursen passar både dem som har lagat mat i hela sitt liv och dem som är nybörjare. På kursen får du ny inspiration till matlagning och tips om lättlagad mat. Du får information om vad som är hälsosam mat för äldre, om förpackningsmärkningar och om hur mat skall förvaras.


Fredagsmys Pörtom uf:s lokal Linda Mattlar-Niemi Kursavgift 17 €

810206 fre. 22.9-13.10 kl. 15.00-17.00 anmälan senast 15.9

Fredag - kanske den dagen som alla längtar till mest efter en lång skolvecka. Vi inleder fredagsmyset tillsammans och barnen får lära sig tillaga festliga rätter som piffar upp vardagen - utan att för den skull vara fullproppade med socker och onyttigheter. Fixa maten för veckan 810202 Gymnasiet, undervisningsköket varannan mån. 2.10-30.10 Isabelle Antfolk kl. 18.00-21.00 Kursavgift 22 € anmälan senast 26.9 Är vardagsmaten ett stressmoment för dig? Hamnar du ofta i halvfabrikatsträsket och vill få inspiration till att laga mat från grunden? Kom med på denna kurs där du får lära dig laga, snabba, enkla och näringsrika maträtter som man kan förbereda för hela veckan. Under kurskvällarna gör vi flera olika rätter som du sedan kan ta med dig hem och bjuda familjen på. Ta med egna fryskärl. Unga kockar Gymnasiet, undervisningsköket Isabelle Antfolk Kursavgift 27 €

810201 tis. 3.10-7.11 kl. 15.30-17.30 anmälan senast 26.9

Det här är kursen för dig i åk 4-6 som vill lära dig laga mat. Vi lagar mellanmål och enklare rätter som du sedan kan laga på egen hand. Bästa maten efter träning Gymnasiet, undervisningsköket Isabelle Antfolk Kursavgift 10 €

810203 ons. 4.10 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 26.9

Efter ett träningspass är det viktigt att fylla på med energi eftersom det gör att kroppen lättare tillgodogör sig träningen och återhämtar sig snabbare. Under denna kurs river vi först av ett kort men intensivt och utmanande träningspass utomhus. Sedan går vi in i köket och tillreder ett gott återhämtningsmål. Vi funderar på vilken som är den bästa maten att äta efter träning och du får tips på olika rätter du kan tillaga på egen hand. Kom träningsklädd!

49


Gott med tomater Gymnasiet, undervisningsköket Isabelle Antfolk Kursavgift 10 €

810204 ons. 25.10 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 18.10

Vi bor i tomatriket och därför ska vi naturligtvis ta tillvara vårt röda guld på bästa sätt. På denna kurs får du lära dig göra både förrätter, varmrätter och efterrätter med tomat som bas. Vinprovning - Röda viner Norrnäs uf:s lokal Tommy Enroth Kursavgift 30 €

810209 fre. 27.10 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 18.10

Välkommen med på en vinprovning med röda viner. Under hösten i jakttider får vi njuta av mustiga och skogiga smaker. Vilt som bl.a. fågel, hare, älg och hjort ger rätterna en starkt aromatisk smak. Vilka viner passar till dessa smaker? Laga mat på svenska Gymnasiet, undervisningsköket Victoria Vikstrand Kursavgift 22 €

810212 mån. 6.11-27.11 kl. 18.00-20.15 anmälan senast 30.10

Tycker du om att laga mat? Vill du lära dig mer svenska samtidigt som du bekantar dig med de finländska matvanorna? Under denna kurs lär vi oss laga traditionella finländska maträtter samtidigt som vi tränar svenska. Julens drycker Valsbergs hembygdsgård Tommy Enroth Kursavgift 30 €

810210 fre. 17.11 kl. 19.00-21.30 anmälan senast 10.11

Vad ska man dricka med julmaten? Tommy ger dig sina bästa tips på drycker som lyfter smakerna i vår traditionella finlandssvenska julmat och tipsar om intressanta drycker för andra festliga tillfällen kring jul. Barnens julstök Pörtom uf:s lokal Linda Mattlar-Niemi Kursavgift 10 €

810207 fre. 24.11 och 1.12 kl. 15.00-17.00 anmälan senast 17.11

Vi dekorerar pepparkakor, gör julgodis, lagar julpynt och tillverkar julkort - allt för att komma i mysig julstämning. Kursen riktar sig till barn i lågstadieåldern.

