Page 1

TESTI-, LELKI- ÉS SZELLEMI TÁPLÁLÉK MINDENKINEK!

Második szám, 2013. március


fot贸: Alfi007


3

ELŐSZÓ Köszöntöm Minden régi és új barátunkat! :) Lezárult egy időszak. Áldásos vagy sem, kinek mi. Nekem az volt. A tél eddig mindig megviselt, nyári kölök lévén nem is csodálom..most viszont békés volt az átmenet, sok sok számadással és tervezéssel. Most pedig itt állok egy teljesen más energiájú kor határán. Először azt hittem ez a felnőttség, de aztán észrevettem, hogy mindenki érzi. Idős, fiatal, gyerek..legyen bármilyen. A hasonló gondolkodásúak egy tartományban rezegnek, élnek és ez csodás dolog. Aki érzi, érzi, aki nem, az is fogja, csak még nincsen ráhangolódva. Az átalakulás teljesen más. Ilyet nem élt meg senki a most Földön élő emberek közül. Szóval azt is mondhatjuk, hogy elménk számára ismeretlen. Nincs róla tudásunk mi a teendő, csak jönnek az érzések. Tenni kell. Nincs már idő tétovázni, itt már csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy micsoda tudatosodás folyik emberiség szinten. Elsöprő erejű, minden átalakító, forradalmi tisztítótűz. A hatALOM végnapjai, és az urALOM kezdete. Az elménket munkára kell fogni, hiszen egy eszköz, amivel teremthetünk, megérthetünk és stb..de nem ő irányít. Ha hagyod, belepusztulsz. Vagy az agybajba, vagy a lelki konfliktusokba amiket magadnak okozol, mert nem tudod elengedni a megélt érzelmeket, tapasztalatokat.. Ha munkára fogod, megváltoztatod az életed, helyes útra tereled, arra az útra, amit választottál. És ez mindenkire igaz. Boldogra, boldogtalanra, nőre vagy férfira egyaránt. Ideje számot adni az eddig történtekről, kifújni és beszívni, kifújni és beszívni. Van mit, hiszen a tavasz járja át a tüdőnket :) Ideje nyitni. Kinyitni az ajtót, felnyitni a zsilipeket, feltörni a széfet...tök mindegy hogy hol, mindenkinek van egy helye, ahol tárol és konzervál. Szellőztessünk, és tisztítsuk meg az elménket, mint az Ikarus busz, amikor felszisszen: ssssssssssssssssssssssszz! És vágjunk neki, induljunk el együtt. Találjunk ki, fel, meg! Olyan energiákat tudunk most meglovagolni, amik sorsfordítóak. Az egyéneknek is, és az egész emberiségnek is. Minden embernek közös a célja; a természet rendje szerint élni. És nem mint személyiségre gondolok, hanem mint Isteni Tudatra, Valódi Énre, Isteni Énre...sok megfogalmazása van, érteni fogjátok. Felkészültetek a tavaszra? Sok mezítláb járás, földelés, kirándulás, tanulás, ismerkedés, beszélgetés, ölelés, sétálás, fagyizás, JÓL-LÉT, közösség, tábor, nyaralás. Érezzük Mindannyian az előszelét. Mert minden MOST van. Egyszerre történik minden, és ráhangolódunk az érzésekre :) A természet nyit, ölel, hát álljunk mi is készen erre :) Nyissunk, öleljünk, beszéljünk. Beszéljük ki, be, át, el. Érezd a ritmust, az univerzum ritmusát, a természet ritmusát. Fogadjuk el a változást, az újat, ne kapaszkodjunk a régibe, éljük meg teljes intenzitással! Ahogy közeledik a tavasz, egyre több energiát tudunk meríteni a természetből, egyre többet tudunk töltekezni, ezért is terveztük meg programjainkat, hogy ne csak virtuálisan tudjunk egymáshoz kapcsolódni, hanem fizikailag is. Lesznek kirándulásaink, táborok, workshop hétvégék, előadások, filmklubbok és különböző összejövetelek, amik arra hivatottak, hogy egyre jobban megismerjük egymást, így egyre többet tudjunk egymásnak segíteni. Hasznos és tartalmas időtöltést kívánok Mindenkinek! Sok életerőt és napfényességet, Sepsi Olivér a Napi Elemózsia alapítója http://napielemozsia.hu | http://facebook.com/napielemozsia


MINDEN MEGÉRTHETŐ


5

TARTALOM 14

Dr. Dicsőfi Endre ........................................................................................6 A közösség fontossága 2013-ban ..................................................... 10 Élet a magban ......................................................................................... 14 Hazakísérlek, jó?..................................................................................... 20 Art’s Harmony......................................................................................... 22 Szertelen szerelem ............................................................................... 24 Bali - nyaral test és lélek ..................................................................... 28 Hagyományeredet - Eredethagyomány ....................................... 32 Tuszinger Károly fotói ......................................................................... 36 Cukorbetegség ...................................................................................... 44

32

A sokszínű bodza .................................................................................. 48 „Józsi bácsi” születése ......................................................................... 52 Vers ............................................................................................................ 56 Feloldódás ............................................................................................... 58 Ingyen élet és az Earthship ............................................................... 60 Diákrelax .................................................................................................. 64 Meditáció avagy mátrixon kívüli valóságunk 2 .......................... 68 Hordozlak, tehát vagyunk .................................................................. 72 Színek világa ............................................................................................76

64


6 BEMUTATKOZÁS

DR. DICSŐFI ENDRE


7

Húsz évet éltem az NSZK-ban, ott orvos, természetgyógyász lettem, beutazván a „fél világot”, jó néhány tanítással találkoztam, melyek megvalósításán dolgozok, dolgozunk. Tehát tanítok, tanulok, írok és gyakorolok. A gyakorlás egy része és az írás „magányos” feladat. A tanítás, tanulás csoportmunka. A spiritualitás nem ugyanaz mindenki számára és változik a megértés tekintetében egy és ugyanazon személy számára is. Vannak mélységek és magasságok, tágasságok és szükségletek. Az alapvető lelki szükségleteket az enneagrammon lehet a legjobban ábrázolni. Ezek hasonlítanak az egyes típusok fő jellemvonására, a zárójelbe tett kifejezéssel együtt meg is egyeznek azzal. Minden ember igényt tart mind a kilencre, azonban az egyes típusok számára egy-egy szükséglet kiemelt, elsődleges jelentőséggel bír. Ha ismerjük az alapvető lelki szükségleteinket, akkor az a kérdés, hogy hogyan elégítsük ki azokat. Feltehetjük úgy is a kérdést, hogy van-e olyan helyzet, tevékenység, ahol mind a kilenc szükséglet teret kaphat. Úgy tűnik, hogy a csoportos munkában van erre leginkább lehetőség. Van hovatartozás (a táguló azonosságtudat egyik állomása a csoport), folytonosság, a tanulás által a tudás, mely biztonságot kölcsönöz (csak kölcsönöz, nem ad!), a munkában mindig van szépség és harmónia. A munka eredménye pedig az együttérzés (látom magam őbenne), a közös érzés, a szeretet intuitív energiája, mely nem csak boldogítja, hanem bölcsebbé is teszi az embert. Ez a cél, melyet elérni kívánunk! Ehhez azonban szükséges megismerni az akadályokat, melyek célunk elérésében gátolnak. Ezt hívják önismeretnek. Az akadályok elhárítása része az útnak. Megvan a cél, a cél eléréséhez vezető út, és megvannak az út eszközei, a szükséges felszerelés. A folyót csónakokkal szeli át az em-

ber, a hegyet bakanccsal, a sivatagot tevével, az őserdőt elefántháton. A csónakot azonban nem cipeli a sivatagban, a tevével nem megy a folyóba. Érzelmi energiáinkkal kapcsolódunk igazán egymáshoz, a természethez, szellemi energiánkkal Istenhez (a Taóhoz, a Világfához, a Teljességhez, az Ürességhez..), ösztönenergiánkkal az élethez. Az út maga legyen tágas, mint az ég, szűk, mint a sziklán egy repedés, legyen a pillanat, a mulandó, az örökkévaló. Legyen a közép, nem közepes, legyen józan és lelkes. Legyen szerelmetesen izzó és hűvösen egykedvű. Kézzelfogható és felfoghatatlan. Legyen olyan, amilyen. Ez a magazin is legyen! Legyen útmutató, többszöri olvasást kívánó, legyen ellentmondó és helyes. Örülünk, hogy van, hogy világra jött, és kívánjuk, hogy eljusson minél több aktív olvasóhoz és megfelelő szellemi táplálékot, inspirációt adjon. Az emberiség szellemi tradíciója kimeríthetetlen kincs az út emberének. Mindegyik önmagában teljes és általa a teljesség elérhető. Mindegyik egy megfelelő léthelyzettel ad választ az emberiség örök kérdéseire, így: hogy ki vagyok én, mi az élet értelme, mi végre az egész teremtés.. Mint ahogy a lelki szük-

ségletek enneagramján egy-egy szükségletbe implicit, mintegy behajtogatva benne van a többi, úgy van ez a spirituális utakkal is. Explicit azonban mégis kilenc szükséglettel van dolgunk. Egy-egy tanító egy módszerrel dolgozik, mások többel, mi az utóbbit követjük. Egyszerre dolgozunk implicit és explicit. Így, amikor a 4.utat tanulmányoztuk (azaz önmagunkat és a kozmoszok világát), melynek nincs vége soha, gyakoroltuk a jógát éppúgy, mint a zazent, a szent táncokat éppúgy, mint a profánokat. A szubjektív pszichológiát éppúgy, mint az objektívet. Az ember korlátja nem a szellemi út, hanem önmaga. Implicit és explicit, az elme fölött, körülötte elmésen. A táborokban különböző minőségű és mennyiségű energia rezeg egy közös mezőben, hálóban, melynek csomópontjaiban egyegy ember van. Van, amikor a háló úgy hullámzik, hogy nagyon közel kerülünk egymáshoz, közel a tekintetekhez, a hangokhoz, a testlélekhez, és van, amikor távolabb. Számtalan benyomást szereztünk, úgy egymással, a munkával, mint a természettel, szebbnél szebb helyekkel kapcsolatban. Megannyiszor ettünk-ittunk együtt, követtük önmagunk és egymás érzéseit,


8 BEMUTATKOZÁS gondolatait. Többnyire elfogadjuk egymást, azt a helyzetet, útszakaszt, ahol éppen tartunk, ahol vagyunk. Olyan finom rezgésekkel találkozunk, és rezgéseket kreálunk, ami nem egyszer a szentséget érinti, azt a szentséget, ami a Létezés, a Szeretet és a Tudatosság között van jelen. Ettől még egyáltalán nem vagyunk mentesek közönséges lelki megnyilvánulásoktól, az ember pszichizmusától! Próbálunk gyakran jelen lenni, a belső tanút ébresztgetni, létezni és tudatában lenni annak a nagyszerű dolognak, ami az Élet. Tudatában

kívánunk lenni a mulandóságnak, a halálnak, mely bármikor véget vethet megannyi szép, érett, szenvedélyes és szelíd tapasztalásnak. Többek és kevesebbek vagyunk, mint családtagok. Többek és kevesebbek vagyunk, mint barátok. Ebben a hálóban inspiráló tanítások, tanulások, gyakorlatok sokasága és sokfélesége található. Olyan halászok vagyunk, akik magukat vetik partra és vízbe egyaránt. Az újak tanúsítsanak, ha tudnak, türelmet, kitartást és őszinte érdeklődést a munkával, a mesterjátékkal kapcsolatban, és mi is azt fogjuk tenni. Örülünk egymásnak, örülünk az új arcoknak, a létezés örömével. Dr. Dicsőfi Endre


9


fotók: Tuszinger Károly

10 KÖZÖSSÉG

A közösség fontossága 2013-ban


11 Változunk Egy új világ kapujában állunk, melyhez nagy bátorságra van szükségünk. Bátorságra, mert kevesen állnak készen egy ilyen volumenű változásra. Ebben az új világban az érzékelés fogja átvenni az irányító szerepet. Az elme szerepe háttérbe szorul. Fordulóponthoz érkeztünk, ahol a régi módszerek és források elavulttá váltak. Itt az idő, hogy arra használjuk képességeinket, hogy valami újat hozzunk létre, alkalmazkodjunk a változáshoz, ahogyan azt a történelemben minden nagyobb korszakváltáskor az előző generációk is tették. Csakhogy ez esetben a változás mesteri fokozata áll előttünk. A sejtszintű memóriánkban eredendően tárolva van mindennemű változás, amin az emberiség keresztülment. Viszont ezúttal e játéktér nagyon széles. A kettősség, a dualitás bolygóján élünk, és ez a kettősség tapasztalattá bővül, ahogyan nagyobb öntudaton keresztül a közösségi kapcsolatok felé haladunk. Éveken keresztül arra lettünk tanítva, hogy legyünk távolságtartók. Ne csak másokkal, még magunkkal szemben is. Ne legyünk nagyravágyók, de mindig akarjunk többet és többet. Ezek az idegen tanítások folyamatos csapdában tartottak minket. A szükségletek ördögi körében, a magány csapdájában, félelemben, hogy elveszíthetünk valamit vagy valakit, illetve elszigeteltségben. Így éltünk- azelőtt. De most más szelek fújnak. Változunk. Bár a változás útja az elszigetelődéstől a csodálatos egység eléréséig ideálisnak tűnhet, de kön�nyen lehet, rögös az út. Lehet, hogy intenzíven fogja érinteni a rendszereinket, és hihetetlenül gyorsan vezethet át bennünket olyan helyzeteken, és vezethet el

minket olyan felismerésekig önmagunkban, amelyeket eddig még soha nem tapasztaltunk. Az utóbbi években ezt a folyamatot már sokunk megtapasztalhatta. Így azok számára, akiknek ez már ismerős, 2013 még hozzátesz egy kicsit, de főképp növekedést és életet hoz. Tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, hogy a körülöttünk lévő emberek nagy része még csak most fog keresztülmenni ezen a változás-hullámon, amely a fokozott érzékelés felé viszi őket. Attól függően, miként lesznek képesek befogadni ezt a változást, hogyan tudják önmagukat átsegíteni ezen az úton, közvetlenül fogja befolyásolni a reakciójukat vagy a viselkedésüket. Ne feledjük: Minden energia! Az egyén születése- a közösség születése Egy egész közösségnek képes lehetsz a létezés új módját kínálni, ha kiegyensúlyozott vagy, mert megtaláltad a középpontodat, és ebben élsz. Ez a belső létezés módja, melynek Te adtál életet azzal, hogy befogadtad az elmúlt években tapasztalt tanítások és minták legfőbb aspektusait. Te adsz életet ezeknek a tanításoknak, ráadásul egyesíted a személyiségeddel, egyedi szellemiségeddel és energiameződdel. Ahogy ezt teszed, egyre növekszel, fejlődsz, végül kiteljesedsz. Tehát az új világ egy közösséggé válik, ahol az, hogy Te létezel, és amivel Neked kell hozzájárulnod ehhez a közösségi léthez, létfontosságúvá válik majd a jövőben a Földön való létezéshez. Ez az, amiért az utóbbi években érezhető volt a változásra való késztetés. Hogy megváltozz, változtass a hitrendszereden, hogy figyelj oda a testedre, és törődj Vele. Amíg a választási lehetőségünk velünk van, addig jelen van a Sors is. Ebben az időszakban a sorsunk elrendeltetett. Nagy változás kapu-

jában állunk, és mi emberek, akik itt és most élünk, részesei vagyunk ennek a döntésnek. Rajtunk múlik, milyen mértékű változást szeretnénk. Nem lesz könnyű dolgunk, épp annyira fontossá válik a pozitív hozzáállás, mint a realitás. A bolygónkon még meglévő erőforrások már nem képesek táplálni minket oly módon, ahogyan azt hosszú időn át tették. A változás időszakában mi leszünk azok, akik -közösségként együtt dolgozva, azokon a területeken, melyek egyéni szenvedélyünkhöz kötnek- az új Földet megteremtjük. Minden energia, amely folyamatosan kommunikál velünk. Cselekednünk kell! Közösségi összefogás szükséges e bolygószintű változáshoz. Sokan már az új Föld vezetői vagyunk. Fejlődés útja Ne lepődj meg, ha az utadon a magány vagy az elszigetelődés érzésével találkozol. Ahhoz, hogy kiteljesedj, meg kell tapasztalnod, és el kell tudnod engedni ezeket az érzéseket. Az elmúlt évszázad tanításainak az volt a szándéka, hogy minket egy helyben tartson, nem adott esélyt a fejlődésre. Azoknak viszont, akik ennek tudatában vannak, semmi vesztenivalójuk nincs. Ez egyszerűen az, ami. Akik hatalmon vannak, ezekben az időkben elveszítik uralmukat. Azoknak, akik mások felett gyakoroltak hatalmat, szintén át kell esniük ezen az újra-kiegyensúlyozáson, mint bárkinek közülünk. Kollektívan hosszú ideig arra késztettek minket, hogy elnyomjuk az érzékeinket, de ez nem a szomszéd hibája volt, valójában nincs ember, akit hibáztatni lehetne, egyszerűen csak megtörtént velünk. Végig kellett mennünk azon az úton.


12 KÖZÖSSÉG Azt viszont érdemes tudnunk, hogy áldozati szerepben vagyunk mindaddig amíg egymásra mutogatunk, másokat hibáztatunk. Nem túl hálás szerep. A harag és a szemrehányás lelassít bennünket utunkon. Ha viszont késztetést érzel arra, hogy megéld ezeket az érzéseket, mert ez segít, hogy megszabadulj tőlük, mert részeid voltak, vagy mert korábbi tapasztalatok, tanítások ebbe az irányba vittek, vagy mert egyszerűen hajlamos vagy arra, hogy az energiádat ilyen módon fejezd ki, hagyd ezeket az érzéseket átáramolni magadon, hisz túl kell esned ezen afolyamaton. Egy fontos dolog van ezzel kapcsolatban: ne használd ezeket az érzéseket a világban, mert ezek csak szít-

Amit tehetsz, az az, hogy segíted a szervezetedet az utad során fellépő kellemetlenségek enyhítésével. Figyelj oda szükségleteidre! Kezdj el bízni a testedben és az érzékeidben. Az ENERGIA beszél hozzánk, és a testünkön keresztül üzen nekünk. Az érzékelésünk fokozásával kellő mértékben megadhatjuk magunknak a megfelelő támogatást célunk eléréséhez. Fókuszpont Az elmúlt néhány évben sok igazságra fény derült –az Életről az Energiáról, a Lélekről, azokról az erőkről, melyek a világunkban léteznek, és a rendszerekről, melyek elnyomtak minket, és amelyek támogattak.

A jó hír, hogy a változtatás képessége Benned van. Ha nem tetszik, amit a környezetedben lévők cselekednek, légy Te a Kiegyensúlyozó fél azzal, hogy az ellenkező pólusra fókuszálszezzel Te leszel a példa számukra.

ják a haragot, és ítéleteket szülnek újra és újra – és ezek az energiák nem visznek előre, hanem épp a halál energiáit hordozzák. Sokszor a harag mint energiamozgás szimplán része az emberi természetnek. De a düh mint erő, melyet egymás ellen használunk fel, csak újra félelmet és elnyomást generál. Mindez egy folyamat, és attól függően, hogy éppen hol tartasz ebben a fejlődésben, lehetsz aktív és célratörő, vagy épp fáradtnak érzed magad, mert azon vagy, hogy elengedd a régi személyiséged aspektusait, a régi eszméidet. Ez bizony lehet kellemetlen és fárasztó utazás.

2013-ban az eddiginél fokozottabban figyelj oda, mire irányítod a figyelmed, mi lesz fontos számodra. A félelemre fókuszálsz, amit a hírekben látsz? Esetleg az erőszakra, ami annyira ünnepelt a kultúránkban? Milyen érzések törnek fel benned ezen szavak hallatán? Vedd észre mindezt, és tedd fel a kérdést magadnak, miért kell Neked ez a külső fókusz, hogy átitasson adrenalinnal és félelemmel? Ez még egy régi viselkedésminta, amit tanítottak nekünk, hogy a társadalmunk elterelje a figyelmünket az Igazságról. És most sokkal nehezebb lekapcsolódni erről mint valaha. Ezt megszenvedte már a bolygónk, éppúgy mint a személyes fejlődésünk is.

A jó hír, hogy a változtatás képessége Benned van. Ha nem tetszik, amit a környezetedben lévők cselekednek, légy Te a Kiegyensúlyozó fél azzal, hogy az ellenkező pólusra fókuszálsz- ezzel Te leszel a példa számukra. Sokan közületek a felelősségvállalás energiájával rendelkeztek. Ne feledjétek, hogy Egyénként nem vállalhattok felelősséget mindenért, ami körülöttetek zajlik. Viszont vállalhatod a felelősséget Egyénként azért, amit Te magad tehetsz a változás érdekében. Valójában az kellene, hogy kirajzolódjon előttünk, hogy a változást Nekünk kell elkezdenünk. Ehhez elsősorban magunkon kell változtatnunk. Nem várhatjuk el senkitől, hogy helyettünk élje az álmainkat. Nem működik az , ha otthon ülünk, és várjuk, hogy mások létrehozzák az általunk áhított változást. A legbölcsebb mondások egyike így hangzik : “Légy Te magad a változás, amit látni kívánsz a világban.” – Gandhi Az energia-kapocs Mi mind össze vagyunk kapcsolva, együtt vagyunk, együtt létezünk, átvesszük egymás energiáját. Ez az összekötő kapocs, habár a társadalmunk mindig azt tanította, hogy a szavak kötnek össze bennünket, és egymással is csak szavak segítségével kommunikálunk, s a saját gondolataink vezérelnek minket. Valóban az ENERGIA az, ami hatással van ránk, a szavak csak eszközt szolgáltatnak a gondolataink kinyilvánítására. Mindannyian tudjuk, érezzük, hogy ez az Igazság. Ha például belépünk egy terembe, egy szót sem kell váltanunk a terem másik végén lévő emberrel ahhoz, hogy megtudjuk, valami van a másik emberben, ami minket akkor odavonzott. Érzékelés Az érzékenyebbeknek mondom: ismerjétek ahatáraitokat. Többen közülünk már dolgozunk ezen né-


13

hány éve. Erősek vagyunk, és készen állunk az Új Világ születésére, hogy együtt fejlesszük tovább. Jóllehet, hogy túl érzékenynek és tapasztalatlannak érzed még magad. Nem állsz készen. Ez esetben összpontosítsd a figyelmed a testedre! Adj neki teret és időt, teremts neki nyugodt légkört, amennyire csak igényli, mindaddig, amíg nem érzed magad elég erősnek. Ezután képes leszel megújítani önmagad, és látni fogod, hogy a testednek sokkal könnyebb lesz az alkalmazkodás, és az Új Világban egyszerűbben fogja megtalálni a helyét. A legnagyszerűbb hír az, hogy ha magadnak adsz, magadat fejleszted, hogy visszaadj a bolygónak, és azon dolgozol, hogy létrehozd azt a változást, amit Te szeretnél látni,

-és teszed ezt a Földért, az emberekért, minden élőlényért-, megtelsz élettel. Sokkal élőbbé válsz, mint valaha tapasztaltad, és a lényed úgy fogja élvezni a Jelen minden pillanatát, mint soha máskor. Az újjászületés A elkövetkező két-három év számodra –a szíved, az életed, az érzékelésed, az élet megértésének és megtapasztalásának tekintetébentele lesz csodával és új élményekkel. Kívülről leszel képes szemlélni magad, és csodálkozni fogsz, men�nyire megváltoztál, nem vagy már a régi önmagad. Teljesen átformálódtál. Beletelik majd egy kis időbe, mire hozzászoksz ehhez a tényhez. Légy türelmes magadhoz! Adj időt magadnak, haladj mindig kis lépésekben, mert a változás ös�-

szességében olyan nagy mértékű, hogy egy nagy ugrással lehetetlenség fejlődni. Ha csak egy fogadalmat is tennél a 2013-as évre vonatkozólag, az legyen ez: “Kedvesebb leszek Önmagamhoz!” Hidd el, ha megtudnád, hogy csak egy-két hét van hátra az életedből, már sokkal másképp viselkednél, kedvesebb lennél önmagadhoz. Megnyitnád az érzékeidet, hogy az utolsó lélegzetvételeddel még megtapasztald, milyen csodálatos élményeket kínál nekünk a földi létezés. LÉGY JÓ ÖNMAGADHOZ ÉS A KÖZÖSSÉGHEZ, MERT EBBEN REJLIK AZ ERŐNK, ITT VAN A HATALMUNK, ÉS EZ A KÖZÖSSÉG FOG MINKET ÉS A FÖLDET EGY ÚJ SÍKBA EMELNI! Domján Helga


fotók: StacySpensley , Satoru Kikuchi, Klugi

14 TÁPLÁLKOZÁS


15

ÉLET a MAGBAN

Lehet szeretni, vagy ódzkodni tőle, de egy biztos. A csíra az-az élelmiszer, amelyben benne van az élet. Egészséges, teljes és tápláló étel minden évszakban. Bevallom, én nagy csíraimádó vagyok, télen-nyáron egyaránt fogyasztom őket. Készülhet retekmagból, brokkoli magból, hagymából, lencséből, vagy lucernából, én mindenbe és mindenre teszek csírát. Ha valaki eljut a tudatosság olyan fokára, hogy törődik testi egészségével, mindenképpen ajánlatos és érdemes csírákat fogyasztania. Főleg télen, amikor a vitaminok, ásványi anyagok limitáltan érhetők el természetes formájukban. Csíráztatni otthon a legolcsóbb és legegyszerűbb, a magok pedig bioboltokban ma már egyszerűen beszerezhetőek.


