Page 1

NAMYSŁOWIANIN BE ZPŁ ATNA GA ZE TA LOK ALNA

Namysłów • Domaszowice • Pokój • Świerczów • Wilków • I inne miejscowości Nr 2 (1) • ISSN 2082-1689 • Piątek • 1 Październik 2010 • redakcja@namyslowianin.pl

Powiat straci miliony? Wojewoda unieważnił decyzję starosty o przebudowie drogi Głuszyna - Brzezinka. Efekty mogą być dramatyczne dla powiatu: konieczność zwrotu półtora miliona złotych unijnej dotacji i zablokowanie dostępu do unijnych pieniędzy na lata. Czy decyzja Ryszarda Wilczyńskiego to obrona standardów czy może polityczna nagonka na jego konkurenta - Michała Ilnickiego? więcej na stronie 4

Namysłów

wyspą bogactwa

Powiat namysłowski znalazł się na 25 miejscu listy najzamożniejszych powiatów w Polsce publikowanej każdego roku przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Ranking nie obejmuje bynajmniej dochodów mieszkańców, ale dochody budżetu samorządowego. Nasz powiat wykonał w publikowanym corocznie rankingu olbrzymi skok. W 2004 roku zajmował odległe 165 miejsce. Rok później był 129, ale w roku 2007 już 37! Według tegorocznych wyników dochody powiatu z podatków, dotacji, dofinansowań (także z UE) wynoszą 1061 złotych na głowę mieszkańca. Wyniki rankingu bardzo cieszą powiatowych samorządowców, co nie dziwi zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych. „Może te wyniki przekonają tych, którzy twierdzą, że w naszym powiecie nic się nie dzieje i nie rozwija” – mówi wicestarosta Sławomir Hinborch. DK


2

Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

Wójt mówi: „dziękuję”

Popularny wśród mieszkańców gminy Wilków wójt Zygmunt Szulakowski niespodziewanie zapowiedział, że po dwóch kadencjach na stanowisku nie będzie się już więcej starał o ten urząd. To duże zaskoczenie, bo dotychczasowy włodarz gminy uchodził za murowanego faworyta wyborów samorządowych wyznaczonych na 21 listopada. Skąd taka decyzja?

Po zakończeniu politycznej kariery Aleksander Szulakowski chce się poświęcić rodzinie

Warto

oddać krew

W każdy ostatni piątek miesiąca w Namysłowie można oddać krew. Przysłany z Opola tzw. krwiobus - ambulans przystosowany do pobierania najcenniejszego z leków - od 9.00 do 12.00 koło budynku Starostwa Powiatowego.

„Chciałbym się poświęcić rodzinie” – zdradza Z. Szulakowski – „Dobrze czuję jako gospodarz gminy Wilków, ale chciałbym mieć czas dla bliskich. A moja obecna praca jest bardzo zajmująca”. Po zakończeniu kadencji Szulakowski przejdzie na emeryturę, do której nabył już prawo. Po wycofaniu się z wyścigu do fotela wójta dotychczasowego faworyta rysuje się pytanie, kto zostanie nowym włodarzem gminy. O stanowisko zmierzy się prawdopodobnie czterech

kandydatów. Zygmunt Szulakowski zapowiada, że poprze w wyborach swojego współpracownika Kazimierza Olchawę, który obecnie jest kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w wilkowskim Urzędzie Gminy. „Pan Olchawa jest dobrze przygotowany do tej roli, ma duże doświadczenie choćby w przygotowaniu wniosków unijnych, z których żaden nie został odrzucony” – zachwala swojego faworyta dotychczasowy włodarz Wilkowa

– „Warto pamiętać, że jeśli na to stanowisko przyjdzie osoba spoza urzędu będzie musiała długo uczyć się funkcjonowania administracji”. Sam Zygmunt Szulakowski jest zadowolony z bilansu swoich rządów. „Mamy niskie zadłużenie, trwa kanalizacja gminy, mam dobry kontakt z sołtysami i Radą” – mówi –„Ludzie dziwią się, że nie będę startował, ale raz podjętej decyzji się nie zmienia”.

Aby oddać swoją krew nie potrzeba wielkiego wysiłku. Przychodzący dawcy najpierw wpisują się na listę, gdzie podają swoje dane i grupę krwi. Jeśli jakaś grupa krwi jest wyjątkowo potrzebna, to mogą otrzymać telefon z prośbą o oddanie dodatkowej ilości. Później wypełnia się ankiety krwiodawców i rejestruje u dziewczyn z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - opowiada Katarzyna Orgasińska z Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi

w Namysłowie - Oczywiście lekarz bada potencjalnego dawcę i jeśli osoba jest dopuszczona do oddania krwi to udaje się do ambulansu, gdzie odbywa się pobieranie. Każdy oddaje jednorazowo pół litra krwi – 450 mililitrów trafia , zaś 50 do badań pod kątem chorób zakaźnych. Każdej osobie, która oddaje krew przysługuje pełnopłatny dzień wolny w pracy, a także dziewięć czekolad dla zregenerowania sił - przypomina K. Orgasińska - czasami

są jeszcze dodatkowe prezenty, na przykład koszulki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa . W czasie zbiórki pod koniec sierpnia 14 osób oddało ponad 6 litrów krwi.

