Page 1

LÄSÅRET 2021-2022

1


LÄSÅRET 2021-2022 14

18

2

45

53

22

INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION

s. 4

VUXENINSTITUTETS PERSONAL

s. 6

FÖRELÄSNINGAR

s. 8

SENIORSKOLAN

s. 12

MUSIK

s. 14

DANS och DRAMA

s. 18

KONST och FOTO

s. 22

HANTVERK

s. 24

SPRÅK

s. 30

NÄTBASERADE KURSER

s. 37

SUOMENKIELINEN TIEDOTE

s. 42

SUOMENKIELISET KURSSIT

s. 43

IT-KUNSKAP

s. 45

MATLAGNING

s. 47

ALLMÄNNA ÄMNEN

s. 49

MOTION och HÄLSA

s. 53

MOTIONSPASSET

s. 65

BOKBUSSEN

s. 66

STUDIESEDLAR

s. 67


VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Välkommen till en efterlängtad nystart för oss på vuxeninstitutet! Vi har äntligen fått flytta in i nyrenoverade lokaler i Närpes centrum. Nu befinner vi oss alla; administrationen, lärarna och de heltidsstuderande, under samma tak, på samma adress efter många år i olika lokaler. Snart fylls våra kursutrymmen i centrum och i byarna i Närpes av er kursdeltagare igen. Det ser vi verkligen framemot! Vårt kursutbud i höst är en mix av nytt och gammalt precis som det brukar vara. Här hoppas vi att just du skall hitta något att förgylla din fritid med, antingen fysiska möten eller möten på distans, praktiska eller teoretiska kurser, längre eller kortare kurser. Vi har vid vuxeninstitutet fått positiv feedback på våra nätbaserade kurser även om distansunder-visningen inte på något sätt kan ersätta de fysiska träffarna. Vi ger dig möjlighet att även i höst delta online i ett varierat utbud av kurser. Hösten är oviss och vi är beredda att vid behov övergå till distansundervisning med en stor del av kurserna om samhällssituationen så kräver.

Välkomsttext Vi hoppas att vi på ett eller annat sätt kan förgylla din höst och ge din fritid ett mervärde!

TERVETULOA UUTEEN LUKUVUOTEEN! Tervetuloa mukaan aikuisopiston uuteen alkuun! Olemme muuttaneet vasta kunnostettuihin uusin tiloihin Närpiön keskustassa ja olemme nyt kaikki – hallinto, opettajat ja kokopäivätoimiset opiskelijat – saman katon alla ja samassa osoitteessa vietettyämme monta vuotta erillämme. Odotamme innolla, että tilamme Närpiön kaupungin keskustassa ja kylissä täyttyvät taas kurssilaisista! Tämän syksyn kurssivalikoimamme on tuttuun tapaan sekoitus uutta ja vanhaa. Toivottavasti juuri sinä löydät tarjonnastamme sisältöä arkesi piristykseksi, joko lähitai etämuotoisena, käytännöllistä tai teoreettisempaa, pidempiä tai lyhyempiä kursseja. Aikuisopisto on saanut hyvää palautetta järjestämistään verkkokursseista, vaikka etäopetus ei täysin pystykään korvaamaan fyysisiä tapaamisia. Tarjoamme sinulle tänäkin syksynä mahdollisuuden osallistua monenlaisiin kursseihin verkossa. Syksyn tilanne on epävarma ja olemme varautuneet siirtämään suuren osan kursseistamme etäopetukseen, jos yhteiskunnallinen tilanne sitä vaatii. Toivomme, että saamme tavalla tai toisella tuoda iloa syksyysi ja tarjota sinulle mukavaa sisältöä vapaa-aikaasi!


ALLMÄN INFORMATION

Anmälan

Annullering

Kursanmälan ska göras till samtliga kurser och föreläsningar. Kursanmälan öppnas tisdag 7.9 kl. 17.00 på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600687.

Förhandsanmälan är bindande. Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Detta gäller inte om du blivit sjuk.

Om en kurs eller föreläsning inte har tillräckligt många förhandsanmälningar inhiberas kursen och kansliet meddelar de anmälda per sms eller per mail. En kurs som startat kan avbrytas om deltagarantalet är lågt under terminen. Ingen extra påminnelse om kursstarterna sänds ut till de anmälda, utan kurserna startar de datum och klockslag som anges i kursprogrammet. Vid förändringar hör vi av oss.

Kurser märkta med D övergår till distansundervisning om smittoläget kräver det, kursavgiften för dessa kurser faktureras enligt avgiften i programmet. Läsåret Höstterminen inleds onsdag 15.9 och pågår i elva veckor. Kurserna håller höstlov 20.10-24.10. Vårterminen inleds måndag 10.1 och pågår i 13 veckor. Under sportlovet 28.2-6.3 och påsklovet 15.418.4 har kurserna uppehåll. Avgifter Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. De kurser där undervisningen kan övergå till distans faktureras med full kursavgift efter att kursen startat. I kursprogrammet är dessakurser märkta med D framför kursrubriken. De kurser där distansundervisning inte är genomförbar faktureras efter kursens slut.

4

Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet, inte till läraren. Ring till kansliet på tel. 040-1600687 eller gör din annullering på webbsidan. Läs våra uppdaterade villkor för deltagande i kurs på sida 5. Genom att anmäla dig till kurserna godkänner du villkoren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan kursens första tillfälle räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet. Förmånssedlar som betalningsmedel Du kan betala kursavgifter med TYKYs- eller SMARTUMs motions- och kultursedlar samt med ePassi. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@ narpes.fi. Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Se sista sidan för mera information. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas.


Inhiberat kurstillfälle

Utvärdering

Om en lärare insjuknar försöker kanslipersonalen hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelar vi deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

Vi vill gärna höra dina synpunkter om vår verksamhet! När en kurs eller föreläsning har avslutats, får du ett utvärderingsmail från oss. Där får du gärna svara på frågor som berör kursen eller föreläsningen ifråga. På så sätt kan du påverka och hjälpa oss förbättra och utveckla vår verksamhet.

Försäkringar Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

Kursönskemål Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar.

Material- och ingredienskostnader

Nämnden för fri bildning

I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material- eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats.

Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare. Nämndens medlemmar är vid kursprogrammets tryck inte valda, du hittar dem på vår hemsida.

Studieintyg Kontakta kansliet om genomgången kurs.

du

önskar

intyg

över

Presentkort Det finns möjlighet att köpa presentkort som kan användas till vuxeninstitutets kurser och föreläsningar. Kontakta oss på kansliet! Uppdragsutbildning och samarbete Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag eller om ni är intresserade av att utveckla ett samarbete. Motionspass

Byaombud Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Linnéa Mattfolk, Österskogen: Ole Snickars, Kåtnäs-BäckbyClaresund: Erika Hellman, Kalax: Ann-Charlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Guldine Söderblom, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: Ann-Catrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor.

Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns på s. 63.

Anmälan öppnas Anmälan till höstens kurser öppnas tisdag 7.9 kl. 17.00. Välkommen med din anmälan på vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon på 040-1600687, 0400-736075 och 040-1600632! 5 5


VUXENINSTITUTETS PERSONAL

Övre raden från vänster: Anne-Marie, Marika, Alexandra, Malin, Ann-Sofi Nedre raden från vänster: Mikaela, Annica, Mona-Lisa, Ulrica Annica Eklund Anne-Marie Söderback Ann-Sofi Kamb Alexandra Gullans Malin Wester Marika Esch Mikaela Sjögård Mona-Lisa Björkbacka Ulrica Österlund

rektor textillärare kanslist kanslist kanslist musiklärare kursplanerare språklärare vik. kurssekreterare

tel. 050-4403231 tel. 040-1600665 tel. 040-1600622 tel. 040-1600622 tel. 040-1600692 tel. 040-1600615 tel. 0400-736075 tel. 040-1600708 tel. 040-1600632

E-postadresser: fornamn.efternamn@narpes.fi

Nya utrymmen Välkommen att besöka oss i våra nya utrymmen på Biblioteksvägen 2 D i centrum av Närpes. Dörrarna är öppna vardagar kl. 8.30-15.30.

6


TRYGG PÅ KURS

Meddelande om eventuella förändringar ser du snabbast på vår hemsida och på våra sociala medier. Du får även ett meddelande till det telefonnummer du uppgett i samband med anmälan, se därför till att du har uppdaterade och korrekta kontaktuppgifter. Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Närpes stads pandemigrupp ger. Vuxeninstitutet förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas på kursens sista anmälningsdag. Vi ber dig: • Stanna hemma om du har några som helst förkylningssymptom. • Hålla avstånd till övriga kursdeltagare och kursledare. • Tvätta händerna då du kommer till kursplatsen och efter kursens slut eller använd handdesinfektion om rinnande vatten inte finns att tillgå i kurslokalen. • Följa myndigheternas anvisningar angående användning av mynskydd. Vi har i planeringen av hösten strävat efter att fortsättningsvis erbjuda några kurser på nätet så att också du som inte kan/vågar delta i närundervisning kan vara med oss även i höst. På grund av den rådande situationen har vuxeninstitutet uppdaterat sina villkor för deltagande i en kurs. Utgångspunkten är att de flesta kurser vid behov ska kunna fortsätta som distansundervisning via nätet. Om det inte är möjligt, skjuts de resterande kursgångerna fram eller inhiberas. Om kursen måste inhiberas eller förkortas, d.v.s. om distansundervisning inte är möjlig justeras kursavgiften enligt antalet lektioner kursen har erbjudits. I och med att du anmäler dig till en kurs accepterar du de här villkoren. Inför och under höstterminen hjälper vi dig vid behov för att du ska kunna delta i undervisningen också om den flyttar ut på nätet.

7


FÖRELÄSNINGAR FÖRELÄSNINGAR

Buen Camino - om att vandra till Santiago de Compostela Frans Henriksonsalen fre. 10.9 Susanne Marins, Carla Fri kl. 17.00-18.15 Kursavgift 10 € anmälan på www.mittistan.fi År 2017 vandrade skådespelaren Susanne Marins från St Jean Pied de Port på franska gränsen, genom Spanien till katedralen i Santiago de Compostela. Det är den mest kända pilgrimsleden och kallas Camino Francés. Nu delar hon med sig av sina personliga erfarenheter från vandringen. Hon berättar om utmaningarna och insikterna, om det enkla livet längs vägen och om alla inspirerande möten. Hon varvar berättelserna med sin egen musik och bilder från vandringen. Med sig har Susanne Carla Fri som spelar violin. Föreläsningen ordnas i samarbete med GLÖD Österbottens berättarcentrum och Kulturavdelningen vid Närpes stad och är en del av evenemanget Slättens musik. Anmäl dig genom att boka plats i Frans Henriksonsalen på www.mittistan.fi. Anmälan till denna föreläsning öppnas 24.8. Älgen från skog till bord Närpes vuxeninstitut Anita Storm Kursavgift 10 €

410303 tors. 23.9 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 16.9

Är du älgjägare eller intresserad av att lära dig namnen på olika styckdetaljer? Var på djuret finns de olika delarna? Vilka av älgens delar kan du bara visa för stekpannan och vilka skall puttra i grytan i flera timmar? Under föreläsningen får du även lära dig mer om hygien, mörning, paketering och frysning av kött.

8

Guidad rundtur i Närpes centrum 000202 Närpes guideklubb lör. 25.9 Kursavgift 20 € kl. 10.00-15.00 anmälan senast 17.9 Guidad rundtur i buss i Närpes centrum, Närpes kyrka och kyrkogårdsvandring. Guidningen är en del av grundkursen för turistguider men är också öppen för övriga intresserade. Livräddande första hjälpen Närpes stadshus Harriet Harf Kursavgift 60 €

610201 mån. 27.9 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 20.9

Under kvällen behandlas grunderna för livräddande första hjälpen. Efter genomgången kurs får du ett intyg över dina kunskaper i livräddande första hjälpen enligt FRK:s kriterier. Kursen passar också dig som behöver förnya ditt första hjälpenintyg. Intyget ingår i kursavgiften. Grundkurs i aktiesparande Online Matilda Hassel Kursavgift 10 €

001001 ons. 6.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 24.9

Att placera i aktier kan kännas främmande och osäkert. Under den här föreläsningen går vi igenom grunderna i aktieplaceringar, vad man bör tänka på och hur aktier fungerar i praktiken. Efter kursen vet du vad du ska titta efter när du väljer aktier att placera i och vilka alternativ du har för att påbörja ett placerande. Föreläsningen varvas med praktiska uppgifter. Kursen hålls av Marthaförbundets ekonomirådgivare.


Promenadguidning i Närpes centrum 000203 Närpes guideklubb lör. 9.10 Kursavgift 20 € kl. 10.00-15.00 anmälan senast 1.10

Mot stjärnorna - strövtåg i universum 001002 Närpes stadshus ons. 3.11 Marcus Rosenlund kl. 18.30-19.45 Kursavgift 15 € anmälan senast 27.10

Promenadguidning i Närpes centrum samt Öjskogsparken med Närpes hembygdsförening. Guidningen är en del av grundkursen för turistguider men är också öppen för övriga intresserade.

Vetenskapsredaktören och författaren Marcus Rosenlund tar med oss på en spännande resa genom tid och rum. På föreläsningen berättar Marcus om ekot efter Big Bang, om hur det första ljuset tändes och om hur allt en gång kommer att ta slut. Vi får bekanta oss med planeterna i vårt solsystem, med avlägsna stjärnor och med rymdsonder. Med kunskap och entusiasm guidar Marcus Rosenlund oss genom och utanför galaxen. Han gör svåra saker lättare att förstå, och visar varför rymden är viktig för oss alla.

Finlands historia och Närpes lokalhistoria 000204 Närpes vuxeninstitut tors. 14.10 Rainer Böling kl. 18.30-20.45 Kursavgift 10 € anmälan senast 7.10 Kursledaren berättar kort om Finlands historia och de viktigaste milstolparna. Kvällens tyngdpunkt ligger på Närpes lokalhistoria. Föreläsningen är en del av grundkursen för turistguider men är också öppen för övriga intresserade. Finlands natur, klimat och naturskydd 000205 Närpes vuxeninstitut tors. 28.10 Carl-Anders Lundberg kl. 18.00-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 21.10 Under kvällen berättar pensionerade biologiläraren Carl-Anders Lundberg förutom om Finlands natur, klimat och naturskydd även om natursevärdheter i Närpes, miljöskydd, grönområden och rekreationsanvändning. Föreläsningen är en del av grundkursen för turistguider men är också öppen för övriga intresserade.

Vardagsjuridik 001004 Närpes stadshus ons. 17.11 Hanna Stenholm kl. 18.30-20.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 10.11 Vad händer ifall jag själv eller en anhörig blir sjuk, separerar eller avlider? Vem kan exempelvis ta hand om mina ärenden ifall jag en dag inte klarar det själv? Hur tryggas min familjs ekonomi ifall jag avlider? Vad händer med bostadslånet ifall vi separerar? Under föreläsningen tar vicehäradshövding Hanna Stenholm upp hur man kan förbereda sig för olika skeden i livet och underlätta både för sig själv och sina anhöriga.

Planetär hälsa – så kan vi och vår planet må bättre 001006 Online tors. 28.10 Mikaela Grotenfeldt-Enegren kl. 18.30-20.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 19.10 Klimatförändringen, den minskande biologiska mångfalden och andra miljöproblem påverkar också människors hälsa och välmående. Läkaren och forskaren Mikaela Grotenfelt-Enegren ger en inblick i de många sambanden mellan klimat, natur och människors hälsa. Hon berättar också om hur vi kan värna om både miljön och vår egen hälsa genom sundare matvanor, vardagsmotion och andra hållbara val i vardagen.

Den fria bildningens syfte är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Vi strävar efter att erbjuda ett brett föreläsningsutbud inom olika samhällsaktuella områden.

9


Det nya bostadsdatasystemet 001005 Närpes stadshus ons. 1.12 Hanna Stenholm kl. 18.30-20.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 24.11 Den nya lagen om bostadsdatasystem innebär en skyldighet för alla husbolag eller bostadsaktiebolag att överföra sin aktiebok till det nya bostadsdatasystemet. I bostadsdatasystemet skall uppgifter om husbolag, lägenheter i bolaget samt om ägande, pantsättning och begränsningar för lägenheterna samlas. Under föreläsningen går vi igenom vad husbolagen behöver göra, vad som är tidsplanen och i vilken ordningsföljd de olika åtgärderna bör vidtas, samt vilken inverkan detta har för den enskilde aktieägaren. Föreläsningen riktar sig till husbolagsstyrelser, disponenter, bostadsaktieägare och övriga som är intresserade av ämnet. Finlands 40 nationalparker i ord och bild Närpes stadshus Mattias Kanckos Kursavgift 15 €

001007 tors. 11.11 kl. 18.30-20.30 anmälan senast 2.11

Finlands 40 nationalparker erbjuder var och en av oss en möjlighet att njuta av vårt lands vackraste natur. Nationalparkerna är stora naturskyddsområden, och syftet med dem är att trygga naturens mångfald och ge besökarna en möjlighet att njuta och koppla av i naturen. Under denna föreläsning tar Mattias Kanckos oss med till Finlands 40 nationalparker i ord och bild. Naturföretagaren, biologen och vildmarksguiden Mattias Kanckos har besökt dem alla under de senaste 20 åren. Han ger tips på vilka nationalparker som det lönar sig att besöka och på vilka aktiviteter man kan göra i de olika parkerna. Träffpunkt för pensionärer Övermark församlingshem

002001 mån. kl. 13.00-13.45

Följande föreläsningar ordnas i samarbete med Övermark pensionärsförening. 20.9 Johnny Wahlsberg: Hälsa och välmående 18.10 Ulla Slama: Resa till Sydamerika 15.11 Jim Eriksson: Vårdreformen och det nya välfärdsområdet

10


TRÄFFAR PÅ ÄLDREBOENDEN

Tisdagsträffen Alvinahemmet Ingen avgift

110110 tis. 21.9-16.11 och 11.1-8.3 kl. 14.00-14.45

Måndagsträffen Pörtehemmet Ingen avgift

110111 mån. 20.9-15.11 och 10.1-7.3 kl. 14.45-15.30

Tisdagsträffen HVC serviceboende Ingen avgift

110113 tis. 21.9-16.11 och 11.1-8.3 kl. 13.30-14.15

Tisdagsträffen Solgärdet Ingen avgift

110112 tis. 28.9-23.11 och 18.1-29.3 kl. 13.00-13.45

Onsdagsträffen Bostället Ingen avgift

110114 ons. 22.9-1.12 och 26.1-23.3 kl. 14.00-14.45

Pilgrimsvandring i Österbotten

Ett projekt för att skapa en pilgrimsled i Österbotten, med anknytning till St. Olavsleden från Selånger (Sundsvall) i Sverige till Trondheim i Norge. Hanke, jonka tavoitteena on luoda pohjalainen pyhiinvaellusreitti, josta on yhteys St. Olavsledenille, Sundsvallin Selångerista Norjan Trondheimiin.

St Olavsleden i Sverige Ruotsin Olavinreitiltä

Gratis online-föreläsningar, via Teams eller Zoom:

FD Tommy Ramstedt

(PÅ SVENSKA)

”Kyrka i förändring. Utvecklingen av pilgrimsfärder inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka”. Tidpunkt: 12.10.2021 kl. 18:30-20:00.

Prof. Jyrki Knuutila

(SUOMEKSI)

”Pyhän Olavin kultti Suomessa Pohjanmaan näkökulmasta”. Ajankohta: 9.11.2021 kl. 18:30-20:00.

Kontakta för mera information: Carola Wiik, tel. 050-302 3670 Länk till anmälan finns på kvarnen.fi/om-kvarnen/projekt

11


SENIORSKOLAN Välkommen till en aktiv vardag med oss på vuxeninstitutet! Under fyra veckor träffas vi två dagar i veckan med syfte att främja ett gott och sunt åldrande. Kom med och bli en del av den sociala gemenskapen samtidigt som du erbjuds en meningsfull sysselsättning med lättare fysiska aktiviteter, kulturella upplevelser och föreläsningar om aktuella samhällsämnen. Allt i det livslånga lärandets anda. Seniorskolan hålls onsdagar och torsdagar 6-7.10, 13-14.10, 27-28.10 och 3-4.11 kl. 9.00-14.00 i Vuxeninstitutets nya utrymmen på Biblioteksvägen. Lunchen äter vi tillsammans på en av lunchrestaurangena i centrum. I vuxeninstitutets café för studeranden står kaffepannan varm. Dessa fyra veckor är en testperiod för att kunna utveckla ett dylikt återkommande, gärna längre koncept. Programmet utformas mer specifikt efter att anmälan gått ut. ONSDAG

TORSDAG

9.00-9.45

DigiSmart

Gott & Blandat

9.45-10.00

KAFFEPAUS KAFFEPAUS

10.00-10.45

Nyttigt för kroppen

Gott & Blandat

10.45-11.30

Nyttigt för kroppen

Hjärnan i trim

11.30-12.30

LUNCH

LUNCH

12.30-13.15

När-aktuellt

Kreativa timmen

13.15-14.00

När-aktuellt

Kreativa timmen

Kursnummer 130101  Anmälan senast 24.9 Kursavgift 60 €

12

Olika kursledare och föreläsare Kursplats: Närpes vuxeninstitut


BLI TURISTGUIDE!

