Page 1

Portfolio Naomi van Leeuwen


Tekeningen In dit hoofdstuk staan een aantal tekeningen die ik gedurende mijn opleiding heb gemaakt. Er zijn drie verschillende tekeningen opgenomen in dit portfolio, een uitvoerings-, een grondwerk- en een riooltekening. Het is erg leuk om dit soort uitwerkingen te maken omdat er goed nagedacht moet worden over hoe je verschillende situaties op kan lossen.


55 X:-190.150 Y:873.443 77 X:-228.496 Y:873.341 84 X:-216.284 Y:872.742

76 X:-257.204 Y:872.246

81 X:-205.383 Y:872.157

Troittoir stoeptegels, formaat 300x300x45mm, halfsteensverband. Kleur: Antraciet genuanceerd, type Lavara, Leverancier: e.g.

5.00+ 52 X:-243.120 Y:870.792

75 X:-259.323 Y:870.006

62 X:-282.503 Y:869.335

53 X:-225.090 Y:870.664 54 X:-207.078 Y:869.513

R=

1. 2

51 X:-251.496 Y:867.917

Bruggetje Hout, afm. 11000x2000x1000 mm Kleur: Bruin

61 X:-271.413 Y:865.695

5.50+

72 X:-266.588 Y:865.505 71 X:-263.929 Y:865.073

Plein Kinderkopjes, bazi kei 70x90x80mm, Kleur antraciet

56 X:-178.737 Y:876.094

5.00+ 78 X:-229.160 Y:874.420 73 X:-271.102 Y:873.762

U i t voe ri n g s te ke n i n g 86 X:-181.772 Y:877.777

82 X:-208.648 Y:878.950

85 X:-216.548 Y:878.724

79 X:-229.015 Y:878.369

Rijweg Straatbaksteen , waalformaat 200x50x80mm, keperverband. Kleur grijs, type Toemalijn, leverancier: e.g.

87 X:-185.258 Y:880.590

83 X:-203.419 Y:880.099 80 X:-234.975 Y:879.102

74 X:-273.781 Y:877.337

58 X:-179.307 Y:863.489

Pad halfverharding Split, 8-16mm, Flachkorn, leverancier: e.g.

59 X:-190.499 Y:861.952

R= 1.4

69 X:-251.600 Y:860.641

45 X:-273.360 Y:858.294

44 X:-262.983 Y:858.799

70 X:-257.645 Y:860.192 57 X:-182.872 Y:859.528

Afwatering

91 X:-233.081 Y:856.062 90 X:-213.732 Y:854.654

4.80+

60 X:-187.939 Y:856.216

46 X:-284.743 Y:852.659

R= 1.5

38 X:-182.060 Y:855.631

Kolk Save sk Kolk. 200 x 450 mm 45L Kleur antraciet

89 X:-209.987 Y:854.170

4.80+ 47 X:-288.030 Y:848.585

5.50+ 88 X:-223.715 Y:853.525

68 X:-239.984 Y:851.158 43 X:-249.952 Y:849.220

7.24+

Uitvoeringstekening

5.50+

Lijngoot Self afvoergoot type CS 10 1000X120X110 mm Kleur antraciet

LG

67 X:-243.074 Y:847.504

192.6

37 X:-199.153 Y:845.573

92 X:-235.620 Y:848.143 42 X:-243.315 Y:843.879 65 X:-227.322 Y:845.498

63 X:-214.104 Y:845.213

7 X:-189.706 Y:841.050 8 X:-199.458 Y:840.203

5.49+

1.3

5.00

6.00

5.58+

Bankje Klassiek stadsbankje met houten armen BCSMI Afm. 1800x437x589mm, 7 latten van 35mm