16 TÁPLÁLKOZÁS lakról lekaparja, és feloldja a lerakódásokat. Megelőzhető ezért vele a komoly érszűkület. Csökkenti a vércukorszintet, mert tisztítja a hasnyálmirigyet. Gyomorfekélynél azért tud segíteni, mert egy finom bevonatot képez a gyomor nyálkahártyáján. Ezáltal meg is védi. Serkenti a tejtermelődést szoptatós édesanyáknál. A benne lévő növényi hormonok miatt kiváló ösztrogén hatása van, amely például segíthet a mellrák megelőzésében. B12 vitamint tartalmaz, mely gyógyítja a vérszegénységet. Magas K-vitamin tartalma miatt megelőzi a vérrögök kialakulását.

A táplálkozási szokásainkon való változtatás sosem volt még ilyen egyszerű döntés, azonban ezen választásunk az élet megannyi területére pozitív változásokat hozhat. És rendszerint már igen rövid idő alatt hoz is. A döntés egyik része lehet az otthon csíráztatás bevezetése, és ha még gyerekeink is vannak, könnyen megmutathatjuk nekik a csírák születését, és együtt csodálhatjuk, hogyan alakulhat ki egy látszólag halott magból némi sötétség-fény, és víz segítségével maga az ÉLET. A csírázó magocskák többségében az összes esszenciális aminosav megtalálható, mely életben maradásunkhoz nélkülözhetetlen. Ráadásul egyes magokban olyan arányban, amely tökéletes számunkra. A gabonából kisarjadó gabonafű β-karotin tartalma elérheti az eredeti érték 400-750 szeresét is. Mindez párcsepp víznek, napfénynek és a magocska „ösztöneinek” következménye. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas kutatónk élete utolsó 26 évét a rákkutatásnak szentelte. A rák ellenszerét keresve számos növényt, anyagot vizsgált meg, majd figyelmét a csírázó búzára összpontosította. Komoly összefüggéseket vett észre a csírákban található

különböző alkotóelemek és a daganatok kialakulásának csökkenő esélyei között. A csíráknak tehát felsorolhatatlanul sok az egészségünkre kedvező élettani hatása, változatos ízviláguk, pedig lehetővé teszik különböző szintű kulináris felhasználásukat. Vannak kifejezetten pikáns-csípősek is, de olyanok is, amelyek édeskés-lágy ízükkel csalogatnak. Nem kell profi szakácsnak lenni ahhoz, hogy változatosan használjuk fel a konyhában. Íme, a legnépszerűbb és legfinomabbak, a teljesség igénye nélkül. Lucerna csíra: A lucerna az összes vizsgált növény közül az egyik legteljesebb és legtáplálóbb fajta. Ráadásul mesésen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, fehérjében, és minden esszenciális aminosav megtalálható benne, mérgeket semlegesítő és kihajtó hatása minden más meg vizsgált ételét felülmúlja. Kiderült, hogy növeli a szervezet betegségekkel szembeni ellenállóképességét, főként a gyulladásos megbetegedésektől, pl. az ízületi gyulladásoktól véd..Segít megelőzni a kifáradást, a szervezet kimerülését. A lucerna csírában megtalálható szaponin nevű vegyület az érfa-

Csökkenti a fokozott havi vérzést. L-borostyánkősavat tartalmaz, amely felelős a kötőszövetek rugalmasságáért. Magas a Ca-tartalma, így érdemes fogyasztani a csontritkulás megelőzésére. Oldja a lerakódott húgysavat a szervezetben. A legszélesebb spektrummal rendelkezik minden eddig ismert tápanyag-koncentrátumba. A fogyókúrázók egyik őrangyala, de hólyag- és veseelégtelenség, idegrendszeri problémák, hajhullás és asztma, légzőszervi problémák, csont- és fogproblémák esetén is érdemes beépíteni az étrendbe. Vöröshere csíra: A vöröshere az összes nyomelemet tartalmazza, amire szüksége van a szervezetnek. Azért fontos, mert gond nélkül be tud épülni a szervezetbe. Elsősorban ezért javasolt ízületi és reumás bántalmak csillapítására. Táplál, erősít, tisztítja a vért. Képes ugyanúgy bevonatot képezni a gyomor- és bélfalon, mint a lucerna csíra. Görcsoldó, ez az ásványi anyagok tartalma miatt van. Gondoljunk a lábszáron jelentkező ikra görcsre, ami ez esetben Ca-hiány. Hurutos betegségnél nyálkaoldó. Termékenység fokozó magas ásványi anyag tartalma miatt. A „baba” szívesebben tapad meg a méhnyálkahártya falon ideális körülmények között. . Serkenti a tejtermelődést szoptatós édesanyáknál . A májban lévő káros zsíranyagcsere lerakódást ( zsírmáj) ké-


17 pes feloldani a benne lévő növényi hormonok miatt. Rákos, daganatos megbetegedéseknél hatásos a méreganyagok lebontásához. Retekcsíra: Természetes antibiotikumok közé tartozik. Fontos tudnunk, hogy hatékony vértisztító hatású. Egyik kiemelkedő hatása a hőtermelés. Ízületi betegségeknél – mivel a hőtermelés által tágítja az ereket -, felgyorsítja a vérkeringést. Így az ízületek kornyékén bővebb lesz a vérellátás, és a lerakódott salakanyag gyorsabban tud távozni. Sok folyadékot kell inni hozzá. Itt nagyon érvényesül az a hatás, hogy több vegyülettartalom van egy piciny csírában, mint a kifejlett növényben. Az emésztőrendszert képes oly mértékben tisztítani, hogy ez többszöri székletürítést eredményezhet. Végigtakarítja a szervezetet, de nem egy kis portörlő ruhácska formájában, hanem inkább egy „dózerről” beszélhetnénk. Gyorsítja a bélperisztaltikát. A belekben lévő élősködőket, - elsősorban bélférgeket- elpusztítja. A szájüregben, arcüregben, orrunkban elpusztítja a kórokozókat, segíti a váladék, nyák eltávozását. Ha epehomok van az epehólyagban, azt eltávolítja. Tisztítja a vizeletkiválasztó rendszert is. A vesehomokot ugyanúgy elhajtja, mint az epehomokot. Ez a nagyon apró vesekövekre is igaz. Sok foszfort tartalmaz. A foszfor tisztítja, szépíti, fehéríti a bőrt. Lehet repcével együtt fogyasztani. A régi időkben a salátákat, ami többféléből állt, „misungnak” nevezték. A lucerna, vöröshere, és retek csíra így egy nagyon jó tisztító keverék. Édes hármasban teszik a dolgukat. A retek csíra melegíti a testet, ezért télen, fázó emberek, elsősorban akiknek a végtagjai hidegek, érdemes csipegetni. Gyorsan nőnek a növények a dobozban. Nyári melegben ezt jobban lehet tapasztalni. Picike, szoros talpacskáik lesznek,. Fehér, pihés. Nem kell megijedni tőle, ez az élet jele.

Napraforgó csíra: Ki kell emelnünk a foszfor- és a kalciumtartalmát, amire a csontoknak, fogaknak is szüksége van. Kell az izomtónushoz. Magas a vastartalma,segíti a vörösvértestképzést, réztartalma a vasfelhasználáshoz szükséges. Amikor learatjuk a napraforgó csíráját, barna a kés pengéje. Nagyon sok jódot tartalmaz. Befogja a kést. A jód a pajzsmirigyhormon alkotórésze. Magnézium-tartalma az izom, agy tüdőszövetek működését segíti. Magas fehérjetartalma van, kb.2025 % közötti. Érdemes felfigyelni a nőknek a napraforgó csírára, mert sok benne a niancin. A niancin bőrvitamin. Ápol, szépít, táplál. Sok klorofillt tartalmaz. Könnyíti az asztmás betegek légzését. Tartalmaz olyan fehérjéket, melyeket nem tud a szervezetünk előállítani. Vöröskáposzta csíra: Elsősorban az ér eredetű, vérsejtképző illetve vegyes daganatokra leghatásosabb. Magas vastartalommal rendelkezik. Vörös színe fehéríti a bőrt. Szép, porcelános lesz. Bőrön keresztül, verejtékkel képes eltávolítani a méreganyagot. Tartalmaz U-vitamint (metilmetionin - elősegíti a gyomor és a bélrendszer sérült nyálkahártyájának a regenerálódását). Segíti a májfunkciót a méregtelenítést. Csökkenti a koleszterin és triglicerid szintet. Magas a K-vitamin tartalma, szükséges a véralvadásnál. Zöld hályognál segíti a látást. Legaktívabban a benne található telomeráz enzim, amely segíti a sejtek megújulását, lassítja az öregedés folyamatát. Erős gyulladás csökkentő hatása van. Egy indol nevű vegyület révén a rosszindulatú sejtek szaporodásának potenciális ellenszere. Tartalmaz olyan enzimeket, amelyek blokkolják a daganat növekedését. Nem tanácsos túl sokat fogyasztani belőle, mint minden káposztaféle, fellazítja a székletet, okozhat gyakoribb székletürítést. Magas C-vitamin tartalma van, erős antioxidáns.


18 TÁPLÁLKOZÁS Hat a személyiség zavarokra. Segít eltávolítani a méreganyagot az ízületekből. Ásványi anyag tartalma tisztítja az agyi ereket. Brokkoli csíra: A brokkolit 10-15 éve még növényként sem nagyon ismerték és fogyasztották. Magyarországon, mostanra viszont már a csírája is elterjedt eledel. A csíra még jobb abban, amiben a kifejlett növény is erős: jószerével annyi vitamin van benne, mint a divatos, drága bogyók közül néhányban. Ez a növény tartalmazza a legnagyobb mennyiségben a vitaminokat, enzimeket és ásványi anyagokat; ezek közül is kiemelkedően magas U-vitamin és kalciumtartalmáról ismert. Ennél fogva fogyasztása vértisztító, bőrtápláló, keringésjavító hatású. A szakemberek az emésztőrendszeri betegségek, hólyag- és prosztataproblémák, valamint daganatos megbetegedések megelőzésére is melegen ajánlják. A kalciumtartalom miatt a csontoknak nagy barátja, a változó korban, amikor a csontritkulás veszélye megnő, roppant hasznos lehet. Élettani hatása megegyezik a vöröskáposztáéval. Van azonban három fontos dolog, amit még elmondhatunk róla: - olyan nyomelemeket tartalmaz, melyek megelőzik a vesehomok és vesekő kialakulását. - regenerálja az agysejteket. - a benne található enzimek a belső elválasztású mirigyek működésére hatnak. Elsősorban a csecsemőmirigyre és hasnyálmirigyre. Babfélék csírái (bab, szójabab, mungóbab, lencse stb): Magukba szívják a mérgeket és bélben lévő parazitákat. Valóban tartalmaznak olyan enzimeket, amelyek akadályozzák a fehérjék lebontását. Szép nevükön, tripszin inhibitorok. Csíráztatva nem puffasztó hatásúak. A babfélék jók a szívnek. Kitisztítják a vérből a rossz koleszterint. Inzulinszabályzók.

Érdemes cukorbetegeknek fogyasztani. Van bennük egy enzim, a proteáz, ezek az enzimek meg tudják előzni a egészséges sejtek rákos sejtekké alakulását. Rendkívül sok a vastartalma a lencsecsírának, nagyon jó vérképző. Magas a rosttartalmuk. Segíti a bélmozgást. Az egész szervezetben segítik a kollagén termelődést., hasonlóan a repcecsírához. Hagyma csírák: Igen intenzív. Erős hagyma íze van. Hasonlóan a retekhez, természetes antibiotikum. Három hét múlva sincs baja a csírájának, csak elvékonyodik és ellágyul. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek támogatják az alapvető sejtnövekedést. Kitisztítja a véráramot, a májat. Minden penészedésnek, gombásodásnak ellenáll. Megújítja a vért. Nyálkaoldó, gyógyítja a közönséges náthát. Nyálkaürítésre készteti a tüdőt. Antiszeptikus, vírusölő, pusztítja a fonalas gombákat, élősködőket, mikrobaölő és izzasztó hatású. Kiűzi a kórokozókat a belekből. Jótékony hatása van a vérmérgezésnél, gyomorfekélynél, drogfüggőségnél!! Csökkenti a kábítószer utáni vágyat. Emeli a vérnyomást. Az ingadozó vérnyomást beállítja. Segíti a fehérvérsejtek munkáját. Csökkenti a koleszterin és triglicerid szintet. Tisztítja az ereket, a bőrt. Segíti a nyirokkeringést. Tágítja, tisztítja szívkoszorúereket. A májban lévő káros zsíranyagcsere lerakódást ( zsírmáj) képes feloldani. Kitisztítja ez epehólyagot, epevezetéket és a lépet is. Hat az inzulintermelésre. Emeli a spermiumszámot. Oldja a húgysavlerakódást. Hat az agyalapi mirigyre. Építi a csontállományt. Hat a beteg mirigyekre. A benne lévő enzimek megakadályozzák a herék abnormális működését, segítik a szükséges tápanyagok felvételét, melyek a herék normális működéséhez szükségesek. Zsázsa csíra: A növényke segítségére siet a véradóknak. Serkenti a vérképzést, tisztítja a vért, magas a vastartalma. Jelentős a telítetlen zsírsavtartalma

is. Rendszeres fogyasztásával megelőzhető a szívinfarktust. Magas az E-vitamin tartalma. Vízhajtó, így vérnyomáscsökkentő is egyben. Tartalmaz antihisztamint, amely megszüntetheti a bőrkiütéseket. Energetizálja a szívműködést. Enzimjei a máj működését segítik. Növeli a szexuális vágyat. Segít az ingadozó vérnyomás beállítani. Sok kollagént tartalmaz, amitől nagyon ragadós zsenge korában. Markáns ízű csíra. Búzacsíra: Igaz superfood. Segít a daganatos betegségek gyógyításában. Gyors segítség méregtelenítési folyamatoknál. Megújítja a beteg sejteket. A benne lévő enzimek nem engedik a rosszindulatú sejtelváltozásokat szaporodni. Csökkenti a radioaktív terhelést. Magas a szelén- és a krómtartalma. Elősegíti a vércukor szinten tartását. A búzacsíra gyógyító ereje magas vitamin és ásványi anyag tartalmának köszönhető. A daganatos, szív-érrendszeri betegségek megelőzésében, az emésztési folyamatok könnyítésében, a csontvédelemben játszik kitüntetett szerepet. A búzaszem un. embrió része, csíraállománya gazdagon bővelkedik ásványi anyagokban, amelyek szerepet játszanak a búzaszem egészséges fejlődésében, növekedésében, érésében. Magas E-vitamin, kálium, foszfortartalom emelendő ki, de a vas, cink, B1-, B2-, B6-vitamin, folsav, biotin, króm, magnézium, kalcium mennyisége sem lebecsülendő. Mindezek a felsorolt nyomelemek, ásványi anyagok nagyon jelentős élettani és biokémiai funkciót töltenek be az emberi szervezetben. Hat a pszichére, személyiség zavaroknál hatásos gyógyító. Minden belső elválasztású mirigy működését segít szabályozni. A kötőszövetek rugalmasságát biztosító L-borostyánkősavat tartalmaz, amelyet szervezetünk csak egy bizonyos életkorig képes saját maga előállítani. Az aktiválódó enzimek hatására, a szervezetünk számára könnyen hasznosítható, gaz-


19 dag ásványi anyag-, szénhidrát-, esszenciális aminosav- és zsírösszetétel alakul ki. Külön említésre méltó a többszörösen telítetlen, a szervezet számára nélkülözhetetlen, de csak a táplálkozással bevihető esszenciális zsírsavak jelenléte. Roboráló, erősítő hatású, energiafokozó, ezért lábadozó betegeknek különösen ajánlott. Tápegész élelmiszer.

letve csicseriborsó, zöldborsó, lencse, mungóbab) egyébként jellemzően 12 órán át, a kisebb magvakat (pl. retek, lucerna, köles, napraforgó, zsázsa, káposzta) 4-6-8 órán át, míg a nagyobb, vastagabb héjú magvakat 18-24 órán át kell áztatni. Szobahőmérsékletűnél ne legyen hűvösebb a helyiségben, bár a meleget (28-30fok) még jobban szeretik a magocskák.

Hogyan csíráztassunk?

3

1 2

A magokat mosd át egy szűrőben.

Áztasd be, annyi vízbe, amen�nyi bőven ellepi, a víz legalább kétszer annyi legyen, mint a mag! A választott magoktól függően eltérhet a szükséges áztatási idő, ezt a csíráztatásra árult magvak csomagolásán jelzik. A gabonaféléket és hüvelyeseket (pl. búza, rozs, zab, il-

Áztatás után mosd le ismét a magokat, majd ezután rakd be a csíráztató készlet lyukas táljába, de a legegyszerűbb egy harisnyával/szúnyoghálóval letakart és rögzített befőttes üvegbe! (A két utóbbi esetben az üveget 45 fokos szögben, szájjal lefelé támaszd meg, így ki tud csöpögni a víz! Az üveg alá helyezz egy tálat, amibe a víz belecsöpög!) Az alsó, zárt tálba önts vizet, és a lyukas edényt

erre helyezd rá! Naponta kétszer öblítsd át őket, figyelve arra, hogy alaposan lecsepegjenek! Első 3 napban takard le őket, mert a csírák sötétben fejlődnek a legjobban. Ha kicsíráztak, tedd a napfényre, így kezdenek el nőni, és klorofillben gazdagok lesznek. Értelemszerűen a csíráztatási idő is eltér a magok fajtájától függően, de a csomagoláson általában az erre vonatkozó információkat is feltüntetik. Stőhr Gréta források: Németh Attiláné: Az élet csírájában Victoras Kulvinskas : Csíraételek Napfényes Élet Alapítvány: CsíraABC


20 TÖRTÉNET

fotó: MeRauluka

Hazakísérlek, jó?

Már nagyon régóta gyalogoltam. Én csak vissza akartam jutni a kis házunkhoz, az aranyszínű fa tetejére, de valahol rossz irányba fordulhattam, és elvesztem a sok út, és a rengeteg gondolat között. Nem tudom, hogy milyen az az aranyszín, de te mindig azt mondtad, hogy a napsütésbe olyan a fánk, mintha csupa-csupa aranyból lenne az egész, mint a hajam. És ha te azt mondtad, akkor én tudtam, hogy annak úgy is kell lennie. Nem tudtam merre lehetek, de azt tudtam, hogy még világos van – sárga napfény-illat volt mindenhol - de a piros rozsdás kerítés illatát semerre sem éreztem. Néha kicsit megszaporáztam a lépteimet, de olyankor mindig beleütköztem egy mérges felnőttbe, aki még jobban sietett valahova, mint én tehozzád. Szívesen megkérdeztem volna valamelyik mérges-hangú, szigorúszagú felnőttet, hogy vajon miért siet úgy oda, ahova? De tudtam, hogy úgysem siethet senki jobban sehova, mint én hozzád. És ettől még elveszettebbnek éreztem magam.

