Page 1


Beynəlxalq insan haqqları deklorasiyası ŞTAMP

Maddə 1

Bütün insanlar azad, ləyaqət və hüquqlarına görə bərabər doğulurlar. Onlar idrak və vicdana malikdirlər və bir-biri ilə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar.

Beynəlxalq insan haqqları deklorasiyası ŞTAMP

Maddə 1

Bütün insanlar azad, ləyaqət və hüquqlarına görə bərabər doğulurlar. Onlar idrak və vicdana malikdirlər və bir-biri ilə qardaşlıq ruhunda davranmalıdırlar.

Postcard  

MD postcard

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you