Page 1

L A R E V I S TA D E L M U N I C I P I D ’ A N D R AT X 2a Època · Any XI · 2’50 € · No 103 / Juny 2009

CANVI DE BATLIA A LA CÚRIA FESTES DE SANT PERE ELECCIONS EUROPEES PROJECTE DEL NOU CENTRE DE SALUT PROCESSÓ DEL CORPUS GENT GRAN D’ANDRATX ELS BENJAMINS DE L’ANDRATX, CAMPIONS ISABEL ALEMANY MOYÀ, BATLESSA D’ANDRATX POSTER CENTRAL: ORLA DE L’ESCOLETA EL SOL D’ANDRATX N’ALÍ

Foto portada: Baltasar Moner

1


SUMARI EDITORIAL NOVES DEL MUNICIPI DONANTS DE SANG ELECCIONS EUROPEES SANT PERE MESTRESSES DE CASA DE S’ARRACÓ CANVI DE BATLIA PROJECTE NOU CENTRE DE SALUT ENTREVISTA A ISABEL ALEMANY ACCIONA AGUA PROCESSÓ DEL CORPUS GOVERN BALEAR ESPAIS FAMILIARS A L’ESCOLETA MEDI AMBIENT OPINANT LES COSES DE N’ALÍ FA 20 ANYS CRONICÓ DE Mn. MIQUEL PUJOL “S’ESCOLÀ” POSTER CENTRAL: ORLA DE L’ESCOLETA SETMANARI “ANDRAITX” ELS CAPARROTS A VALLDEMOSSA CRIDA L’ATENCIÓ ...

3 4 8 9 10 13 14 17 18 20 22 23 24 25 26 28 30 32 35 36 37 DINAR DE LA GENT GRAN D’ANDRATX UNA DE LLIBRES CARTES AL DIRECTOR OPINIÓ CREACIÓ BANJAMINS, CAMPIONS CLUB TENNIS ANDRATX ASSOCIACIÓ DE CAVALLISTES CLUB ESCACS ANDRATX CLUB CICLISTA ANDRATX GIMNÀSTICA RÍTMICA ES VINYET CUINA DE L’ESCOLA D’ADULTS PÀGINA PARROQUIAL IN MEMORIAM MIRADA ENRERE FELICITACIONS PASSATEMPS AGENDA

38 40 42 43 44 45 46 47 48 50 52 55 56 57 58 60 61 62

Envia les teves cartes al director o articles d’opinió, a la direcció de la revista N’Alí (Màxim 30 línies i firmades) 2

N’ALÍ


Fundació de N’Alí: 1986 1ª època: 1986 - 1998 12 anys - 115 números

EDITORIAL

LA REVISTA DEL MUNICIPI D’ANDRATX

Periodicitat mensual

2ª època. Any XI. Nº 103 - JUNY 2009

Tiratge: 1.200 exemplars

D.L.: PM-295-1986

EDITA: Associació Cultural N’Alí REDACCIÓ: C/ Llibertat, 20. Apt. Correus, 79 07150 Andratx. Tel. 971 136 199 · Fax 971 136 199 Correu electrònic: 971136199@telefonica.net DIRECTOR: Rafel Oliver Grammatico EQUIP DE REDACCIÓ: Joana Dols Pons Joan Ensenyat Rodríguez Lorenzo Gutiérrez Carlos Noguera Cortés Antoni Roca Pujol Jaume Roca Pujol FOTOGRAFIA: Lorenzo Gutiérrez Baltasar Moner Revista N’Alí HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO: GUILLEM ALEMANY ISABEL ALEMANY JOAN ALEMANY MATEU ALEMANY ALBERTO ANDONEGUI XISCO BALLESTA JAVIER BALLESTEROS MARIA BIBILONI JOAN BORDOY TONI BOSCH JAUME BOVER JOSEP COLL MARGALIDA ESTEVA LUISMI FELIPE MAGDALENA FLEXAS ABILIO GARCÍA ANASTASIA JIMÉNEZ MANOLO LÓPEZ ROSI MALONDA MICHEL’S BALTASAR MONER MARIAN MORAGUES MARGALIDA OLIVER JAUME PORSELL MIQUEL PUJOL PILAR RAMOS MARÍA RODRÍGUEZ Ma CARMEN SIDRÓN FELISA SOLVAS JOSÉ LUIS VEGAS ACCIONA AGUA

AGARA AJUNTAMENT D’ANDRATX ASSOCIACIÓ DE CAVALLISTES D’ANDRATX AS. GENT GRAN D’ANDRATX AS. MESTRESSES DE CASA D’ANDRATX AS. MESTRESSES DE CASA DE S’ARRACÓ ELS CAPARROTS DE S’ARRACÓ CASAL DE JOVES C.E. ANDRATX CLUB CICLISTA ANDRATX CLUB ESCACS ANDRATX CLUB TENNIS ANDRATX CLUB DE VELA DIARIO DE PONENT DONANTS DE SANG EDITORIAL MOLL ESCOLA D’ADULTS ESCOLA DE MÚSICA ESCOLETA EL SOL D’ANDRATX GIMNÀSTICA RÍTMICA ES VINYET OBRA CULTURAL BALEAR PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS PARTIT POPULAR (PP) PARRÒQUIA D’ANDRATX POLICIA LOCAL PREMSA FORANA DE MALLORCA SETMANARI “ANDRAITX” TEMEL D4 U.I.B. VORAMAR TEATRE

ISABEL ALEMANY, LA BATLESSA DELS MIRACLES FRANCESC FEMENÍAS, EL BATLE MÉS INÚTIL DE LA HISTÒRIA D’ANDRATX Ni una és santa Isabel, ni l’altre és un inútil. Inútil, per cert, vol dir exactament: “No útil. Que no dóna cap utilitat”, això és el que diu el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, i és el que ha fet l’exbatle nostro, en Xisco. Comencem però per la nova batlessa, que ara sí va de bo, i que tanta pena i esforços l’hi ha costat aconseguir: un parell de pactes estranys, fins i tot amb el repudiat Hidalgo, i ara amb la colla de “fenómenos” que té al devora. Idò sí, amb 741 vots sobre un total de 4.535, de gent del municipi, el que representa el 18% dels vots totals, es pot ser batle, sí senyors, i voler encara ser la batlessa de tots, com diuen tots els que arriben a aquest lloc de privilegi i de poder. De moment és la batlessa dels 741 que la votaren, i d’alguns més dels partits que han pactat entre sí. Ara, n’Isabel s’haurà de posar bé les piles, perquè té una feinada per endavant, amb tots els problemes que hi ha a Andratx actualment, amb els pocs diners que té el consistori, amb els deutes que hi ha, els pocs diners que hi ha al govern i al consell, i amb la situació crítica a Urbanisme, etc, etc, etc. I encara més, n’Isabel té una gran ajuda amb els “grans” regidors que té al costat, tant d’un partit com de l’altre, alguns d’ells amb expressions en públic com: “A ver si acaba pronto esta puta legislatura...” que hem sentit pel món. Bé és un panorama desolador però segur que na Bel ho farà tot el millor que pot i que hi dedicarà molts esforços, perquè és realment una treballadora tenaç, i fa front a tothom i tot el que l’hi ho vulgui impedir; ja vàrem dir en una ocasió que és una espècie de “dama de ferro” de la política local. (Continua a la pàgina 43) Rafel Oliver Grammatico

SUBSCRIPCIONS: 25 euros anuals · 12 números PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS: Rafel Oliver Grammatico Tel./Fax. 971 136 199 · Mòbil: 616 335 788

ELS ARTICLES PUBLICATS EN AQUESTA REVISTA SOLS EXPRESSEN L’OPINIÓ DELS SEUS AUTORS. N’ALÍ NO ES RESPONSABILITZA DEL SEU CONTINGUT.

Amb el suport de:

PRODUCCIÓ: Temeld4 diseño & publicidad S.L. Tel. 971 23 66 03 E-MAIL PER A RECEPCIÓ DE TEXTS: 971136199@telefonica.net

N’ALÍ

Pto. de Andratx

3


NOVES DEL MUNICIPI LA POLICIA LOCAL D’ANDRATX VISITÀ L’INSTITUT DE

treballa en el bufet i segon fonts internes del consistori és

SEGURETAT DE CATALUNYA

qui realment du els casos, ja que sempre ha estat així. L’equip de govern i el batle en són conscients, però no prenen mesures perquè fa més de 20 anys que treballen amb el pare del condemnat. AJUTS ECONÒMICS PER A LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT La regidoria d’Educació de l’Ajuntament, donarà ajuts econòmics a tots els pares d’estudiants d’educació primària que s’adhereixin al programa de Reutilització de Llibres de Text, que té en funcionament la conselleria d’Educació i Cultura del Govern. Segons explicà el regidor d’Educació, Joan Manera, “l’equip de govern municipal té la voluntat de donar suport a aques-

Una representació de la Policia Local d’Andratx, encapça-

ta iniciativa i per aquest motiu a partir del curs 2009/2010

lada per la segona tinent de batle, responsable de Seguretat

tots els alumnes d’educació primària empadronats a Andratx

Ciutadana, Isabel alemany, han visitat les instal·lacions de

que s’adhereixin al Programa, comptaran, amb 75 euros per

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Va-

part de la conselleria i 85 euros per part de l’Ajuntament.

llès (Barcelona). Hi foren presents també, l’inspector local,

Les quantitats s’abonaran als respectius centres docents,

el subinspector, i cinc oficials d’Andratx.

que s’encarregaran de la compra dels llibres de text i del

Segons Alemany, l’objecte d’aquesta visita “ha estat poder

material didàctic.

tenir una primera presa de contacte amb els responsables de

Els alumnes que no s’adhereixin al Programa, hauran de

l’Institut per conèixer de primera ma els mètodes educatius,

sol·licitar un ajut a l’Ajuntament únicament. Les quantitats

d’especialització i formatius que reben els agents així com

previstes seran de 35 euros per 1r i 2n de primària, 55 euros

estudiar nous sistemes per poder, després aplicar-los al cos

per 3r i 4rt de primària, i 75 euros per 5è i 6è de primària”

de policia local d’Andratx, i així millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en el servei”.

NETEJA DEL FONS MARÍ AL PORT D’ANDRATX

EL MISSER CONDEMNAT PEL CAS ANDRATX CONTINUA FENT FEINA PER A L’AJUNTAMENT Josep Ignasi Mir, el misser condemnat en el cas Andratx, continua fent feina per a l’Ajuntament, tot i que hagi canviat de color polític i que ens mans de l’advocat hi hagi causes directament relacionades amb l’operació Voramar. Ignasi Mir fou condemnat a un any de presó i a la pena d’inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa (informà a favor d’una llicència irregular) com a membre de la trama de corrupció urbanística maquinada per l’exalt càrrec del govern Jaume Massot (PP) i l’exbatle andritxol Eugenio Hidalgo. Tots els casos que el consistori posa a les seves mans són remesos, en realitat, al seu pare, Pere Mir, però ell

4

El dia 5 de juny, dia Mundial del Medi Ambient, i a iniciati-

N’ALÍ


NOVES DEL MUNICIPI va dels veïnats de la zona de la platgeta del Port d’Andratx, concretament de l’hotel Brismar, es feu una jornada de nete-

L’OCB D’ANDRATX PORTA A LA VILA L’ESCRIPTOR GUI-

ja del fons marí, de les restes del temporal que hi hagué.

LLEM FRONTERA

L’Ajuntament, un cop avisat pels veïnats, i amb contactes

El divendres dia 19 de juny, al Casal de Joves de Sa Teule-

amb la conselleria de Medi Ambient, una associació de vo-

ra, l’Obra Cultural Balear d’Andratx, organitzà una tertúlia

luntaris per neteja més una empresa mediambiental, es de-

literària amb l’escriptor Guillem Frontera per tal de parlar

dicaren a les tasques de treure fems del fons de la mar, just

sobre el seu llibre “La mort i la pluja”. Es regalaren els 20

davant la platgeta, col·laborant-hi també en Rafel Sastre.

primers exemplars als assistents a l’acte.

S’hi treieren restes d’obra, màquines de vaixells, una bateria de cotxe, restes vàries de vaixells, un extintor, etc....

II ANIVERSARI DELS CAPARROTS DE S’ARRACÓ Prop d’un centenar de persones acudiren a la plaça de

VORAMAR TEATRE PREMIAT AL CONCURS DE PUIGCER-

S’Arracó, per a celebrar el II aniversari dels Caparrots de

S’Arracó, amb una vetlada molt animada, amb música nos-

Quatre han estat els premis que ha aconseguit Voramar Tea-

tra, balls de pagès, sopar i un curiós concurs de “tir escopit”

tre al VI concurs de teatre amateur Vila de Puigcerdà, amb

de pinyol de cirera.

la representació de l’obra “Mandíbula Afilada”. Voramar

L’esdeveniment fou molt concorregut i animat, i es comptà

aconseguí el segon premi al millor grup, el segon premi a

amb la col·laboració de l’Ajuntament i el CDEIB.

la millor actriu principal, per a Lydia Miranda, el segon premi al millor actor principal per a Tomeu Bosch, i un tercer

VARIADES ACTIVITATS AL CASAL DE JOVES

premi.

Durant aquests mesos d’estiu el Casal de Joves de Sa Teule-

N’ALÍ

5


NOVES DEL MUNICIPI ra, organitza un ampli programa d’activitats i esdeveniments que no us podeu perdre. Entre una multitud de coses per triar hi podreu trobar: sortides a concerts, cinema, Mallorca Prix, festa dels Moros i Cristians, anades a parcs aquàtics, carretons, Obrim la Nit, mercats diversos, paintball, cursos variats, i moltes coses més. AGARA CELEBRÀ ELS 51 ANYS AL MESÓN CAN PACO

d’Andratx, gaudí d’un cap de setmana a Menorca. Recorregueren l’illa, les seves meravelloses ales i ports, a on hi tastaren els exquisits formatges i excel·lent peix. El grup es divertí moltíssim, i el bon temps els feu gaudir del paisatge, i tenen ganes de tornar a realitzar un viatge similar.

El grup local de teatre AGARA, reuní a tots els seus actors,

1959 – 2009 50 ANIVERSARI

actrius i col·laboradors, en un sopar de molt animada companyonia al mesón Can Paco, per a celebrar els 51 anys de

Els al·lots i al·lotes que aquest any compleixen el mig

l’Agrupació, la més antiga associació cultural a Andratx i

segle de vida que espreparin perquè a final de l’estiu

una de les més antigues de Mallorca de teatre. Al final del

es prepara una gran festa.

sopar AGARA feu entrega d’una placa commemorativa als

Els interessats en aquest esdeveniment escampau la

representants de l’agrupació.

notícia entre altres companys i amics, i posau-vos en contacte amb:

VIATGE DE LES MESTRESSES DE CASA D’ANDRATX A ME-

Francisco Moreno 676844414

NORCA

Bartomeu Coll 606859646

El passat mes de maig, l’associació de Mestresses de Casa

6

N’ALÍ


NOVES DEL MUNICIPI

Restaurante Club de Vela · Puerto de Andraitx COCINA MEDITERRANEA PAELLAS PESCADOS Y CARNES

TODO TIPO DE EVENTOS BODAS BAUTIZOS COMUNIONES, ...

Avda. Gabriel Roca, 27 · Pto. de Andratx · 07157 · Tel.

N’ALÍ

971 67 41 64 7


SANITAT

Donants

Donants de Sang d’Andratx Antoni Roca

La germandat de Donants de Sang, agraeix la vostra col·laboració, per obtenir les bosses de sang que es necessiten a Mallorca per poder fer amb seguretat totes les intervencions quirúrgiques programades i atendre les urgències que sorgeixen.

Volem agrair la presència de tots; donants, col·laboradors i col·laboradores, personal del centre de Salut i personal del banc de Sang. Vos recordam que hi haurà noves extraccions als diferents nuclis de població del terme, durant tot l’estiu, en concret:

En el terme d’Andratx les donacions que s’han fet durant els primers 6 mesos de l’any 2009, estan un poc per damunt dels resultats obtinguts l’any 2008, per tant enhorabona i a seguir col·laborant per aconseguir superar les quasi 300 bosses de sang obtingudes durant tot l’any 2008 al terme d’Andratx, i així podrem arribar a dir que: ningú mor per falta de sang a Mallorca !.

El divendres, 17 de juliol , a ca ses Monges de s’Arracó de les 18 a les 21:30

8

hores. El dimarts, 11 d’agost, al Centre Metge del Port d’Andratx, de les 18 a les 21:30 hores. I que a Ciutat, es poden fer donacions al carrer Rosselló i Caçador núm. 20; per tant desitjam: “Que siguis solidari i ho demostris essent Donant de Sang”.

N’ALÍ


ELECCIONS

Eleccions al Parlament Europeu Antoni Roca

N’ALÍ

9


REPORTATGE

Sant Pere

Feste de Sant Pere Antoni Roca

10

N’ALÍ


Sant Pere

N’ALÍ

REPORTATGE

11


REPORTATGE

12

Sant Pere

N’ALÍ


REPORTATGE

Cuina

Mostra de cuina per a les Mestresses de Casa de s’Arracó Associació de Mestresses de Casa de S’Arracó

El passat divendres dia 19 de juny, tingué lloc al local social de l’associació de Mestresses de Casa de S’Arracó, una Mostra de Cuina per a les associades, a càrrec dels restaurador del restaurant La Tulipe de S’Arracó: René i Brigite Bernasconi, que ens oferiren uns plats típics de la seva Suïssa natal, essent després tastats pels assistents. Des d’aquí volem donar les gràcies tant a en René com a na Brigite, pel seu temps i per preparar-nos aquest menú. Esperam que en un futur tinguem més ocasions per a poder conèixer i tastar altres menús.

DIONISIO TORRES “MANITAS” EMBALDOSADOR ESPECIALIDAD EN ALICATADOS, SOLADOS Y PISCINAS

Travesía Sa Tanqueta, 11 Movil 629 666 470

N’ALÍ

07150 Andratx (Mallorca)

13


REPORTATGE

Camvi de Batlia

Isabel Alemany Moyà, nova batlessa sense cap vot en contra Lorenzo Gutiérrez

La corporació municipal d’Andratx, elegí el passat dissabte dia 20 de juny, a la líder d’UM, Isabel Alemany, com a primera regidora del municipi, amb els deu vots de l’actual pacte de govern: PSOE (5), UM (3) I PSMEM (2), i l’abstenció del grup del PP (7), a ‘oposició, que fou el partit més votat en les passades eleccions municipals. El relleu de la vara de batle d’Andratx, es fixà després de la renúncia del socialista Xisco Femenías al càrrec de batle, segons el pacte de govern firmat el seu dia per les forces polítiques del PSOE, UM i PSM-EN. D’aquesta forma, Alemany ostentarà fins al final de la legislatura la batlia del municipi, mentre que Biel Puigserver, PSM, serà el primer tinent de batle tot el mandat, i ara, després de la presa de possessió de la batlessa. Femenías passarà a ocupar la segona tinença de batlia i la cartera d’Obres Públiques. Durant la presa de possessió d’Isabel Alemany, la sala de plens del castell de Son Mas, seu de l’Ajuntament, estava plena a vessar de veïnats i nombrosos dirigents d’UM, com la presidenta del parlament, Maria Antònia Munar; el president d’UM, Miquel Àngel Flaquer; varis batles com Miquel Ferrer, d’Alcúdia, Mateu Ferrà, de Banyalbufar, Rafel Gili, d’Artà, entre d’altres. Tampoc faltà el conseller de Sanitat, Vicenç Thomàs, la consellera de Medi Ambient del Consell, Catalina Julve, i varis directors generals del Govern i Consell. L’únic partit que presentà candidat a la batlia fou UM, Isabel Alemany, que fou recolzada pels seus socis de govern: PSOE i PSM-EN, comptant així amb la majoria

14

N’ALÍ


Camvi de batlia

REPORTATGE

suficient per a presidir la corporació municipal. Per la seva banda, el PP a l’oposició, passà de votar en contra de l’anterior batle, Femenías, i dir al principi de la legislatura actual, del pacte de govern, “d’anar en contra de la voluntat del poble”, a abstenir-se ara en la votació d’Alemany com a batlessa. De fet, des de les files del PP, oferiren la mà, com a col·laboració política a l’actual batlessa, Isabel Alemany. L’encarregat de passar la vara de batle a Alemany fou el batle accidental, Gabriel Puigserver, entre els aplaudiments del nombrós públic que acudí a la Casa de la Vila. Finalment s’oferí un refrigeri a Son Mas.

N’ALÍ

15


REPORTATGE

16

Camvi de batlia

N’ALÍ


REPORTATGE

La Conselleria de Salut i Consum inverteix 2’8 milions en el nou centre de salut d’Andratx, que donarà cobertura sanitària a 9.234 usuaris Lorenzo Gutiérrez

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, i el batle d’Andratx, Francesc Femenías, han presentat el projecte del nou centre de salut d’Andratx, una nova infraestructura sanitària que suposarà una inversió de 2.854.616 euros i que donarà assistència sanitària a 9.234 usuaris del municipi, dels quals 1.271 són menors de 14 anys. El nou centre de salut d’Andratx seguirà essent Punt d’Atenció Continuada (PAC), és a dir, que seguirà cobrint les urgències fora de l’horari de consultes i romandrà obert les 24 hores, com fins ara. Serà el centre de salut capçalera d’Andratx (6.597 habitants), Port d’Andratx (1.866), S’Arracó (594) i Sant Elm (68), a més de la població flotant d’aquesta zona turística del Ponent de Mallorca. El Servei de Salut de les Illes Balears licitarà les obres el mes de juliol de 2009 i la construcció començarà el darrer trimestre. Està previst que aquesta nova infraestructura sanitària entri en funcionament a finals de l’any 2010. Cartera de serveis El nou centre de salut continuarà comptant amb una ampla cartera de serveis i també acollirà el Centre d’Atenció als Drogodependents (CAD) que depèn de l’Ajuntament d’Andratx. Així, disposarà de: •Unitat d’atenció a l’usuari: citació a consultes a AP i AH, tramitació targeta sanitària individual. •Consulta Medicina Familiar i Comunitària: urgent, demanda i programada. A domicili i en el centre. •Consulta Pediatria: urgent, demanda, programada •Consulta Infermeria: urgent, demanda, programada. A domicili i al centre. •Extracció de mostres per a analítiques. •Proves: Electrocardiograma, espirometries. •Centre docent: per a la formació de pregrau d’infermeria i residents de comares. •Control anticoagulació oral (Sintrom). •CAD: de l’Ajuntament. •Atenció a malalties cròniques i control de factors de risc.

•Educació per la salut a la comunitat i en escoles. •Activitats preventives i de promoció de la salut: programa del nin sa, vacunacions infantils i d’adults, etc. •Atenció a la dona: consulta ginecòleg i comare. Prevenció càncer de cèrvix. Anticoncepció d’urgència i anticoncepció no urgent. Prevenció de càncer de mama, etc. •Atenció a pacients immobilitzats i malalts terminals. •Recepta electrònica. •Història de salut. •Educació sanitària individual i de grups. •Tractament del tabaquisme. •Atenció a la salut mental. •Cirurgia menor. La plantilla estarà integrada per 31 professionals: 5 metges de família; 1 pediatre: 5 professionals d’infermeria; 1 comare; 1 ginecòleg; 1 auxiliar d’infermeria; 5 auxiliars administratius i 2 metges per a les urgències del PAC. A més, gràcies a la col•laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament d’Andratx, també hi haurà un metge i un psicòleg per al CAD; altres 2 psicòlogues, una d’elles infantil; 1 treballadora social; 1 educadora social i 4 treballadors familiars. El nou centre de salut , que ha estat dissenyat per l’arquitecte German Català Torras, de l’estudi GCT, tindrà una superfície total de 1.872 metres quadrats; dels que 592 estaran en la planta semisoterrani; 1.222 en la planta baixa i 55,5 en la planta coberta. Comptarà amb 6 consultes de medicina de família; 6 d’infermeria d’adults; 2 de pediatria; 1 d’infermeria pediàtrica; 1 sala polivalent; 2 consultes de salut mental; 1 sala de cures, 1 sala de cirurgia menor; 1 sala d’extraccions i una altra per a l’educació maternal. En la zona del Punt d’Atenció Continuada (urgències) hi haurà 2 consultes, 1 sala de tractament i 1 sala d’observació. Dels 2.854.616 euros d’inversió per construir aquest nou centre de salut, 2.481.473 euros són per a les obres; 166.353 per als honoraris professionals de l’arquitecte i 206.789 per a l’equipament.

N’ALÍ

17


ENTREVISTA

Isabel Alemany Moyà Batlessa d’Andratx Lorenzo Gutiérrez

¿Com va el pacte de govern que ara presideixes? Té bona salut. Han creat una comissió de seguiment del pacte, ¿cada quan es reuneix? Sí, es creà a la firma del pacte i està prevista per pulir, evaluar o reconsiderar accions o omissions. S’haurà reunit en una sola ocasió. ¿Et consideres una política de “armas tomar”? No, encara que depèn del que vulguis dir, si de “armas tomar” és sinònim d’una persona amb criteri i decidida, idò sí. ¿És realment aquesta una alternativa al PP? Ho pot ser. És una alternativa entra d’altres possibles. Però fa dos anys era el que volia la majoria de forma indiscutible. ¿Hi ha apropament des de l’oposició? No. Ara, les relacions no són tan tenses com al principi. En el teu cas, pareix ésser que a la segona sí va la vençuda... Pareix que sí. ¿Ha estat el càrrec de batle el més prioritari pel teu partit?

18

No, en absolut. Fer feina pel poble ja és una gran satisfacció per mi. ¿Quines prioritats t’has fixat com a batlessa d’Andratx? Recuperar la confiança del poble, la seva honorabilitat. Voldria millorar els serveis i estabilitzar la situació econòmica. ¿Batlessa amb xofer? No, no ho necessit. Batlessa, cap de policia, responsable de règim intern...¿podrà amb tot això? Això esper. Crec que tenc una gran capacitat de feina, encara que tenc que dir que estic molt satisfeta amb els equips de treball amb els quals tenc la sort i el

N’ALÍ


ENTREVISTA plaer de fer feina més estretament. Em sent recolzada a l’hora de prendre qualsevol decisió que afecti als ciutadans del nostre municipi. El teu partit també gestiona Turisme i Esports, ¿algunes novetats en aquestes regidories? Sí, encara que la situació no ens permet fer miracles, hi haurà canvis per a millorar que seran bastant significatius i que esper que siguin de l’agrat de tots. Molts proveïdors estan ben emprenyats... Desgraciadament és vera. La falta de liquiditat de l’Ajuntament provocada per una disminució dels ingressos fa molt difícil la situació. De totes formes, farem l’impossible per a millorar-la. Segons els que heu afirmat en aquests darrers dos anys, les arques municipals no estan per a tirar coets, ¿alguna mesura especial? Hi hauria que optimitzar la despesa, però una administració té que seguir oferint els serveis necessaris. Una vegada analitzada i estudiada la situació en la que em trob ara que som batlessa, decidiré què fer. ¿Quant porta l’Ajuntament d’Andratx gastat en judicis? ¿En quins? Judicis n’hi ha hagut sempre. Contenciosos molts. Si et refereixes al xas “Voramar”, ens costarà molt menys que si no ens haguéssim personat, tota vegada que significava que el poble n’era responsable. Ara que s’està demostrant la mala fe i el negoci que existia per part de determinades persones, per tots conegudes, només pagaran els culpables.

presaris pareix que no és la mateixa... Entenc que l’agilitat en Urbanisme és bàsica per a que el sector privat funcioni. Som molt sensible al problema, però mai no plou a gust de tothom. Crec que sempre, però, és possible millorar, així que hi ha que seguir fent feina. ¿Per a quan pensau obrir el Centre de Dia? Tot d’una que tenguem llum. La falta de previsió del PP, de no incloure un generador per a l’Escola d’Adults i el Centre de Dia, ens ha passat una factura enorme, i no és de llum. ¿Facilita les coses tenir un Govern i Consell de la mateixa sintonia política? Teòricament sí, però la situació econòmica mundial i espanyola en concret, ens està deixant un amarg gust de boca.

Des de Son Mas, s’afirma que tenim un departament d’Urbanisme a ple rendiment, però l’opinió dels em-

N’ALÍ

19


REPORTATGE

L’empresa Acciona Agua, presenta el projecte de dotació de serveis a 10 urbanitzacions del municipi Rafel Oliver Grammatico

Lorenzo Gutiérrez

El passat dia 5 de maig, l’empresa ACCIONA AGUA presentà a la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx, el projecte de les obres de reurbanització que es duran a terme a 10 urbanitzacions del municipi. A l’acte hi foren presents la Presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, la directora Delegada d’ACCIONA AGUA a Balears, Carina Bosch, el director de Construccions d’ACCIONA AGUA, Pedro García Arroyo, i el batle d’Andratx, Francesc Femenías. Aquesta gran intervenció, que ha estat adjudicada per la casa consistorial, de manera provisional a ACCIONA AGUA, es desenvoluparà durant els pròxims dos anys, a nou urbanitzacions del Port d’Andratx: Cala Marmacen, La Mola, Puig de s’Espart, Cala Llamp, Monport, Las Brisas, La Noria, Ses Egos i Can Borrás; i la de Biniorella localitzada al nucli turístic de Camp de Mar. Tot plegat afecta a prop de 2.500 veïnats. La dotació d’aquests serveis bàsics suposarà la creació directa de prop de 200 llocs de feina durant dos anys al municipi andritxol. Segons l’Ajuntament d’Andratx, es tracta de la major obra civil que es desenvoluparà a la zona, a on 31 milions d’euros, del total de 44 milions d’euros a que puja el projecte complet, els abonaran els mateixos propietaris en diferents quotes; mentres que la resta

COS & NATURA PELUQUERÍA ESPECIALIZADA CABINA DE ESTÉTICA · Tratamientos corporales · Tratamientos faciales · Micropigmentación · Gimnasia pasiva · Presoterapia

· Quiromasage · Uñas esculpidas · Manicura · Pedicura

Plaza España · Tel. 971 13 61 06 20

N’ALÍ


REPORTATGE

que correspon a tota l’obra del clavegueram serà a cà-

xarxa d’aigua potable, clavegueram, connectors i xar-

rrec de la concessionària del manteniment durant els

xa d’aigües pluvials, voravies i soterrats de clavejats.

pròxims 36 anys.

Actualment aquestes urbanitzacions només compten

Les negociacions mitjançant reunions de diàleg com-

amb llum de baixa tensió, i enllumenat públic, vials

petitiu per arribar als acords, s’han desenvolupat du-

i algunes voravies en un estat lamentable per falta de

rant el darrer any amb nou empreses privades, amb

manteniment al llarg dels anys.

l’objectiu d’arribar a acords que s’adaptin a la idiosincràsia de les diferents zones que seran dotades de

BAR CAFETERIA PALAU D’ESPORTS DESAYUNOS (CROISSANTS, NAPOLITANAS, ...) PLATOS COMBINADOS HAMBURGUESAS PERRITOS MERIENDAS TAPAS VARIADAS

Calle Son Prim s/n · Tel. 971 23 59 36 N’ALÍ

21


REPORTATGE

Processó

Processó del Corpus a Andratx Michel’s

22

N’ALÍ


GOVERN BALEAR

Francesc Antich ha presidit la signatura de l’acord global de la Mesa de Turisme, del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació i la Cohesió Social APFM

El president de les Illes Balears, Francesc Antich, ha presidit la signatura de l’acord global de la Mesa de Turisme, en el marc del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació i la Cohesió Social, subscrit pel conseller de Turisme, Miquel Nadal, el president de la CAEB, Josep Oliver, el secretari general d’UGT, Lorenzo Bravo, i la secretària general de CCOO, Katiana Vicens. A l’acte també hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Moragues, el conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera, la consellera de Treball, Joana Barceló, així com representants institucionals i del sector turístic. El de la Mesa de Turisme és el darrer acord que se signa en el marc del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació i la Cohesió Social.

N’ALÍ

23


REPORTATGE

Educació

Escoleta “El Sol d’Andratx” “Espais familiars: créixer, educar i compartir” Margalida Oliver · María Rodríguez

Durant aquest curs escolar diversos ajuntaments i el IEPI (Institut Per A L’Educació De La Primera Infància) han posat en marxa una iniciativa pionera a les Balears: Els Espais Familiars. Aquesta experiència s’ha duit a terme a diferents municipis de la nostra comunitat, entre ells, Andratx. L’Escoleta “El Sol” ha acollit durant set mesos aquesta activitat, en la qual han participat set famílies amb els seus infants de primer any de vida. La iniciativa de posar en marxa tal servei fou del Regidor d’educació Joan Manera i ha estat dirigit per la mestra Margalida Oliver vinculada al IEPI i per María Rodríguez, coordinadora de l’escoleta . ¿Què és un Espai Familiar? És un lloc de trobada, on un grup estable de mares i pares que, amb els seus fills/es es reuneixen un cop per setmana per parlar dels temes que els interessen i els preocupen, i per compartir vivències en un ambient relaxat de conversa i joc. Un dels objectius que ens varem marcar, és oferir un espai on els infants puguin iniciar el seu procés de socialització, jugant, experimentant, descobrint… i fent créixer les pròpies capacitats de descoberta de l’entorn. Un altre objectiu seria que les famílies puguin compartir interessos, dubtes, coneixements, experiències, relacionades amb la criança dels seus fills/es.

¿Com és una sessió? La sessió està dividida en quatre moments. El primer que feim és la rebuda de les famílies i el ritual d’entrada, entre d’altres coses, que inclou una cançó que cantam tots junts. A continuació la mestra organitza una proposta d’ambient a les famílies i als seus infants, que pot consistir: en jugar a “panera de tresors”, fer jocs de falda, experimentar amb farina, gelatina, fruites, pintura… Després arriba l’hora de berenar i de la tertúlia entre les famílies, on parlam de les qüestions que preocupen a les mares i pares assistents: l’alimentació, la son, el desenvolupament psicomotor… I per acabar el ritual de sortida i acomiadament de les famílies, en el qual es conta un conte, es canta una cançó… Resumint, les famílies tenen l’oportunitat de descobrir, conèixer i de reconèixer aspectes del comportament i de les capacitats dels infants. Les propostes dels ambients són participatives, flexibles i canviants i responen sempre als interessos de les famílies. I els infants tenen l’oportunitat de socialitzar-se, augmentar la seva autonomia i la seva creativitat, compartir el temps i l’espai de joc amb altres infants i viure noves experiències cognitives.

24

N’ALÍ


REPORTATGE

Medi Ambient

Els professors d’Andratx estudien la crisi ecològica Josep Coll

Antoni Roca

El passat dimecres 18 de març va començar un curs de formació de professorat a l’institut d’Andratx, i ha acabat aquest maig. L’activitat ha estat organitzada pel sindicat STEI-i i ha format els docents perquè entenguin i siguin capaços de transmetre als nins i joves d’Andratx i dels voltants els problemes ecològics que amenacen el planeta. Entre els assistents al curs hi ha el regidor d’educació d’Andratx, Joan Manera, que també és professor de l’institut. No s’ha volgut perdre l’oportunitat de participar-hi i cercar, juntament amb els altres companys, línies d’acció encaminades a treballar a favor de la natura i per la qualitat de l’ensenyament al municipi. Durant les vuit jornades del curs, els professors han tractat temes tan importants com l’aigua, el problema dels residus, l’ús abusiu d’energia, el consum de territori, la mobilitat sostenible o el comerç just, entre d’altres. Tots aquests punts són tractats des de diferents òptiques; es parteix d’una visió global a nivell mundial i es va concretant fins arribar als problemes específics de Mallorca i del municipi d’Andratx. El curs també ha

N’ALÍ

inclòs una sortida pel terme per comprovar in situ les principals accions mediambientals així com també els punts crítics. Per altra banda, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament , Gabriel Puigserver, va agrair a l’STEI-i que hagués triat Andratx per a la realització del curs i va encoratjar els participants. Així mateix, els va convidar a participar als fòrums de l’Agenda Local del municipi, per aprofitar els coneixements més enllà de les aules. La satisfacció dels assistents ha estat total i els mestres i professors ja disposen de noves eines per treballar la crisi ecològica a les aules. La part menys agradable de l’activitat són les dades que s’han posat damunt la taula, i que treuen a la llum una situació ecològica mundial molt delicada. L’esgotament del petroli, la deforestació, les emissions de CO2, la incineració de residus, el transport insostenible amb cotxes... Tot això demana actuacions valentes i decidides i la implicació de tots els ciutadans.

25


OPINANT

Opinant Alberto Andonegui

CAMP DE MAR, NO TÉ BANDERA BLAVA L’Associació d’educació ambiental i del consumidor (ADEAC) un any més no dóna la bandera blava a la platja de Camp de Mar. Els motius no els coneixem i per això decidirem fer una volta per aquesta platja a on al llarg dels anys hem arribat en carro, a peu, en bicicleta i ara com no? tothom en vehicle. Aparcam, veiem que tenim un altre pàrquing, són les 11 del matí i està buit, tots ens volem aproximar el màxim possible. Veiem carrers aixecats, munts de terra davant el Villa Real, la maquinària fa feina, és 10 de juny, tard no? Quan durant el llarg hivern s’hauria pogut fer. Les deficiències en el clavegueram i els canvis de les canonades de formigó per PVC, no s’hauria d’haver demorat tant. Entram per la costa que va a la platja i a la mar, a la raconada veiem uns filets dins la mar que semblen brutícia, més tard veiem un cartell que ens explica que és natural i que si la mar té un color no de lo més blau també és natural i un telèfon de l’Ajuntament per si volem més explicacions. Miram la platja neta, papereres també, les cadires ben distribuides i material nou, és a dir, molt bé per el concesionari. Miram la torreta de vigilància amb socorrista, bandera verda i absència de la blava; seguim mirant i veiem el que pot ser motiu de la negativa, de la prestigiada bandera, el que coneixem com “pont del boliche”, aigua anegada que parteix cap a la platja, això sí, amb poc cabdal, els abocaments semblen que es filtren baix el formigonat del torrent i creen aquest embassament amb granots i canyís i olor no agradable precisament. De la resta, bé, els accesos molt millorables com moltes altres coses que com veiem ens diu el Sr. Puigserver es faran en

26

N’ALÍ


OPINANT

un termini de 2 anys, si és així l’haurem de felicitar. Per acabar, a Sant Elm, que sí tenen bandera blava, merescuda, a 15 de juny encara no l’han penjada. CAN FASSER El titular diu: “Ajuntament i Ministeri de Medi Ambient desbloquejen el projecte de Can Fasser” La visita que féren el Cap de gabinet del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, Sr. Manuel Rosi i el Senador Xavier Ramis (PSOE) al batle, el 3 de juny, el nostre batle emplea la paraula “desbloquejar” i em demano què l’havia bloquejada. Fent un poc d’història, al 2001 el Sr. Jaume Matas, aleshores Ministre de Medi Ambient ( en política tot és possible, Mallorca no era l’escenari en el que se’ns miraria precisament en temes mediambientals) políticament se’ns vengué que devien estar molt agraïts al avui llunyà ex-president de la Comuniutat, Matas, que sigui fins el 2003 i que a l’any que faltava per les eleccions fou substituït per Elvira Rodríguez; és a dir, tres anys de Govern del PP no serviren més que per crear un estat d’abandonament per una de les millors perspectives del nostre municipi, foren aquests dirigents els bloquejadors o qui els succeiren com Cristina Narbona (PSOE, 2004-2008) quatre anys tampoc no serviren per cercar solucions a pesar de que li havien donat nom “Centre d’Interpretació del

N’ALÍ

medi rural, marí i etnològi” que sona molt bé. L’actual ministre, Sra. Elena Espinosa amb un any al càrrec que abans fou ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació; veurem si posa fil a l’agulla i que no es quedi amb una simple visita rutinària dels representants d’una propietat que resideixen a Madrid i d’allà comanden i decideixen quan crec que seria des d’aquí a l’illa per fer una gestió més eficaç, veurem que els 1,9 milions d’euros que es pagaren pels 20.338 metres fa nou anys poguem veure el que tots volem. I ja que parlam de Can Fasser, ilustram amb la fotografia d’un grup de bous i vaques que han fet net tot el comestible que ha sortit i el bou, exemplar, pareix té un descendent i l’altra vaca amb signes evidents per l’envolum de que haviat seran dos vadells. L’entorn es complementa amb les ànnecs que canviaren el seu habitat, la terra per la mar, per que foren abandonades per diverses raons i les someres en permís dels seus amos podrien ser un atractiu a la sínia del pàrquing de S’Almudaina, per formar part de la recuperació del que avui fa pena a tothom; Can Fasser i es Saluet podrien ser una imatge envejada, avui és tot el contrari. Per acabar no volem que aquest lloc sigui “Raixa” 30 milions d’euros tudats, per ara; i aquí el Consell de Mallorca té un 30% d’aportació, mentre que a Can Fasser es 0.

27


HISTÒRIA

Publicacions Locals

Les coses de N’Alí fa 20 anys

Num. 33 - maig 1989

28

N’ALÍ


Publicacions Locals

N’ALÍ

HISTÒRIA

29


HISTÒRIA

Cronicó

El Cronicó de Mn. Miquel Pujol “s’Escolà” Any 1885

30

N’ALÍ


TU EMPRESA EN INTERNET · diseñamos de forma personalizada su página web · registramos su dominio: .com, .es, .net, ... · creamos hasta 10 cuentas de correo electrónico · y le mantenemos su página web nosotros nos encargamos de todo.

Por sólo 75€ al mes durante 1 año Gremi Sucrers i Candelers, 14 nave A · Pol. Son Castelló Tel. 971 23 66 03 · www.temeld4.com

RENAULT MEGANE BERLINA 1.5 DCI 105 CV Pocos Km. PVP 17.900€ OCASIÓN

N’ALÍ

31


32

N’ALÍ


N’ALÍ

33


34

N’ALÍ


Publicacions Locals

HISTÒRIA

Setmanari “Andraitx” 31 gener de 1976

N’ALÍ

35


REPORTATGE

Excursió

Els Caparrots de s’Arracó d’excursió a Valldemossa Mateu Alemany Bover

Diumenge dia 17 de maig, els Caparrots de S’Arracó organitzaren una excursió a Valldemossa, per a visitar la Cartoxa i Mallorca nord. El nostre amic Pedro Flexas “des Trevés” va ésser el nostre guia. A Mallorca nord vérem en una pantalla gegant unes vistes de la Serra de Tramuntana molt hermoses, el

36

documental filmat està comentat per l’actor Michael Douglas. Després passàrem dins una sala fosca i vérem l’interior del iot de l’Arxiduc, com si fóssim dintre, és un muntatge ben fet. També visitàrem la Cartoixa, la farmàcia més antiga, la cel·la on en Chopin i na George Sand amb els seus fills passaren un hivern, vérem els jardins. El nostre guia ens va donar totes les explicacions pertinents. Fou tot molt interessant i ens ho passàrem molt bé. Després dinarem a un restaurant que es diu can Pedro, per cert molt bò. Tornàrem l’horabaixa, passant per un mirador a prop de Son Marroig, casa que comprà l’Arxiduc, transformada en museu, que no visitàrem per ésser diumenge i on vérem la famosa Foradada. Passàrem per Banyalbufar i Estellencs, carretera molt accidentada però amb unes belles vistes damunt la mar.

N’ALÍ


LA VEU DEL POBLE

Crida l’atenció ... Rafel Oliver Grammatico

· L’accident a la pujada automobilística de Son Mas. · Que Eugenio Hidalgo fons nomenat suplent a una mesa de votacions del Port d’Andratx, en les Eleccions Europees. · Un altre viatge de la Gent Gran, pagat per l’Ajuntament. · Que essent Andratx un poble amb tradició musical antiga, no tinguem banda de música. · Que l’Òpera d’enguany hagi costat 35.000 euros i totes les festes de Sant Pere només 21.000 euros. · Que encara no poguem veure la televisió local, ¿què en fan de les grabacions? · Que encara no es retransmetin els plenaris, quan tants polítics ho han demanat els darrers anys, i sobretot l’exbatle · El mal humor de la gent en general al volant d’un cotxe, sobretot a l’estiu. · Que el Centre de Dia encara estigui sense inaugurar. · Que tampoc tinguem encara l’Escola d’Adults nova i que els diferents cursos que es fan s’hagin disgregat per aquí i per allà. · Que s’hagin entestat alguns polítics a que el club d’escacs desaparegui, però encara no ho han aconseguit. · La “feinada” que fan alguns membres de la brigada de neteja viària. · Que els usuaris de la biblioteca municipal es queixin de que no tenen accés a Internet, en els temps que corren. · El viatge de la Policia Local d’Andratx a Catalunya per a visitar l’Institut de Seguretat Ciutadana. · El poc seny i civisme de la majoria de gent que treu els cans “a lloure” amb “pixums” i “cagums” per tot el poble. · La poca activitat dels membres de l’oposició a l’Ajuntament, ¿on són els del PP? · El poc aparcament que hi ha a Andratx, i de cada vegada menys. · Que els condemnats pel cas “Voramar” encara estiguin pel carrer. · La quantitat de càrrecs de confiança que té l’Ajuntament, i la poca feina que es veu. · La quantitat de regidors inútils que hi ha al nostre Ajuntament, i els diners que se’n duen de tots els andritxols. · El curt horari d’atenció al públic de la biblioteca municipal, en un municipi de més de 11.000 habitants. No obrin ni els dissabtes, ni tots els matins, essent l’oferta horària molt pobre. · La poca gent que va a la biblioteca municipal, per culpa dels curts horaris, i la manca de promoció i activitats.

N’ALÍ

· El poc nivell cultural que té Andratx, i de cada vegada més trist. L’oferta és quasi bé inexistent. · La ridícula “feina” que fa l’Ajuntament en temes de Normalització Lingüística, i amb la falta que fa això a un poble tan “contaminat” com el nostre. · El mal estat de les pistes municipals de tennis d’Andratx, amb l’afició que hi ha els darrers anys. · La deixadesa dels regidors de l’Ajuntament per seguir la processó del Corpus, només hi hagué els dos “amos de la vara” i poca cosa més; de l’oposició ni rastre. · Que el batle, encara, Xisco Femenías, anés al Corpus amb la camisa per fora, a lo “cubanet”. · Que el torneig infantil d’escacs, no hagi format part de l’agenda esportiva del Casal de Joves. · Que una sola activitat (Òpera) costi el doble que totes les festes de Sant Pere. · La poca “marxa” que duen últimament els Caparrots de S’Arracó, pareix que ara tot va “una seda” al municipi. · El mal estat dels nostres carrers, i sobretot de les voravies (aceres). · El pobre i miserable contingut del programa de festes de Sant Pere, una autèntica rialla, que ens posa al capdavant de Mallorca com els més pèssims. · El desordre del trànsit a Andratx, amb motiu de les festes i el tancament de varis carrers importants. · L’exagerada engolida de cotxes que pateix el carrer Metge Gaspar Pujol, i el mal estat en què es troba dit carrer, havent-hi un punt molt perillós en la sortida d’al·lots de l’edifici de Sa Teulera. · Que es gastin 35.000 euros en una òpera, quan Andratx està a 20 minuts dels teatres de ciutat. · Que el PP, a l’oposició, no votàs en contra de la proposta de batlia de l’equip de govern. · Que els partits polítics que pactaren amb n’Hidalgo, oblidin el recolzament que l’hi donaren al seu moment, i ara vulguin fer veure que ells no tenen res a veure amb res. · El mal estat en què es troba Camp de Mar, en general. · Els abocaments incontrolats al torrent que dóna a la platja de Camp de Mar. · Que la platja de Camp de Mar no tengui la bandera blava. · El desordre del trànsit al Port d’Andratx, sobretot amb els aparcaments enmig del carrer. · La mala imatge que donen les 4 banderes del Palau d’Esports, realment deplorable. · Unes festes de Sant Pere, amb només 2 “verbenes”, una d’elles per a la gent jove, sense ningú; i l’altra ben fluixeta. Tenim el rècord de Mallorca en això, som els millors.

37


REPORTATGE

Gent Gran

Dinar de l’Associació de Gent Gran d’Andratx Antoni Roca

38

N’ALÍ


Gent Gran

N’ALÍ

REPORTATGE

39


CULTURAL

Edició

Una de llibres EDITORIAL MOLL Jaume C. Pons Alorda Cilici Premi Ciutat de Palma Joan Alcover 2008 En Jaume C. Pons Alorda escriu obsessionat per les màquines de la carn i la puixança seminal, escriu Felip Demaldé al seu pròleg a aquest Cilici. És una observació oportuna: el lector es troba en presència d’un llibre d’una potència extraordinària, equivalent a la potència amb què es manifesta la vida en la carn humana. A Jaume C. Pons Alorda, res del cos no li és aliè: i l’ejaculació, la carícia, l’exploració dels propis intestins, la descomposició o la transformació en arbre són formes -les més altes, les més certes- de coneixement. Jaume C. Pons Alorda es posa sota la tutela de poetes com Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Andreu Vidal, Àngel Terron, Joan Palou o Miquel Bauçà, i aconsegueix amb Cilici no tan sols retre’ls condigne homenatge, sinó també parlarhi de tu a tu amb uns poemes escrits a partir de la fe compartida en la vida i en la poesia. Un llibre impressionant.

Jaume C. Pons Alorda (Caimari, 1984) llicenciat en Filologia Anglesa i doctorand de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada amb una tesi sobre l’obra de Miquel Bauçà. Participa regularment en recitals, espectacles i performances de tot tipus, així com en di-

40

ferents mitjans de comunicació a través de ràdio, premsa i televisió. Ha estat inclòs dins Enganxa’t a la poesia (2008), Pedra foguera. Antologia de poesia jove dels Països Catalans (2008) i Antologia de joves narradors de les Illes Balears (2008). Participa a diverses revistes com S’Esclop, S’Encruia, Reduccions, Lluc, 452 °F i Pèl capell, del consell editorial de la qual forma part. Ha publicat els poemaris Exercicis aristocràtics (2007), Les deixalles del desig (2007), La victòria de la dona lluna (Premi de poesia Miquel Martí i Pol XII, 2008), Llibre del silenci (2008), Els estris de la llum (2009) i en premsa té el volum Carn vol dir desaparicions. Poemes seus s’han traduït a l’anglès, francès, gallec, basc, castellà, serbi i ucraïnès. EDITORIAL MOLL Cèlia Sànchez-Mústich A la taula del mig

“En els seus poemes, Cèlia vol capturar l’enigma en el present quotidià, i s’atura a escoltar i observar el que l’envolta. Res no li és aliè. Està situada en un lloc privilegiat: la taula del mig. Al centre de la vida. [...]. Però la taula del mig no és tan sols un moment del seu temps, també és la cruïlla entre el món i la seva pròpia intimitat, també és el punt arriscat d’equilibri on tan sols s’hi arriba percaçant l’extrem.” (de la introducció

N’ALÍ


Edició

d’Esther Zarraluki) Si el seu darrer poemari era qualificat per Carme Riera com “un llibre en què cap paraula no sobra ni cap no falta”, ara, en el present volum, Cèlia Sànchez-Mústich expandeix la contenció i assoleix encara una nova i rica multiplicitat d’imatges i registres. Un llibre que aborda, amb intensitat i delicadesa, un complex entramat d’emocions que basculen entre la desolació o la incertesa i la vitalitat o l’esperança. Cèlia Sànchez-Mústich (Barcelona, 1954). Ha publicat els llibres de poemes La cendra i el miracle (1989), El lleu respir (Premi Rosa Leveroni 1990; 1991), Temperatura humana (1994), Taques (Premi Miquel de Palol 1996; 1997) i Llum de claraboia (2004). Diversos poemes seus han estat antologats i traduïts al castellà, gallec, èuscar, italià i francès. Entre els seus títols de narrativa, podem citar el dietari novel·lat Diagnòstic: lluna nova (Premi Don-na 1992; 1993), les novel·les Les cambres del desig (1999) i Tercer acte d’amor (2002), i els llibres de relats Pati de butaques (1996), El tacte de l’ametlla (Premi Mercè Rodoreda 1999; 2000) i NO. I SÍ (Premi 7Lletres 2008; 2009). S’ha dedicat, també, a la música i ha estat promotora de diversos i singulars projectes creatius i de difusió de la poesia.

N’ALÍ

CULTURAL EDITORIAL MOLL Antoni M. Alcover La flor romanial Adaptació de Pere Rosselló Bover Il·lustracions de Pau Oliver García-Delgado

L’Institut d’Estudis Baleàrics convoca cada any el Premi Punta del Llapis per distingir la millor proposta d’il·lustració d’una determinada rondalla mallorquina. En la darrera edició d’aquest premi la rondalla triada ha estat La flor romanial i la proposta d’il·lustració guanyadora, la de Pau Oliver García-Delgado. Aquesta proposta, doncs, és la que il·lustra l’adapatació que en Pere Rosselló Bover ha fet de La flor romanial. Un llibre magnífic que amb seguretat tindrà la mateixa bona acollida que L’amor de les tres taronges, la rondalla il·lustrada de l’edició anterior.

41


CARTES AL DIRECTOR COMUNICAT PARTIT POPULAR D’ANDRATX El Partit Popular de Andratx, en relación a las manifestaciones efectuadas por el alcalde en los medios de comunicación acerca del auto del contencioso sobre una licencia en Cala Llamp quiere exponer: • El Partit popular ha colaborado, colabora y colaborará con la justicia. • La defensa de los intereses de los ciudadanos es la premisa más importante de cualquier representante y miembro del Partit Popular. • En el auto del juez acerca de la licencia de Cala LLamp, son los informes técnicos los que avalan la licencia,y no criterios políticos, pero además en el auto hay tres periciales de las cuales dos avalan al Ayuntamiento y una no, la del Consell Insular, que es la única que la juez comparte en parte ( así lo dice textualmente el auto), no por lo cual dejamos de respetar la sentencia. • Sin embargo sería procedente presentar recurso para defender los intereses de los ciudadanos, porque hay que recordar es un procedimiento legal.

• El Partit Popular no ha tenido en ningún momento interés alguno en la licencia, y si el alcalde considera que sí, que acuda a la justicia para demostrarlo, porque lo único que está haciendo es politizar un asunto del cual el único perjudicado puede ser el ayuntamiento, y él es el máximo responsable y tiene que velar por ello, cosa que no ha hecho a lo largo de dos años que ha sido alcalde. • Además si dice que defiende las no construcciones en suelo rústico, nos preguntamos por qué está intentando archivar un proceso administrativo de una licencia, denunciada ante la fiscalía, en la cual puede tener algunos intereses familiares. • Que diferencia hay entre la licencia en Cala Llamp, según él en suelo rústico, y la construida, la antes mencionada en la calle Sevilla, la cual según los informes se concedió en suelo rústico y que ahora además no se puede legalizar porque sobran dos plantas y en las normas actuales sólo está permitida una planta. Esta licencia fue concedida cuando el PSOE tenía competencias en urbanismo y el propio alcalde actual era cargo de confianza de aquel gobierno. • Es en esta última licencia, en la que se le piden responsabilidades penales al propio alcalde, el cual ahora quiere encubrirse. Estos son hechos demostrables y no lo que dice él que es el PP quien intenta encubrirse. • El PP no tiene nada que encubrir y si él lo piensa así, insistimos, que acuda a la justicia para demostrarlo. • Será el alcalde el que quiera encubrir su nefasta gestión, culpando al PP durante todo su mandato. JAUME PORSELL ( Portaveu PP Andratx)

42

N’ALÍ


OPINIÓ (Continua editorial) En quant a l’oposició no es sap ben bé de què van, ni què fan ni què deixen de fer. De moment, dos anys després de les eleccions i dos anys a l’ombra, no han fet quasi bé res, deixen fer a l’equip de govern que campi com pugui i estan rere la roca, esperant no sabem què. S’han abstingut en la votació de la nova batlessa, pareix que tot esperant una apropada cap a ella i UM per a les properes eleccions. Pot ésser una alternativa a aquest equip de govern nefast i que fa rialles, que amb una colla de regidors mediocres alguns i inútils uns altres, està duent Andratx a la deriva en tots els sentits. Del total de regidors que té ara l’Ajuntament (17) només se’n deuen salvar, mínimament, tres o quatre, i encara devem fer llarg. Pareix mentida que puguem tenir aquest personal per la Cúria, amb les grans necessitats que té el nostre municipi; és veritablement per “llogar cadiretes” De entre tota aquesta “genteta”, mereix un capítol apart l’exbatle. El nostre estimat exbatle Francesc Femenías, l’amo del gest del somriure compulsiu, i l’amo de les fotos, ha protagonitzat la tinença de batlia més inútil de que es té coneixement en la història de la democràcia a Andratx. No ens ve al cap ara, cap batle que hagi fet tant poca cosa pel seu poble, i sobretot després d’haver promès a la campanya política un munté de coses que no ha fet, ni prop fer-s’hi. Per exemple, el llavonces candidat del PSOE a la batlia, Xisco Femenías, arribà a prometre vivendes de protecció oficial, un centre de joves, la retransmissió dels plens per televisió, un espai multifuncional, aparcaments, rutes verdes, millora del web de l’Ajuntament, una xarxa wifi, i algunes coses més que no ens venen al cap, de les quals de la majoria res més se n’ha sabut. ¿Es pot ser encara més inútil? I a més a més ell mateix i el seu partit socialista, amb els altres dos aconseguiren les següents obres: es pujaren el sou 3.500 euros mensuals, havien d’arreglar Urbanisme i així el tenim encara, va gastar 50.000 euros en adobar un lloc públic per fer-se una terrassa, ha pujat els imposts que es veurà l’any que ve, el lloc on viu és una finca que l’han denunciada a la fiscalia, va retardar el lliurament de les subvencions de Sant Pere que era

N’ALÍ

una tradició a la vila, va consentir que hi hagués una protesta popular perquè el club de natació no cobrava des de feia 10 mesos, han organitzat les pitjors festes populars dels darrers anys mai vistes, la cavalcada dels reis va fer realment pena, firmà un conveni amb el Consell per construir un parc de bombers que a tot Mallorca l’ha pagat el mateix Consell i aquí l’han de pagar el poble i els ciutadans, ha eliminat les jornades gastronòmiques de la fira, ha denunciat la revista del seu poble, i un llarg etcètera de coses mal fetes i coses sense fer, que demostra el que déiem de batle més inútil de la història d’Andratx, sense comptar, és clar Eugenio Hidalgo, com a delinqüent, però que encara va fer moltes més coses que no en Xisco nostro. Som realment la rialla de Mallorca, no destaquem pràcticament en res, i estem al capdavant dels pitjors rànquings. Només sortim als diaris per coses dolentes, i no som capaços de seguir, ni de molt enfora, el ritme normal que duen altres pobles com: Felanitx, Pollença, Sóller, Llucmajor, Porreres, etc, etc, Amb tot aquest bagatge que hem tengut aquests dos anys, na Bel té molta i molta feina, i el nostre municipi ho té ara molt difícil, perquè tenim una sèrie “d’individuos” per l’Ajuntament, que només pensen en cobrar, alguns en parella i tot (quina barra!), i són realment, la majoria, una guarda d’inútils, sense idea del que és Andratx o pot ser, ni idea de memòria històrica i política. ¿I qui paga realment tot aquest desgavell que hem de patir a l’Ajuntament? idò els de sempre, els contribuents, tots els andritxols, que veuen minvats els serveis, que es veuen sense feina ni idea de futur, que es veuen, en definitiva, estafats per uns governants que no poden controlar, ni en saben, el que duen entre mans. Necessitem ma de metge, i ben aviat, deixar-se de romanços, de guerres antigues i de “tocades de dallonses” i que es posin de veritat a fer feina, a escoltar el poble, i a donar ràpidament solucions, perquè és el poble el que paga i així tenim la vila ara mateix. Rafel Oliver Grammatico

43


CREACIÓ

Un adéu a un bon amic Es pols ja me tremola i es cervell no pot pensar de veure que se’n va anar una excel·lent persona i preguem per molta estona per l’amo en Jaume s’Escolà Amb sa dona tot content a ciutat se’n va anar són coses que han de passar ningú vol aquest moment però Deú és tant potent que ens hem de resignar que això és de bon cristià mal mos caigui malament teniu-lo sempre present perquè ell està content de tot lo que va deixar per anar-se’n eternament. Jo vos apreciava però mai ho havia dit de mon pare un gran amic per això vos heu partit un tros d’òstia consagrada. Déu és cert i ho assegura lo més bo de S’Arracó i jo deman al Senyor vos i en Jaume Barceló que vos doni lo millor i una eterna sepultura. Quina trista despedida un adéu tan infinit de lo que jo avui he escrit tot me pareix mentida. Guillem Barceló

44

Recuerdos perfil aristocrático de procer camafeo,ojos azules y dulces como un dormido lago, tal era la medalla que acuñó mi deseo y que guardé en lo íntimo con infinito halago. nostalgia de los años`pasados que aprisa se fueron,me hacían a veces buscar mi relicario, para sentir aquél tiempo que dichosa me hicieron, hoy después de veinte años en la calle,al ocaso ví al hombre,que en otro día adoré con locura, buscaba inutilmente apresurando el paso...contemplarlo.... oh-señor y qué frágil es el barro,cuando el tiempo sus garras aceradas les hínca,¿qué es la rosa?un capullo-¿la mariposa?un gusano¿que sacrílega mano destruyó los perfiles de aquel aristocrático retrato?,¿quien mató la sonrisa de contornos sutiles y marchitó la boca roja como un deseo. volvió a agitar mi espíritu la racha siempre fría de otro desconocido y nuevo desencanto y dije-¿es esta por ventura el hombre que amé tanto?M.S.

N’ALÍ


ZONA ESPORTIVA

Futbol

Els benjamins de l’Andratx, campions de lliga Sebastià Gelabert

Un grup de valents al·lots que amb orgull porten els colors del C.E. Andratx, de la categoria benjamins del futbol base, després d’una excel·lent temporada, han aconseguit fer campions del grup B de futbol-8, gaudint, jugant i fent gaudir a la gran massa de seguidors cada setmana. A tots ells la nostra felicitació, que fem extensiva al seu entrenador Juanma Astorga i al delegat Jaume Gelabert, havent aconseguit en la jornada 23 de lliga, 103 gols a favor i 23 en contra.

Miguel Ángel Torres (1 gol)

Alex David Mandilego (1 gol)

Sebastià Gelabert (2 gols)

José García (2 gols)

Isaac Sánchez (4 gols)

Daniel Gutiérrez (7 gols)

Juan Fran Pradera (8 gols)

Pedrito Font (9 gols)

Alfonso Servera (13 gols)

Ivan Molina (27 gols)

Miguel Llabrés (29 gols)

Rafa Escamilla (porter)

Odilio Fortes (defensa)

Xisco Villasclaras (nou fitxatge)

N’ALÍ

45


ZONA ESPORTIVA

Tennis

Club Tennis Andratx Luismi Felipe · Toni Bosch · http://tenisandratx.blogspot.com

GRUP 1: Manolo López - David Amores: 6-1, 6-3. Biel Forteza - Andrés Rosselló: 6-0, 6-0. Biel Forteza - Joan Mayans: 6-2, 6-2. Joan Mayans - Andrés Rosselló: 6-4, 6-1. Miguel Ángel Iglesias - Fran González: 7-5, 6-4. Biel Forteza - David Amores: 6-3, 6-3. Joan Mayans - David Amores: 6-4, 7-5. Joan Biel Pujol - Rafel Oliver: 6-4, 5-7, 7-5. Rafel Oliver - Joan Mayans: 6-4, 6-3. Joan Biel Pujol - David Amores: 6-3, 6-2. Joan Mayans - Fran González: 6-2, 6-3. David Amores - Rafel Oliver: 6-3, 6-3. M.A. Iglésias - Manuel López: 4-6, 6-1, 1-0 (retirado). Biel Forteza - Joan Biel Pujol: 3-6, 6-4, 6-1. Manuel López - Biel Forteza: 6-4, 6-4. Joan Biel Pujol - Joan Mayans: 6-4, 7-5. Biel Forteza - Fran González: 6-4, 6-2. Manuel López - Fran González: 6-4, 6-1. Manuel López - Rafel Oliver: 7-6, 7-5. Joan Biel Pujol - Fran González: 6-4, 6-1. M.A. Iglesias - Joan Mayans: 7-6, 6-1. M.A. Iglesias - David Amores: 6-2, 7-5. GRUP 2: Javier Gallego - Luismi: 2-6, 6-4, 7-6. Luismi - José Ángel Prieto: 6-3, 6-4. Luismi - Andrés Jofre: 6-2, 0-6, 6-2. Luismi - Tomeu Rosselló: 6-2, 2-6, 7-5. Luismi - Carlos García: 4-6, 6-2, 7-5. Xisco Juan - Luismi: 6-0, 6-4. Xisco Juan - Toni Jiménez Jr.: 6-0, 6-0 (NP) Javier Gallego - Xisco Juan: 6-4, 6-3. Tomeu Rosselló - Andrés Jofre: 3-6, 6-4, 6-2. Xisco Juan - Miguel Enseñat: 6-4, 6-0. Xisco Juan - Joan Forteza: 6-3, 6-1. Tomeu Rosselló - José A. Prieto: 6-4, 4-6, 6-1. Xisco Juan - Carlos García: 6-1, 6-0. Luismi - Toni Jiménez Jr.: 6-0, 6-0 (NP) Tomeu Rosselló - Xisco Juan: 5-7, 6-0, 6-4. Miguel Enseñat - Luismi: 6-4, 7-5. José A. Prieto - Andrés Jofre: 6-7, 7-5, 6-2.

46

Tomeu Rosselló - Carlos García: 6-2, 6-1. Javier Gallego - Andrés Jofre: 6-4, 6-2. Miguel Enseñat - Andrés Jofre: 6-0, 6-1. Joan Forteza - Tomeu Rosselló: 6-7, 6-1 , 7-6. Joan Forteza - José A. Prieto: 6-2, 6-1. Xisco Juan - Andrés Jofre: 6-0, 6-1. Xisco Juan - José A. Prieto: 7-5, 1-6, 6-2. Miguel Enseñat - Tomeu Rosselló: 6-2, 7-5. Joan Forteza - Javier Gallego: 4-6, 6-3, 6-2. Javier Gallego - Tomeu Rosselló: 6-2, 6-4. Joan Forteza - Luismi: 6-4, 6-2. Miguel Enseñat - José A. Prieto: 6-1, 4-6, 6-4. Miguel Enseñat - Javier Gallego: 6-2, 3-6, 6-4. GRUP 3: Tomás Langer - José Molina: 6-1, 6-0. Bernat “Nero” - Tomás Langer: 6-2, 4-6, 7-6. Bernat “Nero” - David Montoza: 6-2, 3-6, 6-2. Bernat “Nero” - Ramón Alemany: 6-3, 6-2. Bernat “Nero” - Juan Mir: 7-6, 7-6. Juan Mir - Ramón Alemany: 6-0, 6-2. Nico Medina - Ramón Alemany: 6-3, 6-1. David Montoza - Pedro Juan: 6-3, 6-4. David Montoza - Nico Medina: 6-3, 6-2. Bernat “Nero” - Pedro Juan: 6-0, 6-1. Nico Medina - José Molina: 6-1, 6-1. Pedro Martínez - Nico Medina: 6-3, 6-4. Juan Mir - Pedro Juan: 6-3, 6-1. David Montoza - Josu: 6-0, 6-0 (NP) Juan Mir - Pedro Martínez: 6-1, 6-3. Jordi Sampedro - Pedro Juan: 6-1, 6-2. Nico medina - Pedro Juan: 6-1, 6-3. Pedro Martínez - Pedro Juan: 6-2, 6-0. Pedro Martínez - José Molina: 6-1, 6-1. David Montoza - Pedro Martínez: 2-6, 6-4, 7-5. Juan Mir - Jordi Sampedro: 6-4, 6-1. David Montoza - Jordi Sampedro: 6-0, 6-0 (NP) Pedro Martínez - Sete: 6-4, 4-6, 6-1. Sergio Gutierrez - Tomás Langer: 6-3, 6-4. Sergio Gutierrez - Rafa TIMS: 6-3, 6-4. Juan Mir - Sete: 6-4, 6-1. Sergio Gutierrez - Toni Martínez: 6-0, 6-1. Sergio Gutierrez - Pedro Juan: 6-2, 6-0. Juan Mir - Sergio Gutierrez: 3-6, 7-6, 6-4. Rafa TIMS - Pedro Martínez: 6-3, 6-1. Rafa TIMS - Pedro Juan: 6-2, 6-2. Bernat “Nero” - Nico Medina: 6-0, 6-0 (NP). Bernat “Nero” - Toni Martínez: 6-3, 7-6. Juan Mir - Rafa “TIMS”: 6-3 , 6-2. Bernat “Nero” - Sergio Gutierrez: 1-6, 7-6, 7-6. Rafa “TIMS” - Sete: 6-0 , 6-0 (NP). Tomás Langer - Pedro Juan: 6-1, 6-2. Sergio Gutierrez - David Montoza: 6-3, 7-6. Rafa “TIMS” - José Molina: 6-0, 6-0. Sergio Gutierrez - Nico Medina: 6-0, 6-0. Tomás Langer - Rafa “TIMS”: 7-5, 6-2. Sergio Gutierrez - José Molina: 6-0, 6-0 (NP). Rafa “TIMS” - Toni Martínez: 6-0, 6-0. Juan Mir - Tomás Langer: 6-3, 6-0. Juan Mir - José Molina: 6-0, 6-0 (NP).

N’ALÍ


ZONA ESPORTIVA

Hípica

Associació de Carreters i Cavallistes d’Andratx José Luis Vegas

8È CAMPIONAT DE MALLORCA DE CAVALLS DE PURA RAÇA Al municipi de Lloseta, aprofitant que es celebrava també la fira autòctona, es va dur a terme el Campionat de Mallorca de Cavalls de Pura Raça els dies 29, 30 i 31 de maig. Un dels representants andritxols fou en Ramon Alemany qui participà amb na FER ACEITUNA, una egua de raça espanyola. Va concursar en la secció d’egues de 5 i 6 anys quedant amb la primera posició i també com a millors moviments: té molt de mèrit perquè competí amb eguassades importants de l’illa. Els altres andritxols qui participaren foren els germans Jaume i José Luis Vegas. El primer sortí a pista amb un poltre espanyol tordo d’un any acabat de fer i quedà en setena posició de dotze animals que hi havia en la secció d’un any. El segon participà amb una poltre totalment negra a la secció de dos anys i va conseguir un quart lloc amb un empat als millors moviments; en el desempat, el jutge es va decantar per l’altra egua. Es pot destacar la millora tant en la qualitat com en l’experiència a l’hora de presentació dels animals concurs rere concurs, i es fa notar amb els resultats. SORTIDES ESTIUENQUES Des de mitjan del mes de maig, aprofitant que les hores de llum s’han allargades i el bon temps acompanya, es venen realitzant els dimecres de cada setmana sortides amb cavalls de montura pels voltants del municipi. També, qualque diumenge s’ha escollit sortir per camins més amples per poder utilitzar els carros i carruatges enganxats. És així una bona manera d’aprofitar per descobrir nous indrets dins del terme que encara no s’havien recorregut.

N’ALÍ

47


ZONA ESPORTIVA

Escacs

Club Escacs Andratx

Joan Moreno Iglesias, campió del torneig infantil Catalina Zanoguera Pujol, subcampiona Rafel Oliver Grammatico

TORNEIG INFANTIL DE SANT PERE El diumenge dia 28 de juny es realitzà el torneig infantil d’escacs, a la plaça Espanya, amb la participació de 9 jugadors, jugant-se un torneig amb lliga tots contra tots, a 9 rondes. El campió fou en Joan Moreno, qui guanyà totes les partides, i la subcampiona fou na Catalina Zanoguera que aconseguí 7,5 punts dels 9 possibles. Aquí tenim la classificació completa: CAMPIÓ: Joan Moreno 9 punts. SUBCAMPIONA: Catalina Zanoguera 7,5 punts. 3r: Marc Menéndez 6 punts. 4rt: Juan Miguel Expósito 6 punts. 5è: Sebastià Chacopino 5,5 punts. 6è: Amin Ackarraz 4 punts. 7è: Anas Ackarraz 4 punts. 8è: Jesús de la Torre 2 punts. 9è: Lautaro J. Pitz 1 punt. La regidora d’Esports, Cecília Ferrer, feu entrega dels trofeus als joves esportistes d’escacs, en un preciós ambient d’escacs al carrer. XXIV TORNEIG PER EQUIPS DE SANT PERE El dissabte dia 27 de juny, es feu el nostre tradicional torneig per equips, al club d’escacs de Sa Teulera, amb la participació de tres equips de diferents pobles de Mallorca i l’Andratx. Es jugà amb 4 jugadors per equip, una lliga entre tots a doble volta, comptant els punts de partida. Hi hagué una lluita aferrissada entre els dos primers pel campionat, i una altra brega pel tercer lloc. Finalment s’imposà l’equip local de l’Andratx, amb els jugadors: Angel Oliver, Alfonso Moreno, Rafel Oliver, Pep Borràs i David Sánchez. Destacar els bons resultats de Pep Borràs, amb 3 punts de 3 possibles, i David Sánchez amb 5,5 de 6 possibles. La regidora d’Esports Cecília Ferrer vingué a entregar els trofeus als equips participants. Aquí tenim la classificació final: CAMPIÓ: ANDRATX 18,5 PUNTS SUBCAMPIÓ: CAMPOS 18 PUNTS TERCER: MARIA DE LA SALUT 6 PUNTS QUART: PORRERES 5,5 PUNTS ESCOLA D’ESCACS L’escola d’escacs que fem, gratuïtament al nostre club de Sa Teulera, continua en els mesos d’estiu, amb

48

N’ALÍ


Escacs

ZONA ESPORTIVA

els següents dies durants els mesos de juliol i agost: Dimecres: de 19 a 20,30 hores Dissabtes: de 11 a 13 hores Poden venir a aprendre a jugar a escacs, o a millorar el nivell de joc, totes les nines i nins, a partir de 7 anys, endavant, i també adults. Durant l’estiu es faran diversos torneigs, el proper a les festes del Port d’Andratx, per als infants. Per les festes de Sant Elm es farà una partida simultània, com cada any, i a S’Arracó, es farà un altre torneig infantil. BON ESTIU A TOTHOM!!!

N’ALÍ

49


ZONA ESPORTIVA

Ciclisme

Abilio García

XISCO PORCEL A L’IRON MAN DE NIÇA

GRAN REPRESENTACIÓ DEL CCANDRATX AL CIUTAT DE PALMA

El representant andritxol Xisco Porcel, amb poc més d’un mes de recuperació de la seva participació junt

El CCAndratx, en la seva secció de triatló, comptà

a l’expedició d’Andratx a l’Iron Man de Lanzarote,

fins a 7 representants en el tradicional triatló ciutat de

ha disputat una altra prova d’Iron Man (3,8 Km. de

Palma, disputat el passat dia 31 de maig. La prova, que

natació, 180 de ciclisme i 42 Km. de cursa a peu),

es caracteritza per la seva explosivitat en un circuit de

aquesta vegada a la ciutat francesa de Niça, i amb un

750 metres de natació, 18 de ciclisme i 5 de cursa a

excel·lent temps d’11 hores i 45 minuts, aconseguint

peu, es feu encara més dura pel fort ritme del cap de la

així el repte personal den Xisco, de baixar de les 12

cursa, a on els atletes andritxols lluitaren per una bona

hores en aquesta dura prova.

classificació final en la general.

Enhorabona TRI-FINISHER.

50

N’ALÍ


ZONA ESPORTIVA

Ciclisme CAMPIONAT DE BALEARS DE TRIATLÓ

També la

volem

excel·lent

destacar actuació

d’altres andritxols, com Viktor Vourusko i Jordi Cuevas, aquest darrer en el seu debut en aquest tipus de proves, ànim al·lots! Des d’aquestes línies volem agrair a tot el personal de l’Ajuntament, amics, El campionat de Balears de triatló 2009, es realitzà

companys i representants

Alejandro Lladó

baix la organització de la prova XI del triatló d’Andratx

del CCANDRAX, que han col·laborat en la organit-

Memorial Llorenç Avilés, del qual realitzarem una ex-

zació d’aquest esdeveniment, que amb vuit edicions

tensa crònica amb resultats i fotos, en el proper nú-

ja es converteix en

mero de N’Alí. Mentre tant, informem dels millors at-

una de les proves

letes del CCANDRATX en la prova, amb un meritori

reines de l’esport a

subcampionat de Balears per al veterà andritxol Blas

Andratx, així com

Méndez, i un tercer lloc per al cadet Alejandro Lladó.

del calendari de la

La resta de participants: Javi Hammaudan, Miguel Án-

federació balear de

gel Ballester, José Antonio Muñoz, Carlos Lupiáñez,

triatló.

Abilio García i Manuel Manzano, aconseguiren una excel·lent actuació, fent-se amb la quarta posició per equips, a menys de 40 segons del pòdium, en una prova molt disputada.

N’ALÍ

Blas Méndez

51


ZONA ESPORTIVA

Gimnàstica Rítmica

Club Gimnàstica Rítmica Es Vinyet Maria Bibiloni

Felisa Solbas

Els avenços informàtics ens han facilitat molt les coses i les feines, però quan aquests sistemes fallen, ens poden complicar la cosa. Aquest és el motiu del per què en el passat número de N’Alí, no es publicaren les notícies relacionades amb el club nostre, que es tenien preparades i que foren les del mes d’abril. Però no us preocupeu, intentaré entre aquest número i el pròxim, actualitzar tots els esdeveniments que s’han anat succeint. CAMPIONAT DE MALLORCA ESCOLAR La sessió matinal del campionat de Mallorca Escolar s’inicià amb la participació, en el mes d’abril, de les següents categories:

Ainhoa P., Xisca S.y Paula Sánchez

CADET MITJÀ ANELLA Marina Pujol 2n Premi ALEVÍ SUPERIOR ANELLA Azucena Jurado 3r Premi ALEVÍ MITJÀ ANELLA Aroa Massip 3r Premi INICIACIÓ MITJÀ ML Kesia Puertas 6è Premi Daniela Sánchez 1r Premi PROMESES ML Ainhoa Palomo 2n Premi Andrea Drake 1r Premi Paula Sánchez 4rt Premi Amanda Morales 3r Premi CONJUNT PROMESES ML 1r Premi

Belen Rodríguez

BENJAMÍ MITJÀ ML Esther Corral 1r Premi Paula Palomo 4rt Premi Jasmine Munkoe 8è Premi Belén Rodríguez 5è Premi BENJAMÍ INICIACIÓ ML Carme Ribas 4rt Premi Mar Sánchez 2n Premi BENJAMÍ SUPERIOR PILOTA – ML Joana Aina Bernard 3r Premi Cristina Cañellas 1r Premi Vanesa Morales 4rt Premi Cal destacar la gran labor realitzada per tots els pares/ mares de les gimnastes d’Es Vinyet, que durant tot el

52

Carmen Ribas

N’ALÍ


Gimnàstica Rítmica

ZONA ESPORTIVA

dia estigueren venent coques, biscuits, panades, etc, aportades per ells mateixos. La recaptació formarà part del fons del club. També agrair a tots aquells que amb la seva desinteressada ajuda participen activament en les tasques del club, així com en el muntatge i desmuntatge els dies del campionat. CAMPIONAT DE BALEARS D’APARELLS A MENORCA Es desplaçaren fins a Menorca, els dies 16 i 18 d’abril, distintes gimnastes d’Es Vinyet, per a participar en el campionat de Balears d’Aparells, amb les següents classificacions: Silvia Hidalgo 1r Premi Maces Noelia Ruiz 3r Premi Pilota Zoe Massip 1r Premi Anella Cati Segui 6è Premi Les competicions: campionat de Balears Individual del dia 16 de maig, el campionat de Balears per Equips del 30 de maig, així com la Final Escolar i la Copa Federació del 6 de juny a Menorca amb la participació de 22 gimnastes nostres, ho tindreu en la propera revista. Avançar-vos que hem tingut nous pòdiums en els campionats del 16 i 30 de maig, així com un ÈXIT la participació a Menorca el primer cap de setmana de juny. Ho tindreu tot ben aviat.

Cecília Ferrer i conjunt promeses

Vos vull informar també que s’està fent feina juntament amb en Biel Font, coordinador del Palau, en la organització del II Campus de Gimnàstica Rítmica, i que en principi es celebrarà del 13 al 18 de juliol, i estarà enfocat a nines i nins del municipi d’Andratx fins arribar a la xifra d’inscripcions calculada, i que després s’estendrà a altres associacions dedicades a la gimnàstica rítmica fins a completar el número previst. També vull comunicar-vos que la gimnasta Marina Sebastián Gutiérrez, viatjarà a Saragossa el mes de juliol, del 2 al 5, per a participar al campionat de Clubs i autonomies, en la modalitat de corda. Marina “perla”, des d’aquí et desitgem la major sort del món, tota vegada que has fet molta feina, molt dura i t’ho mereixes perquè ets una gran persona i gimnasta. ¡¡¡FELIÇ ESTIU PER A TOTS!!!

Cristina Cañellas

Gustavo Rodríguez Caubet

Neus Muñoz, entrenadora

N’ALÍ

Av. Luis Alemany 28 07150 Andratx · Mallorca E.mail: rodriguezcaubet@hotmail.com Tel./Fax 971 23 51 87 Móvil 639 971 346 53


ZONA ESPORTIVA

54

Gimnàstica Rítmica

Azucena, Marina P. y Aroa

Zoe Massip, Camp. Balears, 1r premi anella

Noelia Ruiz, Camp. Balears, 3r premi pilota

Silvia Hidalgo, Camp. Balears, 1r premi masses

Jazmin Munkoe

Joanaina Bernard

N’ALÍ


CUINA

Receptes de cuina de l’escola d’adults MACARRONES CON ATÚN Ingredientes: 3 latas pequeñas de atún. 2 botes de tomate frito. 400 gr. de macarrones. Queso rallado. Sal, pimienta y orégano.

Posem pebre i sal a les llenques de llom, els sofregim i els reservem. Hi afegim, dins la mateixa paella, assaonem amb pebre i les deixem uns minuts a foc suau. Afegim el suc de llimona i després la nata, sense deixar de remoure, rectifiquem de sal i pebre, seguim removent fins que espesseixi. Ho posem tot damunt les llenques de llom. Servir amb arròs blanc o patates bullides. PILAR RAMOS

Elaboración: Se cuecen los macarrones y se refrescan con agua fría. En una cazuela de barro se ponen las tres latas de atún en aceite. Se mezcla el atún con el tomate. Se le pone la sal, el orégano y la pimienta. Se pone por encima el queso y se hornean durante cinco minutos. MARIAN MORAGUES BONET

LLOM AMB NOUS Ingredients per a 4 persones: 8 llenques de llom. ½ tassó de suc de llimona. 50 gr. de nous pelades. 1 “brick” petit de nata. Pebre, sal i oli. Elaboració:

N’ALÍ

COCA DE XOCOLATA Ingredients: 1 iogurt natural amb sucre. 1 iogurt d’oli. 2 iogurts de sucre. 2 iogurts i ½ de farina. 1 iogurt i ½ de xocolata “Paladín”. 1 iogurt de llet. 3 ous. Elaboració: Dins un bol es mescla tots aquests ingredients, començant pel iogurt natural, dins el mateix iogurt es posa un d’oli, dos de sucre, dos i mig de farina, un i mig de xocolata, un de llet, tres ous, blanc i vermells tot junt, i un sobre de llevat. Tot això, ben remenat, es posa dins un motlle untat amb margarina i una mica de farina, i dins el forn de 30 a 45 minuts. MAGDALENA FLEXAS

55


PÀGINA PARROQUIAL

Benvinguts els “Baptismes i comunions civils” Mn. Joan Bordoy i Gibert

Malgrat sembli el contrari (i ho dic a nivell personal) això de les bodes, baptismes i comunions civils trop que estan molt bé. Crec que és de justícia que els jutjats i els ajuntaments, que en principi, sembla que es mouen lliures d’adoctrinaments, si més bé per la vigència de les lleis de torn, tinguin que complir en l’obligació de substituir els rituals antropològics de pas vitals, que fins ara feia l’Església. Si uns pares que han tengut el goig de tenir un fill o una filla i no són creients ni practicants, perquè no ho poden celebrar amb una cerimònia civil a on els hi donen la carta de ciutadania o un altre invent semblant? També un infant que per la seva edat ja comença a ser un homenet o una doneta. Per què no pot tenir un ritual solemne, com el lliurament del telèfon mòbil? Tal volta li agradaria més que rebre la primera comunió. Ja no importa parlar de les bodes, ja estan sobradament implantades. L’Església sí que tindria que fer celebracions sacramentals, però als cristians que ho volguessin fer lliurament, no perquè “sempre s’ha fet així” o perquè els ritus civils encara no són hermosos. És molt trist el comprovar que et diuen que no creuen massa ni els interessa res de l’Església, però pel civil és tan “soso”. Que s’espavilin els ajuntament a fer-ho solemne, que per això cobren uns bons imposts. Estic convençut que qualsevol sagrament s’ha de celebrar amb alegria a balquena. Tendria que ser un esdeveniment important, no pel banquet o els pallassos, sinó, perquè quelcom sagrat s’ha fet present en la nostra vida. L’Església és una institució que de cada dia tendria que apostar més per l’autenticitat, és ver que en mans obertes a tothom que s’hi acosti, però no hauria que ser empleada pels capricis de tothom. Si existeixen alternatives civils, ben segur que davallaran el nombre de sagraments. Però també els sagraments que es celebraran a l’Església seran completament lliures i amb il·lusió, sense cap casta de incongruència entre el que es celebra i el que es creu i poc a poc aquesta Església, a vegades tan malmenada i utilitzada, podrà continuar defensant i practicant els valors de l’autenticitat i coherència.

56

UNITAT PASTORAL D’ANDRATX Estadístiques sacramentals de l’any 2009 MES DE MAIG Funerals Dia 1: Marcial Garau Alemany (Santa Maria d’Andratx) Dia 11: Margalida Alemany Alemany (Santa Maria d’Andratx) Dia 14: Miguel Ayala Pérez Santa Maria d’Andratx) Dia 21: Catalina Pujol Ensenyat (Santa Maria d’Andratx) Dia 26: Gabriel Ensenyat Gascó (Sant Crist de s’Arracó) Baptismes Dia 2: Pau Porcel Bonet (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 2: Hanna Amores Sánchez (Santa Maria d’Andratx) Dia 3: Sara Alcázar González (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 9: Pau Artigao Villa (Santa Maria d’Andratx) Dia 10: Jasmina Joerg (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 16: Pau Ensenyat Ferrà (Sant Crist de s’Arracó) Dia 24: Marta Pérez Verdera (Santa Maria d’Andratx) Dia 31: Laia Gallego (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Primeres Comunions Dia 10: Rafael Ramírez Berrocal, Catalina Reyes Mendez, Soledad Reyes Méndez, Jennifer Martinez Poyatos, alejandra Pardo Romero, Mateo Hoyos Vich, Marta Fernández Moreno, Anthony Gorozabel Guevara (Santa Maria d’Andratx) Dia 16: Alejandro Ruiz (Santa Maria d’Andratx) Dia 17: Alessia Carraturo, Stefano Cianci, Mar Muñoz Pons, Narciso Solana Moreno (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 30: Tomás Puga Mendoza, Alfonso Servera García, Belen Rodríguez (Santa Maria d’Andratx) Dia 31: Armando Bueno Garrido, Xisco López Balmón, Adrian Rodríguez, Pedro Font Galián, Marina Bosch Joan (Santa Maria d’Andratx) Bodes Dia 2: Maties Porcel Salines i Catalina Bonet Satre (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 16: Silvia Ctrina i Daniel Heredia Soto (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 16: Estefania Ferrà Nicolau i Joan Ensenyat Cladera (Sant Crist de s’Arracó) Dia 23: Ramón Sánchez Riera i Veronica Navas Morcillo (Ntra. Sra. del Carme Port d’Andratx) Dia 30: Francisca Moreno López i Guillermo Palmer Ferrer (Santa Maria d’Andratx)

N’ALÍ


IN MEMORIAM

Adéu, Marc Alberto Andonegui

Així el coneixíem i em creguin que no erem pocs, davant l’església del Port, un petit bat a on la música tant gravada com en viu era present tota la vetllada, tots els dies de l’any sense excepcions, en Marcos obria les portes a les 22 h. i tancava a las 3 h. pels qui el freqüentavem les hores passaven volant, grups de parelles que després de sopar elegien aquesta opció per passar una bona vetllada. No acostumava a parlar d’edat, parelles, ni de la seva vida abans d’arribar al Port, l’any 1982. Ell va néixer a Ciutat, Catalinero del carré de Sant Matgí, es veu que volia conèixer món i així ho va fer, va recórrer els continents i recalar a Berlin a on amb el temps fou el propietari del complexe (disco, bar, restaurant) Casa Pepe, i també d’una benzinera, però no deixant mai de venir a l’illa amb freqüència, haguent conegut alguns andritxols allà es decidir tornar, feina ja n’havia feta molta, econòmicament estava bé i cercava un bar petit a on la música manés. Primer tengué un a devora la Comandància de Marina, crec que es deia “Los Geranios” però alguns veïnats es queixaven, canvia a Can Rico un lloc insonoritzat de tota la vida, del carrer no es sentia cap soroll i les queixes mínimes, les autoritats feiens els ulls grossos. Foren uns 20 anys més o manco que en Marc Caballero ens va entretenir, mentre es cantàs sèriament, sempre tengué a part d’ell algun músic, record especialment el Sr. Tomàs, un murcià virtuós del “requinto” que tengé la sort de treure una primitiva multimillonaria i tornà a la seva terra murciana, fa uns mesos el seu company n’Arturo (un gallego que fou futbolista amb el Mallorca, Hercules, etc.) i que l’ajudava amb les maraques es dirigí

N’ALÍ

a Cala Llamp allà a on vivia i el trobà sense vida. En Marc, que l’únic renou que va fer era la música amb tot el seu sentiment, ens deixava “sin un adiós” una de les seves cançons preferides, els boleros, els brodava, també la cançó mallorquina i si s’havia de fer un poupurri per animar al personal també ho feia. En Marc fou col·laborador d’Aires d’Andratx a la rondalla molts d’anys, D. Pedro Porcel l’avisava i ell no fallava sempre que no fos més tard de les 21 h., el “chiringuito” com ell deia s’havia d’obrir, coneixador de l’homenatge que es volia fer a D. Pedro ell s’havia compromés amb la família, no pogué complir, seguir que allà a on siguin i coneixent-los seguirant animant amb el seu llaud i la seva guitarra i veus com abans ho feren aquí abaix. Per la meva part si un dia coincidim al lloc et demanaré que em cantis una vegada més “La feria de las flores” o “La verdolaga”, agraït perque també participaves dels nostres dinars, en Marc, arribava amb el seu vell panda, la seva apreciada guitarra i la sobretaula era seva, els altres feim el que podiem encara que fos desbaratar. “L’havanera” era repetida, no ens cansavem de sentirla, fins que en Marc donava una ullada al rellotge i replegava, per que a les 22 h. ell tenia el compromís amb la seva clientela i amb ell mateix, ens cridava l’atenció aquells preciosos rams de flors damunt el taulell, obsequis molts d’aguna admiradora. ADÉU MARC, molts serem els que et recordarem, n’estic ben segur.

57


MIRADA ENRERE

D’esquerra a dreta: Maria Soriano “Cas Carte”, Antònia Alemany “Son Nadal”, Margarita Perpiña “Can Pep Verda”, Francisca Pons, Margarita Pujol “Cas Mestre Mateu”. S’Arracó l’any 1969

Toni “Torrera” un any, amb els seus padrins Antoni “Torrera” i Catalina “Ca’n Fase”, l’any 1967

Un dia a la platja. Toni “Torrera” amb 4 anys i Joan Ayats amb un any. L’any 1968 - 1969

Batabanó (Cuba) l’any 1922. Mallorquins a l’esponja. 1er. a la dreta l’andritxol Diego Pastor

“Equips dels Congregants” (1949 - 50) Dalt: Pedro “Pau”, Pedro “Font”, Macià “Sa Cabana”, Toni “Ses Cases Baixes”, Pep Borrás, Jaume Ferrer, Guiem “Blanca” Baix: Baltasar “Camisa”, Pep “Morella”, Sebastià “Murrio”, Joan “Bernardi” i Baltasar Moner 58

N’ALÍ


MIRADA ENRERE

Margarita, Bel, Joana, Josefina, Cati, Rosita, Rafel, Toni, Biel, Carlos, Biel, Paco i Pepin Sant Pere l’any 1965

Cor Parroquial a Sa Coma., 15 d’agost de 1990 Guiem Ferrá, Catalina Rosselló, Miquel Jofre, Concha Vera, Rosita, Margarita Pujol, Francisco Femeniaas, Cati Martí, José Bonet, Vicente Flexas, María Rigo, María Calafat i Carmen Belen

Someres de Son Fortuny a Camp de Mar, per llogar. Joan “s’Escolà”, un dels encarregats

Verbenes se Sant Bartomeu a la plaça Espanya. Joan de “Ca s’Escolà”, Mimi, Sebastià “Matis” i Marisa

Feste de Sant Pere, l’any 1963.

N’ALÍ

59


FELICITACIONS

Felicidades Aida Orol Calderón, por tu 10º cumpleaños, de parte de toda tu familia (07-06-09)

Felicidades Mada por tus 4 añitos. (06-07-2009). Un beso de tu madrina

Homenatge a Mestre Tomeu Esteva de la PIMEM

Molts d’anys a Jaume Noguera Dols pel seu bateig (19-04-09)

Envia les teves fotografies de felicitació a l’adreça: C/ Llibertat, 20 d’Andratx (GRATUÏT) - e-mail: 971136199@telefonica.net

60

N’ALÍ


MENT ÀGIL

Passatemps

2. CONÈIXES ANDRATX?

1. SOPA DE LLETRES

SudokusWeb.com

8 Associacions o entitats culturals andritxoles 3. SUDOKU

Sudoku de nivel Muy Fácil del día 30/06/2009

4. ON ÉS N’ALI? Troba’l amagat dins la revista © 2005 - 2009 http://www.SudokusWeb.com

Sudokus diarios gratis para imprimir

Página 2/2

7

2

Sudoku:

5 8

9

2

1

1

3

9

8

6

4

6 4 3 5 2 7

4 7 5 9 3 1

2 3 8 6 7 5

9 1 6 8 4 2

1 6 7 2 5 8

3 5 4 7 1 9

7 8 2 9 4 6 3

Solución al Sudoku de nivel Muy Fácil del día 30/06/2009

Sudokus diarios gratis para imprimir

SudokusWeb.com Conèixes Andratx? : Cami de Son Castell (s’Arracó)

+

TNEVNI

+

LLETRA SERPENTEJANT

Sopa de lletres

LLETRA QUE DUU UN REM

Associació andritxola N’ALÍ

7

5

5. JEROGLIFIC

+

8

Completa el tauler (subdividit en 9 quadrats) de 81 caselles (disposades en 9 files i columnes) rellenant els quadradets amb els números del 1 al 9. Números que no s’han de repetir en cada fila, ni en cada columna, ni en cada quadrat.

9

1

5

3

4

9

6

8

1

5

2

3

3

8

2

1

9

1

5

2

4

8

6

6

1

4

2

3

4

6

3

6

2

1

7

3

SOLUCIONS

9

1

5

7

4

9

7

4

7

8

9

7

2

3

2

9

8

8

6

7

5

4

1

5

6

3

3

5

3

8

Jeroglific: CA + Ç + ADOR + S = CAÇADORS

6

On és N’Alí?: Pag 45

4

61


AGENDA

Antoni Roca

FARMACIES DE GUÀRDIA El dia 1 El dia 2 El dia 3 Del dia 4 El dia 8 El dia 9 El dia 10 Del dia 11 El dia 15 El dia 16

de juliol - Farmàcia Ginard. de juliol - Farmàcia Noguera. de juliol - Farmàcia Arsuaga. al 7 de juliol - Farmàcia Alemany. de juliol - Farmàcia Arsuaga. de juliol - Farmàcia Ginard. de juliol - Farmàcia Noguera. al 14 de juliol - Farmàcia Bennasar. de juliol - Farmàcia Noguera. de juliol - Farmàcia Arsuaga.

El dia 17 Del dia 18 El dia 22 El dia 23 El dia 24 Del dia 25 El dia 29 El dia 30 El dia 31 Del dia 1

de juliol - Farmàcia Ginard. al 21 de juliol - Farmàcia Alemany. de juliol - Farmàcia Ginard. de juliol - Farmàcia Noguera. de juliol - Farmàcia Arsuaga. al 28 de juliol - Farmàcia Bennasar. de juliol - Farmàcia Arsuaga. de juliol - Farmàcia Ginard. de juliol - Farmàcia Noguera al 4 d’agost - Farmàcia Alemany.

Els torns del cap de setmana comencen el divendres a les 21’00 h .Per urgències amb recepta del metge. Adreces Farmàcia Alemany Mandilego. Farmàcia Bennassar Llabres. Farmàcia González Barbosa. Farmàcia Ginard Salvà. Farmàcia Arsuaga Martínez. Farmàcia Adriana Noguera

Plaça d’Espanya 6 Plaça del Pou 6 Avda. Mateu Bosch 16 Avda. Jaume I 16 C/ Fca Capllonch 10 C/ Francia nº 91

Andratx tel: 971 136 052 Andratx tel: 971 235 361 Port d’Andratx tel: 971 674 397 / 626 829 737 Sant Elm tel: 971 239 328 Camp de Mar tel: 971 136 519 S’Arracó tel: 971 238 659

(Per més informació veure els torns d’urgències en el Centre de Salut o en les diferents farmàcies).

ATENCIÓ MÈDICA Centre de salut de Can Riera d’Andratx : Per concertar cita prèvia cridar al 902 079 079. De dilluns a dissabte, horari de les 7:00h a les 21:00h. Per qualsevol dubte podeu cridar als telèfons : 971 136 763 / 971 136 781. PAC MÒBIL : Està en servei de dilluns a divendres, de 5 a 10 del vespre, s’ha de telefonar al 061 per avisar de la sortida . Centre sanitari del Port d’Andratx : Consulta a partir de les 8.30 h fins a les 11.00 h, concertant cita prèvia al telèfon 971 671 357, tots els dies laborables excepte el dijous. Centre sanitari de S’Arracó : Consulta a partir de les 11.00 h fins a les 13.00 h, concertant cita prèvia al telèfon 971 674 420, tots els dies laborables excepte el dijous.

HORARI AUTOBÚS Recorregut línia 100: Sant Elm – Sa Coma. Sant Elm, S’Arracó, Port d’Andratx, Andratx, Son Curt i Sa Coma. HORARIS: Recorregut Sortida Dies S’Arracó - Sa Coma 7’45 h De dilluns a diumenge Sa Coma - Sant Elm 8’00 h, 9’20 h, 10’40 h, 14’00 h, 15’20 h, 16’40 h. De dilluns a dissabte Sant Elm - Sa Coma 8’40 h, 10’00 h, 11’20 h, 14’40 h, 16’00 h, 17’20 h De dilluns a dissabte S’Arracó - Sa Coma Sa Coma - Sant Elm 14’00 h, 15’20 h Diumenges i festius Sant Elm - Sa Coma 14’40 h, 16’00 h. Diumenges i festius

9’05 h Diumenges i festius 9’20 h, 10’40 h, 10’00 h, 11’20 h,

Recorregut línia 102 : Palma – Port d’Andratx Palma, Depuradora, Polígon son Bugadelles, IES Calvià, Santa Ponça (Plaça), Santa Ponça (molí), Peguera, Camp de Mar, IES B. Porcel, Andratx (Parada) , Port d’Andratx. HORARIS: Palma - Port d’Andratx: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 7’35 h, 9’40 h, 14’40 h. (Per Son Bugadelles) 8’40 h, 10’40 h, 11’40 h, 12’40 h, 13’40 h, 15’40 h, 16’40 h, 17’40 h, 18’40 h.

62

Diumenges i festius: 7’35 h. (Per Son Bugadelles) 9’10 h, 10’40 h, 12’10 h, 13’40 h, 15’10 h, 16’40 h, 18’10 h. Palma - Andratx: (Per Passeig Marítim) Tots els dies: 19’40 h, 20’40 h. De dilluns a dissabte: 6’25 h. Palma - Peguera: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 13’10 h, 14’10 h, 15’10 h, 16’10 h. Port d’Andratx - Palma: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 14’00 h, 16’00 h, 18’00 h, 20’00h. (Per Son Bugadelles) 6’30 h, 8’00 h, 9’00 h, 10’00 h, 11’00 h, 12’00 h, 13’00 h, 15’00 h, 17’00 h, 19’00 h. Diumenges i festius: 18’00 h. (Per Son Bugadelles) 9’00 h, 10’30 h, 12’00 h, 13’30 h, 15’00 h, 16’30 h, 19:30 h. Andratx - Palma: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 7’30 h. Peguera - Palma: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 9’00 h, 10’00 h, 14’10 h, 15’10 h, 16’10 h, 17’10 h. Andratx - Palma: (Per Passeig Marítim) Tots els dies:7’30 h. Peguera - Palma: (Per Passeig Marítim) De dilluns a dissabte: 10’00 h, 14’10 h, 15’10 h, 16’10 h, 17’10 h.

N’ALÍ


ELECTRODOMÉSTICOS - AUDIOVISUALES CLIMATIZACIÓN - TELECOMUNICACIONES

C/ Metge Gaspar Pujol, 42 (junto a Gesa) 07150 Andratx (Illes Balears) Tel./Fax 971 23 55 27 - Mov. 639 60 66 98 eca_andratx@hotmail.com - Miguel Morla Charles

N’ALÍ

63


PANASONIC AIRE ACONDICIONADO KITUE12JKE Poténcia frigorifica 3010 frig./h. Poténcia calorifica 3660 Kcal/h.

64

N’ALÍ

N'Ali num. 103  

Revista N'ali numero 103