Page 1

Звіт-2009

всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання

«Національна асамблея інвалідів україни»

київ

1


Звіт підготовлено Секретаріатом Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання “Національна Асамблея інвалідів України”

2

Фінансування видання здійснено за рахунок видатків Державного бюджету України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій інвалідів

НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ ЗА РОЗУМІННЯ, ПІДТРИМКУ ТА СПІВПРАЦЮ: Президенту України Голові Верховної Ради України Прем’єр-міністру України Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Кабінету Міністрів України Міністерству праці та соціальної політики України Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту Міністерству регіонального розвитку та будівництва України Міністерству освіти і науки України Міністерству транспорту та зв’язку України Комісії з питань діяльності підприємств та організацій ГОІ Фонду соціального захисту інвалідів Представництву ООН в Україні Міжнародній організації праці Міжнародному Фонду «Відродження» Канадському центру вивчення неповносправності Норвезькому Гельсінському комітету з прав людини Українському Гельсінському комітету з прав людини Фонду прав інвалідів США Посольству Канади в Україні Посольству Королівства Нідерланди в Україні Посольству США в Україні Національному Центру паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (м. Євпаторія) Всеукраїнському Центру професійної підготовки та реабілітації інвалідів Громадським організаціям Приватним особам


3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АСАМБЛЕЮ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання “Національна Асамблея інвалідів України” — всеукраїнське добровільне неприбуткове об’єднання всеукраїнських та обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя громадських організацій, що об’єднують інвалідів. Національна Асамблея інвалідів України створена рішенням установчої конференції 22 вересня 2001 року та зареєстрована Міністерством юстиції України 10 січня 2002 року. Свідоцтво про реєстрацію № 1734. Метою діяльності НАІУ є об'єднання громадських організацій, членами яких є інваліди, узгодження дій та консолідація їхніх зусиль, спрямованих на поліпшення становища інвалідів в Україні, сприяння захисту конституційних прав інвалідів, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. Завдання НАІУ  Представництво і захист конституційних прав та законних інтересів інвалідів та їх організацій-членів НАІУ в Секретаріаті Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;  Сприяння та організація збору, аналізу та обміну інформацією між громадськими організаціями інвалідів України та інформування суспільства щодо стану вирішення проблем інвалідів у державі;  Сприяння та участь у формуванні державної політики з вирішення соціальноекономічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем інвалідів та забезпечення їхніх прав, в т.ч. у створенні відповідної законодавчої бази;  Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, попередженню проявів всіх форм дискримінації щодо інвалідів та порушення їх прав;  Сприяння формуванню свідомості суспільства щодо позитивного ставлення до громадян-інвалідів. Голова Асамблеї — народний депутат України Валерій Сушкевич Вищий керівний орган — Генеральна Асамблея Виконавчий орган — Секретаріат Станом на 31 грудня 2009 року кількість членів НАІУ становила 22 всеукраїнських і 58 регіональних громадських організацій інвалідів.


4

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ Протягом звітного періоду Національна Асамблея інвалідів України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту НАІУ щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та забезпечення їхніх прав, співпрацюючи з Секретаріатом Президента України, Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді і спорту, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва, Фондом соціального захисту інвалідів, Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Представники НАІУ протягом 2009 року брали активну участь у: - засіданнях Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, на яких було розглянуто понад 50 законопроектів соціального спрямування, значна частина з яких безпосередньо стосувалась вдосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту громадян з інвалідністю; - засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України; - засіданнях Соціальної ради та Комітету з питань безпеки руху на транспорті Міністерства транспорту та зв’язку України; - засіданнях робочої групи Міністерства праці та соціальної політики України; - засіданнях спільної Ради з питань освіти інвалідів Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України; - засіданнях Колегій Міністерства охорони здоров’я України; - засіданнях Колегії та Комітету доступнос-

ті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України; - засіданнях Колегії Фонду соціального захисту інвалідів; - засіданнях Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Конструктивна співпраця організаційчленів, Секретаріату та безпосередньо Голови Національної Асамблеї інвалідів України В.М.Сушкевича з органами законодавчої та виконавчої влади стала запорукою розроблення та прийняття ряду законодавчонормативних документів, спрямованих на підвищення існуючого рівня соціальної захищеності інвалідів в Україні. Маючи значний досвід законотворчої роботи у Парламентах попередніх скликань, народний депутат України, голова НАІУ В.М. Сушкевич з перших днів роботи Верховної Ради України шостого скликання та протягом останнього року працював над розробкою власних соціально спрямованих законопроектів, що мають на меті підвищити рівень соціальної захищеності інвалідів в Україні та впорядкувати існуючі механізми надання державної підтримки іншим вразливим верствам населення, особливо в умовах світової фінансово-економічної кризи, наслідки якої відчуваються і в нашій державі. Крім того, народним депутатом України В.М. Сушкевичем також здійснювалась підготовка та внесення поправок соціального змісту до проектів законів. Також в ході законотворчого бюджетного процесу готувались пропозиції до проектів Державного бюджету України на 2009 та 2010 роки.


5 1. Розробка проектів законодавчих актів України Зокрема, було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України наступні проекти законодавчих актів: «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (щодо оподаткування благодійної допомоги)» (реєстр. № 2043 від 11 лютого 2008 р.) (автори – н.д. В. Сушкевич та О. Боднар), яким пропонується не включати до оподатковуваного доходу цільову благодійну допомогу, що надається юридичними або фізичними особами у будьякій сумі інвалідам, на дітей-інвалідів для оплати зобов’язань держави по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілями, які згідно з законодавством України надаються особам з обмеженими можливостями безоплатно або на пільгових умовах. На жаль, профільний з питань вдосконалення податкового законодавства Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики впродовж трьох парламентських сесій так і не спромігся розглянути цей винятково соціально спрямований законопроект. «Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо забезпечення інвалідів спецавтотранспортом» (реєстр. № 2150 від 3 березня 2008 р.) (автор - В. Сушкевич), який поряд з іншим передбачає: а) забезпечувати інвалідів одночасно автомобілем, кімнатною і дорожньою кріслами-колясками, у тому числі кімнатною

кріслом-коляскою з електроприводом, відповідно до медичних показань. б) дозволити інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів в залежності від середньомісячного сукупного доходу їхніх сімей здійснювати виплати за отриманий на пільгових умовах автомобіль з розстрочкою платежів; в) виділяти автомобіль: - першочергово – сім’ям з осіб, які мають право на отримання автомобіля у позачерговому порядку, сім’ям, в яких двоє і більше інвалідів перебувають на обліку для забезпечення автомобілем; - позачергово - сім'ям з двома і більше інвалідами, що мають відповідні медичні висновки, але тільки один з них перебуває на відповідному обліку для забезпечення автомобілем; - позачергово - інвалідам з важким ураженням опорно-рухового апарату, які не здатні пересуватися без інвалідного візка, якщо вони постійно працюють або навчаються. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж 16-ти місяців, які минули з часу подання цього проекту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам» (реєстр. № 2159 від 4 березня 2008 р.; автори – н.д. В. Сушкевич та В.Таран-Терен), яким передбачено: - при визначенні права сім’ї на допомогу включати до складу сім’ї: а) дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних


6 навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації; б) жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей; - заборонити обмежувати розрахунковий розмір державної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75 відсоткам рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї; - поширити на дітей-інвалідів норму щодо збільшення на 20 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму, яка відповідно до чинної редакції Закону застосовується при розрахунках розмірів допомоги сім’ям, в якій один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи; - застосовувати одночасно відповідні норми щодо збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму при визначенні розміру допомоги особі, яка відноситься більш ніж до однієї із зазначених категорій: а) дитина, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі; б) дитина, в якої один або обоє батьків є інвалідами І або ІІ групи; в) дитина-інвалід; г) громадянин, який одержав статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту із статусом гірського; д) дитина в малозабезпеченій багатодітній сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми. Крім того, запропонованими у проекті змінами до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” передбачається суттєво збільшити розмір допомоги на догляд за інвалідами І групи підгрупи А та віднести до малозабезпечених осіб, які мають право на призначення допомоги на догляд, інвалідів І групи за умови, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує збільшений на 15 відсотків прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Профільний з питань вдосконалення законодавства у сфері соціальної політики щодо захисту малозабезпечених сімей

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці підтримав прийняття цього проекту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж майже двох років, які минули з часу подання цього проекту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування загальнодержавних реабілітаційних установ для інвалідів) (реєстр. № 2216 від 14 березня 2008 р.; автори - В. Сушкевич, П. Цибенко, М.Комар, А. Пшонка, Г. Маньковський), який вирішує проблему легітимізації фінансової

участі місцевих бюджетів у процесі створення та забезпечення функціонування центрів та інших реабілітаційних установ для інвалідів. Профільний Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав прийняття цього проекту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. У підсумку базові норми цього законопроекту увійшли до узагальненого спеціально створеною робочою групою проекту «Бюджетного кодексу України» (нова редакція) (реєстр. № 2709), що був прийнятий Верховною Радою України як законодавчий акт 23 червня 2009 року, і був «заветований» Президентом України 20 липня 2009 р.


7 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів) (реєстр. № 2272 від 25 березня 2008 р.; автори В. Сушкевич, В. Ар’єв, В. Герасимчук, яким пропонувалось суттєво збільшити ставку акцизного збору на тютюнові вироби, а

отримані таким чином додаткові бюджетні надходження спрямувати на фінансування соціальних програм, в тому числі – програм державної соціальної підтримки інвалідів. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. На жаль, профільний з питань вдосконалення податкового законодавства Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (голова – н.д. С.Терьохін) впродовж 2008 року так і не спромігся розглянути цей винятково соціально спрямований законопроект. Щоправда, окремі його норми увійшли до прийнятого Верховною Радою України узагальненого антикризового Урядового проекту «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору» (реєстр. № 3078), прийнятого як Закон України 25 грудня 2008 року (№ 797- VІ ). «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо соціальної підтримки інвалідів та їх громадських організацій) (реєстр. № 2574 від 28 травня 2008 р. автор - В. Сушкевич, фракція), який

мав на меті відновити для громадських організацій ветеранів та інвалідів, а також утворених ними підприємств і організацій, пільгових умов передачі в оренду державного та комунального майна та земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності. Базові норми цього законопроекту увійшли до узагальненого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який був прийнятий 31 жовтня 2008 року. Вказана норма щодо пільгових умов передачі громадським організаціям ветеранів та інвалідів, а також утворених ними підприємств в оренду державного та комунального майна та земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності була збережена у прийнятому 26 грудня 2008 року Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». «Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо права вибору інвалідом компенсації за неотриманий автомобіль» (реєстр. № 2656 від 17 червня 2008 р. автор — В. Сушкевич, фракція), яким передбачається надати інвалідам чи законним представникам дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, можливість (за їхнім бажанням) отримати суттєву грошову компенсацію замість автомобіля у розмірі його реальної вартості. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж 12-ти місяців, які минули з часу подання цього проекту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні. Проект Постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо забезпечення державної підтримки санаторнокурортних закладів, в яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди» (р. №3324 від 29 жовтня 2008 р.) (авто-


8 портних засобів та інших самохідних машин і механізмів” (щодо встановлення пільг для інвалідів, заснованих ними громадських організацій та благодійних організацій, що надають підтримку інвалідам) (реєстр. № 3030-14 від 17 лютого 2009 року, автор - н.д. В. Сушкевич), яким передбачається звільнити від податку власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів України: - фізичних осіб - інвалідів незалежно від ри - В.Сушкевич, У. Мостіпан та В. Гера- групи інвалідності, у власності яких є симчук, якою передбачається доручити автомобіль (незалежно від обсягу циліндрів Кабінету Міністрів України розробити та двигуна) і які перебувають (перебували) на запровадити дієві економічні механізми обліку в органах праці та соціального захиспідтримки санаторно-курортних закладів, ту населення для забезпечення їх автомобів яких лікуються та проходять реабілітацію лем; інваліди та значно поліпшити рівень забезпечення інвалідів-спинальників пу-тівками до спеціалізованих санаторіїв імені М. Н. Бурденка (м. Саки, АР Крим), «Слов’янський» (м. Слов’янськ, Донецька область) та Сакського центрального військового клінічного санаторію імені М. І. Пирогова, у тому числі - забезпечити вирішення питання про запровадження спеціального порядку (безтендерного) закупівлі за державні кошти санаторно-курортних путівок до вищезазначених санаторіїв, вжити організаційних заходів для проведення інвентаризації - юридичних осіб - громадські організації матеріально-технічного оснащення сана- інвалідів, санаторні заклади та будинки торно-курортних закладів незалежно від відпочинку, реабілітаційні центри громадсьформи власності, визначивши кількість ких організацій інвалідів, а також підприємстпрофільних місць, передбачених для ва та організації громадських організацій інвалідів, починаючи з наступного року інвалідів, де кількість інвалідів, які мають там передбачити створення відділень для основне місце роботи, становить не менше реабілітації інвалідів у санаторно-курортних 50 відсотків середньооблікової чисельності закладах, що належать до сфери управління штатних працівників облікового складу за місцевих органів виконавчої влади та органів рік, та які мають дозвіл на право користуванмісцевого самоврядування, прискорити роз- ня пільгами з оподаткування відповідно до роблення державних соціальних стандартів статей 14-1, 14-2 Закону України «Про основи та нормативів для санаторно-курортної соціальної захищеності інвалідів в Україні». галузі, визначених Законом України «Про Пізніше, в зв’язку з прийняттям 5 берездержавні соціальні стандарти та державні ня 2009 року Закону України Про внесенсоціальні гарантії». Вказаний проект був ня змін до Закону України «Про податок з розглянутий на пленарному засіданні Пар- власників транспортних засобів та інших ламенту 5 березня 2009 року та прийня- самохідних машин і механізмів» щодо статий як постанова Верховної Ради України вок податку (№ 1075 – VІ) вказаний проект був знятий з розгляду. На жаль, цей прий(№ 1077- VІ ). «Про внесення змін до статті 4 Закону нятий вищезгаданий Закон не передбачав України “Про податок з власників транс- надання інвалідам в умовах фінансово-


9 економічної кризи додаткових пільг ( в тому числі – звільнення від сплати) щодо податку з власників транспортних засобів. «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам) (реєстр. № 4217 від 17 березня 2009 року, автори н.д. В. Сушкевич та М. Кульчинський), який має на меті законодавчо врегулювати деякі проблемні питання пенсійного забезпечення. Зокрема, у проекті Закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, передбачивши, що : 1) величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 % (зміни до статті 24 Закону); 2) що перерахунок пенсії особам, які після призначення пенсії продовжували працювати, здійснюється не раніше ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому якщо особа має 24 місяці страхового стажу і працювала з більш високою зарплатою, тобто коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, то враховується і стаж, і зарплата, одержані після призначення пенсії. В інших випадках перерахунок здійснюється лише з урахуванням набутого стажу (зміни до статті 42 Закону); 3) вносяться також зміни до статті 40 Закону і передбачається, що при визначенні розміру пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, порядок визначення показників якої затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів. Тобто законодавчі положення приводяться у відповідність до діючої на сьогоднішній день юридичної термінології. Профільний з питань вдосконалення законодавства у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів Комітет Верховної Ра-

