Page 2

Седмично разписание на IІІ-а клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Човекът и обществото+ 2

Български език и литература + Математика +

3 4

Български език и литература ЗИП+ Религия ЗИП +

5 6 ДК

80%

Вторник Сряда Четвъртък Български език Човекът и Български и литература - обществото+ език и литература Математика + Английски Български език + език и литература + Английски Български Английски език + език и език + литература+ Изобразително Математика Математикаизкуство + -

Петък Човекът и природата+

Изобразително изкуство +

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт +

Музика+

Български език и литература + Български език и литература + Физическо възпитание и спорт +

Час на класа 83% 80% 60% СК-80,60 % Кл. ръководител: Велко Радичев

100%

Седмично разписание на IIІ-б клас за учебната2011/2012г.

Час/дни Понеделник 1 Български език и литература 2 Български език и литература + 3 Математика+

Вторник Човекът и обществото+

4

Физическо възпитание и спорт +

Български език и литература +

5

Човекът и обществото+

Физическо възпитание и спорт + Час на класа 100 %

6 ДК

80 %

Английски език + Математика+

Сряда Български език и литература Български език и литература + Математика + Български език и литература ЗИП Музика +

Четвъртък Човекът и природата+

Петък Български език и литература -

Български език Английски език и литература + + Религия ЗИП -

Математика +

Домашен бит и Изобразително техника + изкуство + Английски език -

60 % 60 % СК 80% Класен ръководител: Димитрия Обретенова

Изобразително изкуство + 80 %

programa  

programa 2011-2012

programa  

programa 2011-2012