Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2010

y y yy jja y Yleishyรถdyllisyys yhteiskunnallisuus Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n Naistari yksikkรถ


Tililuokka 400 00

2010

Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

NAISTARI TUOTTAA HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE

Tavoite 401 00

Kotoutuminen on vahvistunut Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 401 01 Naistarin toiminta tähtää kotoutumisen tukemiseen. Naistarin toiminnan kautta maahanmuuttajien yhteiskuntatuntemus ja suomen kielen osaaminen on lisääntynyt

Tu l o s :

Tulosta ei ole mitattu.


Tavoite 402 00

Monikulttuurinen vuorovaikutus on lisääntynyt Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 402 01 Naistarin on saanut julkisuudessa palstatilaa kertoakseen myönteisessä mielessä monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta.

Tu l o s :

Lehtiartikkelit: Tori 21.4.2010 Seura 35/2010 Hervannan Sanomat 17.11.2010

Tavoite 403 00

Syrjäytymistä on ehkäisty Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 403 01 Naistarin toiminta on ehkäissyt maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä Tavoitekeskiarvo 3.5 Kysely yhteistyökumppaneille asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 31:lle Naistarin yhteistyökumppanille. Kyselyyn vastasi 20. Keskiarvo 4,8.

3

4 5

2 1

ka

4,8

Tavoite 404 00

Harjoittelijat saavat maahanmuuttajatyöhön liittyviä hyödyllisiä kokemuksia Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 404 01 Opiskelijat t ovat kokeneet harjoittelujakson Naistarilla hyödylliseksi. Tavoitekeskiarvo 3.5. Kysely asteikolla 1 – 5.

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 5:lle Naistarilla a harjoitelleelle opiskelijalle. kyselyyn vastasi 4 opiskelijaa. Keskiarvo 4,65.

3

4 5

2 1

ka

4,7


Tililuokka 700 00 Tililuokka muodostuu 1 tavoitteesta

NAISTARI ON YLEISHYÖDYLLINEN TOIMIJA Tavoite 701 00

Naistari täyttää yleishyödyllisyyden tuntomerkit Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 701 01 Toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi.

Tu l o s : SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

3 TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

1. Yhdistyksen nimi on Setlementtiyhdistys Naapuri ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Tampereen lisäksi koko Suomi. Yhdistys voi solmia myös kansainvälisiä suhteita ja toimia ulkomailla.

Organisoi vapaaehtoistyötä, sekä edistää koulujen lähimmäisvastuullisuuteen pyrkivää kasvatustyötä valmistamalla opetusmateriaalia, kouluttamalla opettajia ja tekemällä julkisuustyötä.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan Suomen Setlementtiliitto Ry:n jäsenenä, ja yhteistoiminnassa sen kanssa, järjestää ja kehittää vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on kasvattaa yhteiskunnassa lähimmäisvastuullista elämäntapaa ja tukea ja täydentää yhteiskunnan tarjoamia sosiaalipalveluja. Yhdistyksen toiminta pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja vastuuntuntoon.

Toimii ennakkoluulottomasti ja innovoivasti, yhteistyössä muiden samaan päämäärään pyrkivien yhteisöjen kanssa, helpottaakseen yhteiskunnassa ilmenevää inhimillistä hätää. Hankkii ja ylläpitää yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellista omaisuutta. Ylläpitää yhdistyksen hallinnassa olevia toimitiloja. Ryhtyy mahdollisuuksien mukaan muihinkin samanlaisiin toimenpiteisiin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Indikaattori 701 02 Naistarin toiminta vastaa sääntöjen mukaista toimintaa

Tu l o s :

Sosiaalinen tilinpäätös 2010 yhdessä Setlementti yhdistys Naapurin sääntöjen kanssa todistaa sääntöjen mukaisesta toiminnasta.

Yleishyödyllisyys ja yhteiskunnallisuus - Naistari  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yleishyödyllisyys ja yhteiskunnallisuus - Naistari