Page 1

Седмично разписание на І -а клас за учебната 2011/2012г.

Час Понеделник 1 Български език и литература 2 Математика 3 4

5

Български език и литература Музика

Изобразително изкуство +

Вторник Сряда Български език и Роден край литература Математика Български език и литература Български език и Математика литература Физическо Български език и възпитание и литература спорт Час на класа

Четвъртък Музика Български език и литература Математика ЗИП Изобразително изкуство

Петък Български език и литература ЗИП Математика Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт

Религия ЗИП +

Седмично разписание на І -б клас за учебната 2011/2012г.

Час Понеделник 1 Български език и литература 2 Математика 3 Български език и литература 4 Музика

Вторник Български език и литература Математика Български език и литература Изобразително изкуство

Сряда Български език и литература Математика Религия ЗИП

5

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

ДБТ

Четвъртък Роден край Математика ЗИП Български език и литература Музика

Петък Български език и литература Математика Български език и литература ЗИП Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Седмично разписание на І -в клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Религия ЗИП 2 3 4

5

Български език и литература Български език и литература Музика

Вторник Сряда Български език и Физическо литература възпитание и спорт Български език и Български език и литература литература Математика Математика

Четвъртък Математика ЗИП

Петък Български език и литература

Български език и литература ЗИП Математика

Български език и литература Математика

Физическо възпитание и спорт

ДБТ

Музика

Изобразително изкуство

Час на класа

Роден край

Изобразително изкуство


Седмично разписание на IІ-а клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература 3 Английски език 4 5

Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Вторник Математика

Сряда Музика

Четвъртък Околен свят

Петък Математика

Български език и литература Български език и литература Музика

Математика

Математика

Български език и литература ЗИП Религия ЗИП

Български език и литература Английски език

Български език и литература Български език и литература Домашен бит и техника

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

Кл. ръководител: Светла Белева Седмично разписание на IІ-б клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Математика 2 3 4 5

Английски Език Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт

Вторник Български език и литература Български език и литература Математика

Сряда Околен свят

Четвъртък Английски език

Български език и литература Математика

Религия ЗИП

Изобразително изкуство

Български език и литература ЗИП

Час на класа

Български език и литература Музика

Петък Български език и литература Български език и литература Математика Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Кл. ръководител: Юлия Тахчиева

Седмично разписание на IІ-в клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Английски език 2 Български език и литература 3 Математика 4

Религия ЗИП

5

Изобразително изкуство

Вторник Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Час на класа

Сряда Музика Български език и литература Математика Домашен бит и техника

Четвъртък Околен свят Български език и литература Български език и литература Музика

Физическо възпитание и спорт Кл. ръководител: Димитър Райчев

Петък Математика Български език и литература Български език и литература ЗИП Физическо възпитание и спорт


Седмично разписание на IІІ-а клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Човекът и обществото

Вторник Български език и литература

Сряда Човекът и обществото

Четвъртък Български език и литература

Петък Човекът и природата

2

Български език и литература

Математика

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Английски език

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

4

Български език и литература ЗИП

Изобразително изкуство

Математика

Математика

5

Религия ЗИП

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Музика

Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника

6

Час на класа Кл. ръководител: Велко Радичев

Седмично разписание на IIІ-б клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература 3 Математика 4 Физическо възпитание и спорт 5 Човекът и обществото 6

Вторник Човекът и обществото Английски език Математика Български език и литература

Сряда Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература ЗИП

Четвъртък Човекът и природата Български език и литература Религия ЗИП Домашен бит и техника

Физическо Музика Английски език възпитание и спорт Час на класа Класен ръководител: Димитрия Обретенова

Петък Български език и литература Английски език Математика Изобразително изкуство Изобразително изкуство

Седмично разписание на IIІ -в клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Музика 2 3 4 5 6

Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Английски език

Вторник Български език и литература Български език и литература Математика Изобразително изкуство

Сряда Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Математика

Четвъртък Човекът и обществото Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ЗИП -

Изобразително Английски Домашен бит и изкуство език техника Час на класа Класен ръководител: Янка Спасова

Петък Английски език Български език и литература Математика Религия ЗИП Човекът и обществото


Седмично разписание на IV -а клас за учебната2011/2012г. Час Понеделник 1 Български език и литература 2 Религия ЗИП 3 Български език и литература 4

Математика

5

Изобразително изкуство

6

Вторник Човекът и обществото Математика Български език и литература ЗИП Музика

Сряда Български език и литература Български език и литература Математика

Четвъртък Английски език Български език и литература Математика

Петък Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника

Човекът и природата Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт Английски език

Английски език Час на класа Класен ръководител: Мими Карова

Български език и литература Български език и литература

Седмично разписание на IV -б клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Човекът и природата 2 Български език и литература 3 Физическо възпитание и спорт 4 Математика

Вторник Български език и литература Български език и литература Български език и литература

Сряда Човекът и обществото Български език и литература Математика

Четвъртък Човекът и природата Английски език Български език и литература

Петък Български език и литература ЗИП Математика+

ЗИП-Религия

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

Домашен бит и Физическо Математикатехника възпитание и спорт Час на класа Кл. ръководител: Ибрям Налбантов

Музика

6

Английски език

Изобразително изкуство +

Седмично разписание на IV -в клас за учебната2011/2012г.

Час Понеделник 1 Човек и природа

Вторник Човекът и обществото Математика

Сряда Английски език Физическо възпитание и спорт

Четвъртък Човекът и природата Български език и литература

Петък Физическо възпитание и спорт Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

2

Математика

3

Български език и Религия ЗИП литература

4

Английски език

5

Български език и Физическо Музика Домашен бит и литература ЗИП възпитание и техника спорт Час на класа Класен ръководител: Анна Якимова

6

Български език и Български език и литература литература

Изобразително изкуство


Седмично разписание на V -а клас за учебната2011/2012г. Час 1 2 3 4 5 6

Понеделник Човекът и природата Български език и литература Български език и литература История и цивилизация География и икономика Математика

7

Вторник Изобразително изкуство Човекът и природата Английски език

Сряда История и цивилизация Информационни технологии Математика

Четвъртък Английски език

Петък Религия ЗИП

Математика

Математика ЗИП +

Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика

Физическо възпитание и спорт Английски език

Български език и Човекът и литература ЗИП природата Математика Български език и литература География и Физическо икономика възпитание и спорт Час на класа Класен ръководител: Елена Боянова

Домашна техника и икономика Български език и литература

Седмично разписание на V -б клас за учебната2011/2012г. Час 1

3

Понеделник Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език

4

Математика

5

Изобразително ФВС Музика изкуство Български език и Математика Изобразително Информационни литература изкуство технологии Час на класа Класен ръководител: Любка Папаркова

2

6 7

Вторник История и цивилизация

Сряда Човекът и природата

Четвъртък Български език и литература

Петък Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ЗИП Човекът и природата ДТИ

Английски език

Български език и литература Математика

Български език и литература Математика ЗИП

Религия ЗИП

История и цивилизация Английски език

География и икономика Български език и литература Математика

География и икономика

Седмично разписание на V –в клас за учебната2011/2012г. Час 1 2

Понеделник Вторник Сряда Български език и Български език и Физическо литература литература ЗИП възпитание и спорт Английски език ДТИ Музика

Четвъртък История и цивилизация Английски език

3

Математика

4

Изобразително изкуство Човекът и природата География и икономика

Изобразително изкуство Български език и литература Математика

5 6 7

Информационни технологии Математика

Български език и литература Математика

Религия ЗИП

Човекът и природата История и цивилизация

Човекът и Физическо природата възпитание и спорт Час на класа Класен ръководител: Миглена Садъкова

Петък География и икономика Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Български език и литература Математика ЗИП


Седмично разписание на VI –а клас за учебната2011/2012г. Час 1

3

Понеделник Човекът и природата Български език и литература Математика

4

ФВС

5

Английски език

6

Музика

2

7

Вторник География и икономика Математика

Сряда Английски език

Четвъртък Религия ЗИП

Петък Английски език

Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Музика

Математика

Български език и литература ЗИП Домашна техника и икономика Математика ЗИП

Изобразително ДТИ изкуство Информационни Изобразително технологии изкуство Човекът и Физическо природата възпитание и спорт Български език и Математика Български език и литература литература Час на класа Класен ръководител: Мария Цопанова

География и икономика История и цивилизация +

Седмично разписание на VI –б клас за учебната2011/2012г. Час 1 2 3 4

Понеделник История и цивилизация Математика Изобразително изкуство География и икономика ДТИ

Вторник Музика

Сряда Музика

Религия ЗИП Математика

Математика Английски език

Четвъртък Български език и литература БЕЛ Английски език

Физическо ДТИ възпитание и спорт Български език и Български език и Математика литература литература Български език и История и Човекът и География и литература цивилизация природата икономика Час на класа Класен ръководител: Еми Чикерова

5 6 7

Английски език

Петък Изобразително изкуство Човекът и природата Информационни технологии Български език и литература ЗИП Физическо възпитание и спорт Математика ЗИП

Седмично разписание на VI –в клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Математика

Вторник Математика

Сряда Религия ЗИП

2

Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт Английски език

Английски език

Български език и литература ДТИ

Български език и литература Математика -

3 4 5 6 7

Музика

Музика

География и икономика

Четвъртък Човекът и природата Изобразително изкуство

Петък История и цивилизация Изобразително изкуство

Български език и литература Английски език

Български език и литература ЗИП Информационни технологии Математика ЗИП

География и икономика Математика

Час на класа Класен ръководител: Иванка Маврова

ДТИ


Седмично разписание на VII –a клас за учебната2011/2012г. Час 1 2 3 4 5 6

Понеделник География и икономика Математика

Вторник Религия ЗИП

Информационни технологии Биология и ЗО

Математика

Български език и литература Технологии

7

Музика

Сряда Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език

Четвъртък Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език

Български език Математика ЗИП и литература История и История и Математика цивилизация цивилизация Изобразително Биология и ЗО Химия и опазване изкуство на околната среда Час на класа Класен ръководител: Красимира Пачалова

Петък Български език и литература ЗИП Английски език Математика Физика и астрономия Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда

Седмично разписание на VII –б клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Английски език -

Вторник ФВС

2

Изобразително изкуство Математика

Математика

3 4 5 6 7

Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО

Български език и литература Английски език Биология и ЗО

Сряда География и икономика Математика ЗИП ФВС Английски език Физика и астрономия БЕЛ

Четвъртък Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Български език и литература Информационни технологии Религия ЗИП

Технологии Математика Час на класа Класен ръководител: Венера Тодорова

Петък Химия и опазване на околната среда История и цивилизация Български език и литература ЗИП Математика Музика ИИ

Седмично разписание на VII –в клас за учебната2011/2012г. Час 1 2

Вторник БЕЛ История и цивилизация Математика

4

Понеделник БЕЛ Български език и литература География и икономика Английски език

5 6

Математика Биология и ЗО

Музика Религия ЗИП

3

7

ФВС

Сряда Английски език Български език и литература История и цивилизация Информационни технологии ИИ Математика

Четвъртък ИИ Химия и опазване на околната среда Английски език Български език и литература Технологии Математика

Час на класа Класен ръководител: Роза Кафеджиева

Петък Биология и ЗО Български език и литература ЗИП Физика и астрономия Математика ЗИП Химия и ООС Физическо възпитание и спорт


Седмично разписание на VIII –а клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Изобразително изкуство Български език и литература Математика ЗИП

Вторник Биология и ЗО

4

Физика и астрономия

5

Музика

Български език и литература ЗИП География и икономика

2 3

6

Английски език Технологии

Физическо възпитание и спорт

Математика

7

Сряда Български език и литература Биология и ЗО Информационни технологии Математика Физическо възпитание и спорт Английски език

Четвъртък Математика

Петък Физика и астрономия

География и икономика Български език и литература Български език и литература

Английски език

Химия и опазване на околната среда Религия ЗИП

Математика Изобразително изкуство История и цивилизация Български език и литература

Час на класа Класен ръководител: Сталинка Пещерска

Седмично разписание на VIII –б клас за учебната2011/2012г. Час 1 2

Понеделник Български език и литература Физика и астрономия

3

Биология и ЗО

4

Математика

5

Физическо възпитание и Изобразително спорт изкуство Религия ЗИП Физическо Музика възпитание и спорт Час на класа Класен ръководител: Дуня Бошнакова

6 7

Вторник Английски език

Сряда Математика

География и икономика Български език и литература ЗИП Математика

Български език и литература Биология и ЗО Английски език Технологии

Четвъртък География и икономика Английски език Математика Химия и опазване на околната среда Български език и литература Изобразително изкуство

Петък Математика ЗИП Информационни технологии История и цивилизация Български език и литература Български език и литература Физика и астрономия


Седмично разписание на IX–a клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Информатика – I група

Вторник История и цивилизация

2

Английски език

3

Български език и литература ЗИП

Физическо възпитание и спорт Английски език

4

Математика

Химия и опазване на околната среда

5

Психология

6

Руски език

Български език и литература Математика

7

Информатика II група

Физика и астрономия

8

Сряда Информацион ни технологии Биология и ЗО Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Психология География и икономика

Четвъртък Информационни технологии ЗИП I група Математика

Петък Информатика I група

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

Руски език

Български език и литература ЗИП

Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Информационни технологии ЗИП II група

Биология и ЗО

Математика ЗИП

Музика Информатика IIгрупа

Час на класа Класен ръководител: Мариана Радева

Седмично разписание на X –а клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Математика

2

Етика и право

3

Български език и литература Български език и литература Физика и астрономия История и цивилизация

4 5 6 7

Вторник Химия и опазване на околната среда Български език и литература ЗИП Руски език География и икономика Математика

Сряда Биология и ЗО

Четвъртък Математика ЗИП

История и цивилизация Математика

Физика и астрономия Информационни технологии ЗИП Английски език

Английски език География и Информационни икономика технологии Физическо Български език История и възпитание и спорт и литература цивилизация ЗИП Час на класа Руски език Класен ръководител: Милен Налбантов

Петък История и цивилизация ЗИП Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт Математика ЗИП Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП Биология и ЗО


Седмично разписание на XI–a клас за учебната2011/2012г. Час 1

Понеделник Философия ЗИП

Вторник Музика ЗИП

2

Математика

3

Физика и астрономия ЗИП История и цивилизация ЗИП Български език и литература ЗИП

Информационни технологии ЗИП История и цивилизация Математика

4 5 6 7

География и икономика ЗИП

Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия ЗИП

Сряда История и цивилизация ЗИП Философия

Четвъртък Български език и литература

Петък Български език и литература ЗИП

Български език и литература Философия ЗИП Английски език

Английски език

География и икономика ЗИП Български език и литература

Математика ЗИП

Музика ЗИП

География и икономика

Информационни технологии ЗИП

Физическо Физическо възпитание и възпитание и спорт спорт ЗИП ЗИП Час на класа Физика и астрономия Класен ръководител: Светла Борисова

Математика ЗИП

Физическо възпитание и спорт История и цивилизация

programa 1 srok  

programa 1 srok 2011-2012

programa 1 srok  

programa 1 srok 2011-2012