Page 1

BEYZAN

Uyku Ürünleri Sleep Products


Farkı Keşfedin Discover the Difference


BEYZAN Uyku Ürünleri Beyzan Uyku Ürünlerini Eşsiz Kılan Nedir? Beyzan uyku ürünlerini eşsiz kılan özgün Narda üretim teknolojisi, özgün ürün tasarımı ve üretimde özel olarak seçilen kaliteli malzemelerin kullanımıdır.

Sleep Products

What Is It That Renders Beyzan Sleep Products Unique? It is the authentic Narda production technology, original product design and the use of specially selected high quality materials that renders Beyzan sleep products unique.

Özgün Üretim Teknolojisi Narda yataklar, Beyzan Tekstil tarafından patent başvurusu yapılmış yenilikçi bir üretim teknolojisi ile imal edilir. Özgün montaj tekniği sayesine üretimde kimyasal yapıştırıcılar kullanılmaz.

Authentic Production Technology Narda mattresses are manufactured with a patent pending innovative production technology by Beyzan Tekstil. The authentic assembly technique eliminates the need for using chemical adhesives in production.

Özgün Ürün Tasarımı Narda yataklar, patent başvurusu yapılmış özgün bir tasarıma sahiptir. Yenilikçi tasarım, basınç azaltma ve hava dolaşımı özelliklerini eşsiz bir şekilde artırmaktadır. Bu sayede ileri derecede uyku rahatlığı, hijyen ve sağlık sunmaktadır.

Original Product Design Narda mattresses have a patent pending and original product design. The innovative design increases air circulation and pressure relief features in an unparalleled manner. Thus, they offer an advanced degree of sleep comfort, hygiene and health.

Kaliteli Malzeme Seçimi Narda yatakların üretiminde Beyzan® 3 boyutlu kumaş, yüksek yoğunluklu HR sünger, doğal elyaf karışımlı örme yatak Selection of High Quality Materials kumaşı, viscoelastik sünger, lateks, In the production of Narda mattresses, yıkanabilir elyaflar, yün ve pamuk specially selected high quality materials such elyaflar gibi özel olarak seçilmiş kaliteli as Beyzan® 3 Dimensional spacer fabric, high malzemeler kullanılır. density HR foam, knitted mattress ticking fabric with natural fiber composition, memory foam, latex, washable fibers, wool and cotton fibers.


ÜÇ BOYUTLU KUMAŞ TEKNOLOJİSİ 3 DIMENSIONAL FABRIC TECHNOLOGY Beyzan uyku ürünlerinde üç boyutlu kumaş teknolojisi kullanılmaktadır. Üç boyutlu kumaşlar çözgülü örme tekniği ile Beyzan Tekstil tesislerinde üretilmektedir.

Beyzan sleep products utilizes three dimensional (3D) fabric technology. 3D fabrics are manufactured in Beyzan Tekstil facilities with warp knitting techique.

Geleneksel kumaşlar en ve boydan oluşan bir yüzey oluştururlar. Üç boyutlu kumaşlar ise en ve boy ölçülerinin yanısıra önemli derecede bir Conventional fabrics form a surface consisting of length and width. 3D fabrics, yükseklik ölçüsüne sahiptir, bu sayede bir “hacim” meydana getirirler. Üretimde iki farklı however, possess a significant degree of kumaş yüzeyi monofilament bağlantı iplikheight, therefore they form a volume. In leri ile birbirine bağlanır. “Üç boyutlu boşproduction, two different fabric surfaces are connected to each other with monofilament luklu örme” olarak da adlandırılan bu ileri örme teknolojisi ile başka hiçbir tekstil interconnection yarns. With this advanced knitting technology, a unique textile structure is malzemesinde bulunmayan teknik özelliklere sahip, eşsiz bir tekstil yapıobtained which possesses technical properties sı elde edilir. unmatched by any other textile fabric. 3D spacer fabric shows a mechanical spring Mekanik bir yay davranışı gösteren 3 boyutlu kumaşlar aynı zamanda ileri debehaviour and also provides high degree of air and liquid permeability. 3D spacer fabric is recede hava ve sıvı geçirgenliği sağlarlar. 3D “spacer” kumaş antibakteriyeldir; antibacterial and does not allow bacteria to içinde bakterilerin üremesine imkan vermez. grow inside it. The fabric keeps its spring Yay özelliğini uzun yıllar boyunca korur. 10 feature for long years, after 10 years of yıllık kullanımdan sonra yay etkisinin %95’ini use it still holds 95% of the spring effect within. One its most important features hala bünyesinde tutar. En önemli özelliklerinden bir diğeri de noktasal basıncı geniş bir alana is that it distributes the pressure yaymasıdır. applied on a point to wider areas.