5.52+ 5.52+ LG

33 X:-226.709 Y:831.889

Verlichting Freja 524-750 lamp 480x480x2320 mm

36 X:-203.413 Y:831.436

OB15

Deze tekening is gemaakt voor de Brabantstraat in Oss en was een onderdeel van mijn studie in het tweede jaar. Het betreft een plangebied met nieuw te bouwen woningen, waarvoor de openbare ruimte nog moest worden ingericht. Er zijn keuzes gemaakt op het gebied van verschillende soorten bestrating. Er is een peilenplan gemaakt om te kijken naar de afwatering, ook met betrekking tot de kolken en goten. Tevens is ook het aangrenzende gebied voor recreatie uitgewerkt. Terrein inrichting

6 X:-189.344 Y:837.377

5.58+

5 X:-194.334 Y:836.947

34 X:-226.559 Y:834.876

R=

1.3

5.50+

5.49+

35 X:-204.118 Y:838.429

3.60

R=

OB15

64 X:-210.401 Y:840.135 40 X:-214.300 Y:837.169

66 X:-225.372 Y:839.107 39 X:-230.735 Y:836.853

5.50+

48 X:-291.001 Y:834.297

Molgoot Straatbaksteen , waalformaat 200x50x80mm, 5 strekken , gesteld in specie

MG

5.50+

41 X:-238.005 Y:840.525

5.62+

Prullenbak Ronde vuilnisbak van staal CBMR2 Afm. H1000mm,Straal 400mm

32 X:-221.285 Y:825.390

Beplanting

146

5.50+

Bomen

31 X:-216.925 Y:817.606

5.50+ 49 X:-294.225 Y:816.276

OB15

Gazon

5.72+

LG

4 X:-203.551 Y:812.370

5.75+ 30 X:-214.343 Y:810.190

3 X:-198.674 Y:811.265

Grondlichaam

VP=5.60+

R= 2

Wadi

29 X:-211.474 Y:805.550

471.4

Overige

OB15

11X 2.50

28 X:-212.103 Y:798.547

203.8 5.50+

Maatvoering

4.83

770

6.74+

2.16

Hoogte peilen

5.00

5.64+

LG

OB15 27 X:-213.636 Y:787.126

1 X:-209.628 Y:785.550

5.50+

2 X:-204.752 Y:784.445

5.73+

4

5.50+

A 5.49+

5.50+

5.55+

4.50

9 X:-212.901 Y:780.976

5.55+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

5.49+

18 X:-214.038 Y:775.857

5.50+

5.50+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

11 X:-184.489 Y:778.397

MG 12 X:-185.524 Y:777.538

11X 2.50

13 X:-185.094 Y:772.557

1.50

26 X:-216.483 Y:774.072

14 X:-183.889 Y:771.183

5.64+

16 X:-212.493 Y:770.192

RM

A

25 X:-218.755 Y:764.210

5.50+

23 X:-253.649 Y:761.646

5.26+ 5.28+ 5.28+ 5.25+

5.50+

5.50+ 5.39+

5.32+

5.28+

5.28+

24 X:-230.615 Y:759.844

OB06 5.48+

1.80

5.50+

B

5.50+

A

A

B

GPS-coordinaten

49 X:-294.225 Y:816.276

OB15 5.62+ 15 X:-215.720 Y:768.435

5.50+

B

5.50+

19 X:-234.883 Y:774.308

5.64+

Werkgrens

Profiel BB Zie bladzijde 3 van 4

5.00

17 X:-212.923 Y:775.173

MG

Opsluitbanden afm.1000x150x300mm en afm. 1000x60x150mm

OB06

Profiel AA Zie bladzijde 3 van 4

19.42

5.50+

22.79

5.50+ 5.48+ 5.47+ 5.50+

MG

MG

1.00

5.50+ 5.48+ 5.47+ 5.50+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

5.50+

20 X:-235.297 Y:779.043

5.26+ 5.28+ 5.28+ 5.25+

10 X:-184.905 Y:783.391

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

5.28+

5.28+

22 X:-255.438 Y:782.276

5.50+

5.58+

4.60

21 X:-232.731 Y:784.246

B

4.83

Knipnaad 21.90

5.70+

ijde 2 van

5.58+

Zie bladz

9.70

5.52+ 5.52+

Projectnaam:

BRABANTSTRAAT OSS

Tekeningnaam:

UITVOERINGSTEKENING

Naam:

NAOMI VAN LEEUWEN Module:

WERKVOORBEREIDING

Klas:

T2S1

Docent:

FREEK RURUP

Bladen:

1/4

Std. no.: 000008625 Datum:

23-1-2017

Schaal:

1:200

Formaat: A0

Van Hall Larenstein


O

5.62+

32 X:-221.285 Y:825.390

Uitvoeringstekening 146

Om een beter beeld te krijgen van de oplossingen, die zijn toegepast, is dit een ingezoomde tekening op het gebied van bestrating en verharding. Zo kun je beter zien voor welke bestratingsverbanden er is gekozen en hoe de afwatering precies verloopt. In deze tekening bevinden zich ook coรถrdinaten, die betrekking hebben op het onderdeel landmeten, wat in deze periode ook naar voren is gekomen. Naast de uitvoeringstekening hoort er bij dit project ook een bestek, een grondwerktekening en diverse details.

5.50+

31 X:-216.925 Y:817.606

OB15

5.72+

LG

4 X:-203.551 Y:812.370

5.75+ 30 X:-214.343 Y:810.190

3 X:-198.674 Y:811.265

VP=5.60+

R= 2

29 X:-211.474 Y:805.550

6.74+

11X 2.

OB15

50

28 X:-212.103 Y:798.547

203.8

2.16 5.00

LG

5.50+

9 X:-212.901 Y:780.976

5.50+ MG

5.50+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

17 X:-212.923 Y:775.173

5.49+ 11X 2.50

van 4

10 X:-184.905 Y:783.391

MG

MG

U i t voe ri n g s te ke n i n g 1.00

5.55+ 18 X:-214.038 Y:775.857

5.50+ .47+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

5.49+

19.42

5.50+

5.50+

A

5.55+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

5.00

5.50+

20 X:-235.297 Y:779.043

5.50+ 48+ 5.47+ 5.50+

5.50+ 5.47+ 5.48+ 5.50+

2 X:-204.752 Y:784.445

5.73+

4.50

1 X:-209.628 Y:785.550

5.50+

5.58+

4.60

5.70+

21 X:-232.731 Y:784.246

4.83

Knipnaad 21.90

dzijde 2

5.58+

OB15 27 X:-213.636 Y:787.126

Zie bla

9.70

5.52+ 5.52+

11 X:-184.489 Y:778.397

MG

12 X:-185.524 Y:777.538

5.50+


Grondwerktekening Deze tekening is gemaakt naar aanleiding van het project Halfweg in Amsterdam. Voor dit project zijn ook de rioleringstekeningen en rioolberekeningen gemaakt. Dit project was onderdeel van het laatste blok van het tweede jaar, de specialisatie. In de grondwerktekening is te zien dat het gebied is opgedeeld in verschillende vlakken. De dikgekleurde lijnen vormen de grenzen van een vak. Binnen een vak ligt het huidige vloerpeil ongeveer gelijk, en daarnaast is er voor gekozen om de gehele grond op te hogen of te verlagen naar ĂŠĂŠn vloerpeil. Bij het opstellen van het nieuwe vloerpeil is rekening gehouden met de rioolberekeningen.

Gron d we r k te ke n i n g


Ri ool we r k te ke n i n g

Rioolwerktekening Deze tekening is een ingezoomde variant op de originele tekening. Op de tekening is te zien waar de verschillende rioleringen lopen. In dit geval is de blauwe lijn de Hemelwaterafvoer(HWA) en de bruine lijn de vuilwaterafvoer(VWA). De pijlen die op de lijnen zijn getekend geven de stroomrichting van het water aan. Ook zijn de huisaansluitingen ingetekend.


