Page 1

Издава Обùинсêият съвет на БСП - Долни ÷иôлиê

Броé 9, 20 август 2012

НИЕ КАЗАХМЕ “ДА”! Ние, хората на Община Долни чифлик, в мнозинството си казахме „да” в подписката за референдум за продължаване на развитието на ядрената енергетика у нас и построяването на АЕЦ „Белене”. Казахме „да”, защото искаме дър-

жавата ни да се развива като модерна европейска страна, защото не можем да допуснем да бъде провален този най-високотехнологичен български проект. Но нещата не станаха от само себе си.

БУЗЛУДЖА - 2012

На стр. 3

Още преди провеждането на Деветнадесетата отчетноизборна конференция на Общинската партийна организация и конгреса на партията, на заседание на ОбС от 4 април т.г. партийният съвет прие позиция против решението на

правителството на ГЕРБ за спиране изграждането на АЕЦ “Белене” и взе решение за събиране на подписи против това необосновано решение на ГЕРБ. На стр. 2

НОВОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП

На 4 юли 2012 година в залата на Община Долни чифлик бе проведено заседание на ОбС на БСП. В работата на заседанието взе участие др. Красимир Янков, секретар по организационните въпроси в НС на БСП и председател на ОблС на БСП във Варна. В съответствие с Устава на БСП и правилника на НС, председателят на ОбС на БСП др. Стефан Димитров предложи новия състав на Изпълнителното бюро от 15 човека. За заместник-предсе-

датели бяха предложени и избрани: Борислав Натов – заместник-председател, с ресор „Местна изпълнителна власт”; Васил Кинчев – заместник-председател, отговарящ за местната политика, за ресора „Земеделие и гори” и координатор на партийните организации Източен район; Йовка Райкова – заместникпредседател, която ще отговаря за информационнопропагандната дейност и за връзките със На стр. 3

БСП ЕДИНОДУØНО ИЗДИГНА СТАНИØЕВ ЗА ЛИДЕР НА ПЕС

Националният съвет на БСП единодушно издигна Сергей Станишев за президент на Партията на европейските социалисти. Кандидатурата на настоящия временен лидер на партията е подкрепена единодушно със 114 гласа „за”. „Моят водещ приоритет са отговорностите ми пред БСП. Моята основна цел е победата на БСП над ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори. Не можем, не бива да допуснем още един мандат на ГЕРБ. Това би било катастрофално за България.” Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев след като Националният съ-

вет на партията гласува решение за издигане на кандидатурата му за президент на ПЕС. Според Сергей Станишев кризата ще продължава да се задълбочава не само в България, но и в Европа. Точно за това левите партии трябва да покажат още по-отчетлива лява, социална политика. „Кризата изисква много сериозна промяна в политиката ни. Точно за това са необходими още поотчетливи промени, за да бъде възприета ПЕС като алтернатива на десните консерватори”, посочи още Сергей Станишев.

ПОПЪТЕН ВЯТЪР НА НОВИЯ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ! С пълно мнозинство Областният съвет на БСП-Варна преизбра досегашния председател Красимир Янков за нов мандат. Това стана в присъствието на лидера на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев. „Благодаря за доверието, ще дам всичко от себе си за достойно представяне на Варненска област на следващите парламентарни избори.” Това заяви Красимир Янков, който е и организационен секретар на Националния

БСП НЕ Е ПАРТИЯ НА ИЛЮЗИИТЕ

съвет на левицата. За негови заместници бяха избрани Стефан Димитров, председател на За заместник-председател на Областния съвет на БСП във Варна бе избран др. Стефан Димитров – председател на ОбС на БСП в Долни чифлик.

ОбС на БСП в Долни чифлик с ресор „Партийна дейност и идейно-политическа работа”,

Борислав Гуцанов - председател на градската организация на БСП-Варна, с ресор „Градска партийна организация - Варна“, Йорданка Колева - ръководител на групата общински съветници на БСП-Вълчи дол, която ще отговаря за организационната и изборна дейност, Филчо Филев – кмет на Провадия, с ресор „Местна власт и местна политика”, Йордан Вълков - областен На стр. 3

Стефан Димитров, зам.- председател на Областния съвет на БСП-Варна Българската социалистическа партия е една от най-старите социалистически партии в Европа. Острата социална чувствителност на българина и силното чувство за социална справедливост само 13 години след Освобождението на България от турско робство довеждат до създаване на социалистическа партия в нашата страна. В това се състои и заслугата, прозрението и интелектуалния подвиг на основателя на партията Димитър Благоев, който оцени и прозря необходимостта, че в България е създадена почвата за изграждане на социалистическа партия. Историческият път на БСП през годините потвърди пророчеството на Благоев и показа,че силата на нашата партия е когато е близо до съдбата на народните маси и е изразител на техните тегоби и страдания. В подобна ситуация се намираме и сега, година преди изтичането на мандата на правителството. Управлението на ГЕРБ е белязано от години, в които грубо са нарушени основните конституционни права на българските граждани като правото на труд, безплатно образование, здравеопазване… На стр. 2


2

бр. 9, август 2012 г.

БСП НЕ Е ПАРТИЯ НА ИЛЮЗИИТЕ Oт стр. 1 Свидетели сме на три години, през които постоянно се вдигаха цените на тока, водата и на всички основни хранителни продукти; непрекъснато се орязваха социални придобивки, постигнати по времето на предишни правителства; газеха се законови норми и конституционни права; крачка след крачка се налагаше едноличното управление на боса

Oт стр. 1 Събирането на подписката бе предпоставка за проверка на организаторските способности на нашите кадри и активисти за провеждането на широкомащабна предимно индивидуална политическа работа с членове, привърженици и симпатизанти на БСП, а също така и с много граждани на общината. На заседание на Общинския съвет бяха създадени необходимите организационнополитически предпоставки за организирането на подписката

Недялка Рашкова от село Рудник, най-възрастният партиен член, активно участвала в кампанията на територията на Община Долни чифлик, направен бе конкретен разчет по населени места относно събирането на подписите, който гарантираше събирането на 3745 подписа. Възложени бяха конкретни задачи на партийните организации, кадрите и активистите на Общинската партийна организация. Същинското оживление в работата настъпи след провеждането на конгреса на 19 и 20 май. От страна на НС бяха осигурени агитационни и сувенирни материали, свързани с подписката. В някои от селата като Гроздьово, Горен чифлик, Пчелник и Старо Оряхово бяха организирани пунктове за набиране на подписи. На сайта на Общинския съвет на БСП и в областния партиен вестник бяха публикувани имената и телефоните на председателите на партийни организации за

на управляващата партия. Години на криза без видим изход, в основата на която шепа монополисти и олигарси богатееха на гърба на целокупния български народ. Години, през които типично по байганювски провеждахме избори за парламент, за местна власт и за президент. Години на смехотворни кадрови и управленски решения по най-високите етажи на властта.