VÄLKOMMEN PÅ GRUNDKURS FÖR TURISTGUIDER! Torsdagar 16.9-16.12 och 13.1-21.5 kl. 18.30-21.00 Kursavgift 75 € / 75 € Kursnummer 000201 Är du intresserad av närsamhället, turism, möten med människor och lokal historia? Kan du tänka dig vara guide eller vill du lära dig mer om Närpes och samhället i stort? En auktoriserad turistguide tar emot uppdrag från både utlandet och hemlandet. Guiden är sin egen hemorts expert på turisttjänster och delger ett mångsidigt kunnande samt skapar trevliga upplevelser för sina gäster under de bokade turerna. Guideutbildningen består av 200 studietimmar, 60 kompetenspoäng. I undervisningen ingår kunskaper om Finland som land och region, dessutom ges grundlig information om verksamhetsmiljön på hemorten. Övningar i uppträdande och studiebesök ordnas, skriftliga övningar görs, och självstudier ingår. På utbildningen följer ett prov som består av ett muntligt prov med respons. Efter avlagd examen har guiden grundkunskaper om Finland och sin hemort och kan göra turer med diverse olika turistgrupper samt planera turer enligt turistens behov och önskemål. Utbildningen ordnas i samarbete med Närpes guideklubb och Närpes stad.

Plock ur höstens program: Guidad rundtur i Närpes centrum Turistförvaltningen Närpes som turistmål Promenadguidning i Närpes centrum Finlands historia och Närpes lokalhistoria Finlands natur, klimat och naturskydd Politik Finlands skolsystem och nordiska kontakter Kulturen i Närpes Lokal och regional identitet

Plock ur vårens program: Guidade rundturer Livräddande första hjälpen Kulturmiljöer i Närpes centrum Idrottsväsendet i Närpes Socialpolitik, social- och hälsovårdsservice Närpesdialekten Konsten att uppträda inför publik Röstanvändning Guideprov

13


MUSIK

INDIVIDUELL INSTRUMENTUNDERVISNING Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i många olika instrument. Kurserna är öppna för alla åldrar, men rekommenderas tidigast från sju års ålder. Man kan välja mellan 20 eller 30 minuters lektioner. För unga nybörjare är 20 min att rekommendera, för längre hunna är 30 min ett bra alternativ. Deltagarna behöver ha ett eget instrument att öva på. Fioler finns för uthyrning.

D

Piano eller fiol, 20 min. 110201 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-13.12 och 10.1-11.4 Marika Esch kl. 15.00-17.20 Kursavgift 45 € / 50 € anmälan senast 14.9

D

Piano eller fiol, 30 min. 110202 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-13.12 och 10.1-11.4 Marika Esch kl. 17.40-20.20 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 14.9

D

Piano eller fiol, 20 min. 110205 Pörtom skola ons. 15.9-8.12 och 12.1-13.4 Marika Esch kl. 14.50-16.50 Kursavgift 45 € / 50 € anmälan senast 12.9

D

Piano eller fiol, 30 min. 110200 Pörtom skola ons. 15.9-8.12 och 12.1-13.4 Marika Esch kl. 17.30-18.30 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 12.9

14

D

Piano, 20 min. Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 45 € / 50 €

110206 ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 13.9

Anmälan till läraren Catarina Bergman mån 6.9 kl 18-19.30 tel 050-3290554.

D

Piano, 30 min. Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 75 € / 85 €

110207 ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 kl. 19.00-20.00 anmälan senast 13.9

Anmälan till läraren Catarina Bergman mån 6.9 kl. 18-19.30 tel. 050-3290554.

D

Piano, 20 min. Simhallsbyggnaden Catarina Bergman Kursavgift 45 € / 50 €

110208 tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 kl. 16.00-18.00 anmälan senast 13.9

Anmälan till läraren Catarina Bergman mån 6.9 kl. 18-19.30 tel. 050-3290554.

D

Piano, 30 min. 110209 Simhallsbyggnaden tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Catarina Bergman kl. 18.00-20.00 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 13.9 Anmälan till läraren Catarina Bergman mån 6.9 kl. 18-19.30 tel. 050-3290554.


D

Gitarr, elbas, ukulele, trummor, 20 min. 110212 Söff / Pörtom skola tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Roger Bäck kl. 15.30-20.00 Kursavgift 45 € / 50 € anmälan senast 12.9 Anmälan görs via nätet och läraren Roger Bäck ringer upp för att komma överens om plats och tid.

D

Gitarr, elbas, ukulele, trummor, 30 min. 110213 Söff / Pörtom skola tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Roger Bäck kl. 15.30-20.00 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 12.9 Anmälan görs via nätet och läraren Roger Bäck ringer upp för att komma överens om plats och tid.

D

Gitarr, elbas, ukulele, trummor, 20 min. 110210 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Tomas Karlsson kl. 15.00-17.20 Kursavgift 45 € / 50 € anmälan senast 13.9

D

Gitarr, elbas, ukulele, trummor, 30 min. 110211 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Tomas Karlsson kl. 17.40-20.10 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 13.9

D

Musikteori för vuxna 110217 Närpes gymnasium ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Magdalena Mattlar Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 13.9 Lektionstider och plats fås i överenskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 050-4007017.

D

Saxofon för vuxna, 30 min 110218 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-7.12 och 11.1-12.4 Marika Esch kl. 18.00-19.30 Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 14.9 Du bör ta med egen saxofon.

D

Saxofon och oboe, 30 min Närpes vuxeninstitut Marika Esch Kursavgift 90 €

D

Saxofon och oboe, 40 min Närpes vuxeninstitut Marika Esch Kursavgift 120 €

110104 tis. 31.8-7.12

110105 tis. 31.8-7.12

Kursen genomförs i form av individuell undervisning för barn och unga i samarbete med Närpes Skolmusikkår. Förfrågningar till läraren Marika Esch 040-1600615.

D

Klarinettspelning för vuxna, 30 min 110215 Närpes gymnasium ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Magdalena Mattlar Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 13.9 Lektionstider och plats fås i överenskommelse med läraren Magdalena Mattlar tel. 050-4007017.

D

Tvärflöjt för vuxna, 30 min 110214 Simhallsbyggnaden ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Catarina Bergman Kursavgift 75 € / 85 € anmälan senast 12.9 Lektionstider fås i överenskommelse med läraren Catarina Bergman tel. 050-3290554. Du bör ta med egen flöjt.

Anmälan till individuell instrumentundervisning Kursanmälan till individuell instrumentundervisning sker på olika sätt beroende på vem som är lärare på kurserna. Till kurserna som Marika Esch och Tomas Karlsson håller kan man själv anmäla sig via nätet och välja lektionstid på vår anmälningssida då anmälan öppnas 7.9 kl. 17.00. Det går fortsättningsvis också bra att ringa oss. 15


KÖRER Närpes Manskör 110302 Söff mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Tobias Udd kl. 19.00-21.00 Kursavgift 40 € / 43 € anmälan senast 19.9 Efter ett långt coronauppehåll startar bygdens manskör upp på nytt. Ta tillfället i akt och kom med, kören vill gärna få med fler sångare! Repertoaren består av standardrepertoar men också av nya intressanta musikaliska utmaningar. Må bra kören Närpes vuxeninstitut Marika Esch Kursavgift 22 € / 25 €

110305 tis. 21.9-7.12 och 11.1-12.4 kl. 14.00-14.45 anmälan senast 20.9

Mår du bra av att sjunga, men tycker att sjunga i stämmor kan vara svårt? Då är det här kören för dig! Vi väljer tillsammans trevliga sånger ur sångboken ”Sånger för alla”. Mixtakören 110303 Söff tors. 2.9-2.12 och 13.1-14.4 Johan Pått kl. 13.15-15.00 Kursavgift 36 € / 36 € anmälan senast 30.9 Damer och herrar i pensionsåldern som tycker om att sjunga är välkomna med i vår trivsamma kör. Repertoaren väljs enligt önskemål och behov och sångerna sjungs i 2-4 stämmor. Kören tar emot nya medlemmar under hela september.

16

Norakören 110301 Söff tors. 2.9-2.12 och 13.1-28.4 Marika Esch kl. 18.30-20.30 Kursavgift 40 € / 46 € anmälan senast 30.9 Välkommen att uppleva den trevliga gemenskapen i Norakören som är en damkör där vi sjunger en varierande repertoar i 2-4 stämmor. Kören uppträder varje termin, antingen enskilt eller tillsammans med andra körer. Under övningarna övar vi sångteknik, tonbildning och notläsning. Kören är öppen för damer i alla åldrar, huvudsaken är att man vill prova på att sjunga i kör. Även unga vuxna (från 16 år) är välkomna med. Kören tar emot nya medlemmar under hela september. Ta kontakt med körens dirigent Marika Esch tel. 040-5807782 om du är intresserad så ger hon mer information. Gospelkören Good News 110304 Salem sön. 12.9-28.11 och 9.1-17.4 Benita Lidman kl. 18.30-20.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 11.9 Vi sjunger gospel, lovsånger och psalmer i nya arrangemang och uppträder vid olika tillfällen. Kören passar sångare i alla åldrar och nya sångare tas gärna emot. Sjung med oss 110115 Närboda serviceenhet tis. 21.9-16.11 och 18.1-29.3 Kursavgift 10 € / 10 € kl. 18.15-19.00 anmälan senast 20.9 Olika gäster besöker allsångskvällarna som ordnas i samarbete med DUV. Vi träffas varannan vecka.


MUSIKGRUPPER Närpes Spelmansgille 110101 Nämpnäs allaktivitetshus tors. 16.9-2.12, 13.1-14.4 Sven Söderlund kl. 19.00-21.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 15.9 Välkommen med i vårt spelmansgille! Vi spelar dansvänlig musik, nykomponerade verk och traditionella spelmanslåtar. Vi uppträder när tillfälle ges. Musikstund med din bebis Närpes vuxeninstitut Annika Uljens Kursavgift 17 €

110103 tors. 30.9-25.11 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 23.9

Kom med och sjung, dansa och ramsa med ditt barn! Upplev glädjen i musiken och få idéer till sånger och ramsor att använda hemma. Kursen passar för barn i åldern 4-18 månader. Rockbultarna 110102 Finby Stationshus tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Tom Forsman kl. 19.00-21.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 20.9 Förverkliga din dröm om att spela eller sjunga i ett rockband och kom med i Rockbultarna! Vi vill gärna få med nya deltagare, både män och kvinnor, i vårt band. Repertoaren består av gamla och nya blues-, rock- och poplåtar. Du bör ha grundkunskaper i ditt instrument som kan vara t.ex. elgitarr, bas, piano, slagverk eller sång.

På vuxeninstitutets musikkurser kan du förverkliga din dröm om att spela ett instrument eller sjunga. Undervisningen är öppen för alla oberoende av tidigare musikalisk erfarenhet. Under avslappnade former och i en uppmuntrande och prestationsfri miljö kan du utveckla ditt musikintresse i den riktning du själv önskar.

17


DANS OCH DRAMA

DANS & DRAMA

DANS FÖR VUXNA

DANS FÖR BARN

Flow Ladies 25+ 110519 Närpes gymnasium start lör. 25.9 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 14.30-16.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 18.9

Flow Mamas & Baby 110502 Skogsdungens daghem tis. 21.9-30.11 o. 11.1-12.4 Emma Johansson, Emelie Sundlin kl. 18.00-18.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 14.9

Nybörjarkurs för vuxna som vill pröva på showdans. Genom lätta dansövningar och koreografi tränas styrka, kondition och koordination med fokus på dansglädje. Vi träffas 25.9, 26.9, 9.10, 10.10, 31.10, 13.11 och 14.11.

På kursen dansar föräldrar och barn tillsammans till rolig musik! Kursen passar bäst för barn i åldern 6 månader-2 år, men föräldern måste avgöra själv om denna orkar lyfta och dansa med barnet. Åldern är riktgivande och du kan som förälder bäst avgöra om babydansen är något för dig och ditt barn. Ifall bebisen är stadig i kroppen och du vågar dansa med den kan även yngre bebisar delta. Vi dansar på bebisens villkor och alla är med enligt egna förutsättningar. Kom med på en rolig danstimme och rör på dig tillsammans med ditt barn!

Dans som motion 110506 Övermark UF-lokal tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Linda Backgren-Holm kl. 19.00-20.30 Kursavgift 33 € / 36 € anmälan senast 13.9 Dansa dig i form. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung bara du kan grunderna i våra vanligaste danser. Vi dansar flitigt under kvällarna, allt från bugg och slowfox till schottis och polka. Kom med, öva upp dina dansfärdigheter, ha roligt tillsammans med andra och dansa dig till en bättre kondition. På kursen dansar vi i par så kom tillsammans med din partner eller en vän.

Flow Mini 110501 Skogsdungens daghem tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Emma Johansson, Emelie Sundlin kl. 17.30-18.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 14.9 Till medryckande musik har vi en rolig stund tillsammans. Kursen består av dans och rörelse och riktar sig till barn i åldern 2-3 år. Sagodans 110503 Närpes gymnasium ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Erika Vesterlund kl. 18.00-18.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9 Följ med på en resa i sagans och dansens värld! Barnen får ge utlopp för sin fantasi och skapa rörelser med inspiration från olika sagor. Vi använder kroppen på olika sätt och bekantar oss med olika dansstilar. Kursen riktar sig till barn i åldern 4-5 år.

18


Breakdance 110520 Skogsdungens daghem ons. 15.9-1.12 Hao Van Tran kl. 17.30-18.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 9.9 Kom med och lär dig breakdance! Tillsammans med Hao får du lära dig olika breakingtricks som t.ex. baby freeze, helicopter, kick ups, the frog och back spin. Vi tränar grundteknik, styrka, fotarbete och sätter ihop tricksen till serier. Kursen riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Höstlovsdans Närpes gymnasium Josefina Toto Kursavgift 30 €

110522 tors. 21.10 och fre. 22.10 kl. 9.45-13.45 anmälan senast 14.10

Under kursen gör vi roliga dansövningar och lekar som tränar grunderna i dans. Vi dansar olika koreografier med inspiration från bl.a. TikTok. Vi är också själva kreativa och skapar egna koreografier. Ta med egen lunch och klä dig i mjuka kläder och skor. Kursen riktar sig till barn i åk 1-4.

FLOWSPECIAL Dansundervisningen består av uppvärmning, styrka, stretch, teknik, improvisation samt koreografi. Målet är att stärka deltagarnas rörelsekvalitet i kombination med teknik och musikalitet. Deltagarna får pröva på ett urval av jazz, show, modern dans, street och hiphop för att bredda sina kunskaper inom olika dansstilar. Flowspecial 1 110504 Skogsdungens daghem mån. 20.9-29.11 o. 10.1-11.4 Erika Vesterlund kl. 17.30-18.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Dansundervisning för barn som går i förskolan, åk 1 och åk 2. Flowspecial 2 110507 Skogsdungens daghem tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Erika Vesterlund kl. 17.30-18.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9 Dansundervisning för barn som går i åk 3-5. Flowspecial 3 110508 Närpes gymnasium tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 16.45-18.15 Kursavgift 33 € / 36 € anmälan senast 14.9 Dansundervisning på fördjupad nivå för barn som går i åk 6-8.

19


Flowspecial 4 110509 Närpes gymnasium tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 18.15-19.45 Kursavgift 33 € / 36 € anmälan senast 14.9

Danzatores 3 (åk 1-2) Skogsdungens daghem Elina Juslin, Emilia Pått Kursavgift 25 €

Dansundervisning på avancerad nivå för unga som går i åk 9.

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11.

Flowspecial 5 110511 Närpes gymnasium tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 15.15-16.45 Kursavgift 33 € / 36 € anmälan senast 14.9 Dansundervisning på avancerad nivå för unga som går på andra stadiets utbildning. Flowspecial 6 110512 Närpes gymnasium start lör. 25.9 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 13.00-14.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 18.9 Dansundervisning på avancerad nivå för unga +19 år. Vi träffas 25.9, 26.9, 9.10, 10.10, 31.10, 13.11 och 14.11.

DANZATORES

Danzatores 4 (åk 3-4) Skogsdungens daghem Elina Juslin, Emilia Pått Kursavgift 28 €

110515 lör. och sön. kl. 10.00-11.30 anmälan senast 9.9

110516 lör. och sön. kl. 11.30-13.00 anmälan senast 9.9

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11. Danzatores 5 (åk 5-6) Närpes gymnasium Ellinor Forsén, Moa Häggblom Kursavgift 28 €

110517 lör. och sön. kl. 10.00-11.30 anmälan senast 9.9

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11 Danzatores 6 (åk 7-9) Närpes gymnasium Ellinor Forsén, Moa Häggblom Kursavgift 28 €

110518 lör. och sön. kl. 11.30-13.00 anmälan senast 9.9

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11.

Vi dansar bl.a. modern dans, showdans, jazz och hiphop. Under danshelgerna övas olika koreografier in och på så sätt tränas bl.a. rytmik, koordination och uttrycksförmåga. Läsåret avslutas med en dansshow där vi visar upp danserna vi lärt oss under terminerna. Dansintresserade i alla åldrar oavsett tidigare erfarenhet är välkomna med. Under hösten träffas Danzatoresgrupperna fyra helger. Vi träffas följande lördagar och söndagar vid den tidpunkt som anges för varje grupp: 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11. Danzatores 1 (4-5 år) Skogsdungens daghem Alexandra Vikström och Daniela Häggback Kursavgift 17 €

110513 lör. och sön. kl. 13.00-13.45 anmälan senast 9.9

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11. Danzatores 2 (6 år) Skogsdungens daghem Alexandra Vikström och Daniela Häggback Kursavgift 17 €

110514 lör. och sön. kl. 13.45-14.30 anmälan senast 9.9

Vi träffas 18-19.9, 9-10.10, 30-31.10 och 13-14.11.

20

I de nyansrika konstformerna dans och drama ges du möjlighet att utveckla din kreativitet och uttrycka dina känslor tillsammans med andra. I de mångsidiga kurserna stimuleras sinne och själ, samtidigt som du får använda kroppen fysiskt. Vuxeninstitutet erbjuder dans- och dramakurser för både barn och vuxna.


D

Dans för unga 110505 Närpes gymnasium tors. 19.8-9.12 och 13.1-19.5 Sandra Sundlin, Anna Teir Ustić kl. 15.30-17.00 Kursavgift 72 € Är du 16-19 år och dansintresserad? På denna kurs lär du dig grunder i olika dansstilar med fokus på streetjazz. Du lär dig även att göra koreografi, att uttrycka dig genom dans och att arbeta kreativt, både i grupp och enskilt.

DRAMA Pörtomrevyn 110402 Pörtom uf-lokal start sön. 26.9 Sören Storbäck, Maria Risberg kl. 17.00-21.00 Kursavgift 160 € anmälan senast 17.9 Välkommen med i Pörtomrevyn 2022! Under denna kurs träffas vi vid 18 tillfällen för att tillsammans skriva texter och öva till revyn 2022. Kursen består av undervisning i både teater och sång, Teaterdagar för unga 110401 Närpes vuxeninstitut lör. och sön. 25-26.9, 2-3.10 Marja Vuori kl. 10.00-12.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 17.9 Här får du möjligheten att uttrycka dina känslor och leva dig in i olika roller med hjälp av både lek, dramaövningar och improvisationer tillsammans med teaterpedagogen Marja Vuori. Gruppen riktar sig till unga i åldrarna 10-14 år.

