Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2010

y pp Yhteistyรถkumppanuus Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n Naistari yksikkรถ


Tililuokka 500 00

2010

Tililuokka muodostuu 2 tavoitteesta

NAISTARI ON HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANI

Tavoite 501 00

Sidosryhmät tuntevat Naistarin toiminnan Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 501 01 Eri sidosryhmien edustajat vastaavat kyselyyn Naistarin toiminnan tunnettuudesta Kysely yhteistyökumppaneille Kysely asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 31:lle Naistarin yhteistyökumppanille. Kyselyyn vastasi 20. Keskiarvo 4,7.

3

4 5

2 1

ka

4,7


Tavoite 502 00

Yhteistyökumppanit kokevat Naistarin palvelun laadukkaana Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 502 01 Yhteistyökumppanit vastaavat kyselyyn Naistarin luotettavuudesta, laadukkuudesta ja ammatillisuudesta yhteistyökumppanina. Tavoitekeskiarvo 3.5 Kysely asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 31:lle Naistarin yhteistyökumppanille. Kyselyyn vastasi 20. Keskiarvo 4,3.

3

4 5

2 1

ka

4,3

Yhteistyökumppanuus - Naistari  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Naistari

Advertisement