Page 1

Style Tam R-rom Collection...July


...แซกเชิ๊ตทรง A สีชมพู นารักแบบเทห คะ


...แซกวินเทจ ลายสกอต ผาสวย สีสวย นารักมากๆ คะ


แซก ผายืดสีดําจั๊มเอว นารักแบบคุณหนูคะ


แซกวินเทจ คอจีนลายดอกสีฟา สวยแบบเรียบหรู


แซกผายืดสีเทา สกรีนดานหนา ทรง A ผาใสสบายจา


เสื้อเชิ๊ตตัวยาวเหลืองมัสตาด หรือจะใสเปนแซกสั้นก็ได


เสื้อเชิ๊ตตัวยาว ใสกับเลกกิ้งเทหคะ


เสื้อวินเทจ คอจีนลายจุด


เสื้อวินเทจ ซีทรู น้ําตาลออน


เสื้อลายสดใส แบบนารัก


เสื้อวินเทจ สีขาวผูกโบว


เสื้อวินเทจ ปกนารัก


เสื้อวินเทจ น้ําตาลเหลืองผูกโบว


เสื้อเชิ๊ตวินเทจ คอเชิ๊ตเกคะ


เสื้อวินเทจ สีพีชคอบัว


เสื้อคอปาด ชายโคง สีเขียวหัวเปด


เสื้อคอปาด ชายโคง สีเหลืองมัสตาด


3 สีนะคะ เขียวหัวเปด, เหลืองมัสตาด, ดํา


กางเกงขาสั้นแนววินเทจ เอวสูงนิดหนอย สมอกหลังเปนยางยืด ใสออกมานารักมากคะ มี 4 สี คะ ฟา, น้ําตาล, ดํา, เทา


กางเกงขาสั้นแนววินเทจ เอวสูงนิดหนอย สมอกหลังเปนยางยืด ใสออกมานารักมากคะ


Accessories ตางหู แบบตางๆ มาใหชมกันคะ


Accessories ตางหู สีสันสดใส


Accessories ตางหู แบบ นารักๆ


Accessories ตางหู แบบ นารักๆ


Accessories ตางหู แบบ เรียบๆ


Accessories ตางหู แบบรียบๆ แต นารักนะคะ

ติดตาม Collection ตอไปนะคะ ขอบคุณคะ

Style Tam R-rom  

Collection...July

Style Tam R-rom  

Collection...July