50


MOTION OCH HÄLSA Målet med Vuxeninstitutets kurser inom motion och hälsa är att främja våra kursdeltagares hälsa och inspirera till fysiskt och psykiskt välmående. Vi erbjuder träningspass för alla åldrar på olika nivåer och genom det flexibla motionspasset har du möjlighet att själv välja de tider som passar dig. 830133 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 10.30-11.30 anmälan senast 11.9

Styrka och koordination 830170 Stenbackens skola mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 15.15-16.15 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 11.9

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrkeoch konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning. Gymavgiften ingår i kursavgiften.

Denna grupp riktar sig till idrottsaktiva barn som villl komplettera sin träning med övningar för styrka och stabilitet, balans och koordination. Träningen passar barn från åk 3 och uppåt.

Anpassad gymträning 830135 Depån, simhallsbyggnaden vv mån. 18.9-11.12 och 8.1-23.4 Muhamed Gutic kl. 12.30-14.00 Kursavgift 55 € / 60 € anmälan senast 11.9

Balansträning 830165 Stenbackens skola mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 16.15-17.00 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 11.9

ee Gymträning Depån, simhallsbyggnaden Joanna Åström Kursavgift 55 € / 65 €

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrkeoch konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretching. Gymavgiften ingår i kursavgiften. Kursen är riktad till Kårkullas omsorgstagare.

God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktigt bl.a. för att undvika fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kursen passar speciellt bra för dig som känner dig lite stel, styv och vill förbättra din balans.

51


Hälsogruppen 830171 Stenbackens skola mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 17.00-17.45 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 11.9

e MåndagsMix med kettlebells 830139 Simhallssalen mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Pia Knös, Anna Uusimäki & Jennie Wilson kl. 20.00-21.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 11.9

Denna grupp riktar sig till dig som vill komma igång med träningen och förbättra din styrka, kondition och balans.

Passet består av crossfit-inspirerad träning. Vi kombinerar styrke- och konditionsövningar som bygger på funktionella rörelser som är naturliga för människan. Dessa utförs med ständig variation och hög intensitet för att få ökad styrka och uthållighet. Varje pass har något nytt att erbjuda vilket gör träningen roligare! Detta är ett tufft pass som riktar sig till dig som vill ha en utmanande och allsidig träning. Ta med egen kettlebell och träningsmatta.

Garuda och pilates Gymnasiet Johnny Wahlsberg Kursavgift 22 € / 27 €

830159 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 17.30-18.30 anmälan senast 11.9

Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates. e Rygg, nacke och axlar, grupp 1 830136 Mosebacke skola mån. 18.9-4.12 Valentina Rajkovic kl. 17.30-18.30 Kursavgift 22 € anmälan senast 11.9 e Rygg, nacke och axlar, grupp 2 830137 Mosebacke skola mån. 18.9-4.12 Valentina Rajkovic kl. 18.30-19.30 Kursavgift 22 € anmälan senast 11.9 Under detta pass tränar vi hela kroppen med speciellt fokus på rygg, nacke och axlar. Timmen passar speciellt bra för dem som har problem med ryggen, men den passar också andra som vill få en starkare och mer flexibel rygg. e MåndagsMix 830138 Simhallssalen mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 Pia Knös, Anna Uusimäki & Jennie Wilson kl. 19.00-20.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 11.9 Måndagsmix är ett högintensivt pass med fokus på styrka, kondition och uthållighet. Passet innehåller övningar som aktiverar många olika muskler samtidigt och är därför utmanande för hela kroppen. Ta med egna hantlar (2-3 kg) och träningsmatta.

52

e Core Rangsby f.d. skola Josefin Båskman Kursavgift 22 € / 22 €

830140 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 19.30-20.15 anmälan senast 11.9

På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet. Coreträningen bygger både på enkla och fokuserade övningar samt på större, sammansatta övningar för hållning, stabilisering och balans. e Herrgymnastik Yttermark skola Fredrik Sandgren Kursavgift 22 € / 27 €

830153 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 19.30-20.30 anmälan senast 11.9

Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor. Bordtennis Pörtom uf:s lokal Nina Bang-Smått Kursavgift 17 €

830193 mån. 9.10-6.11 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 2.10

Bordtennis är en rolig och mångsidig sport som passar alla. Syftet med kursen är att lära sig hur man spelar på rätt sätt, med en bra teknik och ett taktiskt tänkande. Kursledaren har stor erfarenhet av bordtennis och har bl.a. spelat i det norska landslaget. Klä dig i sportiga kläder, gärna med stora fickor. Kursen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8-15 år. Ta med egen racket och bollar.


