Page 1

C.CHOICE * MAGAZINE


...Editor’s Talk... “นาวิน นาคนาวา” อุทิศกายใจเพื่อสังคม

C.Choice Magazine ฉบับนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านเพลิดเพลิน ไปกับเนื้อหาในแบบฉบับของเรา พบกับคนสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ใน โชคชะตาและอุทิศตัวเองเพื่อสังคมตลอดมา และพร้อมมอบสาระ ความรู้ให้กับคนรักสุขภาพ มีเทรนด์ใหม่วัยใสให้ได้ติดตามและ พาไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับพวกเรา C.Choice หากผู้ใดรักใคร่กับการดูดวง ร่วมตรวจเว็คดวงตามวัน ได้ที่นี้กับเราได้ สุดท้ายเราจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับอีกมุมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โสภาพิมพ์ รักการเจริญ บรรณาธิการ

1

Modern Art

4

สวยใส แบบธรรมชาติ

6

7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิด

9

6 อ. ชะลอวัย

11

ดูดวงตามวัน

13

13 สมุนไพร ไม่อันตราย

17

ใกล้แค่นี้ที่ หัวหิน

19

สจล.ที่คุณ (อาจ)ไม่เคยรู้

21

Ladkrabang’s idea

23


คนสู้ชีวิต

ครูนอกหลักสูตร

“นาวิน นาคนาวา” อุทิศกายใจเพื่อสังคม

“การให้ ทำ�ให้ผู้รับมีความสุข ผู้ให้อิ่มเอม ใครที่ไม่เคยให้จะไม่ได้รับความสุข ดังกล่าว ถ้าใครไม่เคยให้ลองให้ดูบ้าง อย่าเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียว เพราะสิ่งที่ได้รับกลับคืน มาหลังจากให้นั้นยิ่งใหญ่เกินที่จะบรรยายได้” นี่คือ คติพจน์ประจำ�ใจ ที่ นาวิน นาคนาวา ผู้อำ�นวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ยึดถือและปฏิบัติมา แทบจะตลอดชีวิต เกือบครึ่งค่อนชีวิตเขาได้อุทิศกายใจและเวลาที่มี 24 ชั่วโมงของแต่ละ วัน คืนให้กับสังคม และผู้คนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คืนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับทุกคนที่เข้ามาหา รวมทั้งการสอนศาสนาให้กับเด็กและเยาวชน ในชุมชนที่เขา อาศัย เพื่อให้ทุกคนนำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิต และประกอบอาชีพโดยไม่คิด มูลค่าแม้แต่บาทเดียว นาวินเล่าถึงแรงบันดาลใจ ในสิ่งที่เขาทำ�ไปทั้งหมดว่า สมัยก่อนชุมชนมี อาชีพหลักคือทำ�นา ทำ�สวน ครอบครัวผมอยู่กับการทำ�นามาจน ปี 2515 ก็ค่อยๆ เลิกไป เนื่องจากขายที่ให้กับหมู่บ้าน แต่ชีวิตผมผูกพันกับอดีตมาตลอด 1

มองไปรอบๆ ข้าง ผมมองเห็นวิถีชีวิตผู้คนมากมายที่ไม่ได้รับโอกาส ไม่มีโอกาส ได้เรียนเลยคิดทำ�อะไรที่เป็นประโยชน์กับเขา ไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องเชี่ยวชาญ สอน ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็สอนได้ ตอนนั้นสิ่งที่มีก็คือเรียนถ่ายภาพ ช่วงที่กล้องปัญญาอ่อน กำ�ลังดัง ก็ขอแม่ซื้อแล้วก็เอามาถ่ายรูปคนในครอบครัว คนในหมู่บ้าน งานเลี้ยง จากนั้น ก็เรียนมาเรื่อยๆ มีอาจารย์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน แล้วก็บอกว่า ถ่ายภาพเป็นน่าจะไปเรียนที่ เทคนิคกรุงเทพ พ่อแม่ก็ส่งผมไปเรียน

ในช่วงที่เรียนก็มีการประกวดถ่ายภาพของสมาคม ได้รางวัลตั้งแต่ปี 1 เป็นรางวัลการ ประกวดถ่ายภาพนิสิตนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 2 ได้รางวัลเหรียญทองแดงกับรางวัลชมเชย จากนั้นมาเลยเป็นพลังผลักดันให้เราประกวดรางวัลอื่นๆ ช่วงนั้นมีอุปกรณ์แค่กล้อง Body เลนส์ Wide เเล้วก็เลนส์ Tale เท่านั้นเองเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีฐานะ ผมก็มีรายได้จากการ รับงานต่างๆ มาจุนเจือ หลังจากเรียนจบแล้ว ก็ไปเกณฑ์ทหาร เกณฑ์ทหารเสร็จก็ว่างงาน อาจารย์คนที่สอนผมตอนปี 1 รู้ว่าผมยังไม่ได้ทำ�งาน ก็ไปตามมาทำ�งานที่การพลังงานแห่ง ชาติ ในตำ�แหน่งนายช่างภาพ 2 เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2523 ก็อยู่ที่นี่มาตลอด” เริ่มถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เมื่อไหร่? “ที่นี่จะมีนักศึกษามาฝึกงานทางด้าน โสตเสมอ ผมจะฝึกให้เขาเรียนเรื่องการล้างรูป อัดรูป ขยายรูป แล้วก็ทำ�หนังโฆษณา 1 เรื่อง หลังจากที่สอนไปแล้วก็คิดว่าในชุมชนเราก็สามารถทำ�ได้ เลยนำ�ความรู้ตรงนี้ไปสอนคน แถวบ้าน” แล้วเด็กๆ ที่บ้านสนใจไหม? “จบไป 23 รุ่นแล้ว ผมสอนตั้งแต่เรื่องการถ่ายภาพ ศิลปะการถ่ายภาพ ประวัติความเป็นมา คุณค่าของภาพถ่าย ชนิดของกล้อง ชนิดของเลนส์ ชนิดของฟิล์ม การถ่ายภาพข่าว การถ่ายภาพประกวด ใครอยากเรียนก็มาเรียน หลังจากนั้น ก็มีคนรู้เรื่อยๆ ก็เข้ามาหาเรา” แล้วคุ้มกับค่าใช้จ่ายไหม? “ไม่คุ้ม แต่ถ้าตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ เรา จะได้บุญ มันคุ้มกว่าเงินทองมากมาย ทุกวันนี้เราก็ยังสอนอยู่ แล้วปัจจุบันเป็นกล้องดิจิตอลกันหมดแล้วมีปัญหาไหม? “คือช่วงสับเปลี่ยน ระหว่างฟิล์มเป็นดิจิตอล ไม่มีคนมาเรียน เนื่องจากสามารถเรียนด้วยตนเองได้ ก็เลยปรับ หลักสูตรเป็นเรื่องของดิจิตอลทั้งหมด รุ่น 24 นี้ 5 ครั้งแรกสอน Manual ต่อจาก 5 ครั้งจะ ไปดิจิตอลหมดเลย คิดว่าเด็กจะสนใจไหม? “เด็กเขาชอบมาก บอกว่าการเรียนถ่ายภาพแบบ Manual จะรู้ว่าภาพแต่ละภาพ กว่าจะเกิดมามันเป็นยังไงบ้าง” 2