Uppdatera dina kontaktuppgifter! Om en kurs inhiberas, ställs in en kväll p.g.a lärares sjukdom, övergår till distansundervisning eller sätts på paus får du ett meddelande om det per e-post eller sms. Därför är det viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter. Kontrollera på din sida på vuxeninstitutet.narpes.fi om vi har rätt kontaktuppgifter till dig. På samma sida kan du också uppdatera dina uppgifter. Du kan också ringa oss och kontrollera vilka uppgifter vi har på dig. Vi meddelar också på vår hemsida och våra sociala medier om alla större förändringar. Följ med aktuell information på vuxeninstitutet.narpes.fi. 21


KONST & FOTO FOTO OCH KONST

KONSTVERKSTADEN Är du intresserad av konst? Blir du glad av färg och form? I så fall kanske Konstverkstaden är kursen för dig! På måndagar och tisdagar träffas vi för studier i konstens tecken. Kursblocken läsåret 2021-2022 utgörs av akvarell, akryl, grafik, skulptur, teckning och oljemålning och dem arbetar vi med i perioder om två till fyra veckor. Målet är att deltagarna ska ha möjlighet att lära sig använda olika tekniker och material, förstå färglära och finna sitt personliga konstnärliga uttryck.

BILDKONST Måla i olika tekniker Närpes vuxeninstitut Gunvor Ivars Kursavgift 43 €

141001 tors. 16.9-2.12 kl. 18.30-21.00 anmälan senast 9.9

Vi målar i pastell och akvarell samt olja, akryl och gouacheteknik. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som längre hunna.

Du kan välja att delta i konstverkstaden som helterminskurs eller komma med i de delkurser som intresserar dig.

D Serieteckning 141002 Närpes vuxeninstitut lör. 4.12 och sön. 5.12 Jon Gredmark kl. 14.00-16.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 26.11

Konstverkstad - helterminskurs 141333 Närpes vuxeninstitut / Söff mån. och tis. 20.9-30.11 Sanna Ek med fler kl. 9.30-14.00 Kursavgift 60 € anmälan senast 13.9 Enskilda delkurser med gästlärare:

På den här kursen utforskar vi grunderna inom serieteckning. Tillsammans skapar vi miljöer, karaktärer och bildvärldar där bara vi själva sätter gränserna för vad som ska hända och för vad som är möjligt eller omöjligt. Kursen passar dig som är 10-18 år.

Skulptur Söff Kajsa Lassander Kursavgift 28 €

Konst för barn Närpes vuxeninstitut Sanna Ek Kursavgift 17 €

141334 mån. och tis. 1-2.11 och 8-9.11 kl. 9.30-14.00 anmälan senast 25.10

Grafik 141335 Söff mån. och tis. 15-16.11 och 22-23.11 Janika Herlin kl. 9.30-14.00. Kursavgift 28 € anmälan senast 4.11

22

141003 ons. 6.10, 27.10, 3.11, 17.11 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 28.9

Välkommen med på konstkurs fyra onsdagskvällar under hösten. Under dessa träffar får barnen utveckla sin konstnärlighet både vad gäller bildkonstnärliga tekniker och kunskaper, men framför allt vad gäller kreativitet och skaparglädje. Materialavgift tillkommer.


D

FOTO OCH FILM Naturfotografering med exkursioner 119802 Närpes gymnasium/olika platser tors. 16.9-14.10 Jessica Lindgren kl. 18.00-19.30 Kursavgift 22 € anmälan senast 9.9 På den här kursen kombineras fotografering och att vara ute i naturen. Kursen innehåller teori och olika teman och exkursioner till natursköna platser. Deltagaren får uppgifter mellan kursträffarna där man tillämpar de teman som behandlats. Kom igång med mobilfoto Närpes vuxeninstitut Jessica Lindgren Kursavgift 22 €

119801 tis. 21.9-26.10 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 14.9

Det här är kursen för dig som skaffat smarttelefon men inte är så bekant med kameran. I kursen ingår både teori och praktik med olika teman och övningar. Ta med din smarttelefon till kursen.

D

Grundkurs i fotografering 119804 Närpes stadshus tors. 7.10-4.11 Maria Mannfolk kl. 18.30-20.45 Kursavgift 22 € anmälan senast 30.9 Vi lär oss använda kamerans grundinställningar: ISO, bländare och slutartid så att alla kan fotografera helt manuellt när kursen är slut. Vi går också igenom komposition, ljussättning och redigering på dator och bekantar oss med olika objektiv. Ta med egen systemkamera.

På kurserna i konst och foto kan du utvecklas i ditt konstutövande och upptäcka nya konstformer som ger dig möjlighet att uttrycka dig.

Fortsättningskurs i fotografering 119805 Närpes stadshus mån. 8.11-29.11 Maria Mannfolk kl. 18.00-20.15 Kursavgift 22 € anmälan senast 2.11 En kurs för dig som kan använda det manuella läget på din digitala systemkamera eller avancerade kompaktkamera. Vi fördjupar oss i skärpa, ljussättning, djup och perspektiv samt bildbehandling. Vi prövar på olika fotograferingsområden, exempelvis produkt, porträtt, sport, natur, mörker och studiofotografering. Vi arbetar med praktiska uppgifter och bildanalys.

D

Kortfilm Närpes vuxeninstitut Maria Mannfolk Kursavgift 17 €

119803 ons. 3.11-17.11 kl. 18.00-20.15 anmälan senast 27.10

Vi planerar en kortfilm; skriver manus och bygger upp en berättelse, planerar scener och rekvisita, lär oss bildvinklar och ljussättning samt filmar vår kortfilm. Därefter redigerar vi vårt filmmaterial på dator. Vi jobbar enskilt eller i grupper. Ta med en smarttelefon, kompaktkamera, systemkamera (med filmfunktion) eller videokamera att filma med. OBS! Det behövs rejält med minne för filmmaterial, t.ex. 4-8 GB minneskort. Kursen riktar sig till deltagare i alla åldrar. Få ordning på dina digitala foton 340103 Stadshuset, datasalen tis. 5.10-2.11 Britt Lind kl. 9.30-12.00 Kursavgift 38 € anmälan senast 28.9 Aldrig tidigare har vi tagit så mycket bilder som vi gör i dag. De flesta har med sig en riktigt bra kamera i mobilen överallt och det är lätt att fånga fina stunder på bild och film. Men hur ska man få ordning på alla dessa bilder och filmer? Hur sparar man bilderna och organiserar dem på ett säkert och bra sätt? På den här kursen går vi igenom organisering och system för digitala foton, hur man sparar bilder i molntjänster och hur man gör bildspel eller en fotobok.

Symbolförklaring I kursprogrammet finns symboler framför kursernas namn som berättar hur undervisningen i just den kursen fortsätter vid eventuella covid19-restriktioner i regionen. Vi följer rekommendationer från VSVD:s coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och stadens pandemigrupp.

D

= kursen övergår till distansundervisning och full kursavgift faktureras för samtliga kursdeltagare. 23


HANT VERK

Hantverk på vänstugan 140103 Vänstugan Svalboet vv ons. 1.9-24.11 & 12.1-6.4 Anne-Marie Söderback kl. 12.15-14.15 Kursavgift 28 € / 28 €

Handarbete 140116 Närpes vuxeninstitut tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Maria Senkas kl. 18.00-20.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 13.9

Vi gör små nytto- och prydnadsföremål i olika tekniker och material. Inför julen gör vi tomtar och andra trevliga julpynt. Du kan också göra kransar av granris eller en granrisbock. Kursen riktar sig i första hand till Svalans medlemmar.

Kursen är i första hand avsedd för arbetstagarna på Kårkulla och för andra med olika handikapp. Vi stickar vantar, sockor, pulsvärmare, benvärmare och mössor i olika mönster och tekniker. Du kan också göra olika hobbyprodukter eller brodera. Deltagarna får också komma med egna önskemål.

Mångsidigt handarbete 140104 Velkmoss byagård ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Annika Westerberg kl. 13.00-15.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 12.9 Vi träffas och handarbetar tillsammans. Vi stickar, virkar, broderar, tovar, syr, knyter makramé eller gör väskor av kaffepaket. Till julen gör vi julpynt. Stickträffen 140142 Pörtom f.d. byabutik vv tors. 16.9-25.11 och 13.1-7.4 Inga-Lena Högback kl. 18.00-20.30 Kursavgift 28 € / 33 € anmälan senast 13.9 Kom och sticka tillsammans i trevlig samvaro. Vill du komma i kontakt med andra som delar ditt intresse, lära dig mera om stickning eller vill du lära dig att sticka? Varannan vecka träffas vi och inspireras varje gång av något nytt. Ta med garn och stickor.

24

Stickverkstaden 140170 Söff varannan mån. 20.9-29.11 Kristina Örn kl. 18.00-20.30 Kursavgift 28 € anmälan senast 16.9 Kursen är för dig som i trevlig samvaro vill lära dig att sticka eller söker nya utmaningar i stickning. Kursledaren Kristina inspirerar dig med nya mönster varje gång. Vi övar på olika tekniker som t.ex. mönsterstickning, spetsstickning, flätor och strukturstickning. Ta med garn och stickor. Handarbeta tillsammans! 140151 Närpes vuxeninstitut varannan tis. 28.9-23.11 Annika Westerberg kl. 13.00-15.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 23.9 Kursen är för dig som i trevlig samvaro vill inspireras och lära dig nya tekniker som t.ex. stickning, virkning, broderi, sömnad eller att knyta makrame.  Du kan också handarbeta helt enligt egna önskemål. Till jul kan du göra en trevlig gran på nätbotten eller tova en tomte.


Handgjord krans av torkade blommor 140145 Närpes vuxeninstitut ons. 13.10 Nina Överholm kl. 18.00-21.15 Kursavgift 10 € anmälan senast 26.9 Nu är det trendigt med evighetsblommor. Med torkade blommor, gräs och kvistar skapar vi en bohemisk inredningsdetalj till hemmet. Med kunniga Nina kan du binda en vacker och originell krans av olika eterneller. Växterna, kransstommen och järntråd kan köpas av läraren. Ta med sekatör och limpistol om du har. Materialkostnader tillkommer. Makramé för nybörjare Närpes vuxeninstitut Nina Överholm Kursavgift 11 €

140146 lör. 30.10 kl. 9.00-12.15 anmälan senast 24.10

Makramé har igen blivit populärt! På kursen gör vi en modern ampel steg för steg tillsammans med Nina. Med hjälp av makraméns tre mest använda basknutar knyter vi en blomampel. Vi utgår från tydliga instruktioner, och du kan lätt anpassa dem och göra din egen design. Inga förhandskunskaper behövs. Materialkostnad 5 € tillkommer. Silversmide 140101 Närpes högstadium lör. 27.11, 11.12 kl. 9.00-16.00 Arto Kallionpää sön. 28.11, 12.12 kl. 10.00-15.00 Kursavgift 45 € anmälan senast 18.11 Vi planerar och tillverkar personliga smycken. Under kursen får du göra ett smycke från början till slut genom formgivning, lödning och finslipning. Kursledaren talar finska.

PORSLINSMÅLNING Du kan måla fat, vaser eller muggar med vattenlösliga RCP-oljor och porslinsfärger antingen på frihand eller genom att kopiera färdiga mönster. Kursen riktar sig till både nybörjare och till dig som tidigare provat på porslinsmålning. Porslinsmålning 140303 Nämpnäs allaktivitetshus varannan mån. 20.9-29.11 Marja Piispanen kl. 18.30-21.00 Kursavgift 28 € anmälan senast 13.9 Porslinsmålning 140302 Pörtom skola tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Marja Piispanen kl. 18.30-21.00 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 16.9

Kurser inom hantverk ger kunskap och färdigheter i o l i k a pr a k t i sk a ä m n e n . V i upprätthåller och värnar om gamla hantverkstraditioner samtidigt som vi erbjuder många nyheter och ger skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Du får lära dig att använda olika tekniker, material och redskap samt utveckla din kreativitet och ditt nyskapande. 25


VÄVNING

VÄVNING OCH HANDARBETE

Att väva är trendigt! Inred ditt hem med fina, moderna, handvävda mattor, plädar, gardiner eller löpare. Välkommen med och lär dig att planera och sätta upp en väv och att väva i olika bindningar.

Inred ditt hem med fina, moderna, handvävda mattor, plädar, gardiner eller löpare. Kom och lär dig att planera och sätta upp en väv och att väva i olika bindningar. Du kan också knyta makrame, virka mattor, sticka sjalar eller något annat skoj. Lär dig t.ex. att sticka eller tova. Till julen kan du sy fina strumpnissetomtar. Vid varje kurstillfälle inspireras du av något nytt mönster eller någon ny teknik.

Vävning 140201 Rangsby f.d. skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Anne-Marie Söderback kl. 9.30-12.00 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 15.9 Vävning 140204 f.d. Finby butik tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-Marie Söderback kl. 18.00-20.30 Kursavgift 53 € / 56 € anmälan senast 16.9 Vävning för daglediga 140206 f.d. Finby butik tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Anne-Marie Söderback kl. 10.00-12.30 Kursavgift 53 € / 56 € anmälan senast 13.9 Vävning 140207 Träskböle byagård tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Anne-Marie Söderback kl. 14.00-16.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 13.9 Vävning 140208 Jacobsgården tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Anne-Marie Söderback kl. 18.00-20.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 13.9

26

Vävning och handarbete 140202 Räfsbäcks hembygdsgård mån. 20.9-29.11,10.1-11.4 Anne-Marie Söderback kl. 18.00-20.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 15.9 Vävning och handarbete 140203 Pörtom f.d byabutik tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-Marie Söderback, kl. 13.00-15.30 och Inga-Lena Högback anmälan senast 16.9 Kursavgift 53 € / 56 € Vävning och handarbete 140205 c/o Joel Bengts ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Anne-Marie Söderback kl. 18.00-20.30 Kursavgift 53 € / 56 € anmälan senast 10.9


MÖBELTAPETSERING

TRÄ- OCH METALLSLÖJD

Har du en gammal stol eller fåtölj som du vill stoppa om och ge ett nytt liv? Vill du göra en modern sänggavel eller en sy inredning till din husbil? Du kanske vill göra nya dynor till möblerna i ditt uterum eller till din båt? Allt är möjligt! Vi använder traditionella metoder för att byta tyg och stoppning på möbler.

Skruvarkurs för unga 140602 YA, Närpes varannan tis. 14.9-23.11 och 11.1-5.4 Simon Sjöstrand kl. 18.00-20.30 Kursavgift 32 € / 38 € anmälan senast 9.9

Möbeltapetsering 140401 c/o Merja Salmikivi ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Merja Salmikivi kl. 10.00-13.15 Kursavgift 50 € / 60 € anmälan senast 12.9 Möbeltapetsering 140402 c/o Merja Salmikivi tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Merja Salmikivi kl. 17.30-20.45 Kursavgift 50 € / 60 € anmälan senast 16.9

MÖBELRENOVERING

En kurs för dig i åldern 10-15 år som är intresserad av hur en motor fungerar. Kursen består främst av praktiska övningar, som t.ex. hur du kan reparera en moped. Motorcyklar och mopeder 140601 YA, Närpes tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Tommy Lindedahl, William Sjöstrand kl. 18.00-21.15 Kursavgift 55 € / 65 € anmälan senast 13.9 Har du en gammal klenod som står hemma i ditt garage och väntar på att restaureras eller en moped som inte startar? Vi gör gamla motorcyklar eller mopeder i körskick igen.

Har du gamla möbler som står hemma och behöver fixas till eller har du fyndat på auktion? Kom med på kurs och renovera dem!

Grunderna i svetsning 140605 YA, Närpes ons. 22.9-1.12 Tommy Lindedahl, William Sjöstrand kl. 18.00-20.30 Kursavgift 45 € anmälan senast 16.9

Möbelrenovering 140501 Töjby f.d. skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Bengt Ström kl. 18.00-20.30 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 16.9

Vill du lära dig svetsa? Denna kurs riktar sig till personer som vill lära sig svetsa, både för hobbyoch yrkessvetsning. Du lär dig grunderna i gas-, elektrod-, mig/mag-, och tigsvetsning samt får testa på plasmaskärning. Kursen varvas med teori och praktik. Materialkostnader tillkommer.

Möbelrenovering 140502 Pörtom f.d. byabutik mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Richard Lillbåsk kl. 18.00-20.30 Kursavgift 53 € / 56 € anmälan senast 16.9 Möbelrenovering 140503 Yttermark f.d. butik tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Bengt Ström kl. 18.30-21.00 Kursavgift 53 € / 56 € anmälan senast 16.9

Träslöjd 140604 Närpes högstadium tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Richard Lillbåsk kl. 18.30-21.00 Kursavgift 43 € / 46 € anmälan senast 13.9 Slöjda och förverkliga dina egna ideér och önskningar i trä. Lär dig att svarva eller gör t.ex. en trendig trädgårdsmöbel, en terasslåda, ett tidningsställ eller en vedkorg. Kursen riktar sig till både kvinnor och män.

Materialkostnader I praktiska kurser tillkommer materialkostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats. 27


Täljning 140148 Övermark skola ons. 6.10-10.11 Darko Kulas och Dominic Fell kl. 18.00-20.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 30.9 Du behöver inte så mycket för att tälja. En vass kniv och en träbit är allt du behöver för att komma igång. Material kan köpas av läraren, men du kan också ta med eget om du har. På kursen kan du t.ex. göra en slev, en kopp, en skål, en smörkniv eller ett par örhängen. På kursen kan du slipa/bryna eggverktyg. Ta med en vass täljkniv. Tak av pärtor och vass Öjskogsparken Lars-Åke Hannus Kursavgift 25 €

140606 lör. 2.10 och 16.10 kl. 9.00-15.00 anmälan senast 27.9

Lars-Åke är expert på traditionella takläggningar och lär ut det unika, gamla och bortglömda hantverket. Första dagen på kursen tar vi vass. Vid andra tillfället lär du dig kvalitetsgranskning av pärtorna och tillsammans gör vi takläggning på ett kyrkstall. Ta med hammare och spikförkläde. Samling vid Öjskogsparkens parkering 2.10 kl. 9.00.

KURSER PÅ VÅRTERMINEN Punch needle Närpes vuxeninstitut Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140156 lör. 5.2 kl. 9.30-12.45 anmälan senast 24.1

Genom Punch needle kan du snabbt måla fram ett mönster med den smarta nålen. Nålen ser ut som en penna, men är ett verktyg med en nål, som du enkelt och snabbt kan brodera med. Tekniken är rolig och kreativ, där du har möjlighet att skapa olika mönster och strukturer på tyg som kan bli till tavlor, kuddar, väskor eller andra inredningsföremål. Flugbindning 140180 Söff tors. 24.2-21.4 Krister Bäckström kl. 18.00-20.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 20.2 Tycker du om att flugfiska? Vill du lära dig olika tekniker och att tillverka våt- och torrflugor, streamers samt enklare laxflugor? Kom med på kurs i flugbindning! Verktyg och annan utrustning som behöver införskaffas bestäms på första kurskvällen. Diamantbroderi 140161 Närpes vuxeninstitut varannan tis. 25.1-22.3 Annika Westerberg kl. 13.00-14.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 20.1 Diamantbroderi är en avkopplande hobby, där du skapar vackra mönster genom att fästa små diamanter av plast på en förtryckt väv med klistrig yta. Om du tycker om att brodera kommer du också att gilla diamantbroderi. Vid första kurstillfället planerar vi vad som skall beställas och du introduceras i tekniken.

D

Stickskola 140181 Närpes vuxeninstitut lör. 19.2 Carola Renlund kl. 9.30-14.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 10.2 Älskar du att sticka och vill lära dig något nytt? På stickskolan kan du lära dig två olika sticktekniker på en dag. Vi går igenom magic loop-tekniken på förmiddagen och grunderna i mosaikstickning på eftermiddagen.

28


KURSER INFÖR JUL

Juliga Fidget Toys Närpes vuxeninstitut Victoria Gran Kursavgift 10 €

140172 lör. 20.11 kl. 10.00-12.00 anmälan senast 13.11

Välkommen med och pyssla Fidget Toys. Vi inspireras av julen och skapar olika Fidget Toys med jultema. Kursen passar barn från 5 år och uppåt. Materialkostnader tillkommer. Nåltova en liten tomte Närpes vuxeninstitut Anne-Marie Söderback Kursavgift 10 €

140150 lör. 20.11 kl. 10.00-12.00 anmälan senast 14.11

Skapa ulliga juldekorationer med nåltovning tillsammans med din familj eller din kompis. Du kan nåltova söta små tomtar i din egen stil. Allt material kan köpas av läraren. Kursavgift är 10€/person eller 15€/familj. Julkort 140149 Närpes vuxeninstitut lör. 20.11 Mona-Lisa Björkbacka kl. 13.30-15.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 15.11 Kom i julstämning genom att tillverka egna julkort i olika modeller och tekniker. Kortet kan användas som en traditionell julhälsning eller som en juletikett. Du kan göra olika kort med t.ex. stjärnor och tomtar i papper och filt. Du kan också pröva på pappersbroderi eller tryck med julmotiv. Kursen passar för alla åldrar, barn som vuxna.