4


ÜÇ BOYUTLU KUMAŞ TEKNOLOJİSİNİN UYKU ÜRÜNLERİNE UYGULANMASI THE APPLICATION OF 3 DIMENSIONAL FABRIC TECHNOLOGY TO SLEEP PRODUCTS 3 boyutlu (3D) spacer kumaşlar uyku ürünleri için eşsiz faydalar sunar.

3D spacer fabrics provide perfect benefits for sleep products.

3D fabric is highly air permeable. The fabric con3D kumaş ileri derecede hava geçirtains large spaces for air flow. Therefore the air genliğine sahiptir. Kumaş, hava akıpermeability of the 3D fabric is much more higmının sağlanması için büyük boşluklar her than conventional knitted fabrics. It is imiçermektedir. Bu nedenle 3D kumaşın possible to match the superior air permeabihava geçirgenliği geleneksel örme kulity of 3D fabrics by another textile material, maşlardan çok daha yüksektir. Başka hiçeven by the conventionally knitted fabrics bir tekstil malzemesi bu kadar yüksek hava which are made of special fibers with holgeçirgenliği özelliğine sahip değildir. Boşlow cross sections to increase air permeluklu kesite sahip özel elyaflar ile üretilmiş ability. geleneksel örme kumaşların dahi hava geçirgenliği özelliği 3D kumaşlardan çok daha azdır. 3D spacer fabric transfers air to human body during sleep and provides 3D kumaş, insan vücuduna uyku sırasında hava thermal comfort. Thus, it prevents transferi yapar ve ısıl rahatlık sağlar. Böylece perspiration in hot ambient conditions sıcak ortamlarda uyku esnasında terlemeyi during sleep. önler. Another unique feature of the 3D spacer 3D kumaşın eşsiz bir diğer özelliği de nokfabric is that it distributes the pressure tasal basıncı geniş alanlara yaymasıdır. applied onto a point to a wider area. TherefoBöylece insan vücudunun uyku esnasınre, it enables comfortable sleep by providing da yüksek basınca maruz kalan bölgepressure relief to the parts of the human body lerindeki basıncı azaltarak rahat bir which are subject to high pressure during sleuykuya imkan verir. Uzun süreli baep. It offers a perfect solution for the prevention sınca maruz kalan vücut dokularının of the disaese called decubitus ulcers which is tahriş olması sonucu meydana gecaused by the irritation of body tissues due to long len, decubitus ulcers (bası yarası term exposure to pressure. veya yatak yarası) olarak bilinen hastalığın önlenmesi için mükemmel bir çözüm oluşturur.

5


NARDA Yataklar / NARDA Mattresses YENİLİKÇİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ÜRÜN TASARIMI INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY AND PRODUCT DESIGN

Geleneksel yataklar, yay, keçe, sünger gibi malzemelerden oluşan katmanların birbirine kimyasal yapıştırıcılarla sabitlenmesi ile imal edilir. Kimyasal yapıştırıcılar, yatağın kullanım ömrü boyunca katı halden gaz hale geçmeye devam etmekte ve uyku ortamındaki havaya karışmaktadır. Bu durum insan sağlığı için sakıncalı sonuçlara yol açabilmektedir.

Conventional mattresses are manufactured by fixing different layers of materials such as spring, felt, and foam with chemical adhesives. During the whole useful life of the mattress, chemical adhesives continue to sublimate (pass directly from solid to gas state) and mix into the air in the sleeping ambience. This situation may lead to harmful results for the human health.

