Page 1

Page 1 of 1

Rachunek nr 1/2012 Nabywca Mlingua Sp. z.o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778 14 35 103

Sprzedawca Nanthelin ul.Śliczna 11 12-345 Kolorowo NIP 111 222 33 44

Lp. Nazwa towaru lub usługi 1 Tłumacznie "Gra o Tron_ENG.doc" ENG->POL (il. zn. 1 309 360) 2 Tłumacznie "OBWE_ENG.ppt" ENG->POL (il. zn. 7 830) 3 Tłumacznie "Pismo Święte_ENG.pdf" ENG->POL (il. zn. 3 943 590) 4 Tłumacznie "Stypendia_ENG.xls" ENG->POL (il. zn. 561)

Jm. 1125 zn.

Ilość 1163,87

1125 zn.

Cena 45,03 zł

Wartość 52 409,07 zł

6,96

45,03 zł

313,41 zł

1125 zn.

3505,41

45,03 zł

157 848,61 zł

1125 zn.

0,50

45,03 zł

22,52 zł

Razem:

210 593,60 zł

Kolorowo 22.03.2012 Data wystawienia: 22/03/2012 Data sprzedaży: 22/03/2012 Miejsce wystawienia: Kolorowo Sposób płatnosci: gotówka

Razem: 210 593,60 zł Słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdzesiąt groszy

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Rachunek  

Miło było by zgarniać takie pieniążki.

Advertisement