DK

Terminy najbliższych zbiórek krwi: - 29.10.2010 r. - 26.11.2010 r. - 30.12.2010 r. DK, fot: K. Orgasińska

Masz talent?

Zostań kabareciarzem! Kto marzy o karierze scenicznej powinien rozważyć propozycję nowopowstającej Namysłowskiej Formacji Kabaretowej. Już w sobotę 2 października odbędzie się przesłuchanie, które pozwoli wyłonić osoby, które dołączą do tej grupy. Wszy-

scy chętni powinni się stawić się o 14.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury. Kandydaci proszeni są o przygotowanie skeczu, monologu, humorystycznej opowiastki, która przekona Szanowną Komisję o kabaretowych walorach kandydata.

Oto widok jaki można było zaobserwować w jeden z wrześniowych poranków na przejeździe kolejowym w Gręboszowie. Niewątpliwie kierowca, który doprowadził szlaban do takiego stanu musiał się bardzo śpieszyć. Prawdopodobnie na tamten świat.

Wydawca: WYDAWNICTWO JO-EL Adres redakcji: ul. Łączańska 11/40, 46-100 Namysłów Kontakt w sprawach redakcyjnych i reklamy: e-mail: redakcja@namyslowianin.pl tel: 889 621 498 GG: 23550030 Redaktor naczelny: Dawid Kołda Promocja i reklama: Joanna Kołda Współpraca: Dorota Szymczyk-Bęben, Rafał Porada Felieton: Jarosław Babicki Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. - drukania w Tarnobrzegu. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

Do numeru pierwszego wkradło się kilka niedopatrzeń: - autorem artykułu „Remont Reymonta zakończy się przed terminem?” jest Sławomir Stramski - również Sławomir Stramski jest autorem zdjęcia „Kościół Świętych Piotra i Pawła, czyli widok z wieży na stronę zachodnią” ze strony ósmej - autorem zdjęcia Bronisława Komorowskiego zamieszczonego na stronie drugiej jest Krzysztof Białoskórski - fotoradar na drodze Namysłów-Brzeg stoi oczywiście w Smarchowicach Nowych, a nie Małych jak podaliśmy Za wszystkie błędy przepraszamy. Pierwsze koty za płoty, teraz na pewno będzie lepiej.

Za darmo opublikujemy zaproszenia na wszystkie wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, religijne. Informacje prosimy przekazywać poprzez: e-mail: redakcja@namyslowianin.pl lub GG: 23550030 Zapraszamy do współpracy!


Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

3

Nieletni grafficiarze

Dwóch młodych grafficiarzy zatrzymał patrol policji. Umieszczali swoje rysunki na elewacjach garaży i murów szkolnych przy ul. Reymonta. Sprawcy w wieku 10 i 11 lat odpowiedzą teraz przed Sądem Rodzinnym. W niedzielę 19 września przed południem z polecenia Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie patrol policji udał się w rejon ulicy Reymonta, gdzie według zgłoszenia grafficiarze pokrywali malunkami elewacje garaży i murów szkolnych. Po przyjeździe na miejsce policjanci złapali dwóch chłopców. Domorośli artyści, mieszkańcy powiatu Namysłowskiego mieli 11 i 10 lat. Nieletni sprawcy zostali zatrzymani gdy właśnie „ozdabiali” swoją twórczością ścianę garażu. Na widok policji rzucili się do ucieczki, jednak nie na wiele im się to zdało. Policjanci przy grafficiarzach z podstawówki odnaleźli jeszcze 6 farb w sprayu. Za dewastacje odpowiedzą teraz przed Sądem Rodzinnym w Kluczborku. KPP/ red.


4

Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

W Wilkowie bezpieczniej Mieszkańcy gminy Wilków mogą spać spokojniej. To skutek porozumienia zawartego 1 września przez Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie nadkom. Wojciech Augustynka i Wójta Gminy Wilków Zygmunta Szulakowskiego. Za 5000 złotych przekazanych przez gminę policja skieruje na jej teren dodatkowe patrole. W skrócie wygląda to tak: poza zwyczajnymi patrolami na terenie gminy pojawią się dodatkowi policjanci pracujący w nadgodzinach. Za nadgodziny te zapłaci gmina. Dodatkowe patrole będą kontrolować miejsc najbardziej zagrożone wykroczeniami i przestępstwami.