Narda, Beyzan Tekstil tarafından geliştirilen, yatak üretimi için kimyasal yapıştırıcı kullanımına ihtiyaç duyulmadan montaj yapılmasına imkan veren özel teknolojinin adıdır. Narda yataklar, özel tasarım sünger geometrisinin CNC Narda is the name for the special techkesim makinalarında kesilmesi ve modüler nology developed by Beyzan Tekstil for the montaj tekniği sayesinde kimyasal yapıştıproduction of mattresses which enables marıcıya ihtiyaç kalmadan yatak katmanlarıking assembly without using chemical adhenın birbirine monte edilmesi ile üretilir. sives. Narda mattresses are manufactured by Bu teknik ile çok sayıda yüksek yoğuncutting the specially designed foam geometry luklu sünger katmanıyla 3 boyutlu kuin CNC cutting machines and using the modular maş katmanı birbirine sabitlenir. assembly technique without the necessity to use chemical adhesives. With this technique,multiple Kasayı oluşturan yüksek yoğunluklu layers of high density foam and 3D fabric are fixed sünger, uzunluğu boyunca hava kato each other. nalları içermektedir. Kasanın her iki ucuna monte edilen takoz sünger de The high density foam which forms the frame conaynı şekilde çok sayıda hava kanalı içetains air channels along its length. The chock of rir. Yatak çekirdeğinde (yatağın içinde) foam assembled on both ends of the frame also yer alan çok sayıda 3 boyutlu spacer kucontains several air channels. The multiple lamaş katmanı, bu hava kanalları ile temas yers of 3D fabric within the mattress core (insihalindedir. Böylece yatağın dört kenarı ve de the mattress) are in contact with these air tüm iç hacmi boyunca etkin bir şekilde hava channels. Thus, air circulation is efficiently dolaşımı sağlanır. provided along the four sides and through the whole inner volume of the mattress. Etkin hava dolaşımı sayesinde uyku esnasında ısıl rahatlık (thermal comfort) sağlanır, vücudun Thanks to the efficient air circulation, fazla ısı enerjisi ve nemi hava akımı sayesinde dıthermal comfort is provided during şarı atılır. Yatağın içinde sıcaklık ve nem artışı önsleep, the excess heat and moisture lenir. Böylece bakteri, mikrop, küf ve diğer zararlı of the body is dissipated. Increase mikroorganizmaların üremesi engellenir. Hijyenik of temperature and humidity inside açıdan güven sağlayan bu yapı sayesinde yatak uzun the mattress is prevented. Thus, süre kullanımdan sonra dahi temiz kalır ve yatakta growth of bacteria, microbes, milkoku oluşmaz. dew and other harmful microorganisms is prevented. With this construction which provides hygienic safety, the mattress remains clean even after long periods of use and no 6 odour is formed within it.


Yatak Kılıfı-Yatak Bordürü Mattress Cover and Mattress Border YENİLİKÇİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ÜRÜN TASARIMI INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY AND PRODUCT DESIGN

Yatak kılıfı, örme yatak kumaşının alt yüzeyine üç boyutlu kumaş katmanlarının kapitone edilmesi ile elde edilmiştir. Bu sayede uyku sırasında vücuda uygulanan basınç büyük ölçüde azaltılır ve uyku rahatlığı artırılır.

The mattress cover is manufactured by quilting layers of 3D fabric on the bottom surface of the knitted mattress ticking fabric. Thus, the pressure applied to the body during sleep is relieved to a great extent and sleep comfort is increased.

Yatak bordürü (yatağın kenar yüzeyleri) 3mm yüksekliğinde hava geçirgenliği çok yüksek 3 boyutlu spacer kumaş ile imal edilmiştir. Bordürün orta kısmında şerit halinde yer alan 3D spacer kumaş, yatağın dört kenarı boyunca devam eden hava kanallarına denk gelmektedir, bu kumaşın alt yüzeyi sadece ince bir tela ile güçlendirilmiştir, böylece havalandırma etkisi yatağın bütün kenarları boyunca devam etmektedir. Plastik veya metal hava kapsülleri ile elde edilen havalandırmadan yüzlerce kez daha etkin bir hava dolaşımı sağlanmaktadır. ÇIKARILABİLİR VE YIKANABİLİR YATAK KILIFI Narda yataklar, fermuarlı, çıkarılabilir ve yıkanabilir yatak kılıfları ile imal edilir. Böylece yatak kılıfı belirli aralıklarla temizlenebilir. Fermuarlı kılıfın büyük bir avantajı da tüketicinin yatağın hangi malzemelerden üretildiğini görmesine imkan tanımasıdır.

The mattress border (the side surfaces of the mattress) is manufactured with highly air permeable 3D spacer fabric in 3mm height. The 3D fabric which is present on the complete border or in the middle of it as a strip corresponds to the air channels which lie along the four edges of the mattress. The bottom of the 3D fabric in this section is only strengthened with a thin interlining, thus the air circulation effect continues along all sides of the mattress. The air circulation thus obtained is hundreds of times more efficient than the air circulation obtained with plastic or metal ventilators.

REMOVABLE MATTRESS COVER Narda mattresses are manufactured with removable zippered mattress covers. The mattress cover can be cleaned within desired intervals. Another significant advantage of the zippered cover is that it enables the consumer to see what kind of materials the mattress is manufactured from.

7


NILE Uzun ve Deliksiz Bir Uyku A Long and Sound Sleep www.beyzantekstil.com.tr 8


NILE Yatak / Bed NILE yatak 3D spacer kumaşlar, HR sünger, viskoelastik sünger / lateksin mükemmel bir bileşiminden oluşuyor. Üstün basınç azaltma ve ısıl rahatlık etkisi uzun ve deliksiz bir uyku sunuyor. NILE mattress comprises a perfect combination of 3D spacer fabrics, HR foam and memory foam / latex. Superior pressure relief and thermal comfort properties offer a long and sound sleep.

a b c d e f

j

g

h

i

k

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions.

