Page 1

NOW Y SYSTE M IDENT YFIK ACJI GR AFIC ZNEJ Projekt: System identyfikacji Narodowego Centrum Kultury Przedmiot działania: marka główna NCK + marki projektów i programów Zakres działania: komunikacja wizualna / print i non-print Czas działania: wrzesień - grudzień 2013 Wykonawca: Struktura360 Projektanci: Dominik Strzałkowski, Grzegorz Młynarski


N A R O D O W E NOW Y

SYSTE M

C E N T R U M

IDENT YFIK ACJI

K U L T U R Y

GR AFIC ZNEJ

KROK 1: DIAGNOZA Diagnoza sytuacji:

Zdiagnozowaliśmy dużą różnorodność graficzną w komunikacji wizualnej dla projektów prowadzonych przez naszą instytucję.

Wyzwania:

Zależało nam na ujednoliceniu komunikacji graficznej i uspójnieniu komunikacji zewnętrznej w sposób budujący kapitał wokół marki głównej NCK.

Współpraca:

Do współpracy zaprosiliśmy studio projektowe Struktura 360.

Zróżnicowana identyfikacja wizualna i graficzna


N A R O D O W E NOW Y

SYSTE M

C E N T R U M

IDENT YFIK ACJI

K U L T U R Y

GR AFIC ZNEJ

KROK 2: WSPÓLNY PROCES Metoda:

Design thinking

Proces:

1. Pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole razem z projektantami.

3. Wzięliśmy udział w cyklu warsztatów i konsultacji prowadzonych przez studio Struktura360.

2. Do współpracy zaprosiliśmy „użytkowników” i uczestników wydarzeń.

4. Wspólnie wypracowaliśmy wytyczne do projektu.


N A R O D O W E NOW Y

SYSTE M

C E N T R U M

IDENT YFIK ACJI

K U L T U R Y

GR AFIC ZNEJ

KROK 3: PROJEKTOWANIE Wyznaczyliśmy cele działania: Uporządkowanie architektury marki. Zaprojektowanie siatki modułowej. Stworzenie spójnego systemu identyfikacji, jednego dla marki głównej i submarek.

Efekt działania:

Ujednoliciliśmy nośniki komunikacji off-line i identyfikację w mediach społecznościowych. Wprowadziliśmy spójną typografię i bazową paletę kolorów. Zbudowaliśmy też księgę zasad dla wszystkich submarek.

T Y P O G R A F I A Cronos Bold

K O L O R Y S T Y K A

T O Ż S A M O Ś Ć


N A R O D O W E NOW Y

SYSTE M

C E N T R U M

IDENT YFIK ACJI

EFEKT: SIATKA MODUŁOWA Rozwiązanie projektowe:

Stworzyliśmy siatkę modułową do konstruowania znaków projektów. System zaprojektowaliśmy w oparciu o podstawowe cechy znaku głównego NCK.

K U L T U R Y

GR AFIC ZNEJ


N A R O D O W E NOW Y

SYSTE M

C E N T R U M

IDENT YFIK ACJI

EFEKT: NOWE ZNAKI Funkcje nowego systemu:

Uporządkowanie architektury marki. Czytelna nawigacja pomiędzy marką główną a markami programów i projektów. Łatwa identyfikacja instytucji. Odwołanie do wartości wspólnych dla instytucji i programów. Budowanie wspólnego kapitału społecznego. Dostarczenie koordynatorom logicznych i czytelnych zasad stosowania systemu identyfikacji.

K U L T U R Y

GR AFIC ZNEJ


PEŁNA

KULTUR A !

Nowa identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Kultury - 2014  

Narodowe Centrum Kultury zakończyło właśnie wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Nowy, modułowy system ma za zadanie zapewnić g...

Nowa identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Kultury - 2014  

Narodowe Centrum Kultury zakończyło właśnie wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Nowy, modułowy system ma za zadanie zapewnić g...

Advertisement