Adventsljusstake Närpes vuxeninstitut Nina Överholm Kursavgift 10 €

140147 ons. 24.11 kl. 18.00-20.30 anmälan senast 17.11

Vi gör en floristisk adventsljusstake. Vi utgår från en halmstomme som vi klär med mossa, kvistar, kottar och torkade blommor. Ljusen fästs med ljushållare eller järntråd i kransen. Du kan ta med egna dekorationer, ljus och växtmaterial eller köpa av kursledaren. Ta med limpistol och sekatör om du har. Materialkostnader tillkommer.

Resa till Tyynelä tomtegård 140152 Eugmo, Larsmo fre. 26.11 Anne-Marie Söderback kl. 8.00-17.30 Kursavgift 45 € anmälan senast 16.11 Kom och upplev en sagolik julstämning på Tyynelä tomtegård, som är beläget i Eugmo, Larsmo. På tomtegården kan du också titta in i leksaks-, kostymoch vävmuseer. Vi äter lunch på restaurang Strandis och stannar på kaffepaus i Oravais. Lunch, resa och inträde ingår i avgiften.

29


SPRÅK

SVENSKA D

Svenska 1 del 1, grupp 1 120215 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-29.11 och 17.1-25.4 Carola Lidman kl. 19.00 -20.30 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 13.9

D

Svenska 1 del 1, grupp 2 120218 Närpes vuxeninstitut ons 22.9-8.12 Carola Lidman kl. 17.30-19.00 Kursavgift 36 € anmälan senast 15.9 Nybörjarkurs i svenska för dig som vill studera en gång i veckan. Vi övar svenska genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Mål 1 lärobok från början.

D

Svenska 1 - online - grupp 1 120204 Online fre. 24.9-3.12 Mona-Lisa Björkbacka kl. 13.00-13.45 Kursavgift 25 € anmälan senast 17.9

D

Svenska 1- online - grupp 2 120205 Online sön. 19.9-21.11 Mona-Lisa Björkbacka kl. 19.00-19.45 Kursavgift 25 € anmälan senast 12.9 Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via Zoom. Kursbok: Mål 1 från början av boken. Alla kursdeltagare bjuds in till en grupp på Facebook. Länken till livesändningen via Zoom finns alltid i Facebook-gruppen redan på förhand.

30

D

Svenska 1 del 2 Närpes vuxeninstitut Carola Lidman Kursavgift 36 €

120214 mån. 20.9-29.11 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 13.9

Kursen på nybörjarnivå är till för dig som redan läst en termin svenska. Vi övar svenska genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Mål 1 lärobok från kapitel 4

D

Svenska 3 120206 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 19.00-20.30 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 14.9 Kursen på mellannivå är till för dig som redan kan grunderna i svenska. Vi övar produktion av tal och text, hörövningar och textförståelser ingår, så väl som muntlig kommunikation. Kursbok: Mål 2 lärobok

På språkkurserna ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i språk och interkulturell kommunikation samt lära dig mer om och öka din förståelse för språkområdet och kulturen i fråga. Vare sig du är nybörjare, erfaren eller vill fräscha upp gamla skolkunskaper så finns en kurs för dig!


D

Prepkurs för allmän språkexamen 120207 Närpes vuxeninstitut fre. 24.9-5.11 och 28.1-11.3 Mona-Lisa Björkbacka kl. 17.30-19.30 Kursavgift 30 € / 30 € anmälan senast 17.9 Kursen på mellannivå (nivå 3-4) är en förberedelsekurs inför språkprovet i svenska. Vi övar på att producera tal och text. Hörövningar och textförståelser ingår också, så väl som muntlig kommunikation. Vi använder flera olika böcker och du behöver därför inte köpa någon kursbok. Vare sig du har för avsikt att skriva språkprovet eller inte så är du välkommen med på kursen! Skriv på svenska Online Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 15 €

120211 varannan lör. 18.9-27.11 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 11.9

Vill du öva dig på att skriva olika typer av texter om dig själv, om din vardag, fakta och fantasi? Du skriver texterna hemma. Vi träffas på Zoom varannan vecka. Du får tips och ideér för ditt skrivande. Vi diskuterar vanliga skrivfel. Du får stöd och mallar för att uppnå bättre resultat i ditt skrivande. Kursen är lämplig för dig som redan kan en del svenska eller deltagit i Svenska 1. Kursen är riktad till invandrare. Kursen hålls online via Zoom. Länken till kurstillfällena via Zoom sänds till deltagarna på förhand.

D

Svenska 2 - intensiv 120203 Närpes vuxeninstitut mån. och tors. 20.9-9.12 Mona-Lisa Björkbacka och 17.1-7.4 Kursavgift 55 € / 55 € kl. 19.00-20.30 anmälan senast 13.9 Intensiv fortsättningskurs i svenska för dig som redan har grundläggande kunskaper eller har gått Svenska 1. Vi träffas två gånger i veckan. Vi lär oss mer svenska, både i tal och i skrift. Kursbok. Mål 1 lärobok och Mål 1 övningsbok från kapitel 6.

SVENSKA FÖR INTEGRATION - NÄRPESPAKETET För att integreras i sin nya hemkommun är inte enbart sysselsättning av avgörande betydelse. Det är av oerhört stor betydelse att även behärska språket så att man på olika sätt kan vara delaktig i samhället. Närpes vuxeninstitut har av utbildningsstyrelsen beviljats projektmedel för att under läsåret 20212022 genomföra grundläggande språkundervisning i svenska för nyinflyttade i form av Närpespaketet. Projektet genomförs som smågruppsundervisning, individuell undervisning och utflykter i näromgivningen. Undervisningen riktar sig till dig som är nyinflyttad och motiverad att lära dig svenska. Du deltar två kvällar i veckan och kursen är avgiftsfri mot kravet om närvaro vid minst 80% av kursen, inklusive utflykter och individuell handledning. Kursen består även av diagnostiska delprov, som är både muntliga och skriftliga. Allt kursmaterial som ingår i kursen är gratis. Vi använder Mål 1 lärobok och Mål 1 övningsbok. Kursintyg kan fås mot begäran efter avslutad kurs. Antalet kursplatser är begränsade.

D

Svenska 1 - intensiv, grupp 1 120201 Närpes vuxeninstitut mån. och ons. 20.9-8.12 Mona-Lisa Björkbacka och 17.1-6.4 Ingen kursavgift kl. 17.30-19.00 anmälan senast 13.9 Kursen är öppen för alla oavsett modersmål.

D

Svenska 1 - intensiv, grupp 2 120210 Närpes vuxeninstitut tis. och tors. 21.9-7.12 Mona-Lisa Björkbacka och 18.1-7.4 Ingen kursavgift kl. 17.30-19.00 anmälan senast 13.9 Kursen riktar sig till personer med asiatiska språk som modersmål.

Studiesedlar Undervisningsministeriet har beviljat vuxeninstitutet specialunderstöd för att kunna bevilja studiesedlar till invandrare, arbetslösa och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att till reducerat pris delta i en del av vuxeninstitutets kurser, bl.a. språkkurser. Se sista sidan för mer info. 31


FINSKA Lekfull finska grupp 1 120101 Närpes stadshus mån. 27.9-22.11 och 31.1-4.4 Armi Kangasniemi kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 20.9 Vill du lära dig finska på ett roligt sätt? På kursen lär du dig finska genom lekar, spel, sånger och andra aktiviteter. Kursen är riktad till dig i åldern 4-7 år som vill lära dig finska. Lekfull finska grupp 2 120102 Närpes stadshus mån. 27.9-22.11 och 31.1-4.4 Armi Kangasniemi kl. 18.15-19.15 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 20.9 Vill du lära dig finska på ett roligt sätt? På kursen lär du dig finska genom lekar, spel, sånger och andra aktiviteter. Kursen är riktad till dig i åldern 8-12 år som vill lära dig finska.

D

Finska 1 120103 Närpes gymnasium tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 Hanne Paakkinen kl. 17.30-19.00 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 14.9 Nybörjarkurs i finska för dig som har inga eller begränsade kunskaper i det finska språket. Vi övar oss på att tala, förstå och skriva praktisk finska. Kursbok: Oma suomi 1.

D

Finska 2 Närpes gymnasium Hanne Paakkinen Kursavgift 36 € / 39 €

120105 tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 14.9

En fortsättningskurs i finska för dig som redan gått grundkursen. Vi fokuserar särskilt på att tala men vi fördjupar oss också i grammatiken och ökar vårt ordförråd. Kursbok: Oma suomi 1.

D

Finska 3 120104 Närpes gymnasium ons. 22.9-8.12 och 19.1-20.4 Hanne Paakkinen kl. 17.30-19.00 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 15.9 En kurs i finska på mellannivå för dig som redan kan grunderna i det finska språket. Vi fokuserar särskilt på att tala men vi fördjupar oss också i grammatiken och ökar vårt ordförråd. Kursbok: Suomen mestari 2.

32


ENGELSKA D

Engelska för seniorer 1 120304 Närpes vuxeninstitut ons. 22.9-8.12 och 19.1-20.4 Carola Lidman kl. 14.15-15.45 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 14.9

D

En kurs i engelska som riktar sig till seniorer. Vare sig du är en nybörjare eller redan kan några fraser engelska så är du välkommen med. Vi övar språket genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2.

Engelska 1, grupp 1 120301 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 Carola Lidman kl. 17.30-19.00 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 14.9 Engelska 1, grupp 2 Närpes vuxeninstitut Carola Lidman Kursavgift 36 €

120307 tis. 28.9-7.12 kl. 15.45-17.15 anmälan senast 21.9

Engelska är världens mest utspridda språk och vikten av att kunna behärska språket är betydande både i privat- och arbetslivet. Kom med på nybörjarkurs i engelska. Vi övar oss att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 unit 1-3.

D

Engelska för seniorer 2 120305 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-29.11 och 17.1-25.4 Carola Lidman kl. 14.15-15.45 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 13.9 En kurs i engelska som riktar sig till seniorer. Vi övar språket genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 från unit 6.

120303 tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 kl. 19.00-20.30 anmälan senast 14.9

Engelska för seniorer 3 120302 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 Carola Lidman kl. 14.15-15.45 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 14.9

Engelska är världens mest utspridda språk och vikten av att kunna behärska språket är betydande både i privat- och arbetslivet. Engelska 2 är en fortsättningskurs för dig som deltog i nybörjarkursen. Du lär dig att tala, förstå och skriva praktisk engelska. Kursbok: Stepping stone delkurs 1 och 2 från unit 6.

En fortsättningskurs i engelska som riktar sig till seniorer. Kursen är lämplig för den som deltagit i nybörjarkursen och som redan kan en hel del engelska. Vi övar språket genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Kursbok: Stepping stone delkurs 3.

Engelska 2 Närpes vuxeninstitut Carola Lidman Kursavgift 36 € / 39 €

Språkkursernas nivåer I kursbeskrivningen finns en beteckning som anger vilken kunskapsnivå språkkursen har. Målsättningen för språkundervisningen är att deltagaren uppnår kunskaper enligt följande: Grundnivå 1-2 (kurs 1 del 1, kurs 1 del 2 och kurs 2) Förstår tydligt och enkelt tal och enkla texter om bekanta, vardagliga ämnen. Reder sig i enkla talsituationer. Kan skriva korta texter om vardagliga företeelser. Behärskar en del av den grundläggande grammatiken och den centrala grundvokabulären. Mellannivå 3-4 (kurs 3 och kurs 4) Förstår längre tal i normaltempo om allmänna ämnen. Klarar av att uttrycka sig i vanliga, praktiska talsituationer. Kan skriva sammanhängande texter om vanliga företeelser. Behärskar den grundläggande grammatiken och basordförrådet bra. Högsta nivå 5-6 (avancerad kurs) Förstår praktiskt taget alla typer av talat och skrivet språk. Talar och skriver mycket ledigt och klart om olika ämnen. Behärskar grammatiken och ordförrådet mångsidigt och väl. Om du är osäker på nivåerna och vilken kurs du ska välja är du välkommen att kontakta vuxeninstitutets språklärare Mona-Lisa Björkbacka tel. 040-1600708.

33


RYSKA D

Ryska 1 Närpes gymnasium Zhanna Bäck Kursavgift 36 € / 39 €

120608 ons. 22.9-8.12 och 19.1-20.4 kl. 17.00-18.30 anmälan senast 15.9

Ryska är ett östslaviskt språk och det största av de slaviska språken. Det talas främst i Ryssland samt i tidigare sovjetiska delrepubliker. Ryska är ett officiellt språk i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan och även inom FN. Ryskan skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. Vi erbjuder dig en nybörjarkurs i ryska med Zhanna Bäck. Hon är en erfaren lärare i ryska. I kursen tränas grundläggande grammatik, uttal och vokabulär som tillämpas i enkla muntliga och skriftliga övningar.

D

Rysk konversation 120601 Närpes gymnasium ons. 22.9-8.12 och 19.1-20.4 Zhanna Bäck kl. 18.30-20.00 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 15.12 I kursen diskuterar vi olika ämnen på ryska för att öva upp vår verbala förmåga. Kursen riktar sig till dig som redan studerat några år (Ryska 3 och 4) eller redan har goda grundkunskaper i språket. Lekfull ryska 1 (4-7 år) 120602 Närpes stadshus tors. 30.9-2.12 och 27.1-31.3 Ekaterina Wester kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 23.9 Vill du lära dig ryska på ett roligt sätt tillsammans med Ekaterina? På kursen lär du dig ryska genom lekar, spel, sånger och andra aktiviteter. Kursen är riktad till dig i åldern 4-7 år som vill lära dig ryska.

34

Lekfull ryska 2 (8-12 år) 120603 Närpes stadshus tors. 30.9-2.12 och 27.1-31.3 Ekaterina Wester kl. 18.15-19.15 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 23.9 Vill du lära dig ryska på ett roligt sätt med Ekaterina? På kursen lär du dig ryska genom lekar, spel, sånger och andra aktiviteter. Kursen är riktad till dig i åldern 8-12 år som vill lära dig ryska.

ÖVRIGA SPRÅK Isländska Online Klara Hardardottir Kursavgift 36 € / 39 €

129906 tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 14.9

Drömmer du om en semester på Island? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på kurs med isländskan Klara Hardardottir som lär dig det vackra språket. Kursen är en fortsättningskurs. Klara översätter till svenska och engelska vid behov. Norska 1 129903 Online ons. 22.9-24.11 och 26.1-30.3 Pekka Toivonen kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 15.9 Norska är ett nordiskt språk som talas av ungefär 4,3 miljoner människor, främst i Norge där det är officiellt språk. Drömmer du om en semester i de norska fjällen? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på online kurs i norska för nybörjare med Pekka Toivonen! Kursen hålls online via Zoom. Länken till livesändningen via Zoom sänds till deltagarna på förhand. Kursbok: Ny i Norge.


Albanska 1 129904 Online mån. 20.9-29.11 och 17.1-25.4 Vida Prendi-Nikaj kl. 19.00-20.30 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 13.9 Albanska är ett språk som utgör en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen. Nu har du chansen att lära dig grunderna i det albanska språket. Kom på onlinekurs med albanskan Vida Prendi-Nikaj och lär dig bland annat alfabetet, nyttiga ord och uttryck du behöver för att kunna kommunicera på albanska. Undervisningsspråket är engelska. Kursen hålls online via Zoom. Länken till Zoom sänds till deltagarna på förhand. Lärarens material används under kursen. Mirësevini – välkommen! Italienska 1 Online Pekka Toivonen Kursavgift 36 €

120802 tors. 23.9-9.12 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 16.9

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 68 miljoner människor, varav de flesta i Italien, vilket gör italienska till det 25 mest talade språket i världen Drömmer du om en framtida semester i Italien? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Det här är en nybörjarkurs, där du lär dig grunderna. Kursen hålls online via videoverktyget Zoom cloud meeting. Länken till kurstillfällena via Zoom sänds till deltagarna på förhand. Om du använder telefon så behöver du ha Zoom appen nerladdad på telefonen.

KULTUR OCH LITTERATUR Bokcafé 130201 Närpes vuxeninstitut, tors. 16.9-2.12 och 13.1-28.4 Brita Näsström kl. 18.30-20.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 9.9 Vi träffas sex gånger - ungefär varannan vecka - och diskuterar intressanta och personliga läsupplevelser över en kopp kaffe. Deltagarna väljer själva vad de vill läsa samtidigt som de får boktips och läsinspiration. Nya deltagare är välkomna med! Vi träffas 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11 och 2.12 i matsalen i Närpes vuxeninstituts nya utrymmen. Kreativt skrivande Närpes gymnasium Tomas Karlsson Kursavgift 25 €

130202 ons. 6.10-24.11 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 29.9

Har du drömmar om att börja skriva? Skriver du redan, men känner att du behöver inspiration för att komma framåt? Vi skriver kortare texter – poesi, låttexter, memes och noveller. Varje kursdeltagare får skriva i den stil hen känner sig bekväm i. Kursens utformning kommer i stor utsträckning att skräddarsys utgående från deltagarnas intressen och önskemål. Tomas kan ge handledning i hur man kan nå ut med sina texter på nätet, i tidningar, i antologier, på en egen blogg eller websajt, genom att uppträda som estradpoet eller t.o.m. ge ut en bok.

Anmälan öppnas Anmälan till höstens kurser öppnas tisdag 7.9 kl. 17.00 Välkommen med din anmälan på vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon på 040-1600687, 0400-736075 och 040-1600632 35


INDIVIDUELL SPRÅKUNDERVISNING Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i åtta olika språk. Individuell undervisning är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra dina språkkunskaper oavsett nivå eller inriktning. Kursens upplägg anpassas efter din målsättning och dina förkunskaper. Undervisningsmaterial och övningar anpassas efter dina behov. Fem lektioner á 45 min kostar 80 euro, tio lektoner á 45 min kostar 150 euro. Eventuell annan tidpunkt eller kursplats är möjlig. Ta kontakt med kursledaren. Inom några av språken erbjuds också den individuella undervisningen som nätbaserad.

D

Svenska individuellt Närpes vuxeninstitut Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 150 €

D

Svenska individuellt Närpes vuxeninstitut Carola Lidman Kursavgift 150 €

120208 ons. 22.9-1.12 kl. 14.15-15.00 anmälan senast 15.9 120212 ons. 29.9-8.12 kl. 16.30-17.15 anmälan senast 22.9

Svenska individuellt 120209 Online mån. 27.9-29.11 och 31.1-11.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 15.00-15.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 20.9

Engelska individuellt 120306 Online tis. 21.9-23.11 och 25.1-5.4 Annika Lindfors kl. 18.00-18.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 14.9

D

Franska individuellt Närpes gymnasium Solomiya Tkach Kursavgift 80 €

D

Franska individuellt Närpes gymnasium Solomiya Tkach Kursavgift 80 €

D

D

D

D

D

D

Finska individuellt 120106 Närpes gymnasium mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Pekka Toivonen kl. 16.30-17.15 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 13.9 Finska individuellt 120107 Närpes gymnasium mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Pekka Toivonen kl. 17.30-18.15 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 13.9 Finska individuellt 120108 Närpes gymnasium mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Pekka Toivonen kl. 18.15-19.00 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 13.9

D

Finska individuellt 120109 Närpes gymnasium mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Pekka Toivonen kl. 19.15-20.00 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 13.9

D

120503 tis. 2.11-30.11 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 26.10 120502 tis. 2.11-30.11 kl. 19.15-20.00 anmälan senast 26.10

Ryska individuellt 120611 Närpes stadshus mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Zhanna Bäck kl. 16.00-16.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 13.9 Ryska individuellt 120609 Närpes stadshus tis. 21.9-23.11 och 25.1-5.4 Zhanna Bäck kl. 9.00-9.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 14.9 Ryska individuellt 120610 Närpes stadshus tis. 21.9-23.11 och 25.1-5.4 Zhanna Bäck kl. 10.00-10.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 14.9 Italienska individuellt 120801 Online tors. 23.9-2.12 och 20.1-31.3 Pekka Toivonen kl. 19.15-20.00 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 16.9

Finska individuellt 120110 Närpes gymnasium mån. 20.9-22.11 och 24.1-4.4 Pekka Toivonen kl. 20.00-20.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 14.9

Albanska individuellt 129905 Online ons. 22.9-1.12 och 19.1-30.3 Vida Prendi-Nikaj kl. 19.00-19.45 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 15.9

Finska individuellt 120111 Online ons. 22.9-1.12 och 19.1-30.3 Pekka Toivonen kl. 19.15-20.00 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 15.9

Norska individuellt 129902 Online ons. 22.9-1.12 och 26.1-6.4 Pekka Toivonen kl. 18.15-19.00 Kursavgift 150 € / 150 € anmälan senast 15.9

36


NÄTBASERADE KURSER

FÖRELÄSNINGAR Handvård och fotvård Online Sara Hellström Kursavgift 10 €

610101 mån. 27.9 och 4.10 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 20.9

Upplever du att dina naglar skivar sig, brister eller att huden på fötterna känns torr och spricker? Eller vet du inte hur du skall få nagellacket att bli jämnt? Kanske vill du bara unna dig lite avslappning i vardagen? Då är det här kursen för dig. Under två måndagar lär du dig hur, varför och med vad du bör sköta dina händer och fötter. Du får lära dig vad begreppen manikyr och pedikyr innebär samt hur du utför dessa med enkla medel hemma. Ingen förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar. Grundkurs i aktiesparande  Online  Matilda Hassel  Kursavgift 10 €

001001 ons. 6.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 24.9

aktier fungerar i praktiken. Efter kursen vet du vad du ska titta efter när du väljer aktier att placera i och vilka alternativ du har för att påbörja ett placerande. Föreläsningen varvas med praktiska uppgifter. Kursen hålls av Marthaförbundets ekonomirådgivare. Planetär hälsa – så kan vi och vår planet må bättre 001006 Online tors. 28.10 Mikaela Grotenfeldt-Enegren kl. 18.30-20.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 19.10 Klimatförändringen, den minskande biologiska mångfalden och andra miljöproblem påverkar människors hälsa och välmående. Läkaren och forskaren Mikaela Grotenfelt-Enegren ger en inblick i de många sambanden mellan klimat, natur och människors hälsa. Hon berättar också hur vi kan värna om både miljön och vår egen hälsa genom sundare matvanor, vardagsmotion och andra hållbara val i vardagen.