„W Wilkowie szczególny nacisk będzie położony na kontrolowanie kierowców łamiących przepisy, bowiem zasadniczo nasza gmina należy do bezpiecznych”– mówi wójt Szulakowski. To już kolejna tego typu akcja, z którą wyszli nasi samorządowcy. Do tej pory gminy

oraz powiat przeznaczyły łącznie 40000 zł na dodatkowe służby. W 2010 roku podobne co gmina Wilków porozumienia podpisały gmina Namysłów, powiat Namysłów, gmina Pokój oraz gmina Domaszowice. DK/KPP

Dwa podpisy - wójta i komendanta - sprawiły, że mieszkańcy Wilkowa mogą czuć się bezpieczniej.

Powiat straci miliony?

Wojewoda Ryszard Wilczyński unieważnił decyzję starosty namysłowskiego o przebudowie drogi Głuszyna - Brzezinka. Jeśli decyzja zostanie utrzymania powiat może być zmuszony do zwrotu wielkiej unijnej dotacji, którą dostał na tą inwestycję. Straci też możliwość ubiegania się o kolejne dofinansowania z UE. Zdaniem wojewody odpowiedzialnym za nieprawidłowości i w konsekwencji utratę przez samorząd wielkich sum pieniędzy jest starosta Michał Ilnicki. „To nagonka polityczna” - broni się gospodarz powiatu. Zarzuty wojewody są poważne. Jego zdaniem droga została wyremontowana niezgodnie z projektem – zamiast przebudowy doszło do rozbudowy. W kilku miejscach droga przebiega niezgodnie z planem, a na kilkunastu metrach ma biec nowym śladem po gruncie należącym do syna Michała Ilnickiego. Dzięki temu rodzina starosty miała za państwowe pieniądze polepszyć sobie wyjazd z posesji. Na tej podstawie wojewoda uchylił decyzję o przebudowie, a za skutki sytuacji obarczył starostę Michała Ilnickiego, bo to jego podpis, jak argumentuje

wojewoda, widnieje pod protokołem odbioru inwestycji. Efekty takiej decyzji mogą być dla powiatu dramatyczne. Samorząd może być zmuszony do oddania dotacji na drogę wynoszącej półtora miliona złotych. Może też stracić prawo do pobierania dofinansowań ze środków unijnych na okres trzech lat – akurat wtedy, gdy Polska ma do dyspozycji duże środki, które mogą zniknąć po 2013 roku. „Za tym stoją ludzie, którym nie chce już się już jeździć do pracy w Opolu i chcą tu w Namysłowie dojść do władzy” – denerwuje się starosta

– „Idą wybory więc urządzono polowanie na mnie.” Ilnicki twierdzi, że wojewoda opierał się jedynie na mapach, a nie wysłał w teren geodetów, którzy wyznaczyliby rzeczywiste granice działek. „Mój syn wynajął geodetów, którzy zmierzyli dokładnie granice działek” – mówi starosta – „ To byli specjaliści spoza powiatu, aby nikt nie zarzucił im stronniczości. Wyniki pomiaru mówią jasno, że droga nie została zbudowana na terenie należącym do mojej rodziny”. Powiat odwołał się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, któ-

ra jednak podzieliła zdanie wojewody Wilczyńskiego. Samorząd starał się też o uchylenie decyzji wojewody w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, jednak wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych – Michał Ilnicki złożył pod nim podpis nie jako starosta, ale jako przewodniczący zarządu powiatu, co było wystarczające do odrzucenia odwołania. Michał Ilnicki dalszą walkę w tym wystąpienie do sądu. Krytykuje przy tym wojewodę za doprowadzenie do sytuacji, w której, jak twierdzi, starostwo będzie musiało wydawać pie-

niądze na procesy sądowe, zamiast na potrzeby mieszkańców. Sporną drogę kontrolowała też pod koniec września komisja przysłana przez Marszałka Województwa, ale wnioski z jej prac nie są jeszcze znane. Sprawa niewątpliwie będzie trwała dalej, gdyż jak się dowiedział portal namysłowianie.pl służby starosty sprawdzają czy płot przy domu Ryszarda Wilczyńskiego w Nowym Folwarku nie został postawiony w pasie drogi powiatowej. Do sprawy z pewnością jeszcze wrócimy. Dawid Kołda

Amator na gołębie Nawet 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Namysłowa, który kradł… gołębie pocztowe. Okazało się, że nie tylko ptaki padały łupem sprawcy. Złoczyńca przez dwa lata grasował po powiecie i kradł elementy maszyn rolniczych. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy w Namysłowie od dłuższego czasu mieli na oku jednego z mieszkańców powiatu namysłowskiego. Wg ich ustaleń 38 latek kradł elementy maszyn rolniczych i składował je na swojej posesji. Sprawca miał także „kolekcjonować” gołębie , które stanowiły własność koła hodowców ze Śląska. 24 sierpnia po południu policjanci w towarzystwie członka zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych weszli na posesję mężczyzny. Poszukiwania okazały się owocne. Stróże prawa znaleźli 59 sztuk gołębi, które posiadały oznaczenia chipowe, niektóre z usuniętymi numerami właścicieli. W trakcie dalszego przeszukania funkcjonariusze odnaleźli też wiele części do maszyn rolniczych ukradzionych na terenie naszego powiatu w okresie ostatnich dwóch lat. Mężczyzna został zatrzymany 38 latka, teraz grozi mu 5 lat odsiadki.


Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

Mammografia w Pokoju

5

Już 6 października koło Ośrodka Kultury w Pokoju zaparkuje mammobus. Wszystkie kobiety od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z mammografii będą mogły poddać się bezpłatnemu badaniu finansowanemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Mammobus

Rejestrować można się codziennie, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonów: 58 666 24 44 i 801 080 007, a także w internecie pod adresem: www.fado.pl. Panie nie spełniające wspomnianych warunków mogą poddać się

Podwójny rozbój Myśleli, że łatwo się wzbogacą, ale trafili w ręce sprawiedliwości. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zatrzymali trzech sprawców podwójnego rozboju, do jakiego doszło na terenie naszego miasta. Dzięki szybkiej interwencji odzyskano skradzione przedmioty. Amatorzy cudzej własności mogą teraz spędzić za kratkami nawet 12 lat. 29 sierpnia wieczorem Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie dostał telefoniczne zgłoszenie o napadzie przy ulicy Mariańskiej. Z relacji dzwoniącego wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała go i pobiła. Kiedy policjanci przyjechali pod wskazany adres zastali na miejscu 15-latka, który opowiedział iż sprawcy nagle podeszli do niego bijąc go i kopiąc. Próbowali zabrać mu pieniądze i te-

Co Cię w naszym mieście i powiecie cieszy? Co Cię w naszym mieście i powiecie denerwuje? Podziel się tym z innymi czytelnikami! Już od następnego numeru nowa rubryka – „To mnie cieszy, to mnie wkurza”. Czekamy na wasze listy, maile, telefony! „Namysłowianin” ul. Łączańska 11/40 46-100 Namysłów email: redakcja@namyslowianin.pl GG: 23550030 tel: 669-922-681

lefon komórkowy. Na szczęście ofierze udało się wyrwać napastnikom i uciec. Dzięki szybkiej reakcji policji zatrzymano trzech podejrzanych. Niedługo potem do Komendy zgłosił się kolejny pokrzywdzony, który poinformował, że również został napadnięty przez trzech młodych mężczyzn. Agresorzy zagrozili mu pobiciem i wymusili oddanie pieniędzy i telefonu komórkowego. Szybko okazało się, że byli to ci sami napast-

nicy, którzy już zostali zatrzymani w związku z poprzednią interwencją. Dowodem okazał się znaleziony przy nich skradziony wcześniej telefon komórkowy. Podejrzani Piotr B. oraz Wojciech K. trafili do aresztu, natomiast nieletni Jarosław Sz. został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka. Za tego typu przestępstwa grozi im nawet lat 12 więzienia. DK/KPP

badaniu za opłatą. Na każdą osobę, która podda się badaniu czeka upominek. Organizatorzy proszą wszystkie pacjentki o przyniesienie dowodu osobistego oraz wyników ewentualnych poprzednich mammografii. DK


6

Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

ŚWIĘTO PLONÓW

DOŻYNKI GMINNE 2010 W BUKOWIU „Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodnym”.

[św. Brat Albert]

Nieodłączny element dożynek - baba wykonana z bali słomy.

Dnia 4 września 2010r. oczy całej gminy skierowane były w stronę boiska gminnego Bukowiu. Wszystko za sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku odbyły się w tej miejscowości. Jak co roku, Dożynki rozpoczęła msza polowa, którą koncelebrował ks. Andrzej Stefanów – proboszcz parafii p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu. W swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. Podkreślił, iż należy zawsze pamiętać, że bez tej ciężkiej pracy rolnika nie byłoby w supermarkecie chleba. Każdy, aby żyć, musi korzystać z owoców pracy rolnika. Po mszy odbyło się przekazanie

przez starostów dożynkowych na ręce wójta dożynkowego chleba, który następnie został sprawiedliwie podzielony, wśród uczestników uroczystości. Po części oficjalnej przyszedł czas na obtańczenie i ośpiewanie wieńców dożynkowych. Wystąpił zespół „Wilkowianki”. Część artystyczną prowadzili nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu. W programie wzięły udział dzieci z miejscowej szkoły. Nie mogło zabraknąć stoisk z kunsztem artystycznym, domowymi wyrobami oraz prezentacją trofeów myśliwskich Koła Łowieckiego „Łoś” z Namysłowa. Był haft gobelinowy i malarstwo. Stoiska cieszyły się dużą popularnością.