A zord felnőttek nem tudhatták, hogy az én kis világom oda-belül tiszta-tiszta fekete, mert az utálatos fehér botot már réges-régen eldobtam. Szerettem, hogy nem tudják, mert nem állhattam az összesúgó, pusmogó felnőtteket. Akárhová mentem, sajnálkozva susorgott körülöttem minden és mindenki. Susorogtak a szoknyák, a kiscipők, a babakocsi kerekek, a kabátok és a kalapok, meg a bácsik és a nénik, akik alattuk voltak. És én nem szerettem, hogy mindig susorognak, ha én megyek valahova. Én pedig szerettem menni, a széllel együtt szaladni mindenfele, szanaszéjjel; de a susorgó mindenek ott voltak mindig, ha én a széllel szaladtam. És én nem szerettem, hogy ott vannak, nem szerettem, hogy rólam susorognak. Ezért is dobtam el hát a fehér botomat. A felnőtteket azért sem szerettem, mert mindig csak susogtak, és an�nyira susorogtak, hogy segíteni már nem is maradt idejük. Szegény felnőttek, biztos nagyon el voltak már fáradva a nagy susorgásba. Szerencsére miattam már nem kel-

lett többet susorogniuk, mert már nem tudták, hogy én képek helyett illatokra emlékezem. Összeszorított szájjal gyalogoltam tovább, és már fájtak a lábaim is, és tudtam, hogy a kis szandálom is tiszta kosz lett, meg a masnik rajta, amiket te úgy szeretsz. Sajgott a lábam a masnik alatt, sajgott mindenem, de nem álltam meg, mert féltem, hogy akkor soha többé nem tudok újra elindulni. Már csak nagyon lassan vonszoltam a fodros szoknyás magamat előre, és a tücskök ciripeléséből tudtam, hogy lassan este lesz. Nagyon elfáradtam. Megálltam egy girbe-gurba, fura tapintású kerítés mellett, és leültem a legaljába. Hirtelen nagyon szerettem volna, ha ott vagy velem. Szerettem volna rögtön a tóparton vagy az aranyszínű fa tetején teremni, és hallgatni, ahogy számolod a csillagokat, amíg el nem fogynak. Vagy szerettem volna ugrálni a domboldalon a bárányainkkal este, amikor nem tudnak elaludni, vagy vattacukor-illatú vadász-felhőket szélnek ereszteni, mert ha szerencsénk van, akkor elkapják a legfényesebben ragyogó csillagokat és a tenyerükben hozzák vissza nekünk. Csend volt már mindenhol, és én halkan szuszogva vártam rád. Becsuktam a szemem, és hallottam, hogy velem szuszog az egész világ. Velem szuszogtak a falevelek, a napsütés, a domboldal és a Duna, szuszogott az egész város, minden utca, és minden ember együtt szuszogott velem. És én a nagy szuszogásba annyira erősen gondoltam rád, hogy egyszer csak ott voltál mellettem. Szinte láttam, ahogy leülsz mellém a fűbe, a csúnya kerítés tövébe, és közben hallottam, hogy kapkodva veszed a levegőt – régóta kereshetted már a fodros szoknyás engemet. ’Eltévedtem’ – mondtam csendben és hallottam, hogy a boldogságtól csillog a szemed. Közelebb ültél, és megfogtad a kezem. ’Hazakísérlek, jó?’ Qeis Leila


fot贸: Boogy Man

21


22 KULTÚRA

ART’s HARMONY


23 Napi Elemózsia: Annak, aki nem hallott még az Art’s Harmony-ról: mit kell tudni a társulatról? Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 1996ban alakult Tátrai Vilmos Kossuth díjas hegedűművész elnökletével. Társaságunk célja, hogy elősegítse a kultúrák találkozását, a művészetek egymásra hatását, összhangját és, hogy ezen keresztül egyedi és maradandó élményt nyújtsunk közönségünknek. Napi Elemózsia: Ha jól értelmezem, olyan programok szervezésén keresztül nyilvánulnak meg céljaitok, melyek művészettel próbálnak hidat építeni az emberek közé. Tudnál mondani pár szót ezekről a programokról? Programjainkkal az ember harmóniára való törekvését szeretnénk segíteni kihasználva azt, hogy a művészetek egymás hatását erősíteni tudják. Zene, irodalom, tánc, képző-, ipar-, fotó-, film-, előadó- és színművészetről van szó a Társaságon belül, de vannak kiemelt területeink. Ilyen például Moment Art sorozatunk része, a Muzsika és Homokképek című műsor, melyet Cakó Ferenccel közösen hoztunk létre. Napi Elemózsia: Mely programok a legnépszerűbbek, melyek vonzzák a legnagyobb közönséget? Legnépszerűbbek tangós programjaink. A tangó a világörökség része lett, nem véletlenül, hiszen egy olyan tánc, ami nagyszerűen képes kiegyensúlyozni azt az egymástól való elidegenedési folyamatot, ami a világban körülvesz. A népszerűségének talán az is az oka, hogy több szinten is van mondanivalója az érdeklődő számára. Aki csak kíváncsiságból nézi, megragadja a különlegessége, látványa, a zene hangulata, vivő ereje, de amint közelebbről kezd ismerkedni újabb és újabb arcát ismeri meg. Napi Elemózsia: Szintén az Art’s Harmony honlapján láttam, hogy a tangóra nagy hangsúlyt fektettek. Mi annak az oka, hogy pont a tangó kapott ilyen kiemelt szerepet? A mai atomizálódó világban nagyon fontosak szerintem azok a hatások, amik az egymásra (és magunkra) figyelést, az igazi kommunikációt erősítik. A tangó ezt tudja nyújtani, minél jobban belemélyül valaki, annál magasabbrendűen. Napi Elemózsia: Milyen rendezvényeket terveztek az idei évben, min lesz a fókusz? Tangós rendezvényeink idén is fontos szerepet kapnak, mint például a Hidegkúti és Pesti Tangó Szalon, különböző tangós fesztiválok, és milonga-sorozatok, de azért nem csak a tangóról szól az életünk: az Art’s Phil-Harmony Zenekar műsorait, melyek az idei évben Wagner, Verdi, Lajtha és Tátrai Vilmos munkásságához kötődnek és a Beszélő Muzsika kamarazenei beszélgetős sorozatunkat is szeretnénk eljuttatni minél több helyszínre.

Napi Elemózsia: Mi lesz a következő rendezvényetek? Március 17-én a Pesti Tangó Szalon keretein belül egy világszerte elismert, Buenos Airesből ide látogató párt látunk vendégül, Özgür „El” Türquito Demirt és Marina Marques-t a Duna Palota gyönyörű báltermében. Fellépésükhöz az élőzenéről ez alkalommal is a Tango Harmony zenekar gondoskodik, egy ízletes vacsora mellett élvezhetik a magával ragadó zenét, a csodálatos táncot és hangulatot a részvevők. Napi Elemózsia: Milyen zenékkel készültök a tangószalonokra? Mit kell tudni a fellépőkről, zenészekről? A Tango Harmony zenekar Piazzolla zenéi kedvéért alakult, de rögtön az elején elkezdtük a hagyományos tangó számokkal is építeni a repertoárt így tradicionális tangó tánczenéket (tangókat, milongákat és valsokat) is játszunk, hiszen a tangósok ezekre szeretnek táncolni. Zongoristánk, Lázár György hangszereli a zenéinket, de saját szerzeményeit is játsszuk, így a repertoár igen sokszínű. Sok neves hazai és külföldi tangótáncossal működünk együtt a kezdetektől. Budai László világbajnokkal és az Argentintangó Táncszínházzal [1], Kulik Johannával, Bánhidi Petrával [2] és Bartulovic Josippal [3], Szőlőssi Andrással és Götz Andreával, valamint a Czidor Katalin - Bogdán Tihamér párossal. A külföldiek közül Juan Martin Carrara és Stefania Colina [4], Cristhian Sosa és Sabrina Garcia [5], valamint Alejandro Beron és Veronica Vasquez akiket mindenképpen meg kell említeni, akik mind a tangó 1-1 műfajának világbajnokai. Mostani vendégeink, Marina MARQUES és Özgür „EL TURQUITO” Demir táncára a kifinomult elegancia és a kreativitás a jellemző. A páros mára már egyike a legkeresettebb és legkedveltebb táncosoknak és tanároknak a tangószervezők körében. Felléptek és tanítottak már a világ legfontosabb tangó fővárosaiban, mint Buenos Aires, Párizs, Berlin, Isztambul, Montreal, Zürich, Madrid, Stockholm, Varsó és még sok más helyen, de állandó lakhelyük Buenos Aires. Qeis Leila


24 PÁRKAPCSOLAT

SZERTELEN SZERELEM Páros káosz a Valentin jegyében

fotók: Tuszinger Károly, bschwehn

Ahhoz képest, hogy mindannyian teljes és szép társkapcsolatot szeretnénk, kevesen érezzük úgy, hogy ez megvalósult, megvalósulhat.


25 Káosz van a párkapcsolatokban. Ezt hallom mindenfelől. Ti is? Természetesen nemcsak ezt, vannak ám örömteli kivételek. De azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy micsoda kettősségek és kétségek közt kénytelen a mai ember eligazodni, ha nem hullik ölébe egy holtomiglan álomszerelem. Azt vettük észre, hogy a káoszt „sikeresen” képesek növelni azok a (meg)mondások, hatásos érzelmekkel átszőtt vélemények, képaláírások, híres-hírhedt tanulságok, amelyek leginkább a világhálót árasztják el. De számos olyan mondat is él köztünk, amely az emberi lélek valódi mélyéről ered mint ösztönös, Rend felé való törekvés – csak éppen „menet közben” eltorzul és elveszíti igazságát, elveszíti tartását, ami a szeretet jegyében terelne minket összefelé, egymás felé. A tanulságok, a vélemények, a mindenfelől szállingózó – mit szállingózó: zúduló! - hiedelmek mindig lelkiállapotok alapján születnek. S mivel alapesetben az ember lelkiállapotai szédületesen váltakozóak, napi szinten is, sőt: mindenkinek teljesen egyedi összegzései vannak, hiszen az emberi életutak milliófélék – szóval emiatt mindenki pont azt a „véleményt” húzza elő a tarisznyájából, ami számára épp a legkényelmesebb. Ami a leggyorsabban lecsillapítja a tucatnyi érzés közül az aktuálisat. Ettől ezek még sohasem válnak igazzá, a tömeges terjedésük ellenére sem. Íme 7 párkapcsolati hiedelem (a sok közül), amely tökéletesen alkalmas az ember fiának és lányának összezavarására – hacsak nem állunk neki jól átgondolni őket. Tartsatok velünk, gondoljuk át együtt.

1

„KERESD AZ IGAZIT. A nagy szerelmet azonnal felismered majd, összetéveszthetetlenül. Rögtön tudni fogod, hogy Ő az. Nem lesznek kérdések.”

Ez akár még meg is történhet, nem az igazságtartalom vitatása a fontos. Ami azonban lényeges: hozzáállássá tesszük-e ezt magunkban? Mekkora tétet, terhet tesz ez a nézőpont egy-egy ismerkedésre? Vagy ami az ellenkező pólusú hátrány lehet: mennyire használod ezt kifogásnak a nehézségek, nemtetsző vonások elutasításánál? Azaz: biztos vagy abban, hogy Az Igazira való várakozás közben nem szalasztod-e el magát Az Igazit – csak mert esetleg rossz napja van?

2

„UGYANAZZAL az emberrel EGY ÉLETEN ÁT? Ugyan. Ez nem lehetséges. ” Milyen érdekes, ez meg az előző pontnak voltaképpen az ellenvéleménye (hacsak nem az Igazi pusztán pár évre szolgál). Lehet, hogy ez nagyon nehéz feladat, valóban. Lehet, hogy ez nem mindenkinek a feladata. Mégis: nem lenne érdemes egy olyan hozzállást táplálni, hogy legalább törekedjünk a hosszú távú elköteleződésre? Hogy legalább belássuk, hogy mi vagyunk azok, akik hibáztak, és legközelebb megpróbáljuk majd jobban csinálni? Lehet, hogy te épp úgy leszel boldog, hogy sok társad lesz életed során – de biztos, hogy érdemes ezt célként vagy meggyőződésként, netán önigazolásként dédelgetni?

3

„A FÉRFIAK ÍGY, MÍG A NŐK ÚGY.” Imádjuk a nemek szerinti összehasonlításokat, hihetetlenül izgalmas, hogy van valami, amiben eleve ekkora elementáris eltérés van a bolygó lakóinak két fele között. Annyira, hogy ebbe talán kicsit bele is ragadtunk. Hogy lesz ebből egyezés, közös valóság, hogy lesz ebből egység, a mi kettőnk kis közös világa? Nagyon nehezen, hacsak nem a lélekből indulunk ki. A lélek, a megélések és az érzések emberi dolgok. Nem férfi, nem női dolgok. Hogyan is lehetnének külön női, külön férfi érzések? Igen:

van egy alapvető működési rend, ami alapján mindannyian működünk! Egyformán! Ha ez az irányvonal megvan, akkor utána már fürdőzhetünk a nő-férfi különbözésének varázsában. Egy kapcsolatot mindenekfelett az táplálja, úgy ismerhetik fel egymásban saját magukat, ha a megéléseket, az érzéseket osztja meg egymással a pár – s nem pedig azt, hogy miért vagyok én nőként más, mint te férfiként. Az egyezésen vagy a különbségeken van az elsődleges figyelem? S melyik az, ami igazán éltet mindkettőnket?

4

„VAGY PÁROD VAN – VAGY SZABADSÁGOD.” Szuperjó lenne ezt végre összerakni, és akkor mind boldog ÉS szabad párok lehetnénk. Az „új világ”, a „Vízöntő-kor” vagy a rend-es szabadság kora nem magától jön el, még ha nagyon kopogtat is már – hanem nekünk kell megteremtenünk, egyenként. Elsősorban egyenként, aztán párostul. A szabadság és individualizmus nem arra lett kitalálva, hogy szétzilálja az emberek összetartását, s hogy az emberek többé ne legyenek kettesével. A szabadság őstípusos érzésének megélését arra sem érdemes arra pazarolni, hogy „bármikor kitörhetek, bármikor szakíthatok”. Az igazi bravúr, az igazi boldogság az, ha párosan vagy szabad. Csodálatos, mikre képes az ember: erre is képes. Elég, ha ezt a szálat elindítjuk magunkban, hadd bontakozzon csak, hadd találjon magának utakat ennek beteljesítésére. Találni fog. Szeretnéd a születésed adta emberi szabadságod olyan magas szinten megélni, hogy még egy szoros összetartozásnál is érzed legbelül?

5

„HÁZASSÁG? AZ CSAK EGY PAPÍR.” Ha az alapján ítélünk el egy hozzáállást, hogy annak van egy konkrét bizonyítéka (azaz a házassági dokumentum), akkor az pont olyan félrecsúszás, mint azt mondani: papír nélkül nincs bol-


26 PÁRKAPCSOLAT A magyarázatokat – pro és kontra – a lélek vágyaiból és érzéseinkből kiindulva találjuk, azok megértésén keresztül. Nekem ez a folyamat a következő összegzéshez vezetett: A kötelékből szövetség csakis eskü által válik. Bármilyen eskü által. Kötél vagy szövet? Válassz. És létezik-e olyan, emberekből szőtt szövet, amit nem szentel meg valami, bármi ember fölötti?

6

„VAGY ÖS�SZEILLÜNK – VAGY NEM. Ezen nincs mit bonyolítani.” De szép lenne. Összeillés – milyen mágikus szó. Valójában mindenki összeillik mindenkivel – egy bizonyos szinten és bizonyos belső mélységben. Ezt keresd. Nem kell tudni egyből elérni, de kiindulni belőle nagyon is érdemes. A „vagy van passzolás eleve – vagy nincs” - tétel finoman is önáltatás gyanújába keverhet.

dogság. Értitek: papír- nem papír, egyik sem alkalmas vélemény arra, hogy ebből induljunk ki. Kiindulni csakis bentről lehet, a lélekből. A házasság mint megfogható történés és dokumentált tény egy belső folyamat és egy belső igény eredménye, egy belső döntés következménye. Eljutsz odáig, hogy jó lenne följebb emelni a kapcsolatotokat, vagy sem? Ez mindenkinek szíve joga – de ne az esküvő formalitásának butaságára hivatkozzunk az ellenvélemény hangoztatásánál.

Ennek egyébként további változatai: A, Ha nincs meg a „kémia”, hiába minden. (Ezt már brit tudósok is kimutatták...) B, Túl egyformák vagyunk, két dudás egy csárdában nem fér meg. C, Milyen kár, hogy annyira különbözünk. Hihetetlenül csavaros tud lenni az emberi elme, ha összevisszaságok gyártásáról van szó. Sebaj: ha már ez van, ne hibáztassuk magunkat.

Inkább figyeljünk nagyon éberen minden összegzés és ’tanulság’ helyénvalóságára. Nekem legalábbis ez jött be. És amikor azt kérdezzük magunktól vagy mástól: „Vajon ös�szeillünk-e?” – akkor jusson eszünkbe ez a kérdés is: „Szeretnék-e Vele összeilleni, minden nappal egyre inkább?”

7

„SAJNOS VÁLOGATÓS VAGYOK, hosszú a lista, hogy mi mindennek kell stimmelnie a hercegen (hercegnőn).” Ez azért teljesen jogos: legyünk is válogatósak! De az ebbe való beleragadás semmi mást nem eredményez, mint megrekedést a társtalálásban. Eresszük szélnek a kívánságlistát, ami a centiket, a haj-és szemszíneket, a hobbikat és a mérhető-számolható kellékeket sorolja. Jobban megéri inkább így álmodozni: „Hogy én mennyi mindent tudnék Neki adni!” Mennyi mindent, mi mindent? Figyeljetek, ez nem alárendelődés, nem megalkuvás vagy önkéntes rabszolgasors varázsigéje. Egyszerűen úgy működik az Élet, az Univerzum, hogy ha árasztod magadból a többletedet, az adnivalódat, a bőségedet – azaz a szeretetedet - , akkor arra hamarost lesz jelentkező! A szeretetre mindig van. Azt nézd, hogy TE mit tudsz adni, hogy Benned mi minden értékes már eleve! Meg fogsz lepődni, mert a „végén” ott áll Ő az életedben, 100 olyan színnel és tulajdonsággal, amiről mertél volna képzelődni, ha tudtad volna, hogy tényleg létezhet. Ehhez kívánok Nektek bőséges szerencsét és naponta gyarapodó szerelmet. Deres Anita mi-ert.hu A Megértés Táblázata


27

ALÉTEZNEK PÉNZÜGYI SZEKTORBAN IS EMBERSÉGES MEGOLDÁSOK

Mi, a Gemini Solutions Kft. alapítói és vezetői nem csak ügyfélként tapasztaltuk meg a pénzügyi világnak a nehézségeit, hanem az ezen a területen ledolgozott sok év alatt azzal is szembesülnünk kellett, hogy a bankok és biztosítok és azok termékeinek függő és független értékesítői a saját számukra és nem az ügyfél számára legmegfelelőbb megoldásokat preferálják. A cég alapításakor célul tűztük ki, hogy a minket megkereső embereknek ne kelljen a mindennapi gondok mellett azon is gondolkozniuk, hogy miként oldják meg a manapság már elkerülhetetlen pénzügyi intézmények útvesztőit, és tisztességes segítséget kapjanak pénzügyeik megoldásában. Személyre szabott segítség, és hossztávú kapcsolattartás az, ami jövedelmezővé tud tenni a pénzügyi szektorban egy ügyfélkapcsolatot, mindkét fél számára.

A megbízható és sikeres kapcsolatok alapja a bizalom. Ezért ebben a bizonytalan üzleti szektorban mi biztos pont szeretnénk lenni az ügyfeleink számára, mert hiszünk abban, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha sikeressé tesszük az ügyfeleinket. Ügyfeleink között mind magánszemélyek, mind vállalati ügyfelek megtalálhatóak, akiknek folyamatos tanácsadást biztosítunk, pénzügyi, üzleti, adózási és cégvezetési témakörrel kapcsolatban. Emellett olyan munkatársakat keresünk alkalmazotti jogviszonyba, akik az általunk elengedhetetlennek tartott fenti szellemiség jegyében szeretnének valóban ügyfélközpontú feladatkört ellátni a pénzügy világában.

Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban lennének kérdései kérem, hogy a geminisolutionskft@gmail.com e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot és mi 24 órán belül felkeressük Önt.


28 UTAZÁS

BALI nyaral test és lélek

Hogy is lehetne leírni egy olyan utazást, ami Földünk egy oly csodálatos pontjára vezetett el minket, amikor sokszor szavak sincsenek mindarra, amiket éreztünk és tapasztaltunk? Egyetlen oldalon hogyan is lehet mindezt csokorba szedni, nehogy kimaradjon valami, ugyanakkor túlzóan csapongó se legyen? – Csakis szépen, sorban... Utazott az orrunk, a szemünk, a szájunk, testünk és lelkünk.


29

ORR Próbálnánk mélyet lélegezni a hosszú repülőút után, de orrunkon csak a forró esti trópusi levegő áramlik befelé, megtelítve a nehéz, párás levegővel a tüdőt. Pár perc csupán, míg az ember hozzászokik, ám orrcimpája finoman remegni kezd, fűszeres füstölőillat csiklandozza. Akaratlanul is be-behunyja a szemét, valami elemi, ősi ösztön mozdul benne, szívja egyre mélyebbre az illatot. Pirított tészta illata versenyez a cigarettafüst savanyú molekuláival, izzadtságszag és virágillat kibogozhatatlan elegye kacskaringózik eléjük, ám mindegyik egyszerre éri el az orrot. Aztán a másnap reggel illata, a forró balinéz kávé kesernyés aromája, friss gyümölcsök, zöldségek és dzsúzok. Ha csak egyetlen illatot hozhattam volna Baliról haza, ha ez bármi módon lehetséges lett volna, ez biztosan a kis frangipani virág illata lenne. Fűszeres, édes, egyszerre pihekönnyű és súlyos. Bárhová is megy az ember, az illata kedvesen köszönti, mint egy rég várt vendéget. Orrunk receptorait hellyel kínálja, végigsimítja őket, mosolyog rájuk, melléjük ül és szorosan átöleli őket, hogy aztán örökre foglyul ejtse.

SZEM Az óceán errefelé szikrázóan végtelen, a halászhajó hajnalban az egyetlen reálisnak tűnő elem a napfelkelte által aranyszínűvé festett víztükrön. A víz alatti világ felfoghatatlan szépséget mutat számunkra, bátran merüljünk le a víz alá, ha alkalmunk adódik rá. Színpompás halakkal, korallokkal és sosem látott élőlényekkel randevúzhatunk a tengerben. A fekete tengerpart homokja földöntúlivá festi a tájat, a vizes homokban giccsesen tükröződik az eső utáni felhős ég. A fehér homokos part látványa pedig szentimentális katalógusok fotóját juttatja az eszünkbe – belekáprázik a szem, ahogy a csillogó szemcsék szórják a napfényt. Szemünknek kedves élmény a városi sokadalom, az elsőre sok-sok egyforma, mégis olya különböző arc, a balinéz nők igéző, mély tekintete, a helyiek gazdagon díszített szarongja, integető árusok, faragott kőszobrok, vulkáni kőzetből emelt templomok. Olykor tekintsünk fölfelé is, hiszen Bali nem csak tengerpart, hanem roppant hegyek, vízesések, hatalmas fák hazája is. Minden utazás előtt érdemes végiggondolni, mit is csomagoljunk a bőröndünkbe. Nos, én azt javaslom, a saját szempárunkon kívül még vagy 4 szempárt tegyünk el, hisz annyi de annyi látnivaló van ezen a kicsi szigeten, ami egyetlen szempár számára feldolgozhatatlan.


30 UTAZÁS

SZÁJ Legelőször kissé édes íz árad szét a szájpadlás első harmadában, aztán lassacskán oldalt is helyet foglal a, lassan csurog az íz, egészen a fogínyig, de csak azért, hogy utat törhessen a tüzes, energikus rész, hiszen, ha nem vonulna illedelmesen oldalra, gátlástalanul keresztül gyalogolna rajta a csípősség. Hamarosan aztán elcsendesül, de még parázslik, de csak a nyelvünk hegyén. Vagy a szájpadlás első harmadában? Vagy inkább hátrébb? Vagy csak az ajkainkon? A gyümölcsök pirossága pattog a szánkban, a sárgát szürcsölve habzsoljuk, a zöld pedig zizzenve ugrik. Minden annyira ízletes, mint amennyire színes. A csokoládé kacéran csókolja a cheddar sajtot, furcsa szeretők ők errefelé, európai nyelvünkhöz érve kuncogva csiklandozzák az ízlelőbimbókat. A kávé aromás leve kényelmesen elterül az egész nyelvünkön és a csersav lassú tempóban ivódik be. Nem érdemes sietni vele, mint ahogy mással sem – a sietős habzsolás felkavarja a púderszerű zaccot, hagyni kell ülepedni, apránként kortyolgatni, hogy a barna arany körbeölelhesse a szájat, a nyelvet, a garatot.