Години на пълна липса на ясно виждане за посоката, в която трябва да върви България, на вдетинено повтаряне на мантрата за нови магистрали. Години на страх и отчаяние. И на всичко това може да се противопостави единствено БСП, която да поведе социалистите, симпатизантите на нашата партия, както и всички националноотговорни и па-

НИЕ КАЗАХМЕ “ДА”! информация, връзка и справки от страна на гражданите. Проведени бяха оперативни съвещания по партийни райони за активизиране на дейността. От страна на ОбС на БСП и неговия председател бе установена ежедневна връзка за взаимодействие и контрол, с което се създаваше възможност за маневриране, гъвкавост и умело насочване на работата по набиране на подписите. Работата наистина, ако се използва клишето, закипя. На 24 юли 2012 година Общинската партийна организация предаде в Областния съвет на БСП 4918 подписа в полза на референдума и сме начело в областта. От основните партийни организации най-високи резултати са постигнали: - в село Гроздьово: при предварителен план от 600 подписа са събрани 1566. Лично от председателя на партийната организация Надежда Георгиева са събрани 457 подписа, с активната помощ и на кмета на селото Николай Облаков; - в село Пчелник: при предварителен разчет от 300 подписа са събрани 360. Заслуга за това имат преди всичко партийният председател Нора Станчева и кметът на селото

Диян Иванов от младежкото обединение на БСП в общината, включил се активно в организирането и провеждането на подписката, събрал 105 подписа

Лиляна Петкова. - в село Детелина: при предварителен разчет от 100 подписа са постигнати 240. Главна заслуга за резултата има Веска Добрева, член на Изпълнителното бюро и председател на местната организация на БСП; - в село Нова Шипка: при планирани 75 подписа са постигнати 130. И този резултат се дължи изключително на проведената политическа ра-

Надежда Георгиева председател на партийната организация в село Гроздьово, представила се най-добре в кампанията бота от Атанас Димитров; - в село Кривини: при предварителен разчет от 50 подписа са набрани 158. Главна заслуга за това има Иван Добрев, член на ОбС на БСП, а също така и Добра Василева и Димитър Василев; - в село Голица: от предварителен разчет от 100 подписа са отчетени 130. Главна заслуга за това има Надя Илиева, като резултатът е показателен с това, че е постигнат в отсъствие на председателя на партийната организация; - в село Рудник: при предварителен план от 100 подписа е постигнат резултат от 134. Заслугата е главно на председателя на партийната организация Недялка Маринова, макар и скромен, има принос и кметът Георги Георгиев; - в село Ново Оряхово:

при предварителен разчет от 50 подписа са отчетени 120. Заслугата е главно на Иванка Митева – член на изпълнителното бюро и председател на партийната организация в селото; - в село Венелин: от планираните 75 са събрани 111 подписа. Приносът за това е главно на председателя на партийната организация Ирина Георгиева, а също и на кмета на селото (от БЗНС) Иван Дойнов; - в село Шкорпиловци: от планирани 70 подписа са набрани 83. Приносът за това основно е на Петър Кръстев – член на ОбС, и на Иванка Чернева – председател на партийната организация; - в село Солник: от планираните 75 подписа са отчетени 90. Основен е приносът на Калчо Роев – председател на партийната организация, на Димитър Петров – член на изпълнителното бюро, и на Радка Петрова – кметски наместник. Макар и не толкова добри като посочените, нелоши резултати се получиха и в останалите населени места на общината. И тук трябва със съжаление да отчетем, а и да анализираме факта, че най-незавидно е положението в град Долни чифлик. На свое заседание Изпълнителното бюро оцени като безспорен успех на общинската партийна организация събирането на 4918 подписа в полза на референдума. Специално

триотични сили. Дневният ред на хората – свобода, работа, хляб и справедливост – трябва да се превърне в дневен ред на партийната работа. Всичко това можем да постигнем заедно, защото иначе чудесата се сбъдват само в приказките, а Българската социалистическа партия не е партия на илюзиите, тя е с широко отворени очи и гледа към истината и реалността.

оцени като много добра работата на Надежда Георгиева, председател на партийната организация в село Гроздьово и на кмета на селото Николай Облаков. Добра оценка се дава на другарите: Нора Станчева, Лиляна Петкова, Веска Добрева, Атанас Димитров, Иван Добрев, Добра и Димитър Василеви, Недялка Маринова, Иванка Митева, Ирина Георгиева, Иван Дойнов, Димитър Петров, Калчо Роев, Радка Петрова, Петър Кръстев, Иванка Чернева, Недка Митева, Васил Кинчев, Йордан Василев, Мария Кузманова, Светла Димитрова, Велка Тодорова, Диян Иванов, Галина Димова, Ивайло Петков (последните трима от ръководството на Младежкото обединение на БСП в общината). Акцията по събирането на подписи в защита на ядрената ни енергетика отмина. Тя се превърна в школа на партийния актив за индивидуална работа, трябва да се разглежда като “генерална репетиция” за предстоящите избори, на които трябва да смъкнем правителството на ГЕРБ. Работата предстои. ОбС на БСП Община Долни чифлик


бр. 9, август 2012 г.

ПОПЪТЕН ВЯТЪР НА НОВИЯ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ Oт стр. 1 председател на Движението на ветераните в БСП-Варна, отговарящ за движенията в БСП, и Тодорка Павлова – председател на организацията на БСП в Аврен, която ще отговаря за коалиционната политика и връзките със структурите на гражданското общество. За секретари на Областния съвет бяха избрани Йорданка Юнакова – „Кадрова политика”, и Мая Раданова, която поема функциите на секретаркасиер.Членове на Областния съвет стават Алекси Алекси-

Решимост за промяна Изминаха 121 години откак на връх Бузлуджа Димитър Благоев и група негови съратници проведоха първия конгрес, на който основаха Българската работническа социалдемократическа партия. Те бяха единодушни в това, че в България вече има социална основа за такава партия. Това е партията, която по-късно оказа съществено влияние върху съдбините на народа и развитието на държавата. В българската история, независимо от напъните на сега управляващите да я спъват и да й пречат, нейното място е белязано със златни букви. Буквите, които бележат ръст в развитието, когато точно тази партия е била на власт. По повод тази годишнина на 28 юли 2012 година на легендарния връх се проведе митинг-събор за празнуване от членове, привърженици и симпатизанти на БСП и лявомислещи хора. На историческата поляна под върха се събраха над 40 000 социалисти, хиляди хора имаше и в красивата букова гора, направила венец около поляната. Въпреки проблемите с транспорта, осигурени от министър Цветанов, настроението не беше помрачено. Още от предния ден множество по-млади хора бяха надошли на палатки, за да видят първите лидери на партията, да чуят словото на истината, да попият заръките на най-старата партия в България за нашето настояще и бъдеще. Общинската организация на Долни чифлик бе представена на този събор от 50 социалисти, водени от председателя на Общинския съвет и заместникпредседател на Областния съвет на БСП др. Стефан Димитров. Съответните групи от отделните населени места на общината бяха водени от председателите на основните организации в тях. Всички наши участници бяха екипирани за случая с под-

ев – с ресор „Анализи и обща координация”, Георги Борисов – „Работа с работодателски, браншови, синдикални и съсловни организации”, Георги Андреев – „Обществен ред и законност”, Антония Костова - „Държавни органи и администрация”, Александър Александров - „Наука, образование и квалификация”, и Радослав Йовков, който ще отговаря за младежката политика. Социалистите от Община Долни чифлик желаят попътен вятър на новия Областен съвет!

