Page 1

VI ER DER


VIDSTE DU AT

ER KÅRET TIL EN AF

VERDENS BEDSTE

NGO’ER

VORES AKTIVITETER

FORDELER SIG SÅDAN: 73% internationale aktiviteter* 27% 27% 73% nationale aktiviteter

VI ER EN AF FN’S FORETRUKNE PARTNERE

I ARBEJDET MED AT

SIKRE HJÆLP TIL

MENNESKER PÅ FLUGT

* Procenterne er gennemsnitstal fra 2014, 2015 og 2016. Højst 7% af den samlede omsætning bruges til administration og kommunikation.

ET VÆRDIGT LIV FOR ALLE PÅ FLUGT Når kvinder, mænd og børn bliver tvunget til at flygte fra deres hjem, er usikkerheden en fast følgesvend. Overlever jeg i morgen? Får mine børn nogensinde en tryg hverdag igen? Og hvad med den fremtid, vi havde planlagt? Dansk Flygtningehjælp står parat. Vi sørger for akut nødhjælp, beskyttelse og varige løsninger i nærområderne. Herhjemme i Danmark rådgiver vi flygtninge om deres muligheder, og vi hjælper dem til at blive integreret. Således søger vi konstant at efterleve vores mission: Vi hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vores pejlemærke er visionen: Et værdigt liv for alle på flugt.


»Mit eget liv er forbi, men jeg er så frygtelig ked af, at jeg ikke kan gøre noget for mine børn.« Sådan sagde Akil til mig i 2015. Akil var flygtet fra Syrien til Jordan med sin familie, og sammen boede de nu i et lille værelse uden udsigt – i mere end én forstand. Jeg har tænkt meget på Akil og hans rammende ord, og i 2017 mødtes vi igen. Han sad stadig i det samme rum. Akil er én ud af svimlende mange – flere end 65 millioner mennesker verden over – der er drevet på flugt fra krig og forfølgelse. I Dansk Flygtningehjælp gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe mennesker som Akil og hans familie. Vi redder liv med nødhjælp og beskyttelse, og vi skaber håb med bæredygtige løsninger i form af genopbygning, hjælp til uddannelse og meget mere. Flygtningesituationen kræver indsatser på tværs af landegrænser. Derfor må det internationale samfund finde solidariteten og medmenneskeligheden frem. Kun sådan kan vi skabe gode og værdige løsninger – for os alle sammen. Flere skuldre, mindre byrde. En bedre udsigt til Akil og hans familie.

Foto: Dansk Flygtningehjælp

Andreas Kamm, generalsekretær


FRA FLUGT TIL HÅB – VI ER DER Dansk Flygtningehjælp har hovedsæde i København, men størstedelen af vores arbejde foregår i de lande og regioner, hvor konflikterne er opstået – og hvor langt de fleste af verdens flygtninge befinder sig. Vores aktiviteter har som mål at beskytte mennesker på flugt og at fremme langsigtede løsninger.

INTERNATIONALT

INTERNATIONALE INDSATSER Akut nødhjælp: Vi uddeler vand, mad, hygiejnesæt, babyudstyr, tøj, tæpper, køkkengrej m.m. Husly: Vi etablerer og driver flygtningelejre, finder egnede værtsfamilier og genopbygger ødelagte boligområder. Vand og sanitet: Vi uddeler rent vand, sørger for permanent vandforsyning og latriner og underviser i god hygiejne. Beskyttelse: Vi rydder miner, arbejder med konfliktløsning, dokumentation og juridisk bistand og sikrer hjælp til særligt sårbare mennesker på flugt. Børneliv: Vi driver ’børnevenlige steder’, genopbygger skoler og faciliterer traumebehandling og hjælp til undervisning, Indkomstskabende aktiviteter: Ved hjælp af undervisning og støtte til iværksætteri hjælper vi flygtninge og fordrevne med at skabe sig et livsgrundlag.


VI ER DER

ALEPPO, JANUAR 2017

En syrisk dreng modtager nødhjælp i den sønderbombede storby Aleppo. Han og 5.000 andre internt fordrevne får her udleveret basale fornødenheder såsom mad, tæpper, køkkengrej og hygiejneartikler. Vold, ustabilitet og langvarige fordrivelser har gennem længere tid præget store dele af Mellemøsten. Dansk Flygtningehjælp har indtaget en ledende rolle i nødhjælps- og beskyttelsesindsatsen i regionen.

Foto: Dansk Flygtningehjælp

Som en af få internationale organisationer har vi adgang til at yde nødhjælp inden for Syriens landegrænser. I Syrien og i nabolandene uddeler vi nødhjælpspakker, sørger for husly og sikrer umiddelbar beskyttelse – f.eks. i form af identifikationspapirer og støtte til særligt sårbare.


VIDSTE DU AT DANMARK

ukraine serbien kosovo grækenland

MALI BURKINa FASO

IRAK JORDAN

NIGERIA

SUDAN

TIL STEDE I MERE

END 35 LANDE

AFGHANISTAN

ukraine

IRAN

serbien kosovo grækenland MYANMAR

YEMEN DJIBOUTI

SYDDEN SUDAN ETIOPIEN CENTRALAFRIKANSKE somalia REPUBLIK UGANDA KENYA

ALgeriet

TANZANIA

BURKINa FASO

georgien tyrkiet

syrien VIETNAM libanon IRAK JORDAN

TUNESIEN

MALI

DR CONGO

COLOMBIA

MEDARBEJDERE – OG ER

PAKISTAN

LIBYEN

NIGER

DANMARK

tyrkiet syrien libanon

TUNESIEN

ALgeriet

HAR OVER 7.000

georgien

LIBYEN

NIGER

NIGERIA

SUDAN

YEMEN DJIBOUTI

SYDDEN SUDAN ETIOPIEN CENTRALAFRIKANSKE somalia REPUBLIK UGANDA KENYA DR CONGO TANZANIA

AFGHAN IRAN


VI ER DER RHINO-LEJREN, APRIL 2017

17-årige Gloria flygtede fra Sydsudan, da hendes onkel blev slået ihjel. Gloria og hendes to søskende på 12 og fire år vandrede i to måneder, indtil de fandt sikkerhed i nabolandet Uganda. Gloria får nu hjælp af Dansk Flygtningehjælp, så hun kan opbygge sig et levebrød som skrædder.

Foto: Dansk Flygtningehjælp / Tobin Jones

I Østafrika er millioner tvunget på flugt i deres egne lande eller på tværs af grænser i regionen. Samtidig er fattigdom, korruption og tørke et stort problem, som rammer både flygtninge, fordrevne og lokalsamfund. Vores mentorprogram for særligt sårbare kvinder som Gloria er et af en lang række projekter, der hjælper flygtninge og medlemmer af værtssamfundet med at blive selvforsørgende. Vi bidrager også til konfliktløsning og infrastruktur, og støtter derved en bæredygtig udvikling af lokalsamfundene.


AT STARTE FORFRA I ET FREMMED LAND

NATIONALT

Gennem mere end 60 års virke har vi i Dansk Flygtningehjælp opbygget et indgående kendskab til flygtninges vilkår og til de områder, de flygter fra.

Asylrådgivning: Vi rådgiver asylansøgere om lovgivning og proces både ved ansøgning og afslag. Vi tilbyder også samtaler om muligheder, når flygtninge ønsker at vende tilbage til deres hjemland.

I Danmark arbejder vi med at sikre flygtninges rettigheder og en vellykket integration. Vi rådgiver mennesker, der søger asyl i Danmark, og vi tilbyder målrettede integrationsforløb, sprogundervisning og personlig støtte.

Undervisning: Med danskundervisning i 20 af landets kommuner har vi landets største netværk af sprogcentre.

INDSATSER I DANMARK Frivillige: Flere end 8.000 frivillige hjælper os med at give flygtninge og indvandrere en hånd til at blive integreret. Det sker bl.a. ved hjælp af netværksfamilier, lektiecaféer og mentorforløb.