TEST Furcsa ember az európai, folyton siet, szedi a lábát, gesztikulál és mutogat. És napozik. Órákig képes a tűző napon tikkasztani a testét, hogy bőre bronzos legyen. És persze, heves mozdulatokkal hárítja el a tengerparton hozzá igyekvőket. Az európai ember mindemellett még magas is, alaposan méregetik is az apró balinézek. Férfiak és nők is a világos hajú és fehér bőrű emberen felejtik a szemüket, a gyerekek cinkosan összenevetnek a hátunk mögött. Puhává lett európai testünk a kényeztetésre is vágyik – a masszázsszalonban először a kellemes hűs levegő üti meg a mellkasunk, a hátunkra tapadt póló csipkedve emelgetjük. Hamarosan egy masszázs ágyra fektetnek és nekilátnak, hogy fellazítsák az elkényelmesedett porcikákat. Hol erősen, hol pedig egészen lágyan – nyúlnak az izmok, enged a görcs. A test súlytalanná lesz, talán el is szállnánk, mint egy virágszirom a szélben. Este, amikor valamennyire csillapodik a hőség, mohón nyújtózunk el a homokban. A napközben szinte eleven parázsként izzó


31 szemcsék most kellemesen langyosak, jól esik lassan mélyre ásni a lábujjakat. Ha zene csendül, észrevétlenül kezd mozogni a lábunk, doboljuk a ritmust az ujjunkkal, mozdul a váll, egyenesedik a gerinc. A tánc legelőször a testet ragadja el, és bár csak egy kis műanyag széken ülünk a fáklyákkal megvilágított tánctér körül, együtt dobolják ujjaink a ritmust, együtt lépünk a táncosokkal. A tánc egyfelől a test szabadsága, mégis oly kötött és oly szigorú, annyira mértanian kiszámolt a legong táncot járó fiatal lányok mozdulata.

LÉLEK Amikor itthon a felpörgött mindennapok szinte fénysebességgel szaladnak el mellettünk, amikor a villamoson folyton barátságtalan arckifejezéssel ütnek mellkason a hétköznapok, ilyenkor teljességgel valószerűtlennek tűnik Balin az emberek feltétel kedvessége és érdek nélküli közvetlensége. „Hogy vagy? Milyen napod van?” – hangzik el angolul szinte lépten-nyomon. Eleinte kétkedve fogadjuk, majd szépen lassan megtanulunk egy pillanatra megállni és válaszolni. Talán a hindu vallás, a karmában való hit, de lehet, az éghajlat, a gazdag és miénktől eltérő kultúra, vagy mindezek varázslatos elegye teszi ilyenné a helyieket. A hinduizmus átjárja életük minden zegét-zugát, és nem kell feltétlenül istenhívőnek se lenni, a hinduizmus térkép és iránytű is egyben. „Hogy vagy?” – nem kiüresedett formalitás, hanem egy nyitott ajtó, amin bátran besétálhatunk. A kézműves fafaragó őszinte lelkesedéssel mutatja szebbnél szebb munkáit. Itt már nem a vásárlásról van szó, nyitottan és teljes szívvel érdeklődik irántunk, szívesen és hosszan mesél a családjáról, mindeközben akarva-akaratlanul is mosolyra húzódik a szánk, keresztbe font szigorú karjaink észrevétlenül elernyednek, lazán pihennek már a test mellett. Nincs bennünk elutasítás, megelevenedik előttünk a múlt. A bazársoron idős tanár mesél az indonéz nyelvről, erről a csengő-bongó muzsikáról. Képeivel sovány kis fizetését szeretné megtoldani, de panaszt nem érezni beszédében, nincs benne keserűség, nem vádaskodik. „Hogy vagy?” – „Köszönöm, csodásan. Nyaral testem és lelkem.” Döbörhegyi Nóra


32 HAGYOMÁNY

HAGYOMÁNYEREDETEREDETHAGYOMÁNY “Légy ember, ez a cél - légy magyar, a legjobb eszköz.” Deák Farkas (1861)


33 Az, hogy az elveszett, elveszejtett magyar hagyományt keressük, csak egy része annak az általános emberi feladatnak, hogy felleljük önmagunkban az egyetemes tudást. Annak a tudásnak a teljességét, amely a külső világban a világciklus legutolsó szakaszának, az úgynevezett Sötét Kornak előrehaladtával, sőt úgy tűnik végkifejlethez érkeztével mindinkább homályba vész és amely a korábbi, világosabb korszakokban élő embereknek könnyen megszerezhető, sőt időben méginkább visszatekintve mindenki számára egészen nyilvánvaló igazságot jelentett. Ez a tudás annak az erőnek és bölcsességnek a birtokbavétele, ami egyszerre immanens és transzcendens, minden létezőben bennerejlő és ugyanakkor emberfeletti. Ennek megfelelően mindenkor és mindenekfelett az egyént meghaladó eredetű és célú értékek alkotását teszi lehetővé, legfőképpen pedig visszahelyezi az embert eredeti állapotába. Ez a tudás hagyománnyá akkor lesz, ha áthagyományozódik. Minden jel arra mutat, hogy a kezdetektől fogva visszahúzódóban van a megnyilvánuló világból. Ugyanakkor az is felismerhető, hogy egy s más földrajzi területen, vagy népnél, de a folyamatos “visszavonulás” ellenére bizonyos korokban is, mintegy áttörés-jelleggel, koncentráltabban jelentkezik, csakúgy, amint a társadalmon belül a szellemi szinteknek megfelelően - eredetileg - hierarchiát teremt. Az elsötétülés, hanyatlás mondhatni a világ természetéből, kibontakozásából adódó természetes folyamat. A tudás átadása idővel mindig megnehezül, a hagyomány megjelenési formája ezzel összefüggésben rendre devalválódik. A rejtező tudás az egyes ember számára azonban mindig is feltárható marad. Ebből kiindulva a teendőnk leginkább úgy fogalmazható meg, hogy az elsődleges ama tudás feltárása, amit a régiek és eképpen eleink is birtokoltak, majd ennek a mai kor-

ra alkalmazhatóvá tétele, továbbá az átadás, áthagyományozás újbóli beindítása. A választott mottó ehhez kulcs vagy útmutató lehet számunkra. Benne sűrűsödik mindaz, amit az egyetemes és a magyar hagyomány viszonyáról érezhető, gondolható. Ha valóban eltökéltek vagyunk, hogy megtaláljuk eredetünk ősforrását, amelyből ez a tudás fakad és erre építve akarjuk felszabadítani a bennünk rejlő képességeket, megvalósítani szellemi lehetőségeinket, akkor az ősi tradíciók szellemében nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy miért épp itt és most éljük jelen életünket? Miért vagyunk magyarok?

tömeg özönlött volna be a Kárpátmedencébe, csőcselék katonáival rabolt, fosztogatott, elárasztotta és pusztította a művelt Európát. Pedig a műveltségük egyszerűen más volt, mint az itt talált göröglatin kultúra, különbözött az értékrendje és ezért érthetetlen, s mivel érthetetlen, alábbvaló volt és néha úgy tűnik maradt a múlt és a jelenkor nyugati krónikásai számára. A finnugor származás elmélete kapóra jött nekik, mert így lehetővé vált az indogermán élettér felnagyítása és a magyaroknak a, primitíveknek tartott észak-szibériai népek közé sorolása, továbbá ezt indokolta a “vedd el egy nép történelmét és azt csinálsz vele, amit akarsz” elve.

Miért magyar nyelven beszélünk - amelynek keretére gondolkodásunk szövete van felfeszítve - és mit bonthatunk ki ebből? Ebben a kérdésben az univerzális orientációt megtartva megalapozó és erőt adó tájékozódást jelent, ha tudjuk, kik voltak azok, akik e népben a benne megtalálható szellemi impulzusokra hagyatkozva megvalósították azt a teljességet, ami felé mi is törekszünk.

Amiről mi beszélünk, azt az újabb kutatások, a nyelvünkbe szőtt, csomózott, de a mintázatban meglátható összefüggések szálai, mitológiánk fennmaradt nyomai és a népi emlékezet támasztják alá. Egy egész nép emlékezete ugyanis nem hagyható figyelmen kívül. Nem hanyagolható el, hogy a magyarokban sosem élt az uráli nyelvcsaládhoz való tartozás, annál inkább a szkíta és hun eredet tudata.

Azokra az emberekre gondolunk, akiket az ősi magyarok papjainak, táltosoknak neveznek. Az ő lényükhöz, az általuk birtokolt tudáshoz úgy kerülhetünk közelebb, ha megkeressük, ők milyen szellemi gyökerekből táplálkoztak. Minél közelebb vagyunk eredetünkhöz, annál uraltabb a jelenünk. A jelenben pedig akkor jelenhet meg ez a tudás, ha a múltat nem tekintjük lezártnak, kimerültnek, kiürültnek.

A különböző származtatási teóriák között feszülő ellentéteket, mintegy a gordiuszi csomó átvágásával fel lehet oldani, ha feltesszük, hogy Árpád népe nem egyívású, hanem eltérő eredetű, de hasonló, idővel azonos anyagi és szellemi művelődésű néprészekből állt össze egységes nemzetté. Az Eurázsia tengelyét alkotó sztyeppeországúton nemcsak népek, hanem különböző műveltségi áramlatok is közlekedtek. Részben közvetlenül, részben más népek közvetítésével a legkülönfélébb tradíciókhoz kapcsolódó és azoknak alárendelt vallásokkal lehetett lazább-szorosabb érintkezésbe kerülni.

A mai hivatalos történettudományi álláspont a múlt században keletkezett, német, vagy német születésű, származású tudósok alapvetően idegen igény szerint kierőszakolt, a pán-indogermán elméletet alátámasztó és tárgyilagosnak beállított teóriái alapján. Állításaik nyomán, főként kezdetben az a kép bontakozott ki, mintha ezeregyszáz évvel ezelőtt egy párszázezres barbár

A hunok szellemiségére áttételes hatást gyakorolhatott a taoizmus és a buddhizmus, valamint a bontradíció Tibetből kiszűrődő formái. A nyugat felé vonulás során egy-


34 HAGYOMÁNY

re erősebb kapcsolatba kerültek többféle egyistenhittel, először az Ázsiában itt-ott tért hódító nesztoriánus kereszténységgel, majd a krími keresztény püspökségek papjainak és a böszörmények és kálizok kereskedőkaravánjainak útvonala mentén térítő mohamedánoknak a tanaival. Később megismerhették a bizánci, utóbb keleti keresztény ortodoxiát, az ariánus elhajlásokat. Mindezek hatókörében alakult, gazdagodott folyton új elemekkel a világképük. Döntő hatást jelentettek az iráni vallások: a mazdaizmus, majd a zurvanizmus, továbbá az ugyancsak Perzsiából induló manicheizmus és végül, ám legelsősorban a mágusok tradíciója. A törzsek szellemi életét ugyanis legkésőbb a vérszerződés idejétől elsődlegesen olyan kultusz határozta meg, amelynek nyomai alapján feltételezhető, hogy eredetileg magasrendű tradicionális forma volt. E kultusz, tudás, avagy az ezt művelő, birtokló szellemi kaszt nyelve lehetett, sőt: kellett legyen a magyar. Elődeink akkor lettek végleg egy nép, amikor megkötötték a vérszerződést, az első nemzeti szövetséget, amely biztosan egy nagy vállalkozást előzött meg. A hét különböző vagy rokon eredetű társult törzs vezére e kultikus szövetségkötési aktust a papok sugallatára és irányításával kötötte, hogy szentesítsék: erőiket egy csakis együtt elérhető közös cél érdekében egyesítik - innentől egyek.

A népeknek is megvan a maguk sorsa. Születnek és kihalnak, de e két végpont között ugyanúgy fejlődnek és hanyatlanak, s ha kell, ha lehet, újjászületnek, akár egy ember. Egy nép létrejöttében óriási szerepe van a nyelvnek, hiszen az teremti meg az öntudatát, az örökíti át nemzedékről nemzedékre erejét és szellemét, az fejezi ki a népet alkotó egyének összetartozását. A törzsek a honfoglalást megelőzően két, ám az is lehet, hogy több nyelven beszéltek. De később a magyar kellett legyen az őket összekötő, majd az általánosan használt nyelv, amely egyben meg is alapozta az egységes nemzettudatot. Ahogy a nyelve egységessé vált e néprészeknek, ugyanígy jött létre egységes kultúrájuk és világképük. Õsi papjaink, mágusaink nem szintézist alkottak, hanem minden bizonnyal a tradíciók mélyén rejlő lényegi egység ismeretében képesek voltak megnyilvánítani egy részleteiben itt-ott párhuzamot mutató, de együtt új, egyedi, csakis a magyar néplélekre jellemző szellemi megközelítési módot. Kínosan nehéz feladat, de lehet, hogy visszamenőleg meg kell fosztani bizonyos tartalmaktól azt a szót, elnevezést, hogy magyar. Mégpedig elsősorban a harcosok kasztjára jellemző tartalmaktól, ugyanis a szellemi kaszt tagjai az ütközetekben nem vettek részt, hozzájárulásuk inkább szellemi természetű volt. Ez nem jelenti azt, hogy a magyarokból hiányoztak volna a harcosi kvalitások, sőt! Éppen hogy a harcosságnak egy olyan foka, szintje

volt meg bennük, amikor a harc már nem kívül zajlik, hanem azt igazából belül vívja meg a világában ütköző erők kiegyenlítésére, uralására törekvő ember. (Utóbb ez változhatott, akár már a honalapítás idején is részt vehettek a tényleges harcokban magyarok, sőt még később egészen biztosan.) Így tehát ugyanakkor meg kell találnunk azokat a tartalmakat, amelyek összegzéseként a magyar egyszerre jelent mágust, papot, gyógyítót. Régi-új tartalmak ezek, amelyek építenek, megteremtik és éberen tartják az emberben a hierarchia tudatát, aminek látása, tudása, magunkban fellelése alapvető fontosságú a szellemi úton. Legfőképpen ez indokolja, hogy felvessük ezt a gondolatot, ami egyelőre hipotézis szinten áll és bizonyításához is a legmeggyőzőbb érv jelenleg csupán a tradicionális “nem lehet másképp” elve. A magyar tehát nyelv volt, de egy kultusz, műveltség, tradíció nyelve. Magyar mindig is az volt, aki magyarul gondolkodott, magyarul ismerte, látta a világot, magyarul tett, magyarul tudott, magyarul teremtett. Ettől a tudástól megfoszthatták a magyarul beszélő népet, de a nyelvben, annak felépítettségében továbbra is benne rejlik az a sajátos gondolkodásmód és az ezen átsejlő világkép, ami csak rá jellemző, ami kibontható, felfedhető, ami egy bennünk bejárható úthoz is irányt mutató. A magyar mágusok, táltosok alkották tehát a papi réteget a keresztény időkig. Azt nem tudjuk, hogy valóban így nevezték-e őket. Sokkal később találkozunk ugyanis írott formában először e nevekkel. (A mágus a Kassai Kódexben szerepelt, míg a táltos kifejezés, úgy, mint taltosoc az oltáron nezoc és bolcsec, továbbá a magi, azaz mágusok szavak társaságában a Bécsi Kódexben jelenik meg. A táltos szó eredetét még nem sikerült kielégítően megmagyarázni, azt sem tudjuk, hogy a táltos vagy a tátos e a régebbi alak.)


35 A magyarok szertartásaikat, miként a későbbi tiltó rendeletekből, ítéletekből kiderül, a szabadban, ligetekben, berkekben, kutak, fák, források és kövek mellett tartották, ahol az Isten, a jó szellemek szívesen nyilatkoznak meg. Õsi törvényeket ismertek, hirdettek és tartattak be. Nevelték utódaikat, régi históriák, énekek őrzői és továbbadói, tanítói voltak. Az égről olvasták, ismerték a csillagok járását és az ebből feltáruló törvényeket. Támogatták az uralkodót, az égi törvény földi megtestesülését. A hadvezérek, akárcsak hajdanán Attila, a honfoglalás és az azt követő nyugati hadjáratok idején a csaták elhatározása és valószínűleg minden, a nép jövőbeni sorsát érintő esemény előtt kérték a mágusok tanácsát, jóslatát, akik képesek voltak megjövendölni a szerencsés vagy baljós napokat. A gyógyítás ősidőkben mindenütt a papi hivatás része volt, akárcsak a magyaroknál. Gyógyításukban a talán évezredek átörökített tapasztalata mellett jelentős szerepe volt a rituáléknak. Legfőképpen pedig az mondható el, hogy ők adták azt a szellemi erőt, amellyel Árpád népe a keletről érkező népek közül egyedüliként képes volt a lábát megvetni és maradandó éltető erőt hozni a “begyöpösödő nyugati végekre”. A kereszténység felvétele komoly szellemi megpróbáltatást jelentett, hiszen egyszerre változott minden. Elsőként fel kellett adni a korábbi életformát, hiszen az új haza végleges letelepedést kívánt, ez ettől kezdve már nem tartotta életben többé a hitvilág életmódhoz kapcsolódó szokásait. Felbomlott az ősi nemzetségi rend, amely szintén támaszt és keretet adott a mindennapi életnek és a kultikus cselekedeteknek, drasztikus törvények vaskényszerrel pedig új vallásgyakorlatot szabtak ki a régi hagyományokhoz ragaszkodó és hatalmi harcokba keveredő nép számára. Az ezredik év táján kezdődött csak a lassú beletörődés a teljesen megváltozott viszonyokba.

Ez rendkívüli kihívást jelentett a magyaroknak. Csak a legkiválóbbak tudták átmenteni szellemi hagyományaikat a gyökeresen új, emberpróbáló körülmények között: azok, akik új képességeket is kifejlesztettek magukban, akik elsajátították az alkalmazkodást, rejtőzködést, akik megtanulták eltüntetni a nyomokat maguk után. A változások okozta megrázkódtatás utóhatásai századokig tartottak, de ugyanígy vannak jelei annak is, hogy az ősi vallás és tudás maradványai még századokon keresztül tovább működtek. A mágusok egy része az üldözések nyomására sem hagyta abba a működését, inkább vándorrá vagy bujdosóvá vált, elrejtezett, a falvak szélén élt és itt adta át tudását. Tevékenységük leginkább látható része a gyógyítás maradt. A világ azonban folyton változott körülöttük, tudásuknak bizonyos elemei, mint például a vihar- és jégeső-elhárítás, esőcsinálás, az időjárásért viaskodás a közösség jó termése érdekében idővel előtérbe kerültek, míg mások jelentőségüket, szerepüket vesztették. Megfoghatatlan, titokzatos alakjuk köré egész hiedelemkör szövődött a magyar néphitben, ahol táltos elnevezésük terjedt el. Mivel a nép teljesen kereszténnyé vált és a régi “pogányság” negatív tartalmat nyert, a gyógyítóknak, javasoknak is idomulniuk kellett az eszmékhez. Az utóbbi századokban a táltos hiedelmekben keresztény elemek is feltűntek, például Krisztus avatja be őket, esetleg tőle kapják a tudományt, az orvosságot, vagy a táltost Isten az anyja méhében már eleve úgy formálja és a táltosságra Istentől taníttatnak. Isten után vagy Jézus nevében gyógyítanak, sőt segítő szellemüknek is Jézust nevezik meg. A táltosok nemegyszer szent látók, gyógyítók lettek így a közösségben. Jó okunk van feltételezni, hogy nemcsak az elmúlt századokban, hanem még e században is, ha nem is egészen töretlenül, de léte-

zett folytonossága e mágikus tradíciónak, sőt bizonyító erejűek egyes néprajzi kutatások eredményei azzal kapcsolatban, hogy a beavatásokat is eszközlő tudás áthagyományozása egészen a minket megelőző nemzedékek idejéig, tehát kozmikus mértékkel számolva nem is oly régmúltig, szinte tegnapig élő maradt. Azután egyszercsak eljött az idő, hogy már a táltosok segítségében sem lehet bízni. Azt mondják, hogy “már annyira kipusztultak, hogy egy-egy, ha akad országonként, s bizony kevés a remény, hogy eljut a szegény ember házához.” Úgy tűnik, ez kell ahhoz, hogy ne várjunk többé kívül feltűnő csodákra, valakire, aki majd megteszi helyettünk a szükséges lépéseket. Nekünk kell megkeresni és felvenni az elejtett, elrejtett szálat, hogy azon lépésről lépésre visszamenve az idők és önmagunk mélyére felfedezzük a még fellelhető nyomokat, feltárjuk és élővé tegyük egykori saját magyar hagyományunk elveszített értelmét. De nem kell rögtön az égbe jutni akarnunk, a világfán való felkapaszkodást ott kell kezdenünk, hogy elültetjük a magot, amiből kisarjadzik s majdan az égbe ér. Fontos tehát, hogy nem egy újabb világnézetet, vallást, létszemléletet akarunk gyártani, nem feltámasztani, összebarkácsolni kívánunk egy valószínűleg szükségszerűen eltűnt és üressé vált formát, nem egy kiszikkadt, élettelen mederhez szándékozunk visszatérni, hanem felszínre próbáljuk segíteni azt a búvópatakot, amely mivel az időtlenségben ered, ezért éltető forrásként akár újból előbukkanhat. Amennyiben ez a terv máris erővel tölt el minket, annak elégséges bizonyítéknak kell lennie arra nézve, hogy nem veszett el még belőlünk őseink szelleme. Csörgő Zoltán


36 MŰVÉSZET

TUSZINGER KÁROLY FOTÓI Új szekciónk elindításával szeretnénk bemutatni hazai művészeket, akik hasonlóan gondolkodnak a közösségünkkel. Célunk az, hogy minél több emberhez juthassanak el alkotásaik. Amennyiben vannak témába vágó fényképeid, festményeid, szobraid, vagy egyéb alkotásaid és szeretnéd ha megjelenhetnének a magazinban, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot!

„A fényképezés, számomra lényegében egyfajta belső lecsendesedés, meditáció. Hangulati, tudatállapotbeli útkeresés, törekvés. Többnyire akkor születnek igazán mély, átütő erejű fotók, amikor sikerül elérni ezt az állapotot.” Tuszinger Károly


37


38 MŰVÉSZET


39


40 MŰVÉSZET


41


42 MŰVÉSZET


43


fotók: aldenchadwick, AmandaD_TX

44 EGÉSZSÉG

CUKORBETEGSÉG

Lassan népbetegség ,de miért is? Kizárólag az egészségtelen életmód, a stressz és a genetika a felelősek ezért? A tudomány szemszögéből lehetséges,hogy így van, de még az orvosok is elismerik, hogy a cukorbetegség hátterében lelki okok is állhatnak. Az egyre növekvő nyomás, a pénz és karrierközpontú gondolkodás az érzelmek háttérbe szorulását eredményezi. Az elfojtott érzelmek pedig könnyen a napfonat és a szív csakra diszharmóniájához vezethetnek.


