Näringsliv 9 2011

Page 1

Länets ledande affärsmagasin w w w . n a r i n g s l i v. t o

N äri

`

gs

liv

nummer 9.2011 | Pris: 35 kr

ÅR

20

201

1`

esenäre e rr n p u

s

S

0

1-

bästa tips 1

Sidan 10-1

Carina Jonasson i Ånge satsar allt på ”skum” affärsidé

TRUMF PÅ HAND

n

Sidan 6-8

Bara i NÄRINGSLIV: PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19 Direktrapport från Bryssel Sidan 27


Möt nya marknader 2011 På gång

Fiberanslut dig idag!

Steps to Export - Bli en expert på export. Affärsutvecklingsprogram där du strategiskt, praktiskt och operativt når internationella marknader. I samarbete med Exportrådet. Nya grupper startar löpande. Anmäl ditt intresse nu! Varumärkesutveckling - Ett tydligt, starkt och konsekvent varumärke fordras även på den internationella marknaden. Vill du utveckla ditt varumärke? Hör av dig till oss! Global Arena för verkstadsindustrin - En heldagsträff som vänder sig till företag inom verkstadsindustrin som är intresserade av att vidga sina vyer och bereda mark för nya affärer. Vi ställer oss frågan hur klarar vi framtidens utmaningar? Sundsvall - v.12 För mer information om orter och anmälan se www.almi.se/mitt/go eller kontakta någon av våra internationaliseringsrådgivare: Maria Wallner 060-16 35 64 LG Lundberg 063-57 11 39 Anders Eriksson 0660-26 68 93 PROJEKT GLOBALA RUMMET – INTERNATIONALISERING

Vår servicevilja är stor! Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med trygghet ske genom vår välutbildade personal och vår moderna maskinpark. Vi erbjuder flexibla och effektiva lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

Proffs på lokalvård och mycket mer... En välskött utemiljö ger kunder och besökare ett positivt första intryck. Vi tar hand om höstens trädgårdsbestyr, samtidigt som vi kan sköta lokalvården i era kontor och trapphus. Allt för att förenkla för er som kund. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda,

Fotograf: Jens L´Estrade

ring oss eller besök vår hemsida, så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter till våra kontor hittar ni på www.nmv.se.

VÅRA TJÄNSTER:

· · Högtr ycksrengöring · Kemisk systemrengöring Asbestsanering · Avfallshantering · Golvslipning ng lästri Sandb · ing Rörlin · ålning · Rostskyddsm Kolsyreblästring · Mögelsanering · Oljesanering ar · Säkerhetsrådgivare · TV-inspektion · Vatten · Slamsugning · Avloppsspolning • Takmålning även utför Vi · ing blästr Vatten · ger balkon och r bilning • Vacuumsanering · Renovering av fasade till vattentorn diverse specialbeläggningar allt från fasader

Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50 060 - 64 47 90, www.corvara.se


Innehåll December 2011

Ledare

Foto: Axel lundqvist

Att bryta vanor är det svåraste av allt

Framtidens företagare Anna-Clara Eriksson i Sundsvall är först ut i vår nya serie om ungdomar som driver UF-företag.

De köper sig förbi vårdkön

Sidan 13

sid an 16 -17

Dessutom:

Brobygge lockar

Sätt dig rätt

Alltid på väg

Smart teknik

Egen tränare

Väckte hotellet

Sidan 5

Sidan 20

Sidan 10-11

Sidan 26

Sidan 18-19

Sidan 34

Mitt i det tunga höstmörkret har vi gjort en djupdykning i ämnet hälsa, och bland annat träffat en butiksägare som fått hjälp av en personlig tränare (sidan 18-19). Med inspirationen på topp har jag själv testat att träna under ledning av just en PT. Och när det inte går att smita undan blir det (förhoppningsvis) resultat. Läs också om de privata sjukvårdsförsäkringar som allt fler företag väljer att teckna (sidan 16-17). Visst är det bra att kunna köpa snabb vård. Men nog är det eländigt att inte den offentliga vården klarar att ge alla detta via den redan välsaltade skattsedeln. Att bryta mönster är också svårt när det gäller synen på män och kvinnor som driver företag. Vår reporter besökte en ”inspirationsföreläsning” som var riktad enbart till kvinnor i näringslivet. En uteslutning som jag tycker är omodern, fördomsfull och helt onödig. Vad skulle hända om motsvarande aktivitet var till 100 procent riktad mot män? Varför inte bjuda in alla?

Olof Axelsson

Krönikörer: Marknadsföring

Mats Öberg

Lars-Erik Marklund

sidan 15

sidan 20

På omslaget: Carina Jonasson, bacteria shield, ånge foto: bo fernström

Ägarskiften

Redaktion & produktion

”Om det inte funkar att göra som du alltid gjort, gör på ett annat sätt”. Rådet jag fick från skidskyttedrottningen Magdalena Forsberg är självklart men svårt att praktisera. Vanans makt är stor.

Chefredaktör olof@naringsliv.to

Utgivare Ekonomedia Affärspress AB issn 1650-8386 Ansvarig utgivare Olof Axelsson, olof@naringsliv.to Redaktion 060-17 05 50, fax: 060-17 54 36 redaktion@naringsliv.to adress Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall, www.naringsliv.to produktion och form Duplicera, www.duplicera.nu Tryck Kaltes Grafiska. Omslag: Magno Star 130g från Papyrus Inlaga: Graphocote 90g från SCA korrektur Anders Hammarberg Annonsbokning Christer Johansson 070-614 54 56, Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 material skickas till annons@naringsliv.to Prenumerera Maila till prenumeration@naringsliv.to Du betalar bara portokostnaden! Upplaga 12 100 /19 300 Distribution Tidningen distribueras av Posten till alla företag i Västernorrland

Produceras av:

I samarbete med:

10 gånger per år och till alla företag i Jämtland 4 gånger per år. Finns även på flygplatser och andra mötesplatser för näringslivet. Vid utebliven tidning Kontakta Postens kundtjänst 020-23 22 20

3


Konjunkturpanelen November 2011

Konjunkturläget i Mellannorrland Den senaste statistiken finns på www.naringsliv.to

Konjunkturpanelen består av handplockade näringslivsprofiler i Mellannorrland som sätter ett betyg på konjunkturen just nu.

JOBB

7

Nu även med Jämtland!

6

5

– 8%

Januari-oktober 2011 Västernorrland: 78 st, - 26 % Jämtland: 56 st, + 37 %

4 2010

JOBB

Mia Karlsson, platschef Bilbolaget, Sollefteå............................................ 8 Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersund.......................................... 6 Ola Asplund, vd Baker Tilly Asplunds, Sollefteå....................................... 6 Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt, Västernorrland/Jämtland.......... 6 Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke.............................................. 5 Peter Gerdin, vd Gerdins Group, Kramfors............................................... 5 Sören Olsson, Norrlandsfonden, Sundsvall.............................................. 5 Peter Germer, regionchef Företagarna Västernorrland, Sundsvall................. 5 Marie-Louise Ek, områdeschef Arbetsförmedlingen, Sundsvall................... 5 Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv, Östersund............. 5

i panelen!

Trots eurokris och osäkert

2011

3

NY

Högt tempo för bilhandeln

Avser perioden:

2009

Marie-Louise Ek, områdeschef Arbetsförmedlingen, Sundsvall – Länets arbetsmarknad kan fortfarande betraktas som bra, men det finns tydliga tecken i vår omvärld som pekar på en försvagning som kan komma att accelerera snabbt. Per Hakfelt, vd Hakfelt Produktion, Bräcke – Oron i Europa märks, men vi är mitt uppe i installationsfasen av våra senaste investeringar så det gör inget om det är lite lugnare. Bara det tar fart i början av nästa år. Peter Germer, regionchef Företagarna Västernorrland, Sundsvall – Bilden är spretig. Detaljhandeln påverkas negativt medan tillverkningsföretag fortfarande har en hygglig fart.

?

ÖPPE

T

Nya företag

+ 20% Avser perioden:

Januari-oktober 2011 Västernorrland: 1 073 st, + 15 % Jämtland: 750 st, + 26 %

Nya bilar

+14%

Avser perioden:

Januari-oktober 2011 Västernorrland: 5 904 st, + 18 % Jämtland: 2 201 st, + 5 %

JOBB

?

Arbetslöshet Västernorrland

Lisbeth Godin Jonasson, regionchef Svenskt Näringsliv, Östersund – Företagarna väntar en viss ökning av försäljningen liksom av behovet att anställa. Däremot räknar de med ytterligare nedgång i investeringarna. Sören Olsson, Norrlandsfonden, Sundsvall – Vår färska konjunkturbarometer visar att läget i Västernorrland bara försämrats marginellt. Undantaget är handeln som utvecklats svagt.

4

ÖPPE

Konkurser

5,6

2008

?

8,2% 7,1%

(9,0%)

Jämtland

(8,5%)

Siffran avser september 2011 (inom parentes samma period 2010)

konjunkturläge ökar bilförsäljningen i både Jämtland och Västernorrland. Under årets första tio månader har det sålts drygt 8 000 bilar i de två länen, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med året innan. Jan Vestlund, vd för Jemtbil i Östersund och ordförande för MHF i Jämtland, kan se tillbaka på ett bra bil-år. – Försäljningen är stabil. Jämtland brukar inte dras med så mycket varken i upp- eller nedgång. Även för ÖPPE B? T J O Bkommande år ser det bra ut med välfyllda orderböcker hos våra MHF-handlare. Men det finns en osäkerhet för framtiden. Och en viss avmattning tycks också ske. Antalet nya bilar har minskat med 5 procent under oktober jämfört med samma månad i fjol. Nyregistrering av personbilar jan-okt 2011 Län Antal +/- (%) T Västernorrland 5 904 +18 Jämtland 2 201 +5

ÖPPE

Internationell inspiration Den 23 november ordnar Almi ett inspirationsseminarium i Sundsvall för kvinnor med invandrarbakgrund som funderar på att starta eget. Seminariet är en del i en fyrårig nationell satsning för att locka fler ur just denna grupp att bli företagare.

T


FOTO: Trafikverket

2015 ska bron över Sundsvallsfjärden stå klar.

Företagarna:

Gör så här, Anita! Nu är Sundsvalls näringslivschef

300 företag redo att göra E4-affärer Fler än 300 företag står redo att göra affärer med E4-projektets entreprenörer i Sundsvall. – Idérikedomen är stor. Det är roligt att se att det finns så många lokala leverantörer som vill och kan göra affärer, säger Thomas Engholm på Företagslotsen i Sundsvall. På Sundsvalls Business Regions hemsida kan företagen anmäla sig och intresset är stort. Entreprenadmaskiner, bilar, kontorsmöbler, sanering, skogsavverkning, säkerhet och städning är bara något av det som erbjuds. Efter erfarenheter från bland an-

nat Botniabanan i Örnsköldsvik har man även satt samman en särskild beredskapsgrupp med lastbilsförare, grävmaskinister, servicetekniker med flera som kan rycka ut med kort varsel om entreprenörernas egna maskiner blir stående. – En stor utmaning blir att ta hand om alla goda affärsidéer som nu skapas och få dem att leva vidare även efter E4-bygget står klart, säger Thomas Engholm. Totalt investeras 4,6 miljarder kronor i den nya vägen och den nya vägen och bron ska stå klar 2015.