ди України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підтримав прийняття цього проекту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж майже 12-ти місяців (!!!), які минули з часу подання цього проекту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні. «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2009 рік“ (щодо покращення фінансування санаторно-курортного оздоровлення інвалідів та медичної реабілітації інвалідів-спинальників) (реєстр. № 4294 від 1 квітня 2009 року, автори - н.д. В.Сушкевич та Л. Бірюк),

яким передбачено збільшити на 19 млн. грн. видатки на закупівлю путівок для інвалідівспинальників до спеціалізованих санаторіїв та запропоновано надати субвенцію в обсязі 3 млн.грн. з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на зміцнення лікувальної та матеріально-технічної бази унікального у нашій державі медичного закладу - Донецької обласної лікарні відновлювального лікування та забезпечення лікування у ній інвалідів-спинальників з нейротрофічними ураженнями (пролежнями) з інших областей та регіонів України. Вказаний проект надзвичайної соціальної спрямованості був прийнятий як Закон України ( № 1402- VI від 21.05.2009 р.). «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (реєстр. № 4431, внесений н.д. В. Сушкевичем та П. Цибенком), який передбачає на-


10 дати дітям війни, що є інвалідами, право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни при відповідних показаннях та наявності вільних місць. Вказаний проект надзвичайної соціальної спрямованості був прийнятий, як Закон України ( № 1891 - VI від 16.02.2010 р.). Проект постанови «Про схвалення рекомендацій парламентських слухань на тему : «Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (реєстр. № 4710, автори - н.д. В. Сушкевич та П. Цибенко), якими зокрема доручається Кабінету Міністрів України:

- привести у відповідність до законів України постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян”, передбачивши з урахуванням можливостей Державного бюджету поетапне підвищення грошових компенсацій інвалідам війни за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування до реальних розмірів їх вартості; - під час розробки проекту Закону ’’Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік’’ за підсумками його виконання у першому півріччі та при розробці проекту Держбюджету України на 2010 рік передбачити: - підвищення рівня забезпечення ветеранів війни путівками на санаторно-курортне лікування та покращення забезпечення інвалідів війни автомобілями; – належне фінансування закладів охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України тощо, у яких обслуговуються ветерани війни; не допускати у подальшому ліквідації таких закладів; передачу таких закладів у підпорядкування Міністерства охорони здоров’я та місцевих органів влади здійснювати без вилучення медичного обладнання й іншого майна; - фінансування у 2009 році виготовлення ювілейної медалі до 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні ; - у Державному бюджеті України на 2010 рік окреме фінансування заходів з святкування 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 1941 –1945 років та увічнення ратних подвигів переможців. Вжити вичерпних заходів, спрямованих на безумовне забезпечення державних гарантій соціального захисту ветеранів війни, зокрема: - прискорити розроблення Порядку пільгового перевезення ветеранів війни автомобільним транспортом міжміського і міжобласного сполучення; - спільно з місцевими органами виконавчої влади забезпечити виконання вимог Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині безоплатного надання приміщень, обладнання та іншого майна, необхідного для здійснення статутних завдань ветеранських організацій, звільнення від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) у межах середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають; не допускати виселення ветеранських організацій із займаних ними приміщень; та ін. У зазначених Рекомендаціях парламентських слухань ціла низка доручень надається також Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, зокрема: – забезпечити створення на базі центральних районних лікарень міжрайонних відділень сестринського догляду та довгострокового перебування ветеранів війни, які страждають на хронічні захворювання;


11

– вжити заходів для розширення практики роботи виїзних медичних бригад (спеціалізованих діагностичних, консультативних, стоматологічних) медикосоціальних експертних комісій у сільських населених пунктах, а також виїзних денних стаціонарів обласних госпіталів; – сприяти розвиткові системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни (для перевезення до закладів охорони здоров'я, місцевих органів влади, установ соціального захисту) та підвищенню рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації додаткових (на вимогу) зупинок, пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо; – вжити заходів для забезпечення мобільним зв’язком інвалідів війни та учасників бойових дій у період Великої

Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв’язком; – передбачити в регіональних програмах заходи щодо по зачергового забезпечення житлом ветеранів війни, які потребують поліпшення умов проживання; – надавати всебічне сприяння діяльності громадських організацій ветеранів війни, сприяти розвиткові творчих об’єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяльності тощо. Вказаний проект рекомендацій Парламентських слухань (реєстр. № 4710 від 24.06.09 р.) було ретельно доопрацьовано з урахуванням результатів обговорення та пропозицій, внесених народними депутатами України, владними інституціями, громадськими організаціями та внесено на розгляд Верховної Ради України. Постанову Верховної Ради України «Про схвалення рекомендацій парламентських слухань на тему : «Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», спрямовану на підвищення соціального захисту ветеранів війни було прийнято 9 жовтня 2009 року (№ 1642- VI від 09.10.2009р.).

Всеукраїнська громадська газета «Без Бар'єрів»

З

метою підвищення поінформованості суспільства щодо соціального захисту громадян з інвалідністю Національна Асамблея інвалідів України у 2009 році продовжила видання всеукраїнської громадської газети «Без Бар’єрів», яка на сьогоднішній день розповсюджується серед центральних та місцевих органів державної влади, громадських організацій інвалідів та їхніх підприємств, центрів реабілітації, санаторіїв, освітніх та медичних закладів, а також безпосередньо мають можливість оформити передплату і пересічні громадяни. На шпальтах газети «Без Бар'єрів» висвітлюється актуальна інформація щодо соціального захисту та правового забезпечення інвалідів, надаються кваліфіковані коментарі та консультації фахівців і представників органів виконавчої влади, практичні поради для спеціалістів, новинки у сфері медицини та реабілітації, міжнародні новини та багато іншого.


12 2. Внесення поправок соціального змісту до проектів законів Законотворча робота Голови НАІУ, народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів В.М. Сушкевича не обмежувалась лише підготовкою власних законопроектів.

Специфіка законодавчої діяльності поля-гає в тому, що у процедурі розгляду та прийняття проектів законодавчих актів особливого значення набуває внесення народними депутатами пропозицій до прийнятих у першому читанні проектів законів з метою їх врахування під час розгляду законопроекту у другому читанні, тобто – у остаточній редакції того чи іншого закону. З огляду на це, народний депутат України В. М. Сушкевич, як суб’єкт права законодавчої ініціативи та лідер громадського руху інвалідів, вніс на розгляд Верховної Ради України понад 50 соціально спрямованих поправок та пропозицій до проектів законодавчих актів, що їх розглядав у цей період вищий законодавчий орган нашої держави. Більшість з цих пропозицій та поправок В. Сушкевича були підтримані при розгляді на засіданнях відповідних профільних комітетів та депутатською більшістю при їх розгляді на пленарних засіданнях. Зокрема: 1. Профільним Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики були підтримані пропозиції народного депутата В. М. Сушкевича до проекту Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (реєстр. № 4406 від 24.04.09р., внесений Кабінетом Міністрів України та прийнятий у першому

читанні 10 червня 2009 року), що мають на меті надати інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, особам, що мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань більш суттєві преференції щодо звільнення від оплати юридичних послуг. 2. Профільним Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я були підтримані пропозиції народного депутата В.М. Сушкевича до проекту Закону України „Про профілактику, діагностику та лікування передраку та раку молочної залози” (реєстр. № 1297 від 28.12.07р., прийнятий у першому читанні 14 січня 2009 року), що мають на меті: - доручити реабілітаційним установам в межах їх повноважень здійснювати забезпечення жінок після мастектомії протезноортопедичними виробами;

покласти на Науково-практичний центр передракових станів та раку органів репродуктивної системи жінки здійснення організаційно-методичної роботи, лікувально-профілактичної та консультативнодіагностичної підтримки діяльності зак-ладів охорони здоров'я, мамологічних центрів, реабілітаційних установ в галузі профілактики, діагностики, лікування передракових станів, раку молочної залози та інших органів репродуктивної системи жінки, реабілітації жінок, які страждають на ці захворювання, та жінок після радикальних операцій з приводу злоякісних новоутворень; - забезпечити здійснення закладами охорони здоров’я обов’язкових онкологічних профілактичних оглядів усіх жінок генеративного віку, тестування та обліку усіх жінок,


13 що внесені до групи ризику, включаючи жінок, які перебувають в установах і закладах соціального обслуговування органів праці та соціального захисту населення. 3. Профільним Комітетом з питань економічної політики розглянуто пропозиції народного депутата В.М.Сушкевича до проекту Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (реєстр № 2263-1 від 12.05.08 р. , прийнятий у першому читанні 20 травня 2008 року), які мають на меті включити до переліку предметів закупівлі, на які не поширюється дія цього Закону, технічні та інші засоби реабілітації, у тому числі протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересу-

вання, послуги з ремонту та комплектуючі вироби до них, протезно-ортопедичні послуги, послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів, а також товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для забезпечення підготовки збірних команд України до олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських ігор, фізичної культури і спорту інвалідів. Крім того, народний депутат Валерій Сушкевич запропонував відновити пре-ференційні поправки підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів шляхом надання замовником переваги тендерним пропозиціям, поданих підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі з метою працевлаштування інвалідів, зміцнення матеріально-технічної бази цих підприємств та організацій за умови, якщо зазначені підприємства та організації є безпосередніми виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються, і визначе-

на доцільність надання їм державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. 4. Профільним Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці розглянуто пропозиції народного депутата В.М. Сушкевича до проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1108, прийнятий у першому читанні 20 травня 2008 р.), що мають на меті посилити державну підтримку одиноких батьків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда чи інваліда з дитинства або члена сім’ї з інвалідністю І групи, сімей, до складу яких входить інвалід І групи, шляхом надання цим батькам та членам сімей цілого ряду преференцій (бронювання робочих місць, переважне залишення на роботі при скороченні штату працівників, надання певних допомог та компенсацій, надання подовжених відпусток тощо). 5. Профільним Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету частково враховано пропозиції народного депутата Валерія Сушкевича до проекту Бюджетного кодексу України (реєстр. №2709, прийнятий у першому читанні 18 вересня 2008 р., прийнятий в цілому як Закон України - 23 червня 2009 р., повернутий з пропозиціями Президента України – 20 липня 2009р.), що спрямовані на запровадження стабільного бюджетного фінансування усіх реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що відносяться до системи органів праці та соціального захисту населення, а також на впорядкування системи фінансового забезпечення діяльності Національного Комітету спорту інвалідів України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та його структурних підрозділів, бюджетних закладів фізичної культури і спорту, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл (відділень), що орієнтовані на заняття фізичною культурою і спортом інвалідів. На жаль, вето Президента України на цей Закон під час голосування 1 грудня 2009 року не було подолано, а прийнятий Верховною Радою України новий законодавчий акт - Бюджетний кодекс України таким чином було скасовано.


14 Участь громадських організацій інвалідів в процесі прийняття рішень, що їх стосуються…

(Конвенція ООН про права інвалідів)

Засідання Кабінету Міністрів України 29 липня 2009 року

29 липня 2009 року Уряд ухвалив постанову «Про затвердження плану заходів зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»». Постанова передбачає створення відповідних умов для доступності інвалідів, маломобільних груп населення (людей похилого віку, матерів з візками тощо) до об’єктів архітектурної, соціальної та транспортної інфраструктури. Відповідно до постанови Уряду, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також місцеві органи самоврядування мають у двомісячний термін розробити і затвердити відповідні регіональні й галузеві плани заходів. Зокрема, планується впродовж 2009 року внести зміни до правил дорожнього руху для задоволення потреб інвалідів, а також поетапного переходу на обслуговування населення транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, передбачається розробити нові та удосконалити наявні державні будівельні норми з проектування житлових будинків і громадських приміщень та споруд для забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до таких об`єктів. Також планується забезпечити виробництво вітчизняними підприємствами транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів, облаштувати спеціальні місця для паркування транспортних засобів, які використовуються для перевезення

інвалідів, на стоянках, в зонах паркування, а також запровадити персональні картки дозволів на паркування таких автомобілів. В. Сушкевич, народний депутат України, голова НАІУ: «Вперше на засіданні Кабінету Міністрів при прийнятті документу для інвалідів брали участь громадські організації інвалідів. Я не пам’ятаю за часи моєї роботи в парламенті, щоб на засіданні Уряду були присутні громадські організації інвалідів під час вирішення їхніх питань… …Є багато законодавчих актів, які стосуються безбар’єрності, але вони не передбачають відповідальності за порушення відповідних норм. В даній Постанові вперше передбачені фінансові штрафні санкції…». Я. Грибальський, координатор програм з питань безбар’єрності Національної Асамблеї інвалідів України: «В даній Постанові передбачено суворіше застосування Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник проектної організації, котра не врахувала норм, буде притягнений до відповідальності. Розміри встановлені відповідно до мінімальної заробітної плати. Також передбачено кару у певному відсотку від вартості проектнокошторисної документації. Навіть розглядається питання про громадські роботи…. Кошти від штрафів спрямовуватимуться у спеціальний фонд, котрий виділятиме їх на створення безперешкодного доступу…». В. Куйбіда, міністр регіонального розвитку та будівництва України: «Згідно з цим документом усі будівлі мають вводитися в експлуатацію за умови наявності спеціального обладнання для пересування інвалідів за рахунок кошторисної вартості. Таким чином, Держбудекспертиза не даватиме позитивного погодження, якщо є відхилення від цих норм. При наданні субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на оновлення комунального транспорту перевага надаватиметься автобусам і тролейбусам, пристосованим для перевезення таких людей…».


15 3. Підготовка пропозицій до проектів Державного бюджету України на 2009 -2010 рр.

