Page 14

6

Руски език -

Математика -

Психология -

7

Информатика II група -

Физика и астрономия +

География и икономика +

8 ДК

57%

Час на класа 50%

Физическо възпитание и спорт + Информационни технологии ЗИП II група -

57% СК = 55,60 % Класен ръководител: Мариана Радева

57%

Музика + Информатика IIгрупа 57%

programa  

programa 2011-2012

programa  

programa 2011-2012