Była loteria fantowa, konkursy dla dzieci i dorosłych, piwo, ognisko, kiełbaski na gorąco… Nieodzownym elementem programu dożynkowego jest darmowa grochówka. Nie mogło również zabraknąć okolicznościowych przemówień, oświadczeń, obietnic etc. Dożynki to niebywała okazja, aby zabłysnąć przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami okolicznych wsi. Dożynkowe zakończyła zabawa, która trwała do północy i na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników. Przynajmniej do następnych dożynek, które odbędą się już za rok. Dorota Szymczyk- Bęben

J&B Festiwal, czyli Namysłowski w Namysłowie Po raz pierwszy odbędzie się w Namysłowie J&B Festiwal. Zorganizowany przez Namysłowskie Stowarzyszenie Jazz&Blues wspólnie z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury, impreza promująca muzykę jazzową z interesującym programem dla dzieci. To już druga impreza, stworzona w oparciu o współpracę Stowarzyszenia Jazz&Blues i Ośrodka Kultury. Tym razem jednak podzielono wydarzenia na trzy dni. Pierwsze koncerty odbędą się już 8 października. Największe wydarzenie, to oczywiście koncert kwintetu Zbigniewa Namysłowskiego, który będzie zarazem koncertem otwierającym Festiwal. Występ tego znanego saksofonisty jazzowego, to prawdziwa gratka dla fanów jazzu nowoczesnego, gdzie nie brakuje miejsca

na eksperymenty. Zbigniew Namysłowski Quintet, to prócz saksofonu również piano, gitara basowa, perkusja, puzon… i dużo jazzu połączonego z folklorem, rockiem, a także muzyką bałkańską i latynoską. Przed gwiazdą wieczoru, na scenie zobaczymy zespół Saxesfull. Bardzo ciekawy saksofonowy kwartet wzbogacony o perkusistę. Dwa dni po tych wydarzeniach przyjdzie nam przenieść się do nieco mniejszej sali. A konkretnie „Pod Anioły”, gdzie 10 paździer-

nika o godzinie 16 będziemy mogli być świadkami występu zespołu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Namysłowie – Big Band. Zostając „Pod Aniołami” dochodzimy, do oczekiwanego zapewne z niecierpliwością, przez niejednego fana bluesa, kolejnego koncertu. Czeskiego duetu Retro Blues z Hlučina (będącego zarazem miastem partnerskim Namysłowa). Ciekawym elementem instrumentarium tych dwojga bluesmanów jest gitara rezofoniczna. Obecnie niezbyt czę-

sto stosowana, o ciekawym brzmieniu i charakterystycznym wyglądzie. Na to wydarzenie będziemy jednak musieli poczekać do godziny 21, dnia 22 października. Wspomniany wcześniej program dla dzieci, to przygotowany przez, świetnie już znanego w Namysłowie Tadeusza Nestorowicza. Jego program „Dziadek Bach” to skierowany dla przedszkolaków program, który przybliża najmłodszym gatunki, instrumenty muzyczne, kompozytorów i wszystko co z muzyką związane.

Bilety dostępne w Restauracji - Pubie Pod Aniołami, oraz w Namysłowskim Ośrodku Kultury: Zbigniew Namysłowski Quintet - 20 zł (NOK) Retro Blues - 5/10 zł („Pod Aniołami”) Rezerwacja biletów: arek@jazzandblues.pl lub tel. 512 530 606 Rafał Porada

„Kalibabka” w Namysłowie 23 września policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zatrzymali 43 latka. Sprawca umieszczał swoje anonse w rubrykach towarzyskich, a następnie okradał panie zainteresowane jego ofertą matrymonialną. Teraz siedzi w areszcie, a za kradzieże i oszustwa może spędzić w więzieniu 8 długich lat wyłącznie w męskim towarzystwie. W sierpniu do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zgłosiła się mieszkanka naszego miasta i poinformowała, że jej niedoszły mąż okradł ją. Jak się okazało mężczyzna, którego poznała poprzez anons w rubryce matrymonialnej, pod jej nieobecność ukradł z jej mieszkania cenne przedmioty i pieniądze, a następnie zniknął. Oszust wzbogacił dzięki temu się o ponad 7000 złotych. 23 września w wyniku pracy operacyjnej policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali podejrzewanego mężczyznę w Kluczborku. 43 latek czekał właśnie na kolejną ofiarę z kwiatami w ręku. Jakież było jego zaskoczenie, gdy zamiast oczekiwanej kobiety stanęli przed

nim stróże prawa. Sprawca został zatrzymany, a potem trafił na 3 miesiące do aresztu, gdzie oczekuje na swoje dalsze losy. Mundurowi w trakcie śledztwa dowiedzieli się, że 43 latek w ten sposób oszukiwał swoje „niedoszłe małżonki” na terenie całego kraju. Za takie przestępstwa był już poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd w Gryfinie w Zachodniopomorskim. Jakby tego było mało po Polsce jeździł kradzionym Fordem Mondeo, który przy okazji został odzyskany i trafi do prawowitego właściciela. „Kochaś” przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za kradzieże i oszustwa grozi mu teraz 8 lat odsiadki bez zawieszenia.


Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

MOJE MALEŃSTWO STAŁO SIĘ NIEZALEŻNYM MAŁYM CZŁOWIEKIEM „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami.” [prof. B. Rocławski]

Strach, niepokój, lęk, tak można określić atmosferę jaka tworzy się kiedy dziecko rozpoczyna swoją przedszkolną karierę. Od tej pory nie będzie już tak jak dawniej. Czas na zmiany. Pierwszy miesiąc w przedszkolu z pewnością nie będzie należeć do łatwych. Z czasem przy wsparciu rodziców, maluszek zacznie odzyskiwać pewność siebie, a przedszkole przestanie być już złem koniecznym. Przedszkole to ważny etap w rozwoju dziecka. Jego rola nie sprowadza się tylko do zabawy. Dzieci w

przedszkolu uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, nabierają wiary w siebie. Im wcześniej maluch spotka się z rówieśnikami, pobawi w grupie, tym większe ma później szanse na sukces w szkole. Wszystko jest trudne nim stanie się proste. Każda ważna zmiana w życiu jest źródłem stresu. Do tej pory obecność mamy zapewniała dziecku poczucie bezpieczeństwa. Teraz zostaje samo. Rozłąka z mamą, przebywanie w dużej grupie, konieczność podporządkowania się innym niż w domu rygorom, to bardzo trudne doświadczenie dla małego dziecka. Ma więc prawo do złego humoru lub zmęczenia. By pomóc wszystkim nowym

przedszkolakom przeżyć te pierwsze dni bez lęku w przedszkolach trwa okres adaptacyjny. Również w Prywatnym Punkcie Przedszkolnym „Kubusiowa Chatka Puchatka” w Namysłowie. Tutaj, wśród kolorowych zabawek, w serdecznej atmosferze dziecko może przeżyć swoje pierwsze dni, trudne dni adaptacyjne. Przede wszystkim przedszkole rozwija społecznie. I to nie tylko jedynaków, którzy dowiadują się, że nie są centrum wszechświata, że inni ludzie też mają swoje potrzeby... Zasady obowiązujące w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy, a przedszkole bardzo się w tym przydaje. Dziecko uczy się dzielić z in-

Z Poradnika Młodego Rodzica (2)

Jak przetrwać pierwszy miesiąc malucha w przedszkolu? Nie tylko dla 3-latka, ale i dla starszego dziecka pierwszy okres pobytu w przedszkolu wiąże się z ogromnym stresem. Wielu rodziców również mocno przeżywa to ważne wydarzenie. Jak przetrwać te pierwsze dni rozłąki? Oto kilka rad. 1. Postarajcie się o miłe poranki bez stresu. Uśmiechnięci i bez pośpiechu odprowadzajcie dziecko do przedszkola. 2. Pamiętajcie by pożegnanie przed salą było krótkie i stanowcze, ale z miłością. Niech dziecko odprowadza ten rodzic, z którym, łatwiej dziecko się rozstanie. 3. Nie płaczcie razem z maluchem i nie pokazujcie swego stresu. Tym sposobem możecie tylko nakręcić dziecko na większy płacz. Nie ma sensu siedzieć cały dzień na korytarzu, gdy dziecko Was zobaczy, na nowo zacznie płakać. 4. Pozwólcie zabrać dziecku do przedszkola ulubioną zabawkę. Na pewno będzie czuło się z nią czuło bezpieczniej. 5. Przestrzegajcie godzin odbioru dziecka z przedszkola! 6. Nie obiecujcie dziecku, że jeśli w przedszkolu mu się nie spodoba, to zostanie w domu. Nawet gdy macie wolny dzień nie zostawiajcie dziecka w domu. Będzie później na nowo przeżywać przedszkolny stres. 7. Jeśli dziecko nie lubi lub nie toleruje jakiejś potrawy, porozmawiajcie z nauczycielką. Nie obiecujcie jednak dziecku, że nie musi tego jeść. Czasem w grupie, dzieci przełamują różne hamulce i próbują niechcianych potraw. 8. Rozmawiajcie z nauczycielkami o Waszych pociechach. To ważne, jak dziecko odnajduje się w grupie rówieśników, co go smuciło, a co radowało. Starajcie się również codziennie porozmawiać spokojnie o przeżyciach danego dnia. Szczególnie w tych dniach maluch ma potrzebę bycia wysłuchanym. 9. Niech pobyt w przedszkolu jawi się Wam jako rzecz naturalna i oczywista. Wytłumaczcie dziecku, że każdy ma jakieś obowiązki. Wy zarabiacie pieniądze, chodząc do pracy. Dzieci natomiast uczęszczają w tym czasie do szkół i przedszkoli. Jeśli przedszkole jest koniecznością, nie obiecujcie dziecku, że chodzi tylko na próbę. 10. Pamiętajcie! Oddajecie swoje dzieci w ręce wykwalifikowanych osób pełnych dobrych intencji i kochających Wasze dzieci. Na pewno nic złego ich w przedszkolu nie spotka. JK