45 Tudományos magyarázat A cukorbetegség, a glükóz feldolgozásának rendellenessége, melynek oka a hasnyálmirigy szigetei, a Langerhans szigetek által termelt inzulin nevű hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége (inzulinrezisztencia), relatív inzulinhiány, vagy mindkettő. A sejtek e nélkül nem képesek a cukor felvételére, így a vér cukorszintje megnő, ezek együttesen okozzák a fő tüneteket.

gyek működését, mivel bőséges vérellátásban részesíti azokat. Erre a pózra bizonyára emlékszünk iskolás korunkból. Hanyatt fekvésből lábainkat felemeljük, majd utána az egész törzsünket úgy, hogy a vállunk, nyakunk és fejünk a talajon marad. Hátunkat megtámasztjuk a lapockákhoz közel a tenyerünkkel, könyökünkön tartva a testsúlyt. Próbáljuk hátunkat egyenesen, függőlegesen tartani, lábainkat pedig nyújtva.

Az orvosi felügyelet, az előírt életmód, gyógyszerek, adott esetben inzulin mesterséges adagolása nem bírálható felül, de bizonyos eszközökkel javítható a betegek életminősége. Az orvosi felügyelet, az előírt életmód, gyógyszerek, adott esetben inzulin mesterséges adagolása nem bírálható felül, de bizonyos eszközökkel javítható a betegek életminősége. A jóga egyike azoknak az eszközöknek. Egyes gyakorlatok rendszeres végzésével segítünk a hasnyálmirigynek működni, ezáltal fokozható az inzulintermelés. A hasnyálmirigy a hasüregben, a bordák alatt helyezkedik el. Az előre hajlító és a hasunkat préselő, asanakkal stimuláljuk ezt a területet. Ilyen a paszcsimottanasana (ülésből előrehajlító póz) melynek során nyújtott ülésből egyenes háttal előre döntjük a törzsünket, hasunkat szorosan a combunkhoz préselve. Hasi légzéssel lélegzünk, így a hasfal kilégzésnél befelé süllyed, belégzésnél emelkedik, mozgatásával masszírozzuk belső szerveinket. A szarvangaszana (gyertyaállás) segíti a belső elválasztású miri-

A halaszana (ekeállás) szintén kimondottam hasznos a cukorbetegek számára. Hanyattfekvésből nyújtott háttal a fejünk mögé helyezzük a lábainkat, miközben kezünkkel tartjuk a derekunkat. Ha a lábunk leért a földre, kezeinket össze is kulcsolhatjuk a hátunk mögött. A hatás hasonló a fent említett paszcsimottanasana-éhoz, ezenkívül fokozza és kiegészíti a gyertyaállás hatásait, ezért érdemes ezt a két pózt összekötni. A hason fekvésben végzett gyakorlatok szintén ezen az elven működnek. A danuraszana (íj póz) alatt teljes testsúlyunk a hasunkon van, masszírozzuk a hasat, vérkeringés javul ezen a területen, így a hasnyálmirigy működése fokozódik. Hason fekvésből indulva felemeljük behajlítva a lábainkat, majd hátranyúlva kezeinkkel megragadjuk a bokánkat vagy lábfejünket. Próbáljuk a térdünket minél följebb emelni, a hátunkat pedig homorítani. (Erre a pózra később még visszatérek)

A csakraszana (kerékállás) során gerincünket teljesen hátrafelé hajlítjuk, nyújtja a hasüreget, ezáltal lehetővé téve a hasi szerveinknek, így a hasnyálmirigynek is, hogy „fellélegezzenek” frissvérhez jussanak. Hanyatt fekvésben behajlítjuk a térdeinket, talpainkat a talajhoz préseljük úgy, hogy a lábszárunk függőleges legyen. Tenyerünket beigazítjuk a vállaink mellé, könyökök behajlítva. Lassan emeljük fel testünket talpunkra és tenyerünkre támaszkodva, közben hátunkat fokozatosan homorítjuk. Ezt a pózt nem mindenki tudja elsőre elvégezni, mivel viszonylag rugalmas gerinc és erőskarizom szükséges hozzá. Ha úgy érezzük, nem tudjuk felemelni a törzsünket, fejünket hagyjuk a padlón, gondosan ügyelve a nyakunkra. Lelki okok Nézzük meg most, hogyan oldhatjuk fel jógával a háttérben álló lelki blokkokat? A cukor szeretetet jelképezi, a cukorbetegség a biztos szeretet hiányát, a szeretet elfogadásának képtelenségét jelenti. A glükóz átmegy a szervezeten, a vizelettel együtt távozik, ez azt mutatja, hogy nem tudja az illető befogadni a szeretetet. Ezek az emberek nagyon erősen kontrollálják és elnyomják érzéseik kifejezését. Igénylik,de nem tudják befogadni azt. Alapvetően két csakrához (energiaközponthoz), közvetlenül a napfonat és közvetetten a szívcsakrához kapcsolódik. A napfonat csakra harmonizálása A napfonat csakra, vagy köldökcsakra a szegycsont alatt, a köldökünk fölött található, a hozzá kapcsolódó szervek többek között a hasnyálmirigy és a mellékvese. Az érzések, amelyek a harmonikus működésekor eltöltenek minket, az öröm, boldogság, megfelelő önbecsülés, elégedettség. Ezek a helyen koncentrálódnak az akaraterő és az érzelmek.


46 EGÉSZSÉG

Kobra póz: javítja a hasi szervek vérellátását, nyitja a szívcsakrát

A danurászana, amelyről korábban már beszéltem, a napfonat csakra harmonizálásában is rendkívül hatékonyan lehet a segítségünkre. A navászana (csónak póz) azon kívül, hogy segít az energiaközpont megfelelő működésében, a hasizmokat is erősíti. A hátunkon fekvésből a lábainkat (nyújtva), és a törzsünket is felemeljük úgy, hogy a testünk egy V betűt formázzon. A karjainkat vízszintesen tartjuk, előre nyújtjuk, és a hátunkat próbáljuk egyenesen tartani, közben az ülőgumókon egyensúlyozunk. Segít, ha a gyakorlatok végzése közben sárga színt képzelünk el a napfonat helyére, mivel ez a szín tartozik a csakrához. A felületes lézés zártságra utal ezen a területen, amely hosszú távon akár mérgezéshez is vezethet. A légzés szabályozásával kontroll alá tudjuk vonni az elménket, ezáltal oldjuk a stresszt és megnyitjuk a köldökcsakrát. A szívcsakra nyitása A szívcsakra a mellkasunk közepén elhelyezkedő energiaközpont, melyhez a szeretet érzése kapcsolódik. Nem megfelelő működése esetén szeretethiány, túlzott szere-

tetéhség , vagy épp ellenkezőleg, a szeretet teljes elutasítása léphet fel. Ha megpróbáljuk a szívcsakránkat harmonizálni, a szeretettel kapcsolatos ellenérzések megszűnnek, és így a testi tünetek is csökkenthetőek vagy akár teljesen megszüntethetőek. Minden olyan gyakorlat jó lehet, amely tágítja a mellkast, megnyitja a szívet. Ilyen például a budzsangászana (kobraállás). Hason fekvésből indulunk, állunk a talajon, tenyerek a törzs mellett. Belégzéssel felemeljük a homlokot, orrot, állat majd a felsőtestet a talajról úgy, hogy hátizomból dolgozunk, a tenyereket csak lazán tartjuk magunk mellett. A hátunkat homorítjuk, nyitjuk a szívet. A matszjászana (hal állás) a háton fekvésben nyitja a mellkast. A hátunkon fekszünk, óvatosan megemeljük a felsőtestet, a kezeinket lefelé néző tenyérrel betesszük a csípő alá, könyököket közelítjük egymáshoz. Könyökünkön és a csípőnkön támaszkodunk. A fejünket lazán visszaengedjük a talajra, de csak a fejünk búbja ér le. Vállakat hátrahúzzuk, domborít a mellkas.

Segít, ha közben behunyjuk a szemünket, és egy zöld fényt képzelünk el a mellkasunk közepére. A szívcsakra kinyílik, alkalmassá válik a szeretet befogadására. Ne feledjük, testünk számára az igazi gyógyszer, ha lelkünk egészséges. A rendszeres gyakorlással nyugodt, harmonikus állapot tartható fent, elérhető a belső béke, amely beindítja a szervezet öngyógyító képességét. Ha önmagunkat megtanuljuk szeretni, akkor nincs többé szükségünk arra, hogy mesterséges örömforrásokat vigyünk be szervezetünkbe cukor formájában. A lelkünk végre megkapja amire szüksége van, így nem kell segélykiáltásokat közvetítenie a testen keresztül. Az energiablokkok feloldódnak, a szervezetnek többé nem lesz szüksége arra, hogy védekezzen és páncélt vonjon maga köré. Biztonságban leszünk. Temérdek szeretet vesz körül, annyi, amennyit csak szeretnénk. Az óceánból bármennyi vizet kimerhetünk egy vödörrel, az csak óceán marad. Átérezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül. Pfeffer Kinga


A FEJEDELMI ÉTELFUTÁR 47

www.nomadetel.hu

A cég tulajdonosai a dömping pizzériák alternatívájaként szerettek volna valami egyedit létrehozni. Céljuk az, hogy a nomád gasztronómia fölélesztésével olyan ételeket kínáljanak, amelyek minőségi, száz százalékig magyar, őstermelőktől beszerzett, egészséges alapanyagokból készülnek, nem tartalmaznak mesterséges adalékokat, színezékeket, tartósítószereket és ízfokozókat. Ezért a Nomád Ételfutár szakácsai az ország legrégebbi malmából, a Szabó Malomból származó teljes kiőrlésű lisztet, bio alapanyagokat, kölest, hajdinát vagy juhtúrót használnak a sütés-főzés során. De olyan különlegességeket is megtalálhatunk az étlapon töltelékként vagy feltétként, mint a szarvas-, és szürkemarhakolbász, a kecskesajt, vagy a szarvasgombaolaj. Az ételek nevei is a honfoglalás korát idézik. A kenyérlángosok között például van Csodaszarvas, Öreg puszta, Szép Tüzek lángja vagy Jó szél fúvása, mind más-más feltéttel. Különlegessége még ezeknek a töki pomposoknak, hogy nem a különböző rendezvényeken megszokott négyszögletes formában árulják őket, hanem mint a pizzát, kereken, ugyanis a kenyér minden nép kultúrájában isteni ajándéknak számított régen, és ennek szimbólumaként jelent meg a Napra vagy Holdra emlékeztető forma.


fotók: BlumenBiene

48 GYÓGYNÖVÉNY


49

A SOKSZÍNŰ BODZA A gyógynövények sok ember életét mentették és hosszabbították már meg a történelem során, ezért nem meglepő, hogy napjainkban ismét visszatérünk ehhez a természetes, kemikáliáktól mentes gyógymódhoz. Egyik legelterjedtebb gyógynövényünk a Bodza. Népszerűségét és hosszú időkre visszanyúló történelmét mi sem bizonyítja jobban, mint a hozzá fűződő számos legenda. Olyan, mint hogy a bodzát nem szabad ház mellé ültetni, mert belecsap a villám, vagy, hogy a bodzaág ólban való elhelyezése megvédi háziállatunkat a vésztől. A régi idők meséje szerint a bodza a boszorkányok jelképe, melynek fájából készült a varázspálca. Még a Harry Potter 7. részében (Harry Potter és a Halál ereklyéi) szereplő Pálcák Ura, minden idők leghatalmasabb varázspálcája is bodzából készült. Más legenda arról szól, hogy a bodzafát tündérek lakják, ezért kivágásakor énekelni kell, hogy a tündérek még időben el tudjanak menekülni, de legjobb a bodzát ki sem vágni, mert védi a házat a gonosz szellemektől, viszont a fájából készült bölcsőben elsorvad a gyermek. 1500 méter tengerszint feletti magasságig megnő, 3 - 10 méter magas, terebélyes bokor vagy fa formájában. A törzs alján a kéreg világosbarna, a felső részen pedig szürkés-fehér színű. A sötétzöld színű levelek egymással szemben helyezkednek el, kihegyesedők és finoman fogazottak. A fehéres-sárgás virágok bogyós gyümölccsé fejlődnek, melyek előbb zöld színűek, később vöröses-barnák, végül fényes fekete színűek lesznek. Korábban minden részét - virágját, termését, levelét, kérgét és gyökerét - használták. Hangszert, föld-

műveléshez szükséges eszközöket készítettek belőle és a népi gyógyításban is számos módon alkalmazták. Virágja vízhajtó, lázcsillapító, emésztést elősegítő, köhögéscsillapító hatású. A kellemes illatú szárított virágból készül jóízű, finom teája, melyet megfázásra, hörghurutra, izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként használunk. Nátha esetén napi 2-3 csészével ihatunk, amilyen forrón csak lehetséges. Hatékonyságát növeli, ha forró lábfürdővel egészítjük ki a kúrát. Lefekvés előtt jó meleg vízben áztassuk lábunkat, közben forró bodzateát kortyolgatva, majd azonnal bújjunk ágyba. Ilyen módon „kiizzadjuk a náthát”, azaz méregtelenítjük szervezetünket, meggyorsítjuk a gyógyulást. Orrdugulás, köhögés esetén inhalálni is lehet teájával, kiválóan tisztítja a légutakat, oldja a lerakódást, köptető hatása van. A bodzateának testsúlycsökkentő tulajdonsága is ismert. Ha erre használjuk, napi 5 csészével érdemes meginni belőle legalább egy hónapon át, míg a kívánt testsúlyt el nem érjük. A friss bodzahajtás erős hashajtó. A bogyókból készített lekvár és szörp is enyhe hashajtó, vizelethajtó. Használják még vértisztításra, fülfájásra, rekedtségre. A leveléből készült tea reumás bántalmakra nagyszerű gyógyír. A gyümölcs friss leve vagy a belőle készült lekvár bizonyítottan kitűnő szer a TBC gyógyítására.


50 GYÓGYNÖVÉNY lyen céllal vesszük magunkhoz az anyagot! Ezzel irányítjuk a kívánt hatásmechanizmust, és annak teljes bioenergetikai információja felhasználásra kerül szervezetünkben. A gyógynövények gyógyászati célra történő felhasználása előtt minden esetben kérje ki gyógyszerésze, kezelőorvosa tanácsát, mert ők az állapotának, korának, gyógyszerszedési szokásainak ismeretében egyénre szabott tanácsot tudnak adni az alkalmazható növényi eredetű készítményekkel kapcsolatban! A fentiek ismeretében mutatunk néhány elkészítési módot, hogy a bodzáról ezentúl ne csak a tea és a szörp jusson eszünkbe. Bodzavirág bólé: 10 db frissen szedett egészséges bodzavirág, 1 csokor menta, 1 karikára vágott citrom, 3 citrom leve, 20 dkg cukor vagy méz. A hozzávalókat egy liter vízben összekeverjük, és szobahőmérsékleten 24 órát érleljük. Leszűrjük, és hűtőben vagy más hűvös helyen pihenni hagyjuk. Közvetlenül fogyasztás előtt felöntjük 1-1 üveg hideg fehérborral és pezsgővel.

A bodzafa kérge purgáló, féreghajtó hatású. Bogyójából bort és pálinkát készítenek. Olyan fertőzések tisztításában is alkalmazzák, mint a pattanások, kelések és bőrkiütések. Magas vitamintartalma van, folsavat, ásványi anyagokat, vasat, káliumot, kalciumot, foszfort, magnéziumot és antocianin flavonoidokat is tartalmaz, melyek ismertek a szabad gyökök semlegesítési tevékenységeikről az egész keringési rendszerben. Egyéb ismert hatóanyagok a virágjában: káliumsók, izzasztó glikozida, rutin, illóolaj,

quercetin, nyálka, cukor, csersav, gyanta, kolin, szambunigrin kéksavglikozida, emulzinenzim, szaponin, flavonoid. Bogyójában pedig gyümölcssav, B-, C-, I-, A-vitamin, cukor, cseranyag, illóolaj, antociánfesték, folsav található. Levele cseranyagot, gyantát, szambucin-alkaloidát, szambunigrin kéksavat és A-provitamint tartalmaz. Mielőtt elfogyasztjuk a bodzából készült teát, lekvárt, szörpöt vagy lábfürdőt veszünk, mindig tudatosítsuk magunkban, hogy mi-

Bodzavirág ecet: gy széles szájú üveget megtöltünk bodzavirággal, és teljesen felöntjük fehérborecettel. Gondosan lezárjuk és 2-3 hétre hűvös, száraz és sötét helyen tároljuk. Átszűrjük egy másik üvegbe. Salátákhoz használhatjuk. Bodzakocsonya: 1 kg megtisztított bodza bogyót vízzel leöntve főzzük egészen addig, míg a szemek szétfőnek. Áttörtjük, megmérjük, és minden áttört 5 dl mellé 80 dkg cukrot adunk. Addig főzzük, amíg a tányérra csöppentve azonnal megkocsonyásodik. Üvegekbe töltjük, és száraz gőzbe tesszük. W.A.


51

A St.Graal különlegesen tiszta, 6-8 millió éves, teljesen zárt, civilizációs szennyeződésektől mentes, nemzetközileg is védett vízadó rétegből fakadó természetesen lúgos forrásvíz. Lúgossága (pH) 8,3, megegyezik az ősóceánok és a magzatvíz kémhatásával , mellyel őrzi ezek életteremtő erejét, és titkát. Jellemző összetevők: Nátrium(Na) :18,1mg/l; Kalcium(Ca):28,1mg/l; Magnézium(Mg):5,7mg/l; Kálium(K) :0,6mg/l; Klorid(Cl):3.0mg/l;Hidrogén-karbonát(HCO3):165mg/l; Össz. keménység 52 CaOmg/l Összes oldott ásványi anyag tartalom: 232mg/l; pH: 8,3. A modern étkezési szokások kedvezőtlen irányban tolják el a szervezet savbázis egyensúlyát, mely hosszú távon különböző egészségügyi problémákhoz vezet. pl: cukorbetegség, magas vérnyomás, krónikus vesebetegség, daganatos megbetegedések stb. A St. Graal természetes lúgosságának és rendkívül alacsony ásványanyag tartalmának köszönhetően nem terheli a szervezetet, többszörösen hidratál, természetes oldott oxigén tartalma sejtszinten energizál, erősíti az immunrendszert és véd az elsavasodástól. A St. Graal ásványvíz egyedülálló tulajdonságai (kémiai összetevői mellett) relatíve alacsonyabb deutérium tartalommal bír. Így ez a víz magában hordozza a - szakirodalomból ismert - csökkentett deutérium tartalmú vizek élettani hatását. A Kft ez év tavaszán kezdte meg e különlegesen tiszta és kiváló paraméterekkel rendelkező, prémium minőségű forrásvíz palackozását. Az üzem Magyarország délnyugati csücskében, a magyar-szlovén határ mentén, Külsősárd területén található. Magyarországon, jelenleg most folyik a termék piaci bevezetése. Megrendelhető: E-mail: gezabeko@gmail.com Tel.: 06-70-6290-290 Legkisebb megrendelhető mennyiség: 1 raklap, kiszállítva Budapest területén: 540 Ft+Áfa. Telephelyi ár (Bp. X., Maglódi út 16.) : 450 Ft+Áfa A 19 l-es kiszerelésű palack megrendelhető: http://www.vizbolt.hu/ oldalon szereplő elérhetőségen. A St.Graal megfelel a legmagasabb élelmiszer biztonsági követelményeknek a zártrendszeri, elkülönített palackozásnak köszönhetően. Minden korosztály számára rendszeres fogyasztásra ajánlott.

St. Graal az egészséges víz! Palackozza: Kistari-fa Kft 8978 Külsősárd Táltos u.1. www.stgraal.hu


52 BEMUTATKOZÁS

„Józsi bácsi” születése…


53 Harmincévnyi külső keresgélés után jöttem rá, hogy a válaszokat nem a világ fogja megadni. Illetve ha ezt a szót abban az értelemben használom, mint “fény” vagy “világosság”, akkor talán mégis. Azonban ez elsősorban az a világosság, ami annak hatására jelenik meg odabent (tudod, az az AHA élmény, amikor “felkapcsolják a villanyt”), hogy az ún. felettes énem folyamatosan kérdéseket tesz fel az elmém börtönében élő lénynek, s ha a jó válaszokat kapok, akkor elérkezem a megértésig. Ehhez azonban folyamatosan kérdéseket érdemes feltenni. Szoktam mondani, hogy aki nem tesz fel kérdéseket, az nem kíváncsi válaszokra. A “lázadás” ott kezdődött, hogy nem elégedtem meg az elfogadott világképpel. Amit az oktatási rendszer, a normálisnak tartott társadalom igazságnak vél, az számomra harmatgyenge magyarázattal szolgált arra az egyszerű kérdésre vonatkozólag, hogy ki a fene is vagyok én. Megszületünk, iskolába járunk, dolgozunk, gyereket nemzünk, megöregszünk és irány a koporsó. A materializmus “vallása” ugyanis ezt veri belénk. Nincs lélek, az ember egy állat, a halál megsemmisülés. De ez kevés. Mi értelme bárminek, ha ez az igazság? Viszont ha nem ez az igazság, akkor mi módon kerülhetek közelebb ahhoz, ami tényleg igaz? Mit lenne jó meglátnom önmagamban, vagy milyen önhazugságot kell lelepleznem ahhoz, hogy esélyem legyen a valódi válaszokra? Az egyik legfontosabb felismerésem az volt, hogy a világ leszarja (sic), hogy én élek vagy halok. Egopusztító érzés ezzel szembesülni, de valójában ez a helyzet. Néhány hozzám közel álló ember, mint pl. a család, közeli barátok számára fontos, hogy létezem - elsősorban azért, ami belőlem kiárad energiacsomag (szeretet) gyanánt -, de az engem nem ismerő külvilág számára ez csak annyira érdekes, hogy mennyivel tudok én hozzájárulni a bennem lévő informáci-

ókkal, odafigyeléssel és szeretettel ahhoz, hogy a „befogadók” élete örömtelibb, könnyebb, értelmesebb legyen. Ennek jó példája ez a magazin is. A létjogosultságát az adja meg, hogy energiát áramoltat az olvasó irányába. A létezésem értelmét a külvilág számára tehát az adja meg, hogy mennyit tudok önmagamból adni. Ez, jóllehet, csak az első lépés. A második lépés az önmagammal szembeni igazság megtalálása. Hiába adok én a világnak önmagamból, ha a tevékenységemet nem hatja át a szeretet. Amikor szívből munkálkodom, akkor a szív rezgései határozzák meg a végeredményt, amikor elméből, akkor pedig az agy rezgései. A kettő közötti

különbség megértéséhez elég két olyan emberrel beszélni, akik közül az egyik napi tevékenységnek motivációja nem a pénz (hanem a “flow” élményben történő teremtés, aminek mellesleg elkerülhetetlen következménye lesz a pénz is), a másiknak meg elsősorban a pénz a lényeg és nem számít az eszköz, amivel ezt eléri. Az első önmagával őszinteségben, igazságban él, a második pedig hazugságban és megfelelésben. Hiába a megvásárolt boldogság, ha nem “rezgek” egy hullámhos�szon azzal, amivé a teremtő tevékenységem során válok. Voltam már mindkét oldalon, saját bőrömön éreztem (megvan a tapasztalás emlékezete!), hogy mekkora


54 BEMUTATKOZÁS

a különbség. A felismerés második lépcsőfoka tehát az, hogy a létezés értelmét számomra az adja meg, hogy mennyire vagyok igaz önmagammal szemben. Ezt minden ember tudja. (Aki pedig nem tudja, az jó esetben észreveszi akkor, amikor beteg lesz, vagy amikor a halálos ágyán a “dimenzióugrás” előtt belenéz a “visszapillantó tükörbe”.) A megértéshez való eljutás persze mindenkinek más úton történik meg. Sokak számára az értelem kinyílásától kezdődő időszak intenzív önvizsgálata és az előttünk járt bölcs avatárok intelmeinek követése, mások számára a fizikai tapasztalatszerzés a megértésre irányuló vágyakozás kiváltó élménye. Én az utóbbi csoportba tartozom. Nálam a kiváltó élmény az volt, hogy 30 éves koromra beutaztam a fél világot és így megláttam azt, hogy az egyébként csodálatos és varázslatos világunk tele van szerencsétlenséggel és boldogtalansággal

is(!), mert (sajnos) mindannyiunkat konformizmusra nevelnek. Ha nem lógsz ki a sorból, akkor nem érhet fájdalom. Szomorú hazugság ez, mert a világ pont a sorból kilógóktól megy előre (megjegyzem: „jó” és „rossz” irányba egyaránt). Az elmaradottabbnak nevezett országokban is azért nagyobb a látszólagos boldogság, mert ők tudatlanságban és információhiányban nőnek fel, így még arról sincs fogalmuk, hogy mire vágyakozhatnának. Sok kísérlet bizonyítja, hogy az ilyen emberek jelentős részét is rendkívül könnyű kibillenteni a vélt boldogság érzetéből, ha megbirizgálják az egójukat némi talmi csillogással.