Att placera i aktier kan kännas främmande och osäkert. Under den här föreläsningen går vi igenom grunderna i aktieplaceringar, vad man bör tänka på och hur

Beredskap för att övergå till digitala kurser På grund av den rådande situationen är vi vid vuxeninstitutet förberedda på att övergå till undervisning via nätet vid behov. De kurser som fortsätter som distanskurser är i kursprogrammet märkta med D . Distansundervisningen sker främst via Zoom Cloud Meeting och vid vuxeninstitutet kan vi ge dig stöd för att använda denna tjänst. Utgångspunkten är att de flesta kurser vid behov ska kunna fortsätta som nätundervisning. Om det inte är möjligt skjuts de resterande kursgångerna framåt eller inhiberas. 37


SPRÅK Svenska 1, grupp 1 Online Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 25 €

120204 fre. 24.9-3.12 kl. 13.00-13.45 anmälan senast 17.9

Svenska 1, grupp 2 Online Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 25 €

120205 sön. 19.9-21.11 kl. 19.00-19.45 anmälan senast 14.9

Nu kan du gå på grundkurs i svenska på distans och lära dig att tala och skriva svenska via Zoom. Kursbok: Mål 1 från början av boken. Alla kursdeltagare bjuds in till en grupp på Facebook. Länken till livesändningen via Zoom finns alltid i Facebook-gruppen redan på förhand. Skriv på svenska Online Mona-Lisa Björkbacka Kursavgift 15 €

120211 varannan lör. 18.9-27.11 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 11.9

Vill du öva dig på att skriva olika typer av texter om dig själv, om din vardag, fakta och fantasi? Du skriver texterna hemma. Vi träffas på Zoom varannan vecka. Du får tips och ideér för ditt skrivande. Vi diskuterar vanliga skrivfel. Du får stöd och mallar för att uppnå bättre resultat i ditt skrivande. Kursen är lämplig för dig som redan kan en del svenska eller deltagit i Svenska 1. Kursen är riktad till invandrare. Kursen hålls online via Zoom. Länken till kurstillfällena via Zoom sänds deltagarna på förhand. Italienska 1 Online Pekka Toivonen Kursavgift 36 €

120802 tors. 23.9-9.12 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 16.9

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 68 miljoner människor, varav de flesta i Italien, vilket gör italienska till det 25 mest talade språket i världen Drömmer du om en framtida semester i Italien? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Det här är en nybörjarkurs, där du lär dig grunderna. Kursen hålls online via videoverktyget Zoom cloud meeting. Länken till kurstillfällena via Zoom sänds till deltagarna på förhand. Om du använder telefon så behöver du ha Zoom appen nerladdad på telefonen.

38

Isländska Online Klara Hardardottir Kursavgift 36 € / 39 €

129906 tis. 21.9-30.11 och 18.1-19.4 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 14.9

Drömmer du om en semester på Island? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på kurs med isländskan Klara Hardardottir som lär dig det vackra språket. Kursen är en fortsättningskurs. Klara översätter till svenska och engelska vid behov. Albanska 1 129904 Online mån. 20.9-29.11 och 17.1-25.4 Vida Prendi-Nikaj kl. 19.00-20.30 Kursavgift 36 € / 39 € anmälan senast 13.9 Albanska är ett språk som utgör en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen. Nu har du chansen att lära dig grunderna i det albanska språket. Kom på onlinekurs med albanskan Vida Prendi-Nikaj och lär dig bland annat alfabetet, nyttiga ord och uttryck du behöver för att kunna kommunicera på albanska. Vida är en erfaren lärare. Undervisningsspråket är engelska. Kursen hålls online via Zoom. Länken till Zoom sänds till deltagarna på förhand. Lärarens material används under kursen. Mirësevini – välkommen! Norska 1 129903 Online ons. 22.9-24.11 och 26.1-30.3 Pekka Toivonen kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 25 € anmälan senast 15.9 Drömmer du om en semester i de norska fjällen? Vill du lära dig nyttiga fraser och uttryck att använda på resan? Kom på online kurs i norska för nybörjare med Pekka Toivonen! Kursen hålls online via Zoom. Länken till livesändningen via Zoom sänds till deltagarna på förhand. Kursbok: Ny i Norge.

INDIVIDUELL SPRÅKUNDERVISNING Behöver du förbättra dina kunskaper på kort tid eller fokusera på ett visst område? Vuxeninstitutet erbjuder individuell undervisning i åtta olika språk. Se sidorna 32-33 vilka språk vi erbjuder denna höst och vilka av dem vi erbjuder som nätbaserad undervisning.


MOTION OCH HÄLSA M

Yoga för styrka och flexibilitet 830172 Online ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Ingrida Grigaityte kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Under denna yogatimme tränar vi på att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vi övar olika yogaställningar och gör andningsövningar som löser spänningar och gör kroppen rörligare, smidigare och starkare. Kursledaren undervisar på engelska.

M

Yoga för lugn och harmoni 830173 Online ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Ingrida Grigaityte kl. 19.35-20.35 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Passet består av andningsträning, mjuka yogarörelser, avslappning och meditation. Vi lägger extra fokus på att minska stress och oro i kropp och sinne med mycket vila mellan övningarna. Inga förkunskaper av yoga behövs. Kursen lämpar sig för dig som vill förbättra ditt välmående, få ökad energi och bli mer harmonisk. Kursledaren undervisar på engelska.

M

Helkroppsträning med pilatesboll 830132 Online tors. 16.9-2.12 Ann-Charlotte Backholm kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 10.9 Helkroppsträning med pilatesboll är en mycket skonsam och funktionell träningsform med stort fokus på bålmuskulaturen. Övningarna byggs upp successivt för att passa såväl nybörjare som dig som är mer träningsvan. Du behöver en stor pilatesboll och matta.

M

Träning för rygg, nacke och axlar 830133 Online tors. 16.9-2.12 Ann-Charlotte Backholm kl. 19.35-20.35 Kursavgift 25 € anmälan senast 10.9

M

Söndagsträning 830126 Online sön. 19.9-5.12 Emilia Johansson kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 15.9 Välkommen med på varierande söndagsträning med Emilia! Passet har hög intensitet och högt tempo, men du kan anpassa tempot och övningarna enligt dina egna förutsättningar. Fokus är uthållighet för både styrka och kondition men även flexibilitet. Du behöver ha en matta och hantlar eller kettlebell. Ingen kurs 7.11.

HYBRIDKURSER En del av vuxeninstitutets kurser erbjuds samtidigt som närundervising och som onlinekurser. Dessa kurser kallas hybridkurser och ger dig som inte kan vara i kurslokalen ändå en möjlighet att vara en del av gemenskapen. Se närmare kursbeskrivning under ämneskategorin Motion och hälsa.

D H Yoga Söff Thuy Luu Kursavgift 33 € / 36

830116 tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 14.9

D H M

Core mer utmanande 830137 Rangsby f.d. skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Josefin Båskman kl. 19.30-20.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9

D H M

Styrka och rörlighet 830138 Töjby f.d. skola tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Laura Harju kl. 18.00-19.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9

M D H

Lätt gymnastik 830135 Helenelunds byagård ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Laura Harju kl. 18.45-19.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9

Detta pass är uppbyggt specifikt för att stärka djupa mag-, rygg och nackmuskler som stabiliserar ryggraden, samt för ökad rörlighet. Träningen kompletteras med olika övningar för kroppens övriga hållningsmuskler som även fungerar som stöd för vårt skelett. Passet innehåller inga hopp eller löpning. Timmen passar speciellt bra för dem som har problem med ryggen, men den passar också andra som vill få en starkare och mer flexibel rygg. Du behöver matta och käpp (ca 1 m).

39


NÄTBASERA ALUEEN VERK Närpes vuxeninstitut, Malax-Korsnäs MI, Vasa medborgarinstitut Alma, Korsholms vuxeninstitut, Kristinestads MI och Vörå MI erbjuder många nätbaserade kurser för dig! Här hittar du några av kurserna, men besök institutens webbplatser för att ta del av hela kursutbudet. Anmälan till kurserna enligt institutens egna anvisningar.

Norska 1 online

22.9-24.11 kl.17-18

Skriv på svenska online vuxeninstitutet.narpes.fi

18.9-27.11 kl.10-10:45

Viltvård för jägarexamen online 21.9-2.11 kl. 8:30-20:45

Biogas som fordonsbränsle, online mi.malax.fi

1.11 kl.18:30-19:30

Painonhallinta verkossa 8.9-17.11 klo 17-18

Yoga in English Online 6.9-8.11 kl. 18-19:15

Pilates verkossa

9.9-18.11 klo 17-18

Kehonhuolto E verkossa 10.9-3.12 klo 10-11:30

Française 2, conversation en ligne 7.9-16.11 kl. 17:45-18:45

vasa.fi/alma

40


Kurserna presenteras inom projektet Institutet 3.0, finansierat av UBS. Kurssit esitellään Institutet 3.0 projektissa, joka on Opetusministeriön rahoittama.

AT I NEJDEN RKKOKURSSIT Närpiön aikuisopisto, Maalahden-Korsnäsin kansalaisopisto, Vaasan kansalaisopisto Alma, Mustasaaren aikuisopisto, Kristiinankaupungin kansalaisopisto ja Vöyrin kansalaisopisto tarjoavat monia verkkokursseja sinulle!

Täältä löydät muutamia kursseja, mutta opistojen verkkosivuilta löytyy koko kurssitarjonta. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu kunkin opiston omien ohjeiden mukaisesti.

Mat från Italien | Ruokaa Italiasta 20.11 kl./klo 15-19

Hatha yoga

15.9-24.11 kl. 20-21

Vinyasa Flow Yoga

13.9-15.11 kl./klo 19:15-20:15

vuxeninstitutet.korsholm.fi

Venäjän kielen alkeet, aakkoset, kielioppi, matkailusanastoa ja fraaseja 15.9-8.12 klo 18-19:30

Luovan kirjoittamisen viikonloppukurssi (tekstilajit) 5.11 klo 18- 20:30 & 6.11. klo 10-15

Luovan kirjoittamisen viikonloppukurssi (novelli) 8.10. klo 18.20:30 & 9.10. klo 10-15

kristinestad.fi/medborgarinstitutet

Conversación en español

16.9-2.12 & 13.1-21.4 kl.18-18:45

Teckenspråk grund

15.9-17.11 kl.18-20:15

Musiklekis hemma

17.9-26.11 kl.12-12:30 vora.fi/mi

41


SUOMENKIELINEN TIEDOTE

Imoittautuminen Kaikille kursseille ja luennoille on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen kursseille alkaa tiistaina 7.9. klo 17.00 verkossa vuxeninstitutet.narpes.fi tai puhelimitse 040-1600687. Mikäli kurssille tai luennolle ei ole tullut riittävästi ennakkoilmoittautumisia, kurssi perutaan ja kanslia ilmoittaa asiasta ilmoittautuneille tekstiviestitse tai sähköpostitse. Tunnuksella D merkityt kurssit siirtyvät etäopetukseen tartuntatilanteen sitä vaatiessa ja näiden kurssien kurssimaksu laskutetaan kurssiohjelmassa ilmoitetun hinnan mukaisesti. Kurssien alkamisesta ei lähetetä ilmoittautuneille erillistä muistutusta, vaan kurssit alkavat kurssiohjelmassa ilmoitettuina päivinä ja kellonaikoina. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista. Lukuvuosi Syyslukukausi alkaa torstaina 10.9. Syyslomalla 12.-18.10. ei pidetä kursseja. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 11.1. Hiihtolomalla 1.-7.3. ja pääsiäislomalla 2.-5.4. ei pidetä kursseja. Maksut Kaikki kurssimaksut laskutetaan, paitsi luennot, jotka maksetaan paikan päällä. Saat laskun postitse kurssin käynnistyttyä. Kursseista, jotka voivat siirtyä etäopetukseen, laskutetaan täys kurssimaksu kurssin käynnistyttyä. Kyseiset kurssit on merkitty kurssiohjelmaan tunnuksella D kurssin nimen edessä. Kurssit, joita ei voi toteuttaa etäopetuksena, laskutetaan kurssin päätyttyä.

42

Peruutus Ennakkoilmoittautuminen on sitova! Jos et pääse tulemaan kurssille, jolle olet ilmoittautunut, muista perua se ajoissa. Viimeistään kurssin tai luennon viimeisenä ilmoittautumispäivänä voit perua kurssin maksutta. Jos peruutus tapahtuu sen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Poikkeuksena kuitenkin sairastumistapaukset. Peruutus tehdään aina suoraan kansliaan (puhelimitse tai sähköisesti), ei opettajalle.Koko lukukauden pituisissa kursseissa (10 viikkoa tai sitä pidemmät kurssit) voidaan ensimmäistä kurssitilaisuutta pitää ”kokeilukertana”. Kurssitilaisuuden peruuntuminen Jos opettaja sairastuu, kanslia yrittää ensi tilassa löytää tilalle sijaisen. Jos sijaista ei ole käytettävissä, kanslia ilmoittaa osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä, että oppitunti on peruuntunut. Aikuisopisto ei takaa, että peruuntunut oppitunti korvataan uudella kurssitilaisuudella. Vakuutukset Närpiön kaupunki vakuuttaa aikuisopiston opiskelijat. Materiaalikustannukset Käytännön kursseihin ja ruoanlaittokursseihin lisätään materiaali- tai raaka-ainekulut. Nämä maksetaan käteisellä suoraan kurssiohjaajalle. Kurssitoiveet Otamme vastaan kurssitoiveita verkkosivustollamme tai voit olla yhteydessä suoraan kansliaan. Kerro, jos haluaisit itse pitää kurssin tai anna vinkkejä kursseista, joita toivoisit meidän järjestävän.


SUOMENKIELISET KURSSIT

Hopeantaonta 140101 Närpiön yläkoulu la 27.11. ja 11.12. klo 9.00-16.00 Arto Kallionpää su 28.11. ja 12.12. klo 10.00-15.00 Kurssimaksu 45 € ilm. 18.11. mennessä Tavoitellaan perinteisiä hopeasepäntaitoja taidokkaasti käsityönä erilaisin työtekniikoin. Matkaan lähdetään työkohteen valinnalla, valmiiden mallien tai omien suunnitelmien pohjalta. Toteutettavat korutyöt voivat olla yksinkertaisia ja selkeitä. Hopeana käytetään 925 koruhopeaa, joka on kaunis ja taipuu monenlaiseen muotoon. Työ on toiveiden täyttämistä ja avaa näkemyksiä korunvalmistuksen vaiheista. Posliinimaalaus 140302 Pirttikylän koulu ti 21.9.-30.11. ja 11.1.-12.4. Marja Piispanen klo 18.30-21.00 Kurssimaksu 43 € / 46 € ilm. 16.9. mennessä Maalataan posliinisille käyttö- ja koriste-esineille opiskelijan toiveiden mukaisesti laaja-alaisesti ideoiden, kokeillen sekä toteuttaen niin vanhoja kuin modernejakin kuvioita. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Posliinimaalaus 140303 Nämpnäsin monitoimitalo joka toinen ma 20.9.-29.11. Marja Piispanen klo 18.30-21.00 Kurrsimaksu 28 € ilm. 13.9. mennessä Maalataan posliinisille käyttö- ja koriste-esineille opiskelijan toiveiden mukaisesti laaja-alaisesti ideoiden, kokeillen sekä toteuttaen niin vanhoja kuin modernejakin kuvioita. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi.

Huonekaluverhoilu 140401 c/o Merja Salmikivi ke 15.9.-1.12. ja 12.1.-13.4. Merja Salmikivi klo 10.00-13.15 Kurssimaksu 50 € / 60 € ilm. 12.9. mennessä Huonekaluverhoilu 140402 c/o Merja Salmikivi ti 21.9.-30.11. ja 11.1.-12.4. Merja Salmikivi klo 17.30-20.45 Kurssimaksu 50 € / 60 € ilm. 16.9. mennessä Vaihdamme tuolien ja sohvien kankaita ja täytteitä perinteisin menetelmin. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi.

M D H

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta 830138 Töjbyn entinen koulu ti 21.9.-30.11. ja 11.1.-12.4. Laura Harju klo 18.00-19.00 Kurssimaksu 25 € / 28 € ilm. 16.9. mennessä Tunnin aikana harjoitellaan lihaskuntoa monipuolisesti tabata-tyyliin sekä lisätään koko kehon liikkuvuutta oman hengityksen tahdissa. Tunti sopii kaiken kuntoisille. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi. Tasapaino ja voimaharjoittelu 830218 Länsi Närpiön koulu to 23.9.-2.12. ja 20.1.-13.4. Laura Harju klo 17.00-17.45 Kurssimaksu 25 € / 28 € ilm. 16.9. mennessä Tuolijumppa seisten ja istuen. Tehdään tasapainoa kehittäviä harjoitteita ja lisätään kehon liikkuvuutta sekä vahvistetaan tasapainoa tukevia lihaksia. Suunnattu senioreille. Opetuskielenä sekä suomi että ruotsi.

43


TURVALLISESTI KURSSEILLA

Tiedon mahdollisista muutoksista saat helpoiten verkkosivuiltamme tai somekanaviemme kautta. Lähetämme myös viestin puhelinnumeroon, jonka olette antaneet ilmoittautuessanne – pitäkää siksi huolta, että yhteystietonne ovat ajan tasalla ja oikein. Noudatamme THL:n, valtiovallan ja Närpiön kaupungin ohjeita. Aikuisopisto pidättää oikeuden muuttaa kurssipäivämääriä, kurssipaikkoja ja ryhmäkokoja, mikäli sen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista. Osallistumisensa voi perua maksutta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Pyydämme, että: •

Pysyt kotona, jos sinulla on minkäänlaisia vilustumisoireita

Pidät turvavälit muihin kurssilaisiin ja kurssin vetäjään

Peset kätesi saapuessasi kurssipaikalle ja kurssin jälkeen tai käytät käsidesiä, jos kurssitilassa ei ole saatavilla juoksevaa vettä

Noudatat viranomaisten kasvomaskisuosituksia

Olemme aikuisopistolla pyrkineet lisäämään verkkokurssien määrää voidaksemme tarjota sisältöä useimmista aihepiireistä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua toimintaan myös, vaikka ei voi/ uskalla osallistua lähiopetukseen. Vallitsevan tilanteen vuoksi Aikuisopisto on päivittänyt kursseille osallistumisen ehtojaan. Useimmat kurssit voivat lähtökohtaisesti tarvittaessa jatkua etäopetuksena verkossa. Mikäli se ei ole mahdollista, jäljellä olevat kurssikerrat lykätään tai perutaan. Jos kurssi joudutaan perumaan, eli jos etäopetus ei ole mahdollista, korjataan kurssimaksua vastaamaan tarjottujen oppituntien lukumäärää. Ilmoittautuessasi kurssille hyväksyt nämä ehdot. Ennen syyslukukauden alkua ja sen aikana tarjoamme sinulle tukea, jotta voit osallistua opetukseen myös sen siirtyessä verkkoon.