Rioolwerktekening Op deze tekening is goed te zien dat er gekozen is, om al het water uiteindelijk naar het oppervlakte water te laten stromen. Op de tekening staan verder alle vloerpeilen en de peilen waar de putten liggen. De putten zijn genummerd, net als de rioolbuizen tussen de putten in.

Ri ool we r k te ke n i n g


Rioolberekeningen Om te kijken of het riool ook naar behoren functioneert, worden er diverse berekeningen uitgevoerd, om te zien of het rioolstelsel de hoeveelheid water aan zou kunnen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de grootte van de buis, de afstand die het water af moet leggen, en met de oppervlakte waar het water vanaf komt. Tevens zie je in deze berekeningen de nummers van de put terug.

Riool be re ke n i n g

Rioolberekening Van H8 H9 H6 H7 H5 H2 H3 H4 H1

naar H9 H7 H7 H5 H4 H3 H4 H1 U1

opp m2 Q m3/s Diam (m) Lengte(m) Chezy Rh 192 0,002112 0,2 35 57,1696426630023 586 0,006446 0,2 23 57,1696426630023 354,5 0,0038995 0,2 30 57,1696426630023 1471 0,016181 0,2 60 57,1696426630023 2139 0,023529 0,2 24 57,1696426630023 399,5 0,0043945 0,2 24,5 57,1696426630023 978,3 0,0107613 0,2 28 57,1696426630023 3425,9 0,0376849 0,2 20 57,1696426630023 3425,9 0,0376849 0,2 8 57,1696426630023

As 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,0314 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314

V m/s Delta H Energieverhang(Ie) 0,0672611464968153 0,000968937169480974 0,0000276839191280278 0,205286624203822 0,00593127666928249 0,00025788159431663 0,124187898089172 0,00283125409977135 0,0000943751366590452 0,51531847133758 0,0974993477374852 0,00162498912895809 0,749331210191083 0,0824627711906038 0,00343594879960849 0,139952229299363 0,0029364645762375 0,000119855696989286 0,342716560509554 0,0201245998079261 0,000718735707425934 1,20015605095541 0,1762805813838 0,00881402906919 1,20015605095541 0,07051223255352 0,00881402906919


Details Voor verschillende projecten heb ik tijdens mijn studie details uit moeten werken. Een detail geeft beter aan wat de bedoeling is van een constructie en hoe specifieke situaties opgelost kunnen worden. In dit hoofdstuk staat een technische uitwerking van een brug, een verhardingsprofiel en bestratingsdetails.


3100.00

600.00

Zi j a a n zi c h t v o e t g a n g e r s b r u g

Zijaanzicht voetgangersbrug

4000.00

2975.00

50.00

600.00

600.00

Hoekstaal 50x50x8mm, lengte 50mm RVS A2 bevestiging met universeelschroef Torx, RVS A2 verzonken kop, 5x40mm

2975.00

Dit is één van de onderdelen die gemaakt wordt bij een technische uitwerking. Naast een zijaanzicht wordt er vaak ook een bovenaanzicht, een dwarsdoorsnede en een aantal belangrijke details uitgewerkt. Op de tekening staat aangeven met welke materialen gewerkt wordt, en hoe de verbindingen in de constructie gemaakt moeten Zijaanzicht worden. Schaal 1:50

tussenregel afm. 20x30mm tussenregel afm. 100x30mm

50.00

100.00

bovenregel afm. 100x225x10200mm tussenregel afm. 120x30mm tussenregel afm. 50x30mm

450.00

1175.00

tussenregel afm. 75x30mm

1000.00 dekdelen, afm 60x200x3100mm betonkep afm. 350x450x3100mm

100.00

draadstang M20,thermisch verzink, lengte 660mm talud 1:1,5

stalen buispaal Ø219mm, lengte 3200 mm, v.v. beton en wapening

staander afm. 250x250x5100mm

0.00

10300.00

2


5.55+

5.50+

Dakprofiel, 2% afschot richting molgoot

Op één oor, afschot 2% richting molgoot

5.50+

0.25

Op één oor, afschot 2% richting molgoot Straatlaag 50mm Mengranulaat 250 , , Fractie 0-31,5 Zand voor zandbed 200mm

Verhardingsprofiel 6.10

Om ervoor te zorgen dat de uitvoerende partij goed weet wat de bedoeling is bij de aanleg van de verharding, is het handig om een profiel te maken. Zo is het snel duidelijk wat voor fundering er moet komen, en hoe het moet worden aangebracht.