”Idérikedomen ” är stor. Det är roligt att se att det finns så många lokala leverantörer som vill och kan göra affärer” thomas engholm

thomas ekenberg

Foto: Anders Lövgren

Osten går åt som smör på berget

Ostföretgararen Christina Näslund.

Tidigare hade Christina Näslund en gårdsbutik i Njur-

unda och sålde närproducerade livsmedel. Men sedan i fjol finns hennes butik Smakrummet i stället på Norra berget i Sundsvall, i den speciella kulturhistoriska miljön. Och marknaden för närproducerade livsmedel växer, något som NÄRINGSLIV skrivit om tidigare i år. – Intresset blir allt större, det är roligt. Vi tycker att vi hamnat i en perfekt miljö här. Affärsidén är svensk småskalig produktion. Mycket är lokalt, särskilt ost, säger Christina Näslund, som på bilden visar upp osten Boltjärn blå.

Anita Öberg på plats. Vi frågade Företagarnas regionchef Peter Germer vad som det viktigaste för henne att göra: – Nyckeln till ett bra företagarklimat är attityden till företagande. Hon ska framför allt tydliggöra kopplingen mellan företagande, tillväxt och välstånd. Även om politiker generellt har en positiv attityd till företagande så genomsyras tyvärr inte alltid tjänstemannaled och allmänhet av detta, och då kan det gå trögt med servicen till företagen.

Nya kontakter i fjällen Den 30 november ordnas för tredje året i rad en ”company matchmaking” i Åre. Det är en mässa där företag får chansen att knyta nya kontakter genom förbokade möten. Evenemanget sker i samband med Världscuppremiären i skidskytte.

Smidigare service i Ånge Nu utlovas Ångeföretagare som

exempelvis vill bygga ut snabbare service från kommunen. I stället för att företagaren själv jagar olika tillstånd på förvaltningarna kallas alla ansvariga handläggare till ett gemensamt möte med företagaren. 5


Skidåkare med bacillskräck ger Ånge-företagare draghjälp Efter 25 år som hushållslärare satsar Carina Jonasson i Ånge nu stenhårt på egna företagets guldägg: ett skum som håller smitta borta. Bland kunderna finns elitidrottare som är livrädda för förkylningar.

– Jag får nypa mig i armen ibland. Är det verkligen jag som har det här företaget? säger Carina Jonasson.

6


D

e syns inte, men finns nästan överallt. Så här års sprids bakterier och virus som orsakar förkylningar och influensa extra snabbt. För Carina Jonasson i Ånge är rädslan för smitta en affärsidé med en jättepotential. Nybildade bolaget Bacteria Shield Sweden har utvecklat ett skum som dödar 99,999 procent av bakterier och virus. – Det är viktigt att få med alla decimalerna, säger Carina Jonasson när vi träffar henne på företagets kontor vid torget i centrala Ånge. Vanlig handsprit dödar också smittan på händerna, men så fort du rör i något som har bakterier eller virus på sig är det kört igen, förklarar hon. – Vårt skum lägger sig i stället som en hinna och dödar sedan nya bakterier och virus i flera timmar. Tekniken, som nästan låter för bra för att vara sann, är godkänd enligt europeiska standarden EN 1500. Enligt kemisten Philip Wilhelmsson, som är delägare i bolaget, fungerar medlet eftersom bakterier och virus är minusladdade. Skummet innehåller en plusladdad polymer (plast) som tillsammans med fem olika aktiva ämnen dödar bakterier och virus utan att riskera att få resistenta bakterier. Trots sin effektivitet sägs skummet vara ofarligt för kroppen. Produkten är färdigutvecklad, och en patentprocess är i gång. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att få ut skummet på marknaden. – Vi befinner oss helt klart i ett avgörande skede, säger Carina Jonasson. I början av november träffade hon en stor distributör.

– Vi har krokar ute hos flera butikskedjor. Men vi kommer inte att ge någon ensamrätt. Det förs också diskussioner med finansiärer, bland annat riskkapitalbolag verksamma i Västernorrland och Jämtland. – Vi måste få in pengar för att kunna satsa stort på marknadsföring. Lyckas vi kommer jag att kunna leva gott på det här! En värdefull draghjälp är att skidlandslaget inlett ett samarbete med Ångeföretaget. För en elitidrottare kan en vanlig förkylning förstöra veckor av uppladdning. Skidåkarna använder skummet på händerna, men kommer också att använda det för att hålla hotellrummen smittfria när de är på resa. – De har beställt två specialtillverkade ”foggningsmaskiner” som används för att sprida en dimma i rummet, som de nu får utbildning på, säger Carina Jonasson.

Fakta: Carina Jonasson Ålder: 50 år Familj: Maken Nils-Erik och sonen Philip Bor: I villa i Ånge Gör: Tidigare hushållslärare. Driver nu företaget Bacteria Shield Sweden, som hon äger tillsammans med kemisten Philip Wilhelmsson och Sundsvallsföretagaren Ulrika Dahl, som inte arbetar operativt i bolaget. Carinas make Nils-Erik arbetar också i företaget men är inte delägare Gillar: Hundar. Har nio egna Shetland sheepdogs. Har varit hunduppfödare och aktiv i Svenska kenneklubben. Har en vinklubb med några väninnor Ogillar: Trenden att vi ska äta mer och mer kött

Kontakten knöts genom att helt

enkelt gå fram till skidåkarna när de tävlade på SM Sundsvall i mars. – Charlotte Kalla blev intresserad direkt, och på den vägen är det. Modet att ta kontakt med folk har hon övat upp under alla sina år som hushållslärare på Minervaskolan i Ånge. – Jag är van att möta alla typer av människor och är inte rädd för att prata inför folk. Matlagning är ju också jättemycket kemi, vilket jag har nytta av nu. Att starta eget har däremot aldrig varit någon dröm. – Jag trodde aldrig att jag skulle bli egen företagare. Men livet är fullt av tillfälligheter och det är aldrig för sent att göra något nytt, säger Carina som fyllde 50 i våras. Fortsättning på nästa sida 7


”På ” sikt kan vi komma att flytta tillverkningen hit till Ånge. Det vore jätteroligt att skapa jobb här hemma.” Carina Jonasson

Fortsättning från föregående sida Bakteria Shield är en avknoppning ur familjen Jonassons andra bolag Recondconcept i Ånge, som de startade för två och ett halvt år sedan. Maken Nils-Erik hade i många år varit anställd i kraftindustrin, där han bland annat tagit fram ny teknik för rengöring av vattenledningar. Tillsammans med kemisten Philip Wilhelmsson, som alltså nu är delägare i Bacteria Shield, utvecklade han miljövänliga kemikalier som lade sig som en avvisande film i rören och dödade eventuella bakterier och virus. Och när han fick ett erbjudande att köpa loss konceptet från sin arbetsgivare 2009 valde även hustrun Carina att bli företagare. På ren chansning tog de med ett

handskum baserat på samma teknik till Stora Underhållsmässan samma höst och fick bra respons. – Då kände jag att vi var något verkligt spännande på spåret, säger Carina Jonasson. Förutom i butiker är planen att sälja skummet till kommuner och landsting, i Gävle används skummet redan på ett antal förskolor. – Vården är en jättemarknad, men processen är trög, kommuner 8

– Tidigare hade jag ofta problem med bihålorna och luftrören. Men sedan jag började använda vårt handskum har jag klarat mig, säger Carina Jonasson.

Därför får vi influensa på vintern Forskning visar att både luftfuktighet och temperatur påverkar virusspridningen. Kyla och torr luft gör att den som är infekterad alstrar nya virus under längre tid. I kylan stelnar slemhinnan i näshålan, och näsans flimmerhår, som ska hålla virus borta, rör sig trögare än vid varmare temperaturer. Hög luftfuktighet och sommarvärme motverkar däremot virusspridning. Källa: Wikipedia

och landsting sitter på långa avtal med leverantörer av vanlig handsprit. Men på sikt är potentialen enorm. I sjukvården är det ju inte bara förkylningar man ska skydda sig mot utan exempelvis allvarliga tarmbakterier och så kallad sjukhussjuka. Samma tröghet märkte de i Östersunds kommun förra hösten. – Vi erbjöd oss att hjälpa till när de hade problem med smitta i sitt dricksvatten, men kommunen valde att använda konventionella metoder. Skummet tillverkas i Malmö – ännu så länge. – På sikt kan vi komma att flytta tillverkningen hit till Ånge. Det vore jätteroligt att skapa jobb här hemma. Sedan har vi ju bra förbind-

elser i och med järnvägen, säger Carina Jonasson, som varit Ånge trogen hela sitt liv. Drömmer du om ett nytt utbrott av svininfluensa?

– Haha, nä, men för företaget vore det förstås bra! Det gäller att vi står beredda nästa gång det händer. Några andra ess i rockärmen?

– Jag hoppas att fler idrottslag ska nappa. Och så har kungen fått två flaskor, med tanke på alla händer han skakar borde det vara perfekt. Jag sitter och väntar på att hovet ska höra av sig. Text: Olof Axelsson Foto: Bo Fernström


maskiner”

används när det städas restauranger, bilhallar, r, idrottsanläggningar, s etc.

Westin för 0-681 06 06

Våra maskiner används när det städas inom butiker, idrotts-anläggningar, restauranger, billhallar, industrin, lager, skolor, sjukhus etc. Ring Conny Westin för en demo: 070-681 06 06

Tel:Sundsvall: 060-12 91 00 • www.johans.se 060 12 91 00 Örnsköldsvik: 0660 12 910 Östersund: 063 13 14 80 www.johans.se

Våga mer som egen! Bli medlem i Unionen Egenföretagare så kan du får vår inkomstförsäkring. En egen fallskärm som gör dig lite modigare i företaget. Våga tänka nytt, våga ta initiativ, våga satsa hårdare, våga hoppa på. Funkar det inte har du en bra backup och slipper klara dig på 11 000 kr/månad från a-kassan tills du fixat en ny sysselsättning. Läs mer på www.unionen.se/egeninkomst

Transportlogistik i Nor rlan d AB ingar erbjuder transport och logistiklösn ter duk för kylda och frysta pro

060-57 12 85 • www.tln.se 9


Ständigt på resande fot

Med 60 hotellnätter om året är Thomas Byström en erfaren och luttrad resenär. Men det betyder inte att han slipper egna misstag. – En kväll när jag kom med tåget till Sundsvall och skulle hämta bilen kom jag på att jag hade åkt från Midlanda på morgonen och att min bil stod kvar där ute. Den gången hade jag ingen annan att skylla min försenade hemkomst på.

Flygplatser och hotellrum är vardagsmat för Sundsvallsbon Thomas Byström. Sky City och Sergel Plaza tillhör favoriterna medan Landvetter är öken, lyder domen. Han tipsar också om vikten av att vara snäll och att checka in tandborsten.