Modern Art

อาจารย์ต้องเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ๆ ที่เข้ามาไหม? “สอนความรู้เดิมๆ ที่สอนมา แต่จะเชิญคนเก่งที่มาร่วมอุดมการณ์ มีค่ารถเป็นสินน้ำ�ใจ” ทราบว่าอาจารย์สอนศาสนา อิสลามด้วย? “ในชุมชนมีเด็กอิสลาม ต้องเรียนคัมภีร์เพื่อมาละหมาด เด็กทุกคนต้องเรียน จบคัมภีร์ ปกติในชุมชนจะมีมัสยิด มีสุเหร่าสอนศาสนา แต่ช่วงนั้นการบริหารจัดการ ของทางโรงเรียนเขาไม่ค่อยดี ทางเราก็สอนให้ สอนการอ่าน เหมือนกับ เอบีซี สอนการ อ่านคัมภีร์ การสะกด เมื่อเขาอ่านคล่อง ก็จะอ่านคัมภีร์ได้ และก็ใช้ในการละหมาดได้” แล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย? “จัดงานปีละครั้งช่วงต้นเดือนธันวา มีชาวบ้านมาร่วมกัน ออกร้าน มีตู้รับบริจาค มีเด็กมาแสดงกิจกรรม ได้ปีละประมาณสองแสน สามแสน โรงเรียนที่บ้านอาจารย์ มีชื่อไหม? “ชื่อ มะแลสันติสุข” นอกจากนี้อาจารย์สอนอย่าง อื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่? “สอนครับ สอนเกี่ยวกับการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ สอนไป 5 รุ่นแล้ว การเขียนหนังสือมันก็สอนคนได้ หลักการเขียนบทความ เขียนสารคดี และจะทำ� ต่อไปด้วยความเต็มใจ” ทั้งหมดนี้ คือ ปณิธานที่ตั้งไว้และยึดถือปฏิบัติมายาวนานไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยไม่คิดมูลค่า ดีกว่าปล่อยให้ความรู้ประสบการณ์ อันมีค่า สูญหายหรือตายไปกับตัว ตนของผู้นั้น ซึ่งเป็นการสูญเปล่าและไร้ค่าอย่างยิ่ง ที่มา : www.lifenewsonline.com 3

Modern Art เรา(คนไทย) มักจะนึก “ความเป็นฝรั่ง” พร้อมๆกับคำ�ว่าสมัยใหม่ แต่ในความหมายเชิง ประวัติศาสตร์ คำ�ว่า “โมเดิร์น” ในศิลปะตะวันตกหมายถึงยุคสมัยจำ�เพาะในทางประวัติศาสตร์ ในความหมายนี้สมัยใหม่ถูกใช้อธิบายรูปแบบและอุดมคติหรืออุดมการณ์ในการสร้างสรรค์ใน ยุคนั้นๆ 4


สวยแบบไฮโซ

ในจุดเริ่มต้นของศิลปินสมัยใหม่ พวก อิมเพรสชันนิสต์ (Impressionist, Impressionism) และ โพสต์-อิมเพรสชันนิสต์ (Post-Impressionist, Post-Impressionism) จะ ทำ�การปฏิเสธทั้งการเขียนภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และยังไม่สนใจขนบของการสร้าง ภาพลวงตา ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา “ความใหม่” คือสิ่งที่ศิลปินสมัยใหม่ให้ ความสำ�คัญ ทัศนคติแบบนี้จะปรากฏให้เห็นในแนวคิดเกี่ยวกับ “อาวองท์-การ์ด” (avantgarde, หัวก้าวหน้า) คำ�นี้เป็นศัพท์ทางการทหาร หมายถึง ทหารแนวหน้า (advance guard) ศิลปินอาวองท์-การ์ด หรือศิลปินหัวก้าวหน้า ได้กลายเป็นพวกที่ล้ำ�ยุคล้ำ�สมัยของสังคม (ก้าวเร็วแซงหน้าจนชาวบ้านตามไม่ทัน) ถึงแม้ว่าความก้าวหน้ามากๆแบบนี้จะได้รับการ ยอมรับโดยทั่วไป แต่การที่ศิลปินอิสระจนหลุดพ้นไปจากกรอบของยุคสมัย บางทีก็ถูก ปฏิเสธจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์อยู่เหมือนกัน บทบาทของผู้อุปถัมภ์ศิลปะในอดีตอย่าง ศาสนจักร รัฐ และขุนนาง ที่ลดลงไป อย่างมาก ได้เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ ลัทธิสมัยใหม่ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะศิลปิน สมัยใหม่จะมีอิสระเสรีที่จะคิดและทำ�ศิลปะที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งต้องทำ�ตามความ ชอบของผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ การค้าขายศิลปะตามระบบทุนนิยม ก็ยังเป็นตัวกระตุ้นให้ศิลปิน ทำ�การทดลองอะไรที่แปลกใหม่ คำ�ว่า “ศิลปะเพื่อศิลปะ” ที่เริ่มแพร่หลายในต้นคริสต์ ศตวรรษที่ 19 ก็ยิ่งกระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คำ�ๆนี้สามารถใช้อธิบายศิลปะที่เกิดจากความคิดส่วนตัวของศิลปิน ที่มีความเป็นปัจเจก สูงเสียจนไม่ต้องการการอ้างอิงไปถึงประเด็นทางสังคมและศาสนา การเติบโตของ ศิลปะสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการที่สังคมตะวันตกได้เปลี่ยนผ่านไป สู่ “ความเป็นอุตสาหกรรม”, “ความเป็นเมืองใหญ่แบบมหานคร” และการเป็นสังคมแบบ วัตถุนิยมอย่างเต็มที่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินสมัยใหม่ได้ท้าทายรสนิยมของชนชั้น กลาง โดยหาเรื่องและประเด็นใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ ที่ดูแปลกประหลาดไปจากระเบียบ แบบแผนดั้งเดิม ศิลปะสมัยใหม่มักจะมีแนวเนื้อหาเกี่ยวกับ การเฉลิมฉลองเทคโนโลยี การค้นหา จิตวิญญาณ และ การกระตุ้นด้วยความป่าเถื่อน (จากความสนใจในศิลปะของคนป่า (Primitivism)) ศิลปินได้แสดงออกแนวเนื้อหาเหล่านั้นออกมาในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ที่มา : www.designer.co.th

5

สวยใส... แบบธรรมชาติ

6


BEAUTY TIPS

เทรนด์ ห น้ า เปลื อ ยเปล่ า สวยนวลเนี ย น ดูสดใสเหมือนไม่ได้แต่งหน้า กำ�ลังมาแรงในช่วง หน้าร้อนปีนี้ โดยมีการใช้รองพื้นเพียงน้อยนิด เลือก ใช้สีเมคอัพที่กลมกลืนกับสีผิวมากที่สุด เทคนิคที่ ช่วยเพิ่มลุคนี้ให้ดูมีชีวิตชีวาก็คือ แต่งเปลือกตาด้วย กลอสหรือบาล์มแตะทับอายแชโดว์สีเนื้อครีมเบจ ธรรมชาติ ปัดมาสคาร่าสีดำ�หลายรอบ เพื่อเพิ่มความ โดดเด่นให้ใบหน้าที่เปลือยเปล่า ส่วนโหนกแก้มใช้ บลัชออนสีธรรมชาติ ไล้ให้บางเบา ส่วนเรียวปากใช้ นิ้วมือแตะลิปบาล์มแล้วแต่งแต้มเบาๆ เท่านั้น