7.36

Ve r h a r d i n g s p r o f i e l

Verhardingsprofiel BB Plein, straatbaksteen, type; Trommelkassei 200x300x60mm, kleur; Leeds

5.50+

2.00 5.50+ Op één oor, 2% afschot richting molgoot

3.00

Kinderkopjes, bazi kei 70x90x80mm, Kleur antraciet 5.50+ Op één oor, 2% afschot richting molgoot Straatlaag 50mm 0.20 0.25

Te ontgraven en terug te plaatsen grond

Pad halfverharding Split, 8-16mm, Flachkorn

Voetpad, halfverharding

Gazon

Te ontgraven en terug te plaatsen grond

Opsluitband, afm 60x1200x150mm beton, bruin genuanceerd.

Menggranulaat 250mm Fractie 0-31,5 Zand voor zandbed 200 mm

2.92

2.34

1.09


Verhardingsdetail In een verhardingsdetail worden oplossingen aangeven voor eventuele problemen. In deze situatie is het de bedoeling dat er met verschillende steensoorten wordt gewerkt. Hoe dit dan aangelegd moet worden zie je terug in dit detail. Ook zijn er oplossingen aangedragen voor het plaatsen van de banden, en zijn er hoogte peilen aangegeven zodat de afwatering op de juiste plek ligt.

Ve r h a r d i n g s d e t a i l


Ve r h a r d i n g s d e t a i l

Verhardingsdetail Ook dit detail laat een uitgewerkte oplossing zien. Het is namelijk niet gewenst dat er maar gewoon stenen worden afgeknipt en tussen worden geduwd. Om ervoor te zorgen dat de verharding netjes en op een correcte manier wordt aangebracht, worden dus deze tekeningen gemaakt.


Constructief Het maken van berekeningen, is een van de onderdelen, die naast het maken van technische tekeningen, leuk is om te doen. In het derde jaar zijn we bezig geweest met het dimensioneren van verschillende constructies, denk hierbij aan een damwand, oevers, keermuren en diverse bruggen. Ik heb tijdens deze periodes ontdekt dat dit leuk is om te doen en mij goed ligt.


3d Brug Een van de onderdelen van deze periode was ook om aan de slag te gaan met autocad 3D. Met dit programma kan je hele interessante 3D uitwerkingen maken van objecten. Deze brug is gemaakt tijdens een vrije opdracht.

3D Brugcon structie


3d Brug Naast de vrije opdrachten die we kregen om zelf een mooie brug te ontwerpen in 3d, moesten we ook een brug ontwerpen die technisch is uitgewerkt. Van deze brug is naast een 3d tekening ook een technische tekening met doorsnede en details gemaakt,

3D Brugcon structie


Con s t r u c tie ve be re ke n i n g e n Dekplank

Formule

Uitwerking

Antwoord

Belasting door eigen gewicht

g k = p*g*h*b

1000*9,81*0,040*0,20

BM1 (mensenmassa)

q fk = 2 + 120/(L+30)

2+120(22+30)

4,31 kN/m^2

q k = q fk * b

4,40*0,2

0,86 kN/m

1000

Qk = Qfvd = 7

7

7 kN

1000

Belasting door eigen gewicht

g d:dek = Y g * g k;dek

1.2*68,67

BM1 (mensenmassa)

q d:dek = Y q * q k

1,2*880

BM2 (puntlast)

