Page 1

wiosna lato

katalog wydawniczy


2

Wstęp 

Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce katalog prezentujący aktualną ofertę wydawniczą Narodowego Centrum Kultury. Specjalizujemy się w wydawaniu książek z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki – są to prace zarówno popularyzatorskie, jak i naukowe. Prezentujemy ofertę książek dla dzieci, jak również publikacje promujące historię i dziedzictwo narodowe w sposób przystępny i atrakcyjny; z kolei w serii Zwrotnice czasu proponujemy alternatywne wersje historii. Oferujemy również pozycje edukacyjne podnoszące kwalifikacje kadr kultury, oscylujące wokół takich dziedzin jak nowe media, etnografia, socjologia, animacja. Chętnie publikujemy prace naukowe, analizy wybranych zjawisk kultury współczesnej czy materiały z konferencji naukowych, współpracujemy z badaczami i pracownikami naukowymi. Za pośrednictwem serii Ojczysty – dodaj do ulubionych promujemy język polski i poprawność językową. Nie zapominamy też o miłośnikach powieści czy komiksu.


3Narodowe Centrum Kultury wydaje również pismo naukowe Kultura Współczesna. Każdy numer tego kwartalnika zorganizowany jest wokół innego tematu. Publikują tu specjaliści z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Działalność wydawnicza to niejedyny obszar, jakim zajmuje się Narodowe Centrum Kultury. Prowadzimy Galerię Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a także portal Mapa Kultury informujący o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w różnych regionach kraju. Organizujemy program Kadra Kultury, który stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej, a także program Kurs na Kulturę, przedsięwzięcie skierowane do studentów i absolwentów, które umożliwia aktywność zawodową i twórczą realizowaną w sektorze kultury. Z naszej inicjatywy powstała również Platforma Kultury, interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Mamy nadzieję, że ten katalog wydawniczy będzie pierwszym krokiem do zapoznania się z szeroką działalnością Narodowego Centrum Kultury.


Spis treści

2 Wstęp 5

Serie wydawnicze 6

Kultura się liczy!

11 Kurs na Kulturę 18 Biblioteka Kultury Współczesnej 22 Raporty o kulturze 25 Historia Muzyki Polskiej 30 Edukacja+Animacja 33 Ojczysty – dodaj do ulubionych 36 Zwrotnice czasu 43 Periodyki 44 Kwartalnik Kultura Współczesna 51 Czas Fantastyki 53 Konteksty 54 Niepodległość 55 WYSPA – Kwartalnik Literacki 56 Poza seriami 57 Historia i tradycja 72 Literaturoznawstwo 75 Współczesna kultura i sztuka 82 Multimedia 89 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 90 Sieć księgarni partnerskich 91 Dystrybucja   Oznaczenia w katalogu:

■  Tytuł dostępny ■  Tytuł wyczerpany ■  Tytuł w przygotowaniu


5

Katalog wydawniczy 2014

Serie wydawnicze


6

Serie wydawnicze

Kultura się liczy! Pierwsze polskie przekłady szeroko komentowanych książek analizujących współczesne relacje między kulturą, gospodarką a kreatywnością, autorstwa wybitnych zagranicznych ekonomistów, kulturoznawców i socjologów. Do dyskusji włączyli się również, zaproszeni przez Narodowe Centrum Kultury, polscy uczeni. Poszczególne pozycje serii są lekturą obowiązkową nie tylko dla menedżerów kultury, lecz także dla wszystkich zainteresowanych tą niezwykle aktualną problematyką. Ciekawym nurtem projektu są książki dla dzieci, przybliżające im pojęcia i zagadnienia z dziedziny ekonomii i socjologii.


Spis treści

7

Kultura się liczy!

Kultura a rozwój red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla Publikacja ma na celu uchwycenie i opisanie związku kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami, ale też zmianami społecznymi. Jest to podręcznik akademicki skierowany przede wszystkim do studentów nauk społecznych, jak również stanowiący cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych poruszoną tematyką. W zespole autorów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Data wydania: 2013 PDF do pobrania ze strony:

iBookstore, Nexto:  Publikacja bezpłatna www.obserwatoriumkultury.pl/podrecznik.pdf

Ekonomia kultury. Kompendium Ruth Towse, tłum. Horacy Dębowski, Karol L. Pogorzelski, Łukasz M. Skrok Ruth Towse omawia teorie ekonomiczne mające zastosowanie w sektorach kultury i przemysłów kreatywnych. Zajmuje się ekonomią tradycyjnych sztuk i dziedzictwa kulturowego, m.in. sztuk performatywnych. Szczególnie interesują ją zagadnienia rynku pracy artystów oraz kwestia ekonomii praw autorskich. Obok rozważań o charakterze ogólnym czytelnik znajdzie tu omówienia poszczególnych branż kreatywnych, jak branża muzyczna, filmowa, wydawnicza oraz media i turystyka kulturalna. Materiał zawarty w książce może posłużyć za podstawę kursu ekonomii kultury i przemysłów kreatywnych. Data wydania: 2011

Cena: 39 zł.


Spis treści

8

Serie wydawnicze

Ekonomia i kultura David Throsby, tłum. Olga Siara Ekonomia i kultura jest podręcznikiem akademickim z zakresu ekonomiki kultury. David Throsby w jasny i przystępny sposób przedstawia w nim założenia, podstawowe twierdzenia i kierunki prowadzenia badań w obszarze tej subdyscypliny.

Data wydania: 2010

Cena: 32 zł.

Kultura: zarządzanie, animacja, marketing Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković, tłum. Jolanta Ambroziak Publikacja serbskich autorów przedstawia w niezwykle obszerny sposób wielowymiarowość dziedziny, jaką jest zarządzanie kulturą. Mnogość zaprezentowanych w książce zagadnień sprawia, że każda osoba zajmująca się tą problematyką w Polsce znajdzie tu dla siebie interesujący obszar tematyczny – od kontekstów socjologicznych, w jakich funkcjonuje współczesna kultura, aż do praktycznych problemów pojawiających się przy tworzeniu planu marketingowego czy planowaniu rozwoju instytucji kulturalnej. Data wydania: 2010

Cena: 32 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

9

Kultura się liczy!

Pestka, drops, cukierek Liczby kultury

Grzegorz Kasdepke, ilustracje Aleksandra Płociska-Woldańska, red. merytoryczna Ryszard Petru Nauka ekonomii dla dziecka w wieku 7-11 lat – brzmi przerażająco! Ale proszę nie łapać się za głowę. Grzegorz Kasdepke postarał się oswoić pojęcia takie jak „budżet” czy „kryzys” w sposób łagodny, inteligentny i przystępny. I oto efekt jego pracy – książka Pestka, drops, cukierek. Liczby Kultury. Do książki dołączona jest płyta z przygotowanym na podstawie książki słuchowiskiem, w którym gościnnie wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Bogdan Zdrojewski. Data wydania: 2013

Cena: 34 zł. (z CD)  iBookstore: 2.49 €

Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty Liczby kultury

Anna Karwińska, ilustracje Jan Bajtlik Ten, kto powiedział, że nie ma głupich pytań, zapewne dobrze pamiętał swoje dzieciństwo i tysiące pytań i wątpliwości, jakie co dzień nasuwają się dziecku i jakimi zasypuje ono swoje otoczenie. Tak jest od kiedy człowiek nauczył się mówić. I chociaż nie dowiemy się pewnie nigdy, jak to pierwsze pytanie brzmiało, to wielu z rodziców zapewne założyłoby się, że zadało je właśnie dziecko… Data wydania: 2013

Cena: 34 zł.  iBookstore: 2.49 €

Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

10

Serie wydawnicze

Kreatywne miasto Charles Landry, tłum. Olga Siara

Ekonomia prestiżu James F. English, tłum. Przemysław Czapliński, Łukasz Zaremba

Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki red. Bohdan Jung

Narodziny klasy kreatywnej Richard Florida, tłum. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala

Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki red. A. Gwóźdź

■  Tytuł dostępny

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


11

Serie wydawnicze

Kurs na Kulturę Prace nagrodzone w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu  na najlepszą pracę doktorską z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze. Prezentowane publikacje zostały uznane przez niezależnych ekspertów, nauczycieli i badaczy akademickich za nowatorskie w zakresie podjętej problematyki i/lub metodologii badań, a także napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze kultury. W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców, badających i opisujących te zagadnienia.


Spis treści

12

Serie wydawnicze

Komunikacja marketingowa w architekturze Rafał Janowicz Komunikacja marketingowa w architekturze zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze. Książka adresowana jest do specjalistów (urbanistów, architektów, teoretyków i praktyków komunikacji marketingowej), przeczytają ją jednak także z uwagą miejscy aktywiści, którzy walczą z „zaśmieceniem” licznymi reklamami codziennie przemierzanej przez nas przestrzeni, a także ci z mieszkańców miast, którzy ich w tej walce wspierają. Data wydania: 2012

Cena: 35 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.

Muzyka i metafora

Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya Ewa Schreiber Książka Ewy Schreiber poświęcona jest przejawom wyobraźni metaforycznej w koncepcjach kompozytorskich Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya.

Data wydania: 2012

Cena: 35 zł.


Spis treści

13

Kurs na Kulturę

Niedorozmowy

Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej Piotr Bogalecki Hermeneutyka przyzwyczaiła nas do traktowania sztuki interpretacji słowa poetyckiego jako jednej z form realizacji uniwersalnego modelu rozmowy. Udana rozmowa – przypominał Hans Georg Gadamer – daje jej uczestnikom poczucie porozumienia, wzbogacając zarazem ich wyjściowe horyzonty. Krystyna Miłobędzka komplikuje jednak ów optymistyczny obraz mówiąc o niedorozmowach, a Piotr Bogalecki konsekwentnie podąża tropem wyznaczonym przez poetkę. Data wydania: 2011

Cena: 35 zł.

Fedra,

czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a  Małgorzata Budzowska

❞❞Krytyka ekspansji rozumu na wszystkie niemal

obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu. Autorka podejmuje ją w perspektywie tekstów uznawanych w tradycji europejskiej za fundamentalne. prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska.

Data wydania: 2010

Cena: 35 zł.


Spis treści

14

Serie wydawnicze

Filozofia publiczna Solidarności Elżbieta Ciżewska

❞❞Autorka analizuje rozmowy przeprowadzone na

początku lat osiemdziesiątych z szeregowymi działaczami Solidarności. Dostrzega w nich nie tylko badanych przez socjologów „respondentów”, ale przede wszystkim „trybunów ludu”, aktywnych obywateli, aktorów sytuacji społecznej i jej naocznych świadków… dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

Data wydania: 2010

Cena: 35 zł.

