Page 1

EN STOR TAK TIL FONDE OG VIRKSOMHEDER, DER HAR STØTTET I 2016

VI ER DER


Forsidefoto: Ahmed Jadallah / Reuters / Scanpix

FORORD Hvert tredje sekund bliver et barn, en kvinde eller en mand tvunget på flugt af krig og konflikter rundt om i verden. Den globale flygtningekrise er eskaleret og kalder på en ekstraordinær humanitær indsats fra det internationale samfund. Men ubalancen mellem antallet af mennesker på flugt og størrelsen på humanitær hjælp er vokset, og der er mere end nogensinde brug for sammenhængende og langsigtede løsninger, stærke fællesskaber og flere ressourcer til humanitær hjælp. Konstruktive samarbejder og partnerskaber mellem virksomheder, fonde og humanitære organisationer er en central del af løsningen. Derfor søger Dansk Flygtningehjælp kontinuerligt nye veje sammen med andre aktører for at løse betydningsfulde humanitære opgaver og imødekomme de basale behov, som mennesker på flugt har. Vi kan med taknemmelighed konstatere, at 2016 for Dansk Flygtningehjælp har været præget af frugtbare resultater i nærområder ude i verden og i Danmark. Med generøs støtte fra bl.a. fonde og virksomheder har vi opnået rigtig gode resultater for millioner af mennesker. Derfor ser jeg frem til det fortsatte samarbejde med fonde og virksomheder over hele verden. Der er meget at være trist over ved verdens tilstand. Men der er også mange resultater at være stolte af og håbefuld over. Med denne publikation vil vi sige en dybfølt tak for store og små donationer, der har muliggjort vores arbejde med at hjælpe og beskytte flygtninge over hele verden. Publikationen sætter ord og billeder på nogle af de mennesker, lande og projekter, som vi – med støtte fra jer – har givet akut hjælp og langsigtet støtte til i 2016. TAK!

Andreas Kamm Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp Foto: Dansk Flygtningehjælp


Foto: Ritzau / Abaca / Hemn Husseyin


4

INDHOLD OVERSIGTSKORT SYDSUDAN UGANDA CAR YEMEN SYRIEN SYRIENS NABOLANDE IRAK GRÆKENLAND MYANMAR COLOMBIA

VIETNAM DANMARK VIRKSOMHEDER LANDSINDSAMLING OG ’SAMMEN’ OM DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

4 6 8 10 11 12 13 16 18 20 22 24 30 31 32

TUN

ALGERIET

MALI

BURKINA FASO N ELFENBENSLIBERIA KYSTEN


EN STOR TAK 2016

5

DANMARK

UKRAINE SERBIEN KOSOVO TYRKIET

GRÆKENLAND

SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN

NESIEN

T

GEORGIEN

AFGHANISTAN IRAN PAKISTAN

LIBYEN

MYANMAR

NIGER

SUDAN

YEMEN

DJIBOUTI ETIOPIEN SYDSUDAN

NIGERIA CAR

SOMALIA

UGANDA DR CONGO

KENYA TANZANIA

VIETNAM


6 SYDSUDAN

Afrikas største flygtningekrise udspiller sig lige nu i Sydsudan, hvor FN har erklæret hungersnød som følge af tørke og tre års borgerkrig. Dansk Flygtningehjælp er til stede med hjælp. Med få års undtagelser har Sydsudan været i konstant krig i over 50 år. Landet opnåede uafhængighed fra Sudan i 2011, og verdens yngste nation blev født. Men allerede to år efter fejringen af uafhængighed blussede en brutal borgerkrig op, og da kamphandlingerne tog til i juli 2016, medførte de massive flygtningestrømme. Omkring fire millioner mennesker er flygtet fra deres hjem, herunder er næsten to millioner flygtet til nabolande som Uganda, Kenya og Etiopien. Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Sydsudan siden 2005 med det overordnede mål at levere bæredygtige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge. Det nuværende arbejde foregår primært i staterne Unity og Upper Nile, som er hårdt ramt af konflikt og hungersnød. Vi hjælper pt. omkring en halv million mennesker. Hjælpen omfatter ledelse af flygtningelejre, uddeling af såsæd, kurser i landbrug og andre initiativer, der forbedrer fødevaresikkerheden. Endvidere uddeler vi ”non-food-artikler”, som for eksempel plastikdække, spande, tæpper, måtter og madlavningsredskaber. Danish Demining Group uddanner i, hvordan man undgår ulykker med ueksploderet ammunition og forbedrer sikkerheden og adgangen for humanitære organisationer i landet.


EN STOR TAK 2016

7

Foto: Dansk Flygtningehjælp

UNGE FÅR HJÆLP TIL AT BRYDE ÅRTIERS VOLDSSPIRAL

Konfliktniveauet i det krigshærgede og hungersnødsramte Sydsudan er højt. Det gælder også i flygtningelejren i Bentiu. Lejren huser internt fordrevne, som er vokset op i et miljø, hvor vold er måden at løse problemer på. I 2014 slog oprørere tusinder af mennesker ihjel i byen Bentiu i en voldsom etnisk massakre, hvor byens huse blev brændt ned, og mange blev udsat for voldelige overgreb. Med støtte fra TK Foundation har Dansk Flygtningehjælp gennem træning i konflikthåndtering styrket lejrens unge til at bryde årtiers voldsspiral. Gennem programmet har de unge fået hjælp til at bearbejde og håndtere de frustrationer og traumer, som massakren har forårsaget. Dette har klædt de unge bedre på til at tackle tilværelsen uden selv at ty til vold.


8 UGANDA

Flere års konflikter i nabolandene har presset civile på flugt til Uganda. Landet har nu modtaget omkring 900.000 flygtninge fra Sydsudan. Det har skabt et enormt pres på Ugandas ressourcer, og Dansk Flygtningehjælp yder på 18. år effektiv og livreddende hjælp. I 2006 blev den berygtede oprørsgruppe Lord’s Resistance Army fordrevet fra Uganda, og en 20 år lang konflikt i landet var endelig ovre. Krigens pris var tusinder af døde civile og 1,7 millioner mennesker på flugt, og der var brug for massiv genopbygning, som stadig er i gang. Men Uganda er stadig dybt berørt af konflikter og har senest modtaget 900.000 flygtninge fra Sydsudan, som de har givet jord, arbejdsrettigheder og frihed. Det stigende antal af flygtninge lægger pres på de allerede knappe ressourcer i de områder, hvor flygtninge bosætter sig. Den humanitære situation i landet har igennem årene både kaldt på nødhjælp og på mere langsigtet hjælp til selvhjælp. Dansk Flygtningehjælp har leveret begge gennem 17 år.