Sega gubbar Olika platser Roland Back Kursavgift 33 € / 40 €

830131 tis. 19.9-28.11 och 9.1-17.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 12.9

Kursen Sega gubbar består av sportiga aktiviteter för pigga män. Målet för kursen är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a utomhusaktiviteter, gymträning, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Första träffen hålls på stadshuset i föreläsningssalen och då planerar vi terminens program i detalj. Simteknik för barn Simhallen Fanny Bergvik Kursavgift 22 € / 22 €

830160 tis. 19.9-28.11 och 9.1-17.4 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 12.9

Kursen riktar sig till dig som kan simma minst 50 meter och vill utveckla din simteknik. Vi tränar både bröst- och ryggsim. Ta med simglasögon. Simteknik för barn Simhallen Fanny Bergvik Kursavgift 22 € / 22 €

830161 tis. 19.9-28.11 och 9.1-17.4 kl. 16.45-17.30 anmälan senast 12.9

Kursen riktar sig till dig som kan simma över 200 m och som vill utveckla din simteknik. Vi tränar bröst-, rygg- och frisim.Ta med simglasögon. Styrketräning för barn och ungdomar 11-15 år 830169 PowerZone fitnessclub, Pörtom tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Ann-Charlotte Backholm kl. 17.30-18.30 Kursavgift 55 € / 65 € anmälan senast 11.9 Kursen består av stärkande träning för fysisk utveckling och kroppshållning och är anpassad för barn och ungdomar i åldern 11-15 år. Ta med vattenflaska och handduk. Ingen träning 26.9.

53


Yinyoga Söff Thuy Luu Kursavgift 33 € / 33 €

830146 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 12.9

Yinyoga är en yogaform som alla kan utföra oavsett tidigare erfarenhet. Den passar speciellt bra för dig som känner dig stel i kroppen. Yinyogan förbättrar din rörlighet och ger en skön återhämtning för dina muskler. e Stott Pilates Gymnasiet Charlotta Jaakkola Kursavgift 22 € / 27 €

830142 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 12.9

Stott Pilates är en träningform som fokuserar på andningsteknik, rörelsekvalitet och kroppskännedom. Varje övning utgår ifrån de djupa stabiliserande musklerna i mage, rygg och bäcken och engagerar hela kroppen. Övningarna stärker, sträcker ut och balanserar kroppen i ett lugnt och behagligt tempo. e Garudainspirerad träning 830143 Gymnasiet tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 Charlotta Jaakkola kl. 19.00-20.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 12.9 Garuda är en träningsform som kombinerar Pilates, Yoga och dans där målet är att hitta avslappning i rörelsen, bygga kraft i hela kroppen samt en stark core. Man varierar stretching, andning och träning för att kroppen ska utmanas och utvecklas optimalt genom vridningar, tryck och drag med djupa roteringar och tredimensionella rörelser. Konditionsboxning Mosebacke skola Jennie Wilson Kursavgift 22 € / 22 €

830144 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 19.15-20.00 anmälan senast 12.9

Välkommen med på ett fartfyllt pass! Vi tränar parvis och använder oss av handskar och mittsar för att slå och sparka. Vi varvar boxningen med tempohöjare och muskelövningar för att få till ett riktigt bra helkroppspass. Första gången är obligatorisk då vi går igenom grunderna. 10 € / termin för hyra av utrustningen betalas direkt till kursledaren.

54


830145 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 20.00-20.45 anmälan senast 12.9

Styrketräning för barn och ungdomar 11-15 år 830168 Mittistan ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Ann-Charlotte Backholm kl. 15.30-16.30 Kursavgift 55 € / 65 € anmälan senast 8.9

Välkommen med på ett dynamiskt, fritt flödande yogainspirerat pass där vi med hjälp av andningen rör oss mellan olika poser. Passet består av lugn, mjuk träning för dig som både vill stretcha och stärka musklerna. Passet passar också dig som inte testat yoga tidigare. Klä dig i bekväma kläder.

