Page 1

Empowering Young People kasvun ja osallisuuden tukeminen

Turun NMKY:n Vuosikirja 2016


Tässä kirjassa 4 YMCA Turku vuonna 2016 5 Pääkirjoitus 6 Talous 7 Jäsenet 7 Tarkoitus 7 Viestintä

8 Youth Empowerment

9 Iltapäivätoiminta 9 Kerhotoiminta 10 Nuorisotalotoiminta 10 Retki- ja leiritoiminta 11 Rippikoulut 11 Ohjaajakoulutus 12 A-ikuiset 13 Isä-lapsi - ja perhetoiminta 14 Y-partio 14 Auran Tähti Pojat 14 Turun Tähti-Tytöt 15 KFUM Scouter Kamraterna

17 YMCA Turku liikuttaa 18 TuNMKY koris 20 Kuntourheilu 20 Suunnistus 21 Sukellus

22 Moniäänisesti

23 Musiikkiopisto 24 Aura Brass Band 24 Tähdet Kertovat -Tyttökuoro 25 Seniorikuoro 26 Mieskuoro Naskalit 27 Aino-Kuoro 27 Kuorolaulun valmennusryhmä

28 Creating opportunities 29 Nuorten kohtaamispaikka TOIVO 30 Maahanmuuttajapalvelut

32 Extras

32 Senioritoiminta 32 Skuffen 33 APTU 33 Kotipesät 34 Harvan saaren leirikeskus 36 Toiminnassa mukana 2016 38 Talouden lukuja 39 Yhteystietoja

Turun NMKY:n toimintakertomus 2016 Julkaisija: Turun NMKY ry. Julkaisuvuosi: 2017 Toimittanut: Satu Alanen, Sanna Friman, Ilpo Lahdenkauppi, Marja Miettinen, Vilma Suominen, Tuomo Tirronen, Tommi Kantonen Ulkoasu ja taitto: Maija Ruokonen Paino: Finepress Oy Painosmäärä: 2400 kpl


Empowering Young People kasvun ja osallisuuden tukeminen Turun NMKY - YMCA Turku on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1893 tarjoten avointa ilta- ja viikkotoimintaa, mm. liikuntaa, musiikkia, partiota, tapahtumia, kursseja, sekä leirejä – kaikenikäisille miehille ja naisille. Sosiaalitoiminta tukee ammatillisesti ja kehittää järjestölähtöistä auttamista. Turun NMKY:n toiminnan piirissä on noin 2500 lasta, nuorta ja aikuista.

NMKY:n - YMCA Pidät kädessäsi Turun 16. Tämä on ihan Turun Vuosikirjaa 20 intakertomus uuden mallinen toim styksen tapahtumia kirja joka kuvaa yhdi Kirja on postitettu vuoden 2016 aikana. piirissä vuonna kaikille toiminnan 2016 olleille kotiin. ukana Toivottavasti olet m s jatkossa! toiminnassamme myö

3


4


Pääkirjoitus Turun NMKY Vuonna 2016 TOIMINTAVUOSI 2016 oli Turun NMKY:n yhtäjaksoisen toiminnan 123. vuosi. Tässä vuosikirjassa esitellään kattava kooste yhdistyksen moninaisesta toiminnasta Turun alueella. Kirja sisältää myös tiedot yhdistyksen yhteisestä hallinnosta sekä eri toimialueiden toiminnasta ja tapahtumista.

hallituksessa 12.12.2016. Uusien sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen varsinaiseksi äänivaltaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen 16 vuotta täyttänyt ja nuoreksi jäseneksi alle 16-vuotias henkilö”. Tällä päätöksellä yhdistys halusi ottaa entistä nuoremmat mukaan päätöksentekoon sekä korostaa nuorten jäseniensä tärkeyttä jäsenistössään.

Tammikuun alkupäivinä saatiin päätökseen yhdistyksen uuden pääsihteerin rekrytointiprosessi. Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä Antti Koposen seuraajaksi valittiin Satu Alanen. Samalla päätettiin, että uusi pääsihteeri aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa.

Turun päivänä, syyskuun kolmantena sunnuntaina, yhdistyksen eri toimintaryhmät olivat näyttävästi esillä Namika-tapahtumassa Aurajoen rannassa, Auransillan läheisyydessä järjestetyssä esittely- ja toimintatapahtumassa. Sankka joukko turkulaisia pääsi tutustumaan yhdistyksen monipuoliseen toimintaan.

Antti Koponen siirtyi virallisesti eläkkeelle 30.9.2016. ”Bon Voyage Antti! -otsikolla lähes kolmekymmentäseitsemän vuotta yhdistyksemme ruorissa ollut Antti lähetettiin ansaituille eläkepäiville lokakuun puolivälissä järjestetyssä juhlassa runsaslukuisen Namika-ystävien, työtovereiden ja yhteistyökumppanien ollessa läsnä. Juhlatilaisuudessa emeritus pääsihteerimme kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Pitkään suunniteltu yhdistyksen jäsenrekisterin ja tietohallintojärjestelmän päivittäminen saatiin toteutusvaiheeseen keväällä. Uudeksi järjestelmäksi valitun Membook -palvelun käyttöönotto alkoi. Jatkossa palvelua on tarkoitus hyödyntää myös mm. jäsenistölle tapahtuvassa tiedonvälityksessä. Vuoden alussa käynnistettiin selvitystyö yhdistyksen sääntöjen ajantasaistamiseksi. Johtokunnan työvaliokunnan johdolla hanke eteni vuoden aikana niin, että ylimääräiselle jäsenkokoukselle esitettiin marraskuun alussa ehdotus uusiksi säännöiksi. Jäsenkokous ja myös marraskuun lopulla pidetty yhdistyksen syyskokous käsittelivät ehdotuksen ja kumpikin hyväksyi osaltaan uudet säännöt. Sääntömuutos hyväksyttiin ja rekisteröitiin Patentti- ja rekisteri-

Yhdistyksen johtokunta myönsi vuonna 2016 yhteensä 7.000 € stipendeinä Veljekset Ketonen -rahastosta koripallojuniorien harrastustoiminnan tukemiseen, lähinnä varattomien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamiseksi. Samasta rahastosta myönnettiin 500 €:n stipendi Harvan musiikkileirin nuorille. Yhdistyksen omistamassa kiinteistössä, As Oy Sirkkalankatu 27, suoritettiin vuoden aikana julkisivun perusparannustyö ja aloitettiin syksyllä viemäriputkia koskeva kunnostustyö. Projektin yhteydessä yhdistyksen omassa käytössä olevia toimitiloja tullaan myös järjestelemään uudelleen. Tämä hanke valmistuu alkuvuodesta 2017.

Paavo Vilpo puheenjohtaja Turun NMKY ry

5


YMCA Turku vuonna 2016

YMCA (NMKY) on kansainvälinen, maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike. Sen tarkoituksena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämisessä henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuden vahvistamiseksi. Turun NMKY:n erityisenä vahvuutena on toiminnan monimuotoisuus. Yhdistyksestä löytyy jokaiselle jotain; musiikista liikuntaan, rippikouluista leiritoimintaan ja sosiaalitoiminnasta aikuisia ja lapsia yhdistävään toimintaan. Yhteisöllisyys ja yhteiseen YMCA-perheeseen kuuluminen ovat vuonna 2016 olleet erityisen huomion kohteena. Hyvä henki ja yhdessä tekemisen ilo ovat näkyneet läpi koko vuoden Turun NMKY:n toiminnassa. Samalla yhdistys on pysynyt ajan hermoilla ja kehittänyt toimintaansa ajan vaatimusten mukaisesti. 6

Talous

Taloudellisesti varsinaisen toiminnan pitkälti mahdollistaa yhdistyksen omistamista kiinteistöistä saadut vuokratuotot, varainhankinta, yleisavustukset ja yhteistyökumppanuudet. Ammattimaisen toiminnan myötä suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, varsinaisen toiminnan kulujen (leiri- ja retkikulut, kerho -ja koulutus ym. kulut) muodostaessa toisen merkittävän kulukokonaisuuden. TILIKAUDEN TULOS

120 000 € 100 000 €

104821

80 000 € 60 000 €

94911

66131

40 000 € 20 000 € 0 €

2014

2015

2016


Jäsenet

Tarkoitus

11.12.2016 asti: ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristinuskon perustuksella jäsentensä hengelliseksi, henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi.

Yhdistykseen on 11.12.2016 asti voimassaolleiden sääntöjen mukaan kuulunut äänivaltaisia jäseniä, kannattajajäseniä, ulkojäseniä sekä kunniajäseniä. Sääntömuutoksen jälkeen 12.12.2016 alkaen yhdistykseen kuuluu varsinaisia äänivaltaisi jäseniä, nuoria jäseniä sekä kunniajäseniä. Sääntöjen muutoksen myötä äänestysikä yhdistyksen kokouksissa ja äänivaltaisuus myönnettiin 16 vuotta täyttäneille jäsenille.

FAKTA

vuonna 2016

1191 jäsentä

862

18 vuotta täyttänyttä varsinaista jäsentä

329 ulkojäsentä

Yhdistys hyväksyy toimintansa pääohjeeksi Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten maailmanliiton perussäännön, jonka mukaan Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten tarkoituksena on koota yhteen ne nuoret miehet, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen pyhän Raamatun mukaisesti haluavat sekä uskossa, että elämässä olla hänen opetuslapsiansa ja yhdessä toimia hänen valtakuntansa levittämiseksi nuorten miesten keskuuteen.”

Yhdistyksen eläkkeelle jäänyt pääsihteeri Antti Koponen kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Naisia 29 %

(ei äänioikeutta)

Yhdistyksen toimintaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 2235 ihmistä. yli 65 v 7 % 30-65 v

12.12.2016

FAKTA

->

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota toimialueensa väestölle mahdollisuuksia kristinuskoon perustuen kasvaa hengellisellä, henkisellä ja fyysisellä elämänalueella. Yhdistyksen toiminnan perustana on Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Maailmanliiton (World Alliance of YMCA´s) perussääntö, Pariisin Basis.