EN STOR TAK 2016

9

STØTTE TIL MIKRO-VIRKSOMHEDER HJÆLPER KVINDER TIL SELVFORSØRGELSE Med støtte fra Lisa og Gudmund Jørgensens Fond hjælper Dansk Flygtningehjælp på ottende år ugandiske og sydsudanesiske kvinder med at blive selvforsørgende. Kvinderne bliver organiseret i bæredygtige låne-spare-grupper, som modtager startkapital af Dansk Flygtningehjælp. Gruppens medlemmer bliver oplært i at opnå indlån og udlån, og i hvordan de udvikler og driver deres forretninger. Kvinderne lærer endvidere at læse, skrive og regne. Alt dette klæder kvinderne på til en bedre fremtid, hvor de kan forsørge både sig selv og deres familier.

Foto: Tobin Jones / Dansk Flygtningehjælp

Foto: Tobin Jones / Dansk Flygtningehjælp

MARY YANGIS VEJ TIL SELVFORSØRGELSE Livet er blevet markant bedre for 49-årige Mary Yangi, efter at hun kom med i Dansk Flygtningehjælps kvindeprojekt, som er støttet af Lisa og Gudmund Jørgensens Fond. Mary Yangi blev tvunget på flugt fra Sydsudan sammen med sin familie i 2004. Kort efter døde hendes mand. I dag er hun selvforsørgende: ”Jeg har fået træning i, hvordan man styrer en forretning, hvordan gruppedynamikker virker, og hvordan jeg bliver en bedre leder. Jeg har fået træning i at dyrke min jord bedre, så nu får jeg langt mere ud af den. Jeg har også været på et kursus i alternative måder at forsørge mig selv på. Nu har jeg lært at lave olie til kroppen, som jeg sælger.” Mary Yangi er i dag forkvinde i en låne-spare-gruppe, hvor medlemmerne hjælper og yder lån til hinanden. På den måde kan de investere og udvide deres voksende forretninger, købe såsæd til markerne og investere i bedre værktøj.


10 DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK Den Centralafrikanske Republik (CAR) er et af verdens fattigste lande, og halvdelen af befolkningen er afhængige af nødhjælp. Krisen i CAR har længe været overset af det humanitære samfund, men Dansk Flygtningehjælp har ydet en væsentlig nødhjælpsindsats i landet siden 2009.

RENT DRIKKEVAND REDDER LIV Med støtte fra Asta og Jul. P. Justesens Fond har Dansk Flygtningehjælp sikret drikkevand til tusinder af fordrevne børn, kvinder og mænd i Batangafolejren i CAR. Adgang til rent vand er afgørende for at opretholde hygiejne og sanitet, for at forebygge dødelige sygdomme og i den stegende varme er rent drikkevand en afgørende faktor i kampen for at holde sig i live. Dansk Flygtningehjælp har leveret vand til Batangafo-lejren i store lastbiler, og efterfølgende er der blevet etableret en pumpestation med vandtårn i lejren, som sikrer adgang til rent vand i fremtiden.

I 2004-2007 blev hundredetusinder fordrevet fra deres hjem i CAR. På trods af en underskrevet fredsaftale i 2008, et parlamentsvalg afholdt i 2009 samt endnu en fredsaftale i 2012 opstod der løbende væbnede konflikter frem til slutningen af 2012. I 2013 udførte en ny alliance af væbnede grupper et statskup, der blev startskuddet til en ny og blodig borgerkrig. Krigen har delt landet langs religiøse og etniske skillelinjer. På trods af et fredeligt politisk valg i 2016 er over 420.000 mennesker stadig internt fordrevne, og over 460.000 er flygtet til nabolande. Skiftende alliancer mellem nye væbnede grupper fører til jævnlige kampe i store dele af landet, som er uden for regeringens kontrol på trods af de næs-

ten 12.000 fredsbevarende FNsoldater, som er til stede i landet. Dansk Flygtningehjælp yder en væsentlig nødhjælpsindsats i hovedstaden Bangui og i den mest krigshærgede nord-østlige del af landet. Her yder vi akut nødhjælp til internt fordrevne i Ouham og Ouham-Pende Prefectures. Vi uddeler mad og drikkevand og sikrer husly til mennesker, der bor i de mest uro-ramte områder. Vi laver endvidere langsigtet arbejde med henblik på at bygge bro mellem forskellige samfundsgrupper og gøre internt fordrevne i stand til at vende tilbage til en mere stabil hverdag, hvor de kan forsørge sig selv og ernære sig gennem husdyrhold eller ved at dyrke et lille stykke land.

Foto: Dansk Flygtningehjælp


EN STOR TAK 2016

11

YEMEN

Foto: Kahled Abdullah / Scanpix

Yemen er fanget i en afgrundsdyb sultkatastrofe. Næsten 19 millioner mennesker, ud af en befolkning på knap 27 millioner, har behov for akut humanitær hjælp. Dansk Flygtningehjælp er til stede med omfattende humanitær assistance i store dele af landet. Situationen i Yemen er desperat. Landet er ødelagt af en krig mellem styrker, som er loyale over for regeringen under præsident Abdrabbuh Mansour Hadi på den ene side og allierede af Houthi-oprørsbevægelsen på den anden. I dag er mere end 2 millioner mennesker i Yemen internt fordrevne som følge af krigen. De sulter og lever under meget vanskelige forhold. Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Yemen siden 2008, hvor vi ydede

støtte i forbindelse med migrationsstrømme fra Afrikas Horn. De nuværende operationer fokuserer på en bred palet af livsnødvendig humanitær bistand. Vi distribuerer mad og vand, uddeler ”non-food-artikler” så som tæpper, kogegrej, madrasser og presenninger og yder beskyttelse til kvinder og børn med særlige behov. Endvidere underviser Dansk Flygtningehjælp i, hvordan børn og voksne kan undgå ulykker med krigens farlige rester som landminer.

FØDEVAREHJÆLP OG OPLYSNING OM MINEFARER HJÆLPER EN DESPERAT BEFOLKNING Med støtte fra Færchfonden har Dansk Flygtningehjælp uddelt såsæd til familier i Yemen. Såsæden har sikret mad til udsatte familier. Samtidig har Dansk Flygtningehjælp styrket børn og voksne gennem oplysning om, hvordan man undgår ulykker med landminer og ueksploderet ammunition, der er efterladt og ofte ligger skjult på gader og i private hjem.


