Tot Uw Dienst - Dinobuster Press Kit Magazine

Page 1

Dinobusters Press Kit

Magazine ! De K3 van de overheid ! klapt uit de biecht!

! Snap shots! !

De overheid is dood‌! Lang leve de ambtenaar!!

! ! !


Colofon Verantwoordelijke uitgever: 4ChangeMachines BVBA info@dinobusters.be Auteurs Elke Wambacq: 0495 75 17 94 Joke Renneboog: 0478 75 76 38 Nancy De Vogelaere: 0491 96 68 12 Uitgever „Tot uw dienst� en perscontacten LannooCampus Klaartje Ballon, Marketing & communicatie klaartje.ballon@lannoocampus.be Tel: 016 30 01 12De overheid is dood. Lang leve de ambtenaar!! Drie jonge ambtenaren schrijven opmerkelijk pleidooi voor losbraak uit de gouden kooi der gewoonte en dromen van een overheid die praat mĂŠt in plaats van enkel over zijn klanten.


Wakker worden Je komt de overheid elke dag in verschillende gedaanten tegen: op de bus, op school, bij Kind en Gezin als je spuitjes gaat halen, wanneer je je briefjes van de mutualiteit gaat indienen, de politie die je fiets keurt. In verschillende fases van je leven kom je verschillende overheden tegen. De overheid heeft veel gezichten daardoor … géén herkenbaarheid; we weten niet waarvoor ons geld gebruikt wordt en dat maakt overheid een heel gemakkelijke prooi voor de roep naar minder. Het geld van de overheid is al lang op – bewuste keuzes van wat we nog wel / niet meer gaan doen, dringen zich op. Wil je 35x doorverwezen worden tot je bij de juiste persoon komt, of ergens je vraag stellen en langs dat kanaal ook je antwoord krijgen – hoe de overheid dat intern ook moet regelen is jouw zaak niet als klant en zou je zelfs niet moeten zien. We zijn allemaal klant van de overheid want maken allemaal gebruik van verschillende dienstverleningen – maar dat verandert in verschillende fases van je leven.

En toch wil de overheid nog te vaak dat iedereen dezelfde dienstverlening krijgt. Van wieg tot graf en alle fases daartussen. De nieuwe overheid bestaat nochtans uit mensen, die het verschil maken. Mensen die een dienstverlening op maat bieden en beseffen dat het kanaal dat de klant kiest – hetgene is waarlangs geantwoord wordt. Vastgeroeste dino-ideëen worden aan de kant geschoven en maken plaats voor innovatie, openheid en transparantie. Waarbij de klant actief wordt betrokken in het verbeteren van de dienstverlening. Niet via standaard vragenformulieren en tussenpersonen van onderzoeksbureau’s, maar elke dag opnieuw. Via interventies en cocreatie. Denk daarbij bv aan één platform waar je al je overheidsdocumenten kan vinden. Eén plaats waar je je vraag kan stellen en je antwoord krijgt. Dat betekent niet één mastodont van een overheid, maar wel: een vlotte achter-de-schermen uitzoeken van het juiste antwoord en een holistische benadering van een probleem ipv alles in hokjes. Nu worden bv voor studiekeuzes initiatieven genomen door lokale overheden, verschillende aparte beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid (onderwijs, werk, in-

novatie, …). Hoe mooi zou het zijn als de vraag van de klant centraal werd gesteld en daar rond samen nagedacht wat daaraan kan gebeuren. En als we allemaal vlot informatie zouden delen ipv ze afschermen van elkaar. Mensen willen elkaar helpen. Laat hen dan ook toe om ons te helpen betere ambtenaren te worden. In alle openheid en authenticiteit. De overheid van vandaag is niet meer aangepast aan de verwachtingen van de klanten. Veel ambtenaren willen wel vernieuwen maar botsten tegen vastgeroeste ideeën en dino’s die alles vooral willen laten zoals het altijd al was. De verwachtingen van de buitenwereld tegenover de overheid zijn nochtans niet min. Als overheden blijven hun kop in het zand steken en onaangepaste dienstverlening geven, lopen ze het risico om zichzelf totaal overbodig te maken – maar wat erger is: klanten in de koude te laten.


