Page 123

Afrika Danışmanı Alper F. Abidin www.afrikadanismani.com info@afrikadanismani.com

Afrika’nın yapı kimyasalları pazarı gün geçtikçe dikkat çekmektedir. Doğrudan yabancı yatırımcılara yönelik hükümet politikaları geçmişten çok daha kolaylaşmıştır ve yabancı yatırımcıların kıtadaki sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. İnşaat sektöründeki yükseliş yapı kimyasalları talebini de beraberinde arttırmaktadır. Büyük uluslararası yapı kimyasalları tedarikçileri bu yükselen talebi fark etmişlerdir ve bu doğrultuda aktif hatlarını büyütmeye ve Afrika’da yeni üretim hatlarını kurmaya devam etmektedirler. Kıta genelinde aktif büyük projeler yapı kimyasallarının inşaat öncesi ve sonrası inşaat aşamalarında geniş kullanımına yol açacaktır. 2014 sonu itibariyle kıtada 300’den fazla 50 milyon$ üzerinde aktif proje vardır. Bu da toplamda 250 milyar $’dan fazla hacim demektir. Projeler gayrimenkul, enerji, ulaştırma, petrol ve gaz alanlarındadır. Projelerin

kıta genelindeki dağılımına bakacak olursak; Batı, Kuzey ve Orta Afrika sırasıyla %21, %7 ve %5 ile, Doğu Afrika %29 ve Güney Afrika %38 ile bu projelere ev sahipliği yapmaktadır. Yapı kimyasalları sektörü genel olarak Güney Afrika ve Doğu Afrika merkezli yürümektedir. Afrika yapı kimyasalları pazarında büyümede anahtar inşaat sektörü önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika ekonomisinin %7 yıllık bir büyüme öngörmektedir. Bu büyüme Çin’in büyümesinden daha yüksektir. IMF‘ye göre 2001 ile 2010 arasında dünyada en hızlı büyüyen 6 ülke ekonomisi Afrika kıtasındadır. Bu rakam 2010 ile 2020 arasında 7’nin üzerine çıkacaktır. Afrika’nın yapı kimyasalları pazarında beklenen büyümenin arkasında diğer önemli bir itici güçte daha iyi bir yaşam için kentsel alanlara göç oranındaki artıştır. Geçtiğimiz yıl raporlarına göre, Afrika’da 1 milyondan fazla nüfusu olan şehir

sayısı artmaktadır. 2010’da bu rakam 51 iken 2040’da bu rakamın 100’den fazla olacağı öngörülmektedir. 10 milyon’dan fazla nüfusu olan şehir sayısı da 7’yi aşacaktır. Kıtada şehirleşmenin getirdiği basınç hızla hissedilmektedir. Kenya’daki Konza ve Tatu City, Gana’daki City of Light-Accra ve King CityTakoradi gibi yeni şehirler geliştirilmektedir. Nijerya’da Greater Port Harcourt City ve Eco Atlantic City ıslah edilmiş deniz üzerine inşa edilmektedir. Yeni şehirler metropol şehirleri rahatlatmak ve ihtiyaç oldukça sakinlerini merkeze gitmeye kolaylaştırılmaya yönelik gelişmektedir. Kentleşmede artan bu eğilim, inşaat sektöründeki hükümet düzenlemeleri ve artan yabancı sermaye yatırımları ile de tetiklendikçe bölgelerde yapı kimyasalları içinde talepte artışa sebep olmaktadır. Çimento katkı maddeleri, yer altı madencilik için kimyasallar, su yalıtım


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.