Ölçüler / Sizes (cm) 90X200X30 100X200X30 160X200X30 180X200X30 200X200X30

YÜKSEKLİK: 30 cm

Height: 30 cm

a. 4.0 cm Kapitoneli Bölüm (Antibakteriyel pamuklu yatak Kumaşı, 3 mm Spacer, 500 gr/m² Pamuk veya

a. Top Quilt 4.0 cm (Antibacterial Mattress Ticking

b. 7.0 cm Lateks veya Viskoelastik Sünger c. 1.4 cm Spacer Kumaş d. 3.0 cm HR Sünger e. 1.4 cm Spacer Kumaş f. 1.5 cm Soft Sünger g. 1.4 cm Spacer Kumaş h. 1.5 cm HR Sünger i. 1.4 cm Spacer Kumaş j. 6.0 cm Yüksek Dansite HR Sünger k. Alt Kapitone Bölümü (3 mm Spacer,90 gr/m² elyaf,

b. Latex Foam or Memory Foam 7.0 cm c. Spacer Fabric 1.4 cm d. HR Foam 3.0 cm e. Spacer Fabric 1.4 cm f. Soft Foam 1.5 cm g. Spacer Fabric 1.4 cm h. HR Foam 1.5 cm i. Spacer Fabric 1.4 cm j. High Density HR Foam 6.0 cm k. Bottom Quilt (3 mm Spacer Fabric, 90 gr/m²

With Cotton Composition, 3 mm Spacer Fabric, 500 gr/m² Cotton Fiber, 1.4 cm Spacer Fabric)

Polyester Elyaf, 1.4 cm Spacer Kumaş)

pamuklu yatak kumaşı)

Fiber, Mattress Ticking with Cotton Composition)

* Baza ve yatak tasarımları Beyzan Tekstil'e aittir. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altındadır.İzinsiz çoğaltılıp kopya edilemez. * Bed base and mattresses designs belong to Beyzan Tekstil and are copyrighted.

9


Everest Daha Y端ksekleri Hedefleyin Aim Higher www.beyzantekstil.com.tr 10


EverestYatak / Bed EVEREST yatak 3D spacer kumaşlar, HR sünger, viskoelastik sünger / lateksin mükemmel bir bileşiminden oluşuyor. Üstün basınç azaltma ve ısıl rahatlık etkisi uzun ve deliksiz bir uyku sunuyor. EVEREST mattress comprises a perfect combination of 3D spacer fabrics, HR foam and memory foam / latex. Superior pressure relief and thermal comfort properties offer a long and sound sleep.

a b c d e f

g

h

i

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions.

* Topper yataktan bağımsız olarak ayrıca satılmaktadır. * The topper is sold separately.

Ölçüler / Sizes (cm) 90X200X26 100X200X26 160X200X26 180X200X26 200X200X26

YÜKSEKLİK: 26 cm

Height: 26 cm

a. 4.0 cm Kapitoneli Bölüm (Antibakteriyel Pamuklu

a. Top Quilt 4.0 cm (Antibacterial Mattress Ticking

b. 7.0 cm Latex veya Viskoelastik Sünger c. 1.4 cm Spacer Kumaş d. 1.4 cm Spacer Kumaş e. 2.0 cm Soft Sünger f. 1.4 cm Spacer Kumaş g. 1.4 cm Spacer Kumaş h. 7.0 cm Yüksek Dansite HR Sünger i. Alt Kapitone Bölümü (3 mm Spacer,90 gr/m² Elyaf,

b. Latex Foam or Memory Foam 7.0 cm c. Spacer Fabric 1.4 cm d. Spacer Fabric 1.4 cm e. Soft Foam 2.0 cm f. Spacer Fabric 1.4 cm g. Spacer Fabric 1.4 cm h. High Density HR Foam 7.0 cm i. Bottom Quilt (3 mm Spacer Fabric, 90 gr/m²

Yatak Kumaşı, 3 mm Spacer, 500 gr/m² Pamuk Elyaf, 14 mm Spacer Kumaş)

With Cotton Composition, 3 mm Spacer Fabric, 500 gr/m² Cotton Fiber, 1.4 cm Spacer Fabric)

Pamuklu Yatak Kumaşı)

Fiber, Mattress Ticking with Cotton Composition)

* Baza ve yatak tasarımları Beyzan Tekstil'e aittir. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altındadır.İzinsiz çoğaltılıp kopya edilemez. * Bed base and mattresses designs belong to Beyzan Tekstil and are copyrighted.

11


TAIGA Yatağınız da sizinle birlikte nefes alsın. Let your bed breathe with you. www.beyzantekstil.com.tr 12


TAIGA Yatak / Bed Kenar ve alt yüzeyleri tamamen 3D kumaş kaplı TAIGA yatak eşşiz bir ferahlık sunuyor. TAIGA mattress offers a unique freshness with its border and bottom surfaces completely covered with 3D fabric.

a b c d e

f

g

h

i

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions.

Ölçüler / Sizes (cm) 90X200X23 100X200X23 160X200X23 180X200X23 200X200X23

YÜKSEKLİK: 23 cm

Height: 23 cm

a. Üst Kapitoneli Katman (Antibakteriyel Pamuklu Yatak Kumaşı, 3 mm Spacer, 300 gr/m² Pamuk Elyaf, 3 mm Spacer Kumaş)

a. Top Quilt (Antibacterial Mattress Ticking With

b. 5.0 cm Gözenekli Visco Elastik Sünger c. 1.4 cm Spacer Kumaş d. 1.4 cm Spacer Kumaş e. 3.0 cm Soft Sünger f. 1.4 cm Spacer Kumaş g. 1.4 cm Spacer Kumaş h. 6.0 cm HR Sünger i. Alt Kapitone Bölümü (3 mm Spacer, 90 gr/m²

b. Porous Memory Foam 5.0 cm c. Spacer Fabric 1.4 cm d. Spacer Fabric 1.4 cm e. Soft Foam 3.0 cm f. Spacer Fabric 1.4 cm g. Spacer Fabric 1.4 cm h. HR Foam 6.0 cm i. Bottom Quilt (3 mm Spacer Fabric, 90 g/m² Fiber)

Cotton Composition, 3 mm Spacer Fabric, 300 g/m² Cotton Fiber, 3 mm Spacer Fabric)

Elyaf)

13


CASPIAN 3 D teknolojisi mavi suların sakin dalgasını yatağınıza taşır. 3 D fabric technology brings the calm waves of blue waters to your mattress.

www.beyzantekstil.com.tr 14


CASPIAN Yatak / Bed CASPIAN yatak, mavi suların ferahlığını yatak odanıza getirir. CASPIAN mattress, brings the freshness of blue waters to your bedroom.

a b c d e

f

g

h

i

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions.

* Ped yataktan bağımsız olarak ayrıca satılmaktadır. * The pad is sold separately.

Ölçüler / Sizes (cm) 90X200X23 100X200X23 160X200X23 180X200X23 200X200X23

YÜKSEKLİK: 23 cm

Height: 23 cm

a. Pamuklu Antibakteriyel Yatak Kumaşı b. 5.0 cm Gözenekli Visco Elastik Sünger c. 1.4 cm Spacer Kumaş d. 1.4 cm Spacer Kumaş e. 5.0 cm Soft Sünger f. 1.4 cm Spacer Kumaş g. 1.4 cm Spacer Kumaş h. 7.0 cm HR Sünger i. Pamuklu Antibakteriyel Yatak Kumaşı

a. Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition b. Porous Memory Foam 5.0 cm c. Spacer Fabric 1.4 cm d. Spacer Fabric 1.4 cm e. Soft Foam 5.0 cm f. Spacer Fabric 1.4 cm g. Spacer Fabric 1.4 cm h. HR Foam 7.0 cm i. Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition

15


CULLINAN Uykunuz bizim iรงin รงok deฤŸerli! Your sleep is so valuable for us! www.beyzantekstil.com.tr 16


CULLINAN Yatak / Bed CULLINAN, yatak odanızdaki en değerli şey olacak. CULLINAN, will be the most valuable thing in your bedroom.

a b c d e

f

g

h

i

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions.

Ölçüler / Sizes (cm) 90X200X25 100X200X25 160X200X25 180X200X25 200X200X25

YÜKSEKLİK: 25 cm

Height: 25 cm

a. Üst Kapitone Katmanı (Antibakteriyel Pamuklu Yatak Kumaşı, 3 mm Spacer, 300 gr/m² Pamuk, Yün veya Polyester Elyaf, 1.4 Spacer Kumaş)

a. Top Quilt (Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition, 3 mm Spacer Fabric, 300 g/m² Cotton, Wool or Polyester Fiber, 1.4 cm Spacer Fabric)

b. 6.0 cm Gözenekli Visco Elastik Sünger c. 1.4 cm Spacer Kumaş d. 1.4 cm Spacer Kumaş e. 5.0 cm Soft Sünger f. 1.4 cm Spacer Kumaş g. 1.4 cm Spacer Kumaş h. 7.0 cm HR Sünger i. Alt Kapitone Bölümü (3 mm Spacer, 90 gr/m² Elyaf)

b. Porous Memory Foam 6.0 cm c. Spacer Fabric 1.4 cm d. Spacer Fabric 1.4 cm e. Soft Foam 5.0 cm f. Spacer Fabric 1.4 cm g. Spacer Fabric 1.4 cm h. HR Foam 7.0 cm i. Bottom Quilt (3 mm Spacer Fabric, 90 g/m² Fiber, Mattress Ticking with Cotton Composition)

* Baza ve yatak tasarımları Beyzan Tekstil'e aittir. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altındadır.İzinsiz çoğaltılıp kopya edilemez. * Bed base and mattresses designs belong to Beyzan Tekstil and are copyrighted.

17


NARDA Yastıklar / NARDA Pillows Narda yastıklar visco sünger veya lateks ve 3 boyutlu Narda pillows are produced with a spacer kumaşın bileşimi ile üretilir. Bu nedenle sıradan combination of 3 dimensional spacer visco sünger veya lateks yastıklardan farklıdır. 3D fabrics with memory foam or latex. kumaşın kullanımı sayesinde uyku sırasında sıradan Therefore, they are different than ordinary visco sünger veya lateks yastıklarda karşılaşılan memory foam or latex pillows. Thanks to hızlı ısınma sorunu yaşanmaz. Isıl rahatlık use of the 3D fabric, the problem of rapid sağlanır, terleme önlenir. Bu sayede sünger heating which is commonly faced in memory temiz kalır, zamanla koku ve sararma oluşmaz. foam or latex mattresses is eliminated. Thus, the foam remains clean, odour and yellowish color does not ocur. Narda yastıklar, visco veya lateks yastıkların ısınmasından ve terletmesinden şikayetçi olanlar için çözüm sunar. Narda pillows offer solution for those who complain that memory foam and latex pillows cause heating and perspiration.

50X70 VISCOLEX-BOYUN VE OMUZ DESTEKLİ Boyun ve baş bölgesinin şekline uyum sağlar, omuz ve boyun kaslarını destekler, mükemmel bir rahatlık hissi verir. Spacer iç kılıf sayesinde tertletmez.

Supports the neck and shoulder muscles. Adapts to the shape of the neck and head region. Inner case with 3D fabric prevents perspiration.

40X60 VISCOLEX-Ortopedİk, Boyun ve Omuz Desteklİ Uyurken baş, boyun ve omuz şekline uyum sağladığı için mükemmel bir rahatlık hissi verir. Spacer iç kılıf sayesinde tertletmez.

Adapts to the shape of head, neck and shoulder and provides a perfect comfort feeling. nner case with 3D fabric prevents perspiration.

32X43 BEBEK YASTIĞI Bebekler için yumuşak ve hava geçirgen yastık.

Baby pillow which provides softness and air permeability.

18


NARDA Yastıklar / NARDA Pillows

40X60 - 50X70 LATEX The natural rubber is covered with 3D spacer fabric, therefore your pillow breathes.

Doğal kauçuk, 3D spacer kumaştan yapılan kılıf ile kaplıdır, bu sayede yastığınız nefes alır.

40X60 - 50X70 KLASİK VISCOLEX The classical pillow produced with memory foam and 3D spacer fabric.

Visco sünger ve 3D spacer kumaş ile üretilen klasik yastıktır.

50X70 BONCUK ELYAF Kılıf, %100 pamuklu kumaştan imal edilmiştir. Klasik yastık rahatlığını sevenler için idealdir. İsteğe göre terlemeyi ve kötü kokuyu önlemesi için 3D spacer kılıf ile imal edilebilir.

The cover is made of 100% cotton fabric. Ideal for those who desire classical comfort. Upon demand, the pillow can be manufactured with 3D spacer fabric to prevent perspiration and odour.

RENKLİ KILIF Yastıklara, talebe göre renkli 3D spacer kumaş kılıf üretilebilir.

Upon demand, colored 3D spacer fabric cover can be manufactured for mattresses.

19


NARDA Yatak Pedleri NARDA Mattress Pads

Narda yazlık - kışlık yatak pedi, 3 boyutlu kumaş The summer-winter mattress pad is prove doğal yünün özel bir bileşimi ile imal edilir. duced with a unique combination of 3D Yazlık kısımda yer alan 3D kumaş ileri derefabric and natural wool. The 3D fabric on cede hava dolaşımı sağladığı için sıcak yaz the summer side provides advanced air cirgecelerinde vücut ısısının dışarı atılmasını culation and enables the body heat to be dissağlar, serin bir uyku ortamı sunar. Kışlık sipated in hot summer nights, providing a cool kısımda yer alan doğal yün, soğuk kış sleep environment. The natural wool on the gecelerinde vücut ısısının korunmasını winter side enables the body heat to be kept, sağlar, ılık bir uyku ortamı sunar. providing a warm sleep environment. Pedin içinde yer alan 3 farklı spacer kumaş katmanı, decubitus ulcers (bası yarası) hastalığının önlenmesini sağlar. Doğal pamuk içerikli antibakteriyel yatak kumaşı cilde sağlıklı bir temas sağlar.

The 3 different layers of 3D fabric prevents formation of decubitus ulcers disease. The antibacterial mattress ticking fabric with cotton composition provides a healthy touch to the skin.

Yazlık - Kışlık Yatak Pedi / Summer - Winter Mattress Pad Yükseklik: 5cm a. Antibakteriyel Pamuklu Yatak Kumaşı b. 3 mm Spacer Kumaş c. 300 g/m2 Yün veya Pamuk Elyaf d. 1.4cm Spacer Kumaş e. 90 g/m2 Polyester Elyaf f. Antibakteriyel Pamuklu Yatak Kumaşı

Height: 5cm a. Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition b. 3 mm Spacer Fabric c. 300 gr/m2 Wool or Cotton Fiber d. 1.4cm Spacer Fabric e. 90 g/m2 Polyester Fiber f. Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition

NARDA Yorganlar NARDA Comforters 100% pamuklu kumaş, yün veya polyester elyaf ile imal edilir. Ölçüler / Sizes (cm) 155X200 200X220 240X220

20


NARDA Yatak Topper’ları NARDA Matterss Toppers

Narda mattress toppers are manufactured Narda yatak topper’ları viskoelaswith combination of visco foam or latex and tik sünger veya lateks ile üç boyutlu 3D fabrics. It can be placed on top of all kumaşların bileşimi ile imal edilir. Tüm mattresses. With the adaptation of memory yatakların üzerinde yerleştirilebilir. Visco foam or latex to the shape of human body, sünger veya lateksin vücudun şeklini alma and the distribution and relief of pressure özelliği ile 3D kumaşın basıncı dağıtma ve azalprovided by 3D fabric, the topper protma özelliği eşsiz bir uyku rahatlığı sunar. vides an unparalleled sleep. Yükseklik: 8cm a. Antibakteriyel Pamuklu Yatak Kumaşı b. 3 mm Spacer Kumaş c. 300 g/m2 Polyester Elyaf d. 4.0 cm Viscolex Sünger e. 1.0 cm Spacer Kumaş f. 90g/m2 Polyester Elyaf g. 3mm Spacer Kumaş

Height: 8cm a. Antibacterial Mattress Ticking With Cotton Composition b. 3 mm Spacer Fabric c. 300 gr/m2 PolyesterFiber d. 4.0 cm Memory Foam e. 1.0cm Spacer Fabric f. 90g/m2 Polyester Fiber g. 3mm Spacer Fabric

* Özel ölçülerde üretim yapılabilir. Talep üzerine polyester elyaf yerine yün veya pamuk elyaf kullanılabilir. * Manufacturing can be made in custom dimensions. Upon demand, wool or cotton fiber can be used instead of polyester fiber.

NARDA Yatak Koruyucu NARDA Matterss Protector The mattress protector provides hygiene Yatak koruyucu, hasta yatakları ve çocuk for sick beds and children mattresses. Proyataklarında rahatlık ve hijyen sağlar. Hem tects hygiene for both the sleeping person uyuyan kişinin hem de yatağın hijyenini korur. and the mattress. When the sleeping child Üzerinde yatan çocuk altını ıslattığında wets his/her bed, the liquid passes through sıvı 3D kumaş katmanlarından geçerek the 3D fabric layers, is stopped by the memen alt tabakadaki membrana hapsedilir, brane in the bottom surface and collected by membranın üst yüzeyindeki havlu kumaşta the towel fabric on the top surface of the memtoplanır, yatağa sızmaz. Sıvı, 3D kumaşın brane. Due to the height of 3D fabric, the liquid yüksekliğinden dolayı üzerinde yatan does not encounter the person lying on it. After kişiye de temas etmez. Kirlenince 30°C' getting dirty, the cover and layers of 3D fabric can de (içindeki 3D kumaşlar çıkartılarak be washed at 30°C separately. kılıf ve katmanlar ayrı ayrı) yıkanabilir.