5 ขั้นตอนง่ายๆ กับเคล็ดลับผิวกระจ่างใส

1. ดูแลสุขภาพจากภายในสดใสสู่ภายนอก โดยการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รวม ไปถึงรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิว 2. ทำ�อารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอ เพราะถ้าหงุดหงิด โมโหง่าย จะทำ�ให้ระบบการไหลเวียนเลือดไม่ได้ ส่งผล ให้สุขภาพผิวแย่ไปด้วย

สีส้มและสีพีช เป็นสีคลาสสิกประจำ�สปริง-ซัมเมอร์ 2010 นี้ด้วยเหมือนกัน เพราะเป็นเฉด สีที่จะช่วยให้ผิวสีแทนดูอบอุ่น อาจลดความเข้มของเรียวปากด้วยการแต่งให้เป็นแมตต์จางๆ เหมือนส เทนลุค แต่งหน้าให้เป็นโทนสีกลุ่มเดียวกันทั้งใบหน้า แต่เพิ่มความโดดเด่นให้ใบหน้า ด้วยเทคนิคการ ใช้อายแชโดว์สีลงบนเปลือกตาที่ยังไม่แห้งสนิทจนทำ�ให้เห็นสีเกาะกลุ่มกันอย่างเห็นได้ชัด บลัชออน ควรเลือกเฉดกลางๆ อย่างส้มอมชมพูไล้ที่พวงแก้ม จะให้ความอบอุ่นที่เป็นธรรมชาติ จากนั้นลงเบจด้ว ยลิปบาล์ม แล้วใช้กลอสสีพีชแตะพื้นปากด้วยลิปสติกสีส้มอ่อนก่อน หรืออาจใช้แปรงแตะคอนซีลเลอร์ ที่เรียวปากก่อนให้กลมกลืน ก็จะดูเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทาปาก

7

3. ล้างเครื่องสำ�อางให้สะอาด เหตุที่หน้าไม่กระจ่างใสก็มีส่วนจากการที่เราล้างหน้าไม่สะอาด จึงส่งผลให้ ครีมบำ�รุงผิวซึมซาบได้ไม่ดี การล้างหน้าอย่างสะอาด ทำ�ให้ครีมบำ�รุงผิวมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 4 . ขาวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากถั่วเหลือง เพราะถั่วเหลืองเป็นอาหารของเซลล์เริ่มต้นที่คอยสร้างสารที่ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของผิว จึงสามารถเข้าฟื้นบำ�รุงผิวคล้ำ�เสีย *ลึกถึงเซลล์ผิวชั้นต่อชั้น* ให้ผิวแข็ง แรงขึ้น 5. ที่สำ�คัญ สาวๆ คงหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ จึงควรใช้ครีมบำ�รุงผิวที่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวีเอ และยูวีบี เพื่อปกป้องทั้งภายนอกและภายในเซลล์ผิว* ด้วยค่ะ (*ผิวชั้นอิพิเดอร์มิส) ที่มา : women.sanook.com

8


7

สอนใจด้วยธรรมะ

มหัศจรรย์แห่งชีวิต หลักคิด

5. ทำ�งานดีก็มีความสุข ท่านว่าไว้ คนจำ�นวนมากเป็นทุกข์ขณะทำ�งาน แต่เบิกบานเฉพาะเสาร์อาทิตย์ โดยหารู้ไม่ว่า ในหนึ่งสัปดาห์มีเสาร์-อาทิตย์แค่สองวัน จงเป็นสุขขณะทำ�งาน จงเบิกบานขณะ หายใจ 6. มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข ดังผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันถูกอยู่ แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด ใครทำ�ความเข้าใจคำ�กล่าวนี้ได้อย่างลึกซึ้ง คนนั้นจะไม่ทุกข์ และ เขาจะไม่หวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต สิ่งใดเกิดขึ้นมาเขาจะอุทานอยู่เสมอว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง”

จาก ว.วชิรเมธี

ใครที่กำ�ลังเป็นทุกข์ ทั้งทางกายและทางใจ และกำ�ลังมองหาหนทางในการก้าวไปสู่การดับ ความทุกข์ใจนั้นๆ ลองปรับทัศนะของชีวิต ด้วยแนวคิดเชิงบวก และข้อคิดดีๆกันเถอะคะ สำ�หรับ 7 หลักคิดในเชิงบวก ที่สามารถหยิบมาเป็นยาชูกำ�ลังใจในยามท้อแท้ได้อย่างดีเยี่ยม ได้แก่ 1. ความคิดดีๆ เป็นที่มาแห่งความสุข แน่นอนว่าเมื่อเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตามอย่าง ที่เราคิด ดังที่ท่านว่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกในแง่ดี ชีวิตมีแต่สิ่งรื่นรมย์ หากมองโลกในแง่ร้าย ชีวิตมีแต่ความวุ่นวายและทุกข์ระทม”

7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพื้นฐานสำ�คัญของชีวิต บุตรธิดาคืออนุสาวรีย์ของพ่อ แม่ หากลูกเป็นคนดี อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็อัปลักษณ์ ที่มา : www.dhammajak.net

2. ปัญญาดีย่อมมีความสุข คนมีปัญญาย่อมใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นทุกข์ ดังนั้น สำ�หรับคนมีปัญญา วิกฤตอยู่ไหน ปัญญาอยู่นั่น ส่วนคนด้อยปัญญา โอกาสอยู่ไหน วิกฤตอยู่นั่น จง เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ 3. ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข ดังท่านว่า ดอกไม้หอมได้บางดอก แต่มนุษย์หอมได้ ทุกคน หากเขาเป็นคนดี กลิ่นดอกไม้แม้หอมขนาดไหน ก็หอมได้แต่ตามลมเท่านั้น ส่วนกลิ่นความดี ของคนดีนั้น หอมหวนทวนลม ฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งสี่ ดอกไม้ผลิบานแล้วไม่นานก็ร่วงโรย แต่ความ ดีของคนนั้น สถิตเป็นนิรันดร์เหนือกาลเวลา 4. ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข ซึ่งเป็นการเลือกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู่ 3 ประเภทคือ 1. ปาป มิตร เพื่อนชั่ว จงอย่าคบ 2. กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ 3. พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ จงระวัง

9

10


6 อ. สาระสุขภาพ

ชะลอวัย โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์

อ.ที่ 1 อาศัยอยู่แบบไลฟ์สไตล์สุขภาพดี ถึงแม้ธรรมชาติจะกำ�หนดวิถีการดำ�เนินชีวิตที่เหมาะ สมกับกลไกการทำ�งานของระบบร่างกายมนุษย์ แต่ความเร่งรีบในปัจจุบันสร้างเงื่อนไขให้คนเราต้อง งดอาหารเช้า ทำ�งานหนัก พักผ่อนน้อย และนอนดึก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบต่อระบบการ ทำ�งานของร่างกายให้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติและก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ ทางแก้ไขที่ถูกต้อง และง่ายที่สุดคือการกลับคืนสู่วิถีทางของธรรมชาติ ด้วยความตั้งใจและการมีวินัยในการดำ�รงชีวิตเพื่อ สุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง อ.ที่ 2 ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ เพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งๆ ละ 30-60 นาที โดยการออกกำ�ลัง กายใน 1 ครั้ง จะต้องประกอบไปด้วยการออกกำ�ลังกายในส่วนของคาร์ดิโอหรือการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อหัวใจ การออกกำ�ลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน และการสร้าง สมดุลในการทรงตัว ปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำ�ลังกาย อ.ที่ 3 แอนตี้ความชรา ทุกคนต้องแก่!! แต่เราก็สามารถชะลอได้!! โดยต้องไม่งดอาหารเช้า ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในปัจจุบันจะเป็นตัวช่วยสำ�คัญในการชะลอความชราได้ อ.ที่ 4 เอาน้ำ�หนักส่วนเกินออก คนที่มีน้ำ�หนักเกินมาตรฐาน จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ สูงกว่าผู้ที่ มีน้ำ�หนักในระดับมาตรฐาน การลดน้ำ�หนักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการ กินอาหารและสุขนิสัยในการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ อ.ที่ 5 อาหารดี สุขภาพดี เคล็บลับง่ายๆ คือ แบ่งอาหารให้เป็นมื้อย่อยๆ ประมาณ 5 มื้อต่อวัน เพิ่มการ กินผักและผลไม้ อย่าตัดอาหารประเภทไขมันออกกจากมื้ออาหาร เลือกกินไขมันประเภทดี กินอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ต่อมื้อ และกินอาหารเสริมเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกายเท่านั้น อ.สุดท้าย อ่อนเยาว์ด้วยฮอร์โมนที่สมดุล ฮอร์โมนเป็นหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อระบบการทำ�งาน ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น Growth Hormone ที่ควบคุมความอ่อนเยาว์และชะลอความชรา หากคุณ ต้องการคงความอ่อนเยาว์และสุขภาพดีไว้กับคุณให้ยาวนาน ลองศึกษาข้อมูลและเรียนรู้วิธีการสมดุล ฮอร์โมนและป้องกันภาวะการขาดความสมดุลของระดับฮอร์โมนได้ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้ง 6 อ. นั่น เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง แถมยังได้ผลตอบแทน ที่คุ้มค่านั่นคือ การมีอายุที่ยืนยาว, การทำ�งานของระบบต่างๆ ในร่างกายทำ�งานปกติ, ผิวพรรณดูอ่อน เยาว์, มีระบบความจำ�ที่ดีเยี่ยม, สุขภาพจิตดี, สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไร้ข้อจำ�กัดทางสุขภาพ และที่ สำ�คัญสามารถลดภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วย

11

ขอบคุณข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

12


ยิปซีส่องชีวิต

ดูดวง

...ตามวัน

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 1– 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ราศีเมษ (13 เมษายน-14 พฤษภาคม)

อิทธิพลของไพ่ราชินีถือถ้วย (Queen of Cups) คุณราศีนี้จะโดดเด่นในความรัก สำ�หรับคนโสด แล้วชีวิตที่เคยเหงาหงอยจะได้พบคนที่ถูกใจและเป็นคู่แท้ในอนาคต ส่วนคนที่มีครอบครัวรักจะมีความสุข มากขึ้น เพราะรู้จักปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้น และคนที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ จะมีเหตุการณ์ทำ�ให้ กลับมาคืนดีกันโดยบังเอิญ ด้านเงินทองคุณจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิด จนทำ�ให้เงินทองที่เคยตึงมือเริ่ม ผ่อนคลายเสียที และคนที่เป็นเจ้าหนี้จะโชคดีลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนให้อย่างเกินคาด ด้านการงานคุณที่คิด จะเปลี่ยนย้ายงานใหม่ คุณจะได้งานถูกใจและผลตอบแทนดี และคนที่ว่างงานอยู่จะได้งานทำ�กับเขาเสียที ส่วนที่ทำ�งานส่วนตัวปัญหาจะไปได้ดีมีการลงทุนมากขึ้น และคนที่มีหุ้นส่วนจะทำ�งานเข้าขากันได้เป็น อย่างดี ในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสควรหมั่นทำ�บุญทำ�ทาน ด้วยการเลี้ยงอาหารแก่เด็กด้อยโอกาสจะทำ�ให้ดวงคุณ ดีขึ้น

ราศีพฤษ (15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน)

อิทธิพลของไพ่ 6 ไม้เท้า (Six of Wands) คุณจะถูกผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็ง เหตุของปัญหามาจาก ความเฉื่อยชา และขาดความรับผิดชอบของเรา ส่วนคนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าคิดมากไป เพราะทุก สิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายได้ และคนค้าขายกิจการก็ไปได้ดี ขออย่าหวั่นไหวใจท้อถอยง่าย ด้านการเงินแม้จะ มีเข้ามาบ้าง แต่ก็คงไม่พอรายจ่ายที่มีเข้ามาเกินคาด ส่วนคนที่หวังโชคลาภถ้าไม่โลภมากเกินไปก็พอมีเงิน เข้ามาให้อุ่นใจ ส่วนคนที่เป็นหนี้อยู่จะตกลงเจรจากับเจ้าหนี้ได้ ส่วนความรักสำ�หรับคนที่คบหากันมานาน คงต้องหัดหวานใส่กันซะบ้าง เพราะมิฉะนั้นรักจะดูจืดชืด ส่วนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาปัญหาจะเกิดบ้าง เล็กน้อย ก็เหตุเพราะคำ�พูดของคนอื่น และคนที่แอบลุ้นรักใครอยู่ อย่ารีบผลีผลาม แล้วคุณจะเข้าเส้นชัยได้ อย่างไม่ยากเย็น ช่วงนี้ควรหาโอกาสไปไหว้พระพิฆเนศเป็นการเสริมดวงตนเอง

13

ราศีเมถุน (15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม)

อิทธิพลของไพ่ 2 ดาบ (Two of Pentacles) คุณราศีนี้ทั่วๆ ไปกำ�ลังสับสนในตนเอง ด้านความ รักกำ�ลังชั่งใจหนัก เหตุเพราะสับสนว่าจะเลือกใครดี สำ�หรับคนที่มีครอบครัวอย่าระแวงจนเกินเหตุ เพราะ มิฉะนั้นปัญหามันจะบานปลายจนยากแก้ไข เรื่องเงินทองช่วงนี้คุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็อย่าริในการเสี่ยง เพราะคุณไม่มีโชคทางด้านนี้ ส่วนการงานช่วงนี้คนที่มีงานส่วนตัวยังไปได้ดี แต่ก็จงอย่ากังวลใจกับคนที่ คอยอิจฉา และบางรายไปได้รุ่งเกินคาด โดยเฉพาะงานด้านสื่อสารมวลชน งานด้านไอที ส่วนคนที่กินเงิน เดือนเริ่มเครียดจัดกับปัญหารอบข้าง จนคิดตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปตายดาบหน้าดี ช่วงนี้บางรายจะมี ปัญหาสุขภาพเกิดจากความเครียดเป็นเหตุ ดังนั้นช่วงนี้ควรหาโอกาสนั่งสมาธิแผ่เมตตาจะทำ�ให้ชะตาชีวิต เราดีขึ้น

ราศีกรกฎ (16 กรกฎาคม-16 สิงหาคม )

อิทธิพลของไพ่ราชาถือถ้วย (King of Cups) คุณราศีนี้จะโชคดีด้านการงาน มีผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ ก้าวหน้า ส่วนที่จะย้ายงานมีโอกาสได้งานใหม่ที่มีผลตอบแทนสูง ส่วนคนที่เป็นนายตนเองกิจการจะไปได้ ดีมีคนมาขอร่วมลงทุนด้วย และทำ�ให้กิจการก้าวหน้าเกินเป้าที่วางไว้ และความรักคนที่ห่างจากการมีแฟน มานาน จะพบรักใหม่อย่างไม่ทันตั้งตัว แต่เป็นรักต่างวัยค่อนข้างมาก และบางรายจะพบคนที่มีตำ�หนิเป็น คนต่างชาติต่างภาษาแต่ก็ไปได้ดีเกินคาดไว้ ส่วนความรักของคนที่มีครอบครัวปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้ ทำ�ให้กลับมาอบอุ่นรักใคร่กันดังเดิม เงินทองช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภอย่างฟลุ๊คๆ และบางรายที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวจะมีโชคจากการเดินทาง แต่สุขภาพควรระวังการรับประทานอาหารไว้ บ้าง ช่วงนี้ควรทำ�บุญด้วยการปล่อยเต่าเพื่อเสริมดวงสุขภาพตนเอง ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม–16 กันยายน) อิทธิพลของไพ่ 2 เหรียญ (Two of Pentacles) คุณราศีนี้จะเครียดหนักกับเรื่องเงินทอง เพราะมี แต่รายจ่ายรายรับไม่เข้า ทำ�ให้ช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดอย่างหนักจนเล่นเอาเครียดจัด โดยเฉพาะคนที่มีหนี้สิน จะถูกทวงถามเป็นอย่างหนักและยังมองหาทางออกไม่เจอ ส่วนความรักปัญหาด้านการเงินจะทำ�ให้คุณปวด หัวเป็นอย่างหนักเพราะว่ารักร้าว และคนที่อยู่กินมานานความขี้ตืดของคุณจะทำ�ให้คนรักสุดเซ็งเริ่มตีตัว ออกห่าง ด้านการงานสำ�หรับคนที่ทำ�งานประจำ�เหมือนหยุดนิ่งไม่ค่อยหวือหวา ทำ�ให้เซ็งสุดๆ และคนที่คิด เปลี่ยนย้ายงานยากมากที่จะได้ และคนค้าขายช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนทำ�ให้ธุรกิจติดขัด ส่วนคน ที่คิดจะเริ่มต้นทำ�ธุรกิจช่วงนี้มิใช่โอกาสดีต้องรอจังหวะก่อน มิฉะนั้นจะได้ไม่คุ้มเสีย สุขภาพให้ระวังโรค ที่มาจากความเครียด ช่วงนี้ควรหาโอกาสด้วยการทำ�บุญปล่อยนกปล่อยปลาจะทำ�ให้ชีวิตดีขึ้นหลายด้าน

14


ราศีกันย์ (17 กันยายน–16 ตุลาคม )

อิทธิพลของไพ่ยุติธรรม (Justice) คุณราศีนี้จะเหน็ดเหนื่อยท้อถอยในงานการ เหตุเพราะกดดัน กับคนรอบข้างที่ดูไม่จริงใจ แต่ถ้าคิดจะย้ายงานอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าจะแย่กว่าเก่า และคนที่มีงานส่วน ตัวควรระวังเรื่องข้อสัญญาและบริวารให้ดี มิฉะนั้นจะโดนฟ้องร้องอย่างไม่คาดฝัน และปัญหาจะบาน ปลายเกินคาดคิด ส่วนการเงินคุณที่เป็นหนี้สินงานเข้าแล้วสิจะโดนฟ้องร้องแล้วล่ะ แต่บางรายจะมีโชคแต่ เป็นทุกข์ลาภที่ไม่อยากได้ และช่วงนี้ดวงการเงินของคุณไม่เหมาะที่จะค้ำ�ประกันด้านการเงินให้ใครเป็น อันขาด ส่วนความรักจะมีเรื่องระหองระแหงเพราะต่างใช้อารมณ์ โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอย่ารื้อฟื้น เรื่องเก่าเป็นอันขาด ส่วนที่หวังจะมีบุตรช่วงนี้ไม่ยังสมหวัง สำ�หรับคนโสดจะพบรักกับคนในเครื่องแบบ แต่การคบหาต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะรักครั้งนี้ไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง

ราศีตุล (17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน)

อิทธิพลของไพ่เด็กถือไม้เท้า (Page of Wands) คุณที่ว่างงานอยู่จะได้รับข่าวดีมีงานให้ทำ� และ เป็นงานที่มั่นคงกว่าที่คิดไว้ ส่วนคนที่กำ�ลังทำ�งานอยู่จะเป็นที่เอ็นดูของคนเป็นนาย และที่มีธุรกิจส่วนตัว กิจการจะไหลลื่นจงอย่าวิตกกังวลไป ด้านการเงินช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภจากบริวาร และที่เป็นเจ้าหนี้อยู่จู่ๆ ลูกหนี้จะมาใช้หนี้คืนอย่างไม่คาดฝัน และคนที่เดินทางไกลจะได้รับโชคลาภอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนความรัก ของหนุ่มสาววัยทำ�งานจะมีปัญหากันบ้างจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง แต่ถ้าปล่อยไว้จะบานปลายจนเกินแก้ และ คนที่ไม่มีแฟนมานานจะพบคนถูกใจแม้อ่อนวัยกว่าหลายปี ส่วนที่มีครอบครัวจะมีปัญหากันบ้างเหตุเพราะ คำ�พูด แต่ท้ายสุดด้วยเพราะลูกก็กลับมารักใคร่กันดังเดิม ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสควรทำ�บุญกับเด็กยากไร้ และ ด้อยโอกาส จะเป็นการเสริมดวงตัวคุณ

ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม)

อิทธิพลของไพ่ 5 ถ้วย (Five of Cups) คุณจะมีเรื่องเศร้าช้ำ�ใจเพราะคนรักหักอก เหตุเพราะไป กันไม่ได้แล้วสิ ส่วนที่อยู่กินเป็นครอบครัวอย่ารื้อเรื่องเก่าขึ้นมา มิฉะนั้นคุณกับเขาจะต้องต่างคนต่างไป ส่วนที่เพิ่งเริ่มคบใครจะเริ่มมองเห็นแล้วว่า คนที่เราปลื้มตอนแรกลายจะออกมาให้ชมอย่างชัดเจน ส่วน การงานคนที่ว่างงานอยู่ อย่าเลือกงานมากนัก เพราะช่วงนี้จังหวะชีวิตของคุณยังไม่ค่อยดี และที่ค้าขายยัง พอไปได้โดยเฉพาะอาหารการกิน ส่วนการเงินควรระวังอย่าไว้ใจคนรอบข้างมากเกินไป มิฉะนั้นคุณจะ ถูกหลอกให้เสียเงินฟรี และที่ค้ำ�ประกันใครมาก่อนหน้านี้จะสร้างปัญหาให้อย่างไม่รู้จบ ช่วงนี้ถ้าใครมา หยิบยืมเงินถ้าไม่อยากเดือดร้อนจงอย่าให้เป็นอันขาด มีโอกาสควรแผ่เมตตานั่งสมาธิจะทำ�ให้คุณลดความ วุ่นวายร้อนรนลงได้บ้าง

ราศีธนู (16 ธันวาคม-14 มกราคม)

อิทธิพลของไพ่ 7 ไม้เท้า (Seven of Wands) คุณราศีนี้ที่สมัครงานหรือสอบแข่งขันจะประสบ ความสำ�เร็จเกินคาด ส่วนที่มีงานอยู่คุณจะได้ตำ�แหน่งที่หมายปอง สำ�หรับคนที่เสนอโปเจคจะได้รับการ อนุมัติจากคนเป็นนาย และคุณที่มีกิจการส่วนตัวคุณจะโชคดีมีลูกค้ามากเกินคาด ส่วนคนที่คิดจะเป็นเจ้า นายตนเองช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะเริ่มต้นขอเพียงอย่าลังเลใจ

15

ส่วนความรักคนที่แอบชอบใครอยู่อย่ามัวทำ�เขิน เพราะเขาเองก็มีใจให้เรา และคนที่มีครอบครัวอย่าคิด ออกนอกลู่นอกทาง เพราะมิฉะนั้นคุณจะเสียชื่อเสียง ทำ�ให้มีผลกระทบต่อการงาน ส่วนรักของวัยเรียนแม้ จะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่คงต้องทำ�ใจเพราะไม่ยั่งยืน ด้านการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาหลายทางแต่ก็จะมีเหตุจ่าย ออกไปจากเรื่องของคนอื่น ดังนั้นควรซื้อเป็นสิ่งของมีค่าหรือลงทุนอะไรสักอย่าง ช่วงนี้ควรทำ�บุญด้วย การตักบาตรจะเสริมดวงให้เราเฮงยิ่งขึ้น

ราศีมังกร (15 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)

อิทธิพลของไพ่ 1 เหรียญ (Seven of Pentacles) คุณจะโชคดีมีโชคลาภจากคนรัก หรือได้สิ่งของ ที่มีค่าจากคนรู้ใจ และที่ให้ใครหยิบยืมไปคุณจะได้เงินใช้คืนในช่วงนี้ ถ้าถามถึงโชคลาภคนที่รักการเสี่ยง จะโชคดี มีเงินเข้ามาเป็นระยะๆ ส่วนการงานช่วงนี้คุณจะได้ตำ�แหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ด้วยการผลักดัน ของคนเป็นนาย และคนที่เป็นนายตนเองจะมีคนช่วยเรื่องเงินลงทุน ทำ�ให้ธุรกิจเดินไปได้ด้วยดีเสียที ด้าน ความรักคุณจะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ สำ�หรับคนโสด แต่ควรชั่งใจให้ดีว่าใครคือคนที่ใช่และจริงใจกับเรา อย่างแท้จริง ส่วนที่ไม่โสดมีพันธะความรักจะหวานชื่นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น บุตรที่เคยทำ�ปัญหาให้จะ กลับตัวกลับใจเป็นคนดี ทำ�ให้ชีวิตช่วงนี้เริ่มรู้จักคำ�ว่าสุขอย่างแท้จริงเสียที ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม) อิทธิพลของไพ่อัศวินรถลาก (The Chariot) คุณราศีนี้จะมีดวงในการเดินทางไกลและจะนำ�โชค ลาภกลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่ ส่วนคนที่เสี่ยงโชคไว้มีสิทธิ์ลุ้นสุดๆ และคนที่หมุนเงินอยู่จะมีคนใกล้ชิดมา ช่วยเหลือ ส่วนความรักจะไปได้เรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่หวือหวานักแต่ก็สุขใจอย่างมั่นคง ส่วนความรักแบบ ครอบครัวจะมีดวงการเดินทางพักผ่อนร่วมกัน ทำ�ให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น และรักของวัยรุ่นสุดหวือ หวายิ่งแต่ก็มีเรื่องปวดใจในภายหลัง ด้านการงานคุณจะได้งานใหม่กับหน่วยงานต่างชาติต่างภาษา และที่ ต้องการเป็นนายตนเองเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้น ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสควรทำ�บุญบ่อยๆ แล้วชีวิตจะเป็นไปอย่าง มั่นคงและราบรื่น ราศีมีน (15 มีนาคม–12 เมษายน) อิทธิพลของไพ่ 5 ดาบ (Five of Swords) คุณราศีนี้จะเริ่มเครียดกับคนรักเพราะทัศนคติไม่ลงตัว ทำ�ให้มีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะที่อยู่กินกันมานาน และคนที่แอบชอบใครอยู่อย่าเพิ่งตั้งความหวัง มากนัก เพราะจะเจอคนเจ้าชู้ไม่จริงใจ จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน เหตุมาจากคำ�พูดของคนอื่นและเรื่อง ลูกเต้า ดังนั้นคงต้องอดกลั้นให้มากขึ้น และหันหน้ามาพูดจาให้เข้าใจกัน มิฉะนั้นปัญหาจะลุกลามไป ส่วน การเงินจะหาเงินให้เจ้าหนี้ และที่เป็นเจ้าหนี้ มีลางแล้วสิว่าจะโดนเบี้ยวอย่างหน้าเจ็บใจ คงต้องรีบทวงถาม ช่วงนี้ถ้าไม่เครียดสุขภาพก็ไม่มีปัญหา ด้านการงานคุณที่ทำ�งานประจำ�จะมีปัญหา เหตุเพราะโดนเพื่อนร่วม งานอิจฉา ส่วนที่ค้าขายลูกน้องจะสร้างปัญหาให้บ้างแต่ก็ยังดีที่พอแก้ไขได้ ช่วงนี้อาจมีเรื่องเครียดเข้ามา บ่อยๆ ช่วงนี้ควรหมั่นนั่งสมาธิบ่อยๆ แล้วจะมองหาทางออกของชีวิตได้อย่างไม่ยาก ที่มา : www.lifenewsonline.com

16


สมุนไพรใกล้ตัว

13 สมุนไพร ‘ไม่อันตราย’

เล่น เอาสะเทือนกันทั้งแผ่นดิน ตั้งแต่ผู้ปลูกยันผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อคณะกรรมการ วัตถุอันตรายออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนพืช ซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เคมี 13 ชนิด ประกอบด้วย สะเดา ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ขิง ข่า ดาวเรือง สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก ขึ้นฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และ หนอนตายหยาก เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 บัญชี ข ส่วน ใหญ่เป็นสมุนไพรคู่ครัว หลายรายการนำ�ไปใช้ทำ�สารกำ�จัดศัตรูพืชได้ แม้ล่าสุดคณะ กรรมการวัตถุอันตราย จะถอยไปทบทวน ทำ�ประชาพิจารณ์ก่อน แต่ก็ได้ส่งผลกระทบต่อความรับรู้ของ ประชาชนอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ผลิตสินค้าด้านสมุนไพร มีผู้สอบถามเข้าไปกันมากว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เหมือนเดิมหรือไม่

เรื่องนี้ต้องฟังคำ�ยืนยันให้มั่นใจจากแพทย์และเภสัชกรของโรงพยาบาลดังกล่าวกัน

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวว่าของเหล่านี้เราใช้กันมานานแล้วจนรู้ว่า จะใช้อย่างไร การมาอ้างว่าจะควบคุมคุณภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับความเป็นอันตราย ที่จริงสมุนไพร เหล่านั้นไม่ใช่วัตถุอันตราย จะกินเป็นอาหารก็ดีหรือเพื่อรักษาโรคบางอย่างก็ดี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพก็ไม่มี ปัญหา เราอาจต้องเรียน รู้สักหน่อยว่าต้องกินมากน้อยแค่ไหน ตัวไหนเหมาะสำ�หรับโรคอะไร แต่ส่วนที่ ว่าจะเข้ามาดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในการขจัดศัตรูพืชนั้น วัตถุประสงค์ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็น อันตรายเลย แต่กลัวด้อยคุณภาพ คนแค่ฟังก็กลัว ที่ผ่านมาเกิดผลกระทบพอสมควรแล้ว ถ้าไม่ได้แก้ไขให้ เกิดความเข้าใจก็จะอยู่ยาว ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บอกว่า ประกาศ ฉบับนี้เป็นการตีตราสมุนไพรไทยว่าเป็นอันตราย ส่งผลต่อประชาชนที่มีความรู้น้อยเกี่ยวกับสมุนไพร และ ความรับรู้ของคนรุ่นหลังต่อสมุนไพรไทยจะเป็นไปในทางลบ ขอเสนอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวโดยเร่ง ด่วน ขอให้มีมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมทุกระดับถึงความปลอดภัยของพืช สมุนไพรตามความ เป็นจริงให้กลับมาอย่างเร่งด่วน และขอให้มีการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รวมถึงพัฒนาการ ใช้สมุนไพร ทดแทนสารพิษอย่างจริงจัง สรุปว่าคนที่ยังลังเลก็ขอให้เข้าใจกันว่ายังกินใช้สมุนไพรต่างๆ ได้อยู่ ขิงข่า ก็ยังใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขมิ้นชัน ก็ยังแก้อาการท้องเดินที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวา ตกโรคได้เหมือนเดิม เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษ ของเราเคยกินใช้กันมา อย่าได้ตื่นตระหนกไป

17

ที่มา : จากคอลัมภ์ ข่าววิทยาการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

18


เที่ยวสนุก สุขหรรษา

หากอยากจะหาที่พักผ่อนสักทีในเวลาเพียงน้อยนิด ก็คงไม่พ้นทะเล หรือการไปไหว้พระ ในที่นี้เราขอแนะนำ�ให้ท่านไปที่หัวหิน ที่สามารถขับบรถ ไปเองได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และสถานที่เด่นๆที่อยากจะแนะนำ�ให้ท่านได้ไป กันนั้นก็มีด้วยกัน 3 สถานที่ด้วยกัน ได้แก่...

ใกล้แค่นี้ที่...

“หัวหิน”

ตลาดจักจั่น – สวนศรี

ตลาดจักจั่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดของหัวหินในเวลานี้ ถ้าจะเปรียบตลาด จักจั่นกับเพลินวาน ขอบอกว่าเป็นคนละอารามณ์กัน เพลินวานจะเน้นย้ำ�กับไปที่อดีต แต่ตลาดจักจั่น เป็นทั้งตลาดและสถานที่ที่พบกันระหว่างศิลปะอาร์ตๆกับไลฟสไตล์ ซึ่งตลาดจักจั่นนี้น่าจะเป็นแหล่งที่ พบกันระหว่างผู้ชื่นชอบศิลปะและผู้สร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจะมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ตลาดจักจั่นเป็นทั้งที่ขายของ ขายสินค้าแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของ ตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแนวๆ ทำ�ให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่ประทับใจแกผู้มาเยือนและผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง จึงไม่ แปลกใจที่ผู้มาเยือนหัวหินต่างหลงใหลและอยากจะกลับมาเยือนตลาดแห่งนี้อีกครั้ง

เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นเข้าไปในทะเลอยู่ปลายสุดของชายหาดหัวหิน บนเขาตะเกียบก็จะมีวัดเขาตะเกียบ ที่มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าสู่ทะเล บนยอดเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดและ ตัวเมืองหัวหินที่สวยงามได้อย่างชัดเจนและยังสามารถเห็นวิวของหาดเขาตะเกียบ หาดสวนสนประดิพัทธ์ และเขาเต่า ซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณเขาตะเกียบนั่นเอง บนยอดเขาและบริเวณวัดเขาตะเกียบนั้น จะเต็มไปด้วย เจ้าลิงซุกซน

วัดห้วยมงคล

กิตติศัพท์เล่าขานความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำ�ทะเลจืด นั่นมิได้รู้เฉพาะในกลุ่มนักสะสมพระ เครื่องเท่านั้นแต่พุทธศาสนิกชนทั่วไปก็เลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมีของท่างอย่างมากมายมหาศาล มาเที่ยว หัวหินแล้วทั้งที ควรหาโอกาสมากราบด้วยตัวเองสักครั้ง ณ วัดห้วยมงคล ซึ่งประดิษฐานรูปหล่อหลวง ปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในดลก อธิฐานขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต เพราะกล่าวขานกันว่าเป็นผู้สร้างตำ�นาน การแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง ไม่ว่าอุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามากล้ำ�กราย

19

20


สจล.

ณ ลาดกระบัง

ที่คุณ(อาจ)ไม่เคยรู้

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ที่มีทางรถไฟตัดผ่าน กลางมหาวิทยาลัย - ที่นี่สามารถหาดูตัวเงินตัวทองได้ไม่ยากนัก และคนที่นี่เรียกว่า “กุ๊งกิ๊ง” - วินมอเตอร์ไซต์ที่นี่แพงและวิ่งเร็วมาก (เกินไป) ทางที่ดีควรเดินเพื่อออกกำ�ลังกาย หรือนั่งรถสองแถว สถาบัน - แถวสถาบันฯ มีโรงเรียนมัธยมชื่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต แต่มักถูกนักศึกษาลาดกระบังเรียกว่า โรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง - คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตึกคณะ ที่มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง จึงเรียกกันว่าตึกรวงผึ้ง และว่ากันว่าที่ตึกนี้ นักศึกษาปี 4 ก็สามารถหลงได้ เนื่องจากตึกนี้มี 4 ลูป และทุกลูปมีลักษณะเหมือนกัน - เคยมีไฟดับช่วงสอบพอดี แต่ไฟส่องถนนกลับไม่ดับ เด็กลาดกระบังจึงจำ�เป็นต้องมานั่งอ่านหนังสือริม ถนน - หลีกเลี่ยงสถานีรถไฟพระจอมเกล้าตอนกลางคืนให้ดีๆ มีข่าวลือว่าถ้าไปยืนร้องเพลงเชียร์คนเดียวสักพัก จะมีคนมาร้องต่อให้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่ๆถูกใช้ถ่ายมิวสิควีดีโอค่อนข้างบ่อย - 7-11 ตรงสถานีรถไฟ (ข้างหอพักในสถาบัน) ไม่ได้เปิด 24 ชม. - เป็นสถาบันที่เสื้อ Shop คือเสื้อนักศึกษา กางเกงยีนส์คือกางเกงนักศึกษา - นศ.วิศวกรรมศาสตร์มักจะใส่รองเท้าแตะไปเรียนเมื่อเวลาใส่เสื้อ Shop - แต่ก่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ใช้เวลาเรียน 5 ปี - มีที่ให้อาหารปลาหลายจุด ตึก ว.(เกษตร), คณะวิศวกรรมศาสตร์, ตึกพระเทพฯ - ตึกพระเทพโซน C ทุกห้องอากาศเย็นมาก - เวลาสอบห้องสมุดจะคับคั่งไปด้วยผู้คน ซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีคน - ที่หอสมุดกลางชั้นสองมีอะไรดีๆให้ดู อย่าลืมไปดูนะ - เรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ปี2 ก็ได้ฝึกงานแล้ว - เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณของที่นี่ เคยถูกนำ�ไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว - ผู้หญิงคณะสถาปัตย์ลาดกระบัง มักจะไม่มีแฟนเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบัง

21

- การจราจรครบครัน รถไฟ รถเมล์ เรือ(หลังคณะสถาปัตย์) และเครื่องบิน อีกทั้งบรรยากาศดีเพราะอยู่ แถบชานเมือง - เคยมี FBI มาตามจับ นศ.เก่าวิศวะคอมพิวเตอร์ ที่ Hack ข้อมูล Website FBI (ข่าววงใน) - ยุงที่นี่สามารถกัดทะลุกางเกงยีนส์ได้ และกัดได้แม้ขณะที่เราวิ่ง - เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่จักรยานหายมากที่สุด - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้มีแต่ผู้ชายอย่างที่คนภายนอกเขาคิดกัน - สนามกีฬามีสัญญาณ Wifi แต่ไม่มีที่ให้สำ�หรับวาง Notebook - คณะวิทยาศาสตร์มีโรงอาหารแห่งเดียว และเป็นโรงอาหารสถาบันซะด้วย - โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์เป็นโรงอาหารที่มีเด็กต่างคณะมาใช้บริการมากที่สุด - คอมพิวเตอร์ที่ชั้น 1 หอสมุดกลางใช้สัญญาณ Wifi ไม่ใช่จากสาย LAN - ห้อง Lab ที่มีราคาแพงที่สุด อยู่คณะวิทยาศาสตร์ มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท - ถ้านั่งวินมอเตอร์ไซต์ไปตึก L อธิบายให้ดีๆ เพราะที่นี่มีตึก L สองแห่ง (อยู่ที่คณะเกษตร และ คณะ วิศวกรรมศาสตร์) - ตอนกลางคืนที่อนุสาวรีย์พระจอมเกล้าฯ จะมีคนมาวิ่งบ่อยๆ (ไม่ใช่ผีนะ แต่คนมาวิ่งแก้บน) - ตึกที่บรรดาเด็กลาดกระบังต่างก็บอกว่าไฮโซที่สุดนั้นคือตึกคณะไอที - ตึกจานบิน คณะสถาปัตย์ เป็นตึกที่สวยงามตึกหนึ่งของสถาบันฯ - ตึกเรียนคณะสถาปัตย์ลาดกระบัง เวลาเรียนไม่ค่อยพบเห็นผู้คนเท่าไรนัก แต่เวลาสอบคนมาจากไหนกัน เยอะแยะก็ไม่รู้ - ยี่สิบปีที่แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะเกษตรตีกันแทบทุกวัน - รุ่นพี่ชอบพาน้องรหัสไปเลี้ยงที่ร้านพั้นช์ - ตึก 12 ชั้น (ตึกโหล) เข้าได้ 3 ทาง แต่มียามเฝ้าแค่ทางเดียว

22


ณ ลาดกระบัง

ทั้งความลึกและความกว้าง จากการสอบถามอาจารย์ที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ ได้ใจความคร่าวๆ ว่า สาเหตุ ที่ทำ�ให้เกิดการทำ�เป็ดน้อยระวังภัยนี้ คือต้องการที่จะให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือน ของท่านอยู่ในสภาพที่น้ำ�ท่วมขัง และไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ในบริเวณไหนของตัวบ้านมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ เจ้าเป็ดน้อยนี้จะเป็นทางเลือกในตัวช่วยระวังภัยในการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาวะน้ำ�ท่วมได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเจ้าเป็ดน้อยเตือนภัยนี้ เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้น ในหลายๆ นวัตกรรมของชาว พระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ช่วยในการกันป้องกันและระวังภัยน้ำ�ท่วม ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยค้นคว้าที่ ควรให้การสนับสนุน ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี เพื่อที่ว่าในอนาคตเราอาจจะจำ�เป็นต้องใช้ ประโยชน์จากอุปกรณ์ป้องกันภัยเหล่านี้อีก

“Ladkrabang’s idea”

คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินวลีที่ว่า “มหาอุทกภัยปี 54” หลายๆ คนคงจำ�เหตุการณ์ข้าง ต้นนั้นได้เป็นอย่างดี เหตุการณ์ที่นำ�พาความเสียหายอย่างร้ายแรงมาสู่ประเทศไทย เกิดผลก ระทบต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และที่สำ�คัญที่สุดคือ ผลกระ ทบทางด้านจิตใจของประชาชนคนไทยในหลายๆพื้นที่

อีกสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำ�ท่วมครั้งใหญ่และเป็นปัญหาที่สำ�คัญมาก คือ อุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้า ดูด เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย อีกทั้ง น้ำ� ยังเป็นตัวนำ�ไฟฟ้าที่ดีอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่ แปลกที่เราจะได้ยินข่าวของอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกไฟฟ้าดูดแทบทุกวันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วม จึงทำ�ให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในการระวังภัยดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่ง แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่มีหลัก ประกันอย่างชัดเจนว่าทุกคนจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้ได้ทุกคน หลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างคิดค้น เครื่องมือ,อุปกรณ์ ในการระวังภัยน้ำ� ท่วม การป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูด หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ที่ดูยังไงก็ไม่ เหมือนอุปกรณ์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ “เป็ดน้อยเตือนภัย” ผลงานการ วิจัย ศึกษาและคิดค้นโดย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประโยชน์ของเจ้าเป็ดน้อยนี้ ก็ตามชื่อของมัน คือการเตือนภัยจากอุบัติเหตุการถูก ไฟฟ้าดูด โดยมีวิธีการใช้คือ เมื่อเราต้องลงน้ำ�หรือสัมผัสกับน้ำ�ในพื้นที่ต่างๆ ที่เราไม่แน่ใจว่าในบริเวณนั้น มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่หรือไม่ ให้เราหยิบกระปุกเจ้าเป็ดน้อยนี้ขึ้นมา เปิดสวิสต์ แล้วโยนมันลงไปในพื้นที่ นั้นๆ ถ้าในบริเวณนั้นมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ เจ้าเป็ดน้อยจะส่งเสียงเป็นสัญญาณเตือนให้ได้ยิน พร้อมกับมี แสงสีแดงเกิดขึ้น โดยมันจะมีรัศมีการตรวจจับกระแสไฟฟ้า 50 เซ็นติเมตร

23

ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันระวังภัยมากมายแค่ไหน ถ้า เราประมาท ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกัน ตรงกันข้าม ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ ประมาท มีสติและระวังภัยอยู่ตลอดเวลา การเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลง หรืออาจจะไม่เกิด เลย ในปี 2555 นี้ เราทุกคนคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วมอย่างเช่นปีที่แล้ว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงแรงใดๆ กับบ้านเมืองของเราอีก

24


C.Choice Magazine  

เป็นนิตยารทั่วไปเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัย ภายในนิตยสารเล่มรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆที่ให้คุณผู้อ่านได้เข้าไปเพลิดเพลินกับสาระดีๆที่มอบให้...

Advertisement