Kursen består av stärkande träning för fysisk utveckling och kroppshållning och är anpassad för barn och ungdomar i åldern 11-15 år. Ta med vattenflaska och handduk. Ingen träning 27.9.

e Stretch & relax Mosebacke skola Jennie Wilson Kursavgift 22 € / 22 €

Garuda och pilates Övermark skola Johnny Wahlsberg Kursavgift 27 € / 33 €

830147 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.45-20.00 anmälan senast 13.9

Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates. Gymträning Mittistan Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 55 € / 65 €

830167 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 14.30-15.30 anmälan senast 8.9

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrkeoch konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning. Gymavgiften ingår i kursavgiften. Ingen träning 27.9. e Lätt gymnastik Helenelunds byagård Victoria Vikstrand Kursavgift 22 € / 22 €

830141 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 13.9

Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen samt ryggoch nackvänliga övningar som stärker musklerna. e Herrgymnastik Stenbackens skola Kenth Norrgård Kursavgift 22 € / 27 €

830154 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 19.00-20.00 anmälan senast 13.9

Kul med boll Stenbackens skola Jacob Lapveteläinen Kursavgift 22 € / 27 €

830149 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 13.9

Vi gör övningar som på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet. Varje gång spelar vi också ett bollspel. Kursen riktar sig till barn i åldern 6-8 år. Qigong - hitta ditt inre lugn Skogsdungens daghem Terese Hoxell Kursavgift 27 €

830201 ons. 20.9-29.11 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 13.9

Kursen fokuserar på qiandnings qigong men mot slutet av kursen utövar vi även power qigong. Qiandning innefattar olika rörelse- och andningsövningar för att stimulera de inre organen, fylla på med ny livsenergi och påverka våra olika känslor. Du får även ta del av reflekterande coachningsfrågor och varje kväll avslutas med en guidad meditation - allt för att du ska komma ett steg närmare ditt sanna jag och hitta ditt lugn. Vill du även utöva qiandning hemma finns möjlighet att köpa instruktioner av kursledaren. Ingen träff 27.9. e Stavgång Vargberget Elisabeth Österberg Kursavgift 22 €

830152 ons. 20.9-1.11 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 13.9

En kurs för dig som vill hålla din kropp i god kondition. Stavgång är en effektiv motionsform där du engagerar stora delar av kroppen. Ta med bra promenadskor och vattenflaska.

Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor.

55


KOSTOMLÄGGNING FÖR ÖKAT VÄLMÅENDE 830206 Gymnasiet Anna Söderback Kursavgift 22 €

ons. 20.9, 11.10, 1.11 och 29.11 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 13.9

Behöver du hjälp med kostomläggning för bättre hälsa eller hjälp med att gå ner i vikt? Många av oss skulle må bättre av att ändra kosten och få en aktivare vardag. Under kursen hjälps vi tillsammans åt att få en hälsosammare livsstil och att hålla fast vid våra nya goda vanor. Innehållet i kursen varierar och består av både föreläsningar, diskussioner, personliga uppföljningar samt lätt fysisk aktivitet i form av promenader. e Funktionell intervallträning 830150 Västra Närpes skola ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Jennie Wilson kl. 19.00-20.00 Kursavgift 22 € / 27 € anmälan senast 13.9

e Pilates för seniorer, grupp 1 830155 Söff tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 Johnny Wahlsberg kl. 9.00-9.45 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 8.9 e Pilates för seniorer, grupp 2 830156 Söff tors. 14.9-30.11 och 11.1-12.4 Johnny Wahlsberg kl. 10.00-10.45 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 8.9 Pilates passar alla. Träningen är skonsam för lederna och fokuserar på att stärka de inre mag- och ryggmusklerna samt bäckenbotten. Yoga Mosebacke skola Camilla Storm Kursavgift 33 €

830157 tors. 14.9-7.12 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 8.9

Funktionell intervallträning är ett högintenisvt pass där vi skapar förutsättningar för att kroppen ska kunna utföra alla de vardagliga rörelser den är byggd för.

