Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

y pp Yhteistyรถkumppanuus Setlementti Ukonhattu ry


Päätavoite

4.

2011 UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI TYÖ ÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

1

2

3 kpl (~21,5%) Jokseenkin samaa mieltä 3

6 kpl (43%)

2 kpl (14%)

3 kpl (~21,5%) 21,5%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

4

5

kysymykseen vastanneet: 14/31 kpl 45 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteistyökumppanikyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin”

3,9

Tulos: 57 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin.

2. Osatavoite: Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

1

2

3 kpl (~22%) Jokseenkin samaa mieltä 3

8 kpl (57%)

2 kpl (14%)

1 kpl (7%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

4

5

kysymykseen vastanneet: 14/31 kpl 45 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteistyökumppanikyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatun toiminta on innovatiivista”

4,3

Tulos: 71 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattun toiminta on innovatiivista.


3. Osatavoite: Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

1

2

4 kpl (~28,5%) Jokseenkin samaa mieltä 3

6 kpl (43%)

4 kpl (~28,5%)

0 kpl (0%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

4

5

kysymykseen vastanneet: 14/31 kpl 45 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteistyökumppanikyselyn kirjallinen väittämä ”Mielestäni Ukonhattu on luotettava palveluntuottaja ja yhteistyökumppani”

4,0

Tulos: 71 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.

4. Osatavoite : Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja. Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun palvelut ovat korkeatasoisina.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

1

2

4 kpl (29%) Jokseenkin samaa mieltä 3

7 kpl (50%)

2 kpl (14%)

1 kpl (7%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

4

5

kysymykseen vastanneet: 14/31 kpl 45 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteistyökumppanikyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatun palvelut ovat korkeatasoisia”

4,0

Tulos: 64 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun palvelut ovat korkeatasoisia.

2. Tavoitemittari: Laatu varmistetaan auditoidulla (Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman) SHQSlaadunhallintajärjestelmällä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kopio laatutodistuksesta

Tulos: Laaduntunnustus koskee Karpalokodin, Kimppatalon ja Nikkilänmäen asumispalveluja sekä päivä- ja vapaaehtoistoimitaa ja on voimassa 25.6.2012 saakka


Tililuokka 400 00

2010

Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jokseenkin eri mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä”

Tavoite 401 00

Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 401 01 “70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin.”

Tu l o s :

88 % kysymykseen vastanneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu vastaa joutavasti alueellisiin tarpeisiin. (n= 14/16)

90 70 50 30

88 %

10

Tavoite 402 00

Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 402 01 70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tu l o s :

73 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai erittäin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on innovatiivista. (n= 11/15)

90 70 50 30 10

73 %


Tavoite 403 00

Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyö-kumppani Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 403 01

Indikaattori 403 02

“70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on luotettava palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.”

“70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.”

Tu l o s :

Tu l o s :

90

90

70 94 % kysymykseen 50 94 vastanneista yhteis% työkumppaneista 30 on samaa tai täysin 10 samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on luotettava palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.

70 81 % kysymykseen 50 81 vastanneista yhteis% työkumppaneista 30 on samaa tai täysin 10 samaa mieltä siitä, että Ukonhattu on arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani.

(n= 15 /16)

(n= 13/16)

Tavoite 404 00

Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja. Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 404 01

Indikaattori 404 02

“70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, ett Ukonhatun palvelut ovat korkeatasoisina”

Laatu varmistetaan auditoidulla SHQS-laadunhallintajärjestelmällä

Tu l o s :

69 % kysymykseesn vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun palvelut ovat korkeatasoisia. (n= 11 / 16)

Tu l o s :

90 70 50 30 10

69 %

Ukonhatulle on myönnetty SHQS-laatujärjestelmän mukainen laaduntunnustus.


400 00

2009

UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

401 00

Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin 401 01

70

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

100

0

83%

83 % yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhattu vastaa joustavasti alueellisiin tarpeisiin (4–5). (n=30/80)

402 00

Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa 402 01

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

87 % yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhatun toiminta on innovatiivista (4–5). (n=30/80)

70

100

0

87%


403 00

Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani 403 01

70

Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista 70% on jonkin verran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

100

0

100%

Kaikkien yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhattu on luotettava palveluntuottaja ja yhteistyökumppani. (4–5) (n=30/80)

404 00

Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja. 404 01

70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista kokee palvelut korkeatasoisina

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

70

100

0

100%

Kaikkien yhteistyökumppanikyselyyn vastanneiden mielestä Ukonhatun palvelut olevat korkeatasoisia. (n=30/80) 404 02

Laatu varmistetaan auditoidulla SHQS-laadunhallintajärjestelmällä

SHQS (Social and Health Quality Service) on sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma. SHQS – laatuohjelmassa auditoinnilla tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö. Menetelmässä arvioinnin suorittaa sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä. Ulkoisen auditoinnin perusteella on mahdollisuus saada laaduntunnustus, sen täyttäessä laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset.

Yhteistyökumppanuus - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Setlementti Ukonhattu ry

Yhteistyökumppanuus - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Setlementti Ukonhattu ry

Advertisement