T

a först 50-60 hotellnät-

ter per år. Lägg sedan till ett antal affärsresor över dagen. Thomas Byström tillbringar en stor del av sin tid på resa. Hemma i Sundsvall är han kanske mest känd som vice ordförande i Marknadsföreningen, men till

10

vardags arbetar han för optikerkedjan Specsavers och jobbar med butiksutveckling av de drygt hundra butikerna i Sverige. – Jag åker till vårt svenska huvudkontor i Göteborg en eller två gånger i månaden plus att jag besöker många av våra butiker

från Mälardalen i söder till Kiruna i norr. Det blir även resor till Köpenhamn där vi har vårt centrum för Skandinavien och England där koncernen har sitt huvudkontor. Han har varit med och byggt upp Specsavers svenska verksamhet och tillbringat många timmar på

3 favorithotell Sergel Plaza, Stockholm: Stora rum där det finns plats både för att jobba och slappna av, bra lounge för möten. Hotel Europa, Göteborg: Centralt, rena och fräscha rum. Bra läge nära vårt huvudkontor. Lätt att ta sig till och från flygplatsen. Quality Hotel, Luleå: Trevligt, mysigt och centralt beläget. Nära vår butik.


flygplan och i vänthallar. – Det som är viktigt för oss affärsresenärer är att resan är effektiv. Att tidtabellen är anpassad efter våra behov med avgångar på morgnarna och efter arbetsdagens slut. Att flygen är punktliga. Att det går att ta sig vidare ut i världen utan allt för långa väntetider. Att servicen är snabb och vänlig.

”Ett ” starkt flyg är avgörande för vår regions utveckling.” Thomas Byström

Säkerhetskontrollerna, särskilt på stora flygplatser är ett gissel för affärsresenären. – Problemet är att du inte vet om det tar 10 minuter eller två timmar att gå igenom säkerhetskontrollen på exempelvis Heathrow eller Gatwick. Det skapar ju bara stress när man inte kan planera sin tid. Annars har han stor förståelse för att det kan bli förseningar. – Ja, man får se till att ha beredskap för utnyttja den tiden. En oväntad halvtimme kan ju

användas för att gå igenom de där papperen man inte hunnit läsa. Men jag är förvånad att flygbolagen är så dåliga på att informera om förseningar. Bättre att tala om det så fort som möjligt än att vänta och låta oss resenärer sväva i okunnighet. Priset har också betydelse. – Visst är det så. Det kan skilja flera tusenlappar på en enkel inrikesresa beroende på när du bokar och vilken avgång du väljer. Jag försöker planera mitt resande i god tid för att få de bästa priserna. Jag försöker också anpassa mötestiderna efter billiga avgångar. Thomas Byström oroas över framtiden för flyget till och från Sundsvallsregionen. – Ett starkt flyg är avgörande för vår regions utveckling. Gör en rejäl satsning en gång för alla och bygg ut landningsbanan till fullstor internationell standard. Vi utger oss för att vara Norrlands huvudstad, då måste vi också kunna erbjuda direktflyg ut i världen. Här riskerar vi bli omåkta av både Östersund och Umeå.

Så är flygplatserna att vänta och jobba på Arlanda. Trevligt med Sky City där det både finns butiker och restauranger men också går att hitta platser där man kan sitta relativt ostört och jobba. Köpenhamn. Har flera fina lounger där man som affärsresenär kan sitta och koppla av eller jobba. Endast öppna för resenärer med olika typer av förmånskort. Landvetter. Ganska kal och tråkig flygplats där man inte vill hänga längre än nödvändigt. Bromma. Har en väldigt bra vip-lounge, men den är endast öppen för resenärer med olika typer av förmånskort. För övriga passagerare finns det inte någonstans att sitta, förutom i restaurangen.

Text och foto: Thomas Ekenberg

Superresenärens bästa tips: Planera din tid. Det är ingen vits att komma en

Var snäll. Många resenärer har

timme före till flyget. Gör så mycket du kan i förväg – checka in och välj sittplats via nätet – så blir du effektivare och slipper dötid.

tyvärr dåligt tålamod och skäller på flygplatspersonalen för minsta lilla krångel. Det tjänar man faktiskt ingenting på.

Checka in väskan. Jag har slutat att ta med mig kabinbagage för det blir bara en massa krångel i incheckningen om till exempel tandkrämstuben är för stor. I stället checkar jag in väskan. Då behöver jag inte heller stressa ut ur planet efter landning.

Gardera dig. Jag har alltid dator och

jobb i portföljen att ta itu med om det skulle bli någon försening och man blir sittande på flygplatsen.

Boka din annons Kontakta Christer Johansson på 070-614 54 56 eller Anita Norberg Pajari på 076-314 20 03

Näringsliv trycker på det regionala Affärsmagasinet i Västernorrland trycks i Sundsvall på papper från Ortviken

11


Ensam i hela norrland

Störst i stan | Urmakare i butiken, guldsmedsarbeten | Välkommen till oss! Storgatan 15, Sundsvall | 060-15 45 00 | www.kentwj.se

Besök oss på webben A!

EMSID

NY H

Brandutbildningar i samverkan med Räddningstjänsten Din lokala byggentreprenör

www.forestproducts.sca.com

www.brandskyddsforeningen.se

Slagkraftig finansiering Rådgivande inspel

www.ellextre.se

Terminalvägen 12, 861 36 TIMRÅ Tel: 060 53 71 70

www.enwa.com

mitt.almi.se

www.vidvinkel.se

Er kompletta produktionspartner

www.investa.se www.fromells.se

12


Näringsliv presenterar: Månadens UF-företag*

Fångar vardagen på bild *

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet Foto: Carina Persson

Under sitt år som UFföretagare ska Anna-Clara Eriksson bland annat fotografera på förskolor. Målet är att fånga barnens glädje och lekfullhet i vardagen i stället för att ta stela porträttbilder. En förskola är redan inbokad och fler är intresserade.

Fakta: Fotograf ACE UF Ägare: Anna-Clara Eriksson Skola: Sundsvalls Gymnasium Ort: Sundsvall Affärsidé: Att fotografera barn på förskolor, människor, djur eller annat som kunden önskar. Även att sälja tavlor på mässor och via hemsidan Förebild som företagare: Richard Branson, Virgin

Din flygplats i Härliga Härjedalen. Tidtabellen hittar ni på www.herjedalen.se/airport Kontakta oss gärna på: info.airport@herjedalen.se bokning.airport@herjedalen.se eller på telefon 0680-10095 Välkommen till oss på Härjedalen Sveg Airport!

13


Behöver du hjälp med... Telefoni & kommunikation

I slutet av oktober ordnade Almi, SEB, Deloitte och Diös en träff i Sundsvall för kvinnliga företagare och kvinnor inom näringslivet. NÄRINGSLIV var där för att fråga:

Är det någon skillnad på manligt och kvinnligt företagande? Tjejer ”sejfar” och vill att det ska vara vattentätt innan de sätter igång något. Killar chansar mer och lyckas också komma fort fram tack vare det. Nu har jag själv lagt om strategi och gör som killarna, det har redan varit framgångsrikt, säger Liz Tencic (t.v.) som driver reklambyrån Komandå AB, här i sällskap med Jessica Kramer Svedberg, If.

Maskin- och transporttjänster

Kontor: 060-550011 www.akericentralen.se Slamsugning

Journr: 060-132750 www.corvara.se Truckar

Försäljning/service Anders Westin:

070 570 25 24 www.matforstruck.se

Boka din plats här. Kontakta Anita Norberg Pajari på 076-314 20 03

14

I grund och botten vill jag säga nej. Det är mer verksamheten som avgör hur företagandet är än vilket kön man har. Men jag kan inte komma ifrån att kvinnor ändå vänder, vrider och analyser sin situation mer än män, vilket inte behöver vara negativt, säger Therese Brink som ansvarar för finansiering inom Almi Företagspartner Mitt.

Männen har redan allt klart när det handlar om nätverk inom näringslivet. Vi kvinnor måste bygga upp det, säger Lena Hallefors, Deloitte. Marie Sein från Norrvidden Fastigheter (t.v.) tycker att kvinnor oftare är mer försiktiga i risktagandet.

Kvinnor är i regel mer inne i mjuka branscher och fokuserar på hur man mår i det egna företagandet. Fast det här gäller inte mig själv, jag är företagare inom arbetsmiljöområdet som är traditionellt manlig mark, säger konsulten Inger Marqvardsen.

Männen är snabbare och bättre på att kliva fram och göra affärer, säger Helena Wenzel (t.v.) som har reklambyrån Utformat. Helene Ivares, Heliva Grafiska Produkter, reflekterar över att det finns en förväntning av att kvinnor sällan sysslar med rävspel i affärer, och att det går att dra fördel av det. Kvinnor skapar lättare förtroende hos kunder.

Män är fräckare och mer bestämda i sin väg framåt. Ibland kan det göra att de har lättare att bli betrodda. Jag är i alla fall glad att jag kommit med i bra kvinnliga nätverk i Härnösand, säger Jessica Häggqvist, Tigers Bageri.

Läs även ledaren på sidan 3.

Vår man i vimlet: Anders Lövgren


Anbud röjning Sveaskog, Marknadsområde Södra Norrland, inbjuder intresserade skogsvårdsentreprenörer till att inkomma med anbud på röjning. Anbudsunderlag finns att beställa på Sveaskogs kundcenter tel 0771-78 71 00 eller via mail kundcenter@sveaskog.se För mer information kontakta: Skogsvårdsledare Kjell Nilsson, tel 063-55 15 67. Marknadsområde Södra Norrland upphandlar på anbud röjning av ca 3300 ha inför skogsvårdssäsongen 2012. Marknadsområdet omfattar Sveaskogs markinnehav i Jämtlands län, Västernorrlands län, Hälsingland samt Rättviks, Malungs och Älvdalens kommuner i Dalarnas län.

Krönika: Ägarskiften

Finanskrisen sätter kassaflödet i fokus ”USA:s kreditbetyg hänger löst.” ”Italien under press.” ”Bankerna ställs mot väggen.” De senaste årens rubriker känns bekanta. De statsfinansiella problemen verifierar också att det inte går att lånefinansiera sig till välfärd och välstånd. På både kort och lång sikt måste det finnas ett positivt kassaflöde från verksamheten för att det ska finnas utrymme för investeringar, utdelningar till ägare och så vidare. Hur kommer då den internationella ”skuldkrisen” att påverka svenska företag ur ett generationsskiftesperspektiv? Så här långt har de negativa effekterna varit små, men vi märker att det i genomsnitt tar några månader längre att hitta köpare. Detta kan förklaras med att köparna har viss beslutsvånda. Det kan också vara så att allt fler köpare gör grundligare analyser inför ett förvärv – i synnerhet av verksamhetens kassaflöde. Förutom att potentiella köpare fokuserar allt mer på analys av den underliggande verksamhetens kassaflöde är min gissning att även bankerna kommer att göra det i allt större utsträckning. Det är som bekant framtida kassaflöde som en potentiell köpare är beredd att betala för – inte historiken. Det är också framtida kassaflöde som ligger i fokus då en bank tar ställning till att låna ut för att möjliggöra ett förvärv. Det är även tydligt att ”värdeläckage” uppstår med allt för optimistiska prognoser som inte har stöd i historiken. Jag menar att det därför är ännu viktigare än tidigare att förbereda sitt företag inför ett ägarskifte. Detta bör göras i god tid innan försäljningsprocessen startas – i vissa fall tar förberedelsen två-tre år. Ägarna till företag som kan svara JA på följande frågor är de som lättast hittar en köpare i framtiden och de som sannolikt kommer att få bäst betalt:

Din samarbetspartner in samarbetspartner Din samarbetspartner för ökad försäljning r ökad försäljning för ökad försäljning

• 23 års försäljningserfarenhet i byggbranschen. 3 års försäljningserfarenhet • 23 års försäljningserfarenhet i byggbranschen.i byggbranschen. • 9 år som försäljnings- och marknadschef år som försäljnings•9 som och försäljningsmarknadschef och marknadschef påårTM Progress. å TM Progress. på TM Progress. • Masterutbildning vid IHM Business School. asterutbildning • Masterutbildning vid IHM Businessvid School. IHM Business School.

