Page 1

läs om

naprapati & naprapathögskolans klinik

Välkommen till Naprapathögskolans klinik. Hos oss är du i goda händer!

stockholm


Naprapathögskolan • www.nph.se

vad är Naprapati? där man frågade svenskar om de skulle vända sig till naprapat eller vårdcentral vid ryggbesvär svarade tre av fem att de helst skulle gå till en naprapat givet att behandlingen gavs på lika ekonomiska villkor.1   Naprapati är också en behandlingsform som visat sig fungera bättre än rådgivning av läkare vid behandling av rygg- och nackproblem. En studie från Karolinska Institutet visar att fyra gånger fler av naprapaternas patienter uppgav att deras tillstånd var ”väldigt mycket förbättrat” jämfört med den grupp som fått läkarbehandling. Studien visar tydligt att naprapati fungerar bättre både när det gäller smärta, funktionsnedsättning och upplevd förbättring. Dessutom har uppföljande studier visat att resultaten är goda även på lång sikt.2   För dig kan naprapati innebära att fortare komma tillbaka till jobbet efter en arbetsskada, att snabbare kunna återvända till träning efter en idrottsskada eller att bara må bra efter en välgörande behandling.

Du som läser den här texten kanske redan vet vad naprapati är. Kanske har du eller någon du känner fått hjälp av en naprapat, eller har du kanske bara hört ordet naprapati förut?   Naprapati är ett medicinskt yrke som definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen.   Naprapatin har vunnit stort genomslag inom idrottsrörelsen. Idag är det mycket vanligt att idrottsklubbar, förbund, föreningar och även enskilda elitidrottare, anlitar naprapater. Naprapater återfinns även i de medicinska teamen bakom många av våra landslag och OS-idrottare.   Naprapat är ett legitimerat yrke med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Vissa landsting har vårdavtal med naprapater och flera landsting för diskussioner om på vilket sätt naprapati kan bli en del av vårdvalet i framtiden.   Naprapati är också den behandlingsform som en majoritet av Sveriges befolkning skulle välja vid rygg- och ledbesvär. I en SKOP-undersökning

2


Naprapathögskolan • www.nph.se

naprapatbehandling

handlingar per år. Naprapater utgör en växande yrkesgrupp även i våra nordiska grannländer med omkring 400 yrkesutövare i Norge och 200 i Finland.

Naprapatbehandling innebär att manuella behandlingstekniker kombineras på olika sätt i syfte att påverka muskulatur, bindväv, leder och ner­ver så att kroppens funktion blir så bra som möjligt och att eventuella besvär minskar. Naprapaten fäster även stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär.   De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är manipulations- och mobiliseringstekniker av såväl ryggraden som andra leder samt olika typer av mjukdelstekniker som exempelvis massage och stretching.  Behandlingen går även ut på att förebygga besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vad patienten kan förändra för att minska risken för återkommande besvär.

Naprapatutbildning Naprapathögskolan i Stockholm är den största skolan i Norden inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. Utbildningen är studiemedelsberättigad och omfattar 4 års heltidsstudier.  Under hela utbildningen varvas teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Unikt för naprapatutbildningen är att studenterna under större delen av utbildningen, under handledning av legitimerade naprapater, tar emot patienter vid högskolans klinik. ... 1

Skop 2009, 2008 och 2007 tillgängliga från Svenska Napra-

patförbundets hemsida www.naprapater.se

Naprapati i norden

2

Skillgate E et al: Naprapathic Manual Therapy or Evidence-

Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled

I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns idag över 1 100 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner be-

Trial. Clinical Journal of Pain 2007, 23(5):431-439. Skillgate E, et al: The Long-Term Effects of Naprapathic Manual Therapy on Back And Neck Pain - Results from a Pragmatic Randomized Controlled Trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2010;11:26.