Over de auteurs

9

Dino’s en dinobusters

11

6


Snap shots

14

De beweging van de dinobusters

26

7


Inhoud 09. Over de auteurs! Maak kennis met Elke, Joke en Nancy. Drie ambtenaren met lef die dromen van een klantvriendelijke overheid. Ze worden smalend de K3 van de overheid genoemd en schreven samen een boek om hun droom waar te maken.

!

11. Dino’s en dinobusters! 14. Snap shots! Ontdek pittige en prikkelende fragmenten uit „Tot uw dienst”. Glimlach bij de dinosituaties en raak geïnspireerd door nieuwe inzichten voor een klantvriendelijke overheid. 18. Voorbij de navelstaarderij ! 21. Achter de schermen! 24. Sociale media! 25. De 10 wetten van de dinobusters

!

26. De beweging van de dinobusters 27. Sneak preview van de inhoudstafel! 28. Onze gesprekspartners

!

31. Advertentie!

! !

8


Over de auteurs De K3 van de overheid Ze werden smalend de K3 van de Vlaamse overheid genoemd. Ze rammelden met hun presentaties aan de kettingen van de overheid om wakker te schudden en schreven samen een boek over dino’s en dinobusters. Nancy De Vogelaere, Elke Wambacq en Joke Renneboog. Regelmatig worden ze verward met elkaar. Joke wordt Elke genoemd, Nancy wort soms Joke, Elke is Nancy en regelmatig ook Joke. De reden is niet ver te zoeken. Ze gaven zonder het van elkaar te weten gelijkaardige presentaties over veranderingsmanagement, sociale media, innovatie en andere onderwerpen die de overheid op een hoger niveau wil tillen. En toen begonnen ze elkaar ook tegen te komen. Overal! Op netwerken, op Twitter, of gewoon tijdens werkgroepen waar ze blijkbaar alledrie in betrokken waren. Ze kunnen zich niet meer goed herinneren waar ze elkaar precies ontmoet hebben. Waarschijnlijk zat Club 35 er ook voor iets tussen, het onthaal netwerk voor jonge ambtenaren

Ze bewonderden elkaar oprecht voor de durf en lef die ze toonden om alle echelons van de overheid te doorkruisen en aan de kettingen te rammelen. De overheid van vandaag lijkt soms op een dinosaurus en dat kon niet meer zijn.

van Don Quichote geworden waren. Vechten tegen de windmolens van het systeem van de overheid. Misschien moesten ze er gewoon een boek over schrijven. Uitleggen hoe de overheid werkt. Het transparant maken en oplossingen aanreiken. !

Joke won de Young HR Talent of the Year Award, Nancy schreef een masterproef over sociale media en Elke richtte „De innovatieve bende” op. Hun gedeelde expertise op vlak van HR, communicatie en innovatie deed een vonk overslaan. Het bracht hen op ideeën die zuurstof geven aan ideeën over een nieuwe klantvriendelijke overheid. De vonk sloeg af en toe terug. Vooral via dinosaurussen die vonden dat de dames te dicht bij de macht kwamen. Ze lieten zich niet doen en verwerkten de avonturen in nieuwe presentaties, blogs en workshops om mensen te tonen hoe je om kunt gaan met weerstand. Hoe je een dinobuster kunt worden die de barrières voor verandering kan overwinnen.

Drie vrouwelijke ambtenaren die plots naast hun job ondernemer werden om hun batterijen op te laden. Lannoo had interesse getoond om een boek te publiceren van de drie ambtenaren. Het besef kwam dat het „echt” werd en dat dit een heus project zou worden waar ze samen flink wat vrije tijd zouden insteken. Uiteindelijk hakten ze de knoop door: samen gingen ze een bedrijf oprichten om de dingen te doen waar ze energie van krijgen. De dingen te doen die niet altijd een plek krijgen in de overheid, maar wel nodig zijn in de overheid. Het tekenen van het contract leek bijna op een huwelijk. Mannen en kinderen werden voorzichtig ingelicht. De K3 ging ervoor gaan en het kon bonken geven met dat boek.