44


IT-KUNSKAP

IT-KUNSKAP DATOR Vardagsdata 1 Närpes stadshus - Datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340101 ons. 22.9-1.12 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 15.9

Datakurs för dig som inte är van vid datorer men som vill lära dig hur en dator används. Du får i lugn takt lära dig använda tangentbordet och grunderna i textbehandling. Du får också bekanta dig med internet och lära dig hitta information. Du får lära dig skriva och skicka e-post med bilder. Inga förhandskunskaper krävs. Kursen riktar sig till seniorer. I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening. Vardagsdata 2 Närpes stadshus - Datasalen Britt Lind Kursavgift 48 €

340102 ons. 22.9-1.12 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 15.9

Under kursen lär du dig arbeta med bilder och foton på datorn. Vi bekantar oss också med e-tjänster på internet, bl.a. banker, fpa, skattebyrån och resebyråer samt tjänster för hälsouppgifter och elektroniska recept. Du lär dig också hur man sätter in säljeller köpannonser på internet. Kursdeltagarnas egna önskemål om kursinnehållet beaktas också. Grundkunskaper (Grundkurs, Vardagsdata 1 eller motsvarande) i data behövs.

Få ordning på dina digitala foton 340103 Stadshuset, datasalen tis. 5.10-2.11 Britt Lind kl. 9.30-12.00 Kursavgift 38 € anmälan senast 28.9 Aldrig tidigare har vi tagit så mycket bilder som vi gör i dag. De flesta har med sig en riktigt bra kamera i mobilen överallt och det är lätt att fånga fina stunder på bild och film. Men hur ska man få ordning på alla dessa bilder och filmer? Hur sparar man bilderna och organiserar dem på ett säkert och bra sätt? På den här kursen går vi igenom organisering och system för digitala foton, hur man sparar bilder i molntjänster och hur man gör bildspel eller en fotobok.

D

Kortfilm Närpes vuxeninstitut Maria Mannfolk Kursavgift 17 €

119803 ons. 3.11-17.11 kl. 18.00-20.15 anmälan senast 27.10

Vi planerar en kortfilm; skriver manus och bygger upp en berättelse, planerar scener och rekvisita, lär oss bildvinklar och ljussättning samt filmar vår kortfilm. Därefter redigerar vi vårt filmmaterial på dator. Vi jobbar enskilt eller i grupper. Ta med en smarttelefon, kompaktkamera, systemkamera (med filmfunktion) eller videokamera att filma med. OBS! Det behövs rejält med minne för filmmaterial, t.ex. 4-8 GB minneskort. Kursen riktar sig till deltagare i alla åldrar.

I kursen deltar en IT-stödperson från Närpes pensionärsförening.

45


SMARTTELEFONER

SURFPLATTAN

Smarttelefoner 1 Närpes vuxeninstitut Stefan Holm Kursavgift 28 €

Surfplattan 1 Närpes vuxeninstitut Stefan Holm Kursavgift 28 €

340301 fre. 17.9-29.10 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 12.9

Under denna nybörjarkurs får du bekanta dig med de viktigaste och mest användbara funktionerna i din Android smarttelefon. Ta med din Androidsmarttelefon till kursen. Smarttelefoner 2 Närpes vuxeninstitut Stefan Holm Kursavgift 28 €

340302 fre. 5.11-10.12 kl. 9.30-12.00 anmälan senast 29.10

Vill du lära dig mer om vad du kan använda din Android smarttelefon till? Vi använder appar och funktioner som färdigt finns i din smarttelefon samt installerar nya appar och lär oss att använda dessa. Ta med din Android smarttelefon till kursen.

340201 fre. 17.9-29.10 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 12.9

Denna kurs passar dig som är nybörjare och vill lära dig hur man använder en surfplatta. Vi lär oss använda olika program som kan vara till hjälp för att organisera din vardag. Vi lär oss också att använda e-posten, kalendern, kontakter, påminnelse, kartor och internet. Ta med egen surfplatta. Surfplattan 2 Närpes vuxeninstitut Stefan Holm Kursavgift 28 €

340202 fre. 5.11-10.12 kl. 13.00-15.30 anmälan senast 29.10

Denna kurs passar dig som har deltagit i nybörjarkursen eller som redan är bekant med surfplattan. Ta med egen surfplatta. Surfplattan 3 Närpes vuxeninstitut Stefan Holm Kursavgift 25 €

340203 tors. 16.9-14.10 kl. 18.00-20.00 anmälan senast 12.9

Denna kurs passar dig som kan grunderna i att använda surfplattan och vill lära dig mer om hur du kan använda olika webbtjänster, appar och underhållning på surfplattan. Ta med egen surfplatta.

Målet för kurserna inom IT är att ge kursdeltagarna verktyg för att kunna vara delaktiga i alla delar av samhället, också det som kräver kunnande i dator- och internetanvändning.

Förmånssedlar som betalningsmedel Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Se sista sidan för mera information. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. 46


VÄLKOMMEN IN TILL OSS! Vuxeninstitutets nya verksamhetspunkt finns i centrum av Närpes i Närpes Sparbanks västra byggnad, där Nissfolks affär tidigare verkade. I lokalen som är nyrenoverad och fräsch, finns både kansliutrymmen och klassrum. På dagarna används klassrummen i huvudsak för Söffs linjer i svenskaundervisning och på kvällarna för många av vuxeninstitutets kurser. Vi som jobbar inom Vuxeninstitutet hoppas att den fria bildningen fortsättningsvis ska inspirera och locka folk till att gå på kurs och att denna plats ska bli en ny och trevlig mötesplats för Närpes stads invånare.

47


MATLAGNING

Örtvandring 410302 Norrnäs UF mån. 6.9 Anita Storm kl. 18.00-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 2.9

Grillkurs - Pjelax Pjelax f.d. sparbank Raymond Wesander Kursavgift 25 €

Under vandringen får deltagaren lära sig örtkunskap, som innefattar örter och vilda växters namn, användningsområden och historia inom medicin. Vi smakar på och diskuterar hur man tar tillvara, förvarar och använder örterna på ett säkert sätt. Obs! Anmälan är öppen fr.o.m. 24.8.

Ta din grillteknik till en ny nivå! På den här kursen grillar vi kött, fisk och grönsaker både på gasgrill och på kolgrill. Ingredienskostnader (15 €) ingår i kursavgiften.

Sushikurs 810203 Närpes gymnasium tors. 23.09 Rochie Malunes kl. 18.00-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 16.9 Sushi är en japansk maträtt bestående av kokt rundkornigt ris som smaksätts med en vinägerblandning och kombineras vanligtvis med fisk, rom, skaldjur och grönsaker. På kursen lär vi oss att rulla maki och uramaki och hur man lagar nigiri. Ingredienskostnader tillkommer. Älgen från skog till bord Närpes vuxeninstitut Anita Storm Kursavgift 10 €

410303 tors. 23.9 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 14.9

Är du älgjägare eller intresserad av att lära dig namnen på olika styckdetaljer? Var på djuret finns de olika delarna? Vilka av älgens delar kan du bara visa för stekpannan och vilka skall puttra i grytan i flera timmar? Under föreläsningen får du även lära dig mer om hygien, mörning, paketering och frysning av kött.

48

Grillkurs - Sidbäck Sidbäcks bystuga Raymond Wesander Kursavgift 25 €

810205 tis. 28.9 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 21.9

810206 tors. 30.9 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 23.9

Ta din grillteknik till en ny nivå! På den här kursen grillar vi kött, fisk och grönsaker både på gasgrill och på kolgrill. Ingredienskostnader (15 €) ingår i kursavgiften.

På matlagningskurserna får du kunskap om olika livsmedel, matlagningsmetoder, redskap, tekniker och mattrender. Genom praktiskt arbete ökar du din kunskap och lär dig laga mångsidig, näringsrik och hållbar mat på ett ekonomiskt sätt.


Läckert över öppen eld Tjärlax stugby Anita Storm Kursavgift 10 €

810208 mån. 27.9 kl. 17.00-20.00 anmälan senast 20.9

Kom med på en härlig kväll utomhus! På kursen tillreder vi mat av höstens råvaror i stek- och wokpanna över öppen eld. Anita lär ut hur man planerar, förbereder och tillreder en mångsidig middag i det fria. I slutet av kvällen avnjuter vi det vi har lagat tillsammans. Klä dig bekvämt och varmt enligt vädret. Ingredienskostnader tillkommer. Fisk i fokus Polarfilé Olika ledare Kursavgift 33 €

810202 tis. 28.9-9.11 kl. 18.00-21.00 anmälan senast 21.9

På den här kursen lär vi oss laga fisk- och skaldjursrätter till både vardag och fest. Kursen består av temakvällar med olika ledare. Vid varje kurstillfälle lagar vi ett par rätter med fisk som huvudingrediens. Kom med på en varierande och lärorik kurs i trevligt sällskap! Ingredienskostnader tillkommer. Baka med surdeg Närpes gymnasium Emilia Back Kursavgift 22 €

810201 lör. 2.10-sön.3.10 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 24.9

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om surdegsbakning. Under en helg kommer vi att fördjupa oss i surdegsstarter, mjölkvalitet, jästider och framförallt så kommer vi att baka en massa gott med inspiration från Italien. Pizza, focaccia, tortano och ciabatta är några av bröden vi kommer att baka. Ta med en surdegsstart om du har, men kursledaren tar också med. Ingredienskostnader tillkommer. Tårtkurs 810207 Närpes gymnasium tors. 21.10-22.10 Elisabeth Wilson kl. 10.00-13.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 14.10 En höstlovskurs för barn i åk 3-6 som tycker om att baka. Första dagen bakar vi tårtbotten, förbereder fyllningarna och planerar hur vi vill dekorera våra tårtor. Andra dagen monterar vi ihop tårtan och dekorerar den. Vid dekoreringen låter vi kreativiteten flöda fritt och prövar på nya sätt att göra tårtan både god och vacker. Tårtan får du sedan ta hem och bjuda familjen på. Ta med egna dekoreringsredskap om du har. Ingredienskostnader tillkommer.

49


ALLMÄNNA ÄMNEN

ALLMÄNNA ÄMNEN Örtvandring 410302 Norrnäs UF mån. 6.9 Anita Storm kl. 18.00-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 2.9

Kurs i permakultur – teori och praktik 410101 Närpes vuxeninstitut mån. 20.9-18.10 Magdalena Lindroos kl. 18.00-19.30 Kursavgift 22 € anmälan senast 13.9

Under vandringen lär deltagaren sig örtkunskap, som innefattar örter och vilda växters namn, användningsområden och medicinhistoria. Vi smakar, diskuterar om hur man tar tillvara, förvarar och använder örterna på ett säkert sätt. Obs! Anmälan är öppen fr.o.m. 24.8.

Odla hållbart och naturenligt med hjälp av permakulturens principer. Du får en introduktion till trädgårdsodling med permakultur som utgångspunkt där jordhälsa, biologisk mångfald och samarbete med ekosystemet står i fokus. Vi går igenom grundläggande etik och tankesätt kring odling och gör även praktiska uppgifter i den egna trädgården samt ett studiebesök till Magdalenas trädgård. Vi lär oss om örtspiraler, upphöjda odlingsbäddar, samplantering av olika grödor och mycket mer.

Svampplockning Söff Sven-Erik Bernas Kursavgift 10 €

410304 lör. 2.10 kl. 10.00-14.00 anmälan senast 24.9

Vill du veta mer om svampar och svampplockning? Sven-Erik Bernas som är en erfaren svampplockare guidar oss genom svampskogen. Vi träffas vid Söffparkeringen kl. 10.00 och samåker till svampplockningsstället. Ta med matsäck. Schampo- och balsamkakor 610102 Närpes vuxeninstitut ons. 22.9 Anita Storm kl. 18.00-21.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 15.9 Schampokakor är schampo i fast form – man skippar helt enkelt vatten och gör i stället en fast koncentrerad kaka som man löddrar upp i duschen. En schampokaka är inte samma sak som en schampotvål. som görs som en vanlig kallrörd hantverkstvål, med oljor, vatten och lut. En schampokaka görs däremot med tensider och bindningmedel. Balsamkakor är riktigt balsam men i form av en fast koncentrerad kaka som aktiveras i kontakt med vatten. Materialkostnader 10-15 € tillkommer.

50

Handvård och fotvård Online Sara Hellström Kursavgift 10 €

610101 mån. 27.9 och 4.10 kl. 18.00-19.30 anmälan senast 20.9

Upplever du att dina naglar skivar sig, brister eller att huden på fötterna känns torr och spricker? Eller vet du inte hur du skall få nagellacket att bli jämnt? Kanske vill du bara unna dig lite avslappning i vardagen? Då är det här kursen för dig. Under två måndagar lär du dig hur, varför och med vad du bör sköta dina händer och fötter. Du får lära dig vad begreppen manikyr och pedikyr innebär samt hur du utför dessa med enkla medel hemma. Ingen förkunskap behövs och kursen passar alla åldrar.


PERSONLIG UTVECKLING M

Skogsbad 610104 Vargberget tors. 16.9-30.9 Mikaela Mickels kl. 18.00-19.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 10.9 Under våra skogsbad vandrar vi för hälsa och själslig återhämtning. Vi kombinerar vandring i naturen med att ta in allt det vackra vår näromgivning har att erbjuda. I naturen hittar vi lugn och hämtar energi. Skogsbad förenar mindfulness med närvaro i naturen.

D

Mindfulness och stresshantering 830136 Trollebo daghem ons. 22.9-17.11 Maria Karlå kl. 18.30-20.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 17.9

Längtar du efter harmoni och närvaro i ditt liv? Behöver du strategier för att hantera stress och oro i din vardag, på arbetet, i familjen och i dina relationer? Eller är du mest nyfiken på mindfulness  och hur du kan nå mer fokus och inre lugn?  Detta är en kurs för dig som vill utveckla din medvetna närvaro och direkt efter kursstart börja praktisera det i livets olika situationer.  Du ökar din förmåga till avslappning, koncentration och fokus, kroppskännedom och självkänsla. Du blir bättre på att lyssna på dig själv, känna in dina behov och att tillgodose dem. 

Mindful self compassion - självomhändertagande Stenbackens skola Maria Karlå Kursavgift 10 €

610105 lör. 16.10 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 10.10

Välkommen på en förmiddag i medveten närvaro som kommer fyllas med olika mindfulnessmeditationer och övningar i självmedkänsla. Detta blir en riktig 'ta hand om dig själv'-förmiddag. Där vi tränar på att ge oss själva omsorg och vänlighet. Då vi släpper taget om vår inre kritiker. Syftet med förmiddagen är att du skall få testa hur det är att vara din egen bästa vän och lära dig enkla metoder som du kan använda i din vardag. Självmedkänsla hjälper dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran i stället för kritik. Ta med liggunderlag och filt, och klä dig i bekväma kläder. Andas i naturen 610103 Vargberget / Tjärlax naturstig lör. 11.9 och 18.9 Jennie Wilson, Anna-Sara Sidbäck kl. 10.00-12.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 7.9 Vi kan leva i upp till en månad utan mat, nästan tio dagar utan vatten, men högst fyra till fem minuter utan syre. Vi tar ca 20.000 andetag per dag, så det lönar sig alltid att investera i sin andning. Oavsett hur ditt liv ser ut så får du hälsofördelar av att prioritera återhämtning. Det är inte stressen i vårt liv som gör oss sjuka, det är bristen på återhämtning. Vi träffas två lördagar och utforskar vår andning på olika sätt. Det första tillfället hålls på Vargberget och det andra tillfället hålls vid Tjärlax naturstig.

Kategorin Allmänna ämnen innehåller kurser inom ett brett ämnesområde. Kursutbudet varierar från år till år, även om många av kurserna återkommer.

51


FÖRSTA HJÄLPEN

HUNDKURSER

Livräddande första hjälpen Stadshuset Harriet Harf Kursavgift 60 €

Vardagslydnad för valpar och unghundar - nybörjarkurs 410305 Övermark ishockeyrink mån. 20.9-18.10 Jennifer Snickars kl. 18.00-19.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 13.9

610201 mån. 27.9 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 20.9

Under kvällen behandlas grunderna för livräddande första hjälpen. Efter genomgången kurs får du ett intyg över dina kunskaper i livräddande första hjälpen enligt FRK:s kriterier. Kursen passar också dig som behöver förnya ditt första hjälpenintyg. Intyget ingår i kursavgiften. Första hjälpen 1 Online / Stadshuset Harriet Harf Kursavgift 80 €

610202 mån. 18.10 och 25.10 kl. 17.30-20.45 anmälan senast 13.9

Lär dig grunderna i första hjälpen. Att ha kunskaper i första hjälpen gör det tryggare för dig ifall någon i din närhet drabbas av en plötslig sjukdomsattack eller råkar ut för en olycka. Detta är en ny form av kurs. Första hjälpen 1 omfattar 16 lektioner. I denna kurs gör du teoridelen (åtta lektioner) hemma genom självstudier online i egen takt. Vi träffas i oktober och gör praktiska övningar där du övar det du lärt dig under studierna hemma. Intyget ingår i kursavgiften.

RESOR Resa till Tyynelä tomtegård 140152 Eugmo, Larsmo fre. 26.11 Anne-Marie Söderback kl. 8.00-17.30 Kursavgift 45 € anmälan senast 16.11 Vi besöker Tyynelä tomtegård, som är beläget i Eugmo, Larsmo och upplever en sagolik julstämning. På tomtegården kan du också titta in i leksaks-, kostym- och vävmuseer. Vi äter lunch på restaurang Strandis och stannar på kaffepaus i Oravais. Lunch, resa och inträde ingår i avgiften. Loppisresa 130205 Seinäjoki fre. 22.4 Mona-Lisa Björkbacka kl. 8.00-17.30 Anne-Marie Söderback anmälan senast 11.4 Kursavgift 25 € Kom med och utforska loppisarna i Seinäjoki fredagen den 22.4!

52

Att vara hundägare är ett stort ansvar som innebär att man ska kunna tillgodose hundens alla behov och se till att hunden har ett socialt beteende som är önskvärt när den är i kontakt med andra människor och djur. För att detta ska ske så krävs det att du tränar din hund. På kursen går vi igenom grundläggande moment som kan behövas i vardagen för att få en fungerande relation mellan ägare och hund. Vi tränar till exempel att gå fint i koppel, att vänta och bli inkallad. Träna hundmöten Övermark ishockeyrink Jennifer Snickars Kursavgift 17 €

410306 mån. 20.9-18.10 kl. 19.00-20.00 anmälan senast 13.9

Behöver din hund träna på att passera andra hundar på promenaden? Kastar sig hunden ut i kopplet med förhoppningen att få hälsa eller ger din hund den mötande hunden en rejäl utskällning? På den här kursen tränar vi på att lugnt och sansat passera andra hundar.


MOTION & HÄLSA

Bollspel för damer 830139 Simhallssalen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Linnéa Strand kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9

M D H

Välkommen med på denna nya kurs som passar både yngre och äldre damer som vill röra på sig, svettas och ha roligt tillsammans! Kursen består av en mix av bollsporter som fotboll, innebandy, basket och volleyboll.

På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet med fokus på de djupa stabiliserande musklerna i bål och höft. Pulsen är hög på båda passen men detta senare pass är mycket mer utmanande. Ta med hantlar och miniband om du har, annars kan du köpa av Josefin.

Blandad träning för herrar 830141 Simhallssalen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Sead Teir Ustić kl. 19.30-20.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Välkommen med på denna nya kurs som passar både yngre och äldre som vill röra på sig, svettas och ha roligt tillsammans! Passet inleds med uppvärmning och styrketräning och sedan spelar vi olika bollsporter som fotboll, innebandy, basket och volleyboll.

M D

Core 830130 Rangsby f.d. skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Josefin Båskman kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9 På coretimmen tränar vi styrka, stabilitet, balans och rörlighet med fokus på de djupa stabiliserande musklerna i bål och höft. Pulsen är hög och lockar garanterat fram svetten. Ta med hantlar och miniband om du har, annars kan du köpa av Josefin.

Core mer utmanande 830137 Rangsby f.d. skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Josefin Båskman kl. 19.30-20.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9

M

Herrgymnastik 830119 Yttermark skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Fredrik Sandgren kl. 19.30-20.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9 Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor. Sega gubbar Olika kursplatser Roland Back Kursavgift 33 € / 36 €

830143 tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 16.9

Kursen Sega gubbar består av sportiga aktiviteter för pigga män. Målet för kursen är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursens innehåll utgörs hösten 2021 till största delen av utomhusaktiviteter såsom vandringsleder, byavandringar, motionstrappa, utegym m.m.