Kraszewski wobec Rosji Próby komparatystyczne Magdalena Rudkowska

❞❞Książka Magdaleny Rudkowskiej to świetnie

napisana komparatystyczna rozprawa literaturoznawcza poświęcona rozległej twórczości Kraszewskiego. W lekturze okazuje się też pasjonującą pracą kulturoznawczą prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina

Data wydania: 2009

Cena: 35 zł.


Spis treści

15

Kurs na Kulturę

Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st milennia BC Marcin S. Przybył

❞❞Praca stanowi interesujące studium kontaktów

pomiędzy ziemiami polskimi a zakarpackimi obszarami kulturowymi w zakreślonej tytułem chronologii. Na podstawie znalezisk ze 177 polskich stanowisk archeologicznych autor przekonująco uzasadnia tezę o różnorodnych związkach pomiędzy nimi prof. dr hab. Halina Parafianowicz.

Data wydania: 2009

Cena: 35 zł.

Artystyczny wirus

Polska sztuka krytyczna wobec przemian po 1989 r. Jacek Zydorowicz Książka uzyskała w 2004 r. I nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zostały w niej ukazane przemiany w dyskursach rynku, wiedzy, religii i ciała.

Data wydania: 2005

Cena: 10 zł.

Wirtualne ciało sztuki Elżbieta Wysocka Dostępny e-book

iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

16

Serie wydawnicze

Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze? Ireneusz Wojewódzki

Patriotyzm w Unii Europejskiej Piotr Burgoński

Świątynie, postacie, ikony

Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny południowej w wyobrażeniach rumuńskich Ewa Kocój

Obraz wroga

w antysemickich rysunkach prasowych Marca 68 Agnieszka Skalska-Graczyk

Hermeneutyka telewizji w obliczu problemów wolnego czasu Janusz Bohdziewicz Tytuł roboczy

Praca otrzymała specjalną nagrodę Dyrektora w konkursie NCK na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2013 roku.

❞❞Tekst jest ogromnym ambitnym esejem, stopniowo osaczającym temat, który jest dla autora bardziej tematem poetycko-filozoficznym niż przedmiotem naukowego poznania, zmierza więc ku oryginalnej intuicyjnej i syntetycznej wizji, ku celebracji telewizji jako czegoś, co przydarzyło się ludziom jako gatunkowi… prof. Wincenty Grajewski

Planowana data wydania:

październik/listopad 2014


Spis treści

17

Kurs na Kulturę

Między nauką a sztuką

Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana Kalina Kukiełko-Rogozińska Tytuł roboczy

Praca doktorska wyróżniona II nagrodą oraz rekomendacją do wydania nakładem Narodowego Centrum Kultury w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.

❞❞Autorka podjęła udaną próbę ponownej lektury

McLuhana, co jest niewątpliwie – w czasach nagminnego „zapominania’”o źródłach inspiracji – potrzebne. prof. Anna Zaidler-Janiszewska

Planowana data wydania:

październik/listopad 2014

Deportowani i repatrianci

Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości Julia Sałacińska-Rewiakin Tytuł roboczy

Praca otrzymała I nagrodę w konkursie NCK na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2013 roku.

❞❞Praca rzetelna i dobrze napisana. Temat

ciekawy i wciąż ważny dla Polaków oczekujących definitywnego zakończenia repatriacji. Książka może być interesująca zarówno z naukowego punktu widzenia – jako badanie dziejów, losu ludzi, problemów inkulturyzacji, kształtowania się tożsamości (lub jej utraty), jak i z popularnego punktu widzenia – jako ciekawy opis stosunkowo współczesnej historii Polski i Polaków ks. prof. Witold Kawecki

Planowana data wydania:

październik/listopad 2014


18

Serie wydawnicze

Biblioteka Kultury Współczesnej Tłumaczenia najważniejszych współczesnych prac z dziedziny kulturoznawstwa, niedostępnych do tej pory w języku polskim oraz najnowsze polskie prace kulturoznawcze.


Spis treści

19

Biblioteka Kultury Współczesnej

Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych Mieke Bal, tłum. Marta Bucholc Książka holenderskiej uczonej to jedna z ważniejszych pozycji z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych, jakie ukazały się w ostatniej dekadzie. To sztandarowy manifest nowo rozumianej interdyscyplinarności, autorskiej analizy kulturowej i mocno ugruntowana we własnej praktyce akademickiej prezentacja wędrówki kilku wybranych pojęć. Data wydania: 2012

Cena: 39 zł.

Przestrzenie domu

Media, mobilność i tożsamość David Morley, tłum. Jolanta Mach Dom jako terytorium wspólnoty, ale także jedna z naczelnych idei kultury. To w nim negocjuje się sprawy życiowej wagi i dokonuje nieustannych wyborów – wśród rodziny, sąsiadów, swoich i obcych, w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku. Ostoja prywatności, ale również przestrzeń konfrontacji zachowań i kultur.

Data wydania: 2011

Cena: 38 zł.

Czego chcą obrazy? W.J.T. Mitchell, tłum. Łukasz Zaremba W przygotowaniu:

e-book wydania z pażdziernika 2013 roku


Spis treści

20

Serie wydawnicze

Emocje w kulturze red. Małgorzata Rajstar, Justyna Straczuk Wydawcy: NCK, WUW

Fotografia, kino i komputer

Aby Warburg jako teoretyk mediów Karl Sierek Austriacki autor, wychodząc od spuścizny wielkiego teoretyka sztuki i kulturoznawcy Aby’ego Warburga, dokonuje analizy oraz interpretacji współczesnych obrazów fotograficznych, filmowych i komputerowych, z której wyłania się frapujący i niezwykle pouczający zestaw praktycznych strategii obcowania ze współczesną ikonosferą (jak te zjawiska określał w swoim czasie Mieczysław Porębski). W takiej też perspektywie – jako przedłużenie dzieła polskiego badacza – można i należy czytać książkę Sierka, która uczy odnajdywać się w złożonym konglomeracie wszędobylskich obrazów. Planowana data wydania: październik 2014


Spis treści

21

Biblioteka Kultury Współczesnej

Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie red. Ewa Rewers Książka wprowadza autorską koncepcję kulturowych studiów miejskich jako subdyscypliny kulturoznawstwa, a jednocześnie gromadzi doświadczenia i koncepcje badaczy przestrzeni miejskich zorientowanych kulturalistycznie. Prezentuje najnowsze problemy badawcze, koncepcje teoretyczne, sposoby prowadzenia badań i studia przypadków z całego świata. . Kulturowe studia miejskie to obszar niezwykle atrakcyjny dla młodych badaczy i studentów kulturoznawstwa, antropologii kulturowej, socjologii, geografii społecznej, architektury, studiów miejskich, urbanistyki. Planowana data wydania: październik 2014

■  Tytuł dostępny

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


22

Serie wydawnicze

Raporty o kulturze Raporty o stanie kultury prezentują wyniki badań nad najbardziej aktualnymi zjawiskami zachodzącymi w polskiej kulturze. Jest to seria publikacji naukowych, których autorzy są przedstawicielami różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Podstawę dla raportów stanowią informacje zbierane podczas badań terenowych. Publikacje ilustrowane są kolorowymi zdjęciami.


Spis treści

23

Raporty o kulturze

Dziedzictwo w akcji

Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze Praca zbiorowa Autorzy książki, będącej raportem z badań przeprowadzonych w roku 2010 przez multidyscyplinarny zespół pod kierunkiem prof. Tomasza Szlendaka, analizują różne aspekty rekonstrukcji historycznej jako praktyki kulturowej, która w ciągu ostatnich dwóch dekad zyskała na znaczeniu wśród form spędzania czasu wolnego. W trakcie lektury przed Czytelnikiem ukazuje się ciekawy obraz prężnie rozwijającego się w Polsce ruchu rekonstrukcyjnego. Przedstawiając różne aspekty zagadnienia, autorzy nakreślili jego zręby, ale i pokusili się o dogłębne analizy wypowiedzi osób badanych. Ważny element publikacji stanowią zdjęcia, wybrane spośród zgromadzonej w trakcie badań dokumentacji fotograficznej i skomentowane przez Krzysztofa Olechnickiego. Data wydania: 2012

Cena: 25 zł.


Spis treści

24

Serie wydawnicze

Stadion-Miasto-Kultura Praca zbiorowa Publikacja jest wynikiem projektu badawczego zrealizowanego przez Fundację Obserwatorium w 2011 roku w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Obserwatorium Kultury. Pogłębione badania zostały przeprowadzone w czterech miastach – organizatorach Mistrzostw Europy: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Koncentrowały się na tym, jak „promieniowanie stadionowe” i symbolika sportowa wpływają na procesy kształtowania i rekonstruowania tożsamości lokalnej i narodowej. Badaczy interesowały również wyobrażenia społeczne i codzienna praca wyobraźni osób, które są na gorączkę stadionową skazane. Data wydania: 2012

Cena: 20 zł.

Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych red. Wojciech Burszta, Barbara Fatyga

Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon red. Izabella Bukraba-Rylska, Wojciech Burszta

■  Tytuł dostępny

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


25

Serie wydawnicze

Historia Muzyki Polskiej Historia Muzyki Polskiej składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Książki wchodzące w skład publikacji zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace. To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000. ■ Historia Muzyki Polskiej jest publikowana przez Narodowe Centrum Kultury wyłącznie w wersji elektronicznej i udostępniana bezpłatnie w iBookstore i Nexto.


Spis treści

26

Serie wydawnicze

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 1 Średniowiecze do roku 1320

W pierwszym tomie cyklu Jerzy Morawski, znawca muzyki średniowiecznej, kreśli początki życia muzycznego na ziemiach polskich. Na podstawie książki powstał szereg audycji radiowych Wojciecha Włodarczyka, emitowanych w II Programie Polskiego Radia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 2 Średniowiecze 1320-1500

Druga część tomu Średniowiecze z cyklu Historia Muzyki Polskiej – kontynuując rozważania Jerzego Morawskiego, Katarzyna Morawska przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320 – 1500.

Historia Muzyki Polskiej. Tom II Renesans 1500-1600

Katarzyna Morawska, znawczyni muzyki dawnej, przedstawia w swojej publikacji kulturę muzyczną w Polsce w XVI w. oraz twórczość wokalną i wokalno-instrumentalną tego okresu.


Spis treści

27

Historia Muzyki Polskiej

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, cz. 1 Barok 1595-1696

Barok Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej to publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną (również teoretyczną) tego okresu. Autorka przedstawia przemiany polskiej muzyki barokowej pod wpływem twórczości europejskiej, szczególnie włoskiej i niemieckiej.