• Är det ordning och reda gällande processer, strukturer och så vidare? • Uppvisar verksamheten ett stabilt och uthålligt kassaflöde? • Harmonierar finansiell historik med framtida prognoser?

Väl fungerande och lönsamma bolag kommer generellt sett alltid att vara lättare att avyttra. Min gissning är att det dessutom kommer att vara lättare att finansiera förvärvet av dessa bolag.

Mats Öberg mats.oberg@se.pwc.com Se www.hfsales.se eller ring 070-577 86 55 för info. om vilka konsulttjänster jag erbjuder. hfsales.se eller Se www.hfsales.se ring 070-577 86eller 55 för ringinfo. 070-577 om vilka 86 konsulttjänster 55 för info. om vilka jag erbjuder. konsulttjänster jag erbjuder. 15


Gräddfil till vården lockar allt fler Kollektiva lösningar utan krav på hälsodeklarationer har gjort suget efter privata sjukvårdsförsäkringar ännu större.

L

ånga väntetider i landstinget gör att

många företag tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. Ju snabbare vård, desto snabbare är personalen förhoppningsvis tillbaka på jobbet efter sjukdom eller olycksfall. – Försäkringen ger också möjlighet att planera när i tiden exempelvis en operation ska göras, så att det blir så bra som möjligt för både den anställde och företaget, säger Marie-Louise Skoog, försäkringsmäklare på Provins Insurance i Sundsvall. Enligt henne har det blivit vanligare att företag tecknar försäkringar för samtliga sina anställda, inte bara för nyckelpersoner. En förklaring är att försäkringsbolagen erbjuder kollektiva försäkringar, i stället för bara individuella. – Då blir premierna lägre och beräknas inte uti-

16

från personens ålder. Det är också enklare eftersom alla slipper fylla i individuella hälsodeklarationer utan tecknar försäkringen utifrån att man är ”fullt arbetsför”. Det finns flera typer av sjukvårdsförsäkringar. Vissa ger bara rätt till fri privat sjukvård, exempelvis en operation eller specialistvård. Andra omfattar även resor till och från sjukhuset, övernattningar och ersättning för mediciner. Vissa har en självrisk, andra inte. Men om fler och fler söker sig utanför den offentliga vården, är det inte risk att köerna hamnar på nya ställen?

– Nej, det tror jag inte. Den privata vården ökar sina resurser i takt med att efterfrågan stiger, säger Marie-Louise Skoog. Olof Axelsson

Tänk på detta ... ... innan du tecknar en sjukvårdsförsäkring: 1. Har du tidigare sökt vård för exempelvis en ond fot gäller oftast inte försäkringen för just detta. Teckna därför helst försäkringen när du är fullt frisk, så slipper du undantag. Många bolag har en regel vid kollektiv försäkring där det krävs att det gått minst två år sedan du sökte läkarvård för den aktuella åkomman innan försäkringen omfattar denna. 2. Är du företagsledare som redan har en individuell försäkring, och funderar på en kollektiv lösning för alla anställda? Se till att ditt eget skydd inte försämras, genom något undantag (se punkt 1 ovan). Källa: Marie-Louise Skoog, Provins Insurance


”Så fick vi snabb hjälp”

Behöver du hjälp med...

Ingela slapp vänta fem månader Ingela Nordlander på SEB i

Sundsvall fick snabb hjälp via sin sjukvårdsförsäkring när hon fick problem med ett öra i våras. Försäkringen ingår som en löneförmån för alla som jobbar på SEB och är en basförsäkring, vilket innebär att man först måste ha en remiss från en vårdcentral för att slussas vidare till den privata vården. – Vårdcentralen hittade inget fel men skrev till sist en remiss till öronmottagningen. När jag

kom på att jag kunde använda min försäkring fick jag hjälp på en gång och fick ett helt annat bemötande från den privata

vårdgivaren som tog sig tid och ställde även ”nästa” fråga för att ta reda på vad som var fel. Det visade sig så småningom att problemet var stressrelaterat. – Nyligen fick jag en kallelse till öronmottagningen på Sundsvalls sjukhus – fem månader efter jag fått remissen. Då var jag tacksam att jag hade en försäkring. Jag tror inte att jag hade klarat att gå så lång tid utan att få hjälp. text och foto: Thomas Ekenberg

Mathias hand opererades direkt Södermalms Olje & Värme AB

i Sundsvall har fem anställda och är i grunden en rörfirma som bland annat installerar värmepumpar, men också ägnar sig åt snöröjning. – Vi är känsliga om någon blir sjuk, våra uppdrag måste ändå fungera. Därför vill vi se till att den som råkar bli sjuk kan komma tillbaka så fort som möjligt, säger Mathias Fredriksson som driver företaget tillsammans med familjen. En sjukvårdsförsäkring kortar ledtiderna och Mathias Fredriksson är mycket nöjd med servicen. – Vi får hjälp direkt om vi behöver det och slipper köer. Mathias Fredriksson fick

”Vi ” är känsliga om någon blir sjuk, våra uppdrag måste ändå fungera. Därför vill vi se till att den som råkar bli sjuk kan komma tillbaka så fort som möjligt” Mathias Fredriksson, Södermalms Olje & Värme AB

själv problem med att händerna svullnade. – Det blev så illa att jag inte kunde hålla i grejer och inte kunde jobba. Jag gick först till vårdcentralen som skickade hem

mig med lite Alvedon. När jag vände mig till försäkringsbolaget fick jag hjälp direkt via Specialistläkarhuset och inom en vecka hade jag både blivit skickad till Uppsala för en magnetröntgen och blivit opererad. Det visade sig att jag hade en inflammation i handens senor. Företaget har tecknat försäkringen genom försäkringsbolaget Storebrand och premien är cirka 400-500 kronor i månaden per anställd. – Det kan tyckas dyrt men om man räknar vad företaget förlorar för varje timme som någon inte kan jobba så har vi snabbt igen kostnaden, konstaterar Mathias Fredriksson. Thomas Ekenberg

Entréer, dörrautomatik, kontors- & miljöinredning

Tel: 070-2398047

Företagsutveckling Låt oss ta hand om administration och försäljning.

Det kompletta bemanningsföretaget Elisabeth Nylander, Omr. chef företag: 070-654 13 96

Frukt & Grönt

tel 060-52 50 30 www.deltagront.se

Återvinning VI TAR HAND OM ALLT SOM BLIR ÖVER Tel 060-52 40 30 IL Recycling Johannedalsvägen 67 svall@ilrecycling.com www.ilrecycling.com 863 36 Sundsbruk

Tel: 060-52 40 30 www.ilrecycling.com

Landstingspolitikern:

”Man kliver inte förbi vårdkön, man går ur den” Jacomina Beertema, moderat landstingsråd i

Västernorrland, tycker att debatten om de privata sjukvårdsförsäkringarna borde nyanseras. – Ambitionen är att den offentliga vården ska räcka till, så att man inte ska behöva privata försäkringar. Men om man ser på kostnadsutvecklingen inom sjukvården är det inte helt fel att få extrafinansiärer. Sedan är det ju faktiskt bra att färre hamnar i våra köer. Jag anser inte att de som

får privat sjukvård går förbi vår kö, de går ur den. När landstinget inte klarade vårdgarantin var de privata sjukvårdsförsäkringarna ett underkännande av den offentliga vården, enligt Jacomina Beertema. – Men nu lever vi upp till de nationella kraven. Samtidigt förstår jag att alla inte vill vänta tre månader heller. Det är dyrt att ha folk borta från arbetet, säger hon.

Boka din plats här. Kontakta Christer Johansson på 070-614 54 56

17


Företagaren Agneta Strömqvist tar hjälp av personlige tränaren Kenneth Andersson som har sin verksamhet i Sundsvalls Atletklubbs lokaler.

PT:n räddade Agnetas axlar Butiksägaren Agneta Strömqvist hade ständig värk i axlar och nacke. Efter ett år på gym med sin personlige tränare är hon som en ny människa. – Det går inte att beskriva hur bra jag mår nu, jag är så glad, säger hon.

A

gneta Strömqvist är en

välkänd företagarprofil i Kvissleby, söder om Sundsvall, där hon driver klädaffären Agnetas dam & herr. Hon har ägt butiken i 25 år och innan dess var hon tandsköterska. I det yrket började hon få problem med axlar, nacke och rygg. – Det blev en arbetsskada och jag tvingades till slut operera höger axel. Operationen gick bra, men det blev ingen uppföljning och jag kom aldrig igång med rätt träning, berättar Agneta Strömqvist.

18

”Hade ” jag tränat så här förr så hade jag nog sluppit både operation och att ta kortisonsprutor” agneta strömqvist

När hon lämnade tandvården och blev egen företagare så kom besvären med värk smygande efter ett tag. – Kläder är tunga och butiksarbete innebär många lyft. Men att börja fundera på sjukpension har jag vägrat göra. Jag har därför försökt träna för att bli starkare och få bort smärta, fast jag har nog inte vetat riktigt hur jag ska göra och det har blivit oregelbundet. Jag har självklart också träffat läkare, ibland har jag tagit sprutor mot värk, men inget har hjälpt långsiktigt.

För ett år sedan hade Agneta nått en gräns. Att driva butik med hennes smärta började bli alltför svårt. Då fick hon höra talas om en släkting som provat att anlita en personlig tränare för att komma tillrätta med smärta, och som lyckats. Hon fick kontakt med Kenneth Andersson som är utbildad personlig tränare och driver eget företag i branschen. – Jag börjar alltid med att göra en livsstilsprofil. När hon beskrev hur hon kände det och efter att vi gjort rörelsetester så var det tydligt för


Fakta: Regler friskvård Om man driver enskild firma så kan man inte få avdrag för friskvård, avdragsmöjlighet gäller endast anställda. Driver man ett AB, och uppbär lön från AB, då är man anställd och kan få skattefri friskvård. Denna ska vara av enklare slag och mindre värde, och ska erbjudas hela personalen. Personlig tränare bedöms inte vara av enklare slag, däremot vanlig träning på gym. När hon inte är på gymmet är Agneta Strömqvist i sin modebutik i Kvissleby.

mig hur vi skulle lägga upp ett program med fokus på axlar, nacke och ländrygg, säger Kenneth Andersson. Från början tränade Agneta entimmespass tre gånger i veckan. – Jag kände mig så ynklig och svag i början, men Kenneth peppade mig hela tiden. Jag behövde också få svar på en massa frågor om träningen så det var värdefullt att han tog sig den tiden. När det gått några månader började jag själv känna effekt, det var mindre värk, säger Agneta. Träningen har fortsatt på ungefär

samma sätt, men nu är det färre tillfällen i veckan med Kenneth, och så tränar hon på egen hand. Uppvärmning, stretchning, gåband och motionscykel varvas med vikter och maskiner. Kenneth är med och uppmuntrar och korrigerar när det behövs.

Källa: Skatteverket

Den första dagen i veckan tränar Agneta bland annat höftböjaren, axlar, rumpan och alla magmuskler. Vid andra tillfället är det korsrygg, midja och bål och lite annat. – Det är stor skillnad mot för ett år sedan, tycker Agneta. Jag kan jag fortfarande ha lite ont ibland, men min kropp mår så mycket bättre. Och jag klarar av mer, exempelvis när vi har modevisningar då det är mycket att bära och släpa. Då kan jag få värk, men törs inte tänka på hur det vore om jag inte tränade. Ett pass med Kenneth Andersson kostar mellan 420-480 kronor beroende på hur många pass man köper. För Agneta Strömqvist tycks det vara väl investerade pengar. – Hade jag tränat så här förr så hade jag nog sluppit både operation och att ta kortisonsprutor, säger hon.

