Page 1

801 Middleford M Road R  Seaforrd, DE 199773 30 02-629-6611  www.nantticoke.org 1-8 877-NHS-4DOCS (1-877--647-4362)

LIS REFER RANS FOUNISÈ SW WEN SAN NTE YO (Te metee ajou: 12-agoo-19) Sa kki anba a se yoon lis founisè swen s sante ki dakò pran nouvo pasyan. PPou jwenn pliss enfòmasyon sou founisè yoo ki pa nan liss sa a, tanpri rele liy pou reeferans doktè yo y nan (1-877 7-647-4362) ooswa ale sou ssit entènèt nouu ( www.naticcoke.org). ALÈJI Claude J. DiMarco, DO

302-629-3400

84688 Herring Run n Road, Seafford

NB+ N

Joseph P. Olekszyk, DO, MSC, FAOCO F

302-629-9067

900 M Middleford R Road, Seaford d

NB+ N

302-536-5395

84722 Herring Run n Road, Seafford

ATRIT T (gade RIMA ATOLOJI) OPERA ASYON BAR RYATRIK (PÈ ÈT PWA) Tarek W Waked, MD, FACS, FASM MBS

18+ 1

Lòt lanng: arab, espayòl

SANT SSWEN KANS SÈ (gade EMA MATOLOJI akk ONKOLOJII) KADYO OLOJI Angel E E. Alicea, MD D, FACC

3302-628-63444

18+

302-629-9099

200 FFederal Streeet, Seaford

21+ 2

302-629-9099

200 FFederal Streeet, Seaford

14+ 1

Arvind K. Gireesh, MD, M FACC

302-629-9099

200 FFederal Streeet, Seaford

18+ 1

Alfred C C. Hurley, MD M

302-629-9099

200 FFederal Streeet, Seaford

18+ 1

Richard d P. Simons, DO, FACC

302-629-9099

200 FFederal Streeet, Seaford

14+ 1

CHIRIJJI ESTETIK/PLASTIK Christoopher Pellegriino, MD

410-546-0464

314 W W. Carroll Sttreet, Suite 1, Salisbury, M MD

NB+ N

410-546-0464

314 W W. Carroll Sttreet, Suite 1, Salisbury, M MD

NB+ N

ZÒRÈY Y, NEN AK JE E (ENT) Claude J. DiMarco, DO

302-629-3400

84688 Herring Run n Road, Seafford

NB+ N

Joseph P. Olekszyk, DO, MSC, FAOCO F

302-629-9067

900 M Middleford R Road, Seaford d

NB+ N

ANDOK KRINOLOJII Ahmad d Elayyan, MD D

302-990-3300

100 R Rawlins Drivve, Seaford

18+

302-990-3300

100 R Rawlins Drivve, Seaford

18+

302-990-3300 100 R Rawlins Drivve, Seaford NMH-2863--FC-B (8/12/119)

18+

Lòt lanng: espayòl

Alvaro Buenano, MD D, FACC Lòt lanng: espayòl

Lòt lanng: fransè

Vincent J. Perrotta, MD DYABÈ ÈT (gade AND NDOKRINOL LOJI)

Lòt lanng: arab

Franciscco Padilla, MD M Lòt lanng: espayòl

Patriciaa Morales, AP PRN


PRATIK FAMILYAL (gade tou MEDSIN ENTÈN) Kunal Agarwal, MD 302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