Vi gör yogaövningar med avslappnings-, andningsoch meditationsövningar enligt Kundaliniyoga. Ta med liggunderlag, vattenflaska och eventuellt filt eller varmare tröja för avslappningsövningar.

e Stretch & relax Västra Närpes skola Jennie Wilson Kursavgift 22 € / 22 €

Bowling 830158 Simhallen, bowlinghallen vv tors. 14.9-23.11 och 18.1-26.4 DUV kl. 18.00-19.00 Kursavgift 17 € / 17 € anmälan senast 8.9

830151 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 20.15-21.00 anmälan senast 13.9

Välkommen med på ett dynamiskt, fritt flödande yogainspirerat pass där vi med hjälp av andningen rör oss mellan olika poser. Passet består av lugn, mjuk träning för dig som både vill stretcha och stärka musklerna. Passet passar också dig som inte testat yoga tidigare. Klä dig i bekväma kläder.

Kom med och ha roligt då vi bowlar tillsammans!

Pigga Damer Olika platser Hilkkamaija Sjögård Kursavgift 33 € / 40 €

Kom med och spela innebandy med ledare från innebandyföreningen Vikings. Vi inleder med teknikträning och avlutar med spel. Kursen riktar sig till barn i åldern 10-13 år.

830132 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 7.9

Sportiga aktiviteter för pigga damer. Målet för kursen är att aktivera daglediga kvinnor och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar och kulturella inslag. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Första träffen hålls på stadshuset i föreläsningssalen.

56

Innebandy Simhallssalen Jacob Otieno Kursavgift 22 €

830166 tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 kl. 17.00-18.00 anmälan senast 8.9

TRÄNINGSREDSKAP De träningsredskap som du behöver under de olika träningspassen nämns i kurstexten. Ta också med egen träningsmatta.


ee Gymträning MG Depån Muhamed Gutic Kursavgift 55 € / 65 €

830134 fre. 15.9-1.12 och 12.1-20.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 8.9

Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrkeoch konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretching. Gymavgiften ingår i kursavgiften. ee Intensiv gymträning Depån, simhallsbyggnaden Anna Uusimäki Kursavgift 55 € / 65 €

830162 lör. 16.9-2.12 och 13.1-21.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 8.9

Varierande och inspirerande gymträning för dem som vill utmana sig själva lite extra. Vi tränar både styrka och kondition och varierar mellan att träna på gymmaskiner och i gruppträningssalen. Gymavgiften ingår i kursavgiften. ee Cirkelträning på gym 830163 Depån, simhallsbyggnaden lör. 16.9-2.12 och 13.1-21.4 Anna Uusimäki kl. 11.00-12.00 Kursavgift 55 € / 65 € anmälan senast 8.9 Passet består av cirkelträning på gymmaskiner blandat med träning med fria vikter. På att tryggt och säkert tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Passar damer och herrar, unga och äldre. Vi inleder med gemensam uppvärmning och avslutar med stretching. Ta med inneskor och vattenflaska. Gymavgiften ingår i kursavgiften.

FOAMROLLING Stenbackens skola Stefanija Angeleska Damevski Kursavgift 10 €

830173 lör. 14.10 kl. 10.00-12.00 anmälan senast 6.10

Med en foamroller kan du motverka stelhet, öka blodcirkulationen, förebygga spänningar och skador samt rehabilitera din kropp. Foamrolling är en typ av självmassage som stretchar muskler och senor, släpper på muskelspänningar och ger dig en mer rörlig och flexibel kropp. Under passet använder vi också foamrollern som ett träningsredskap med vilket vi kan öka muskelstyrkan, rörligheten och stabiliteten. Foamrollers finns att låna.

57


SAUNA YOGA Högåsen, Övermark Theresa Gull Kursavgift 30 €

830172 sön. 1.10-10.12 kl.18.00-18.45 anmälan senast 21.9

Sauna Yoga utförs sittande på bastubänken i en mild temperatur, endast ca 50 grader. Sekvensen av enkla yogabaserade poser och tystnaden i bastun lugnar kroppen och sinnet vilket leder till en djupt avkopplande upplevelse. Kombinationen av mild värme och mjuka yogarörelser lindrar spänningar i kroppen och stillar sinnet. Sauna Yoga passar alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av yoga. Klä dig i träningslinne och shorts eller badkläder. Kursen passar både damer och herrar. Ta med vattenflaska, svetthandduk och handduk att sitta på. Ingen kurs 29.10 och 26.11.