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV Klasycyzm 1750-1830

Tom IV Historii Muzyki Polskiej. Autorka, Alina Nowak-Romanowicz, muzykolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, była jednym z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu – książka Klasycyzm 1750-1830 to dzieło jej życia i ukoronowanie badań naukowych.

Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2a

Romantyzm. Twórczość muzyczna 1850-1900 Polska twórczość muzyczna w okresie romantyzmu. Autorka pracy, Irena Poniatowska, pokazuje, z jakich tradycji czerpali nasi kompozytorzy i szczegółowo omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.


Spis treści

28

Serie wydawnicze

Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 2b:

Romantyzm. Życie muzyczne w Warszawie 1850-1900 Opis życia muzycznego Warszawy w okresie romantyzmu. Autorka, Elżbieta SzczepańskaLange, z pasją, w oparciu o szereg dokumentów epoki (m.in. XIX-wieczne recenzje i listy), przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką – to tutaj tworzą wielcy kompozytorzy polscy, w tym – Stanisław Moniuszko.

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI

Między Romantyzmem a Nową Muzyką 1900-1939 Za swoje dokonania naukowe Zofia Helman została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008). W niniejszej rozprawie autorka konfrontuje polskie tradycje klasyczno‑romantyczne z modernizmem i prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, cz. 1 Współczesność 1939-1974

Część pierwsza tomu VII Historii Muzyki Polskiej. Autor pracy – kompozytor i wykładowca akademicki – Krzysztof Baculewski, omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.


Spis treści

29

Historia Muzyki Polskiej

Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, cz. 2 Współczesność 1975-2000

Część druga VII tomu Historii Muzyki Polskiej. Tym razem Krzysztof Baculewski opisuje sytuację kultury muzycznej od czasów PRL-u do schyłku XX wieku. Autor szeroko omawia późny modernizm i postmodernizm w polskiej muzyce współczesnej.

Historia Muzyki Polskiej. Tom III, cz. 2

Barok 1697-1795. Muzyka religijna i jej barokowe modus operandi

Historia Muzyki Polskiej. Tom V, cz. 1 Romantyzm 1790-1850


30

Serie wydawnicze

Edukacja+Animacja Seria prezentująca nowe zjawiska oraz praktyki z dziedziny animacji kultury i edukacji kulturalnej, realizowane przez badaczy, twórców i wytwórców kultury z Polski oraz z zagranicy.


Spis treści

31

Edukacja+Animacja

Sztuka+Animacja Praca zbiorowa  NOWOŚĆ   Trzecia publikacja z serii Edukacja +

Animacja poświęcona jest relacjom łączącym animację kultury i sztukę. Publikacja stanowi podsumowanie III Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się 7 grudnia 2013 r. w Warszawie. W publikacji Czytelnik znajdzie m.in. wywiad z Marią Parczewską, teksty Edyty Ołdak, Izy Rutkowskiej, Łukasza Trzcińskiego oraz opisy 20 różnych inicjatyw z całej Polski. Data wydania: 2014

iBookstore, Nexto:   publikacja bezpłatna

Nowe media + Animacja kultury Praca zbiorowa Publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się w dn. 3–4.12.2012 r. w Warszawie z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy Fundacji Orange oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Publikacja zawiera część teoretyczną, skupiającą się na zagadnieniach związanych z nowymi mediami oraz prezentacje projektów, które wykorzystują w bardzo różny sposób nowe i stare media w swoich działaniach prospołecznych. Data wydania: 2013

iBookstore, Nexto:   publikacja bezpłatna


Spis treści

32

Serie wydawnicze

Edukacja + Animacja Praca zbiorowa Publikacja prezentuje 35 projektów animacyjnych i edukacyjnych, realizowanych w ramach Priorytetu II Programu Dom Kultury+, w sposób możliwie najpełniejszy, oddając głos samym autorom projektów. Każdy z nich starał się odpowiedzieć na pytania o inspiracje, przebieg, metody, grupy docelowe, finansowanie, partnerstwo oraz wyzwania towarzyszące realizacji projektu. Mamy nadzieję, że ten przewodnik po świetnych projektach stanie się dla Czytelnika motywacją do podjęcia własnych działań, poszukiwania nowych metod oraz nawiązywania kontaktów z innymi animatorami kultury. Data wydania: 2011

iBookstore, Nexto:   publikacja bezpłatna

Etnografia / Animacja / Sztuka.

Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego Praca zbiorowa Prowadzone od ponad ośmiu lat badania etnograficzne na południowym Mazowszu – we wsiach Broniów i Ostałówek – zaowocowały zorganizowaniem tam specjalnie przygotowanych działań animacyjnych i projektów: Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego oraz Etnografia/Animacja/ Sztuka.

Data wydania: 2013

Cena: 35 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


33

Serie wydawnicze

Ojczysty – dodaj do ulubionych Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, jak również przygotowywana w jej ramach seria wydawnicza, ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej oraz do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.


Spis treści

34

Serie wydawnicze

Polski z urzędu

O poprawności języka urzędowego red. naukowa Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec Wydaje się, że ludzie, którzy przychodzą do urzędu jako petenci, mówią zupełnie innym językiem niż ci, którzy przychodzą tam do pracy. Polacy skarżą się często, że nie rozumieją urzędowych pism. Urzędnicy z kolei narzekają, że nie stosujemy się do ich zaleceń, choć przecież podali nam podstawy prawne, zacytowali przepisy itd. Cóż z tego, jeśli używane przez nich sformułowania czy skomplikowana składnia często uniemożliwiają zrozumienie treści? Data wydania: 2013

Cena: 35 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.

Haiku cz. I i Haiku cz. II Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz Najobszerniejszy zbiór haiku Dariusza BrzóskiBrzóskiewicza. Nowatorski, budzący wielopiętrowe skojarzenia styl Brzóski w pełni oddaje melodię, barwę i unikatowość języka polskiego. W taki oto sposób japońska konwencja poetycka służy delektowaniu się piękną polszczyzną! Data wydania: 2013

Cena jednego tomu 19 zł., w pakiecie 30 zł.

iBookstore: 2.49€  Nexto: 9.99 zł


Spis treści

35

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Etyczny i pragmatyczny

Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

❞❞Oparta na obszernej próbie materiałowej

monografia autorstwa Katarzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny języka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe. prof. dr hab. Stanisław Dubisz.

Data wydania: 2012

Cena: 35 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.

Oblicza polszczyzny red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec

■  Tytuł dostępny

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


Spis treści

36

Serie wydawnicze

Zwrotnice czasu Seria wydawana przez NCK od 2009 r., poświęcona alternatywnym wariantom historii i ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem Czytelników. Historie alternatywne to niezwykle elastyczna i stymulująca intelektualnie konwencja. Pytanie: co by było, gdyby? pozwala nie tylko na badanie tego, co wydarzyło się naprawdę, ale także na tworzenie alternatywnych wariantów historii.


Spis treści

37

Zwrotnice czasu

Śniąc o potędze Agnieszka Haska i Jerzy Stachowicz Niewiele osób wie, że przed drugą wojną światową kwitł w Polsce gatunek literacki, który dziś nazywamy historiami alternatywnymi. Rodzimi pisarze stawiali pytanie, co by było gdyby, i odnosili je do problemów, którymi żyli, którymi żyła cała wolna Polska. W ogromnej większości była to literatura klasy B. Ułomna formalnie, z nie najlepiej prowadzoną intrygą, czasami po prostu nudna. Niemniej odpowiadała ona na żywotne zapotrzebowanie społeczne stanowiąc wcale znaczny segment ówczesnego rynku wydawniczego. Na pewno przedwojenne historie alternatywne można nazwać fenomenem, czymś w rodzaju literatury pulpowej made in Poland. Data wydania: 2013

Cena: 32 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

38

Serie wydawnicze

Orzeł bielszy niż gołębica Konrad T. Lewandowski Utrzymana w klimatach steampunkowych opowieść o alternatywnych losach powstania styczniowego. Ignacy Łukasiewicz, znany wynalazca lampy naftowej, konstruuje „lądowe lokomobile”, w których czynnikiem roboczym i jednocześnie paliwem jest nafta. Użycie czołgów w walce zmienia losy powstania, Polakom udaje się odzyskać niepodległość. W kraju panuje euforia, rząd powstańczy nawiązuje współpracę z naukowcami, wśród których pojawia się James Maxwell czy Daniel Tesla, młodszy brat Nicoli. Szczęście z odzyskania niepodległości burzy wiadomość o skonstruowaniu czołgów przez zaborcę. Rosjanie szykują odwet…? Data wydania: 2013

Cena: 43 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.

Gambit Wielopolskiego Adam Przechrzta Powieść opowiada o alternatywnych losach Polski i Rosji w XXII wieku, ukazanych na tle alternatywnej wizji całej Europy. Przechrzta zadaje pytanie: jak wyglądałaby historia Polski, gdyby nie wybuchło powstanie styczniowe?

Data wydania: 2013

Cena: 27 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

39

Zwrotnice czasu

Powroty Wojciech Bogaczyk, Adam Pietrasiewicz Bohater powieści Piotr Zarzeczański, warszawiak AD 2010, uzyskuje możliwość podróży w czasie dzięki cudownemu urządzeniu, przypominającemu lampę Alladyna, otrzymanemu od mieszkającego w Polsce Kurda, Asmana. Wyrusza z Polski, która jest trochę inna niż nasza – owszem, na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu tkwi palma, ale stoi tam też pomnik marszałka Montgomery`ego. Zmierza zaś w swych kolejnych podróżach do historycznego świata w sierpniu 1939, w przededniu wojny, aż do jej finału w 1945 roku. Gra toczy się o najwyższe stawki. Data wydania: 2013

Cena: 45 zł.  e-book w przygotowaniu

Fausteria Wojciech Szyda Książka wpisuje się w szeroko rozumianą konwencję fantastyki religijnej, w której pojawiają się także elementy historii alternatywnej.

Data wydania: 2012

Cena: 28 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

40

Serie wydawnicze

Ogień Łukasz Orbitowski Dzieło z pogranicza dramatu, widowiska historycznego i współczesnego horroru, w którym w nowatorskiej formie pokazane zostały powiązania powojennej historii Polski z jej aktualnym obliczem.

Data wydania: 2012

Cena: 39 zł.

Wieczny Grunwald

Powieść zza końca czasów Szczepan Twardoch Dostępna wersja pocketbook, bez ilustracji

Wieczny Grunwald nie jest po prostu powieścią historyczną – Twardoch stworzył tu narrację o losach jednostki i narodu rozpostartą i w przeszłość, i w przyszłość, i wszerz, w życia nieziszczone; roztęcznioną od realizmu faktów historycznych do fantastycznej metafory „ducha narodowego”.