21


NARDA Bası Yarası Çözümleri NARDA Solutions for Decubitus Ulcers

Basınç ülseri, decubitus ulcers, yatak yarası veya bası The disease known as pressure yarası terimleri ile ifade edilen hastalık, derinin ve ulcers, decubitus ulcers or bedhemen altındaki dokuların basınca ve sürtünmeye sores is caused by localized injury to maruz kalması sonucu yaralanmasıdır. 3D spacer the skin and underlying tissue as a rekumaş, yüksek hava geçirgenliği, basınç dağıtma sult of pressure, and combination with ve azaltma özelliği sayesinde gelişmiş ülkelerde shear and friction. Thanks to its high bu hastalığın önlenmesi için yaygın olarak air permeability, pressure distributing kullanılan eşsiz bir teknik tekstil ürünüdür. and relieving property, 3D spacer fabric Bu amaçla kullanılan diğer ürünlere göre is a unique technical textile product which ekonomiktir. is widely used for the prevention of this disease in developed countries. It is economical Narda’nın bası yarasının önlenmesine relative to other products for the purpose. yardımcı ürünleri, 3D kumaşların kullanımı ile imal edilir. 3D kumaş, Narda’s products which help prevent decubitus noktasal basıncı geniş bir alana ulcers are manufactured using 3D fabrics. 3D fabdağıtır ve vücut dokularına uyguric distributes point pressure to a wider area and lanan basıncı azaltır. Böylece bası relieves the pressure applied to the body. Therefore yarasının önlenmesinde etkili rol it plays a significant role for the prevention of deoynar. cubitus ulcers. 3D kumaşlar ile imal edilen tüm Narda ürünleri, yataklar, yatak pedleri ve topper’ları decubitus’un önlenmesine yardımcı olma özelliğine sahiptir.

We offer a wide product range which helps prevent formation of decubitus ulcers during sleep and sitting: Sitting pads, mattress pads, mattress toppers, and mattress protectors.

NARDA Oturma Minderi

NARDA Sitting Pad

Narda oturma minderi terlemeyi önler, decubitus oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Otomobil koltukları, tekerlekli sandalyeler ve ofis sandalyeleri için ideal bir rahatlık sağlar.

22

Narda sitting pad prevents perspiration, helps prevent decubitus ulcers. It provides an ideal comfort for automobile seats, wheel chairs and office chairs.


NARDA Çocuk Yatakları NARDA Child Mattresses Ölçüler / Sizes (cm) 60X120 60X130 70X130 70X140

Narda teknolojisi ile üretilen çocuk ve bebek yatakları, hijyenik ve rahat bir uyku ortamı sağlar. Gelişim çağındaki omurga yapısını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yıkanabilir kılıf sayesinde kirlendiğinde kolayca temizlenebilir. Child and baby mattresses manufactured with Narda technology provide a healthy and hygienic sleep environment. They are designed to support human spine in growth era. Thanks to the removable cover, they can easily be cleaned when they become dirty.


?

İdeal yumuşaklık / sertliktedir. Çökmez, basınçtan sonra kendini hızlıca geri toplar.

Vücuda uygulanan basıncı mükemmel bir şekilde azaltır. Fermuarlı kılıf: Çıkabilir, temizlenebilir.

Etkin havalandırma: Mikroorganizma üretmez, yıllarca hijyenik kalır. Üstün ısıl rahatlık: Yazın serin, kışın sıcak tutar.

Modüler yapı: Kişiye özel hale getirilebilir.

?

Yıllar sonra birkaç bileşeni yenilenerek ilk günkü halini alır.

NARDA YATAK

Hijyenik üretim ortamı Metal yay yerine 3D kumaş ile üretilmiştir. Kimyasal yapıştırıcı içermez.

NEDEN

Temiz ve hijyenik hammaddeler

WHY

NARDA MATTRESS

Clean and hygienic raw materials Hygienic production environment

3D fabrics instead of metal spring Does not contain chemical adhesives

Ideal softness / firmness

Does not sink, recovers fast pressure is removed. Perfectly relieves pressure applied to the body. Zippered cover: Can be removed and cleaned.

Effecient air circulation: No microorganisms, hygienic for years. Superior thermal comfort: Cool in summer, warm in winter.

Modular structure: Can be customized to personal needs. After years,

returns to its first day condition by renewing only a few components.

BEYZAN TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Address: 1. Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 24 / KAYSERİ Tel: + 90 352 322 14 06 Fax: +90 352 322 14 22 Web: www.beyzantekstil.com.tr Email: info@beyzantekstil.com.tr

01/10/2012 Tarihinde 2000 adet basılmıştır.

www.mgrup.com Tel: 0 352 321 24 11

Narda Uyku Ürünleri  

Narda uyku ürünleri: yataklar, bazalar, yatak topper'ları, yatak pedleri, minderler, yatak kılıfları, yastıklar, yatak yarası önleyici pedle...

Narda Uyku Ürünleri  

Narda uyku ürünleri: yataklar, bazalar, yatak topper'ları, yatak pedleri, minderler, yatak kılıfları, yastıklar, yatak yarası önleyici pedle...

Advertisement