12 SYRIEN I 2011 opstod der civil uro i Syrien, som hurtigt udviklede sig til en blodig borgerkrig. Situationen i Syrien har siden udviklet sig til en af vor tids største humanitære kriser. Dansk Flygtningehjælp yder specialiseret hjælp. I alt er 11 millioner syrere drevet på flugt, heraf er mere end seks millioner internt fordrevne i det krigshærgede land. Forsyningerne svinder ind, og en hel generation af syriske børn og unge risikerer at blive tabt, hvis ikke de får støtte midt i det kaos, de befinder sig i. Som en af meget få internationale organisationer har Dansk Flygtningehjælp siden 2012 haft adgang til at yde nødhjælp til internt fordrevne i Syrien. I samarbejde med syriske Røde Halvmåne støtter Dansk Flygtningehjælp civile i områder, der ellers er svære at nå, og hvor der er akut behov for basale fornødenheder. I takt med at krisen er trukket i langdrag, er behovet for langsigtede løsninger vokset.

Dansk Flygtningehjælp yder specialiseret og livsvigtig humanitær hjælp i Syrien. Her følger nogle eksempler på vores arbejde:

• Vi yder psykosocial støtte til børn for at forbedre deres velbefindende og klæde dem bedre på til at håndtere den svære livssituation.

• Vi uddeler mad, vand, køkkenudstyr, tøj, tæpper, madrasser og hygiejnepakker.

• Vi rådgiver og informerer lokalbefolkningen om deres aktuelle muligheder og rettigheder.

• Vi sikrer familier med akut behov for husly tag over hovedet via renovering af tomme bygninger.

• Vi underviser i, hvordan man undgår ulykker forbundet med landminer og ueksploderet ammunition.

• Vi sikrer vandtilførsel og kloakering via opbygning af infrastrukturer.

• Vi tilbyder støtte, der kan hjælpe fordrevne i Syrien til at få en indtægt og klare sig selv. Det kan være træning i IT-færdigheder, sprog, syning eller støtte til at starte indtægtsgivende aktiviteter op.

• Vi genopbygger skoler. • Vi træner skolelærere i at kunne støtte og undervise børn, som ikke har gået i skole i lang tid.

tyrkiet

syrien libanon JORDAN

IRAK


EN STOR TAK 2016

13

SYRIENS NABOLANDE I Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) er millioner på flugt fra krigene i Syrien og Irak. Værtssamfundene i nabolandene modtager og hjælper rigtig mange mennesker, men de massive fordrivelser sætter værtssamfundene under et enormt pres. Dansk Flygtningehjælp hjælper på tværs af regionen. I Syriens nabolande kæmper flygtninge og dele af værtsbefolkningen med at få dækket livsvigtige behov som adgang til mad, tag over hovedet og lægehjælp. Dette skaber uundgåeligt spændinger mellem fordrevne og værtsbefolkningen. Derfor er Dansk Flygtningehjælp til stede ude i lokalsamfundene i de nabolande, der modtager syriske flygtninge. En vigtig komponent i vores arbejde er Community Centre.

COMMUNITY CENTRE ER ET HELLE I NÆROMRÅDERNES LOKALSAMFUND Dansk Flygtningehjælp har mangeårig og god erfaring med at støtte flygtninge og udsatte værtssamfund i nabolandene gennem Community Centre. Behovet er stort, for i Syriens nærområder bor de fleste flygtninge ude i de enkelte lokalsamfund – og ikke i lejre. Et Community Center fungerer som et medborgerhus, hvor flygtninge og lokale fra værtssamfundet får hjælp og vejledning samt deltager i sociale og kulturelle aktiviteter, der skaber sammenhold mellem befolkningsgrupperne. Børn får et tiltrængt pusterum i såkaldte Child Friendly Zones, mens kvinder nyder samvær og aktiviteter i Women Safe Spaces. Med Community Centre som ramme sikrer Dansk Flygtningehjælp fælles adgang til beskyttelse, hjælp og aktiviteter for både flygtninge og lokale fra værtssamfundene. Centrene er et helle, hvor der bliver ydet en afgørende indsats for, at flygtninge kan blive integreret i værtssamfundet. Dansk Flygtningehjælp laver aktiviteter i 30 Community Centre i MENA-regionen.

Foto: Dansk Flygtningehjælp

LIBANON

JORDAN

TYRKIET

Over en million syrere er flygtet til nabolandet Libanon, siden borgerkrigen brød ud i marts 2011. Mere end hver femte indbygger i det lille land er nu syrisk flygtning. I takt med at konflikten i Syrien tvinger flere på flugt til Libanon, stiger presset på værtssamfundene. Resultatet er spændinger mellem flygtningene og libanesiske værtsbefolkningsgrupper, der alle kæmper med fattigdom og mangel på beskæftigelse.

De mere end 655.000 registrerede syriske flygtninge i Jordan svarer til cirka 10 procent af landets befolkning. Jordan er naboland til flere konfliktramte lande, og udover syriske flygtninge huser Jordan også irakiske og palæstinensiske flygtninge. De fleste syriske flygtninge i Jordan bor ikke i flygtningelejre, men i lokale værtssamfund med i forvejen begrænsede ressourcer.

I starten af 2013 begyndte Dansk Flygtningehjælp at yde støtte til syriske flygtninge i Tyrkiet i provinserne Kilis, Sanliurfa og Hatay i grænseområderne til Syrien. Det samlede antal syriske flygtninge i Tyrkiet er i dag omkring 3 millioner. I 2016 var Dansk Flygtningehjælp en af de få organisationer, som hjalp ved grænsen til Syrien ved blandt andet at uddele basal nødhjælp som madrasser, tæpper, baby-, hygiejne- og køkkensæt til de nyankomne flygtninge.


14 EKSEMPLER FRA SYRIENS NABOLANDE COMMUNITY CENTER GIVER LIVSKVALITET OG STØTTE TIL SÅRBARE KVINDER OG BØRN I LIBANON Ole Kirk’s Fond og Kong Frederik d. VIIs Stiftelse paa Jægerspris har støttet Wadi Khaled Community Center i Libanon. I centret fokuserer medarbejderne på at give støtte til særligt udsatte kvinder og børn, så de får et tiltrængt pusterum fra hverdagens trængsler og bekymringer. Psykosocial støtte, undervisning i færdigheder, der kan føre til en økonomisk indtægt, mor-barn sundhed og andre former for hjælp, støtte og rådgivning er nogle af de tilbud, der har løftet livskvaliteten for flygtninge og lokalbefolkning i området omkring Community Centret.

BØRN OG VOKSNE FÅR EN PAUSE FRA TRÆNGSLERNE I COMMUNITY CENTER I JORDAN Ole Kirk’s Fond har støttet Tarabot Community Center i Jordan. Centret er blevet lokalsamfundets trygge base, hvor børn, kvinder og mænd får et pusterum. Aktiviteterne og arrangementerne fremmer dialog og fredelig sameksistens. Børnene og de unge, der har deltaget i sportsaktiviteter på centret, har for en stund fået lov til at lege, lære og interagere med andre børn. Det har styrket børnenes selvværd, samarbejdsevner og venskaber. Kurser i praktiske og indkomstgenererende færdigheder, juridisk vejledning, sundhedshjælp og økonomisk støtte har klædt voksne brugere bedre på til fortsat at håndtere tilværelsen.