Viestintä

Viestintätyöryhmä on työskennellyt sekä sisäisen- että sähköisen tiedottamisen tehostamiseksi. Yhdistyksen jäsenrekisteriuudistus on edennyt vaiheittain, tavoitteena saada uusi Membook-jäsenrekisteriohjelma toimimaan myös monipuolisena viestintäkanavana.

Miehiä 71 %

FAKTA

Yhdistyksen toimintaan osallistuvien (2235) sukupuolijakauma. Miehiä toimintaan osallistuvista oli 71%.

Namikaattoria

0-6 v. 2 %

7-14 v. 20 %

2

2 Kärjessä-lehteä 6 Uutiskirjettä 2300 uutikirjeen

vastaanottajaa

24 %

20 facebook-sivua 150 000 vierai15-18 v. 19-29 v

13 %

lua www.tunmky.fi -sivuilla

34 %

Yhdistyksen toimiintaan osallistuvien (2235) ikäjakauma

7


Youth re w o p m E ment

Donitsia ei voita mik채채n! On se sitten paikallaan uima-alustana tai vauhdissa veneen per채ss채

8


Iltapäivätoiminta FAKTA

Iltapäivätoimintaa nä 186:na päivä 72 lasta,

54 keväällä ja 27 syksyllä

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN tavoitteena on järjestää turvallista ja monipuolista toimintaa 1-2 – luokkalaisille lapsille heti koulupäivän jälkeen. Toimipiste sijaitsee Hirvensalon nuorisotalo Moose´sissa. Toimintaan osallistuvat lapset tulivat vuonna 2016 Wäinö Aaltosen ja Mikaelin kouluista. Iltapäivätoiminnassa vuorottelevat vapaaleikki, ohjattu toiminta, ulkoilu ja lepo. Lapsille tarjotaan päivittäin välipala. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun työ- ja loma-aikoja. Toimintaa tarjottiin koulupäivinä klo 11 - 17 välisenä aikana.

saa ä sieltä n se, ett tehdä oman pessä o a a ip s ta ä s ll .” sie ” Para Lisäksi ja joista tykkää vereita. u ti uusia ka ja sellaisia jutt ieleen erityises kansion 016 muistuu m . n o to 2 is ta kailupu Vuodes retki seik hlstein 8v. a Ester W

vuonna 2016 Ippessä väritettiin ainakin 5022

värityskuvaa

NMKY:n iltapäivätoiminnan turvallisuusviikko Hirvensalon iltapäiväkerhossa pidettiin turvallisuusviikko lokakuussa, jonka myötä ippessä vieraili poliisi ja tehtiin retki Turun pääpaloasemalle. Vierailullaan poliisit kertoivat työstään ja tärkeimpänä, mitä tulee huomioida, jotta liikutaan turvallisesti liikenteessä. Lapset pääsivät myös tutkimaan autoa ja istumaan ”asiakasosastolle”. Paloasemavierailulla lapset saivat hyvän kuvan palomiehen tehtävistä ja heidän käyttämästään kalustosta erilaisissa tehtävissä. Lisäksi he oppivat millaiset ovat ”jättiläisen kynsisakset” eli isot voimapihdit, joilla voi leikata vaikka autonpeltiä. Käynnistä tuli ikimuistoinen, kun asema sai hälytyksen kesken kaluston esittelyä ja palomiehet laskeutuivat tankoa pitkin alas, hyppäsivät saappaisiin ja kiiruhtivat autoon. Palomiesten työkeikka alkoi haltioituneiden katseiden ja iloisten huudahdusten saattelemana.

Kerhotoiminta

ertan man ja H isten Em sta ovat la o rh e k a para Kiipeily . kerhoss taminen mielestä ja varmis t tu ju y il e at p v ii o ik ja s y to kö a muis ”Parhait iset!” roikkum

KERHOTOIMINTA kokosi lapsia ja nuoria kiipeilyn, sukelluksen ja liikunnallisen palloilun piiriin. Kerhot kokoontuivat viikoittain kouluvuoden aikana. Kerhoja ohjasivat aktiiviset nuoret ja aikuiset vapaaehtoiset. Osa toiminnasta järjestettiin yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan MIHI-toiminnan kanssa. Kerhotoimintaan saatiin valtionapua lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseksi. Mikaelin koululla järjestettiin seikkailukerho keväällä ja syksyllä.

FAKTA kokoontumisia

139

kerholaisia

96 9


Nuorisotalotoiminta HIRVENSALON NUORISOTALO MOOSE’SIN toiminta perustuu Turun kaupungin Nuorisopalvelujen kanssa tehtyyn kumppanuussopiAvointa mukseen. Toiminta on tarkoitettu 9-18-vuotiaille turkulaisille lapsille ja nuorille. Talolla toimintaa 303 on tarjottu niin sanottua avointa toimintaa kestuntia kimäärin kolmena iltana viikossa. Maanantaitoimintaan sin ja torstaisin klo 17-20 välisenä aikana toiosallistujia minnasta on vastannut NMKY ja tiistai-iltoina 1408 klo 19-21 toiminnasta on vastannut Martin tapahtumiin seurakunnan nuorisotyö. Kerran kuukaudessa talolla järjestetään teemailtoja yhdessä osallistujia seurakunnan kanssa. Talolla on toiminut 1135 Martin myös Martin seurakunnan isoskoulutus, Turun Metsänkävijöiden kaksi sudenpenturyhmää ja Hirvensalon nuorisoteatteri.

FAKTA

n a on se ku i ks issa parast ”Moose´s aan kavereita. Lisä ipaam ia ja biljard aj pääsee ta ja oh ia ukav sielä on m ” ä. yt pö Patrik 15v.

2016 aikana lasten toi 1652 hyppyä veteen Harvan laitureilta vuoden

Retki- ja leiritoiminta LEIRI- JA RETKITOIMINTAA järjestettiin koulujen loma- ja vapaa-aikoina. Suurin osa toiminnasta järjestettiin Harvan saaren leirikeskuksessa. Toimintaa oli tarjolla lapsille, nuorille ja perheille erilaisina vaihtoehtoina kohderyhmien ja teemojen mukaan.

mesta

FAKTA

Lastenja nuortenleirejä

12

leirivuorokausia

40

229 osallistujaa 95 leiriohjaajaa

Leiriohjaajat - yhteensä 95 henkeä iteetteja kivoja aktiv n leireillä on vapaa-aikaa Y: K M N s ”Turun täviä. Myö ja ryhmäteh sopivasti. on on lomaleiriltä .” uistot syys ohjaajista Parhaat m ta is vo ki sista ja olympialai Vivian 12v.

10

Yli 18 v. 26 %

Alle 18 v. 74 %


oulut pik Rip A FAKT

RIPPIKOULUJA järjestetään vuosittain kaksi yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Rippikoulujen leirijaksot toteutetaan Harvassa koulujen kesälomakaudella. Molemmat vuoden 2016 ryhmät konfirmoitiin Turun Tuomiokirkossa. Joulukuussa 2016 aloittivat uudet rippikouluryhmät, joihin valittiin yhteensä 61 nuorta. Leirijaksojen toteuttamiseen osallistui lukuisia NMKY:n ohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria leiriohjaajina.

53

konfirmoitua rippikoululaista

35 leirioh-

jaajaa

”Rippikoulun alkaessa min ulla oli ryhmässä vain väh än tuttuja, mutta lopussa oli tutustunut moniin uusiin ihmisiin. Tekemistä oli paljon ja opp iminen tapahtui sen yhte ydessä. Mieleenpainuvin kokemu s leiriltä ovat iltahartaude t, joissa ohjaajat kertoivat tarinoita omista kokemuksistaan. Tunnelma oli rauhallinen ja kiinnostavia tarinoita jaksoi hyvin kuunnella.” Nicklas Teriö

6 yhteensä 115 yötä Harvassa riippumatossa yövyttiin kesällä 201

Ohjaajakoulutus

FAKTA

49 ja syksyllä 50 keväällä

koulutettavaa tuksia

Kaupunkikoulu

42

koulutusleirejä

9

sia Leirivuorokau

14

OHJAAJAKOULUTUKSET valmistavat 15-18-vuotiaita nuoria toimimaan ohjaajina erityisesti leiri- ja retkitoiminnassa. Koulutuksia järjestetään kolmessa ikäluokassa: isoskoulutus, apujohtajakoulutus ja semijohtajakoulutus. Koulutuspolun tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä ohjaajana, kiinnittyä NMKY:n nuorisotoimintaa ja tarjota kasvavaa ohjaus- ja johtamisvastuuta toiminnassa. Vuoden 2016 koulutukset ajoittuivat syyskuun ja toukokuun välille ja niitä järjestettiin sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Kouluttajina toimi sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia.

”Ohjaajakoulutuksessa olen oppinut kantamaan vastuuta. Muualla ei välttämättä tule tilaisuutta ottaa isoa porukkaa ohjattavakseen. Olen tutustunut ihmisiin, joihin en muuten välttämättä tutustuisi. Ohjaaminen on kehittänyt kykyä heittäytyä erilaisiin tilanteisiin eikä muiden edessä oleminen jännitä minua niin paljoa kuin ennen. Mieleenpainuvinta on ollut apujohtajakoulutuksen koulutusosa, jossa opeteltiin pelastautumaan kaatuneista kanooteista ja kajakeista takaisin melomaan. Se tuntui silloin ihan kamalalta, mutta loi yhteishenkeä ja luottamusta sekä vahvisti ryhmän siteitä. Jälkeenpäin mietittynä se oli hyvä harjoitus, vaikka heti koulutuksen jälkeen fi ilis ei ollut yhtä huikea.” 11 Ellen Klimscheffkij


A-ikuiset A T K FA 5

tapaamista

18

keskimäärin osallistujaa

TurkuReis-kisaa

järjestämässä 12 nuorta aikuista kilpailuun osallistujia

23

A-IKUISTEN eli 18-vuoden iän ylittäneiden vapaaehtoisten tapaamisten tarkoitus on aktivoida nuoria aikuisia toteuttamaan Turun NMKY:n piirissä omaa leiri- ja harrastustoimintaa sekä sitouttaa heitä ohjaajakoulutukseen ja muuhun toimintaan avustajiksi ja kouluttajiksi. Kävijät ovat osallistuneet vapaaehtoisina mm. Turku Reis – kaupunkiseikkailun toteuttamiseen. n toiminnassa on ollut Turun NMKY: 2. vuodesta 200 isuus ja se, että pääsee innassa on monipuol ”Parasta NMKY:n toim kaikkea ihan osaisikaan kei vaik , aan lait a ast tekemään kaikkea laid , pääsee toteuttamaan ia uusia asioita. Se että . vielä. Mahdollisuus opp nuorten kasvatukseen an ma utta vaik e äse omia juttuja/ideoita. ”Pä siitä.” käis tyk mä en jos Emmä tääl olis intaviikonloppu leen isosten ryhmätoim Erityisesti muistuu mie pasta. kuo kka hie in etti ast Ahtelassa: ”Lauri pel ryhmä Alun löysäilyn jälkeen alkoi toimia kunnolla.” Jami Lehtonen, 25 v,

Harvan pikkuveneissä kulutettiin kesän aikana 609, 15 L polt

TurkuReis 21.5.2016 ihanassa säässä kisattiin Namikan perinteeksi muodostunut, huikean hauska TurkuReis-kisa. #THROWBACK-teemainen kisa piti sisällään haastavia rastivihjeitä, monia hauskoja rasteja ympäri Turkua, hyvää seuraa ja paljon kävelyä. Kisaajat saivat palata takaisin luokkaretkien, pihaleikkien, Pokemonien ja Tamagochien aikaan. Aurinkoinen ja lämmin kisapäivä päättyi yhteisesti valokuvaushaasteen kuvien ja ryhmien videoiden katseluun, sekä lopulta voittajien julkistamiseen. 12

toainetta

FAKTA 17

toimintapaikkaa: Harva ja Erakko Mynämäen Hirvijärvi Sirkkalankatu 27: saunaosasto, juhlasali, Bunkkeri, Toivo Lounge Moose´s Varissuon koulu Mikaelin koulu Ahtelan, Rantalan ja Halssin leirikeskukset Kiipeilypalatsi Bouldertehdas


Isä-lapsi -ja perhetoiminta PERHETOIMINTA käsittää vapaa-ajantoimintaa sekä perheille, että isille ja lapsille. Perhetoimintaa on perheiden kesäleiri Harvassa. Isä-lapsi-toimintaa ovat erityisesti isille ja lapsille kohdennetut viikonloppu- ja kesäleirit, kokkailuillat, kiipeilyvuorot, kädentaitokurssit ja kalaretkipäivät.

FAKTA 275

kohtaamista

85

alle 7-vuotiasta

102

7-13 vuotiasta

5 13-18-vuotiasta 122 isää

Vuoden ehdottomasti odotetuin kohokohta - isä-lapsileiri Harvassa alkamassa.

isä-lapsi -leirillä nukahdettiin ruokapöytään 8 kertaa kesällä 2016

Vartiolentueen SuperPuma vieraili lentonäytöksen verran isä-lapsileirillä kesällä

Lotta ja Liina Hallamaa ovat osallistuneet isä-lapsitoimintaan isänsä Mikko Hallamaan kanssa. Parasta tyttöjen mielestä on ollut ehdottomasti se, että saa tehdä kaikenlaisia kivoja juttuja isän kanssa.

13


Y-partio

Auran Tähti Pojat

Tammileirille Sauvon Ahtelassa osallistui 7 reipasta sudenpentua ja 6 johtotehtävissä toiminutta.

FAK268TA

ryhmien kokoontumista Jäsenmäärä 107 30 sudenpentua 20 seikkailijaa 12 tarpojaa 5 samoajaa 8 vaeltajaa 2 aikuista 6 leiriä tai retkeä 3 tapahtumaa 17 purjehdusta

nkestävää ruuvia

Turun Tähti-Tytöt

Napapiirin sankarit -talviretkellä ohjelmantäyteisen viikonlopun päätteeksi tehtiin sunnuntaina lounaaksi tarpojien kanssa lihapullia ja muusia trangioilla. (Kuva Emma Luukkonen)

TTT:ssa tehtiin vuoden aikana ainakin 8 ämpärillistä pull 14

ryhmien kokoontumista Jäsenmäärä 89 23 sudenpentua 8 seikkailijaa, 4 tarpojaa, 13 samoajaa, 2 vaeltajaa, 39 aikuista 5 leiriä tai retkeä 8 tapahtumaa 48 purjehdusvuorokautta Heinäkuun lopulla Merisusi osallistui Turussa järjestettyyn Swan Regattaan. Parade of Sails sunnuntaina keräsi paljon purjehtijoita Merisudelle, kaukaisimmat aina Australiasta asti.

Merisuden Matkapurjehdus kesällä 2016 suuntautui Ahvenanmaalle. Miehistönvaihto tapahtui Maarianhaminassa.

Merisuden kattoon väännettiin kauden aikana 478 hapo

FAK138TA

Muumipeikko ja pyrstötähti -sudenpenturetkellä sudenpennut seikkalivat Muumilaaksossa, kuvassa Mymmeli päivittelee Haisulin pyllyttämää juhlakakkua. (Kuva Ella Laurila)

ataikinaa


KFUM Scouter Kamraterna

Iso porukka Koffanista osallistui Finnjamboreelle, Roihu 2016:lle. Leirillä oli huippukivaa ja sieltä löydettiin paljon uusia kansainvälisiä ystäviä!

FAKT33A

kokoontumista /toimintaryhmä Jäsenmäärä 92 22 sudenpentua 12 seikkailijaa 8 tarpojaa 6 samoajaa, 1 vaeltajaa Jäsenistä 41% naisia 59% miehiä 2 leiriä tai retkeä 20 tapahtumaa 40 purjehdusvuorokautta

Kesän aikana purjehduksella pelastettiin merihädästä 1

koira

Parasta Koffannissa on se, että johtajaporukka on supermahtava! Hyvät ideat syntyvät aina hyvässä jengissä, ja jos johtajapiiri elää hyvällä mielellä, se tarttuu lippukunnan muihin ihmisiin. Yksin voidaan vain rakentaa pilvilinnoja, mutta hyvästä porukasta syntyy kunnolliset linnat, kuten meidän purjevene. Koffan teki kovaa työtä ja sen työn tuloksena ostettiin uusi purjevene, S/y MaFiandra. Veneen nimi ei kuitenkaan sopinut Koffanin nimikaartiin joten järjestettiin nimikisa. Lopulta 2016 keväällä veneen kastoi veneen kummitäti Maj-Len Eckerman. Vene sai nimekseen S/y Windis.

FAKTA Matkapurjehduksella samoajat pääsivät kokeilemaan avomeripurjehdusta sekä toimimaan pidempiä aikoja päällystötehtävissä, harjoittaen veneen käsittely- ja navigointitaitoja.

Partiolaiset toimivat vuonna 2016 kololla (Kaskenkatu 10) Holkenilla, Merisudella, Meritähdellä, Windiksellä, Oriniemessä, Hirvijärvellä, Kunstenniemessä, Tähtipirttillä, Heinänokassa

15


Retkelle osallistui yhteensä 96 YMCA Turkupartiolaista, osa pidemmäksi, osa lyhyemmäksi ajaksi . Menoa ja meininkiä siis Harvassa riitti!

Kolmen lippukunnan yhteinen Märkis syksyinen viikonloppuretki järjestettiin Harvassa syyskuussa

Kaarlo Soini 10v. , Auran Tähti Pojat

”Partiossa parasta on ehdottomasti teltassa nukkuminen! Märkiksellä ei kyllä nukuttu Jonathan Lehtonen KFUM Scouter Kamreaterna teltassa...” ”Märkiksellä hauskinta oli Chillailu” Emma Luukkonen, 28 v. Turun Tähti-Tytöt

”Märkiksellä parasta oli katsoa lasten tyytyväisiä ja ehkä hiukan väsyneitäkin ilmeitä kun he sunnuntaina lähtivät kotiin. Retki oli täynnä meriaiheista toimintaa, ja retken järjestäminen saaressa varmisti meren läheisyyden koko retken ajan. Lapset ja nuoret pääsivät purjehtimaan, melomaan sekä he tekivät erilaisia haaste- ja nokkeluustehtäviä itse saarella.” 16

Märkiksellä vieraili myös Vartiolentueen SuperPuma ja Meripelastuksen alus


YMCA Turku a a t t u k i li

17


FAKTA

TuNMKY koris TuNMKY koris toteuttaa Turun alueella hyvin ohjattua ja johdettua koripallotoimintaa, joka on tavoitteellista, haastavaa, hauskaa ja kunkin osaamiselle ja motivaatiolle sopivaa. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä pelata valtakunnallisesti parasta juniorikoripalloa ja tarjota paikallisesti kiinnostavaa ja laadukasta seuratoimintaa. Valtaosaltaan omista kasvateista koostuva edustusjoukkue pelaa menestyvää ja kiinnostavaa koripalloa valtakunnallisessa sarjassa.

18 joukkuetta 279 pelattua peliä 60,5 harjoitustuntia

viikossa

2282 harjoitusta 71 uutta pikkusutta

Eskarikiertueella korista kokeili

Digitalisointi luo yhteyksiä pelaajien huoltajien ja seuran välillä. Pelaajien rekisteröinti tehtiin ensimmäisen kerran sähköisesti. Kaikkien tapahtumien ilmoittautumiset tehdään sähköisesti. MiHi 13-19 v.pojat 7 %

C-pojat mukana lajikulttuuria vahvistavassa Kohtaamishankkeessa Tavoitteena on malli siitä, miten seurassa kyetään lajikulttuuria vahventaen sitouttamaan lapsia ja nuoria tiiviimmin liikunnan pariin. Kun juniori tuntee lajin ja seuran taustoja paremmin, hänen uskotaan nauttivan enemmän harrastuksestaan, koska sitoutuminen yhteisöön kasvaa. Hanke on myös osa Suomi 100-juhlavuotta. Hanke kestää vuodet 2016 ja 2017. Hankkeen vieraina on ollut niin lajilegendoja kuin nykyisiä seuratoimijoita.

AB-harraste 00-02

Pikkusudet tytöt 5 %

357 lasta

OSALLISTUJIEN IKÄJAKAUMA

4 %

aikuiset 1 8 % A-pojat 98-00 5 % B-pojat 01-02 6 % C-pojat 03-04 1 4 %

Pikkusudet pojat 1 9 % mikropojat 07-08 1 1 %

minipojat 05-06 1 1 %

Korista kaikenikäisille

Koriksessa tehtiin kauden aikana yhteensä 16 985 pistettä Pikkususiin tuli ennätysmäärä lapsia, tyttöjä ja poikia Pikkususijoukkueissa koripallon alkeita opettelevat päiväkoti-ikäiset ja ensimmäisellä luokalla olevat lapset. Vuoden 2016 aikana mukaan saatiin ennätysmäärä pikkususia. Laumoissa liikkuu 71 Pikkusutta.

18

susilaumalaiElmeri on yksi Teräsrautelan Pikku n ja hauskat mine pelaa stä miele rin Elme . sista emmat olivat vanh rin Elme nta. kivoi on rit kave heidän samoilla linjoilla. Ryhmä vaikuttaa mukaansa oikein mukavalta.


Edustusjoukkueesta tuli Kristika Turku Pelikaudella 2016-17 miesten edustusjoukkue pelaa nimellä Kristika Turku. Kristika nimi juontaa vahvasti 50-luvulle, jolloin Suomen eri kaupunkien NMKY:n joukkueita kutsuttiin nimellä Kristika. Käyttämällä Kristika -nimeä, joukkue osaltaan kunnioittaa Turun Kaupungin ja Turun NMKY:n yhteistyötä ja pitkiä perinteitä. Joukkue on edelleen vahvasti osa Turun NMKY:n isoa koripalloperhettä. Uuden nimen myötä peliasussa näkyy uusi ritari-logo. Logolla halutaan nostaa joukkue visuaalisesti tämän päivän joukkueiden tasolle. Ritari edustaa hyökkäävää, mutta myös puolustavaa pelityyliä. Ritarilla on myös oma historiansa Turun Linnassa sekä keskiaikamarkkinoilta.

Turun nmky:n 25 korisvalmentajaa söi kauden aikana yhteensä 794 kebabia LISENSSIMÄÄRÄT VUOSINA 2013-2017 300 250 200 150 100 50 0

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Lisenssimäärät nousevat vuosittain

Turun uuden palloiluhallin peruskivi muurattiin 26.8.2016 Trivium tontilla Lemminkäisenkadulla. Hallissa pelataan ja harjoitellaan vuoden 2018 alusta lähtien. Rakentamisesta vastaa Turun Teknologiakiinteistöt.

JBT- yksi suomen suurimmista koristurnauksista Perinteikäs JBT pelataan vuosittain keväisin. Vuonna 2016 järjestäjinä olivat Turun NMKY, Turun Riennon Koripallo, Naantalin Koripalloilijat ja UraBasket. Turnauksessa on sarjat tytöille ja pojille. Vanhimmat pelaajat olivat B-ikäisiä (2000-2001 syntyneitä) ja nuorimmat peruskoulun toisella luokalla (2007 syntyneitä). Sarjoja oli 20 ja joukkueita sarjoissa 160. Pelikouluja oli 20 ja majoituskouluja kuusi. Pelejä pelattiin 450. Virosta joukkueita oli 15 ja Ruotsista 3. Turnauksen aikana pelaajia Turun alueella on noin 1600. Joukkueiden taustalla toimii arviolta 500 valmentajaa ja huoltajaa. Katsojia peleissä viikonlopun aikana käy tuhansia. Turnaus organisoidaan ja tehdään pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoisia on viikonlopun aikana eri tehtävissä noin 300.

Turnauskeittiössä tarjoillaan noin 8700 ruoka-annosta

19


FAKTA

Kuntourheilu

KUNTOURHEILUJAOSTO ylläpitää kuntosalia - Kuntokämppää - joka sijaitsee osoitteessa Kaskenkatu 10. Salin toiminta on kaikille avointa – kuntosalin käyttäjät merkitään Turun NMKY:n ja kuntourheilujaoston jäsenrekisteriin. Sali on perustettu vuonna 1981. Toimintaperiaatteena on tuottaa kohtuuhintaista salipalvelua. Salin pinta-ala on 273 neliötä ja sen laitevalikoimaa on kehitetty vuosien mittaan nyt jo varsin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Nuorin kuntokämpän jäsen on 16 vuotias ja vanhin 85 vuotias Vuoden 2016 aikana Kuntokämpän ikkunateippaukset vaihdettiin uusiin ja modernimpiin

Viikottainen kävijämäärä

500-600

Salibandyssä Wäinö Aaltosen

koululla n. 16 kävijää viikoittain Jaosto kokoontui

vuoden aikana 2 kertaa

Uusista Kuntokämpän ikkunateippauksista löytyy yli 90 YMCA Turku- logoa EN I KÄJAKAUMA KUNTOKÄMPÄN KÄVIJÖID

12-18 v

Kuntokämpälle hankittiin vuonna 2016 uusi Smith-laite ja puolapuut maalattiin uudelleen

2 %

Yli 65 v 2 %

18-65 v 96 %

FAKTA Suunnistus 11

suunnistajaa

Ikäjakauma

Jukolan viesti kisattiin kesäkuussa Lappeenrannassa kosteissa keleissä. Ankkuriosuuden yhteislähdössä rapa roiskui.

40-55 v. 8 yhteistä

kokoontumista Viikottaisia osallisumisia eri seurojen kuntorasteille

Mika Kurkilahti avasi vahvasti Turku Rogaining Sprint -kisan yhteislähdössä Hirvensalossa toukokuussa. Turun Metsänkävijöiden edustusjoukkue hädin tuskin pysyi vauhdissa mukana.

Suunnistusjaoston osallistumisprosentti Jukolan viestissä 100


FAKTA

Sukellus

SUKELLUSJAOSTON tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekäs, turvallinen ja edullinen tapa harrastaa sukeltamista. Tällaisen toiminnan mahdollistavat NMKY ja Sukellusjaoston aktiiviset ja osaavat sukeltajat. Jäsenten vuosittain valitsema johtokunta suunnittelee ja toteuttaa jäsenistön kanssa sukeltamiseen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Vuoden aikana suoritettiin jäsenkysely

Enemmistö sukellusjaoston jäsenistä pitää Bunkkerin palveluita tärkeimpänä seuran toiminnalle, seuraavina tulivat kotimaan retket, viikkosukellukset ja Polydeko-reissut. Tärkeimpiä syitä liittyä Turun NMKY:n Sukellusjaostoon on ilmatäyttöjen joustavuus, sekä seuran toisten sukeltajien tarjoamat vinkit ja seura erilaisille sukelluksille. Jäsenistö uskoo vahvasti, että seurasta voi kehittyä Turun alueen aktiivisin seura, jolla on junioritoiminnasta jatkumo laitesukellukseen. Jaoston uskottiin myös ylläpitävän turvallisen sukeltamisen kulttuuria ja kaluston halutaan olevan alueen paras. Kehityskohteina jäsenistö nosti esille tarpeen tiedottaa toiminnasta laajemmin, myös muille kuin seuran omille jäsenille. Turun päivänä Sukellusjaosto esittäytyi perinteisesti Aurajokirannassa. Esillä oli sukelluslaitteistoa, videomateriaalia ja lapsille turvallinen mahdollisuus kokeilla heliumseoskaasua sukellusannostajasta.

74 jäsentä 13 snorkkeli-

kerholaista

Seoskaasukonetta

käytettiin 250

h.

Paineilmakompressorilla

33 750 litraa

paineilmaa

13 suoritettua kurssia 26 viikkosukellusta 15 retkiä

Vuoden 2016 aikana osallistuttiinkoulutuksiin: � PADI OWD (4 osallistujaa) � PADI Nitrox (3 osallistujaa) � GUE Tech 1 (3 osallistujaa) � Sukeltajaliiton Norppaohjaajakurssi (3 osallistujaa) Sukellusjaosto järjestä retkiä vuonna 2016 varsin aktiivisesti, yhteensä 16. Kaukaisin suuntautui Norjan Narvikin hylkykohteille.

Olli Visurin kova juoksuvauhti edellytti napakkaa jarrutusta Halikkoviestin yleisörastilla, ettei leimaus olisi mennyt pitkäksi.

21


Moni- ti s e s i n ää 22


aikana yhteensä 110 000 por Musiikkiopiston oppilaat ovat nouseet vuoden

rasta ylös tullessaan tunneille

Musiikkiopisto

MUSIIKKITOIMINTAA koordinoi syksystä 2016 lähtien Turun NMKY:n musiikkiopiston hallitus. Opetus on jakautunut kahteen linjaan: kuoro- ja orkesteri- sekä solistiseen linjaan. Kuorolinjalla opetus tapahtuu opistossa toimivan neljän kuoron (Aino, Mieskuoro Naskalit, Seniorikuoro ja Tähdet Kertovat) puitteissa sekä Kuorolaulun valmennusryhmässä.

Jokavuotisen Turun Päivän Namikatapahtuman ohjelmaan kuuluu myös musiikkiesityksiä

Vaskipuhallinorkesteri Aura Brass Band vastaa opiston orkesteritoinnasta.

Kuorolinjalla neljä kuoroa: Aino, Mieskuoro Naskalit, Seniorikuoro ja Tähdet Kertovat -Tyttökuoro

Solistisella linjalla opiskelu perustuu henkilökohtaiselle ohjaukselle ja opetusta on annettu laulun, pianon, viulun, huilun, kitaran, pienkanteleen ja vaskipuhaltimien instrumenttiryhmissä. Kaikille musiikkiopiston opiskelijoille kuuluu myös musiikin perusteiden opiskelu.

Orkesteri- ja solistisella linjalla Aura Brass Band ja henkilökohtainen ohjaus

FAKTA

Oppilaita

keväällä 110,

syksyllä 122 Oppitunteja

keväällä 16

14 Ikäjakaua 5-65 v syksyllä

Suoritettuja tutkintoja

15

Musiikkiopiston opettajat veivät laulavan joulutervehdyksen kaikille avoimeen kohtaamispaikka Happy houseen

laulajat käyttivät yhteensä 540 000 L hengitysilm

Maarit Lindblomin laulajien Halloweenisch konsertti

aa laulutunneilla vuoden aikana 23


Aura Brass Band Brittiläisen perinteen mukaisessa brass bandissa on 26 vaskipuhaltajaa ja 1 - 5 lyömäsoittajaa.

AURA BRASS BANDIN yhtenä tärkeänä tehtävä on tehdä eurooppalaista Brass Band -kulttuuria paremmin tunnetuksi Suomessa sekä kannustaa niin nuoria kuin aikuisiakin vaskimusiikin pariin. Soittajisto on alusta asti koostunut innokkaista vaskimusiikin harrastajista sekä yhä enenevässä määrin myös musiikin ammattilaisista ja ammattiopiskelijoista.

Brass bandin soittimissa on putkea yhteensä 96 - 102 met

Huhtikuussa konsertti Turun seudun musiikkiopiston juhlasalissa teemalla Aura Brass Band Goes 80’s, jossa orkesteri esitti 80-luvun suosikkimelodioita laulusolistina Mia Kuczynski

riä

Joulukuussa ABB esiintyi kahdessa joulukonsertissa jotka tavoittivat yhteensä yli 700 kuulijaa: yhteiskonsertti CCA-kuoron kanssa Tuomiokirkossa ja perinteinen ”Joulusaarna” Betel- kirkossa yhteistyössä teatterinjohtaja Mikko Koukin kanssa

Aura Brass Band Ahvenanmaalla toukokuussa - kaksi konserttia Maarianhaminassa

Tähdet Kertovat -Tyttökuor o FAKTA 20

kuorolaista Ikäjakauma

10-19 v. 2 leiriä 7 konserttia 24

The 10th International Folk Art Festival, Xining Tapahtuma, jossa oli huippuja eri puolilta maailmaa. Tähdet Kertovat -tyttökuoro sai viedä suomalaisuutta kaiken kansan nähtäväksi. Isännät kohtelivat kuorolaisia kuin valtionpäämiehiä; poliisisaattueet, tulkit ja oppaat, kaikenlainen huomioiminen ja huolehtiminen oli luksusta. Kansallispuvut olivat uuri sopiva esiintymisasu. Lisäksi kuoronjohtaja Hynysen Tähdet kertovat -laulu kulkeutui CCTV:n välityksellä yli 1,2 miljardille ihmiselle. Samaan aikaan kuoron laulaessa saivat ihmiset lukea suurilta screeneiltä kiinaksi käännettyjä laulunsanoja.


FAKTA Seniorikuoro 30

Harjoitusta

17 esiintymistä

Jäsenmäärä

keväällä 37,

syksyllä 33

SENIORIKUORO kokoontuu keskiviikkoiltapäivisin Turun NMKY:lle, harjoittelee, ja harjoitusten puolivälissä juo kaffesiskojen keittämät kahvit ja syö kunkin kuorolaisen vuorollaan tuomat kahvileivät.

Seniorikuorolla oli vuoden aikana kaksi konserttia Vanhalla raatihuoneella

Kaikki laulajat yli 65 v.

On suuri rikkaus laulaa! On sanottu, että on suuri rikkaus laulaa kuorossa ja se on rikkaus mitä meiltä ei voida pois ottaa. Se on sosiaalisuutta, yhdessäoloa ja tekemistä. Se on harrastamista harrastuksessa josta pidämme. Olemme saaneet lahjan josta todella saamme olla kiitollisia. Joukossamme on kuoroveljiä jotka ovat laulaneet Turun NMKY:n kuoroissa yli 50 vuotta. Se on mielettömän pitkä aika. Se edellyttää jo valtavaa sitoutumista rakkaaseen harrastukseen. Tuohon 50 vuoteen mahtuu kuitenkin paljon erilaisia asioita harrastuksen lisäksi. Opiskellaan, mennään mukaan työelämään, perustetaan perhe, pidetään huolta lähimmäisistä ketään unohtamatta, ja silti kaiken tämän lisäksi on ehditty käydä laulamassa Turun NMKY:n kuoroissa. Se on kunnioitettava saavutus. Kun totta vielä on toteamus, ”Nuoruudessa törmäämme vaikeuksiin, vanhuudessa vaikeudet törmäävät meihin!” Niin ikääntyessä ei päivä suju aina niin helposti. - Seniorikuoron hallitus

Seniorikuoro Tarton kaupungin laululavalla - kuva kertoo parhaiten siitä miten riemuisasti ja koko sydämellään tämä iäkäs miesjoukko esittää harjoittelemaansa mieskuoromusiikkia

Seniorikuoron taiteellinen johtaja on kokoonpanon jun

iori

Joulukonsertin uudet esiintymisasut ovat todella hienot. Kiitos on Susan Lehtilän, joka suunnitteli ja toteutti asut

Tähdille myönnettiin Heinz Hoffmann -mitali 20-vuo

tisesta ansiokkaasta toiminnasta 25


Kuoro esiintyi Antti Koposen riemukkaissa läksijäisissä. a Osa Naskalimiehistöstä MS Borella läksiäisissä kovin tutun näköisessä asetelmass

FAKT20A Mieskuoro Naskalit

säännöllisesti harjoituksiin osallistuvaa laulajaa

Esiintymisiä vuoden aikana

16

Laulajien

keski-ikä n. 30 vuotta

MIESKUORO NASKALIT jatkaa v. 1919 perustetun Turun NMKY:n mieskuoron toimintaa perinteitä vaalien, ennakkoluulottomasti uusia tuulia tunnustellen, miehekkäästi mutta nuorekkaasti, tarvittaessa arvokkaasti mutta myös riehakkaasti, ennen kaikkea lippu ja mieli korkealla. Kuoro on ilmeeltään nuorekas ja haasteisiin tarttuva.

ittiin gluteenitonta Ravintola Surutoiniin hank

Joulukuussa kuoro järjesti hulvattoman kuoromatkan Prahaan. Kuoron taiteellisella johtajalla Tommi Saalaalla on riemussa pitelemistä loistavasti sujuneen kirkkokonsertin jälkeen. Diplominkin sai, mokoma

olutta naskaleiden pyynnöstä

Perinteiset joulukonsertit Turun Tuomiokirkossa. Konsertit onnistuivat hienosti, tunnelma oli juhlava, jouluinen ja ennen kaikkea lämmin. Tällä kertaa Naskalit aloittivat perinteiset joulukonserttinsa parvelta laskeutuen salakäytävää pitkin esiintymiskorokkeille. Yleisö oli kummissaan!

Kuorolaulun valmennusryhm

ä

26

KUOROLAULUN VALMENNUSRYHMÄ aloitti toimintansa lokakuun alussa. Ryhmään hakeutui ryhmässä laulamisesta innostuneita nuoria aikuisia. Yhteinen sävel porukassa löytyikin nopeasti. Tunnelma on alusta asti ollut rohkea ja kannustava. Harjoituksissa on käyty läpi laulutekniikan perusasioita erilaisten harjoitteiden avulla ja sovellettu niitä sitten laulettavissa kappaleissa. Musiikin teoriaan perehtymistä on tullut siinä sivussa. Stemmalaulu sujuu jo, vaikka muutamalle kokemus on ollut laatuaan ensimmäinen! Syyslukukauden aikana on harjoiteltu kuusi laulua esitettävään kuntoon. Joulun alla ryhmä kävi yllätyskeikalla ASPA -palvelutalossa toivottamassa hyvää joulumieltä.


Ainot treenasivat vuoden aikana yhteensä 5500 minuutt

ia

FAKTA 37

kokoontumiskertaa

26 jäsentä Ikäjakauma 2344 vuotta 4 konserttia 9 keikkaa Viisi uutta laulajaa

Promokuvaukset kuoron uusia verkkosivuja varten

Aino-kuoro

AINO-KUORO on noin 20 naisesta koostuva naiskuoro, joka on laajentanut ohjelmistoaan suomalaisista kansanlauluista myös kevyempään musiikkiin. Kuoron tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ohjelmistoa ja kehittyä sekä musiikillisesti että esiintyjinä. Kuorosta on kehittynyt kunnianhimoinen ryhmä, jonka vahvuus on erilaisten tunnelmien luominen ja eläytyminen. Ainon monipuolisuudesta kertoo kuoron tarttuminen uusiin ja erilaisiin haasteisiin.

Aino-kuorolaiset osallistuivat Katri Kauppalan CVT-kurssille (Complete Vocal Tecnique) Helsingissä

Satu Luukkonen on johtanut Aino-kuoroa jo 14v - sovi

Ensimmäisellä keikallaan kuoro sai myös nimensä "Ihka oikee kuaro"

tun 10v sijaan

27


g n i t a e Cr u t r o opp s e i nit

28


Nuorten Kohtaamispaikka TOIVO

Nuorten Kohtaamispaikka Toivo on toteuttanut aktivoivaa, toiminnallista ja kuntoutusta tukevaa päivätoimintaa sekä palveluohjausta 17–28 -vuotiaille nuorille aikuisille Raha-automaattiyhdistyksen tuella jo vuodesta 2004. Toiminnalle myönnettiin jatkorahoitus seuraavalle kolmevuotiskaudelle (2016–2019).

FAKTA

NUORTEN KOHTAAMISPAIKKA 178 TOIVON kohderyhmän nuoret ovat kohdattua nuorta vailla mielekästä päivätoimintaa, pudonneet muista palveluista tai muut miehiä 56,7% palvelut ovat sellaisenaan, tässä hetnaisia 43,3% kessä, heille riittämättömiä. Toivo on Kävijämäärän kasvu matalankynnyksen kohtaamispaikka, jonne voi tulla kuka tahansa 17–28 16% -vuotias, joka kaipaa päiviinsä vuo87 uutta kävijää rovaikutusta ja mielekästä sisältöä. Toimintaan osallistuminen on vapaaAukiolopäiviä 147 ehtoista ja maksutonta. Kohtaamispaikan tärkein anti Yksittäisiä käyntejä yksittäiselle kävijälle on usein ihan 2421 tavalliset arkiset kohtaamiset ja vuoroärin keskimä Päivittäin vaikutus niin työntekijöiden kuin toisten nuortenkin kanssa sekä mielekäs 16 kävijää yhdessä tekeminen. Kohtaamispaikalla jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan omista lähtökohdistaan käsin. Toimintaa ovat mm. keskusteluryhmät tai mahdollisuus yksilölliseen keskusteluun, tutustumiskäynnit erilaisiin kohteisiin, liikuntaryhmät, erilaiset teemapäivät ja ryhmät sekä retket. Kohtaamispaikka tarjoaa mahdollisuuden iloon, arjen jakamiseen, yhdessä oloon, mukavaan tekemiseen ja osallistumiseen omien voimavarojen mukaan. Läsnä ja tavattavissa on muiden kävijöiden ohelle kaksi työntekijää.

Toivon uudet tilat

Vuosien varrella kohtaamispaikan päivittäinen kävijämäärä on tasaisesti kasvanut ja pysytellyt korkealla pitkään. Kävijämäärän lisäännyttyä 12 vuotta palvelleet tilat Sirkkalankatu 27:ssä kävivät toiminnan kannalta pieniksi ja ahtaiksi. Uusia tiloja kohtaamispaikalle kartoitettiin vuoden 2016 aikana ja marraskuun viimeisenä päivänä muuttokuorma lähti kohti Turun keskustaa. Nuorten Kohtaamispaikka Toivo sai uuden osoitteen, Yliopistonkatu 26 C, 2krs. Uudessa osoitteessa ovet avattiin nuorille 7.12. ja toimintaa jatkettiin tuttuun tapaan, isommissa ja avarammissa tiloissa.

Seuraa Toivon blogia: www.nmky-toivo.blogspot.com 29


FAKTA

364

tavoitettua henkilöä

Ohjaussuhteessa 133 henkilöä Miesten määrä hieman korkeampi kuin naisten Asiakaskäyntikertoja 432 Kasvua edelliseen vuoteen

10,8 %

424 asiakasohjauspuhelua 465 ohjaussähköpostia,

tekstiviestiä tai whatsupviestiä

30

Maahanmuuttajapalvelut on edelleen yksi harvoista maahanmuuttajamiehiä tavoittavista palveluista Turun talousalueella


Maahanmuuttajapalvelut MAAHANMUUTTAJAPALVELUIHIN saattoi tulla asioimaan kuka tahansa maahanmuuttajataustainen aikuinen, kunhan suomen kieli sujui edes jotenkin. Maahanmuuttajapalvelun työntekijät auttavat asiassa kuin asiassa ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Eniten vuonna 2016 työllistivät perhe-elämään ja Suomessa oleskeluun liittyvät kysymykset. Työn tavoitteena oli tukea asiakasta kaikissa elämäntilanteissa ja kertoa, miten Suomessa hoidetaan asiat esimerkiksi avioerotilanteessa tai miten haetaan opiskelupaikkaa aikuisena. Maahanmuuttajapalvelut toimi vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Toimisto sijaitsee Turun keskustassa osoitteessa Käsityöläiskatu 9, lisäksi omat päivystystilat joka toinen torstai Raision aikuiskoulutuskeskuksessa ja joka toinen torstai Turun aikuiskoulutuskeskuksessa. Maahanmuuttajapalvelut ei ole kohtaamispaikka, vaan toimii ajanvarauksella ja tarjoaa henkilökohtaista ja yksilöllistä ohjausta ja tukea. Maahanmuuttajapalveluissa kohdataan kaikenikäisiä ihmisiä. Vanhin asiakas vuonna 2016 oli 63-vuotias ja nuorimmat alle 2-vuotiaita vanhemman tai vanhempiensa kanssa asioineita lapsia.

Keskiarvoasiakas vuonna 2016 oli irakilainen mies, jonka äidinkieli oli kurdi ja joka oli asunut Suomessa viisi vuotta. Iältään hän oli 31,6-vuotias. Hän tuli palveluun huhtikuussa kuultuaan siitä kaveriltaan. Tulosyynä olivat perheasiat; avioero ja lasten tapaamiset.

Maahanmuuttajapalvelut auttaa maahanmuuttajia tekemään paljon erilaisia hakemuksia sekä paperilla että sähköisesti. Esimerkiksi vuonna 2016 16 kävijää sai Suomen kansalaisuuden

Miksi Maahanmuuttajapalveluun tullaan (tieto asiakaspalautteista) ”Olavi on auttanut, kun pääni on meinannut räjähtää.” ”Pakko olla tällaista palvelua, ei näitä kavereille puhuta.” ”Tulin sitten tänne, kun ajattelin, että täältä saa varmaa tietoa. En jaksa enää uskoa kavereita.” ”TE-toimisto sanoi, että Paula osaa nämä asiat paremmin.” ”Tämä on paras paikka. Te tunnette suomalaisen systeemin.” ”Jos en olisi tullut tänne, en ehkä olisi pystynyt jatkamaan elämää Suomessa.” Vuonna 2016 juhlistettiin jälleen kävijöiden valmistumista ammattiin. Hatunnosto kaikille naisille ja miehille, jotka saavat tutkinnon suoritettua vieraalla kielellä ja työllistyvät koulutusta vastaavaan ammattiin.

Kävijöiden lähtömaita oli 38 ja äidinkieliä 28 Facebookissa yhtä maahanmuuttajapalvelun tekemää päivitystä katsottiin parhaimmillaan yli 16 000 kertaa! 31


Extras Senioritoiminta

FAKTA SENIORIAAMUKAHVIT kokoontuu kerran kuukaudessa, tiistai-aamuisin klo 9-10. Tällöin vetreä joukko pitkäikäisiä Turun NMKY:n jäseniä saapuu johtokunnanhuoneeseen. Senioriaamukahveille kokoonnutaan aamukahvin, hartauden ja ajankohtaisten kuulumisten pariin. Senioriaamukahveille tervetulleita ovat kaikki 60 vuotta täyttäneet.

lle keräsi aihe Mannerheim Eniten osallistujia senioriaamukahvei

SKUFFEN

Scoutkåren Kamraternas Föräldraoch Understödsförening ”SKUFFEN” r.f.:n päätehtävänä on tukea lippukunnan toimintaa sekä taloudellisesti että aatteellisesti. Toiminnan perusajatuksena on luoda hyvät puitteet lippukunnalle ja sen jäsenille harrastaa mielekästä ja monipuolista partiotoimintaa sekä maalla että merellä.

Keskimäärin tilaisuuksissa

23 osallistujaa

ja naiset marraskuussa

Föreningens huvuduppgift är att stöda och befrämja scoutkårens verksamhet både ekonomiskt och ideellt. Grundtanken i verksamheten är att skapa goda omständigheter för scoutkåren och dess medlemmar att utöva en intressant och mångsidig scoutverksamhet både till lands och till sjöss. yli 65vuotiaita 29 %

9

Senioriaamukahvitilaisuutta

18-46 vuotiaita 45 %

FAKTA 31 jäsentä

3 kunniajäsentä 9 kokousta

2 talkoot Holkenilla yksi purjehdus Windiksellä

46-65vuotiaita 26 %

Skuffenin jäsenten ikäjakauma Holkenin maja Paimiossa

Marraskuun aikana Holkenin retkeilymajassa tehtiin isompi korjaustyö, koko yläkerroksen sisäkattopanelit sekä lämpöeristykset sisäkaton ja vesikaton välillä uusittiin. Korjaustyön suoritti ulkopuolinen rakennusyrittäjä ja lopputulos oli hyvä. 32

Under november månad utfördes en större reparation på utfärdstugan Holken. Denhär gången förnyades hela övrevåningens innertakpanel jämte värmeisoleringen mellan innertaket och vattentaket. Arbetet utfördes aven utomstående byggnadsföretagare med ett gott slutresultat.


FAKTA

APTU

AURAN TÄHTI POIKIEN TUKI RY:n (APTU) tarkoituksena on toimia Auran Tähti Poikien tukena. Taloudellinen tuki lippukunnalle mahdollistaa partiojohtajien keskittymisen varsinaiseen partiotoimintaan varainhankinnan sijasta. Lisäksi yhdistys auttaa lippukuntaa tilaisuuksien järjestelyissä, muonituksissa yms. käytännön järjestelyissä tarvittaessa. Yhdistyksen toiminta tarjoaa myös aikuisille partiohenkisille ihmisille harrastus- ja virkistymismahdollisuuksia.

Aktiivisia

jäseniä 10-15

6 kokousta

7 tapahtumaa yksi purjehdus Merisudella

150 myytyä

teatterilippua

Merisudella U:n jäsenet purjehtimassa

APT

APTU tarjoaa Turun parasta joulupuuroa

Kotipesät YMCA Turku

Katutasossa: 1. TuNMKY toimisto 2. Johtokunnanhuone 3. YMCA Lounge - nuorisotyö ja koripallo 4. TuNMKY Kuntosali

8

FAKTA

6

Maanpinnan alla: 5. Juhlasali ja keittiö 6. Sukellusjaosto, kokoontumistila Bunkkeri 7. Scoutkåren Kamraterna

toimintaa

5

lan

1

kka

9

Sir

4

Omat toimitilat Sirkkalankatu 27:ssä yht. 1500 m² kat u

2

7

27 eri pisteessä

3

8. ATP ja TTT (Piharakennus, yläkerta) 9. NMKY:n edustussauna (8. kerros)

Kas ken kat u

Turun NMKY:n omalle tontille Sirkkalankatu – Kaskenkatu, mahtuu lukuisa määrä toimintaa toimisto- ja juhlasalitiloista, partion, sukeltajien ja kuntokämpän käyttöön. Varsinaista toimintaa on lisäksi Hirvensalon nuorisotalo Moose´ksessa ja Nuorten kohtaamispaikka Toivossa Yliopistonkadulla. Maahanmuuttajapalvelut (Mahku) sijaitsee Käsityöläiskadulla. Yhdistyksellä on myös oma leirisaari Harva, retkisaari Erakko sekä niiden välissä sijaitseva Lintukallio.

Maahanmuuttajapalvelut Käsityöläiskatu 9 TOIVO 7.12.2016 alkaen Yliopistonkatu 26 Hirvensalon nuorisotalo Taipaleenkatu 14 (Moose’s) Harvan leirisaari Oriniemen ulkoilualue säätiön retkeilymaja Hirvensalossa Skuffen rf:n retkeilymaja Holken Paimiossa (Koffan) Hirvijärven retkeilyalue (ATP) 33


FAKTA

Harvan saaren leirikeskus

Toimintaa saaressa

134 päivänä Turun NMKY:n omaa

toimintaa 92 päivänä Erilaisia ryhmiä Harvassa

62 Kävijöitä yhteensä 1317

(alle 29 v. 858)

Nukuttuja öitä 2679 Pienin leiri

8 henkeä

Suurin leiri yli

HARVAN SAARI on Turun NMKY:n omistama leirikeskus. Vuosi 2016 oli saaren 92. toimintavuosi. Leirikeskus on pääasiassa lasten ja nuorten retki- ja leiritoiminnan käytössä. Sisätiloissa vuodepaikkojen määrä on yhteensä 64 petiä. Kesälomakaudeksi Harvaan palkattiin 3 kesätyöntekijää, sekä useita leirikohtaisia palkkiotoimisia vapaaehtoisia keittiötyöntekijöitä. Suurin osa toiminnasta järjestettiin koululaisten kesälomakauden aikana, jolloin leirikeskuksen täyttivät rippikoululeirit, erilaiset lasten ja nuorten leirit, perhe- ja isä-lapsi-leirit. Muuna aikana Harvassa oli erilaisia leirejä, leirikouluja, koulutuksia, kokouksia, talkoita ja päiväretkiä.

90 henkeä

Harvan saari sijaitsee Airiston aukon laidalla Turun saaristossa. Veneet saareen kulkevat Heinänokan partioalussatamasta, joka on noin 20 km ajomatkan päässä Turun keskustasta. Toimintakausi Harvassa alkoi 16.4.2016 Ja päättyi 12.11.2016. Talvikaudella Harvaan ei päästä kelirikon ja epävarman jäätilanteen vuoksi.

Ms Vihurilla Harvaan ja takaisin kuljettuja matkoja yli

Hyvät kaverit olivat Harvassa Harvan saari on toiminnallinen paikka. Saaressa on oma pallokenttä, lapinkota iltanuotioita varten, melontakalustoa yli 20 hengelle, veneitä, frisbeegolfrata, toimintapisteitä ja runsaasti erilaisia peli- ja toimintavälineitä. Noin kilometrin päässä sijaitseva NMKY:n ”Erakko-saari” oli myös 2016 monen leirin päiväretken melontakohde. Siivoukset ja osa saaren ylläpidosta hoidetaan leiritoiminnan yhteydessä. Vuonna 2016 entisen majoitusrakennuksen monitoimitilaa laajennettiin mm. rippikoulukäyttöä paremmin palvelevaksi ja 34frisbeegolf-rata saatiin toimivammaksi risuja ja pieniä puita karsimalla.

300


V ihuri jäissä

Asiat eivät aina suju ihan suunnitellusti. Joskus tuntuu, että yhdistystoiminnassa niin käy varsin tasaisin väliajoin. Harvan talkoiden jälkeen Vihuri piti siirtää Pansioon maanantaista nostoa varten. Perussetti, kolme nuorta kipparia ajamaan ja yksi työntekijä autolla satamaan vastaan. Helppo juttu. Joskus käy niin, että talvi yllättää autoilijan. Tällä kertaa se yllätti veneilijän, sillä vaikka Airiston laidalla on vesi auki, niin sisämaan suuntaan siirryttäessä ja veden muuttuessa makeammaksi tilanne voi olla toinen. Kävipä siis niin, että Vihuri jäi hyvästä yrityksestä huolimatta keskelle väylää jäihin, eikä koneellista jäänmurtoa uskallettu lasikuituveneellä voimallisesti yrittää (vaikka meitä viisaammat kyllä väittävät, että hyvin se olisi mennyt). Peruuttaminen jo murtunutta väylää pitkin olisi ollut hankalaa, piemeys laskeutui ja käsillä olleilla työkaluilla jäänmurtohommat olivat tuskallisen hitaita. Matkanteko keskeytyi, vaikka etäisyyttä vastaanottokomiteaan oli vaivaiset 400m. Pienen tuumaustauon jälkeen soitto Merivartiostolle, joka toki oli empaattisen huolissaan tilanteesta, mutta koska mitään varsinaista hätää ei ollut niin he eivät voineet lähteä auttamaan (kalustokin oli varsin kaukana). Saatiin sentään tehtävältä palaava Superpuma veneen ylle leijumaan ja tunnelmaa luomaan. Merivartiosto kuitenkin osasi kertoa, että Turun Meripelastusyhdistys päivystää, ehkä juuri meitä onnettomia varten, Airiston laidalla. Soitto Pv ABSOn kipparille, pieni neuvonpito jäätilanteesta - ja katso - apu saapui noin tunnissa, jäät ryskyen, jettimoottoreiden sihdit jääsohjossa kiehuen, kuin kuuluisa Suomen Joutsen auttamaan meitä Mikkihiiriä (kirjoittaja kyllä istui autossa rannalla). Pikainen väylän avaaminen Vihurille, sihtien tyhjennys ja auttajat olivatkin kadonneet pimentyneeseen iltaan. Veneessä olijat olivat turvassa, vaikkakin vähän nälissään ja kylmissään (pieni kimmoke korjata Vihurin lämmityslaite syntyi) - ja vene ehjänä laiturissa. Turun NMKY kiittää Turun Meripelastusyhdistystä! Kiitos että TE olitte päivystämässä meitä ja muita varten. Olli Toivonen Nuorisosihteeri

35


Toiminnassa mukana 2016 Työntekijät ANTTI KOPONEN, Pääsihteeri SATU ALANEN, Pääsihteeri SANNA FRIMAN, Hallintosihteeri MAIJA RUOKONEN, Yhdistyssihteeri ILPO LAHDENKAUPPI, Järjestötoiminnanjohtaja TOMMI KANTONEN, Sosiaalitoiminnanjohtaja MARJA MIETTINEN, Urheilutoiminnanjohtaja HANNU NAUMANEN, Valmennuspäällikkö MIKA WALLIN, Johtava nuorisosihteeri MARTTI HALTIA, Nuorisosihteeri OLLI TOIVONEN, Nuorisosihteeri VILMA SUOMINEN, Nuorisosihteeri HENNA HÄRKÖNEN, Kerhosihteeri TOMMY LINDVALL, Iltapäiväkerho-ohjaaja HANNI HAKANEN, Iltapäiväkerho-ohjaaja JOHANNES TASKINEN, Iltapäiväkerho-ohjaaja KRISTINA JATSKEVITS, Kuntosalivalvoja MIKKO RAUSSI, Kuntosalivalvoja TUOMO TIRRONEN, Musiikkisihteeri MAARIT LINDBLOM, Laulunopettaja KATRIINA RAINIO, Viulunsoiton opettaja PEKKA LYYTINEN, Vaskipuhaltimien opettaja SATU LUUKKONEN, Pianonsoiton opettaja PÄIVI SJÖBERG, Huilunsoiton opettaja IINA KIVIMÄKI, Pienkanteleen ja pianonsoiton opettaja MARJAANA RINNE, Musiikkitiedon perusteiden opettaja ELINA KORHONEN, Kuorolinjan valmennusryhmän ohjaaja PAULA NURMINEN, Asiantuntija OLAVI KATTO, Asiantuntija LINDA VIHERVUO, Sosiaaliohjaaja RAISA RUOHONEN, Sosiaaliohjaaja

Johtokunta PAAVO VILPO, puheenjohtaja, LEENA CASAGRANDE, varapuheenjohtaja, JÖRGEN BJÖRKMAN ANNA-KAARINA GULLICHSEN KIMMO HOLLMÉN KEIJO KETONEN MIKKO LAITILA HARRI LINDBLOM MATTI MANNER HARRI NIEMINEN JAN-HENRIK STRANDELL TUULA VON ZWEYGBERGK Johtokunta kokoontui vuonna 2016 yhteensä 10 kertaa; 6 kertaa kevätkaudella ja 4 kertaa syyskaudella Pöytäkirjaan on kirjattu 130 pykälää

36

Tilin- ja toiminnan tarkastajat tilintarkastaja PERTTI KESKINEN, KTM - KHT, JHTT varalla Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toiminnantarkastaja JARI MALINEN, asianajaja varalla LAURI YLIKYLÄ, asianajaja

Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 30.3.2016 kello 18 Läsnä 24 yhdistyksen jäsentä Kokouksen puheenjohtajana Lippo Kaarnisto Syyskokous 22.11.2016 kello 18 Läsnä 28 yhdistyksen jäsentä Kokouksen puheenjohtajana Antti Valtola Ylimääräinen jäsenkokous 1.11.2016 kello 18 Läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä Kokouksen puheenjohtaja Antti Koponen

Toiminnantekijät Seuraavat ihmiset ovat olleet vapaaehtoisina mahdollistamassa Turun NMKY:n toiminnan vuonna 2016 Ahola Jaakko Ajanko Mirja Ali-Keskikylä Kim Alonen Juho Arikka Heikki Arikka Paavo Augustin Tomi Auvinen Katja Backlund Johanna Badinici Vio Berrebah Kim Björkman Jörgen Björkman Robert Björkman Roni Björkqvist Jerker Blomberg Santeri Bly Oskari Borman Reijo Broman Niklas Brummer Jussi Bujupi Lendita Degenhardt Kim Diaz Suomela Elias Ekbon Johanna


Enlund Pernilla Eskonen Ville Fonselius Heidi Forslund Ken Förbom Anna Gadd Anna Grönlund Erika Grönroos Leif Gullichsen Anna-Kaarina Hakamäki Jere Hakanen Anna-Liina Hakulinen Jarmo Hallamaa Mikko Hallikainen Tiina Halme Jussi Haltia Martti Harju Tilda Hautala Victor Havia Sannasofia Havia Suvianna Havupalo Markus Heinonen Tommi Heinonen Olivia Heinä Anna-Liisa Helminen Elias Henriks-Eckerman Maj-Len Henriksson Alexander Hiltunen Teijo Hiltunen Tuomas Himanen Sanni Hirvonsalo Petteri Hjort Rosa Hohtari Leevi Hollmen Petri Hollmen Kimmo Hollmerus Rami Hovi Matti Huldén Mikael Huldén Stig-Göran Huokuna Merita Hurskainen Maria Hytönen Ella Hytönen Perttu Hyvärinen Essi Hännikäinen Vilhelmiina Härkonen Raimo Ibrahim Abdirisak Ibrahimi Ardijan Ilola  Reino Indermühle Saara Innamaa Henrik Iso-Lauri Susanna Jaakkonen Ilari Jauhiainen Vesa Johansson Max Joronen Tuomas Juhala Anna Junnila Anssi Jurvainen Kristian Juvonen Niko Järvilehto Inka Järvinen Jiina Kajala Laura Kajander Minna Kalske Sampo

Kankare Siiri Kantola Helmi Karonen Maarit Katajamäki Elina Kemppainen Juho Kemppainen Juho Kivijakola Jonna-Mari Klimscheffskij Ellen Koistinen Seppo Koistinen Tuomas Koponen Tuomas Koskinen Sakari Koskinen Sirkku Kosonen Altti Kottonen Jutta Kraemer Erik Kreutzman Wille Kunnas Eero Kuorilehto Irina Kyynäräinen Outi Käyhkö Jukka Köpsi Jussi Laaksonen Mikko Laaksonen Sanna Lahdenkauppi Aapo Lahdenkauppi Saana Laiho Ester Laiho Flora Laine Kati Lampisuo Juhani Lankila Janne Lastunen Julia Latva Emmi Laurila Ella Lehmusto Mirva Lehtilä Susan Lehtinen Aleksi Lehtinen Petka Lehtinen Pilvi Lehtinen  Hannu Lehto Oskari Lehtonen Mari Lehtonen Eikka Lehtonen Jami Leskinen Riikka Liimatainen Eero Lilja Kari Lind Henrik Lindberg Tom Lindblad Mary-Ann Lindblom Harri Lindroos Ilari Lintuala Kari Lummevuo Anne-Mari Lundstedt Elias Luukkonen Emma Luukkonen Satu Luukkonen Friida Lyytinen  Pekka Lähteenmäki Lauri Lähteenmäki Matti Manner Tuula Manninen Veeti Mattila Juha Metsäranta Heikki

Mierlahti Aaron Moberg Kalle Mustonen Teemu Myllymaa Ulla Myöhänen Alexa Mäkelä Olivia Mäkelä Sonja Mäkitalo Milla Narvanmaa Kati Niemelä Kalevi Nikander Jari Nordgren Laura Nordling Joakim Nummi  Jukka Nurmi Viivi Nyberg Sara Ohlsson Vesa Oksanen Laura Paavolainen Susanna Palm Patrik Palonen Julia Partanen Aleksi Peltonen Rami Piikkilä Kai Pippola  Matti Pirilä Laura Pitkänen Mika Pitkänen  Mikko Porvari Jenna Pöllänen Jade Rainio  Heikki Raittila Robert Ramberg Axel Rantanen Anni Rauhanen Mikko Rautavirta Taru Reponen Annukka Robertsson Kristian Roivas Juho Rosama Aleksi Ruoho Jani Ruohonen Juha Ruokonen Maija Ruola Anna Ruotsalainen Aurora Rydman Masi-Pekka Rydman Tommi Rytkönen Karoliina Rönnholm Mikael Saalas Tommi Saarento Paula Saari Seppo Saipa Piritta Saivosalmi Sisu Salmi Mikael Salmi Iina Salonen Jaakko Saltychev Katerina Sarmasto Sara Schwartz Mikko Sibakov Joona Simonen Siiri Sjöberg Janina Soini Jule Sointu Linda

Somero Auni Strandell Jan-Henrik Sundholm Hilla Sundqvist Elin Suomela Emmi Suutari Jari Särme Simo Söderman Daniela Taanila Antti Tainio Anni Taipalus Eemil Takalo Laura Tapana Elias Taskinen Johannes Telkola Timo Thiel Christian Thiel Eva-Maria Thiel Heidi Toivanen Tuulia Toivonen Kaarlo Tuominen Kerttu Tuukkanen  Jussi Unkila Kaisa Vainio Otto Vainio  Vesa Valkama Arvo Valtola Antti Valtola Ulla Virtanen Mauri von Hellens Michael von Hellens Petra Vuola Kari Vuorinen Jemina Vuorinen Joni Vuorinen Mei Väisänen Otso Wallin Mika Warpenius Vilma Warras Emil West Jessica Wirta Hannu

37


Talouden lukuja

TILIKAUDEN TULOS

120 000 € 100 000 €

104821

80 000 € 60 000 €

94911

66131

40 000 € 20 000 € 0 €

1 200 000 € 1 000 000 €

2014

2015

2016

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 1067605

1097462

1104200

2015

2016

800 000 € 600 000 € 400 000 € 200 000 € 0 €

900 000 € 800 000 €

2014

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS 848983

700 000 €

739057

600 000 €

686233

500 000 € 400 000 € 300 000 € 200 000 € 100 000 € 0 €

1 020 000 € 1 000 000 €

2014

2015

2016

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 1010713

980 000 € 960 000 € 952632

940 000 € 920 000 € 900 000 €

899314

880 000 € 860 000 € 840 000 €

38

2014

2015

2016


Tältä sivulta löydät Turun NMKY:n työntekijät sekä osastojen yhteyshenkilöt yhteystietoineen, Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tunmky.fi

Sosiaalitoiminta / BSM-palvelut Hallinto Pääsihteeri (CEO) NMKY:n sosiaalipalveluiden (BSM)toimitusjohtaja Satu Alanen p. 040 828 9799 Hallintosihteeri Sanna Friman p. 050 331 4954 Talousasiat Veli-Matti Lehtinen p. 040 515 4519 Yhdistyssihteeri Maija Ruokonen p. 050 360 7222

Liikunta Urheilutoiminnanjohtaja Marja Miettinen 045 232 1458 Valmennuspäällikkö Hannu Naumanen 050 411 2281 Salivalvoja, kuntosali Mikko Raussi 050 370 4040

Musiikki Musiikkiopisto, rehtori Harri Lindblom 040 576 5270 Musiikkisihteeri Tuomo Tirronen 050 313 2365

Sosiaalitoiminnanjohtaja Tommi Kantonen 050 344 7790 Talojohtaja, Turku Hanna Vahtola 0400 799 719 Talojohtaja, Raisio Merja Suomi 050 311 4140 Talojohtaja, Salo Jonna Kataja 050 311 4142 Erityisasiantuntija, maahanmuuttajapalvelut Olavi Katto 050 311 4129 Erityisasiantuntija, maahanmuuttajapalvelut Paula Nurminen 050 311 4128 Sosiaaliohjaaja, Nuorten kohtaamispaikka TOIVO Raisa Ruohonen 050 501 1599 Sosiaaliohjaaja, Nuorten kohtaamispaikka TOIVO Linda Vihervuo 0400 873 406

Lapset, nuoret ja perheet Järjestötoiminnanjohtaja Ilpo Lahdenkauppi 050 344 7720 Nuorisosihteeri Martti Haltia 050 597 6030 Nuorisosihteeri Olli Toivonen 050 344 7737 Nuorisosihteeri Vilma Suominen 044 292 9898 Kerhosihteeri Henna Härkönen 050 320 1984

Yhteistyössä

Osastojen yhteystietoja AINO-KUORO Pj. Outi Kyynäräinen 044 5727612 puheenjohtaja@ainokuoro.fi Joht. Satu Luukkonen 050 594 0672 AURA BRASS BAND Pj. Timo Telkola 0400 825 586 timo@fi.northsails.com Joht. Pekka Lyytinen 041 451 5516 pekka.lyytinen@elisanet.fi LAULURYHMÄ SORELLE Leena Casagrande 050 541 7862 leena.casagrande@utu.fi MIESKUORO NASKALIT Pj. Niklas Broman 040 533 7519 nsbrom@utu.fi Joht. Tommi Saalas 050 540 9064 tommi@saalas.fi SENIORIKUORO Pj. Kalevi Niemelä 050 555 6969 kale.niemela@hotmail.com Joht. Heikki Rainio heikki.rainio@kolumbus.fi TURUN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO Rehtori Harri Lindblom harri.lindblom@tunmky.fi Kanslia Sanna Friman 050 331 4954 sanna.friman@tunmky.fi TÄHDET KERTOVAT TYTTÖKUORO Pj. Kaisa Unkila 050 966 7184 unkilakaisa@gmail.com Joht. Ari Hynynen 0400 523 881 ari.hynynen@kaarina.fi KUNTOURHEILUJAOSTO Kuntokämppä 050 370 4040 Pj. Vesa Jauhiainen 040 575 1454 SUKELLUSJAOSTO Pj. Jari Suutari 040 537 3501 jari.suutari@gmail.com SUUNNISTUSJAOSTO Pj. Jukka Lehtonen 040 517 1055 jukka.lehtonen@vahteraarkkitehdit.fi TURUN NMKY:N URHEILIJAT Pj. Keijo Ketonen 02 269 3311 keijo.ketonen@ts-group.fi AURAN TÄHTI POJAT Lpkj. Kari Vuola 0400 740 060 pkj@aurantahtipojat.fi AURAN TÄHTI POIKIEN TUKI RY Pj. Tuula Manner 050 436 6652 tuula.manner@tyks.fi AURAN TÄHTI POJAT, RUMPUPARTIO Seppo Koistinen 040 837 5813 SKUFFEN RF Pj. Stig-Göran Huldén 040 534 6866 shulden@abo.fi TURUN TÄHTI-TYTÖT RY Lpkj. Rosa Hjort 040 777 3319 lpkj@turuntahtitytot.fi ÅBO KFUM´S SCOUTER KAMRATERNA RF Lpkj. Daniela Söderman 040 503 5984 daniela.soderman@gmail.com

39


YMCA (NMKY) on kansainvälinen, maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike. Sen tarkoituksena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämisessä henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuden vahvistamiseksi.

Tämä kirja kertoo, miten Turun NMKY YMCA Turku on onnistunut vuoden 2016 aikana saavuttamaan lapsia ja nuoria ja onnistunut tarjoamaan heille turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä. Lue ja tutustu!

40

Vuosikirja 2016  
Vuosikirja 2016  
Advertisement