__MAIN_TEXT__

Page 1

Raven Media CVR: 39817705 www.ravenmedia.dk

B R A N D B O O K

Vejledende guide og manual for Raven Medias visuelle og verbale udtr yk.


Designmanualen er udviklet som en guideline for Raven Media. Designmanualen er vejledende og med regler som skal overholdes. Den er til for at danne et samlet overblik, som skaber en rød trüd for virksomhedens verbale og visuelle udtr yk.

3


1 2 3 4

0 7

Hvem er vi?

0 9

Mission, vision & værdier

1 0

Logo

1 1

Logofar ver

1 1

Respektafstand

1 2

Primær t ypografi

1 3

Primær t ypografi anvendelse

1 4

Sekundær t ypografi

1 5

Sekundær t ypografi anvendelse

1 6

Primær far ver

1 7

Far veopacit y

1 8

Visitkor t

1 9

Billedstil & tone

2 0

Sociale medier

2 1

Tone Of Voice


6

E T FOR MÅL. E T MÅ L .


HVEM ER VI? Vi leverer ikke blot alverdens marketing-ydelser til vores kunder. Vi tilbyder en samarbejdspar tner, som vil gøre alt for at hjælpe med at få virksomheder til at vokse. Vi er et digitalt mediebureau, der rådgiver virksomheder. Vi udvikler samt vedligeholder hjemmesider og sociale medier, og skaber indhold i form af foto, video og grafik. Vores hovedfokus ligger i at hjælpe nyopstar tede og lokale virksomheder med at blive skarpere i deres markedsføring.

7


8


VORES MISSION Vores mission er at skabe luft under vingerne for vores kunder.

VORES VISION Vi ønsker at blive det anerkendte mediebureau som bliver nævnt i netværket.

VORES VÆRDIER I Raven Media stræber vi efter, at udlede vores værdier i bedste omfang, og hermed minde hinanden om hvad vi står for.

Professionel Rummelig Frihed Passionerede fagnørder

9


LOGO ANVENDELSE Vores logo er vores primære identitet. Det er dette element som definerer os, og gør os genkendelig for vores kunder. Logoet er fastsat og må der for ikke ændres, justeres eller rettes til i nogen omfang. Logoet kan bruges på far vet baggrund og der ved skiftes den primære far ve for logoet, som kan ses på siden ved siden af. Logoet må ikke overskygge budskaber på billeder, og skal der for kun illustreres, hvis billedet har et overlay.

Logoet må ikke skilles ad, og skal altid vises i sit fulde jeg. Bogmærke og navnetræk skal altid fremkomme samlet.

10


Respektafstand Ved anvendelse af logo, skal respektafstanden respekteres. Der skal arbejdes ud fra illustrationen som indikerer, at der skal vĂŚre et R i respektafstand.

11


PRIMÆR TYPOGRAFI Muli Vores primære font er Muli. Muli benyttes som body tekst. Muli er en minimalistisk typografi, som skal afspejle sig i vores nordiske udtr yk. Typografien benyttes primær t i light, og kan anvendes i regular, semibold og bold ved fremhævet tekst.

BOLD

LIGHT

TA L

SYMBOLER

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y æ ø å

1

2

3

4

!

#

%

[

]

§

$

5

&

/ ~

12

6

7

(

)

=

¥

·

»

8

? º

9

´

0

¨ ∑

’ ≈

*

@

-


ANVENDELSE & HIERARKI Body tekst, fremhævet tekst samt citatet og kursiv skal fremgå i far ven sor t. C: 100 M:100 Y:100 K:100 / #000000

Body tekst

Muli light Tr yk: 9pt / 75 leading

Fremhævet tekst

Muli semibold Tr yk: 10pt / 100 leading

Kursiv / citater

Muli light italic Tr yk: 9-18pt / 100 leading

web: 12px / 1.2 leading

web: 12px / 1.2 leading

web: 12px / 1.2 leading

Dustorumet endebit exceata tinimpor aut ad et aut optatia temporiae niet esequia sime voluptat fugias qui rerspic iendant maximeniatet resequis as explici istorro toreped que porum sequas doloreptatat ma deliquos et. Dustorumet endebit exceata tinimpor aut ad et aut optatia temporiae niet esequia sime voluptat fugias qui rerspic iendant maximeniatet resequis as explici istorro toreped que porum sequas doloreptatat ma deliquos et. Dustorumet endebit exceata tinimpor aut ad et aut optatia temporiae niet esequia sime voluptat fugias qui rerspic iendant maximeniatet resequis as explici istorro toreped que porum sequas doloreptatat ma deliquos et. 13


SEKUNDÆR TYPOGRAFI Oswald Vores sekundære font er Oswald. Oswald benyttes til overskrifter og fremhævet tekst. Oswald er en sans serif display typografi, som har en høj x højde, der skal symbolisere et minimalistisk udtr yk. Ved at benytte letterspacing formår typografien at skabe en rummelighed, som læner sig op ad værdierne. Typografien benyttes primær t i medium, og kan anvendes i light, regular og bold ved fremhævet tekst.

SEMI-BOLD

LIGHT

TA L

SYMBOLER

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y æ ø å

1

2

3

4

!

#

%

[

]

§

$

5

&

/ ~

14

6

7

( ¥

) ·

8

= »

º

9

0

?

´

¨ ≈

*

@

-


ANVENDELSE & HIERARKI Overskrifter skal som udgangspunkt fremkomme i far ven gråsor t #333333 C:69 M:63 Y:62 K:58. Det er tilladt at benytte hele vores far vepalette. Overskrifter er tilladt at fremkomme i capital.

Header 1

OSWALD SEMI-BOLD / Oswald Semi-bold Tr yk: 100 leading web: 1.2 leading

Header 2

OSWALD LIGHT / Oswald Semi-bold Tr yk: 100 leading web: 1.2 leading

Header

Oswald Semi-bold Tr yk: 100 leading

web: 1.2 leading

DUSTORUMET ENDEBIT EXCEATA TINIMPOR AUT AD ET AUT OPTATIA TEMPORIAE NIET ESEQUIA SIME VOLUPTAT FUGIAS QUI RERSPIC IENDANT MAXIMENIATET RESEQUIS AS EXPLICI ISTORRO TOREPED QUE PORUM SEQUAS DOLOREPTATAT MA DELIQUOS ET. Dustorumet endebit exceata tinimpor aut ad et aut optatia temporiae niet esequia sime voluptat fugias qui rerspic iendant maximeniatet resequis as explici istorro toreped que porum sequas doloreptatat ma deliquos et. Dustorumet endebit exceata tinimpor aut ad et aut optatia temporiae niet esequia sime voluptat fugias qui rerspic iendant maximeniatet resequis as explici istorro toreped que porum sequas doloreptatat ma deliquos et. 15


FA R V E R & O PA C I T Y

raven

/

C:13 M:27 Y: 75 K:0

#B7AFA5

/

C:29 M:26 Y: 32 K:0

C:80 M:60 Y: 46 K:27

C:31 M:47 Y: 74 K:8

/

/

#3A5160

#AA8252

ocean

ground

#EO75C

16

sand


100%

90%

80%

Vores primĂŚre far ve er Raven. Raven kan suppleres med far verne Ocean, Sand og Ground, som er de sekundĂŚre far ver. Vores far veudtr yk skal symbolisere et minimalistisk og nordisk udtr yk, som afspejler sig i virksomhedens vĂŚrdier. Det er tilladt at benytte far ven i opacity ned til 40%.

17

70%

60%


VISITKORT Visitkor tet er fastlagt og skal der for følge designet som vist. Det er ikke tilladt at ændre i far ve og udseende, da Raven gul bliver anvendt for at danne en rød tråd gennem designet.

18


BILLEDSTIL OG TONE

Billedudtr ykket skal være realistisk. Det er tilladt at benytte en opacity ud fra far vepallettens anvisning. Tekst må gerne overlappe billede, hvis det har et æstetisk formål. Por trætbilleder skal fremkomme i sor t /hvid, med hvid/sor t baggrund eller i en scene.

19


SOCIALE MEDIER På vores sociale medier er det vigtigt at der er en gennemgående rød tråd. Det er tilladt at bruge illustrativ grafik med tekst samt fotografier. Det er vigtig at vores typografi og far ver bliver benyttet.

20


TONE OF VOICE Vores tone of voice skal afspejle sig i vores identitet. Vi ønsker at hjælpe og løfte kunden - vi flyver med dem. Det er en vigtig faktor at det også kommer til udtr yk i vores skriftlige og mundtlige udtr yk. Vi benytter ikke avancerede begreber, som kunden ikke kan forholde sig til. Vi sørger altid for at ramme en jordnær tone, som byder kunden velkommen og gør dem nysgerrige.

Vi kender det med, at man gerne vil have det hele. Og det hele er svær t at få, når man står med en virksomhed der skal køre. Vi ved at dine spidskompetencer ligger indenfor dit virksomhedsområde, og måske ikke opsætning af hjemmeside eller sociale medier. Der for vil vi gerne byde på en uforpligtende samtale, hvor vi snakker om hvad du og din virksomhed reelt står og mangler. Vi er stærke og kompetente indenfor at udvikle, og vi kan løfte opgaven for dig. Vi sørger for at du kan fokusere på dit arbejde, og så klarer vi opgaven. Vi flyver med dig. 21


V

I

F

L Y

V

E

R

M

E

D

J

E

R

Profile for nannawieland

Raven Media - Design manual  

This is a School project

Raven Media - Design manual  

This is a School project

Advertisement