Parkour (6-8 år) Stenbackens skola Rui Rocha Kursavgift 10 €

830191 lör. 14.10 och 28.10 kl. 14.30-16.00 anmälan senast 6.10

Parkour (9-12 år) Stenbackens skola Rui Rocha Kursavgift 10 €

830192 lör. 14.10 och 28.10 kl. 16.00-18.00 anmälan senast 6.10

Parkour är en populär träningsform som kan utövas både inomhus och utomhus. Parkour-utövare tränar på att ta sig över olika hinder med endast kroppen som hjälpmedel. Vi tränar i gymnastiksalen men om vädret tillåter tränar vi också utomhus.

GYMTRÄNING Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretching och avslappning.

58

Gymträning grupp 1 Hälsocentralens gym Anne-May Westerlund Kursavgift 27 €

830118 mån. 18.9-4.12 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 11.9

Gymträning grupp 2 Hälsocentralens gym Anne-May Westerlund Kursavgift 27 €

830119 mån. 18.9-4.12 kl. 12.00-13.00 anmälan senast 11.9

Gymträning grupp 3 Hälsocentralens gym Anne-May Westerlund Kursavgift 27 €

830120 tis. 19.9-28.11 kl. 9.00-10.00 anmälan senast 12.9

Gymträning grupp 4 Hälsocentralens gym Anne-May Westerlund Kursavgift 27 €

830121 tis. 19.9-28.11 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 12.9


Gymträning grupp 5 Hälsocentralens gym Stefanija Angeleska Damevski Kursavgift 27 €

830122 tis. 19.9-28.11 kl. 15.30-16.30 anmälan senast 12.9

Gymträning grupp 6 Hälsocentralens gym Camilla Ulfvens Kursavgift 27 €

830123 ons. 20.9-29.11 kl. 9.00-10.00 anmälan senast 13.9

Gymträning grupp 7 Hälsocentralens gym Camilla Ulfvens Kursavgift 27 €

830124 ons. 20.9-29.11 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 13.9

Gymträning grupp 8 Hälsocentralens gym Camilla Ulfvens Kursavgift 27 €

830125 ons. 20.9-29.11 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 13.9

Gymträning grupp 9 Hälsocentralens gym Anne- May Westerlund Kursavgift 27 €

830126 tors. 14.9-30.11 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 7.9

Gymträning grupp 10 Hälsocentralens gym Anne- May Westerlund Kursavgift 27 €

830127 tors. 14.9-30.11 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 7.9

Gymträning grupp 11 Hälsocentralens gym Anne-May Westerlund Kursavgift 27 €

830128 fre. 15.9-1.12 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 8.9

VATTENGYMNASTIK Vattengymnastik är en skonsam motionsform som lämpar sig för alla. Vi tränar till medryckande musik och du får röra på dig på ett roligt och effektivt sätt. Vattengymnastik 1 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830101 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 13.15-14.00 anmälan senast 11.9

Vattengymnastik 2 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830102 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 14.15-15.00 anmälan senast 11.9

Vattengymnastik 3 Simhallen Melissa Nordström Kursavgift 22 € / 22 €

830103 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 16.45-17.30 anmälan senast 11.9

Vattengymnastik 4 Simhallen Melissa Nordström Kursavgift 22 € / 22 €

830104 mån. 18.9-4.12 och 8.1-16.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 11.9

Vattengymnastik 5 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830105 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 15.00-15.45 anmälan senast 12.9

Vattengymnastik 6 Simhallen Melissa Nordström Kursavgift 22 € / 22 €

830106 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 12.9

Gymträning Rangsby 1 Rangsby skola Camilla Ulfvens Kursavgift 22 € / 27 €

830129 fre. 15.9-1.12 och 12.1-20.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 8.9

FÖRHANDSANMÄLAN TILL VATTENGYMNASTIK

Gymträning Rangsby 2 Rangsby skola Camilla Ulfvens Kursavgift 22 € / 27 €

830130 fre. 15.9-1.12 och 12.1-20.4 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 8.9

Anmälan till vattengymnastik tas emot fr.o.m. tis. 5.9 kl. 18.00-19.00 på tel. 040-1600687, 040-1600688 och 040-1677516. Du kan också anmäla dig på nätet: www.opistopalvelut.fi/narpes.