Enkät:

Hur håller du dig i form? Anne Wigren, Rik Assistans, Härnösand: – För tillfället är vi ett gäng i företaget som utmanar varandra i något som heter ”tappa trampet” som går ut på att i lag göra många promenader. Sedan brukar jag och min kollega Mia planera och lösa många problem i elljusspåret. Jag är periodare i olika aktiviteter. Nu på vintern är det spinning som gäller. På sommaren mer joggning och promenader. Vi har en träningsmaskin på kontoret som vi använder ibland.

Markus Rödin, Rödins Trä, Svenstavik – På hösten jagar jag en hel del vilket betyder vandringar i skog och mark, sedan åker jag långfärdsskridskor innan snön kommer. När vintern kommit är jag en hängiven slalomåkare och åker så fort tillfälle ges, i somras förlängde jag säsongen med sommarskidåkning i Norge. Med ett aktivt levnadssätt på fritiden får jag mer kraft och ork även på arbetet. Jag tror att man med en aktiv fritid kan förebygga en del ohälsa och därför kan ägna mer tid åt företagets utveckling.

Hans Bark, Sidsjö Fastigheter, Sundsvall – Jag tränar i perioder på gym i Sundsvall. Det gäller vår och höst. På vintern åker jag längdskidor. Att ha bra hälsa är viktigt för mig. Jag sover dåligt när jag är finansiellt pressad, vilket förekommer då och då. Mitt recept är att hålla endorfinerna igång genom periodvis ganska hård träning.

Text och foto: Anders Lövgren

Gör ditt företag till en ryggklinik – för en liten stund.

Vi kommer till företaget istället för tvärtom. Färre resor och effektivare arbetstid. Vårt mål är minskad sjukfrånvaro, och det kan vi nästa lova. Dessutom fler leenden från gladare medarbetare. Vi erbjuder: Naprapati, Massage, Shockwave och Pilates samt stödprodukter av högsta kvalitet och valda med omsorg, exempelvis Bungypump, Tempur med flera.

www.ryggklinik.nu 0611-184 30 / 060-53 88 90

19


Krönika: Marknadsföring

Köpta ”reportage” är bortkastade pengar Med jämna mellanrum dyker det upp tidningar som erbjuder företag att bli omskrivna mot en annons som motprestation. Jag avråder alla från att medverka – det är bortkastade pengar och slöseri med din tid. Läsvärdet är lågt, tidningarna är oseriösa och marknadsvärdet för dig är obefintligt. Naturligtvis kan det kännas smickrande om en journalist ringer upp. Vad som brukar framkomma efter intervjun är att du måste köpa en dyr annons för att artikeln ska skrivas och publiceras. När tidningen är tryckt brukar ofta artikeln och annonsen ligga på samma sida. Upplagan på dessa tidningar, som brukar byta namn, är ofta liten. Ibland sprids de bara till annonsörerna som ett bevis på att tidningen faktiskt är tryckt. Om du bli uppringd av en journalist från en tidning du inte känner till, kontrollera förhållandet mellan redaktionellt material och annonser. Ta också reda på tidningens historik, upplaga, vem som är ansvarig utgivare och naturligtvis hur tidningen distribueras. Be gärna att få några tidigare exemplar skickade till dig per post. Seriösa medier lever på sin trovärdighet och sitt oberoende. Det gör innehållet trovärdigt och intressant. Den redaktionella kanalen är både kostnadseffektiv, trovärdig och snabb. Att bli omskriven i exempelvis i Sundsvalls Tidning, Dagens Industri, Konferensvärlden eller Näringsliv kostar inte en enda krona. Däremot måste du ha en nyhet att förmedla som intresserar tidningarnas målgrupp. Du måste dessutom våga ta initiativet i mediekontakterna och kunna förmedla din nyhet på ett journalistiskt sätt. För att lyckas att utveckla din kommunikation på redaktionell plats måste du skaffa dig kunskap om hur journalister arbetar och hur redaktioner fungerar. Du måste helt enkelt titta på din verksamhet med journalistiska ögon.

Tipsen som gör att du slipper ont på jobbet Många av oss tillbringar större delen av arbetsdagen vid datorn. Här ger Tuija Havela, arbetsmiljöingenjör på Feelgood i Sundsvall, sina bästa tips för att kroppen inte ska ta stryk. • Variera din kroppsställning så mycket som möjligt, använd gärna ett höj- och sänkbart bord så att du enkelt kan arbeta stående. Upprätthåll "svanken" när du sitter. Undvik en framåtlutad ställning på huvudet och kroppen och vridna kroppsställningar. • Anpassa tangentbord och bildskärm, dina handleder bör vara raka när du skriver och din överarm får inte sträckas för långt sidledes när du arbetar med musen. Bildskärmen bör placeras strax under ögonhöjd och kunna "tiltas" för att kunna placeras vinkelrät mot synlinjen. • Se till att du inte har för stora skillnader i belysningsstyrka kring bildskärm och omgivning. Undvik för starka kontraster och "bländande" färgkombinationer. • Dålig luftkvalitet och besvärande brus/buller gör dig trött och okoncentrerad. Kontrollera detta särskilt vid ombyggnation/förändring eller när antalet anställda ökar i en lokal. • Ta pauser för att öka rörligheten och bryta en statisk belastning. Här är ett bra tips: spänn nacke, axlar och ansikte för allt du är värd i fem sekunder. Andas ut, slappna av och känn skillnaden mellan spänt och avslappnat. Gör likadant med armar, händer, fingrar, ben och fötter lite då och då. • Slutligen, det kanske allra viktigaste rådet för en god arbetsmiljö. Skapa motivation och arbetsglädje. Ta fasta på det som lyckas och se till att ha roligt tillsammans på jobbet! Källa: Feelgood

Se möjligheterna med den redaktionella närvaron, men undvik oseriösa skojartidningar.

Nu på 1 nytt ställe i Östersund och 6 nya ställen i Sundsvall!

Lars-Erik Marklund

Välkommen till vår reklamkanal!

Se alla kunder på webben!

lars-erik.marklund@mediegruppen.com

www.eyechannel.se 20


Kramforsbladet

Arbetsglädje, gemenskap och lönsamhet En effekt av företagets hälsoarbete!

Vi på Ådalshälsan har arbetat med arbetsmiljö och företagshälsovård sedan 1972. Vi vet att de företag som satsat på sitt hälsoarbete är framgångsrika över tid! Vill du bli en av dem? Hör av dig till oss.

Tel: 0612-842 50 | info@adalshalsan.se

Ert hälsoarbete vår hjärtefråga! www.adalshalsan.se

Ergonomi på kontoret

Hur kan vi skapa en bättre dag på jobbet? Allt vi gör syftar till att skapa effektiva och inspirerande arbetsplatser där människor mår bra och gör ett bra jobb. Och för att må bra är arbetsplatsens ergonomiska utförande av största betydelse – från den enskilda medarbetaren till hela arbetsplatsen. Utifrån forskning och användarundersökningar utvecklar vi ergonomiska lösningar för ”ditt” kontor som sätter användarna i fokus. Välkommen till det ergonomiska kontoret! Kinnarps Interior Sundsvall Kinnarps Interior Örnsköldsvik Kinnarps Interior Östersund

Tel 060-17 46 40 Tel 0660-812 00 Tel 063-57 11 50

E-mail info@ideum.kinnarps.se E-mail anders@uno-kontor.se E-mail info@tiakinnarps.se

Kinnarps Interior erbjuder helhetslösningar för kontor, skola, vård och omsorg. Våra 50 inredningshus hittar du från Malmö till Kiruna. Välkommen! www.kinnarpsinterior.se

21


INFORMATION FRÅN Handelskammaren Mittsverige är en fristående privat näringslivsorganisation som arbetar i de västernorrländska och jämtländska företagens intresse. Organisationen är partipolitiskt obunden och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter.

Foto: CanStoCkPhoto

Läs mer på www.midchamber.se

Ta chansen i Örnsköldsvik Våren 2012 startar Handels­ kammaren en ny omgång av sin ledarskapsutbildning respektive styrelseutbildning i Örnsköldsvik. Kontakta regionchef Stig Ömalm på 070­655 50 25 för mer information.

Kompetens är vårt starkaste vapen så gör vi Handelskammaren Mittsverige jobbar på flera fronter för att förstärka kom­ petensen i regionens näringsliv, inte minst i Ångermanland. – För att vi ska klara konkurrensen med omvärlden måste vi hela tiden vässa oss, säger Stig Ömalm, regionchef för Handels­ kammaren Mittsverige i Örnsköldsvik. Sedan 2001 ordnas varje år en kvalificerad och uppskattad ledarskapsutbildning i Örn­ sköldsvik. – Just nu pågår rekryteringen till omgång tio som startar i början av 2012, säger Stig Ömalm.

Ett annat prioriterat område är styrelseutveck­ ling, som bedrivs i samarbete med Styrelseakademien. – Sedan 2008 har vi kört fyra omgångar av utbildningen ”Rätt Stig Ömalm. fokus i styrelse­ arbetet” med totalt 58 deltagare. Nästa omgång börjar till våren. Nu i höst har vi också påbörjat en styrelseförmed­

ling, just nu finns ett 30­tal kandidater i vår lokala styrelsebank. Arbetet med att stärka kompetensen bedrivs i samarbete med Örnsköldsviks Industrigrupp och Företagarna, under det gemensamma namnet Näringsliv i samverkan, NIS. – Vi har fått till en bra rollfördelning. Vi på Handelskammaren satsar på kompetens­ utveckling via utbildningar medan Örn­ sköldsviks Industrigrupp påverkar i frågor som rör kompetensförsörjning och rekryte­ ring till näringslivet, säger Stig Ömalm.


I Näringsliv i maj

I Näringsliv i september

>> Alla har nytta av

en styrelseutbildning monica westberg, driver strategiresurs samt är rådgivare på örnsköldsviks nyföretagarcentrum:

innovationer

kompetensförsörjning

Foto: CanStoCkPhoto

infrastruktur

I detta nummer

– Jag gick Handelskammarens styrelseutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” hösten 2009. Vi var ett 20-tal företag av olika storlek som hade ett värdefullt utbyte av varandra, vi ställde samma frågor men fick olika svar. Även om jag ännu inte Monica Westberg. tagit in någon extern ledamot gav mig kursen större fokus på långsiktighet och lönsamhet. Alla som driver aktiebolag har stor nytta av utbildningen. Att låta andra titta på verksamheten, och våga ställa de känsliga frågorna, gör att man kommer vidare. Nu har jag startat ett nytt företag, tillsammans med andra konsulter i regionen, och vi har som mål att knyta till oss en extern styrelse.

>> Jag blev en starkare ledare och breddade nätverket

anette melbin, personalchef, cargotec sweden ab:

– 2007 fick jag och ett 20-tal andra chefer chansen att utvecklas tillsammans genom Handelskammarens ettåriga ledarskapsutbildning. Det är tufft men nyttigt att vända ut och in på sig själv. Vilka är mina starka Anette Melbin. och svaga sidor som chef? Hur utvecklas jag i mitt ledarskap? Jag är direkt ansvarig för en arbetsgrupp på tre personer, men jag coachar också alla våra 15 chefer i ledarskapsrollen. Jag valde den här utbildningen för att den är bred och för att den går här i Örnsköldsvik – jag fick ett värdefullt nätverk som jag har stor nytta av i dag.

