Page 1

Den anerkendende dialog

27/05/10

15:47

Side 1

Praktisk Kurset består af i alt 3 moduler (3 x 2 dage)

Kursus i...

Tilknytningsteori Selvregulering

Sted: Naldalhus. Jacob Møllersgade 4. st, 9560 Hadsund.

Mentalisering Empati

Start: Kurset starter første dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16.

Kommunikation Adfærd

Pris: Kr. 10.300,- (2010) incl. moms. Prisen inkluderer kursusafgift og kursus materiale, samt frokost, frugt, kaffe og te. Deltagerantal: Max 12 personer. Overnatning: Vi henviser til diverse overnatningsmuligheder på www.naldalhus.dk

For yderligere information kontakt:

Ellen Naldal Naldalhus Jacob Møllers Gade 4.st. 9560 Hadsund 98573535 / 40385142 en@naldalhus.dk • www.naldalhus.dk

Konktakt: en@naldalhus.dk • tlf 98573535/40385142

DEN ANERKENDENDE DIALOG

Få gode redskaber når du som professionel skal hjælpe børn, unge og familier på vej

Tilmelding: Tidspunkt, og betaling se www.naldalhus.dk Jacob Møllersgård


Den anerkendende dialog

27/05/10

15:47

Side 2

Anerkendende dialog

Kursets

Underviser

Hvad er den anerkendende dialog?

Kursets opbygning

Ellen Naldal

I arbejdet med børn, unge og familier er der mange glæder og udfordringer.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem klinisk psykolog Jette Simon (USA) og Naldalhus.

En af udfordringerne i arbejdet kan være at forstå deres uforudsigelige adfærd og reagere på den.

Kursusforløbet er opbygget således, at du gradvist bliver sat ind i og træner den anerkendende dialogs metode og indhold – fra det enkle til det komplekse.

Socialrådgiver og psykoterapeut Ellen Naldal (MPF) driver Naldalhus, et konsulentfirma, som er målrettet børn, unge og familier samt professionele behandlere.

Den nyeste hjerneforskning viser, at barnets tidlige tilknytning og livserfaringer har stor betydning for nervesystemets organisering og dermed også for barnets evne til selvregulering. Børn og unge og forældre, der har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb, er ofte meget sensitive, fordi nervesystemet er påvirket af disse tidligere stressbelastninger. Det er bl.a. via det relationelle, vi kan støtte dem til at skabe nye erfaringer og således være med til at skabe en positiv udviklingsspiral for dem. Med fokus på at lytte, forstå og anerkende samt udfordre, er den anerkendende dialog et godt arbejdsredskab i arbejdet med denne gruppe. Se mere på: www.naldalhus.dk

Til brug for træningen, vil der under hele undervisningsforløbet blive givet såkaldte ledesætninger, samt en model for hvordan den anerkendende dialog gennemføres i praksis. Efter endt kursusforløb vil du være i stand til at bruge den anerkendende dialog som redskab i dit arbejde. Der vil i undervisningen være teoretiske oplæg, demonstrationer med udgangspunkt i deltagernes egen praksis, videoklip, øvelser og træning. Der vil være hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler. Se hele programmet på: www.naldalhus.dk

(MPF),

Naldalhus

Der arbejdes med udgangspunkt i de nyeste tilknytningsteorier koblet til udvikling, læring og kommunikation samt behandling. Naldalhus har siden 1994 arbejdet med omsorgssvigtede børn, opholdssteder, plejefamilier samt supervision og kurser. Se mere på: www.naldalhus.dk

Den anerkendende dialog  
Den anerkendende dialog  

Folder om kursus i den anerkendende dialog