BØRN OG VOKSNE FÅR SKRÆDDERSYET STØTTE OG HJÆLP I COMMUNITY CENTRE I JORDAN OG TYRKIET Foreningen Roskilde Festival har støttet Dansk Flygtningehjælps arbejde i Tarabot Community Center i Jordan og i Hatay Community Center i Tyrkiet. Zumba, fodbold og fitness har givet unge piger og drenge smil på læben og sund aktivitet i en tilværelse fuld af voksen-bekymringer. Kurser i indkomstgenererende og praktiske færdigheder har øget deres forældres og andre voksnes mulighed for at forsørge sig selv og deres familier. Kulturelle og sociale events på centret har fremmet fredelig sameksistens mellem flygtninge og lokale i områderne.


EN STOR TAK 2016

15

BØRNECENTER ER ET PUSTERUM I HVERDAGENS USIKKERHED OG TRÆNGSLER Gennem støtte fra Kong Frederik d. VIIs Stiftelse paa Jægerspris har Dansk Flygtningehjælp åbnet et børnecenter (Child Friendly Zone) i det nyetablerede Nuzha Community Center i Jordan. Centret er placeret i et tæt bebygget og tætbefolket område, hvor det er usikkert for børnene at lege. Men nu har børnene fået et helle, hvor de bliver mødt med gode aktiviteter. Gennem leg, sport, anti-mobbekampagner, psykosocial støtte, opmærksomhed fra voksne og samtaler om traumer får børnene grundlæggende tryghed og støtte og et helle, som de ellers kun oplever i et meget begrænset omfang i en hverdag fuld af bekymringer, fattigdom og uro.

MINE RISK EDUCATION FOREBYGGER ULYKKER Med støtte fra Svenska PostkodStiftelsen har flere hundrede tusinde børn og voksne i Syrien, Irak og Tyrkiet modtaget undervisning i, hvordan de kan undgå ulykker med ueksploderede krigsrester. Både Syrien og Irak er stærkt forurenet med miner og ueksploderet ammunition, og samtidig krydser flygtninge bosat i Tyrkiet ofte grænsen til Syrien, fordi de har behov for at tage tilbage for at hente ting, opsøge slægtninge eller finde arbejde. På disse ture er de i risiko for at støde på ueksploderet ammunition. I Tyrkiet og Irak har Danish Demining Group undervist børn og voksne direkte, og i Syrien har vi trænet skolelærere i, hvordan de kan undervise deres elever i den livreddende Mine Risk Education. Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond og Metro-Schrøder-Fonden har bidraget til den livsvigtige indsats i Syrien.

”MAN MÅ ALDRIG SAMLE PROJEKTILER OP FRA GADEN” Rima og hendes klassekammerater går i femte klasse på en skole i Damaskus-provinsen. Gennem Dansk Flygtningehjælps projekt er Rimas lærer blevet uddannet i at undervise i farer forbundet med miner. Hun fortæller, at det er vigtigt at fortælle det til en voksen, hvis man finder noget, der ligner ammunition. Læreren viser billeder, og Rima kan genkende nogle af genstandene på billederne. Under timen tager hun noget ud af sin taske og spørger, om den ikke er magen til et af billederne. Det viser sig at være et projektil, som Rima har båret rundt på som et minde om hendes far, der nær mistede livet. Hun vidste ikke, det var farligt at have det i tasken: ”Jeg vil fortælle alle børnene i mit kvarter om, hvad jeg har lært i dag, så andre børn ikke gør som mig,” fortæller Rima i slutningen af timen.

Foto: Dansk Flygtningehjælp


16 IRAK

Iraks befolkning er hårdt prøvet. Der er tre millioner internt fordrevne i landet, hvor mange års krig og terror har trukket lange spor. Senest er antallet af civile, der flygter fra den krigshærgede by Mosul taget til. Dansk Flygtningehjælp yder massiv humanitær hjælp i landet. Årtier med konflikter og internationale sanktioner har haft alvorlige konsekvenser for Iraks befolkning. Irak-krigen i 2003 medførte fordrivelser, og siden Islamisk Stat gjorde sit indtog i regionen i 2014, har gruppen skabt voldsomme ødelæggelser. Byer er blevet jævnet med jorden, og blodige og kompromisløse kampe har drevet tusindvis af børn, kvinder og mænd på flugt. Samtidig raser krigen i nabolandet Syrien på 7. år, hvilket har tvunget mere end 225.000 syriske flygtninge over grænsen til det nordlige Irak. Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Irak siden 2003. Som en af de første organisationer leverede vi humanitær assistance efter invasionen af Irak. Siden da har børn, kvinder og mænd modtaget hjælp til at dække de basale behov for at overleve: mad, vand og midlertidigt husly. Dansk Flygtningehjælp er ansvarlig for at lede en række store flygtningelejre, og vi yder beskyttelse til især kvinder og børn, som er særligt udsatte for chikane og overgreb. Herudover fjerner Dansk Flygtningehjælp livsfarlige krigsrester fra årtiers konflikter. Foto: Dansk Flygtningehjælp / Klaus Bo


EN STOR TAK 2016

STØTTE FRA DANSKE FONDE SIKRER AKUT HJÆLP TIL KRIGENS OFRE Midt i oktober 2016 begyndte militære operationer mod millionbyen Mosul, en af Islamisk Stats sidste bastioner. Kampene har fordrevet over hundredetusinder irakere fra byen. Størstedelen befinder sig i flygtningelejre i det nordlige og centrale Irak, hvor ressourcerne er meget sparsomme. Med støtte fra en række danske fonde har Dansk Flygtningehjælp været i stand til at uddele livsreddende nødhjælpspak-

ker med mad og kogegrej til tusinder desperate civile, som er drevet på flugt fra blodsudgydelserne i Irak. Støtten har endvidere gjort Dansk Flygtningehjælp i stand til at uddele helt afgørende vinterhjælp i form af varmt tøj og tæpper. Vinterhjælp betyder alverden for mennesker, som er på flugt i den kolde vinter. Endelig har midlerne også sikret arbejdet med rydning af miner og ueksploderet ammunition i og omkring Mosul.