59


Vattengymnastik 7 Simhallen Jennie Wilson Kursavgift 22 € / 22 €

830107 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 12.9

Vattengymnastik 11 Simhallen Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 22 € / 22 €

830111 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 13.15-14.00 anmälan senast 13.9

Vattengymnastik 8 Simhallen Jennie Wilson Kursavgift 22 € / 22 €

830108 tis. 19.9-28.11 och 9.1-10.4 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 12.9

Vattengymnastik 12 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830112 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 14.15-15.00 anmälan senast 13.9

Vattengymnastik 9 Simhallen Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 22 € / 22 €

830109 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 11.15-12.00 anmälan senast 13.9

Vattengymnastik 13 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830113 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 15.00-15.45 anmälan senast 13.9

Vattengymnastik 10 Simhallen Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 22 € / 22 €

830110 ons. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 kl. 12.15-13.00 anmälan senast 13.9

Kurs för bröstcanceropererade. Vattengymnastik 14 830114 Simhallen tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 16.00-16.45 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 7.9 Vattengymnastik 15 830115 Simhallen tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 16.45-17.30 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 7.9 Vattengymnastik 16 830116 Simhallen tors. 14.9-30.11 och 11.1-19.4 Stefanija Angeleska Damevski kl. 17.30-18.15 Kursavgift 22 € / 22 € anmälan senast 7.9 Vattengymnastik 17 Simhallen Anne-May Westerlund Kursavgift 22 € / 22 €

830117 fre. 15.9-1.12 och 12.1-20.4 kl. 12.30-13.15 anmälan senast 8.9

HÄLSNING FRÅN SIMHALLEN Alla som deltar i vattengymnastikkurser i simhallens terapibassäng ska duscha, även håret, innan man går i bassängen. Vill man inte duscha håret måste man använda simmössa. Detta för att vi ska kunna bibehålla rent vatten med mindre kemikalier tillsatta.

60


MOTIONSPASSET

830100

Med motionspasset kan du enkelt och flexibelt plocka ihop ditt eget träningsschema. Det passar speciellt bra för dig som inte har möjlighet att binda dig till en kurs eller som vill få in mer variation i din träning. Motionspasset kostar 30 € och med det kan du delta tolv gånger i kurser märkta med e. Meddelanden om förändringar i gympakurser som tillhör motionspasset sänds per e-post.

Måndag Gymträning Rygg, nacke och axlar 1 Rygg, nacke och axlar 2 Måndagsmix Måndagsmix med kettlebells Core Herrgymnastik

kl. 10.30-11.30 kl. 17.30-18.30 kl. 18.30-19.30 kl. 19.00-20.00 kl. 20.00-21.00 kl. 19.30-20.15 kl. 19.30-20.30

Depån, simhallsbyggnaden Mosebacke skola Mosebacke skola Simhallssalen Simhallssalen Rangsby fd skola Yttermark skola

Tisdag Stott Pilates Garudainspirerad träning Stretch & Relax

kl. 18.00-19.00 kl. 19.00-20.00 kl. 20.00-20.45

Gymnasiet Gymnasiet Mosebacke skola

Onsdag Lätt gymnastik Herrgymnastik Funktionell intervallträning Stretch & Relax Stavgång

kl. 18.30-19.15 kl. 19.00-20.00 kl. 19.00-20.00 kl. 20.15-21.00 kl. 19.00-20.30

Helenelunds byagård Stenbackens skola Västra Närpes skola Västra Närpes skola Vargberget

Torsdag Pilates för seniorer 1 Pilates för seniorer 2

kl. 9.00-9.45 kl. 10.00-10.45

Söff Söff

Fredag Gymträning

kl. 10.00-11.00

MG Depån

Lördag Intensiv gymträning Cirkelträning på gym

kl. 10.00-11.00 kl. 11.00-12.00

MG Depån MG Depån

Kurserna på MG-depån kräver två stämplar, men då tillkommer ingen gymavgift.

