Page 5

Inhiberat kurstillfälle

Om en lärare insjuknar försöker kanslipersonalen hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelar vi deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

Försäkringar

Utvärdering

Vi vill gärna höra dina synpunkter om vår verksamhet! När en kurs eller föreläsning har avslutats, får du ett utvärderingsmail från oss. Där får du gärna svara på frågor som berör kursen eller tillställningen ifråga. På så sätt kan du påverka och hjälpa oss förbättra och utveckla vår verksamhet.

Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

Kursönskemål

Material- och ingredienskostnader

Nämnden för fri bildning

I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material- eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats.

Studieintyg

Kontakta kansliet om genomgången kurs.

du

önskar

intyg

över

Presentkort

Det finns möjlighet att köpa presentkort som kan användas till vuxeninstitutets kurser och föreläsningar. Kontakta oss på kansliet!

Uppdragsutbildning och samarbete

Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag eller om ni är intresserade av att utveckla ett samarbete! Vi samarbetar med föreningar och organisationer gällande kurser och föreläsningar. Denna höst samarbetar vi bl.a. med Närpes gymnasium, Folkhälsan och Pörtom UF. e Motionspass Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns på s. 63.

Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar. Eivor Eklund-Back (ordf.), Anahit Norrbo, Per-Erik Björklund, Johan Gulin, Jeanette Häggqvist, Petra Heikfolk, Nancy Westerlund, Erica Wickman, Patrik Österberg, Mårten Guldén, Sture Häggblom och Michaela Esch (stadstyr.repr.). Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare.

Byaombud

Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Linnéa Mattfolk, Österskogen: Ole Snickars, KåtnäsBäckby-Claresund: Erika Hellman, Kalax: AnnCharlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Anita Forsström, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: Ann-Catrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor.

KONTAKTUPPGIFTER Vasavägen 764, 64220 Yttermark (Söff) tel. 06-2249280 vuxeninstitutet.narpes.fi Kansliet är öppet vardagar kl. 8.00-15.45

5

Profile for Närpes vuxeninstitut

Närpes vuxeninstituts kursprogram läsåret 2019-2020  

Advertisement