17

EN STOR TAK TIL Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond Augustinus Fonden Aulum Y’s Men’s Club BUPL Hovedstaden Bygma Fonden Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustrus Fond Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Elly Valborg og Niels Mikkelsens Fond Entreprenør Marius Pedersens Fond Flemming Hansens Familiefond FOSS A/S Grosserer Jørgen Rindom & Hustrus Fond Harboefonden Henrik Henriksens Fond Jubilæumsfonden af 12/8 1973 Kirsten og Arne Nielsens Familiefond Kjeld Andersen og hustru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat Knud Højgaards Fond Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, Pindstrup Medarbejdernes Honorarfond i Novo gruppen Mogens Juel Jacobsens Legat Møllerens Fond Næstved Y’s Men’s Club NineUnited-Fond Novo Nordisk Fonden NTI Fonden Oticon Fonden Tage & Claudine Lund-Larsens Fond

Foto: Dansk Flygtningehjælp


18 GRÆKENLAND I begyndelsen af 2016 ankom flere tusinde flygtninge EN STOR TAK TIL til Grækenlands kyster hver eneste dag. Mange af dem Dampskibsselskabet havde intet med sig, og behovet for hjælp var akut. Hur- Aktieselskabet Orients Fond tig og generøs støtte fra en række danske fonde gjorde Augustinus Fonden Dansk Flygtningehjælp i stand til at koordinere en mas- Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond siv humanitær indsats på kort tid. Direktør, kaptajn J.J. Bahnson Som følge af akut støtte fra en række danske fonde blev Dansk Flygtningehjælp hurtigt i stand til at rekruttere medarbejdere, købe senge, indkvartere flygtninge og yde særlig hjælp til sårbare flygtninge, børn, syge og ældre. Dansk Flygtningehjælp uddelte mad tre gange dagligt samt varm suppe til de flygtninge, der ankom sultne og udmattede efter en lang og farefuld rejse. De humanitære opgaver blev primært udført i Moria-lejren på Lesbos, men senere udvidede Dansk Flygtningehjælp arbejdet til det græske fastland. Her har vi assisteret cirka 8000 flygtninge, der strandede i Grækenland grundet aftalen mellem EU og Tyrkiet samt grænselukningerne langs den såkaldte Balkan-rute.

og Hustrus Legat Færchfonden FOSS A/S

Frantz Hoffmanns Mindelegat Hanne og Shmuels Anden Fond Knud Højgaards Fond Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, Pindstrup Møllerens Fond Niels Lindeskov Hansen og Hustrus Familiefond Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond Toyota Fonden

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix


EN STOR TAK 2016

19

NØDHJÆLP OG JURIDISK RÅDGIVNING REDDER LIV OG GIVER VÆRDIGHED Novo Nordisk Fonden har sikret, at Dansk Flygtningehjælp kunne yde akut nødhjælp til flygtninge i Grækenland, netop da behovet opstod. Donationen muliggjorde, at Dansk Flygtningehjælp fik gjort vinteren mere tålelig ved at uddele vinternødhjælpspakker med varmt tøj til flygtninge på det græske fastland. Grundet støtten kunne Dansk Flygtningehjælp endvidere yde rådgivning til flygtningene om centrale emner som for eksempel deres juridiske muligheder for asyl, mulighederne for at benytte det græske sundhedssystem samt specifik rådgivning til særligt udsatte handicappede og syge flygtninge og migranter.

Foto: Dansk Flygtningehjælp

HYGIEJNEPAKKER OG KLIMAANLÆG FOREBYGGER SYGDOMME I GRÆKENLAND Med støtte fra Frantz Hoffmanns Mindelegat har Dansk Flygtningehjælp hjulpet desperate flygtninge i Grækenland gennem uddeling af hygiejnepakker med toiletpapir, sæbe og shampoo. Pakkerne har været afgørende for at opretholde god og sikker hygiejne i lejrene og har mindsket spredning af sygdomme og bakterier blandt beboerne. Donationen har endvidere sikret et varmeanlæg til de containere, som flygtninge midlertidigt bor i. Det har betydet, at de har kunnet holde varmen henover den kolde vinter.


20 MYANMAR Myanmar er et af de fattigste lande i Sydøstasien, og cirka en tredjedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Dansk Flygtningehjælp har ydet akut nødhjælp og langvarig hjælp i landet siden 2009. Efter årtier med militærstyre, væbnede etniske konflikter samt voldelige sammenstød mellem regeringsstyrker og forskellige væbnede oprørsgrupper afholdt landet i 2010 det første parlamentsvalg i mere end 20 år. Vestens sanktioner mod Myanmar blev ophævet i 2013, og landet er i gang med en række demokrati- og reformprocesser. Men Myanmar står fortsat overfor kæmpe udfordringer som følge af de mange år med interne konflikter, der forårsagede massive interne fordrivelser af flere befolkningsgrupper.

OFRE BLIVER HJULPET EFTER NATURKATASTROFER Med støtte fra Færchfonden har Dansk Flygtningehjælp hjulpet sårbare familier, der har mistet deres levebrød efter voldsomme oversvømmelser i Rakhine-staten. Familierne har fået hjælp til at opbygge en ny tilværelse, forsørge sig selv og stå stærkere, hvis naturkatastroferne skulle ramme igen. Familierne har engageret sig i forskellige aktiviteter, herunder etablering af en lille virksomhed eller butik, dyrkning af afgrøder, husdyrhold eller fiskeri. Dermed har de fået en stabil indtægt, så de igen kan forsørge sig selv og deres familier og genopbygge landsbyerne.

De senere år har Myanmars kystområder også været udsat for cykloner, tropiske storme og massive oversvømmelser. I 2015 påvirkede en cyklon 1,6 millioner mennesker, som enten mistede livet, måtte flygte eller mistede deres livsgrundlag. Dansk Flygtningehjælp har været til stede i landet siden 2009. Det overordnede mål er at yde beskyttelse og sikre varige løsninger for både internt fordrevne og hjemvendte flygtninge samt mennesker, der er ramt af konflikt og katastrofer.

UNDERVISNING I GODT FORÆLDRESKAB SKABER BEDRE BØRNELIV U Aung Tun Oo på 30 år voksede op i en lille landsby, hvor han i dag underviser på byens skole. U Aung Tun Oo deltog for nylig i et uddannelsesforløb hos Dansk Flygtningehjælp, og det har fået ham til at tænke på de forskellige måder, børn bliver diskrimineret på i landsbyen og i skolen: ”Jeg kan godt lide Dansk Flygtningehjælps børnebeskyttelsesaktiviteter, fordi jeg kan se, at de skaber positive forandringer i nogle af børnenes adfærd. De behandler hinanden bedre nu, og deres selvtillid og evne til at kommunikere er også blevet bedre,” fortæller han. U Aung Tun Oo er også blevet opmærksom på, at der nogle gange forekommer vold i hjemmet og at samfundet forsømmer at adressere problemet. Foto: Dansk Flygtningehjælp