61


BOKBUSSENS TIDTABELL Jämna veckor

Udda veckor

Tisdag II

Torsdag I

5.9, 3.10, 31.10, 28.11 Trollebo daghem Böle f.d. lanthandel

10.00-11.00 13.00-13.20

22.8, 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12 Pjelax, skolan 11.30-12.30 Pjelax, daghemmet 12.35-12.50 22.8, 19.9, 17.10, 14.11, 12.12 Bäckliden, Nordberg Pjelax, Norrback Pjelax, Tågbacken Pjelax, Simons Svalskulla Böle fd lanthandel

16.15-16.35 16.45-17.05 17.10-17.30 17.40-17.55 18.05-18.25 18.40-19.15

Onsdag II 23.8, 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, 13.12 Mosebacke skola 08.30-13.00 Torsdag II 24.8, 7.9, 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11 Knösen, Snickars Pörtmossen, Åbacka Brännskogen, Råholm Nojärv Frönäs Frönäs, Hall Bodbacka, Malm Bodbacka, Westmalm Aspnäs Svedjebäcken, Dahlin Svedjebäcken, Sax Svedjebäcken, Gullmes

13.30-13.45 14.10-14.25 14.55-15.10 15.20-15.30 15.40-16.10 16.15-16.30 16.45-17.05 17.10-17.30 17.35-17.50 18.15-18.30 18.35-18.45 18.50-19.00

Fredag II 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12 Stenbackens skola

62

09.00-11.15

17.8, 31.8, 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12 Västra Närpes skola 11.30-12.30 Skogsdungens daghem 12.45-13.30 Valsås Valsås, Lindfors Sidbäck, Ahlskog Luomanpää Elgmossa, Berg Pörtmossen, Ahlström

15.40-15.55 16.00-16.15 16.25-16.40 16.50-17.05 17.10-17.30 17.50-18.05

Fredag I 18.8, 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12 Norrnäs, Håkans närköp 12.45-13.10 Nixmossen, Lagerqvist 13.20-13.30 Rangsby f.d. skola 13.40-14.00 Rangsby, Ömossavägen 14.10-14.25 Träskböle, Söderlund 14.35-14.50 Träskböle, Österberg 14.55-15.05 Träskböle, Bäcklund 15.10-15.15 Rangsby, Stenman 15.25-15.35 Rangsby, Långvik 15.40-15.55 Nässkatan, Nordman 16.00-16.15 Norrnäs, Gullberg 16.20-16.35 Nämpnäs, Skatatåget 16.40-16.50 Nämpnäs, Österfjärdsv. 17.00-17.15 Tjärlax 17.25-17.45

Huvudbiblioteket tfn 040-1600605  biblioteket@narpes.fi Pörtom bibliotek tfn 040-1600606 Töjby bibliotek tfn 040-1600607 Yttermark bibliotek tfn 040-1600608 Övermark bibliotek tfn 040-1600609 Bokbussen tfn 0400-362398 https://www.fredrikabiblioteken.fi/narpes


STUDIESEDLAR HÖSTTERMINEN 2017 Undervisningsministeriet har beviljat vuxeninstitutet specialunderstöd för ett studiesedelsprojekt. Projektet riktar sig till invandrare, arbetslösa och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta till reducerat pris i en del av institutets kurser. Höstterminen 2017 är studiesedelsrabatten 15 €. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning. Obs! Du måste ringa eller skicka e-post till vuxeninstitutet och meddela att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får delta till rabatterat pris i en kurs i finska, svenska eller data per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta till rabatterat pris i en kurs antingen i data eller språk per termin. Obs! Om avgiften för en kurs överskrider 15 €, betalar deltagaren själv resterande summa. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till en kurs bör du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna, annars faktureras kursavgiften. Om du anmäler dig på nätet bör du meddela om detta per telefon eller e-post. Kontakta institutets kansli för mer information, per tfn 040-1600687 eller e-post vuxeninstitutet@narpes.fi.

63


ANMÄLAN Vi tar emot anmälningar fr.o.m. ons. 6.9 kl. 9.00 på nätet www.opistopalvelut.fi/narpes eller per telefon 040-1600687.

64

Närpes vuxeninstitut kursprogram läsåret 17/18  

Höstens kursprogram - låt dig inspireras! Kursprogrammet delas ut till hushållen i Närpes 31.8. Vi börjar ta emot kursanmälningar 6.9 kl 9.0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you