Ze deden olie op het vuur. En het nam energie van de drie. Af en toe vroegen ze zich af of ze niet een persiflage 9


„De overheid is soms nog een Jurassic Park…dinosaurussen en pterosaurussen lopen er vrij rond en blokkeren elke vooruitgang…Helaas hebben ze niet gerekend op deze bende dinobusters die een nieuw tijdperk aankondigen met de burger als uitgangspunt” Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB. In dagelijks leven zijn Joke, Nancy en Elke…gewone ambtenaren met een gezin. Ondanks alle escapades blijven de drie ambtenaren in hart en nieren. Ze willen elk op hun eigen manier via hun functie een betere overheid bouwen. Joke Renneboog werk als HR generalist bij het departement Bestuurszaken. Ze is de spilfiguur binnen het modern HR beleid van de Vlaamse overheid en houdt regelmatig de pen vast van beleidsteksten die de Vlaamse overheid sterker moet maken op vlak van HR. Joke heeft een mooie dochter, Emma en ze is getrouwd met haar man Vincent. Vincent is ook achter de schermen de man die meehelpt met de administratie en boekhouding van het bedrijfje van Joke, Nancy en Elke. Samen wonen ze in Zottegem.

Nancy De Vogelaere is afdelingshoofd bij het Agentschap voor onderwijscommunicatie. Ze is ambassadrice binnen de overheid rond communiceren via sociale media en geeft hierover regelmatig les bij Antwerp Management School. Met haar schaterlach en passie legt ze iedereen uit waarom we klantvriendelijk en niet klantgericht moeten zijn. Nancy heeft twee lieve dochters, Zara en Anaïs, en ze is getrouwd met haar man Bruno. Samen wonen ze in Hofstade.

Elke is getrouwd met Wil en ze hebben een kat die het formaat heeft van een hond. Samen wonen ze in Vinderhoute. Joke, Elke en Nancy zijn alledrie sterk aanwezig op sociale media. Regelmatig worden ze gespot op Twitter, Facebook, Linked In, Slideshare en andere kanalen op het internet. Ze hebben ook alledrie een blog: Elke Wambacq www.hronderweg.be

Elke Wambacq is diensthoofd planning en externe relaties bij het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek. Binnen de Vlaamse overheid is ze gekend als expert en trekker bij het bouwen van innovatieve arbeidsorganisaties. Elke richtte „De innovatieve bende” op om gelijkgezinde innovatieve zielen in verbinding te brengen.

Nancy De Vogelaere www.nancydevogelaere.com Joke Renneboog http://www.jokerenneboog.be/

10


Dino’s en dinobusters

De overheid van vandaag staat voor heel wat uitdagingen. De economische crisis stelt deze alleen maar scherper. Het huidige kluwen van versnipperde overheden zaait verwarring bij de burgers en doet de vraag rijzen naar de meerwaarde ervan. Bovendien blinkt de overheid niet uit in innovatieve en baanbrekende initiatieven, omdat het eigenbelang nog steeds boven de klant wordt gezet. Vastgeroeste ideeën belemmeren de vernieuwing waar de samenleving zo innig naar verlangt.

!

Wat bedoelen jullie precies met een dino? Lopen die echt rond in de overheid?

!

Wij gebruiken het woord dino als een metafoor voor het ‘onaangepaste’ en datgene wat niet mee is. Het onaangepaste kan betrekking hebben op zowel de houding van mensen als op sommige processen en structuren die het succes van de soort verhinderen. Dinogedrag is niet gebonden aan een leeftijd, maar eerder aan een mentaliteit.We zien zeker nog dino’s in de overheid en dat willen we benoemen en aanpakken.

! !

In het boek is ook sprake van „dinobusters”. Wat zijn dat voor wezens? Dinobusters zijn medewerkers die durven ingaan tegen de barrières die positieve verandering tegenhouden. Een dinobuster viseert de dinocultuur die de overheid tegenhoudt om slim te evolueren en wil de dinomentaliteit ombuigen. Een dinobuster denkt heel klantvriendelijk in plaats van klantgericht. Als je het verschil tussen klantvriendelijk en klantgericht moeilijk kunt onthouden, moet je maar denken aan de jager en het konijn. Een jager is best wel klantgericht, maar konijnvriendelijk kun je hem moeilijk noemen. Dinobusters willen de veranderingen in de omgeving aangrijpen als hefboom om zelf te evolueren en andere mensen te inspireren om dat ook te doen, om zo de evolutie van dat grotere geheel in beweging te houden. Ze dragen het imago van hun overheid hoog in het vaandel, ze gaan in tegen de barrières van verandering, ze scheppen er genoegen in om aan de slag te gaan, ze zoeken zelf uitdaging, ze draaien geen rondjes, hebben de moed om te veranderen, zijn een tikkeltje rebels. Ze worden door hun omgeving tegelijkertijd bewonderd en veracht.