RE

TA G

ET

Gratis rådgivning!

Sälja eller köpa företag? – få gratis experthjälp så gör vi: Handelskammaren har dragit igång ett unikt projekt för att stötta de som vill sälja – eller köpa – företag i regionen. Erfarne konsulten Knut Nordin ger stöd och råd helt utan kostnad. – Många sunda företag riskerar att läggas ned de närmaste åren eftersom ägarna börjar bli gamla. Min uppgift är att gå igenom grundläggande frågor och att sedan slussa vidare till mäklare, banker och revisorer, säger Knut Nordin. Det EU-stödda projektet drog igång våren 2010 och pågår i ett första skede till och med 2012. – Hittills har jag haft konkreta kontakter med 38 företagare som vill sälja sina bolag. Sju av dessa affärer är redan klara och ungefär lika många

närmar sig avslut. Vad är det största problemet för företagare som vill sälja sin verksamhet? – Att man väntar för länge med att ta tag i ägarskiftesfrågan. Det är en Knut Nordin. process som ofta tar lång tid. Det är också lätt att missa att kunder eller leverantörer kan ha synpunkter på ett ägarskifte, säger Knut Nordin. Vill du ha gratis rådgivning om ägarskiften? Kontakta Knut Nordin på 070-285 23 30.


Besök oss på webben Din lokala leverantör av färDigutrustaDe entreprenaDmaskiner till rätt pris!

patrik 076-822 01 70 • peter 070-607 52 29 • www.pgmt.se Anmäl dig till höstens program………

Agda PS

Ett lyft för länet

Revision, redovisning, skatt och rådgivning Tel 060-64 50 00

www.kpmg.se

ARTISTER - EVENEMANG - KONGRESSER - UNDERHÅLLNING VI SKRÄDDARSYR DITT EVENEMANG

Östra Långgatan 17, Sundsvall Tel: 060 - 17 17 66 www.programbolaget.com

info@westhagen.se - www.westhagen.se

Certifierad Projektledare – det rollbaserade personalsystemet

Välkommen att kontakta oss på

Start i Sundsvall november 2008 och Umeå januari 2009

Ledarprogram

arne@lanets.nu

www.lanets.nu

Start i Telefon Sundsvall november 2008 060-13 88 56, www.agda.se Ring Mikael Westerlund 060-169505

Tillsammans skapar vi nytta och effekt!

Vi har

060 - 17 83 40 www.westhagen.se

Vi utvecklar din kommunikation – besök vår nya hemsida: www.mediegruppen.com

Lokala lokaler. f a s t i g h e t e r

060-13 95 60 na.se www.norrlandspojkar

www.corvara.se

www.mpunkten.nu 060 12 96 96

JO BB

?

ÖP PET

Mejselvägen 11, Sundsvall JOURNUMMER 060 -13 27 50

nya företag i länet

Du hittar alla nya företag på www.naringsliv.to

HÄRNÖSAND

SUNDSVALL

BRÄCKE

ÅRE

Chooze AB Storgatan 23, HÄRNÖSAND Reg datum: 2011-10-25 Skor, accessoarer, bijouterier, kläder, inredning. Styrelseledamöter: Eva Madelene Viklund, Annicka Elisabeth Landin

Brassebo Fastighet AB Ekvägen 13 3 tr, ALNÖ Reg datum: 2011-10-28 Bolaget ska bedriva förvärv, förädling och försäljning av fastigheter samt förvaltning av värdepapper. Styrelseledamot: Jan Christer Allan Larsson

Pilgrimsta Fastigheter AB Pilgrimcenter, PILGRIMSTAD Reg datum: 2011-10-27 Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Mats Robert Gustafsson

MC Fastighet i Järpen AB Box 34, JÄRPEN Reg datum: 2011-10-24 Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, hyra ut lokaler och bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Bengt Arne Jakobsson

SOLLEFTEÅ

ÅNGE

BERG

ÖSTERSUND

Holmstrands Skogstjänst AB Tjädervägen 2, SOLLEFTEÅ Reg datum: 2011-10-27 Bolaget skall bedriva skogsavverkning och virkestransporter samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Lars Roger Eliasson

Jerval AB Hussborgsvägen 11, LJUNGAVERK Reg datum: 2011-10-27 Bolaget ska tillverka glass, samt ha caféverksamhet, renovera gamla möbler, bedriva grafisk design och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Jeroen Porters

Ädelfisk i Jämtland AB Stationsvägen 7, SVENSTAVIK Reg datum: 2011-10-28 Bolaget skall bedriva fiskodling och fiskförädling samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Gröttan Oddmund, Olav Faerden Wangensten, Even Söfteland, Berit Wangensten, Jörn Faerden Wangensten

Nornan Boutredningar AB Köpmangatan 41, ÖSTERSUND Reg datum: 2011-10-28 Bolaget skall bedriva juridisk verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Barbro Agneta Nord Hansson

KRAMFORS Såbeeka AB Box 33, KRAMFORS Reg datum: 2011-10-26 Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av innovationer samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamöter: Per Håkan Bergman, Åke Fäktenmark, Esref Haskovic

24

ÖRNSKÖLDSVIK Gummigrossen Fastigheter AB Nibblingsvägen 14, ARNÄSVALL Reg datum: 2011-10-28 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av lokaler, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot: Torsten Gösta Allan Pettersson

HÄRJEDALEN Neladsänuf 42:54 AB Ramundberget, BRUKSVALLARNA Reg datum: 2011-10-26 Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därtill hörande verksamhet. Styrelseledamot: Torleif Philip Christian Flacké

Bernicus Service AB Kvarnvägen 2, ÖSTERSUND Reg datum: 2011-10-20 Drift och underhåll av fastigheter samt konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Styrelseledamöter: Bernt Gustaf Åkerlund, Bernt Niclas Åkerlund, Gustav Pontus Åkerlund


Över 50 år i det norrländska näringslivets tjänst!

Ekonomirapporten: - 22 grader, 18 m/s

Ett toppförsök nu kräver en riktigt erfaren partner I över 50 år – oavsett konjunktur – har Norrlandsfonden följt med norrländska företag till framgång. Det tänker vi fortsätta med.

www.norrlandsfonden.se

Hockeybastu Du som vill göra något kul meD Dina kunDer eller Din personal. kom till oss och upplev vår unika hockeybastu meD mat, Dryck och förhoppningsvis en vinst att gläDjas åt!

Hallå där... ... Magnus Rydhult, som den 15 augusti registrerade Crime Stoppers Sweden AB. Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är 41 år, född i Västerbotten och bor i Sveg i Härjedalen med fru och två barn. Jag har gått lantbruksskola och även utbildat mig till väktare och ordningsvakt. Jag har också studerat ledarskap och företagsekonomi på universitetet samt har en fritidspedagogutbildning. 1995 började jag på Härjedalens kommun som barn- och ungdomssamordnare och senare delvis även som brottsförebyggande koordinator. 2001-2007 var jag regionansvarig för Norrland inom ett stöldförebyggande projekt som Polisen, försäkringsbranschen och Stöldskyddsföreningen stod bakom. Varför startade du eget?

– 2008 startade jag firman Trygghetscentrum, som nu blivit aktiebolag. Jag hade erfarenhet nog för att kunna gå över från att arbeta i projekt till att starta eget. Vad erbjuder du för produkter och tjänster?

– Hjälpa företagare att skydda sig själva och sin verksamhet mot brott genom säkerhetsrådgivning, försäljning och förmedling av installationer och tjänster. Vilka är kunderna?

Ring Roger Magnusson på Sundsvall Hockey för vidare dialog, 070-310 29 01

– Det är tusen medlemsföretag från Haparanda till Danmark plus några i Norge och Finland. Hur kommer din verksamhet att utvecklas?

Resia har gjort det igen!

Spara tid och pengar!

2011

Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Storgatan 11, Sundsvall Gesällvägen 1, Birsta City www.resia.se • 060-52 52 73

– Fler tjänster är på gång och fler partners håller på att involveras utöver de tre jag har nu. Särskilt från årsskiftet kommer det att ske en utveckling.

Bästa affärsresebyrå

Har du någon förebild som företagare?

– Min avlidne far var rak och ärlig och hade ambitionen ”serva med det du kan”. Sedan är också alla företagsledare som lyckats varaktigt förebilder.

Katarina

Vilka är dina starka och svaga sidor som företagare?

– Jag är envis, lyhörd och pigg på nya idéer. Är alltid anträffbar vilket är ett både och då det kan medföra att jag är för snäll och tar på mig för mycket. Anders Hammarberg

25


Näringsliv hjälper dig till:

Vinterns smartaste Nya kloka lurar

Mitt i all Iphone-hysteri är det lätt att glömma alternativen. Just nu är de båda många och bra. Här är Iphonens två kanske största utmanare just nu:

Skriv ut direkt från din smartphone Koppla in din smartphone till denna skrivare och skriv ut bilder direkt utan att gå via en dator. Det som behövs är en gratis-app i telefonen. Iphone kan dockas direkt i skrivaren och Android-lurar kopplas via kabel. 160 dollar från Hammacher. www.hammacher.com

ste Lagra det viktigasom håller i

vi om dvd-skivan Senast rapporterade var inte lika högt men utlo tar tusen år. Sandisk sik isk, dd hår nya sin på r ing av file 100 års säker förvar rar kla isk dd någon annan hår vilket är längre än vad ängliga rlekarna som finns tillg sto är GB 16 av. 8 och om k.c dis dollar. www.san för 50 respektive 90

Samsung Galaxy Nexus Utsidan av Google och Samsungs senaste gemensamma flaggskepp är imponerande: 4,65 tum stor Super Amoled-skärm i HD, att jämföra med Iphonens 3,5 tum. Riktpris på runt 5 500 kr då den släpps i slutet av november. www.samsung.com

3

annorlunda Iphone-skal

Kamouflera telefonen Collabcubeb har skapat skapat skalet EARonic som täcker baksidan av din Iphone med en bild av öra och kind vilket ger en speciell look när du tar upp telefonen för att svara. Priset ligger på 20 dollar. www.collabcubedshop.com

Motorola Razr Den tunnaste smarta telefonen på marknaden (åtminstone när Motorola själva får hålla i linjalen). Nya Razr kör även den Android, men inte den senaste versionen. Pris är okänt men runt 5 000 kr förväntas då den lanseras någon gång i november. www.motorola.com

Iphone 4S har släppts, men ägare av Iphone 4 behöver inte sörja för det finns en uppsjö av skal att piffa upp ”gamla” 4:an med. Färgglad majs För Iphone-ägare som vill skydda både sin telefon och miljön samtidigt har Ecocase tagit fram ett skal framställt av stärkelse från majs. Skalet finns i olika färger och kostar 299 kronor. 3G-modellen är 50 kronor billigare. www.ecocase.se

Lek med äpplet Itattoo tar tillvara på Apple-loggan på telefonens baksida och gör skalet lite roligare. Sex varianter finns och de kostar lite mer än 300 kronor styck. www.charlesandmarie.com

Viktor Lövgren viktor@naringsliv.to 26


Våra e-tjänster - Bolagsverket

Nytt från EU De senaste nyheterna från EU med koppling till näringslivet i Jämtland/Västernorrland.