Arbejdsmarked: Vi hjælper flygtninge i gang med god integration ved at samarbejde med virksomheder og tilbyde målrettede jobløsninger til landets kommuner. Tolkning: Vores 700 tolke hjælper med tolkning ved møder og i undervisning samt skriftlig oversættelse på i alt 65 forskellige sprog. Hjælp til udsatte flygtninge: Vi hjælper udsatte og traumatiserede flygtninge på vej til en god tilværelse ved at tilrettelægge behandling, undervisning og aktiviteter.


VI ER DER

NYBORG, MAJ 2017

Otte syriske drenge og to Mindspring-trænere har deres ugentlige gruppemøde. Dagens emne er social kontrol. I Dansk Flygtningehjælps Mindspring-programmer hjælper flygtninge andre flygtninge med at falde til i Danmark. Over ni gruppemøder taler de om emner, der berører dem og kan gøre dem klogere på dansk kultur og samfund. Ali Safi arbejder frivilligt som Mindspring-træner i Nyborg. Hver torsdag mødes han med otte drenge på 16-17 år, der alle

Foto: Dansk Flygtningehjælp / Jens Wognsen

er flygtet fra krigen i Syrien og er ved at finde sig til rette i Danmark. Ali selv er syrisk flygtning, så han forstår drengenes baggrund og har ligesom dem haft krig og flugt helt inde på livet. En af deltagerne fortæller: ”Jeg har haft meget angst og ubehag. Det er følelser, som både Ali og de andre deltagere kender, for de har været igennem mange af de samme oplevelser som mig. Det gør det lettere at tale om.”


VI ER DER

– OGSÅ NÅR MENINGER BRYDES Når krig og konflikter driver mennesker på flugt, sættes deres rettigheder under pres. Men flygtninge har internationalt lovfæstet krav på beskyttelse og hjælp på tværs af landegrænser. Dansk Flygtningehjælp taler flygtninge og fordrevnes sag, både nationalt og internationalt, for at sikre, at deres rettigheder overholdes. Vi ser det som vores opgave at være til stede i den offentlige debat og bidrage til at kvalificere den. Vi nedbryder myter og insisterer på, at debatten forholder sig til de rette fakta og proportioner. Og vi søger altid en konstruktiv og løsningsorienteret vinkel.


VIDSTE DU AT DEFINITIONEN PÅ EN FLYGTNING ER: ”en person, som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, eller sine politiske an skuelser, som befinder sig udenfor det land, i hvilket hun har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller pga.frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse”.*

OVER 90% AF ALLE FLYGTNINGE

OG FORDREVNE ER I NÆROMRÅDERNE

I 2016 VAR DER

FOR HVER 423

INDBYGGERE I EU ÉN ASYLANSØGER

Foto: ©UNHCR / Ivor Prickett

* FNs Flygtningekonvention af 1951


VÆRDIGHED OG HÅB ”Gennem de seneste mange år har jeg som protektor for Dansk Flygtningehjælp besøgt lejre for flygtninge og internt fordrevne. Jeg har oplevet, hvordan lejrene har udviklet sig fra at være midlertidige til at blive steder, hvor folk bor permanent – desværre for mange uden udsigt til at kunne skabe sig en fremtid. Dansk Flygtningehjælp har forstået at tilpasse sin indsats til denne triste udvikling og er i dag en af FN’s foretrukne partnere i flygtningearbejdet. Det vidner om organisationens professionalisme og effektivitet. Jeg er stolt af at være protektor for Dansk Flygtningehjælp og af organisationens arbejde for at sikre, at flygtninge ikke kun overlever - men overlever med værdighed og håb.” H.K.H. Kronprinsesse Mary Foto: Steen Brogaard

Læs mere om Dansk Flygtningehjælps arbejde og muligheder for at engagere sig på flygtning.dk Denne udgivelse er produceret i maj 2017. Forsidefoto: Dansk Flygtningehjælp / Klaus Bo Christensen

Dansk Flygtningehjælp - Profilfolder  
Dansk Flygtningehjælp - Profilfolder  
Advertisement