!

Net als ondernemingen moet de overheid vandaag en morgen sneller ideeën oppikken. Ze moet open innoveren, doorheen al haar geledingen. Als je jezelf als organisatie continu moet heruitvinden, dan kun je dat niet met een beperkte groep van mensen, de bazen, top-down, die je vanuit de hiërarchie iets opleggen. Dat blijft een soort van gesloten innovatie.

11


"Als de visie van dit boek in de praktijk wordt omgezet, zal iedere Belg een beetje gelukkiger worden. Het gaat immers over iets waar iedereen van droomt: een goed werkende, vlot communicerende en moderne overheid. De passie en drive van de auteurs is fantastisch. Ik hoop dat elke medewerker binnen de overheid hun verhaal zal lezen, maar vooral zal gebruiken." Steven Van Belleghem

Bovendien beschikken weinig organisaties aan de top over een grote ziener, die in alles expert is en ook nog perfect alle bekommernissen en behoeften van de markt oppikt en vertaalt. Geen nood, dat hoeft niet. Wendbaarheid en weerbaarheid organiseer je bottom-up, door de mensen die de overheid bemannen daartoe autonomie te verlenen. In plaats van haar mensen te controleren moet de overheid haar interne klanten, haar mede- werkers, inspireren om wendbaar en weerbaar te zijn, ten behoeve van de eindklant, de burger of de organisatie in de samenleving. Belangrijk is dat medewerkers de ruimte krijgen om te denken en te doen. Hun rol wijzigt naargelang de situatie die zich aandient. Goede leidinggevenden dagen die enthousiastelingen daar bovendien op uit. Niet elke medewerker zal geïnteresseerd zijn om mee te denken en uit te vinden, of zal een waardevolle input aanbrengen. En dat hoeft ook niet op elk moment. In „Tot uw dienst” wordt aangegeven dat overheden meer moeten zeggen wat ze doen. Waarom is dat zo belangrijk? Ambtenaren moeten hun diensten meer verkopen zodanig dat tevreden klanten die dienst verder verkopen, als ambassadeurs.

Jullie omschrijven het droombeeld van de overheid als superheld. Is dat niet een beetje naïef? Moet het een utopie blijven dat mensen echt graag belastingen betalen? Hoe komt het dat de overheid er niet in slaagt zichtbaar te maken wat ze allemaal met het belastinggeld doet? Nu lijkt het voor de belastingbetaler alsof hij zijn zuurverdiende centjes aan een ‘zwart gat’ in de overheidsruimte moet afgeven, zonder ooit te weten wat ermee gebeurt. Waarom zou de overheid geen graag geziene sympathieke held kunnen zijn? Dan zou de overheid bestaan uit toegewijde individuen die tegenslagen over- winnen om de ideeën van burgers-klanten te realiseren waarmee ze innovatie en verandering mogelijk maken. Het is gemakkelijk om wat te lachen met iets waarop geen verweer komt. Er zijn veel te weinig ambassadeurs onder de ambtenaren die fier durven uit- komen voor de goede dingen die ze doen. Het woord ambtenaar lijkt wat besmeurd en mag in veel overheidscommunicatie zelfs niet meer gebruikt worden. We spreken liever over ‘personeelsleden van de overheid’, omdat we bang zijn voor de associatie. Vier woorden gebruiken i.p.v. één. Complex maken waar het eenvoudig kan. Snappen wie dat kan snappen.

Iedereen heeft de verdomde plicht om te communiceren over wat hij doet, moet op vragen reageren die hem via om het even welk mediakanaal bereiken. Passief ‘lurken’ kunnen ambtenaren zich niet langer veroorloven; het is niet interactief, niet open en niet authentiek. ‘Iedereen ambassadeur van een overheid’ wil ook zeggen dat iedereen mag communiceren over de diensten die een overheid aanbiedt. Bovendien moeten we klanten ook aanmoedigen om de positieve verhalen te vertellen. Dat vereist dat men hier echt attent voor is.