FAKTA OM FÖRETAG. DIREKT FRÅN KÄLLAN.

med Från och r mmer ge detta nu l t i Brysse re to on EU-k som är d va ll oss ko i EU. på gång

Regionens representanter i Bryssel: Linn Tomasdotter, Kerstin Brandelius Johansson och Marlene Deogan.

”Ta del av EU:s möjligheter”

I

Bryssel finns runt 240

regionkontor som representerar olika delar av Europa. Västernorrlands och Jämtlands kontor, Mid Sweden European Office (MSEO), ligger i hjärtat av EU-kvarteren. Kontoret är matchmakers och dörröppnare för regionen mot EU och Europa. I uppdraget ingår också att påverka EU:s institutioner till fördel för regionen och dess speciella förutsättningar och utmaningar. – Vi är ögon, öron, näsa, mun och fötter här nere, säger verk-

samhetschef Kerstin Brandelius Johansson. Brysselkontoret finansieras av offentlig sektor i bägge länen samt Mittuniversitetet, som alltså är kontorets uppdragsgivare. – Men vi har också en kontinuerlig kontakt med länens företagsorganisationer för att uppmuntra näringslivet att ta del av alla de möjligheter som EU bjuder, säger Kerstin Brandelius Johansson. Läs mer på www.midsweden.se, och följ MSEO på facebook och twitter.

Så står sig Sverige Sök företagsfakta är den snabbaste vägen till den mest aktuella och korrekta informationen om 1 miljon svenska företag och 20 miljoner europeiska företag. En viktig tjänst för dig som vill göra trygga affärer. Du får de färskaste uppgifterna, direkt från källan. Läs mer på bolagsverket.se Välkommen till en enklare vardag.

EU-kommissionens årliga kartläggning av de 27 EU-ländernas konkurrenskraft visar att Sverige ligger i toppskiktet tillsammans med bland annat Nederländerna, Finland och Tyskland. MSEO har tolkat EU-kommissionens kommentarer till Sverige: + Företagsbaserad FoU + Konkurrenskraftig ekonomi + Stora satsningar på forskning och utveckling + Hög andel företag använder sig av e-förvaltning

– Dålig kommersialisering av forskningsresultat – Dålig tillgång på riskkapital – Risk för brist på spetskompetens (främst naturvetenskap, teknik och matematik) – Sverige kan göra mer för att minska den administrativa bördan

Visste du att … Jämtland och Västernorrland är lika stort som Belgien, Nederländerna och Luxemburg tillsammans. I Nederländerna bor det 370 personer per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Västernorrland-Jämtland är fem personer.

I Bryssel pratas det om … … kampanjen “Break gender stereotypes, give talent a chance” – en verktygslåda med tips och verktyg för smarta företagsledare. 27


Guldkantade företag med högsta kreditrating Det krävs alltid litet extra för att få högsta värdering. Trippel-A rating är inget undantag. Det vet företagen som har fått AAA – den högsta kreditratingen i Soliditets kreditvärderingssystem. Soliditet samlar ständigt in fakta om alla företag i Sverige. Med hjälp av över 2 000 beslutsregler görs en omfattande bedömning där agnarna skiljs från vetet. Kvar finns en exklusiv skara företag. Av Sveriges alla aktiebolag är det endast ett fåtal som har haft AAA i minst 12 månader*. Det är både små och stora företag med vitt skilda verksamheter som alla har en välskött ekonomi. Blomstrande företag helt enkelt som det är tryggt att göra affärer med. Besök oss på www.soliditet.se.

Investera i fjälltomter 070-602 03 91

060-125000 www.tidningstransport.com

060-925 20

www.ysabytbehandling.com

060-14 15 00 www.ssg.se

www.tidningstransport.com

Attraktiva ski in, ski out-tomter till salu vid trädgränsen mitt i Jämtlands näst största pistsystem. Välkommen till en destination i stark utveckling. bydalen.com 0643–320 11

060-66 46 76 www.gummiverkstan.com

0771-45 68 00

www.amesto.se

Nordlings El o Larm 060-53 81 70

060-17 48 25 www.linjegods.se

ÖSTEN JONASSONS ÅKERI AB www.mekjouren.se

www.wintherbygg.se Sundsvall 060-153830 Örnsköldsvik 0660-265530

060-409 99

www.mitstransport.se * Under perioden 20100701 - 20110630

28

s e g i r e v s A v l HA

b b e w l A lok

duplicera.nu

info@bydalen.com

HittA din lHooskoAsls!


En partner – många tjänster Säkrare, enklare och lönsammare Dagens tuffa utmaningar med optimering av produktion, kostnadseffektivitet och säkerhet kräver sin partner. Vår breda erfarenhet av besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg som är avgörande för din säkerhet, tillgänglighet och kunskap. Tre viktiga aspekter av att vara lönsam. Vi har bred erfarenhet av besiktningar av lyft- och tryckbärande anordningar och erbjuder även tjänster inom fastighetsområdet som ex. elbesiktning, brandlarm och sprinklerbesiktning samt ventilationskontroll. Vi erbjuder vår expertis och hela bredd av tjänster i ett paket. För att du ska kunna undvika ovälkomna och kostsamma driftstopp. Läs mer på www.inspecta.com

Inspecta Sweden AB, Box 30100, 104 25 Stockholm,Tel 08 5011 3000

– E K O N O M I – RAPPORTERING – LÖN – CRM – L O G I S T I K – BI – INKÖP – A N A LY S

HR – MPS – PRODUKTION

– E-HANDEL – E R P – E K O N O M I – R A P P O R T E R I N G –

Öka lönsamheten med rätt affärssystem!

‘‘

’’

Systemen möter företagets krav på enkelhet, flexibilitet och rapportering och fungerar väldigt bra ihop

Jonas Vedin, Ekonomichef, 4Ward

190x61_SE.indd 1

www.amestosolutions.se

18.08.2011 09:54:21

NU ÄR DET BRA VÄDER NU ÄR DET BRA VÄDER NU ÄR DET BRA VÄDER NU ÄR DET BRA VÄDER ATT TESTA VÅRA AWD! ATT TESTA VÅRA AWD! ATT TESTA VÅRA AWD! ATT TESTA VÅRA AWD! Sundsvall – Viskan

AWD PRIS FRÅN 220.900:AWD PRIS FRÅN 220.900:AWD PRIS FRÅN 220.900:-

PRIS FRÅN 308.900:– PRIS FRÅN 308.900:– PRIS FRÅN 308.900:–

AWD PRIS FRÅN 220.900:-

PRIS FRÅN 308.900:–

www.bilhallen.nu

Fagerbacken 82, Östersund www.jemtbil.se

Den 7-åriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiDen gäller för bilar med i privat bruk och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7och år efter registreringsdatum eller eftereller 15.000 mil, detmil, först För nybilsgarantin gälla måste all all service utföras av Kia-verkstäder under hela garantitiBränsleförbrukning blandad körning 5,3 –som 8,2det l/100 km. 139att –För 195. ärska gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. den. 7-åriga I annat nybilsgarantin fall gällerDen 3 års nybilsgaranti obegränsad förutsatt att service utförts fackmannamässigt Kiasförsta serviceprogram. 7-åriga nybilsgarantin gäller församt bilarkörsträcka, itjänsteprivat bruk samt tjänsteoch förmånsbilar. Garantin följer bilenenligt upphör 7 år efter första registreringsdatum efter körda 15.000 körda somuppnås. förstCO2 uppnås. attTesterna nybilsgarantin ska gälla måste service utföras avauktoriserade auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gällerden. 3 års nybilsgaranti körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad blandad körning körning 5,3 – 8,2 l/100 CO2 139 195.– 195. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och påbilden bildenkan kanvara vara extrautrustade. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Medmed för eventuella tryckfel. I annat fall gäller 3reservation års obegränsad nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning 5,3 – 8,2 km. l/100 km. CO2– 139 Testerna är gjorda enligt EU-körcykel ochmiljöklass miljöklassEuro Euro 5. 5. Bilarna Bilarna på extrautrustade. Lokala prisavvikelser Lokala kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. Den 7-åriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 5,3 – 8,2 l/100 km. CO2 139 – 195. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

29


Vinnande lösningar Vår målsättning är att finna den mest optimala lösningen för varje enskilt projekt. I nära samarbete med våra kunder konstruerar och tillverkar vi effektiva och väl genomarbetade elektromekaniska produkter. Vi utför också service och reparetioner på transformatorer, likriktare, laddare och andra produkter med lindade komponenter, exempelvis tändsystem på snöskotrar och fyrhjulingar och liknande.

Vinnare av Guldstegen: Årets Innovatör 2011.

Terminalvägen 30, Timrå Telefon: 060 578200 Mail: info@timra-elbyggnad.se www.timra-elbyggnad.se

GE Capital Real Estate

Lokal för serviceinträttning GE Capital Real Estate förvaltar, förädlar och hyr ut lokaler i egna fastigheter i Östersund. Intresserad av att se våra lediga lokaler? Besök vår hemsida gecapitalrealestate.se eller ring 063 - 10 88 67 för att se hela vårt urval av lediga lokaler.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG!?! ROLL UP · AFFISCHER · TRYCKSAKER

Lasarettsvägen 15, Sundsvall, 060-67 85 00, www.kaltes.se 30

Enfas- och trEfas transformatorEr | Dc-aggrEgat | Drosslar | magnEtspo

| Magnetspolar | lindade produkter | prototyptillverkning | legoarbeten

Enfas- och trEfas transformatorEr | Dc-aggrEgat | Drosslar | magnEtspolar | linDaDE proDuktEr | prototyptillvErkning | lEgoarbEtEn


Tänk efter före! • Passar samma stol till alla? • Kommer belysningen på rätt plats? • Finns synstress? • Hur ser ett bra skrivbord ut? • Hur påverkas vi av förändring i verksamheten?

Vi har svaren! Kontakta oss! info@commodia.se 063-670 20 00

www.commodia.se

SÄLJA FÖRETAGET?

Kan en kombi vara annorlunda?

VI VÄRDERAR OCH SÄLJER DITT FÖRETAG sekretess och diskretion

www.hyundai.se

Provkör nya Hyundai smarta lösningar. Curt Björk 060-12 06 60 • 070-667 25 82 curt.bjork@lania.se

med massor av

Lanseringspris från 214 900 kr Förmånsvärde från 1 687 kr/mån netto eller 2 169 kr/mån Miljöbil från 234 900 kr Leasingkostnad från 1 995 kr/mån

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Serviceassistans 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti

Bränsleförbr. vid bl. körning: (man/aut) 4,3–7,7 l/100 km, CO 2 113–179 g/km. Miljöbil enl. definition i förordning 2007:380. Bilen på bild är extrautrustad. Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. Leasingavgiften är exkl. moms och ex. på finansiering via Hyundai Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 21%, restvärde 50%.