Data wydania: 2011

Cena: 19 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

41

Zwrotnice czasu

Miraż Zbigniew Wojnarowski Powieść w konwencji horroru i thrillera stawia poważne pytania o Polskę w ubiegłym stuleciu – stuleciu wojen totalnych, zadekretowanego kłamstwa i zbrodniczych systemów politycznych.

Data wydania: 2011

Cena: 39 zł.

Quietus Jacek Inglot Nowe, rozszerzone wydanie powieści Jacka Inglota, nominowanej w 1997 roku do prestiżowej nagrody im. Janusza A. Zajdla. Alternatywna historia Polski przedpiastowskiej, zwanej tu Wenedią, łączy się z alternatywną wizją dziejów chrześcijaństwa, które wykorzenione ogniem i mieczem w Rzymie przez Juliana Apostatę odradza się jako przerażająca religia miecza w Japonii i jako religia miłości w Wenedii. Data wydania: 2010

Cena: 32 zł.


Spis treści

42

Serie wydawnicze

Burza. Ucieczka z Warszawy’40 Maciej Parowski Dostępny e-book

iBookstore: 2.49 €

Jedna przegrana bitwa Marcin Wolski

Wallenrod Marcin Wolski

Zjednoczone Socjalistyczne Stany Ameryki Wojciech Orliński Główne wątki powieści koncentrować się będą wokół kwestii związanych z emigracją Polaków do USA po Powstaniu Styczniowym, rozwojem amerykańskiego ruchu związkowego i udziału w nim Polaków oraz wokół postaci Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, mesjanistycznego filozofa i matematyka. Tytuł roboczy

■  Tytuł dostępny

Planowana data wydania: Listopad 2014

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


43

Katalog wydawniczy 2014

Periodyki


44

Periodyki

Kwartalnik Kultura Współczesna Kwartalnik Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Jest jednym z nielicznych periodyków naukowych, podejmujących kompleksowo problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych.

Kultura Współczesna 4/2013 Moda

Od dłuższego czasu w kulturoznawstwie i naukach społecznych daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie modą i ubiorem. Zmieniło się i to, że obecna refleksja rozwija się na przecięciu różnych dyscyplin, przede wszystkim socjologii, kultury wizualnej, historii idei i teorii gender. Można sądzić, że ta zmiana związana jest z demokratyzacją mody i dynamiką rynków kapitalistycznych, napędzanych przez coraz mniej czytelne trendy.

Cena: 18 zł.


Spis treści

45

Kwartalnik Kultura Współczesna

Kultura Współczesna 3/2013 Fizjologie/transgresje

Physologia – nauka o naturze – to tylko jeden z dyskursów, z pomocą których człowiek stara się pojąć i oswoić własną biologiczność, wykroczyć poza nią, wciąż jednak w niej pozostając. Biologicznej, naukowej wiedzy o funkcjach życiowych naszych organizmów nieodmiennie towarzyszą pozanaukowe teorie fizjologiczne, dziś obecne w mediach, reklamie, sztuce i życiu codziennym. Zebrane w numerze artykuły krążą wokół tematyki ciała i granic, jakie to ciało może wyznaczać; jakie podejrzenia może wzbudzać ingerencja w ciało.

Cena: 18 zł.

Kultura Współczesna 2/2013 Sztuka współpracy

Numer zorganizowany wokół niespotykanych na polskim gruncie zagadnień związanych z działaniami kolektywnymi i wspólnotowymi towarzyszącymi procesowi twórczemu; pojawiania się twórczej zbiorowości w opozycji do postromantycznego modelu twórcyindywidualisty. Wychodząc naprzeciw potrzebie wytworzenia nowej terminologii, autorzy numeru odnoszą się do głównych problemów związanych z samym nazewnictwem (jak chociażby dosłowność przekładu collaborative art).

Cena: 18 zł.


Spis treści

46

Periodyki

Kultura Współczesna numery archiwalne Cena numeru: 8 zł.

Cena łączna dowolnie wybranych 10 tytułów: 30 zł.

Nr 4/2012

Lęki

Nr 3/2012

Emocje i afekty w późnym kapitalizmie

Nr 1/2012

Dźwięk, technologia, środowisko

Nr 5/2011

Wydanie Specjalne Europejski Kongres Kultury

Nr 4/2011

Powrót do archiwów

Nr 3/2011

Ciało tańczące

Nr 2/2011

Kino na pograniczu kultur

Nr 1/2011

Przemyśleć przyrodę

Przestrzenie kultury. Dyskursy teorii. W piętnastolecie kwartalnika „Kultura Współczesna” Nr 4/2010

Jakość w kulturze

Nr 3/2010

Wyobraźnia turystyczna

Nr 2/2010

Kultury oporu

Nr 1/2010

O pożytkach z wiedzy historycznej

Nr 2/2009

Współczesny (post)panoptykon


Spis treści

47

Kwartalnik Kultura Współczesna

Nr 1/2009

Kultura ucieleśniona

Nr 2/2007

Pamięć społeczna – narracja – – tożsamość kulturowa

Nr 1/2007

O swoistości badań nad kulturą

Nr 4/2006

Obrazy w kulturze

Nr 3/2006

Kultura jako fasada

Nr 2/2006

Strategie nauczania wiedzy o kulturze w szkołach średnich

Nr 3/2005

Przemieszane profile kultur

Nr 2/2005

Co to jest filozofia kultury?

Nr 1/2005

Kultura wobec wyzwań epoki cyfrowej i sieci

Nr 4/2004

Kultura lokalna

Nr 3/2004

Kultura alternatywna – przeszłość czy kontynuacje?

Nr 2/2004

Po co nam sztuka?

Nr 1/2004

Globalizacja, media, tożsamość

Nr 3/2003

Edukacja dla kultury

Nr 1-2/2003

Problemy kultury w perspektywie integracji europejskiej


Spis treści

48

Periodyki

Kultura Współczesna wydania elektroniczne

e-booki od nr 1/1993 do 3/2006 oraz 1, 2/ 2013 – bezpłatnie nr 3/2013

Nexto: 9.99 zł

nr 4/2013

iBookstore: 2.49€  Nexto: 9.99 zł

Nr 1/2013

Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru

Nr 2/2012

Autobusy, tramwaje, kolejki

Nr 4/2009

Animacja kultury

Nr 3/2009

O designie

Nr 4/2008

Miastokultura

Nr 3/2008

Antropologia rzeczy

Nr 2/2008

Komunikacja międzykulturowa

Nr 1/2008

Kulturoznawca w świecie gospodarki

Nr 4/2007

Odpady w kulturze/kultura odpadów

Nr 3/2007

Medializacja pamięci w kulturze współczesnej

Nr 1/2006

Czy kultura w Polsce ma znaczenie?

Nr 4/2005

Współczesna sztuka publiczna

Nr 4/2003

Pamięć Shoah


Spis treści

49

Nr 1/2014

Kwartalnik Kultura Współczesna

Autarkie „kultur peryferyjnych” Zarówno długa lekcja antropologii kultury, jak i rozpoznawane przez różne dyscypliny humanistyki współczesne zjawiska i procesy kulturowe każą stawiać pod znakiem zapytania adekwatność modelu świata, w którym istnieje jedno centrum i jest nim tzw. Zachód, i konfrontują z pytaniem o poznawczy i praktyczny sens kategorii „kultur peryferyjnych”. Głównym celem przygotowywanego numeru jest ukazanie spojrzenia z wnętrza tzw. „kultur peryferyjnych” na centrum Starego Świata, percepcji uwikłanej w historię relacji postkolonialnych, obarczonej dyskursem winy, kary i zadośćuczynienia.

Planowana data wydania:

Nr 2/2014

maj 2014

Fotokultura/fotokultury Jeden z teoretyków fotografii, Stephen Edwards, pyta, czy możliwe jest wyobrażenie sobie współczesności bez fotografii. Oznaczałoby to istnienie świata bez systemów rejestracji podstawowych dla medycyny, astronomii, a także bez fotograficznych albumów rodzinnych. Żyjemy w fotokulturze/fotokulturach – od monitoringu po kulturę artystyczną, nie zdając sobie z tego sprawy. Autorzy tomu proponują tekstypogłębiające spojrzenie na fotografię z perspektywy pamięci tożsamościowej, zagadnień społecznych czy problemów wystawienniczych.

Planowana data wydania:

lipiec 2014


Spis treści

50

Nr 3/2014

Periodyki

Rozszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian Obecnie w kulturze zachodzą gwałtowne zmiany. Zmienia się m.in. model uczestnictwa w kulturze, rośnie znaczenie obiegów nieformalnych, szczególnie zapośredniczonych przez Internet. Stanowi to istotny obszar refleksji naukowo-badawczej i stawia przed publicznymi instytucjami kultury pytania o możliwe nowe role i funkcje, które te przemiany mogą czy też powinny spełniać.

Planowana data wydania:

Nr 4/2014

wrzesień/październik 2014

Uroki analogu W napisanym w 1995 roku artykule The Dead Media project. A Modest Proposal and a Public Appeal Bruce Sterling pisze, że nowe media odchodzą do lamusa w tak szybkim tempie, że możemy wręcz mówić o „cyfrowym rozkładzie“ (digital decay), ponieważ media cyfrowe starzeją się znacznie szybciej niż wcześniejsze generacje mediów analogowych. Wydaje się, że jest to właściwy moment na podjęcie refleksji nad mediami analogowymi, ponieważ wiele nośników, takich jak płyta winylowa, kaseta magnetofonowa czy kaseta wideo istnieje jeszcze fizycznie, natomiast za kilka lat wiele z nich zostanie wyrzuconych na śmietnik lub staną się wyrwanymi z kontekstu przedmiotami kolekcjonerskimi.

Planowana data wydania:

październik/listopad 2014


51

Periodyki

Czas Fantastyki Czasopismo poświęcone literaturze i szeroko rozumianej kulturze S-F, redagowane przez Macieja Parowskiego. W piśmie można znaleźć obszerne eseje problemowe, recenzje, wywiady, grafiki tworzone specjalnie na potrzeby każdego wydania.

Czas Fantastyki nr 1/2013 W pierwszym numerze 2013 roku m.in. artykuł Pawła Majki poświęcony miastom w fantastyce, rozmowa z socjologiem, dr. Piotrem Siudą na temat zjawiska fandomu oraz felieton Jakuba Ostromęckiego o powieściach przedstawiających alternatywne losy powstania styczniowego (Gambit Wielopolskiego i Orzeł bielszy niż gołębica).