12


“C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante”

Le petit prince


Snap shots Ontdek pittige en prikkelende fragmenten uit „Tot uw dienst”. Glimlach bij de dinosituaties en raak geïnspireerd door nieuwe inzichten voor een klantvriendelijke overheid.

Durf bewandelde paden verlaten… Niet alles is evidenced based

Ambtenaren gevangen in een gouden kooi De gouden kooi van het statuut heeft een dubbel slot. Het statuut verleidt mensen om bij de overheid te blijven. Maar de gouden kooi verhindert ook dat je er gemakkelijk vogels uit kunt halen. En omgekeerd, dat je er nieuwe vogels kan instoppen

Evidence based’ te werk gaan, mag dus Laat niet door een ander gezegd worniet enkel steunen op wat er al bestaat. Dan sluit je per definitie alle innovatie uit – den wat je zelf al weet want als je meer van hetzelfde doet, krijg je Consultancy moet meer zijn dan het uit ook enkel... meer van datzelfde. handen geven van jouw horloge

om tegen betaling je te laten vertellen hoe laat het is. Consultants mogen geen excuus zijn om te laten zeggen wat je eigenlijk al weet.

Papieren tijger Wanneer je in sommige overheidsdiensten binnenkomt, ruik je dat ook, de geur afgescheiden door rijen en rijen dossierkasten. Vaak worden die dossiers nog amper geconsulteerd of gaat het om persoonlijke archieven, vergaarbakken van een bureauleven. Maar ze blijven er wel staan. Uit gewoonte. Veel documenten zijn online opvraagbaar en helemaal niet nodig op papier, maar toch blijft men ze printen en opslaan, uit gewoonte.

14


Vereenvoudiging van de administratie door BBB? Van een administratie met 34 grote bazen is men zo overgestapt naar een administratie met ongeveer 75 grote bazen. Een verdubbeling van het aantal topambtenaren dus. En dat heette dus een administratieve vereenvoudiging.

Een focus op geluk maakt gelukkig De overheid dient wel positieve trends te spotten, over gezondheid, vriend-

schap, gezin, vrijheid, onderwijs enz. en zou mensen moeten helpen om hier zelf over te reflecteren. Ze moet de burgers stimuleren om het geluk waar iedereen naar verlangt, zelf in handen te nemen. De overheid, waar jij aan het stuur staat, legt een focus op de dingen waar we dankbaar voor zijn.

In tijden van schaarste, moet een overheid durven kiezen: wat wel, wat niet.

Vandaag bedraagt het overheidsbeslag zo’n 54% van het BNP. Dat is het bedrag dat in de vorm van belastingen geïnd wordt en besteed wordt aan publieke goederen en het overheidsapparaat. Het is duidelijk dat het in stand houden van onze publieke goederen belangrijke kosten met zich mee brengt. Onze verlangens zijn gewoontes geworden, die we niet graag in vraag stellen. We vinden het zelfs niet meer evident dat we daar zelf voor moeten bijdragen. We willen het niet met minder doen, geen verworvenheden opgeven. En het gevoel is dat we er te veel voor moeten betalen.

! 15


Verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen Ooit komt de dag dat de overheid iedereen moet vertellen dat het geld op is, dat men niet alles mag verwachten als het echt met minder moet.

Shit always runs down… het begint allemaal aan de top… Leiders in een organisatie moeten zich verbonden voelen, moeten eerlijk zijn en empathisch. Leiderschap in balans dus met zowel eigenschappen die traditioneel met mannen en eigenschappen die traditioneel met vrouwen worden geassocieerd. Het is de kunst om situationeel afhankelijk je mannelijke en vrouwelijke kant te tonen. Nieuwe leidinggevenden moeten vooral geen psychopaten zijn, die charmant, manipulatief en intimiderend zijn. Weet je dat 20% van de topmanagers psychopathische neigingen heeft, volgens wetenschappelijk onderzoek van Manfred Kets de Vries?

!

De functiebeschrijving is géén excuus (SNIF) Het ontlopen van ondernemerschap onder het mom van SNIF (staat niet in mijn functiebeschrijving) zorgt ervoor dat de organisatie naar beneden gehaald wordt en blijft steken in oude gewoontes.

Intergenerationeel leidinggeven zal nodig zijn Nog nooit zullen zoveel verschillende generaties op de werkvloer samen gebracht zijn en gedwongen worden in teamverband met elkaar te werken.