060-64 18 60 www.hyundaisundsvall.se

31


läge för affärer

Lars Holmberg 0612-139 00, lars.h@ltck.se

Terese Nordquist 060-16 35 73, terese.nordquist@almi.se

Teknikförfrågningar

Anders Karlsson 063-57 11 11, anders.karlsson@almi.se

Teknikerbjudanden

Tunna trycksensorer för handhållna enheter

Teknik för utvinning av koncentrerat växtextrakt

Trådlös spårning och management av varor

System för visualisering av textinstruktioner

Ett amerikanskt företag söker efter tunna högupplösta tryckkänsliga sensorer. Tekniken ska integreras i handgreppet på utrustning där fingersättning och tryck styr olika funktioner. Exempelvis mobiltelefoner, digitala kameror, styrspakar, styrpaneler. Företaget söker samarbete för utveckling och/eller leverantörer. Ref: 11 LU 87GA 3MSS

Ett lettiskt företag som tillverkar flytande tvättmedel söker efter teknik att utvinna koncentrerat växtextrakt från gran och tallbarr, aromatiska växter och bär. Tekniken ska vara utvecklad och finnas på marknaden. Företaget söker tekniskt samarbete. Ref: 11 LV 58AD 3MR4

Ett spanskt företag har utvecklat en innovativ trådlös lösning som förbättrar, kontrollerar och bevakar industriella logistiska processer. Företaget använder trådlösa kommunikationstekniker för spårning och management av produkter och varor i ett produktions- eller lagersystem. Företaget är intresserat av tekniskt samarbete och kommersiella avtal med slutförbrukare. Ref: 11 ES 27F4 3MK1

Ett norskt företag har utvecklat ett unikt online system för visualisering och administration av processer, arbetsrutiner, instruktioner och guidelines. Komplicerade textinstruktioner omvandlas till enkla visuella moduler som kan användas för operatörsinstruktioner, kvalitetssäkring med mera. Företaget söker efter partners som är intresserade av licensiering och kommersiella avtal. Ref: 09 NO 79EL 3CYD

I Västernorrland samordnas arbetet av Almi Företagspartner och Länstekniskt Centrum i Kramfors, LTCK. Nätverket erbjuder innovativa

lösningar på tekniska eller administrativa problem och visar på möjligheter till framtida affärsrelationer. Vi kan även förmedla innova-

tioner och affärsmöjligheter från dig till nya kontakter i Europa – några av dessa kan du se här ovan. Företagskontakterna hanteras

givetvis konfidentiellt tills samarbetsavtal eller sekretessavtal tecknats.

Vi förstärker

Dina nya kontakter! NÄRINGSLIV välkomnar Christer Johansson som marknadschef. Christer har lång erfarenhet av försäljning från tidigare roller som storkundsansvarig säljare och klubbchef för Sundsvalls GK. Förutom ansvaret för annons- och bilageförsäljningen kommer han att jobba med att utveckla varumärket NÄRINGSLIV. Vid sin sida har han Anita Norberg Pajari som arbetar med annons- och bilageförsäljning. Läs mer på www.naringsliv.to där du även hittar utgivningsplan och annonspriser.

Ring oss så planerar vi 2012 tillsammans!

16 32

december

Christer Johansson 070-614 54 56 christer@naringsliv.to

Anita Norberg Pajari 076-314 20 03 anita@naringsliv.to

Missa inte nästa nummer!


Affärsnyckeln 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

1

April 2011

2

Mars 2011

December

3,2 Februari 2011

12

3

Januari 2011

måndag

December 2010

Skattedeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast datumet angivet till höger. Då ska också pengarna vara bokförda på Skatteverkets bankgiro eller plusgiro.

4

November 2010

Skatt och moms

0 Förändring av konsumentpriserna ett år bakåt.

Traktamenten: utrikes 2011

Normalbelopp per dag i SEK exklusive logi (urval)

Australien........... 684 Belgien.............. 416 Bulgarien........... 419 Danmark............ 630 Estland.............. 432 Finland.............. 601 Frankrike............ 797 Grekland............ 757 Island................ 515 Italien................ 732 Japan.............. 1105 Kanada.............. 934

%5

Oktober 2010

Datum för inbetalning av

inflationstakten

Kina.................. 805 Kroatien..............503 Lettland............. 474 Mexiko............... 431 Monaco............. 797 Moldavien.......... 349 Nederländerna.... 641 Norge................ 787 Polen................. 563 Portugal............. 563 Rumänien.......... 402 Ryssland............ 684

Saudiarabien...... 631 Schweiz............. 802 Slovakien............670 Spanien............. 479 Storbritannien..... 804 Sydafrika............ 394 Sydkorea.......... 1034 Tjeckien............. 742 Turkiet............... 569 Tyskland............ 576 USA.................. 752 Österrike............ 476

Traktamenten: inrikes 2011 Heldagstraktamente........... 210 kr Halvdagstraktamente......... 105 kr

Traktamente efter 3 mån.... 147 kr Schablon för natt............. ..105 kr

Representation

Bilersättning

Extern och intern: 90 kronor + moms. Vin och sprit får ingå i beloppet och är avdragsgillt.

För bil i tjänsten, 18,50 kr/mil. Överskjutande belopp betraktas som löneförmån och belastas med skatt och sociala avgifter.

90

Julgåva:............................................. 450 kr Jubileumsgåva................................. 1 350 kr Minnesgåva................................... 10 000 kr

kronor + moms

Allt inkl. moms

Kostförmån

110701.........................................2,00 110101............................................1,50 100701............................................0,50 100101............................................0,50 090701............................................0,50 090101............................................2,00 080701............................................4,50 080101............................................4,00

Prisbasbelopp (SEK)

Jämtlands län behöver fler kvinnor som startar företag och fler kvinnor som vill utveckla sina företag. Regionförbundet Jämtlands län, Almi Företagspartner Mitt AB och Länsstyrelsen Jämtlands län kommer från den 1 september att erbjuda nya insatser i programmet ”Främja kvinnors företagande”. Mer information hittar du på följande hemsidor: www.lansstyrelsen.se/jamtland • almi.se/mitt • regionjamtland.se

kronor/mil

Skattefria gåvor

Referensränta (%)

Främja kvinnors företagande

18,50

(Skattepliktig schablon)

Helt fri kost................................................................. 190 kr Fri lunch....................................................................... 76 kr Fri frukost...................................................................... 38 kr

2011........................42 800 2010........................42 400 2009........................42 800

2008........................41 000 2007....................... 40 300 2006....................... 39 700

Vi på Skanska Direkt Sundsvall bygger om och renoverar din fastighet. Testa oss, vi lovar att du blir nöjd. Skanska Direkt Tel 010-449 10 55 Kundtjänst 020-30 30 40

www.skanska.se/direkt

Flexibel flisproduktion ger miljövänlig värme

Vi har 30 års erfarenhet i branschen.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige och Europa.

Vi har världens största mobila skivhugg. Den klarar en stockdiameter på 80 cm. Maskinen är också utrustad med motor enligt miljöklass 3b. Lastbilen har miljöklass Euro 5.

Bergeforsens Flis AB, Lögdövägen 5, Bergeforsen Telefon: 060-57 92 90, Mobil: 070-512 49 16 www.bergeforsensflis.com 33


Foto: kenneth zetterlund

”Jag ” visste vad jag gjorde för val med det här, och känner att det också är en personlig resa.” Gunilla Johansson

porträttet

Hon väcker fjällhotellet ur Törnrosasömnen Medelpadskan Gunilla Johansson tog chansen och köpte loss Ottsjö Fjällhotell. Nu är hon turistentreprenör och vill expandera i den lilla fjällbyn. Hur gick det till när du blev ägare?

– Jag fick anställning som platschef på anläggningen 2008 och visste en hel del om förutsättningarna när den blev till salu 2010. Det hade inte gått bra på slutet och det var ett konkursbo jag tog över efter budgivning. Det låter som en stor risk?

– Det var en del olyckliga omständigheter som ledde till konkurs. Visst är det en risk, men jag ser en stor potential i anläggningen, miljön och närheten till Åre. Därför känner jag mig ganska trygg, efter ett och ett halvt år som ägare ser jag också att det fungerar. Vad har du för bakgrund?

– Jag kommer från Sundsvall. Tidigare har jag arbetat som affärsrådgiv34

Fakta: Gunilla Johansson Ålder: 55 år Familj: Singel Dold talang: Är en hejare på att vissla Bästa bok: Fem svarta höns, av Nevil Shute Favoritmusik: Pink Floyd Favoritpryl: Mina gåstavar, perfekta att stuva in i bilen Drömresa: Australien Förebild inom företagande: Mina bröder som driver skilda företag. För deras målmedvetenhet, engagemang och klokhet. Mina bästa bollplank.

are för kvinnor i Härnösand och med näringslivsutveckling och idrottsturism i Gävleborg. Jag har drivit eget inom organisationsutveckling och jag har en utbildning inom hotell och restaurang. Och nu har du flyttat till lilla Ottsjö, hur är det att bo där?

– Det är en fantastisk by med 83 fast boende. Jag är singel och kan jobba väldigt mycket, vilket är nödvändigt. Ibland kan jag unna mig en time-out och åka iväg några dagar, men annars jobbar och sover jag. Jag visste vad jag gjorde för val med det här, och känner att det också är en personlig resa. Hur då?

– Stället har legat som i Törnrosasömn. Jag har döpt om det från fjällgård till fjällhotell, utvecklar restaur-

angdelen och renoverat några rum till sviter. Har även investerat i förbättrat värmesystem och nytt konferensrum. Det är mycket att lära sig och ibland känner jag mig som en praktikant i mitt eget företag. Men jag lever hand i hand med utvecklingen hela tiden och därför blir det personligt. Hur kommer det att gå då?

– Vår omsättning ökar starkt. Men framgång kan bara mätas i vad gästerna tycker om att vistas här. Och gästerna som är företag och privatpersoner tycker enligt enkäterna att vi har fjällvärldens flottaste utsikt och att vi är ett bekvämt och familjärt hotell. Vi har ramavtal med Jämtlands fjällkommuner och riktad marknadsföring drar hit gäster. Jag har fått en bra start! ANDERS LÖVGREN


Kanske världens bästa grävare?

KANSKE VÄRLDENS BÄSTA GRÄVARE? • MILJÖMOTOR TIER IV • BRÄNSLESNÅL • MYCKET FÖLJSAM HYDRAULIK • HELT KUNDANPASSAD UTRUSTNING

LUNDBERG REDSKAPSBÄRARE

• STOR LUFTIG HYTT • MYCKET LÅG LJUDNIVÅ • LUFTFJÄDRAD FÖRARSTOL • KLIMATANLÄGGNING. • BRA BENUTRYMME

• DRIFTSÄKERHET • COMFORT • SMIDIGHET • MED FYRA STORLEKAR FRÅN FYRA TON • ALLA I 50 KM-UTFÖRANDE

LJUNGBYMASKIN • MASKINEN LITE UTÖVER DET VANLIGA • STARK, SNABB OCH SMIDIG • FÖRST MED LOCK UP • TIPPLAST FRÅN 6,5-24 TON

VÅR STYRKA, ER TRYGGHET Vi har Sundsvalls modernaste verkstad för entreprenadmaskiner. Du kan känna dig trygg med din investering från NTC AB. • SERVICE VERKSTAD

• MASKINFÖRSÄLJNING

• TRE SERVICEBILAR

• MASKINUTHYRNING

• RESERVDELAR

• REDSKAP

Mikael Henriksson: 070-3436303 Jan Johansson: 070-3436708 BIRSTA INDUSTRIOMRÅDE LAGBASVÄGEN 3, 060-525264


MED OSS HINNER DU HEM TILL MIDDAGEN! Skyways flyger till Göteborg från Sundsvall två gånger per dag. Med vår tidiga morgonavgång hinner du med ett dagsmöte och kan flyga tillbaka med oss på eftermiddagen. Så missar du inte ditt viktigaste möte – middagen! Biljetter från 497 KR enkel resa. Boka på www.skyways.se Välkommen ombord!

Vi kommer närmare.