EN STOR TAK 2016

21

BØRN FÅR LAGT FUNDAMENTET FOR EN NY OG TRYG FREMTID Med støtte fra Erik Thunes Legat af 1954 har Dansk Flygtningehjælp etableret et projekt, der har forebygget fysisk og psykisk misbrug af børn og unge. Projektet er etableret i staten Rakhine, der ligger på vestkysten og huser Rohingya-folket. Mange steder i Myanmar har der ikke eksisteret en basal forståelse af, hvad det vil sige at passe på børn. Med dette projekt er Dansk Flygtningehjælp med til at introducere en ny tænkning. Dansk Flygtningehjælp har etableret børne- og ungegrupper og uddannet forældre og lærere i børns rettigheder og beskyttelse af børn, som er et helt afgørende skift i arbejdet for at sikre børnenes tarv. Dansk Flygtningehjælp har også afholdt workshops for børn, lavet sagsbehandling, når børn er blevet uretfærdigt behandlet samt sikret børnene individuel psykosocial støtte. Vi har endvidere renoveret syv skoler, der før renoveringen var ekstremt forsømte, men nu er børnevenlige. Resultatet af alt dette er, at de berørte børn har fået en bedre hverdag. De mennesker der er omkring børnene, forstår nu også vigtigheden af at beskytte børn.

SÅRBARE BØRN OG UNGE FÅR DEDIKERET HJÆLP EFTER BRUTALE KONFLIKTER Efter 17 års våbenhvile udbrød der i 2011 konflikt mellem Myanmars regeringshær og Kachins Uafhængighedshær i staten Kachin. Med støtte fra Lisa og Gudmund Jørgensens Fond har Dansk Flygtningehjælp arbejdet for at beskytte sårbare børn og unge, der er internt fordrevet i Kachin. Børnene og de unge kan være uledsagede, syge eller ofre for menneskehandel. Nogle er måske droppet ud af skolen, og andre kan have et handicap eller problemer derhjemme. Fælles for alle er, at de har brug for voksne, der passer på dem. Nogle udsatte børn har modtaget direkte skræddersyet hjælp. Andre er blevet hjulpet gennem børnebeskyttelsesgrupper, som er blevet etableret af voksne, der finder løsninger på, hvordan de bedst kan beskytte udsatte børn og sikre deres rettigheder. Unge mennesker er blevet hjulpet gennem grupper, hvor de har modtaget undervisning i rettigheder og har fået psykosocial støtte fra voksne.

UDSATTE OG FATTIGE LOKALSAMFUND FÅR AFGØRENDE STØTTE Lisa og Gudmund Jørgensens Fond har støttet Dansk Flygtningehjælps arbejde med at hjælpe internt fordrevne og hjemvendte flygtninge med at opbygge en ny tilværelse og styrke fattige lokalsamfund i staten Kayah. Kayah støder op til den thailandske grænse og er ekstremt forsømt i forhold til helt basal infrastruktur som skolevæsen, hospitaler og adgang til rent vand. Dansk Flygtningehjælp har gennemført projekter i ti byer i området. Vandprojekter har sikret lokalbefolkninger nemmere adgang til rent drikkevand. Konstruktion af veje har forbedret et lokalsamfunds infrastruktur, så befolkningen kan få bedre adgang til markeder, uddannelse og sundhedsfaciliteter. Og børnecentre har støttet børns udvikling på en helhedsorienteret måde gennem sundheds- og ernæringshjælp, uddannelse og social støtte. Derudover har centrene givet børnene det helle, der betyder, at de langt om længe trygt kan lege og være sammen med andre børn.


22 VIETNAM Under Vietnamkrigen blev der smidt flere bomber end under hele Anden Verdenskrig. Det officielle skøn er, at en femtedel af Vietnam stadig rummer ueksploderet ammunition, hvoraf det centrale Vietnam er hårdest ramt.

Fattige landområder i Vietnam har stadig miner og andre eksplosive krigsrester, som har ligget i jorden siden Vietnamkrigen og fortsat invaliderer og koster liv. De eksplosive krigsrester ligger i jord og buskadser tæt på huse, skoler, marker og brønde. Nysgerrige børn bliver draget af resterne, og landmænd støder på dem, når de dyrker deres jord.


EN STOR TAK 2016

23

MINERYDNING I VIETNAM SKABER TRYGHED OG VÆKST

NU KAN FRU YENS BØRN LEGE SIKKERT

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har Dansk Flygtningehjælp skabt sikkerhed og tryghed ved at fjerne truslen om ulykker forbundet med ueksploderet ammunition i over 200 landsbyer. Minerydningen har atter gjort livsvigtig landbrugsjord tilgængelig for lokalbefolkningen. Dermed er grundlaget for socioøkonomisk vækst i det fattige centrale Vietnam forbedret i flere byer og for tusinder af familier.

I lang tid havde Fru Yen et projektil liggende i jorden bag hendes hus. I årevis plagede det familien og gav anledning til store bekymringer: ”Min familie og jeg turde ikke samle det op. Vi forsøgte at indrapportere fundet til myndighederne, men det blev ikke fjernet. Hver gang mine børn legede i nærheden, blev jeg meget bekymret, og jeg forbød dem at nærme sig projektilet,” fortæller Fru Yen. Men nu er projektilet blevet destrueret af Dansk Flygtningehjælp, og det betyder, at hun nu føler sig tryg nok til at lade børnene lege omkring huset.

Foto: Dansk Flygtningehjælp


24 DANMARK Flygtninge har ofte været på en farefuld rejse. Når de ankommer til Danmark, hjælper Dansk Flygtningehjælp dem til en god start på deres nye tilværelse. Flygtninge i Danmark kommer fra mange forskellige lande. Nogle har opholdt sig i flygtningelejre i årevis, mens andre måske har boet illegalt i transitlande på vejen, risikeret livet i en gummibåd på Middelhavet eller hængt fast under en lastbil over de europæiske græn-

ser. Ikke to historier er ens. Efter ankomsten til Danmark opholder flygtninge sig gennemsnitligt 14 måneder i asylcentre, mens deres sag bliver behandlet. Her er hverdagen er ofte vanskelig. Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge i Danmark i alle faser af integrationen med blandt andet sprogundervisning, juridisk rådgivning, asylrådgivning, brobygning til arbejdsmarkedet – og meget andet. Mødet med danske frivillige er en hjørnesten i Dansk Flygtningehjælps integrationsarbejde. Hvert år hjælper hele 8.500 danskere omkring 30.000 flygtninge med at finde sig godt på plads i deres nye tilværelse i Danmark.

Foto: Dansk Flygtningehjælp


EN STOR TAK 2016

25

MADKLUBBER ER EN SUND OG VELFUNGERENDE VEJ TIL INTEGRATION Hver tredje flygtning i Danmark har ikke råd til at spise tre måltider om dagen. Derfor har Dansk Flygtningehjælp etableret lokale frivilligdrevne madklubber rundt omkring i Danmark. Madklubberne har både et socialt og et økonomisk sigte og er med til at skabe sociale netværk for flygtningene og samtidig tilbyde dem sund og varieret kost.