3 НОВО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ОБС НА БСП Oт стр. 1 структурите на гражданското общество, координатор на дейностите на партийните организации в град Долни чифлик. За секретари бяха предложени и избрани: Надежда Георгиева – секретар по организационните въпроси, финансово-деловодната дейност на Общинския съвет, координатор на дейността на партийните

организации от Западен партиен район; Галя Михайлова – секретар по медийна политика, отговаряща за дейността на клуб “Просвета и култура” и връзки със синдикалните организации. За членове на Изпълнителното бюро бяха избрани другарите: Димитър Петров, Стоян Стоянов, Веска Добрева, Йордан Василев, Светла Димитрова, Христо Велинов, Недка

БУЗЛУДЖА - 2012

ходящи червени якета и червени чадъри с изписани на тях инициалите на БСП. В 11:30 часа на трибуната заеха места членовете на Изпълнителното бюро на Националния съвет на партията, водени от др. Сергей Станишев. Сред тях бяха и кметовете на Габрово и Белене, първенци в

събирането на подписката за национален референдум в подкрепа на проекта АЕЦ „Белене”. Митингът-събор бе открит с химните на България и на Европейския съюз, след тях прозвуча „Интернационалът”. Мощни овации изпратиха приветите на хилядите към хората

МОЯТА БУЗЛУДЖА Сега тече 121-та година – как времето бързо отмина. Бузлуджа като Шипка - чутовен връх, пътника спира. Поема си дъх, спомня си той за онова време, когато се сееше бунтовното семе. За оня монах с кръст на гърдите, написал история – скок до звездите. Това е история – нескончаем процес, създадена бе партия – Бузлуджански конгрес. На делото на Благоев достоен финал, основателка на Третия Интернационал. Партия бойка – социалистическа, партия смела – комунистическа. Партия огнена – същински Прометей, озарила пътя на поп Андрей Партия смела – на смели борци, дръзнали срещу царски дворци, на светло бъдеще – горди предвестници, паднали в бран със свои потисници.

на трибуната. В началото на митинга бяха отчетени резултатите от събирането на подписите и наградени първенците в тази всенародна акция. Сред наградените беше и 102-годишен социалист, участник в митинга, който сам е събрал над 200 подписа в защита на проекта „Белене”.

На народ храбър – нелегално движение, тръгнал по пътя на ново спасение с партия силна, смела, могъща, фашизма до дъно изкорени, разнищи. За тебе, партийо, мнозина със жар сложиха глави пред твоя олтар, да знаем и помним как враг се мрази, как родно огнище и дом се пази. Ние помним с будно съзнание великото дело с достойно признание. Край Бузлуджа, Шейново, Плевен и Шипка пътникът спира винаги с китка. На Бузлуджа вечно ще грее звездата, ще сочи на всички где пламна искрата. Това е път все напред и все нагоре, По който БСП сега ни води. Със смели крачки, с нови постижения, в едно сплотени, в братско сдружение, БСП, готова за ново дълголетие, върви напред през второто си столетие. Михаил Мутафов 31 юли 2012 година с. Гроздьово

Митева, Иванка Митева, Михаил Димитров. Бяха изградени като помощни органи към ОбС на БСП и девет комисии в състав от по пет човека. За делегиран представител на Общинския съвет в състава на Областния съвет бе избран др. Стоян Стоянов, който е и председател на Обединението на ветераните в общинската партийна организация. Най-силният момент настъпи когато др. Сергей Станишев застана пред микрофоните. Избухна същински вулкан от аплодисменти. Той говори за хода на подписката, благодари на всички за положените усилия. Очерта задачите, които решават сега европейските социалисти, конкретизира ги на наше национално равнище, набеляза какво трябва да се извърши в България до идващите парламентарни избори през 2013 година. С висок глас др. Станишев обяви, че те трябва да бъдат спечелени от БСП, за да се измъкне страната от тресавището, в което вече три години го води ГЕРБ. Речта на председателя на партията беше често прекъсвана от овации и скандирания: „БСП” или „Оставка”, щом станеше дума за днешното ни управление. По повод затварянето на пътя от властите, което принуди участниците в събора да обикалят още 40 километра, за да стигнат до мястото на събора, др. Станишев заяви: „И всички пътища да затворите, г-н Борисов, ние пак сме тук!” После митингът премина във веселие. Кръшни хора, подгрявани от безупречен духов оркестър, естрадни песни, които биваха подемани от присъстващите, много усмивки и много надежди за бъдещето бяха основното на тази чудна проява на социалистите. Сигурен съм, че нашата партия, моята партия, както е преживяла през победи и падове вече сто двадесет и една години, ще продължи да бъде найзрялата, най-силната, вещаеща успешно бъдеще за деца и внуци. И това ме прави щастлив и сигурен в бъдещето. Важното е сега да възприемем лозунга на този събор – Решимост за промяна – и всички дружно да се заловим да променяме нещата в нашата си България. Друг път просто няма. Решимостта я имаме, сега иде ред на Промяната… Михаил Димитров с. Гроздьово


4

бр. 9, август 2012 г.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ДЯДОТО НА 156 ГОДИНИ

Не просто историята на социалистическата партия, а българската история е неразривно свързана с името и дейността на Димитър Благоев – Дядото. Един опит да се сбере в няколко реда дългият и плодоносен път на този велик българин би гласял така: Благоев е роден на 14 юни 1856 година в село Загоричани, днес Гърция и е починал на 7 май 1924 в София, България. Той е виден български политик и философ, основател на организираното социалистическо движение в България и на първата социалдемократическа партия на Балканския полуостров. Изповядва марксистки идеи, в статиите си предлага идеята за организиране на ра-