Qd = Qk * Yq

7 * 1,2

Mg = 1/8 gd L2

1/8 *94,18 * 0,65^2

Belastingen (Karakteristieke waarden)

BM2 (puntlast)

78,48 N/m

1000

0,08 N/mm 861,54 N/m

Rekenwaarde 94,18 N/m 1033,85 N/m 8,4 kN

1000

8400 N/mm

1000

1369973,67 N/mm

Buigend moment Belasting door eigen gewicht BM1 (mensenmassa) BM2 (puntlast)

1/8 * 1033,85 * 0,65^2 Md= 1/4 Qd L

1/4 * 8400* 0,65

Md = Mg + MQ

1365 + 4,97

4,97 N/m 54,60 N/m 1365 N/m 1369,97 N/m

Weerstandmoment W = 1/6 *b*h

1/6 * 200*40^2

2

53333,33

Buigspanning

σb = Md / W

1369351,96/40833,33

25,69 N/mm^2

Buigsterkte van hout Fm,0,d = K mod x K h x Fm,k / Y m Axiaal kwadratisch   oppervlaktemoment  I

3

I = (1/12)x B x H

0,65*1*70/1,3 (1/12)*200*40^3

35 N/mm^2 1066666,667 mm^4

Controle op vervorming (Directe vervorming) Blijvende belasting

Uinst,g = 5*q*L /384*E d*I

5*0,08*650^4/384*15384,62*1066667

Veranderlijke belasting (BM1)

Uinst,q = 5*q*L 4/384*E d*I

5*0,86*650^4/384*15384,62*1066667

Veranderlijke belasting (BM2)

3

Uinst,f = F*L /48*E d*I

7000*650^3/48*15384,62*106667

Totale directe vervorming (BM1)

Uinst = Uinst,g + Uinst,q

0,011+0,12

0,133 mm

Totale directe vervorming (BM2)

Uinst = Uinst,g + Uinst,f

0,011+2,44

2,45 mm

Blijvende belasting

Ucreep,g = K def*Uinst,g

2*0,011

0,022 mm

Veranderlijke belasting (BM1)

Ucreep,q = K def*ψ2*Uinst,q

2*0,4*0,12

0,098 mm

Veranderlijke belasting (BM2)

Ucreep,f = K def*ψ2*Uinst,f

2*0*2,44

Totale kruip (BM1)

Ucreep = Ucreep,g + Ucreep,q

0,022+0,098

Totale kruip (BM2)

Ucreep = Ucreep,g + Ucreep,f

0,022+0

Totale vervorming (BM1+ eigengewicht)

Ufin = Uinst + Ucreep

0,133+ 0,120

Totale vervorming (BM2 + eigengewicht)

Ufin = Uinst + Ucreep

2,45 + 0,022

4

Constructieve berekeningen

7000

0,011 mm 0,12 mm

Uinst,q < L/300

2,17

2,44 mm

Uinst,f < L/200

3,25

0,253 mm

Ufin < L/200

3,25

2,47 mm

Ufin < L/200

3,25

Kruip

0,00 mm 0,120 mm 0,0222 mm

Hier zie je een deel van de berekeningen, die betrekkingen hebben op het dimensioneren van een calamiteiten brug. Deze brug wordt tijdens het dimensioneren getoetst op een aantal verschillende onderdelen. Denk hierbij aan verschillende soorten belastingen.


Aantal golven N

Constructieve berekeningen Ts / T

16200 / 3

5400

0,95 x 400

380

Effectieve strijk

Golf type Tan a 2 π Hs g T^2 2 π Hs / g T^2 √ 2 π Hs / g T^2

tan 20 2 x π x 0,25 9,81 x 3^2 2 x π x 0,25 / 9,81 x 3^2

√2 x π x 0,25 / 9,81 x 3^2

Tan a /(√ 2 π Hs / g T^2) tan 20 / (√2 x π x 0,25 / 9,81 x 3^2)