Vastbenoemd als beloning Het wantrouwen is zo sterk ingebakken, dat een statutaire vacature in plaats van een wervingsinstrument een promotie-instrument is geworden. Het is vanuit het perspectief van de leidinggevende te begrijpen dat men liever ie- mand neemt die al een poosje contractueel is geweest alvorens te benoemen. Zo weet men ten minste welk vlees men in de kuip heeft.

! 16


“A change may be just around the corner�


Voorbij de navelstaarderij De overheid van vandaag moet dringend zijn blik naar buiten richten, in plaats van te blijven staren naar de eigen navel. Door buiten binnen te brengen, krijg je een mind switch en focus je automatisch op de zaken die écht tellen en voor jouw klanten van belang zijn. Aja, want zij kijken mee over je schouders.

! !

Klanten hebben er niets aan te weten of een dossier in afdeling A of B behandeld wordt. Eigenlijk moet hij daar zelfs niet van wakker liggen. Een klant moet gewoon een antwoord krijgen of info, of beiden, langs het kanaal dat hij verkiest én gebruikt. De tijd van het eenrichtingsverkeer is voorbij – een zichzelf respecterende overheid richt zijn blik daarom naar buiten. En laat buiten mee binnen kijken. Dinobusters beseffen immers héél goed dat je een nieuwe overheid niet maakt vanuit een idee fixe in een ivoren toren, maar samen… over de hokjes van de verschillende afdelingen, agentschappen, departementen, niveaus, overheidsdiensten, … heen. De scheiding tussen politiek en ambtenarij: fictie of realiteit? Als we naar de Vlaamse overheid kijken, dan blijkt het topmanagement nog steeds grotendeels politiek benoemd. Enig speurwerk (en dus geen nattevingerwerk!) levert het volgende kleurenplaatje op bij het huidige topmanagement in de Vlaamse overheid.

! ! !

18


“Tijdens de selectieprocedure van de topfunctie voor de NMBS werd plots Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid) als wit konijn uit de hoed getoverd. De man paste om persoonlijke redenen, maar in sneltempo kwam een ander konijn op de proppen, Jo Cornu, om de functie uit te oefenen. Geen selectieprocedure, wel 300 000 € als vergoeding voor een selectiekantoor.”

!

Het blokje ‘onbekend’ vertegenwoordigt de groep topmanagers waarvan niet expliciet bekend is of ze gelieerd zijn aan een politieke partij. Op 70% van de topambtenaren zou een politieke kleur geplakt kunnen worden. Bij de Vlaamse overheid worden alle kandidaten eerst grondig gescreend via een selectieprocedure met assessment. Enkel op het einde van de rit maakt de regering een keuze uit de kandidaten zoals die worden voorgedragen door Jobpunt. Als competentie bewezen is en geschiktheid geen issue meer is, dan wegen persoonlijke of politieke voorkeuren meer door natuurlijk. Je mag er dus van uitgaan dat de persoonskeuze bij de invulling van topfuncties binnen de overheid nog steeds gebeurt op basis van politieke merites en politieke onderhandelingen en niet alleen op basis van competenties. De meeste van deze topambtenaren zijn afkomstig van kabinetten waar ze gedurende een periode trouw werk hebben geleverd binnen een politieke context. Ze stromen te weinig door vanuit het middenmanagement zonder tussenstop in een kabinet en zijn niet gevormd om te leiden, maar wel om te overleven in het politieke spel en hun expertise in te zetten voor het binnenhalen van hun politieke gelijk. Voor een topambtenaar is het daarom ook niet zo evident om naar een kabinet met een andere kleur of bevoegdheid te stappen om daar thema’s te bespreken die elkeen aanbelangen.

!


20


Achter de schermen The making of…

„Tot uw dienst” werd gemaakt aan de keukentafel, in de IKEA of gewoon tijdens een onbewaakt moment op vakantie. Joke, Nancy en Elke werkten er een jaar aan. Bloed, zweet, tranen en momenten van slappe lach. Momenten van schrik ook, toen de vraag kwam of ze niet het statuut van klokkenluider moesten hebben. Momenten van balans zoeken tussen werk en privé. Momenten van trots en verbazing over zichzelf. Momenten van elkaar zot verklaren dat ze zoveel investeerden en opluchting dat ze het toch maar gedaan hebben. 21


De mascottes De mascottes werd snel gekocht voor de presentatie van een teaser van het boek. Het boek was helemaal nog niet klaar, maar de dingo’s waren er al.

22Sociale media De dinobusters kan je vinden en volgen op diverse sociale media. Op de website www.dinobusters.be wordt nieuws over het project gedeeld en ontdek je ook waar de auteurs lezingen en workshops geven. Op Twitter is het boek en de beweging te volgen via @din0busters . De Tweets gaan over stellingen uit het boek of spotten dinosituaties en dinobusteracties.

Op Facebook is er ook een fanpagina waar nieuws en evenementen worden gedeeld. De Facebookpagina is te bezoeken via https://www.facebook.com/ dinobusters .

Nancy: http://www.slideshare.net/NancyDeVogelaere

De auteurs posten ook hun lezingen en presentaties via Slideshare:

Elke: http://www.linkedin.com/in/elkewambacq

Elke: http://www.slideshare.net/ElkeWambacq1

Joke: http://www.linkedin.com/in/jokerenneboog

Joke: http://www.slideshare.net/JokeRenneboog

Nancy: http://www.linkedin.com/in/nancydevogelaere

Via Linked In zijn de profielen van de auteurs ook terug te vinden:

24


De 10 wetten van de dinobusters Er waren 48 wetten van de macht. Er zijn 10 wetten voor dinobusters. Minder wetten dan de macht, omdat het niet altijd moeilijk moet in een overheid… 01 Ik ben er fier op ambtenaar te zijn en breng positief nieuws naar buiten. 02 Ik heb het lef zelf te doen en te denken, om te zien en te zeggen. 03 Overal waar mogelijk zal ik mededinobusters, optimaal ondersteunen 
 en durven verdedigen. 04 Ik werk continu aan mijn eigen inzetbaarheid door altijd open te staan 
 voor intuïtie, nieuwe (leer)ervaringen en ideeën.

„Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

!

John F. Kennedy

!

05 Ik zal altijd en overal een authentieke ambassadeur zijn voor mijn over- 
 heid. 06 Ik doe mijn uiterste best om de publieke dienstverlening zo goed mo- 
 gelijk te leren kennen. 07 Ik praat met mijn klanten, in plaats van over mijn klanten. 08 Ik beloof beslissingslijnen en procedures zo kort mogelijk te houden en 
 ze, waar nodig, in vraag te stellen. 09 Ik zoek diversiteit op en (h)erken talent van alle rang of stand. 10 Ik durf buiten de huidige structuren te doenken en te ziegen en heb 
 geen schrik van innovatie en verandering.

25


De beweging van de dinobusters Dit boek vormt geen eindpunt. Het heeft de ambitie om een beweging in gang te zetten. Dat wij dit boek met drie neerschreven, komt voor een stukje voort uit een toevalligheid, met elkaar klikkende persoonlijkheden, de juiste personen op het juiste moment tegenkomen, een groot netwerk, een mand vol enthousiasme, en veel doorzettingsvermogen aan de keukentafel, ‘s avonds laat en in het weekend. Wij zijn maar drie dinobusters. We zijn niet ‘de’ dino- busters. Iedereen die dat wil, kan een dinobuster zijn. Dinobusters zijn met veel meer dan drie enthousiastelingen die er een boek over schrijven.

We willen met dit boek de eerste zet geven aan een ruimere beweging. Want we geloven enorm in een nieuw soort overheid. En ongetwijfeld zullen er na ons nog andere bewegingen komen, die nog andere ideeën op gang brengen. Wat goed is. Want stilstaan is achteruitgaan. Een overheid die zichzelf respecteert, durft ook zichzelf, zijn structuren, taken... in twijfel trekken – zonder dat het bedreigend hoeft te zijn. Ongetwijfeld zullen er na ons ook nog andere bewegingen op gang komen, met eigen ideeën. Andere mensen die mekaar online en offline ontmoeten, elkaar motiveren en de zaken mee in beweging willen zetten. En dat is goed.

Om juist te denken moet je juist kunnen doen, en om juist te doen, moet je juist kunnen denken. Om juist te kunnen zeggen, moet je juist durven zien. Om juist te zien, moet je luisteren naar wat juist gezegd wordt. De samenleving vraagt om doenkers en ziegers: we moeten denken en doen, en zien en zeggen in één beweging, zodat problemen daadkrachtig aangepakt kunnen worden. Hoe meer doenkers en ziegers, hoe beter. Stilstaan is achteruitgaan. Leven is bewegen. Een overheid die zichzelf respecteert, durft zichzelf, haar structuren, haar taken in vraag stellen en heruitvinden als dat de klant helpt. Durven evolueren is niet bedreigend, integendeel. De kanttekeningen en de ideeën in dit boek, dienen deze evolutie. Als dit op- gevat wordt als kritiek op wat is, dan is deze kritiek positief bedoeld, ter ver- betering van wat is. We geloven enorm in een nieuw soort overheid en dragen ze een héél groot hart toe. We willen op termijn een overheid die de tand des tijds kan doorstaan. Om- dat ze het waard is om er te zijn. Omdat ze de dienstverlening biedt op maat van de klant en rekening houdt met het algemeen belang. Een overheid die over de muurtjes kijkt in plaats van muurtjes bouwt. Een overheid die naar de klant luistert in plaats van over haar klanten spreekt. Een overheid die we samen willen maken.

!

Let’s get started... TOGETHER!
 Een nieuw soort overheid maak je immers samen.

!

26


Sneak preview van de inhoudstafel

27


Fons Leroy en Frank Van Massenhove

Karel Van Eetvelt

Marc Buelens

Bruno Rouffaer

Elke Jeurissen en Cato Leonard

Frederik Anseel


Onze gesprekspartners We spraken met talloze auteurs, topambtenaren en politici om „Tot uw dienst” te stofferen.

Martine Tempels

Steven Van Belleghem

Sara Jane Deputter

Jef Staes

Steven De Smedt

Aart Bontekoning - Nederlands generatie-expert, Bart Weekers, Vlaamse ombudsman, Bruno Rouffaer, auteur van No Way. Big BadBoss Era is Over, Cato Leonard en Elke Jeurissen (Auteurs van Vreemdgaan voor Managers), Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB en “informele peter van het boek”, Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Toerisme, Inburgering en Vlaamse Rand, Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, Jef Staes, auteur van Mijn manager is een held, Ik was een schaap en Mijn organisatie is een oerwoud., Jo De Ro, Vlaams parlementslid, Karel Van Eetvelt, voorzitter Unizo, Leidend ambtenaren in de Vlaamse overheid: Martin Ruebens (dar), Luc Lathouwers (bZ), Luc Jansegers (aOc, aHOVOS), Guy Janssens (aGOdI), Katrien Verhegge (Kind en Gezin), Inge Kinnaer (Kind en Gezin), Fons Leroy (Vdab), Frans Cornelis (aGO), Raymonda Verdyck (Gemeenschapsonderwijs GO!), Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen)…,Martine Tempels (Telenet & Coder Dojo), Philippe Vermeulen en Stijn Vermeiren (Adviseurs FOd p&O), Prof. Dr. Annie Hondeghem en Prof. Dr. Geert Boeckaert (Instituut voor de overheid KU Leuven), Prof. Dr. Frederik Anseel (UGent), Prof. Dr. Marc Buelens, Angie Van Steerteghem, Katleen De Stobbeleir (Vlerick Management School), Prof. Dr. Jesse Segers en Koen Marichal (Antwerp Management School) Steven Van Belleghem (Auteur en Professor Vlerick Management School) Steven De Smedt (Politiecommissaris Politie Gent), Sara Jane Deputter, Conversation Manager FOD Economie,
 Tom Somers (Raadgever Bestuurszaken – Ambtenarenzaken, Kabinet van minister Bourgeois),… 29


“La vraie decadence, c’est de ne pas dire ce qu’on pense.”

Daan


„Als de visie van dit boek in de praktijk wordt omgezet, zal iedere Belg een beetje gelukkiger worden. Het gaat immers over iets waar iedereen van droomt: een goed werkende, vlot communicerende en moderne overheid. De passie en drive van de auteurs is fantastisch. Ik hoop dat elke medewerker binnen de overheid hun verhaal zal lezen, maar vooral zal gebruiken.� Steven Van Belleghem

! Vanaf 4 februari 2014 te verkrijgen in de boekhandel.

Met dank aan de sponsors van de boeklancering:

31


Advertisement

32