Hogy ez mit jelent? Amikor beszélek, teremtek. Amikor dolgozom, teremtek. Azzal, hogy vagyok és hatok a világra, teremtek. Ha a vanságom (létezésem) igazságból születik, a teremtés igaz lesz. Ha (ön)hazugságból, átverésből, megtévesztésből, mások jó szándékán és eszén való túljárásból akkor pedig ezen minőségek tükörképe ragyog rám, amiről mellesleg a valódi énem tudja, hogy hamisságból vannak, s így azt kapom ajándékba, hogy önmagam ellen élhetek belső béke nélkül. Több alkalommal is volt alkalmam megtapasztalni ezt az állapotot, és igen kijózanító élményként hatott rám. :)

A fizikai tapasztalataim eredményeként megszületett legfontosabb célkitűzésem az lett, hogy megértsem a legtöbbször irracionálisan működő egómat, mely az öröm elnyeréséért még az önhazugságok tömkelegére is képes. :)

Ebből a szándékból született a “Józsi bácsi” gondolatai a világról… c. blog, amely a személyes útkeresésemről szól oly módon, hogy az olvasóim is gazdagodhassanak általa.

Az elmúlt 7-8 évem folyamatosan ennek a célnak a szolgálatában telik. Jelenleg úgy érzem, hogy a megértés első állomása akkor jött el, amikor rájöttem, hogy a korlátlan lehetőségek birtokában is csak olyan utat vagyok hajlandó választani, amelyen járva önmagammal szemben őszinte maradok, s amely a szellemi törvények, az abszolútum igazságaival sem megy szembe. Ez a kettő dolog ugyanis együtt jár.

Mindezek mellett mivel az élet, a társadalom működése és a fejlődésnek nevezett folyamatos változás egy nagyon sok összetevős egyenlet, melyben a különböző ismeretlenek minősége tudatosság nélkül nem megismerhető, ezért úgy döntöttem, hogy felfedezőútra indulok és minden olyan ös�szefüggést egy-egy gondolatcsokorba (blogbejegyzésbe) foglalok, amely az informatív jellegén túl a bennem lévő ellentmondásokra is rávilágít. Ha ugyanis fény jut az önmagam egyenletébe, előbb-utóbb minden a helyére kerül.

Mottóm: Beszélj olyan egyszerűen, hogy még a kocsmázós Józsi bácsi is megértse. A világ szerintem azáltal fog megváltozni, hogy egy nyelven érzünk(!) mindannyian. Szeretettel: Sárecz Iván “Józsi bácsi” www.ivi.hu


55


56 VERS

Kimentem az erdőbe látni csodát, És megtaláltam! Egy sziklaszilárdan álló, lombos fát! Erős gyökerek kapaszkodtak a földbe, Széles törzse magasodott, Ágai szinte felnyúltak az Égbe. Erőtől duzzadó energia, tapasztalat, Megannyi megpróbáltatás, Léte meghatározó, egyedi, csodás! Kérge megsérült már számtalanszor, ágai is letörtek, Mégsem döntött úgy: akkor nem rügyezik többet. Kiállta az élet viharait, És megőrizte a fejlődés magvait. Szilárdságából semmit sem veszített, Gyökereiben az élet megállíthatatlanul csörgedezett. Új rügyeket hozott, Új leveleket hordozott. Gond nélkül vált meg a régitől, Hullottak a levelek, Lombja szelíden susogja: „Ti is így éljetek, emberek! Ne ragaszkodjatok, ne irányítsatok, Adjátok meg magatok! Elhullik, mi nem értetek van már, Egy új élet rátok is vár. Ciklusok, természetes változások, Nyújtsátok ki ti is karotok! Öleljétek magatokhoz az életet, Fogadjátok be a szeretetet!” Kedvenc fám csak áll az erdőben rendületlenül, Tán nem is tudja, átszállt belém ez az erő! Csodálva nézem erejét és kitartását, Szívemben hallom gyengéd mosolygását. Nem érti a gondolatok sokaságát, Ő csak teszi a dolgát. Természetes, egyszerű ez a törvény, Mikor törzsét ölelem, Magával ragad az örvény. Behunyom szemem, sóhajtok lassan, Kifújom a régit, mi nem engedi, hogy szabadulhassam. Megújulok, érzem az új szárnyalását, A földi energia égig törő kirobbanását. Föld gyermeke vagyok, tisztán látom törvényeit, Emberi elme okozza életünk gyötrelmeit. Köszönöm Fácska a tanításod, Mikor otthonomban vagyok Még mindig érzem a kedves, szelíd mosolyod. Dobiné Olasz-Papp Nóra A szerző hozzájárulása nélkül semmilyen formában fel nem használható a mű.

fotó: Krappweis

Fa az erdőben


57

Szeretet Szeretet a mélyben, Szeretet a felszínen, Szeretet a földön, Szeretet az égben. Szeretünk, lágyulunk, Kezünk melegével gyengéden szorítunk. Árad az adni akarás, Áramlik a kapni vágyás. Adni szívből csak úgy tudunk, Ha magunktól szeretetet sokat kapunk. Enélkül, mit adunk nem hiteles, A felszín mögé tekinteni most is érdemes. A szeretet belülről fakad, Magadnak s magadból adod, Ne sajnáld magadtól, Vissza is csak így kapod! Nézz gyermeked őszinte szemébe, Szinte szerelmes beléd s az életbe! Rajongj Te is gyermekien újra, Azonnal fellazul szíved megkeményedett burka! Szeress, lágyulj, légy gyengéd, Sírj, nevess, élj, Az Isten tökéletes életet tett eléd! Ha szenvedsz is, fájdalom gyötör, Érted van, s nyomában ott van a gyönyör! Néha küzdeni kell, de legnagyobb fegyvered a szeretet, Erőd így teljes, az akadályokat csak így veheted. Győztes vagy mindig minden helyzetben, Mert kifogyhatatlan szeretet lángol a szívedben! Dobiné Olasz-Papp Nóra

fotó: Kaniths

A szerző hozzájárulása nélkül semmilyen formában fel nem használható a mű.


58 TÖRTÉNET

FELOLDÓDÁS Lassan rajzolódtak ki a szoba körvonalai előttem. A helyiséget egyszerűen rendezték be, de színei kellemes hangulatot varázsoltak. A falak halványzöld derengése megnyugtatott. A földön mályvaszín szőnyegek, ügyes kezek munkáját dicsérték, és friss vibrálást árasztottak. A könyvespolcok, súlyos bőrkötéses alakban viselték a tudás nemes terhét. Egy antik íróasztal az ablak alatt várta gazdáját. Én egy kényelmes fotelben ültem és nem tudtam, hogy miért. Nem tudtam hol vagyok és azt sem, hogyan kerültem ide. Ám ennél kellemetlenebb felismerés is várt még rám: a nevemet sem tudtam, sőt azt sem, hogy ki vagyok. Nem emlékeztem semmire. Semmire az égvilágon. Különös érzés volt. Először talán még izgalmas is, de mint egy kígyó egyre csak tekeredett felém és rám, egyre közelebb, és minél közelebb került hozzám, annál félelmetesebbnek tűnt. Már éppen kezdtem pánikba esni, amikor egy hangot hallottam. Arra fordítottam a tekintetem. Egy ember ült az egyik sarokban egy széken. Furcsa – gondoltam – eddig észre sem vettem. – Ne engedd, hogy a félelem úrrá legyen feletted! Idős férfi volt, bár a korát nem tudtam volna jól megtippelni. Hangja nyugodt volt és határozott. Soha életemben nem láttam, vagy legalábbis nem emlékeztem rá. Ami nem különösebben csodálnivaló, mert egyetlen emlékem sem maradt. Szó szerint, az a szoba lett az univerzumom. Minden más csupán lehetőségként létezett. – Ki vagy – kérdeztem óvatosan, és különös érzéssel töltött el a saját hangom, ami szintén új élmény volt új életemben – és mi történt velem, hogy kerültem ide? – Hogy én ki vagyok, az nem fontos. – zárta le a kérdésem egyik felét az idegen – Segítségért jöttél hozzám. – folytatta egyszerűen. – Segítségért? – csodálkoztam. – Miféle segítségért? – Nehéz volt a lelked, amikor felkerestél, és mindenképpen tudni akartad a választ egy kérdésedre. Próbáltam visszaemlékezni. Kerestem egy foszlányt, egy képet, egy hangot, bármit, ami közelebb vihetne ennek a lehetetlen helyzetnek a megértéséhez, de semmit nem találtam. Az elmém olyan üres volt, mint egy kiszáradt kút. – Valóban? – Úgy tűnt ezen a nyomon érdemes elindulnom – és mi volt ez a kérdés?

fotó: Ian Munroe

Az idegen felvonta dús szemöldökét és néhány másodpercig hallgatott. Tekintete békés volt és titokzatos. – Arra neked kell rájönnöd – szólt végül és nekem úgy tűnt, hogy remekül szórakozik. Ez felbosszantott. Kíváncsi lennék, fordított esetben mennyire lenne tréfás kedvében.


59 – Ez az a nagy „segítség” amiért felkerestelek volna? – nem spóroltam a gúnyos hangsúllyal, ám ez nem tett rá semmilyen hatást. – Ó nem – válaszolta vidáman – azon már túl vagyunk. – És mi volt az, ha szabad tudnom? – érdeklődtem még mindig füstölögve. – Elvettem az emlékeidet! – Micsoda? – nyögtem hitetlenkedve – Miért tettél ilyet? – Mert abban a formában, ahogyan te őrzöd az őket, semmi haszna. Csak megmérgez téged. Elcsuklott a válasz a torkomban. Ez az ember elvette mindem, koldussá tett és ebben még perverz örömét is leli?! Elvette az emlékeimet. Ezt meg, hogy értsem? Hipnózis? Biztosan az, vagy valami spiritiszta trükk, valami woodoo szertartás. Ki ez az ember valójában és mit akar? Az emlékeimet akarom! Újra éreztem a kétségbeesés kígyóját felébredni. Éhes volt és felém kúszott, hogy falatozzon belőlem. Ám az öreg újra megakadályozta. – Ne töprengj értelmetlen dolgokon – megint határozott volt, de most már erélyes is – nincs időm a bárgyúságaidra. Ne keresd a történetedet, mert abban csak a tört énedet találod meg. Elválasztott maradsz és kétségbe esett. Csak az emlékeidet vettem el. Ez nem old meg semmit, csupán megkönnyíti a dolgodat. A reakcióid megmaradtak. Légy úrrá felettük. A kérdésedet találd meg. Akkor megkapod a választ is hozzá. És akkor – felemelte az ujját a levegőbe, én pedig mint egy engedelmes kutya követtem a tekintetemmel – visszakapod az életed is! Rendben, szót fogadok – gondoltam magamban, és ezzel úgy éreztem, ki is léptem a szokásos reakciómból – úgysem tűnt semmi más megoldás értelmesnek. Erőteljesen koncentráltam befelé. Miféle tanácsért jöhettem ehhez az emberhez? Kérdések százai cikáztak bennem, de egyik sem vert olyan mélyen gyökeret, hogy akár egy másodpercig is igaznak tűnjön. Melegem lett az erőlködéstől, és verejték öntötte el a testem. A gondolatok zúgó folyama, dübörgő vízeséssé vadult a fejemben, ami már nem bírta a nyomást és éles fájdalommal jelezte: hamarosan feladja a harcot. Az öreg, mintha olvasott volna a gondolataimban, megint szólt hozzám. – Ne erőlködj, ne akarj –éreztem, hogy segíteni próbál – add fel! Ez annyit jelent, hogy ne te akarj ráébredni, hanem feladod. Add felfelé! Hangját már csak tompán érzékeltem, mintha egy üvegbúra belsejében lennék, Micsoda? Felfelé adjam? Kissé extatikus állapotba kerültem az erőfeszítéseim hatására. Felfelé? Kinek, talán magának Istennek? És akkor megtörtént. Leállt az elmém. Vibráló ürességben találtam magam. Kitörlődött belőlem minden akarás, szándék, gondolat és érzelem. Ekkor, mint egy jutalom kiáradt belőlem a kérdésem, amivel érkeztem: Ki vagyok valójában? És ekkor, mint egy kegyelem, belém áradt a válasz, de már nem szavak formájában. Tekintetem az idegenre siklott, arcán derűs mosoly jelent meg. Ez a mosoly, egy végtelen másodpercig élesen élt a retinámban, azután feloldódott bennem. És szépen sorban feloldódott minden. A formák, a színek, a hangok. Végül én magam is feloldódtam. Miben? A jelenben. Megszűnt az én, aki próbálta megérteni a világot és a körülötte lévő dolgokat, és aki feltette a kérdését. Átélő lettem. Része az egésznek és egyben maga az egész. Én voltam a zöld a falakon, a mályva a szőnyegben, a fény a szobában. De én voltam a fal, a szőnyeg és a szoba is. Én voltam a fotel, amiben ültem, és az idegen, aki nem volt többé idegen. Csak voltam. Boldogság hulláma öntött el, és felnevettem. Nevettem, és ezzel a nevetéssel beáradtam mindenhová, kitöltöttem mindent. Könnyű voltam, határtalan és boldog. Időben nem tudnám meghatározni, hogy meddig tartott ez az állapot, mielőtt visszatértek az emlékeim. Eszembe jutott a múltam. Hogy hol születtem, kik a szüleim, hogy hívnak, milyen iskolákba jártam, mi a munkám, kiket szeretek, mi a kedvenc ételem, és hol szoktam vásárolni. Minden emlék visszatért. De már nem határozott meg. Békességre leltem. Történjék bármi, ehhez a békességhez mindig visszatérhetek. Felálltam és odasétáltam az emberhez, akinek már tudtam a nevét, de azt is tudtam, hogy ez már nem olyan fontos. Megöleltem és csak ennyit mondtam: – Köszönöm. – Magadnak köszönd – mosolygott szelíden. Mélyen a szemébe néztem. Én is mosolyogtam. – Éppen ezt teszem!!! S.K.


60 ALTERNATÍV ÉPÍTKEZÉS

Ingyen élet és az

fotók: earthwornsoles, geolocation.ws, brittanysbest

Earthship Ingyen Élet. Létezik ez egyáltalán? Vagy ez is csak egy téveszme, egy csalogató propaganda? Nem, az ingyen élet valóban nem létezik, hisz minden, amit ebben az irányban teszünk lépést ugyanúgy, mint a fizikai munka, a tárgyi eszközök, bevitt energia melyek mind-mind pénzben mérhetőek ledöntik az ingyen szó értelmét. Viszont lehet rá törekedni, hogy ezek a bevitt források minimalizálhatóak legyenek.


61 Gondoljunk csak bele, hogy men�nyiből lehet ma egy a ”minden” igényt kielégítő családi házat venni, esetleg építeni? 20 millió? 50 millió? 100millió? Ezt mennyi idő alatt keresed meg? Mennyire fogja az igényeidet kielégíteni? Mennyire lehet egy kész házat az igényeid megváltozásához hozzá alakítani? Mennyi lehet ennek a háznak a fenntartási költsége? Mennyi az élettartamuk? Milyen időközönként kell a házadon olyan javításokat felújításokat végezni, amik a folyamatos minimális szinten tartáshoz szükséges? A víz, csatorna, gáz, villany, fűtés során felhasznált anyagok mekkora ökológiai lábnyommal rendelkeznek? Az elhasználódott anyagok, hulladékok mennyire terhelik meg környezetünket? Mennyire környezetbarátok, mennyire használhatóak fel esetleg újra? Hisz egy a maga és a föld jövőjére kicsit is adó ember ezeket mind számításba veszi. Igaz a fenti árak függnek az országtól és annak áraitól, éghajlati övtől, munkaerő árától, stb. Azt mondod, hogy az ilyen ingatlanokat csak tehetősebb réteg engedheti meg magának? Nem! Akár neked is lehet ilyen. Mit szólnál hozzá, ha a fenti árakat elosztanánk kb. 10-el? Azt mondod lehetetlen? Én azt mondom Earthship! :) Na, de mi is az Earthship? Az Earthship, magát és a benne lakókat szinte teljesen fenntartó épület. Ez egy új technológia?- kérdezhetnéd. Nem, a technológia már nem új keletű, megközelítőleg 35 éves. Egy Mike Reynolds nevezetű úr találta ki és valósította meg Új Mexikóban, Tao megyében. A koncepció, hogy helyben, olcsón elérhető anyagokból építkezzünk. Minimális környezeti terheléssel jár mind a felépítése mind a használata során. Közműveket nem igényel, minden szolgáltatását maga állítja elő, ezért is önellátó. Villamos energia napcellákból és szélkerékből, csapadékvíz gyűjtés, szürke és fekete-víz kezelés. Saját ciszterna, emésztő és komposztáló. Ingyen klíma. Konyhakert a lakásban. Ingyen világítás

nagyméretű francia-ablakoknak köszönhetően, de mélyebben is jó segítség lehet a könnyen kezelhető tetőablak(ok). Építőanyagok tekintetében élenjár az újrafelhasznált anyagok men�nyiségében. Masszív támfalait használt gumiabroncsok teszik szívóssá és tartóssá, amiben-helyben kitermelt föld kap helyet hasonlóképp, mint ükanyáink vályogházai, ami télen meleg nyáron hideg volt. Miért a gumiabroncs? Mert túl termelésünk van belőle, elhelyezésük és-vagy újrafelhasználásúk rengeteg plusz bevitt energiát igényel. Szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Továbbá a közhiedelemmel ellentétben nem veszélyes hulladék. Hisz ebben az esetben nem használhatnák fel gátak építésében, útburkolatokban, és játszótereken burkoló anyagként. Felhasználhatóak továbbá a sörös doboztól a pillepalackig, a üvegpalacktól a törött csempéig. Sok anyag felhasználása során csak a fantázia és a rendelkezésre álló ingyen építőanyagok sokasága és fantáziánk szabhat csak határt. Sajnos Earthship Magyarországon még nem épült, de erre irányuló gondoltatok már gyökeret vertek kis hazánkban is. Erre jó példa a

Pázmándi mesefalu törekvései, mely az újrahasznosításban látta meg a lehetőségeket és óvodát épít a társadalom által felhalmozott hulladékhegyekből, vagy az eredeti ötletet követő ”Earthship Hungary” Facebook csoportja, mely a cikk írása alatt elérte a 3000 rajongót, illetve annak kemény magját az ”Earthship baráti kört”, aminek a tagjai meg is szeretnék építeni a hazai első Földhajóját, melyet remélhetőleg sok másik követ. A csoport kitűzött céljai között szerepel, hogy elterjessze az alternatív építési módokat, a hulladék gazdálkodás ésszerű módjait, az önellátást, és a szolgáltatóktól való függetlenséget úgy, hogy közben összhangban éljünk az élővilággal. Emellett több más öko-építészettel foglalkozó társulással is hasonló elveket vall, melyekben megtalálhatóak a hagyományos magyar építészeteket modernizáló szupervályog építészet, a szalmabála építészet, és a már szintén működő dombházas építési módszerek. Az Earthship olyan mintha ezek az építészeti módok össze lennének gyúrva. Mindenből van belőle egy kicsi. Mégis a kis sárgolyónk túlsó szegletében fejlődött ki teljesen függetlenül. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a fizika törvényei mindenhol érvényesek. Az hogy a föld


62 ALTERNATÍV ÉPÍTKEZÉS laj menti fagy. A Góbi sivatagban -50+60C között ingadozik a hőmérséklet Míg Új Mexikóban, Tao megyében -25 +40C között mozog. Ez kb. megegyezik kis hazánkban tapasztalható hőmérsékleti értékekkel. Ez is bizonyíthatja, hogy életképes egy Earthship koncepció itthon.

helyben megtalálható és nem kell előállítani, az hogy a földnek hőfelvevő és hőtartó képessége van, gondoljunk csak a cserépkályhára vagy nagyszüleink vályogházára. Vagy arra, hogy a szigetelést sok természetes anyag pótolhatja, amelyek felvehetik a versenyt a sok esetben drága és a környezetet károsító mesterséges társaival? Vagy csak arra, hogy mennyi a környezetünkben felhalmozott hulladék. Szemétből várat? – mondhatnátok. Nem a hulladék nem feltétlenül szemét. Hulladék lehet valaminek a maradéka, lehet felesleg, és lehet, hogy eredeti funkcióját már nem tudja betölteni. Innen beszélhetünk hulladék újrahasznosításról. A fentebb említett gumiabroncs semmi esetre sem szemét. Újra fel lehet darálni és újra fel lehet dolgozni. Az újrahasznosított üdítős dobozból újra üdítős vagy egyéb italos dobozt lehet készíteni. Erre vonatkozó megmozdulások eddig is voltak a világon és egyre nagyobb szerepet kell vállalniuk a termék eredeti gyártóinak. De mi a helyzet abban az esetben, ha a hulladékokat eredeti, de már funkcióját vesztett állapotában hasznosítjuk? Nincs újabb energia felhasználás az újrahasznosításhoz, és a falhasznált hulladékkal is egy megvásárolandó terméket pótolunk mellyel újra a fogyasztói- társadalom malmára hajtanánk a vizet.