nymi, czekać na swoją kolej, współpracować i... walczyć o swoje. W szkole jest bardzo podobnie. Rozpoczęcie nauki w szkole jest niewątpliwie wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Pozytywny start szkolny dziecka jest również pierwszym poważniejszym sprawdzianem dla rodziców i potwierdzeniem, czy ich działanie wychowawcze prawidłowo owocuje. Grupą, w której uczeń będzie spędzał znaczną część swego czasu, która będzie stanowiła teren ważnych doświadczeń i uczenia się jest klasa szkolna. Dla wielu dzieci przez szereg lat będzie ona miejscem najważniejszej aktywności życiowej. Może stać się grupą zaspakajającą ważne potrzeby społeczne i potrzeby związane z twórczą aktywnością. Może stać się również źródłem doświadczeń istotnych dla rozwoju społecznego dziecka. Może też- niestety- zamienić się w miejsce puste i nudne, w zbiór osób nie powiązanych żadnymi istotnymi więzami, zniechęconych i niezdolnych do podjęcia wspólnego działania. Dziecko, które znalazło się w otoczeniu zupełnie nowym, musi dokonać wielu zabiegów w celu zorientowania się, jakie są dzieci, wśród których się znalazło, jakie normy kierują ich zachowaniem, jakie obyczaje

7

panują. Tego wszystkiego musi się dowiedzieć, by móc sobie ułożyć życie w nowych okolicznościach, bowiem jedną z istotnych potrzeb psychicznych dziecka jest potrzeba akceptacji i uznania. Toteż nie jest obojętne, jaką pozycję dziecko zajmie w środowisku szkolnym, jak będzie przez nie oceniane, czy będzie mogło w nim zaspokoić swoją potrzebę uznania. Każdy z nas dorosłych zatrzymał zapewne w pamięci przeżycia pierwszego dnia w szkole. Często wspomnienia te łączą się z osobą nauczyciela – „naszej pani”. Dowodzi to, że rzeczywiście jest to ważny dzień w życiu każdego „młodego człowieka”. Rodzice przeżywają podwójnie ten moment, ponieważ wiedzą, że od pierwszego kontaktu ze szkołą zależy postawa dziecka i jego motywacja do dalszej nauki. Najmłodsi uczniowie przekraczają próg szkolny onieśmieleni. Rodzice natomiast są pełni niepokoju, oczekiwań i nadziei. Wszystkim na nowej drodze obowiązków przedszkolnych i szkolnych życzymy wiele radości, powodzenia, oraz samych sześciu punktów w szkole i samych promiennych dni. Dorota Szymczyk- Bęben

Z Kubusiem Puchatkiem w Kubusiowej Chatce zawsze jest wesoło


8

Wydarzenia

Nr 2 (1) • Piątek • 1 Październik 2010

Felieton mocno subiektywny Dożynki O dożynkach myślimy najczęściej jak o święcie rolników, którzy zakończyli żniwa. Takie branżowe, wiejskie uroczystości.... A ksiądz proboszcz naszej miejskiej parafii , w minioną niedzielę, zwrócił uwagę, że dożynki, to również święto miastowych. Bo za plony dziękować Opatrzności powinniśmy wszyscy. Wszyscy, którzy jemy chleb. A idzie tego towaru moc! Licząc tak z pół chleba na statystyczny polski żołądek, daje nam to 19 milionów bochenków dziennie! Odliczając tych, co żywią się jakoś inaczej, niech będzie - 15 milionów chlebów. Mnóstwo zboża na to trzeba! A do tego jeszcze pasze dla trzody i rogacizny, różne zielska oleiste i kwiatowe... Dobrze, że mamy tu

taki klimat, że to się wszystko udaje. Co by to było, gdyby do wszelkich polskich nieszczęść dołożyć jeszcze położenie geograficzne, powiedzmy, tak gdzieś w środkowej Afryce? Zamiast dożynek mielibyśmy pogrzeb za pogrzebem, przeplatany modłami o kroplę deszczu i ONZ-towską pomoc. No i nie można zapomnieć, że jeszcze niedawno, tak ze 25 lat temu, brakowało w Polsce chleba! Dlaczego? Bo rządzili komuniści, którzy umieli tak gospodarzyć, że gdyby dano w zarząd Saharę, to po roku zabrakłoby na niej piachu... Jarosław Babicki