ботническата класа и за придаване на политически характер на борбите й. Има водеща роля за организиране на сътрудничество между балканските социалдемократически партии. Но зад тези няколко изречения стоят борбите на един велик българин да набележи жалоните, по които да се развива страната ни, за да се превърне в процъфтявяща европейска държава. Той задава кардиналня въпрос „Що е социализъм и има ли почва у нас?” в класическата си книга и дава отговор – да има. Тази почва, на която стоят и днешните български социалисти, този социализъм, който, като равенство, солидарност и социални гаранции, е задачата, към чието решаване се стреми БСП. На 13 юли 2012 година В Мемориалната зала „Гроздьо Желев” в село Гроздьово бе проведено тържество, посветено на 156-та годишнина от рождението на Димитър Благоев - основоположник и основател на социалистическата партия в България. Гости на тържеството бяха Красимир Янков – секретар по организационните

Минута мълчание в знак на поклон пред паметта на Дядото. Отляво на дясно: Ст. Димитров – председател на ОбС на БСП, доц. Д. Цaнев – историк, Кр. Янков – председател на ОблС на БСП въпроси на Националния съвет на БСП и председател на Областния съвет на БСП – Варна, Йордан Вълков – зам.-председател на Областния съвет на БСП – Варна, Симеон Кулиш – координатор на Областния съвет на БСП – Варна, Александър Тодоров – пресаташе на Областния съвет на БСП – Варна. Тържеството бе открито и ръководено от Стефан Димитров

– председател на Общинския съвет на БСП. Слово произнесе доц. Димитър Цанев. След него др. Янков, след като проследи живота и делото на Д. Благоев, поздрави присъстващите и връчи членски партийни книжки на девет нови членове на БСП. Така социалистите от Община Долни чифлик се завърнаха още веднъж към корените си, за да преосмислят бъдещето.

ВАСИЛ КОЛАРОВ НА 135 ГОДИНИ

Името му след последните политически промени в България сякаш е останало забравено. А той е един от великите българи, направил много за страната си, прославил името й далече зад граница. Роден е на 28 юли 1877 година в Шумен, Османската империя. Починал на 23 януари 1950 г. (на 72 г.) в София. Той е български политик, ръководител на Българската комунистическа партия и Коминтерна. Завършва гимназия във Варна и от 1895 до 1897 г. е учител в Никопол, където се включва в Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП). Следва право в Екс ан Прованс, Франция и завършва в Женева (1900). След завръщането си в България е адвокат в Шумен, а от 1904 - в

Пловдив. След разцепването на БРСДП остава в ръководената от Димитър Благоев Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти) и от 1913 до 1923 г. е народен представител от тази партия. Коларов участва в Балканските войни като запасен офицер. През 1919 г. е избран за секретар на ЦК на БКП на мястото на заболелия Георги Кирков. Ръководи българската делегация на II и III конгрес на Коминтерна през 1921 и 1922 г. През 1922 г. става негов генерален секретар и действа като такъв до 1924 г., вземайки участие в конгресите на компартии от Германия, Италия, Франция, Норвегия, Чехословакия, Монголия и други. След Деветоюнския преврат в България през 1923 г. призовава БКП към въоръжена борба срещу режима на Александър Цанков, но не среща подкрепа. Пристига нелегално в България в началото на август с.г. и заедно с Георги Димитров налага решението за вдигане на Септемврийското въстание. След неговия неуспех заминава за Югославия, а оттам - за Австрия, където организира временно задгранично представителство на БКП. В края на 1923 г. се връ-

ВАСИЛ ЛЕВСКИ НА 175 ГОДИНИ

ща в Москва. След смъртта на Димитър Благоев през 1924 г. Васил Коларов застава начело на Задграничното бюро на ЦК на Българската комунистическа партия (тесни социалисти). След Лайпцигския процес (1933) той е изместен от този пост от придобилия международна популярност Георги Димитров. Завръща се в България през 1945 г. и година по-късно става председател на Народното събрание. Ръководи българската делегация на Парижката мирна конференция през 1946 г. След премахването на монархията в България е председател на Временното председателство на републиката (15 септем-

Др. С. Кулиш произнася слово за делото на В. Коларов

ври 1946 - 7 ноември 1947) и изпълнява функциите на държавен глава до приемането на конституцията от 1947. След смъртта на Г. Димитров Коларов оглавява правителството, но самият той умира половин година по-късно в София. Първоначално е погребан до мавзолея на Георги Димитров, като през 1990 г. останките му са преместени в Софийските централни гробища. На 20 юли 2012 година се проведе разширено заседание на Изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП с участието на председатели и заместник-председатели на основни партийни организации, партийни групови отговорници и ръководствата на младежите-социалисти, на жените и ветераните, кметове и кметски наместници и общински съветници от БСП. То бе посветено на 135-та годишнина на Васил Коларов. Слово поднесе Симеон Кулиш – координатор на Областния съвет на БСП. Социалистите от Община Долни чифлик се поклониха пред делото и паметта на този велик българин, оставил трайна диря в народната памет и незаслужено отминаван в днешното безпаметно време.

Девет годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново и с сърце порасло и за кръст готово, и носи съзнанье, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упованье и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кат за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен; изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, участник да стане във подвига свят; всяк един слушател беше му и брат.

Иван Вазов

Апостола е роден на 18 юли 1837 година в Карлово, Османска империя, обесен на 18 февруари 1873 година (на 35 години) край град София, Османска империя. С името му, докато има на този свят България, ще се свързва всичко най-чисто, най-възвишено, най-дръзко, най-беззаветно, което един човек може да даде за Отечеството. На 20 юли 2012 година социалисти от всички населени места на Община Долни чифлик почетоха паметта на найвеликия български герой на национално-освободителните ни борби. За сетен път всеки от присъстващите си даде сметка колко величав е подвигът на този българин, колко много усилия са нужни, за да се пази свято името му, да се работи за бъдещето на “чистата и свята република”, за която мечтаеше и работеше той.


5

бр. 9, август 2012 г.

НА ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ ЗАГИНА ПРЕДИ 70 ГОДИНИ

На 23 юли преди седемдесет години, на 32 години, фашисткият куршум прекъсна живота на един от най-големите поети на България. Спря сърцето му заради неговите идеи, заради мечтата и порива му за един по-добър свят, за един по-до-

бър живот, оставил перото и взел оръжието в лютата схватка с най-човеконенавистната идеология, фашистката чума и нейните български слуги. Той си отиде от този свят преди седем десетилетия, но и днес словата му звучат със същата сила и носят същия заряд за битка с неправдите, за себеотдаване на всеки, който мечтае за една подобра България. И днес е жива неговата вяра: Ето – аз дишам, работя, живея и стихове пиша (тъй както умея). С живота под вежди се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога.