Az Earthship egyik jellegzetessége, hogy a lakásban egyfajta zöld szigetek vagy zöld folyosó található. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az Earthship belső terét és egy ”télikertet” kereszteznénk. Ez a megoldás több szempontból is előnyős: • a lakásban a szürke víz szűrése megoldott. • folyamatos konyhakertünk lehet akár télen is. • szobanövények elhelyezése állandó • lakásdekorációs szempontból előnyös • a lakás folyamatos oxigén és páratartalom ellátása biztosított, • a zöld növények jótékony hatását az ember lelkének már nem is részletezem. Az Earthshippekbe optimális esetben nem kell klíma se fűtés. Mike Reynolds a saját Earthship-ébe több mint 15 éve költözött, azóta nem fűt be. Van ugyan egy kandallója, de elmondása szerint csak hálaadáskor gyújt be a hangulat miatt. A jó hőszigetelés és hő megtartás miatt nincs szüksége fűtésre. De hisz a sivatagban él oda nem kell Fűtés - mondhatnánk, de téved a kedves olvasó. Az új mexikói sivatag nem összetévesztendő az egyenlítő körüli sivatagokkal. A kalahári sivatagban +50C míg este nem ritka a ta-

A klíma berendezés is sima fizika törvényeken alapul, plusz energia bevitel nélkül. Az Earthship mögött lévő földtömegen keresztül műanyagcsövek vannak keresztül vezetve. A nyáron a tetőablakok kinyitásával a meleg levegő kiáramlik a kismértékű vákuum a legkön�nyebb helyen a föld nagy tömegén keresztül átáramló és eközben lehűlő levegő fogja pótolni. A fizika alap törvényét kihasználva mely szerint a melegebb levegő felfelé áramlik egy természetes és környezetkímélő klímaberendezést kapunk. Teljesítményét a földtömeg és a csőhossz méretezésével meghatározhatjuk, és akár bővíthetjük is. Az Earthship Ápol és eltakar, ahogy koszorús költőnk mondaná. Megvéd, ellát meleggel, fénnyel, élelemmel. Használhatsz követ, fát, földet, vagy egyéb természetes anyagot. Beépíti magába, a gumit, sörös dobozt, üvegpalackot, polisztirolt, vagy más hulladékot mely amúgy csak a környezetet szennyezné, mellesleg az ingyen építőanyag még jobb építőanyag. Megtanít együtt élni a természettel, és jobbá, tisztábbá tenni környezetünket. Ellát élelemmel, és élhetőbb életet biztosít részünkre. Ez az Earthship. Kell-e ennél több? Már csak az ösvényt kell kitaposnunk a jog útvesztőiben, saját tapasztalatokat gyűjteni, felépíteni saját bárkánkat és felébreszteni a rég elmúlt Kaláka szellemét. Ha te is így gondolkodsz közöttünk a helyed. Csatlakozz. :) EarthShip Hungary http://facebook.com/ earthship.hun


63


fotók: Mokra, ivsz.hu

64 OKTATÁS

DIÁKRELAX Sokunkat felcsigázott az a fantasztikus dolog, hogy a diákoknak lehetőségük nyílik a relaxáció elsajátítására iskolai keretek közt, hiszen a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza a Diákrelax programját. Erről beszélgetek Prof. Dr. Bagdy Emőkével, aki ennek a csodás, ám néha küzdelmes folyamat kulcsembere.


65 Mit lehet tudni ennek a munkafolyamatnak a hátteréről? Hogy került bele a relaxáció a NAT-ba? A NAT-Bizottság testületében- melynek én is tagja vagyok- tettem ezt a javaslatot. A testületben a közös gondolkodás keretében még az egyes műveltségi területek gondozására is mód nyílt. Hozzám az életvitel és gyakorlat, valamint a testnevelés területe állt közel, ezért ezt külön figyelemmel kísértem . Ezt abszolút szívesen választottam ki, mert a testnevelés az életvitel műveltségi területtel együtt különösen szívügyem. Ehhez a NAT bizottsághoz kerültek a szakértői javaslattervek. Sok megbeszélés, megvitatás, újabb ötletek és folyamatok vezettek el oda, hogy elkészült egy olyan tervezet, amiben a hagyományos testnevelés mellett korszerű ismeretek, korszerű gyakorlatok is bekerültek. Tehát a hagyományos, mozgásközpontú testnevelés és a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés egészségügyi programjának is megfelelő, pszichoszomatikus összefüggésre koncentráló eljárások és gyakorlatok is benne vannak. Testtudat, testvázlat, testtudatosítás, szenzoros tudatosítás és így került bele a relaxáció is. Szeretném kiemelni Csányi Tamás és Vass Zoltán nevét, akik különösen nagyon nagy munkát végeztek. Mi volt a motivációja ennek az elképzelésnek? Fontos, hogy a gyerekeink megtanuljanak relaxálni, meditálni, imaginálni, használni mindazokat a készségeket, amelyeket korán kell kialakítani, hogy legyen tudásuk önmagukról, testi állapotaikról, az érzések által okozott működésváltozásokról, legyen testtudatosságuk, és legyenek képesek önszabályozó stressz kezelésre. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület vezetőségével együtt kidolgoztuk az életkori jellemzőkhöz adaptálható „belvilág tudatosító és szabályozó műveletrendszert”. Magyarországon a mi egyesületünk rendelkezik ezen módszerek tanítására szakmai jogosítványokkal. Milyen szempontok alapján lett kidogozva a program? Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban? Részletesen kidolgoztuk 12 osztály anyagát, első osztálytól 18 éves korig, adott korosztálynak megfelelően. Alsó tagozatban főleg, de hát gyerekeknél eleve játékosságról beszélünk. Első osztályban például a foglalkozás napi 10 percet jelent, játék, mozgás, mese megjelenítése, stb. olyan mozgáselemeket tanítunk, amelyek reflexes relaxációt hoznak létre a gyermekben. A felső tagozatban heti 30 percet kértünk a testnevelés öt órájából, itt már az alapvető relaxációs módszereket megtanítjuk, begyakoroljuk, a stresszkezelés legfontosabb technikáit is átadjuk. A 14-18 évesek már imaginálnak, meditálnak, az önszabályozás magasiskolájába járnak majd.

Jelenleg hány iskolát érint a Diákrelax program? 2012 őszétől, ettől a tanévtől el kellett kezdeni a NAT testnevelés és sport műveltségterület tantárgy előírásaiban foglaltak megvalósítását, az iskola rendszer 1., 5., és 9.évfolyamában. Még nem terjedt el eléggé, mert a kerettanterv nem adott kijelölt, megszabott időkeretet hozzá, így sok helyütt nem tudják, hová tegyék a tanításban. Noha már van tudományos hatásvizsgálat is, egy csepeli iskolában vizsgáltuk meg egyetlen módszernek, az autogén tréningnek a hatékonyságát. Nagyon jó eredmény mutatkozott a szorongás és agresszivitás csökkentésére vonatkozóan. Folyamatosan keressük azokat a helyeket, ahol bevezetik és alkalmazzák az első osztálytól kezdve. Készítettünk egy filmet a relaxáció különféle módszereiről, ez megtekinthető a honlapunkon, www.relaxacio.hu, diákrelax témánál. Terjesztjük, sok emberhez eljutunk, a filmet különösen ajánljuk, mindenképp érdemes megnézni! Milyen reakciókra lehet számítani, például a pedagógusok körében? Nagy tájékozódó munkát csináltunk. Székesfehérvár és környékén ill. Győr és környékén készítettünk pedagógusokkal interjút, mi a véleményük a diák relaxációról?A vélemények nagy szórást mutattak: volt, aki a relaxációt már beépítette saját életébe saját problémák miatt, egyetért a kezdeményezéssel, míg más nem hallott még a relaxációról, nehezen tudja elképzelni ennek bevezetését a napi gyakorlatba. Többen készen állnának a tanítására, alkalmazására. Ehhez azonban meg kell tanulni a kollégáknak is a relaxációt. Én nagyon bizakodó vagyok és amúgy is optimistának tartom magam. A Relaxációs Egyesület néhány évvel ezelőtt megnyert egy pályázatot, aminek köszönhetően Kalocsán és Homokmégyen az összes pedagógust tanítottuk relaxációra. Nagy projekt volt és nagyon hatékony. Tudományos munka készült belőle. Nem kétséges, hogy egyszerű, de nagyon hatékony eljárásokról van szó. Hogyan szerezhetnek kompetenciát a pedagógusok a relaxáció oktatásához? Létrehoztunk egy akkreditált képzést pedagógusoknak, ami egy 2x30 órás képzés. Alapos, jól megtanulható anyag ez. Megtanulnak mindent, ami nélkülözhetetlen a relaxáció oktatáshoz: attitűd, mozgásformák, reflexformák és 30 óra gyakorlat is van benne. Persze, a saját élmény is nagyon fontos!Az első harminc órában megtanítjuk a módszereket, a második harmincban ezek tanításának módját és ezt követi az ellenőrzött alkalmazás, a szupervíziós szakasz. Mindenkinek segítünk, aki szeretné elsajátítani.


66 OKTATÁS rendszeresen, pontos időrendben alkalmazzuk. Nem a ráfordítási idő mennyisége fontos, hanem a rendszeresség. A meditáció, azaz a belső folyamatokra figyelés és elmélyülés is rendkívül hatékony. Nemrégiben egy magyar kutatásban, amit Falus András genetikus professzor és Salavecz Gyöngyvér tudós asszony végzett, vizsgáltak két csoportot. Egyik csoportban meditáló egyetemi orvostanhallgatók voltak, kontrollcsoport volt a nem meditálók köre. Meghatározott ideig tartó, napi pár perces meditációval elérték, hogy a telomeráz enzim szintje szignifikánsan magasabb volt a nem meditáló csoporthoz képest. A telomeráz enzim az úgynevezett örök élet enzimje, mert megakadályozza a sejtek öregedését, vagyis öregedésgátló enzimről van szó. Tehát a meditáció, relaxáció a sejteket ifjan tartja. Milyen változásokra lehet számítani a relaxációt tanuló, gyakorló diákoknál? Lesz egy önvédelmi eszközük, a stresszek, izgalmak, mindenféle ártó indulat ellen. Megtanulnak figyelni, jól koncentrálni, tudatosabban viszonyulnak magukhoz és a környezethez. Tudják szabályozni saját magukat. Nem mellesleg a gyerekeknél a mintának óriási szerepe van. Ha a tanár maga is relaxál, szívesebben csinálja a diák is, vele együtt! A diákrelax a szülő-gyerek kapcsolatra is jó hatással lehet, hisz a gyerekek be tudják vonni majd szüleiket is. Készül egy 200 oldalas módszertani kézikönyv is, amiből 50 oldal az elmélet. A képzésre nem csak testnevelő tanárok, hanem bármely pedagógus jelentkezhet, akár óvodapedagógus is. Ugyan a továbbképzési kínálatban is szerepel a diákrelax program, és már óvodában is lehet relaxálni a gyerekekkel. Nagyon szeretik, élvezik, lesik, várják a gyakorlatokat, szívesen belevonódnak a játékba. Mi a tudományos háttere a relaxáció hatékonyságának? Számos vizsgálat bizonyítja a hatékonyságot, többek közt az én doktori értekezésem is ezzel foglalkozott. Elsősorban a stressz-kezelésben van pótolhatatlan szerepe, a feszültségek csökkentésének és kezelésének módszere a relaxáció. Pszichoterápiás fokozata is van, az iskolában azonban az egészségvédő programokra helyezzük a hangsúlyt. Napi néhány perces gyakorlás elegendő, hogy bevésse a kezelési programot az idegrendszer, aztán automatizálódik. A program „megírásához elég 28 nap, napi kétszeri gyakorlás, mert az idegrendszer ennyi idő alatt vés be egy programot, ha

A gyerekeknek jót fog tenni a sok aktív mozgásos relaxációs gyakorlat, felszabadulnak tőle, az aktív relaxációnak nagy sikere lesz. 6-10 éves korig rendkívül nagy szerepe van a pozitív megerősítéseknek! Természetesen, utána is, de eddig a korig önismereti zárlat van, tehát amit a gyerek hall magáról, elhiszi, hogy úgy van. Fontos, hogy a pedagógus ne teljesítményközpontúan, hanem jó példát mutatva, az élményre hangsúlyt fektetve forduljon a diák felé. A programról hol lehet további információkhoz jutni? A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület honlapján (www.relaxacio.hu) megtalálható minden fontos és aktuális információ, a diákrelax programjáról, a pedagógusoknak szóló képzésről. Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, izgalommal és érdeklődéssel figyeljük a fejleményeket, mi is! Dobiné Olasz-Papp Nóra


67


fotók: KeoniCabral, TuszinterPhoto

68 MEDITÁCIÓ

MEDITÁCIÓ

avagy mátrixon kívüli valóságunk

2


69 Alvás másképp A meditáció témája körül nagyon sok a félreértés. Jómagam nem azért tanítom az embereket meditálni, hogy „elaltassam” vagy „lenyugtassam” őket. Épp ellenkezőleg: a felébresztés a cél. Sajnos inkább az éberséghez társítjuk a stresszt és a nyugalomhoz az alvást, pedig bizonyos értelemben pont fordítva van. A tudatosság szempontjából a valóban éber (!) állapot egy igen nyugodt, békés, tiszta tudatállapot. Ha éber vagy, éber állapotban éled az életed, akkor ez az állapot jellemző rád, ami sajnos ma még mindig kevesekről mondható el, bár - a tendenciákat figyelve - napról napra több és több emberre. Ha valóban éber vagy, az éjjeli álmod is nyugodtabb. Minél stresszesebb, nyugtalanabb, idegesebb vagy, annál inkább alszol. Annál kevésbé veszed észre, mi zajlik valójában a testedben, az elmédben, a lelkedben illetve hogy mi zajlik körülötted! A tudatod beszűkül, az érzékelésed lecsökken és túlélő funkcióban rohanod végig a napjaidat. A tudatosság szempontjából nézve alvó állapot legfőbb ismérve éppen ez: stressz, kétségbeesés, nyugtalanság, önértékelési zavarok, önbizalomhiány és a betegségek. Itt érdemes megemlíteni: sok más nagyszerű film mellett Peter Joseph Zeitgeist Addendum című filmjében - egyáltalán nem ezoterikus, spirituális szemszögből, mégis véleményem szerint bombasztikus hatásossággal - szerepel a mondanivaló, miszerint az, hogy kicsik, védtelenek, tehetetlenek és kiszolgáltatottak vagyunk, nem más, mint egy szemenszedett hazugság. Az igazság ennek épp az ellenkezője: az emberi lény hatalmas, csodálatos, „fantasztikus” képességekkel rendelkező lény minden szinten, minden szempontból. Mégis a kicsiség, tehetetlenség és kiszolgáltatottság tudatában éli az életét az emberek túlnyomó több-

sége. Észrevétlenül elhiszik a negatív állításokat és így élnek, bár a szó: „élnek”, nem takarja a valóságot: sokkal inkább csak vegetálnak. Persze ez az állapot sok szempontból kényelmes is, viszont boldoggá biztosan nem tesz. Öntudatra ébredés A felébredés persze nem is olyan egyszerű, hiszen nagyon sokan alszanak körülöttünk és húznak lefelé; vissza az álomba. Viszont egyre többen vannak abban az állapotban, hogy - jelképesen szólva - már rájöttek, hogy álmodnak, és erőlködnek, hogy felébredjenek, csak egy kis külső segítségre van szükségük és fel is ébrednek. Talán még egyértelműbbé válik a dolog, ha „felébredés” helyett ezt a kifejezést használjuk: öntudatra ébredés. Észreveszed magad, tudatában vagy önmagadnak. Tudatában vagy annak, hogy ki vagy valójában, hol vagy és mit csinálsz. Tudatában vagy a felelősségednek és minden tetted és gondolatod következményének. Tudatában vagy más emberek hatásának a saját életedre és a környezetre. Elsőre sokkoló, de végső soron felszabadít! Figyelj! Figyelem. Valóban figyelni. A figyelmet is, akár a helyes légzést, elfelejtettük. A meditáció gyakorlásával a figyelmünk is finomodik. Észreveszünk olyan dolgokat, amelyek mellett korábban elmentünk. Jobban figyelünk a saját gondolatainkra, viselkedésünkre. Jobban figyelünk belső érzéseinkre. Az intuíció fokozódik, látásunk kitisztul. Figyelünk arra, hogy mit mond, hogyan viselkedik a másik ember. Az emberi kapcsolatokban a megértés esélye is sokkal nagyobb. Ha már figyelem, a pozitív gondolkodás és élet Kurt Tepperwein professzor szavaival: „A pozitív beszédhez a pozitív odafigyelés is hozzátartozik; a másik szavainak meghallgatása és elfogadása. Sokan épp csak becsukják a szájukat,

no meg a fülüket, hogy némi szünetet tartsanak a fecsegésben, és előkészítsék a következő szóáradatot. Ilyen bezárt módon pedig képtelenség felfogni, mit is mond a másik.” Valóban. Így néz ki a „kommunikáció” az emberi kapcsolatok többségében, bár a idő előrehaladtával és a tudatosság fejlődésével jól láthatók a pozitív tendenciák. Aki rendszeresen meditál, képes a mindennapokban egyfajta kinyílt, odafigyelő és megértő attitűddel fordulni mások felé, sőt ez egy természetes, „kényelmes”, otthonos érzés lesz számára. Talán a fentiekből már az is egyértelmű, hogy a hazugságnak és a képmutatásnak is sokkal kevésbé leszünk célpontjai, még kevésbé áldozatai. Hiszen aki éber és tiszta tudatú, annak egyszerűen lehetetlen hazudni. Relaxáció Az elmélyült vizualizációt vagy a mély - akár elalvással végződő - relaxációt is nevezhetjük, ahogy nevezik is sokan, meditációnak. Most beszéljünk egy kicsit erről. Miért is fontos a relaxáció? Mert megfelelően ellazultan lehet csak meditálni. Mivel a test és az elme elválaszthatatlan egymástól, nyilvánvaló, hogy egyik állapota befolyásolja a másikat, sőt kölcsönösen meghatározzák egymást. Ugyanakkor a tudatosság is csak akkor tudatosság, ha nemcsak az elménkben, hanem a testünkben végbemenő folyamatoknak is minél nagyobb mértékben tudatában vagyunk. Ezért is mondhatjuk, hogy alszunk, hiszen mi is az alvás? Bizonyos értelemben öntudatlan állapot. Említettük korábban, hogy az emberek alvajárva, mondhatni félkómában élik életüket. Ez pontosan ezt jelenti, vagyis azt, hogy nincsenek tudatában vagy csak nagyon kis mértékben vannak tudatában annak, hogy mi is zajlik valójában az elméjükben és a testükben.


70 MEDITÁCIÓ

Éppen ezért érdemes legeslegelőször is megtanulni teljes mértékben ellazulni. Már maga a tudatos lazítás növeli a test-tudatosságot. A legjobb, ha szakember segítségével gyakorolunk élő, csoportos relaxáció-meditáció alkalmával, de nagyszerű segítség lehet a felvételről hallgatott vezetett meditáció is. Aki a meditációt vezeti, először is végigvezeti az alany figyelmét gondolatban tetőtől talpig a testén, így könnyebb tudatosan ellazítani minden izomcsoportot. Aztán a legtöbb esetben még egyszer vagy kétszer ellenőrzésre kerül minden testtáj, végül a hallgató teljesen ellazult állapotba kerül. Ha nem akarunk elaludni, hanem a cél a tiszta és nyugodt tudatállapot, akkor érdemes a relaxációt ülve, egyenes háttal végezni. Tudatos légzés Ahogy már utaltam rá korábban, szintén érdemes magát a tudatos légzést gyakorolni. A test megfe-

lelő oxigénellátottsága kritikus pontja az egészségnek. Lehetetlen feladatot állítunk magunk elé, ha úgy akarunk egészségesek lenni, hogy nem lélegzünk helyesen! A rohanó mindennapokban a tüdőnk kapacitásának átlagosan egy ötödét használjuk ki, így nem csoda, ha a gondolkodásunk lelassul, a nem megfelelő oxigénellátás miatt a belső szervek működése nem kielégítő, stresszesebbek vagyunk illetve gyorsabban öregszünk. A tudatos légzés mindennapos gyakorlásával nagyon hamar észrevesszük, hogy nyugodtabbak, ös�szeszedet tebbek vagyunk, önbizalmunk és problémamegoldó képességünk nő és az általános közérzetünk javul. Vizualizáció Egyre inkább benne van a köztudatban a vonzás törvénye, teremtői mivoltunk valamint az energiák és rezgések különböző szintjei. Tudjuk, hogy nem áldozatok, hanem sorsunk alakítói vagyunk akkor is, ha éppen nem tudatosítjuk. A relaxáció és a meditáció segítségével ez az alakítási mechanizmus is jelentősen javul. Gondoljunk csak a vizualizációra. Mélyen ellazult állapotban magunk elé képzeljük álmunkat, vágyunkat, célunkat, amint az megvalósul. Látjuk saját magunkat abban a helyzetben, amit megvalósítani vágyunk. Nemsokára az életben látjuk, ahogy elkezd megvalósulni, elkezdenek egyenként a díszletek és a szereplők a helyükre kerülni nagyjából aszerint, ahogy elképzeltük. Természetesen ahhoz, hogy minden

a kívántak szerint (vagy akár annál is jobban) és minden érintett számára előnyösen manifesztálódjon, ahhoz néhány más dolog is szükséges, ebben a cikkben viszont csak a relaxáció és a meditáció szemszögéből vizsgáljuk a dolgot. Világmeditációk és a Föld gyógyítása Örömteli hír, hogy egyre több meditációs csoport és meditációs esemény szerveződik világszerte, elsősorban a világbéke, a biztonság és a Föld nyugalma (természeti katasztrófák elkerülése) elősegítése, megteremtése céljából. Teszik ezt úgy, hogy -szintén mélyen ellazulva- elképzelik a kívánt állapotokat, azaz békés, nyugodt, csodálatos képekre, érzésekre, gondolatokra és hangokra koncentrálnak, amelyek megjelenítik a nyugodt és békés embereket és állatokat, az egészséges és tiszta természetet, a jólétet, a szeretetet; a földi élet csodálatos kibontakozását és az emberi lény felemelkedését. Ez is nagyszerű és örvendetes, de még ennél is nagyszerűbb, amikor rádöbbenünk: mi teremtjük azt, ami körülvesz. Ha azt mondom, Hooponopono, talán máris ismerős az olvasó számára. Ezen elv szerint mindent, amivel találkozunk, onnan belülről mi magunk vetítjük ki, legyen az szegénység, környezetszennyezés, természeti katasztrófa vagy háború. Ha ez igaz, akkor „egyszerű” dolgunk van: „csak” önmagunkban kell megteremteni a békét, a jólétet, az egészséget és a magas szintű tudatosságot és ez kívül is meg fog nyilvánulni. Ha semmi mást nem teszünk, „csak” naponta ellazulunk, tudatosan lélegzünk, gyakoroljuk a meditációt, vállaljuk a felelősséget a saját életünkért, már „csodákat” tudunk tenni. Antal Judit http://ahelyeskerdes.com/