Важливою складовою депутатської законотворчої діяльності є підготовка пропозицій до проектів Державного бюджету України на відповідний рік. Вказані проекти, згідно з Бюджетним кодексом України розробляються Кабінетом Міністрів України і щорічно не пізніше 15 вересня вносяться на розгляд Верховної Ради України. Народний депутат України, голова Національної Асамблеї інвалідів України В. М. Сушкевич, як правило, включається у «бюджетний процес» ще на етапі підготовки проекту Держбюджету Урядом та профільними міністерствами – Міністерством фінансів України, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту тощо. Саме завдяки такому підходу до цієї важливої справи з року в рік вдається втримати обсяги соціальних видатків, збільшити розміри пенсій та державних допомог для соціально вразливих верств населення. проект Держбюджету України на 2009 рік Тільки завдяки особистій принциповій і наполегливій позиції голови Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерія Сушкевича, який втрутився у бюджетний процес ще на етапі опрацювання Урядом проекту Держбюджету-2009, вдалося зберегти фінансування видатків на забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації на рівні 2008 року (297 млн. грн.). Зусиллями В. Сушкевича було збережено на рівні 2008 року обсяги видатків Держбюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (8млн. грн.), на забезпечення інвалідів путівками на санаторно-курортне оздоровлення (80млн.грн.) тощо. Варто зазначити, що для Держбюджету на 2009 рік, який сформований з урахуванням кризових фінасово-

економічних реалій, таке збереження - це унікальний випадок. Адже в Держбюджеті на 2009 рік на 30-50 % були скорочені практично всі видатки. Пізніше - у травні 2009 року, голові Комітету Верховної Ради України Валерію Сушкевичу вдалося добитись (шляхом прийняття у травні 2009 року змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік») збільшення у Держбюджеті 2009 року видатків на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів на 19 млн. грн., виділення цільовим призначенням коштів у загальній сумі 3 млн. грн. на зміцнення лікувальної та матеріально-технічної бази унікального у нашій державі медичного закладу - Донецької обласної лікарні відновлювального лікування та забезпечення лікування у ній інвалідів-спинальників з нейротрофічними ураженнями (пролежнями) з інших областей та регіонів України, а також відновлення у Держбюджеті - 2009 окремої бюджетної програми «Забезпечення інвалідів та інвалідів–«чорнобильців» автомобілями з фінансуванням її (поки що) у обсязі 1 млн. 218 тис. грн. за рахунок спеціального фонду Держбюджету. проект Держбюджету України на 2010 рік Досить плідно і конструктивно розпочалась робота В.М. Сушкевича над внесеним Урядом у вересні 2009 року проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (реєстр. № 5000). Вказаним проектом, незважаючи на триваючу і надалі фінансово-економічну кризу, пропонувалось збільшити значну частину видатків на соціальний захист та реабілітацію інвалідів і соціальну підтримку ветеранів. Зокрема: а) збільшити (на 1,5 млн. грн. у порівнянні з


16 2009 роком) видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів, при цьому - окремим рядком виділені обсяги, необхідні для фінансової підтримки підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих (УТОС ) та Українського товариства глухих (УТОГ); б) збільшити (на 1 млн. 349 тис. грн. у порівнянні з 2009 роком) видатки на надання інвалідам спеціальної протезноортопедичної допомоги у клініці НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності; в) збільшити (загалом на 12 млн. 813,9 тис. грн. у порівнянні з 2009 роком) видатки на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, (сумарно по двом програмам КПКВ 2501380 та КПКВ 2501080); г) збільшити (загалом майже на 300 млн. грн. у порівнянні з 2009 роком) обсяг субвенцій з Держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та виплату компенсацій пенсіонерам, ветеранам та інвалідам з послуг зв’язку, пільгового пасажирського перевезення, оплати житлово-комунальних послуг тощо; д) збільшити (на 5 млрд. 200 млн. грн. у порівнянні з 2009 роком) обсяг субвенцій з Держбюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

разової допомоги інвалідам війни І групи становитиме близько 4-5 тисяч гривень (в 2009 році розмір виплати для цієї категорії становив 500 грн.) Передбачається, що значно (в 2-3 рази) зростуть розміри цієї допомоги до Дня перемоги і для інших категорій ветеранів. Крім того, у проекті Держбюджету-2010, внесеному Урядом Ю.В.Тимошенко, були передбачені нові суттєві видатки (2,5 млн. грн.) на проведення заходів, пов’язаних з відзначенням 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також повністю відновлено (у базовій редакції Держбюджету поточного року була відсутня) бюджетну програму «Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями», в межах якої були передбачені видатки спеціального фонду Держбюджету у сумі 1 млн. 336 тис.грн. (збільшення у порівнянні з 2009 роком на 118 тис. грн.) та додаткові видатки із Стабілізаційного фонду Держбюджету у сумі 95 млн.грн. Незважаючи на триваючу і надалі фінансово-економічну кризу і певні труднощі з наповненням Держбюджету, Уряд не допустив у проекті Держбюджету-2010 зменшення переважної частини інших видатків, пов’язаних із соціальним захистом та реабілітацією інвалідів і соціальною підтримкою ветеранів. Зокрема, залишились на рівні 2009 року: - видатки на забезпечення інвалідів та інших категорій населення необхідними їм технічними засобами реабілітації (297 млн. грн.); - видатки на соціальну, трудову і професійну реабілітацію інвалідів (167,8млн. грн. за рахунок спеціального фонду Держбюджету). При цьому у позитивному сенсі, за пропозицією народного депутата України В.Сушкевича, була змінена назва цієї бюджетної програми, яка тепер е) майже в три рази збільшити (загалом на передбачає, поряд з реабілітаційними за755 млн. грн. у порівнянні з 2009 роком) ви- ходами, також і створення Національного датки на надання щорічної разової грошової центру Параолімпійської та Дефлімпійської допомоги до Дня Перемоги ветеранам війни підготовки і реабілітації інвалідів «Україна» та жертвам нацистських переслідувань. та Західного реабілітаційно-спортивного При цьому передбачається, що розмір цієї центру;


17 - видатки на одноразову матеріальну допомогу інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (8 млн. грн.); - видатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань (майже 7,5 млн. грн.); - видатки на придбання і будівництво житла для інвалідів з вадами зору та слуху (5 млн. грн.); - видатки на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення їх грошових заощаджень в установах Ощадбанку колишнього СРСР (250 млн.грн.). В ході опрацювання зазначеного проекту Держбюджету України на 2010 рік головою НАІУ, народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів В. М. Сушкевичем було подано цілу низку конструктивних і економічно обґрунтованих пропозицій, спрямованих на підвищення рівня соціальної захищеності інвалідів та ветеранів, надання їм необхідної і належної державної підтримки. Зокрема, пропонувалось: - збільшити видатки бюджетної програми «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації» (КПКВ 2507090) на 60 млн. грн. до загального обсягу 357 млн. 160,1 тис. грн.; - збільшити видатки бюджетної програми “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (КПКВ 2507050) на 103 млн.грн. до загального обсягу - 183 млн. 11 тис. грн.; - збільшити обсяги видатків бюджетної програми «Розробка нових видів протезноортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезноортопедичних підприємствах» (код КПКВ 2501170) на 10,0 млн. гривень до загально-

го обсягу 21 млн. 796,5 тис. грн. При цьому, пропонується змінити назву цієї бюджетної програми, визначивши її як: „Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах, сервісних центрах при протезно-ортопедичних підприємствах”.; - збільшити на 3 млн. грн. до загального обсягу 10 млн. 456,4 тис. грн. видатки бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань» (КПКВ 2505030); - збільшити на 3 млн. грн. до загального обсягу 41 млн. 852,6 тис. грн. видатки бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів» (КПКВ 2501120); - збільшити на 15 млн. грн. видатки бюджетної програми «Придбання (будівництво) житла для інвалідів сліпих та інвалідів глухих» (КПКВ 2511580). до загального обсягу 20 млн. грн. При цьому, пропонується найменування цієї бюджетної програми змінити на «Придбання (будівництво) житла для інвалідів»; - передбачити цільовим призначенням (у вигляді окремої бюджетної програми) для Міністерства транспорту та зв’язку України (КПКВ 3100000) кошти у обсязі 389 млн. 500 тис. грн. на придбання 41 спеціалізованого вагону, для перевезення інвалідів з вадами опорно-рухового апарату; - передбачити додатково для Міністерства праці та соціальної політики (КПКВ 2500000) у вигляді окремої бюджетної програми кошти у обсязі 36,7 млн. грн. на фінансове забезпечення діяльності у 2010 році всеукраїнських та міжрегіональних реабілітаційних центрів для інвалідів, що знаходяться у сфері управління зазначеного міністерства; - передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення лікування інвалідів-спинальників з інших областей у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування (КПКВ 2311050) у сумі 3 млн. грн., у тому числі - 2 млн. грн. на зміцнення лікувальної і матеріально-


18

технічної бази Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування та 1млн.грн.– на забезпечення лікування у цій лікарні інвалідів-спинальників з інших областей України. - Передбачити для Міністерства охорони здоров’я України, як головного розпо-

рядника коштів (КПКВ 2300000), окрему бюджетну програму та відповідні кошти для фінансування видатків на забезпечення інвалідів та інших категорій населення виробами медичного призначення, у тому числі для забезпечення інвалідів з вадами слуху слуховими апаратами. На жаль, внаслідок неконструктивної позиції певних політичних сил у нинішній Верховній Раді України, вказаний проект Держбюджету на 2010 рік рішенням Верховної Ради України від 20 листопада 2010 року не було прийнято до розгляду. Національна Асамблея інвалідів України спільно з іншими громадськими організаціями інвалідів та правозахисних організацій продовжила у 2009 році активну співпрацю з профільними міністерствами

Залучення громадських організацій інвалідів до участі у розробці планів, програм, які стосуються інвалідів або впливають на їхнє економічне та соціальне становище. (Стандартні правила ООН забезпечення рівних можливостей для інвалідів)

Спеціальне засідання Кабінету Міністрів України, присвячене вирішенню проблем інвалідів та забезпеченню їхніх прав 3 грудня 2009 року

3 грудня 2009 року відбулось спеціальне розширене позачергове засідання Уряду з питань вирішення проблем людей з інвалідністю. На даному засіданні Уряду були присутні представники численних громадських організацій інвалідів, які брали участь в обговорені 17 важливих нормативно-правових актів, спрямованих на всебічну підтримку інвалідів України. Правові акти, які приймалися на даному засіданні – це спільна робота Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, відомств та громадських організацій інвалідів України. Національна Асамблея інвалідів України, об’єднуючи 81 громадську організацію, визначена відповідно до Указу Президента України №1228/2007 від 18.12.2007р. організацією, що може здійснювати мо-

ніторинг реалізації державної політи-ки у сфері забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та рівня їх соціальної захищеності. НАІУ брала активну участь в підготовці та обговоренні зазначених урядових документів.

На спеціальному засіданні Уряд прийняв рішення про схвалення та передачу до Парламенту України законопроекту «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї».


19 та відомствами, Секретаріатом Кабінету Міністрів України щодо напрацювання Урядових документів у сфері соціального захисту інвалідів та забезпечення їхніх прав. Результатом цієї спільної роботи стало прийняття Кабінетом Міністрів України близько 2-х десятків документів, зокрема: Постанова Кабінету Міністрів від 29 липня 2009 р. № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009—2015 роки “Безбар’єрна Україна”. Даний документ визначив напрямки подальшої реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого сеКабінет Міністрів України прийняв низку документів, які створюють умови для людей з обмеженими можливостями у сфері доступності транспортної інфраструктури. Зокрема, щодо оснащення кожного маршруту громадського транспорту як мінімум одним транспортним засобом, пристосованим для перевезення інвалідів, про створення умов для паркування транспортних засобів людей

з інвалідністю та тих, що здійснюють перевезення інвалідів. Уряд також ухвалив 4 документи, спрямовані на поліпшення медичного забезпечення людей з обмеженими можливостям. Зокрема, затверджено порядки забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами (щодо виробів медичного призначення) та санаторнокурортними путівками. Крім того, прийнято низку рішень щодо підтримки

редовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1310 “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на ав-

обдарованої молоді з числа інвалідів та здобуття ними вищої освіти. Отже, з 1 січня 2010 року встановлено 100 академічних стипендій Кабінету Міністрів для студентів-інвалідів. Розмір стипендій становитиме 850 грн., а для інвалідів першої групи - на 50% більше. Крім того, Уряд затвердив план заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, який сприятиме забезпеченню доступу дітей з інвалідністю до загальноосвітнього процесу. Позачергове спеціальне засідання Уряду завершилось звітом Уряду «Про стан виконання плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їхніх прав, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1513». Отже, активна участь громадських організацій інвалідів у розробці, обговоренні та відстоюванні урядових документів довела, що гасло «Не робіть для нас - без нас» може реалізовуватись на самому високому рівні і в нашій державі…


20 тобусному маршруті загального користування” Даний документ передбачив, що під час проведення конкурсу (серед приватних та комунальних перевізників) з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування - вперше встановлюється вимога для перевізників щодо забезпечення роботи на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1481 “Деякі питання забезпечення транспортними послугами осіб з обмеженими фізичними можливостями” З метою належного забезпечення транспортними послугами осіб з обмеженими фізичними можливостями вперше кошти, що передбачаються у державному бюд-

жеті для оновлення парку автобусів та тролейбусів, будуть спрямовуватись на закупівлю рухомого складу, виключно пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Буде встановлено технічні вимоги до конструкції рухомого складу, забезпечено розробку документації та налагодження виробництва рухомого складу пристосованого до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. Також, документ передбачає розробку заходів, пов’язаних з державною підтримкою перевізників, які надають транспортні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями. Визначення правила посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями у громадські транспортні засоби. Починаючи з 2010 року забезпечення заходів щодо:

Міжнародна конференція «Спільні зусилля, спрямовані на покращення якості життя дітей з інвалідністю в нтернатах III-IV-го профілю в Україні» ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» у співпраці з Дитячим навчально-реабілітаційним центром «Джерело» (м. Львів), мережею надавачів послуг для осіб з інвалідністю SOFT Tulip, Фондом “Socires” (Нідерланди), за підтримки Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та Міністерства праці та соціальної політики України провели 22 вересня 2009 року Міжнародну конференцію «Спільні зусилля, спрямовані на покращення якості життя дітей з інвалідністю в інтернатах III-IV-го профілю в Україні». Під час конференції було представлено результати проведеної роботи в пілотних дитячих будинках-інтернатах III-IV профілю протягом 2007-2009 рр.; презентовано аналіз загальнонаціональних законодавчо нормативних документів, що стосуються питань дитинства, соціального захисту дітей з інвалідністю та їхніх сімей, задекларованих прав і можливостей їх

реалізації. Дана конференція проходила в рамках реалізації проекту «Покращення якості життя і стандартів послуг для дітейінвалідів шляхом розбудови і зміцнення громадянського суспільства в Україні», який отримав підтримку Програми MATRA Уряду Королівства Нідерландів. У заході взяли участь голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, представники Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, головних управлінь праці та соціального захисту населення 27-ми регіонів України, керівники 55-ти будинків-інтернатів I-IV профілів для дітей з вадами розвитку, представники посольства Канади, неурядових організацій Королівства Нідерландів та


21 - спрямування коштів місцевих бюджетів на придбання рухомого складу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; - забезпечення роботи за окремим графіком на кожному маршруті громадського транспорту не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; - надання під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів переваги перевізникам, які використовують транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342 “Про затвердження правил паркування транспортних засобів” Даний документ передбачає: На майданчиках для паркування обов’язкове облаштування місць (в обсязі не України, міжнародних благодійних фондів та незалежні експерти. На конференції була презентова публікація підготовлена Національною Асамблеєю інвалідів України «Аналіз системи послуг в закладах інтернатного типу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів в Україні». В матеріалах дослідження були використані аналітичні матеріали ключових міністерств і відомств, довідкові матеріали, матеріали «Щорічної доповіді про становище дітей в Україні» Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Державної доповіді Міністерства праці та соціальної політики України «Про становище інвалідів в Україні», друкованих та Інтернет-видань. Автори дослідження ставили за мету здійснити аналіз системи надання послуг в дитячих інтернатних закладах різного відомчого підпорядкування, де виховуються діти–сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти–інваліди, а також проаналізувати наскільки послуги, що забезпечуються державою, орієнтовані на покращення якості життя дітей, а отже наскільки задовольняють фізичні, психологічні, соціальні та духовні потреби цієї цільової групи. Дана публікація

менше 10% загальної кількості, але не менше одного) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, якими керують інваліди, або транспортних засобів, які їх перевозять. На місцях паркування для авто інвалідів не можуть бути розміщені інші транспортні засоби. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1345 “Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів” Це перший документ, який визначає порядок та механізм забезпечення дітей-інвалідів санаторно-курортними путівками. Путівка буде видаватись не лише дитиніінваліду, але і особі, яка її супроводжує на безоплатній основі. Передбачено збільшення кількості путівок для дітей хворих на дитя-

призначена для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, мас-медіа, представниками професійних груп, які працюють в інтересах людей з інвалідністю.


22

чий церебральний параліч. Забезпечення путівками буде здійснюватись закладами охорони здоров’я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з урахуванням рекомендацій визначених в індивідуальній програмі реабілітації. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації” Документ визначає механізм безоплатного забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами (виробами медичного призначення) з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда або дитини-інваліда. Документ передбачає поділ технічних засобів на 2-і групи: - які отримують безпосередньо інваліди, діти-інваліди або їхні законні представники для використання в амбулаторних та побутових умовах; - якими забезпечуються інваліди, дітиінваліди в закладах охорони здоров’я для лікування в стаціонарних умовах. До 1-ї групи належать: - слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, кало-приймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри. До 2-ї групи належать: - штучні протези клапанів серця, біфуркаційні судинні протези, лінійні судинні протези, кондуїти, електрокардіостимулятори, оксигенатори, набори для проведення коронарографії, набори для сте-

нтування коронарних судин без лікувального покриття, набори для проведення аортокоронарного шунтування, набори для імплантації механічного клапана серця, однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом, двокамерні ШВР (DDDR), кардіовертери-дефібрилятори однокамерні, кардіовертери-дефібриля-тори двокамерні, протези очей, епіпротези, орбітальні імплантанти, протези щелеп, протези зубів, кохлеарні імплантанти, голосові протези, протези вушної раковини, клапанні лікворошунтуючі імплантанти, ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих. Постанова Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи”

Даний документ затверджує Положення про МСЕК та Положення про порядок, умови та критерії встановлення груп інвалідності. Положення про порядок, умови та критерії встановлення груп інвалідності пе-редбачає залежно від ступеня розладу функцій та обмеження життєдіяльності встановлення І, ІІ, ІІІ груп інвалідності. І група інвалідності поді-ляється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі чи нагляді. Розпорядження Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1484 “Деякі питання поліпшення медичного забезпечення інвалідів” Даний документ передбачає: - підготовку Державної програми медичної


23 реабілітації інвалідів до II кварталу 2010 року; - введення до штатних розписів закладів, що належать до сфери охорони здоров’я, посад за спеціальністю “Фізична реабілітація”; - ведення повного нозологічного обліку інвалідів, особливо інвалідів тих нозологій, які потребують забезпечення виробами медичного призначення; - утворення департаменту з питань МСЕК та реабілітації інвалідів, з відповідним реформуванням структури медико-соціальних експертних комісій в областях; - удосконалення методики складення індивідуальних програм реабілітації інвалідів; - опрацювання питання щодо утворення на базі діючих лікувально-профілактичних і лікувальних закладів мережі спеціалізованих нозологічних реабілітаційних підрозділів; - поліпшення екстреного медичного забезпечення інвалідів по слуху шляхом поширення кращого досвіду роботи станцій швидкої медичної допомоги щодо системи оперативного виклику лікарів до хворих інвалідів по слуху. Розпорядження Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. №1461 “Деякі питання забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками” Документ дозволяє Мінпраці здійснювати у 2009 році попередню оплату санаторнокурортних путівок для лікування строком на 45 днів інвалідів-спинальників, що закуповуються за бюджетною програмою 2507050 “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів”. Постанова Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1312

“Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів” Уряд прийняв рішення щодо підтримки обдарованої молоді з числа інвалідів та здобуття ними вищої освіти. Отже, з 1 січня 2010 року встановлено 100 академічних стипендій Кабінету Міністрів України для студентів-інвалідів. Розмір стипендій становитиме 850 грн., а для інвалідів першої групи - на 50% більше. Розпорядження Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1482 “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року” Даний документ передбачає: - використання матеріально-технічних, методичних та інших ресурсів шкіл-інтернатів для забезпечення супроводу дітей з інвалідністю в загальноосвітніх школах з інклюзивним навчанням; - підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо інклюзивного та інтегрованого навчання; - введення посади асистента вчителя для забезпечення навчання дітей з інвалідністю; - розробку нормативу фінансування витрат, пов’язаних з навчанням дітей з інвалідністю; - забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і наочними дидактичними посібниками; - організацію підвезення учнів з порушеннями опорно-рухового апарату та зору до місця навчання спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі підготовленого персоналу; - внесення змін до Державних будівельних норм і стандартів з питань проектування навчальних закладів, спрямованих на створення умов для навчання дітей з інвалідністю; - створення умов для безперешкодного доступу таких дітей до будівель і приміщень загальноосвітніх начальних закладів, які вже функціонують тощо. Розпорядження Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1480


24 “Про невідкладні заходи щодо реалізації положень статті 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів України” Даний документ передбачає: - розробку пропозицій щодо законодавчого визначення статусу та сфери діяльності перекладачів жестової мови; - формування державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації кадрів на 2010 та наступні роки підготовку і підвищення кваліфікації перекладачів жестової мови;

організаціям інвалідів за пільговою орендною ставкою в розмірі 1%. Постанова Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1288 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” Документ затверджує критерії, за якими буде оцінюватись ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначає періодичність здійснення планових заходів державного нагляду контролю. Зокрема, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику є: - виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів; - подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та - розробку та внесення на розгляд Кабінету працевлаштування інвалідів; Міністрів України порядку і нормативів - повнота нарахування та сплати адмітитрування та перекладу на жестову мову у ністративно-господарських санкцій і пені за засобах масової інформації; невиконання нормативу робочих місць для - забезпечення під час формування дер- працевлаштування інвалідів; жавного замовлення на виробництво і розповсюдження телепрограм для державних потреб на 2010 і наступні роки не менш як 2,5 тис. годин щороку для виробництва державними теле-, радіоорганізаціями інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів із застосуванням титрування та перекладу на жестову мову; - визначення мінімальної частки телепрограм із застосуванням титрування та перекладу на жестову мову; Постанова Кабінету Міністрів України - виконання умов договору про надан3 грудня 2009 р. № 1287 “Про внесення зміни у додаток 2 до Ме- ня відділеннями Фонду цільової позики, тодики розрахунку і порядку використан- фінансової допомоги та дотації суб'єктам господарювання. ня плати за оренду державного майна” Відповідно, установлено три ступені риРішенням Уряду збільшено вдвічі – до 100 кв. м – площі об’єктів державної власності, зику: високий, середній та незначний. Документом передбачено планові заходи які надаються в оренду громадським


25 державного нагляду (контролю) за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. А саме, щодо суб'єктів господарювання високого ступеня ризику - один раз на рік, середнього ступеня ризику - один раз на 2 роки, незначного ступеня ризику - один раз на 5 років. Розпорядження Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 р. № 1460 “Про затвердження плану заходів, пов’язаних з розв’язанням деяких проблем соціального захисту інвалідів” Даний документ передбачає: - створення Міжвідомчої комісії з питань медичної реабілітації інвалідів; - забезпечення під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення лікування інвалідів-спинальників з інших областей у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування у сумі 3 млн. гривень, у тому числі 2 млн. гривень - на зміцнення лікувальної і матеріальнотехнічної бази Донецької обласної лікарні відновлювального лікування і 1 млн. гривень - на забезпечення лікування у цій лікарні інвалідів-спинальників з інших областей України; - вирішення питання щодо надання права на керування транспортним засобом пев-

ним групам інвалідів, зокрема інвалідам по слуху; - перегляд переліку медичних протипоказань для приймання абітурієнтів до вищих навчальних закладів з метою усунення перешкод для реалізації інвалідами права на освіту; - забезпечення під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» виділення коштів для придбання спеціальних вагонів, пристосованих для перевезення інвалідів на кріслах колісних, та забезпечення ними всіх фірмових залізничних поїздів з метою поліпшення обслуговування інвалідів із значним ураженням опорно-рухового апарату; - забезпечення дітей-інвалідів з ураженням зору, які навчаються, підручниками українською мовою, виготовленими шрифтом Брайля або збільшеним шрифтом (для слабозорих); - контроль за упорядкуванням паркування автомобілів з урахуванням потреб інвалідів, обладнання пішохідних переходів у населених пунктах світлофорами із звуковим супроводженням, у тому числі в місцях компактного проживання та роботи інвалідів по зору; - забезпечення своєчасного в установленому законодавством порядку відшкодування податку на додану вартість підприємствам громадських організацій інвалідів.


26

організаційна ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ Національна Асамблея інвалідів України у 2009 році продовжила здійснення 6 довгострокових програм НАІУ, а саме: - Програма «Участь НАІУ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів». - Програма «Створення в Україні безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення». - Програма «Проведення просвітницької діяльності для керівників та спеціалістів громадських організацій інвалідів “Школа лідерства НАІУ”. - Програма «Сприяння розвитку громадського руху молоді з інвалідністю в Україні». - Програма «Через освіту до соціальної інтеграції». - Програма «Інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій інвалідів». Протягом 2009 року Національна Асамблея інвалідів України співпрацювала з міжнародними організаціями, фондами, посольствами акредитованими в Україні, реалізовуючи проекти в сфері захисту прав та інтересів людей з інвалдінстю.

Довготривалі міжнародні проекти:

- Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні». Фінансується Канадською Агенцією з міжнародного розвитку CIDA. Терміни реалізації проекту: 2008 - 2013рр.

Мета проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій до питань інвалідності, шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвиватиме потенціал громадських організацій з метою участі у процесах формування соціальної політики, представленні та захисті інтересів дітей з обмеженими можливостями та їхніх сімей, та формуванні стабільної життєздатності цих організацій. В проекті беруть участь два пілотні регіони (Львівський та АР Крим (м.Сімферополь). Партнери проекту:  Канадський центр вивчення неповносправності  Коледж Грант МакЮен  Міністерство праці та соціальної політики України  Міністерство освіти і науки України  Інститут спеціальної педагогіки АПН України  Всеукраїнський фонд „Крок за кроком”  Інститут післядипломної педагогічної освіти (Львів, Крим, Київ)  Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова  Національний Львівський Університет ім. Франка  Кримський Державний Інженерно-Педагогічний Університет (м. Сімферополь)  Громадські організації - Проект «Покращення якості життя та стандартів сервісних послуг для дітей з інвалідністю шляхом розбудови громадянського суспільства». Фінансується Урядом Королівства Нідерландів (Програма МАТРА). Терміни реалізації проекту: 2008-2010 рр. Мета проекту: Покращення ситуації


27 Термін реалізації проекту: 2008-2009 рр. Мета проетку: Проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю в Україні. Партнери проекту:  МО «Дитячий культурно-просвітницький центр»  ВГО Фундація „Захист прав дітей”  Молодіжна громадська організація “М’АРТ”  Комітет Верховної Ради України у спранайбільш вразливих дітей з інвалідністю; покращення самоорганізації інституцій, які вах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів надають послуги (державні та недержавні),  Міністерство праці та соціальної полізміцнення громадського суспільства, зміна тики України політики та поширення прав, а також повне  Міністерство охорони здоров’я України залучення дітей-інвалідів до суспільства.  Міністерство України у справвах сім’ї, Партнери проекту: молоді та спорту  Мережа надавачів послуг для людей з  Громадські організації інвалідністю SOFT Tulip, Голландія  Фундація Socires, Голландія  Дитячий реабілітаційний центр “ДжеПротягом січня 2009 року представники рело”, м. Львів Національної Асамблеї інвалідів України  Українська Асоціація фахівців фізичної провели ряд зустрічей з міжнародними реабілітації громадськими організаціями інвалідів, - Проект «Від соціального захисту – до забезпечення прав». Фінансується Фондом прав інвалідів, США. Термін реалізації проекту: 2009 - 2010 рр. Мета проекту: Сприяти захисту прав людей з інвалідністю шляхом лобіювання ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. Партнери проекту:  МО «Дитячий культурно-просвітницький центр»  ВГО Фундація „Захист прав дітей”  Молодіжна громадська організація “М’АРТ”  Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів  Міністерство праці та соціальної політики України  Громадські організації

міжнародними фондами щодо подальшої співпраця в сфері соціального захисту прав інвалідів та реалізації спільних проектів. 22 січня 2009 року проведено зустріч в Секретаріаті Національної Асамблеї інвалідів України з координатором міжнародної молодіжної мережі Крісом Шупом щодо можливої реалізації спільного проекту. Минулий проект «Толерантне ставлення до людей з інвалідністю» (однохвилинні відео) пройшов з великим успіхом в Україні. 28 січня 2009 року працівники Секретаріату НАІУ взяли участь в робочій зустрічі Норвезького та Українського Гельсінського Комітету щодо подальшої співпраці в рамках проекту «Навчання правам людини в Україні» – програма розвитку освіти в галузі прав людини «Розуміємо права людини». В 2008 році навчання в рамках проекту пройшли 4 представника Національної Асамблеї інвалідів України. - Проект «Об`єднавшись – зможемо більше». 25 – 26 лютого 2009 року члени НАІУ взяФінансувався МФ «Відродження» (Про- ли участь в роботі семінару «Зайнятість людей з інвалідністю – міжнародний досвід». грама «Верховенство права»).


28 16.12. 2009 р. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ РАТИФІКУВАЛА КОНВЕНЦІЮ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ І ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ ДО НЕЇ

Шановні колеги, вітаємо з перемогою!

Семінар організовано в межах Проекту технічного співробітництва Державної служби зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Програми розвитку ООН та Міжнародної організації праці «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості». 25 – 26 лютого 2009 року експерти НАІУ взяли участь в семінарі на тему «Доступність туристичних та спортивних споруд і послуг для людей з інвалідністю».Організатори заходу: Товариство «Зелений хрест» та ВБФ «Крона». 4 березня 2009 року члени Соціальної ради від НАІУ при Міністерстві транспорту та зв'язку України взяли участь в засіданні Соціальної ради, на якому розглядалися питання доступності об'єктів транспорту і зв'язку та їх інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями (Соціальна рада утворена відповідно до наказу Мінтрансзв'язку від 21.07.2009 № 901). 23 березня 2009 року координатор НАІУ з питань безбар’єрності Я. Грибальський взяв участь в засіданні Комітету забезпечення доступності при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України. На засіданні серед загалу питань обговорено також проект рішення: «Щодо подальшої реалізації державної політики із забезпечення створення доступності життєвого середовища для маломобільних груп населення». 27 березня 2009 року Національна Асамблея інвалідів України за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» провела засідання прес-клубу «Критичні реалії

Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї – подія надзвичайно вагомого значення, вона свідчить, що українська держава бере цілковиту відповідальність за забезпечення всіх прав і свобод громадян з інвалідністю, їх повноцінного права на життя. Це унікальний міжнародно-правовий документ направлений на забезпечення повного та рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини, на попередження всіх форм дискримінації. В її основу покладені принципи поваги до притаманного людині достоїнства, її особистої самостійності, недискримінації, повного й ефективного залучення і включення до суспільства, поваги до особливостей (відмінності) інвалідів, рівності можливостей та доступності. Висловлюємо подяку всім громадським організаціям інвалідів, правозахисним організаціям, тим, хто брав активну участь в підтримці Конвенції, надсилав листи звернення до Президента України, членів Уряду, народних депутатів, щодо необхідності її підписання та ратифікації, всім хто був небайдужий до вирішення нагальних проблем соціального захисту та забезпечення прав людей з інвалідністю. Україна, зробивши свій вибір, приєдналась до чисельних передових країн світового співтовариства, підписавши та ратифікувавши Конвенцію про права інвалідів. Ми впевнені, що ратифікована Конвенція та Факультативний протокол сприятимуть покращенню становища мільйонів громадян з інвалідністю в Україні, підвищать рівень ефективності державної політики по відношенню до цієї категорії громадян, зробить її більш досконалою та реально переведе на засади правового забезпечення інвалідів. Дякуємо за співпрацю. З повагою, Валерій Сушкевич, голова НАІУ, народний депутатУкраїни


29

ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів українською державою та дотримання прав інвалідів в Україні в умовах викликів глобальної економічної та фінансової кризи». В заході взяли участь голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, голова Національної Асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич, міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко, заступник міністра праці та соціальної політики України Сергій Бичков та заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України В’ячеслав Негода, громадські організації, регіональні та національні ЗМІ. 29 березня – 4 квітня 2009 р. на запрошення керівництва Проекту «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості», який впроваджується Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Міжнародною організацією праці та Програмою розвитку ООН в Україні, виконавчий директор Національної Асамблеї інвалідів України Н.С. Скрипка взяла участь в навчальній поїздці до Франції з метою вивчення

досвіду в галузі працевлаштування людей з інвалідністю. 23 квітня 2009 року в Секретаріаті Національної Асамблеї інвалідів України відбулася робоча зустріч з делегацією неурядових організацій з Королівства Нідерланди на чолі з паном Вільямом де Гуером – директором «SOFT Tulip» та паном Еріком Блюмкольдом – директором «Socires». Дана робоча зустріч була присвячена питанням налагодження партнерства між громадськими організаціями двох країн. Питання, що обговорювалися: посилення спроможності громадських організацій, які об`єднують батьків дітей-інвалідів; покращення існуючої в Україні системи надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю; включення та інтеграція людей з інвалідністю в суспільство; праця та зайнятість; роль громадських організацій в процесі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. 22 – 24 квітня 2009 року в м. Луганськ відбувся семінар «Кожен має право на працю: партнерство задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами» в рамках проекту Луганської обласної громадської організації «АМІСхід», який реалізується за підтримки МБО «Фонд Східна Європа» та Посольства Великої Британії. На запрошення організатора заходу, в ньому взяли участь члени НАІУ з різних регіонів України. 14 – 15 травня 2009 року у Львові відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи», яка була організована Львівським державним університетом фізичної культури, Національною Асамблеєю інвалідів України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. В конференції взяли участь представники Державних структур, вищих навчальних закладів, реабілітаційних та лікувальних установ, громадських організацій. 18 – 19 травня 2009 року за ініціативою Інституту законодавства Верховної Ради України у співпраці з Європейською Комісією та Комісією з питань захисту від дискримінації Республіки Болгарія відбулась


30 міжнародна конференція «Рівність та недискримінація: практика Європейського Союзу та українські перспективи». Захід організовано за підтримки Європейської Комісії у рамках TAIEX. На запрошення організаторів в роботі конференції взяла участь виконавчий директор НАІУ Наталія Скрипка. 20 травня 2009 року співробітники Секретаріату НАІУ взяли участь у семінарі «Корпоративне волонтерство». Організатори заходу: програма Волонтери ООН за підтримки Глобального договору в Україні.

та осіб із інтелектуальною недостатністю» і Харківська громадська організація незрячих юристів. В травні 2009 року компанія «Дхолландія Україна» спільно з Національною Асамблеєю інвалідів України організували автопробіг та провела презентації спеціалізованого мікроавтобусу за маршрутом Ужгород - Львів - Рівне - Житомир – Київ. (Спеціалізований мікроавтобус оснащений на заводі-виробнику в Бельгії п'ятьма різними ліфтами пасажирського призначення. Всі підйомники повністю відповідають директивам ЄС). 20 травня 2009 року в м. Тернопіль відбулася підсумкова нарада-семінар за результатами діяльності служби медикосоціальної експертизи У нараді взяли участь головні лікарі центрів (бюро) МСЕ, головні експерти областей, директори, представники МОН, МВС, Міноборони, Мінпраці, фондів. В рамках заходу відбувся круглий стіл «Обговорення шляхів вдосконалення соціального захисту та реабілітації інвалідів в Україні». З доповіддю «Законодавчі гаран20 - 22 травня 2009 року в м. Києві тії реалізації права громадян з інвалідністю при підтримці Міністерства праці та на реабілітацію» виступила виконавчий дисоціальної політики України відбулась шо- ректор НАІУ Наталія Скрипка. ста спеціалізована виставка «ІНВАЕКСПО», присвячена проблемам комплексної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями та людей похилого віку. Організатори заходу: ЗАТ «Київський Палац спорту» та Національна Асамблея інвалідів України. Від НАІУ у виставці брали участь: Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів «Созарін», Всеукраїнська громадська організація студентів-інвалідів «Гаудеамус», Спілка громадських організацій інвалідів м.Києва, учбово – виробниче підприємство 26 травня 2009 року НАІУ взяла участь в «Центр соціально-трудової і професійної щорічному виставковому заході «Медичний реабілітації інвалідів «Біатрон-3» (м.Харків), форум – 2009». Організаторами “МедичноВінницька обласна громадська організація го форуму - 2009” виступають Міністерство «Асоціація захисту та допомоги інвалідам охорони здоров'я України, Національний «Відкриті серця», Всеукраїнська громадсь- комплекс “Експоцентр України” та Державка організація інвалідів «Група активної не українське об'єднання “Політехмед”. Виреабілітації», Всеукраїнська громадська ор- ставка проходить за підтримки Міністерства ганізація «Коаліція захисту прав інвалідів праці та соціальної політики України,


31 Міністерства промислової політики України, Академії медичних наук України. В травні 2009 року Національна Асамблея інвалідів України приєдналась до нової ініціативи Всесвітнього руху в інтересах дітей – відзначення 20-ти річчя Конвенції ООН про права дітей. Всесвітній рух в інтересах дітей - це рух організацій, інституцій та приватних осіб, в тому числі і дітей, які побажали об`єднати свої зусилля для створення світу сприятливого для дітей. мування соціальної політики у сфері освіти. Від Національної Асамблеї інвалідів України до складу делегації увійшли Лариса Байда та Ярослав Грибальський. Метою даної поїздки було ознайомлення з існуючою практикою інклюзивної освіти в Канаді; набуття нового досвіду з питань аналізу та формування соціальної політики в провінції Манітоба, вивчення можливостей співпраці між урядом та неурядовими організаціями в питаннях захисту прав людей з інвалідністю та досвідом щодо забезпечення універсального дизайну та доступності до об’єктів соціальної 4 червня 2009 року голова Національної та транспортної інфраструктури. Асамблеї інвалідів України Валерій СушкеЯрославу Грибальському під час візиту вич взяв участь у відкритті VІ Міжнародної в Канаду було вручено Міжнародний футбольної ліги для осіб з обмеженими Сертифікат Канадського центру вивчення можливостями «Seni Cup 2009». Учасниками турніру були 12 команд із психоневрологіч- неповноправності «Універсальний дизайн них інтернатів зі всієї України. Міжнарод- та доступність для людей з інвалідністю». 17 – 19 червня 2009 року у Євпаторії на ний футбольний турнір для молодих людей базі Національного центру параолімпійскої з особливими потребами «Seni Cup 2009» проходив за підтримки Посольства Респу- та дефлімпійської підготовки і реабілітації бліки Польща в Україні, Міністерства праці інвалідів «Україна» Національна Асамблея і соціальної політики України, Міністерства інвалідів України провела Всеукраїнську у справах сім`ї, молоді і спорту, Головного нараду «Доступність архітектурної та управління фізкультури і спорту м. Києва, транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю». В роботі наради взяли Федерації футболу України. 6 — 15 червня 2009 року відбувся робочий участь представники Міністерства праці візит представників громадських організа- та соціальної політики України, ВАТ «Київ цій та державних структур до м. Вінніпег, ЗНДІЕП», представники громадських орКанада. Дана поїздка проходила в рамках ганізацій інвалідів – члени обласних, АР україно-канадського проекту «Інклюзивна Крим, міст Києва та Севастополя комітетів освіта для дітей з особливими освітніми по- доступності. Під час наради розглядались наступні питребами», який здійснюється за підтримки Канадської Агенції міжнародного розвитку. тання: стан підготовки проекту постанови Національна Асамблея інвалідів України є Кабінету Міністрів України «Про затвероднією з організацій, яка бере участь в ре- дження Плану заходів створення доступноалізації даного проекту і відповідає за фор- го життєвого середовища для осіб з обмеже-


32

ними фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення «Безбар’єрна Україна» на 2009-2015 роки»»; умови проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом та діяльність Конкурсних комітетів, а також включення до складу конкурсних комітетів представників громадських організацій інвалідів. Члени обласних комітетів забезпечення доступності інформували про досвід діяльності обласних комітетів доступності, обговорили практику формування, реалізації та перспективи розвитку місцевих програм щодо безбар'єрності, а також роль комітетів доступності при прийнятті в експлуатацію об'єктів житлового та громадського призначення, шляхово-дорожньої та транспортної інфраструктури. Також була презентована діяльність Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна» та газети «Без Бар’єрів». 20-21 червня 2009 року НАІУ в рамках реалізації програми «Створення в Україні безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» провела навчально-практичний семінар «Участь громадських організацій інвалідів у здійсненні державного архітектурнобудівельного контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення». У заході взяли участь голова Білоруського товариства інвалідів Володимир Потапенко та заступник голови Всеросійського товариства інвалідів Олег Рисєв, які поділились досвідом створення універсального дизайну в своїх країнах.

25 – 26 червня 2009 року на базі Луганського міжрегіонального центру професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів відбулась Міжнародна науковопрактична конференція щодо реабілітації інвалідів та їх раціонального працевлаштування в контексті реалізації Плану дій Ради Європи у вирішенні проблем людей з особливим потребами на 2006-2015 роки. На запрошення Міністерства праці та соціальної політики у заході взяла участь виконавчий директор НАІУ Наталія Скрипка. У ході науково-практичної конференції учасники обговорили питання реабілітації інвалідів в Україні, роль недержавних організацій в реалізації Плану дій Ради Європи, ознайомилися з досвідом Австрії щодо професійної реабілітації інвалідів та мотивації компаній, які працевлаштовують людей з інвалідністю, познайомились з роботою Луганського міжрегіонального центру професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів з відвідуванням соціально-економічних підприємств, створених при зазначеному Центрі, а також Луганського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Відродження”. 16 липня 2009 року члени НАІУ брали участь в роботі виїзного засідання Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів «Медична реабілітація інвалідів-спинальників та їх санаторно-курортне оздоровлення», яке проходило в Донецьку. У засіданні взяли участь: представники Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Інституту нейрохірургії Академії медичних наук України, фахівці головних управлінь


33 охорони здоров’я Донецької та Львівської облдержадміністрацій, нейрохірургічних центрів та клінік Автономної Республіки Крим, Донецької та Київської областей, керівники спеціалізованих санаторіїв, у яких проходять реабілітацію та оздоровлюються інваліди-спинальники, представники всеукраїнських та регіональних громадських організацій інвалідів. Серпень 2009 року - Валерій Сушкевич, голова Національної Асамблеї інвалідів України, обраний до Комітету експертів Ради Європи. 17 - 21 серпня 2009 року до 20-ї річниці Конвенції ООН про права дитини в м.Донецьку за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні Національна Асамблея інвалідів України взяла участь в підготовці та проведенні відео-семінару для українських дітей та молоді щодо вироблення корот-

семінар-тренінг «Школа з прав людини. Юридична клініка. Доступ до правосуддя». Організаторами заходу виступили: Національна Асамблея інвалідів України спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом, Українською Гельсінською Спілкою з Прав Людини, Громадською організацією М'АРТ та Харківською громадською організацією незрячих юристів. Під час семінару учасники мали можливість обговорити наступні теми: філософія та еволюція прав людини; національна система захисту прав людини в Україні; міжнародні механізми захисту прав людини; права людей з інвалідністю в Україні. 7 – 9 вересня 2009 року голова НАІУ Валерій Сушкевич взяв участь у першій нараді Комітету експертів щодо участі людей з інвалідністю в політичному та суспільному житті, яка відбулась у Раді Європи, в м. Страсбург (Франція). 25 вересня 2009 року в м. Києві НАІУ прокометражних фільмів про їхні права. 20 ведено круглий стіл з обговорення проектів учасників віком від 12 до 19 років з різних Законів України «Про внесення змін до деярегіонів України, в тому числі талановиті ких законів України щодо створення спридіти з інтернатних закладів, діти вулиці ятливих умов для життєдіяльності інвалідів та з кризових сімей, діти з обмеженими по зору, слуху, з порушеннями опорноможливостями в 5-ти денний термін мали рухового апарату» та «Про внесення змін до можливість створити власні однохвилинні Закону України «Про реабілітацію інвалідів відео та розказати про права дітей. в Україні». 25 серпня 2009 року члени НАІУ взяли 22 вересня 2009 року Національна Асамбучасть в урочистостях з нагоди проводів на- лея інвалідів України спільно з мережею ціональної дефлімпійської збірної команди надавачів послуг для осіб з інвалідністю SOFT Tulip, Фонд “Socires” (Нідерланди) за України на ХХІ літні Дефлімпійські ігри. 3 – 8 вересня 2009 року у м. Євпаторія на підтримки Комітету Верховної Ради України базі Національного Центру параолімпійсь- у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів кої та дефлімпійскої підготовки та ре- та Міністерства праці та соціальної політики абілітації інвалідів «Україна» проведено України провели Міжнародну конференцію


34 більше ста осіб, зокрема, представники громадських організацій інвалідів, Спортивної федерації глухих, члени Дефлімпійської збірної України, перекладачі жестової мови, пересічні громадяни, а також ЗМІ. З вересня 2009 року Національна Асамблея інвалідів України розпочала проект

«Спільні зусилля, спрямовані на покращення якості життя дітей з інвалідністю в інтернатах III-IV-го профілю в Україні».У заході взяли участь представники Мінпраці, МОН, МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, головних управлінь праці та соціального захисту населення зі всіх регіонів України, керівники 55-ти будинків-інтернатів для дітей з вадами розвитку системи соцзахисту, неурядових організацій Королівства Нідерландів, Канади, США та України, міжнародних благодійних фондів. Дана конференція відбулась в рамках Україно-Голандського проекту MATRA «Покращення якості життя і стандартів послуг для неповносправних дітей шляхом розбудови і зміцнення громадянського суспільства в Україні», підтриманого Урядом Нідерландів. Під час конференції було представлено результати проведеної роботи в рамках проекту в дитячих будинках-інтернатах III-IV профілю протягом 2007-2009 рр.; презентовано аналіз загальнонаціональних законодавчо нормативних документів, що стосуються питань дитинства, соціального захисту дітей з інвалідністю та їхніх сімей, задекларованих прав і можливостей їх реалізації. 27 вересня 2009 року в м. Києві відбулась акція Спілки перекладачів жестової мови, Національної Асамблеї інвалідів України, Спортивної федерації глухих України, Національного комітету спорту інвалідів України „Як чують глухих українські ЗМІ?” Ініціаторами та керівниками цієї акції були голова НАІУ Валерій Сушкевич та президент Спілки перекладачів жестової мови України Марина Ліферова. До акції долучилися

«Від соціального захисту – до забезпечення прав» за підтримки Фонду з прав інвалідів (США). Головна мета проекту: сприяти захисту прав людей з інвалідністю шляхом лобіювання ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї.

Протягом вересня 2009 року співробітники Національної Асамблеї інвалідів України провели ряд зустрічей з міжнародними громадськими організаціями інвалідів, міжнародними фондами щодо подальшої співпраці в сфері соціального захисту прав інвалідів та реалізації спільних проектів. 1-5 жовтня 2009 року в м. Євпаторія Національна Асамблея інвалідів України спільно з Всеукраїнською громадсь-


35 кою організацією “Група активної реабілітації” провела Всеукраїнський навчально-практичний семінар-тренінг для представників громадських організацій інвалідів «Школа незалежного життя». В заході взяли участь 38 представників громадських організацій інвалідів – членів та партнерів НАІУ, а також лікарі, фахівці у сфері фізичної реабілітації з різних регіонів України. 6 жовтня 2009 року члени НАІУ з різних областей України взяли участь в урочистостях з нагоди відзначення досягнень спортсменів, тренерів та фахівців-учасників ХХІ літніх Дефлімпійських ігор 2009 року в м. Тайпей (Тайвань) за участю Прем’єрміністра України Ю.В.Тимошенко. 6 жовтня 2009 року члени НАІУ взяли участь в засіданні з питань доступності інфраструктури залізничного транспорту для осіб з інвалідністю, яке проходило за участю представників Міністерства транспорту та зв’язку України, представників Укрзалізниці, залізниць України, Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Під час засідання представниками громадських організацій інвалідів надано ряд пропозицій щодо покращення доступності інфраструктури залізничного транспорту. У рамках заходу була проведена презентація приміщень вокзалу станції Київ-Пасажирський та спеціалізованого пасажирського вагону для інвалідів. За результатами обговорення були прийняті відповідні рішення. Напередодні експертами НАІУ здійснено моніторинг доступності інфраструктури вокзалу станції КиївПасажирський та надано відповідні пропозиції щодо поліпшення обслуговування

осіб з обмеженими фізичними можливостями на вокзалі Київ-Пасажирський. З 5 жовтня по 15 листопада 2009 року Національна Асамблея інвалідів України проводила Всеукраїнський фотоконкурс «Знай свої права: від інвалідності до можливості» в рамках заходів по відзначенню Міжнародного дня інвалідів. На конкурс було надіслано 130 фоторобіт від 34 авторів з різних куточків України. Найкращі роботи публікуватимуться в газеті «Без Бар’єрів» протягом 2010 року. 8 жовтня 2009 року представники НАІУ взяли участь у засіданні Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.

8 жовтня 2009 року виконавчий директор НАІУ Наталія Скрипка взяла участь у роботі Дорадчого комітету Проекту «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості». Це спільний проект ПРООН, Міжнародної організації праці в Україні, Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України та громадських організацій інвалідів. 9-11 жовтня 2009 року члени Національної Асамблеї інвалідів України взяли участь в роботі Всеукраїнської конференції «Питання створення нових робочих місць з метою працевлаштування інвалідів з психічними розладами». Захід, організаторами якого була Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Гармонія» за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України, був приурочений до Дня психічного здоров’я.


36 14 жовтня 2009 року виконавчий директор НАІУ Н. Скрипка взяла участь у роботі 8-го пленуму центрального правління Українського товариства сліпих. 19 жовтня 2009 року представники НАІУ взяли участь в урочистій церемонії нагородження Паралімпійським орденом президента Національного комітету спорту інвалідів України за досягнення України в розвитку паралімпійського руху. В урочистості, що проходила у Будинку Уряду, взяли участь Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, перший віце-президент Міжнародного

паралімпійського комітету Мігель Сагарра, Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, видатні спортсменипаралімпійці та дефлімпійці, провідна спортивна громадськість України. 19 – 23 жовтня 2009 року в Україні перебувала делегація Міністерства соціального захисту та праці Литовської Республіки. Візит проходив у рамках Плану дій Україна – ЄС з метою реалізації спільних проектів та обміну досвідом щодо соціальних стандартів та надання соціальних послуг. 20 жовтня 2009 року НАІУ взято участь в роботі засідання Громадської колегії з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. 22 жовтня 2009 року члени НАІУ взяли участь у робочій нараді Міністерства охорони здоров’я з питань медичної реабілітації в Україні. Участь у заході взяли голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій

Сушкевич, міністр охорони здоров'я України Василь Князевич, заступник міністра Василь Лазоришинець, президент АМН України Олександр Возіанов, провідні фахівці, що працюють в системі медичної реабілітації в Україні. 22 жовтня 2009 року представники НАІУ взяли участь в робочій зустрічі в Міністерстві праці та соціальної політики, яка відбувалась в рамках візиту делегації Міністерства соціального захисту та праці Литовської Республіки. Візит проходив у рамках Плану дій Україна – ЄС з метою реалізації спільних проектів та обміну досвідом щодо соціальних стандартів та надання соціальних послуг. 1-6 листопада 2009 року в м. Євпаторія відбувся тренінг для лідерів громадських організацій інвалідів, представників державних структур, директорів шкіл, ПМПК щодо формування політики у сфері забезпечення права на освіту. Даний захід відбувався в рамках україно–канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Організатори тренінгу: Національна Асамблея інвалідів України, Канадський Центр вивчення неповносправності, БФ « Крок за кроком». 4 листопада 2009 року представники НАІУ зустрілись з фахівцями Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України. Під час робочої зустрічі обговорювались питання щодо необхідності внесення змін до Правил дорожнього руху. Зокрема, в частині приведення у відповідність знаку «Інвалід» до міжнародних стандартів, доцільності запровадження персональної картки на паркування. Увагу представників Департаменту ДАІ було привернуто до необхідності жорсткого контролю з боку ДАІ щодо недопустимості паркування автомобілів на тротуарах, не залишаючи вільного простору 2-х метрів (як це вимагають діючі Правила дорожнього руху), а також в місцях понижень бордюрів на пішохідних переходах. З 28 листопада по 19 грудня 2009 року 3 представника громадських організацій


37 інвалідів, члени Національної Асамблеї інвалідів України пройшли навчання в рамках освітньої програми «Права людей з інвалідністю у США», яка фінансувалася Державним департаментом США, Бюро у справах освіти і культури 3-4 грудня 2009 року НАІУ спільно з Фондом захисту прав інвалідів (США) провели семінар для керівників та фахівців громадських організацій інвалідів – членів та партнерів НАІУ “ Конвенція ООН про права інвалідів: реалізація прав осіб з інвалідністю”. Даний семінар пройшов в рамках реалізації спільного проекту коаліції громадських організацій та Фонду «Від соціального захисту – до забезпечення прав». 4 грудня 2009 року відбулось засідання Генеральної Асамблеї Національної Асамблеї інвалідів України – вищого керівного органу НАІУ.

На засіданні були присутні керівники 70 громадських організацій інвалідів – членів НАІУ. На порядку денному діяльність Національної Асамблеї інвалідів України у період з червня 2008 р. по грудень 2009 р.: участь у формуванні державної політики у сфері захисту прав людей з інвалідністю, виконання Всеукраїнської програми НАІУ «Безбар’єрна Україна», інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій-членів НАІУ та план роботи НАІУ на 2010 рік відповідно до Стратегії діяльності ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» на 2008 – 2012 рр. Запрошені на засідання директор Фонду прав інвалідів (США) Діана Самарасан та директор програм Фонду Майкл Спорлюк презентували

діяльність Фонду прав інвалідів з питань ратифікації та імплементації Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї. Катерина Смаглій, менеджер програми Міжнародного Фонду «Відродження» представила антикризову гуманітарну програму Міжнародного Фонду «Відродження» та запросила всіх до співпраці. Під час засідання було розглянуто заяви про вихід та вступ до НАІУ. Новими членами НАІУ стали: Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Група активної реабілітації» (виконавчий директор – Володимир Азін), Сумська обласна громадська організація «Промені надії» (голова – Андрій Кнуренко), Чернівецька обласна громадська організація інвалідіввізочників «Лідер» (голова – Валентина Марусенко), Вінницький міський Центр інвалідів-колясочників (голова – Максим Нізіков), Харківський міський Центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» (голова – Валентина Бутенко), Херсонська міська громадська організація інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів» (голова – Олексій Ліпков), Сумська міська гро-

мадська організація інвалідів «Рука допомоги» (голова – Олег Габ), Черкаська міська громадська організація «Спілка батьків дітей-інвалідів-оновлена» (голова – Валерій Гаврилов), Київська міська організація інвалідів війни «Малолітні жертви війни» (голова – Іван Побережний). 7-8 грудня 2009 року в м. Луганськ НАІУ за фінансової підтримки Фонду захисту


38 прав інвалідів (США) провела семінар «Права людей з інвалідністю» для 40 керівників молодіжних громадських організацій інвалідів. 10 - 11 грудня 2009 року в м. Житомир Національна Асамблея інвалідів України спільно з Департаментом загальносередньої та середньої освіти Міністерства освіти і науки України провели Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання комплексної реабілітації дітей з розумовою відсталістю» на базі Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для розумово відсталих дітей. Учасники семінару розглянули важливі аспекти організації роботи навчальних закладів для

ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ «ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ» Національна Асамблея інвалідів України в рамках проекту «Об`єднавшись – зможемо більше», який реалізовувався за підтримки МФ «Відродження» здійснила моніторинг стану дотримання прав людей з інвалідністю в Україні. Стандартами у даному моніторингу були обрані положення Конвенції ООН про права інвалідів. Даний моніторинг відбувався в рамках цілого комплексу дій щодо широкого інформування громадськості про стандарти дотримання прав людей з інвалідністю та лобіювання підписання та ратифікації Конвенції. Метою цього моніторингу було розробити рекомендації щодо адаптації законо-

дітей з особливими потребами: наукові засади дітей з інтелектуальною недостатністю, державна політика щодо регулювання системи освітніх закладів для людей з особливими потребами (забезпечення прав осіб з інвалідністю в контексті Конвенції ООН “Про права інвалідів”) та інноваційні підходи до організації навчання дітей з особливими потребами в умовах сучасного реабілітаційного простору. 10 грудня 2009 року пройшов 7-ий Фестиваль ”Сяйво надій”, започаткований Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна». Представники Національної Асамблеї інвалідів України взяли участь в роботі журі фестивалю. давства України міжнародним стандартам, зокрема передбаченим Конвенцією ООН про права людей з інвалідністю та покращення ситуації з дотриманням прав людей з інвалідністю в Україні». Основні заходи моніторингу охопили 14 регіонів України (включаючи міста і обласні центри): Луганська, Чернігівська, Вінницька, Харківська, Кіровоградська, Львівська, Київська, Донецька, Рівненська, Херсонська, Луганська, Житомирська області, АР Крим, м. Київ. В рамках моніторингу використовувався досить широкий спектр персональних, писемних та наочних джерел інформації. Були проведені дві фокус-групи за участі людей з інвалідністю, представників недержавних організацій, державних структур та місцевого самоврядування. Заходи моніторингу зазвичай поєднувались з просвітницькими заходами в інтересах людей з інвалідністю, громадськими слуханнями, круглими столами тощо. Це звичайно підсилювало ефект від моніторингу вже в процесі його реалізації Протягом проведення моніторингу його попередні результати або окремі аспекти дослідження періодично оприлюднювались та отримували експертну оцінку. Оприлюднені матеріали мали самостійну мету і вже під час проведення моніторингу зіграли свою роль щодо захисту прав людей з інвалідністю.