Dostępny e-book

iBookstore, Nexto:  publikacja bezpłatna

Czas Fantastyki nr 2/2013 Tym razem na czytelników czekają m.in. artykuł Anny Dominiczak poświęcony życiu i twórczości H.P. Lovecrafta, proza Zbigniewa Wojnarowskiego (Mój przyjaciel major Downar) oraz felieton Jacka Dukaja pt. Bezpowrotnie utracona naiwność powieści.

Dostępny e-book

iBookstore, Nexto:  publikacja bezpłatna


Spis treści

52

Periodyki

Czas Fantastyki nr 3/2013 W numerze m.in. artykuł o Grabińskim i Poem autorstwa Bartosza Działoszyńskiego, debiutanckie opowiadanie Klatka pióra Anny Grygier, a także teksty dotyczące dwóch bardzo ważnych publikacji z zakresu badań nad komiksem: Wyjścia z getta Sebastiana Frąckiewicza oraz Komiksu w szponach miernoty Jerzego Szyłaka (komentują Piotr Machłajewski, Waldemar Miaśkiewicz i Paulina Olszewska). Dostępny e-book

iBookstore, Nexto:  publikacja bezpłatna

Czas Fantastyki nr 4/2013 W tym numerze m.in. druga część artykułu Bartosza Działoszyńskiego o Grabińskim, Poem i literaturze fantastycznej, rozmowa Marka Żelkowskiego ze Zbigniewem T. Dworakiem, oraz dwa teksty o walorach prozy Orwella (Ostrość widzenia Jacka Soboty i Czego ślepy nie dostrzegł? Tadeusza A. Olszańskiego).

Dostępny e-book

Nexto:  publikacja bezpłatna

Czas Fantastyki nr 1/2014 Aktualny numer będzie miał nową szatę graficzną, stworzoną na podstawie layoutu, który został uznany za najlepszy w zeszłorocznym konkursie. W przygotowaniu


53

Periodyki

Konteksty Konteksty 2-3/2011 Narodowe Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem LIBER PRO ARTE oraz Instytutem Sztuki PAN jest współwydawcą numeru 2-3/2011 kwartalnika Konteksty. Polska Sztuka Ludowa.

Data wydania: 2011

Cena: 50 zł.

Konteksty 4/2011 Konteksty 1/2011

■  Tytuł dostępny

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


54

Periodyki

Niepodległość Rocznik Niepodległość  Tom LX, Tom LXI, Tom LXII Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski Wydawcy: Instytut Józefa Piłsudskiego i NCK

Periodyk „Niepodległość”, bezpośredni spadkobierca czasopisma przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego, kontynuuje tradycję upowszechniania wyników badań nad ruchem niepodległościowym i okresem najnowszych dziejów Polski – jak od początku istnienia periodyku głosi podtytuł. Czyli – w dzisiejszym ujęciu – nad dziejami politycznymi okresu międzywojennego. Data wydania: 2012

Cena tomu: 20 zł  Cena kompletu: 40 zł


55

Periodyki

WYSPA Kwartalnik Literacki Wyspa Pismo poświęcone współczesnej literaturze polskiej i zagranicznej, z nietuzinkowymi tekstami krytycznymi, żywo reagujące na wszelkie zmiany w literaturze i kulturze. „Wyspa – Kwartalnik Literacki” prezentuje różne gatunki literackie i różne style, zarówno teksty prozatorskie, jak i poetyckie, felietony, eseje krytyczne, wywiady z autorami oraz obszerne recenzje nowości wydawniczych. Wokół pisma zgromadziło się doborowe grono autorów starszego i młodszego pokolenia, na łamach kwartalnika publikowali dotychczas: Wiesław Myśliwski, Eustachy Rylski, Bohdan Zadura, Tomasz Różycki, Marek Nowakowski, Kazimierz Orłoś, Anna Piwkowska, Wacław Holewiński, Jacek Dehnel, Ignacy Karpowicz, Tadeusz Sobolewski, Adam Wiedemenn, a stałymi felietonistami są: Jerzy Górzański, Piotr Wojciechowski, Mirosław Bańko i Karol Maliszewski. Od 2014 roku Narodowe Centrum Kultury jest współwydawcą kwartalnika wraz z Biblioteką Analiz. W przygotowaniu


56

Katalog wydawniczy 2014

Poza seriami


57

Poza seriami

Historia i tradycja Kukliński: jak polski oficer świat uratował Wojciech Sobolewski NOWOŚĆ   Bogato ilustrowany komiks

historyczny poświęcony życiu i działalności pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, przygotowany w związku z wejściem na ekrany kin filmu Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Data wydania: 2014

Cena: 38 zł.

Płeć powstania warszawskiego Weronika Grzebalska NOWOŚĆ   Opierając się na dokumentach historycznych i materiałach biograficznych, Weronika Grzebalska bada politykę płci powstania warszawskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że określone pojęcia męskości i kobiecości używane były z jednej strony do mobilizowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet do wojennego wysiłku, z drugiej zaś – do jednoczesnego podtrzymywania tradycyjnego obrazu walki jako projektu męskiego. Data wydania: 2014

Cena: 25 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

58

Poza seriami

Człowiek z epoki więzień

Opowieść o Aleksym Rżewskim Zdzisław Szczepaniak Monografia Zdzisława Szczepaniaka o Aleksym Rżewskim, (1885-1939) – robotniku, działaczu społecznym, bojowniku PPS-u, polityku, pierwszym prezydencie Łodzi w niepodległej Polsce, postaci barwnej, już za życia otoczonej legendą, a obecnie prawie zupełnie zapomnianej.

Data wydania: 2014

Cena: 39 zł.

Fantastyczny Kraków Paweł Dunin-Wąsowicz Książka ta jest przede wszystkim leksykonem wyobraźni, ale także przewodnikiem po mieście – a właściwie po kilkuset miastach, po Krakowach stworzonych w wyobraźni autorów żyjących w różnych miejscach i w różnych czasach. Znajdziemy tu i Kraka, i Smoka Wawelskiego – choć ten pierwszy broni doktorat na UJ, a drugi… walczy ze smogiem. Znajdziemy wampiry, statki kosmiczne i alchemika pracującego przed wojną dla polskiej „Dwójki”. Jest to więc przewodnik po nieistniejących miastach, ale też po polskiej literaturze fantastycznej, coraz wyżej cenionej przez znawców i czytelników. Data wydania: 2013

Cena: 39 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

59

Historia i tradycja

Wrocław lat pięćdziesiątych XX wieku na fotografiach Stefana Arczyńskiego,

Album towarzyszy wystawie Wrocław lat pięćdziesiątych XX wieku na fotografiach Stefana Arczyńskiego, którą można było oglądać w we wrocławskim Pałacu Królewskim do 2 lutego 2013 roku

Data wydania: 2013

Cena: 47 zł.

Wiedeń 1683 praca zbiorowa Wydawcy: Bellona, NCK, MWP

Bitwa pod Wiedniem w 1683 r. to obok Grunwaldu jedno z najświetniejszych zwycięstw w dziejach oręża polskiego. Jan III Sobieski, umiejętnie dowodząc armią sprzymierzonych państw, zwyciężył tureckie siły Kara Mustafy i tym samym na zawsze oddalił od Polski i Europy niebezpieczeństwo popadnięcia w niewolę sułtanów. Data wydania: 2013

Cena: 63.20 zł.


Spis treści

60

Poza seriami

Major Waldemar „Major” Fydrych Napisana z przymrużeniem oka autobiografia przedstawiająca współczesną historię Polski wplecioną w indywidualny los głównego bohatera, opowiadania, eseje, fragment opery, ulotki, hasła, manifesty. Są tu teksty współczesne i pisane dawniej, poważne i humorystyczne, urywki i całostki. Tę mozaikę rozmaitości spinają dwa wątki: postać „Majora” i temat happeningu – jako wydarzenia i jako pewnej wartości estetycznej i filozoficznej. Data wydania: 2013

Cena: 49 zł.

Teka rycin z powstania styczniowego Teka składa się z reprodukcji 20 rycin pochodzących z zagranicznej prasy z lat 1863-64, dotyczących powstania styczniowego. W tece, oprócz reprodukcji przygotowanych na eleganckim papierze i gotowych do oprawienia, znajduje się broszura zawierająca dokładne naukowe opisy rycin. Wszystkie zreprodukowane grafiki pochodzą z kolekcji Krzysztofa Kura. Data wydania: 2013

Cena: 150 zł.


Spis treści

61

Historia i tradycja

Königsberg

Historia rodzinna Bogusław Chrabota Literacki tryptyk, ukazujący dramat człowieka uwięzionego między dwiema potęgami, uwikłanego w tryby Wielkiej Historii. Autor przywołuje na kartach książki wszystkie traumatyczne, osobiste wspomnienia dotyczące mieszkańców twierdzy Königsberg okresu II wojny światowej, w których mroczne obrazy i kakofonia dźwięków składają się na wizję tragicznego losu walczących o przeżycie ludzi. Data wydania: 2013

Cena: 54 zł.

Kryzys bydgoski 1981 w relacjach świadków Oprac. Agnieszka Dębska i Maciej Kowalczyk Wydawcy: Ośrodek Karta, NCK

Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany Wydarzeniami Bydgoskimi, to mieszczący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpoczął się w Bydgoszczy incydentem sprowokowanym przez władze komunistyczne, a zakończył rozstrzygnięciem ogólnopolskim o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Po stronie opozycji do dziś nie gaśnie dyskusja, jak należało wtedy postąpić. Data wydania: 2013

Cena: 40 zł.


Spis treści

62

Poza seriami

Glemp. Pod okiem Opatrzności Stanisław Karnacewicz Przez 22 lata kardynał Józef Glemp udzielił Stanisławowi Karnacewiczowi, dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej relacjonującemu sprawy Kościoła, kilkudziesięciu wywiadów i wypowiedzi. Te rozmowy ułożyły się w fascynującą opowieść o życiu i posłudze kard. Glempa. Z wywiadu wyłania się nie tylko obraz intelektualisty, teologa i politycznego stratega, lecz także człowieka z poczuciem humoru, towarzyskiego i z otwartą głową. A przede wszystkim księdza, dla którego drugi człowiek, każdy człowiek był ważny. Data wydania: 2013

Dostępne w iBookstore, Nexto:  bezpłatnie

Kopalnia Wujek

W hołdzie tym, którzy odeszli za wcześnie Tomasz Nowara Publikacja jest próbą rekonstrukcji historycznych wydarzeń, jakie rozegrały się zarówno na terenie kopalni „Wujek”, jak i w najbliższej okolicy w pierwszych dniach stanu wojennego. Wszystko widziane oczyma samych strajkujących, sił milicyjno-wojskowych, cywili, mieszkańców, rodzin, przypadkowych świadków.

