Page 1

КНИЖКА ЗА ПРИЕМНАТА ГРИЖА


Вера Колешева, автор Александър Миланов, автор Габриела Костадинова, дизайн и предпечат Национална асоциация за приемна грижа гр. София, 2013 г. Използвани са публикации на неправителствени организации и държавни институции


„Особено изглежда нашето положение на тази земя. Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой, без да знае защо и за какво... Във всекидневния живот ние само чувстваме, че човек е тук заради другите, заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества.” Алберт Айнщайн


Първи страници за приемната грижа. Да си родител. Вместо въведение.


|7


|8


|9


| 10


?

| 11


| 12


Разбирането-в основата на работата на приемния родител. Най-важното за приемната грижа накратко


| 13


| 14

,


| 15


| 16


| 17


| 18


| 19


| 20

    

.


| 21

-


| 22


| 23


| 24


| 25


| 26


| 27


| 28

-


Приемната грижа-участници, цели, видове. Професионална приемна грижа. Адаптирано по Методиката за предоставяне на социалната услуга “приемна грижа”


-

| 30 .


| 31


| 32 -

   


| 33 

  


| 34


-

| 35


| 36

3-


| 37 

-

-


 

| 38


Как се става приемен родител-от кандидатстването до одобрението Адаптирано по Методиката за предоставяне на социалната услуга “приемна грижа”


| 39

 


| 40

 

.


| 41


-

| 42

 -


| 43

 -

-


 -

| 44 

-

-

 -


-

| 45 -

 

 

 


| 46

-

-


| 47

-


| 48


| 49 -

.


| 50


| 51

-


| 52


Семейство за детето-откриване, напасване, настаняване и прекратяване на настаняването Адаптирано по Методиката за предоставяне на социалната услуга “приемна грижа”


| 53

-


| 54


| 55  


| 56

-

-


| 57


| 58

-


| 59


| 60

-


-

| 61


-

| 62

-

-


| 63


| 64


| 65


| 66

-


| 67

-


| 68

-

,


| 69

-


| 70 -


| 71

 -

-

-


| 72

  

 


| 73 -

-

-


| 74

-


| 75

-


Кои сме ние Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

Нашата визия Сигурно и истинско детство за уязвимите български деца!

Нашата мисия Ние сме приемни родители и даваме дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск, защото вярваме, че всяко дете трябва да има детство.

Принципи Ние сме приемни родители и даваме дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск, защото вярваме, че всяко дете трябва да има детство. Ние се грижим и сме отговорни за настанените при нас деца. Ние сме съпричастни и уважаваме историята на детето и неговата семейна история. Ние уважаваме правото на детето да поддържа връзка със своите истински родители, близки или роднини, винаги, когато това е в техен интерес. Ние искаме обществото да знае за това, което правим, защото само така всички ще обърнат погледа си към децата в риск и трудностите, които имат техните семейства. Ние се грижим за чужди деца в собствения си дом, но те са български деца. Ние им помагаме да се включат, да се адаптират и да станат отговорни граждани на нашата страна.


Книжката за приемната грижа е за всеки, който се интересува от приемната грижа. Националната асоциация за приемна грижа е готова да отговори на всички въпроси, както на интересуващите се от приемна грижа, така и на приемните родители.

1463, гр. София; бул. “Витоша” 58, ет. 4. Телефон за връзка с нас*: 0897 279 281

*(номерът е мобилен и разговорите се таксуват съобразно Вашия тарифен план)

Електронна поща: info@napg.eu www.napg.eu

Тази книжка стана възможна благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи”, чрез фонд “Дарителски кръг – Развитие”

Книжка за приемната грижа  
Книжка за приемната грижа  

Книжката за приемната грижа е полезно четиво за всички, които се интересуват от приемната грижа - кандидати, одобрени приемни родители, студ...

Advertisement