53


M DH

Styrka och rörlighet 830138 Töjby f.d. skola tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Laura Harju kl. 18.00-19.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9

Herrgymnastik 830118 Stenbackens skola ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Kenth Norrgård kl. 20.00-21.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9

Välkommen med och träna styrka och rörlighet på ett mångsidigt och varierande sätt enligt tabatametoden. Kursen passar för alla och övningarna anpassas enligt egna förutsättningar. Undervisningsspråk är svenska och finska.

Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela kroppen och passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Ta med innegympaskor.

Bowling för vuxna 830115 Närpes bowlinghall tis. 5.10-2.11 Guy Rosenholm, Kim Norrgård kl. 19.00-20.00 Kursavgift 35 € anmälan senast 27.9 Missa inte bowlingkursen som lär dig mera om bowlingens grunder och tränar din förmåga att slå ner fler käglor. Kursen riktar sig till dig som är helt nybörjare eller till dig som har bowlat tidigare och vill utveckla din teknik. Pigga damer Olika kursplatser Hilkka Maija Sjögård Kursavgift 33 € / 36 €

830153 ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 kl. 10.00-11.30 anmälan senast 10.9

Sportiga aktiviteter för pigga damer. Målet för kursen är att aktivera daglediga kvinnor och inspirera till friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Höstterminen 2021 består programmet till stor del av utomhusaktiviteter. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Första kurstillfället samlas gruppen vid Öjskogsparken.

M DH

Lätt gymnastik 830135 Helenelunds byagård ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Laura Harju kl. 18.45-19.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9 Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen samt rygg- och nackvänliga övningar som stärker musklerna.

Anpassad bowling Närpes bowlinghall Christer Granström Kursavgift 40 €

830117 varannan tors. 16.9-25.11 kl. 17.30-18.30 anmälan senast 8.9

Välkommen med på denna anpassade bowlingkurs. Vi har roligt då vi bowlar tillsammans! Kursen ordnas i samabete med DUV.

M

Helkroppsträning med pilatesboll 830132 Online tors. 16.9-2.12 Ann-Charlotte Backholm kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 10.9 Helkroppsträning med pilatesboll är en mycket skonsam och funktionell träningsform med stort fokus på bålmuskulaturen. Övningarna byggs upp successivt för att passa såväl nybörjare som dig som är mer träningsvan. Du behöver en stor pilatesboll och matta.

M

Träning för rygg, nacke och axlar 830133 Online tors. 16.9-2.12 Ann-Charlotte Backholm kl. 19.35-20.35 Kursavgift 25 € anmälan senast 10.9 Detta pass är uppbyggt specifikt för att stärka djupa mag-, rygg och nackmuskler som stabiliserar ryggraden, samt för ökad rörlighet. Träningen kompletteras med olika övningar för kroppens övriga hållningsmuskler som även fungerar som stöd för vårt skelett. Passet innehåller inga hopp eller löpning. Timmen passar speciellt bra för dem som har problem med ryggen, men den passar också andra som vill få en starkare och mer flexibel rygg. Du behöver matta och käpp (ca 1 m).

Symbolförklaring I kursprogrammet finns symboler framför kursernas namn som berättar hur undervisningen i just den kursen fortsätter vid eventuella covid19-restriktioner i regionen. Vi följer rekommendationer från VSVD:s coronasamordningsgrupp, regionförvaltningsverket och stadens pandemigrupp.

D

= kursen övergår till distansundervisning och full kursavgift faktureras för samtliga kursdeltagare.

H = kursen erbjuds samtidigt som närundervisning och som distanskurs. M = kursen hör till motionspasset. Se sida 63. 54


Konditionsboxning 830103 Västra Närpes skola tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Jennie Wilson kl. 18.00-19.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Välkommen med på ett fartfyllt boxningspass! Vi tränar parvis och använder oss av handskar och mittsar för att slå och sparka. Vi varvar boxningen med tempohöjare och muskelövningar för att få till ett riktigt bra helkroppspass. Att hyra utrustning kostar 10 € / termin och betalas direkt till kursledaren.

M D Kroppsviktsträning 830146 Västra Närpes skola tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Jennie Wilson kl. 19.05-20.05 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9

Footbic 830142 Wellness Fysio sön. 17.10 Joanna Åström kl. 10.30-12.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 8.10 Tröttnar dina fötter snabbt eller har du ont i dina fötter? Svaga fötter kan orsaka smärttillstånd överallt i kroppen inte bara i benen. Med footbic aktiverar vi fotbladets små muskler som i dagens samhälle inte får jobba tillräckligt när vi använder för styva skor. Footbic främjar blodcirkulationen och upprätthåller rörligheten i fotbladets små leder. Om fötterna kommer i en bra ställning mår även knäna och höfterna bättre. Under denna kortkurs bekantar vi oss med övningar för att stärka hela nedre extremiteterna.

Kroppsviktsträning är ett högintensivt pass där vi skapar förutsättningar för att kroppen ska kunna utföra alla de vardagliga rörelser den är byggd för. Vi tränar med endast kroppen som motstånd. Träningen kan utföras utan hopp och passar alla. Ta med matta. Aqua hiit Simhallen Ann-Charlotte Backholm Kursavgift 22 €

830131 lör. 18.9-4.12 kl. 12.00-12.45 anmälan senast 10.9

Aqua hiit består av effektiv och skonsam intervallträning i vatten med fokus på styrka, kondition och rörlighet. Passar dig som tycker om vattenträning och vill ha högre intensitet än klassisk vattengymnastik. Träningen sker i stora bassängen.

M

Söndagsträning 830126 Online sön. 19.9-5.12 Emilia Johansson kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € anmälan senast 15.9 Välkommen med på varierande söndagsträning med Emilia! Passet har hög intensitet och högt tempo, men du kan anpassa tempot och övningarna enligt dina egna förutsättningar. Fokus ligger på uthållighet för både styrka och kondition men även flexibilitet. Du behöver ha en matta och hantlar eller kettlebell. Ingen träning 7.11.

55


YOGA, GARUDA, PILATES OCH AVSLAPPNING D

Garuda och pilates 830196 Närpes gymnasium mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Johnny Wahlsberg kl. 17.30-18.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9 Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates.

D Garuda 830140 Wellness fysio tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Rosanna Rosenholm kl. 9.15-10.15 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 15.9 Garuda är en träningsform som förbättrar styrka, smidighet och lugn. Vi jobbar med att öka vår kroppsmedvetenhet för att kunna skapa en god hållning. Medveten andning får blodcirkulationen i kroppen att öka. Andningen används också som kraft i de olika momenten. Garudan passar alla oberoende tidigare träning. Den passar även dem som har olika besvär i rörelseorganen.

D H Yoga Söff Thuy Luu Kursavgift 33 € / 36

Mindful self compassion - självomhändertagande Stenbackens skola Maria Karlå Kursavgift 10 €

610105 lör. 16.10 kl. 10.00-13.00 anmälan senast 10.10

Välkommen på en förmiddag i medveten närvaro som kommer fyllas med olika mindfulnessmeditationer och övningar i självmedkänsla. Detta blir en riktig 'ta hand om dig själv'-förmiddag. Där vi tränar på att ge oss själva omsorg och vänlighet. Då vi släpper taget om vår inre kritiker. Syftet med förmiddagen är att du skall få testa hur det är att vara din egen bästa vän och lära dig enkla metoder som du kan använda i din vardag. Självmedkänsla hjälper dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran i stället för kritik. Ta med liggunderlag och filt, och klä dig i bekväma kläder.

56

830116 tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 14.9

Yoga hjälper dig att bli stark, rörlig, närvarande och harmonisk. Det är en träningsform som bygger på ett flöde av rörelse och andetag med fokus på närvaro. Rörelserna är hämtade från de fysiska yogatraditionerna och utförs helt utifrån dina egna förutsättningar. Vi avslutar med lugnande avslappning. Kursen hålls enbart online 28.9. Hållning och andning Närpes vuxeninstitut Susanna Maris Kursavgift 10 €

830125 tis. 21.9-12.10 kl. 17.30-18.30 anmälan senast 14.9

Under kursen får du tips och inspiration på hur du kan försöka förbättra din hållning och effektivera din andning. Vi tränar sittande och stående. Att förbättra sin hållning och andning ger många positiva effekter på hela kroppen.


D

Mindfulness och stresshantering 830136 Trollebo daghem ons. 22.9-17.11 Maria Karlå kl. 18.30-20.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 17.9

Längtar du efter harmoni och närvaro i ditt liv? Behöver du strategier för att hantera stress och oro i din vardag, på arbetet, i familjen och i dina relationer? Eller är du mest nyfiken på mindfulness  och hur du kan nå mer fokus och inre lugn?  Detta är en kurs för dig som vill utveckla din medvetna närvaro och direkt efter kursstart börja praktisera det i livets olika situationer.  Du ökar din förmåga till avslappning, koncentration & fokus, kroppskännedom och självkänsla. Du blir bättre på att lyssna på dig själv, känna in dina behov samt att tillgodose dem. 

D

D

Morgonyoga 830197 f.d. Westerbacks bilaffär tors. 16.9-2.12 o. 13.1-14.4 Mikaela Mickels kl. 8.00-9.00 Kursavgift 30 € / 33 € anmälan senast 9.9 Starta dagen med yoga! Vi väcker kroppen med rörelser som sträcker ut och stärker. Genom att andas medvetet får vi ett lugnare och mer balanserat sinne. Vi skapar förutsättning för att möta dagen på ett positivt sätt.

Garuda och pilates grupp 1 830128 Övermark skola ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Johnny Wahlsberg kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9

Avslappning 830134 Närpes vuxeninstitut ons. 3.11-24.11 Susanna Maris kl. 17.30-18.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 27.10

D

Uppmjukande och avslappnande övningar sittande och stående i lugn takt. Vi fokuserar på bättre hållning, effektiverad andning förmågan att slappna av.

Garuda och pilates grupp 2 830186 Övermark skola ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Johnny Wahlsberg kl. 19.30-20.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 10.9 Vi tränar styrka, smidighet, koordination och kondition för att förebygga rygg- och nackbesvär och stärka musklerna med inspiration från yoga, garuda och pilates.

M

Yoga för styrka och flexibilitet 830172 Online ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Ingrida Grigaityte kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Under denna yogatimme fokuserar vi på att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vi övar olika yogaställningar och gör andningsövningar som löser spänningar och gör kroppen rörligare, smidigare och starkare. Kursledaren undervisar på engelska.

M

Yoga för lugn och harmoni 830173 Online ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Ingrida Grigaityte kl. 19.35-20.35 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9 Detta pass består av andningsträning, mjuka yogarörelser, avslappning och meditation. Vi lägger extra fokus på att minska stress och oro i kropp och sinne med mycket vila mellan övningarna. Inga förkunskaper av yoga behövs för att gå kursen. Kursen lämpar sig för dig som vill förbättra ditt välmående, få ökad energi och bli mer harmonisk. Kursledaren undervisar på engelska.

D

Gym för andetaget f.d. Westerbacks bilaffär Mikaela Mickels Kursavgift 17 €

830151 ons. 29.9-20.10 kl. 18.30-19.30 anmälan senast 22.9

Med andetaget i fokus utforskar vi olika tekniker för att främja syreintaget i kroppen. Genom att medvetet fokusera på andningen skapar vi förutsättningar för en bättre hälsa, minska stressnivåer och öka koncentrationsförmågan. Passar alla. Liggande, sittande och stående positioner ingår vid kurstillfällena.

M D

Söndagsyoga 830174 Närpes gymnasium sön. 19.9-28.11 och 16.1-24.4 Ingrida Grigaityte kl. 18.30-19.30 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9 Vi ger oss själva en skön avslutning på helgen och veckan genom att yoga tillsammans med Ingrida. Vi lär oss att balansera och kontrollera kropp och sinne. Vinyasa Flow är en dynamisk och flödande yogastil. Ta med egen träningsmatta och gärna även en filt, en kudde och en vattenflaska.

57


KURSER UTOMHUS M

Trappträning Vargberget Stefan Bärnas Kursavgift 10 €

830114 tis. 21.9-12.10 kl. 18.00-19.00 anmälan senast 14.9

Har du provat på att gå eller springa i trapporna på Vargberget? Trappträning kan varieras på många olika sätt och ger dig därför en mångsidig träning för hela kroppen. Under denna kurs får vi tips och inspiration.

M

Trappträning för seniorer 830101 Vargberget tis. 21.9-5.10 Stefan Bärnas kl. 10.00-11.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 14.9 Att röra på sig ute tillsammans är roligt! Välkommen med att under tre veckor i höst motionera i Vargbergets motionstrappor. Träningen är anpassad för seniorer. Våra vandringsleder Olika kursplatser Anne-May Westerlund Kursavgift 22 €

830199 tors. 16.9-14.10 kl. 17.30-19.00 anmälan senast 9.9

Att motionera tillsammans med andra är roligt och att röra sig i naturen minskar stressen. En promenad i naturen stärker inte bara kroppen utan gör oss också lugnare och ger bättre sömn. Välkommen med under fem höstkvällar för att bekanta dig med olika vandringsleder i Närpes och i grannkommunerna. Första träffen är på Vargberget.

M

Skogsbad 610104 Vargberget tors. 16.9-30.9 Mikaela Mickels kl. 18.00-19.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 10.9

Löpskola 830198 Olika platser tors. 16.9-28.10 Stefan Bärnas kl. 17.30-18.30 Kursavgift 17 € anmälan senast 9.9 Denna kurs passar dig som provat på löpning och som orkar springa kortare sträckor men som vill förbättra din löpteknik och din kondition på ett säkert sätt. Vi springer och går i korta intervaller. Vi går också igenom hållning och teknik och tränar styrka för att stärka muskler och leder för att minska skaderisken. Löpskola för löpvana Olika platser Stefan Bärnas Kursavgift 22 €

830102 tors. 16.9-28.10 kl. 18.30-20.00 anmälan senast 9.9

Tillsammans tar vi vår löpning till en ny nivå! Våra träffar kommer att vara en rolig blandning av sprintlopp, koordinationsövningar, stegringslopp, rörlighetsträning, hopp och muskeluthållighet. Kursen passar dig som redan orkar löpa fem km. Första kurskvällen träffas vi vid Mosedals idrottsområde. Andas i naturen 610103 Vargberget / Tjärlax naturstig lör. 11.9 och 18.9 Jennie Wilson, Anna-Sara Sidbäck kl. 10.00-12.00 Kursavgift 17 € anmälan senast 7.9 Vi kan leva i upp till en månad utan mat, nästan tio dagar utan vatten, men högst fyra till fem minuter utan syre. Vi tar ca 20.000 andetag per dag, så det lönar sig alltid att investera i sin andning. Oavsett hur ditt liv ser ut så får du hälsofördelar av att prioritera återhämtning. Det är inte stressen i vårt liv som gör oss sjuka, det är bristen på återhämtning. Vi träffas två lördagar och utforskar vår andning på olika sätt. Det första tillfället hålls på Vargberget och det andra tillfället hålls vid Tjärlax naturstig.

Under våra skogsbad vandrar vi för hälsa och själslig återhämtning. Vi kombinerar vandring i naturen med att ta in allt det vackra vår näromgivning har att erbjuda. I naturen hittar vi lugn och hämtar energi. Skogsbad förenar mindfulness med närvaro i naturen.

Förmånssedlar som betalningsmedel Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar och tar emot e-passi. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@ narpes.fi. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. 58


TRÄNING PÅ GYMMET D Cirkelträning 830154 Wellness fysio mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Joanna Åström kl. 10.30-11.30 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 15.9 Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretchning och avslappning. Träningen passar dig om har god rörelse- och funktionsförmåga.

D Rörlighetsträning 830156 Wellness fysio mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Joanna Åström kl. 11.30-12.15 Kursavgift 40 € / 45 € anmälan senast 15.9 Känner du dig stel när du gör vissa rörelser, som om rörelsen är begränsad? Eller känner du av stela och spända muskler? Genom att rörlighetsträna mjukar du upp kroppen och blir friskare, gladare och minskar skaderisken.

D

Rörlighetsträning och styrka - med fokus på ryggen 830192 Wellness fysio mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Rosanna Rosenholm kl. 15.15-16.15 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 15.9 Under kursen tränar vi styrka och smidighet i hela kroppen för att sträva efter en bättre rörlighet och hållning. Extra fokus sätts på ryggens rörlighet och stabilitet. Rörelserna görs stående, sittande och liggande på matta. Vi varierar träningen med olika redskap såsom gummiband, vikter och yogablock. Redskap finns på plats.

MM

Pump MG Depån Jennie Wilson Kursavgift 50 €

830104 mån. 20.9-29.11 kl. 16.15-17.00 anmälan senast 13.9

Pump är effektiv träning som utförs i gymmets gruppträningssal med stepbräda och skivstång. Vi inleder träningen med uppvärmning med lätta vikter på skivstången, för att värma upp kroppen och förbereda musklerna för träningen. Under timmen fokuserar vi på kroppens stora muskelgrupper så att hela kroppen får en allsidig träning.

MM

Cirkelträning på gym 830148 Lady gym mån. 20.9-29.11 Ida Söderback kl. 16.15-17.15 Kursavgift 50 € anmälan senast 13.9 Passet består av cirkelträning på gymmaskiner blandat med träning med fria vikter. På ett tryggt och säkert sätt tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Kursen passar alla eftersom man själv kan välja intensiteten. Ta med inneskor och vattenflaska.

MM

Gymträning för män 830157 MG Depån tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Muhamed Gutic kl. 16.00-17.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 15.9 Välkommen med på cirkelträning för män. Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrkeoch konditionsträning i form av cirkelträning.

MM

Onsdagsgym 830162 MG Depån ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Muhamed Gutic kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 9.9 Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning. Vi avslutar passet med stretchning.

MM D Intensiv helkroppsträning 830129 Wellness fysio lör. 18.9-4.12 och 15.1-23.4 Josefin Båskman kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 Passet består av varierande och inspirerande helkroppsträning för dem som vill utmana sig själva lite extra. Vi tränar både styrka och uthållighet.

MM D Helkroppsträning 830127 Wellness fysio lör. 18.9-4.12 och 15.1-23.4 Josefin Båskman kl. 11.00-12.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 På denna kurs tränar vi hela kroppen med hjälp av fria vikter. Träningen anpassas efter just dina förutsättningar. Kursen passar damer och herrar, unga och gamla. Ta med inneskor och vattenflaska.

Gymavgift Gymavgiften ingår i kursavgiften om inget anat anges. De gymkurser som hör till motionspasset kräver två stämplar för att kompensera gymavgiften. 59


MOTIONSKURSER FÖR BARN Blandad gympa för barn 6-8 år 830111 Övermark skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Ville Laine kl. 17.30-18.15 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9

Nybörjarsimning 830121 Simhallen tis. 21.9-30.11 Jennifer Norrgård kl. 16.45-17.30 Kursavgift 22 € anmälan senast 13.9

Välkommen på gympa för barn i åldern 6-8 år där vi på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet.

Till denna grupp är barn som vågar röra sig självständigt i vattnet och kan simma eller dyka två meter välkomna. Målet med gruppen är att barnen skall lära sig simma 10 meter. Föräldrarna har ansvar för barnen i omklädnings- och duschutrymmet. Simläraren hämtar barnen vid dörren ut till simbassängen.

Blandad gympa för barn 9-12 år 830124 Övermark skola mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Ville Laine kl. 18.15-19.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9

Simteknik för barn grupp 1 Simhallen Jennifer Norrgård Kursavgift 22 €

Välkommen på gympa för barn i åldern 9-12 år där vi på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet.

Kursen riktar sig till dig som kan simma 25 m och som vill utveckla din simteknik. Vi tränar bröst-, rygg- och frisim. Under kursen finns möjlighet att pröva på att ta simmärken. Ta med simglasögon.

Styrketräning för barn och unga 830105 MG Depån mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Muhamed Gutic kl. 15.15-16.15 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 Kursen består av stärkande träning för fysisk utveckling och kroppshållning och är anpassad för barn och ungdomar i åldern 11-15 år. Ta med vattenflaska och handduk. Gymavgiften ingår i kursavgiften. Bekanta dig med vattnet Simhallen Jennifer Norrgård Kursavgift 22 €

830120 tis. 21.9-30.11 kl. 16.00-16.45 anmälan senast 13.9

På denna kurs får barn från 4 år och uppåt bekanta sig med vattnet. Barnens vattenvana tränas genom grundläggande övningar i simning och vattenlekar. Föräldrarna har ansvar för barnen i omklädnings- och duschutrymmet. Simläraren hämtar barnen vid dörren ut till simbassängen.