3


Naprapathögskolan • www.nph.se

Naprapathögskolans klinik teckna Företagsavtal

På Naprapathögskolans klinik får du snabb hjälp med besvär i rygg, nacke, axlar och leder. Behandlingen utförs av Naprapathögskolans studenter under sakkunnig handledning av legitimerade naprapater med mångårig klinisk erfarenhet.  Tack vare naprapatins många olika behandlingsmetoder kan vi hjälpa dig med de flesta besvär relaterade till rörelse- och stödjeorganen.

Naprapathögskolans klinik tecknar gärna avtal där arbetsgivaren bestämmer antal behandlingar per anställd och år. Endast 200 kr per behandling ger friskare och nöjdare medarbetare. Vi kan erbjuda: • Naprapatbehandling • Massage och stretching • Ergonomisk rådgivning • Träningsrådgivning • Hemövningar

Till exempel: • Ryggskott • Nackspärr • Spänningshuvudvärk • Axelbesvär • Tennisarmbåge • Musarm • Ländryggsbesvär • Ischias • Idrottsskador • Knäbesvär • Hälsenebesvär

Är du som arbetsgivare intresserad av att teckna företagsavtal? Kontakta Naprapathögskolan på 08-16 01 20 eller avtal@nph.se. Du kan också lämna en intresseanmälan på vår webbplats www.nph.se så kontaktar vi dig.

PRIS & TIDSBOKNING En behandling kostar endast 200 kr och du bokar tid på 08-31 19 19 eller Online på www.nph.se.

4


Naprapathögskolan • www.nph.se

besök oss Antal behandlingar

Inför ditt besök på Naprapathögskolans klinik kan det vara bra att känna till några av våra rutiner.

Varje läsår utför studenterna på Naprapathögskolans klinik över 30 000 behandlingar fördelat på omkring 6 500 patienter. En behandlingsserie består vanligen av 3–5 behandlingar. Antal behandlingar kan variera och är beroende av de besvär du söker för. Då det är studenter som utför behandlingen kan behandlingsserien bli något längre jämfört med en behandlingsserie utförd av legitimerad naprapat.

Behandlingstiden är ca 40 minuter. Vid första besöket ägnas mesta tiden åt undersökning vilket gör att behandlingstiden blir kortare än vid återbesök. • Barn och ungdomar under 17 år ska ha vårdnadshavare med sig under behandlingen. • Patientmottagning är ett viktigt led i naprapatstudentens utbildning och som patient äger du ej rätt att neka tjänstgörande handledare tillträde till behandlingsrummet. • •

Nöjda patienter Kvalitet är viktigt för oss på Naprapathögskolan, därför genomför vi varje år utvärderingar av verksamheten. De senaste årens utvärderingar visar att över 90% av våra patienter är nöjda eller mycket nöjda med både mottagande och behandling.  

Hälsodeklaration När du anmäler dig i receptionen får du en hälsodeklaration som skall fyllas i och lämnas till naprapatstudenten. Det är viktigt att hälsodeklarationen fylls i korrekt då dina svar är viktiga inför undersökning, diagnos och behandling. Naprapatstudenten hämtar dig därefter i receptionen och följer dig till behandlingsrummet.

behandling

endast 200 kr

Anamnes & journal I behandlingsrummet kommer du att få berätta och svara på frågor om dina besvär, detta kallas för anamnes och är en del i din journal.

boka tid på 08-31 19 19 e l l e r w w w. n p h . s e

Undersökning, diagnos & behandling Därefter sker en grundlig undersökning. Undersökningsresultatet leder fram till en diagnos som i sin tur ligger till grund för behandlingen.

5


Naprapathögskolan • www.nph.se

boka tid!

08-31 19 19

www.nph.se

Observatoriegatan 17 T- b a n a O d e n p l a n

Naprapathögskolan · Kräftriket 23 A · 114 19 Stockholm Tel: +46 (0) 8-16 01 20 · Fax: +46 (0) 8-33 55 18 · info@nph.se · www.nph.se

Naprapathögskolans klinik 2014  
Naprapathögskolans klinik 2014  

Naprapathögskolans klinik i Stockholm är den största i sitt slag med över 30 000 behandlingar per år. Läs mer om våra behandlingsmetoder och...

Advertisement