71


72 BABA-MAMA

fotók: Válaszkész Szülők Egyesülete

HORDOZLAK, TEHÁT VAGYUNK


73 „Megszoptattam, tisztába tettem, letettem aludni, mégis sír, mit tegyek?? Főzni és takarítani kéne, de mindig azt akarja, felvegyem, fél kézzel nem tudom ellátni a teendőket! A nagyobbik gyerekkel is lennem kéne, de a kicsi állandóan engem követel, mit csináljak??” Sokunknak ismerős érzések, gondolatok ezek. Ezek mind azt mutatják, hogy a babák szeretnek ölben, karban, valakin lenni. Az összes baba hibásan működne? A természet elrontotta volna csodálatos alkotását? Az Anyák gépezet is rossz, ami azt mondja a jelekre: „Igen, vedd fel!”? Biológiai háttér A kisbaba megfoganása után védett, meleg kuckóban növekszik. Megszületés után ennek a védelemnek és kuckósító élménynek folytatódnia kéne. Ha másért nem, hát azért, mert bizonyos szempontból mindannyian koraszülöttek vagyunk. Nem kilenc, hanem 21 hónapot kéne az anyaméhben töltenünk, de nem tudunk, mert az emberré válás folyamatában a nő medencéje beszűkült a két lábra állás miatt, a gondolkodóvá váló embernek pedig kezdett kifejlődni a homloklebenye, ezáltal feje megnőtt. A nő nem tudott volna világra hozni egy teljesen kifejlődött utódot a túl szűk medence miatt. A kompromisszumos megoldás a faj fennmaradása érdekében az volt, hogy meglehetősen éretlenül szülessünk világra. Az újszülött magatehetetlen, légzésszabályozása instabil, hőmérsékletét sem tudja egyedül szabályozni, idegrendszere fejletlen, intenzív gondoskodásra szorul. Szükségleteivel arányosak testi adottságai és reflexei. Ezek mind arra mutatnak, hogy a gyermek valóban hordozásra született. Fogóreflexe, átkaroló reflexe, kapaszkodó reflexe, „C” formájú gerince, hátra fektetett pozícióban felhúzott, terpeszben tartott lábai mind egyértelmű jelek. A modern világ rendelkezik már fűthető, meleg, biztonságos szobával, kisággyal, „felvilágosult”

szakemberekkel, akik állítják, a babáknak önállóságot tanulásra van szüksége és egyenes, kemény fekvőfelületre, külön kiságyra. A babák nem olvasták a szakértői tanácsokat és az új rendet, ők a mai napig az ősi rend szerint működnek: biztonságot keresnek, amit az ölelő karokban, az anya testén kapaszkodva találnak meg, ahol ráadásul igény szerint hozzájuthatnak az éltető anyatejhez. Ezen felül megkapják a szükséges ingereket, részt vehetnek a család életében. Az anyától távol lenni nagy stresszforrás, a stressz káros hatásait pedig ismerjük. Hordozás hatásai Itt már bekapcsolódik a pszichológiai tényező is, ami a hordozás mellett szól. A kisbaba biztonságérzetének elérése és az, hogy bármikor kap választ jelzésére, hogy a jelzései, testközelség iránti igényei elfogadásra kerülnek, ki is elégítik azokat, kötődését elmélyíti, bizalma kialakul, megszilárdul a világ felé, gondozói felé és nem utolsósorban önbizalommal teli lurkóvá fejlődik, aki bátran ki mer majd lépni a nagyvilágba, akkor, amikor annak jön el az ideje. Hiszen egy gyermek akkor tud átlépni a következő fejlődési szintre, amikor adott szinten fellépő igények kielégültek. Ha fejlődésének gyorsításával közbeavatkozunk és az igények nem tudnak kielégítődni, az igény máskor és máshogyan fog jelentkezni. Tehát ezért nem lehet elkényeztet-

ni egy kisbabát a sok hordozással és az igény szerinti szoptatással! Egy saját ütemében fejlődő kisbaba saját maga érik meg és lép át következő szintekre, melyekről folyamatos jelzéseket is ad. Ahogy kinövik a pelenkázás iránti igényt, úgy fogják kinőni a folyamatos testkontaktus iránti szükségletet is, ami persze egy más módozatban megmarad, hiszen ki az, akinek ne esne jól egy hatalmas ölelés a szeretett személytől, vagy az éjszakai összebújás?! Ám intenzitásából veszíteni fog az idő múlásával, ahogy egyre inkább a külvilág felé fordul, mozgásfejlődési állomásokon gyakorlatozik. De fontos, hogy mindig visszavárjuk őt, hogy mindig töltekezhessen egy kicsit anya szeretettankjából, mikor ráeszmél, mennyire mes�szire is el tud már kúszni-másznitotyogni-futni. A kisbaba testére, csontozatára is hatással van a hordozás, nem csak bontakozó személyiségére, pszichéjére. A helyes hordozással kóros csípőállapotokat is lehet korrigálni, hiszen helyes technikával, jó eszközben a baba lábai, egész teste ortopédiailag helyes pozícióban van az anya testén. Érdekesség, hogy lázcsillapításra is alkalmas a hordozás, az anya teste képes befolyásolni a baba hőjét és amúgy is könnyebb gyógyulgatni anya testmelegénél!


74 BABA-MAMA Többféle eszköz áll rendelkezésre, melyeket vásárlás előtt tanácsos kipróbálni, ha lehet, mert nem mindegy, melyik válik be tökéletesen számunkra. Érdemes elgondolkodni azon, milyen típusú hordozók leszünk? Életmódszerűen, napi rutinként, otthon is hordozunk majd, vagy bevásárláshoz, kiránduláshoz, altatáshoz,stb. választanánk egy szuper eszközt. Apát is bevonjuk-e majd a hordozás örömeibe? Az sem mindegy, szeretünk-e majd kötözni vagy számunkra jobb lesz a pántok, csatok, tépőzárak társasága? Kendőkből választhatunk szövött vagy rugalmas kendőt, léteznek kötős kenguruk (másnéven mei tai), csatos hordozók, karikás kendők, és vannak ún. hibrid hordozók is, pl. a Close és a Bondolino.

Érdemes pár szót ejteni a hordozás anyára tett hatásáról is! A hordozásnak nem csak praktikus oldala végett van az anyára pozitív hatással, hiszen van két szabad keze, amivel főzhet, viheti a szatyrokat, stb., hanem anyai kompetenciáját is növeli, önbizalmát alakítja, mélyíti. Ez természetes, mikor egy kisbaba kiegyensúlyozott, boldog és nyugodt a testkontaktus átélésétől. Ám egy sírós, nyugtalan kisbaba feszült időszakokat hoz egy anya számára is, aki megélheti azt is, hogy rossz anyának érzi magát, elégedetlen, anyai önbizalomhiány alakul ki, ennek feszültsége átragad a babára is, tehát egy egymást gerjesztő ördögi kör alakul ki. Éppen ezért ne féljünk sokat magunkon tartani kisbabánkat! Gyermekünknek nyugodt, mosolygós, lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott anyára van szüksége, aki hisz magában és hisz gyermeke jelzéseiben!

Egy kisbaba mellett nem a háztartás a fontos, nem fog emlékezni a csillogó tisztaságra, arra viszont igen, mennyi csodás pillanatot tölthetett velünk! De ha muszáj takarítani és főzni, hordozóeszköz segítségével szinte bármit meg lehet tenni, anélkül, hogy a babánkat le kéne tenni. Miben hordozzunk? Fontos, hogy a választott eszköz feleljen meg a jó hordozóeszköz kritériumainak, melyek a következők: • az eszközben a baba a lábát terpeszben és felhúzva tartja • az eszköz térdhajlattól térdhajlatig ér, tehát combját is alátámasztja • fejet támasztja oldalról és hátulról is • hátát támasztja, testét körbeöleli, használatával a baba hasa a hordozó személy hasához simul Nem mellékes, hogy jó hordozós élményt csak jó eszköz ad! A hordozó személy kényelme nem kevésbé fontos! Fontos, hogy ne vágjon sehol, ne pöndörödjön, ne csúszkáljon.

Egyes eszközök csak elöl hordozásra alkalmasak, míg mások háton hordozásra és csípőre is használhatók. Eligazodni az eszközök sokaságában, segíteni választani, kötést, használatot megtanulni, nagy segítség egy hordozási tanácsadó és/ vagy tanfolyamvezető. Mikortól meddig hordozzunk? A baba szempontjából a hordozás újszülött, sőt egyes eszközökkel koraszülött kortól bevethető gondoskodási módozat. Az anya szempontjából viszont a gyermekágyas időszak végétől lenne kívánatos, ám ezt mindenki maga döntheti el, a teste jelzéseit és körülményeit figyelembe véve, mikortól szeretne, tud hordozni! A gyermekágy, ha szigorúan ves�szük, a gyermekkel az ágyban töltött idő. Ott van anya is-baba is, ismerkednek, összebújnak, szopiidőt töltenek együtt, pihennek, alszanak, tehát a testkontaktus folyamatos. Elöl hordozni újszülött kortól, koraszülött kortól 5-7 kg-os súlyhatárig ajánlott, kb.4 hónapos korig. Ezen súlyhatár felett az anya számára már túl megterhelő elöl vinni, ilyenkor a baba átkerülhet hátra


75 vagy csípőre. 4 hónapos kor körül már a baba is többet szeretne látni a világból, ezt pedig háton vagy csípőn meg is teheti. Háton hordozni újszülött kortól lehet, ahogy csípőn is, egészen a hordozós kor végéig, ami körülbelül 4 éves kor. Természetesen ilyenkor már nem állandó hordozásról van szó, de ha a gyerkőc pl. elfárad, még visszakéredzkedik az eszközbe. Csípőn hordozásnál vegyük figyelembe, hogy ez egyoldalú terhelést jelent, ajánlott az oldalak váltogatása! Szoptatásra szinte mindegyik eszköz alkalmas, érdemes megtanulni, így további könnyítést kaphatunk a mindennapokra, akár menetközben is diszkréten tudjuk megetetni kisbabánkat. Mennyit hordozzunk? Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie! Nem a jó anyaság ismérve a hordozással töltött idő nagysága! Mindenki más teherbírású, bár egy jó hordozóeszköz megfelelő használatával a súlyelosztás kiváló, mégis egyéni, kinek mennyi idő a komfortos. Egy biztos: ha egy anya figyelembe veszi gyermeke jelzéseit és lehetőségeihez mérten megfelelően válaszol rá, már ki is merítette az ’elég jó anya’ fogalmát. Az sem mindegy, mikor kezdtük a hordozást. Ha valaki újszülött kortól hordoz, fokozatosan hozzászokik az egyre nagyobb terheléshez, ahogy nő a baba súlya, ám, ha valaki a baba 10 kg-os súlyánál talál rá a hordozásra, naponta fogja növelni az időt és szokik hozzá a súlyhoz. Hogyan ne? Kifelé fordítva a babát soha ne hordozzuk! Így nem csak a gerince vesz fel rendellenes tartást, ami megterhelő, de a ráömlő ingerek

ellen sem képes védekezni! Egy hordozott baba, ha elfárad, sok az inger, rásimul a hordozó személyre, elbújik a további ingerlés elől, ha megijed, van kibe kapaszkodni, míg ha kifelé fordul, az ingerek túlzottan leterhelik, ijedtség esetén csak a levegőbe markolhat. Tehát ha úgy ítéljük meg, hogy babánk többet szeretne látni a világból, tegyük hátunkra vagy csípőnkre. A vízszintes pózban történő hordozást szintén nem ajánlom. Az ortopédiailag megfelelő és biztonságos elhelyezkedést a függőleges pozíció adja. Nem szereti a hordozást? Ha egy kisbaba sírni kezd a hordozóeszközben, feszíti magát, sokszor olyan téves következtetést vonnak le, hogy az a kisbaba nem szereti a hordozást. Érdemes utánajárni a sírás okának, mert sokszor csak egy-egy apró praktika, trükk bevetése vagy a baba pillanatnyi lelki-testi állapotának megértése ad megoldást. Ha még nem vagyunk rutinos hordozók és kicsit még félünk a hordozástól, aggódunk, leejthetjük-e a babát,stb. feszültté tesz minket, ez a babára is átragad. Sokszor eltűnik a sírdogálás, mihelyt az anyuka már biztos kezekkel nyúl a babáért és az eszközért, rutinná vált, ami eddig fokozott izgalommal járt. A legtöbb kisbaba sír elalvás előtt, ami a külvilág kizárását jelenti, és majd a ringatózó mozgásban elalszik. Ez természetesen nem jelent sírni hagyást, hiszen testkontaktusban van velünk, nincs egyedül hagyva! Ha egy kötés túl laza vagy éppen túl szoros, szintén okozhat ilyen jellegű reakciót a babától. Ám a legtöbb sírást a szoptatás iránti szükséglet váltja ki, főleg picike korban! Ezért érdemes olyan eszközt és pozíciót választani, amiben könnyen létrejöhet a szoptatás

és figyeljük a hatást! :) Ha mindezek ellenére a sírás nem szűnik, érdemes felkeresni képzett tanácsadót, aki megnézi adott kötést, az egész megkötési folyamatot, korrigál, ahol szükséges, illetve lehet, hogy egy másik eszköz választása válik szükségessé. Télen-nyáron? Igen, a hordozás évszaktól függetlenül megfelelő mód! Télen lehet közös kabát alá elhelyezni a babát (saját kabát átalakításával, vagy hordozó takaró használatával), ilyenkor elég kevesebb ruha a babára, ha a kabátunkon kívül lesz a baba, akkor úgy öltöztessük, mint magunkat. Érdemes odafigyelni arra, hogy a csúszós overálok, nadrágok okozhatnak kellemetlen pillanatokat! Nyáron pedig adjunk egy réteggel kevesebb ruhát a babára, hisz az eszköz anyaga is rétegnek számít és a mi testünk is melegíti őt. Kívánom minden Anya-társamnak, hallja meg tökéletes ösztönei hangját és tapasztalja meg a hordozás semmihez sem hasonlítható, természetes csodáját! Dobiné Olasz-Papp Nóra Válaszkész Szülők Egyesülete elnöke, pszichológiai-tanácsadó és Édesanya www.valaszkeszszulok.hu


illusztráció: Vectorportal

76 SZÍNEK VILÁGA

Színek világa A fény, majd a szín alapfeltételként jelent meg az élővilág, végül az emberi faj kialakulásában, fejlődésében. Az ősember, és a korai kultúrák a fényt és a színt misztikus erővel ruházták fel. A Napot Istenként tisztelték, színek és fények hatására épülő templomokat, gyógyhelyeket hoztak létre.

(agyunkra), hanem bőrünkön, színes ételeinken, italainkon keresztül is befogadjuk a színeket. Miért?

Az evolúciós fejlődés során először az úgynevezett ősszínek – a tűz, a Nap, a víz, a növények színének a - megkülönböztetése az életben maradást szolgálta. Mindeközben az emberi faj színérzékelése folyamatosan fejlődött, ami napjainkban is tart. A színek észlelési sorrendje szerint elsőként a pirosat majd a narancsot és a sárgát, végül a zöldet, a rózsaszínt és a kéket érzékeljük. A legutolsó pedig, ami egyben a Vízöntő kor színe is a lilát. A XX. századi orvostudomány robbanásszerű fejlődése háttérbe szorította ezen ismeretek gyakorlatban való alkalmazását, de ez az elmúlt évtizedekben újra kiteljesedni látszik.

Minden létező materiális és immateriális dolog leírható hullámok formájában, így a fény és a szín is. A fény, különböző hullámhos�szúságú elektromágneses rezgésekből áll. A szín pedig a fénynek egy szűkebb spektruma, ami a láthatótartományt jelenti. Továbbá minden egyes színnek más-más a hullámhossza, ezért hat ránk másként egy-egy szín. Ez objektív, műszerrel mérhető tényként kell kezelnünk. Az elmúlt évszázad materialista világképébe, de így már az ezotéria világába is beilleszthető és elfogadható magyarázattal szolgál, amikor arról beszélünk, hogy színekkel tudunk gyógyítani, színekkel tudunk kommunikálni, a színtesztekkel kóros lelkiállapotok diagnózisa is felállítható, ami színterápiával kezelhető.

Első hallásra talán meglepőnek tűnik, de színérzékelésünk nem korlátozódik csupán a szemünkre

Az élőlényeket egy bioelektromos, nagyon gyengén foszforeszkáló mező veszi körül, amelyen keresz-

tül fénysebességgel cserélődnek az információk, így ezt az egyes színeket képviselő elektromágneses rezgésekkel is el tudjuk érni. A körülöttünk zajló eseményekről az érzékszerveink tájékoztatnak bennünket. Az átlagos képességű ember a legtöbb információt a szemén keresztül gyűjti be, mégpedig a színes látással. Szemünk a különböző hullámhosszúságú fényt másmás színűnek látja. A leghosszabb hullámhosszal a vörös (piros) rendelkezik, majd ezt követi a narancs, a sárga, a zöld, a kék, a legrövidebb pedig az ibolyaszín (lila). Ezek kör alakú ábrázolása adja az úgynevezett színkört. Bár a színeknek hangulatformáló, gyógyító ereje van, nemtől és népcsoporttól függetlenül hatnak ránk, ennek ellenére néhány színt kellemesnek, másokat zavarónak érzünk. Nézzük, hogy a színkör színei milyen főbb jelentéstartalommal bírnak, hogy hatnak és hol alkalmazhatók a mindennapokban!


77

Vörös (piros) = erő, energia színe • Ösztönlényként veszélyt jelent. • Élet színe (például Keleten a menyasszonyi szári színe). • Aktivizál (félszeg, lassú embereknél hatásos), élénkít. • Élénkít, pulzus- és vérnyomás- emelkedést eredményez. • Agresszív (a harc színe, sok zászlóban megtalálható). • Feltűnő (sportnál gyakori). • Lakásban, irodában óvatosan alkalmazzuk! • Öltözet:- alkalmi ruhának igen; üzleti életben csak kiegészítőnek; sportnál kedvelt. Narancssárga = az optimizmus, a jó hangulat megteremtője • Barátságos, derűs. • Ötvözi a piros energiáit, a sárga ragyogásával. • A fizikai energiát növeli, izgat, felmelegít, de kevésbé, mint a piros (fényterápia). • Depressziós tünetek kezelésére alkalmas. • Lakásban, (konyha= étvágynövelő), irodákban barátságos, meleg hatású. • Öltözet: üzleti megjelenésnél csak kiegészítő szín. Sárga, arany = napsütés, fény, Isteni gondolatok színe • A koncentrálást, a szellemi aktivitást, a döntéshozatalt segíti (tanulás, iroda). • Az ítélőképességet és az idegeket erősíti (sárgaház). • Kiragyog a többi szín közül (sárga cetli). • Étvágynövelő. • Öltözet: üzleti megjelenésnél (csak) kísérőszín, könnyen előtérbe tolakszik. Zöld = egyensúly, a természet színe • A legpihentetőbb, legmegnyugtatóbb szín az emberi szem számára! • Kórházakban (depresszió ellen), gyógyító hatással bír (fájdalomcsillapító); • iskolákban kiegyensúlyoz; • hálószobákban megnyugtat és elősegíti a kikapcsolódást; • zajos munkahelyen segíti a koncentrálást. • Öltözet: remek egyenruha szín, biztonságot nyújt (posta, katona, portás…). Kék = béke, harmónia • Hűsít, nyugtat, fékez. • Koncentrálásra késztet (aktív gyerekeknél, feszült tempójú élethelyzetekben…). • Kórház (gyulladáscsökkentő); hálószoba, iroda, iskola (nyugtat) • Öltözet: gyakran forma- és egyenruha; pl.: sötétkék az üzleti- és alkalmi ruhák igazi bázisszíne. Ibolyaszín (lila) = agyi és spirituális szinten hat • A legellentmondásosabb színek egyike! • Két ellentétes rezgésből összetevődő energiaforma (piros+kék; hideg+meleg; yin+jang). • Az inspirációs képességet növeli. • A két agyfélteke működését egyensúlyba hozza. • Az étvágyat és a szexualitást is csökkenti. • Pihenésre szánt helyeken megnyugtat és segít a meditációban (templomok, gyógyítás: pl. epilepszia, migrén… • Öltözet: üzleti öltözetnél csak kiegészítő szín.


78 SZÍNEK VILÁGA Semleges színek Ezek a „színek” a színkör egyik színéhez sem köthetők, és nincs jellemző hullámhosszuk. Fekete • • • • •

A teljes fény hiánya adja (nem igazi szín). A legsötétebb és legkomorabb szín (gyász), lezáró (hagyjanak magamra). Erőt és tekintélyt sugároz, szigorú, de egyben ünnepélyes hatású. Mindennapokban a falakra ne használjuk! Öltözet: nincs olyan terület, ahol az öltözködésben ne játszana szerepet (mérték!!).

Fehér • • • •

A védettség és a tisztaság kifejezője. Ez is lehet a gyász színe. Kórházaknál alapszín; lakásban, irodában-túlsúlyban alkalmazva azonban steril és hideg. Öltözet: üzleti megjelenésnél remek kísérőszín; egyenruha szín.

Szürke • • • •

Semleges, passzív, monoton hatás, de egyensúlyt is jelez. Jól kombinálható más színekkel. Lakásban, irodában-> hideg, rideg. Öltözet:- kommunikáció és egyenruha színe; visszafogott, diszkrét eleganciát jelez; üzleti élet remek alapszíne; alkalminak ezüstös, fémes árnyalatok.

Vannak olyan színek, amelyek nem találhatók meg a színkörön (ami teljességet sugároz), de a színtérből (mely a természetben lévő összes színt tartalmazza) óriási helyet foglalnak el. Ezek hatása mindig attól függ, hogy mennyit tartalmaz azokból a színekből, amiből kikeverjük. Például: barna = narancssárga+fekete; türkiz = kék+zöld; rózsaszín = piros+fehér; bordó = piros+fekete

A látható fény - azaz a színek - a tárgyak felületéről egyszerű szabályokat követve verődnek vissza. A visszavert fény - többek között - az anyagtól függően igen jellegzetes visszaverődési színképet produkál, ezáltal az ezt érzékelni képes élőlények jól hasznosítható információkat kapnak a környezetükről.

beszélnek rólunk, önértékelésünkről, önbecsülésünkről, környezetünkhöz, partnerünkhöz való viszonyunkról, stb. Nem árt azt sem tudni, hogy ezen ismereteket némi tudatossággal az egészségünk szolgálatába is állíthatjuk.

Jó, ha tudatosul bennünk, hogy a színválasztásaink, színvonzalmaink

Tarcsay Mária Szín- és Stílustanácsadó

Napi Elemózsia Magazin II. /2013-03  
Napi Elemózsia Magazin II. /2013-03  

A Napi Elemózsia Magazin 2013 márciusi száma. A megújuló ön- és világértelmezés. Testi-, lelki- és szellemi táplálék mindenkinek! :) http://...

Advertisement