ГЕОРГИ КИРКОВ - МАЙСТОРА НА 155 ГОДИНИ

Георги Кирков, когото с много обич наричали Майстора, е роден на 15 август 1867 година в град Плевен. Починал е на 25 август (на 52 години) в София. Той е онзи партиен трибун, чието слово на политическата сцена на България в продължение на повече от две десетилетия е единствено по рода си. Пролетарска София обичала това слово, бликнало от една добра и щедра душа, и когато от фронта идва лъжливата вест, че е убит, пред Народния дом се събрала огромна тълпа, хората искали да чуят от Дядото, че техният любим Майстор е жив. А когато се очаквало реч на Майстора в Народното събрание, и заседателната зала, и галерията се

изпълвали. Аплодирали го не само другарите му, но и буржоазните депутати, които не можели да устоят на словесната стихия на своя опонент. Един от първите апостоли на социализма в България и строител

на партията на българските социалисти Георги Кирков е не само забележителен политически деец на своето време. Той е голяма личност, всестранно надарен човек, към когото природата е била щедра, както към малцина. Майстора съчетавал в себе си качествата на политически деец от най-висока класа, на трибун и полемист, белязал цяла епоха в ораторското изкуство, на поет, публицист, сатирик, темпераментен вестникар. И днес се пеят все още неговите песни „Дружна песен” и „Работнически марш”, издържали суровата десетилетна проверка на времето. Майстора – поклон пред паметта на този велик българин!

ГЕРОИ НА КАМЧИЙСКИЯ КРАЙ Атанас Алексанров (Герчо) Роден е на 6 август 1917 година в с. Крумово, Варненски окръг. Участва в създаването на първата партизанска чета с командир Георги Петлешев. От май 1944 година е началник-щаб на отряд „В. Левски”. От 27 юли е командир. Загива на 13 август 1944 в бой с жандармеристите. Жечка Карамфилова (Елена) Родена е на 26 ноември 1919 година в с. Кичево, Варненски окръг. През 1942 година става

член на БКП. Заподозряна от полицията, в началото на 1944 година преминава в нелегалност и става партизанка. Издигната е за секретар на ремсовата организация в партизанския отряд „В.Левски” и за политкомисар на отряда. На 18 август 1944 година в битка с врага тя поема огъня върху себе си, за да спаси отряда. Петър Маринов (Савата) Твърд комунист, смел партизанин, в битката на 18

август 1944 година в местността „Осенов дол”, той заедно с Жечка Карамфилова поема върху себе си огъня на врага и загива, спасявайки отряд „В.Левски”. Вълчо Мерджански Роден е на 20 април 1919 година в с. Тутраканци, Варненска област. Съученик на Гроздьо Желев. Секретар на Провадийския околийски комитет на РМС. От есента на 1942 година е член на партизанската чета „Народна дума”. След разгрома на четата става партизанин от НОПА „В. Левски”. След

9.ІХ.1944 година заема редица отговорни партийни и държавни постове. Полковник от запаса. Отиде си от нас на 7 септември 2006 година, верен на идеите на партията и социализма. Дончо Статев Роден е на 5 февруари 1916 година в с. Венелин, Варненски окръг. В периода 1941-1944 година Дончо Статев е помагач и свръзка на партизански отряд „В. Левски”. Заради предателство дейността му става известна на полицията. През юни 1944 година е арестуван и след зверски инквизиции е разстрелян на 15 юни без съд и присъда край с.

Ганчево, Провадийско. Неделчо Есиров Роден е на 1 август 1919 година в с.Гроздьово, Варненски окръг. Става член на РМС през 1936 година, а от 1940-та е член на БКП. Укрепва ремсовите организации в Камчийския край, после става член на бойна група. Задържан е през 1942 година. Издържа на инквизициите, като поема вината върху себе си, за да спаси другарите си и е осъден на доживотен затвор. Получава свободата с народната победа, но е тежко болен и на 8 ноември 1944 година напуска този свят.

10 ГОДИНИ ОТ КОНЧИНАТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Роден е на 15 септември 1919 в село Яврово, България.

Почина на 30 юни 2002 г. (на 82 г.) в град София. Между тези две дати е заключен един живот на всеотдаен родолюбец, на човек-легенда, сътворил в новата ни литература истинските шедьоври, прославящи българската природа, българският дух, българската история. През 1967 излизат знаменитите му „Диви разкази“. Те имат над 10 издания в България, като са преведени на 28 чужди езици, включително китайски. През 1989 излизат „Избрани произведения“ в три тома.

Н. Хайтов пише над 10 пиеси, 800 статии и рецензии. Общият тираж на книгите на Хайтов, които са издадени и преиздадени в България, е над 4 милиона екземпляра. Н. Хайтов е председател на Съюза на българските писатели (СБП) от 1993 до 1999, като преди това от 1966 до 1968 е негов секретар. Той е упрекван в авторитарност и за разцепването на СБП. Носител е на Димитровска награда за проза, на литературната награда „Йордан Йовков“ и на Вазовата награда за литература. Става носител на ордена „Стара

планина“ през 2000. Избран е за академик през 1997 от Българската академия на науките. Цитати от произведения на Хайтов: • „Левски е еманация на българщината в най-висшата й форма“. • „Eдно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто — да го направиш.“ • „Главата ми да отсекат, пак ще викам: ‘Да живее България!’“ • „Преговорите за влизане в Европейския съюз да се водят не на колене, а равноправно и при зачитане на собствените

национални интереси. За проявените рецидивисти следва да бъде установен специален наказателен режим, а «правата на човека» да не се превръщат в средство за масово тиранизиране на мирното население.“ • „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети!“ • „Българинът има нещо общо с лисицата: точно когато я мислиш за умряла, тя хукне. Много пъти това ни е спасявало, дано и този път да ни спаси от нашите и чуждите гробари, които са се хванали вече за лопатите.Нацията ни сега е в безпътица, но не е безпътна.”


6

бр. 9, август 2012 г.

Управленски проекти на БСП

АЛТЕРНАТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА КОНКУРЕНТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Състояние на отрасъл “Земеделие” След 1990 година българското земеделие претърпя сериозни промени. Сегашното му положение се предопределя от проведената поземлена реформа и приватизация, които доведоха до силно намаляване на интензивните фактори на производство. В сравнение с другите страни от ЕС средният размер на земеделските стопанства е най-нисък – 107 декара. За сравнение, в Унгария той е 260 дка, в Чехия – 467, в Словакия – 1430 дка. Разпокъсаността на земята и относително малките по размер обработваеми парцели затрудняват развитието на ефективно и модерно земеделие като същевременно създават трудности при дългосрочните инвестиции в отрасъла.

