Page 1

การอนุรักษ์เอกสารเก่าด้วยเทคนิคสแกน


กรอนุรักษ์เอกสารเก่าด้วยเทคนิคสแกน 

การสแกนเอกสารที่ต้องการอนุรักษ์ และไม่ต้องเสียเวลากับการทางานกับเอกสารนั้นหลายๆ ครั้ง ควรเริ่มจากการสแกนที่มีความละเอียดสูง เช่น 300 dpi ที่ค่าสี True Color หรือ 64bit แล้วแต่ว่า สแกนเนอร์นั้นจะรองรับได้ จากนั้นบันทึกแฟ้มภาพที่ได้ในฟอร์แมต TIF, JPEG, เพื่อเก็บค่าสีและ ความคมชัดสูงสุด ทั้งนี้จะต้องเตรียมอุปกรณ์เก็บที่มีความจุสูง ใช้เครื่อง BookDrive Pro สแกนข่าว จากหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ รวมถึงหนังสือหายาก หนังสือเก่า และหนังสือที่มีรอยปรุ ที่สามารถเสียหายง่าย โดยทางานอื่นควบคู่ไปด้วย คุณสมบัติที่ แตกต่างทางด้านความเร็วในการสแกน และการเก็บรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ไม่มีรอย ยับหรือการปริแตกของสันหนังสือเหมือนเครื่อง Scanner ที่ใช้กันทั่วไป ที่มักจะมีปัญหาเมื่อสแกน บ่อยๆ สันหนังสือจะหลุดออกมาเกิดความชารุดต้องซ่อมแซมบ่อยๆ


BookDrive Pro ทางานใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ บุ๊คไดรฟ์ โปร ขั้นตอนที่ 1 การจับภาพ

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 ส่งออก

นาหน้าหนังสือของคุณที่ หงายหน้าอยู่ขึ้นไปบนเปล V มีส่วนร่วมที่ V กระจก จับ ภาพด้วยซอฟแวร์ที่เรียกว่า BookDrive Capture ซอฟแวร์ การควบคุมกล้องในการ ถ่ายภาพหน้าทั้งสองด้านซ้าย และขวา ภาพที่ถ่ายจะ แสดงผลบนหน้าจอได้ทันที

การใช้ภาพรวมการ ประมวลผลซอฟแวร์ที่เรียกว่า BookDrive Editer Pro เพื่อ ส่งเสริมภาพ การตั้งค่าคอน ฟิกการตั้งค่าสาหรับคู่แรกของ ภาพและโปรแกรมจะใช้การ ตั้งค่าเหล่านั้นไปยังส่วนที่ เหลืออัตโนมัติ ผลสุดท้ายจะ เป็นหน้าซ้ายจริงและหน้าขวา จริงกับขอบของหน้าเว็บที่อยู่ ติดกันไม่มี

สามารถส่งออกการ ประมวลผลภาพรูปแบบ อื่น ๆ เช่น Multi - page TIF หรือ PDF ไฟล์ที่มีในขณะนี้ พร้อมสาหรับการกระจาย และจัดเก็บ


BookDrive Editor Pro 4.2.7


โปรแกรมตกแต่งภาพ และสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro 4.2.7)


BookDrive Pro บุ๊คไดรฟ์ โปร สามารถถอดเปลี่ยนกล้อง หรืออัพเกรดได้ตลอดเวลา

Scanning A4 to A3 EF50MM

สแกนหนังสือแบบตัว v โดยไม่ทาลายหนังสือ

Scanning A3 to A2 EF35MM


ขนาดหนังสือที่สแกนได้แต่ละรุ่น

ขนาดของเครื่อง 51" x 37" x 54" 118.8 lbs (54 kg)

สแกนหนังสือขนาด A2 16.5 x 24.2 นิ้ว หรือ 42 x 61.5 ซม. หนังสือหนา: 12 ซม.

ซอฟต์แวร์ของเครื่อง โปรแกรมควบคุมกล้อง เพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture) โปรแกรมตกแต่งภาพ และสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro)


BookDrive Pro บุ๊คไดรฟ์ โปร • สแกนหนังสือได้เร็วถึง 1000 หน้า/ชั่วโมง เป็นวิธีที่เร็วที่สุดทีไ่ ม่ทาลายหนังสือ • ภาพที่ได้แบนเรียบ สวยงาม เหมือนกระดาษจริง • รักษาหนังสือ เพราะหนังสือเปิดทามุมแคบ ไม่ต้องกางออกแล้วกดหนังสือแบบเครื่องถ่ายเอกสาร • ใช้กล้อง DSLR คุณภาพสูงในการสแกน ได้ภาพที่คมชัด ความละเอียดสูง สแกนได้ทั้ง สี หรือขาว ดา รองรับไฟล์ JPEG, TIFF หรือ PDF • รองรับกล้องดิจิตัล Canon EOSและเลนส์หลายรุ่น ระบบกล้อง ทางาน อัตโนมัติ ถ่ายหน้า หนังสือ เองโดยไม่ต้อง คอยกดปุ่ม (Auto Capture Switch) • มาพร้อมซอฟแวร์ที่ช่วยประมวลผล และตกแต่งภาพ (เช่น ตัดขอบ และปรับภาพเอียง) • แขนจับกล้องมาตรฐาน ได้องศาแม่นยา ไม่สั่น เมื่อลั่นชัตเตอร์ ไม่มีแสงสะท้อนที่กระจก น้าหนัก เบา ระบบไฟ LED ทันสมัย ให้แสงสว่างสม่าเสมอ • ประสิทธิภาพสูง ใช้งานและดูแลรักษาง่าย


เป็นสวิทช์ตัดต่ออัตโนมัติและเป็นซอฟแวร์การควบคุมกล้อง ในการถ่ายภาพหน้าหนังสือทั้งสองด้านซ้ายและขวา ภาพที่ถ่าย จะแสดงผลบนหน้าจอได้ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อกระจกกระทบ กับหน้าหนังสือโดยไม่ต้องกดปุ่ม


Auto Capture Switch


สาหรับเอกสารที่มีความชารุด หรือเอกสารเก่า ควรเลือกใช้เครื่องสแกนที่มีลักษณะ V-Shape โดยไม่ต้องตัดสันหนังสือ หรือทาให้เอกสารเสียหาย แต่ก็มีราคาสูงมากกว่าปกติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.atiz.com/

้การอนุรักษ์เอกสารเก่าด้วยเทคนิคสแกน  
้การอนุรักษ์เอกสารเก่าด้วยเทคนิคสแกน  

การอนุรักษ์เอกสารเก่าด้วยเทคนิคสแกน