4+

Lòt lang: enndi, espayòl

Catherine Barber, APRN

302-337-9320

9111 Antique Alley, Inite 1, Bridgeville

NB+

Jessica W. Baxter, APRN

302-856-7099

503 W. Market Street, Georgetown

NB+

Wendy Corkran, APRN

302-846-0618

38552 Sussex Highway, Unit 101, Delmar

14+

Donna Hitchens, APRN

302-875-2127

30549 Sussex Highway, Laurel

16+

Sandra Mancilla, MD

302-990-3322

38552 Sussex Highway, Unit 101, Delmar

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

NB+

Maria Nguyen, MD

302-337-9320

9111 Antique Alley, Inite 1, Bridgeville

NB+

Melissa Tyler, PA-C

302-856-7099

503 W. Market Street, Georgetown

NB+

Keenon White, MD

302-337-9320

9111 Antique Alley, Inite 1, Bridgeville

NB+

GASTWO-ANTEWOLOJI Ismet Lukolic, MD

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

302-629-2229

924 Middleford Road, Seaford

18+

Kristi Nichols, APRN

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

Ziyad Wadi, MD

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

EMATOLOJI Muhammad K. Siddique, MD, FACP

302-628-6344

701 Middleford Road, Seaford

18+

EPATOLOJI (fwa) Ismet Lukolic, MD

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

Kristi Nichols, APRN

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

Ziyad Wadi, MD

302-629-5193

801 Middleford Road, Seaford

18+

MALADI ENFEKTYE Louis J. Crevecoeur, MD

302-629-4569

1501 Middleford Road, Seaford

18+

MEDSIN ENTÈN Mark A. Evangelista, MD

302-629-4569

1501 Middleford Road, Seaford

18+

302-337-9320 302-629-4569 302-855-0915

9111 Antique Alley, Unit 1, Bridgeville 1507 Middleford Road, Seaford 10 W. Laurel Street, Georgetown

16+ 18+ 16+

Cynthia S. Knight, APRN Ronald A. Luna, MD

302-990-3300 302-855-0915

100 Rawlins Drive, Seaford 10 W. Laurel Street, Georgetown

12+ 16+

Annedreea L. Webber, APRN

302-629-4569

1501 Middleford Road, Seaford

18+

5+

Lòt lang: espayòl

Eman Mazloum, MD Lòt lang: arab

Lòt lang: albenyen

Bradley P. Mackler, MD Lòt lang: fransè

Lòt lang: arab

Lòt lang: albenyen

Lòt lang: arab

Lòt lang: filipen/tagalog

Jo Ann Fields, MD Beatrice Ginn, APRN Jona Gorra, MD Lòt lang: espayòl

NMH-2863-FC-B (8/12/19)


JESYON ENTÈVANSYONÈL KONT DOULÈ Manonmani Antony, MD 302-514-7246

18229 DuPont Boulevard, Georgetown

18+

302-856-2360

503 W. Market Street, Georgetown 100 Rawlins Drive, Seaford

18+

302-875-7753

1124 S. Central Avenue, Laurel

15+

302-337-9320

9111 Antique Alley, Inite 1, Bridgeville

18+

302-628-7730 302-628-7730 302-990-3300

24488 Sussex Highway, Inite 6, Seaford 24488 Sussex Highway, Inite 6, Seaford 100 Rawlins Drive, Seaford

18+ 18+ 18+

302-990-3300 302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford 100 Rawlins Drive, Seaford

12+ 12+

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

12+

Arthur Jones, DO, FACOG

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

14+

Karini Maximoss, CNM

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

12+

Karen Schreiber, CNM

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

14+

JINEKOLOJI Joaquin M. Cabrera, MD, FACOG

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford 503 W. Market Street, Georgetown

16+

James P. Rupp, MD

302-629-2434

105-B Front Street, Seaford

16+

Patrick Tierno, MD

302-629-5409

1301 Middleford Road, Seaford

14+

302-628-6344 302-628-6344

701 Middleford Road, Seaford 701 Middleford Road, Seaford

18+ 18+

302-628-6344 302-628-6344 302-628-6344 302-628-6344

701 Middleford Road, Seaford 701 Middleford Road, Seaford 701 Middleford Road, Seaford 701 Middleford Road, Seaford

18+ 18+ 18+ 18+

REN (gade NEFWOLOJI) FWA (gade EPATOLOJI) NEFWOLOJI (ren) Janet T. Pedro, MD Lòt lang: espayòl

Antonio P. Pedro, MD Lòt lang: espayòl

Shalini Verma, MD Lòt lang: enndi, oudou

NEWOLOJI Gina K. Alderson, MD Bruce M. Dopler, MD

Raju Maharjan, MD Lòt lang: enndi, nepalè

OBSTETRIK AK JINEKOLOJI Ian M. Baxter, DO, FACOG

Aaron Herrera Gonzalez, MD Lòt lang: espayòl

Abha Gupta, MD, FACOG Lòt lang: enndi

Lòt lang: espayòl

Lòt lang: espayòl

ONKOLOJI MEDIKAL Muhammad K. Siddique, MD, FACP Isabel Benson, APRN, AOCNP RADYO-ONKOLJI Brian J. Costleigh, MD Jennifer Hung, MD Andrejs V. Strauss, MD Owen C. Thomas, MD

NMH-2863-FC-B (8/12/19)


CHIRIJI ÒTOPEDIK Courtney Caputo, PA-C

302-990-3280

100 Rawlins Drive, Seaford

William Doran, DO

302-990-3280

Richard Dushuttle, MD David Eakin, DO Pasquale Petrera, MD

302-628-7702 302-628-7702 302-629-4787

100 Rawlins Drive, Seaford 503 W. Market Street, Georgetown 1320 Middleford Road, Suite 203, Seaford 1320 Middleford Road, Suite 203, Seaford 11 Fallon Avenue, Seaford