0,36397 1,57080 88,29 0,01779 0,13338 2,72874 surging

Surging

S / ( √ N)^0,2

1,0 x 0,4^-0,13 2 / (√ 5400)^0,2

√ cot a

√ cot 20

1,12650 2,36200 1,49412 0,66800

0,25 / 2,4170

2,47170 0,10115

1,0 P^-0,13

Golf type ^ p

Surging

2,729 ^0,4

Hsc / Δdn50 Nominale steendiameter Dn50 (M50 / Ps)1/3

0,847

Naast een brug is er ook een oever uitgewerkt met behulp van verschillende berekeningen. Hierbij werd er gekeken naar de golven in het water, en de snelheid hiervan. Uiteindelijk werd er aan de hand van de berekeningen een steen gekozen waarmee de oever gemaakt kan worden.

Con s t r u c tie ve be re ke n i n g e n


Plankaarten Naast alle technische onderdelen van deze opleiding, wordt er ook regelmatig van ons verwacht dat we onderdelen uitwerken met photoshop of illustrator. Dit hoofdstuk bevat twee onderdelen die ik in mijn tweede jaar heb gemaakt voor de module ontwerp.


Plankaart Dit is een plankaart voor een gebied waarvoor ook een aantal technische uitwerkingen zijn gemaakt. Zo is de brug en daarnaast ook de beplantingen uitgewerkt. In de project ging het over het totaal plaatje, en over de samenwerking tussen technici en ontwerpers. Na het maken van deze opdracht ben ik er achter gekomen dat de technische kant een stuk interessanter is dan de ontwerp kant

Plankaart


Plankaart

Plankaart Deze plankaart is gemaakt voor een project dat echt volledig was gefocust op ontwerp. Op zich best interessant om te doen maar zelf dacht ik al een stapje verder, over hoe dit dan op de beste manier gerealiseerd kan worden.


About me In dit hoofdstuk is mijn curriculum Vitae te vinden. Hierin staat waar ik op dit moment werkzaam ben en waar ik al gewerkt heb. Daarnaast is er een zelfportret opgenomen waar in wat meer staat over wie ik ben en wat ik leuk vind.


Curriculum vitae

Persoonlijke gegevens

Curriculum vitae

VOORNAAM/ACHTERNAAM ADRES TEL.

Persoonlijke gegevens

E-MAIL NATIONALITEIT

Naomi van Leeuwen

Nordlaan 14, 6881 RN Velp. 06 83208207

vanleeuwen.naomi@gmail.com Nederlandse

05-07-1996 VOORNAAM/ACHTERNAAMGEBOORTEDATUM Naomi van Leeuwen ADRES

TEL. E-MAIL NATIONALITEIT

GESLACHT Vrouw Nordlaan 14, 6881 RN Velp.

06 83208207

vanleeuwen.naomi@gmail.com

Werkervaring Nederlandse

GEBOORTEDATUM 05-07-1996 WERKGEVER/ADRES GESLACHT

Vrouw TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Werkervaring WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Ikea Nederland

Woonwarenhuis

November 2017 tot heden

Medewerkster keukenafdeling

Het ontwerpen van keukens voor klanten, het opstellen van offertes en de klanten op de hoogte houden van de stand van zaken.

Ikea Nederland

Woonwarenhuis

November 2017 tot heden

Medewerkster keukenafdeling

Het ontwerpen van keukens voor klanten, het opstellen van offertes en de klanten op de hoogte houden van de stand van zaken.


Curriculum vitae WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

S.v. Arboricultura

Dagelijkse bestuur studentenvereniging Februari 2017 tot Februari 2018 Penningmeester

Alle financiële zaken van de vereniging regelen en verantwoordelijk zijn in de socialiteit

Taphuys Arnhem Horeca

Mei 2017 - November 2017 Bediening

Bestelling opnemen bij klanten, uitserveren van eten en drinken. Kassa werkzaamheden.

Manfield Nijmegen Schoenenwinkel

Oktober 2015 tot April 2017 Verkoopmedewerkster

Service verlenen aan klanten, de juiste producten voor klanten halen en proberen te verkopen.