39 мог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення». У 2009 році Національна Асамблея інвалідів України продовжила випуск Інформаційного електронного вісника НАІУ «Маяк». Вийшло 24 номери, що розійшлися по 368 електронним адресам. В 2009 році Національна Асамблея ін19-21 грудня 2009 року в м. Лютіж валідів України здійснювала регулярну опе(Київська область) Національна Асамб- ративну розсилку інформації щодо новацій лея інвалідів України провела навчально- у сфері соціального захисту людей з особпрактичний семінар для керівників та ліде- ливими потребами. Адресна база розсилрів ГОІ – членів та партнерів НАІУ «Участь ки НАІУ розширилась до 435 громадських ГОІ у здійсненні державного архітектурно- організацій інвалідів та правозахисних будівельного контролю за дотриманням ви- організацій. Так важливі результати моніторингу були висвітлені в рамках щорічної доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2007». Результати моніторингу стали основою друкованого видання «Громадський моніторинг. Законодавство України щодо захисту інвалідів: декларація прав чи гарантія?». Це видання мало в своєму змісті основні ідеї, занепокоєння і рекомендації, що пролунали й обговорювались під час слухань в Комітеті Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів «Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні», що відбулись 11 червня 2008 року. Результати моніторингу висвітлювались і були використані під час Міжнародної конференції «Національні стратегії впровадження Конвенції ООН про права інвалідів: політика, досвід, практика», що проводила Національна Асамблея інвалідів України за підтримки Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та Представництва ООН в Україні. Дані моніторингу були використані в рамках дослідження «Опитування щодо ратифікації Конвенції про права інвалідів», що проводилось організацією Центр Захисту прав осіб з інвалідністю (Фінляндія) в семи європейських країнах. Міністерство праці і соціальної політики

України включило результати аналізу законодавства України щодо стандартів Конвенції ООН про права інвалідів до «Державної доповіді про становище інвалідів в Україні». Зібрані дані під час проведення моніторингу були використані для підготовки публікації «Права людей з інвалідністю в Україні». Публікація була презентована під час проведення національного прес-клубу для журналістів. Досвід проведення моніторингу був використаний в рамках підготовки Посібника для правників та правозахисників «На захисті суспільних інтересів». Видання підготовлено на основі досвіду багатьох організацій, які займаються захистом суспільних інтересів у різних країнах світу. Українське видання здійснено за фінансової підтримки МФ «Відродження». Можна констатувати, що дані громадського моніторингу «Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні» та заходи, які були проведені Національною Асамблеєю інвалідів України за участю численних громадських організацій, стали своєрідним поштовхом для прискорення процесу підписання та ратифікації нашою державою Конвенції ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї.


40 В 2009 році значну увагу НАІУ приділяла практичним аспектам соціального та правового захисту безпосередньо громадян України. У зверненнях, які протягом року надходили до Секретаріату Національної Асамблеї від громадян, представників громадськості порушувались питання соціального захисту, оздоровлення, протезування, реабілітації та освіти людей з особливими потребами. За 2009 рік фахівцями Секретаріату НАІУ було підготовлено та направлено відповідно до звернень понад 450 листів із запитами, роз’ясненнями та відповідями. З приводу всіх зазначених листів та скарг та відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» вживались конкретні заходи: направлялись запити до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заявникам надавались консультації та роз’яснення з тих чи інших питань. В 2009 року з метою підвищення поінформованості суспільства щодо соціального захисту громадян з інвалідністю Національна Асамблея інвалідів України продовжила видання всеукраїнської громадської газети «Без Бар’єрів», яка розповсюджується серед центральних та місцевих органів державної влади, громадських організацій інвалідів та їх підприємств, центрів реабілітації, санаторіїв, освітніх та медичних закладів, а також мають можливість оформити передплату пересічні громадяни. На шпальтах газети «Без Бар’єрів» висвітлюється актуальна інформація щодо соціального захисту інвалідів; друкуються законодавчонормативні документи та їх роз’яснення, надаються кваліфіковані коментарі та консультації фахівців і представників органів виконавчої влади; практичні поради для спеціалістів, міжнародні новини та багато іншого. Вийшло у світ 24 номери газети. Протягом 2009 року НАІУ підтримувала роботу інформаційного Інтернет-порталу НАІУ, на якому протягом року побувало понад 73 тисяч користувачів. Сьогодні на сайті розміщено інформацію про діяльність НАІУ, останні новини громадського руху інвалідів в Україні, повну базу нормативноправових документів щодо соціального захисту інвалідів, прийнятих та тих що знахо-

дяться на стадії розробки, інформацію про події у світі, конференції, виставки, форуми та інші заходи, а також про спеціалізовані видання, що видає та розповсюджує НАІУ. Інформація на сайті НАІУ оновлювалась фахівцями Секретаріату щодня. Протягом 2009 року НАІУ продовжила підтримку порталу «Безбар’єрна Україна», який є єдиним інформаційним

спеціалізованим ресурсом в Україні з питань архітектурної та транспортної доступності для маломобільних груп населення. Кожний бажаючий має змогу ознайомитись з законодавчо-нормативними актами, національним та міжнародним досвідом, побачити реальну картину «доступності» по кожному регіону України, надіслати свої коментарі та стати активним учасником процесу створення України «без бар’єрів». В 2009 року Національна Асамблея інвалідів України вперше в Україні створила Інтерактивну карту «Путівник доступних місць України». Даний інформаційний ресурс дозволить людям з інвалідністю та маломобільним громадянам з різних куточків України вести незалежний спосіб життя. Ця ідея реалізується завдяки ініціативі людей з інвалідністю та пересічних громадян України. З початку реалізації проекту понад 3 тис. користувачів відвідали сторінки путівника. Проект реалізується в рамках Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна».


41 Інтерактивна карта «Путівник доступних місць України» ходи, високі бордюри, вузькі двері – не дозволяють людям з обмеженими фізичними можливостями та маломобільним громадянам дістатись до приміщення, перейти на інший бік вулиці, скористатись громадським транспортом чи телефоном, ще більш проблемним є пересування людини, яка постійно користується інвалідним візком. З метою створення спеціального інформаційного ресурсу, який би дозволяв людям з інвалідністю та маломобільним громадянам з різних куточків України вести незалежний спосіб життя, Національна Асамблея інвалідів України ініціювала створення Інтерактивної карти «Путівник доступних місць України». Подібний ресурс створено в Україні вперше. В путівнику буде зібрано та класифіковано об’єкти, які є доступними або частково доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення. Ця ідея втілюється завдяки ініціативі людей з інвалідністю та пересічних громадян України. Кожний бажаючий зможе стати активним учасником процесу створення країни «без бар’єрів». Для цього тільки потрібно зайти на http://netbaryerov.org.ua/map/about-map.htm та залишити інформацію про доступні місця у своєму населеному пункті.

С

Приєднуйтесь і ми зробимо цей світ доступнішим!


42 РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ Залишок коштів на початок 2009 року, тис. грн.

Затверджено планом використання, відповідно до Бюджетного Кодексу, тис. грн.

Державний бюджет

-

2051 500,00

1395 461,86

1395461,86

Благодійні кошти,

533 485,30

-

1278 796,86

1 812 282,16

- від Пенсійного Фонду України;

248 014,11

-

-

248 014,11

- від Фонду “Відродження”

30 851,90

-

54 536,69

85 388,59

- по проекту Маtra

236 338,86

-

387 848,09

624 186,95

- по проекту КЦВН

-

-

206 862,36

206 862,36

- по проекту Tides

-

554 879,30

554 879,30

- інші

18280,43

-

74 670,42

Надійшло коштів, тис. грн.

Всього, тис. грн.

з них:

РАЗОМ:

92 950,85

2 674 258,72 3 207 744,02 ОСНОВНІ СТАТТІ витрат Статті витрат

Витрати всього, грн.

За рахунок державного бюджету, грн.

За рахунок благодійних коштів, грн.

Адміністративні витрати: витрати на відрядження, 242 079,66 оренда офісу, комунікаційні витрати, поштові витрати, послуги зв’язку, доступ до мережі Інтернет, послуги банку, користування та обслуговування Інтернет-сайту НАІУ; інтернет-порталу “Безбар’єрна Україна” і програми бухгалтерського обліку

228 910,46

13 169,20

Придбання предметів постачання, матеріалів і облад- 24 412,01 нання

16 497,19

7 914,82

Оплата праці працівників Секретаріату НАІУ

535 103,00

535 103,00

-

Оплата працівників НАІУ за проектами

356 804,31

-

356 804,31

Оплата праці за договорами

50 795,30

-

50 795,30

Нарахування на фонд оплати праці

255 855,64

182 922,00

72 933,64

Надання нецільової благодійної допомоги

85 228,01

-

85 228,01

Придбання обладнання і предметів довгострокового 15 444,00 використання

-

15 444,00

231 350,88

Дослідження і розробки програм НАІУ: проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій та виставок; моніторинг;

451 167,59

219 816,71

оплата проїзду учасникам;

29 126,50

29 126,50

виготовлення поліграфічної продукції;

158 848,00

83 126,00 99

75722,00

видання Всеукраїнської газети “Без Бар’єрів”

226 671,18

99960,00

126 711,18

інформаційний супровід

2 840,00

Юридичні, інформаційно-консультаційні послуги, а та- 86 492,93 кож послуги з координації, проведення аналізу права, вивчення суспільної думки, аналізу законодавства та психолога для проведення моніторингу

РАЗОМ: Залишок на 01.01.2010

2 840,00 -

2 520 868,13 1 395 461,86 686 875,89 -

86 492,93

1 125 406,27 686 875,89


43 ВсеукраїнськІ, обласнІ та міськІ громадськІ організаціЇ інвалідів — членИ Національної Асамблеї інвалідів України № п/п

Назва організації

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса

Код

Телефон

Всеукраїнські громадські організації інвалідів 1

Всеукраїнська громадська Ісаєв організація інвалідів “Допомога Микола інвалідам Чорнобиля” Всісович

02232, м.Київ, вул.Бикова, 8, кв.83

2

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Група активної реабілітації»

Азін Володимир Олександрович

02140, м. Київ, вул. Вишняківська, 6-А, кв.323

3

Всеукраїнська громадська організація інвалідів з психічними розладами

Антропов Юрій Володимирович

04071, м.Київ, вул. Хорива, 6

044

425-81-91 UPOM@rambler.ru

4

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів „Разом проти раку”

Лопата Лариса Миколаївна

04211, м. Київ, а/с 40

044

400-03-86 amazonki@svitonline.com

5

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів „Спілка онкоінвалідів”

Бернадіна Лариса Іванівна

02098, м. Київ вул.Шумського, 1

044

227-71-60 050-446-41-13 Spilka.oi@mail.ru

6

Всеукраїнська громадська організація студентів-інвалідів Гаудеамус”

Кольченко Катерина Олегівна

04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-Г

044

428-81-56, 428-74-12. 428-73-14 kolchenko@vmurol. com.ua

7

Всеукраїнська громадська Накул організація Український фонд Едуард „Реабілітація інвалідів” Іванович

03028, м. Київ-28, а/с 73

044

525-26-43 nakul@i.com.ua

8

Всеукраїнська організація інвалідів війни та Збройних Cил

01001, м. Київ, пров. 044 Музейний, буд. 10-а

253-51-75ф. 253-51-67, 253-51-68

9

Всеукраїнське Об’єднання інвалідів Гладкий Чорнобиля і війни Василь „Відродження України” Михайлович

02068, м.Київ, вул. Ревуцького, 25, кв.73

576-05-57, тел/ф.563-25-87 Fortuna_m@ukr.net

10

Всеукраїнське об’єднання хворих Могила на м’язову дистрофію «ERB» Віктор Михайлович

79039, м. Львів, вул.Шевченка, 55, кв.11

11

Національний Комітет спорту інвалідів України

Сушкевич Валерій Михайлович

01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кімн. 813

12

Спілка шахтарів-інвалідів України

Омельяненко Володимир Леонідович

83000, м. Донецьк 062 вул. Постишева, 60, „2” кв. 633

300-20-94 300-31-54 spilka@live.ru

13

Спортивна федерація глухих України

Косицький Леонід Федорович

01023, м. Київ, 044 вул. Еспланадна, 42, кімн. 910

289-35-30

Семішан Олексій Іванович

044

530-35-22 ф. chernobyl-86@mail.ru 067 952-05-77 050 338-00-62

044

0322 044

33-00-47 ф. erb1@lviv.net 289-43-30 ф. 289-43-18, 287-42-25 office@paralympic. org.ua

14

Спортивна федерація незрячих Жильцова України Любов Василівна

01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кімн. 910

044

289-35-30

15

Українська спілка інвалідів – Хабаров „УСІ” Валерій Васильович

03150, м. Київ, вул. Боженка, 86-Б

044

205-41-54 ф. 205-41-55

16

Українська спортивна федерація Скугарева інвалідів з вадами розумового і Оксана фізичного розвитку Анатоліївна

01023, м. Київ, 044 вул. Еспланадна, 42, кімн. 910

289-35-30

17

Українська Федерація спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату

Зайцева Олена Андріївна

49004, м. Дніпропет- 056 ровськ, пр.Кірова, «2» буд.1 оф.109

7-42-81-09ф., 7-42-87-22 office@optimist.dp.ua

Українське товариство сліпих

Більчич Владислав Миколайович

01601, м. Київ-23 вул. Печерський узвіз, 3

044

234-11-27, 246-79-33 ф. 234-43-69 utos@carrier.kiev.ua

61009, м. Харьків, вул.Гагаріна, 258

057 „2”

702-13-43; cntm@ukr.net

18 19

Федерація організацій Подпружніков інвалідів з дитинства та батьків Петро дітей-інвалідів України Михайлович


44 20

Всеукраїнська громадська організація інвалідів користувачів психіатричної допомоги “ЮЗЕР”

Імереллі Руслан Едуардович

Всеукраїнська громадська Кравченко організація „Коаліція Раїса захисту прав інвалідів та осіб Іванівна з інтелектуальною недостатністю”

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 16-А

044

21

412-66-26, 411-82-13 411-03-32 vgo.coalition@gmail.com.ua

22

Українська Асоціація фахівців фізичної реабілітації

79000, м. Львів вул. Червоної Калини, 86-А

032

270-34-58 stepanko@ukr.net

Кобелєв Степан Юрійович

21018, м. Вінниця, 042 вул. Литвиненка, 48, „2” кв. 4 а/с 4985

57-92-93 53-39-88 ф. UANGOUSER@vn.ua

Регіональні громадські організації інвалідів 1.

Вінницька обласна Асамблея інвалідів

2.

Дьяков Григорій Афанасійович

21003 м. Вінниця вул. І.Франка, 16

0432

35-70-53

Вінницька обласна громадська Демко організація “Асоціація захисту Світлана та допомоги інвалідам Василівна „Відкриті серця”

21036, м. Вінниця, вул. А.Медвідь, буд. 23

0432

50-91-45. 50-91-39 fotina_17@mail.ru

3.

Вінницька обласна громадська Вікірчик організація інвалідів „Фортеця” Іван Іванович

21030, м. Вінниця, вул. Келецька, 118, кв. 83

0432

69-10-57, 63-49-27 ф. vekirchuk@gmail.ru

4.

Громадська організація „Київська Гурінов міська асоціація інвалідів Сергій „Наша справа” Іванович

01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 11

044

289-22-94, 289-23-01, 246-72-07ф. nasha_sprava@ukr.net

5.

Громадська організація інвалідів Бас збройних сил „Прометей” Олександр Михайлович

65007, м. Одеса, 048 Книжний провулок, „2” буд. 23, кв.2

30-16-38 ф. 30-16-27

6.

Громадська організація інвалідів Прутян „РАД” Борис Семенович

65044, м. Одеса вул. Пироговська, 7/9, к. 246

048

712-03-17 ф. dimborde@ukr.net

7.

Громадське об’єднання „Координаційна рада громадських організацій інвалідів Сумської області”

24030, м.Суми, вул. Харківська, буд. 40, кв.76

0542

22-39-85 vla-babenko@yandex.ru

8.

Громадське соціально-політичне Іваненко об’єднання Київської області Олег „Київська обласна асамблея Валерійович інвалідів”

07400, Київська обл., 294 м. Бровари, вул. Київська, 290-А

40-170 факс iov.not@mail.ru-6

9.

Дніпропетровське обласне об’єднання інвалідів „Творчість”

320070, 056 м.Дніпропетровськ, „2” вул. Серова, 8

370-36-72 ф., 370-36-71 vihyr@mail.ru

10.

Дніпропетровська обласна Коор- Шелюг динаційна Рада громадських Тетяна організацій інвалідів при ОДА Дмитрівна

320004, м.Дніпропетровськ, вул. Кірова, 1

42-87-22 ф.

11.

Житомирське обласне громадсь- Кулаківський ке об’єднання інвалідів Чорноби- Володимир ля „Віра” Васильович

10014, м .Житомир, 0412 майдан Рад, 3/14

37-43-18, 37-35-80 ф. cominv@net.zt.ua

12.

Житомирська обласна Ковалюк організація людей з інвалідністю Неля „Молодь. Жінка. Сім’я.» Дмитрівна

10012, м. Житомир вул.Гоголя, 19, к. 58

(067) 767-21-21 zhogoli@rambler.ru

13.

Запорізький обласний конгрес інвалідів

Кононенко Валентина Павлівна

69002, м. Запоріжжя, 061 вул. Дзержинського, 65 „2”

764-37-57, 787-50-45 Filin-Li_chen@mail.ru

14.

Київська міська спортивна федерація бадмінтону інвалідів

Синєгубова Вікторія Олександрівна

04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4

044

468-42-33 факс 482-33-06 bid@gala.net

15.

Київське товариство інвалідів Котенко локальних війн – ветеранів Олександр військової розвідки, бойових дій Васильович в Афганістані та інших країнах

03047, м. Київ, вул. Нестерева 3, к.110

044

456-98-64 ф. 456-72-40, 456-13-54 helio@svitonline.com

16.

Кіровоградська обласна Асамблея інвалідів

17.

Координаційна Рада міських гро- Назаренко мадських організацій м. Києва Василь Васильович

Бабенко Володимир Євгенійович

Шелюг Тетяна Дмитрівна

056 „2”

0412

Боршуляк Олександр 25249, м. Кіровоград, 0522 Вікторович вул. Туркеніча, 7 01030, м.Київ вул. Івана Франка, 36-Б

044

24-88-59 AVB_warroir@mail.ru 235-94-98 235-87-93


45 18.

Луганська обласна молодіжна громадська організація „Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу-Схід”

19.

Баранцова Тетяна Вікторівна

91005, м. Луганськ, 0642 вул. Лєбєдєва Кумача, буд.24

71-99-69 ф. ami-cxid@ukr.net

Луганське обласне товариство Ткаченко інвалідів та хворих на цукровий Інна діабет Миколаївна

91055, м. Луганськ, 0642 вул.Коцюбинського, буд. 27

58-51-15, ф.58-51-39 Lugdiabet@ukr.net

20.

Львівська обласна організація активної реабілітації неповносправних осіб „Стимул»

Федорович Оксана Богданівна

79008, м. Львів, 0322 вул.Чехова,буд. 14/6

75-70-41 stymul@org.lviv.net

21.

Львівське обласне відділення Українського фонду „Реабілітація інвалідів”

Грибальський Ярослав Володимирович

79032, м. Львів, 0322 вул. Дж. Вашингтона, буд. 21-А а/с 4451

41-80-18 independ@mail.lviv.ua

22.

Львівське обласне громадське благодійне об’єднання інвалідів

79000, м. Львів, вул. Маланюка, 6

72-36-42 97-17-70ф. 72-45-95ф. BELIEVE@is.lviv.net

23.

Львівський центр соціального Кернякевич захисту та реабілітації інвалідів Олександр „Созарін» Ярославович

79057, м .Львів, 0322 вул.Гайворонського, буд. 27

97-19-05 ф., 37-30-68 cozarin@mis.lviv.ua

24.

Об’єднання громадських органі-зацій інвалідів Луганської області „Родина”

Кравцова Ірина Михайлівна

91005,м. Луганськ, вул. Херсонська, 57

0642

52-20-91

25

Обласне товариство інвалідів Луганщини

Кундрюцький Михайло Іванович

91028, м. Луганськ, 0642 квартал Героїв Сталінграду,11, кв.132

34-60-89

26.

Севастопольська міська організація Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України”

Петриченко Ірина Олексіївна

99014, м. Севастополь, вул. М. Крилова, буд 19 к. 1

41-21-88 ф. vova83@mail.ru

27.

Севастопольська міська громадська організація „Благо”

Носкова Валентина Іванівна

99028, м. Севасто- 0692 поль, вул. Надії Островської, 13, кв. 5

53-42-20 р. mari.rosse@list.ru

28

Спілка громадських організацій інвалідів м. Києва

Ворона Олександр Володимирович

02225 м. Київ, вул. Бальзака, 8, кв. 125

227-30-07 ф. vorona@ukrlink.net

29.

Сумська обласна організація жінок-інвалідів

Кревсун Людмила Миколаївна

40007, м. Суми, 0542 вул. Паркова 1, к. 43

33-01-93

30

Тернопільська обласна спілка „Об’єднання інвалідів Тернопільщини”

Костів Михайло Йосипович

46021, м Тернопіль, 0352 вул. Грушевського, буд. 8, а/с 145

52-14-31, 43-49-58 ф. Stmil@mail.ru

31.

Федерація спортсменів-інвалідів Морозова з ураженням опорно-рухового Віра апарату Василівна

99011, м. Севасто- 0692 поль, Генерала Петрова, 16

55-54-57 sppasv@mail.pu

32.

Харківська обласна Асоціація громадських організацій Слобожанщина”

Сич Анатолій Іванович

63109, м. Харків, вул. Октябрьская, буд. 141

775-00-55 ф.715-78-49 ф. aisich@mail.ru

33.

Харківська обласна організація „Всеукраїнської Асоціації працездатних інвалідів”

Бондаренко Юрій Григорович

62433, Харківська обл., 057 м.Люботин, пров.К.Маркса, 12

730-06-69, 731-19-08, 741-19-85, 705-45-38 ф.

34.

Харківська обласна Рада Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Трифонова Лідія Федорівна

61022, м. Харків, пл. Свободи, 5,

705-45-37, 705-45-38 ф. 705-45-39 hossoiu@mail.ru

35.

Харківська обласна Спілка інвалідів Афганістану

Мірошниченко Вадим Вадимович

61003, м. Харьків, 057 вул. Гамарніка, 7/9 „2”

730-27-85 731-68-52 ф. 20-87-85 grid@bigmir.net

36.

Чернівецька обласна асамблея інвалідів

Кирилюк Марія Іванівна

58000, м. Чернівці, 0372 вул. Лермонтова, 1, “2” кв.7

52-40-66 ф.

37.

Чернігівська обласна організація Фрол ВОІ СОІУ Валентина Андріївна

14038, м. Чернігів пр. Артема, 8

11-06-56, 23-42-20 ф. 25-66-88

0322

0692

044

057

057

0462


46 38.

Кримська республіканська громадська організація інвалідів „Берег”

Хомутова Ганна Корніївна

95044, м. Сімферополь вул. Гавена, 101

0652

49-67-30 ф. bereginya555@yandex.ru

39.

Полтавська обласна громадська організація „Центр реабілітації інвалідів”

Бондаренко Юрій Валентинович

36007, м. Полтава, вул. Маршала Берюзова, 27

0532

61-18-05 61-18-20 ф. info@shans.poltava.ua

40.

Чернігівська обласна громадська організація „ЛОГОС”

Кравченко Володимир Михайлович

14000, м. Чернігів, вул. Мстиславського, буд. 3

0462

66-62-60 ф. regcomir.cn@gmail.com

41

Спілка організацій інвалідів Прикарпаття

Макар Микола Іванович

77701, ІваноФранківська обл. смт. Богородчани, вул. Руднєва, 12

03471

(067)720-67-34 bti.nadia@gmail.com makar@bg.if.ua

42

Закарпатський регіональний Центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації „Вибір”

Марко Василина Михайлівна

88000, м. Ужгород, 0312 вул. 8 Березня 46, офіс 107.

61-61-38 66-40-66 ф. marko@tn.ur.ua

43

Громадська організація „Товари- Антіпова ство реабілітації жінок-інвалідів Жанна та жінок, які виховують Михайлівна дітей-інвалідів „АСОЛЬ”

01103, м. Київ вул. Німанська, 2 кв. 61

(097) 593-23-57 marina-antis@ukr.net

44

Волинський обласний фонд „Зір”

43001, м. Луцьк, вул. Шевченка, 36

45

Запорізька обласна громадська Лобатенко організація працездатних Володимир інвалідів „Турбота” Петрович

69057, м. Запоріжжя, 061 вул. 40 років Радян- „2” ської України, буд. 92, a/с - 27

(067) 949-61-52

46

Донецька обласна громадська організація «Асоціація родин загиблих шахтарів»

Полякова Людмила Іванівна

83001, 0622 м. Донецьк вул. Артема, 63, к.103

343-84-19 families@rambler.ru

47

Сумська міська громадська організація дітей-інвалідів та молоді з ДЦП, візочників „Наша родина”

Фрунзе Людмила Вікторівна

40001, м. Суми вул. Кірова, 165/78, кв. 16

62-69-21 frynze@rambler.ru

48

Харківська громадська організа-ція незрячих юристів

Лепетюк Олег Леонідович

61202, м. Харків пр. 057 Л.Свободи, 28, кв. 65

705-12-71 765-03-45 hiрc@ukr.net

49

Харківський міський спортивно- Удовиченко реабілітаційний клуб інвалідів Ігор «Ахіллес Трек Клуб Харків» Миколайович

61204, м.Харків вул. Асхарова,13, кв.435

057

336-87-44 Sever00@mail.ru

50

Громадська організація «Ліга Ляшко захисту інвалідів, потерпілих на Леонід виробництві та членів їх сімей» Петрович

03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, буд. 14, кв. 10

044

(097) 275-17-37 lyashko@social.org.ua

51

Вінницький міський Центр інвалідів- колясочників

21036, м. Вінниця вул. Плеханова, 52, к. 1

0432

69-30-30

52

Харківський міський Центр ре- Бутенко абілітації молодих інвалідів та Валентина членів їх сімей «Право вибору» Антонівна

61022, м.Харків 0572 вул. Данилевського, буд. 2

755-05-86702-35-85 choice@vk.kh.ua

53

Херсонська міська громадська Ліпков організація інвалідів «Ініціатива Олексій на захист громадських Вікторович прав інвалідів»

73036, м. Херсон вул.Перекопська, буд. 191, кв.7

0552

39-30-38 Lira ks@ukr.net

54

Сумська міська громадська організація інвалідів «Рука допомоги»

Габ Олег Володимирович

40034, м. Суми вул. Дем’яна Коротченка, 15,кв.37

0542

32-31-64 ogab@mail.ru

55

Сумська обласна громадська організація «Промені надії»

Кнуренко Андрій Миколайович

40035, м. Суми вул. М.Лушпи, буд. 7, кв.29

0542

32-04-74 Promini @ ukr.net

56

Чернівецька обласна громадська Марусенко організація інвалідів-візочників Валентина «Лідер» Петрівна

Симончук Юрій Прокопович

Нізіков Максим Георгійович

0332 „2”

0542

72-54-56 4-90-32 ф.

59000, Чернівецька 03735 2-47-02 обл., м. Стороженець, narusenkovp@mail.ru вул. Рутова, 3, кв. 3


47 57

Черкаська міська громадська ор- Гаврілов ганізація «Спілка батьків дітей- Валерій інвалідів оновлена» Володимирович

18029, м. Черкаси вул. Конєва, 15/1, кв.25

0462

56-94-95

58

Київська міська організація інвалідів війни «Малолітні жертви війни»

04210. м. Київ вул. Малиновського, 27/23, кв. 193

044

418-80-44

Побережний Іван Федорович

представникИ НАІУ в областях України № п/п

П. І. Б.

Регіон

Телефон

Поштова адреса

1.

Баранцова Тетяна Вікторівна

Представник НАІУ у Луганській області

(0642)49-28-65 ami-cxid@ukr.net

91005, м. Луганськ, вул. Лєбєдєва Кумача, буд.24

2.

Демко Світлана Василівна

Представник НАІУ у Вінницькій області

(0432)51-68-00, 50-91-45 fotina_17@mail.ru

21036, м. Вінниця, вул. А. Медвідь, 23

3.

Ковалюк Неля Дмитрівна

Представник НАІУ у Житомирській області

(067) 767-21-21 zhogoli@rambler.ru

10012, м.Житомир, вул. Гоголя, 19, кв.58

4.

Хомутова Ганна Корніївна

Представник НАІУ в АР Крим

(0652)44-04-41 bereginya555@yandex.ru

95044, м. Симферополь, вул. Гавена, 101

5.

Шелюг Тетяна Дмитрівна

Представник НАІУ (056)370-36-72, 370-36-71 у Дніпропетровській області tvorch@a-teleport.com

32070, м.Дніпропетровськ, вул. Серова, 8

6.

Літягіна Ганна Іванівна

Представник НАІУ у Хмельницькій області

(0382)65-43-06 hmouszn@hm.ukrtel.net

29000 м. Хмельницький, м-н. Незалежності, 1, 114

7.

Поламарчук Надія Степанівна

Представник НАІУ у Донецькій області

(06264)1-03-92 1-34-59 Linelife7@mail.ru

84302, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Шкільна,14

8.

Подорожний Сергій Михайлович

Представник НАІУ у Кіровоградській області

(0522)32-24-00, 22-07-45 koi.soiu@gmail.com

25006 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 3

9.

Ольховик Віктор Георгійович

Представник НАІУ у Рівненській області

(0362)22-32-07637-50 1vik_ol@indox.ru

33027, м.Рівне, а/с 247

10.

Лепетюк Олег Леонідович

Представник НАІУ у Харківській області

(057)705-12-71, 765-03-45 hiрc@ukr.net

61058, м. Харків, вул. Данилевського 16/8

11.

Симончук Юрій Прокопович

Представник НАІУ у Волинській області

(0332)72-54-56 info@utos.lutsk.ua

43001, м. Луцьк, вул. Шевченка, 36

12.

Кириленко Олег Павлович

Представник НАІУ у Закарпатській області

(0312)63-93-66, 63-90-41 msrc@email.uz.ua

88014, м. Ужгород. вул. Нахімова, 8


48 Для нотаток

ЗВІТ - 2009  

Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання “Національна Асамблея інвалідів України”