Lawrence Piccioni, MD

302-730-8060

100 Rawlins Drive, Seaford

Kimberly Sullivan, PA-C

302-990-3280

100 Rawlins Drive, Seaford

James Trauger, MD

302-629-4787

11 Fallon Avenue, Seaford

Michael J. Ward, DO

302-536-1073

1340 Middleford Road, Suite 403, Seaford

JESYON ENTÈVANSYONÈL KONT DOULÈ Manonmani Antony, MD 302-514-7246

18229 DuPont Boulevard, Georgetown

PEDYATRIK Nemours DuPont Pediatrics, Seaford

302-629-5030

49 Fallon Avenue, Seaford

NB+

Nemours DuPont Pediatrics, Shipley

302-629-5050

30265 Commerce Drive, Millsboro

NB+

PODOLOJI Deepa Diaram, DPM

Christopher M. Heisey, DPM Bradley T. Lemon, DPM Allen A. Mirzaei, DPM

18+

302-629-4569 302-855-0915 302-629-6162

1501 Middleford Road, Seaford 10 W. Laurel Street, Georgetown 8857 Riverside Drive, Seaford

18+ 13+ NB+

302-629-3000 302-629-6162 302-629-3000 302-934-7100

543 N. Shipley Street, Suite C, Seaford 8857 Riverside Drive, Seaford 28253 DuPont Boulevard, Suite 2, Millsboro 26744 John J. Williams Highway, Suite 8, Millsboro

NB+ NB+

DOKTÈ SWEN PRIMÈ (gade PRATIK FAMILYAL ak MEDSIN ENTÈN) SWEN KRITIK/NAN POUMON Georges Al-Helou, MD

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

18+

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

18+

Candace Johnson, APRN

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

18+

Kendol Thomas, MD

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

18+

RIMATOLOJI Ivonne Hererra, MD

302-628-8300

1350 Middleford Road, Suite 502, Seaford

302-536-5215

801 Middleford Road, Seaford 26744 John J. Williams Hwy, Suite 7, Millsboro

Lòt lang: arab, fransè

Deepa Bhanot, MD Lòt lang: enndi, ponjabi

Lòt lang: espayòl

MEDSIN SOMÈY Kunal Agarwal, MD Lòt lang: enndi, espayòl

NMH-2863-FC-B (8/12/19)

3+


OPERASYON, JENERAL Stephen D. Carey, MD

302-629-8662

543 N. Shipley Street, Seaford

Christine Hannaway, MD

302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford

Samuel Miller, MD

302-629-8662

543 N. Shipley Street, Seaford

Tarek Waked, MD, FACS, FASMBS

302-536-5395

8472 Herring Run Road, Seaford

18+

302-990-3300 302-990-3300

100 Rawlins Drive, Seaford 100 Rawlins Drive, Seaford

18+ 10+

VASKILÈ (venn) Arvind K. Gireesh, MD, FACC Alfred C. Hurley, MD

302-628-6222 302-628-6222

801 Middleford Road, Seaford 801 Middleford Road, Seaford

18+ 18+

PÈT PWA Sandra Palavecino, MD

302-536-5395

8472 Herring Run Road, Seaford

18+

302-536-5395

8472 Herring Run Road, Seaford

18+

Lòt lang: arab, espayòl

IWOLOJI David Cohen, MD Elizabeth Kornfield Chadwell, MD Lòt lang: fransè

Lòt lang: espayòl

Tarek Waked, MD, FACS, FASMBS Lòt lang: arab, espayòl

LÒT ENFÒMASYON ITIL Operasyon nan yon jounen

302-629-6611, ekst. 3824

801 Middleford Road, Seaford

Nanticoke Immediate Care – Georgetown

302-856-4120

503 W. Market Street, Georgetown

Nanticoke Immediate Care – Laurel

302-715-5214

30549 Sussex Highway, Laurel

Nanticoke Immediate Care – Seaford

302-536-5415

100 Rawlins Drive, Seaford

Imajri dyagnostik nan Nanticoke Memorial Hospital 302-628-6300

801 Middleford Road, Seaford

Imajri dyagnostik nan Nanticoke Health Pavilion Seaford

302-629-6611, ekst. 8600

100 Rawlins Drive, Seaford

Nanticoke EZ Lab – Bridgeville

302-337-8571

9111 Antique Alley, Bridgeville

Nanticoke EZ Lab – Laurel

302-715-5233

30549 Sussex Highway, Laurel

Nanticoke EZ Lab – Nanticoke Memorial Hospital

302-629-6611, ekst. 3810

801 Middleford Road, Seaford

Nanticoke EZ Lab – Seaford

302-629-6611, ekst. 8610

100 Rawlins Drive, Seaford

Nanticoke Rehabilitation Services – Terapi diskou, okipasyonèl ak fizik

302-629-6224

100 Rawlins Drive, Seaford

Peninsula Home Care nan Nanticoke

302-629-4914

501 Health Services Drive, Seaford

LA Red Health

302-855-1233

300 High Street, Seaford 21444 Carmean Way, Georgetown 1 Sussex Avenue, Milford

Lòt lang: espayòl

Kalandriye: Radyoloji

302-628-1507

NB+ = Aksepte pasyan ki fenk fèt

Laj+ = Aksepte pasyan apati yon sèten laj

NMH-2863-FC-B (8/12/19)

Profile for Nanticoke Health Services

Lis Referans Founisè Swen Sante Referans Yo NMH-2863-FC-B  

Lis Referans Founisè Swen Sante Referans Yo NMH-2863-FC-B  

Profile for nanticoke