Start drugi w tabeli! Kibice NKS-u mogą być bardzo zadowoleni ze swojej drużyny. Zespół z Namysłowa zajmuje już drugie miejsce w tabeli IV ligi opolskiej i jest na dobrej drodze do awansu DO III ligi. Zwraca uwagę dobry stosunek bramek - podopieczni Bogdana Kowalczyka zdobyli od początku kolejki 14 goli, tracąc przy tym tylko 3. W siedmiu meczach namysłowianie ponieśli tylko jedną porażkę (2:1 z Polonią Głubczyce) i raz zremisowali (niespodziewanie 0:0 z Silesiusem Kotórz Mały). W pozostałych pięciu spotkaniach odnieśli zwycięstwa. Do lidera tabeli drużyny TOR Dobrzeń Wielki nasi tracą tylko jeden punkt. Tak grał Start Namysłów od pierwszej kolejki IV ligi: 1. kolejka, 14 sierpnia: KS Sparta Paczków 1 : 2 NKS Start Namysłów 2. kolejka, 21 sierpnia: KS Polonia Głubczyce 2 : 1 NKS Start Namysłów 3. kolejka, 28 sierpnia: NKS Start Namysłów 3 : 0 KS Start Dobrodzień 4. kolejka, 4 września: LZS Śląsk Łubniany 0 : 3 NKS Start Namysłów 5. kolejka, 11 września: NKS Start Namysłów 3:0 LZS Olimpia Lewin Brzesk 6. kolejka, 18 września: LKS Silesius Kotórz Mały 0 : 0 NKS Start Namysłów 7. kolejka, 26 września: NKS Start Namysłów 2 : 0 MKS Meble Pogoń Prudnik

Terminy rozgrywek rundy jesiennej Znamy już terminy rozgrywek rundy jesiennej IV ligi, w której gra namysłowski Start. Poniżej podajemy terminy spotkań naszej drużyny od 8 do 15 kolejki. 8 kolejka - 3.10.2010 (niedziela), godz. 15.00 Rolnik Wierzbica Górna - Start Namysłów 9 kolejka - 10.10.2010 (niedziela), godz. 15.00 Start Namysłów - TOR Dobrzeń Wielki 10 kolejka - 16.10.2010 (sobota), godz. 15.00 GKS Grodków - Start Namysłów 11 kolejka - 23.10.2010 (sobota), godz. 15.00 Start Namysłów - LZS Ligota Turawska 12 kolejka - 30.10.2010 (sobota), godz.13.00 Polonia Nysa - Start Namysłów 13 kolejka - 6.11.2010 (sobota), godz. 13.00 Start Namysłów - Piast Strzelce Opolskie 14 kolejka - 11.11.2010 (czwartek), godz. 13.00 Start Namysłów - BPT Stal Brzeg 15 kolejka - 14.11.2010 (niedziela), godz. 13.00 Start Namysłów - Swornica Czarnowąsy

Kolektory słoneczne obniżają koszty i chronią środowisko! Obniż rachunki za ciepłą wodę o dwie trzecie! Dlaczego warto zainwestować w kolektor słoneczny? Typowa rodzina przy użyciu solarnych systemów grzewczych może w ok 70% zaspokoić swoje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w różnych okresach roku. W średniej wielkości domu podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zużywa nawet jedną trzecią jego zapotrze-

bowania na energię. W przypadku niskotemperaturowych systemów grzewczych (ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe), oszczędności w ciągu roku mogą znacznie przekroczyć 50%. W tradycyjnych systemach CO udział ten może wynieść ok 25-35%. Zamiast zużywać prąd lub gaz czy też olej do ogrzewania wody, kolektory uży-

wają promieni słonecznych. Montaż kolektorów powoduje wpływa korzystnie na środowisko gdyż zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i wody jak również ilość gazów cieplarnianych wpływających na ocieplenie światowego klimatu. Chociaż kolektory słoneczne kosztują nieznacznie więcej na etapie inwestycji to w dłuższej perspektywie pozwalają użytkownikom zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy, jako że energia słoneczna zawsze będzie darmowa!!!. Szacuje się że do połowy XXI wieku energia słoneczna ma zająć 50% ogólnoświatowej produkcji energii.

Należy zdać sobie sprawę również z faktu że wraz z postępującym wyczerpywaniem się światowych zasobów ropy naftowej, gazu czy też węgla cena tych surowców i energii z nich pozyskiwanej będzie stale rosnąć. Tak więc obciążenia domowych budżetów będą się stale się zwiększać. Dlatego warto już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu się przed tymi niekorzystnymi zjawiskami i zainwestować w kolektory słoneczne. Uwaga! Zakup kolektorów słonecznych może być współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Można odzyskać nawet 45 % wartości inwestycji! Gdzie szukać markowych kolektorów? W firmie „EKOLOGIA”, Namysłów, ul. Sycowska 1 – naprzeciw stacji benzynowej, obok sładu opału tel.: 663 793 093, 77 410 36 71 Polecamy ekologiczną energię i zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Męska

gra…

Powstała niedawno drużyna futbolu amerykańskiego w Namysłowie ciągle jest otwarta na nowych graczy. Mile widziane jest doświadczenie w grach zespołowych bądź jakichkolwiek innych sportach, ale nie jest niezbędne. Liczy się przede wszystkim zapał i chęć do gry! Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Dariusza Szymańskiego, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji i odpowie na nurtujące pytania. Można skontaktować się z nim bezpośrednio podczas treningów, które odbywają się co niedzielę o godzinie 15, na orliku Szkoły Podstawowej nr 4, bądź poprzez adres:

e-mail: szy.dariusz@gmail.com Rafał Porada

Bezpłatna Gazeta Lokalna "Namysłowianin" 2/2010  

Numer drugi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you