те на производителите. Второ: През периода на прехода се достигна до многообразие на форми за стопанисване, но след присъединяване на страната ни към ЕС оценката е, че значителна част от съществуващите производствени структури не могат да се адаптират към пазара, не акумулират доходи за развитие. Арендните стопанства и кооперациите са възможността секторът да заеме позициите на стабилен и бързо развиващ се отрасъл. Трето: Трябва да разработва аграрна политика, която да съчетава националната специфика с европейските възможности. За тази цел разработването на стратегически

тър от действия: снабдяване, услуги, инфраструктура. Кооперациите създават работни места в съответното населено място. Те са тези, чието развитие дава шанс за решаване на въпросите, свързани с разпокъсаността на земята и създаване на предпоставки за излизане от омагьосания кръг на модела на поземлени отношения в страната. БСП ще предложи работещи модели за развитие на кооперациите и тяхното стабилизиране. 3. Ефективността на земеделското производство преминава през решаване на въпросите с хидромелиорациите и съответно – напояването. Съветът по земеделие и гори към НС на БСП разработи Програ-

дители да имат възможност до директен достъп. 6. Най-антикризисната за българското земеделие мярка е усвояването на европейските фондове и БСП в своята политика я определя като безспорна. Засега усвояването е на ниско равнище. Нужен е цялостен анализ на дейността и да се осъществи преразпределяне на бюджетите между отделните мерки. 7. Задължително трябва да се оптимизират процедурите по обработката на проектите, договорирането и плащанията на бенефициентите. Това включва и изисква задължително опростяване на процедурите, особено във фазата на договорирането, както и децентрализация на

като главна задача за ускорено развитие на сектора. Политиката на внедряване на технологични иновации и трансфер на знания в производството, техническо и технологично обновление на сектора трябва да стане център на дейността за постигане на целите на аграрната политика. 11. Кадри, обучение. Проблемът за повишаване на образователната подготовка и квалификация на заетите в земеделието на настоящия етап придобива голямо значение. Не бива повече в отрасъла да се разчита на евтина и нискоквалифицирана работна сила. Необходимо е професионалното образование да се развива във връзка със системи на земедел-

приоритети и икономически механизми са в основата на управление на отрасъла и реализиране на целта за конкурентно земеделие.

ма с осем основни приоритета, които да осигурят този важен ресурс за земеделието. Задължително условие за реализирането на Програмата е увеличаването на подкрепата на сдруженията за напояване и за земеделските производители – потребители на хидромелиоративни услуги. 4. Обединяване на сектор селско стопанство с хранителната промишленост. Тяхното административно разделяне през 1997 година създава трудности при провеждането на политика, свързана с производството и преработката на земеделска продукция. 5. Инвестиции в инфраструктурата. Приоритет е найвече складовата база, предвид нуждите и развитието на производството на зърнени и технически култури. Изграждането на терминали на пристанището са инвестиция, която значително ще подпомогне достъпа до международните пазари. Изграждането на пазари на производители е необходимост за дребните произво-

обработката на проектите. 8. Държавните помощи, като елемент от държавната политика, които коригират и подпомагат сектора, особено в сектора животновъдство, трябва да станат приоритетни задачи за държавата. Липсата на държавни помощи за растителния и особено за животинския генофонд създава условия за невъзможност да се прилагат съвременни технологии и въобще да се мисли за повишаване на продуктивността, особено в животновъдството. 9. Политиката на безопасност на храните не е механичен сбор от държавни структури, които са отговорни за нейното прилагане. Необходимо е тази политика да се пречупи и през погледа на бизнеса и изискванията към него. Предлагаме създаване на Агенция по храните към МС и реализиране на проекта за обединяване на координацията на контрола и действителния контрол да бъде реализиран на два етапа. 10. Иновации. Развитие на науката. БСП определя това

ски колежи и аграрни университети.

Нашите приоритети

Предложения за решения:

Селското стопанство има потенциал, който не се използва. В управленския си проект БСП предлага този сектор да придобие приоритетно значение, освен това – и механизми за постигането на целите. Първо: Основният въпрос е да се спре раздробяването на земята, да се въведат правила и ред за нейното най-ефективно използване. Свидетели сме на процеси в сектора при които земи, които са ценни и уникални, пустеят, а други с огромен икономически потенциал се предоставят за развитие на промишлена, търговска или други дейности. Принципът е, че там, където има условия за развитие на селско стопанство, трябва да се защитят интереси-

1. Създаване на Държавна агенция за земята за регулиране на поземлените отношения. Осигуряване на достъп до земята на тези, които искат да обработват земя, а не могат поради сериозни трудности да достигнат до собствениците, е един от приоритетите на държавната политика, защото държавата ни е заинтересована да увеличи размера на обработваната земя. 2. БСП има разработен пакет от мерки за стабилизиране и развитие на кооперациите в цялото им многообразие. Социалните ангажименти, които имат кооперациите към проблемите на хората в районите, е една от водещите им функции, а те са с широк периме-

За БСП земеделието е стратегически отрасъл, който следва да ангажира държавата в осигуряване на условия за неговото развитие, още повече, че страната ни има потенциал, който не се използва. За това е необходима национална аграрна политика, която заедно с финансовите инструменти и регулации да създаде конкурентноспособността на отрасъла. Предлаганите проекти е важно да бъдат прилагани в своята съвкупност независимо от това с какъв хоризонт са, следва те да решават приоритетните цели на отрасъла. БСП предлага мерките по всяка една от конкретните политики да бъдат обсъдени и дискутирани сред земеделските производители, експерти, научната общност, за да могат те в своята конкретност да осигурят базата за промяна в модела на земеделието на страната. Със съкращения


7

бр. 9, август 2012 г.

С ПУЛСА НА ПРОБЛЕМИТЕ

На 4 юли 2012 година председателят на Общинския съвет на БСП др. Стефан Димитров, придружаван от председателя на ОблС на БСП др. Красимир Янков и зам.-председателя Йордан Вълков, също и от Борислав Натов – кмет на Долни чифлик, посетиха Дома за душевно болни хора в с. Горен чифлик. Там бяха посрещнати от директорката на дома г-жа Магда Йорданова, присъстваше и председателят на основната партийна организация в селото др. Недка Митева. Домакините показаха условията, при които се лекуват и живеят болните, и при които работят медицинският и помощният персонал. Запознаха гостите с проблемите, които стоят пред работещите в дома, след което другарите Красимир Янков и Стефан Димитров направиха дарение на дома – три инвалидни колички. Г-жа Йорданова благодари от името на персонала. След това посещение в заседателната зала на кметство Горен чифлик се състоя среща между гостите и партийното ръководство на селото и изградената партийна група по

интереси към Дома за душевно болни. На срещата присъства и кметът на селото г-н Георги Панев. Др. Красимир Янков бе запознат с обстановката в селото, с проблемите и задачите, за чието решаване работи партийната организация, а също и с нерешените проблеми, свързани с безработицата, инфраструктурата и социалните проблеми на живеещите в Горен чифлик. Думата по това взе и Борислав Натов. Той подчерта, че редица от нерешените проблеми на инфраструктурата са свързани с провежданата политика на правителството на ГЕРБ, като например спрените интегрирани водни проекти, касаещи град Долни чифлик, село Гроздьово, околните села, включително и Старо Оряхово, село Горен чифлик и село Пчелник. В заключение др. Красимир Янков призова към потягане на партийните редици и организиране на общ фронт на предстоящите парламентарни избори, за сваляне на правителството на ГЕРБ, което е крачка към решаване на стоящите пред страната и пред всяко село проблеми.