FLYGTNINGES SOCIALE OG ØKONOMISKE SITUATION STYRKES GENNEM MADKLUBBER En donation fra Edel og Wilhelm Daubenmerkels Almenvelgørende Fond har blandt andet sikret, at Dansk Flygtningehjælp kan styrke den gode integration, give flygtninge en værdig tilværelse i en trængt økonomisk situation samt styrke samarbejder med leverandører af overskudsmad og de lokale frivilligdrevne madklubber. Foto: Dansk Flygtningehjælp


26 DANMARK

Foto: Dansk Flygtningehjælp

UDDANNELSE AF FRIVILLIGRÅDGIVERE Antallet af ansøgninger om familiesammenføring i Danmark er steget de seneste år, hvor blandt andet mange nyankomne flygtninge fra Syrien har søgt om at blive genforenet med deres familier. Dette har medført et stigende behov for råd og vejledning. Det kan mærkes i Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger. Her får nyankomne flygtninge for eksempel hjælp til at forstå komplekse regler, til asylansøgningsprocessen eller til at forstå begrundelsen for et afslag. Mange flygtninge, der søger rådgivning, befinder sig i en sårbar position. De bearbejder traumatiske oplevelser i forbindelse med krig og flugt og sidder måske med en alvorlig bekymring for familiemedlemmer. Frivilligrådgivningerne arbejder jævnligt med tunge sager, hvor udfaldet kan have store menneskelige konsekvenser for den rådsøgende. Derfor tilbyder Dansk Flygtningehjælp løbende gruppebaseret supervision til alle frivillige rådgivere. Formålet med supervisionen er at skabe et forum for bearbejdning af tunge sager, der gør, at de frivillige er mentalt og fagligt rustede til at fortsætte rådgivningsarbejdet. Supervisionen bidrager også til at kvalificere de frivilliges rådgiverkompetence gennem støtte til refleksion, diskussion og erfaringsudveksling.


EN STOR TAK 2016

27

UDDANNELSE HAR GJORT RÅDGIVERE KOMPETENCESTÆRKE En donation fra VKR’s Familiefond har gjort det muligt for Dansk Flygtningehjælp at uddanne de frivillige rådgivere i vejledning omkring familiesammenføring – samt at tilbyde løbende gruppebaseret supervision for de frivillige. Foto: Dansk Flygtningehjælp


28

MINDSPRING GIVER TRYGHED I EKSILET Det Obelske Familiefond har siden 2016 støttet MindSpring Kompetencecenter. Takket være en yderligere donation fra fonden er Dansk Flygtningehjælp begyndt at udvikle MindSpring børnegrupper. Det er udfordrende for enhver at have levet under krig og konflikt, flygte, og skulle etablere sig. Traumer fra fortiden og mange udfordringer i livet i eksil skaber behov for at håndtere eksilstress i et trygt og konstruktivt forum. Dansk Flygtningehjælps gruppeforløb MindSpring hjælper unge og voksne flygtninge med at få et bedre liv i eksil. Siden 2010 har Dansk Flygtningehjælp tilbudt gruppeforløb om stress, traumer og mange andre udfordringer, som livet i eksil kan medføre. Alle MindSpring-trænere er selv flygtninge. Det skaber tryghed hos deltagerne, at trænerne kan genkende og forstå mange af de situationer og problemer, som de befinder sig i.

FLYGTNINGEBØRN FÅR HJÆLP GENNEM MINDSPRING Takket være en donation fra Det Obelske Familiefond er Dansk Flygtningehjælp begyndt at udvikle MindSpring-børnegrupper. Formålet med børnegrupperne er at styrke flygtningebørnenes positive selvbillede. De vil blive hjulpet med at håndtere svære følelser og lære om reaktioner på stress og traumer. Alt sammen vil foregå i børnehøjde. I løbet af de næste 3,5 år udvikler og afprøver Dansk Flygtningehjælp konceptet i op mod 20 kommuner over hele landet.

Foto: Dansk Flygtningehjælp

NORMALE REAKTIONER PÅ UNORMALE HÆNDELSER Da Hannah får besked om, at hendes 7-årige datter i skolen ofte fortæller om negative beretninger fra hendes oplevelser i Syrien og flugten til Danmark, bliver hun overrasket. Datteren var kun 3-4 år, da hun oplevede disse ting, og Hannah troede derfor, at hun ikke rigtig kunne huske dem. Hannahs første reaktion er, at hun gerne vil undgå mere fokus på problemet. Hun bliver nemlig selv berørt af det og nervøs for, at problemet bliver større, hvis man taler om det. Da Hannah bliver MindSpring-træner lærer hun om traumebegrebet. Hun lærer om ”normale reaktioner på unormale hændelser”, og at hendes datters reaktioner dermed er helt normale. Det går op for hende, at børn ikke kan bære deres oplevelser alene, og at det er vigtigt at have nogle at snakke med.


EN STOR TAK 2016

29

EN STOR TAK TIL Dagbladet Politiken Foreningen Roskilde Festival OAK Foundation Denmark Ole Kirk’s Fond

Foto: Dansk Flygtningehjælp

FRITIDSPULJEN HJÆLPER BØRN TIL EN SUND INTEGRATION Nationale undersøgelser viser, at væsenligt færre flygtningebørn i Danmark går til fritidsaktiviteter sammenlignet med jævnaldrende danske børn. Endvidere ved vi, at der er en direkte sammenhæng mellem fritidsaktiviteter og forbedrede skolepræstationer, trivsel, netværk og selvtillid. Med andre ord skaber deltagelse i fritidsaktiviteter bedre integration i det lokale samfund.

at rejse penge til, at også børn fra flygtningefamilier på integrationsydelse kunne gå til fritidsaktiviteter. OAK Foundation Denmark matchede det indsamlede beløb, og den store opbakning betød, at Fritidspuljen så dagens lys. Fritidspuljen administreres i dag af Dansk Flygtningehjælp og giver støtte til kontingentbetaling og udstyr til flygtningebørn og unge flygtninge på integrationsydelse.

I 2015 tog Dagbladet Politiken og Dansk Flygtningehjælp derfor initiativ til en indsamling under overskriften Uden Fritid, Ingen Fremtid. Målet var

Siden 2015 er Fritidspuljen løbende blevet mere forankret i foreningslivet i landets kommuner med god støtte fra Ole Kirk’s Fond, der har finan-

sieret lokale kapacitetsopbyggende forløb for netværket af fagpersoner og frivillige, der arbejder med børnene. På den måde bliver flere flygtningebørn og unge fastholdt i de lokale fritidsaktiviteter. Med støtte fra Foreningen Roskilde Festival samarbejder Fritidspuljen derudover med foreningen GAME om at uddanne flygtninge som trænere i gadeidræt i lokale boligsociale områder. Fritidspuljen er lige nu så populær, at mere end 150 flygtningebørn og unge søger puljen hver uge. Samlet har mere end 5.500 børn og unge modtaget støtte gennem Fritidspuljen.


30

DANSKE VIRKSOMHEDER HJÆLPER FLYGTNINGE Vi er taknemmelige over alle de danske virksomheder, som i 2016 har bakket op om Dansk Flygtningehjælps arbejde. På grund af jeres støtte og vores fælles partnerskaber har Dansk Flygtningehjælp ydet endnu bedre hjælp, hvor behovet var allerstørst. Nedenfor følger tre eksempler på virksomhedspartnerskaber, der alle har gjort en afgørende forskel for mennesker på flugt.

EN STOR TAK TIL Abakom Internet Service ApS Aller Holding A/S Auto-Centralen A/S BaggårdTeatret CGI Denmark Charity Bakery IVS Effekt Lageret ApS Egmont Højskolen Gaia Trust Amba Imsoft A/S ING-Group ApS Initiativet ’Indsamling til bådflygtninge på Lesbos’ Karlslunde Strandsogn

FRED OG TRYGHED TIL BØRN I LIBANON Tusinder af syriske børn har allerede fundet tryghed i Child Friendly Zones i Syriens nærområder. Men mange flere børn trænger til hjælp. Derfor valgte Pernille Corydon i 2016 at lade overskuddet fra smykkekollektionen Peace Collection gå til arbejdet med flygtningebørn i Libanon. Kollektionen består af et sæt ørestikkere, et armbånd og en halskæde med det velkendte peacetegn som bærende element. Tegnet symboliserer et stille håb om fred og ønsket om en lysere fremtid for de alt for mange børn, som er på flugt fra krig.

Køge Handelsskole Leif Jørgensen Architects Magventure A/S Mechlenburg Music ApS Nyt Syn Auning ApS Nørgaard på Strøget A/S Retail Production ApS Sct. Georgs Gildet, Middelfart Smj Grafisk ApS Tegnestuen Krabbe ApS

MINEUNDERVISNING REDDER LIV Over en million syrere er flygtet over grænsen til Tyrkiet. Grænsen mellem de to lande er åben, og nogle rejser derfor tilbage ind i Syrien for at hente ting eller finde slægtninge. Men i Syrien er der stor risiko for at støde på ueksploderet ammunition. Med støtte fra virksomhederne Softline og Mogenstrup Grusgrav underviser Dansk Flygtningehjælp syriske flygtninge, der opholder sig i det tyrkiske grænseområde op mod Syrien, i minefarerne i deres hjemland. Det vigtige oplysningsarbejde gennemføres af Danish Demining Group i de tyrkiske provinser Hatay og Sanliurfa.

The Boston Consulting Group Troels B. Holding ApS Y’s Men, Videbæk Øst for Paradis Aarup Consult ApS

KOGEBOG STØTTER FLYGTNINGE I NÆROMRÅDERNE Politikens Forlag tog i 2015 initiativ til en kogebog om syriske opskrifter. ”Syriens Gryder” er skrevet og fotograferet af journalist Ruth von Sperling og billedkunstner Pernille Kløvedal Helweg, der rejste rundt i Syrien inden borgerkrigen brød ud. Kokken Trine Hahnemann står bag opskrifterne i bogen. Overskuddet fra kogebogen går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælp. Overskuddet har støttet Dansk Flygtningehjælps arbejde i nærområderne samt arbejdet med uledsagede syriske unge, der er kommet til Danmark.


EN STOR TAK 2016

31

LANDSINDSAMLINGEN 2016 BLEV EN BRAGENDE SUCCES En stor tak skal lyde til de 16.000 danskere, som i november 2016 gik på gaden for at samle ind til flygtninge og fordrevne i verdens brændpunkter. Resultatet blev hele 18,4 millioner kroner. Danske Bank holdt generøst deres filialer åbne på dagen og hjalp os med optælling på indsamlingsdagen over hele landet. Tak for det. Al den støtte og opbakning, vi har fået, er helt uvurderlig. Vi glæder os til 2017.

Foto: Sisse Stroyer

STØTTEALBUMMET ’SAMMEN’ HJÆLPER KRIGENS BØRN En stor tak til Ane Marie Halborg-Møller og Anne Sofie Jeremiassen, der har taget initiativ til at samle en række kunstnere om det digitale album SAMMEN med nye numre, fortolkninger og samarbejder på tværs af bands. På foranledning af Morten Halborg-Møller fra Limited Works malede Huskmitnavn coveret, der kan købes som plakat. Indtægten går ubeskåret til flygtninge i Syrien, Libanon og Jordan.


DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ER EN PRIVAT HUMANITÆR ORGANISATION. VI HAR MERE END 7.000 MEDARBEJDERE, DER ARBEJDER I MERE END 35 LANDE. VORES OVERORDNEDE MÅL ER AT BESKYTTE OG SKABE VARIGE LØSNINGER FOR FLYGTNINGE OG INTERNT FORDREVNE I DANMARK OG I VERDENS BRÆNDPUNKTER. STADIG EN AF VERDENS BEDSTE NGO’ER CERTIFICERING OG KVALITETSSIKRING I juni 2016 offentliggjorde NGO Advisor deres eksklusive liste over verdens Top 500 NGO’er. Dansk Flygtningehjælp er fortsat i toppen med en placering som nummer fire over alle verdens NGO’er. Dermed er det fjerde gang i træk, at organisationen er i top 5 på listen.

Dansk Flygtningehjælp blev som en af de første internationale organisationer HAP-certificeret i 2007 og fik i 2013 fornyet certificeringen, som løber frem til 2017. HAP-certificeringen (Humanitarian Accountability Project) betyder, at en uafhængig, international revision har bekræftet, at Dansk Flygtningehjælp lever op til HAP-standarderne for Quality Management and Accountability.

PROTEKTOR FOR DANSK FLYGTNINGEHJÆLP HKH Kronprinsesse Mary er en dedikeret og engageret protektor for Dansk Flygtningehjælps arbejde. Yderligere information om Dansk Flygtningehjælp, herunder årsberetning og regnskab, kan findes på flygtning.dk Foto: Steen Brogaard

| Dansk Flygtningehjælp | Borgergade 10, 3. sal | 1300 København K | flygtning.dk |

Dansk Flygtningehjælp - Magasin  
Dansk Flygtningehjælp - Magasin  
Advertisement