Idrottsdagar 830147 Gymnasiet / Simhallen ons. och tors. 20.10-21.10 Ville Laine kl. 9.30-13.45 Kursavgift 30 € anmälan senast 14.10 Vi är aktiva tillsammans under två höstlovsdagar! Programmet är varierat och vi bowlar, tränar styrka, spelar olika bollspel och upplever rörelseglädje tillsammans. Vi är ute så mycket som möjligt. Kursen riktar sig till barn i åk 1-6. Ta med egen lunch.

60

Simteknik för barn grupp 2 Simhallen Jennifer Norrgård Kursavgift 22 €

830122 tis. 21.9-30.11 kl. 17.30-18.15 anmälan senast 13.9

830123 tis. 21.9-30.11 kl. 18.15-19.00 anmälan senast 13.9

Kursen riktar sig till dig som kan simma 200 m och som vill utveckla din simteknik. Vi tränar bröst-, ryggoch frisim. Under kursen finns möjlighet att försöka ta distansmärken. Ta med simglasögon. Bowling för barn och unga 10-15 år 830106 Närpes bowlinghall tis. 21.9-30.11 och 11.1-15.3 Guy Rosenholm, Kim Norrgård kl. 18.00-19.00 Kursavgift 45 € / 45 € anmälan senast 14.9 Kom med på bowlingkurs och ha roligt och lär dig bowla! Vi går igenom grundläggande teknik som hur man släpper klotet, siktar för att kunna slå en strike och hur man spärrar. Kul med boll (6-8 år) 830107 Stenbackens skola ons. 22.9-8.12 och 13.1-13.4 Ville Laine, Salah Ibrahim kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 15.9 Vi gör övningar som på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet. Varje gång spelar vi också ett bollspel. Kul med boll (9-12 år) 830108 Stenbackens skola ons. 22.9-8.12 och 12.1-13.4 Ville Laine, Salah Ibrahim kl. 18.00-19.00 Kursavgift 25 € anmälan senast 15.9 Vi gör övningar som på ett lekfullt och roligt sätt tränar motorik, koordination och rörlighet. Varje gång spelar vi också ett bollspel.


Innebandy åk 6-8 830110 Simhallssalen tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Ville Laine, Salah Ibrahim kl. 16.00-17.00 Kursavgift 25€ anmälan senast 9.9 Kom med och spela innebandy. Vi inleder med teknikträning och avslutar med spel. Kursen riktar sig till unga i åk 6-8. Innebandy för barn i åk 2-5 830109 Simhallssalen tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Ville Laine, Salah Ibrahim kl. 17.00-18.00 Kursavgift 25 € / 28€ anmälan senast 9.9 Kom med och bekanta dig med innebandy. Vi värmer upp utan klubba och har sedan olika övningar för att lära oss använda boll och klubba för att utveckla vår teknik. Varje gång avslutar vi med spel. Ta med egen innebandyklubba. Kickboxning för barn MG Depån Jarkko Jussila Kursavgift 50 €

830113 fre. 17.9-3.12 och 15.1-9.4 kl. 16.00-17.00 anmälan senast 10.9

Välkommen med på kurs och lär dig grunderna i kickboxning tillsammans med den trefaldige världsmästaren. Kursen passar för barn i åldern 10-14 år. Kickboxning är en tuff och effektiv träningsform som kombinerar slag från boxning och sparktekniker från karate. Lekinriktad friidrott 830144 Simhallssalen / Mosedal lör. 18.9-27.11 Julia Sydholm och Malin Gullström kl. 16.00-17.30 Kursavgift 18 € anmälan senast 13.9 Välkommen med på denna kurs där fokus ligger på rörelseglädje med lekar och övningar som utvecklar kroppskontroll och teknik hos barnen. Vid varje träff övar vi någon friidrottsteknik, bl.a. hopp, kast, löpning och häck. Kursen riktar sig till barn i åk 3-5 och ordnas i samarbete med Kraft friidrott som subventionerar kursavgiften för deltagarna. Vi inleder hösten i simhallssalen och de gånger vädret tillåter är vi på Mosedal. De anmälda får meddelande om kursplatsändringar. Stärkande träning för unga MG Depån Vladan Zlatkovic Kursavgift 50 €

830149 sön. 19.9-28.11 kl. 11.00-12.00 anmälan senast 13.9

Är du aktiv inom någon idrott? Denna kurs är ett bra komplement för dig som aktivt tränar t.ex. fotboll. Vi tränar i gymmets gruppträningssal och träningen består av stärkande och skadeförebyggande övningar för dig som är 13-16 år. Gymavgiften ingår i kursavgiften.

61


TRÄNING FÖR SENIORER Balansträning grupp 1 830330 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Camilla Ulfvens kl. 9.00-9.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 16.9 Balansträning grupp 2 830331 Närpes vuxeninstitut tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Camilla Ulfvens kl. 10.00-10.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 16.9 God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktiga bl.a. för att undvika fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kursen passar speciellt bra för dig som känner dig lite stel och vill förbättra din balans.

M

D

Pilates grupp 1 Söff Johnny Wahlsberg Kursavgift 22 € / 25 €

D

Pilates grupp 2 Söff Johnny Wahlsberg Kursavgift 22 € / 25 €

830213 tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 kl. 9.00-9.45 anmälan senast 13.9 830214 tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 kl. 10.00-10.45 anmälan senast 13.9

Pilates passar alla. Träningen är skonsam för lederna och fokuserar på att stärka de inre mag- och ryggmusklerna samt bäckenbotten. Seniorgympa f.d. Westerbacks bilaffär Jennie Wilson Kursavgift 30 €

830215 fre. 17.9-3.12 kl. 9.30-10.30 anmälan senast 10.9

Trappträning för seniorer 830101 Vargberget tis. 21.9-5.10 Stefan Bärnas kl. 10.00-11.00 Kursavgift 10 € anmälan senast 14.9

Vi gympar i en liten grupp och med lätt pulshöjning tränar vi rörlighet, styrka och balans.

Att röra på sig ute tillsammans är roligt! Välkommen med att under tre veckor i höst motionera i Vargbergets motionstrappor. Träningen är anpassad för seniorer.

kl. 17.30-18.30 kursavgift 10 €

Balans- och styrketräning 830216 Västra Närpes skola tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Laura Harju kl. 17.00-17.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9 På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga för att förbättra balansen och rörligheten, samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke/ axlar. Klä dig i mjuka kläder!

62

Balansträning Olika kursplatser Susanna Maris

Kursen består av lättsam balansträning för äldre. Vi tränar sittande och stående, alltid med möjlighet att få hålla i sig. Även lite lätt hjärngympa hinner vi med! Anmälan senast en vecka innan kursstart vid respektive plats. 22.9 Närpes vuxeninstitut 29.9 Velkmoss byagård 6.10 Pjelax f.d. sparbank

830219 830217 830220


GYMTRÄNING FÖR SENIORER Träning på gym är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av musklerna förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Vi inleder timmen med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning. Vi avslutar passet med stretchning och avslappning. Gymavgiften ingår i kursavgiften om inget annat anges.

Gymträning 7 830207 MG Depån tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Anne-May Westerlund kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 Gymträning Rangsby 830218 Rangsby f.d. skola fre. 17.9-3.12 och 15.1-16.4 Camilla Ulfvens kl. 10.00-11.00 Kursavgift 25 € / 28 € anmälan senast 13.9. Gymavgift tillkommer.

Gymträning 1 830201 MG Depån mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Anne-May Westerlund kl. 10.45-11.45 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 Gymträning 2 830202 MG Depån mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Anne-May Westerlund kl. 11.45-12.45 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 13.9 Gymträning 3 830203 MG Depån, tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-May Westerlund kl. 9.00-10.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 14.9 Gymträning 4 830204 MG Depån tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-May Westerlund kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 14.9 Gymträning 5 Ladygym Eva-Lis Mård Kursavgift 50 € / 55 €

830205 tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 kl. 10.00-11.00 anmälan senast 14.9

Gymträning 6 830206 Ladygym ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Camilla Ulfvens kl. 10.00-11.00 Kursavgift 50 € / 55 € anmälan senast 8.9

Målet med vuxeninstitutets kurser inom motion och hälsa är att främja våra kursdeltagares hälsa och inspirera till fysiskt och psykiskt välmående. Vi erbjuder motionskurser för alla åldrar, på olika nivåer.

63


VATTENGYMNASTIK Vattengymnastik är en skonsam motionsform som lämpar sig för alla. Vi tränar till medryckande musik och du får röra på dig på ett roligt och effektivt sätt. Simhallsavgift tillkommer. Vattengymnastik grupp 1 830301 Simhallen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Anne-May Westerlund kl. 13.15-14.00 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 14.9 Vattengymnastik grupp 2 830302 Simhallen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Anne-May Westerlund kl. 14.00-14.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 14.9 Vattengymnastik grupp 3 830303 Simhallen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Johanna Thomasfolk kl. 16.45-17.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 14.9 Vattengymnastik grupp 4 830304 Simhallen mån. 20.9-29.11 och 10.1-11.4 Johanna Thomasfolk kl. 17.30-18.15 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 14.9 Vattengymnastik grupp 5 830305 Simhallen tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-May Westerlund kl. 14.15-15.00 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 15.9 Vattengymnastik grupp 6 830306 Simhallen tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-May Westerlund kl. 15.00-15.45 Kursavgift 22 €/ 25 € anmälan senast 15.9 Vattengymnastik grupp 7 830307 Simhallen tis. 21.9-30.11 och 11.1-12.4 Anne-May Westerlund kl. 15.45-16.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 15.9

Vattengymnastik grupp 10 830310 Simhallen ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Anne-May Westerlund kl. 13.00-13.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 9.9 Vattengymnastik grupp 11 830311 Simhallen ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Anne-May Westerlund kl. 13.45-14.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 9.9 Vattengymnastik grupp 12 830312 Simhallen ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Anne-May Westerlund kl. 14.30-15.15 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 9.9 Vattengymnastik grupp 13 830313 Simhallen ons. 15.9-1.12 och 12.1-13.4 Anne-May Westerlund kl. 16.00-16.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 9.9 Vattengymnastik grupp 15 830315 Simhallen tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Johanna Thomasfolk kl. 16.45-17.30 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9 Vattengymnastik grupp 16 830316 Simhallen tors. 16.9-2.12 och 13.1-14.4 Johanna Thomasfolk kl. 17.30-18.15 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 10.9 Vattengymnastik grupp 17 830317 Simhallen fre. 17.9-3.12 och 15.1-16.4 Anne-May Westerlund kl. 12.30-13.15 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 13.9 Vattengymnastik grupp 18 830318 Simhallen fre. 17.9-3.12 och 15.1-16.4 Anne-May Westerlund kl. 13.15-14.00 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 13.9 Vattengymnastik grupp 19 830319 Simhallen fre. 17.9-3.12 och 15.1-16.4 Anne-May Westerlund kl. 14.00-14.45 Kursavgift 22 € / 25 € anmälan senast 13.9

Förhållningsregler i simhallen Alla som deltar i vattengymnastikkurser i simhallens terapibassäng ska duscha, även håret, innan man går i bassängen. Vill man inte duscha håret måste man använda badmössa. Detta för att kunna bibehålla rent vatten med mindre kemikalier tillsatta. Hösten 2021 har undervisningsgrupperna färre deltagare än vanligt. Grupperna skall inte mötas i duschutrymmet och kurstiderna är satta så att ni väntar på att föregående grupp avslutar sin undervisning vid stora bassängens kortsida. 64


MOTIONSPASSET

Variera din träning med ett motionspass! Genom att anmäla dig till kursen Motionspass (830150) kan du delta i flera av våra motionskurser utan att anmäla dig till de enskilda kurserna. Ett motionspass kostar 30 € och då kan man delta tolv tillfällen i kurser märkta med M. Kurser som hålls på MG Depån och Wellnessfysio är markerade med två MM och då går två deltagandetillfällen av ditt motionspass. Det är viktigt att du uppger den e-postadress som du använder regelbundet samt mobiltelefonnummer. Meddelanden om förändringar i gympakurser som tillhör motionspasset sänds per e-post. Samhällsläget gör att ändringar kan komma snabbt och vi behöver vara flexibla gällande kurserna som hör till motionspasset. Följ med läget på vuxeninstitutet.narpes.fi.

Måndag

MM MM M M M

Pump Cirkelträning på gym Core Core mer utmanande Herrgymnastik

kl. 16.15-17.00 kl. 16.15-17.15 kl. 18.30-19.30 kl. 19.30-20.30 kl. 19.30-20.30

MG Depån Lady gym Rangsby f.d. skola Rangsby f.d. skola Yttermark skola

kl. 16.00-17.00 kl. 18.00-19.00 kl. 10.00-11.00 kl. 18.00-19.00

MG Depån Töjby f.d. skola Vargberget Vargberget

Onsdagsgym Lätt gymnastik Yoga för styrka och flexibilitet Yoga för lugn och harmoni

kl. 10.00-11.00 kl. 18.45-19.30 kl. 18.30-19.30 kl. 19.35-20.35

MG Depån Helenelunds byagård Online Online

Kroppsviktsträning Helkroppsträning med pilatesboll Träning för rygg, nacke och axlar Skogsbad

kl. 19.05-20.05 kl. 18.30-19.30 kl. 19.35-20.35 kl. 18.00-19.30

Västra Närpes skola Online Online Utomhus

Intensiv helkroppsträning Helkroppsträning

kl. 10.00-11.00 kl. 11.00-12.00

Wellness fysio Wellness fysio

Söndagsyoga Söndagsträning

kl. 18.30-19.30 kl. 18.30-19.30

Närpes gymnasium Online

Tisdag

MM Gymträning för män M Styrka och rörlighet M Trappträning för seniorer M Trappträning Onsdag

MM M M M

Torsdag

M M M M

Lördag

MM MM Söndag

M M

65


BOKBUSSENS TIDTABELL Måndag (udda veckor) 16.8, 30.8, 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 20.12 Yttermark daghem Vasav. 764 Yttermark skola Uljensv. 2 Bostället Boställsv. 1 Päivis Åv. 7-9

9.00-9.40 9.45-12.30 13.45-14.15 14.25-14.45

Tisdag (udda veckor) 17.8, 31.8, 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12 Näsby daghem Parkv.11 9.00-9.30 Skogsdungens daghem Norrtåget 1 9.40-10.20 Västra Närpes skola Norrnäsv.34  10.30-12.30 Norrnäs Närköp Gamla landsv.8 12.40-13.00 Nixmossen, Lagerqvist Lidv. 7  13.10-13.25 Töjby, Tuvängsv. 112 13.45-14.00 Töjby, Tuvängsv. 302 (korsningen) 14.05-14.30 Töjby, Tuvängsv. 501 14.35-14.50 Töjby, Hamnv. 73 & 84 15.00-15.20 Rangsby, Stenman Sjöviksv. 66 15.25-15.35 Onsdag (udda veckor) 18.8, 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12 Mosebacke skola, Skolgränd 9 D Valsås, Stenback, Valsbergsv. 596 Valsberget, Lassus Valsbergsv. 291 Sidbäck, Ahlskog Sidbäckv. 256 Luomanpää Österlandsv. 805 Elgmossa, Berg Österlandsv. 741 Pörtmossa, Ahlström Vasav. 2430 Räfsbäcken, Vasav./Räfsbäcksv.

8.30-12.00 15.45-16.00 16.05-16.25 17.10-17.25 17.35-17.50 17.55-18.15 18.30-18.50 19.00-19.20

Torsdag (udda veckor) 19.8, 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12 Töjby, banken, Blaxnäsv. 5 Träskböle, Bäcklund Träskbölev. 871 Träskböle, Österberg Träskbölev. 718 Träskböle, Söderlund Träskbölev. 676 Rangsby, Österbacka Ömossav. 311 Rangsby, fd skola Rangsbyv. 195 Norrnäs, Gullberg Finnsätersv. 31 Nässkatan, Parkeringsplatsen vid bron Rangsby, Långvik Busshållplatsen Töjby, banken, Blaxnäsv. 5 Töjby, Blaxnäs Vägkorsningen Tjärlax Tjärlaxv. 238

12.30-13.30 13.40-13.50 13.55-14.05 14.10-14.25 14.40-14.50 15.00-15.15 15.25-15.40 15.45-16.00 16.10-16.25 16.30-18.25 18.35-19.00 19.30-19.50

Fredag (udda veckor) 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12 Stenbackens skola, Pitvägen 9 10.00-13.20

64 66

Måndag (jämna veckor) 23.8, 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, 13.12 Yttermark, Bäcksvägen 66 Yttermark, Östra linjen/Högholmståget Yttermark, Knösen Åsv. 553 Yttermark, Sparbanken Vasav. 742 Svedjebäcken, Sten Östra linjen 1140 Svedjebäcken, Sax Östra linjen 1172 Svedjebäcken, Dahlin Östra linjen 1304

14.50-15.15 15.25-15.45 16.00-16.20 17.00-19.00 19.10-19.25 19.30-19.40 19.45-20.00

Tisdag (jämna veckor) 24.8, 7.9, 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12 Bäckliden, Nordberg Bäcklidv. 631 Pjelax, Norrback Bäcklidv. 138 Pjelax, Butiken Bäcklidv. 6 A Pjelax, Granfors Skrattnäsv. 1026 Pjelax, Svalskulla Skrattnäsv. 624 Ståbacka, busshållsplatsen Böle fd lanthandel Kristinestadsv. 644

16.40-17.00 17.10-17.30 17.35-18.00 18.10-18.30 18.40-19.00 19.15-19.30 19.35-19.50

Onsdag (jämna veckor) 25.8, 8.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12 Mosebacke skola, Skolgränd 9 D

8.30-12.00

Torsdag (jämna veckor) 26.8, 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12 Pörtmossen, Åbacka Vasav. 2317 14.50-15.15 Nojärv, Frönäsv. 531 15.45-16.00 Frönäs, Aspbäcksv. 550 16.05-16.30 Frönäs, Hall Aspbäcksv. 509 16.35-16.45 Bodbacka, Malm Bodbackav. 115 17.00-17.20 Bodbacka, Westmalm Sårbackv. 5 17.25-17.40 Rangsby, f.d. skola Rangsbyv.195 18.15-18.40 Norrnäs, Sjöslättsvägen/Norrnäsvägen 18.50-19.10 Nämpnäs, Österfjärds östra, korsningen 19.20-19.45 Fredag (jämna veckor) 27.8, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12. Finby daghem Nordv. 3 9.00-9.30 Trollebo daghem Daghemsv. 4 9.40-10.20 Pjelax daghem Bäcklidv. 25 10.30-11.00 Pjelax skola Pjelaxv.1 11.30-12.30


STUDIESEDLAR Undervisningsministeriet har beviljat vuxeninstitutet specialunderstöd för ett studiesedelsprojekt. Projektet riktar sig till invandrare, arbetslösa och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta till reducerat pris i en del av institutets kurser. Höstterminen 2021 är studiesedelsrabatten 15 €. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning. Obs! Du måste meddela vid anmälan att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Det kan du göra direkt vid anmälan på nätet eller genom att ringa eller maila vuxeninstitutets kansli. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får delta till rabatterat pris i en kurs i finska, svenska eller data per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin. Pensionärer får delta till rabatterat pris i en kurs antingen i data eller språk per termin. Personer med låg grundutbildning får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin. Obs! Om avgiften för en kurs överskrider 15 €, betalar deltagaren själv resterande summa. Då du anmäler dig till en kurs bör du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna, annars faktureras hela kursavgiften. Om du anmäler dig på nätet bör du vid anmälan anhålla om att beviljas studiesedel. Kom ihåg att meddela om studiesedel också vid anmälan per telefon. Om du inte meddelat oss att du vill erhålla studiesedel innan vi sänt faktura till dig beaktas den inte. Kontakta vuxeninstitutets kansli för mer information! tel. 040-1600632 e-post: vuxeninstitutet@narpes.fi

67


EN EN PLATS PLATS FÖR FÖR GEMENSKAP, GEMENSKAP, KREATIVITET KREATIVITET KUNSKAP KUNSKAP OCH OCH GLÄDJE GLÄDJE

ANMÄL DIG

från och med tisdag 7.9 kl. 17.00 på nätet:

vuxeninstitutet.narpes.fi per telefon:

040-1600687

68

Profile for Närpes vuxeninstitut

Kursprogram 2021-2022  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded