Page 9

1

Човекът и География и природата + икономика + Български език и Математика + литература +

Английски език Български език и литература + Математика + Изобразително Български изкуство език и литература + Физическо Информационни История и възпитание и технологии + цивилизация спорт Английски език - Човекът и Музика + природата -

2 3 4 5 6

Музика +

7 ДК

67%

Религия ЗИП +

Английски език -

Математика +

Български език и литература ЗИП +

Домашна техника и икономика Изобразително изкуство -

Домашна техника и икономика -

Физическо възпитание и спорт + Български език и литература -

География и икономика -

Математика ЗИП +

Български език Математика и литература Час на класа 50% 50% 50% СК = 53,40 % Класен ръководител: Мария Цопанова

История и цивилизация + 50%

Седмично разписание на VI –б клас за учебната2011/2012г. Час/дни Понеделник 1 История и цивилизация +

Вторник Музика -

2

Математика +

Религия ЗИП -

3

Изобразително изкуство География и икономика -

Математика +

Домашна техника и икономика +

Български език и

4 5

Английски език +

Сряда Музика -

Четвъртък Български език и литература Математика Български + език и литература + Английски Английски език + език + Физическо Домашна възпитание и техника и спорт икономика Български Математика език и

Петък Изобразително изкуство Човекът и природата Информационни технологии + Български език и литература ЗИП + Физическо възпитание и спорт

programa  

programa 2011-2012

programa  

programa 2011-2012