Data wydania 2013

Dostępne w iBookstore, Nexto:  bezpłatnie


Spis treści

63

Historia i tradycja

Kawalerowie Orderu Uśmiechu Tadeusz Belerski Order Uśmiechu jest wyjątkowym wyróżnieniem w skali światowej. Wymyśliły go dzieci w Polsce 45 lat temu. Nagrodziły nim jak dotąd niemal tysiąc swoich dorosłych przyjaciół z wielu krajów. Ponad pięćdziesięciu spośród nich prezentuje książka Kawalerowie Orderu Uśmiechu autorstwa Tadeusza Belerskiego. Jej celem jest rozsławianie Orderu i jego Kawalerów, którzy uosabiają najszlachetniejsze wzorce postępowania. Data wydania 2013

Dostępne w iBookstore, Nexto:  bezpłatnie

Miasto atrakcji

Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku Łukasz Biskupski Wydawca NCK, SWPS

W Mieście atrakcji Łukasz Biskupski opisuje przemiany rodzimej kultury popularnej na przełomie XIX i XX wieku i proces wykształcania się kina jako dominującej formy w uniwersum rozrywek Łodzi, największego ośrodka przemysłowego na terenie polskich prowincji Cesarstwa Rosyjskiego.

Data wydania 2013

Dostępne w iBookstore, Nexto:  bezpłatnie


Spis treści

64

Poza seriami

Odrzucając kłamstwo / In der Wahrheit leben

Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej XX wieku / Aus der Geschichte von Widerstand und Opposition in den Diktaturen des 20. Jahnhunderts  Tom w języku polskim / tom w języku niemieckim Wydawca: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Ludwig Mehlhorn (zm. w 2011 roku) był działaczem na rzecz spraw obywatelskich w byłym NRD, później zajmował się Europą Środkowo-Wschodnią w Akademii Ewangelickiej w Berlinie. Teksty Ludwika i o Ludwiku zawarte w publikacji ukazują każdemu czytelnikowi jego zaangażowanie w działalność na rzecz Ewangelickiej Parafii Studenckiej we Freibergu oraz „Akcji Znak Pokuty” – Aktion Sühnezeichen. Publikacja przedstawia również jego kontakty z polską opozycją demokratyczną, jego działania w ruchu „Demokracja Teraz” – „Demokratie Jetzt” i jego walkę przeciwko dyktaturze. Książka do wyboru w polskiej lub niemieckiej wersji językowej Data wydania: 2012

■  Tytuł dostępny

Cena tomu: 40 zł.  Komplet dwujęzyczny: 60 zł.

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


Spis treści

65

Historia i tradycja

Po drugiej stronie okna

Opowieść o Januszu Korczaku Anna Czerwińska-Rydel Biografia Janusza Korczaka przeznaczona dla młodych czytelników składa się z dwóch części: pierwsza opisuje dzieciństwo i młodość Korczaka, wychowanego w spolonizowanej, żydowskiej rodzinie. Druga – studia medyczne i pracę pedagogiczną. Anna Czerwińska-Rydel barwnie opisuje życie w Domu Sierot i wyjątkowe metody pedagogiczne Korczaka. Książkę ilustrują oryginalnie pokolorowane przez grafików z Poważnego Studia zdjęcia przedwojennej Warszawy i wychowanków Domu Sierot. Data wydania: 2012

Dostępne w iBookstore:  bezpłatnie

Wojna o Polskę 1920 wybór i opracowanie Agnieszka Knyt Wydawca: NCK, Ośrodek KARTA

Zwycięstwo pod Warszawą to największy w XX wieku sukces Polaków – wojsk prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego i całego polskiego społeczeństwa. Pokonanie bolszewików nie tylko umocniło II Rzeczpospolitą, ale też uchroniło Europę Zachodnią od najazdu barbarzyńskiej ideologii. Data wydania: 2010

Cena: 28 zł.


Spis treści

66

Poza seriami

Grunwald. Walka 600-lecia Praca zbiorowa Zbiór esejów wybitnych historyków i publicystów, odwołujących się do kluczowych dla Polaków symboli, jak Bogurodzica, Akademia Krakowska czy Zawisza Czarny. Autorzy esejów analizują wydarzenie sprzed 600 lat w kontekście historycznym, politycznym, religijnym, dyplomatycznym, batalistycznym, a nawet obyczajowym. Obalają stereotypy, pokazują ciągłość historii i jej żywy dialog ze współczesnością. Dowodzą, że wiedza o wydarzeniach z XV wieku jest pomocna w zrozumieniu świata wieku XXI. Data wydania: 2010

Cena: 15 zł.

11 polskich zwycięstw Praca zbiorowa Książka, mimo że wydana z okazji Święta Niepodległości, nie jest kolejnym oczywistym wydawnictwem rocznicowym. Na ten wyjątkowy zbiór składa się 11 esejów pióra najciekawszych polskich autorów, których obszar zainteresowań rozciąga się od historii i antropologii kulturowej, przez naukę i sztukę, aż do sportu. Data wydania: 2010

Cena: 30 zł.


Spis treści

67

Historia i tradycja

Biografia agenta.

Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947) Bogdan Gadomski Wydawca: Tedson

Biografia tajemniczej, niezwykłej postaci – działacza przedwojennego ruchu komunistycznego, agenta polskiej policji, rzekomo zamordowanego w 1933 roku (morderstwo upozorowała polska policja), a potem prowadzącego drugie życie; człowieka, którego działania przyczyniły się do rozpętania czystki, której ofiarą padło kierownictwo KPP – w czasie wojny współpracującego z Delegaturą Rządu na Kraj, a zarazem z gestapo. Data wydania: 2009

Cena: 35 zł.

Cmentarze katyńskie Andrzej Przewoźnik, zdjęcia Krzysztof Hejke Wydawca: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Album poświęcony Zbrodni Katyńskiej i trzem wielkim polskim cmentarzom wojennym, na których spoczywają jej ofiary, zawiera tekst autorstwa Andrzeja Przewoźnika, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W publikacji zostały wykorzystane cenne materiały archiwalne.

Data wydania: 2009

Cena: 69.90 zł.


Spis treści

68

Poza seriami

11 dzielnych ludzi Praca zbiorowa

Artyści, wariaci, anarchiści Paweł Konnak, Jarosław Janiszewski, Krzysztof Skiba

Cytadela. Nieśmiertelni Tomasz Łysiak Dostępny e-book: iBookstore: 2.49 €, Nexto: 9.99 zł.

Gangrena. Mój punk rock song Paweł Końjo Konnak

Historia mówiona. Elementarz Praca zbiorowa

Karnawał profuzji

fenomen uczestnictwa w sztuce współczesnej, Maciej Chmiel, Paweł Końjo Konnak

Maski i twarze patriotyzmu red. naukowa Maria Karolczak wydawcy: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Mistyka pustyni Bogusław Chrabota

Studenci kontra system Małgorzata Skowrońska

Wobec dobra i prawdy w dialogu z Tischnerem Aleksander Bobko, Maria Karolczak


Spis treści

69

Historia i tradycja

Komisariat naszym domem Krzysztof Skiba Opowieść o happeningach z czasów PRL. Pomarańczowa Alternatywa stwarzała możliwość nieograniczonej swobody wyrażania myśli w konwencji surrealistycznej, będąc jednocześnie formą prowokacji artystycznej i politycznej.

Planowana data wydania:

czerwiec 2014

Historie wzajemnych oddziaływań red. Robert Traba, współpraca Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk

❞❞Publikacja „Historie wzajemnych oddziaływań”

dotyka jednego z najważniejszych problemów współczesnych badań historycznych. Historia najczęściej bywała służebna wobec narodowego życia. Narody wciąż potrzebują własnej historii jako jednego z wyznaczników tożsamości. Współcześnie jednak lepiej widać, że ta historia nie biegła w izolacji i wywoływała wzajemne oddziaływania, a zjawiska zachodzące w jednych z nich oddziałują na inne. Każdy naród pozostawał ponadto pod wpływem kultury szerszego regionu oraz idei obecnych w danej cywilizacji. Te same wydarzenia, nawet pełniące odmienną rolę w każdym z narodów, często bywały ważnymi wydarzeniami jednocześnie w dziejach wielu z nich. prof. dr hab. Marcin Kula

Planowana data wydania:

maj 2014


Spis treści

70

Poza seriami

Anatomia oszustwa Pierre Buhler Wznowienie pierwszej we francuskiej literaturze historycznej syntezy dziejów Polski powojennej, pióra obecnego ambasadora Francji w Warszawie (pierwsze wydanie – pt. Polska droga do wolności ukazało się nakładem wydawnictwa Dialog w 1999 roku). Planowana data wydania:

czerwiec 2014

Bezbronne miasto Praca zbiorowa Książka Bezbronne miasto to wydawnictwo powstałe w związku z przypadającą w roku 2014 setną rocznicą wybuchu pierwszej wojny światowej oraz rocznicą Operacji Łódzkiej. Wydawnictwo zawiera unikatowe zdjęcia z archiwów łódzkich oraz niemieckich, a także czytelne mapy działań wojennych, które miały miejsce podczas Operacji Łódzkiej. Przede wszystkim jednak atutem tej książki są wyjątkowe teksty, napisane przez współczesnych, wybitnych łodzian. Teksty te doskonale uzupełniają wspomnienia bezpośrednich świadków wydarzeń, którym poświęcone jest Bezbronne miasto. Planowana data wydania:

■  Tytuł dostępny

czerwiec 2014

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


Spis treści

71

Historia i tradycja

Nie kracz Słowik, nie kracz Jarosław Warzecha Wywiad–rzeka z pierwszym szefem łódzkiej „Solidarności”, Andrzejem Słowikiem, członkiem władz krajowych Związku, aresztowanym i skazanym w stanie wojennym. Opisuje jego życie, osiągnięcia sportowe, pokazuje jak w niezgodzie na ówczesną rzeczywistość zajął się sprawami społecznymi, a w wolnej Polsce związał się z opozycją wobec Lecha Wałęsy, był wiceministrem pracy, potem wyjechał do Australii, by po latach wrócić do Polski. Planowana data wydania:

2014

Polskie Wolności Piotr Wójcik, Justyna Pobiedzińska Album zawiera dwadzieścia pięć portretów osób zamieszkujących Polskę: 25 fotografii autorstwa Piotra Wójcika oraz tekstów Justyny Pobiedzińskiej. Bohaterów zapytano o pamięć 1989 roku, doświadczenia ostatnich 25 lat oraz o osobistą refleksję dotyczącą wolności. Planowana data wydania:

czerwiec 2014

J. Giedroyc – Z. Najder – korespondencja oprac. Rafał Habielski Tytuł roboczy

Korespondencja między Redaktorem „Kultury” Jerzym Giedroyciem a Zdzisławem Najderem w opracowaniu prof. Rafała Habielskiego Planowana data wydania:

grudzień 2014


72

Poza seriami

Literaturoznawstwo Realiści, realizm, realność.

W stulecie śmierci Bolesława Prusa red. naukowa: Ewa Paczoska, Bartłomiej Szeleszyński, Dawid M. Osiński Książa zawiera artykuły, których referatowe wersje wygłoszone zostały w grudniu 2012 roku podczas konferencji pt. Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, zorganizowanej przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW) i Pracownię Literatury Drugiej Połowy XIX Wieku (IBL PAN) przy współudziale Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Centrum Kultury. Data wydania: 2013

Cena: 49 zł.

Short stories Bolesław Prus, tłum. Bill Johnston Zbiór dwunastu nowel Bolesława Prusa przetłumaczonych na język angielski przez Billa Johnstona. Znajdują się tu m.in. takie utwory jak: Antek, Michałko czy Z legend starożytnego Egiptu.

Data wydania: 2013

Cena: 26 zł.


Spis treści

73

Literaturoznawstwo

W Warszawie

Wybór z „Kronik” T. 1, T. 2, T. 3, Bolesława Prusa Trzytomowy zbiór fragmentów lub przedrukowanych w całości felietonów pisarza, publikowanych w latach 1874-1910 na łamach gazet warszawskich.  Oprócz niezaprzeczalnej wartości literackiej kronik warto zwrócić uwagę na tematykę – zgromadzono tu teksty składające się na barwny i  szczegółowy obraz życia warszawskiego przełomu XIX i XX wieku.

Data wydania: 2013

Cena: T.1: 59 zł.  T.2: 53 zł.  T.3: 52 zł.

Cena zestawu:

T.1–3 + płyta DVD Warszawy Prusa – 140 zł.

Konstelacje Stanisława Brzozowskiego red. naukowa: Urszula Kowalczuk, Andrzej Mencwel, Ewa Paczoska, Paweł Rodak Zbiór pokonferencyjny przedstawiający życie i twórczość Stanisława Brzozowskiego rozpatrywane w systemie różnych odniesień. Teksty badaczy polskiej literatury i kultury prezentują Brzozowskiego w relacjach z myślą innych polskich autorów: Korczaka, Towiańskiego, Miłosza, Mickiewicza, Świętochowskiego, Abramowskiego i wielu innych. Data wydania: 2012

Cena: 57 zł.


Spis treści

74

Poza seriami

Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci.

Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza Grażyna Sztukiecka Książka powstała w oparciu o pracę doktorską autorki, napisaną na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Petelenz-Łukasiewicza.

Data wydania: 2011

Cena: 22 zł.

Ewangelia odrzuconego

Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza red. Józef M. Ruszar Praca zbiorowa pod redakcją J.M. Ruszara, która powstała w oparciu o referaty z konferencji  Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego (Sucha Beskidzka, 11-13 XI 2011).

Data wydania: 2011

Cena: 32 zł.


75

Poza seriami

Współczesna kultura i sztuka W altanie Aleksandra Gierymskiego Justyna Mrowiec, ilustracje Izabela Kaczmarek-Szurek Wydawcy: NCK, Wydawnictwo RM  NOWOŚĆ   Dzięki ciekawym historiom

i rysunkom dzieci poznają twórczość Aleksandra Gierymskiego. Dowiedzą się, kim są ludzie przedstawieni na obrazie W altanie, dlaczego artysta robi szkice, co oznacza termin realizm. Wykonując ćwiczenia zawarte w książce, dzieci rozwijają wyobraźnię i zdolności plastyczne. Data wydania: 2014

Cena: 19.90 zł.

Polska w podróży Zofia Chomętowska, red. K. Puchała-Rojek, K. Ziębińska-Lewandowska Wydawca: NCK, Fundacja Archeologia Fotografii  NOWOŚĆ  Zofia Chomętowska, wybitna

i fascynująca polska fotografka, dokumentalistka, w 1936 roku wygrała konkurs Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji na etatowego fotografa instytucji. Do jej zadań należało sfotografowanie atrakcyjnych turystycznie miejsc na terenie II Rzeczpospolitej. Fotografie, zamieszczane w miejscach publicznych, m.in. w wagonach kolejowych, miały przyczynić się do zwiększenia mobilności obywateli, ożywienia turystyki i propagować pozytywny wizerunek kraju. Album zawiera wybór z tego liczącego 1 300 zdjęć zbioru. Data wydania: 2014

Oprawa twarda: 99 zł.  Oprawa miękka: 79 zł.


Spis treści

76

Poza seriami

Księgowy tańczy Paweł Konjo Konnak  NOWOŚĆ   Książka autorstwa Pawła Konnaka

„Księgowy tańczy” to kolejna część cyklu wspomnień dokumentujących historię środowiska polskiej alternatywy lat 80.

Data wydania: 2014

Cena: 58 zł.

Subkultury w PRL  opór, kreacja, imitacja Mirosław Pęczak Książka stanowi wnikliwą analizę zjawisk związanych z subkulturami w okresie PRL. Jak pisze prof. Wojciech Burszta, jest ona rodzajem tour de force, a więc odważną próbą syntezy obrazu kilkudziesięciu lat życia w PRL widzianego z wewnętrznej perspektywy subkultur, które zarówno kontestowały oficjalny wizerunek ustroju, jak i były osmotyczną próbą metonimicznie fundowanej próby „przylegania” do realiów. Data wydania: 2013

Cena: 38 zł.  iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

77

Współczesna kultura i sztuka

The Rolling Stones za żelazną kurtyną Marcin Sitko, Marcin Jacobsen Wiosną 1967 roku słynni już wtedy The Rolling Stones pierwszy i ostatni raz przyjechali do komunistycznego kraju. Liczba tych, którzy idą dziś w zaparte, że widzieli ich koncert w Sali Kongresowej kilkukrotnie przekracza jej pojemność. Jak wyglądała pierwsza wizyta za żelazną kurtyną najsłynniejszego zespołu w dziejach muzyki, opowiada w swojej publikacji Marcin Sitko. Data wydania: 2013

iBookstore, Nexto:  publikacja bezpłatna

Wynajęcie Natalia Fiedorczuk Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, NCK

Minialbum zawierający zdjęcia mieszkań do wynajęcia, które w ciągu kilku lat odwiedziła Natalia Fiedorczuk, potencjalna lokatorka. Fotografiom towarzyszą teksty analizujące problematykę związaną z wynajmowaniem mieszkań, autorstwa socjologów badających tę tematykę: Marka Krajewskiego, Rafała Drozdowskiego, Filipa Schmidta i Marty Skowrońskiej. Data wydania: 2012

Cena: 36 zł.


Spis treści

78

Poza seriami

Świadomość Neue Bieriemeinnost Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz Wydawca: Fundacja Open Art Projects

Publikacja poświęcona grupie artystycznej Świadomość Neue Bieriemiennost (niem. Neue – nowa, ros. Bieriemiennost – brzemienność”), działającej w drugiej połowie lat 80. XX wieku w Polsce. Tworzyło ją trzech rzeźbiarzy: Mirosław Bałka, Mirosław Filonik i Marek Kijewski.

Data wydania: 2012

Cena: 59 zł.

Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi Małgorzata Dawidek-Gryglicka Wydawca: Korporacja ha!art

Zbiór rozmów, które w listopadzie i grudniu 2006 roku Małgorzata Dawidek Gryglicka przeprowadziła z wybitnym artystą, niekwestionowaną indywidualnością pogranicza poezji i sztuk wizualnych – Stanisławem Dróżdżem.

Data wydania: 2012

Cena: 42 zł.


Spis treści

79

Współczesna kultura i sztuka

Małpy Pana Boga. Słowa Maciej Parowski Zbiór jest kontynuacją Czasu fantastyki (1990), znanej pracy krytycznej, w której Parowski gromadził doświadczenia fantastycznego boomu fantastyki w końcówce PRL-u. W książce Małpy Pana Boga staje się Parowski kronikarzem sztuki wyobraźni (literatury, kina i plastyki) w wolnej III Rzeczpospolitej. Książka udziela wielu odpowiedzi na jedno pytanie – czemu fantastyka zrobiła się w naszych czasach tak ważna i porywająca? Data wydania: 2011

Cena: 39 zł.

Media – ciało – pamięć

O współczesnych tożsamościach kulturowych red. Andrzej Gwóźdź i Agnieszka Nieracka-Ćwikiel Wydawca: Instytut Adama Mickiewicza

❞❞Konstelacja pojęć składających się na tytuł

niniejszego tomu: Media – ciało – pamięć nieczęsto pojawia się w perspektywie badań kulturoznawczych, choć wszystkie one należą do podstawowego zasobu kategorii badawczych wiedzy o kulturze. Chodzi o to, jak nasze tożsamości zostają zawłaszczone przez rozmaite media (audiowizualne przede wszystkim) i powtórnie przez nie zestrojone w obrębie różnorakich przestrzeni kulturowych. (...) ze wstępu prof. Andrzeja Gwoździa i dr. Agnieszki Nierackiej-Ćwikiel

Data wydania: 2006

Cena: 15 zł.


Spis treści

80

Poza seriami

Kolekcjonowanie świata. Jadwiga Maziarska red. i oprac. Barbara Piwowarska Wydawca: Instytut Adama Mickiewicza

Książka poświęcona malarce należącej do kręgu artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora. Składa się z dwóch części: Inżynier i majsterkowicz o fotoszkicach Jadwigi Maziarskiej oraz Listy Jadwigi Maziarskiej do Erny Rosenstein 1947-1995.

Data wydania: 2005

Cena: 8 zł.

Bauman/Bałka red. Katarzyna Bojarska Dostępna publikacja interaktywna (dział Multimedia)

Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska Aneta Kamińska Wydawca: NCK, Korporacja ha!art

Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Małgorzata Dawidek-Gryglicka Wydawca: Korporacja ha!art

Ludowość na sprzedaż Piotr Korduba

Małpy Pana Boga. Obrazy Maciej Parowski Dostępny e-book

iBookstore: 2.49 €  Nexto: 9.99 zł.


Spis treści

81

Współczesna kultura i sztuka

Miasto Atrakcji

Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku Łukasz Biskupski Dostępny bezpłatny e-book

Ostatni wiejscy muzykanci Andrzej Bieńkowski Wydawca: Muzyka Odnaleziona, MCKiS, NCK

Pracownia. Miejsce spotkań ze sztuką. Witraż, batik, papier, wiklina, ceramika Praca zbiorowa

Przystanki polskie Maciej Rawluk

Wobec przeszłości.

Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej red. Andrzej Szpociński

Antologia polskiego rapu Andrzej Cała, Marcin Flint, Kamil „Jakuza” Jaczyński, Tomasz „CNE” Kleyff, Dominika Węcławek

❞❞Powstało już niemało książek o polskim hip-hopie, z reguły miały

one jednak charakter encyklopedii lub słowników o charakterze czysto informacyjnym. Były gorzej lub lepiej wymyślonymi suchymi opracowaniami. Przekazywały wiedzę, rzadko wchodziły w analizę, jeszcze rzadziej mocno zapędzały się w sferę wartościowań, sądów. Ta książka spełnia również to ostatnie zadanie, prezentując wybór – zarówno postaci, którym poświęcono biogramy, jak i opisywanych utworów czy bohaterów wywiadów. Bartek Chaciński

Planowana data wydania:

grudzień 2014


82

Katalog wydawniczy 2014

Multimedia


Spis treści

83

Multimedia

ERdada na taśmę Eugeniusz Rudnik Wydawcy: NCK, Requiem Records  NOWOŚĆ   W roku swych 80-tych urodzin

„homo radiophonicus”, światowej sławy polski fonopoeta nie oplata się laurami, lecz pracuje na najwyższych obrotach. Po 50 latach pracy w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia staje się popularny i modny. Tnąc i klejąc kilometry taśmy magnetofonowej wypuszcza 70-minutową porcję nowej elektroakustyki w najelegantszym wydaniu. Jak zwykle szokuje, rozśmiesza, straszy i wzrusza. Cztery niesamowite, dźwiękowe wizje: ERdada, Dzięcielina pałała na taśmę stereo, Memini Tui, Wyzwoliny, zostały nagrane w studio Bolesława Błaszczyka. Data wydania: 2014

Cena: 70 zł.  płyta CD

List do Ciebie DAGADANA Wydawcy: NCK, DAGADANA, Etnoteka.pl  NOWOŚĆ   Słynąca z niesztampowego łączenia

folkloru z muzyką elektroniczną grupa sięgnęła po twórczość niesłusznie zapomnianego poety – Janusza Różewicza.

Data wydania: 2014

Cena: 36.99 zł.  płyta CD


Spis treści

84

Multimedia

Maciej Frąckiewicz Maciej Frąckiewicz  NOWOŚĆ   Znane utwory muzyki poważnej

w nowej aranżacji na akordeon. Maciej Frąckiewicz, laureat nagrody Paszport Polityki, w ostatnim czasie pracował m.in. z Krzysztofem Pendereckim przy powstawaniu nowego utworu na akordeon solo. Występował z recitalami na większości polskich festiwali poświęconych muzyce nowej (Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie). Data wydania: 2014

Cena: 23.90 zł.  płyta CD

Strajk. Skok do wolności Karol Madaj Strajk. Skok do wolności to gra planszowa przeznaczona dla 2 do 5 osób. Jej akcja toczy się w roku 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w czasie strajku solidarnościowego i negocjacji 21 postulatów z delegacją rządu PRL. Strajk zakończył się podpisaniem Porozumień Sierpniowych i powstaniem NSZZ Solidarność. Gra powstała w ramach kampanii społecznoedukacyjnej towarzyszącej premierze filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa. Data wydania: 2013

■  Tytuł dostępny

Cena: 89 zł.   gra planszowa

  ■  Tytuł wyczerpany

■  Tytuł w przygotowaniu


Spis treści

85

Multimedia

Pieśni Michał Jacaszek Po międzynarodowym sukcesie płyt Treny (2008) i Glimmer (2011) artysta zdecydował się na zaprezentowanie w większości niepublikowanych wcześniej interpretacji tradycyjnych utworów religijnych. Kompozycje powstawały na przestrzeni ostatnich kilku lat, a ich ostateczna forma znalazła się na wydanym krążku. Data wydania: 2013

Cena: 35 zł.  płyta CD

Warszawy Prusa Płyta dostępna również w zestawie z książkami

Prezentowana płyta zaprasza do poznania trzech Warszaw – realnej Warszawy z przełomu XIX i XX wieku, czyli Warszawy Aleksandra Głowackiego, Warszawy Bolesława Prusa (pseudonim literacki Głowackiego) oraz Warszawy Stanisława Wokulskiego, bohatera Lalki Prusa – i porównania ich poprzez filmy i mapy z „naszą” Warszawą – tą z XXI wieku. Data wydania: 2012

Cena: 30 zł.   płyta DVD

Pestka, drops, cukierek Karol Madaj To już kolejne (obok książki, e-booka i słuchowiska) zaproszenie dla najmłodszych do zmierzenia się z mroźnym, smutnym królestwem złośliwego monarchy, zagorzałego wroga kreatywności. Planowana data wydania: wrzesień 2014  gra planszowa


Spis treści

86

Multimedia

Bauman / Bałka – Rozmowa Publikacja interaktywna

Esej wizualny i dźwiękowy, rozmowa – wymiana myśli i obrazów wokół motywów, z którymi jej bohaterowie, Zygmunt Bauman (1925), socjolog, filozof, uznany za jednego z najważniejszych myślicieli XX i XXI wieku, oraz Mirosław Bałka (1958), artysta rzeźbiarz, pracują na co dzień, każdy z nich w swojej własnej dziedzinie i wybranymi przez siebie narzędziami. Wielopoziomowa narracja tekstowo-obrazowa pozwala dotrzeć do świata przenikających się doświadczeń historycznych, politycznych i artystycznych, poznać szczególnego rodzaju wrażliwość na dotknięcie rzeczywistości oraz obcować z materialnością świata, przechowywanymi przez nią śladami i resztkami tego, co minione a co ożywa w tej niezwykłej wymianie.


Spis treści

87

Multimedia

Zagórski / Szaybo – Przyjaciele Publikacja interaktywna

Niezwykły, interaktywny katalog wystawy okładek płyt winylowych dwóch wybitnych polskich grafików: Stanisława Zagórskiego i Rosława Szaybo. Dwaj przyjaciele, jeszcze z czasów studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 60. ubiegłego wieku, zrobili później błyskotliwe kariery – Stanisław w Nowym Jorku, a Rosław w Londynie. Pracom artystów towarzyszą wywiady, które przeprowadził z nimi kurator wystawy i autor filmu dokumentalnego Przyjaciele na 33 obroty, Grzegorz Brzozowicz. Dla zwiedzających interaktywną wystawę przygotowaliśmy również quiz, a Rosław Szaybo pokazał „na dokładkę” tekę swoich plakatów.


88

Multimedia

Aplikacja NCKiosk Interaktywny katalog na urządzenia iPhone, iPad i iPod touch Zapraszamy do korzystania z katalogu z ofertą wydawniczą Narodowego Centrum Kultury na urządzenia w systemie iOS, pozwalającego na błyskawiczny zakup e-publikacji dostępnych w iBookstore i Appstore. NCKiosk powiadamia również użytkowników o nowych pozycjach w iBookstore, a moduł wyszukiwania pozwala na szybkie znalezienie interesujących pozycji. Z aplikacji można pobierać zarówno książki, jak i aplikacje interaktywne.


Spis treści

89

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 ma na celu wzmocnienie znaczenia czytelnictwa w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. Program składa się z 15 działań prowadzonych przez instytucje państwowe (Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury). Koordynacją zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: 1. Zakup nowości do bibliotek (BN) 2. Kontynuacja programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek (IK) 3. Promocja literatury i czytelnictwa. Program Ministra. a. Priorytet – Literatura (IK) b. Priorytet – Promocja czytelnictwa (IK) c. Priorytet – Czasopisma (MKiDN) d. Priorytet – Partnerstwo publiczno‑społeczne (IK) 4. Program szkoleń dla bibliotekarzy (IK) 5. Zakup praw do utworów literackich (IK) 6. Dyskusyjne Kluby Książki (IK) 7. MAK+ (IK) 8. Program szkoleń dla księgarzy (NCK) 9. Ojczysty – dodaj do ulubionych (NCK) 10. Badania czytelnictwa i ewaluacja programu (BN) 11. Korpus Publikacji Polskich (BN) 12. Kampania społeczna (NCK)


Spis treści

90

Sieć księgarni partnerskich

Narodowe Centrum Kultury wspiera miejsca, które promują kulturę. Dlatego powstał projekt, w którym Narodowe Centrum Kultury jednoczy kawiarnio-księgarnie i klubo-księgarnie – słowem miejsca, które na mapie kulturalnej polskich miast odznaczają się ciekawym asortymentem książek, pozytywną atmosferą czytelniczą, a także wzmożoną działalnością kulturotwórczą. To właśnie tam oprócz sprzedaży publikacji organizowane będą spotkania autorskie i wydarzenia wokół książek Narodowego Centrum Kultury.

Sieć księgarni partnerskich Antykwariat – Księgarnia A. Tracz Bílý Koníček Bookarest Bookarnia Czuły Barbarzyńca Czuły Barbarzyńca Główna Księgarnia Naukowa Kij i Marchewka w Królikarni Księgarnia Artystyczna ZACHĘTA Księgarnia Młoda Serenissima w Muzeum Narodowym Księgarnia Sztuki CSW Znaki Czasu Litera Mała Litera Między Słowami MiTo MOCAK Bookstore Pępek Sztuki Stacja Sztuki Strefa Książki Tajne Komplety Vademecum Zła Buka

Gliwice Warszawa Poznań Sopot Warszawa Kraków Warszawa Warszawa Warszawa Kraków Warszawa Toruń Łódź Łódź Lublin Warszawa Kraków Warszawa Szczecin Katowice Wrocław Gdynia Katowice


91

Dystrybucja Zwrotnice czasu

Księgarnia firmowa NCK Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa godz. 10-17 Filia księgarni NCK Galeria Kordegarda ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa godz. 11-19 Księgarnia internetowa www.nck.pl zakładka WYDAWNICTWA e-mail ksiazki@nck.pl Dystrybucja Książki Narodowego Centrum Kultury są dystrybuowane przez: ■■ motyleksiazkowe.pl Beata Motyl ■■ Firma Księgarska Wiesław Juszczak ■■ Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Kwartalnik „Kultura Współczesna” jest dostępny w sieci salonów Empik (numery archiwalne tylko w NCK).

Designed for print, web & tablets by q.pl


Katalog ekran  

Katalog wydawniczy Narodowego Centrum Kultury - wiosna 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you