ПОМНИМ! На 4 юли в залата на Об-

във Варна. Заседанието отбеляза 130-годишнината от рождението на Георги Димитров. По повод тържествената дата слово произнесе др. Михаил Мутафов – член на Общинския съвет на БСП – Долни чифлик. В тази тържествена обстановка бяха приети нови седем членове на партията. По този начин те свързаха името си завинаги с името на Георги Димитров.

НОВИ СИЛИ

На Младежкото обединение: Валери Христов – председател; Диян Иванов – зам.председател; Виолета Зафирова; Виолина Георгиева; Ивайло Петков; Галя Димова. На клуб “Просвета и култура”: Галя Михайлова – председател; Жана Иванова – зам.председател; Станка Николова; Диана Николова; Ивайло Райков; Надя Иванова; Иванка Панайотова.

щина Долни чифлик бе проведено тържествено разширено заседание на Общинския съвет на БСП в общината, на което присъстваха ръководители от Областния съвет на БСП, водени от др. Красимир Янков – секретар по организационните въпроси на НС на БСП и председател на ОблС на БСП

На 13 юли 2012 година бяха проведени учредителни събрания на Младежкото обединение в БСП и на партиен клуб “Просвета и култура”. Най-важната част от учредителните сбирки беше очертаването на стоящите пред тях задачи. По предложения на председателя на ОбС на БСП др. Стефан Димитров новите структури си избраха ръководства:

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ГЕРОЯ На 15 юли 2012 година в село Венелин бе проведено възпоменателно тържество по повод 68-та година от героичната гибел на Дончо Статев - антифашист, ятак на Народноосвободителния партизански отряд “Васил Левски”, разстрелян с осемнадесет антифашисти край село Ганчево (днес Партизани) – Провадийско. На тържеството, организирано от основната партийна организация в село Венелин,

ЖИВА ПАМЕТ

Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Неделчо Есиров пред сградата на кметството в с. Гроздьово Неделчо Есиров е една от най-светлите фигури в антифашистката борба на Камчийския край. По повод 95-та годишнина от рождението му бяха проведени тържества в общината. На паметната му плоча на сградата на кметството в село Гроздьово бе положен венец. На 1 август 2012 година в центъра на село Ново Оряхово бе отбелязана с особена тържественост и откриване на паметна плоча годишнината на антифашиста, деец на РМС и БКП, политзатворник, починал само месец след Победата следствие на нечовешките изтезания в полицията и ужасните условия на живот на политическите затворници във фашисткия зандан. Тържеството бе открито от др. Йорданка Митева, член на

ПРЕДСТОЯЩО На 17 август 2012 година от 18,30 часа в Екокомплекс “Шерба” в местността Бункера ще се проведе традиционният Ден на активиста от общинската партийна организация. В рамките му ще се отбележи и 121-та годишнина от създаването на социалистическа партия в България. * На 18 август 2012 година в Екокомплекс “Шерба” от 9,00 часа ще се проведе обучение на млади социалисти от общината и областта.

присъстваха Йордан Вълков – зам.-председател на Областния партиен съвет, Стефан Димитров – председател на ОбС на БСП, Симеон Кулиш - координатор на Областния съвет. Традиционно тържеството започна с химните на България и на Европа и с “Интернационала”. Група деца от основното училище в с. Венелин в национални носии изнесоха кратка програма от песни и стихотворения за България.

Поднасяне на цветя и венци от партийната организация на БСП в Ново Оряхово, Долни чифлик, Областния съвет на БСП-Варна по повод откриването на паметна плоча на Неделчо Есиров в с. Ново Оряхово

Изпълнителното бюро на ОбС на БСП-Долни чифлик и председател на основната партийна организация в село Ново Оряхово. Кратко слово за живота и делото на Неделчо Есиров произнесе др. Васил Кинчев – член на изпълнителното бюро и председател на БАС – Долни чифлик. В тържеството взеха участие членове и симпатизанти на БСП от село Ново Оряхово и от района. На участниците в тържеството бе раздаден паметен лист с биографията на човека и комуниста, отдал живота си за бъдещето. Пред новооткритата паметна плоча венци и цветя бяха поднесени от местната партийна организация, от областния и общински партийни съвети.

Кратко слово за живота и делото на Дончо Статев изнесе инж. Ирина Георгиева – член на ОбС на БСП и председател на местната партийна организация. От името на Областния съвет др. Йордан Вълков говори за приемствеността между идеите и делото на Дончо Статев и днешните социалисти. Той очерта необходимостта от мобилизирането на всички социалисти, привърженици и симпатизанти на БСП за успешното представяне на парламентарните избори през следващата година, за които трябва да се готвим от днес, и сваляне на правителството на ГЕРБ. След това той от името на Областния съвет връчи грамоти на активистите от село Венелин – другарите Александър Арабаджиев, Пенка Арабаджиева, Стойна Арабаджиева, Петър Радойнов и Богдан Великов. Пред паметника на героя-антифашист бяха положени цветя от Областния съвет на БСП, Общинския съвет на БСП, партийната организация в селото, от много съселяни на загиналия, но не забравен Дончо Статев.

С ГРИЖА ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО На 10 август 2012 г. в с. Гроздьово се проведе среща на партийния актив на селата от Балканския и Западния партиен район, организирана от ОбС на БСП, в която взеха участие другарите Красимир Янков - секретар на НС на БСП и председател на ОблС на БСП-Варна и зам.-председателите Йорданка Колева, Йордан Вълков и Стефан Димитров. На срещата бяха обсъдени конкретната обстановка в селата от района, резултатите от преминалата подписка за национален референдум в подкрепа на българската ядрена енергетика и предстоящите политически задачи. По-късно бе проведена и среща с участието на председателите на земеделски кооперации, арендатори на земи, социалисти и близки на лявата идея. В срещата участваха председатели на партийни организации, кметове, кметски наместници и общински съветници от БСП. Основна тема на разговора бе обсъждане на утвърдените от НС на БСП управленски проекти в областта на земеделието и горите. Срещата бе открита от др. Стефан Димитров, а на основни моменти в управленските проекти на партията се спря др. Васил Кинчев - зам.председател на ОбС на БСП. На срещата бяха повдигнати много въпроси, които партийното ръководство да отнесе към НС на БСП.


8

бр. 9, август 2012 г.

СПОРТЕН ПРАЗНИК В ПАМЕТ НА ГЕРОЯ

Само с хляб не се живее. Това отдавна е прозрял мъдрият ни народ. И наред с всичко друго, Общинският съвет на БСП в Община Долни чифлик прави немалко за разнообразяване живота на живеещите

лишно вложение на средства, но дните показват все по-ясно, че направената стъпка е правилна, че дивидентите от инвестицията идват в измерение на спортуване, на радост, на смислено прекарано свободно

на спортната площадка в село Гроздьово бе открит турнир по тенис на маса в памет на Неделчо Есиров, за наградата на Общинския съвет на БСП. В състезанието участваха над 20 младежи от село Гроздьово, а и от цялата община Долни чифлик. Край тенис масите кръстосаха хилки с хъс за победа млади хора, а зрителите, също с хъс, не преставаха да поощряват фаворитите си. Турнирът бе открит с крат-

за живота и делото на Неделчо Есиров, герой на Камчийския край, говори за задачите на спортната дейност в общината, пожела в турнира да победят най-добрите. На всички зрители и участници бяха раздадени паметни листове с биографични данни за живота и делото на Неделчо Есиров. Наградите на победителите бяха връчени от др. Стефан Димитров. Категоричен фаворит стана Иван Добрев, но в

Откриване на турнира по тенис на маса в памет на Неделчо Есиров за наградите на ОбС на БСП, организиран от Общински съвет на БСП-Долни чифлик, Сдружение за Гроздьово, кметство Гроздьово и СК “Факел” 1935 г.

Тримата призьори на турнира по тенис на маса ко слово от др. Стефан Димитров - зам.-председател на ОблС на БСП-Варна и председател на Общинския партиен съвет в общината. Той разказа

края на състезанието спечелиха всички – защото спортът обединява, дава сили, ражда надежди. Всичко това, което ни е нужно сега…

Момент от поредната среща по тенис на маса в общината, за привличане на младите към спорта. Защото е много по-добре те да бъдат на спортната площадка, отколкото в заведенията или по улиците. За тази дейност от голямо значение е все още новооткритата спортна база в село Гроздьово. На времето се дочуваха гласове, че може би тя е из-

време. Едно след друго се редят спортните мероприятия, на които тя дава “дом”. Спортната площадка се превръща все повече в един притегателен център не само за гроздьовчани, не само за жителите на долночифлишката община, а и за хора от други населени места. На 1 август 2012 година

Награждаване на победителя в тенис турнира - Иван Добрев

КАРТЕЛИ, МОНОПОЛИ... ДОКОГА!

Както беше поставил задачата Георги Димитров на Петия конгрес на Партията, състоял се през 1948 година, ние наистина за двадесет години постигнахме дори и повече от това, което други народи при други обстоятелства за постигали за столетие. Образно казано, за периода на социалистическо изграждане, „ние построихме две Българии” по думите на Тодор Живков. В това число са вецове, тецове, язовири, ВиК инсталации, накрая – първата ядрена централа. Едно голямо достижение, също така и много изгоден строеж, както за промишлеността, така и за бита на обикновените хора. Цената на един квтчас дневна енергия беше 0,02 лв и 0,01 лев – за нощната

енергия. Изнасяхме и голямо количество от нея в съседни държави, от които държавата печелеше. Казвам беше. Да, беше, но при социализма. После надойде пустата “демокрация” и всичко стана търговия, сметки, изгода. Започна т.н. реституция и раздържавяване, накрая – приватизиране. Боже, колко добре приватизация се римува с авантизация… Много материални активи на държавата бяха продадени и то за жълти стотинки. Купуваха наши новобогаташи, купуваха и чужденци. Тази участ сполетя и ВиК, и енергоразпределението. Питам се дали тези, които купуват, са по-глупави от нас, “умните”, дето продаваме… Защото тези, които купуват, правят със закупеното каквото им е

изгодно. Това е философията на монополите и картелните споразумения, както за водата, така и за горивата и елснабдяването. И няма производство, където тези три компонента да не влизат и да не се калкулират в крайната цена от производството до търговеца в края на веригата. А “чичо” плаща и си мълчи, чака някой да му реши болните въпроси. В същото време цената на един кубически метър вода стигна 1,476 лева, Цената на един квтчас потребена еленергия за бита е 0,0891 лв по дневната и 0,02843 лв по нощна тарифа. Водата стана близо осем пъти по-скъпа, а еленергията – точно 4,5 пъти. Като се сложат към това и още 6 броя измишльотини като мрежови услуги, например, и като се

лепне накрая двадесет процента ДДС, цената идва твърде солена за изтънелия ни джоб. Нали помним – това го нямаше преди. И още нещо - къде отиват всички тези пари? Каква част се реинвестира у нас и колко от тях заминават зад граница? Питаме се защо… И до кога! До кога ще чакаме някой друг да ни реши въпросите? Трябва да ги решаваме ние. И като начало – тези управници трябва да си ходят! Тези монополисти и картели трябва да се премахнат! Държавата трябва да се вземе в ръце и да не си играе със съдбините на хората и с националната ни сигурност! И колкото по-скоро стане всичко това, толкова по-добре за всички нас, за България… Михаил Мутафов

СМЯХ ПРЕЗ СЪЛЗИ Разговарят си Бойко Борисов и Симеон Дянков. Единият държи дебела книга. - Какво четеш? - пита Дянков. -„Капиталът” от Карл Май. -„Капиталът” не е от Карл Май, а от Карл Маркс. - Божеее - плеснал се по челото първият. - Аз прочетох вече 100 страници и се чудя защо още не съм стигнал до индианците. *** След като прегледали крака на Бойко Борисов, докторът казва: - Ще трябва да сложим гипс. Бойко Борисов: - Къв гипс бе, плащам си! Сложете мрамор! *** Пресцентърът на Министерски съвет уведомява гражданите, че Бойко Борисов е буден и храбро посреща вторичните трусове. *** Бойко Борисов вече кръстосва по новите магистрали...с хеликоптер. *** Правителството обяви, че с оглед на политическата си позиция, ще промени емблемата си с нова: презерватив. Презервативът ограничава производството, унищожава следващото поколение и Ви дава усещане за сигурност, докато всъщност ви прекарват. *** По информация от правителствената пресслужба министър Дянков е предложил нов революционен вид на данъчните декларации за следваща година. В тях се набляга на простотата. Същата ще съдържа само три реда: Ред 1. Колко сте спечелили миналата година? Ред 2. Колко са Ви останали? Ред 3. Внесете ни сумата, посочена в ред 2. *** На втората си крачка на Луната Нийл Армстронг намери бележка: “Бойко Борисов беше тук”. *** Ако Бойко Борисов закъснява, по-добре времето да забави малко. *** Кислородът се нуждае от Бойко Борисов, за да съществува. Няма такова нещо като глобално затопляне. Просто на Бойко Борисов му е било студено и доближил слънцето.

ndrodna.duma  

bspdolnichiflik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you