S’Oliver Benelux Kleding merk

Juli 2014 tot Oktober 2015 Verkoopmedewerkster

Uitbrengen van de nieuwe collectie, ombouwen van de shops en omzet cijfers bij houden en verwerken.


Curriculum vitae WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

WERKGEVER/ADRES TYPE BEDRIJF DATUMS POSITIE VERANTWOORDELIJKHEDEN

V&D Nijmegen Warenhuis

Juli 2014 tot Juli 2015 Klantenservice

Klanten te woord staan met klachten etc, telefoon opnemen en klant bestellingen verwerken.

Albert Heijn Bemmel Supermarkt

Oktober 2013 tot Augustus 2014 Bakkerij/Slagerij Albert Heijn

Klanten helpen, bestellingen verwerken en zorgen dat er voldoende aanbod is van de producten.

V&D Nijmegen Warenhuis

Juli 2011 tot Juli 2013 Kassa medewerkster

Klanten helpen aan de kassa en geld zaken rond om de kassa regelen.

Kwekerij

Juli 2010 tot December 2010 Werken in de kas

Het opsteken en poten van orchidee.


Opleiding en stage DATUMS DIPLOMA'S STUDIERICHTING INSTELLING

DATUMS DIPLOMA'S PROPEDEUSE STUDIERICHTING INSTELLING

2008 - 2015

Vmbo-t (Behaald in 2012) Havo (Behaald in 2015) Economie en Maatschappij

Over betuwe college Bemmel

2015 - Heden

Nog niet behaald Behaald in 2017

Tuin en Landschapsinrichting

Hoge school van Hall Larenstein

Vaardigheden CURSUS

TOOLS GESPROKEN TAAL OVERIGE TALEN

Instructie verantwoordelijk alcohol schenken Presenteer jezelf (schouten en nelissen)

Indesign, Photoshop, Illustrator, Autocad (3D) en Sketsup. Nederlands Engels


Zelfportret Ik ben Naomi van Leeuwen, 21 jaar en woon op dit moment in Velp en volg daar de studie tuin- en landschapsinrichting. Ik heb lange tijd getwijfeld over welke studierichting ik zou gaan doen, heb daar een jaar lang de tijd voor genomen om te kijken welke opleiding het beste bij mij zou passen. Uiteindelijk heb ik de keuze voor deze studie gemaakt. Voordat ik op Hall Larenstein ben begonnen, heb ik eerst vmbo-t en daarna de havo gedaan. Van beide studies heb ik een diploma. Naast mijn studie heb ik in 2017 een jaar in het bestuur van een studentenvereniging

Ze l f p o r t r e t

gezeten. Ik heb daar geleerd om nauw samen te werken met verschillende persoonlijkheden. Ik was daar penningmeester en regelde dat jaar alle financiĂŤle zaken rond om de vereniging. Daarnaast waren we samen verantwoordelijk voor de kroeg van de vereniging en de daarbij behorende zaken. Gedurende dit jaar heb ik samen met het bestuur, de organisatie van de introductieweek van de hogeschool geregeld.

Wat vind ik leuk en waar ben ik goed in? Ik ben een echt organisatie talent, van diverse feesten tot inhoudelijke

bijeenkomsten, ik regel het. Daarnaast geef ik graag presentaties, zo ben ik op school studentenvoorlichter en geeft presentaties over de opleidingen bij ons op school. Ik ben presentatiegericht en een doorzetter, ik vind het belangrijk dat als je ergens aan begint dit ook afmaakt, en dan het liefst zo perfect mogelijk.


Als verdieping heb ik dit jaar de minor ondernemerschap aan de HAN gedaan, voor deze minor heb ik een entrepreneur scan gemaakt. Deze scan geeft inzicht in wat mijn sterke en minder sterke punten zijn, en dan vooral gericht op het ondernemerschap.

E-scan

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement